SUNUŞ
Üniversiteler, ülkelerin çağdaşlık yarışındaki temel unsurlardan olup dinamik ve
evrensel düşünce yapılarıyla toplumu çok kısa zamanda etkileyebilen ve topluma yön
verebilen kurumlardır. Üniversiteler, sadece eğitim-öğretim kurumları olmayıp aynı zamanda
bilim ve teknoloji üreten, bulunduğu yörenin ve ülkenin, sosyoekonomik yönden gelişimine
öncülük eden ve üniversite-sanayi, üniversite-toplum işbirliği çerçevesinde bulundukları
yöreye büyük kazanımlar sağlayan kurumlardır.
Çağımızda bilgi üretimi ve paylaşımı yaşamsal önem kazanmış olup, ülkelerin her
yönden gelişmelerinde vazgeçilmez temel koşullardan biri haline gelmiştir. Bilgi üretimi,
eğitimli ve donanımlı insan gücüyle mümkündür. Ülkemizde, bilgiyi üretecek insan gücünün
oluşturulmasında izlenecek politikalar, yaşamakta olduğumuz çağın koşullarına mutlaka
uygun hale getirilmelidir.
Üniversitemiz 2013-2014 eğitim-öğretim yılında büyük atılımlarda bulunmuş, büyük
gelişmeler kaydetmiştir. Çalışanlarının huzur içinde bulunduğu bir kurumda başarıyı
yakalamak zor değildir. Faaliyet raporumuz bu başarının detaylarını açıklamaktadır. Bu
kurumsal başarıya katkı sağlayan tüm çalışanlarımı burada kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Öğretim üyelerimizin 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yapmış oldukları yayınlara
baktığımızda; 14 uluslararası kongre, 6 uluslararası bildiri, 11 uluslararası bilimsel toplantıda
sunum, 411 uluslararası makale sunulmuştur. Bunda bilimsel altyapının gelişmesinin ve EKütüphane imkânlarının artmasının büyük katkısı olmuştur. Öğretim üyelerimizin her yıl
büyük bir kısmı yurtdışı bilimsel toplantılara katılma imkânına kavuşmuşlardır.
Öğrencilerimize kampüs ortamında daha iyi sosyal, kültürel ve sportif imkânlar
sunulmuştur.
Yöremize
yaptığımız
katkı
giderek
artmıştır.
Üniversite-sanayi,
üniversite-toplum işbirliği içinde birçok proje ve etkinliklerimiz olmuş, bunu sağlayacak
birçok laboratuvarımız tamamlanmıştır.
Üniversitemizde yeni açılan çok sayıda bölüm ve program ile birlikte öğrenci sayımız
46653’ü bulmuştur. Eğitim politikası olarak yabancı dilde eğitim imkânlarımızı arttırarak
öğrencilerimize İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve İtalyanca
dillerinde eğitim imkanı sağlanmıştır. Çince ve Uzak Doğu dilleri için de çalışmalar
yapılmaktadır.
1
İleri Teknolojiler Merkezi (DPÜ-İLTEM) Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini,
projelerini ve sanayi ile işbirliğini geliştirmek için büyük bir altyapı imkânı sunmakta olup
üniversite-sanayi işbirliğini arttırmıştır. Dumlupınar Üniversitesi biyomedikal, nanoteknoloji,
enerji,
kanser
araştırmaları,
madencilik
ve
seramik
malzemeleri
alanlarında
uzmanlaşmaktadır.
İlçelerimizdeki yerel katkılarla birlikte meslek yüksekokullarımız yeni binalar, spor
tesisleri ve donanımlar kazanmıştır. Evliya Çelebi Yerleşkesindeki inşaatlarımız, hızla
ilerlemiş olup önümüzdeki yıllarda yeni eğitim birimleriyle Üniversitemizin daha da
büyümesini sağlayacaktır.
Geçtiğimiz yıl Üniversitemizin başarısından son derece mutlu olduğumu belirtir, buna
katkı sağlayan öğrencimizden öğretim üyemize, tüm çalışanlarımıza ve destek olan tüm kişi,
kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Rektör
2
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM BİRİMLERİ
-Merkez Kampüs
-Rektörlük
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-Mühendislik Fakültesi
-Fen Edebiyat Fakültesi
-Eğitim Fakültesi
- Tıp Fakültesi
-Güzel Sanatlar Fakültesi
-Sağlık Yüksekokulu
-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
-Fen Bilimleri Enstitüsü
-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Eğitim Bilimleri Enstitüsü
-Rektörlüğe Bağlı Birimler
- Dumlupınar Üniversitesi Hastaneler Başmüdürlüğü
-Yemekhane
- Tam Olimpik Havuz
- Termal Tesis
-Germiyan Kampüsü
-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3
-Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
-Spor Tesisleri
Ayrıca Üniversitemize bağlı dokuz ilçede meslek yüksekokulları bulunmaktadır.
İlçelerde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarımız:
1. Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
2. Gediz Meslek Yüksekokulu
3. Emet Meslek Yüksekokulu
4. Altıntaş Meslek Yüksekokulu
5. Simav Meslek Yüksekokulu
6. Domaniç Meslek Yüksekokulu
7. Şaphane Meslek Yüksekokulu
8. Hisarcık Meslek Yüksekokulu
9. Pazarlar Meslek Yüksekokuludur.
10. Simav Sağlık Hiz. Meslek yüksekokulu
11. Gediz Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu
Bu okullara ait tesislerde; meslek yüksekokulları faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemizde faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezleri ise:
1. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü
2. Alternatif Enerji Kaynakları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
3. Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü
4. Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
5. Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
6. Çini Seramik Teknolojileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü
4
7. Kütahya Folklor Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
8. Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü
9. Yabancı Diller Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
10. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlüğü
11. İleri Teknolojiler Tasarım, Araştırma- Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
12. Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
13. Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
14. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
15. Ekonometrik Uygulama Ve Araştırma Merkezi
16. İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
17. Deney Hayvanları Yetiştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi
18. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
19. Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
20. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
1.ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1.ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ
Dumlupınar Üniversitesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. 4 Fakülte
ve 2 Enstitünün kuruluşu da aynı kanunda yer almıştır. Daha önce Anadolu Üniversitesine
bağlı olarak faaliyetini sürdüren Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek
Yüksekokulu Üniversitemizin çekirdeğini oluşturmuştur.
Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisine bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde öğretime başlamıştır. 15 Şubat 1979 tarihine
kadar yüksekokul olarak faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren Akademi tarafından
Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Daha sonra 20 Temmuz 1982 tarih
ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu adı
altında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. 27 Haziran
1987 tarih ve 3389 Sayılı Kanuna eklenen bir madde ile Anadolu Üniversitesi Kütahya
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline getirilmiştir. Okul son olarak 3 Temmuz 1992
tarihinden itibaren Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kütahya Meslek Yüksekokulu 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı olarak öğretime başlamıştır. 1982 Temmuz ayında Anadolu Üniversitesine
bağlanmıştır. 3 Temmuz 1992 tarihinden itibaren Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak
Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
3837 Sayılı Kanunla kurulması öngörülen Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi ve Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile
Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ilaveten 06.09.1993 tarih ve 1450 sayılı Yükseköğretim
Kurulu Kararı ile Tavşanlı ve Gediz Meslek Yüksekokulları açılmış ve 1993-1994 eğitimöğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.02.1994 tarih ve
94.5.332 sayılı kararı ile Kütahya ilinin 10 ilçesi ve Bilecik ilinin 4 ilçesinde toplam 14
Meslek Yüksekokulu daha açılmıştır.(Üniversitemiz bünyesindeki Bilecik İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Gölpazarı MYO, Osmaneli MYO, Pazaryeri MYO ve Söğüt MYO
29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Kanunla kurulan Bilecik Üniversitesine bağlanmıştır.)
Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan 1996/8655 sayılı protokol gereği Sağlık
Yüksekokulu Üniversitemiz bünyesine katılmıştır. 14.04.1999 tarih ve 23666 sayılı resmi
gazetede yayımlanan kararla üniversitemiz bünyesinde Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültesi
6
açılarak, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu haline getirilmiştir.2006-2007 eğitim öğretim yılında
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, 05.12.2007 tarih ve 2007/12785 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitime açılmıştır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz 10 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13
Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü de toplam 46653 öğrenci ve 1153 öğretim elemanı ile
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
1.2. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Üniversitemizle ilgili zaman, mekân ve öğretim türü değişkeni itibarıyla sayısal
bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
1993-2014 Yıllarına ait öğrenci sayıları
YILLAR
ÖN
LİSANS
LİSANS
LİSANSÜSTÜ
DOKTOR TOPLAM
Y.LİSANS
A
Artış (%)
Oranları
1993=100
1993
641
1012
-
-
1653
100
1994
1675
3520
310
6
5538
235
1995
3175
5148
310
14
8647
423
1996
4304
7632
296
28
12260
641
1997
5043
9710
239
27
15019
808
1998
5113
11086
279
29
16507
898
1999
5986
12393
432
40
18851
1040
2000
7077
13806
619
58
21560
1204
2001
7590
14393
652
56
22691
1272
2002
8050
14868
582
51
23551
1424
2003
7014
14964
723
47
22748
1276
2004
7957
14262
1063
69
23351
1313
7
2005
10816
14616
1463
99
26994
1533
2006
13052
14734
1522
94
29402
1679
2007
13866
15642
1554
105
31157
1884
2008
12745
15149
1729
113
29736
1799
2009
12724
15473
1842
119
30158
1824
2010
14682
17620
1941
145
34388
2080
2011
13675
20322
1415
137
35549
2151
2012
14709
22404
1919
176
39208
2371
2013
17797
23615
2488
274
44174
2572
2014
17804
25467
3025
357
46653
2722
Öğrenci sayılarının 1993–2014 yılları arasındaki değişimi sabit indeks mantığında
incelendiğinde, üniversitemizin kuruluşundaki öğrenci sayısına nazaran % 2722’lik bir artışın
olduğu gözlenmektedir. Bu durum gelişim trendinin değerlendirilmesinde göz önünde
bulundurulacak önemli bir faktör niteliğindedir.
1996 – 2014 Yıllarına Ait Mezun Öğrenci Sayıları
YILLAR
ÖNLİSANS
LİSANS
LİSANS ÜSTÜ
TOPLAM
ARTIŞ
(%)YÜZDESİ
1996
680
423
83
1186
100
1997
1358
486
69
1913
61
1998
1597
1103
57
2757
132
1999
1796
1596
54
3446
190
2000
1677
1825
62
3564
200
2001
2281
2224
89
4594
287
8
2002
2749
2368
147
5264
343
2003
2982
2579
118
5679
378
2004
2244
3504
153
5901
397
2005
1803
3064
323
5190
337
2006
2669
3052
387
6108
415
2007
4036
2633
470
7139
602
2008
3582
2751
407
6740
568
2009
3004
3950
515
7469
629
2010
3852
2914
590
7356
620
2011
3429
2744
273
6446
443
2012
3346
3877
171
7394
523
2013
3073
3961
166
7175
2014
5314
4678
202
10194
a) 2013-2014 Öğrenci sayıları (önlisans-lisans-yüksek lisans-doktora)
Önlisans:
17804
Lisans:
25467
Yüksek lisans:
3025
Doktora:
357
9
759
b ) 2013-2014 eğitim öğretim yılı öğrenci sayılarının akademik birimlere göre
dağılımı:
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
Öğrenci Sayısı
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
478
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1146
Domaniç Meslek Yüksekokulu
495
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
405
Eğitim Fakültesi
1766
Emet Meslek Yüksekokulu
894
Fen Bilimleri Enstitüsü
901
Fen Edebiyat Fakültesi
4232
Gediz Meslek Yüksekokulu
2195
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
249
Güzel Sanatlar Fakültesi
868
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
1010
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
9203
İlahiyat Fakültesi
174
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
1383
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
3264
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
3785
Mühendislik Fakültesi
4559
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
186
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
193
Simav Meslek Yüksekokulu
2138
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksokokulu
26
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
121
Simav Teknoloji Fakültesi
287
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1883
10
Şaphane Meslek Yüksekokulu
847
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
2237
Tıp Fakültesi
179
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
1549
Genel Toplam
46653
2013-2014 eğitim öğretim yılı başında ösym tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran
öğrenci sayısı:
ÖSYM
tarafından
Yerleştirilen
Kayıt Olan
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
226
177
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
369
250
Domaniç Meslek Yüksekokulu
282
208
Eğitim Fakültesi
366
352
Emet Meslek Yüksekokulu
381
316
Fen Edebiyat Fakültesi
898
850
Gediz Meslek Yüksekokulu
909
728
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
135
121
Güzel Sanatlar Fakültesi
249
181
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
478
360
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2310
2197
İlahiyat Fakültesi
164
158
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
341
332
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
1229
977
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1403
1171
Mühendislik Fakültesi
793
750
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
107
83
Birimler
11
Simav Meslek Yüksekokulu
867
730
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
30
26
Simav Teknoloji Fakültesi
204
192
Şaphane Meslek Yüksekokulu
400
311
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
741
629
Tıp Fakültesi
47
47
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
433
390
13362
11536
Genel Toplam
c ) 2013–2014 eğitim öğretim yılı mezun öğrencilerin akademik birimlere göre dağılımı:
Öğrenci sayısı
Birimler
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
159
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
229
Domaniç Meslek Yüksekokulu
196
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
12
Eğitim Fakültesi
479
Emet Meslek Yüksekokulu
423
Fen Bilimleri Enstitüsü
58
Fen Edebiyat Fakültesi
834
Gediz Meslek Yüksekokulu
871
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
99
Güzel Sanatlar Fakültesi
179
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
561
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1752
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
287
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
875
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
679
12
Mühendislik Fakültesi
617
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
93
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
23
Simav Meslek Yüksekokulu
595
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
63
Sosyal Bilimler Enstitüsü
109
Şaphane Meslek Yüksekokulu
268
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
495
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
238
Genel Toplam
10194
d ) 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilişiği kesilen öğrencilerin akademik birimlere göre
dağılımı
Satır Etiketleri
Say
T_C_KimlikNo
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
29
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
50
Domaniç Meslek Yüksekokulu
32
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
9
Eğitim Fakültesi
61
Emet Meslek Yüksekokulu
52
Fen Bilimleri Enstitüsü
19
Fen Edebiyat Fakültesi
164
Gediz Meslek Yüksekokulu
111
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
11
Güzel Sanatlar Fakültesi
65
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
41
13
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
236
İlahiyat Fakültesi
2
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
29
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
181
Kütahya Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
286
Mühendislik Fakültesi
147
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
7
Simav Meslek Yüksekokulu
127
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
2
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
1
Simav Teknoloji Fakültesi
24
Sosyal Bilimler Enstitüsü
34
Şaphane Meslek Yüksekokulu
34
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
141
Tıp Fakültesi
16
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
33
Genel Toplam
1946
e ) 2013-2014 eğitim öğretim yılı mezun, kayıt sildiren, yatay geçiş yapan, kaydı silinen
öğrenci sayısı:
Kendi İsteği ile
Kaydını Sildiren
Yatay Geçiş İle
Giden
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
14
Mezun
25
4
159
46
4
229
Yüksekokulu
Domaniç Meslek Yüksekokulu
24
7
196
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
3
6
12
Eğitim Fakültesi
22
39
479
Emet Meslek Yüksekokulu
35
17
423
Fen Bilimleri Enstitüsü
12
6
58
Fen Edebiyat Fakültesi
118
43
834
Gediz Meslek Yüksekokulu
91
20
871
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
2
9
Güzel Sanatlar Fakültesi
58
7
179
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
30
11
561
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
146
90
1752
21
287
99
İlahiyat Fakültesi
2
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
8
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
875
168
13
Kütahya Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
268
18
Mühendislik Fakültesi
99
38
617
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
1
1
93
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2
5
23
110
17
595
679
Simav Meslek Yüksekokulu
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
2
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
1
Simav Teknoloji Fakültesi
10
14
Sosyal Bilimler Enstitüsü
16
17
109
Şaphane Meslek Yüksekokulu
23
11
268
15
63
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
132
9
495
Tıp Fakültesi
5
10
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
31
2
238
TOPLAM
1488
440
10194
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİ SAYILARI
Satır Etiketleri
Bayan
Genel
Erkek Toplam
Altıntaş Meslek Yüksekokulu
305
173
478
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
69
26
95
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ)
41
17
58
Gıda Teknolojisi
64
19
83
Gıda Teknolojisi(İÖ)
15
4
19
İşletme Yönetimi
51
54
105
İşletme Yönetimi(İÖ)
5
3
8
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
28
31
59
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ)
3
4
7
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
12
9
21
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
15
6
21
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(İÖ)
2
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2
285
861
1146
Antrenörlük Eğitimi
33
126
159
Antrenörlük Eğitimi(İÖ)
38
123
161
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
68
153
221
Rekreasyon
29
114
143
Rekreasyon(İÖ)
24
102
126
16
Spor Yöneticiliği
47
123
170
Spor Yöneticiliği(İÖ)
46
120
166
249
246
495
Bilgi Yönetimi
33
33
66
Bilgi Yönetimi(İÖ)
9
3
12
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
40
21
61
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ)
6
12
18
İşletme Yönetimi
39
27
66
İşletme Yönetimi(İÖ)
2
2
4
Lojistik
51
69
120
Lojistik(İÖ)
33
51
84
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
32
23
55
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ)
2
Pazarlama
2
5
7
143
262
405
Eğitim Yönetimi ve Teftişi (Tezsiz YL)
11
15
26
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomi ve Planlaması(YL)
13
7
20
Fen Bilgisi Eğitimi (YL)
7
5
12
Okul Öncesi Eğitimi(YL)
47
14
61
Sınıf Öğretmenliği(DR)
11
66
77
Sınıf Öğretmenliği(YL)
21
43
64
Sosyal Bilgiler Eğitimi(DR)
8
42
50
Sosyal Bilgiler Eğitimi(YL)
17
51
68
Türkçe Eğitimi(YL)
8
19
27
1203
563
1766
Fen Bilgisi Öğretmenliği
153
43
196
Fen Bilgisi Öğretmenliği(İÖ)
66
23
89
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (1917)
28
11
39
Domaniç Meslek Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Fakültesi
17
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
151
28
179
Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ)
152
24
176
Sınıf Öğretmenliği
179
65
244
Sınıf Öğretmenliği(İÖ)
80
45
125
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
142
149
291
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İÖ)
65
72
137
Türkçe Öğretmenliği
133
66
199
Türkçe Öğretmenliği(İÖ)
54
37
91
533
361
894
Çocuk Gelişimi
126
1
127
Çocuk Gelişimi(İÖ)
113
Dış Ticaret
102
62
164
Dış Ticaret(İÖ)
47
59
106
İşletme Yönetimi
36
25
61
İşletme Yönetimi(İÖ)
1
Kimya Teknolojisi
21
100
121
Kimya Teknolojisi(İÖ)
3
22
25
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
18
21
39
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
35
21
56
2
2
47
78
1
1
638
901
2
2
Emet Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
31
Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ)
Fen Bilimleri Enstitüsü
263
Ağaç İşleri Teknolojisi(YL)
113
1
Analitik Kimya(DR)
2
5
7
Analitik Kimya(YL)
11
10
21
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi(DR)
2
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi(YL)
4
18
2
1
5
Anorganik Kimya(DR)
4
1
5
Anorganik Kimya(YL)
4
6
10
Atom ve Molekül Fiziği(YL)
2
11
13
Bilgisayar Bilimleri(YL)
2
11
13
Biyokimya(DR)
2
1
3
Biyokimya(YL)
17
3
20
Botanik(DR)
3
3
6
Botanik(YL)
6
15
21
2
2
Cebir ve Sayılar Teorisi(DR)
Cebir ve Sayılar Teorisi(YL)
5
7
12
Cevher Hazırlama(DR)
3
7
10
Cevher Hazırlama(YL)
14
40
54
1
1
4
7
Elektrik Makineleri(DR)
1
1
Elektrik Makineleri(YL)
4
4
Elektrik Teknolojisi(YL)
5
5
Devreler ve Sistemler(DR)
Devreler ve Sistemler(YL)
3
Elektrik Tesisleri(YL)
2
12
14
Elektrik(YL)
1
23
24
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği(DR)
1
1
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği(YL)
1
1
Elektronik(DR)
1
1
Elektronik(YL)
8
32
40
Endüstri(YL)
1
5
6
Enerji(DR)
1
3
4
Enerji(YL)
6
43
49
Fizik Öğretmenliği(TYL)
1
1
Fizikokimya(DR)
1
1
19
Fizikokimya(YL)
5
5
10
Genel Biyoloji(DR)
2
1
3
Genel Biyoloji(YL)
19
15
34
Genel Fizik(YL)
1
Genel Jeoloji(DR)
1
1
2
Genel Jeoloji(YL)
8
5
13
Geometri(DR)
3
Geometri(YL)
4
1
3
10
14
Geoteknik(YL)
3
3
Hidrolik(YL)
3
3
İmalat Teknolojisi(YL)
1
İmalat ve Konstrüksiyon(DR)
1
4
4
İmalat ve Konstrüksiyon(YL)
1
22
23
Katıhal Fiziği(YL)
5
11
16
Kontrol ve Kumanda Sistemleri(YL)
3
4
7
Maden İşletme(DR)
1
6
7
Maden İşletme(YL)
12
85
97
Maden Yatakları-Jeokimya(YL)
1
5
6
Makine Eğitimi(YL)
2
2
Makine Teorisi ve Dinamiği(DR)
1
1
Makine Teorisi ve Dinamiği(YL)
5
5
Matematik Öğretmenliği(TYL)
1
1
Mekanik(YL)
3
3
Mineraloji-Petrografi(DR)
2
1
3
Mineraloji-Petrografi(YL)
4
5
9
2
2
Moleküler Biyoloji(DR)
Moleküler Biyoloji(YL)
11
7
18
Nükleer Fizik(YL)
5
10
15
20
Organik Kimya(DR)
2
2
Organik Kimya(YL)
9
10
19
Seramik(DR)
8
12
20
Seramik(YL)
25
31
56
Talaşlı Üretim(YL)
7
7
Telekominikasyon(DR)
1
1
Telekominikasyon(YL)
5
5
Termodinamik(DR)
1
1
2
Termodinamik(YL)
1
10
11
Topoloji(YL)
1
Ulaştırma(YL)
3
Uygulamalı Jeoloji(DR)
1
13
16
1
1
Uygulamalı Jeoloji(YL)
4
7
11
Uygulamalı Matematik(DR)
1
2
3
Uygulamalı Matematik(YL)
4
5
9
Yapı(YL)
1
16
17
Yöneylem Araştırması(YL)
2
7
9
Yüksek Enerji ve Plasma Fiziği(YL)
2
3
5
3
3
8
23
31
2751
1481
4232
Arkeoloji
93
97
190
Arkeoloji(İÖ)
70
111
181
Biyokimya
19
9
28
Biyoloji
103
57
160
Biyoloji(İÖ)
81
49
130
Fizik
33
32
65
Fizik(İÖ)
13
31
44
Zooloji(DR)
Zooloji(YL)
Fen Edebiyat Fakültesi
21
İngiliz Dili ve Edebiyatı
233
80
313
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ)
206
82
288
Kimya
107
65
172
Kimya(İÖ)
64
60
124
Matematik
198
122
320
Matematik(İÖ)
120
86
206
Sosyoloji
305
30
335
Sosyoloji(İÖ)
275
49
324
Tarih
191
152
343
Tarih(İÖ)
170
159
329
Türk Dili ve Edebiyatı
257
98
355
Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)
213
112
325
Gediz Meslek Yüksekokulu
1144
1051
2195
Bankacılık Sigortacılık
105
69
174
Bankacılık Sigortacılık(İÖ)
83
40
123
Bilgisayar Programcılığı
38
62
100
Bilgisayar Programcılığı(İÖ)
24
70
94
Deri Teknolojisi
2
4
6
Deri Teknolojisi(İÖ)
4
1
5
Giyim Üretim Teknolojisi
114
13
127
Giyim Üretim Teknolojisi(İÖ)
1
İş Sağlığı ve Güvenliği
5
55
60
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
14
45
59
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
9
41
50
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği(İÖ)
19
33
52
İşletme Yönetimi
72
71
143
İşletme Yönetimi(İÖ)
19
22
41
Lojistik
76
99
175
22
1
Lojistik(İÖ)
26
33
59
Mekatronik
1
108
109
Mekatronik(İÖ)
1
65
66
Moda Tasarımı
209
3
212
Moda Tasarımı(İÖ)
140
14
154
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
8
9
17
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (3263)
35
51
86
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ)
6
8
14
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (3263)
1
Pazarlama (3218)
5
10
15
Pazarlama (3265)
8
58
66
Pazarlama(İÖ) (3218)
3
6
9
Tekstil Teknolojisi
50
16
66
Tekstil Teknolojisi(İÖ)
2
3
5
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
62
42
104
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(İÖ)
2
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1
2
173
76
249
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
99
29
128
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ)
74
47
121
471
397
868
Çizgi Film (Animasyon)
87
157
244
Grafik
116
41
157
Grafik(İÖ)
83
53
136
Resim
69
35
104
Resim(İÖ)
70
39
109
Seramik ve Cam
46
72
118
563
447
1010
49
57
106
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hisarcık Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (4052)
23
Dış Ticaret(İÖ) (4052)
37
34
71
Emlak ve Emlak Yönetimi (4016)
34
50
84
Emlak ve Emlak Yönetimi(İÖ) (4016)
7
18
25
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4019)
65
22
87
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4019)
46
24
70
İnsan Kaynakları Yönetimi (4020)
79
14
93
İnsan Kaynakları Yönetimi(İÖ) (4020)
29
15
44
İşletme Yönetimi (4015)
22
20
42
Lojistik (4017)
62
73
135
Lojistik(İÖ)
21
34
55
2
2
11
22
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (4014)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (4063)
11
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (4014)
1
1
Pazarlama (4013)
6
6
Pazarlama(4065)
4
4
Pazarlama(İÖ) (4013)
1
1
Yerel Yönetimler (4018)
67
28
95
Yerel Yönetimler(İÖ) (4018)
33
34
67
5053
4150
9203
Ekonometri
52
44
96
Ekonometri(İÖ)
26
22
48
İktisat
610
426
1036
İktisat(İÖ)
546
479
1025
İşletme
542
446
988
İşletme(İÖ)
467
535
1002
Kamu Yönetimi
535
367
902
Kamu Yönetimi(İÖ)
480
453
933
Maliye
710
447
1157
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
24
Maliye(İÖ)
688
501
1189
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler
208
219
427
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler(İÖ)
150
168
318
Uluslarası Ticaret ve Finansman
19
22
41
Uluslarası Ticaret ve Finansman(İÖ)
20
21
41
119
55
174
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü(25121)
1
İlahiyat (25151)
32
11
43
İlahiyat (İÖ) (25152)
29
14
43
lköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi(25141)
31
12
43
lköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi(İ.Ö.)(25142)
26
18
44
1009
374
1383
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
1
Ebelik
304
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
229
220
449
Hemşirelik
476
154
630
1361
1903
3264
Bankacılık ve Sigortacılık(50451)
99
82
181
Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ-50452)
96
72
168
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
7
15
22
Büro Yönetimi ve Sekreterlik(İÖ)
8
17
25
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
84
71
155
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ)
68
76
144
Dış Ticaret
94
148
242
Dış Ticaret(İÖ)
75
99
174
Emlak ve Emlak Yönetimi
49
80
129
Emlak ve Emlak Yönetimi(İÖ)
37
60
97
İşletme Yönetimi
91
83
174
İşletme Yönetimi(İÖ)
50
86
136
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
25
304
Lojistik
52
45
97
Lojistik(İÖ)
39
58
97
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
106
105
211
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ)
70
88
158
68
68
Otobüs Kaptanlığı
Pazarlama
47
155
202
Pazarlama(İÖ)
24
78
102
Turizm ve Otel İşletmeciliği
94
81
175
Turizm ve Otel İşletmeciliği(İÖ)
39
83
122
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
86
155
241
Turizm ve Seyahat Hizmetleri(İÖ)
46
98
144
772
3013
3785
Bilgisayar Operatörlüğü
21
53
74
Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ)
4
25
29
Bilgisayar Programcılığı
32
78
110
Bilgisayar Programcılığı(İÖ)
22
86
108
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama(5136)
4
5
9
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama(5136-İÖ)
3
15
18
Çini İşlemeciliği
1
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
10
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi(İÖ)
1
21
31
1
1
Elektrik
1
268
269
Elektrik(İÖ)
1
214
215
Elektronik Teknolojisi
3
216
219
Elektronik Teknolojisi(İÖ)
5
151
156
Geleneksel El Sanatları
55
5
60
Geleneksel El Sanatları(İÖ)
7
2
9
Grafik Tasarımı
52
13
65
26
Grafik Tasarımı(İÖ)
37
28
65
İç Mekan Tasarımı
20
17
37
İnşaat Teknolojisi
21
149
170
İnşaat Teknolojisi(İÖ)
11
151
162
Kimya Teknolojisi
79
87
166
Kimya Teknolojisi(İÖ)
34
33
67
1
1
151
153
7
7
Kontrol Sistemleri Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İÖ)
Kuyumculuk Ve Takı Tasarımı
48
16
64
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı(İÖ)
14
16
30
2
2
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Makine
5
373
378
Makine(İÖ)
7
314
321
Mekatronik
109
109
Mekatronik(İÖ)
119
119
Mimari Dekoratif Sanatlar
48
6
54
Mimari Restorasyon
88
58
146
Mimari Restorasyon(İÖ)
86
55
141
Mobilya ve Dekorasyon
6
132
138
10
10
Mobilya Ve Dekorasyon(İÖ)
Seramik, Cam ve Çinicilik
39
24
63
Seramik, Cam ve Çinicilik(İÖ)
6
2
8
1036
3523
4559
Bilgisayar Mühendisliği
116
240
356
Bilgisayar Mühendisliği(İÖ)
93
198
291
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
64
320
384
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)
44
311
355
Mühendislik Fakültesi
27
Endüstri Mühendisliği
172
160
332
Endüstri Mühendisliği(İÖ)
83
59
142
İnşaat Mühendisliği
67
291
358
İnşaat Mühendisliği(İÖ)
43
308
351
Jeoloji Mühendisliği
50
161
211
Jeoloji Mühendisliği(İÖ)
24
68
92
Maden Mühendisliği
32
264
296
Maden Mühendisliği(İÖ)
32
184
216
Makine Mühendisliği
43
381
424
Makine Mühendisliği(İÖ)
53
342
395
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
80
162
242
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ)
35
51
86
Seramik Mühendisliği
4
14
18
Seramik Mühendisliği(İÖ)
1
9
10
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
74
112
186
69
22
91
41
41
5
49
54
63
130
193
Beden Eğitimi ve Spor(DR)
9
13
22
Beden Eğitimi ve Spor(YL)
49
115
164
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans
5
2
7
681
1457
2138
Bankacılık ve Sigortacılık (4223)
90
58
148
Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) (4223)
76
37
113
Bilgisayar Programcılığı (4219)
1
16
17
Bilgisayar Programcılığı (4250)
45
89
134
13
13
Gıda Teknolojisi 4169
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 4170
Makine Resim ve Konstrüksiyon (4116)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Simav Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (4219)
28
Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (4250)
18
77
95
12
12
129
130
Elektrik(İÖ) (4214)
1
1
Elektrik(İÖ) (4253)
1
1
Elektrik (4214)
Elektrik (4253)
1
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (4224)
14
133
147
Elektronik Haberleşme Teknolojisi(İÖ) (4224)
3
17
20
9
9
Elektronik Teknolojisi (4222)
Elektronik Teknolojisi (4254)
1
127
128
Elektronik Teknolojisi(İÖ) (4222)
1
5
6
İnsan Kaynakları Yönetimi (4227)
74
18
92
İnsan Kaynakları Yönetimi(İÖ) (4227)
26
10
36
İşletme Yönetimi (4220)
48
38
86
İşletme Yönetimi(İÖ) (4220)
7
1
8
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (4258)
2
67
69
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İÖ) (4258)
1
12
13
Lojistik (4225)
49
50
99
Lojistik(İÖ) (4225)
29
47
76
Makine (4260)
2
90
92
Makine(İÖ) (4260)
2
62
64
Mekatronik (4261)
1
73
74
Mekatronik(İÖ) (4261)
66
66
Mobilya Ve Dekorasyon (4262)
17
17
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
57
42
99
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ)
3
5
8
Organik Tarım
14
22
36
Organik Tarım(İÖ)
1
2
3
Pazarlama
10
18
28
29
Pazarlama(İÖ)
3
5
8
Yerel Yönetimler
49
49
98
Yerel Yönetimler(İÖ)
53
39
92
20
6
26
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
20
6
26
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
4
117
121
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
1
30
31
Makine Eğitimi Talaşlı Üretim Öğretmenliği
2
54
56
3
3
29
30
1
1
253
287
1
1
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksokokulu
Makine Eğitimi Talaşlı Üretim Öğretmenliği(İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
1
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği(İÖ)
Simav Teknoloji Fakültesi
34
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği(M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
10
33
43
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İ.Ö.)
5
39
44
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)
4
13
17
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)(İ.Ö.)
2
14
16
İmalat Mühendisliği
8
89
97
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
3
27
30
6
6
2
31
33
645
1238
1883
Arkeoloji(YL)
15
35
50
Ekonometri (Tezli Y.L)
3
8
11
Grafik(YL)
47
49
96
İktisat(DR)
3
21
24
İktisat(YL)
34
53
87
İngiliz Dili ve Edebiyatı(YL)
18
6
24
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)(İÖ)
İmalat Mühendisliği(İÖ)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
30
İşletme(DR)
13
54
67
İşletme(TezsizBH)
5
29
34
İşletme(TezsizYL)
21
59
80
Kamu Yönetimi (I.Grup)(YL)
14
49
63
Kamu Yönetimi (II.Grup)(YL)
18
81
99
Kamu Yönetimi(TezsizYL)
2
18
20
Maliye(DR)
1
9
10
Maliye(YL)
36
111
147
Muhasebe Finansman(YL)
37
54
91
Para ve Banka(YL)
36
92
128
Pazarlama(YL)
33
34
67
Resim(YL)
18
17
35
Sosyoloji(YL)
43
26
69
Tarih(DR)
2
4
6
Türk Dili Ve Edebiyatı(YL)
57
81
138
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(YL)
29
39
68
Yakınçağ Tarihi(YL)
27
24
51
Yeniçağ Tarihi(YL)
18
24
42
Yönetim Organizasyon (II. Grup)(TBH)
5
24
29
Yönetim Organizasyon(I.Grup)(YL)
47
33
80
Yönetim Organizasyon(II.Grup)(YL)
63
204
267
475
372
847
Bankacılık ve Sigortacılık (4317)
94
32
126
Bankacılık ve Sigortacılık(İÖ) (4317)
78
35
113
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (4316)
1
1
2
Büro Yönetimi ve Sekreterlik(İÖ) (4316)
1
1
2
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı (4351)
63
32
95
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (4351)
39
48
87
Şaphane Meslek Yüksekokulu
31
İşletme Yönetimi (4315)
20
İşletme Yönetimi(İÖ) (4315)
1
Lojistik (4319)
40
58
98
Lojistik(İÖ) (4319)
32
34
66
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (4320)
15
24
39
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (4314)
4
1
5
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (4363)
1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (4314)
14
34
1
1
1
1
Yerel Yönetimler (4318)
54
61
115
Yerel Yönetimler(İÖ) (4318)
32
30
62
614
1623
2237
Bilgisayar Programcılığı (3318)
18
31
49
Bilgisayar Programcılığı (3350)
97
137
234
Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (3318)
9
28
37
Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (3350)
45
122
167
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (3320)
6
6
12
Büro Yönetimi ve Sekreterlik(İÖ) (3320)
9
9
18
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı (3351)
79
34
113
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) (3351)
44
25
69
Dış Ticaret (3313)
2
4
6
Dış Ticaret (3352)
46
50
96
Dış Ticaret(İÖ) (3313)
3
7
10
Dış Ticaret(İÖ) (3352)
25
47
72
11
11
87
88
2
2
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (3323)
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (3375)
1
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi(İÖ) (3323)
Harita ve Kadastro (3322)
2
7
9
Harita ve Kadastro (3373)
30
70
100
32
Harita ve Kadastro(İÖ) (3322)
1
6
7
Harita ve Kadastro(İÖ) (3373)
29
82
111
İnternet ve Ağ Teknolojileri (3326)
11
57
68
İnternet ve Ağ Teknolojileri(İÖ) (3326)
4
66
70
24
24
101
102
7
7
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (3321)
Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi (3358)
1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İÖ) (3321)
Lojistik (3324)
49
61
110
Lojistik(İÖ) (3324)
31
60
91
32
32
141
142
20
20
Makine (3319)
Makine (3360)
1
Makine(İÖ) (3360)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (3311)
2
11
13
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (3363)
63
46
109
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (3311)
5
6
11
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İÖ) (3363)
2
2
Otomotiv Teknolojisi (3317)
3
3
Otomotiv Teknolojisi (3374)
109
109
10
11
102
102
104
75
179
104
75
179
919
630
1549
187
104
291
Otomotiv Teknolojisi(İÖ) (3317)
1
Otomotiv Teknolojisi(İÖ) (3374)
Tıp Fakültesi
Tıp
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans(İÖ)
157
96
253
Muhasebe
170
106
276
Muhasebe(İÖ)
125
122
247
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
172
120
292
33
Sigortacılık ve Risk Yönetimi(İÖ)
Genel Toplam
108
82
190
21066
25587 46653
1.3. AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER
Akademik Personel İle İlgili Bilgiler
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mevcut Kadro Bilgileri
34
Planlamacısı
TOPLAM
Öğretim
Çevirici
Eğitim
Okutman
Uzman
Görevlisi
Görevlisi
Araştırma
Doçent
Öğretim
Yardımcı
Doçent
Profesör
UNVANI
BİRİMİ
Rektörlük
4
7
22
33
Fen-Edebiyat Fakültesi
18
16
54
3
50
İkt.ve İdari Bilimler Fakültesi
13
14
43
1
61
132
Mühendislik Fakültesi
15
24
56
3
45
143
1
5
6
2
11
7
21
İlahiyat Fakültesi
1
11
5
11
28
Eğitim Fakültesi
12
29
2
34
77
Güzel Sanatlar Fakültesi
1
11
9
20
41
12
67
1
34
118
1
12
3
30
46
1
11
3
18
34
1
8
3
9
21
2
2
1
5
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
1
3
144
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
4
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu
Uyg.Bilimler Yüksekokulu
1
Tavşanlı Tur.İşl.ve Otl.Y.O.
Yabancı Diller Yüksekokulu
54
54
Fen Bilimleri Enstitüsü
2
2
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2
2
2
2
Sağlık Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimler Enstitüsü
Altıntaş MYO.
1
3
35
11
15
Aslanapa MYO.
Çavdarhisar MYO.
1
1
Domaniç MYO.
8
8
Dumlupınar MYO.
Emet MYO.
18
Gediz MYO.
2
1
24
19
2
28
Gediz Sağlık Hizmetleri MYO.
3
3
Hisarcık MYO.
11
11
Kütahya Teknik Bilimler MYO.
1
Kütahya Sosyal Bilimler MYO.
5
49
7
19
Pazarlar MYO.
Simav MYO.
1
22
2
25
13
87
26
8
Şaphane MYO.
52
61
1
3
Genel Toplam
1
7
Simav Sağlık Hizmetleri MYO.
Tavşanlı MYO.
5
3
19
337
247
3
1
14
22
331
16
83
Dumlupınar Üniversitesi
22/08/2014 tarihi itibariyle
1.4.İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınıfı
Toplam
Genel İdari Hizmetler
537
36
1153
Teknik Hizmetler
119
65
Sağlık Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
2
61
Yardımcı Hizmetler
784
Toplam
2. EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
2.1.FAKÜLTELER
2.1.1 KÜTAHYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1. Fakültede Yer Alan Bölümler
İşletme
-İktisat
-Kamu Yönetimi
-Maliye
-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
-Ekonometri Bölümü
-İnsan Kaynakları Yönetimi
-Uluslararası ve Ticaret Finansman
Bölümü
2. Fakültenin Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
37
Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisine bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde Kütahya Yönetim Bilimleri yüksekokulu
adı altında kurulmuş olup, 3 Temmuz 1992 tarihinden itibaren Dumlupınar Üniversitesi'ne
bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Fakültemizin temel hedefleri öğrenmeyi öğretmek, bilgisayarlı çağdaş eğitim ve öğretim
programlarının güncel tutulması, eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi, öğrenci
kalitesinin yükseltilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğinin arttırılması, eğitim ve
araştırmalarda disiplinler arası etkileşimin arttırılması, strateji geliştirme ve uygulama
çalışmalarının başlatılarak sürekli ve etkili kılınması, iç ve dış iletişimde memnuniyetinin
arttırılması. Bu hedeflere ulaşılması için; alanlarında uzman akademik personele sahip olmak,
katılımcı öğrenme-öğretme süreçlerini benimsemek, öğrencilerin isteklerine yanıt verebilen
bir eğitim ve müfredat, iç ve dış ülkelerde akredite edilmiş bilimsel ve eğitsel değişim
programlarına katılmak, yabancı dili akademik düzeyde öğretme, öğrencilerin sosyal ve
kültürel gelişimini gözetme gibi çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.
Öğrencilerimize temel çağdaş bilgiler yanında, özgür düşünce alışkanlığını
kazanmaları ve onların kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılarak bedensel ve ruhsal açıdan
sağlıklı birer birey olabilmelerine, kendi içlerindeki yaratıcılık, araştırıcılık, girişimcilik gibi
yetenekleri geliştirmelerine ortam hazırlamakta Fakültemiz hedefleri arasındadır.
3. Fiziki Mekânların Dağılımı
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye Gibi Eğitim Alanlarının
Sayıları
Amfi
10
Derslik Bilgisayar
Laboratuarı
39
2
Laboratuar Kantin Vitamin Cafe
-
2
Okuma Salonu
2
1
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik. Laboratuar, Atölye Gibi Eğitim Alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
m²
Yer
Toplam
Amfi
3x500
1500
Amfi
3x700
2100
Amfi
4x140
560
Bilgisayar Laboratuarı
2x450
900
4. Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
38
Akademik Personel
Bölüm
Profesö Doçent
r
Yrd. Doç. Arş.Grv.
Dr.
Dr.
Arş.Gr
v.
Öğr.
Gör.
Uzma
n
Okutm
an
Toplam
1
-
35
-
-
21
-
-
15
İşletme
9
5
9
-
10
İktisat
1
6
6
-
8
Kamu Yönetimi
1
3
7
-
3
Maliye
1
-
7
1
7
-
-
16
1
-
5
1
4
-
-
11
Ekonometri
-
2
4
-
6
-
12
İnsan Kaynakları
Yönetimi
-
-
-
-
1
-
-
1
Uluslararası
Ticaret ve
Finansman
-
1
3
-
2
-
-
6
13
17
41
2
41
1
1
118
Siyaset Bil
Uluslararası
İlişkiler
Toplam
ve
1
1
2
a)Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Öğrenci
Öğr.Üyesi
Öğrenci Öğretim
Fakülte
Üyesi
Sayısı
Öğr.Grv
+
+
Öğr.Grv.
Okutman
+
9288
71
0
Sayısının
Öğr.Grv.
Okutman
İİBF
Öğrenci
71
Haftalık
Sayısının
Ders
Öğretim
Saatinin
Üyesi
Öğr.Üyesi
Toplam Sayısının
+
+
Haftalık
+
Öğretim
Ders
Öğr.Grv. Öğr.Grv.
Saati
Okutmana
Üyesine
+
+
Oranı
oranı
Okutman Okutmana
1478
39
Öğrenci
130,8169
0
Oranı
Oranı
130,8169
21,929577
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
BÖLÜM
HAZIRLIK YENİ KAYIT
K
E
T
İŞLETME NÖ
3
3
6
İŞLETME İÖ
1
3
İKTİSAT NÖ
2
İKTİSAT İÖ
K
E
T
ARA SINIF
DİKEY
GEÇİŞ
MEZUN
TOPLAM
K
E
T
K
E
T
K
E
T
K
E
T
108 106 214
426
328
754
95
54
149
6
5
11
638
496
1134
4
101 115 216
362
415
777
83
78
161 11
5
16
558
616
1174
4
6
122
81
203
488
344
832 123 54
177 12
4
16
747
487
1234
0
1
1
111
98
209
435
378
813
56
128
9
6
15
627
539
1166
KAMU
YÖNETİMİ NÖ
0
0
0
128
83
211
409
282
691 108 36
144
5
5
10
650
406
1056
KAMU
YÖNETİMİ İÖ
0
0
0
101 110 211
384
344
728
140
4
4
8
561
526
1087
MALİYE NÖ
0
0
0
155 105 260
550
344
894 162 93
255 12
7
19
879
549
1428
MALİYE İÖ
0
0
0
147 115 262
535
387
922 125 99
224 14
7
21
821
608
1429
SİYASET
BİLİMİ N.Ö
0
0
0
61
41
102
147
173
320
32
42
74
0
0
0
240
256
496
SİYASET
BİLİMİ İ.Ö
0
0
0
49
57
106
100
108
208
0
0
0
0
0
0
149
165
314
EKONOMETRİ
0
NÖ
0
0
27
20
47
25
24
49
0
0
0
0
0
0
52
44
96
EKONOMETRİ
İÖ
0
0
0
25
21
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
21
46
ULS.ARASI
TİC.ve FİN.N.Ö
19 21
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
21
40
ULS.ARASI
TİC.ve FİN.İ.Ö
19 21
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
21
40
TOPLAM N.Ö
24
28 52 601 436 1037 2045 1495 3540 520 279 799 35 21 56 3225 2259 5484
TOPLAM İ.Ö
20
25 45 534 516 1050 1816 1632 3448 352 301 653 38 22 60 2760 2496 5256
GENEL
TOPLAM
44
53 97 1135 952 2087 3861 3127 6988 872 580 1452 73 43 116 5985 4755 10740
40
72
72
68
GENEL
TOPLAM
HAZIRLIK SINIFI + YENİ
KAYIT + DİKEY GEÇİŞ
2300
ARA SINIF
2013-2014
MEZUN
SAYISI
OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI
6988
1452
9288
2013 - 2014 ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİLER
FAKÜLTE ADI:
MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI:
KÜTAHYA İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
1452
İŞLETME BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
Prof. Dr. AHMET AĞCA
A. Uluslararası Makaleler:
A.SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde
yayınlar dışındaki tam makale.
A.1. Ağca, A. ve Ş. Önder,“Toplam Tahakkuk Modelleri ile Türkiye’de Kar Yönetimi
Uygulamalarının Ölçülmesi İMKB’de Yer Alan İşletmeler Üzerine Panel Data Analizi ile
Ampirik Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Özel Sayı
olarak Eylül 2014’de yayınlanmak üzere kabul edildi.
A.2. Ağca, A. ve E.E. Dalkılıç, “ Muhasebe Meslek Mensupları KOBİ’ler için TFRS’ye
Hazır mı?”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:39, 1 - 20 (2014).
B. Ulusal Kitaplar:
B.1.Alanında tanınmış yayınevleri tarafından yayımlanan kitap içinde bölüm yazarlığı
Ağca, A., “TMS 11, İnşaat Sözleşmeleri”, İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi, Ed.
Şengel, I. Baskı, s. 186-201, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
S.
Ağca, A., “İşletmelerde Bilgi Sistemleri”, Muhasebede Bilgi Yönetimi, Ed. N. Sağlam, A.
A. Karagül, I. Baskı, s. 2-17, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
Ağca, A., “E- İşletme Sistemleri”, Muhasebede Bilgi Yönetimi, Ed. N. Sağlam, A. A.
Karagül, I. Baskı, s. 18-34, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
41
Ağca, A., “İş Süreçleri”, Muhasebede Bilgi Yönetimi, Ed. N. Sağlam, A. A. Karagül, I.
Baskı, s 50-67, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
Ağca, A., “Proje ve Yatırım Projesi”, Proje Analizi ve Değerlendirme, Ed. N. Sağlam, I.
Baskı, s. 2-19, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
Prof. Dr. ŞERAFETTİN SEVİM
Dergi:
Ş.SEVİM, Dilek ŞEN, “Kurumsal Muhasebe Derecelendirmesi ve Halka Açık
Şirketlerde Uygulaması”
(Corporate Accounting Rating and Its Practice in Publicly-Held Companies)
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C.6.S.2.2014.
Nilüfer DALKILIÇ, Şerafettin SEVİM, Eyyüp GÜLBANDILAR, “Hayat Sigortalarında
Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerleme Modeli”
(Risk Assesment Model with Fuzzy Logic Method in Life Insurance) İŞLETME
ARAŞTIRMALARI DERGİSİ C.6.S.1.2014.
Prof.Dr. NEVİN UZGÖREN
Uluslararası Bildiriler:
Elevli S., Uzgören N., & Bingöl D., “Special cause control charts for monitoring
oxidability data of drinking water”, The International Congress on Water, Waste and
Energy Management, 16-18 July, Oporto/Portugal.
Çetintaş S., Bingöl D., Elevli & Uzgören N., Optimization of Cu(II) Biosorption Process
by date palm (Phoenix dactylifera L.) seeds using Box-Behnken Design, The International
Congress on Water, Waste and Energy Management, 16-18 July, Oporto/Portugal.
Doç. Dr. ORHAN ELMACI
A.Uluslararası Makaleler:
A.1.Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makaleler
Orhan. Elmacı, Ş. Sevim, A. Özkan ve K. Tutkavul, 2014, Applicability of the Kazukiyo
Kurosawa Model to a Production Business as an Effective Productivity Assesment and
Evaluation Method, Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, Cambridge
Scholars Publishing, Newcastle.
Orhan. Elmacı, M. Uslu ve K. Tutkavul, 2013, Sürdürülebilir Rekabet Gücünün
Sağlanmasında “Altı Sigma” ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Bir Uygulama Örneği,
XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28
42
Mayıs, Saray Bosna,. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi XIV. Ekonometri
Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı,Ekim 2014,s.465-493
Orhan. Elmacı, Ş. Sevim, 2013, Bankaların Sürdürülebilir Rekabet Gücünün
Ölçümlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma (Kredi Risk Yönetimi Etkinlik Analizi),
XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28
Mayıs, Saray Bosna. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi XIV. Ekonometri
Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı,Ekim 2014,s.555-575
Orhan Elmacı, A MODEL PROPOSAL CONCERNING BALANCE SCORECARD
(BSC) APPLICATION INTEGRATEDWITH RESOURCE CONSUMPTION
ACCOUNTING (RCA) IN ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT, AIM
JOURNAL, INDUSTRIAL MANAGEMENT INSTITUTE, INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORGANIZATIONAL LEADERSHIP,2014,VOL. 2; NO. 2; 18-24
B.Uluslararası Bildiriler:
B.1.Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda
sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler
Ş. Sevim, O. Elmacı ve E. Altın, 2010, International Competitive Analysis of Boron In
Energy Sector According to Michael Porter’s Diamond Model, 6. International Strategic
Management Conference, 8 – 10 Temmuz, St. Petersburg.
Ş. Sevim, O. Elmacı ve A. Gayret, 2010, Target Costing System for Gaining Power of
Sustainable Competition and a Aplication of System in a Manufactory Enterprise,
International Strategic Management Conference, 8 – 10 Temmuz, St. Petersburg.
O. Elmacı ve M. Yalçın, 2010, The Measurement of Innovation Power in Business and a
Local Research in Agriculture & Food Industry, International Conference On Innovation
and Entrepreneurship 2010, 11 – 12 Kasım, İzmir.
O. Elmacı, 2013, İşletme Performans Yönetiminde Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM)
Yöntemi İle Bütünleştirilmiş Balance Scorecard (BSC) Uygulamasına İlişkin Bir Model
Önerisi, International Conference on New Directions in Business, Management, Finance
and Economics, 12 – 14 Eylül, Famagusta Northern Cyprus.
O. Elmacı, Ş. Sevim, A. Özkan ve K. Tutkavul, 2013, Etkin Verimlilik Ölçme ve
Değerlendirme Yöntemi Olarak Kazukiyova Kurusowa Modelinin Bir Üretim
İşletmesinde Uygulanabilirliğine Yönelik Çalışma, European Conference Of Social
Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.
O. Elmacı, Ş. Sevim, B. Keskin ve K. Tutkavul, 2013, Sağlık Hizmetlerinde Performans
Analizi ve Bir Sağlık Kuruluşunda Amprik Çalışma, European Conference Of Social
Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.
O. Elmacı, Ş. Sevim, B. Keskin ve K. Tutkavul, 2013, Sağlık Kuruluşlarında Teknolojik
Yapının Oluşumu ve Sürdürülebilirliğinin Finansmanı: İstanbul İlinde Bir Araştırma,
European Conference Of Social Science Research, 19 – 21 Haziran, İstanbul.
43
O. Elmacı, M. Uslu ve K. Tutkavul, 2013, Sürdürülebilir Rekabet Gücünün
Sağlanmasında “Altı Sigma” ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’de Bir Uygulama Örneği,
XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28
Mayıs, Saray Bosna.
Orhan. Elmacı, Ş. Sevim, 2013, Bankaların Sürdürülebilir Rekabet Gücünün
Ölçümlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma (Kredi Risk Yönetimi Etkinlik Analizi),
XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 – 28
Mayıs, Saray Bosna.
Orhan Elmacı "Kaynak Tüketim Muhasebesi (KTM) İle Bütünleştirilmiş BSC" Doğu
Akdeniz Üniversitesi(DAÜ),-Endüstriyel Yönetim Enstitüsü,(IMI) ile Organize Edilen
1.İşletme,Yönetim,Finans ve Ekonomide Yeni Yöntemler Konferansı(ICDBNM-2013)
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiGaziMağusa,12-14 Eylül 2013.
Yrd. Doç. Dr. CENGİZ DURAN
A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
C.Duran; H. Büber; G.E.Gümüştekin, Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya
MYO Makine Programı Örneği” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (8:2), s:33-56, 2013.
C. Duran; A. Çetindere ; Ö.Şahan, “ An analysis on relationship between total quality
management practices and knowledge management: The case of Eskişehir”", Procedia Social and Behavioral Sciences , Volume 109, 65-77 pp., 2014 , DOI:
10.1016/j.sbspro.2013.12.422.
B.Uluslararası Bildiri:
Çetindere , C. Duran , M. S. Yetişen “The effects of total quality management on the
business performance:An application in the province of Kütahya” 3rd World Conference
on Business, Economics and Management (BEM-2014) Rome-ITALY on 09 - 11 April
2014.
C.Ulusal Bildiri:
C.Duran,
A.Çetindere,
A.Çetindere”
14.
Üretim
Araştırmaları
Sempozyumu
dahilinde,“Sağlık Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Uygulaması” s.397-407,
İstanbul, Eylül, 2014.
A.Çetindere, C.Duran, 19. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ 27-29 , konferansı
dahilinde "İŞÇİ SAĞLIĞINDA ve GÜVENLİĞİNDE ERGONOMİ" bildiri
kitapçığındaki "HAZIR GİYİM SANAYİİNDE ÇALIŞMA ORTAMININ İŞ SAĞLIĞI",
93-107 pp., BALIKESİR, EYLÜL 2013.
44
Yrd. Doç. Dr. ESRA YILDIRIM
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Müberra Yurdakul, Esra Yıldırım, “Analitik Ağ Süreci Yöntemi İle En Uygun Pazarlama
Stratejisinin Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
EYİ 2013 Özel Sayısı, 2014.
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Ahmet Öztürk, Gülnur Kecek, Esra Yıldırım, “Bir Konaklama İşletmesinde Promethee
Yöntemi İle Personel Seçimi”, XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve
İstatistik Sempozyumu, Saraybosna- Bosna Hersek, 24-28 Mayıs 2013.
Müberra Yurdakul, Esra Yıldırım, “Analitik Ağ Süreci Yöntemi İle En Uygun Pazarlama
Stratejisinin Belirlenmesi”, XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması Ve
İstatistik Sempozyumu, Saraybosna- Bosna Hersek, 24-28 Mayıs 2013.
Yrd. Doç. Dr. HAKAN ÇELİKKOL
A.Uluslararası Makaleler:
Hakan ÇELİKKOL ve M.ÖZÜNLÜ,” Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğrenci Uygulama
Becerilerinin Arttırılması: Leonardo Da Vinci Projeleri”, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi (
Journal of Social Sciences), DPÜ Yayını, ISSN: 1302-1842, Number 38, October 2013,
Uluslararası Hakemli Dergi, s. 39-49.
B.Uluslararası Bildiriler / Tebliğler:
Hakan
ÇELİKKOL
Stratejilerinin
ve
M.M.ÇELİKKOL,
Geliştirilmesinde
Kümelenme
”Türkiye
Yaklaşımı
için
ve
Bölgesel
İnovasyon
Kalkınma
Ajansları
Bağlamında Değerlendirilmesi”, II. Uluslararası Davraz Kongresi (Building New
Approaches to the Global Issues- Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları), Süleyman
Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta, Bildiri Kitabı Sayfa:2879-2920.
C.Diğer Bilimsel Faaliyetler:

Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması Projesi (Zafer
Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı), Bilimsel Danışman:
Hakan ÇELİKKOL, Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 21 Ocak
2014, Kütahya.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
45
ULUSAL MAKALE
-ALTAY Huseyin and CELEBIOGLU Fatih (2012) “Spatial Analysis of
Concentration in Production and Trade: An Exploratory Spatial Data Analysis for
Emerging Markets”, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi
Dergisi, Yıl: 2012, C: 4, S: 2, ss. 125-140. (EBSCOHOST Ala İndeksi Kapsamında)
ULUSLARARASI MAKALE
-Kılıç Ramazan-Demirbaş, E., “Türkiye’de Kamu İnşaat Harcamalarının
Belirleyicileri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, İnönü Üniversitesi,
Akademik Yaklaşımlar Dergisi (Journal of Academıc Approaches), Cilt:3, Sayı:2,
Aralık 2012, s.84-97.
-Kılıç. Ramazan.-Çetinkaya, Ş., “Türkiye’de Gelir Dağılımı Adaleti ve Yoksullukla
Mücadelede Bir Model Önerisi”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
(Journal of Social Sciences), Sayı:34, Aralık 2012, s.93-114.
-Kılıç. Ramazan.-Güney, T., Tuncer, G. “Uluslararası Göçün İşgücü Piyasasındaki
Ücret Düzeyi Üzerine Etkileri: Bir Literatür Araştırması”, Dumlupınar Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Sayı:35, Ocak 2013, s.41-53.
Uzgören Ergin, Şengür M. ve Yiğit Ü., “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu
Talebini Etkileyen Faktörler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, C.16, S.1, s.55-72, 2012.
-Uzgören Ergin. ve Güney T., “Arrow İmkansızlık Teorisi ve Demokrasi İlişkisi”,
Civilacademy, C. 10, S. 1-2, 2012.
- Uzgören N., Keçek G. ve Uzgören Ergin., “Türkiye’deki İllerin Beşeri Sermayenin
Unsuru Olan Temel Eğitim Göstergeleri Bakımından Sınıflandırılması -Temel
Bileşenler ve Kümeleme Analizi Uygulaması-”, TİSK Akademi Dergisi, C. 8, S. 16,
2013.
-Uzgören Ergin., Şengür M. ve Yiğit Ü., “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu
Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi -Dumlupınar Üniversitesi
Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama-“, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
46
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.1, s.29-44, 2013.
- Kara H., Uzgören N. ve Uzgören Ergin., “Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların
Kökenleri Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies
(JASSS), V.6/3, March, 2013.
Uzgören Ergin. ve Şahin G., “Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları’nın
Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçümü”, Uluslararası Yönetim
İktisat ve İşletme Dergisi, C. 9, S.18, 2013.
Uzgören Ergin ve Güney T., “The snop effect in the consumption of luxury goods”,
Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 62, p. 628-637, 2012.
- Uzgören Ergin ve Tarhan A., “Türkiye’de Bankacılık Piyasasında Yoğunlaşma CR4 ve Herfindhal-Hirsman Endeksleri ile Analiz-“, Akademik Bakış, Uluslararası
Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 1694-528X, S. 28, 2012.
ÇİÇEK Macide, “Vadeli Finansal Piyasaların Para Politikası Sürprizlerine Tepkisi:
Türkiye İçin Bir T-GARCH Uygulaması”, İşletme ve Finans Dergisi, 27(312): 85-120,
2012.
ÇİÇEK Macide, “Comparing the Effects of Policy Interest Rate Surprises on Foreign
Exchange and Stock Index Futures and Spot Markets for Turkey”, International
Research Journal of Finance and Economics, 99(October): 76-91, 2012.
ÇİÇEK Macide, “ The Day-of-the-Week Effect on Return and Volatility in the
Turkish Stock Markets “,Journal of Applied Finance & Banking, 3(4): 143-167, 2013.
İsmail KÜÇÜKAKSOY, Selcan Önal (2013-Mayıs). “Türk Bankacılık Sektöründe
Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle
Ölçülmesi: 2004-2009 Yılları Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve
İstatistik Dergisi, Sayı 18, ss56-80.
CELEBIOGLU Fatih, “The Analysis Of Sustainability Development Of Eastern And
South Eastern Europe In The Post Socialist Period”, 3rd International Symposium On
Sustainable Development, International Burch University, May 31 - June 1, 2012,
Sarajevo, BOSNIA&HERZEGOVINA, pp.477-485.
47
ULUSLARARASI BİLDİRİ
Mustafa DURMAN, Az Gelişmiş Ülkelerin Üretimde Düşük Katma Değer Sorununa
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi Işığında Bir Bakış, Internatıonal Congress
On Economıcs Fınance And Bankıng, Kırgızistan, 2013
Mustafa DURMAN, A Suggestion for Forestry: Assigning Idle Public Lands to
Private Sector by Projecting and Provisioning, 3rd International Symposium on
Sustainable Development, May 31 - June 01 2012, Sarajevo. Bosna Hersek, 2012
Uzgören Ergin., Gezer M.A., Alkan H. ve Öz İ., “Gelir Tüketim İlişkisi Üzerine Bir
Çalışma”, XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and
Statistics (May 24-28 2013) Abstracts Book, 2013.
- Keçek G., Uzgören N. ve Uzgören Ergin., “Türkiye’de İllerin Üniversite
Sınavlarındaki Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi”, XIVth
International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (May
24-28 2013) Abstracts Book, 2013.
Uzgören Ergin. ve Uzgören N., “Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Türkiye ve
AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeler Yönünden Sınıflandırılması”, XIVth
International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (May
24-28 2013) Abstracts Book, 2013.
- Yılmaz Z. ve Uzgören Ergin., “Türkiye’de İllerin Temel Bankacılık Faaliyetleri
Yönünden Kümeleme Analizi Yöntemiyle Sınıflandırılması”, XIVth International
Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (May 24-28 2013)
Abstracts Book, 2013.
ULUSAL KİTAP
Kılıç Ramazan, İktisada Giriş (Ders Notları, (Editörler: Ercan YAŞAR-S.Emre
Özcan), Hakan Basın Yayın Dağıtım, Ankara, 2012.
- Kara H., Uzgören, N., Poyraz K., Yılmaz Z. ve Uzgören Ergin., MYO Gençliği Dumlupınar Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Ara Basamak
48
Yönetici Adayı Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin İstatistiksel Analizi-, Ekin Basım
Yayın Dağıtım, ISBN: 978-605-5335-57-1, Bursa, 2012.
Fatih ÇELEBİOĞLU, “Genel Denge ve Refah Ekonomisi”, İktisada Giriş (Editörler:
Ercan Yaşar ve S. Emre Özcan), Hakan Basım Yayın Dağıtım, Eylül 2012, Ankara.
PROJE
Fatih ÇELEBİOĞLU (Temmuz 2013 – Temmuz 2014) Tubitak Bideb 2219 Doktora
Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursları Yapisal Bağimlilik Ve Ekonomik Kalkinma
Politikalarinin Arizona Ve Tr33 Bölgesel Ekonomilerindeki Etkileri: Bölgelerarasi
Girdi-Çikti Analizi İle Karşilaştirmali Bir Yaklaşim
DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ
Fatih ÇELEBİOĞLU, Editor of Special Issue for JECOSS (Journal of Economic and
Social Studies) (with Okyay UÇAN), International Burch University, Special Issue
Title: “Current Economic Developments in Balkans: A Comparative Analysis”, July
2012.
-Fatih ÇELEBİOĞLU, DPU Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012(hepsi) – 2013 (2 Sayı)
Editörlüğü
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
MAKALELER
Fatih Kırışık, Kamu Yönetiminde Küresel Değişimler ve Yeni Sorun Alanları,
DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.38, Ekim 2013.
Fatih Kırışık, Ekolojik Sorunların Çözümünde Derin Ekoloji Yaklaşımı, Ekonomik
ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.2, Güz 2013.
Fatih Kırışık, Kamu Yönetiminin Yeniden Örgütlenmesi ve Kamu Hizmetlerinin
Yürütülmesinde Yerellik İlkesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Sosyal Bilimler
Metinleri, Ekim 2013.
İsmail Cem Karadut, “Anayasal İktisat ve Ufuktaki Anayasa: Anayasal İktisat
Perspektifinden 1982 Anayasası ve Yeni Anayasa Yapım Süreci”, Gümrük ve
49
Ticaret Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2013, ISSN: 2147-9283 (ss. 71–81)
Murat Yaman, Türkiye’de Kentsel Dönüşümü Uygulamaları Kapsamında Kütahya
Kenti Osmangazi Kentsel Dönüşüm Uygulamasına Bir Bakış, DPÜ İİBF Sosyal
Bilimler Dergisi
M.Zortuk, Y.Bozkurt, “Kentlerin Çevre Kirliliği ve Gelişmişlik Düzeylerine Göre
Sınıflandırılması: Amprik Bir Yaklaşım”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları
Dergisi, “22”, 72-81 pp., Ocak-2014.
A.Yılmaz, Y.Bozkurt, B.Akdeniz, “Kurumsal Yapı ve İşleyişiyle ABD’de Kriz
Yönetimi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “14”, 59-72 pp., Mart2014.
Y.Bozkurt, B.Akdeniz, “Bir Kamu Yönetimi Sorunsalı Olarak Çevresel Kriz Yönetimi:
ABD- Türkiye Karşılaştırması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, “14”, 95-114 pp., Mart-2014.
Y.Bozkurt, “Yerel Demokrasi Aracı Olarak Türkiye’de Kent Konseyleri: Yapı,
İşleyiş ve Sorunlar”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “40”, 229239 pp., Nisan-2014.
A.Yılmaz, Y.Bozkurt, “Türkiye’de E-Devlet Pratiğinin Atipik Bir Örneği: Tek
Adımda Hizmet Birimleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, “15”, 293-311 pp., Nisan-2014.
KİTAP
Y.Bozkurt, Çevre Sorunları ve Politikaları (Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde
Türkiye’de Çevre Politikalarının Dönüşümü), 283 pp., Bursa, Ekin, 2013 (Sayfa
Sayısı: 283)
Eray Acar, Hukuki ve Sosyo-Politik Açıdan Türk Anayasa Düzeni Ders Notları,
Kütahya, 2014
Murat YAMAN, Türkiye’de Kentsel Dönüştürme Uygulamaları, MKM Yayınları
Hayrettin ÖZLER, Siyaset Psikolojisi, Ekin Yayınları 2014
ULUSLARARASI BİLDİRİ
50
9-11 Temmuz 2014, Newcastle Üniversitesi, Newcastle, İngiltere
Bildiri başlığı: The Role of Organisers in Minipublics and Participatory Practices
Konferans başlığı: PSA Participatory and Deliberative Democracy Specialist
Group Conference, Scaling and Innovation: Contemporary Difficulties and Future
Prospects for Participatory and Deliberative Democracy
Katılımcı: Volkan Gül
7-8 Kasım 2014, West Bohemia üniversitesi, Pilsen, Çek Cumhuriyeti
Bildiri başlığı: The Effectiveness of Minipublics and Organizers
Konferans başlığı: Toward Democratic Inclusion: Ideas of Public Deliberation and
Their Application to Contemporary Policy and Practice
Katılımcı: Volkan Gül
Eray ACAR, Selami Erdoğan, Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları, KAYFOR
XI, 31Ekim/2 Kasım 2013, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, 2013.
(Uluslararası Bildiri)
Eray Acar, The Access To Water In The Middle East Countries As A Human
Right, International Journal of Arts & Sciences, 16-19 June 2014, Barcelona,
Spain. (Uluslararası Bildiri)
Murat YAMAN, Yerel Demokrasi Perspektifinde Kent Konseyleri: Kütahya Kent
Konseyi Örneği adlı makale Barcelona da poster çalışması olarak sunulmuştur.
16.06.2014
Murat YAMAN, Türkiye’de Afet Yönetiminin Yasal ve kurumsal Süreçlerde
Değerlendirilmesi,Avro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve
Sorunları, Kayfor XI Bildiriler Kitabı 31 Ekim-2 Kasım 2013
ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ
Bölüm başlığı: Participation in a Deliberative System
Kitap adı: Challenges to Democratic Participation: Antipolitics, Deliberative
Democracy, and Pluralism
Yazar: Volkan Gül Nisan 2014
51
KİTAPİÇİ BÖLÜM
Eray ACAR, “Birey ve Siyasal Hayat”, Siyaset Bilimine Giriş, Ed: Önder Kutlu,
Lisans Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul, 2014.(Kitap İçi Bölüm)
MALİYE BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
ULUSAL MAKALE
SAYGIN Özgür, Gelir Vergisi Tarifesinin Esneklik Analizi, Türkiye Üzerine Bir
Değerlendirme (Vergi Sorunları Dergisi Sayı: 301, Sayfa:175, Ekim 2013).
SAYGIN Özgür, Otomobiller Üzerinden Alınan Vergilerin Ampirik Analizi (Vergi Sorunları
Dergisi Sayı: 296, Sayfa 180, Mayıs 2013).
BAHÇE Abdullah Burhan, İslami Ekonomilerde Yokluk ve Mikro Finans Deneyimleri
(Sayfa: 533-542, Prof.Dr. Fevzi DEVRİM’e Armağan, İzmir, Haziran 2014)
ULUSLARARASI MAKALE
YILDIZ Fazlı, Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörüne Yönelik Vergisel Düzenlemelerin
Değerlendirilmesi (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (39), 311-326, 2014).
TUNCER Güner, Disiplinler Arası Bir Saha Olarak İktisadi Arkeoloji: Yöntemi ve Alt
Disiplinleri (Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt 9/Sayı 2, Ağustos 2014).
BEŞER Berna, Dışa Açılım ve Demokratik Yapının Kamu Kesimi Büyüklüğü Üzerindeki
Etkisi: Rodnk Hipotezine Geçiş Ekonomilerinde Kanıt (Ege Akademik Bakış, Cilt 14, Sayı 3,
Sayfa: 345-359, Temmuz 2014)
ULUSLARARASI BİLDİRİ
YILDIZ Fazlı, SARISOY Sinan, SAĞDIÇ Ersin Nail, Orta Asya ve Kafkas Ülkelerinde Dış
Borçlanmayı Etkileyen Faktörlerin Analizi (Caucasus and Central Asia in Globalization
Process IV International Congres, 2014).
YILDIZ Fazlı, GÜMÜŞ Öner, SAĞDIÇ Ersin Nail, Türkiye’de Kamu Yatırımları, İç
Borçlanma Ve Dışlama Etkisi İlişkisi (12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Kongresi, 2014).
BAHÇE Abdullah Burhan, Geçiş Ekonomilerinde Kayıt Dışılığın Boyutları ve Çözüm
Önerileri (Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp/Makedonya, 1-3 Temmuz
2014).
ULUSAL KİTAP
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
Yrd. Doç. Dr. Barış ADIBELLİ
52
Barış Adıbelli, “Lübnan Hizbullah’ı”, Haktan birsel (edt.), Arap Baharında Son Durak :
İran, IQ Yayıncılık, İstanbul, 2013.
Barış Adıbelli, “The Identity Debate in Shaping of New Turkish Foreign Policy Toward
Asia,” Bangkok International Conference on Social Science, BICCS, 25-27 Ocak 2013,
Bankok, Tayland.
Barış Adıbelli, “Çin’in Yeni Jeopolitik algısında Orta doğu” Üçüncü Safranbolu Kongresi,
21. Yüzyıl Enstitüsü, 27-28 Nisan 2013, Safranbolu
Barış Adıbelli, “ Turkey-European Union Relations at the Crossroad of East-West,” 7th
Global Bussiness and Social Sciences Research Conference, 13-14 Haziran 2013, Pekin,
Çin
Barış Adıbelli, İç Savaş sonrası Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması,” İç Savaş sonrası
Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması: Devlet İnşası Çalıştayı, Bilge Adamlar Stratejik
Araştırmalar Merkezi, 15 Şubat 2014, İstanbul
Barış Adıbelli, “The Foreign Policy Of Ittihad ve Terakki Party (Union And Progress Party)
During The Great War,” The Great War Analysis and Interpretation Conference,
Sapienza Universtiy of Rome, 19-20 Haziran, 2014, Roma, İtalya
Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir
Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya
Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
Hakan Arıdemir, Alper Turhan, "Arap Baharı" Kapsamında Türkiye-Suriye
İlişkilerinde Yaşanan Sürekliliğin Değerlendirilmesi, "11.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi", Kırgızistan
(2013)
Hakan Arıdemir, Volkan Kalender, The Road to Peace in the Black Sea
Region: Through Parity, "IV. BLUEBLACKSEA INTERNATIONAL CONGRESS ",
İstanbul, (2013)
Hakan Arıdemir, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Karadeniz Bölgesi’nde Güç
53
Dengesi Sistemi, "I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI
SEMPOZYUMU ", Niğde , (2014)
Erasmus Değişim Programı Kapsamında Polonya Torun Şehrinde Nicholas
Kopernikus Üniversitesinde "Turkish Foreign Policy in the Blacksea
Region" başlıklı ders verildi., (4.2013)
Mevlana Değişim Programı Kapsamında Kazakistan Ahmet Yesevi
Üniversitesi'nde "Uluslararası Deniz Hukukundaki Gelişmeler
Çerçevesinde Karadeniz" Konulu Ders Verildi, (4.2014)
Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B. B12. İnaç H.,“The Socio-political Role of Regional Development Agencies in Turkey’s
Economic Localization”, ATCOSS III: The Arabic-Turkish Congress of Social Sciences,
2-4 May 2013, İstanbul University, İstanbul,
B13.İnaç, H., EU Integration and Turkish Identity, IJAS, 23-26 June 2014, BarcelonaSpain
B14. İnaç, H., Socio-political Analysis of European Ideals, Values and Norms as the
Referential Parameters of Westernization,TDAV, 1-7 September 2014, Kazan-Tataristan
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C8. İnaç, H., “Osmanlı’dan Günümüze Türk Kimliği’nin Sosyo-politik Analizi” içinde:
Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu’na Armağan: Disiplinler Arası Çalışmalar, ISIS: 2013
D. Telif, Çeviri ve Editöryel Kitaplar:
E11. İnaç H., (Editör), Jan Berting, Living in an Age of Political Crisis, Gordion Yayınları,
İstanbul, Şubat 2014
E12. İnaç, H., (Çeviri), Hasan Kösebalaban, Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism and
Globalization [Türk Dış Politikası: İslam, Ulusalcılık ve Küreselleşme], Bigbang, Ankara,
Nisan 2014
E13. İnaç H., (Editör), Jan Berting, Living in an Age of Political Crisis, Gordion Yayınları,
54
İstanbul, Şubat 2014
Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER
Ders Kitap Çalışması:
1-Uygarlık Tarihi: Yeni Akademi yayınları Kütahya 2013
2-21.Yüzyılda Türkiye’de Merkez ve Yerel yönetimler Yeni Akademi Yayınları 2013
Yrd.Doç.Dr.Ebru Deniz Ozan AYTEKİN
Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde braga nÜniversitesi’nde (Portekiz) 6
saatlik ders verme etkinliği(1-5 Nisan 2013)
Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde Nicolaus Kopernicus
Üniversitesi(Polonya) 6 saatlik ders verme etkinliği(21-25 Nisan 2014)
Yrd. Doç. Dr. Suat SÖYLEMEZ
Makale:
"Yoksullukla Mücadelenin İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi" Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı :38, Ekim 2013, s.217-227.
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
ULUSLARARASI MAKALE
Şener, H., Yelda, Behdioğlu, Sema., “Müşteri Sadakati Oluşturmada Müşterinin Algıladığı
Değer, Memnuniyet ve Rakip İşletmeye Geçme Maliyeti: Bir Spor Merkezinde
İstatiksel Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:30
ss. 165-180, 2013.
Şener, H., Yelda, Behdioğlu, Sema., “Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Ki-Kare Testiyle
Hastaların Hastane ve Hizmetlerini Değerlendirmesindeki Etkisi: Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde Bir Uygulama ”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2)
ss. 315-341, 2014.
Behdioğlu, Sema., Şener, H., Yelda, “Improving Service Quality in Special Education
Institutions: Servqual Scale ”, Global Business and Management Research: An
International Journal Vol. 6, No. 2, pp.169, 2014.
55
Behdioğlu, Sema., Şener, H., Yelda, “Determınıng of the Effect of Cosmetıc Product Labels
on Purchasıng Process Usıng Logıstıc Regressıon Analysıs”, International Journal of
Business and Management Review, Vol.2, No.4, pp. 80-103, September 2014.
Şener, H., Yelda, Behdioğlu, Sema., “Determining Resource Distribution for the Elements of
Marketing Communication Mix Using TOPSIS Method”, New Media and Mass
Communication, Vol.29, No.4, pp. 82-96, 2014.
Mahmut ZORTUK, Eylem KOÇ, Seyhat BAYRAK, HANEHALKLARI SATIN ALMA
KRİTERLERİNİN ANALİZİ: MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON
YAKLAŞIMI, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013 Özel Sayısı,
2014, 163-176.
Mahmut ZORTUK, Yavuz BOZKURT, “Kentlerin Çevre Kirliliği ve Gelişmişlik
Düzeylerine
Göre Sınıflandırılması: Ampirik Bir Yaklaşım” Yönetim ve ekonomi Araştırmaları
Dergisi Sayı:22, 2014
Mahmut ZORTUK, Berna BEŞER, “Dışa Açıklık ve Demokratik Yapının Kamu Kesimi
Büyüklüğü Üzerindeki Etkisi: Rodrik Hipotezine Geçiş Ekonomilerinden Kanıt” Ege
Akademik Bakış, Sayı:3 Cilt:14 2014
Mahmut ZORTUK, Seyhat BAYRAK, “ Seçilmiş Ülkelere Göre Türkiye’nin Turizm Talebi”
Ekonometri ve İstatistik Dergisi Sayı:19 2013
Eylem Koç and Hasan Arda Burhan; An Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach to a
Real World Supplier Selection Problem: A Case Study of Carglass Turkey; Global
Business and Management Research: An International Journal Vol. 6, No. 1, 1-14
(2014).
Eylem Koç, The Use of Rough Set Theory in Determining the Preferences of the Customers
of an Insurance Agency, European Journal of Business and Management, Vol.6,
No.22, 141-148, 2014,
Fulya MISIRDALI YANGİL, Metin BAŞ, Seval AYGÜN “Genel ve Örgütsel Sinisizm
Bağlamında Otel Çalışanları Üzerine Bir İncelemesi Optimum Ekonomi ve Yönetim
Bilimleri Dergisi Optimum Journal of Economics and Management Sciences
56
ULUSLARARASI BİLDİRİ
Aydın Noyan, “Türkiye’de İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin İş yoğunluğu Bazında
Kümeleme Analizi ile sınıflandırılması” Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Arı, Erkan., Zeki, Y. 2013, “Sıralı Lojistik Regresyonda Orantısal Oran Modeli İçin Paralel
Doğ. Varsayımı, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi 27-30 Ekim 2013 KemerANTALYA
Arı, Erkan., Zeki, Y. 2013, “Sıralı ve Çok Terimli Lojit Modellerin Uyum İyiliği Göstergeleri
Açısından Karşılaştırılması”, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi 27-30 Ekim 2013
Kemer-ANTALYA
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
YRD. DOÇ.DR. DERYA ERGUN ÖZLER
A-ULUSLARARASI MAKALELER
1.Ceren Giderler ATALAY- Derya ERGUN ÖZLER (2013) , A Research To Determine
The Relationship Between Organizational Justice and Psychological Ownership Among NonFamily Employees in a Family Business, Procedia Social and Behavioral Science, Vol. 99,
6 November 2013, pp.247-256.
B-ULUSLARARASI BİLDİRİLER
1.Ceren Giderler Atalay-Derya ERGUN ÖZLER (2013). A Research To Determine The
Relationship Between Organizational Justice and Psychological Ownership Among NonFamily Employees in a Family Business, 9th International Strategic Management Conference,
June 2013, Riga.
2.Derya ERGUN ÖZLER- Ceren Giderler ATALAY-Meltem DİRİCAN (2013), “Örgütlerin
Karanlık Yüzü Makyavelizm İle İlgili Literatür Taraması Ve Çalışanların Makyavelist
Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Kütahya.
3.Nuray MERCAN-M.Kemal DEMİRCİ, Derya ERGUN ÖZLER-Emine OYUR, (2013).“İş
Yaşamında Yalnızlık, Duygusal Zeka Ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir
57
Araştırma”, 1.Örgütsel Davranış Kongresi Uluslararası Katılımlı,15-16 Kasım 2013, Sakarya.,
ss.322-326.
C-ULUSAL MAKALELER
1.Derya ERGUN ÖZLER- Meltem DİRİCAN, (2014),“Yabancılaşma ile Tükenmişlik”,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 39, Ocak, ss.291-309.
D-ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ
1.Derya ERGUN ÖZLER (2013), Performans Değerleme ve Kariyer Yönetimi, (Ed. Pamazan
Geylan-Zümrüt Tonus, İnsan Kaynakları Yönetimi), AÖF Yayın No: 1857, Ocak 2013,
ss.110-153.
2.Derya ERGUN ÖZLER, Liderlik (2013), (Ed. Celil Koparal- İnan Özalp, Yönetim ve
Organizasyon), AÖF Yayın No: 2944. Ocak 2013, ss. 94-123.
3.Derya ERGUN ÖZLER (2013), Güdüleme, ((Ed. Celil Koparal- İnan Özalp, Yönetim ve
Organizasyon), AÖF Yayın No: 2944. Ocak 2013, ss.124-159.
G-EDİTÖRLÜK
1.Demirci M.K, Gümüştekin Eren G., Özler Ergun N.D., Atalay Giderler Ceren, Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kitabı, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Nobel Akademik
Yayıncılık, 2013, Ankara.
YRD. DOÇ.DR. CEREN GİDERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A 1. Atalay Giderler C., Özler Ergun D., “A Research To Determine The Relationship
Between Organizational Justice And Psychological Ownership Among Non-Family
Employees In A Family Business”, Procedia Social and Beahvioral Sciences, Riga, Latvia,
N.99, 2013, pp.247-256.
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C 1. Ergun Özler D., Atalay Giderler C.,Dirican M., “Örgütlerin Karanlık Yüzü
Makyavelizm İle İlgili Literatür Taraması ve Çalışanların Makyavelist Eğilimlerini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 29 Mayıs-1 Haziran 2013.
58
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D 1. Atalay Giderler C., Özler Ergun D., “A Research To Determine The Relationship
Between Organizational Justice And Psychological Ownership Among Non-Family
Employees In A Family Business”, 9th International Strategic Management Conference,
Riga, Latvia, 27-29 June, 2013.
E. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler ve Editörlük:
E 1. (Editörler: Demirci M.K., Gümüştekin Eren G., Özler Ergun N.D., Atalay Giderler
C.,21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 30 Mayıs-1 Haziran
2013, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZEHRA YENİ
ULUSLARARASI BİLDİRİLER:
1. Zehra YENİ. 1. ULUSLARARASI ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ. Hizmetkar
Liderliğin
Takım Çalışmasına Etkisi ve Bir Üniversitede Araştırma Uygulaması. (ÖRGÜTSEL
DAVRANIŞ KONGRE KİTABI).(15- 16 KASIM 2013).
ULUSAL BİLDİRİLER:
1. Zehra YENİ: 22. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ. Yerel STK
Üyelerinin
Demografik Farklılık Algısının STK Amaçlarına Ulaşmada Başarısı Üzerine Bir Araştırma. (
22.
ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRE KİTABI). (22- 24 MAYIS 2014)
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2013-2014 AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ
Doç. Dr. Ercan TAŞKIN Yayınlar Listesi
1. Zeki Çakmak-Ercan Taşkın,Onur Saylan, “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminde
Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi,
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sa:35, Mart-Nisan 2013, ss. 1-21.
2. Ercan Taşkın-Süreyya Bengü, “Sigorta Sektöründe İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının
Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma ve Model Önerisi”,
59
XIVth International Symposium on Ecomometrıcs, Operations Research and Statistics”,
24-28 May 2013.
3. Ercan Taşkın-Yelda Şener, “Sağlık Turizm Markası”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Sa:36, Nisan 2013, ss.253-260.
4. Ercan Taşkın-Yasemin Durmaz, Lojistik Faaliyetler, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
5. Ercan Taşkın, Cemalettin Demireli ve Sezen Ata, İkon Marka Kavramı Üzerine
Tartışmalar,
Detay Yayıncılık, Ankara, 2014.
6. Demireli, C. Taşkın, E., “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik
Katkıları: Kütahya İl Merkezi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013, SS. 321-328
7. Taşkın, E., Söylemez, C. ve Baran, A., Üniversite Öğrencilerinin Kent Tanıtımına
Katkısı: DPÜ Örneği, Turizm Öğrencileri Kongresi, Kuşadası, 2014.
8. Taşkın,E..Mercan, N..Alamur, B..,Marka İmajı İle Güven ve Güven İle Bağlılık
Arasındaki İlişki Üzerinde Özdeşleşmenin Düzenleyici Etkisi,18.Ulusal Pazarlama
Kongresi,Kafkas Üniversitesi,Kars,19 Haziran 2013,Sy:313-322
9. Filiz ÇOKAY, Murat KURT, H. Feyyaz EBEOĞLUGİL, Hasan ÖZYAŞAR,
Abdulbaki BARAN ile birlikte ‘’ ÖZEL hastanelerde ilişkisel pazarlama
uygulaması’’ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Sayı:41 Yıl:2014
10. Cevat Söylemez ile birlikte ‘’Küreselleşmenin Marka Üzerine Etkisi: Küresel
Marka Kavramı’’ Causes and Central Asia in the Global Process Economical and
International Relations IV International Congress, 02-04 Mayıs Bakü, Azerbaycan.
11. Cevat Söylemez ve Abdulbaki Baran ile birlikte ‘’Turizm Pazarlamasında
Üniversite Öğrencilerinin Rolü: Kütahya DPÜ Örneği’’ VII. Lisansüstü Turizm
Öğrencileri Araştırma Kongresi 04-05 Nisan 2014 Kuşadası, Aydın.
12. Yrd.Doç.Dr. Cemalettin DEMİRELİ, Doç.Dr.Ercan TAŞKIN, Bilim Uzm.Merve
ÇETİNKASAP, Marka - Maskot Bütünleşmesi Turkcell Örneği, SDÜ İİBF
Dergisi Cilt:19 Sayı:1 Yıl:2014
60
13. Ercan TAŞKIN, S. Süreyya BENGÜL, SİGORTA SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL
PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ 2013 Özel Sayısı
Kitap Bölümleri
İşletmecilik Kuram ve Uygulama, Detay Yayıncılık, 2014.
Pazarlama İlkeler ve Yönetim, Ekin Yayınevi, 2014.
Yrd. Doç. Dr. İçlem ER Yayınlar Listesi
ESERLER
A.1a. Sevgi A. Öztürk, F. Zeynep Özata ve İçlem Er (2012) “Yaşlı Tüketiciler ve
Teknoloji: Bilgi İletişim Teknolojileriyle İlişkilerini Anlamaya Yönelik Nitel Bir
Araştırma”, Tüketici Yazıları (III), Hacettepe Üniversitesi Tüketici-PazarAraştırma-Danışma Test ve Eğitim Merkezi, s. 88-109.
B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER
B.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal
toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayınlanan veya poster olarak
sergilenen bildiri:
B2b. ER, İçlem; BİŞGİN Merve ve YILDIZ, Said (2013) “Dijital Medyanın Etkisiyle
Gençlerin Değişen Medya Tüketim Alışkanlıkları”, 14th International Symposium
on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo- BosniaHerzegovina, 24-28 May 2013.
B2c. ER, İçlem; BAYRAKTAR, Uğur ve MALKOÇ, Özgür Güney (2013) “Çocukların
Spora
Teşvik Edilmesinde Medyanın Etkisi”, 14th International Symposium on
Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo- BosniaHerzegovina, 24-28 May 2013
B2d. ER, İçlem. “Undergraduate Students’ Place Attachment to Campus: The Case Of
Dumlupinar University Evliya Celebi Campus”, V. European Conference on Social
and Behavioral Science, St. Petersburg – Russian Federation, 11-14 September
61
2014
Y. DİĞER YAYINLAR:
Y1. Yavuz Odabaşı, Ahmet Özmen ve İçlem Er, “Stratejik Seçenek Belirlemede Pazarlama
Araştırmasının Rolü ve Türkiye’deki Büyük Şirketler Üzerinde Bir Uygulama”,
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, Eskişehir, 2011.
Y2. ER, İçlem (2013) “Küresel Pazarlarda Fiyatlama Stratejileri”; KÜRESEL
PAZARLAMA, Editörler: Sevgi Ayşe ÖZTÜRK ve Nezihe Figen ERSOY; Anadolu
Üniversitesi Yayınları No: 2821, ss. 128-149.
Y3. ER, İçlem (2013) “Küresel Pazarlarda Dağıtım Stratejileri”; KÜRESEL PAZARLAMA,
Editörler: Sevgi Ayşe ÖZTÜRK ve Nezihe Figen ERSOY; Anadolu Üniversitesi Yayınları
No: 2821, ss. 150-173.
Y4. ER, İçlem (2013) “Küresel İletişim Stratejileri”; KÜRESEL PAZARLAMA, Editörler:
Sevgi Ayşe ÖZTÜRK ve Nezihe Figen ERSOY; Anadolu Üniversitesi Yayınları No:
2821, ss. 174-196
Y5. ER, İçlem (2014) “Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması”; PAZARLAMA:
İLKELER VE YÖNETİM, Editör: Bayram Zafer ERDOĞAN; Bursa: Ekin Yayınevi
Y6. ER, İçlem (2014) “Ürün Yönetimi”; PAZARLAMA: İLKELER VE YÖNETİM,
Editör:
Bayram Zafer ERDOĞAN; Bursa: Ekin Yayınevi
Y7. ER, İçlem (2014) “Yeni Ürün Geliştirme”; PAZARLAMA: İLKELER VE YÖNETİM,
Editör: Bayram Zafer ERDOĞAN; Bursa: Ekin Yayınevi
Yrd.Doç. Dr. Metin YILMAZ Yayınlar Listesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. C. Demireli, Metin Yılmaz “ Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin
Stratejik Pazarlama Kararlarına Etkisi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yıl : 2013 Cilt :11,
Sayı :2, s.294-308
2. Metin Yılmaz “A Cost Calculation Method Based On Theory of Constraints: Throughput
Accounting” European Journal of Social Sciences Vol.39 No.4 (2013), pp. 557-568
3. A. Coşkun, Metin Yılmaz “Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity
62
Based Approach”, Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 106, 10 December
2013, Pages 2112–2118
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
1. Metin Yılmaz, A. Coşkun, Ş. Yılmaz, “A Comparison and an Implementation of Time
Driven Activity Based Costing and Activity Based Costing Methods in Private Schools”
International Conference on Economic and Social Studies, 10-11 May, 2013, Sarajevo, 1 (1).
ISSN 978-9958-834-23-3, s.1-13
2. A. Coşkun, Metin Yılmaz, “Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity
Based Approach”, 4th International Conference on New Horizons in Education INTE July
2013 Proceedings Book Volume 2. Rome / ITALY s.403-409
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Metin Yılmaz, A.H. Güngörmüş, “Vakıf Üniversitelerinde Yönetsel Amaçlı Hesap
Planlarının TMS’ye Göre Oluşturulması Ve Hizmet Üretim Maliyetlerinin
Muhasebeleştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, Kütahya
2013, s.351-368
Arş. Gör. Cevat SÖYLEMEZ Yayınlar Listesi
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makale
Abdullah Soysal ile birlikte ‘’İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel
Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği’’ Uluslararası
İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014 Yıl:__________6 Sayı:12
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
Ercan Taşkın ile birlikte ‘’Küreselleşmenin Marka Üzerine Etkisi: Küresel Marka Kavramı’’
Causes and Central Asia in the Global Process Economical and International Relations IV
International Congress, 02-04 Mayıs Bakü, Azerbaycan.
Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
Ercan Taşkın ve Abdulbaki Baran ile birlikte ‘’Turizm Pazarlamasında Üniversite
Öğrencilerinin Rolü: Kütahya DPÜ Örneği’’ VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma
63
Kongresi 04-05 Nisan 2014 Kuşadası, Aydın.
2.1.2. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
1. Güzel Sanatlar Fakültesinde Yer Alan Bölümler
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Resim Bölümü
Seramik ve Cam Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
2. Fakültenin Genel Değerlendirmesi Ve Hedefleri
A- Misyon ve Vizyon:
Fakültemizin misyonu; Türk Sanatını, yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel
çizgide ve dünya çapında rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere ve yeni sanatsal
kuramlara dönüştürmektir.
Fakültemizin vizyonu ise; toplumda, gelenekselden çağdaşa, estetik kaygı ve beğeni
duygularının oluşturulması ve geliştirilmesi ekseninde, özgün sanatsal kuramlar geliştirmek
ve öğrencilerimizin özgür düşünce ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak ve kendilerini ifade
etmelerini sağlayacak ortamlar sunmaktır. Ayrıca Türkiye açısından uluslararası alanda
kendisini kanıtlamış, rekabet gücü yüksek bireyler kazandırmaktır.
B – Yetki Görev ve Sorumluluklar:
Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve
sayıda insan gücü yetiştirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden
ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu
kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını
toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları
sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.
C- Sunulan Hizmetler:
Fakültemiz derslik, laboratuar ve atölyelerinde teknolojik gelişmelere paralel olarak
gerekli araç-gereç ve teçhizatlar kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim
seviyelerinin yüksek tutulması için öğretim elemanlarımız kişisel gelişimlerini
güncellemektedirler. Bununla ilgili olarak öğrencilerimize sürekli konferans ve seminer
çalışmaları yapılmakta, yarışmalı sergilere eser ve projelerle katılmaları teşvik edilmekte ve
desteklenmektedir. Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için ise danışmanlık hizmetleri
sunulmakta ve mezuniyet sonrasında iş hayatına atılmayı kolaylaştıracak iş yerinde staj
programı uygulanmaktadır.
64
Ayrıca öğrenci kulüpleri vasıtasıyla her türlü bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere
bizzat katılmaları teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.
D- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Alt birimlerden gelen talepler ile birlikte fakültemizin ihtiyaçları için yetkili
kurulumuzda bir ön değerlendirme yapılır. Bütçe ödeneklerine bakılır ve ita amiri oluru alınır.
Piyasa araştırması yapılarak alınan teklifler değerlendirilir. Kanunda belirtilen belgeler
tamamlanır ve ödeme belgesine bağlanır. Ödeme belgesi ekleriyle birlikte muhasebe
yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilisinin kontrolünden sonra evrak yasal prosedüre uygun
ise ödeme yapılır.
Amaç ve Hedefler :
Öğrencilerimize ;
1- Sanatsal amaçlı çalışmalarla yaratıcı düşünmeyi öğretmek,
2- Görsel okur-yazarlık yetisi kazandırmak,
3- Sanatsal kültür birikimi kazandırmak,
4- Toplum içinde bir birey olarak özgür olduğunu ve kendisinin de toplumun bir
parçası olarak sorumluluk taşıması gerektiği bilincini kuvvetlendirmek,
5- Ülkemizin sosyal ekonomik ve kültürel hayatına katkıda bulunabilecek yeterlilik
