24 Eylül 2014 Çarşamba 2. Gün/24 September 2014 Wednesday 2nd Day
ANA OTURUMLAR/MAIN SESSIONS
Moderatör: Jo CONFINO, The Guardian, Sürdürülebilir İş Bölüm Başkanı ve Baş Editörü
08:30
09:30 SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BULUŞMASI VE KAHVE/SUSTAİNABLE BUSİNESS NETWORKİNG&COFFEE
09:30
09:50 DÜN NELER KONUŞTUK, BUGÜN NELER KONUŞACAĞIZ?
WHAT WE TALKED, WHAT WE WILL TALK
Jo CONFINO, The Guardian Sürdürülebilir İş Bölümü Başkanı ve Baş Editör
Prof. Dr. Pınar MENGÜÇ, Özyeğin Üniversitesi
09:50
10:05 AÇILIŞ KONUŞMASI
OPENING SPEECH
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
10:05
10:20 TÜRKİYE'DE ENERJİ POLİİTİKALARI
ENERGY POLICIES IN TURKEY
Selahattin ÇİMEN, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Müsteşar Yard.
10:20
11:00 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI VE GELECEĞİ
RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS AND ITS FUTURE
Moderatör: Murat Sungur BURSA, Sürdürülebilirlik Akademisi YK Başkanı
Yetik K. MERT, Enerjisa Enerji A.Ş., CEO
Hüseyin KARATAŞ, Ova Elektirik A.Ş, YK Üyesi ve Genel Müdür
Celal TOPRAK, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı
11:00
11:30 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Kahve/Sustainable Business Networking&Coffee
11:30
11:50 BİR YEŞİL BÜYÜME MODELİ: DUBAİ
A GREEN GROWTH MODEL: DUBAI
Mohammed AL SHAMSI, Dubai Carbon Centre of Excellence, New Business Development Senior Manager
11:50
12:10 YENİ DÖNEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PARAMETRELERİNDEN ŞİRKETLER NASIL YARARLANABİLİR?
HOW CAN COMPANIES BENEFIT FROM A NEW ERA OF SUSTAINABILITY METRICS?
Richard MATTISON, Trucost, CEO
12:10
12:40 AKILLI ŞEHİRLERE DOĞRU
TOWARDS SMART CITIES
Moderatör: Serdar TURAN, Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni
Regis LARGILLIER, Schneider Electric, Smart City Business Development VP
Server TANFER, IBM Türk Teknoloji ve Sektörel Çözümler Satış Müdürü
12:40
13:00 KURUMSAL DEĞER YARATMADA YENİ VİZYON
NEW VISION ON VALUE
Barend VAN BERGEN, KMPG, Partner
13:00
14:00 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Yemek/Sustainable Business Networking&Lunch
14:00
14:20 SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ VE BORSA
SUSTAINABLE BUSINESS MODELS AND STOCK EXCHANGE
Dr. M. İbrahim TURHAN, Borsa İstanbul YK Başkanı ve Genel Müdür
14:20
14:50 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİR FUTBOL KULÜBÜ: BEŞİKTAŞ JK
SUSTAINABILITY & A FOOTBALL CLUB: BEŞİKTAŞ
Fikret ORMAN, Beşiktaş JK Başkanı
Matthias REIMERS, PE International
14:50
15:30 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALARIN GELECEĞİ
THE FUTURE OF SUSTAINABLE BUILDINGS
Moderatör: Gencay TATLIDAMAK, IB Hausladen, Mimar
Stefan RAPPOLD, Behnisch Architekten, Mimar
Dr. Helmut MAYER, Transsolar Energietechnik,Yüksek Mühendis
Can KÜLEKÇİOĞLU, Rehau Türkiye Yapı Tekniği Bölümü Genel Müdürü
15:30
16:10 RİSK YÖNETİMİ VE FİNANS SEKTÖRÜNDE YENİ ARAÇLAR
NEW TOOLS FOR RISK MANAGEMENT AND IN THE FINANCE SECTOR
