VI. ULUSAL
ÖĞRETMENİM SEMPOZYUMU
ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ ve YENİ ÖĞRETMEN ARAYIŞLARI
Gökhan ERENOĞLU
Öncü Eğitimciler YK Başkanı
Sinan AYDIN
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü
Hilmi TÜRKMEN
Üsküdar Belediye Başkanı
Dr. Muammer YILDIZ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
KONFERANS
10:30 -12:00
AÇILIŞ ve
PROTOKOL
09:45 10:30
29 KASIM 2014
CUMARTESİ
Bağlarbaşı Kongre
Kültür Merkezi
ÜSKÜDAR, İSTANBUL
Yenilikçi Öğretmen için Profesyonel Okul Yöneticisi: Malumun İ'lamı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Öncü Eğitimciler Dan.
Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Model Önerisi:
Okulda Üniversite
Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN - MEF Ünv. Eğitim Fakültesi Dekanı
Nasıl Bir Öğretmen?
Prof. Dr. Ayla GÜRDAL - Emekli Öğretim Üyesi
SEMİNER SALONU
BOĞAZİÇİ SALONU
AVRASYA SALONU
SİNEMA SALONU
I. Oturum 13:00 -14:30
ÖĞRETMENİN DEĞERLERİ
II. Oturum 13:00 -14:30
SINIFTAN ATÖLYEYE
III. Oturum 13:00 -14:30
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 1
IV. Oturum 13:00 -14:30
ETKİLİ ÖĞRETMENLİK
Bir Öğretmen Yetiştirme Problemi
Olarak Aday Öğretmenlerin
Değerler Eğitimi Alanında
Yeterlilikleri
Engin KABAN (Moderatör)
Sınıftan Atölyeye, Öğretmen
Yetiştirmeye Bir Katkı: Eğitim
Akademisi
Metin BAYRAK (Moderatör)
Geleneksel Bilgi Aktarım Modeli
Usta-Çırak İlişkisinın Eğitim
Ortamlarına Katkısı (Mentörlük)
Güllü KAZAK (Moderatör)
Hüseyin ERDOĞAN - Tekirdağ
Ademiyetten Kemâliyete Yolculuk
Nagihan ZENGİN - İstanbul
Değerlerin Öğretmeni Öğretmenin
Değerleri
Mahmut BALCI - İstanbul
Atölye Merkezli Eğitim
Ayşe MACİT - İstanbul
Zekâ ve Akıl Oyunları Öğretmen
Eğitimleri
Selçuk ACUN - İstanbul
Öğretmen Yetiştirme ve “Topluma
Hizmet Uygulamaları” Dersinin
Öğrettikleri
Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ
İnsan Kaynakları Politikaları ve
Öğretmen
Zeynep ÇALIŞKAN - İstanbul
İslam Geleneğinde Öğretmen Ahlakı
Abdullah SELVİTOPU - Afyon
"Oyun"cu Öğretmen'den Davranış
Mühendisliğine
Dursunali EMECEN - İstanbul
V. Oturum 15:00 -16:15
YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN
VI. Oturum 15:00 -16:15
ÖĞRETİM REHBERLİĞİ
VII. Oturum 15:00 -16:15
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 2
Kaynaştırma Öğrencisinin Engelli
Olmayan Öğrencilere Faydaları ve
Öğretmen Tutumunun Önemi
Halis KURALAY (Moderatör)
Öğretmen İstihdamı ve Öğretmen
Yetiştirmede Asıl Kaynak: Eğitim
Fakülteleri
Dr. Hamza AYDOĞDU - Ankara
(Moderatör)
Öğretmen Merkezli Sivil Toplum
Etkinlikleri
Veysel ÇELİKER (Moderatör)
Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım
Tarihsel Empati ve Kanıt Temelli
Eğitim
Hasan Sefa AYSEL - İstanbul
Öğrenen Öğretmenler Öğrenmenler
Gürkan SARIDAŞ - Tekirdağ
Kabına Sığmayan Meslek: Rehber
Öğretmenlik
Psk. Dan. M. Zeki SAKA - Konya
MEB’e Bağlı Orta Öğretim
Okullarında Yaşanan Disiplin