kazandırmak temel amaçlarımızdır. Bunları gerçekleştirebilmek için ;
1- Öğrenci kontenjanlarının artmasına paralel olarak öğretim elemanı yetiştirilmesi,
2- Eğitim ortamlarının araç-gereç ve teçhizat yönünden sürekli iyileştirilmesi,
3- Benzer eğitim kurumlarıyla ulusal ve uluslararası işbirliğinin artırılması,
4- Üretim ve tüketim ilişkilerinin yoğunlaştığı kurumlarla sürekli ilişki içinde olmak,
5- Ülkemizin var olan kültürel mirasına sahip çıkma bilincini aşılamak gibi
hedeflerimiz bulunmaktadır.
E- Temel Politikalar ve Öncelikler:
1. Öğrencilerde; düşünen, tasarlayan ve üretebilen bir kişilik geliştirmek,
2. Bilgi üreten ve ürüne dönüştüren anlayışa sahip bireylerin yetişmesini sağlamak
3. Öğretim elemanı yetiştirilmesi.
3. Fiziki Mekânların Dağılımı
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye Gibi Eğitim
Alanlarının Sayısı
Atölye
28
Laboratuar
9
Derslik
Amfi
Salon
13
4
3
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye Gibi Eğitim
Alanlarının Metrekare Olarak Büyüklükleri
65
Yer
Metrekare
Resim Atölyeleri
1400
Baskı Atölyesi
860
Bilgisayar Laboratuarları
930
Vitray Atölyesi
60
Derslikler
595
Seramik Atölyeleri
1590
Grafik Atölyeleri
1140
Amfiler
1400
Sergi Salonları
1050
Güzel Sanatlar Fakültesi A ve B Bloklar Kullanım Alanları
Yer
Metrekare
Bodrum Kat
4868
Zemin Kat
4326
1. Kat
4931
2. Kat
5031
3. Kat
4987
TOPLAM ALAN
24143
4- Eğitim ve Öğretim İle İlgili Bilgiler
a) Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı:
BÖLÜM
Profesör Doçent Yrd.Doç.
Görsel İlet.Tasrm
-
Resim
-
Seramik ve Cam
-
İç Mimarlık
-
Diğer
1
TOPLAM
1
1
Öğr. Gör. Arş.Grv.
Okutman
Uzman
4
6
5
-
2
4
2
2
-
-
1
1
4
2
-
-
-
1
-
2
-
-
2
2
10
12
11
b) Fakülte Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri
66
2
2
Toplam
Öğrenci
Öğrt.Üy
esi
Fakülte
Adı
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Öğretim
Öğr.Gör
Üyesi
Okutman
Sayısı
Sayısı
Toplam
+Öğr.Gö Öğrenci
Sayısının
r
Öğretim
+Okutm Üyesine
an
Oranı
Sayısının
Toplam
Öğretim
Elemanı
Sayısına
Sayısı
Güz.San.Fak.
922
12
14
Oranı
26
76,83
35,46
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
I. Sınıf
II. Sınıf
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
Görsel İletişim Tasarımı
7
22
-
-
-
-
-
-
7
22
Görsel İletişim Tasarımı
(İ.Ö.)
10
28
-
-
-
-
-
-
10
28
Grafik ASD
-
-
16
28
3
29
16
35
35
92
Grafik (İ.Ö)
-
-
8
17
8
16
24
30
40
63
Resim
8
24
3
11
10
18
9
26
30
79
Resim (İ.Ö.)
8
32
6
19
13
23
12
20
39
94
Seramik
9
20
13
9
26
11
17
13
65
53
Çizgi Film Animasyon ASD
31
28
37
18
52
9
50
40
170
95
Toplam
73
154
83
102 112 106 128 164 396
526
Bölümler
Genel Toplam
227
III. Sınıf
185
218
IV.Sınıf
292
TOPLAM
922
d) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Fakülte Adı
Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Güzel Sanatlar Fakültesi
179
67
5- Bilimsel Faaliyetler
a) Fakülte tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyum
gibi bilimsel faaliyetler
SERGİLER (Karma ve Kişisel Sergiler)
TARİH/SAAT
ADI/KONUSU
23-26 Eylül
2013
Türk Dünyası
Kültür Başkenti
Eskişehir Sanat
Çalıştayı
02 – 30 Eylül
2013
Uluslar arası
Plastik Sanatlar
Sergisi
25/10/2013
9-19 EKİM
2013
24-26 EKİM
2013
ESKİŞEHİR
İzmir Resim
Heykel Müzesi
İZMİR
KARMA SERGİ:
“Dönem Dönem”
Baskı Resim.
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
KARMA SERGİ:
30/10/2013
YERİ
“29 EKİM”
DPÜ GSF
KÜTAHYA
DÜZENLEYEN
BİRİM
Doç. Dr. Lale
ALTINKURT
Öğr. Gör. Murat
ATEŞLİ
Eskişehir Valiliği
Türk Dünyası
Kültür Başkenti
Ajansı
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
82. Enternasyonal
Fuarı-Euro Asian
Derneği
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
DPÜ GSF
Sergi Salonu
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
KÜTAHYA
Kişisel Sergi
Selçuk Ün.
“Deri, Sanat,
Kabara”
GSF
İletişimde
Tasarım asarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi (Karma
KATILIMCI
DPÜ GSF
GRAFİK
BÖLÜMÜ
DPÜ GSF
RESİM
BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Ebru
ALPARSLAN
Selçuk Ün.
Yrd. Doç. Dr. Ebru
ALPARSLAN
DPÜ GSF
GSF
KONYA
DPÜ GSF
68
GRAFİK
BÖLÜMÜ
Sergi)
25/10/2013
KARMA SERGİ:
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
DPÜ GSF
KÜTAHYA
Doç. Dr. Levent
MERCİN
7/10/2013
17.Devlet Türk
Süsleme Sanatları
Yarışması Sergisi
Güzel Sanatlar
Genel
Müdürlüğü
Hüseyin
ERMUMCU
08 – 15 Ekim
2013
Anadolu’ya
Yolculuk
Sergileri Resim
Heykel ve
Fotoğraf Sergisi
Adıyaman
Üniversitesi
Sergi Salonu
12 – 22 Ekim
2013
“Alaçatı
ArtShow” Resim
Sergisi
15 Ekim – 30
Kasım 2013
“Pure Women”
Kişisel Resim
Sergisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
DPÜ GSF
GRAFİK
BÖLÜMÜ
DPÜ GSF
GRAFİK
BÖLÜMÜ
Adıyaman
Üniversitesi
ADIYAMAN
Bazen @
Alaçatı Sanat
Galerisi
ALAÇATI İZMİR
Gallery M
Sanat Galerisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Proxim Art
Bazen @ Alaçatı
Sanat Galerisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Uluslararası Euro
Asian Derneği
15 Ekim – 30
Kasım 2013
Uluslararası Euro Euro Asian Art
Asian Derneği
Center
Yrd. Doç. Dr. Pelin
Fotoğraf-HeykelAVŞAR
VİYANA
Seramik ve Resim
AVUSTURYA
Sergisi
Uluslararası Euro
Asian Derneği
24 – 26 Ekim
2013
“İletişimde
Tasarım –
Tasarımda
İletişim”
Uluslararası
Sempozyum
Sergisi
Dumlupınar
Üniversitesi GSF.
Grafik Bölümü
VİYANA
AVUSTURYA
Dumlupınar
Üniversitesi
GSF. Sergi
Salonu
KÜTAHYA
69
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Doç. Dr. Lale
ALTINKURT
Yrd. Doç.Dr. Selda
MANT
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
29 Ekim – 08
Kasım 2013
“29 Ekim” Karma
Resim Sergisi
Dumlupınar
Üniversitesi
GSF. Sergi
Salonu
KÜTAHYA
Yrd. Doç. Dr. Pınar
YAZKAÇ
Öğr. Gör. Murat
ATEŞLİ
Dumlupınar
Üniversitesi GSF.
Resim Bölümü
Öğr. Gör.Özkan
BAYSAL
Arş. Gör. Gülsevim
CAN
Arş.Gör. Haydar
TAŞÇILAR
24-26 Ekim
2013
25 Kasım 2013
25 Kasım 2013
KARMA SERGİ
GörsedÖğretmenler günü
afiş sergisi
24 Kasım
Öğretmenler
Günü Karma
Sergi
Kütahya
DPÜ-GSF
Binası
DPÜ GSF
Sergi Salonu
KÜTAHYA
70
Yrd.Doç. Nurettin
GÜLAÇTI
Arş. Gör. Resul Ay
Doç. Dr. Levent
MERCİN
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
Yrd. Doç. Selma
ŞAHİN
Dumlupınar
Üniversitesi,
GSF, Grafik
Bölümü,
İletişimde
TasarımTasarımda
İletişim
Sempozyumu
DPÜ GSFGÖRSEDKÜTAHYA İL
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
DPÜ GSFGÖRSEDKÜTAHYA İL
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Yrd. Doç. Dr. Ebru
ALPARSLAN
Yrd.Doç.Nurettin
GÜLAÇTI
İ.Önder ÖKTEM
Ceyda
BAYRAKDAR
YAŞAR USLU
Mehmet
PEHLİVAN
Nazik ÇİĞDEM
Figen YAVUZ
Hüseyin
ERMUMCU
Yrd.Doç.Nurettin
GÜLAÇTI
Mustafa KIZIL
M. Birol AKALIN
12-29 Kasım
2013
22-27 Kasım
2013
02.Kasım.2013
DUMLUPINAR’
DA
ULUSLARARAS
I KARMA
SERGİ
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Kütahya
ERDOĞAN
DİZDAR
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik
ve Cam Bölümü
II. Uluslararası 42
Sanatçı 42 Eser
Türk El
Sanatları
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
Başkanlığı
Doç.Dr. Levent
MERCİN
Selçuk
Üniversitesi
Anish Kapoor
Sergisi
TÜYAP Sanat ve
Kitap Fuarı
Doç. Dr. Lale
ALRINKURT
İstanbul
Yrd. Doç. Dr.
Selda MANT
Öğr. Gör. Murat
71
RESİM
BÖLÜMÜ
ATEŞLİ
Öğr. Gör. Özkan
BAYSAL
Arş. Gör. Gülsevim
CAN
Arş. Gör. Haydar
TAŞÇILAR
ve
Resim Bölümü
Öğrencileri
20 - 30 Kasım
2013
3. Sanatçı
Öğretmenler
Karma Resim
Sergisi
Marmaris
Kültür
Merkezi Güzel
Sanatlar
Galerisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
KALİMERHAB
A DERNEĞİ
Doç. Dr. Lale
ALTINKURT
Selçuk
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi/ Konya
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
TROY SANAT
GALERİSİ
MARMARİS
22 Kasım 2013
“42 Sanatçı 42
Eser” Resim
Sergisi
Kelebek Etkisi
23 Kasım – 03
Aralık 2013
Resim Heykel
Baskı Seramik
Sergisi
Konya
Troy Sanat
Galerisi
Teşvikiye
İSTANBUL
Doç. Dr. Lale
ALRINKURT
25 - 29 Kasım
2013
GÖRSED/DPUGSF
Görsel Sanatlar
Karma Sergisi
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut AYHAN
DPÜ Sergi
Salonu
KÜTAHYA
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Yrd. Doç. Dr. Pınar
YAZKAÇ
Yrd. Doç. Dr.
Selda MANT
Öğr. Gör. Murat
72
GÖRSED
DPU-GSF
ATEŞLİ
Öğr. Gör. Özkan
BAYSAL
Arş. Gör. Gülsevim
CAN
Arş. Gör. Haydar
TAŞÇILAR
29 Kasım 2013
“ Mezunlar
Sergisi”
8-14 Kasım
2013
Cumhuriyet’in 90.
Yılında 90
Sanatçı 90 Eser
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Resim Bölümü
2 Nolu Sergi
Salonu
Resim Bölümü
Mezun Öğrencileri
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim
Bölümü
Antalya
-Öğr. Gör. M. Birol
AKALIN
Akdeniz
Üniversitesi GSF
Karma Sergi
14-17 Kasım
2. Yöresel
Ürünler
Sempozyumu ve
Uluslar arası
kültür Sanat
Etkinlikleri- Sergi
Katılım
Cam Piramit
Kongre ve
Fuar Merkezi,
Antalya
- Öğr. Gör.
Mustafa KIZIL
-Yrd.Doç. Nurettin
GÜLAÇTI
12-29 Kasım
2013
Dumlupınar’da
Uluslararası
Karma Sergi
Kütahya
- Öğr. Gör.
Mustafa KIZIL
-Arş. Gör. Gökhan
AKCA
30Aralık28Ocak 20132014
03-27 ARALIK
2013 / 15:00
Somalili Çocuklar
Afiş Sergisi
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Güney Kore –
Amerika Fransa
Uludağ
Üniversitesi
Rektörlük
Sanat Galerisi,
73
Arş. Gör. Resul Ay
Akdeniz
Üniversitesi,
Güzel Sanatlar
Fakültesi,
Geleneksel Türk
El Sanatları
Bölümü
Dumlupınar
Üniversitesi,
GSF, Seramik ve
Cam Bölümü
Green+You
Africa Breath
Doç. Dr. Lale
ALTINKURT
Yrd. Doç. Dr.
Resim Bölümü
Fakültesi
Bursa
Resim Bölümü
Öğretim
Elemanlanları
Mahmut AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Yrd. Doç. Dr. Pınar
YAZKAÇ
Karma Resim
Sergisi
Yrd. Doç. Dr.
Selda MANT
Öğr. Gör. Murat
ATEŞLİ
Öğr. Gör. Özkan
BAYSAL
Arş. Gör. Gülsevim
CAN
Arş. Gör. Haydar
TAŞÇILAR
Öğr. Elm. Ahmet
BOZKURT
Öğr. Elm. Alev
ALKAN
Öğr. Elm. Ayşe
ATEŞLİ
Öğr. Elm. Bora
YÜCELEN
12 – 23 Aralık
2013
Anadolu’ya
Yolculuk
Sanatçıları Büyük
Buluşma Resim
ve Fotoğraf
Sergisi
06-15.12.2013
5.Uluslarası
Egeart Sanat
Günleri
İzmir Ege
Üniversitesi
Atatürk Kültür
Merkezi
Öğr. Gör. Murat
ATEŞLİ
15/01/2014
KARMA SERGİ:
Mail Art
Exchange Project
Spezia/İTALY
A
Arş. Gör. Nazik
ÇİĞDEM
Kahramanmara
ş Sütçü İmam
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
Güzel Sanatlar
AVŞAR
Fakültesi Sergi
Salonu
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Rektörlük
74
Italia
KARMA SERGİ:
Doktora
öğrencileri
Uygulama
Fotoğraf
YTÜ sanat ve
Tasarım
Fakültesi
Davut Paşa
Yerleşkesi
Öğr. Gör. Yaşar
USLU
YTÜ sanat ve
Tasarım Fakültesi
30Aralık28Ocak 20132014
Somalili Çocuklar
Güney Kore –
Amerika Fransa
Arş. Gör. Resul
AY
Green+You
01Ocak07Şubat 2014
Money
Breda
Arş. Gör. Resul Ay
Graphic Design
Festival Breda
“İnsanlığın Sanatı
Merhamet”
Karma Sergi
İzmir Resim
Heykel Müzesi
Kültürpark
Sanat Galerisi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
İzmir Resim
Heykel Müzesi
Seramik Sergisi
Türk
Amerikan
Derneği Emin
Hekimgil
Sanat Galerisi
Yrd.Doç.Nurettin
GÜLAÇTI
Türk Amerikan
Derneği
Graphic Design
Festival Breda
Breda/Holland
a
14 ocak 2014
6 Ocak 2014
24 Ocak 2014
13-31 Ocak
2014
16/02/2014
28 Şubat 2014
10 Şubat 2014
08/03/2014
Student Poster
Competition
Polonya
İnternational
poster festival
“KADIN
GÖZÜYLE
ERKEK-ERKEK
GÖZÜYLE
KADIN”
Fransa
Antalya
Öğr.Grv. Mehmet
PEHLİVAN
75
Graphic Design
Festival Breda
Arş. Gör. Resul Ay
24. International
Poster Biennale in
Warsaw, Poland,
2014
Arş. Gör. Resul Ay
The Chaumont
Design graphique
International
Poster
Competition,
2014
Yrd.Doç.Nurettin
GÜLAÇTI
Mustafa KIZIL
Mehmet
PEHLİVAN
Erdoğan DİZDAR
Ulusal Katılımlı-
Africa Breath
AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
21/03/2014
Jürili Karma Sergi
Yaşar USLU
Nazik ÇİĞDEM
TOY (Dede)
DPÜ-GSF
Fotoğraf Sergisi
21/03/2014
Öğretim
Elemanları
Sergisi
11Nisan 2014
“Grafik Bölümü
Öğrencileri Baskı
Resim Sergisi”
11 Nisan 2014
01-04/04/2014
“Grafik Ana
Sanat Dalı
Öğrencileri
Gravür Sergisi”
“Dumlupınar
Üniversitesi
Bahçesinden”
Fotoğraf Sergisi
Grafik Tasarım
Etkinliği /
29-30/04/2014
21-25 Nisan
2014
Ambalaj Tasarım
Öğrenci Sergisi
‘’Grafik bölümü,
Grafik Tasarım
Eğitimi IV
ve Grafik Tasarım
Eğitimi II dersi
öğrenci
çalışmaları Karma
Sergisi’’
Kütahya
Konya
DPÜ GSF
Sergi Salonu
DPÜ GSF
Sergi Salonu
ROMANYA
UNIVERSITA
TEA DE
ARTA SI
DESIGN
CLUJ NAPOCA
Güzel Sanatlar
Fakültesi
DPÜ GSF
Sergi Salonu
76
1. sınıf öğrencileri
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
Dumlupınar
ÜniversitesiGüzel Sanatlar
Fakültesi
Selçuk Ünv. GSF
Yrd. Doç. Selma
ŞAHİN Lisans
Öğrencileri
GSF Grafik
Bölümü
Yrd. Doç. Selma
ŞAHİN Yüksek
Lisans Öğrencileri
Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Grafik
Ana Sanat Dalı)
Öğr.Grv. Mehmet
UNIVERSITATE
A DE ARTA SI
DESIGN
PEHLİVAN
Öğr.Grv. Mehmet
PEHLİVAN
Öğr.Grv. Hüseyin
ERMUMCU
Lisans Öğrencileri
Sağlık Kültür ve
Spor Daire
BaşkanlığıTasarım
Platformu
Topluluğu
GSF Grafik
Bölümü
28 Nisan2014
“FARKLAR”
KARMA SERGİ
30/04/2014
Demokrasi Şöleni
Sanat Çalıştayı
Uluslararası
Karma Sergi
SAKARYA
Öğr.Grv. Yaşar
USLU
Sakarya
Üniversitesi
Dpü Gsf
Kütahya
Öğrt.Gör.Figen
Yavuz
DPÜ Güzel
Sanatlar
Fakültesi
Arş. Gör. Resul
AY
DPÜ Sağlık
Kültür ve Spor
Daire Baş.Tasarım
Platformu
Topluluğu
30.04.2014
Demokrasi Şöleni
Sanat Çalıştayı
Sergisi
Kütahya-DPÜ
Sergi Salonu
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
DPÜ-SÜ ve
GÜSED AB
Projesi
30.04.2014
Demokrasi Şöleni
Sanat Çalıştayı
Sergisi
Kütahya-DPÜ
Sergi Salonu
Doç. Dr. Levent
MERCİN
DPÜ-SÜ ve
GÜSED AB
Projesi
17-20 Mayıs
2014
Resim Sergisi ‘’
AfroAmerikan’’Ambri
ce Miller, Re
Philips
DPÜ GSF
Sergi Salonu
Yrd.Doç.Dr.
H.Onur BİNGÖL
DPÜ GSF
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Kalimerhaba
Uluslararası
Dostluk İşbirliği
ve Tanıtma
Derneği
29-30/04/2014
15.04.2014
19.04.2014
30.04.2014
07.05.2014
30.04.2014
08.05.2014
Grafik Tasarım
EtkinliğiWorkshop ve
Sergi
“Dünya Sanat
Günü”
Uluslararası
Karma Güzel
Sanatlar Sergisi
Demokrasi Şöleni
Uluslararası
Karma Sergi
Uluslarası
Nişantaşı’nda
Bahar
Resim Heykel
Marmarist Art
Gallery
MARMARİS
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Fuaye Alanı
Cadencia Art
Fashion
İstanbulNişantaşı
77
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Avrupa Birliği
Projesi
Dumlupınar
Üniversitesi
Proxim Art
Cadencia Art
Fashion
Seramik Sergisi
15.04.2014
23.04.2014
1 – 30 Nisan
2014
Uluslararası İmza
Resim Heykel
Seramik Sergisi
I.Uluslararası
Çağdaş
Seramik Sergisi
Cadencia Art
Fashion
İstanbulNişantaşı
Abant İzzet
Baysal
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Proxim Art
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Cadencia Art
Fashion
Öğr. Gör. M. Birol
AKALIN
Abant İzzet
Baysal
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Doç.Nurettin
GÜLAÇTI
Öğr. Gör.
Muhammed ILGIN
Seramik ve
Geleneksel El
Sanatları –
15-29 Nisan
2014
Dumlupınar’da
Öğretim
Elemanları
Ulusal Karma
Sergi II
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Seramik ve
Cam Bölümü
Öğr. Gör.M. Birol
AKALIN
Öğr. Gör.Mustafa
KIZIL
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Seramik
ve Cam Bölümü
Öğrt. Gör. Mustafa
Bilge KOÇER
Arş. Gör. Gökhan
AKCA
Arş. Gör. Yağmur
AKARSU
23-30 Mayıs
2014
METONİMİKarma Sergi
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Doç.Dr. Levent
MERCİN
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut AYHAN
Yrd.Doç.Dr.
Taşkın İNAN
Yrd.Doç.Dr. Ebru
ALPARSLAN
Yrd. Doç. Selma
ŞAHİN
İ.Önder ÖKTEM
Yaşar USLU
Mehmet
78
YTÜ – DPÜ
PEHLİVAN
Erdoğan DİZDAR
Sercan
KEHRİBAR
Hüseyin
ERMUMCU
03/05/2014
“Ben Bir Ceviz
Ağacıyım”
Uluslararası Posta
Sanatı Sergisi
İSTANBUL
Arş. Gör. Nazik
ÇİĞDEM
26/05/2014
“Artists Without
Borders”
2.Uluslararası
Posta Sanatı
Projesi ve Sergisi
İSTANBUL
Arş. Gör. Nazik
ÇİĞDEM
30 Nisan-7
Mayıs2014
Demokrasi
Şöleni” adlı “Ulus
lararası Sanat
KÜTAHYA
Çalıştayı” Karma
Sergi
9-16 Mayıs
2014
Demokrasi
Şöleni” adlı “Ulus
lararası Sanat
Çalıştayı” Karma
Sergi
20-27 Mayıs
2014
14-20 Mayıs
2014
Demokrasi
Şöleni” adlı “Ulus
lararası Sanat
Çalıştayı Karma
Sergi
“Grafik Bölümü
Öğrencileri Temel
Sanat Eğitimi
Dersi Atölye
KONYA
ANKARA
Öğr.Gör.Yaşar
USLU
Doç.Dr. Levent
MERCİN
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut AYHAN
Yaşar USLU
Figen DURMUŞ
Doç.Dr. Levent
MERCİN
Yrd.Doç.Dr.
AB-Dpü
AB-Dpü
AB-Dpü
Mahmut AYHAN
Yaşar USLU
Figen DURMUŞ
DPÜ GSF
Sergi Salonu
79
Yrd. Doç. Selma
ŞAHİN Lisans
Öğrencileri
GSF Grafik
Bölümü
Sergisi”
22 Mayıs 05
Haziran 2014
POSTERISM
Urmia / İran
Arş. Gör. Resul Ay
Group Poster
Designer
Gazi Üniversitesi
02.05.2014
12.05.2014
08.05.2014
10.05.2014
“Türkiye’den
Türkmeneli’ne”
Uluslararası
Karma Sergi
“III. Uluslararası
Batı Anadolu
Beylikleri Tarih,
Kültür ve
Medeniyeti
Sempozyumu (
Germiyanoğulları
Beyliği) ” Karma
Sergisi
Gazi
Üniversitesi
Mimar
Kemalettin
Sergi Salonu
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Orta Doğu ve
Orta Asya
Araştırmaları
Merkezi
Dumlupınar
Üniversitesi
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Sergi
Salonu
Türk Tarih
Kurumu
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
23.05.2014
-
Dumlupınar
Üniversitesi
30.05.2014
01.06.2014
Öğretim
Elemanları Karma
Sergisi
Birinci Dünya
Savaşının Ortaya
Çıkışının 100.
Yılı
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İzmir Katip
Çelebi
Üniversitesi
Yıldız Teknik
Üniversitesi
&
Türkmeneli
Kültür Sanat ve
Stratejik
Araştırma
Derneği
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Grafik Bölümü
Sergi Salonu
Almanya /
Leipzig
Yıldız Teknik
Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Dumlupınar
Üniversitesi
2. International
Poster Exhibition
Arş. Gör. Resul Ay
Leipzig.
(Foundation
1914 - 2014.
80
100th anniversary
of the outbreak of
World War I
30 Mayıs6 Haziran
2014
10-17 Haziran
2014
Demokrasi
Şöleni” adlı “Ulus
lararası Sanat
Çalıştayı Karma
Sergi
Demokrasi
Şöleni” adlı “Ulus
lararası Sanat
Çalıştayı Karma
Sergi
01.06.2014
10.06.2014
07.06.2014
–
14.06.2014
SAMSUN
Öğr.Gör.
AB-Dpü
Yaşar USLU
Öğr.Gör.
ERZURUM
Yaşar USLU
AB-Dpü
Doktora
öğrencileri
Uygulama
Fotoğraf
YTÜ sanat ve
Tasarım
Fakültesi
Davut Paşa
Yerleşkesi
Öğr. Gör. Yaşar
USLU
YTÜ sanat ve
Tasarım Fakültesi
“4.Uluslararası
DoğArt Kültür
Sanat ve Çevre
Festivali”
Marmaris
Kültür
Merkezi
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Kalimerhaba
Uluslararası
Dostluk İşbirliği
ve Tanıtma
Derneği
KARMA SERGİ
17 Haziran
2014
Eastern Poster)
Karma Güzel
Sanatlar Sergisi
MARMARİS
Uluslararası
Orcholiday
Çalıştayı
Orcholiday
Otel
Antalya - Kaş
Yrd. Doç. Dr. Pelin
AVŞAR
Proxim Art
Orcholiday Otel
SEMPOZYUM, SEMİNER, ÇALIŞTAY, FESTİVAL
TARİH/SAAT
ADI/KONUSU
24/26 EKİM
2013
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
YERİ
KATILIMCI
DPÜ GSF
Doç. Dr. Levent
MERCİN Yrd.
Doç. Dr. Ebru
ALPARSLAN
81
DÜZENLEY
EN BİRİM
DPÜ GSF
GRAFİK
ASD.
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
Yaşar USLU
Resul AY
İ.Önder ÖKTEM
(Eser)
Erdoğan DİZDAR
Ceyda
BAYRAKTAR
Mehmet
PEHLİVAN
Nazik ÇİĞDEM
Figen YAVUZ
Hüseyin
ERMUMCU
Sosyal ve
Finansal Eğitim
Müfredat
Çalıştayı
ANKARA
I.Evliya Çelebi
Çini Yarışması
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Seramik ve
Cam Bölümü
Sergi Salonu
16 Ocak 2014
I.Dumlupınar
Seramik
Yarışması
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Seramik ve
Cam Bölümü
Sergi Salonu
03-07/02/2014
Yenilenen
Öğretim
Programının
Tanıtımı (Seçmeli
Dersler)” Seminer
i,
6-10.01.2014
16 Ocak 2014
Erzurum
82
Doç. Dr. Levent
Mercin
MEBUNICEF-TEB
Seramik ve Cam
Bölümü
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Seramik ve
Cam Bölümü
Seramik ve Cam
Bölümü
Dumlupınar
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Seramik ve
Cam Bölümü
Doç. Dr. Levent
Mercin
Milli Eğitim
Bakanlığı
Temel Eğitim
Genel
Müdürlüğü
Doç.Nurettin
GÜLAÇTI
Yrd.Doç.Dr.Kerim
an PEKKAN
23-26 Nisan
2014
II.Ulusal
Alternatif Seramik
Pişirim Teknikleri
Çalıştayı
Öğr. Gör.M. Birol
AKALIN
Avanos/Nevşe
hir
Öğr. Gör.Mustafa
KIZIL
Öğrt. Gör. Mustafa
Bilge KOÇER
DPÜ
Uşak Ünv.
Nevşehir Hacı
Bektaş Veli
Ünv.
Arş. Gör. Gökhan
AKCA
Arş. Gör. Yağmur
AKARSU
08-10 Mayıs
2014
III. Uluslararası
Batı Anadolu
Beylikleri
SempozyumuGermiyanoğulları
Beyliği
Dpü Fen
Edebiyet
Doç.Dr. Levent
MERCİN
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut AYHAN
Yrd.Doç.Dr.
Taşkın İNAN
Yrd.Doç.Selma
ŞAHİN
İ.Önder ÖKTEM
Yaşar USLU
Mehmet
PEHLİVAN
TTK,9 Eylül,
İzmi Katip
Çelebi, Dpü,
Ege
Üniversiteleri
Erdoğan DİZDAR
Resul Ay
Sercan
KEHRİBAR
14-16/05/2014
8. Çizgi Film
Festivali
KÜTAHYA
Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü
Öğretim
Elemanları
23.05.2014
Uluslararası
Alaçatı Kapari
Alaçatı Kapari
Yrd. Doç. Dr. Pelin
83
DPÜ GSF
Grafik
Bölümü Çizgi
FilmAnimasyon
ASD
Proximart
-
Çalıştayı
AVŞAR
Otel
İZMİR
30.05.2014
Projesi
Alaçatı Kapari
Otel
BİLDİRİ SUNUMU
KATILIMCI
DÜZENLEY
EN BİRİM
Hami Onur Bingöl
DPÜ GSF
Nur Cemelelioğlu
Altın
GRAFİK
BÖLÜMÜ
TARİH/SAAT
ADI/KONUSU
YERİ
25.10.2013
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
CDDC,Bildiri/Mo
dern Yaz
Olimpiyatlarında
Görsel Kimlik
Öğesi Olarak
Logolar
Dumlupınar
Ünv.
24/10/2013
BİLDİRİ:”Türk
Hat Sanatında
İletişim Gerçeği”.
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
DPÜ GSF
KÜTAHYA
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
25/10/2013
BİLDİRİ:”Eski
Kütahya Evlerinin
imari
Tasarımlarının
Kültürel Tuırizme
Yönelik İletişim
Değerinin
Varlığı”.
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
DPÜ GSF
KÜTAHYA
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
84
DPÜ GSF
GRAFİK
BÖLÜMÜ
DPÜ GSF
GRAFİK
BÖLÜMÜ
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
25/10/2013
BİLDİRİ:
” Tasarım
Sürecinde
Yaratıcılığı
Etkileyen
Faktörler”.
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum ve
Sergi
24/10/2013
24-26 Ekim
2013
29-31 MAYIS
2014
BİLDİRİ:”Türk
Hat Sanatında
İletişim Gerçeği”.
İletişimde
Tasarım
Tasarımda
İletişim Uluslar
Arası Katılımlı
Sempozyum
DPÜ GSF
KÜTAHYA
Doç. Dr. Levent
MERCİN
DPÜ GSF
KÜTAHYA
Mehmet
19. ve 20. Yy
İstanbul Gravür
Resim
Örneklerinin,
Kütahya’lı
Çiniciler
Tarafından Çini
Yüzeyine
Uyarlanması ile
Tasarım ve
İletişim Boyutu
XIII. ULUSAL
SINIF
ÖĞRETMENLİĞ
İ
Kütahya
DPÜ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
85
DPÜ GSF
GRAFİK
BÖLÜMÜ
DPÜ GSF
PEHLİVAN
GRAFİK
BÖLÜMÜ
Yrd.Doç. Nurettin
GÜLAÇTI
Dumlupınar
Üniversitesi,
GSF, Grafik
Bölümü,
İletişimde
TasarımTasarımda
İletişim
Sempozyumu
Öğr. Gör. Yaşar
USLU
DPÜ, EĞT.
FAKÜLTESİ,
TÜBİTAK
SEMPOZYUMU
SÖZLÜ BİLDİRİ
14-17 Temmuz
2014
14-17 Temmuz
2014
Media Literacy
Education: Media
Literacy
Education in
Turkish Schools
and The Problems
Students
Have. The
Learner:
A Qualitative
Study to
Understand
Hands-HeadsHearts-on Science
Education in
Early Childhood
Education Centers
Learner:
The Learner:
21st Internation Yrd.Doç.Dr.
al Conference TAŞKIN İNAN
on Learning
New York
City, USA.
Yrd.Doç.Dr.
Taşkın İNAN
The Learner:
21st Internation
al Conference
on Learning
New York
City, USA.
PANEL
TARİH/SAAT
25 Kasım 2013
ADI/KONUSU
PANEL – Türkiye
ve Dünya
Gerçeğinde Görsel
Sanatlar Eğitimi
YERİ
KATILIMCI
Doç. Dr. Levent
MERCİN
DPÜ GSF
İ.Önder ÖKTEM
ERDOĞAN
DİZDAR
Ceyda
BAYRAKDAR
Nazik ÇİĞDEM
Figen YAVUZ
86
DÜZENLEYEN
BİRİM
DPÜ GSFGÖRSEDKÜTAHYA İL
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MEB
05/11/2013
PANEL
Talim Terbiye
Kurulu
Başkanlığı
MEB
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığı
ANKARA
MEB
08/11/2013
PANEL
Talim Terbiye
Kurulu
Başkanlığı
MEB
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığı
ANKARA
28.04.2014
Panel
Ankara
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Ayhan
MEB-Talim
Terbiye Kurulu
Başkanlığı
8-9 Mayıs 2014
MEB- Talim
Terbiye Kurul
Başkanlığı PANEL
ANKARA
Yrd.Doç.Dr.
Mahmut AYHAN
MEB-TTKB
b) Öğretim Elemanlarınca yayınlanan Makaleler
2013- İstanbul Büyükşehir Belediyesi El Sanatları Dergisi İSMEK “Çini Bir Göz
Musikisidir” Sayı:16/2013
2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesi El Sanatları Dergisi İSMEK “Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun Kalamış Yazmaları” Sayı:17/2014
2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesi El Sanatları Dergisi İSMEK “Tabiatın ve Tarihin
Yaşayan Ressamı Ahmet YAKUPOĞLU” Sayı:19/2014
Avşar, P ve Algan, Turan. (2014). Gustave Klimt’in eserlerindeki kadın imgesi.
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi. C.1.2.27-40. (ID:29 K:23).
Döl, Atilla ve Avşar, P. (2013). Minimalizim akımı kapsamında nesne anlayışının yeniden
değerlendirilmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, C.2, 10, 1-11. (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 21473056) (28.10.2013) DOI: 10.7816/idil-02-10-01.
Avşar, P. Ve Taşçı M.Y. /2014). Daha hareketi içinde yer alan kadın sanatçılar ve eserleri.
1. Uluslar arası Kadına Yönelik Şiddette Multidisiplinler Yaklaşımlar Kongresi. UHBAB
Uluslar arası Hakemli Akademik Beşeri Bilimler Dergisi, ISSN: 2147-4168. ONLİNE:21475385,3(9),75-83
87
Avşar, P. ve Gedik.T. (2014). A section from the 1960s to the modern day: place of natüre in
the concept of land atr. II. Uluslar arası Bilim Kültür ve Spor Kongresi. Int JSCS international
Journal of Science Culture and Sport, ISSN: 2148-1148, DOİ: 10.14486/IJSCS, 2(1),5-11.
c) Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan
Kitaplar
6- 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyetler Sayıları
a) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam konferans sayısı
:-
b) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam seminer sayısı
: 10
c) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam panel sayısı
:5
d) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam sempozyum sayısı
:2
e) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam sergi sayısı
: 79
f) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam makale sayısı
:7
g) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam trianel sayısı
:-
h) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam konser sayısı
:-
i) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki toplam festival, şenlik ve fuar
sayısı:6
2.1.3. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5. BİLİMSEL FAALİYETLER
A - Makaleler
Uluslararası Makaleler
SCI Yayınları
1. Şengül, T., Edil, T., Özaydın, K., 2013, “Prefabrik Düşey Drenlerin (PDD) Boşaltma
Kapasitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, İMO Teknik Dergi, 24(4), 65296557.
Ulusal Makaleler
88
1. Turan, M., Tanrıkulu, M.A., Hasarsız Deney Yöntemleri İle Beton Kalitesinin
Belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, Sy. -,
Aralık 2013.
2. Saraçoğlu, M. H., Döven, M. S., Kaymak, B., Değişken Kesitli Kirişlerde Elastik
Eğrinin Sonlu Farklar Yöntemi ile Hesabı, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, Sy. -, Nisan 2014.
B - Bölümlerimiz tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi
bilimsel faaliyetler : (Tarih, yer, konu ve katılanlar belirtilecektir.)
Konferanslar
1.
İnş. Müh. Caner Demircan, OSKA ile Metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş
uygulamaları, DPÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 06 Mayıs 2014
2.
İnş. Müh. Kemal Korkmaz, Peri Kalıp ile endüstriyel kalıp sistemleri, DPÜ
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, 12 Mart 2014
Seminerler
1.
İnş. Yük. Müh. Burhan Özdemir, Uluslar arası Proje Başarıları, DPÜ Mühendislik
Fakültesi Konferans Salonu, 12 Mart 2014.
Teknik Geziler ve Fuarlar
1.
2. Organize Sanayi Bölgesi Teknik Gezisi - Kütahya, 27 Kasım 2013
2.
Eskişehir SELKA Prefabrik Teknik gezisi, 29 Nisan 2014
C - Üniversitemiz dışında sunulan bildiriler : (Tarih, yer, konu ve katılanlar
belirtilecektir.)
Ulusal Bildiriler
1.
Dağdeviren, U., Seyrek, E., Gündüz, Z., “Drenajsız Yükleme Şartlarındaki Killi
Zemin Şevlerinin Stabilitesini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi”, Taşkın ve
Heyelan Sempozyumu, 24-26 Ekim 2013, s. 211-220, Trabzon.
2.
Balaban, E., Dağdeviren, U., Onur, M.İ., Tuncan, M., Tuncan, A., “Farklı Yükleme
Koşullarındaki
Suya
Doygun
Killi
Zeminlerin
Konsolidasyon
Davranışının
İncelenmesi”, 5. Geoteknik Sempozyumu, 5-7 Aralık 2013, Bildiri No. 1, s. 1-12,
Adana.
89
3.
Seyrek, E., Tosun, H., 2013, Baraj Yeri Sismik Tehlike Analizinde İki Farklı
Yaklaşım, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, 22-24 Mart 2013, Bursa, s:1247-1257.
4.
Savaş, H., Seyrek, E., Türköz, M., Orhan, A., Tosun, H., 2013, Farklı Yaklaşımlar
Esasında Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 5. Geoteknik Sempozyumu, 5-7
Aralık 2013, Adana, 9s.
5.
Türköz, M., Savaş, H., Seyrek, E., Orhan, A., Tosun, H., 2013, Farklı Arazi Deney
Yöntemleri Sonuçlarına Dayalı Zemin Büyütme Analizi, 5. Geoteknik Sempozyumu,
5-7 Aralık 2013, Adana, 10s.
6.
Albayrak U., Saraçoğlu M.H., Ünlüoğlu E. Çok Delikli İnce Kare Plaklarda Optimum
Delik Yerleşiminin Belirlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım. Yapı Mekaniği Semineri
2013, 14 Haziran 2013, ODTÜ-ESOGÜ-ÇÜ-EÜ, Eskişehir, ss. 78-87.
Uluslararası Bildiriler
1.
Canbaz, M., Karakurt, C., Demir, A., 2013, "Yüksek Oranda Akışkanlaştırıcı
Kullanımının Beton Özeliklerine Katkısı",Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal
Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, 24-25 Ekim, 2013, Ankara, Türkiye, s. 297-311.
2.
Cenk KARAKURT, Abdullah DEMİR, Mehmet CANBAZ, Mehmet Uğur TOPRAK,
Utilization of activated GBFS and perlite in porous lightweight composite material,
İnternational porous and powder materials, 839-843, september 2013, İzmir, Turkey
3.
Ilhan, M., Kurnaz, T.F., Dağdeviren, U., 2014, An Investigation on the Correlations
between Index Properties and Shear Strength of Fine-Grained Soils by Regression
Analysis and Artificial Neural Networks (ANN): Adapazari, Turkey, International
Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, ICESA-2014, 17-20
May, Vol. Geotech. Eng., p.211-221, Antalya.
4.
Kaya T., Karakurt C., Bilir T. and Demir A.Properties ff Cement Based Composites
Produced with Calcined Kaoline. ICESA 2014 Internatıional Civil Engineering
&Architecture Symposium for Academicians,182-187, Antalya, 2014
5.
Karakurt, C., Demir, A., Canbaz, M. and Toprak, M.U. Utilization of activated GBFS
and perlite in porous lightweight composite material, İnternational porous and powder
materials, 839-843, september 2013, İzmir, Turkey
6.
Vitoşoğlu Y., Ozden R., Yaliniz P., Bilgic S., " Comparison of light rail systems in
Turkey with the method of comparative standard determination", 17th meeting of the
Euro Working Group on Transportation EWGT 2014, University of Seville, Seville,
Spain, 02-04 July 2014.
90
7.
Bilgic S., Yaliniz P., Vitoşoğlu Y., " Problems about Turkish parking regulations",
17th meeting of the Euro Working Group on Transportation EWGT 2014, University
of Seville, Seville, Spain, 02-04 July 2014.
8.
Toprak M.U., Demir A., Seyrek E. , Dağdeviren U., "Engineering properties and
application areas of Kutayha Seyitomer Fly ash", 3rd Internationar workshop on
earthquake and sustainable materials, Anadolu University, 24 June 2014
D - Yürütülen projeler : (Bölümlerin yürüttüğü projeler, projenin adı, görev alanlar,
destekleyen ve bitiş süresi)
1.
Projede adı: Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı (BAP
Projesi)
Projede görev alanlar: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Evren
SEYREK, Yrd. Doç. Dr. Mahmud Sami DÖVEN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uğur
TOPRAK, Yrd. Doç. Dr. Hakan KUŞAN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Halûk
SARAÇOĞLU,
Yrd.
Doç.
Dr.
Burak
KAYMAK,
Yrd.
Doç.
Dr.
Uğur
DAĞDEVİREN, Arş. Gör. Fethullah USLU, Arş. Gör. Tevfik ULUÇAY,
Proje Bitiş Tarihi: Mayıs 2014
2.
Projede adı: Seyitömer uçucu külünün kil zeminlerin şişme ve mukavemet
özellijklerine etkileri (BAP Projesi)
Projede görev alanlar: Yrd. Doç. Dr. Evren SEYREK, Yrd. Doç. Dr. Tayfun
ŞENGÜL, Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Proje Bitiş Tarihi: Ocak 2014
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1.1. Faaliyet Bilgileri
FAALİYET
TÜRÜ
SAYISI AÇIKLAMA
Sempozyum ve
Kongre
1
3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi / 24-26 May
2014 – Sarajevo – BOSNA
BARTIN‟DA ISITMA SİSTEMLERİNDEN
KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ SORUNU VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Şule Apaydın, Oğuzhan Erbaş, Ramazan Köse
91
Konferans
Mustafa Aydın, “Weldability of PA 6 polymer materials by
friction welding”, 3 th International conference on
welding Technologies and Exhibition, 21-23 May 2014,
Manisa, Turkey.
2
Mustafa Aydın, Mehmet Şenel, “ Effect of the low velocity
impact on AZ31 Mg alloy plates joined by friction stir
welding”, 3 th International conference on welding
Technologies and Exhibition, 21-23 May 2014, Manisa,
Turkey.
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
İndekslere Giren Hakemli dergilerde yapılan yayınlar
YAYIN TÜRÜ
Makale (Tek
yazarlı)
(Nimeti Doner, M1
Model for
Radiative Heat
Transfer in
Absorbing,
Emitting, and
Scattering
Medium)
SAYISI AÇIKLAMA
1
Science Citation Index (SCI)’de taranan dergi
(International Journal of Thermal Sciences, Volume 79,
pages 34-39, May 2014)
1.3 Üniversiteler Arasındaki Yapılan İkili Anlaşmalar
92
ÜNİVERSİTE ADI
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ ve AÇIKLAMA
Anhui Teknoloji Üniversitesi
(Çin)
Mevlana öğrenci ve akademik personel değişim programı
kapsamında üniversitemizin tüm bölümlerini kapsayan (5
yıllık) bir anlaşma
1.4. Genel Proje Bilgileri
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
3 Eylül 2013’den sonraki
Projeler
Önceki
Yıldan
Yıl
İçinde
Devreden
Proje
Eklenen
Proje
İLTEM İleri İmalat
Teknolojilerini Kullanarak
Eğitim Materyalleri
Yapılması (BAP 2014/23)
1
Yıl İçinde
Tamamlanan
Toplam Proje
Toplam
Ödenek
YTL
20000
TL
Mobil Pelet Makinesi
Tasarımı ve İmalatı (BAP
2012/28)
1
20000 TL
Mikro-kanallı kollektör
1
kullanarak karbon
nanotüplü nanoakışkanların
ışınımsal özelliklerinin
tespit edilmesi ve güneş
kolektörünün verim analizi
1
9300 TL
1.5. Proje Detayları
(3 Eylül 2014 tarihinden sonra devam eden, başlayan veya biten; Bölüm Akademik
Personeli tarafından yürütülen tüm projeler detaylı olarak işlenecektir)
S.
n
o.
Proje
No:
Proje Adı:
1
BAP
2014/
23
İLTEM İleri İmalat
Teknolojilerini
Kullanarak Eğitim
Materyalleri
Projenin
Konusu:
93
Proje
Yöneticisi
Proje
Maliyeti
Proje
Başlangıç ve
Bitiş Tarihleri
Doç.Dr.İsmet
ÇELİK
20000 TL
27.03.2014
27.03.2016
Yapılması
2
BAP
2012/
28
(Devam Ediyor)
Doç.Dr.İsmet
ÇELİK
Mobil Pelet Makinesi
Tasarımı ve İmalatı
20000 TL
20.07.2012
20.01.2014
(Tamamlandı)
3
BAP
201223
Mikro-kanallı
kollektör kullanarak
karbon nanotüplü
nanoakışkanların
ışınımsal
özelliklerinin tespit
edilmesi ve güneş
kolektörünün verim
analizi
%0.01
Yrd.Doç.Dr.
hacimsel Nimeti
konsantra DÖNER
syonlu
karbon
nanotüp/s
u
nanoakış
kanı
mikrokanallı
ısı
değiştiric
isinde
kullanılm
ış
ve
performa
ns analizi
yapılmışt
ır.
Mikrokanallı
ısı
değiştiric
isinde
hem su
hem de
karbon
nanotüp/s
u
nanoakış
kanı test
edilmiştir
. Basınç
kaybı,
Reynolds
sayısı,
ihtiyaç
duyulan
94
9300 TL
20.07.2012
16.02.2014
pompa
gücü,
sürtünme
faktörü,
Pouseille
sayısı ve
ısıl
iletkenlik
gibi
değerler
incelener
ek
karşılaştı
rılmıştır.
4
DPUBAP201311
“Polimer matrisli
kompozitlerin
değişebilen
konfigürasyonlu ikiz
vidalı compound
ekstürüderinde
üretilmesi ve
özelliklerinin
iyileştirilmesi”
“Polimer
matrisli
kompozit
lerin
üretilmes
i ve
özellikler
inin
iyileştiril
mesi”
5
201227
Kütahya’da Termik
Enerji
Santrallerde
Verimlili
Kullanılan Düşük
ği-Çevre
Kaliteli Linyitlerin
Yanma Sorunlarının
Araştırılması ve
Temiz-Verimli Enerji
Eldesi İçin Akışkan
Yataklı Kombine
Çevrim Santralı
Tasarımı”
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLİMSEL FAALİYETLER
A-Makaleler
Uluslararası Makaleler
95
Doç. Dr.
Mustafa
AYDIN
(Bütçesi;6 19.03.2013
6.018.00.
19.09.2014
TL).
Yrd.Doç.Dr.O
ğuzhan
ERBAŞ
20.000
TL
06.08.201204.08.2014

