SEMİ-RIJID URETERO-RENOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Üretero-renoskop seti erişkin tip olmalıdır.
İleri oblik görüşlü 7(yedi) derece olmalıdır.
Oküler açısı en fazla 35(otuzbeş) derece olmalıdır.
Distal uçta çapı 8.6/9.9 Fr. ; proksimal uçta kalınlığı en fazla 13.5 Fr. Olmalı ve fiber optik
ışık transmisyonlu olmalıdır.
Distal uçtan proksimal uca doğru ilk 10 cm’si kademeli olarak; daha sonra ise konikal olarak
kalınlık artışı olmalıdır.
Uzunluğu 43 cm olmalıdır.
Kanal çapı 6.4 Fr. Olup, 5 Fr.’lik el aletleri ya da forsepslerle kullanıma uygun yapıda
olmalıdır.
Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
Semi-rijid yapıda olmalıdır.
Daha net bir görüntü sağlamak amacıyla URS 50000 fiberden oluşmalıdır.
Dezenfektanların korozyon etkisinden korunmak ve ömrünü uzatmak amacıyla teleskopta
kullanılan lehim altın olmalıdır.
Uretero-renoskop ile birlikte 10(on) adet yedek conta verilmelidir.
Sterilizasyon amaçlı otoklavlanabilir teleskop taşıyıcısı ile birlikte verilmelidir.
1 adet kavrama forsepsi:
 Semi-flexible olmalıdır; çapı 5 Fr. Uzunluğu 57 cm olmalıdır.
 Taş parçalarını toplamak için kullanılmalıdır.
1 adet kavrama forsepsi:
 Semi-flexible olmalıdır; çapı 5 Fr. Uzunluğu 60 cm olmalıdır.
Download

SEMİ-RIJID URETERO-RENOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1