HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
( GÜZ DÖNEMİ )
AKADEMİK GENEL KURULU
Bilimsel
Faaliyetler
Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt
dışında katıldıkları bilimsel etkinlikleri
Katılınan Akademik Etkinlikler
Konferans
Sempozyum
Yurt Dışı
Yurt İçi
2
FDE
2
3
1
1
1
3
6
4
5
7
4
İDE
8
MTB
9
7
1
65
26
9
3
9
2
1
4
PSİ
SAN
1
2
SOS
1
7
TAR
2
1
TDE
3
1
4
7
1
3
2
1
1
1
2
1
7
1
2
1
1
8
2
2
4
2
1
4
2
2
22
1
3
2
1
1
15
1
6
1
1
2
6
1
1
5
2
1
1
4
1
11
2
4
1
2
1
1
3
3
İDB
Bildirisiz
2
Yurt Dışı
Bildirili
7
Bildirisiz
9
11
Bildirili
FEL
6
Yurt İçi
Bildirisiz
3
13
Araştırma
Yurt Dışı
Bildirili
ÇTL
3
Bildirisiz
14
Bildirili
BBY
Yurt İçi
Bildirisiz
9
Seminer
Yurt Dışı
Bildirili
2
Bildirisiz
3
Yurt İçi
Bildirili
ARK
Bildirisiz
4
Panel
Yurt Dışı
Bildirili
1
1
Bildirisiz
2
6
Yurt İçi
Bildirili
ANT
5
Bildirisiz
7
8
Bildirili
AKE
Bildirisiz
Bildirili
Bildirisiz
Bildirili
Bildirisiz
Bildirili
4
THB
Yurt Dışı
Yurt İçi
ADE
Kongre
1
13
5
13
1
5
1
10
4
1
1
1
3
5
4
2
4
5
2
Konferans
Sempozyum
Kongre
Panel
Seminer
Araştırma
Yurtiçi
161
134
34
20
20
10
Yurtdışı
108
53
4
4
10
11
2014-2015
Güz
2013-2014
Güz ve Bahar
269
187
38
24
30
21
204
135
22
5
28
9
Öğretim elemanlarının yayınları
Yayınların Bölümlere Göre Dağılımı
Kitap İçinde Bölüm
Uluslararası Bildiri
Ulusal Bildiri
2
4
1
3
1
2
12
2
1
1
1
6
11
1
3
6
4
2
1
3
3
3
2
1
7
4
3
4
4
3
5
2
1
2
13
1
1
7
7
5
13
22
2
7
2
3
8
8
24
1
3
1
Top.
Kitap
THB
Ulusal Makale
1
2
AHCI
Uluslararası Makale
2
TDE
SCI
TAR
5
SOS
2
SAN
PSİ
1
MTB
İDE
İDB
FDE
FEL
ÇTL
1
BBY
ARK
ANT
AKE
ADE
SSCI
2
1
2
2
14
7
6
11
1
1
2
57
13
11
4
6
18
3
2
2
8
42
8
79
18
93
88
70
SSCI, SCI, AHCI indeksleri kap. makale
sayısı
Uluslararası makale sayısı
Ulusal makale sayısı
Kitap
Kitap içinde bölüm
Uluslar arası Bildiri
Ulusal Bildiri
2014-2015
Güz
2013-2014
Güz + Bahar
22
42
79
18
93
88
70
30
50
73
33
74
85
92
BÖLÜM
İndexli Yayın Yapan Öğretim Elemanı
Yayınlandığı Yer
Prof.Dr. Yılmaz Selim ERDAL
Internaftorol Journol of Ostorocolgy
Prof.Dr. Yılmaz Selim ERDAL
Iurpon Journol of Archoeology
Doç.Dr. Fatih YEŞİL
IOS (AHCI)
Doç.Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ
Bilig (SSCI),
Arş.Gör.Dr. Nagihan DOĞAN
Belleten (AHCI)
Doç.Dr. Ufuk ÖZDAĞ
H.Ü. Eğitim Fak. Dergisi (SSCI)
Doç.Dr. Tanfer Emin TUNÇ
Literature and Medicine (AHCI)
Doç.Dr. Tanfer Emin TUNÇ
Callaloo (AHCI)
BBY
Doç.Dr. Özgür KÜLCÜ
International Journal of Information Management(SSCI)
İDE
Doç.Dr. Aytül ÖZÜM
Foreign Language Studies
ANT
TAR
AKE
BÖLÜM
SOS
PSİ
TDE
İndexli Yayın Yapan Öğretim Elemanı
Yayınlandığı Yer
Doç.Dr. Cahit GELEKCİ
Bilig
Prof.Dr. Esra BURCU ve Dr.Selda
TAŞDEMİR AVŞAR
Applied Research Quality Life
Prof.Dr. Banu CANGÖZ ve Yrd.Doç.Dr.