Uysal, Ö. ve Cavus, M., “Effect of a pre-split plane on the frequencies of blast induced
ground vibrations”, Acta Montanistica Slovaca, 18, 101-109 (2013).

Görgülü, K, Arpaz, E., Uysal, Ö., Durutürk, Y.S., Yüksek A.G., Koçaslan, A. ve
Dilmaç, M.K., “Investigation of the effects of blasting design parameters and rock
properties on blast-induced ground vibrations”, Arabian Journal of Geosciences, 2014.
Ulusal Makaleler

C. Şensöğüt & I. Çınar (2014). Yeraltı kömür ocaklarında havalandırma koşulları.
Maden Ocak Teknolojileri, 94-100.
SCI Yayınları

Çınar, C. Şensöğüt (2013). Evaluation of Noise Measurements Performed in Mining
Sites for Environmental Aspects. International Journal of Environmental Research,
7(2), 383-386. H. Özsen, I. Özkan & C. Şensöğüt (2014). Measurement and
mathematical modelling of the creep behaviour of Tuzköy rock salt. International
Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences(66), 128-135.

Rostami J., Ghasemi A., Gharahbagh A.E., Dogruoz, C, Dahl F., ‘Study of Dominant
Factors Affecting Cerchar Abrasivity Index’, Rock Mechanics and Rock Engineering,
Springer, September 2013.

Dogruoz,C., Bolukbasi,N., ‘Effect of cutting tool blunting on performance of various
mechanical excavators used in low and medium strength rocks’, Bulletin of
Engineering Geology and the Environment,Springer, November 2013.

Schatz,R., Nieto,A., Dogruoz,C. ,Lvov,S.N. ‘Using Modern Battery Systems in Light
Duty Mining Vehicles’, International Journal of Mining, Reclamation and
Environment, Taylor and Francis, November 10,2013.

Erguler, G. K., Erguler, Z. A., Akcakoca, H., Ucar, A., 2014, The effect of column
dimensions and particle size on the results of kinetic column test used for acid mine
drainage (AMD) prediction, Minerals Engineering 55 (2014) 18–29.

Ucar A., O. Sahbaz, S. Kerenciler, B. Oteyaka, Recycling of colemanite tailings using
the Jameson flotation technology, Physicochem. Probl. Miner. Process., 50(2), 2014,
645−655.

Kasap,Y., Duman, F., 2013, Use Efficiency of Primary Energy Resources in Turkey,
Energy Exploration & Exploitation, · Volume 31, · Number 6, pp. 937–952.
B- Bölümümüz tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi
bilimsel faaliyetler: (Tarih, yer, konu ve katılanlar belirtilecektir.)
Kongre
96
Konferans
Seminer
Sempozyum
Eramus Personel Hareketliliği

Wroclaw University of Tecnology/ WROCLAW/ POLAND, Doç.Dr.Hakan AYKUL,
13.09.2013-19.09.2013.

Universıty of LEON/ LEON/ SPAIN, Doç.Dr.Hakan AYKUL, 26.05.201430.05.2014.

Gdansk University of Tecnology/ GDANSK/ POLAND, Yrd.Doç.Dr. Oktay Şahbaz,
Haziran 2014.

Acedemia Gorniczo-Hutnicza University Of Science And Technology/ POLAND,
Doç.Dr. Ali UÇAR, 28.07.2014-01.08.2014.

Acedemia Gorniczo-Hutnicza University Of Science And Technology/ POLAND,
Prof.Dr. Ahmet AYDIN, 26.05.2014-30.06.2014.

Wroclaw University of Technology/ POLAND, Prof.Dr. İ. Göktay EDİZ, 15.06.201421.06.2014.

Wroclaw University of Technology/ POLAND, Doç.Dr. Nezahat EDİZ, 15.06.201421.06.2014.
C- Üniversitemiz dışında sunulan bildiriler:
Ulusal Bildiriler

Çınar & C. Şensöğüt (2014). Yeraltı Kömür Madenciliğinde Kontrollü Kısa Devre
Havalandırma. Türkiye 19. Kömür Kongresi, 1-12.

S. Düzyol, C. Şensöğüt, A.Ö. Aksu, H.S. Erisir & K. Aspir (2014). Tunçbilek Linyit
Kömürünün Yağ Aglomerasyonu ile Zenginleştirilmesi. Türkiye 19. Kömür Kongresi,
237-244.

E. Arıtan, C. Şensöğüt & H. Akçakoca (2014). Ömerler Yeraltı Ocağı Mekanize
Sistem Performans Analizi. Türkiye 19. Kömür Kongresi, 43-55.

DELİKTAŞ D., ŞAHBAZ O., DEMİR U., ÜSTÜN Ö., KARAGÜZEL C.,
2013“Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yaklaşımı ile Flotasyon Makinesi
97
Seçimi” 13. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Eylül, Sakarya,
Türkiye.

ÜNLÜ, Ö., AKÇAKOCA H., UYSAL Ö., BEYHAN, S., CEVİZCİ H., 2013, Avrupa
Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Uygulamaları, 4. Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
Sempozyumu, TMMOB-Maden Mühendisleri Odası, s.149 - 154, Adana.

ÜNAL, F. G., AKÇAKOCA, H., UYSAL, Ö., ALTUNBULAK, A., 2013, Türkiye’de
Son Yıllarda Yaşanan Ölümlü Maden Kazaları ve Alınabilecek Önlemler, 4. Maden
İşletmelerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sempozyumu, TMMOB-Maden
Mühendisleri Odası, s.155 - 160, Adana.
Uluslararası Bildiriler

A.H. Özdeniz, O. Sivrikaya & C. Sensögüt (2013). Investigation of Spontaneous
Combustion of Coal in Underground Coal Mining. 22. MPES Conference, 637-644.,
Dresden, Germany

S. Düzyol & C. Şensöğüt (2014) Investigation of the oil agglomeration of Eskiçeltek
Lignites in Turkey, SGEM 2014, Albena, Bulgaria

SOUTHERN, U. DEMİR, S. KELEBEK., “Mineralogical characteristics of nickel and
copper values in waste refractory bricks and their upgrading” The 3rd International
Symposium on Sustainability through Resource Conservation and Recycling '14
(SRCR '14),Falmouth,Cornwall,UK, June 12-13, 2014

N.Cetin, 2014 "Sustainable Development and Ethical Decision-Making in
Engineeering Applications" 2. International Conference on Ethics Education May 2123, 2014.

Bahrampour,S., Naeimipour,A., Rostami,J., Dogruoz,C., ‘Instrumented roof-bolter for
ground characterization and support optimization’, Society of Mining Engineering
(SME) Congress, Salt Lake City, Utah, 23 th -26 th February,2014

Naeimipour.A., Rostami,J.,Bahrampour,S., Dogruoz,C., ‘Logging of Roofbolt Holes
for Ground Characterization in Underground Construction’, World Tunnel Congress,
(WTC)Brazil, 9 th -15 th May 2014.

Naeimipour.A.,Bahrampour,S., Rostami,J., Dogruoz,C,
‘Ground Characterization
While Drilling roofbolts in tunneling operations’, NAT, 2014, LosAngeles, CA
98

Dogruoz,C., Naeimipour.A., Rostami,J, ‘3D visualization borehole probing data to
represent ground conditions around the underground working’, Society of Mining
Engineering Congress, (SME) Salt Lake City, Utah, 23 th -26 th February,2014

Schatz,R., Nieto,A., Dogruoz,C. ,Lvov,S.N., ‘Comparative analysis of lead acid,
lithium ion, and sodium metal halide batteries for underground mining vehicles’,
Society of Mining Engineering Congress (SME), Salt Lake City, Utah, 23 th -26 th
February,2014

Kalyoncu Erguler, G., Erguler, Z.A., Akcakoca, H., Ucar, A., 2014. The Evolution of
pH and Mass Release Rates of Main Oxidation and Neutralization Products During
Kinetic Column Tests. Minerals Engineering Conferences: Sustainability through
Resource Conservation and Recycling'14 , June 12-13, Falmouth, Cornwall, UK.

Kalyoncu Erguler, G., Erguler, Z.A., Akcakoca, H., Ucar, A., 2014. The empirical
models for upscaling hydro-geochemical behavior of acid mine drainage to the fields.
Minerals Engineering Conferences: Sustainability through Resource Conservation and
Recycling'14, June 12-13, Falmouth, Cornwall, UK.
D- Öğretim Elemanlarınca 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında yayınlanan kitaplar
-------E- Yürütülen Projeler:(Bölümlerin yürüttüğü projeler, projenin adı, görev alanlar,
destekleyenler ve bitiş süresi)
1.
Ön Proje Çalışması: “Polonya’da bulunan KGHM Şirketine ait bir sahadaki bakır
numunesinin farklı flotasyon aletleriyle (Jameson hücresi ve Jet Difüzör Kolonu)
flotasyon
kabiliyetinin
araştırılması”,
KGHM
Şirketi
-
Lublin/Polonya,
Yrd.Doç.Dr. Oktay Şahbaz, Pawel Pawlos. Bitiş: Ağustos 2014, 5 ay
2.
Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile
Zenginleştirilebilirliğinin
Araştırılması
Yrd.Doç.Dr.
Oktay
Şahbaz
(Proje
Yürütücüsü), Doç.Dr. Mustafa ÇINAR (danışman) ve iki yüksek lisans öğrencisi,
DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2013/34, 18 ay.
3.
Jet difüzör flotasyonu, Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA (Osmangazi Üni.- Proje
Yürütücüsü), Yrd.Doç.Dr. Oktay Şahbaz, Doç.Dr. Ali UÇAR, Yrd.Doç. Dr.
Kemal BİLİR (Osmangazi Üni), Dr. Hakan Gürsoy (Osmangazi Üni), Osmangazi
BAP, 2013-51, 2 yıl.
4.
“Emet
Bor
İşletme
Müdürlüğü
Espey
Açıkocağında
gerçekleştiririlen
Patlatmaların Emet İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki
99
Etüdü”, EDETAŞ İnş. San. ve Tic. A.Ş, Önder UYSAL(Proje Yöneticisi), Şahin
YUVKA, Cafer ÖZKUL, Sunay BEYHAN, Özer ÖREN. Bitiş: Ekim 2014
5.
“Emet
Bor
İşletme
Müdürlüğü
Hisarcık
Açıkocağında
gerçekleştiririlen
Patlatmaların Hisarcık İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki
Etüdü”, EDETAŞ İnş. San. ve Tic. A.Ş, Önder UYSAL(Proje Yöneticisi), Şahin
YUVKA, Cafer ÖZKUL, Bitiş: Ekim 2014
6.
Yeraltı ocak suyunun kayaçların mekanik davranışı üzerine etkisinin incelenmesi,
DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Yrd.Doç.Dr. Sunay BEYHAN (Proje
Yürütücüsü), Yrd.Doç.Dr. Şahin YUVKA, Arş.Gör. Özer ÖREN, Mart 2014
7.
“Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and
Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH)-Penn State University, Mining Engineering, Yrd.Doç.Dr. Cihan
DOĞRUÖZ, June, 2014
8.
“Mining Value Study of Kennametal Cement Plants in China”, Kennametal Inc.Penn State University, State College, PA, Yrd.Doç.Dr. Cihan DOĞRUÖZ, July,
2014
9.
“A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE
(General Electric)-Penn State University,Mining Engineering Dept., Yrd.Doç.Dr.
Cihan DOĞRUÖZ, May,2014
10.
“Ege bölgesi leonarditlerinin değerlendirilmesi” DPU Bilimsel Araştırma Projesi,
Prof.Dr. Ahmet AYDIN(Proje Yöneticisi), Yrd.Doç.Dr. Uğur DEMİR, Arş.Gör.
Ömer CANIEREN. Bitiş:Ağustos 2015, 2 Yıl
11.
“Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki
Etkisinin Belirlenmesi” DPU Bilimsel Araştırma Projesi, Doç.Dr. Önder
UYSAL(Proje Yöneticisi), Yrd.Doç.Dr. Şahin YUVKA, Arş.Gör. Özer ÖREN.
Bitiş: Mart 2015
12.
“TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan
Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri
Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Tarhan Madencilik, Doç.Dr. Önder
UYSAL(Proje Yöneticisi), Doç.Dr. Hamdi AKÇAKOCA. Bitiş: Ağustos 2015.
13.
Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi, DPÜ,
Bilimsel Araştırma Projesi, Doç.Dr. Ali UÇAR, Ağustos 2014
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
100
A- Makaleler:

Ulusal Makaleler

Bayazit, M., Işık, İ., “Mimaride kullanılan çinilerin bozunma ve aşınma davranışları”,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi cilt:XIV, 153-158,
(VIII. Seramik Kongresi Özel Sayısı 2014), Afyon.

Makkaş, M., Taşçı, E., Yılmaz, B., Işık, İ., “The effects of the addition two different
types of tras to the clinkering reaction”, Gazi University Journal of Science, GU J Sci
27 (1): 701-708 (2014), Ankara.

Işık, İ. “Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Çini Sanatçısı: Mehmet Gürsoy”,
Seramik Türkiye, Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi, Sektör: 44 40-45, Kasım 2013Şubat 2014.

SCI/SSCI/AHCI Yayınları: Bayazit, M., Işık, İ., İssi, A., Genç, E., 2014,
“Spectroscopic and Thermal Tecchniques for the Characterization of the First
Millenium AD Potteries from Kuriki-Turkey”, Ceramics International, 40 (2014),
14769-14779, www.elsevier.com/locate/ceramint
Işık, İ. and Uz V., 2013, “Turkey’s clay brick and tile industry-history, present and
future”, Ziegelindustrie International - Brick and Tile Industry International, 66th
Volume 2013, Zi 9 2013, www.zi-online.info, 22-29, ISSN 0341-0552, Bauverlag BV
GmbH, Germany.
Bayazit, M., Işık, İ., Cereci, S., İssi, A., and Genç, E., “FT-IR Spectroscopik Analysis
of Potsherds Excavated From The First Settlement Layer of Kuriki Mound, Turkey”,
International Conference on Ceramics, Bikaner, India International Journal of Modern
Physics: Conference Series, Vol. 22 (2013) 103–111, World Scientific Publishing
Company.
B- Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler:
 Konferanslar
 Gezi –Konferans Katılımı
 Işık, İ., “2014 Verimlilik Proje Ödülleri Gönüllü Bağımsız Değerlendirici,” T. C.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara.
 Yarışma
C- Üniversitemiz Dışında Sunulan Bildiriler:

Ulusal Bildiriler
D- Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar:
Yok.
101
E- Yürütülen Projeler
1) Bilimsel Araştırma projesi
Doç. Dr. Yılmaz ASLAN-Proje Yöneticisi
Proje no: 2012/39
Projenin adı: PLC ile bulanık mantık temelli optimizasyon sistemi modellemesi.
Dumlupınar Üniversitesi
Proje başlangıç tarihi: 28/11/2012
Proje bitiş tarihi: 28/11/2013
2) Bilimsel Araştırma projesi
…………………….
………………
Proje no
Projenin adı:
Dumlupınar Üniversitesi
Proje başlangıç tarihi:
Proje bitiş tarihi:
 M. Bayazit, İ. Işık, A. İssi, E. Genç, “Spectroscopic and Thermal Techniques for the
Characterization of the First Millennium AD Potteries from Kuriki-Turkey”, Ceramics
International, 40, p. 14769-14779, 2014.
 M. Özçatal, M. Yaygıngöl, A. İssi, A. Kara, S. Turan, F. Okyar, Ş. Pfeiffer Taş, I.
Nastova, O. Grupče, B. Minčeva-Šukarova, “Characterization of Lead Glazed
Potteries from Smyrna (İzmir/Turkey) Using Multiple Analytical Techniques; Part II:
Body”, Ceramics International, 40, p. 2153-2160, 2014
 M. Özçatal, M. Yaygıngöl, A. İssi, A. Kara, S. Turan, F. Okyar, Ş. Pfeiffer Taş, I.
Nastova, O. Grupče, B. Minčeva-Šukarova, “Characterization of Lead Glazed
Potteries from Smyrna (İzmir/Turkey) Using Multiple Analytical Techniques; Part I:
Glaze and Engobe”, Ceramics International, 40, p. 2143-2151, 2014.
 Yurdakul,H., Ceylantekin, R., and Turan, S., “A novel approach on the synthesis of
by SiAlON:Eu2+ phosphors from kaolin through carbothermal reduction and
nitridation (CRN) route” Advances In Applied Ceramıcs Vol. 113 (4) 214-222, 2014
102
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 -H. Gocmez, M. Tuncer, Y.S.Yeniceri, “Low temperature synthesis and pressureless
sintering of nanocrystalline zirconium diboride powders” Ceramics International 40
(2014) 12117-12122.
 -M. Tuncer, B. Ozdemir, “Photocatalytic Activity of TiO2 synthesized by Supercritical
Gas Antisolvent” Acta Physica Polonica A, Vol. 125 (2014), 608-610.
 M Faruk Ebeoglugiland Erdal Celik “Tbdoped Pb(Mg1/3 Nb2/3 )O3 Nano Scale
PowdersforThin Film Capacitor: Synthesis, Characterizationand Application” 7th
International Powder Metallurgy Conference; 06/2014.
 M Faruk Ebeoglugiland Erdal Celik “Pb1–x Smx (Mg(1+x)/3 Nb(2–x)/3)O3 Nano Scale
PowdersforThin Film Capacitor Applications” 7th International Powder Metallurgy
Conference; 06/2014
 M.F. EBEOGLUGILandE. CELIK, “Synthesis and Characterization of PyrochloreFree Dy Doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 Nano Scale Powders Derived From Sol–Gel Process
for Thin Film Capacitor”, 2014 International Conference on Production Research –
Africa, Europe and Middle East and 3rd International Conference on Quality and
Innovation in Engineering and Management, Cluj-Napoca, Romania, 1-5, July 2014.
 M.F. EBEOGLUGILandE. CELIK,
“TheProcessingandCharacterizationEuropiumDoped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN) Nano
Scale PowdersForThin Film Capacitor”, 2014 International Conference on Production
Research – Africa, Europe and Middle East and 3rd International Conference on
Quality and Innovation in Engineering and Management, Cluj-Napoca, Romania, 1-5,
July 2014.
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özetleri
(Abstract) basılan bildiriler
 -Y.S.Yeniceri, H. Gocmez, M. Tuncer, M. Kocak “Influence of SiC, B4C and ZrO2
on the Densification and Mechanical Properties of ZrB2” 7th International Powder
Metallurgy Conference & Exhibition, June 24 – 28 2014, Ankara, Turkey.
 -H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, M. Kocak, “The preparation and improvement of
photovoltaic properties of Nb2O5 based nanocomposites electrodes for dye sensitized
solar cell” 46th Power Sources Conference, Orlando, ABD, 2014.
103
 -H. Gocmez, M. Tuncer, M. Kocak “Synthesis and sintering of nanocrystalline
Zirconium diboride powders” Advanced Materials for Demanding Applications, 7 – 9
April 2014, St. Asaph, İngiltere.
 -H.Gocmez, M.Tuncer, S. Altun “Microstructure and Mechanical Properties of
Silicon Carbide (SiC) with MgO-Y2O3 Oxide System as Sintering Agent” 38th
International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites,
January 26-31 2014, Daytona Beach, Florida, ABD.
 -Gocmez Hasan, Tuncer Mustafa, Kocak Muhammet, Bogomol Yuriy, Derevyanko
Oleksandr, Raichenko Oleksandr, “Microstructure and mechanical Properties of Spark
Plasma Densified Zirconium Diboride” 4th International Conference HighMatTech,
October 7-11 2013, Kiev, Ukraine.
 -H. Gocmez, M. Tuncer, M. Kocak, I. Bogomol “The Influence of Different Sintering
Methods on the Microstructure and Mechanical Properties of Zirconium Diboride
Composites” CICC-8, International Conference on High-Performance Ceramics,
Kasım 4-7, 2013, Chongqing, Çin.
 -M.Tuncer, H.Gocmez, T.Ozoglu “Low Temperature Synthesis and Sintering of TiB2
powders” CICC-8, International Conference on High-Performance Ceramics, Kasım 47, 2013, Chongqing, Çin.
 B- Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Bilimsel
Faaliyetler:
 Konferanslar
 Gezi –Konferans Katılımı
 Yarışma
 C- Üniversitemiz Dışında Sunulan Bildiriler:
 Ulusal Bildiriler
104
 D- Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan
Kitaplar:
 Yok.
 E- Yürütülen Projeler
Projenin adı
Görev alanlar
Harabebezikan
Höyüğü
(Şanlıurfa/Türkiye)
Geç Roma Dönemi
Mutfak ve Pişirme
Kapları
Yrd. Doç. Dr. Ali İssi DPU BAP
Destekleyen
Bitiş süresi
2013- Devam
etmekte
Doç. Dr. Veli Uz
(Brittle Wares)
Buluntularının
Karakterizasyonu
Seyitömer Höyük
(Kütahya)
Akhaemenid,
Hellenistik ve Roma
Dönemi Seramik
Buluntularının
Yrd. Doç. Dr. Ali İssi TÜBİTAK
Yrd. Doç. Dr. Hilmi
Yurdakul
2013- Devam
etmekte
Doç. Dr. Veli Uz
Arkeometrik
Karakterizasyonu",
TÜBITAK
PROJESI, Yönetici
,2013
 Bilimsel Araştırma projesi
 Yrd. Doç. Dr. M. Faruk EBEOĞLUGİL Dumlupınar Üniversitesi BAP,"Sol-Jel
Tekniği Kullanılarak Nadir Toprak Katkılı Kurşun Magnezyum NiyobatFerroelektrik
Seramik Kapasitörlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi, Proje
Yürütücüsü, (Devam ediyor).
 İDARİ GÖREVLENDİRME
 24/07/2014 tarihi itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik MalzemelerÜretimi
ve Uygulama Merkezi'nde TÜBİTAK proje çalışması yapmak üzere, 4691
sayılıTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında uzun süreli 12 (oniki) ay
yarı zamanlıhaftada 1 (bir) gün (Cuma) çalışmaları için görevlendirilmiş
bulunmaktayım.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
105
A- Makaleler:

Ulusal Makaleler
 Durak F.E., Başgümüş A., Altuncu A., Yılmaz G., Ebeoğlu M. A., “Fresnel
Yansıma Tabanlı Fiber Optik Refraktometre”, Dumlupınar Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:32, 2013.

SCI/SSCI/AHCI Yayınları
 Hiçdurmaz, B., Temurtaş, H., Karlık, S.E., Yılmaz, G., “A novel method
degrading the combined effect of FWM and ASE noise in WDM systems
containing in-line optical amplifiers”. Optik-Int. J. Light Electron Opt., Vol.
124, No. 19, pp. 4064-4071, Ekim 2013.
 Saraoğlu H.M., Selvi A.O., Ebeoğlu M.A., Taşaltın C., “Electronic Nose
System Based on Quartz Crystal Microbalance Sensor for Blood Glucose and
HbA1c Levels From Exhaled Breath Odor”, IEEE Sensors Journal, Vol. 13,
NO. 11, Kasım 2013.
 Vardar K, Akpınar E, "Linear model of three-phase shunt active power filter
with hysteresis controller", Turkish Journal of Electrical Engineering and
Computer Science, Accepted, Ekim 2013, DOI: 10.3906/elk-1307-76.
 Durak F.E., Navruz.İ, Altuncu A., “Elektrik Ark Tekniği ile Uzun Periyotlu
Fiber Izgara Tasarımı ve Üretimi”, Journal of the Faculty of Engineering and
Architecture of Gazi University, Vol. 28, No 1, 27-32, 2013.
 Aydın, D., Özyön, S., Yaşar, C., Liao, .,“Artificial bee colony algorithm with
dynamic population size to combined economic and emission dispatch
problem”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol.
54, Pages 144-153, January 2014.
 Özmen, B. Mumyakmaz, M. A. Ebeoğlu, C. Taşaltın, İ. Gürol, Z. Z. Öztürk,
D. Dural, “Quantitative information extraction from gas sensor data using
principal component regression (PCR)”, Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer Science (ISI), 2014, DOI: 10.3906/elk-1309-96
 Yetgin A. Gökhan, Turan M., "Optimization Efficiency of Slitted-Core
Induction Motor", Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis,
Vol. 65, No 1, pp 60-64, 2014.
106
 C. Ozzaim, “Monopole Antenna Loaded by Stacked Annular Ring Dielectric
Resonators for Ultrawide Bandwidth,” Microw. Opt. Tech. Lett., vol. 56, no.
10, pp. 2395-2398, Ekim 2014.
B- Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler:

Konferanslar
 IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 23-25 Nisan KTÜ
2014. Altuncu A., Durak F.E.

Gezi –Konferans Katılımı
 10. Uluslararası LED Sistemleri, Teknolojileri, Uygulamaları ve LED
Aydınlatma Fuarı, 25 Eylül 2014, İFM. Fırat Ertaç DURAK, Şerif Ali SADIK.
 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, 5 Eylül 2014, Kocaeli
Üniversitesi. Fırat Ertaç DURAK, Bahadır HİÇDURMAZ, Şerif Ali SADIK.

