DERS :
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU :
KADIN ÜREME ORGANLARININ ANOMALİLERİ
1.) Organizmanın doku, organ yada organ grubunun bulunmamasına ------------------- denir.
2.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazın :
a.) ( ) Vagina agenezisi , uterusun olmamasına verilen isimdir.
b.) ( ) Gelişme bozukluklarının en ileri şekli aplazidir.
c.) ( ) Vaginal kanalın kapalı olmasına Atresia Hymenalis denir.
d.) ( ) Hematokolpos, menstrüel kanamanın dışarı akamayıp, vagende birikmesidir.
e.) ( ) Uterus Bikorniste, beş uterus , bir serviks vardır.
3.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Doğumdan sonra bir eldiven parmağı gibi uterusun iç yüzünün dışarı
dönmesine İnversiyo Uterus denir.
b.) ( ) Uterusun serviks kısmının vagenden dışarı çıkmasına Retrovert Uterus denir.
c.) ( ) Desensus Uteri , aşağı doğru sarkma hissi ve kasıklarda ağrı ile kendini belli
eder.
d.) ( ) Orta ve ileri derecedeki prolapsus uteride herhangi bir tedavi önerilmez.
e.) ( ) İnversiyo uterus,, genel anestezi altında ve steril şartlarda düzeltilir.
4.) Uterusun hepsi ters dönmüşse, ------------------------------------- denir.
5.) Aşağıdakilerden hangisi , uterusa ait çift teşekküllerden DEĞİLDİR?
a.) Uterus didelphys
b.) Uterus arcuatus
c.) Uterus bicornis
d.) Uterus septus
e.) Uterus dupleks
6.) Aşağıdakilerden hangisi , uterus retroversiyonu nedenlerinden DEĞİLDİR?
a.) Tubaların enfeksiyonu
b.) Ameliyatlar sonrası oluşan yapışıklıklar
c.) Doğum sırasında pelvis dokularının gevşemesi
d.) Menopozda hormonların çekilmesi ile oluşan uterus atrofisi
e.) Yaşın ilerlemesi
7.) Aşağıdakilerden hangisi , uterusun normal pozisyonundan aşağı inmesi ve serviksin vagen
girişine kadar gelmesi durumudur?
a.) Desensus uteri
b.) Uterus prolapsusu
d.) Retrovert uterus
c.) İnversiyo uterus
e.) Antevert uterus
8.) Aşağıdaki hastalıkların hangisinde , karnın aşağı kısımlarında ağırlık ve bir top üzerine
oturuyormuş gibi hissetme, cinsel ilişki sırasında ağrı, muayenede uterusun dışarıdan
görülmesi gibi belirti ve bulgular vardır?
a.) Desensus uteri
b.) Retrovert uteri
c.) İnversiyo uterus
d.) Prolapsus uteri
e.) Antefleksiyo uterus
9.) Uterus anomalileri aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur?
a.) Erken doğumlara
b.) Doğumların ağır seyretmesine
d.) Kısırlığa
e.) Hepsi
c.) Atoni kanamasına
10.) Üretranın vestibulum yerine vagen ön duvarının yukarı kısımlarına açılmasına ----------------denir.
11.) Epispadianın tedavisi ----------------------- dir.
Download

Kadın_Üreme_Organlarının_Anomalileri_quizz