Zeynel BARAN
European Nurology
Yrd.Doç.Dr. Zeynel BARAN
Schizophrenia Research
Prof.Dr. İhsan DAĞ
Türk Psikiyatri Dergisi
Prof.Dr. Zehra UÇANOK
Journal of Early Adolescence
Doç.Dr. Sait ULUÇ, Doç.Dr. Sedat
IŞIKLI ve Dr. Sevginar VATAN
Türk Psikiyatri Dergisi
Öğr.Gör. Dr. Arzu ÖZKAN CEYLAN
Türk Psikoloji Dergisi
Dr. Sevginar VATAN
Psychological Reports
Doç.Dr. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN
Iran and the Caucasus
BÖLÜM
MTB
İndexli Yayın Yapan Öğretim Elemanı
Yayınlandığı Yer
Yrd.Doç.Dr. Hilal ERKAZANCI
DURMUŞ
Target
Öğr.Gör.Dr. Nurhan BAŞ
Bilig
İndeksli Yayınların Bölümlere Göre Dağılımı
AKE
ANT
BBY
İDE
MTB
PSİ
SOS
TAR
TDE
2014-2015
Güz
3
--2
--1
----1
2
7
--2
3
1
AKE
ADE
ANT
ARK
BBY
FEL
FDE
İDE
PSİ
SAN
SOS
TAR
2013-2014
Güz+Bahar
2
2
2
1
1
1
3
3
--8
3
2
2
Kitap Yazan Öğretim Elemanlarımız
Kitap Yazan Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanı
Eseri
Prof.Dr. Musa Yaşar SAĞLAM
Korsan’ın Oğlu, İş Bankası yayınları
Doç.Dr. Ufuk ÖZDAĞ
Çevreci Eleştiriye Giriş: Doğa
İDB
Prof.Dr. Nalan
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, Arş.
