ÖNCÜ EĞİTİMCİLER
ULUSLARARASI ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÖNCÜLERİ DERNEĞİ
ÇAĞRI
VI. ULUSAL
ÖĞRETMENİM SEMPOZYUMU
Ana Tema:
Öğretmenin Nitelikleri ve Yeni Öğretmen Arayışları
29 Kasım 2014, İstanbul
Öncü Eğitimciler Uluslararası Öğretmen ve Eğitim Öncüleri Derneği; öğretmen adayı, öğretmen ve
akademisyenleri “Öğretmenin Nitelikleri ve Yeni Öğretmen Arayışları” ana temalı, ulusal düzeyde
gerçekleştirilecek olan “VI. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu”na bildirileriyle katkı sağlamaya
çağırmaktadır.
Öğretmen nitelikleri, öğretmen yetiştirme ve iyi öğretmen modelleri çerçevesinde yeni öğretmen
arayışlarının gerçekleşeceği bu sempozyumda ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Sempozyum
bu konularla sınırlı olmaksızın “öğretmen” ile ilgili yapılacak her çalışmaya açıktır.
ÖRNEK KONU BAŞLIKLARI
Öğretmen yetiştirme politikaları, öğretmenin istihdamı
Öğretmenin öz nitelikleri
Öğretmenin değerleri
Yenilikçi öğretmen arayışları
Öğretmen yetiştirme örnek uygulamaları
Özel okulların öğretmen yetiştirme ve istihdamı
İnsan kaynakları politikaları açısından öğretmen
Aday öğretmenlik
Stajer öğretmenlik
Öğretmen filimleri
Öğretmeni hayata hazırlamak
Atanamayan öğretmen olgusu
Atölye ile eğitim
Hizmetiçi eğitim
1
[email protected] – www.oncuegitimciler.org - twitter.com/oncuegitimciler - facebook.com/oncuegitimciler
ÖNCÜ EĞİTİMCİLER
ULUSLARARASI ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÖNCÜLERİ DERNEĞİ
Öğretmenin etkililiğini arttıracak faktörler
Etkili öğretmenlik için örnek uygulamalar
Türk Milli Eğitim Sisteminin öğretmen yetiştirme sorunu ve çözüm önerileri
Öğretmen yetiştirmede gelecek perspektifi
Geleceğin öğretmen modelleri
STK’ların öğretmen yaklaşımları
Öğretmen merkezli sivil toplum etkinlikleri
Okul yöneticilerinin öğretmen yetiştirme rolleri
Rehber/mentör öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme rolleri
ÇERÇEVE
Sempozyum bir gün süreli olup dinleyicilerin de katılımına ve müzakeresine açık olan salonlarda
bildirilerin sunumuyla yapılacaktır.
Sempozyum bildirileri somut uygulama ve gözlemlere dayanmalıdır.
Sempozyum sunumları görsel olarak zenginleştirilmiş şekilde hazırlanmalıdır.
Sempozyum bildirilerinin sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Herhangi bir eğitim kurumunda görev yapmış veya yapmakta olan öğretmen ve akademisyenler
ile öğretmen adayları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.
NASIL BAŞVURURABİLİRİM?
Sempozyum bildiriniz için öncelikle çalışmanızın özeti istenmektedir.
Bildiri
özetinizi
ve
özgeçmişinizi
hazırlayınız
(Örneklerini
buradan
indirebilirsiniz:
http://www.oncuegitimciler.org.tr/Ornek_Bildiri_Form.rar).
Bildiri Özet başvurunuzu 18 Ekim 2014 tarihine kadar http://www.oncuegitimciler.org.tr/oneri
adresinden online olarak yapabilirsiniz. Dinleyici olarak başvurunuzu 29 Kasım 2014 tarihine
kadar http://oncuegitimciler.org.tr/basvuru.php adresinden yapabilirsiniz.
YOL VE KONAKLAMA
Öğretmen, öğretmen adayı ve öğrenci olan bildiri sahiplerinin yol ve konaklama masrafları
derneğimize aittir.
Bir üniversitede görevli olan bildiri sahiplerinin yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Bildiri Özetlerinin Teslimi:
18 Ekim 2014
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması ve Programın İlanı:
25 Ekim 2014
Bildiri Tam Metinlerinin ve Sunumlarının Teslimi:
15 Kasım 2014
Sempozyum Tarihi:
29 Kasım 2014
2
[email protected] – www.oncuegitimciler.org - twitter.com/oncuegitimciler - facebook.com/oncuegitimciler
ÖNCÜ EĞİTİMCİLER
ULUSLARARASI ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÖNCÜLERİ DERNEĞİ
KURULLAR
DANIŞMA KURULU
M. Cüneyt ANCIN – Eğitim Yöneticisi
BİLİM KURULU
Ali ÇELİK - Üsküdar Belediyesi Sivil Toplum Danışmanı
Prof. Dr. Selahattin TURAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Alpaslan DURMUŞ – EDAM
Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
Fatih Üniversitesi
Hulusi YİĞİT - DKAB Öğretmeni
Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Medeniyet Üniversitesi
Halis KURALAY – İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Md. Yrd.
Hüseyin AKAR – Eğitim Yöneticisi
İsmail CİHANGİR – Emekli Edebiyat Öğretmeni
İsmail TONBULOĞLU – Yıldız Teknik Üniversitesi
Mahmut AYTEKİN - AR-GE Uzmanı
Mehmet KESKİN – DİB Personeli
Numan AYVERDİ – Eğitim Denetçisi
Nurdan KARBUZ – İngilizce Öğretmeni
Özge AKDEMİR – Sınıf Öğretmeni
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
Marmara Üniversitesi
Sinan AYDIN –Eğitim Yöneticisi
Sultan ONGUN ORHAN - Eğitim Yöneticisi
Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi
Zehra ŞAŞMAZ – Okul Öncesi Öğretmeni
V. Metin BAYRAK - Felsefe Öğretmeni
Nazif YILMAZ
Din Öğretimi Genel Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRAL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi
YÜRÜTME KURULU
Gökhan ERENOĞLU – Öncü Eğitimciler YK Başkanı
Erdem ÇAKI – Öncü Eğitimciler Başkan Yardımcısı
Didem Ö. BAYINDIR - Öncü Eğitimciler Başkan Yard.
Berra ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler YK Üyesi
Sıtkı SERDAR - Öncü Eğitimciler YK Üyesi
Yasir İHTİYAR - Öncü Eğitimciler YK Üyesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ
Fatih Üniversitesi
SEKRETERYA
Emine AYDIN
Gamze ŞİŞMAN
Merve GEZER
Selda BALIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR
Marmara Üniversitesi
Dr. Melike GÜNYÜZ
Erdem Yayınları
Ceyda Nur ABAYHAN
Fatma AKÇAY
M. Fatih SERTKAYA
Merve YILMAZ
Yasemin KENDİR
BİLGİ VE İRTİBAT
Sıtkı SERDAR
Öncü Eğitimciler YK Üyesi
[email protected]
+90 539 318 43 53
3
[email protected] – www.oncuegitimciler.org - twitter.com/oncuegitimciler - facebook.com/oncuegitimciler
Download

Öğretmenin Nitelikleri ve Yeni Öğretmen Arayışları