Yarışma
 5. LED Yarışması, 25 Eylül 2014, İFM, Yarışma Birinciliği. Fırat AYDEMİR.
C- Üniversitemiz Dışında Sunulan Bildiriler:

Ulusal Bildiriler
 Başgümüş A., Durak F. E., Sadık Ş. E., Altuncu A., Yılmaz G., Ebeoğlu. M.
A., “Sıvı Konsantrasyon Tespiti için Fresnel Yansıma Tabanlı Fiber Optik
Kırılma İndis Sensörü”, IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları
Kurultayı (SIU’2014), sayfa. 594-597, 23-25 Nisan 2014.
 Özzaim C., “Dielektrik Rezonatör Halka İstifleri ile Yüklenen Monopol
Antenin Ultra Geniş Bant için Tasarımı,” ELECO, Bursa, 2014.
D- Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar:
Yok.
E- Yürütülen Projeler
3) Bilimsel Araştırma projesi
Doç. Dr. Yılmaz ASLAN-Proje Yöneticisi
Proje no: 2012/39
107
Projenin adı: PLC ile bulanık mantık temelli optimizasyon sistemi modellemesi.
Dumlupınar Üniversitesi
Proje başlangıç tarihi: 28/11/2012
Proje bitiş tarihi: 28/11/2013
4) Bilimsel Araştırma projesi
Doç. Dr. Abdurrahman ÜNSAL-Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Kadir VARDAR-Araştırmacı
Proje no: 2013/18
Projenin adı: Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması
Dumlupınar Üniversitesi
Proje başlangıç tarihi: 2013
5) Bilimsel Araştırma projesi
Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÜN-Proje Yöneticisi
Projenin adı: Kontrol Sistemleri için Eğitim Seti Tasarımı ve İlgili Algoritmaların
Yazılması
Proje başlangıç tarihi: 01.08.2012
Proje bitiş tarihi: 01.02.2014
6) Bilimsel Araştırma projesi
Doç. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU-Proje Yöneticisi
Proje No: 2012/13
Projenin Adı: Duyguların (mutluluk,kaygı,depresyon vb) EEG Sinyalinde oluşturduğu
değişimlerin incelenmesi
Proje başlangıç tarihi: 20/07/2012
Proje bitiş tarihi: 20/01/2014
7) Bilimsel Araştırma Projesi
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan ÇANAKOĞLU-Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Asım Gökhan YETGİN-Araştırmacı
108
Proje No: 2012/39
Projenin Adı: Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin
Yeni Bir Oluk Tasarımı
Proje başlangıç tarihi: 28/12/2012
Proje bitiş tarihi: 28/12/2014
8) Bilimsel Araştırma Projesi
Yrd. Doç. Dr. Asım Gökhan YETGİN- Proje Yöneticisi
Proje No: 2012/37
Projenin Adı: Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve
Uygulaması
Proje başlangıç tarihi: 28/12/2012
Proje bitiş tarihi: 28/12/2014
9) Bilimsel Araştırma Projesi
Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU-Proje Yöneticisi
Arş. Grv. Fırat Ertaç DURAK-Araştırmacı
Arş. Grv. Arif BAŞGÜMÜŞ-Araştırmacı
Proje No: 2014/4
Proje Adı: Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı
Proje Başlangıç Tarihi: 2014/Ocak
Proje Bitiş Tarihi: 2015/Ocak
10) Bilimsel Araştırma Projesi
Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU-Proje Yöneticisi
Arş. Grv. Fırat Ertaç DURAK-Araştırmacı
Proje No: 2014/7
Proje Adı: Kompakt Bir C-Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplenmesi
Proje Başlangıç Tarihi: 2014/Mart
Proje Bitiş Tarihi: 2015/Mart
109
11) Bilimsel Araştırma Projesi
Doç. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU-Proje Yöneticisi
Arş. Grv. Fırat AYDEMİR-Araştırmacı
Proje No: 2014/26
Proje Adı: Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı LED Sürücü Sistem Tasarımı
Proje Başlangıç Tarihi: 2014/Nisan
Proje Bitiş Tarihi: 2015/Nisan
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Faaliyet Bilgileri
FAALİYET TÜRÜ
Sempozyum ve
Kongre
SAYISI
4
AÇIKLAMA
1. Üstün, Ö., Çelik, İ., Kırış, Ş., Karakoç, F. ve Duysak,
A., Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler
Merkezi’nin Kurulumunda Analitik Serim Süreci (ASS)
ile Katmanlı İmalat Teknolojisi Seçimi, 13. Üretim
Araştırmaları Sempozyumu, s.110-118, 25-27 Eylül
2013. Sakarya.
2. D.Deliktas, O.Torkul, O.Ustun, S.Kiris, Single
machine scheduling with sequence- dependent setup
times by using AHP and multi- choice goal
programming, ISAHP-International Symposium of the
Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2014 Proceedıngs,
pp. 282, June 29-July2, 2014, Washington D.C., U.S.A.
3. İ. Ozan KOÇ, M. KAPANOĞLU, A Greedy Genetic
Algorithm for Optimum Batch Formation in Batch
Annealing Furnaces, 14. Uluslararası Ekonometri,
Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu,
Bosna-Hersek, 2013.
4. Emre Özel, İhsan Erozan, Yaşar Olgan, Ayça Yön,
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki
Dersliklerin Ölçülen ve Algılanan Çevresel Ergonomik
Koşullarının Değerlendirilmesi, 34. Ulusal Yöneylem
Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 25 –
27 Haziran 2014
Konferans
-
110
Panel
-
Seminer
-
Açık Oturum
-
Söyleşi
-
Tiyatro
-
Konser
-
Sergi
-
Turnuva
-
Teknik Gezi
-
Eğitim semineri
Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
İndekslere Giren Hakemli dergilerde yapılan yayınlar
YAYIN TÜRÜ
Uluslararası Makale
SAYISI
AÇIKLAMA
1. İhsan Erozan, Orhan Torkul, Ozden Ustun, Proposal
for a decision support software for the design of cellular
manufacturing systems with multiple routes, International
Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014,
DOI 10.1007/s00170-014-6397-z.
2. İhsan Erozan, Orhan Torkul, Ozden Ustun, Proposal
of a nonlinear multi-objective genetic algorithm using
conic scalarization to the design of cellular manufacturing
systems, Flexible Services and Manufacturing, 2014,
10.1007/s10696-014-9194-y
3. Kiris, S., Ustun, O. and Koc, I.O., “A goal
programming approach to bi-objective make-up exam
timetabling problem”, Euro|Informs, 26th European
Conference on Operational Research, Rome, Italy, 1-4
July, 2013 (Abstract).
4. Kerem CİDDİ, K., EROL, S., “Ürün Geri Kazanımı
İçin Lojistik Şebeke Tasarımı: Kantitatif Modellerin
Taraması ve Potansiyel Araştırma Fırsatları”, Endüstri
Mühendisliği Dergisi (Kabul edildi, 2014’de
yayınlanacak)
111
5. Kerem CİDDİ, K., EROL, S., “Etkin, Etkili ve
Uygulanabilir Karar Verme: Etkileşimli Bulanık /
Olabilirlikli Çok Amaçlı Matematiksel Programlama”,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Kabul
edildi, 2014’de yayınlanacak)
1. H. Taşkın, Ö. Üstün, D. Deliktaş, 2013, Fuzzy MCDM
Approach for Oral Examination in Erasmus Student
Selection Process, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, s. 21-40.
1. B.Celik, O.Ustun, D. Deliktas, Evaluatıon of the
exchange programs by using Analytic Hierarchy Process,
ISAHP-International Symposium of the Analytic
Hierarchy Process, ISAHP 2014 Proceedıngs, pp. 211,
June 29-July2, 2014, Washington D.C., U.S.A.
2. D.Deliktas, O.Torkul, O.Ustun, S.Kiris, Single
machine scheduling with sequence- dependent setup times
by using AHP and multi- choice goal programming,
ISAHP-International Symposium of the Analytic
Hierarchy Process, ISAHP 2014 Proceedıngs, pp. 282,
June 29-July2, 2014, Washington D.C., U.S.A.
3. İ. Ozan KOÇ, M. KAPANOĞLU, A Greedy Genetic
Algorithm for Optimum Batch Formation in Batch
Annealing Furnaces, 14. Uluslararası Ekonometri,
Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, BosnaHersek, 2013.
Ulusal Makale
Uluslararası Bildiri
Ulusal Bildiri
-
1. Üstün, Ö., Çelik, İ., Kırış, Ş., Karakoç, F. ve Duysak,
A., Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler
Merkezi’nin Kurulumunda Analitik Serim Süreci (ASS)
ile Katmanlı İmalat Teknolojisi Seçimi, 13. Üretim
Araştırmaları Sempozyumu, s.110-118, 25-27 Eylül 2013.
Sakarya.
2. Emre Özel, İhsan Erozan, Yaşar Olgan, Ayça Yön,
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki
Dersliklerin Ölçülen ve Algılanan Çevresel Ergonomik
Koşullarının Değerlendirilmesi, 34. Ulusal Yöneylem
Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 25 –
27 Haziran 2014
Kitap
-
Üniversiteler Arasındaki Yapılan İkili Anlaşmalar
ÜNİVERSİTE ADI
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ ve AÇIKLAMA
112
Genel Proje Bilgileri
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
2014 Yılı
Projeler
Önceki Yıldan
Yıl İçinde
Devreden Proje
Eklenen
Proje
DPT
-
-
TÜBİTAK
-
-
A.B.
-
-
Çok amaçlı sınav
programı
hazırlama
problemi için
karar destek
sistemi
tasarlanması ve
geliştirilmesi
-
DİĞER
-
-
TOPLAM
-
-
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
PROJELERİ
Proje Detayları
113
Toplam
Yıl İçinde
Toplam
Tamamlanan Ödenek
Proje
YTL
(2014 yılı içinde devam eden, başlayan veya biten; Bölüm Akademik Personeli tarafından
yürütülen tüm projeler detaylı olarak işlenecektir)
S. Proje
no. No:
Proje Adı:
Projenin
Konusu:
Proje Yöneticisi
1
-
Çok amaçlı sınav
programı
hazırlama
problemi için karar
destek sistemi
tasarlanması ve
geliştirilmesi
Çok amaçlı
Yrd.Doç.Dr.
sınav
Şafak KIRIŞ
programı
hazırlama
problemi
için karar
destek
sistemi
tasarlanması
ve
geliştirilmesi
2
-
DÇOPTİMA
(KOSGEP)
Demir çelik
sektörüne
yönelik
üretim
yönetim ve
çizelgeleme
karar destek
sistemi
3
-
YİPLoca
(KOSGEP)
Özel bir
sektör için
sosyal ağ ve
akıllı mobil
yönetim
araçlarının
geliştirilmesi
Proje
Maliyeti
Proje
Başlangıç
ve Bitiş
Tarihleri
Yrd.Doç.Dr. İlker
Ozan Koç
285576
20/03/2013
– Devam
ediyor
Arş. Gör. Dr.
İhsan Erozan,
Arş. Gör. Erdinç
Ergün, Ayhan
Uslu
224000
15.09.2014
Devam
ediyor
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
A- Makaleler:

Ulusal Makaleler
 Dalkılıc., N., Sevim, S., Gulbandilar, E., Hayat Sigortalarında Bulanık Mantık
Yöntemi ile Risk Değerleme Modeli, "İşletme Araştırmaları Dergisi ", 6(1),
(2014), s.90-102
114

İsmet ÇELİK, Feridun KARAKOÇ, M.Cemal ÇAKIR, Alpaslan DUYSAK,
“Hızlı Prototipleme Teknolojileri Ve Uygulama Alanları”, Dumlupınar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, sayı 31, 53-70.

SCI/SSCI/AHCI Yayınları
o Memis B., Yakut I., "Privacy-Preserving Two-Party Collaborative Filtering on
Overlapped Ratings", KSII Transactions on Internet and Information Systems,
8(8), 2948-2966, Aug. 2014.
 Inal, S., Taspinar, F., Gulbandilar, E., Gok, K., Comparison of the
biomechanical effects of pertrochanteric fixator and dynamic hip screw on an
intertrochanteric femoral fracture using the finite element method, "The
International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery ,
(2014), s.DOI:10.1002/rcs.1584
 Gok A., Inal S., Taspinar F., Gulbandilar E., Gok K. Fatigue behaviors of
different materials for schanz screws in femoral fracture model using finite
element
analysis.
Optoelectronics
and
Advanced
Materials-Rapid
Communications, (2014), 8(5), 576-580.
B- Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler:



Konferanslar
Gezi –Konferans Katılımı
Yarışma
C- Üniversitemiz Dışında Sunulan Bildiriler:

Ulusal Bildiriler
 Seref B., Akcay M., “Linux İşletim Sisteminde Kullanılan Metin Düzenleyicileri”,
İnet-Tr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, sayfa. 147-152, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul, 9-11 Aralık 2013.
 Seref B., Akcay M., “Windows İşletim Sisteminde Kullanılan Kaynak Kodu
Editörlerleri ve Karşılaştırılmaları”, 30. Ulusal Bilişim Kurultayı, sayfa. 158-163,
Ankara, 28-29 Kasım 2013.
 Özden ÜSTÜN, İsmet ÇELİK, Şafak KIRIŞ, Feridun KARAKOÇ, Alpaslan
DUYSAK, “Dumlupinar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi’nin Kurulumunda
115
Analitik Serim Süreci (ASS) Ile Katmanli Imalat Teknolojisi Seçimi”, 13. Üretim
Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Eylül 2013.
 Soylu, E., Akcay, M., "Fonksiyonel ve Imperative Programlama ile Siralama",
Akademik Bilisim 2014, Mersin Universitesi, Mersin, 5-7 Subat 2014.
Eyribas, E., Aydin, O., Akcay, M., " Egitim Korkularimizi Yenme Projesi",
Akademik Bilisim 2014, Mersin Universitesi, Mersin, 5-7 Subat 2014.
Akcay, M., Erdem, H. A., "Intel Parallel Studio ile Paralel Hesaplama", XVIII.
Turkiye'de internet Konferansi, istanbul Universitesi, istanbul, 9-11 Aralik 2013.
 Seref, B., Akcay, M., "Linux isletim Sisteminde Kullanilan Metin
Duzenleyicileri", XVIII. Turkiye'de internet Konferansi, istanbul Universitesi,
istanbul, 9-11 Aralik 2013.
 Duruk, A., Akcay, M., "Bulut Bilisimin Gelecekteki Yeri", XVIII. Turkiye'de
internet Konferansi, istanbul Universitesi, istanbul, 9-11 Aralik 2013.
 Seref, B., Akcay, M., "Windows isletim Sisteminde Kullanilan Kaynak Kodu
Editorleri ve Karsilastirilmalari", 30. Ulusal Bilisim Kurultayi, 28-29 Kasim 2013.
.
Uluslararası Bildiriler
 Seref B., Barisci N., “Software Effort Estimation using Multilayer Perceptron and
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System”, 2014 3rd Journal Conference on Innovation,
Management and Technology, Geneva, Switzerland, October 10-11, 2014. (In Press)
 Seref B., Barisci N., “Neural Network and Neuro Fuzzy Model for Forecasting
Equity Market Data”, 2nd International Symposium On Innovative Technologies in
Engineering
and
Science,
pp.
669-678,
Karabuk
University,
Karabuk,
Turkey,
18-20 June 2014.
 Seref B., Akcay M., “Performance of Matrix Multiplication by Using MPI Parallel
Programming Approach”, 2nd International Symposium On Innovative Technologies in
Engineering and Science, pp. 266-273, Karabuk University, Karabuk, Turkey, 18-20 June
2014.
 Erdogdu, F., Akcay, M., "Dagitik Mimari ile Tedarik Zinciri Yonetimi", 2nd
International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITIES
2014), Karabuk, June 18-20, 2014.
116
 Seref, B., Akcay, M., "Performance Of Matrix Multiplication By Using Mpi
Parallel Programming Approach", 2nd International Symposium on Innovative Technologies
in Engineering and Science (ISITIES 2014), Karabuk, June 18-20, 2014.
 Akcay, M., "Parallel Computing and Distributed Systems", 7th Erasmus
Partnership Conference - EPIC 2014, Opole, Ploand, June 2-6, 2014.
 Taghiyev, N., Akcay, M., "Parallel Matrix Multiplication for Various
Implementations", The 7th International Conference on Application of Information and
Communication Technologies (AICT 2013), Baku, Azerbaijan, October 23-25, 2013.
 İsmet Çelik, Feridun Karakoç, Alpaslan Duysak, Mustafa Aydın, “Lazer Sinterleme
Teknolojisi
Kullanılarak
Polyamid
Tozlarının
Birleştirilmesi
ve
Dumlupınar
Üniversitesi’ndeki Uygulamaları”, 1st International Symposium on Plastic and Rubber
Technologies and Exhibition, 29-31 May 2013, Ankara, Turkey
D- Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar:
E- Yürütülen Projeler
 Bilimsel Araştırma projesi
Yrd. Doç. Dr. Gıyasettin ÖZCAN-Proje Yöneticisi
Proje No: 2012/34
Projenin adı: “CUDA tabanlı grafik işlemci kullanarak veri işleme ve analiz
sürecinin hızlandırılması”
Proje başlangıç tarihi: 28.11.2012
Proje bitiş tarihi: 28.11.2013
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
A- ULUSLARARASI MAKALE
Hatipoğlu, M., Kibici, Y., Yanık, G., Özkul, C. and Demirbilek, M., 2014.
“Photoluminescence Response from the Turkish Dentritic Agates.”, Spectroscopy Letters,
DOI: 10.1080/00387010.2014.891627.
Göz, E., Kadir, S., Gürel, A., Eren, M., 2014. Geology, mineralogy, geochemistry, and
depositional
environment
of
a
Late
117
Miocene/Pliocene
fluvio-lacustrine
succession,Cappadocian Volcanic Province, central Anatolia, Turkey, Turkish Journal of
Earth Sciences, 23, 386-411.
Black K.N., Elizabeth, J.C., Oyman, T., Demirbilek, M., 2013. “Timing Aegean extension:
Evidence from in situ U–Pb geochronology and cathodoluminescence imaging of granitoids
from NW Turkey.”, Lithos, Volumes 180-181, 92-108.
Gürer, OF., Sanğu, E., Özburan, M., Gürbüz, A., Sarica-Filoreau, N., Complex basin
evolution in the Gokova Gulf region: implications on the Late Cenozoic tectonics of
southwest Turkey, INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Volume:
102 Issue: 8 Pages: 2199-2221, Published: NOV 2013
Köprübaşı, N., Çiftçi, E., Cordan, S., Köprübaşı, N., Özkul, C., Şişman Tükel, F.,
Comparative geochemical study of soils developed on characteristic black and yellow
polymetallic massive sulfide deposits in Eastern Pontides (NE Turkey), Turkish J. Earth Sci.,
23, (2014), 129-146.
Üner, T., Çakır, Ü., Özdemir, Y., Arat, İ., 2014, Geochemistry and origin of plagiyogranites
from the Eldivan ophiolite, Çankırı (Central Anatolia, Turkey), Geologica Carpathica, 65, 3,
195-205.
B- ULUSAL MAKALE
Başevgiren, Y., Hatipoğlu, M. ve Kibici, Y., Aralık, 2013, Türkiyenitin (Türk Mor Jadesi)
Gemolojik ve Mineralojik İncelemesi ve oluşum Kökeninin Belirlenmesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32, Syf: 57-78.
C- ULUSLARARASI BİLDİRİ
Orhan, A., Demirbilek, M., Mutlu, H. 2014, Mineral and Whole-Rock Geochemistry of the
Topuk Granitoid (Bursa, Western Anatolia, Turkey), European Geosciences Union General
Assembly 2014, 27 April-02 May 2014, Vienna, Austria.
Karakuş, H., Aydın, H., Erdem, O., 2013. Hydrologic restoration of small-scale Akgöl
freshwater wetland system (Yunak-Konya). VII. International Symposium on Ecology and
Environmental Problems (ISEEP), December 18-21, 2013. Antalya, TURKEY
Aydın, H., Karakuş, H., Erdem, O., 2013. The salinity problem at Yelkoma Lagoon
(Yumurtalık-Adana) and its restoration by mixing of freshwater from Ceyhan River. VII.
International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP), December 1821, 2013. Antalya, TURKEY.
118
Zengin, E., Ergüler, Z. A., Özburan, M., Karakuş, H., Earthquake Hazard and Risk
Assesment of Kütahya Settlement Area Founded on the Kütahya Fault Zone (KFZ), 9th
Alexander von Humbolt International Conference, 24-28 March 2014, Abstract Book p10.
Arat, İ., Yanık, G., Kibici, Y., İlbeyli, N., Özkul, C., Kınık köyü (Kütahya) çevresindeki
ofiyolitik kayaçların petrolojisi ve jeokimyasi,
Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya
Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014,
D-ULUSAL BİLDİRİ
Karakuş, H., Özkul, C., Ergüler, Z. A., Kibici, Y ve Yanık, G., Kütahya İli İçindeki OrtaDüşük Sıcaklıklı Jeotermal Alanlarda Uygulanan Kimyasal ve İzotop Jeotermometre
Sonuçlarının Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, 1417.Mayıs.2014, Mersin.
İlbeyli, N., Demirbilek, M. ve Kibici, Y., 2014. Geç Paleozoyik Yaşlı Söğüt Plütonunun
Petrojenezi (Bilecik-Eskişehir): Paleozoik Granitlerin Kökeni İçin İmplikasyonlar. VI. Ulusal
Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin.
İlbeyli, N., Kibici, Y. ve Demirbilek, M., 2013, Orta, Batı ve Kuzey Anadolu’da Bulunan
Granitik Kayaçlardaki Radyoaktif Element İçeriklerinin (ICP-MS) Karşılaştırılması: 2. Tıbbı
Jeoloji Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 337-338, 4-6 Aralık 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya,
(Poster).
Demirbilek, M., Mutlu, H., Sarıiz, K. ve Kibici, Y., 2014. Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz,
Topkaya ve Yürükkaracaören (Tavşanlı Zonu, KB Anadolu) Bölgelerindeki Erken-Orta
Eosen Yaşlı Granitik Kütlelerin Mineral ve Tüm Kayaç Jeokimyası, VI. Ulusal Jeokimya
Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H. ve Mutlu, H., 2014, Kaymaz (Eskişehir) Altın
Yatağının Jeokimyası. VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Karakuş, H., Aydın, H., 2013. Islak Çevre Yönteminin Optimizasyonu İle Hidrolojik
Çevresel Akış Miktarının Belirlenmesi. Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 07-10 Ekim
2013, Aksaray
Karakuş, H., Aydın, H., 2013. Gölmarmara Sulak Alanının Hidrolojisi. III. Ulusal Sulak
Alanlar Kongresi, 23-25 Ekim 2013, Samsun
119
Aydın, H., Karakuş, H., 2013. Doğu Anadolu Sulak Alan Ekosistemlerinin Hidrolojisi. III.
Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, 23-25 Ekim 2013, Samsun
Orhan, A., Mutlu, H., Demirbilek, M., 2014, Kozbudaklar Şeelit Skarn Plütonunun
Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Bursa, Batı Anadolu) ve Dünyadaki Sakarn Plütonları
İle Karşılaştırılması, VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin.
Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H. ve Mutlu, H., 2014, Kaymaz Altın Yatağının
(Eskişehir) Jeokimyası: İlk Bulgular, 67. Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara,
(Poster).
Orhan, A., Demirbilek, M. ve Mutlu, H., 2014, Kozbudaklar (Bursa, Batı Anadolu) Şeelit
Skarn Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Karakteristikleri, 67. Jeoloji Kurultayı, 14-18
Nisan 2014, Ankara.
Göz, E., 2014, Ürgüp (Nevşehir) ve Yeşilhisar (Kayseri) Civarındaki Üst Miyosen-Pliyosen
Yaşlı Karbonatlı Ve Killi Birimlerin Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası Ve Çökelme Ortamı,
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara, 776-777.
Akkiraz, M. S., Akgün, F., Mosbrugger, V., Bruch, A., Utescher, T., Wilde, V. & Üçbaş, S.
D. 2013. Seyitömer ve Tunçbilek Linyitli Çökellerin Palinolojik Özellikleri. 14. PaleontolojiStratigrafi Çalıştayı, Bildiri Özetleri s. 15, 27-29 Ekim 2013, Kütahya.
Üçbaş, S. D., Akkiraz, M. S., Akgün, F. 2013. Yenice-Kalkım (Çanakkale) Havzasında
Yüzlek Veren Oligo-Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojisi, Paleoekolojisi ve Palinofasiyesi,
14. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Bildiri Özetleri s. 17, 27-29 Ekim 2013, Kütahya.
Kocatürk, H., Başaran, E., Sendir, H., Toygar, O., Göz, E. ve Sarıiz, K., 2014, Maden Arama ve
Değerlendirmede Yeni Bir İndeks Yaklaşımı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014,
Ankara, 530-531.
Kocatürk, H., Bayraktar, İ.B., Akgöz, Ç., Yeşilova, E., Sendir, H., Toygar, O., Göz, E. ve
Sarıiz, K., 2014, Morçukur (Seydişehir-Konya) Alüminyum Yatağının Rezerv Hesabı. 67.
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara, 532-533.
F-PROJELER
Proje Adı: "Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt
(Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri"
120
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nurdane İlbeyli
Projeyi destekleyen kuruluş: Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:
2013.01.0102.004
Bütçesi: 50.000 TL
Proje Adı: Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli
Sistemi İçindeki Yeri (Mayıs 2014 BİTTİ)
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ömer Feyzi Gürer
Projeyi destekleyen kuruluş: TÜBİTAK
Bütçesi: 80400TL
Proje Adı: Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Kuvaterner Volkanitlerinin Petrokimyası,
K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası Ve Jeodinamik Gelişimi (Devam Ediyor)
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Cafer Özkul
Projeyi destekleyen kuruluş: TÜBİTAK
Bütçesi: 204960 TL
Proje Adı: Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi (Devam Ediyor)
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Özburan
Projeyi destekleyen kuruluş: BAP
Bütçesi: 20000TL
Proje Adı: Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi: Acıgöl
(BurdurAfyonkarahisar) ve Salda Gölü’nde (Burdur) iklim kayıtları ve bunların
karşılaştırılması-Araştırmacı
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Sena Akçer Ön
121
Projeyi destekleyen kuruluş: TÜBİTAK
Bütçesi: 306829TL
Proje Adı: Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik
Yöntemler İle Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Karakuş
Projeyi destekleyen kuruluş: TÜBİTAK
Bütçesi: 262583 TL
2.1.4. EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fakültede Yer Alan Bölümler:
İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Tiirkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Egitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Egitimi Bölümü
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Felsefe Eğitimi Anabilim Dalı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
122
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Fakültenin Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri:
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, ufku geniş, öğretmenliğin gerektirdiği
mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, çağdaş eğitim teknolojileri ve uygulamalarını alanında
en iyi şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler
için iyi bir yetişkin modeli oluşturabilen, çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.
Üniversite-Okul işbirligi çerçevesinde, okullarda öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin eğitim
ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak; demokratik değerlerin geliştirildiği, öğrenci
merkezli ve yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitim ortamları düzenlemek, eğitim-öğretimde
etkililiği ve verimliliği sağlamak ve eğitim sorunlarına çözümler üretmektir. Eğitim
Fakültesinin
derslik,
araç
gereç
ve
ek
donanımlarının
geliştirilerek
arttırılması
hedeflenmektedir. Böylece, öğretmen adaylarının çağdaş eğitim teknolojileriyle yetiştirilmesi
düşünülmektedir. Sınıflarımızda projeksiyonla eğitim olanağı sağlanmıştır. Fakültemizdeki
her bir öğretim elemanının odasına bilgisayar ve internet hizmeti sunulmuştur. Dumlupınar
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; Eğitim Bilimleri Bölümü, ilköğretim
Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar
Eğitimi Bölümü yer almaktadır. Fakültemiz, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği (NÖ-İÖ),
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (NÖ-İÖ), Okul Öncesi Öğretmenliği(NÖ-İÖ), Fen Bilgisi
Öğretmenliği (NÖ-İÖ), ve Matematik Öğretmenliği (N.Ö) Lisans Programlarında eğitimöğretim yapılmaktadır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Sınıf Öğretmenliği (NÖİÖ), Okul Öncesi Öğretmenliği(NÖ-İÖ), Fen Bilgisi Öğretmenliği (NÖ-İÖ), %30 yabancı dil
ile Matematik Öğretmenliği Lisans Programımız ise %100 yabancı dil ile öğretim yapılan
lisans programlarına dönüştürülmüştür ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği (NÖİÖ) Lisans Programlarında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Ayrıca; İlköğretim Bölümü
bünyesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans, Sınıf Öğretmenliği Tezli
Yüksek Lisans, Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans, Fen Bilgisi Tezli Yüksek
Lisans ve Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı ile Türkçe Eğitimi Bölümü
bünyesinde Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Fakültemiz Eğitim
Bilimleri Bölümü bünyesinde ise Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
ile Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Programları mevcuttur.
123
Fiziki Mekanların Dağılımı :
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim alanlarının
Sayıları
Amfi Derslik
Laboratuar
Toplantı
Materyal
Yüksek Lisans ve Drama
Salonu Tasarım Odası Doktora Sınıfı
Sınıfı
Kantin
2
26
4
1
1
1
1
1
b) Okulumuzda Bulunan Anfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
M2
693
1,776
490
76
60
346
Yer
Anfi
Derslik
Laboratuarlar
Materyal Tasarım Odası
Yüksek Lisans ve Doktora Sınıfı
Drama Sınıfı
c) Ortak Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
Eğitim Öğretimle ilgili Bilgiler:
a) Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dağılımı
Bölüm
İlköğretim Böl.
Türkçe Eğitimi Böl.
Eğitim Bilimleri Böl.
Bilg. ve Öğr.Tekn. Eğitimi
Böl.
Ortaöğretim Sosyal Alan. Eğit.
Böl.
Ortaöğretim Fen ve Mat. Alan.
Eğit.
Böl.
TOPLAM
Yabancı
Yrd. Öğr. Arş.
Prof Doç
Uzm. Okut. Uyruklu Öğr.
Doç. Gör. Gör.
Üyesi
8
1
23
2
23
2
8
2
4
1
3
3
4
2
1
1
-
2
2
1
13
33
2
32
3
* Yurtdışında Doktora veya Yüksek Lisans Yapan Öğretim Elemanları
8
YLS*
Dışarı**
-
2
2
1
1
-
6
**Üniversitenin Diğer Birimlerinde Görev Yapan Öğretim Elemanları
17 (on Yedi) Araştırma Görevlisi Üniversitemiz dışında lisansüstü eğitim yapmaktadır
b )Fakülte Öğrenci Dağılımı ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri
124
Öğr.
Üyesi
Öğretim Öğr.Gör+
+
Fakülte Öğrenci
Üyesi Okutman Öğr.Gör.
+
Okutman
Eğitim
Fak.
4984
47
2+3
Öğrenci
Sayısının
Öğretim
Üyesine
Oranı
Toplam
Haftalık
Ders
Saati
GÜZ BAHAR
47+2+3
Öğrenci Haftalık
Öğrenci Sayısının
Ders
Sayısının Öğr.Üyesi Saatinin
Öğr.Gör.
+
Öğr.Üyesi
+
Öğr.Gör
+
Okutman
+
Öğr.Gör.
Oranı
Okutman Okutman
Oranı
Oranı
GÜZ BAHAR
996,8
95,8
106,04
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
d) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Fakültemiz İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul
Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği
Lisans Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında toplam …… öğrenci mezun vermiştir.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Hazırlık
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
TOPLAM
Cinsiyet
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
T
Sınıf Öğr.
6
33
20
73
15
52
-
1
19
44
60
203
263
Sınıf Öğr. İÖ
-
-
-
-
-
-
1
1
25
38
26
39
65
Okul Öncesi Öğrt.
3
17
6
56
14
32
7
-
9
40
32
152
184
Okul Öncesi Öğrt. İÖ
2
22
6
48
7
31
-
10
5
41
20
152
172
Fen Bilgisi Öğrt.
5
31
12
51
7
46
2
-
10
33
36
161
197
Fen Bilgisi Öğrt. İÖ
-
-
-
-
1
1
3
1
15
32
19
34
53
Sosyal Bilgiler Öğrt.
-
-
43
37
36
43
40
35
39
41
158 156
314
Sosyal Bilgiler Öğrt. İÖ
-
-
-
-
-
-
3
-
30
40
33
40
73
Matematik Öğrt.
4
18
14
56
-
-
-
-
-
-
18
70
88
Türkçe Öğr.
-
-
37
24
35
15
38
15
33
17
143 71
214
Türkçe Öğr. İÖ
-
-
-
-
1
-
-
-
32
16
33
49
TOPLAM
20
121
13
8
345
116 220 94
63
217 342
2.1.1.5. Bilimsel Faaliyetler:
125
16
542 1094 1672
a) Makaleler
Yaza
Makale
Yazarı
Makale Adı
Dergi Adı
r
Sayı
Fakülte
Bölüm
SSC
SAYI,
I
SAYFA
sı
T.
ÜNAL,
Fulya
T.
ÜNAL,
Fulya
A Comparative Study on
Animal Visuals in Course
Books Used for Mother
Candidates with Regard to
Use of Theatre and Drama
Teachers’ Perceptions on
Fulya
Speech Skills
T.
Importance of Nature
ÜNAL,
Visuals in Improving
Fulya
Writing Skills
Türkçe Öğretmeni
Adaylarının Eleştirel
Okumaya Yönelik
Özyeterlik Algıları
Fakülte
si
Eğitim
Anthropologist
1
Fakülte
si
Applications in Education
ÜNAL,
Fulya
1
Perception of Teacher
Candidate Mother Tongue
ÜNAL,
Anthropologist
Tongue Education
T.
T.
Eğitim
Eğitim
Anthropologist
2
Fakülte
si
Journal of
Environmental
Protection and
Eğitim
1
si
Ecology
Uluslararası Dil ve
Edebiyat Eğitimi
Eğitim
2
Dergisi
Türkçe Öğretmenlerinin
ÜNAL,
Motivasyon Faktörlerine
Fulya
İlişkin Görüşleri
T.
Effect of Nature Visuals on
International Journal
ÜNAL,
Listening Skills
of Educational
African Journal of
Educational Research
Eğitim
2
Fakülte
si
(MAJER)
126
Fakülte
si
Middle Eastern &
T.
Fakülte
2
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
Eğitim
Türkçe
Fakülte
Eğitimi
+
+
+
+
-
-
-
16 (1-2),
337-349
16(3),
513-521
17(1),
113-119.
15 (2),
742-749.
2(6), 3342
5, 7-22
5(3), 195200
Fulya
T.
ÜNAL,
Fulya
T.
ÜNAL,
Fulya
The Use of Caricatures in
Teaching Verbs
Research IJES
si
International Journal
Eğitim
of Educational
2
Research IJES
si
Eleştirel Yazmaya İlişkin
Türkçe Öğretmeni
Adaylarının Metaforik
Fakülte
Eğitim
Turkish Studies
2
Fakülte
si
Algıları
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
-
-
5(3), 187193
8(13):159
5-1606
Şiir Okuma Performansını
T.
Değerlendirme ile İlgili
ÜNAL,
Görüşler ve Bir
Fulya
Değerlendirme Formu
Ana Dili Eğitimi
Dergisi
Eğitim
2
Fakülte
si
Türkçe
Eğitimi
-
2(1): 96112
Önerisi
T.
Türkçe Öğretiminde
ÜNAL,
Dinleme Becerisi ile İlgili
Fulya
Kaynakça Çalışması
T.
ÜNAL,
Fulya
Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi
Eğitim
2
si
Türkçe Dersine Yönelik
Tutum Ölçeğinin
Bartın Eğitim
Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik
Fakültesi Dergisi
Eğitim
2
İstanbul Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Edebiyat
Edebiyat Fakültesi
Murat
Yazıları
Türk Dili ve Edebiyatı
Fakülte
si
ve Güvenirlik Çalışması
TURNA,
Fakülte
Eğitim
1
Fakülte
si
Dergisi
Eğitim
TURNA,
1980 Yılı Türk Romanının
Murat
Tematik Olarak İncelenmesi
D.
Öğretmen Adaylarının
İnönü Üniversitesi
ORHUN,
Mesleğe İlişkin
Eğitim Fakültesi
Buket
Motivasyonlarını Etkileyen
Dergisi.
Turkish Studies
1
Fakülte
si
127
Eğitim
2
Fakülte
si
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
Türkçe
Eğitimi
-
-
Aşamasın
da
-
49, 215241
8(9),
2431-
Eğitimi
Eğitimi
218
Basım
Türkçe
Türkçe
3(2): 203-
2452
-
14(3)
Faktörler.
B1. O. Salihoglu, M. Hostut, T. Tansel, K. Kutluer, A. Kilic, M. Alyoruk, C. Sevik, R. Turan, Y. Ergun, A.
Aydinli. " Electronic and optical properties of 4.2micrometer N structured superlattice MWIR photodetectors",
Infrared Phys. and Tech.,59, 36-40, 2013.
B2. M. Alyoruk, M. Hostut, Y. Ergun, "AlSb and InAs-GaSb Layer Thickness Effect on HH-LH Splitting and
Band Gap Energies in InAs/AlSb/GaSb Type-II Superlattices", Opto-Electronics Review, Accepted in
26/07/2014.
B3. D. Tarhan, “Superluminal Pulse Propagation in a One-sided Nanomechanical Cavity System” Acta Physica
Polonica A 124, 46-49 (2013). (SCI)
B4. D. Tarhan, A. Sennaroğlu and O. E. Mustecaplioglu “Laser pulse amplification and dispersion compensation
in an effectively extended optical cavity containing Bose-Einstein condensates” Journal of Physics B:At. Mol.
Opt. Phys. 46, 015501 (2013). (SCI)
B5. D. Tarhan, S. Huang and O. E. Mustecaplioglu “Superluminal and ultraslow light propagation in
optomechanical systems” Physical Review A 87, 013824 (2013).( SCI)
B6. Haydar Uncu, and D. Tarhan “Bose-Einstein Condensate in a Linear Trap With a Dimple Potential”
Communications in Theoretical Physics 59, 629–637 (2013). (SCI)
Alkın-Şahin S., Tunca, N. & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları İle Eleştirel Düşünme
Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online.(Yayınlanma sürecinde).
Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2013). Örgütsel güç ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. eUluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 1-17.
Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile iş doyumları arasındaki ilişki.
Sakarya University Journal of Education, 4 (2), 57-71.
Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 48-62.
Aydın, A., Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2013). Eğitim yönetiminde pozitif psikoloji. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi, 10 (1), 1470-1490. http://www.insanbilimleri.com.
Bayrak. C., Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2014). The relationship between school administrators’ power sources
and school climate. The Anthropologist, 17 (1), 81-91.
Demirli, A., Türkmen, M., Arık, R.S., (2014). Investigation of Dispositional and State Hope Levels’ Relations
128
with Student Subjective Well-Being Social Indicators Research (2014): 1-13 , March 25, 2014
Doğan, M.,Dağköy, S., Avcı, H. ve Tunca, N. (2014) Ergen Asiliği Ölçeği (ERAS). Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), 281-300.
Oğuz, A. (2013). Öğrenen özerkliğini destekleme ölçeği’nin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 13(4), 2177-2194. DOI: 10.12738/ estp.2013.4.1870.
Oğuz, A. (2013). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi/International Journal of Human Sciences, 10(1), 1273-1297; ISSN: 1303-5134.
Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz , K. ve
Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen
özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1 (1), 22-50.
Topkaya, N., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Dilek, S. A. (2013). Saygınlığını yitirme kaygısı ile örgütsel sinizm
arasındaki ilişkiler. Akademik Bakış, 36. http://www.akademikbakis.org/36/35.pdf.
Tunca, N. ve Alkın-Şahin S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (Üst Biliş) Öğrenme Stratejileri ile
Akademik Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International,
January, 4(1), 47-56.
Tunca, N. ve Sağlam, M. (2013). İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeğinin Geçerlik Ve
Güvenirlik Çalışması [Reliability and Validity Work Conducted on a Professional Values Scale Designed for
Elementary School Teachers]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences
Research, 3 (1), 139–164. http://ebad-jesr.com/.
Yıldız, M., Arık, R.S., (2014). Measuring Image of God, Toplumbilimleri Dergisi, 2014 Temmuz-Aralık
Yılmaz, K. (2013). Üniversite öğrencilerinin dini yönelimleri ile bireysel değerleri arasındaki ilişki. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (29), 129-146.
Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 1-11.
Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ölçeği geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11 (2), xxxx-yyyyy. http://www.insanbilimleri.com.
Yılmaz, K. & Ersoyol, H. & (2013). Medyanın değişen çocukluğa etkisi konusunda veli, öğretmen ve öğretmen
adaylarının görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (4), 759-777.
Yılmaz, K. & Kummuz, Y. (2014). Türkçe öğretmenlerinin derslerinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına
ilişkin görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5 (1). http://www.et-ad.net/dergi
Yılmaz, K. & Tosun, M. F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik
görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 205-218.
129
Zeynep Isik-Ercan, Hatice Zeynep Inan, Jeffrey Nowak, Beomjin Kim. (2014). “We put on the glasses and
Moon comes closer!” Exploring the potential of 3D visualization in teaching young children
astronomy [“Gözlükleri Takınca Ay Yakınımıza Gelir!” Küçük Çocuklara Astronomiyi Öğretmede 3D
Teknolojisi Farkı]. International Journal of Science Education, 36(1), 129-156. [SSCI]
b) Üniversitemiz Dışında Sunulan Bildiriler
Tarih
24-26
Nisan
2014
Yer
5th International Conference
on New Trends in Education
and Their Implications,
Antalya
Konu
Türkçe Öğretiminde
Dinleme Becerisi İle İlgili
7. Uluslararası Türkçenin
Çizgi Dizilerle Kalıp
Haziran
Eğitimi ve Öğretimi
(İlişki) Sözlerin Öğretimi:
2014
Kurultayı, Muğla
Cille Örneği
19-21
7. Uluslararası Türkçenin
Çocuklarda Okuma
Haziran
Eğitimi ve Öğretimi
Kültürünün Oluşmasında
2014
Kurultayı, Muğla
Ailenin Etkisi
Uluslararası Türk Dili ve
Bu Böyledir
Edebiyatı Kongresi,
Hikayesindeki Metafizik
Saraybosna, Bosna Hersek
Arka Plan
Mayıs
29-31
Mayıs
2014
29-31
Mayıs
2014
T. ÜNAL, Fulya
Kaynakça Çalışması
19-21
23-25
Katılımcı
T. ÜNAL, Fulya
T. ÜNAL, Fulya
TURNA, Murat
Sınıf Öğretmeni
Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Adaylarına Göre Çocuk
Sempozyumu, Kütahya
Edebiyatındaki
D. ORHUN, Buket
Kahramanlar.
Çocukluk Dönemlerinde
Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Okudukları Metinler
Sempozyumu, Kütahya
Hakkında Sınıf Öğretmeni
D. ORHUN, Buket
Adaylarının Görüşleri.
16-18
VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik
Nur İçözü’nün
Nisan
Edebiyatı Yaşayan Yazarlar
Öykülerinde Eğitsel
2014
Sempozyum Dizisi: Çocuk ve
İletiler: “Korku Tüneli”.
130
D. ORHUN, Buket
Gençlik Edebiyatında Nur
İçözü Sempozyumu,
Eskişehir
V. European Conference on
‘A Solution to the
11-14
Social and Behavioral
Turkey's Literacy
Eylül
Sciences, Baltic Institute of
Problem: National
2014
Humanities, St Petersburg,
Reading and Writing
Russia
Centers
KALDIRIM, Abdullah
Ortaokul Öğrencilerinin
Okuma Stratejilerine
24-26
Nisan
1 th Eurasian Educational
İlişkin Üstbilişsel
2014
Research Congress İstanbul
Farkındalıkları İle
Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
Okuduklarını Anlama
KALDIRIM, Abdullah
Düzeyleri Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi
Sürece Dayalı Yazma
24-26
Nisan
1 th Eurasian Educational
Yaklaşımının Öğretmen
2014
Research Congress İstanbul
Adaylarının Yazma
Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
Becerisine ve Yazma
KALDIRIM, Abdullah
Kaygılarına Etkisi
Cumhuriyet Dönemi
23-25
Mayıs
Uluslararası Türk Dili ve
Türkçe Öğretim
Edebiyatı Kongresi,
Programlarının Yazma
Saraybosna, Bosna Hersek
Becerisi Bakımından
DEGEÇ, Hikmet
İncelenmesi
F1. M. Menderes ALYORUK,”piezoelectriciy in graphene”,Graphene and related technologies from
laboratory to Industry- Graphene 2014, 13-14 Ekim 2014. Sözlü sunum.
Alkın-Şahin, S., Tunca, N., Oğuz, A. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini ve Eleştirel
Düşünmeyi Destekleme Davranışları. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özet
Kitapçığı, s. 211, 29-31 Mayıs 2014, Kütahya.
131
Altun-Dilek, S., Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2013). Serbest kıyafet uygulamasına ilişkin öğretmen,
öğrenci ve veli görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi. 5-7 Eylül 2013. Eskişehir.
Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin mizah tarzları ile örgütsel sinizme ilişkin görüşleri
arasındaki ilişki. I. Eurasian Educational Research Congress - 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları
Kongresi - İstanbul Üniversitesi & EJER. 24-26 Nisan 2014. İstanbul.
Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Kalfa, O. M. (2013). Students’ views about the academicians’ professional
ethical behaviors related to students. European Network for Research and Development in Educational
Leadership and Management Conference - ENIRDELM 2013. September 19-21, 2013. Portoroz,
Slovenia.
Altınkurt, Y., Yılmaz, K., Karacagil, Ö. K. & Kahya, O. (2014). Relationship between the levels of
teachers’ job satisfaction and burnout. II. International Symposium, New Issues on Teacher Education
(ISNITE’2014). May 22-24, 2014. University of Macerata. Macerata, Italy.
Arık, R.,S., Köse, M., (2014). Cinsiyet Değişkenin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Üzerindeki
Etkisinin Tesadüfi ve Sabit Etkiler Modeline Göre Karşılaştırılması: Meta Analizi. IV. Ulusal Eğitimde
ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 9 - 13 Haziran 2014.
Arık, R., S., Yoldaş, C., Erol, E., (2014). Yüksek Risk İçeren Ölçmelerin, Öğretmen Adaylarının
Yeterlik Algıları, Tutumlarına ve Kaygılarına Etkisi: Kamu Personeli Seçme Sınavı Örneği . 13. Ulusal
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 29-31 Mayıs 2014.
Bahar Güner, H. Ö., Tunca, N., Alkın, S. ve Oğuz, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmen
Eğitimcisine İlişkin Metaforik Algıları. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri
Özetleri, 7-9 Mayıs 2014 Gaziantep, s.176.
Eren, B., Çelik, M. & Oğuz, A. (2013). Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ile İlgili
Çalışmaların Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül, 2013. Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir.
Erol, E., Arık, R., S., (2014). Eğitim fakültelerinde çalışan araştırma görevlilerinin örgütsel politika
algıları ve örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkiler, V. Eğitim yönetimi forumu, Konya, 11-13 Eylül
2014.
Karaman, G., Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2013). İl eğitim denetmenlerinin rehberlik görevlerine ilişkin
ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşleri. 4. Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 4. Eğitim
Yöneticileri ve Uzmanları Derneği & Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi. 3-5 Ekim
2013. Balıkesir.
132
Salalı, E. T., Altınkurt, Y. & Yılmaz, K. (2013). Okul yöneticilerinin mentor yardımı ile iş başında
yetiştirilmesi. 4. Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 4. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
& Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi. 3-5 Ekim 2013. Balıkesir.
Tunca, N. (2014). Sınıf öğretmenlerinin çocuk sevgisi ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişki. 1.
Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul (24-26 Nisan 2014).
Oğuz, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi.
International Conference on New Horizons in Education. 25-27 June 2014, Paris/ FRANCE.
Tunca, N., Alkın-Şahin, S. ve Oğuz, A. (2014). Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Mesleki Değerleri
Arasındaki İlişki. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, İstanbul.
Tunç, N. & Er, K.O. (2014). Compulsory of Education System in Turkey and Finland. 6th World
Conference of Educational Sciences - WCES-2014. February 06-09, 2014. Malta.
Yıldırım, H., Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin 4+4+4 eğitim
sistemine ilişkin görüşleri. 4. Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 4. Eğitim Yöneticileri ve
Uzmanları Derneği & Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi. 3-5 Ekim 2013. Balıkesir.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çelik, M. (2013). School principals do not receive educational leadership
training in Turkey! European Network for Research and Development in Educational Leadership and
Management Conference - ENIRDELM 2013. September 19-21, 2013. Portoroz, Slovenia.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Erol, E. & Çelik, M. (2013). Eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve
planlaması lisansüstü öğretim programlarında temel dersler sorunu. 4. Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR 4. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği & Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim
Fakültesi. 3-5 Ekim 2013. Balıkesir.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Erol, E. & Salalı, E. T. (2013). Relationship between the school principals
uses organizational power sources and high school teachers’ organizational cynicism. European
Network for Research and Development in Educational Leadership and Management Conference ENIRDELM 2013. September 19-21, 2013. Portoroz, Slovenia.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Güner, M. & Şen, B. (2014). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin duygusal
emekleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. I. Eurasian Educational Research Congress - 1.
Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi - İstanbul Üniversitesi & EJER. 24-26 Nisan 2014.
İstanbul.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Kalfa, O. M. (2013). Views of pre-service teachers about the leadership
behaviors of teachers. European Network for Research and Development in Educational Leadership
and Management Conference - ENIRDELM 2013. September 19-21, 2013. Portoroz, Slovenia.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Kalfa, O. M. (2014). The training problem of school principals and
133
mentoring in Turkey. II. International Symposium, New Issues on Teacher Education (ISNITE’2014).
May 22-24, 2014. University of Macerata. Macerata, Italy.
Yurtseven, R. & Oğuz, A. (2014). Öğretmen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Yapılan
Araştırmaların Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özet
Kitapçığı, s. 209, 29-31 Mayıs 2014, Kütahya
Bulut, M., Aydemir, T.& Dal, M. (2014).Okul Öncesi Dönemde Ortaya Çıkan Ön Okuryazarlığın
Kavramsal Açıdan İncelenmesi. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2014).
Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs 2014.
Hatice Zeynep Inan, Selda Yarar. (2014, Eyl). Çocuk/Ev Erken Dil Ve Okuryazarlık Gözlem Aracının
Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması,Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi: Disiplinlerarası Katkı,
Kuram ve Uygulama Deneyimleri, 25-27 Eylul, 2014. Istanbul. (Bildiri).
Hatice Zeynep Inan, Gözde Kayır. (2014, Eyl). Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımından
Esinlenerek Yapılan Proje Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması, Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi
Kongresi: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri, 25-27 Eylul, 2014. Istanbul.
(Bildiri).
Hatice Zeynep Inan, Taşkın İnan. (2014, Tem). A Qualitative Study to Understand Hands-HeadsHearts-on Science Education in Early Childhood Education Centers, The Learner: 21st International
Conference on Learning 14-17 Temmuz 2014. New York City, USA. (Bildiri).
Hatice Zeynep İnan. (2014, Şubat). Panel sunumu: Reggio Emilia Yaklaşımı: Erken Çocukluk
Eğitiminde Çağdaş bir Yaklaşım. , “Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve
Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımlar” Eğitim Sempozyumu (30 Ocak-1 Şubat). Türkiye Özel
Okullar Birliği, Antalya, TÜRKİYE. (Panelist)
c) Fakültenin Yürüttüğü Projeler
D1. Proje no: 113F33, "Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen
Benzeri (Bn, Mos2, C-Bn Hibrit Yapıları) Maddelerin Piezoelektrik, Elektronik Özelliklerinin
İncelenmesi", 2014- devam ediyor, TÜBİTAK.
Arık, R.S. (2014). Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı; Çocukların yaş
gruplarına göre animasyon film içeriklerine verdikleri tepkiler ve içeriğe yönelik algılarının
incelenmesi, Tubitak Projesi araştırmacı.
Arık, R.S (2014). Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Total diz protezinin
yürüme ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi, BAP Projesi araştırmacı.
Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar veya
Kitaplarda Bölümler
134
Kitap Adı
Diksiyon ve Konuşma
Eğitimi
Yazar
Yayınevi
Baskı Yılı / Sayısı
T. ÜNAL, Fulya
PEGEM Akademi
2014 / 2
Alkın-Şahin, S. ve Tunca, N. (2013). Düşünme Becerileri ve Düşünmeyi Destekleyen Sınıf
Ortamı Öğretmen Davranışları. Yeni Öğrenme - Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama
Örnekleri. (Edt. M. Güven ve G. Ekici). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Taşdan, M. & Yılmaz, K. (2013). Örgütsel adalet ölçeği. Psikoloji ve Eğitimde Kullanılan
Güncel Ölçme Araçları. (Edt: A. Akın). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 286-287.
Taşdan, M. & Yılmaz, K. (2013). Örgütsel vatandaşlık ölçeği. Psikoloji ve Eğitimde
Kullanılan Güncel Ölçme Araçları. (Edt: A. Akın). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 288-289.
Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2013). Eğitim inançları ölçeği. Psikoloji ve Eğitimde
Kullanılan Güncel Ölçme Araçları. (Edt: A. Akın). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 439-440.
İnan, H.Z., İnan, T. & Aydemir, T. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bilimsel Süreç
Becerilerinin Kazandırılması. Örnek Uygulamalarla Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. (Edt:
M. Metin & Ç. Şahin). Ankara: Pegem Akademi.ss.75-93. 2014. 1.Baskı
Hatice Zeynep İnan, T. İnan, T. Aydemir. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bilimsel
Süreç Becerilerinin Kazandırılması. M. Metin (Ed), Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji
Eğitimi (Bölüm 4). PegemA, Ankara.
Hatice Zeynep İnan. (2013). Anaokulu çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimi (çeviri). J.,
Trawick-Smith (Ed.). Erken çocukluk döneminde gelişim: Multi-kültürel bakış açısından
(5.ed., 2010, Ünite 13, sf.294-326). Nobel Yayıncılık, Ankara.
Hatice Zeynep İnan. (2013). Anaokulu çocuklarının fiziksel ve motor gelişimi (çeviri). J.,
Trawick-Smith (Ed.). Erken çocukluk döneminde gelişim: Multi-kültürel bakış açısından
(5.ed., 2010, Ünite 10, sf.196-225). Nobel Yayıncılık, Ankara.
Hatice Zeynep İnan. (2013). Okulöncesi Eğitimde Proje Yaklaşımına Dayalı Uygulamalar,
Ünite 5. A.Arıkan (Ed.). Özel Öğretim Yöntemleri II. Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir.
Hatice Zeynep İnan. (2014, Nisan). Reggio Emilia Yaklaşımı. Türkiye Özel Okullar
Birliği Dergisi, 28, 38-46. http://www.ozelokullardernegi.org.tr/dergiler.asp
Hatice Zeynep İnan. (2014, 6 Nisan). Mucize Öğretmende: Reggio Emilia Yaklaşımı’nın en
önemli hedefi, “çocuğa öğrenme ve gelişime hakkını altın bir tepside sunmak.” Röportaj
Figen Atalay. Cumhuriyet Gazetesi. Eğitim Eki.
Hatice Zeynep İnan. (2014, 31 Mart). Reggio Emilia Türkiye için biçilmiş
kaftandır. Alternatif Okullar. http://www.alternatifokullar.com/files/2014/04/reggio-emilia135
yaklasimi-inan.pdf
Şahin,S., Aydoğdu,B., Yoldaş, C., “Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt:10, Sayı:1, Mart 2012, Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı.
Yoldaş, C., Argın, F.S., “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanım ÖzYeterlik İnançlarının İncelenmesi”, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs 2014-Kütahya.
Yoldaş, C., Erol, E., Arık, S., “Yüksek Risk İçeren Ölçmelerin, Öğretmen Adaylarının
Yeterlik Algıları, Tutumlarına ve Kaygılarına Etkisi: Kamu Personeli Seçme Sınavı Örneği.”,
13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2931 Mayıs 2014-Kütahya.
Yoldaş, C., Keleş, A.Z., Argın, F.S., “Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım
Amaçlarının Belirlenmesi.”, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 23-25 Mayıs 2013-Kuşadası.
Bayındır, N., Yoldaş, C., Keleş, A.Z., “Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin
Görüşleri: Eğitim Görevlileri Açısından.”, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 23-25 Mayıs 2013-Kuşadası.
Yoldaş, C., Kılıç, H., Demir, S., “Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Entelektüel
Cesaret Eğilimlerinin Karşılaştırılması”, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 24-26 Mayıs 2012-Rize.
Erasmus Projesi/Öğretim Üyesi Hareketliliği-HAN Education Faculty, Nijmegen/Arnhem,
Ocak-2012, Hollanda.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs 2014-Kütahya.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyetlerin Sayısı
a) Birimimizde, 01-07 Eylül 2013 ile 23 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
konferans sayıları:5
b) Birimimizde, 01-07 Eylül 2013 ile 23 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
seminer sayıları:3
c) Birimimizde, 01-07 Eylül 2013 ile 23 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
panel sayıları:3
d) Birimimizde, 01-07 Eylül 2013 ile 23 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
sempozyum sayıları:2
136
e) Birimimizde, 01-07 Eylül 2013 ile 23 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam sergi
sayıları:0
2.1.5. TIP FAKÜLTESİ
1. Fakültede Yer Alan Bölümler
Fakültemiz bünyesindeki mevcut bölümler; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri
ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleridir. Temel Tıp Bilimleri Bölümü 9 anabilim dalı
başkanlığından, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 15 anabilim dalı başkanlığından, Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü ise 12 anabilim dalı başkanlığından oluşmaktadır.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi A.D.
Tıbbi Biyokimya A.D.
Fizyoloji A.D.
Biyofizik A.D.
Biyoistatistik A.D.
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji A.D.
Tıp Tarihi ve Etik
(Dermatoloji) A.D.
Tıbbi Biyoloji A.D.
Histoloji ve Embriyoloji
A.D.
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp A..D.
Anesteziyoloji ve
Halk Sağlığı A.D.
Reanimasyon A.D.
İç Hastalıkları A.D.
Genel Cerrahi A.D.
Tıbbi Farmakoloji A.D.
Göz Hastalıkları A.D.
Fiziksel Tıp ve
Kalp ve Damar Cerrahisi
Rehabilitasyon A.D.
A.D.
Enfeksiyon Hastalıkları
Plastik ve Rekonstrüktif
A.D.
Cerrahi A.D.
Ruh Sağlığı ve
Kadın Hastalıkları ve
Hastalıkları A.D.
Doğum A.D.
Deri ve Zührevi
Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıklar (Dermatoloji)
A.D.
A.D.
Ortopedi ve Travmatoloji
Nükleer Tıp A.D.
A.D.
Aile Hekimliği A.D.
Üroloji A.D.
Göğüs Hastalıkları A.D.
Tıbbi Patoloji A.D.
Nöroloji A.D.
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve
A.D.
Hastalıkları A.D.
Çocuk Cerrahisi A.D.
Kardiyoloji A.D.
Radyoloji A.D.
137
2. Fakültenin Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması ile ilgili çalışmalar 17.03.2003
tarihinde başlamıştır. Fakülte’nin kurulmasına yönelik olarak 28.04.2005 tarihinde Sağlık
Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşturulmuştur. Merkez’in yapılanması
22 (yirmiiki) öğretim üyesiyle kısa sürede tamamlanmış ve 02.09.2005 tarihinde Sağlık
Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi kurulmuştur.
05.12.2007 tarih ve 2007/12785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dumlupınar
Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur. Kurulan Fakültemiz kadrolarına ilköğretim üyesi
ataması 2010 yılında yapıldıktan sonra ilk asistan ataması 2012 yılında yapılmıştır.
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde ilk öğrenci alımından sonra
öğrencilerimiz Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine
başlamıştır.
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi,
17.10.2011 tarihinde Kütahya Valiliği ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında yapılan ortak
kullanım anlaşması sonucu Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’yle
afiliye olarak Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ismini almıştır.
Fakültemiz ilk mezunlarını 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda
verecektir.
Tıp Fakültesi’nin Misyonu;
Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek,
koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan araştırmacı hekimler yetiştirmek;
sağlık hizmetlerinde hastaların her türlü beklentisini dünyadaki en son bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri uygulayarak, en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamaktır.
Tıp Fakültesi’nin Vizyonu;
Ulusal düzeyde tıp eğitimi veren, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda önde gelen
tıp fakülteleri arasında yer almak, sağlık hizmetlerinde uluslar arası standartta kaliteli,
güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmaktır.
Tıp Fakültesi’nin Temel Politikaları ve Öncelikleri;
138
Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda diğer eğitim kurumlarıyla uyum ve
koordinasyonunun sağlanması, disipliner ve multidisipliner alanlarda yurt içi ve yurt dışı
bilimsel çalışma yapmalarının teşvik edilmesi, bilimsel bir eğitim ve araştırma alt yapısının
sağlanmasıdır.
Yönetim Politikası:
 Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı,
 Kaynakları ve zamanı, etkin-verimli kullanabilmek,
 Fakülte bünyesi içerisinde şikayetleri azaltarak memnuniyetin arttırılmasını sağlamak.
Eğitim Öğretim Politikası:
 Uygulanan eğitim-öğretim program ve yöntemlerinin, çağın sağlık gereksinimlerine
ve evrensel bilim anlayışına uygun olarak sürekli yenilenmesini sağlamak,
 Mesleki bilinci ve sorumluluğu olan yaratıcı, insani değerlere ve çevreye saygılı
bireyler yetiştirmek,
 Bilişim teknolojisini eğitimde etkin olarak kullanmak,
 Öğrenci-öğretim elemanı ilişkisini güçlendirmek,
 Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek ve değerlendirerek, gerekli katkıların yapılmasını
sağlamak.
Araştırma Politikası:
 Uluslararası hakemli dergilerde çıkan yayın sayısını artırmak,
 Araştırmalar için gerekli alt yapı iyileştirmesini öncelikli olarak gerçekleştirmek,
 Araştırmaya destek olacak birimleri harekete geçirmek,
 Çalışma yapan akademisyenleri ödüllendirerek motivasyonu artırmak,
 Bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak,
 Araştırma sonuçları ile sağlık hizmetleri ve ekonomik alt yapıyı destekleyebilecek
çalışmalara öncelik vermek,
 Multidisipliner çalışmaların desteklenmesini sağlamak.
İnsan Kaynakları Politikası:
 Çalışma ortamlarını, bilgi paylaşımı ve diğer akademik süreçleri destekleyecek
nitelikte iyileştirmek
 Fakülte bünyesinde istihdam edilen akademik ve idari personelin, hizmet verdiği
alanda yer alan öğrencilerin motivasyonlarını arttırıcı sosyal ve kültürel hizmetleri
desteklemek.
Tanıtım Politikası:
 Nitelikli öğrencilerin Fakültemizi seçmelerini sağlamak,
139
 İnteraktif sistemde Fakültemize ilişkin tanıtıcı verilerin hazırlanarak, bu bilgilerin
güncellenmesinin yapıldığı web sayfamızın etkin kullanımını sağlamak,
 Fakültemiz bünyesinde yapılan araştırma faaliyetlerini, interaktif sistem ile
duyurmak,
 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinlikleri destekleyebilecek
nitelikteki çalışmalara öncelik verilmesini sağlamak.
Tıp Fakültesi’nin Hedefleri;