Gör. Alper KUMCU
John B Rockman. Yeni Humanistler. İnsandan Evrene Son
Bilimsel Tartışmalar
SAN
Prof.Dr. Sema DOĞAN
Demre (Myra) Aziz Nikoloas Kilisesi
Öğr.Gör. Murat KOCAASLAN
Kösem Sultan: Hayatı, Vakıfları, Hayır İşleri ve Üsküdar’daki
Külliyesi
Prof.Dr. İhsan DAĞ
Klinik Psikolojiye Giriş
Arş.Gör. Dr. Sevginar VATAN
Acculturation: Psychology, Processes and Global Perspectives
Doç.Dr. Orhun YAKIN
Bir Avuç Sinema Yazısı
Yrd.Doç.Dr. Sezai ARUSOĞLU
Sağlık Meslekleri Çalışanları için Fransızca
BÖLÜM
ADE
AKE
PSİ
MTB
Kitap içinde bölümler ve editör olarak görev yapanlar dahil edilmemiştir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı
Güz Döneminde yürütülen Projeler
Yürütülen Projeler
THB
TDE
TAR
1
SOS
SAN
6
PSİ
Altyapı
MTB
2
İDE
İDB
FDE
FEL
ÇTL
BBY
ARK
ANT
AKE
ADE
Kapsamlı
2
1
DPT
Destekli
TÜBİTAK
AB
1
1
2
6
2
2
1
5
7
1
1
2
Yürütülen Projeler
Alt Yapı
7
Destek
14
Kapsamlı
5
TÜBİTAK
14
AB
3
DPT
---
Bitirilen Tezler
ADE
AKE
TAR
ANT
IDB
SAN
SOS
FEL
BBY
IDE
FDE
PSİ
THB
TDE
MTB
Toplam
Doktora
Y.Lisans
1
1
3
2
4
--1
1
3
--1
2
2
-----
2
3
3
--1
3
1
--3
3
1
6
1
7
6
21
40
Fakültemizin ve Bölümlerimizin
Düzenlediği Akademik Etkinlikler
ADE
---
İDE
7
AKE
5
MTB
2
ANT
1
PSİ
1
ARK
---
SAN
---
BBY
8
SOS
1
ÇTL
---
TAR
3
FEL
2
TDE
1
FDE
---
THB
1
İDB
---
(Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel, Seminer, Araştırma ve diğer)
Fakültemiz bölümlerinin katılımları ile
24-25 Kasım 2015 tarihlerinde “Tarihi
Değiştiren Toplumu Dönüştüren Kadınlar”
konulu sempozyum düzenlenmiştir.
Sempozyumumuza 23 Öğretim Elemanı
konuşmalarıyla katılarak destek vermişlerdir.
1.Oturum
(1. GÜN)
Prof.Dr. Sibel BOZBEYOĞLU
Prof.Dr. Sacit PEKAK
Doç.Dr. Hande SEBER
Doç.Dr. Ufuk ÖZDAĞ
1.Oturum
(2.GÜN)
Prof.Dr. Harun TEPE
Prof.Dr. Metin ÖZARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Bahar AKARPINAR
Arş.Gör. Fırat ERİKLİ
2.Oturum
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Doç.Dr. Bilge Mutluay ÇETİNTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Meltem EKTİ
Arş.Gör. Nurtaç ERGÜN
2.Oturum
Doç.Dr. Pelin Şahin TEKİNALP
Yrd.Doç.Dr. Fatma DOĞANAY
Yrd.Doç.Dr. Fatih MÜDERRİSOĞLU
Arş.Gör. Koray ÜSTÜN
3.Oturum
Yrd.Doç.Dr. Alev KARADUMAN
Dr. Murat KOCAASLAN
Arş.Gör. Fazile Eren KAYA
3.Oturum
Prof.Dr. Jale ERLAT
Yrd.Doç.Dr. Neyir KOLANKAYA
Yrd.Doç.Dr. Eylem Aksoy ALP
Arş.Gör. Aydan ENER
FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNİN
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ AKADEMİK
FAALİYETLERDEN GÖRÜNTÜLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türk Dili ve Edebiyatı
Araştırmalarında Yeni
Yaklaşımlar konulu
konferanslar dizisi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
One Day, Oscar Wilde
Konferansından
görüntüler
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ BÖLÜMÜ
Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatarı Bölümü
Öğretim Üyelerinin
Moğolistan’daki
inceleme ve
araştırmalarından
görüntüler
AKADEMİK
PERSONELİMİZDEKİ
YÜKSELMELER VE ATAMALAR
21 Mayıs 2014 – 31 Aralık 2014
Tarihleri Arasında Fakültemizde
Tamamlanan Atama İşlemleri
Profesörlük Kadrosuna Atananlar
Prof. Dr. Huriye REİS
Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
Prof. Dr. Rüya KILIÇ
İDE
SAN
TAR
Doçentlik Kadrosuna Atananlar
Doç.Dr. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN
Doç.Dr. Müjgan İNÖZÜ
Doç.Dr. Selim ASLANTAŞ
TDE
PSİ
TAR
Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atananlar
Yrd.Doç.Dr. Serhat KÜÇÜK
Yrd.Doç.Dr. Erkan ZENGİN
Yrd.Doç.Dr. Yasemin ABAYHAN
Yrd.Doç.Dr. Zeynel BARAN
Yrd.Doç.Dr. Zeynep AÇAN AYDIN
TAR
ADE
PSİ
PSİ
İDB
Arş. Gör. Olarak 33.maddeyle Atananlar
Güleda DÜZYOL
Zehra TAŞKIN
Koray ÜSTÜN
Canet TUĞBA ELDEM
Merve ÖZMAN KAYA
Umutcan GÖKDUMAN
BBY
BBY
TDE
SOS
AKE
MTB
DOÇENT ÜNVANI ALANLAR
Doç.Dr. Emine YARAR
İDB
FAKÜLTEMİZDE YENİ GÖREVE
BAŞLAYANLAR
ARŞ.GÖR.
