DERS :
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU :
FİSTÜLLER VE TÜMÖRLER
1.) Uterus , serviks, vagina ve diğer genital organlardaki patolojik dokunun mesaneye ve
üretraya doğru ilerlemesi ile , aşağıdaki fistüllerden hangisi meydana gelir ?
a.) Kanser fistülleri
b.) Cerrahi fistüller
c.) Doğumla ilgili fistüller
d.) Üretero – vaginal fistüller
e.) Rekto – vaginal fistüller
2.) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi , Kanser fistülleri için yanlıştır?
a.) En sık serviks kanserlerinin son devrelerinde görülür.
b.) Kanser fistüllerini cerrahi olarak kapatmak mümkün değildir.
c.) Kanser fistülleri dikiş tutmaz
d.) Kanser fistülleri çabuk kanar
e.) Kanser tedavisi için kullanılan radyum plakları yerinden kayarsa fistül gelişmez.
3.) Aşağıdakilerden hangisi , üretro-vaginal fistüllerin oluşum yerini doğru olarak tarif eden
ifadedir?
a.) Mesane ile vagen arasında oluşur
b.) Üretra ile vagina arasında oluşur
c.) Üreter ile vagina arasında oluşur.
d.) Rektum ile vagina arasında oluşur
e.) Üreter, mesane ve vagina arasında oluşur.
4.) ------------------ , genellikle geçirilmiş bir jinekolojik operasyonun komplikasyonu olarak
ortaya çıkar.
5.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Doğumla ilgili fistüllerin en sık nedeni vaginal doğumlardır.
b.) (
) Ürogenital fistül nedenlerinden biri cerrahi fistüllerdir.
c.) (
) Vezico- vaginal fistüller, gastroskopi sonrası oluşur.
d.) (
) Vezico- vaginal fistüllerde , fistül mesanenin tabanında ise, vagenden devamlı idrar
e.) (
) Kombine fistüller, tek bir fistüle verilen isimdir.
gelir.
6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Recto-vaginal fistüllerde , idrar kokusu ve vulvada idrarın yapmış olduğu nemli ve
maşere durum oldukça tipiktir.
b.) (
) Kanser fistülleri , ürogenital fistül nedenlerindendir.
c.) (
) Doğumla ilgili fistüllerin en sık nedeni sezaryen operasyonlarıdır.
d.) (
) Üretero- vaginal fistüller , vagina ile serviks arasında oluşan fistüllerdir.
e.) (
) Recto-vaginal fistüller, üreta ile vagina arasında oluşan fistüllerdir.
7.)
Download

Fistüller_ve_Tümörler_quizz