Moderatör: Kerem OKUMUŞ, S360 Genel Müdürü
Robert DORNAU, Senior Manager RobecoSAM
Serdar ARICIOĞLU, Yönetici, Proje ve Satınalım Finansmanı Birimi, Garanti Bankası
Ersoy ERKAZANCI, Fon Satış Destek ve Kurumsal Gelişim Müdürü, Garanti Portföy
16:10
16:40 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Kahve/Sustainable Business Networking&Coffee
16:40
17:20 RÜZGÂR ENERJİSİ YOL HARİTALARI
ROAD MAPS FOR WIND ENERGY
Moderatör: İbrahim ERDEN, TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi/ Enerjisa Enerji A.Ş. İş Geliştirme Müdürü
Erol DEMİRER, Demirer Holding YK Başkanı
Kenan HAYFAVİ, TÜREB Denetim Kurulu Üyesi/ GAMA Enerji Genel Müdürü
PARALEL KULVAR: ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİMİ
BREAKOUTS: ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY MANAGEMENT
Moderatör: Çağla Balcı Eriş, Rüzgar Danışmanlık
10:10
11:00 YENİLENEBİLİR ENERJİDE FIRSATLAR VE RİSKLER
OPPORTUNITIES&RISKS OF THE RENEWABLE ENERGY SECTOR
Oturum Açılış Konuşması: Sabahattin ÖZ, T.C. En. ve Tabii Kay. Bak, YEGM Yenilebilir Enerji Dairesi Başkanı
Moderatör: Merve ERDİL, Hürriyet Gazetesi Enerji Editörü
Erinç KISA, Polat Enerji, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü
Süleyman BOŞÇA, Avukat/Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı
Suat KARAKUZ, Ekonomist / Schmack Biogas-Viessmann Group Türkiye Koordinatörü
Orhan BARUT, Türkerler İnşaat A.Ş., YK Başkan Yardımcısı
11:00
11:30 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Kahve/Sustainable Business Networking&Coffee
11:30
11:50 YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMİ
RENEWABLE ENERGY AND GREEN CERTIFICATION SYSTEM
Fatih YAZITAŞ, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEGM, Yeni Teknolojiler ve Destek Dairesi Başkanı
11:50
12:30 TÜRKİYE'DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF SOLAR ENERGY IN TURKEY
Moderatör: Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU, GENSED Yönetim Kurulu
Sebahattin ÖZ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEGM, Yenilebilir Enerji Dairesi Başkanı
Bilal ŞİMŞEK, Tedaş Elektrik, Yüksek Mühendis
Faruk TELEMCİOĞLU, Günder Genel Sekreteri
12:30
12:50 YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMAN DESTEKLERİ
FINANCIAL SUPPORT FOR RENEWABLE ENERGY
Ahmet TOHMA, Yönetici, Proje ve Satınalım Finansmanı Birimi, Garanti Bankası
13:00
14:00 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Yemek/Sustainable Business Networking&Lunch
14:00
14:20 ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YENİ YASAL TEŞVİKLER
LEGAL SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY
Burhan GÜLDİBİ, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Mühendis
14:20
14:50 NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULANMIYOR ?
WHY ENERGY EFFICIENCY CANNOT BE APPLIED
Moderatör: Cihan Karamık, Schneider Electric Enerji Verimlilik Müdürü
Prof.Dr.Sermin ONAYGİL, İTÜ Enerji Planlaması ve Yönetimi ABD Başk.