Mustafa Samet KUMANLI
Ayşe Büşra TOGAY
Başak ACINAN
Hasan GÜZEL
TDE
TAR
THB
ÇTL
EMEKLİ OLANLAR
AKADEMİK
Prof. Dr. Deniz Nafia ŞAHİN
Prof. Dr. Melike SAYIL
Prof. Dr. Metin ÖZBEK
PSİ
PSİ
ANT
Fakültemizde Öğretim Üyesi iken,
Üniversitemiz İçinde başka bir birime
Atananlar
Yrd.Doç.Dr. Aysu KES ERKUL
İkt.ve İda.Bil.Fak.
NAKİL - İSTİFA
İSTİFA
Dr. Manolya HASELDEN
Begüm BABUŞÇU
PSİ
PSİ
YÖK tarafından Üniversitemize tahsis
edilen kadrolar çerçevesinde, son
yapılan atamalar da dahil olmak üzere,
ÖYP kapsamında Fakültemizde toplam
136 Öğretim Elemanı bulunmaktadır.
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
ÖYP
Programına kayıtlı Öğretim Elemanları
arasında (toplam: 239), Fakültemiz
%56,9 lik bir orana sahiptir.
FAKÜLTE VE BÖLÜMLERDE
ATAMA VE
GÖREVLENDİRMELER
Fakültemiz Senato Temsilcisi
12/10/2014 tarihinden itibaren Üniversitemiz
Senatosunda Fakültemizi temsil etmek üzere
Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yılmaz
Selim ERDAL seçilmiştir.
Daha önceki senato temsilcimiz Prof.Dr. İhsan
DAĞ’a fakültemiz senato temsilcisi olarak yaptığı
hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üye Temsilciliği
görevine Prof.Dr. Işıl ÖZYILDIRIM 12/10/2014
tarihinden itibaren yeniden seçilmiştir.
Bölüm Başkanlıkları
Sanat Tarihi Bölümü
Prof. Dr. M. Sacit PEKAK
Yeniden atanarak, bölüm başkanlığı görevine devam
etmektedir.
Akademik Görevlendirmeler
Akademik Görevlendirmeler (Toplam-Bölüm Bazında)
BİLDİRİLİ
BİLDİRİSİZ
YURTİÇİ
YURTDIŞI
YURTİÇİ
YURTDIŞI
ADE
12
2
AKE
10
7
6
2
ANT
12
4
1
ARK
12
5
BBY
21
15
ÇTL
14
17
FEL
24
3
FDE
3
2
İDB
1
7
İDE
14
31
106
12
MTB
17
2
11
5
PSİ
7
1
2
SAN
18
13
1
SOS
2
11
1
TAR
6
1
1
TDE
19
20
10
6
THB
5
10
14
13
12
9
12
2
1
1
• BİLDİRİLİ
– Yurt İçi
197
Yurt Dışı
151
• BİLDİRİSİZ
– Yurt İçi
177
Yurt Dışı
51
EĞİTİM-ÖĞRETİM
HİZMETLERİ
Eğitim Faaliyetleri
Fakültemizde halen;
Lisans
Y.Lisans
Doktora
: 6291
: 830
: 507
öğrencimiz eğitim görmektedir.