Sorunlarının Nedenleri ve Etkili
Öğretmen Tutumları
Mehmet Ali AVCI - Mardin
Öğretirken Öğrenmek
Tülay KARAKOÇ - Mersin
İlkokul Birinci Sınıfta Öğrencisi
Bulunan Velilerin Öğretmen
Tercihleri
Gülşen ALTINTAŞ - Manisa
IX. Oturum 16:45 -17:45
İYİ ÖRNEKLER 1
X. Oturum 16:45 -17:45
İYİ ÖRNEKLER 2
Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak
Faktörler "Öğretmenim İsterse"
Selami ÇİÇEK (Moderatör)
Öğretmen Herkesin Yüreğine
Dokunur
Mine YALIN - İstanbul
Aktif Öğrenme: Bir Uygulama
Örneği
Süreyya VAHAPOĞLU - İstanbul
facebook.com/oncuegitim
twitter.com/oncuegitimciler
Okulda Üniversite: Bahçeşehir Koleji
Deneyimi
Melike Ç. VAROL (Moderatör)
Öğretmenin Sevgiyle Büyüyen
Düşünü Gerçeğe Dönüştüren
Çocuklar ve Bu Çocukların Eğitim
Coğrafyaları
Betül TAŞTEKİN - İstanbul
Matematik Dersi Ortak Öğrenme
Alanları Oluşturulması: Köşe Bucak
Matematik Projesi
Fatih DEMİR - Tokat
Hizmet İçi Eğitimin Niteliği ve
Öğrenilmiş Çaresizlik
Göksel KORKMAZ - Kayseri
Türk Milli Eğitiminin Öğretmen
Yetiştirme Sorunu ve Öneriler
Mehmet Ali KILIÇ - İstanbul
Öğretmen Yetiştirme Sürecinde
İnovatif Eğitimden Uzaklaşma ve
Yenilikçi Öğretmen Sıkıntısı
Ahmet TOKMAK - İstanbul
Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere
Göre Türk Eğitim Sisteminin
Sorunları ve Önerileri
Şefika PARLAK - İstanbul
XI. Oturum 16:45 -17:45
ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ
Bilimsel Sorgulayıcı, Araştırmacı
Öğretmenlik Modeli
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇORLU
(Moderatör)
Maarif Davası Bağlamında Nurettin
Topçu'nun İdeal Öğretmen
Tasavvuru
Emine YİĞİT ARAS - İstanbul
Ortaöğretim Öğrencileri Nasıl Bir
Öğretmen İstiyor?
Ahmet BAŞTAN - Trabzon
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ (17:45 -18:30)
M. Cüneyt ANCIN - Öncü Eğitimciler Derneği Danışmanı
Etkili Öğretmenlik İçin Örnek
Uygulamalar
Nurullah DEMİR (Moderatör)
Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak
Faktörler
Tamer ARICAN - Tekirdağ
Öğretmenler İçin Yeni Etkili Öğretim
Yaklaşımı “Yaratıcı Düşünen Proje
Odaklı Takımlar”
Ömer GÜNAYDIN - Trabzon
Fatih ve Hocaları Üzerinden Öğrenci Öğretmen İlişkisi
Uzm. Zafer BİLGİ - İstanbul
VIII. Oturum 15:00 -16:15
ÖĞRETMEN MANZARALARI
Ücretli Öğretmenlik Olgusunun
Eğitimciler Üzerindeki Olumsuz
Etkisine Bir Örnek
Ömer UMUR (Moderatör)
Atanamayan Öğretmenler Üzerinde
Sosyal Baskı ve Sonuçları: Bir
Uygulama Örneği
Neslihan BOZKURT- Kastamonu
Halk Eğitimi Merkezlerinin Cefakâr
Eğitimcileri
Sedat BÜYÜK - Bilecik
25 Yıl Önce Aday Sınıf Öğretmenleri
Öğr. Gör. Şemseddin KOÇAK - Adana
XII. Oturum 16:45 -17:45
YENİLİKÇİ ÖĞRN. MODELLERİ
Okul Öncesinde OMAHA Yöntemi
ile Eğitim
Gülşah CENGİZ (Moderatör)
Matematik Öğretiminde Geogebra
Figen YILDIZ - İstanbul
Sosyal Bilgiler Dersi İçin Bir BLearning Uygulaması
Oğuzhan ÇETİN - Denizli
DİNLEYİCİ KAYDINIZI YAPTIRINIZ
www.oncuegitimciler.org.tr
Download

vı. ulusal öğretmenim sempozyumu