Arif KÜNAR VEN ESCO Kurucu Ortak
14:50
15:30 ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ
BEST PRACTICES OF ENERGY EFFICIENCY
Moderatör: Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, Yaşar Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Gülşen ŞAHİN, Tüpraş İzmir Rafinerisi Enerji Yönetimi Şefi
Kadir ALPAR, Akdaş Döküm, Yeni Yatırımlar ve Bakım Koordinatörü
Hayati UYSAL, İstanbul Ulaşım A.Ş., Bina ve Sanayi Enerji, Etüt-Proje Yöneticisi
15:30
15:50 ENERJİ DE YEŞİL ÇÖZÜM: ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI VE % 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ
GREEN SOLUTION IN ENERGY: EFFECTIVE USE OF ENERGY AND 100% RENEWABLE ENERGY
Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Marmara Üniversitesi Enerji ABD Başkanı
15:50
16:20 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Kahve/Sustainable Business Networking&Coffee
16:20
16:50 SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ İÇİN ÜNİVERSİTELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ NASIL OLMALI?
HOW EDUCATION FOR SUSTAINABILITY SHOULD BE AT THE UNIVERSITIES FOR SUSTAINABLE BUSINESS MODELS?
Dr. Pınar ÖZUYAR, Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Canan MADRAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
16:50
17:20 SOSYAL MEDYADAN GELEN SORULARLA GÜNEŞ ENERJİSİNİN DURUMU (INTERAKTIF OTURUM)
THE EVALUATION OF SOLAR ENERGY THROUGH QUESTIONS (INTERACTIVE SESSION)
Ateş UĞUREL, Solarbaba Kurucu-Ortak
PARALEL KULVAR: SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYELER
BREAKOUTS : SUSTAINABLE MUNICIPALITIES
Moderatör: Ahmet Cihat KAHRAMAN, Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü
11:30:00 ###### AÇILIŞ KONUŞMASI
OPENING SPEECH
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
12:00
###### SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYELERİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE MUNICIPALITIES
Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL, İstanbul Üniversitesi
12:15
12:35 TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYE UYGULAMLARI
SUSTAINABLE MUNICIPALITY PRACTICES IN TURKEY
Mustafa BOZBEY, Nilüfer Belediyesi Başkanı
12:35
12:55 AKILLI SU ŞEBEKE YÖNETİMİ VE SU KAYIPLARININ AZALTILMASI
SMART WATER GRID MANAGEMENT AND REDUCING WATER LOSS
Ramazan TUNCER, Su Çözümleri Satış Mühendisi, Schneider Electric
13:00
14:00 Sürdürülebilir İş Buluşması ve Yemek/Sustainable Business Networking&Lunch
14:00
14:20 AKILLI ŞEHİRLER
SMART CITIES
Ebru ÖZGÜÇ, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü
14:20
14:50 BELEDİYELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİMİ
ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY MANAGEMENT IN MUNICIPALITIES
Moderatör:Uğur ERGİN, BASF Türkiye, Pazar Geliştirme Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed GARİP, YTÜ Öğretim Görevlisi ENVER İstanbul YK Üyesi
Bekir SARGIN, Nilüfer Belediyesi Enerji Bürosu Yöneticisi
14:50
15:20 BELEDİYELERDE ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ İLE İŞ DÜNYASI İÇİN ALT YAPI MODELLERİ
INFRASTRUCTURE MODELS FOR BUSINESS WITH ENVIRONMENT AND WASTE MANAGEMENT IN MUNICIPALITIES
*Mamak Çöplüğü Projesi
Tuğba KIRKER, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yöneticisi
*Atık Getirme Merkezi Modeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Hüseyin KILIÇ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü
15:20
15:40 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN İŞ DÜNYASINA KATKISI
CONTRIBUTION OF SUSTAINABLE TRANSPORT TO THE BUSINESS
Arzu Tekir, EMBARQ Türkiye Direktörü
15:40
16:00 AKILLI ŞEHİR OLMA YOLUNDA AYDINLATMANIN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF LIGHTENING TOWARDS SMART CITIES
Salih Serkan KIR, Enerji A.Ş. Aydınlatma Şefi
Download

24 Eylül 2014 Çarşamba 2. Gün/24 September 2014 Wednesday