Yabancı Dil Hazırlık Programı
2013-2014 Öğretim Yılında Fakültemiz Türkçe eğitim yapan
bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizden 139’u seçmeli yabancı
dil hazırlık programına devam etmişlerdir. Öğrencilerimizden 32’si
hazırlık programını başarıyla tamamlamıştır.
Yabancı Dil Hazırlık Programı
2014-2015 Öğretim Yılında Fakültemiz Türkçe eğitim yapan
bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimizden ise 189’u seçmeli
yabancı dil hazırlık programına devam etmektedir.
Bölümlere göre dağılımı:
SAN: 25
THB: 15
FEL: 22
SOS: 25
PSİ: 22
ARK: 21
TDE: 19
TAR: 28
ÇTL: 12
Toplam:189
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle Yandal
Programında;
-Fakültemiz içinde yandal yapan
Fakültemiz öğrencilerinin sayısı
65
-Fakültemizden diğer Fakültelerde
yandal yapan öğrenci sayımız
13
-Diğer Fakültelerden Fakültemizde
yandal yapan öğrenci sayısı
21
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Bilgi Belge Bölümü - İktisat Bölümü
Sosyoloji – Tarih
Sosyoloji – Felsefe
Bölümleri arasında ve
Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün kendi anabilimdalları arasında
Çift Anadal Programı yürütülmektedir.
Tarih – Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümleri arasında Çift Anadal Programının yürütülmesi kararı
alınmıştır.
Öğrencilerimiz geçen eğitim-öğretim yılında
olduğu gibi, 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz
Döneminde de ERASMUS değişim programından
faydalandı.
ERASMUS STAJ PROGRAMI
kapsamında, 2 öğrencimiz yurt dışına gönderildi.
ERASMUS PROGRAMI
ADE
AKE
ANT
ARK
BBY
ÇTL
FEL
FDE
İDB
İDE
MTB
PSİ
SAN
SOS
TAR
TDE
THB
1-
19
5
---
4
20
9
6
4
8
13
12
8
1
6
7
5
---
127
2-
29
7
2
10
9
19
14
3
6
7
2
2
112
3-
---
1
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
3
4-
4
2
1
4
6
7
4
1
1
1
37
5-
---
---
---
---
1
---
---
4
---
---
6
2
---
---
---
---
2
---
---
1
4
1
1
---
---
---
---
1- 2014-2015 Akademik Yılı toplam ikili anlaşma sayısı.
2- 2014-2015 Akademik Yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı.
3- 2014-2015 Akademik Yılında Erasmus Değişim Programı ile yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısı.
4- 2014-2015 Akademik Yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışından gelen öğrenci sayısı.
5- 2014-2015 Akademik Yılında Erasmus Değişim Programı ile yurtdışından gelen öğretim elemanı sayısı.
TOPLAM
Fakültemiz bölümlerinin Erasmus Programı
çerçevesinde
farklı
üniversiteler
ile
üniversitemizin 127 karşılıklı anlaşması
bulunmaktadır.
Erasmus Değişim Programından 2014-2015 Güz
Öğretim Yılında 112 öğrencimiz faydalanmıştır.
Bu program kapsamında Fakültemize yurtdışından 37
öğrenci gelmiştir.
Üniversitemizin diğer fakültelerine Erasmus
anlaşmalarıyla gelen öğrencilerin önemli bir bölümü,
fakültemiz bölümlerinden de ders almaktadır.
Erasmus programı çerçevesinde yurtdışına
giden öğretim elemanı sayımız 3, yurtdışından
gelen öğretim elemanı sayısı 6’dır.