 Akademik insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden ana bilim dallarına dağılımını
sağlama ve gelişimini sürdürme.
 Teknolojik alt yapı ve donanımı mümkün olabildiğince geliştirme.
 Hızla gelişen sağlık bakım sistemlerindeki eğilim ve teknolojilere ayak uydurma.
 Akademik kadrolarının, öğrencilerin ve öğretim ortamlarının gelişmesine yönelik
gerekli olan kaynakları sağlama.
 Ulusal ve uluslar arası alanda, diğer okullarla koordineli olarak eğitim müfredat
programı geliştirme çalışmalarını sürdürme.
 Yenilikçi ve yaratıcı öğretim stratejilerini kullanarak, öğrencilere verimli ve kaliteli
öğretim yaşantısı sağlama.
 Öğrencilerin ulusal alandaki fırsatlardan yararlanmalarını sağlama.
 Akademik personelin araştırma, uygulama ve sürekli eğitim yoluyla gelişimini
sağlama, öğretim elemanlarını araştırma yapmaya teşvik etme.
 Lisans öğrencileri, akademik ve idari personel için bilimsel ve sosyal toplantıların
düzenli yapılmasını sağlama ve bu toplantılara katılımın sağlanmasını artırma.
 Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara, öğrencilerin katkısının ve katılımın
artırılmasına yönelik olanakları geliştirme.
 Üniversitedeki birimler arasında bilimsel proje, kongre, konferans, seminer ve sosyal
etkinlikleri sağlama ve geliştirme.
 Öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişimi güçlendirecek ortamları sağlama ve
yaygınlaştırma.
 Sağlık kurumları, belediyeler, kamu kuruluşları, Üniversite içi ve Üniversite dışı diğer
birimler ile işbirliği ve ortak çalışma stratejileri geliştirme ve yaygınlaştırma.
 Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde, öğrenci için etkin öğretim
ortamı sağlama, kurumda sunulan hizmetin etkinliğini artırma ve geliştirme, toplumun
sağlık bilincini geliştirmeye ve artırmaya yönelik işbirliği yapma.
140
 Sağlık bakım hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunma.
 Topluma uygun kaliteli sağlık hizmetini sunma.
 Topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunma.
 Bilimsel ve sosyal toplantılar, konferans ve seminerler düzenleme.
3. Fiziki Mekanların Dağılımı
a. Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının Sayıları ve
Metrekare Olarak Büyüklükleri:
Eğitim Alanı
Uygulama
Bilgisayar
Lab.
Lab.
4
3
-
7
-
1
2
-
3
-
-
1
-
1
-
5
6
-
11
Amfi
Sınıf
-
101-150 Kişi (100 m²)
151 Üzeri (140 m²)
51-100 Kişi (50 m²- 60
m²)
Toplam
Fakültemizde, mevcut fiziksel alt yapı iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
b. Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
Kütüphane, Bedesten ve Fen-Edebiyat Fakültesi ek binadaki kantin.
4. Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a. Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Görev Unvanı
Sayı
Profesör
5
Doçent
12
Yardımcı Doçent
67
Öğretim Görevlisi
1
Araştırma Görevlisi
29
141
Toplam
Toplam
114
b. Fakülte Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle Fakültemizdeki toplam öğrenci
sayısı 129 kişidir.
Fakültemizdeki Eğitim-Öğretim faaliyetleri, ders kurulları şeklinde yürütüldüğü için
ders veren öğretim elemanlarının ders yükleri her hafta değişmektedir. Fakültemiz ders
kurulları şeklinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin derslere ve öğretim elemanlarına
göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Dönem I
I. Kurul: Hücre Bilimleri (16.09.2013 / 15.11.2013)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Organik Kimya
21
-
21
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
18
6
24
Aile Hekimliği
16
-
16
Histoloji ve Embriyoloji
12
-
12
Tıp Tarihi ve Etik
14
-
14
İyi Hekimlik Uygulamaları
3
-
3
Biyoistatistik – Bilgisayar
14
-
14
Tıbbi Çeviri-Makale
12
-
12
110
6
116
Teorik
Pratik
Toplam
14
-
14
İnkılap Tarihi
14
-
14
Türk Dili
14
-
14
Toplam
Dersler
Seçmeli Dersler:
(Fitoterapi, Temel Bilgi
Teknolojisi Kullanımı,
Nanoteknoloji)
142
Yabancı Dil-İngilizce
12
-
12
Mesleki İngilizce
14
-
14
Kütüphane ve Belgeleme
14
-
14
-
82
Toplam
82
Öğretim Üyeleri
Dersler
Organik Kimya
Doç.Dr. Muharrem KAYA
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Doç.Dr. Azmi YERLİKAYA
Aile Hekimliği
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KORKUT
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
Tıp Tarihi ve Etik
Doç.Dr. Şahin KABAY
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç.Dr. Yasemin KORKUT
Biyoistatistik – Bilgisayar
Yrd. Doç. Dr. İnci ARIKAN
Tıbbi Çeviri-Makale
Doç.Dr. Azmi YERLİKAYA
Fitoterapi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKTAN
Nanoteknoloji
Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ
İnkılap Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Zabit ACER
Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.Dr.Murat TURNA
İngilizce - Yabancı Dil
Okt. Gözde PINAR
Mesleki İngilizce
Okt. Gözde PINAR
Kütüphane ve Belgeleme
Öğr. Gör. Ahmet USLU
143
Dönem I
II. Kurul: Hücre Bilimleri (18.11.2013 / 24.01.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Biyokimya
33
10
43
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
22
4
26
Halk Sağlığı
16
-
16
Davranış Bilimleri
16
-
16
Biyoistatistik-Bilgisayar
20
-
20
İyi Hekimlik
5
10
15
9
-
9
121
24
145
Teorik
Pratik
Toplam
20
-
20
İnkılap Tarihi
12
-
12
Türk Dili
14
-
14
Yabancı Dil-
18
-
18
Mesleki İngilizce
18
-
18
Kütüphane ve
14
-
14
96
-
96
Uygulamaları
Tıbbi Çeviri-Makale
Toplam
Dersler
Seçmeli Dersler:
(Fitoterapi, Temel
Bilgi Teknolojisi
Kullanımı,
Nanoteknoloji)
İngilizce
Belgeleme
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
144
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sait ALTIKAT
Yrd.Doç.Dr. Havva KOÇAK
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Doç.Dr.Azmi YERLİKAYA
Halk Sağlığı
Yrd. Doç. Dr. İnci ARIKAN
Davranış Bilimleri
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Etem SOYUÇOK
Biyoistatistik - Bilgisayar
Yrd. Doç. Dr. İnci ARIKAN
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç.Dr. Yasemin KORKUT
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALACALI
Tıbbi Çeviri-Makale
Doç.Dr.Azmi YERLİKAYA
Fitoterapi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKTAN
Nanoteknoloji
Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ
İnkılap Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Zabit ACER
Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.Dr.Murat TURNA
İngilizce – Yabancı Dil
Okt.Gözde PINAR
Mesleki İngilizce
Okt.Gözde PINAR
Kütüphane ve Belgeleme
Öğr.Gör. Ahmet USLU
Dönem I
III. Kurul: Doku ve İskelet Sistemi (10.02.2014 / 11.04.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Biyokimya
41
-
41
Fizyoloji
15
-
15
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
19
6
25
145
Anatomi
14
10
24
Histoloji-Embriyoloji
22
6
28
Biyofizik
16
2
18
İyi Hekimlik
5
10
15
9
-
9
141
34
175
Uygulamaları
Tıbbi Çeviri-Makale
Toplam
Dersler
Teorik
Pratik
18
-
18
İnkılap Tarihi
16
-
16
Türk Dili
16
-
16
Yabancı Dil-İngilizce
16
-
16
Mesleki İngilizce
16
-
16
Kütüphane ve Belgeleme
14
-
14
-
96
Seçmeli Dersler:
Toplam
(Fitoterapi, Temel Bilgi
Teknolojisi Kullanımı,
Nanoteknoloji)
Toplam
96
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sait ALTIKAT
Yrd.Doç.Dr. Havva KOÇAK
Prof.Dr.Osman GENÇ
Fizyoloji
146
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KÜÇÜK
Yrd.Doç.Dr.Ceylan AYADA
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Doç.Dr.Azmi YERLİKAYA
Anatomi
Doç.Dr.Figen TAŞER
Yrd.Doç.Dr.Sezer AKÇER
Histoloji-Embriyoloji
Yrd.Doç.Dr.Ahmet KOÇAK
Biyofizik
Yrd.Doç.Dr.Raziye AKCILAR
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr.Zülfü BAYHAN
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Yrd.Doç.Dr.Süleyman COŞGUN
Tıbbi Çeviri-Makale
Doç.Dr.Azmi YERLİKAYA
Fitoterapi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKTAN
Nanoteknoloji
Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ
İnkılap Tarihi
Yrd.Doç.Dr..Kevser DEĞİRMENCİ
Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.Dr.Murat TURNA
İngilizce – Yabancı Dil
Okt.Gözde PINAR
Mesleki İngilizce
Okt.Gözde PINAR
Kütüphane ve Belgeleme
Öğr. Gör. Ahmet USLU
Dönem I
IV. Kurul: Doku ve İskelet Sistemi (14.04.2014 / 06.06.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Tıbbi Biyokimya
12
-
12
Fizyoloji
11
3
14
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
12
6
18
Anatomi
21
15
36
147
Toplam
Biyofizik
9
-
9
Tıbbi Çeviri-Makale
9
-
9
İyi Hekimlik Uygulamaları
4
8
12
Bilimsel Araştırma
12
-
12
32
122
Yöntemleri
Toplam
Dersler
90
Teorik
Pratik
Toplam
14
-
14
İnkılap Tarihi
8
-
8
Türk Dili
8
-
8
İngilizce-Yabancı Dil
14
-
14
Mesleki İngilizce
12
-
12
56
-
56
Seçmeli Dersler:
(Fitoterapi, Temel Bilgi
Teknolojisi Kullanımı,
Nanoteknoloji)
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sait ALTIKAT
Yrd.Doç.Dr. Havva KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KÜÇÜK
Fizyoloji
Yrd.Doç.Dr.Raziye AKCILAR
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Doç.Dr.Azmi YERLİKAYA
148
Doç.Dr.Figen TAŞER
Anatomi
Yrd.Doç.Dr.Sezer AKÇER
Biyofizik
Yrd.Doç.Dr.Raziye AKCILAR
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.Mehmet YÜCEL
Yrd.Doç.Dr.Hasan ERÇELİK
Tıbbi Çeviri-Makale
Doç.Dr.Azmi YERLİKAYA
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KÜÇÜK
Fitoterapi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKTAN
Nanoteknoloji
Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ
İnkılap Tarihi
Yrd.Doç.Dr.Kevser DEĞİRMENCİ
Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.Dr.Murat TURNA
Yabancı Dil-İngilizce
Okt.Gözde PINAR
Mesleki İngilizce
Okt.Gözde PINAR
Dönem II
I. Kurul: Kas ve Periferik Sinir Sistemi (16.09.2013 / 01.11.2013)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
42
28
70
Histoloji ve Embriyoloji
7
4
11
Fizyoloji
12
12
24
İyi Hekimlik Uygulamaları
10
2
12
Biyofizik
8
0
8
Tıbbi Biyokimya
6
0
6
149
Radyoloji
2
0
2
Ortopedi
2
0
2
89
46
135
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Doç.Dr. Figen TAŞER
Anatomi
Yrd.Doç.Dr.Sezer AKÇER
Biyofizik
Yrd.Doç.Dr. Raziye AKCILAR
Fizyoloji
Prof.Dr. Osman GENÇ
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KÜÇÜK
Yrd.Doç.Dr. Raziye AKCILAR
Yrd.Doç.Dr. Ceylan AYADA
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK
Tıbbi Biyokimya
Yrd. Doç. Dr.F. Emel KOÇAK
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KORKUT
Radyoloji
Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞANAL
Ortopedi
Yrd. Doç. Dr. Hasan METİNEREN
Dönem II
II. Kurul: Dolaşım ve Solunum Sistemleri (04.11.2013 / 27.12.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
24
16
40
Histoloji ve Embriyoloji
10
12
22
Fizyoloji
56
16
72
150
Biyokimya
20
6
26
İyi Hekimlik Uygulamaları
5
6
11
Biyofizik
8
0
8
Tıbbi Mikrobiyoloji
14
0
14
Radyoloji
2
0
2
139
56
195
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Anatomi
Doç.Dr. Figen TAŞER
Yrd. Doç. Dr. Sezer AKÇER
Biyofizik
Yrd.Doç.Dr. Raziye AKCILAR
Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sait ALTIKAT
Fizyoloji
Prof. Dr. Osman GENÇ
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KÜÇÜK
Yrd.Doç.Dr.Raziye AKCILAR
Yrd. Doç. Dr. Ceylan AYADA
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Aynur GÜLCAN
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. Adnan DOĞAN
Doç. Dr. Fatih OĞHAN
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KORKUT
Dönem II
III. Kurul: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma (30.12.2014 / 24.01.2014)
151
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
25
16
41
Fizyoloji
25
0
25
Histoloji ve Embriyoloji
8
4
12
Biyokimya
14
2
16
İyi Hekimlik Uygulamaları
5
2
7
Biyofizik
9
0
9
Radyoloji
2
0
2
88
24
112
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Anatomi
Doç. Dr. Figen TAŞER
Yrd. Doç. Dr. Sezer AKÇER
Fizyoloji
Prof. Dr. Osman GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Raziye AKCILAR
Yrd. Doç. Dr. Ceylan AYADA
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. F. Emel KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Sait ALTIKAT
Yrd. Doç. Dr. Havva KOÇAK
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Zülfü BAYHAN
Yrd. Doç. Dr. Süleyman COŞGUN
152
Biyofizik
Yrd. Doç. Dr. Raziye AKCILAR
Radyoloji
Yrd.Doç.Dr.Bekir ŞANAL
Dönem II
IV. Kurul: Sinir Sistemi (10.02.2014 / 21.03.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
46
20
66
Histoloji ve Embriyoloji
8
6
14
Fizyoloji
45
10
55
Biyokimya
2
İyi Hekimlik Uygulamaları
2
4
6
Biyofizik
9
0
9
Radyoloji
2
0
2
114
40
154
Toplam
2
Öğretim Üyeleri
Dersler
Anatomi
0
Doç. Dr. Figen TAŞER
Yrd. Doç. Dr. Sezer AKÇER
Biyofizik
Yrd. Doç. Dr. Raziye AKCILAR
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. F. Emel KOÇAK
Fizyoloji
Prof. Dr. Osman GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Raziye AKÇILAR
153
Yrd. Doç. Dr. Ceylan AYADA
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
Radyoloji
Yrd.Doç.Dr.Bekir ŞANAL
İyi Hekimlik Uygulamaları
Doç. Dr. Sibel CANBAZ KABAY
Dönem II
V. Kurul: Duyu Organları ve Endokrin Sistem (24.03.2014 / 18.04.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
17
10
27
Histoloji ve Embriyoloji
10
5
15
Fizyoloji
27
6
33
Biyokimya
19
0
19
İyi Hekimlik Uygulamaları
2
4
6
Biyofizik
4
0
4
Radyoloji
2
0
2
81
25
106
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Anatomi
Doç. Dr. Figen TAŞER
Yrd. Doç. Dr. Sezer AKÇER
Biyofizik
Yrd. Doç. Dr. Raziye AKCILAR
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. F. Emel KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Sait ALTIKAT
154
Yrd. Doç. Dr. Havva KOÇAK
Prof. Dr. Osman GENÇ
Fizyoloji
Doç. Dr. Ayşegül KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Raziye AKCILAR
Yrd. Doç. Dr. Ceylan AYADA
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. H.Murat SAĞDIK
Doç. Dr. Nadir YILDIRIM
Dönem II
VI. Kurul: Ürogenital Sistem (21.04.2014 / 09.05.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Anatomi
14
12
26
Fizyoloji
27
0
27
Histoloji ve Embriyoloji
8
4
12
Biyokimya
8
2
10
İyi Hekimlik Uygulamaları
2
2
4
59
20
79
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Anatomi
Doç.Dr. Figen TAŞER
Yrd.Doç.Dr.Sezer AKÇER
Fizyoloji
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül KÜÇÜK
155
Yrd.Doç.Dr.Raziye AKCILAR
Yrd. Doç. Dr. Ceylan AYADA
Histoloji ve Embriyoloji
Yrd.Doç.Dr.Ahmet KOÇAK
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. F. Emel KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Havva KOÇAK
İyi Hekimlik Uygulamaları
Doç. Dr. Nadi KESKİN
Yrd. Doç. Dr.Mehmet YÜCEL
Dönem II
VII. Kurul: Hastalıkların Biyolojik Temeli (12.05.2014 / 06.06.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Patoloji
30
6
36
Mikrobiyoloji
20
6
26
Farmakoloji
28
0
28
Biyokimya
4
0
4
İyi Hekimlik Uygulamaları
6
0
6
Biyofizik
13
0
13
101
12
113
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin METİNEREN
Mikrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Özlem GENÇ
156
Yrd.Doç.Dr.Yasemin TEKŞEN
Farmakoloji
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. F. Emel KOÇAK
Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Sait ALTIKAT
Yrd. Doç. Dr. Havva KOÇAK
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. Yasemin KORKUT
Biyofizik
Yrd.Doç.Dr. Raziye AKCILAR
Dönem III
I. Kurul: Kliniğe Giriş, Semiyoloji ve Deontoloji (16.09.2013 / 04.10.2013)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Biyokimya
7
-
7
Tıbbi Farmakoloji
2
-
2
Fizyoloji
2
-
2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
11
-
11
İç Hastalıkları
6
-
6
Kardiyoloji
3
-
3
Genel Cerrahi
10
-
10
Kulak Burun Boğaz
6
-
6
Göğüs Hastalıkları
2
-
2
Üroloji
2
-
2
Nöroloji
5
-
5
Ortopedi ve Travmatoloji
2
-
2
Göz Hastalıkları
2
-
2
Kadın Hastalıkları ve Doğum
2
-
2
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2
-
2
Deontoloji
6
-
6
Halk Sağlığı
5
-
5
157
Nükleer Tıp
1
-
1
Aile Hekimliği
6
-
6
İyi Hekimlik Uygulamaları
-
2
2
82
2
84
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. F.Emel KOÇAK
Tıbbi Farmakoloji
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Fizyoloji
Prof. Dr.Osman GENÇ
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Yrd.Doç.Dr. Y.Tuğrul KARAKUŞ
Yrd.Doç.Dr. Yaşar DURMAZ
Yrd Doç Dr Saime DİBEKLİOĞLU
İç Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Türkan PAŞALI KİLİT
Yrd.Doç.Dr.Cüneyt KAHRAMAN
Kardiyoloji
Prof.Dr.Basri AMASYALI
Yrd.Doç.Dr. Celal KİLİT
Yrd.Doç.Dr. Adnan DOĞAN
DoçDr M.Cem ALGIN
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.Dr. Zülfü BAYHAN
Kulak Burun Boğaz
Doç Dr Nadir YILDIRIM
Doç.Dr.Fatih OĞHAN
Göğüs Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Ümran TORU
Üroloji
Doç. Dr.Şahin KABAY
Nöroloji
Doç. Dr.Sibel Canbaz KABAY
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd.Doç.Dr. Sermet İNAL
Göz Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TETİKOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç.Dr.Nadi KESKİN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doç.Dr.Tayfun AYDIN
Deontoloji
Doç Dr Şahin KABAY
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.İnci ARIKAN
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Nükleer Tıp
Yrd.Doç.Dr.İlknur IŞIK
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
158
Dönem III
II. Kurul: Hematoloji, İmmunoloji ve Onkoloji (07.10.2013 / 15.11.2013)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
29
3
32
İç Hastalıkları
26
-
26
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
10
-
10
Genel Cerrahi
6
-
6
Tıbbi Farmakoloji
7
-
7
Tıbbi Biyokimya
10
-
10
Radyoloji
2
-
2
Nükleer Tıp
1
-
1
Halk Sağlığı
2
-
2
Aile Hekimliği
1
-
1
94
3
97
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
İç Hastalıkları
Öğr. Gör. Doç. Dr. Kevser ONBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Türkan PAŞALI KİLİT
Yrd.Doç.Dr.Cüneyt KAHRAMAN
159
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Y. Tuğrul KARAKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Saime DİBEKLİOĞLU
Genel Cerrahi
Doç. Dr. Cem ALGIN
Tıbbi Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TEKŞEN
Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr.F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sayit ALTIKAT
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr. İnci ARIKAN
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Nükleer Tıp
Yrd.Doç.Dr.İlknur IŞIK
Radyoloji
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ
Dönem III
III. Kurul: Enfeksiyon Hastalıkları (18.11.2013 / 20.12.2013)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
7
-
7
Tıbbi Farmakoloji
20
-
20
İç Hastalıkları
4
-
4
Mikrobiyoloji
61
9
70
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
13
-
13
Halk Sağlığı
7
-
7
Tıbbi Biyokimya
6
-
6
Göğüs Hastalıkları
4
-
4
Üroloji
2
-
2
160
KBB.
3
-
3
Göz Hastalıkları
2
-
2
Kadın Hastalıkları
1
-
1
İyi Hekimlik Uygulamaları
-
3
3
130
12
142
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Patoloji
Yrd Doç Dr Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
Tıbbi Farmakoloji
Yrd Doç Dr.Yasemin TEKŞEN
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT
İç Hastalıkları
Yrd Doç Dr.Türkan Paşalı KİLİT
Yrd.Doç.Dr.Cüneyt KAHRAMAN
Yrd.Doç.Dr. Süleyman ÇOŞGUN
K.B.B
Doç. Dr .Fatih OĞHAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Yaşar DURMAZ
Yrd Doç Dr Y. Tuğrul KARAKUŞ
Yrd Doç Dr Saime DİBEKLİOĞLU
Göz Hastalıkları
Doç. Dr. Fatih ÖZCURA
Göğüs Hastalıkları
Yrd Doç Dr Ümran TORU
Üroloji
Yrd.Doç.Dr.Mehmet YÜCEL
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd.Doç.Dr. Kadriye Beril YÜKSEL
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr.F.Emel KOÇAK
161
Yrd.Doç.Dr.Sayit ALTIKAT
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.İnci ARIKAN
Mikrobiyoloji
Yrd.Doç.Dr. Özlem GENÇ
Yrd.Doç.Dr. Aynur GÜLCAN
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.Zülfü BAYHAN
Dönem III
IV. Kurul: Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları (23.12.2013 / 24.01.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
23
6
29
Tıbbi Farmakoloji
23
-
23
Fizyoloji
1
-
1
Tıbbi Biyokimya
8
-
8
Genel Cerrahi
4
-
4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
15
-
15
Göğüs Hastalıkları
17
1
18
Kardiyoloji
18
-
18
Kulak Burun Boğaz Hast.
4
-
4
Halk Sağlığı
3
-
3
Radyoloji
1
-
1
Nükleer Tıp
2
-
2
Mikrobiyoloji
2
-
2
Aile Hekimliği
1
-
1
162
İyi Hekimlik Uygulamaları
Toplam
3
3
122
10
132
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Patoloji
-
Yrd.Doc.Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
Farmakoloji
Yrd.Doç.Dr. Yasemin TEKŞEN
Yrd.Doç.Dr. Filiz Özyiğit
Fizyoloji
Prof. Dr. Osman GENÇ
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr.F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sayit ALTIKAT
Yrd.Doç.Dr.Havva KOÇAK
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Yaşar DURMAZ
Yrd.Doç.Dr. Saime DİBEKLİOĞLU
Göğüs Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Ümran TORU
Kardiyoloji
Prof.Dr.Basri AMASYALI
Yrd.Doç.Dr.Celal KİLİT
Yrd.Doç.Dr. Adnan DOĞAN
Kulak Burun Boğaz Hast.
Yrd.Doç.Dr. İsa ÖZBAY
Genel Cerrahi
Doç.Dr.M.Cem ALGIN
Yrd.Doç.Dr.Zülfü BAYHAN
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.İnci ARIKAN
Radyoloji
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ
163
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Nükleer Tıp
Yrd.Doç.Dr.İlknur IŞIK
Mikrobiyoloji
Yrd.Doç.Dr.Özlem GENÇ
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Yasemin KORKUT
Dönem III
V. Kurul: Gastrointestinal Sistem, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
(10.02.2014 / 10.03.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
18
5
23
Tıbbi Farmakoloji
18
-
18
İç Hastalıkları
30
-
30
Genel Cerrahi
17
-
17
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
15
-
15
Tıbbi Biyokimya
11
-
11
İyi Hekimlik Uygulamaları
-
4
4
Deontoloji
6
-
6
Göz Hastalıkları
2
-
2
Radyoloji
1
-
1
Nükleer Tıp
2
-
2
Aile Hekimliği
1
-
1
121
9
130
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
164
Tıbbi Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
Tıbbi Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TEKŞEN
Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
İç Hastalıkları
Öğr. Gör. Doç. Dr. Kevser ONBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Türkan PAŞALI KİLİT
Yrd.Doç.Dr. Süleyman ÇOŞGUN
Genel Cerrahi
Doç. Dr. M. Cem ALGIN
Yrd. Doç. Zülfü BAYHAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Y. Tuğrul KARAKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Saime DİBEKLİOĞLU
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr.F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Sayit ALTIKAT
Yrd.Doç.Dr.Havva KOÇAK
Deontoloji
Doç.Dr. Şahin KABAY
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Zülfü BAYHAN
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Göz Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Serdar AKTAŞ
Radyoloji
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ
Nükleer Tıp
Yrd. Doç.Dr.İknur IŞIK
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Dönem III
VI. Kurul: Nörolojik Bilimler ve Hareket Sistemi (10.03.2014 / 18.04.2014)
165
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
20
6
26
Tıbbi Farmakoloji
26
-
26
Psikiyatri
13
-
13
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
15
-
15
Nöroloji
10
-
10
Ortopedi
18
-
18
Beyin Cerrahi
6
-
6
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
5
-
5
İyi Hekimlik Uygulamaları
-
4
4
Biyokimya
4
-
4
KBB
3
-
3
120
10
130
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Patoloji
Yrd.Doç.Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
Farmakoloji
Yrd.Doç.Dr. Yasemin TEKŞEN
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Beyin Cerrahi
Yrd.Doç.Dr.Arif ÖSÜN
Nöroloji
Doç.Dr. Sibel Canbaz KABAY
Psikiyatri
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Etem SOYUÇUK
166
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Yaşar DURMAZ
Yrd.Doç.Dr.Saime DİBEKLİOĞLU
Yrd Doç Dr Y.TUĞRUL KARAKUŞ
Yrd.Doç. Dr. Sermet İNAL
Ortopedi
Yrd.Doç.Dr.Hasan METİNEREN
Yrd.Doç.Dr.F.Emel KOÇAK
Biyokimya
Yrd.Doç.Dr.Sayit ALTIKAT
İyi Hekimlik Uygulamaları
Doç.Dr.Sibel Canbaz KABAY
KBB
Doç.Dr.Nadir YILDIRIM
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd.Doç.Dr.Tayfun AYDIN
Dönem III
VII. Kurul: Jinekoloji, Obstetrik, Yeni Doğan Hastalıkları ve Halk Sağlığı (21.04.2014 /
16.05.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
13
3
16
Tıbbi Farmakoloji
6
-
6
Tıbbi Biyokimya
2
-
2
Halk Sağlığı
28
-
28
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
10
-
10
Aile Hekimliği
9
-
9
Genel Cerrahi
2
-
2
Kadın Hastalıkları ve Doğum
21
-
21
Göz Hastalıkları
1
-
1
167
İyi Hekimlik Uygulamaları
Toplam
-
2
2
92
5
97
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Patoloji
Yrd.Doç.Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
Tıbbi Farmakoloji
Yrd.Doç.Dr.Yasemin TEKŞEN
Yrd.Doç.Dr. Filiz Özyiğit
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. Havva Koçak
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.Dr.Zülfü BAYHAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Yaşar DURMAZ
Yrd.Doç.Dr. Saime DİBEKLİOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd.Doç.Dr.K.Beril YÜKSEL
Doç.Dr.Nadi Keskin
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
Göz Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Serdar AKTAŞ
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.İnci ARIKAN
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.K.Beril YÜKSEL
Dönem III
VIII. Kurul: Ürogenital Sistem ve Halk Sağlığı (20.05.2014 / 06.06.2014)
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Patoloji
11
3
14
Tıbbi Farmakoloji
4
-
4
168
Tıbbi Biyokimya
6
-
6
Halk Sağlığı
29
-
29
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
7
-
7
Genel Cerrahi
4
-
4
İç Hastalıkları
6
-
6
Üroloji
11
-
11
Aile Hekimliği
1
-
1
İyi Hekimlik Uygulamaları
-
2
2
79
5
84
Toplam
Öğretim Üyeleri
Dersler
Tıbbi Patoloji
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur DEĞER
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin METİNEREN
Tıbbi Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TEKŞEN
Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.Dr.F.Emel KOÇAK
Yrd.Doç.Dr.Havva KOÇAK
Halk Sağlığı
Yrd.Doç.Dr.İnci ARIKAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Saime DİBEKLİOĞLU
Genel Cerrahi
Doç. Dr. M. Cem ALGIN
Yrd. Doç. Dr.Sezgin ZEREN
İç Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Türkan Paşalı Kilit
Yrd.Doç.Dr. Cüneyt Kahraman
169
Üroloji
Doç. Dr. Şahin KABAY
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Bekir ARAS
Aile Hekimliği
Yrd.Doç.Dr.Yasemin KORKUT
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.Bekir ARAS
Dönem IV
Staj Rotasyon Grupları ve Öğretim Üyeleri
Staj Rotasyon Grupları
Öğretim Üyeleri
Genel Cerrahi
Prof.Dr. Şükrü Aydın DÜZGÜN
(Staj Rotasyon Grubu: 6 Hafta)
Doç. Dr. M. Cem ALGIN
Yrd. Doç. Dr.Sezgin ZEREN
Yrd.Doç.Dr. Zülfü BAYHAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr. Yaşar DURMAZ
(Staj Rotasyon Grubu: 6 Hafta)
Yrd.Doç.Dr. Yasin Tuğrul KARAKUŞ
Yrd.Doç.Dr. Saime ERGEN DİBEKLİOĞLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Nadi KESKİN
(Staj Rotasyon Grubu: 6 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Kadriye Beril YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Suna KABİL KUCUR
Yrd.Doç.Dr. İlay GÖZÜKARA
İç Hastalıkları
Doç.Dr. Erim GÜLCAN
(Staj Rotasyon Grubu: 4 Hafta)
Doç.Dr. Kevser ONBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Türkan PAŞALI KİLİT
Yrd.Doç.Dr. Cüneyt KAHRAMAN
170
Yrd.Doç.Dr. Süleyman ÇOŞGUN
Kardiyoloji
Prof.Dr. Basri Amasyalı
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Doç.Dr. Adnan DOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Muhammed OYLUMLU
Yrd.Doç.Dr. Celal KİLİT
Farmakoloji
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TEKŞEN
(Teorik Grubu: 2 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Dönem V
Staj Rotasyon Grupları ve Öğretim Üyeleri
Staj Rotasyon Grupları
Öğretim Üyeleri
Nöroşirürji
Doç.Dr. Ümit ÖZKAN
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Yrd.Doç.Dr. Arif ÖSÜN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yrd. Doç. Dr. Tayfun AYDIN
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Onur BALABAN
Yrd.Doç.Dr. Kasım İİlker İTAL
Göz Hastalıkları
Doç.Dr. Fatih ÖZCURA
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Yrd.Doç.Dr. Serdar AKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TETİKOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hacı Murat SAĞDIK
Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet ÖZKÖKELİ
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Yrd.Doç.Dr. Nail KAHRAMAN
Yrd.Doç.Dr. Gündüz YÜMÜN
Çocuk Cerrahisi
Yrd.Doç.Dr. Bircan SAVRAN
171
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Dermatoloji
Yrd.Doç.Dr. Nazlı DİZEN NAMDAR
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Fizik Tedavi ve Enfeksiyon
Yrd.Doç.Dr. Yasemin ÖZKAN
Hastalıkları
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Göğüs Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Ümran TORU
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Kulak Burun Boğaz
Doç. Dr. Nadir YILDIRIM
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Doç. Dr. Fatih OĞHAN
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt KUCUR
Yrd.Doç.Dr. İsa ÖZBAY
Nöroloji
Doç. Dr. Sibel CANBAZ KABAY
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Emine MESTAN
Yrd.Doç.Dr. Kazım SARICI
Ortopedi
Yrd. Doç. Dr. Sermet İNAL
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Hasan METİNEREN
Yrd. Doç. Dr. Turan Cihan DÜLGEROĞLU
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Dr. Esen İbrahim KARAKAYA
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Dr. Ergin YÜCEL
Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Etem SOYUÇOK
Uz.Dr. Saliha BAYKAL
172
Radyoloji ve Nükleer Tıp
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ
(Staj Rotasyon Grubu: 2 Hafta)
Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞANAL
Yrd. Doç. Dr. Fatma CAN
Yrd.Doç.Dr. İlknur IŞIK
Üroloji
Doç.Dr. Şahin KABAY
(Staj Rotasyon Grubu: 3 Hafta)
Doç.Dr. Mehmet YÜCEL
Yrd.Doç.Dr. Bekir ARAS
c. Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları
Sınıf
I. Öğretim
I. Sınıf
69
II. Sınıf
49
III. Sınıf
40
IV. Sınıf
34
V. Sınıf
26
VI. Sınıf
25
Toplam
243
d. 2013-2014 Yılı Mezun Öğrenciler
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde eğitime başlayan Fakültemizde
henüz mezun öğrencimiz bulunmamaktadır. İlk mezunlarımız 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Dönemi sonunda verilecektir.
5. Bilimsel Faaliyetler
a. Makaleler
173
Arif Ösün, Ali Samancıoğlu, Peyker Temiz, Cüneyt Temiz, Murat Sayın. Histologic Changes
At The Intervertebral Disc Tissue After Laser Nucleotomy. Journal of Neurological Sciences,
30:(3) 37; 566-572, 2013.
Arif Ösün, Ali Samancıoğlu, Tayfun Aydın, Umut Ogün Mutlucan, Murat Korkmaz, Ümit
Özkan. Managing The Cerebrospinal Fluid Leaks After Spinal Surgery By Prolonged
Subfascial Drainage. Journal of Neurological Sciences. 30:(4) 38; 748-755, 2013.
Ümit Özkan, Arif Ösün, Ali Samancıoğlu, S. Ercan, U. Fırat, S. Kemaloğlu. The effect of
bevacizumab and 5-Fluorouracil combination on epidural fibrosis in a rat laminectomy model.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2014; 18: 95-100.
Ümit Özkan, Arif Ösün, Kağan Başarslan, Serkan Şenol, İbrahim Kaplan, Harun Alp.
Effects of intralipid and caffeic acid phenethyl ester on neurotoxicity, oxidative stress, and
acetylcholinesterase activity in acute chlorpyriphos intoxication. International Journal of
Clinical and Experimental Medicine. 2014;7(4):837-84.
Arif Ösün, Ali Samancıoğlu, Umut Ogün Mutlucan, Murat Korkmaz, Hüseyin Bozkurt.
Thoracal first vertebrectomy: C7-T2 fusion via anterior approach. European Journal of
Medical Sciences. 2014; 1(1):30-33.
Güldür ME, Çeçe H, Yılmaz LE, Metineren MH, Bitiren M, Özardalı İ, Vurupalmaz,
Öİnfantil Hepatik Hemanjioendotelyoma: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi: 20(3): 154-157,
2013.
Kucur C, Kulekci S, Zorlu A, Savran B, Oghan F, Yıldırım N. Mean platelet volume levels
in children with adenoid hypertrophy. J Craniofac Surg. 2014; 25: e29-31.
Kucur C, Erdogan O, Tok S, Şanal B, Özkan M, Yıldırım N. Orta konka bülloz piyoseli.
Cumhuriyet Medical Journal (CMJ), 36(2): 256-260.
Balikci HH, Ozbay I. Effects Of Postural Restriction After Modified Epley Maneuver On
Recurrence Of Benign Paroxysmal Positional Vertigo Auris Nasus Larynx 2014;41(5):42831.
Ozbay I, Kucur C, Oghan F. A Rare Presentatıon of the Sphenochoanal Polyp: A Case
Report
Eur J Med Sci. 2014;1(3):105-108.
174
Kucur C, Ozbay I, Erdogan O, Oghan F, Yıldırım N. Two Case Of Maxilary Mucocels,
Most Likely Predisposed By Odontgenic Anomalies: Image Of Interest Eur J Med Sci. 2014
Sep; 1(3): 115-116.
Baykal B, Erdim I, Kayhan FT, Oghan F. Comparative analysis of nasal deformities
according to patient satisfaction. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Mar;72(3):603.e1-7.
Yilmaz O, Altintas D, Rondon C, Cingi C, Oghan F. Effectiveness of montelukast in
pediatric patients with allergic rhinitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013; 77(12): 1922-4.
doi: 10.1016 /j.ijporl. 2013. 10.006.
Cingi C, Birdane L, Ural A, Oghan F, Bal C. Comparison of nasal hyperosmolar xylitol and
xylometazoline solutions on quality of life in patients with inferior turbinate hypertrophy
secondary to nonallergic rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol 2014 Jun;4(6):475-9. doi:
10.1002/alr.21311. Epub 2014 Feb 26.
Oghan F, Cingi C, Karatas E, Cureoglu S. New Diagnostic and Therapeutic Approaches in
Otologic Diseases. ScientificWorldJournal, (2013), 2013:610748, doi:10.1155/2013/610748.
Ozbay I, Kahraman C, Balikci HH, Kucur C, Kahraman NK, Ozkaya DP, Oghan F.
Neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with peripheral vertigo: A prospective controlled
clinical study. Am J Otolaryngol. (2014) Aug 20. pii: S0196-0709(14)00188-4. doi:
10.1016/j.amjoto.2014.08.004.
Sayin I, Cingi C, Oghan F, Baykal B, Ulusoy S. Complementary therapies in allergic rhinitis.
ISRN Allergy, (2013), 2013 Nov 13;2013:938751. doi: 10.1155/2013/938751.
Ulusoy S, Kayiran O, Ozbaba N, Celebi S, Caglar E, Oghan F. Changing strategies in the
treatment of maxillofacial fractures at thrace region: open vs closed reduction. Oral Health
Dent Manag. 2014 Mar;13(1):8-13.
CC Cingi, F Oghan, MA Abakay, S Ulusoy. “Türk kulak burun boğaz hekimlerinin bilimsel
toplantı tercihleri: Anket çalışması”. Journal of Medical Updates, 3(2), 62-68 (2013).
Erken HA, Koç ER, Erken G, Genç O, Çelik HT, Gökçe EC, Ayada C, Turgut S, Turgut G.
“Proconvulsant effect of Nucb2/Nesfatin-1”, International Journal of Peptide Research and
Therapeutics, 2014; DOI: 10.1007/s10989-014-9428-6.
Erken HA, Erken G, Simsek H, Korkut O, Koç ER, Yavuz O, Genç O. Single dose
varenicline may trigger epileptic activity. Neurol Sci. 2014.
175
Erken HA, Erken G, Çolak R, Genç O. Exercise and DHA prevents the negative effects of
hypoxia on EEG and nerve conduction velocity. High Altitude Medicine & Biology.
2013;14(4):360-366.
Akcılar R, Turgut S, Caner V, Akcılar A, Ayada C, Elmas L, Ozcan TO. Apelin Effects on
Blood Pressure and RAS in DOCA-Salt-Induced Hypertensive Rats. Clin Exp Hypertens.
2013 Jan 8. (doi:10.3109/10641963.2013.764889).
Tasli L, Turgut S, Kacar N, Ayada C, Coban M, Akcilar R, Ergin S. Insulin-like growth
factor-I gene polymorphism in acne vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;27(2):2547.
Raziye Akcılar, Sebahat Turgut. Apelinin Kardiyovasküler Fonksiyonlar Üzerine Etkileri.
2014-05-10.
F. E. Koçak, E. Erdoğan, F. Ozyigit, A. Yerlikaya. Evaluation of antiproliferative and
antimetastatic effects of heparin and erythropoietin on B16F10 melanoma cell line. Cell. Mol.
Biol. 59 (Supp): OL1894-OL1898, Published on December 31, 2013:1894-98.
Fatma Emel Kocak, Ayfer Meral, Havva Kocak. Assessment of Serum Indices
Implementation on Roche Cobas 6000 Analyzer. Eur J Med Sci. 2014 Jun; 1(2): 43-52.
Ulukaya, E; Sarimahmut, M; Cevatemre, B; Ari, F; Yerlikaya, A; Dimas, K. Additive
enhancement of apoptosis by TRAIL and fenretinide in metastatic breast cancer cells in vitro,
Biomedicine & Pharmacotherapy, 68 (4), 477-482, Mayıs 2014.
Savran, B; Yerlikaya, A; Erdogan, E; Genc, O. Anticancer Agent Ukrain and Bortezomib
Combination is Synergistic in 4T1 Breast Cancer Cells, Antı-cancer Agents ın Medıcınal
Chemıstry, 14 (3), 466-472, Mart 2014.
Yerlikaya, A; Yontem, M, The Significance of Ubiquitin Proteasome Pathway in Cancer
Development, RECENT PATENTS ON ANTI-CANCER DRUG DISCOVERY, 8 (3), 298309, Eylül 2013.
Amasyali B, Kilic A, Kabul HK, Imren E, Acikel C. Patients with drug-refractory
atrioventricular nodal reentrant tachycardia: Clinical features, electrophysiological
characteristics, and predictors of medication failure. J Cardiol. 2014 Feb 24.
Amasyali B, Kilic A.Inappropriate implantable cardioverter-defibrillator shocks and
signal jammers: First report of a new interference. Int J Cardiol. 2014 Aug 11.
Amasyali B, Kilic A, Kilit C. Sinus node dysfunction and atrial fibrillation: which one
dominates?. Int J Cardiol. 2014 Aug 1;175(2):379-80.
176
Amasyali B, Kilic A, Oylumlu M. The link between renal denervation and reduction of
cardiovascular risks: simplicity or not? Int J Cardiol. 2014 Jul 1;174(3):732-3.
Amasyali B, Kilic A. Dual atrioventricular nodal nonreentrant tachycardia: the rarest
aspect of the structure causing the most frequent PSVT. Int J Cardiol. 2014 May
15;173(3):550.
Amasyali B, Kilic A.The complex fractionated atrial electrogram may be the sine qua
non of atrial fibrillation, but qualitatively or quantitatively?Int J Cardiol. 2014 May
1;173(2):340.
Amasyali B, Kilic A. Atrial mass reduction in radiofrequency catheter ablation for longstanding persistent atrial fibrillation: do we really ablate the sick or the healthy tissue?
Int J Cardiol. 2014 Apr 1;172(3):599.
Karakus YT, Savran B, Dibeklioglu SE. Incidence of rotavirus and adenovirus 40/41 in
children and infants. Eur J Med Sci. 2014 Mar; 1(1): 22-25.
Bircan Savran, Ahmet Koçak, Bekir Şanal, Yasin Tuğrul Karakuş. Autoamputated
Appendix: A Case Report. Global Journal of Medical Research, Volume 14-I Issue 4 Version
1.
Bircan Savran, Bekir Şanal, Ünal Adıgüzel, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Saime Ergen
Dibeklioğlu, Yasin Tuğrul Karakuş. Çocuklarda görülen geçici invajinasyonda klinik ve
radyolojik multidisipliner yaklaşımın önemi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2013; 27(1): 3740.
Kilit C, Melek M. Acute myocardial infarction caused by severe muscular bridges of the
left anterior descending artery and diagonal branch: a very unusual cause of myocardial
infarction. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Sep 25; 13(6): E34-5.
Kilit C, Oylumlu M, Doğan A, Amasyalı B. Cor triatriatum dexter in a patient with pectus
excavatum: A rare cause of right heart failure. Herz. 2014 Mar 28.
Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Süleyman Ercan, Celal Kilit, Basri Amasyalı. The
relationship between TIMI flow grade and hematological parameters in patients with STsegment elevation myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary
intervention. Gaziantep Med J 2014;20(2):165-169.
Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Murat Karamanlıoğlu,
Mehmet Özgeyik, Celal Kilit, Taner Şen, Basri Amasyalı. Merkezimizde Miyokardiyal
Köprüleşmenin Anjiografik Sıklığı. Koşuyolu Heart Journal 2014;17(2):114-117.
177
Celal Kilit, Ahmet Aksoy, Tayfun Aydın, Nail Sirek. Semptomatik İki Taraflı Ciddi İç
Karotis Atardamarı Darlığında İki Aşamalı Revaskülarizasyon Tedavisi-Karotis Atardamar
Stentleme ve Karotis Endarterektominin Aynı Hastada Ardışık Uygulaması. Koşuyolu Heart
Journal 2014;17(2):135-137.
Ümran Toru, Ceylan Ayada, Yasemin Korkut, Tuncay Vatansever. Principles and
Management of Cancer Pain. Merit Res. J. Med. Med. Sci. 2014; 2(6): 124-129.
Kahraman C, Emre H, Gulcan E, Bilen Y, Uludag K, Uyanik A, Keleş M. “Combined
immune thrombocytopenic purpura and immunoglobulin A nephropathy: a similar
pathophysiologic process?” Ren Fail. 2014 Apr; 36(3):464-5.
C. Kahraman, G. Yumun, N. Kuzeyli Kahraman, N. Dizen Namdar, S. Cosgun
“Neutrophil-to-lymphocyte ratio in diabetes mellitus patients with and without diabetic foot
ulcer”, European Journal of Medical Science, 2014 Mar; 1 (1): 8-13.
Sevim, M., Aras, B., Kahraman, C., Kahraman, N. K., & Yücel, M. (2014). Brucellosis
epididymo-orchitis: A case report and review of the literature. European Journal of Medical
Sciences, 1(1).
Cosgun, S., Balantekin, C., Soyucok, E., & Kahraman, C. (2014). “Razor blade ingestion in
twenty-one year old man: A case report” European Journal of Medical Sciences, 1(1).
Durmus K, Patwa HS, Gokozan HN, Kucur C, Teknos TN, Agrawal A, Old MO, Ozer E.
“Functional and quality-of-life outcomes of transoral robotic surgery for carcinoma of
unknown primary” Laryngoscope. 2014 Sep;124(9):2089-95. doi: 10.1002/lary.24705. Epub
2014 May 2.
Kucur C, Durmus K, Teknos TN, Ozer E., “How often parapharyngeal space is encountered
in TORS oropharynx cancer resection”. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Aug 21. [Epub
ahead of print] PMID: 25142081.
Durmus K, Kucur C, Uysal IO, Dziegielewski PT, Ozer E,. Feasibility And Clinical
Outcomes Of Transoral Robotic Surgery And Transoral Robot-Assisted Carbon Dioxide
Laser Surgery For Hypopharyngeal Carcinoma. J Craniofac Surg. 2014. SCS-14-484.
Kuduban O, Kucur C, Ucuncu H, Sener E, Suleyman H, Akcay F. Protective effect of
mirtazapine against cisplatin-induced oxidative stress and DNA damage in guinea pig ear.
Biomedical Research 2014;25 (2), 221-227.
178
Kucur C, Durmus K, Dziegielewski PT, Ozer E. Transoral robot- assisted carbon dioxide
laser surgery for hypopharyngeal cancer. Head Neck. 2014 Sep 15. Doi: 10.1002/hed.23860.
Simsek E, Simsek Z, Tas MH, Kucur C, Gunay E, Ucuncu H. Right ventricular functions in
obstructive nasal polyposis Reply. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal Of
Cardiology 14 (2), 212-213.
Kucur C, Kuduban O, Simsek E, Ozkan O, Oghan F, An Unusual Case of Postoperative
Late Onset Sudden Sensorineural Hearing Loss, Otolaryngology Journal 4 (155), 2.
Bilen Y, Cankaya E, Keles M, Gulcan E, Uyanik A, Turkeli M, Albayrak B, Yildirim R.
Does decreased mean platelet volume predict inflammation in chronic renal failure, dialysis,
and transplanted patients? Ren Fail. 2014 Feb;36(1):69-72.
Cankaya E, Keles M, Gulcan E, Uyanik A, Uyanik H. A rare cause of peritoneal dialysisrelated peritonitis: Achromobacter denitrificans. Perit Dial Int. 2014 Jan-Feb;34(1):135-7.
Gülcan E, Uçgun S, Hypocalcemıa-Related Dysarthrıa In A Patıent Wıth Chronıc Renal
Faılure: Case Report. Eur J Med Sci 2014 1 (2): 64-66. DOI: 10.12973/ejms.2014.112p
Gülcan E, Keles M. Reasons For Drop-Out Of Perıtoneal Dıalysıs And Strategıes Of
Preventıon: A Revıew. Eur J Med Sci 2014 1 (1): 1-7. DOI: 10.12973/ejms.2014.101p.
Yetişir F, Salman AE, Aygar M, Yaylak F, Aksoy M, Yalçin A. Management of fistula of
ileal conduit in open abdomen by intra-condoit negative pressure system. Int J Surg Case
Rep. 2014;5(7):385-8. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.04.030. Epub 2014 May 9.
Algın MC, Yaylak F, Bayhan Z, Aslan F, Bayhan NA. Malignant peritoneal mesothelioma:
clinicopathological characteristics of two cases. Case Rep Surg. 2014;2014:748469. doi:
10.1155/2014/748469. Epub 2014 Mar 4.
Zulfu Bayhan, Faik Yaylak, Ayse Nur Değer, Akile Zengin, Ahmet Tugrul Zeytin,
Mustafa Cem Algın. Mucocele of Appendix Vermiformis due to Mucinous Cystadenoma
with Carcinoma in Situ Component. Case Report JCR 2014;4(1):169-172.
Deger A, Yaylak F, Bayhan Z. Endometriosis in the Surgical Scar Tissue after Caesarean
Section. Ann Clin Pathol 2(2): 1022.
Sagdik HM, Tetikoglu M, Aktas S, Ozcura F. Angle closure glaucoma following nonarteritic ischemic optic neuropathy. Eur J Med Sci 2014;1(2): 71-73.
179
Özcura F, Yıldırım N, Başmak H, Çiftçi E. Lignöz konjonktivit: Olgu serisi. Türk
Oftalmoloji Derğisi 2013;43(6):458-463.
Fatih Şahpaz, Saandfly Fever Virus Outbreak In Kilikya Region Of Turkey, European
Journal of Medical Sciences. Eur J Med Sci. 2014 Jun; 1(2): 60-63.
Fatih ŞAHPAZ, An Unusual Clinical Case of Bradycardia and Confusion: Mad-Honey
Intoxication by Grayanotoxin, International Research Journal of Basic and Clinical Studies
(IRJBCS) Volume 2, No. 4, in Month of April 2014.
Gurbuzel M, Saygi G, Ozyigit F, Oguzoncul AF, Gulsen HG, Basaran S., Effect of the
number of portal area on modified histological activity index of viral hepatitis and
histological findings., Niger J Clin Pract. 2014 Jan-Feb;17(1):56-61. doi: 10.4103/1119-3077.
122840.
Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, Özlem Altuntaş Aydın, Filiz Özyiğit, E. Rahşan İnce,
Ramazan Korkusuz, Özcan Nazlıcan. Antiretroviral Tedavi ile İlişkili Yan Etkiler: 260
HIV/AIDS Olgusunun Değerlendirilmesi, Antiretroviral therapy related side effects:
Evaluation of 260 HIV/AIDS cases. Pam Med J 2013;6(3):118-121.
M Eroğlu, MS Er, RA Erten, H Metineren, BD Yavaş Myxoid degeneration of the tendon
as a cause of pediatric trigger finger. 2014; 5 (1): 106-107 - jceionline.org.
Dusmez D., Cengiz B., Yumrutas O., Demir T., Oztuzcu S., Demiryurek S., Tutar E.,
Bayraktar R., Bulut A., Simsek H., Nur Daglı S., Kılıc T., Bagcı C. Effect of Verapamil and
Lidocaine on TRPM and NaV1.9 Gene Expressions in Renal Ischemia-Reperfusion.
Transplantation Proceedings, 46, 33-39 (2014).
Şener, Ü., Üçok K., Ulaşlı A.M., Genç A., Karabacak H., Çoban N.F., Şimşek H., Çevik H.
Evaluation of health-related physical fitness parameters and association analysis with
depression, anxiety, and quality of life in patients with fibromyalgia. Int J Rheum Dis., In
Press, 2013.
Arikan, İ., Dibeklioğlu, S.E., Arik, Ö. ve Gülcan. A., “Personal Hygiene Status among
Primary School Students in an Urban Area in the west of Turkey”, American Journal of
Research Communication, Vol 2(7), 23-36, 2014.
Arıkan İ. Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı-Saha
Uygulaması: Burdur İlinde 40 Yaş Üstü Popülasyonda KOAH Sıklığı ve İlişkili Faktörler.
T.Klinikleri Arch. Lung, 2014;15 (1):8-17.
180
Onbaşı K, Boysan M, Onbaşı O, Edirne T, Bilge U, “Somatization, somatoform dissociation
and alexithymia are important in chronic idiopathic urticaria and allergic rhinitis patients”,
Pensee Journal, 76 (4): 238-251 (2014).
Yaylak F, Algin MC, Gungor Y, Korkmaz M. Atresia of the appendix vermiformis: a rare
case of developmental abnormality. World J Gastroenterol. 2013 Jan 7;19(1):122-4. doi:
10.3748/wjg.v19.i1.122
M.Oylumlu, A.Dogan, C.Kilit, M.A.Astarcioglu., “A Case of Giant Coronary Aneurysm
Presented with Acute Inferolateral Myocardial Infarction”, International Journal of Basic and
Clinical Studies , "2", 127-130 pp., Eylül-2013
M.Oylumlu, A.Dogan, C.Kilit, M.A.Astarcioglu. , “Woven Right Coronary Artery”,
International Journal of Basic and Clinical Studies , "2", 144-146 pp., Eylül-2013
M.Oylumlu, F.M.Lolan, S.Ercan, G.Altunbas, Z.Karatas, V.Davutoglu., "Hearing loss due to
familial hypercholesterolemia and statin treatment.", The European Journal of Cardiovascular
Medicine , "2", 224-225 pp., Aralık-2013, DOI: 10.5083/ejcm.20424884.104
M.Oylumlu, S.Ercan, F.Basanalan, V.Davutoglu., "Both-sided native valve endocarditis in an
intravenous drug misuser.", BMJ Case Rep. , "pii: bcr2013201980", Aralık-2013, DOI:
10.1136/bcr-2013-201980
S.Ercan, E.Coskun, G.Altunbas, M.Oylumlu, A.Comez, S.Okumus, V.Davutoglu., "Impact
of Severe Mitral Stenosis on Visual Acuity, Intraocular Pressure, and Retinal Arteries.", Int J
Cardiovasc Res , "2", Aralık-2013, DOI: 10.4172/2324-8602.1000149
M.Oylumlu, A.Yıldız, S.Ercan, M.Oylumlu, V.Davutoglu., "Cardiac metastasis of a lowgrade
myofibroblastic
sarcoma.
",
Echocardiography
,
"31",
Ocak-2014,
DOI:
10.1111/echo.12370.
M.Oylumlu, A.Ozler, A.Yildiz, M.Oylumlu, H.Acet, N.Polat, H.E.Soydinc, M.Yuksel,
F.Ertas., "New inflammatory markers in pre-eclampsia: echocardiographic epicardial fat
thickness and neutrophil to lymphocyte ratio.", Clin Exp Hypertens. , "", Ocak-2014, DOI:
10.3109/10641963.2013.863324.
S.Ercan, V.Davutoglu, G.Altunbas, I.H.Inanc, M.Kaplan, M.Oylumlu, I.Koç, M.Yuce,
O.Ozer, S.Soydinc., "Prognostic Role of Incidental Pleural Effusion Diagnosed During
Echocardiographic Evaluation.", Clin Cardiol. , "37", 115-118 pp., Şubat-2014, DOI:
10.1002/clc.22239.
181
M.Oylumlu, V.Davutoglu, S.Ercan. , "Unstable angina pectoris complicated with fatal