Erasmus programı çerçevesinde;
-yurtdışına en çok öğrenci yollayan ilk 3 bölüm;
Alman Dili ve Edebiyatı
29 öğrenci
İngiliz Dili ve Edebiyatı
19 öğrenci
Mütercim-Tercümanlık
15 öğrenci
-yurt dışından en çok öğrenci kabul eden ilk 3 bölüm;
Psikoloji
7 öğrenci
Mütercim-Tercümanlık
6 öğrenci
ADE, ÇTL, IDE, SOS
4 öğrenci
Erasmus programı çerçevesinde;
yurtdışına en çok öğretim elemanı yollayan bölüm:
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2 öğretim elemanı
yurtdışından en çok öğretim elemanı konuk eden bölüm:
Tarih Bölümü
4 öğretim elemanı
Erasmus Programına katkı veren tüm
Fakültemiz Koordinatörlerine teşekkür
ederiz.
BOLOGNA SÜRECİ için
Fakültemiz bölümlerine ait programlar,
Bologna kapsamında güncellenmiş olup,
2014-2015 öğretim yılında uygulamaya
devam edilecektir.
• FARABİ Programı
– Fakültemizden 4 öğrenci FARABİ
Programı ile diğer üniversitelere
gitmişlerdir. Fakültemize ise 10
öğrenci gelmiştir.
Fakültemizden diğer Üniversitelere Mevlana
Değişim Programı ile giden öğrencimiz
bulunmamaktadır.
Mevlana Değişim Programı ile diğer
Üniversitelerden Fakültemize gelen öğrenci
sayısı ise 7 dir.
Engelli Öğrencilerimiz
Üniversitemizde eğitim gören engelli
öğrencilerin sayısı 2014-2015 öğretim
yılı itibariyle toplam 134, Edebiyat
Fakültesindeki engelli öğrenci sayısı ise
42’dir.
Engelli Öğrencilerimiz için kurulmuş
olan engelli öğrenci laboratuvarımız
kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin
desteğiyle faaliyetini sürdürmektedir.
Öğrencilerimizin sessiz ve uygun bir
ortamda ders çalışmalarının sağlanması
amacıyla düzenlenmiş olan Çalışma
Salonu bu dönemde de öğrencilerimize
hizmet vermiştir.
Uluslararası Eğitim-Öğretim
Danışma Ofisi
15 Fakülte öğrencimiz gönüllü olarak
Uluslararası Danışma Ofisi’nde
çalışarak, Fakültemiz öğrencilerini
akademik olarak bilgilendirmişlerdir.
Ofisimiz, 15 Aralık 2014 günü
FULBRIGHT Bursları, 22 Aralık 2014
günü ise WORK & TRAVEL hakkında
sunumlar düzenlemiştir.
DERGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
VE SÜRELİ YAYIN YÖNETİMİ
Dergimiz 2014 Haziran ayından itibaren,
«Online Journal» olarak faaliyetini
sürdürmektedir.
Dergimiz, «Online Journal» olarak yayınlanmaya
başladığından itibaren makale başvuru sayımız 3 katı
artmıştır.
Edebiyat Fakültesi Dergisi
Derginin Sahibi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Adına
Mehmet Öz (Dekan)
Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu Başkanı
Alev Karaduman, ( Dekan Yardımcısı, İDE )
Yayın Kurulu
S. Dilek Yalçın, ( TDE )
Nazan Özenç Uçak, ( BBY )
Nebi Özdemir, ( THB )
Abdülkerim Sönmez, ( SOS )
Sait Uluç, ( PSİ )
Fatih Müderrisoğlu, ( SAN )
Elif Ersözlü, ( MTB )
Yurdagül Ünal, ( BBY )
Fatma Doğanay, ( MTB )
Fatih Yeşil, ( TAR )
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ
DÖNEMİNDE FAKÜLTEMİZDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
BAKIM-ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
“Daha ileriye en iyiye”
dileğiyle
TEŞEKKÜR EDERİZ…
20 Ocak 2015
Download

Akademik Kurul - Edebiyat Fakültesi