massive intramyocardial dissecting haemorrhage.", Eur Heart J Cardiovasc Imaging , "",
Şubat-2014, DOI: 10.1093/ehjci/jeu014.
M.Cakici, A.Dogan, M.Oylumlu, F.Uckardes, V.Davutoglu., "Impaired circadian rhythm of
blood pressure in normotensive patients with rheumatic mitral valve stenosis.", Blood Press
Monit. , "19", 76-80 pp., Nisan-2014, DOI: 10.1097/MBP.0000000000000025.
M.Oylumlu, V.Davutoglu, M.Sucu, S.Ercan, O.Ozer, M.Yuce., "Prognostic Role of
Echocardiographic and Hematologic Parameters in Heart Failure Patients Complicated with
Incidental Pleural Effusion Diagnosed During Echocardiographic Evaluation.", Int J
Cardiovasc Imaging , "", Nisan-2014, DOI: 10.1007/s10554-014-0421-0.
M.Oylumlu, A.Dogan, S.Ercan, V.Davutoglu., "Where is the right ventricle?", BMJ Case
Rep. , "pii: bcr2013202760", Nisan-2014, DOI: 10.1136/bcr-2013-202760.
M.Oylumlu, A.Dogan, M.Oylumlu, A.Yıldız, M.Yuksel, F.Kayan, C.Kilit, B.Amasyalı.,
"Relationship between Platelet to Lymphocyte Ratio and Coronary Slow Flow.", Anadolu
Kardiyol Derg. , "", Nisan-2014, DOI: 10.5152/akd.2014.5376, İlgili atıf indekslerince
taranıyor.
M.Oylumlu, A.Yildiz, M.Oylumlu, M.Yuksel, N.Polat, M.Z.Bilik, A.Akyuz, M.Aydın,
H.Acet, S.Soydinc., "Platelet to Lymphocyte Ratio is a Predictor of In-hospital Mortality
Patients with Acute Coronary Syndrome.", Anadolu Kardiyol Derg. , "", Nisan-2014, DOI:
10.5152/akd.2014.5366.
M.Oylumlu, M.Oylumlu, M.Yuksel, A.Dogan, M.Cakici, M.Ozgeyik, A.Yildiz, C.Kilit,
B.Amasyali. , "The Usefulness of Plateletcrit to Predict Cardiac Syndrome X in Patients with
Normal Coronary Angiogram.", Postepy Kardiol Interwencyjnej , "Kabul Edildi", Mart-2014.
M.Oylumlu, M.Oylumlu, M.Yuksel, A.Yildiz, M.Z.Bilik, M.A.Akıl, A.Ozler, H.Acet,
F.Ertas, S.Alan., "A simple method for the assessment of arterial stiffness in preeclamptic
patients.",
Clin
Exp
Hypertens.
,
"Kabul
Edildi",
Mart-2014,
DOI:
10.3109/10641963.2014.913608.
M.Cakici, M.Cetin, M.Balli, E.Akturk, A.Dogan, M.Oylumlu, S.Abus, E.Yildiz, A.Sungur,
M.Celiker., "Predictors of thrombus burden and no-reflow of infarct-related artery in patients
with ST-segment elevation myocardial infarction: Importance of platelet indices.", Blood
Coagulation & Fibrinolysis. , "Kabul Edildi", Mart-2014.
182
S.Ercan, V.M.Karslı, V.Davutoğlu, A.Huraibat, M.Oylumlu, İ.H.İnanç, M.Yüce, M.Aksoy.,
"Perkütan koroner girişim sonrası -mobiliteye izin veren- kontrollü baskı kemerin kum
torbasıyla karşılaştırılması: Pilot çalışma.", Turk Kardiyol Dern Ars. , "41", 699-704 pp.,
Aralık 2013, DOI: 10.5543/tkda.2013.04742.
M.Oylumlu, A.Doğan., "Vasovagal Senkobun Tedavisi.", Int J Basic Clin Med , "1", 184190 pp., Aralık 2013.
M.Oylumlu, A.Doğan, S.Ercan, V.Davutoglu. , "Bir Olgu Sunumu ile Koroner Arter
Anevrizması Olan Akut Koroner Sendromlu Hastaya Yaklaşım.", Medical Network
Cardiology , "21", 52-55 pp., 2014.
M.Oylumlu, A.Doğan, S.Ercan, C.Kilit, B.Amasyalı., "ST Segment Elevasyonlu Miyokard
Enfarktüsü ile Başvuran ve Perkutan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda TIMI Akım
Derecesi ile Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki.", Gaziantep Medical Journal , "20",
165-169 pp., 2014, DOI: 10.5455/GMJ-30-152066.
M.Oylumlu, A.Doğan, C.Kilit, B.Amasyalı. "Elektrokardiyografide Anteroseptal Miyokard
Enfarktüsünü Taklit Eden İzole Sağ Ventrikül Dalı Tıkanıklığı. ", Medical Network
Cardiology, "Kabul Mektubu", 2013.
M.Oylumlu, A.Doğan, M.A.Astarcıoğlu. , "Muskuler Ventriküler Septal Defekt: Nadir Bir
Spontan Kapanma Olgusu.", Kosuyolu Kalp Derg , "Kabul Mektubu", 2013, DOI:
10.5578/kkd.6284
M.Cakici, M.Cetin, A.Dogan, M.Oylumlu, E.Akturk, M.Polat, A.Suner, S.Abus.,
"Neutrophil lymphocyte ratio predicts poor functional capacity in patients with heart failure.",
Turk Kardiyol Dern Ars. "Kabul Mektubu", 2014.
Server
Şahın, Aydın
Rüstemoğlu, Akın
Tekcan, Türker
Taşliyurt, Hasan
Güven, and Serbülent Yığıt. Investigation of Associations between Obesity and LEPG2548A
and LEPR 668A/G
Polymorphisms
in
Markers.Volume 35 (2013),Issue 6,
a
Turkish
Population.
Disease
Pages673–677.Kasım2013
http://dx.doi.org/10.1155/2013/216279.
Tekcan A., Yigit S., Rustemoglu A., Gurel C., Sahin S., Taşlıyurt T. The Investigation of
Obesity Susceptibility with IL-4 Gene Intron 3 VNTR and IL-6 Gene -597G/A
Polymorphisms in a Turkish Population . Int J Hum Genet, 13(4): 209-213 (2013). Aralık
183
2013.
http://www.krepublishers.com/02-Journals/IJHG/IJHG-13-0-000-13-Web/IJHG-13-0-
000-13-Contents/IJHG-13-0-000-13-Content.htm
Rustemoglu A., Gumus-Akay G., Balci N., Yigit S., Sahin S., Tasliyurt T. Association
analysis of three MDR1 gene variants (C1236T, G2677A/T, and C3435T), and their
genotype/haplotype combinations with the Familial Mediterranean Fever. Xenobiotica. Posted
online on, Nisan28,2014. doi:10.3109/00498254.2014.915071.
Zeren S, Kesici U. “Secondary Umblıcal Endometrıosıs; Report Of a Case. TıpMed.Dergisi
2013; 17(3): 36-39. Turkish.
Refik Bademci, Özlem Öndeş Bayar, Arzu Akan, Giray Yavuz, Sezgin Zeren, Erman
Sobutay, Yavuz Eryavuz. Kolon Kanserini Taklit Eden İleoçekal Tüberkülozu: Olgu Sunumu,
Okmeydanı Tıp Dergisi 30(1):46-50 doi: 10.5222/otd.2014.046.
Refik Bademci, Özlem Öndeş Bayar, Sezgin Zeren, Erman Sobutay, Arzu Akan, Giray
Yavuz, Yavuz Eryavuz. Yutulan İğnenin Karın İçindeki Hareketi: Olgu Sunumu,Okmeydanı
Tıp Dergisi 30(2):101-104 doi: 10.5222/otd.2014.101.
Zeren S, Bayhan Z, Sönmez Y, Mestan M, Korkmaz M, Kadıoglu E, Ucar BI, Devir C,
Ekici FM, Sanal B., Spontaneous splenıc artery aneurysm rupture: mimicking acute
myocardıal ınfarct., Am J Emerg Med. 2014 Jul 30. pii: S0735-6757(14)00504X.doi:10.1016/j.ajem.2014.07.011.
Simsek T, Canturk NZ, Canturk Z, Yirmibesoglu OA, Bayhan Z, Oz S. Evaluation of relation
ship between serum lipids levels with colorectal carcinoma: a single center prospective case
control study.Hepatogastroenterology. 2014 Jan-Feb;61(129):59-64.
Zülfü Bayhan, Sezgın Yılmaz, Cagrı Tıryakı, Ertugrul Kargı, Bercıs Imge Ucar.
AcutePancreatitisduetorupture of thehydatidcystintothebiliarytract: a
casereport.NationalJournal of MedicalResearch 4.1 (2014): 92-94.
Elipek T.,Bayhan Z., Tiryaki Ç., Karği E., Ucar B. I. (2014). Oesophagealulceration of a
youngfemalepatientafterdoxycyclinetreatment. International Journal of Medical Scienceand
Public Health, 3(4)
Umran Toru, Mehmet Sait İncebıyık, Zeki Tahsin Yapakcı, Aylin Zorlu, Tuncay Vatansever.
Iatrogenic Bilateral Pneumothorax and Massive Subcutaneous Emphysema During
Tracheostomy Cannula Exchange. Indian Journal of Applied Research 2014; 4(2): 29-31.
Toru Ümran. An interesting cause of atelectasis: Pill aspiration presenting like a bronchial
tumour. Merit Res. J. Med. Med. Sci. 2014; 2(4): 078-080.
184
Ümran Toru. An expansive mass lesion on chest wall: Squamous cell lung carcinoma. Merit
Res. J. Med. Med. Sci. 2014; 2(4): 081-083.
Ozsu
S, Ozlu
T, Sentürk
A, Uçar
EY, Kırkıl
G, Kadıoğlu
EE, Altınsoy B, Saylan
B, Selimoğlu HŞ, Dabak G, Tutar N, Uysal A; TUPEG Study Investigators: Bektas H, Sarinc
S, Cakır E, Duru S, Günay E, Baslilar S, Darılmaz G, Demirci N, Alataş F, Demirdöğen
E, Kayhan S, Berk S, Güzel A, Yakar F,Karaköse F, Ekin S, Demir N, Toru U, Tatar
D, Kuyucu T, Kurt OK, Durmuş N, Yıldız P, Ekici A, Acat M, Celikel S, Yavşan M, Arınç
S, Bahadır A,Coşkun F, Moğulkoç N, Arslan S, Savaş I. Combination and comparison of two
models in prognosis of pulmonary embolism: results from Turkey Pulmonary Embolism
Group
(TUPEG)
study.
Thromb
Res. 2014
Jun;133(6):1006-10.
doi:
10.1016/j.thromres.2014.02.032.
Toru U, Arbak PM, Süner KÖ, Yavuz O, Karataş N. Relationship between Respiratory Tract
Complaints, Functional Status and Smoking in Hairdressers, Auto Painters and Carpenters.
ScientificWorldJournal. 2014;2014:802705. doi: 10.1155/2014/802705. Epub 2014 Jul 3.
Balbay EG, Toru U, Arbak P, Balbay O, Suner KO, Annakkaya AN. Respiratory symptoms
and pulmonary function tests in security and safety products plant workers. Int J Clin Exp
Med. 2014 Jul 15;7(7):1883-6.
Ü. Toru. Toplum Kökenli Metisilin Direncli Staphylococcus Aureus Pnomonisi Ne Kadar
Önemli? Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. Pnömoniler. 2014(01) Cilt:2,27-35.
Davut Baltaci, Recep Eroz, Handan Ankarali, Ozgur Erdem, Ahmet Celer, Yasemin Korkut,
Association between patients’ sociodemographic characteristics and their satisfaction with
primary health care services in Turkey, Kuweyt Medical Journal. December 2013.
Y. Korkut, Y. Ertekin, “Hipertansif hastalarda anksiyete düzeyi” Sağlikta Nabiz Dergisi
Kasim-Aralik 2013.
Y.ertekin, Y. korkut, H. Ertekin, ‘aile sağliği birimimize başvuran hastalarin sağlik hizmeti
tercihi ve evde sağlik hizmetinin yeri’. Eurasian journal of family medicine volume 3,
number 2, 2014.
Sanal B, Korkmaz M, Can F, Kaçar E, Isik M, Özkan Y. Posterior Migration of
Sequestrated Disk Herniation Mimicking Epidural Mass: 2 Case Reports. Neurosurgery
Quarterly. 2014 May 29.
Korkmaz M, Aras B, Sanal B, Yücel M, Güneyli S, Koçak A, Uruç F. Investigating the
clinical significance of twinkling artifacts in patients with urolithiasis smaller than 5 mm. Jpn
185
J Radiol. 2014 Jun 7.
Korkmaz M, Bozkaya H, Cınar C, Sanal B, Güneyli S, Parıldar M, Oran I. Liver abscess
following radioembolization with yttrium-90 microspheres. Wien Klin Wochenschr. 2014 Sep
19.
Aras B, Yümün G, Korkmaz M, Yücel M, Şanal B. Safeno Femoral Yetmezlik ile Beraber
İzole Sağ Varrikosel; Olgu Sunumu. abantmedj. 2014.
Aras B, Öztürk A, Şanal B, Korkmaz M, Sevim M, Yücel M. Masturbasyon Amacıyla
Üretraya İlerletilen Lehim Telinin Mesaneye Migrasyonu: Olgu Sunumu. Int J Basic Clin
Med 2014; 2(1).
Yücel M, Aras B, Yüksel KB, Akkaş G, Korkmaz M, Şanal B. Paraüretral Leiyomyoma:
Olgu Sunumu. Int J Basic Clin Med 2014; 2(1).
Korkmaz M, Bozkaya H, Cınar C, Sanal B, Güneyli S, Parıldar M, Oran I. Liver abscess
following radioembolization with yttrium-90 microspheres. Wien Klin Wochenschr. 2014 Sep
19.
Oran I, Cinar C, Bozkaya H, Korkmaz M. Tailoring platelet inhibition according to multiple
electrode aggregometry decreases
the rate of thrombotic complications after intracranial
flow-diverting stent implantation. J Neurointerv Surg. 2014 Apr 10.
Kunt H, Dayıoğlu H, Çaycı MK, Korkmaz M. The Assessment as Bone Mineral Density of
Bone Damage in Radiology Workers Occupationally Exposed to Ionizing Radiation. Eur J
Gen Med 2013;10(4): 214-218.
Korkmaz M. Varikosel tanısında renkli doppler ultrasonografi kriterleri ve kriterler
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):1-6.
Fatma Emel Kocak, Ayfer Meral, Havva Kocak. Assessment of Serum Indices
Implementation on Roche Cobas 6000 Analyzer. Eur J Med Sci. 2014 Jun; 1(2): 43-52.
Yasemin Korkut, FatmaEmel Koçak, Türkan Paşalı Kilit, İnci Arıkan, Yasemin Tekşen,
Mustafa Yöntem, Mehmet Birgül. Obez Kadınlarda Metabolik Sendrom ve Lipid Profilinin
Değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi, Kabul edildi, basım için beklemede (Makale no :
KTD 2013 03 09).
Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Yalçın Sönmez, Metin Mestan, Mehmet Korkmaz, Emine
Kadıoğlu, Bercis İmge Uçar, Çiğdem Devir, Fatih Mehmet Ekici, Bekir Şanal; Spontaneus
186
splenic artery aneurysm rupture: mimicking acute myocardial infack.The American Journal
of Emergency medicine. June 19, 2014; Accepted: July 19, 2014; Published Online: July 29,
2014.
Nilüfer Araz Bayhan, Alparslan Koç, Onur Balaban, Emine Kadıoğlu, Bercis İmge Uçar.
Neuroleptic maling syndrome in an elderly patient developed with severe clinical symptoms
and bicytopenia. European journal of medical sciences¸ 2014 Jun 1(2):67-70.
A.Tuğrul Zeytin, Sermin Tok, Emine Kadıoğlu, M.Serhat Kulan; Amfitamöz sistit; Cause
pedia hakemli olgu dergisi. Yayın tarihi: 11.12.2013.
b. Fakülte Tarafından Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer ve Sempozyum Gibi Bilimsel
Faaliyetler
3 Eylül 2013 - 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında Fakültemiz tarafından düzenlenen
herhangi bir bilimsel faaliyet bulunmamaktadır.
c. Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Murat Seyit, Murat Korkmaz, Arif Ösün, Emine Kadıoğlu. Rare intracranial hemorrhage;
Hemorrage in septum pellucidum: Case report. 1st intercontinental emergency medicine
congress. 2014, Antalya.
Fatih Alagöz, Murat Korkmaz, Ali Erdem Yildirim, Denizhan Divanlioğlu, Ali Dalgiç, Arif
Ösün, Umut Ogün Mutlucan, Ergün Dağlioğlu. İntraorbital arteriovenöz malformasyon
olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 2014, Antalya.
Fatih Alagöz, Murat Korkmaz, Ali Erdem Yildirim, Denizhan Divanlioğlu, Ali Dalgiç,
Durmuş Oğuz Karakoyun, Mert Şahinoğlu, Arif Ösün, Özhan Merzuk Uçkun, Ahmet Deniz
Belen. Travmatik karotikokavernöz fistül olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi
2014, Antalya.
Murat Korkmaz, Umut Ogün Mutlucan, Arif Ösün, Yasemin Özkan, Coşkun Köseoğlu,
Ergün Dağlıoğlu. Klippel-Trenaunay-Weber sendromu tanılı olguda ekstradural yerleşimli
paraspinal bölgeye uzanım gösteren arteriovenöz malformasyon. Türk Nöroşirürji Derneği
Bilimsel Kongresi 2014, Antalya.
Murat Korkmaz, Fatih Alagöz, Ali Dalgıç, Ali Erdem Yıldırım, Denizhan Divanlıoğlu, Ergün
Dağlıoğlu, Oğuz Darakoyun, Mert Şahinoğlu, Derya Karaoğlu, Arif Ösün, Özhan Merzuk
187
Uçkun, Ahmet Deniz Belen. Servikotorakal omurga yerleşimli anevrizmal kemik kisti olgusu.
Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 2014, Antalya.
Murat Korkmaz, Fatih Alagöz, Ali Dalgıç, Ergün Dağlıoğlu, Ali Erdem Yıldırım, Denizhan
Divanlıoğlu, Durmuş Oğuz Karakoyun, Mert Şahinoğlu, Arif Ösün, Özhan Merzuk Uçkun,
Ahmet Deniz Belen. Torakal spinal intradural ekstramedüller lipom olgusu. Türk Nöroşirürji
Derneği Bilimsel Kongresi 2014, Antalya.
Arif Ösün, Murat Korkmaz, Umut Ogün Mutlucan, Coşkun Köseoğlu, Ümit Özkan.
Lomber disk hernisini taklit eden schwannom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel
Kongresi 2014, Antalya.
Ali Samancioğlu, Arif Ösün, Berkant Atay, Ünal Kirişoğlu, Ozan Ganiüsmen. Minimal
invaziv bir yöntem Crioplasti’de endikasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi
2014, Antalya.
Ali Samancioğlu, Erhan Akinci, Arif Ösün, Aykut Akseli, Ozan Ganiüsmen, Güven Çitak,
Ümit Özkan, Cüneyt Temiz. Lomber disk hernisi tanılı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası
uyku bozukluklarının prospektif bir çalışma ile karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği
Bilimsel Kongresi 2014, Antalya.
Ali Samancioğlu, Erhan Akinci, Arif Ösün, Ümit Özkan, Ozan Ganiüsmen, Cüneyt Temiz.
Servikal disk hernisi tanılı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası uyku bozukluklarının
prospektif bir çalışma ile karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 2014,
Antalya.
Murat Korkmaz, Fatih Alagöz, Arif Ösün, Ergün Dağlıoğlu, Ali Erdem Yıldırım, Denizhan
Divanlıoğlu, Umut Ogün Mutlucan, Ali Dalgıç. Ventrikül içi kavernom olgusu. Türk
Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 2014, Antalya.
Yerlikaya, A, The 26S proteasome: one of the most critical players in cancer development,
The EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress: Targeting Cancer Stem Cells, 23-25
Nisan 2014, Bodrum.
Sarımahmut, M., Cevatemre, B., Arı F, Yerlikaya. A., Dimas, K., Ulukaya, E. Additive
enhancement of apoptosis by TRAIL and fenretinide in metastatic breast cancer cells in vitro,
The EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress: Targeting Cancer Stem Cells, 23-25
Nisan 2014, Bodrum.
188
Erdoğan, E., Yerlikaya, A., Savran, B. Proteozom inhibitörü bortezomib’in GRP78
ekspresyonuna etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
Ceyhan, E., Canbek, M., Yerlikaya, A., Sıçanlarda parsiyel hepatektomi sonrası karaciğer
rejenerasyonuna geraniolün etkisinin NF-κB yolağı üzerinden belirlenmesi, 22. Ulusal
Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
B. Amasyalı, T. Sen, M. Pinar, A. Kilic. Focal Tachycardia with an Unusual Origin 5 cm
Above the Atriocaval Junction Within the Superior Vena Cava. (Poster). The American
Journal of Cardiology, Volume 113, Issue 7, Supplement, 1 April 2014. 10. International
congress of update in cardiology and cardıiovascular surgery. March 13-16, 2014. Antalya.
B. Amasyalı, A. Kilic. A New Indication for Cryoballoon Ablation Catheter: Incessant Right
Atrial Appendage Tachycardia Leading to Cardiomyopathy Resistant to Conventional
Ablation Approach (Poster). The American Journal of Cardiology, Volume 113, Issue 7,
Supplement, 1 April 2014. 10. International congress of update in cardiology and
cardıiovascular surgery. March 13-16, 2014. Antalya.
B. Amasyalı, Ö. Akci, E. Onrat, T. Sen, M.A. Astarcıoglu. Three Idiopathic Left Ventricular
Saccular Aneurysms Two of which Cause Distinct Forms of Ventricular Tachycardias Cured
by Radiofrequency Catheter Ablation Guided by Electroanatomic Mapping System (Poster).
The American Journal of Cardiology, Volume 113, Issue 7, Supplement, 1 April 2014. 10.
International congress of update in cardiology and cardıiovascular surgery. March 13-16,
2014. Antalya.
B. Amasyalı, T. Sen, A. Kilic. Cryoablation of an Anteroseptal Accessory Pathway through
the Jugular and Subclavian Veins in a Patient with Interruption of the Inferior Vena Cava and
Azygos Continuation (Poster). The American Journal of Cardiology, Volume 113, Issue 7,
Supplement, 1 April 2014. 10. International congress of update in cardiology and
cardıiovascular surgery. March 13-16, 2014. Antalya
B. Amasyalı, Ulusal Aritmi Toplantısı, 20-22 Şubat Mardin: Konuşmacı: Çıkış Yolu
Taşikardilerde ablasyon.
Seyit M, Savran B, Erçelik H, Kadıoğlu E. A foreign body ingestion that needs attention:
Sea monkey. 1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress (2014).
Seyit M, Savran B, Erçelik H, Kadıoğlu E. Life leech enfestation due to oral intake: A case
report. 1 st Intercontinental Emergency Medicine Congress (2014).
189
Savran B, Coşgun S, Adıgüzel Ü, Öztürk A. Foreign object ingestion: an interesting case
report. 4th Annual congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons (ESPES)
(2014)
Bircan Savran, Endoskopik çocuk cerrahisi, 4th Annual congress European Society of
Paediatric Endoscopic Surgeons, 1-3 Ekim 2014, Bratislava.
Ahmet Aksoy, Celal Kilit. Endovascular aortic aneurysm repair in a patient with unilateral
common iliac artery occlusion. The 10th International Congress of Update in Cardiology and
Cardiovascular Surgery (UCCVS) 13 - 16 May 2014, Antalya.
Celal Kilit, Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Basri Amasyalı. Cor triatriatum Dexter
in a Patient with Pectus Excavatum: A Rare Cause of Right Heart Failure. The 10th
International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) 13 16 May 2014, Antalya. PP 237.
M. Oylumlu,
A. Doğan, M. Oylumlu, A Yıldız, M. Yüksel, F. Kayan, C. Kilit, B.
Amasyalı. Relationship between platelet to lymphocyte ratio and coronary slow flow. The
10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS)
13 - 16 May 2014, Antalya. PP 266.
A. Doğan, M. Oylumlu, C. Kilit. B. Amasyalı. Behçet disease presented with acut cerebral
and coronary infarct caused by left main coronary artery aneurysm. The 10th International
Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) 13 - 16 May 2014,
Antalya. PP 301.
Mehmet Yaymacı, Mehmet Ali Astarcioglu, Taner Sen, Mesut Pınar, Celal Kilit, Afşin
Parspur, Adnan Doğan, Halil İbrahim Durmuş, Basri Amasyalı. Arrhythmogenic Right
Ventricular Cardiomyopathy in Monozygotic Twin Sisters. 29. Uluslararası Katılımlı
Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2013, Antalya.
Celal Kilit, Ahmet Aksoy, Adnan Doğan. Two-stage revascularization treatment of
symptomatic bilateral severe internal carotid artery stenosis – Consecutive application of
carotid artery stenting and carotid endarterectomy in same patient. 29. Uluslararası Katılımlı
Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2013, Antalya.
Mehmet Ali Astarcioglu, Taner Sen, Halil İbrahim Durmuş, Ozan Gursoy, Celal Kilit,
Mehmet Yaymacı, Mesut Pınar, Adnan Doğan, Afşin Parspur, Basri Amasyalı. The removal
of a proximal portion of a fractured lead with the utility of a bulldog lead extender in a patient
190
with recurrent septicaemia following incomplete removal of pacemaker leads. 29. Uluslararası
Katılımlı Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2013, Antalya.
Celal Kilit, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak, Yasemin Korkut. Akut koroner
sendromlu hastalarda D vitamini yetersizliği: Bir pilot çalışma. 15. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi. 2-6 Ekim 2013, Antalya.
Celal Kilit, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak. Hipertansiyon hastalarının
antihipertansif ilaç bilgi düzeylerinin kan basıncı kontrolü ve kardiyovasküler risk faktörleri
üzerine olan etkisi: Pilot çalışma. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2-6 Ekim 2013,
Antalya.
Celal Kilit, Türkan Paşalı Kilit, Yasemin Korkut. Obez ile morbid obez bireylerin sol
ventrikül diyastolik fonksiyonlarının Doppler ve doku Doppler görüntüleme yöntemleri ile
karşılaştırılması. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2-6 Ekim 2013, Antalya.
Celal Kilit, Acil Olgulara Yaklaşım Sempozyumu. 4-5 Ocak 2014. Hilton Garden Inn Otel,
Kütahya. Konuşmacı. Vasküler Kardiyak Aciller.
Celal Kilit, Acil Olgulara Yaklaşım Sempozyumu. 31 Mayıs-1 Haziran 2014. Nehir Termal
Otel, Yoncalı, Kütahya. Konuşmacı. Kardiyak Aciller.
Korkmaz, S., L. Tasli, S. Turgut, F. Akin, G. Turgut, N. Kacar, S. Ergin, C. Ayada, ‘‘A
sectional study in 318 patients with type 2 diabetes; cutaneous signs, complications and ACE
(angiotensin converting enzyme) I/D (insertion/deletion) gene polymorphism, from point of
dermatologist view’’, 22nd Congress of the European Academy of Dermatology and
Venereology, Abstract Book# P709, Istanbul, Turkey, 2-6 October 2013.
Ayada, C., O. Genç, Ü. Toru, R. Akcılar, S. Şahin, G. Erken, H. A. Erken, G. Turgut, S.
Turgut,
‘‘Effect
of
chronic
Systemic
Nesfatin-1
Treatment
in
intestinal
ischemia/reperfusion’’, Feps Physiology Congress, Abstract # P6.2, Acta Physiologica
supplement, Budapest, Hungary, 27-30 August 2014.
Ayada, C., O. Genç, Ü. Toru, R. Akcılar, S. Şahin, G. Erken, H. A. Erken, G. Turgut, S.
Turgut, ‘‘Effect of chronic systemic ozone treatment on endogen level of nesfatin-1 in
intestinal ischemia-reperfusion created rat’’, Feps Physiology Congress, Abstract# P6.3, Acta
Physiologica supplement, Budapest, Hungary, 27-30 August 2014.
Toru, Ü., C. Ayada, O. Genç, R. Akcılar, S. Şahin, G. Erken, H. A. Erken, G. Turgut, S.
Turgut, ‘‘Possible activation of immunity by chronic peripheral ozone and nesfatin-1
191
application in ischemia-reperfusion’’, Feps Physiology Congress, Abstract# P6.17, Acta
Physiologica supplement, Budapest, Hungary, 27-30 August 2014.
Genç, O., R. Akcılar, C. Ayada, H. Şimşek, S. Şahin, A. Koçak, ‘‘Anti oxidative effect of
ozone on spiınal cord injury’’, Feps Physiology Congress, Abstract# P12.16, Acta
Physiologica supplement, Budapest, Hungary, 27-30 August 2014.
Genç, O., C. Ayada, Ü. Toru, R. Akcılar, S. Şahin, G. Erken, H. A. Erken, G. Turgut, S.
Turgut, ‘‘Effect of systemic medical ozone application on oxidative parameters in intestinal
ischemia-reperfusio’’,
Feps Physiology Congress, Abstract# P13.7, Acta Physiologica
supplement, Budapest, Hungary, 27-30 August 2014.
Ayada, C., G. Turgut, S. Turgut, ‘‘Nesfatinin normal ve stres oluşturulmuş sıçanlarda kan
basıncının düzenlenmesine etkisi’’, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri # S04, Ankara,
Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
Akcılar, R., S. Turgut, V. Caner, A. Akcılar, C. Ayada, L. Elmas, T. O. Özcan, ‘‘Doca-tuz
hipertansif sıçanlarda kan basıncı ve renin-anjiotensin sistem üzerine apelinin etkileri’’, 39.
Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri S05, Ankara, Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
Akcılar R., S. Turgut, V. Caner, A. Akcılar, C. Ayada, L. Elmas, T. O. Özcan, ‘‘Tip 2
diyabetik ve doca-tuz hipertansif diyabetli sıçanlarda apelinin kronik etkileri’’, 39. Ulusal
Fizyoloji Kongresi, Bildiri S10, Ankara, Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
Erken, H. A., E. R. Koç, O. Genç, G. Erken, H. T. Çelik, E. C. Gökçe, C. Ayada, S. Turgut,
G. Turgut, ‘‘Nesfatin-1 epilepsi ilişkisi’’, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Özet No: S18,
Ankara, Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
Ayada, C., G. Turgut, S. Turgut, ‘‘Homeostazın düzenlenmesinde nesfatin, stres, IGF-I ve
IGFBP3 ilişkisi’’ 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri P018, Ankara, Türkiye, 10-14 Eylül
2013.
Toru, Ü., C. Ayada, O. Genç, S. Turgut, G. Turgut, ‘‘Kütahya bölgesi KOAH
popülasyonunda MDR-1 C>T gen polimorfizmi sıklığının değerlendirilmesi’’, 39. Ulusal
Fizyoloji Kongresi, Bildiri P045, Ankara, Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
Ayada, C., Ü. Toru, O. Genç, S. Turgut, G. Turgut, ‘‘ACE, AT1 ve AGT gen polimorfizm
sıklıklarının KOAH ile ilişkisi’’, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri P074, Ankara,
Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
192
Şimşek, H., S. Yorulmaz, N. F. Çoban, A. Küçük, R. Akcılar, C. Ayada, O. Genç, ‘‘Farklı
kokuların dikkat üzerine etkisi’’, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi; Bildiri P105, Ankara,
Türkiye, 10-14 Eylül 2013.
Toru, Ü., C. Ayada, ‘‘Dumlupınar üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin organ bağışı ve
transplantasyona bakış açıları’’, Türk Torask Derneği 16. Yıllık Kongresi, Bildiri P554,
Antalya, Türkiye, 3-7 Nisan 2013.
Ayada, C., “Ozonun Etki Mekanizması”, 1. Ulusal Proloterapi Sempozyumu, Sözel Sunum,
DENİZLİ, Türkiye, 2-4 Mayıs 2014.
Türkan Paşalı Kilit, Süleyman Coşgun, Cüneyt Kahraman, Serdar Üçgün. Altı ay
içerisinde anemi tanısı ile İç hastalıkları bölümüne yatan hastalarda anemi etiyolojilerinin
geriye dönük değerlendirilmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013.
Cüneyt Kahraman, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Süleyman Coşgun, Türkan Paşalı Kilit,
Metin Korkmaz, Serdar Üçgün. Anemi Etyolojide Unutulmaması Gereken Bir Neden:
Çölyak Hastalığı. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013.
Cüneyt Kahraman, Gündüz Yümün, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Nazlı Dizen Namdar,
Serdar Üçgün, Metin Korkmaz. Diyabetik Ayaklarda Nötrofil Lenfosit Oranı İlişkisi. 15.
Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013.
Cüneyt Kahraman, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Metin Korkmaz. Prematür Overyen
Yetmezlik ve Otoimmün Tiroiditin Eşlik Ettiği Erişkin Still Hastalığı. 15. Ulusal İç
Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013.
Süleyman Coşgun, Metin Korkmaz, Cüneyt Kahraman, Türkan Paşalı Kilit, Serdar
Üçgün. Karaciğer yağlanmasında yeni bir tanı aracı olan Fibroscan-CAP skoru ile metabolik
sendrom komponentleri arasındaki ilişki. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013.
Cüneyt Kahraman, Metin Korkmaz, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Türkan Paşalı Kilit,
Bekir Şanal, Serdar Üçgün, Orçun Küet. Dev Lenf Nodu Hiperplazisi: Castleman
Hastalığı, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013.
Dizen Namdar, N., Kahraman, C., Akkaş, G., “İbuprofen Kullanımına Bağlı Gelişen
Eritema Multiforme”, 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, syf. 237,
Ankara, Turkiye.
193
Korkut Y, Koçak FE, Kilit T, Arıkan İ, Kahraman C. Kilo İle Gelen Tehlike. 3. Trakya
Aile Hekimliği Kongresi, Edirne-Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.
H. Değer, C.Kahraman, A.N. Değer, E. Kadıoğlu, N. Kahraman, S. Coşkun. Psychogenic
polydipsia and hyponatremia occured after head injuriy. 1 st. İntercontinental emergency
medicine congress, P-0087. 15-18 mayıs Antalya.
C Kucur, K Durmus, MO Old, A Agrawal, TN Teknos, E Ozer, Analysis of Lymph Node
Metastases in Patients Treated with Transoral Robotic Surgery for Oropharyngeal Cancer,
IFHNOS 5th World Congress/American Head and Neck Society 2014 - July 26-30, 2014 New
York, USA.
K Durmus, C Kucur, PT Dziegielewski, E Ozer, Feasibility And Clinical Outcomes Of
Transoral Robotic Surgery And Transoral Robot-Assisted Carbon Dioxide Laser Surgery For
Hypopharyngeal Carcinoma, IFHNOS 5th World Congress/American Head and Neck Society
2014 - July 26-30, 2014 New York, USA.
C Kucur, K Durmus, TN Teknos, E Ozer, How often parapharyngeal space is encountered in
TORS oropharynx cancer resection, IFHNOS 5th World Congress/American Head and Neck
Society 2014 - July 26-30, 2014 New York, USA.
K Durmus, HS Patwa, C Kucur, TN Teknos, A Agrawal, E Ozer, Functional and quality‐of‐
life outcomes of transoral robotic surgery for carcinoma of unknown primary, IFHNOS 5th
World Congress/American Head and Neck Society 2014 - July 26-30, 2014 New York, USA.
C Kucur, K Durmus, MO Old, Agrawal, Arshad, TN Teknos, E Ozer, Management of
Complications and Compromised Free Flaps Following Major Head And Neck Surgery,
IFHNOS 5th World Congress/American Head and Neck Society 2014 - July 26-30, 2014 New
York, USA.
E Şimşek, C Kucur, Z Kaya, O Kuduban, Ö Özkan, Rinoplasti Olmuş Hastada Burunda
Lezyon Nedeni: Sarkoidoz, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014. Antalya.
İ Özbay, C Kucur, F Oghan, P-016 Sfenokoanal Polip Olgusunun Nadir Bir Prezentasyonu,
10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014. Antalya.
C Kucur, S Aksoy, F Oğhan, İ Özbay, N Yıldırım, P-102 Orta Konka Kaynaklı Lobüler
Kistik Hemanjiyom, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014. Antalya.
C Kucur, F Oğhan, İ Özbay, S Aksoy, N Yıldırım, P-104 Fibröz Displazili 2 Olgunun
Sunumu, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Antalya.
194
İ Özbay, F Oğhan, O Erdoğan, S Aksoy, C Kucur, Z Zeybek Sivas, P-140 Akut Sinüzit
Atağında Frontal Sinüs Ön Duvarındaki Defekte Bağlı Olarak Gelişen Periorbital Selülit:
Olgu Sunumu, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Antalya.
N Yıldırım, S Tok, C Kucur, F Oğhan, S Aksoy, PS2-067 Maksiller Sinüste Dev Mukus
Retansiyon Kisti: 2 Olgunun Sunumu, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
N Yıldırım, C Kucur, F Oğhan, S Tok, DM Özatağ, PS2-047 Muhtemelen İntratimpanik
Ve Sistemik Steroid Tedavisinin Zemin Hazırladığı Labirentojenik Menenjit: Olgu Sunumu,
35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013,
Antalya.
S Aksoy, C Kucur, F Oğhan, O Erdoğan, S Külekçi, G Akkaş, PS3-171 Larinkste Nadir
Görülen Sarkomatoid Karsinom: Olgu Sunumu, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
S Külekçi, C Kucur, N Yıldırım, A Zorlu, S Aksoy, PS3-164 Parotis Derin Lob
Onkositoması, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6
Kasım 2013, Antalya.
O Kuduban, C Kucur, S-012 Let-Down Ve Push-Down Septorinoplasti Sonuçlarımız, 10.
Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Antalya.
O Kuduban, F Bingöl, A Budak, C Kucur, S-018 Septoplasti Geçirmiş Olan Hastalarda
Memnuniyetsizlik Nedenlerinin Değerlendirilmesi, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs
2014, Antalya.
C Kucur, F Oğhan, O Erdoğan, İ Özbay, N Yıldırım, S-019 Tek Taraflı Sinonazal
Patolojiler, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Antalya.
C Kucur, O Kuduban, A Öztürk, MS Gözeler, E Şimşek, Z Kaya. S-020 Rinoplasti Olmak
İsteyen Hastalarda Psikolojik Durum Analizi, 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-25 Mayıs 2014,
Antalya.
Cüneyt Kahraman, Nilüfer Kuzeyli Kahraman, Erim Gülcan, Süleyman Coşgun.
Diyabetik
Nefropati
İle
Nötrofil/Lenfosit
Oranı
İlişkisi.
30.
Ulusal
Nefroloji,
Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 13-17 Kasım 2013 Belek Antalya.
PS/GN: 047.
Serdar Üçgün, Erim Gülcan. Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada hipokalsemiye
bağlı dizartri: Vaka takdimi. 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve
Transplantasyon Toplantısı. Sapanca 9-13 Nisan 2014. PS: 07.
195
Cüneyt Kahraman, Erim Gülcan, Metin Korkmaz, Süleyman Coşkun. Prediyaliz
hastalarında proteinüri ile nötrofil -lenfosit oranı arasındaki ilişki. 3. Güncel Böbrek
Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı. Sapanca 9-13 Nisan 2014. PS:
49.
Erim Gülcan, Sunum: Up-to-date in acute graft rejection treatment protocols. II.
International Kazakh-Turkish Nephrology Congress. 12-14 June 2014 Astana Kazakhstan.
Zülfü Bayhan, Faik Yaylak, Ayşe Nur Değer, Akile Zengin, Ahmet Tuğrul Zeytin,
Mustafa Cem Algın. Apendiks Vermiformisin karsinoma in situ komponentli Müsinöz
Kistadenomuna bağlı mukoseli: Görüntülemenin Önemi. 9.Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6
Ekim 2013 Eskişehir.
Emine Kadıoğlu, Zülfü Bayhan, Faik Yaylak, Onur Balaban, Akile Zengin, Mustafa
Cem Algın. Acil serviste görüntüleme tekniklerinin etkin olarak kullanımının önemini
vurgulayan bir safra kesesi perforasyon olgusu. 9.Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013
Eskişehir.
Ahmet Tuğrul Zeytin, Faik Yaylak, Zülfü Bayhan, Sermin Tok, Ayşenur Değer, Mustafa
Cem Algın. Akciğerin metastatik küçük hücreli karsinomuna bağlı tıkanma sarılığı: Acil
serviste ilk değerlendirme ve görüntülemenin önemini vurgulayan bir olgu sunumu.9.Türkiye
Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir.
Ahmet Tuğrul Zeytin, Emine Kadıoğlu, Leman Özlem Özaslantaş, Faik Yaylak, Zülfü
Bayhan, Mustafa Cem Algın. Acil servise nadir bir başvuru nedeni: Tanısı konulmamış bir
akalazya olgusu.9.Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir.
Ayşe Nur Değer, Faik Yaylak, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Cem Algın, Emine
Kadıoğlu. Safra Kesesinde multipl kolesterol polipleri ve kolesterolozis olgu sunumu.1st
İntercontinental Emergency Medicine Congress/ 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi15-18 Mayıs
2014, Antalya.
Faik Yaylak, Volkan Ince, Bora Barut, Bulent Unal, Mehmet Kilic, Sezai Yilmaz. Living
Related Donor Liver Transplantation with Atrio-Caval Anastomosis of Inferior Vena Cava
Graft Stored in Deep-Freeze for Budd-Chiari Syndrome: A Case Report. 20. ILTS, Haziran
2014.
Aktaş S, Özcura F, Aktaş H, Tetikoğlu M. Çocukluk çağında Plusoptix ve Otorefraktometre
ile ölçülen refraksiyon değerlerinin karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,
PS-0650, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye.
196
Tambova E, Özcura F, Şahin A, Yıldırım N. Keratokonus hastalarında Goldmann aplanasyon
tonometrisi, dinamik kontur tonometrisi ve rebound tonometrinin karşılaştırılması. TOD 47.
Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SS-GL-033, 6 – 10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye.
Fatih Şahpaz, Diyabetis mellitus ve komplikasyonlarına bağlı hastalıklarla ilgili konular
tartışıldı. , ADA kongresi 13 - 17 haziran, 2014, San Francisco, California. ABD.
Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli
Kullanımına Yönelik Tutumları, Filiz Özyiğit, Ayşegül Küçük, İnci Arıkan, Özlem
Altuntaş, Hayat Kumbasar, Sibel Fener, Birgül Kahraman, 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
27-31 Ekim 2013 Antalya.
Filiz Özyiğit, İnci Arıkan, Abdülhaluk Akyüz, Buket Tanrıkulu, Aysun Kaya, Kütahya
İlinde 18 yaş üzeri Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları,
16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 27-31 Ekim 2013 Antalya.
Ozlem Altuntas Aydin, Hayat Kumbasar Karaosmanoglu, Birgul Bastan, Filiz Ozyigit, Alper
Gunduz. Asian Pacific Association for the Study of the Liver 2014, 23rd Annual Conference
of APASL, Seizures associated with pegylated interferon alfa and ribavirin treatment in a
patient with chronic hepatitis C, March 12–15, 2014, Brisbane, Australia Topic: 10 Hepatitis
C—Clinical Absno: 670 Hepatol Int (2014) 8:S1–S405, DOI 10.1007/s12072-014-9519-7.
Aynur Gülcan, Filiz Özyiğit, Duru Mistanoğlu Özatağ. “Akılcı antibiyotik Kullanımı”
konulu konferans, Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde 17 Mart 2014 de Sağlık
Bilimleri Enstitüsü tarafından organize edilmiştir.
Filiz ÖZYİĞİT, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Yönerge hazırlama
Çalıştayı, 15 Ocak 2014.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Mahmut Işık, Hasan
Metineren, Turan Cihan Dülgeroğlu, Ekrem Aydın, Yasemin Özkan, Huriye Aras. Akut
Extrüde Disk Hernisinin Spontan Regresyonu; 5 Olgunun Klinik ve MR bulguları. 35. Ulusal
Radyoloji Kongresi 11-16 Kasım 2014 Antalya.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Emine Kadıoğlu, Yasemin
Özkan, Huriye Aras, Hasan Metineren, Turan Cihan Dülgeroğlu, Ekrem Aydın. Masif
Hemartroz İle Prezente Olan Akut Supraspinatus Tendon Rüptürü; Olgu Sunumu. 35. Ulusal
Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya.
197
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Emre Kaçar, Fatma Can, Burcu Tezcan, Hasan
Metineren, Ekrem Aydın, Turan Cihan Dülgeroğlu, Yasemin Özkan, Huriye Aras.
İliotibial Bant Sendromu; Üç Olgu Eşliğinde MR Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi,
11-16 Kasım 2014, Antalya.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Burcu Tezcan, Mehmet Alacalı,
Ekrem Aydın, Hasan Metineren, Turan Cihan Dülgeroğlu, Huriye Aras, Yasemin Özkan.
Plantar Fasciitis MR Bulguları; 3 Olgu Sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım
2014, Antalya.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Burcu Tezcan, Yasemin Özkan,
Huriye Aras, Hasan Metineren, Ekrem Aydın, Turan Cihan Dülgeroğlu, Mehmet
Alacalı. Teres Minör Kasında Kalsifik Tendinit MR Bulguları; 2 Olgu Sunumu. 35. Ulusal
Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya.
Mehmet Eroğlu, Mehmet Yücehan, Hasan Metineren. Nadir bir olgu: birinci metakarpta
soliter osteokondrom, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 12-16 kasım 2014
Antalya.
Simsek H, 39.Ulusal Fizyoloji Kongresi. Sıçanlarda EMG, EEG ve EKG Kaydı (Temel
Elektrofizyoloji Uygulamaları) Kursu, 10 Eylül 2013, Ankara.
Şener Ü., Üçok K., Ulaşlı A.M., Genç A., Karabacak H., Çoban N.F., Şimşek H., Çevik H.
Fibromiyalji Hastalarında Fiziksel Uygunluk, Günlük Enerji Tüketimi, Vücut Kompozisyonu,
Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Durumun Araştırılması. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14
Eylül 2013, Ankara, Özet Kitabı Syf.59, S31.
Genç A., Şener Ü., Bağcıoğlu E., Karabacak H., Çoban N.F., Şimşek H., Yorulmaz S., Üçok
K. Genç Erişkinlerde Lateralizasyonun Anksiyete ve Depresyonla İlişkilerinin Araştırılması.
39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, Ankara, Özet Kitabı Syf.162, P90.
Metintas S, Erdinc O, Arikan I, Kalyoncu C. The Relationship Between Sleep Disorders and
Excessive Daytime Sleepiness and Anxiety in Semi Rural Areas in Eskisehir, Turkey. 5th
World Congress on Sleep Medicine, Valencia- Spain, 28 September-2 October/2013.
Özyigit F, Kocak FE, Arikan I, Genç O. Therapeutic Drug Monitoring of Digoksin.
9.Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 2013. Antalya- Turkey, 24-28 Eylül 2013.
198
Kocak FE, Kilit PT, Korkut Y, Teksen Y, Arikan I, Yontem M, Birgül M. Evaluation of
Incidence of Metabolic Syndrome and Lipid Profile in Obese Women. 9.Uluslararası
Katılımlı Kongre Lab Expo 2013. Antalya- Turkey, 24-28 Eylül 2013.
Arıkan İ. Bir Kent Örneğinde Uygun Olmayan Beslenme Alışkanlıklarının Sosyodemoğrafik
Belirleyicileri. XVI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Antalya- Türkiye 28- 31/10/ 2013.
Arıkan İ, Karakaya K, Tüzün H, Baran E, Göçmen L, Erata M. Türkiye’de Obezite ile
Mücadele Kampanyası Sonrası Toplumda Oluşan Bilgi Düzeyi ve İlişkili Faktörler. XVI.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Antalya- Türkiye 28- 31/10/ 2013.
Korkut Y, Koçak FE, Kilit T, Arıkan İ. Vücut Kitle İndeksi Değişimi ile Parathormon,
Kalsiyum, Potasyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma. 3. Trakya Aile
Hekimliği Kongresi, Edirne-Türkiye 31 Ekim-3 Kasım 2013.
Inanc Gunay R, Arıkan İ, Altaş H, Davutoğlu B, Kızılburun H, Bayram E. Kütahya İli
“Erken Teşhisin Yolundayız” Projesinin İlk Dönem Sonuçları. 13.Ulusal Kanser Haftası
Sempozyumu, Ankara-Türkiye 02- 04 Nisan 2014. (Sözlü sunum).
Davutoğlu B, Arıkan İ, Inanc Gunay R, Kızılburun H, Ebren A, Altaş H. Kütahya İli Kanser
Erken Teşhis ve Tarama Merkezine Başvuran Kadınların Meme Kanseri Tarama Sonuçları.
13.Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Ankara-Türkiye 02- 04 Nisan 2014.
Arıkan İ, Davutoğlu B, Inanc Gunay R, Ebren A, Altaş H. Kütahya İli Emet İlçesinde 30-65
yaş grubu Kadınların Pap Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 13.Ulusal Kanser Haftası
Sempozyumu, Ankara-Türkiye 02- 04 Nisan 2014.
Arıkan İ, Korkut Y. 18 Aylık Bebeklerin İlk 6 Ay Anne Sütü ile Beslenmesine Etki Eden
Faktörler ve Annelerin Uygulamaları. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Antalya-Türkiye
23-27 Nisan 2014.
Onbaşı K, Kilit TP, Erez SÖ, “Immune Thrombocytopenia and Graves' disease: a rare
combination of two immune mediated disease”, Endo Bridge 2013, Oral poster 117, 23-26
October, Antalya, 2013.
Onbaşı K, Hatipoğlu H, Üçgün S, Hatipoglu M, “May dental extraction trigger subacute
thyroiditis?”, European Congress of Endocrinology; Poster number 1102, 3-7 May, Wroclaw,
Poland 2014.
199
Onbaşı K, Keskin L, Üçgün S, “May thyrotoxicosis trigger thrombocytopenia?”; Poster
number 0527, 21-24 June, Chicago, A.B.D 2014.
Onbaşı K, Kilit PT, Yaylak F.”Opere olamayan primer hiperparatiroidili hastalarda
alternatif tedavi seçenekleri ve merkezimizin deneyimleri”,
15. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi, 2-4 Ekim 2013, P-199, Antalya, 2013.
Onbaşı K, Tok S, Birdoğan İ, ”Neden direkt grafi istenilir? Neler görülebilir?”, Türk
Radyoloji Derneği Kongresi 2013, PS-0262 (Ref.0316), 2013.
Genç Ö, Aksu E, Kilit TP, Onbaşı K, Koçak FE, Korkut Y, “ Diyabetik ve bozulmuş
glukoz toleransı olan hastalarda asempomatik bakteriüri, üriner sistem infeksiyonu sıklığı ve
antibiyotik duyarlılıkları“,2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 9-13 Kasım 2013.
Onbaşı K, Üçgün S, “Hipertrigliseridemili hastalarda tedavi ile eruptif ksantomlar geriler
mi?”, 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, poster, 21 Mayıs-25
Mayıs 2014, Antalya.
Taş E, Atlanoğlu Ş, Onbaşı KT, Harmancı AÖ, Taş B. “Diyabetik ketoasidozun tetiklediği
akut portal trombüse sekonder akut iskemik hepatit olgusu”, 5. Hepatoloji Okulu, EP-1 nolu
poster, 30 Mayıs-1 Haziran 2014, Kocaeli.
Cem Algın. Akut batın olgularına yaklaşım. Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği'nce düzenlenen 'Acil olgulara yaklaşım' konulu sempozyum. 31- Mayıs ,1
Haziran 2014, Kütahya.
M.Oylumlu, A.Yıldız, S.Ercan, M.Oylumlu, V.Davutoğlu., The 10th International Congress
of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde, "The American
Journal of Cardiology Supplement", bildiri kitapçığındaki "Cardiac Metastasis of A LowGrade Myofibroblastic Sarcoma", 92-92 pp., Antalya, Turkey, Mart, 2014.
M.Oylumlu, S.Ercan, F.Basanalan, M.Kaplan, V.Davutoglu., 29. Ulusal Kardiyoloji
Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Kardiyol Dern Arş 2013, Suppl 2", bildiri
kitapçığındaki "Both Sided Native Valve Endocarditis in Intravenous Drug Abuser.", 88-88
pp.,Antalya, Türkiye, Ekim, 2013.
S.Ercan, V.Davutoğlu, M.Oylumlu, M.Kaplan, İ.H.İnanç., 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
konferansı dahilinde , "J Am Coll Cardiol. 2013, Suppl C", bildiri kitapçığındaki "Prognostic
Role of Hematologic Parameters in Heart Failure Patients with Incidental Massive Pleural
Effusion Diagnosed During Echocardiographic Evaluation.", 103-103 pp.,Antalya, Türkiye,
Ekim, 2013.
200
S.Ercan, V.Davutoğlu, M.Oylumlu, İ.H.İnanç, M.Kaplan., 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
konferansı dahilinde , "J Am Coll Cardiol. 2013, Suppl C", bildiri kitapçığındaki "Prognostic
Role of Echocardiographic Parameters in Heart Failure Patients with Incidental Massive
Pleural Effusion Diagnosed During Echocardiographic Evaluation.", 110-110 pp.,Antalya,
Türkiye, Ekim, 2013.
S.Ercan, V.Davutoğlu, G.Altunbaş, M.Oylumlu, İ.H.İnanç, M.Kaplan, M.Yüce, O.Özer., 29.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde , "J Am Coll Cardiol. 2013, Suppl C",
bildiri kitapçığındaki "Prognostic role of incidental pleural effusion diagnosed during
echocardiographic evaluation.", 80-80 pp.,Antalya, Türkiye, Ekim, 2013.
Aksoy Ö., Aydın D., "Prostat verisinin Splayn Düzeltme ve Regresyon Splayn Yöntemleriyle
Tahmini", Uluslararası Katılımlı 15.Ulusal Biyoistatistik Kongresi",20-23 Ağustos 2013,
Didim, AYDIN - 2013.
Aksoy Ö., Aydın D., "Ankara`da Konut Fiyatlarının Toplamsal ve Yarı Parametrik Toplamsal
Regresyon Modelleriyle Tahmini", 1.Genç İstatistikçiler Sempozyumu, GİS 2013, 10-11
Eylül 2013, ANKARA - 2013.
Aksoy Ö., Tatlıdil H., "Avrupa Birliğinde İhracatın Panel Veri ile Analizi”, 1.Genç
İstatistikçiler Sempozyumu, GİS 2013, 10-11 Eylül 2013, ANKARA - 2013.
Aksoy Ö., Akkuş Ö., Özkoç H., "Kişilerin Borçlanma Olasılıklarının Ardışık Lojit Model İle
Tahmini", 1.Araştırmacılar ve İstatistikçiler Kongresi, AİK 2013,12-13 Eylül 2013,
ANKARA - 2013.
Sezgin Zeren, Uğur Kesici, Sevgi Kesici, Gluteal Kist Hidatik; Olgu Sunumu,19.Ulusal
Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
Ayşe Nur Değer, Emine Kadıoğlu, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan,Cem Algın, Ahmet
Tuğrul Zeytin. Hurthle cell carcinomas in the thyroid gland; two rare cases,10.Ulusal Acil Tıp
ve 1 st İntercontinental Emergency Medicine Congress,15-18 Mayıs 2014, Antalya.
Ayşe Nur Değer, Emine Kadıoğlu, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Mahir Tayfur. Primary
Lipoma of the Scrotum: Two Cases, 10.Ulusal Acil Tıp ve 1 st İntercontinental Emergency
Medicine Congress,15-18 Mayıs 2014, Antalya.
Ayşe Nur Değer, Faik Yaylak, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Cem Algın, Emine
Kadıoğlu. Safra kesesinde multibl kolesterol polipleri ve kolesterolozis olgu sunumu,
10.Ulusal Acil Tıp ve 1 st İntercontinental Emergency Medicine Congress,15-18 Mayıs
2014,Antalya
201
Mehmet Fatih Ekici, Yalçın Sönmez, Mehmet Korkmaz, Ayşenur Değer, Zülfü Bayhan.
Acil servise başvurunun nadir sebebi: Güdük apandisit. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20
Nisan 2014, Antalya.
Çağrı Tiryaki, Zülfü Bayhan, Ertuğrul Karğı, Hakan Uzunoğlu, Tufan Elipek, Ahmet Oktay
Yirmibeşoğlu. Behçet Hastalığına bağlı kolon perforasyonu; olgu sunumu.19. Ulusal Cerrahi
Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
Remzi Kurt, Ertuğrul Karğı, Çağrı Tiryaki, Zülfü Bayhan, Hakan Uzunoğlu, Ahmet Alponat.
Lokal ileri evre rektum tümörlerinde neoadjuvankemoradyoterapininlokal kontrol ve
hastalıksız sağkalım üzerine etkisi.19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
Zülfü Bayhan, Sezgin Yılmaz, Çağrı Tiryaki, Ertuğrul Karğı, Bercis İmge Uçar. Hidatik
kistin bilier kanallara rüptürüne bağlı olarak gelişen akut pankreatit.19. Ulusal Cerrahi
Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
Ayşe Nur Değer, Emine Kadıoğlu, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cem Algın, Ahmet
Tuğrul Zeytin. Hurtle cell carsinomas in the thyroid gland: two rare cases. 1 st.
İntercontinental emergency medicine congreess. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi15-18 Mayıs
2014, Antalya.
Ayşe Nur Değer, Emine Kadıoğlu, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Mahir Tayfur. Primary
Lipoma of theScrotum. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess / 10. Ulusal Acil
Tıp Kongresi 15-18 Mayıs 2014, Antalya.
Emine Kadıoğlu, Zülfü Bayhan, Sermin Tok, Nilüfer Bayhan, Murat Seyit. Gis kanama
düşünülerek acile yönlendirilen akut batın olgusu. 1st İntercontinental Emergency Medicine
Congress/ 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi 15-18 Mayıs 2014, Antalya.
Ümran Toru, Erdoğan Çetinkaya, Mehmet Akif Özgül, Betül Polat Akdemir, Şule Gül. Bir
Diş Dolgusunun Yolculuğu. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, EP-002, 02-06 Ekim 2013, Çeşmeİzmir.
Ümran Toru, Tuba Coşkun, Murat Acat, Hilal Onaran, Şule Gül, Erdoğan Çetinkaya.
Vertebroplastiyi Takiben Gelişen Pulmoner Sement Embolisi. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi,
EP-095, 02-06 Ekim 2013 Çeşme-İzmir.
Mehmet Akif Özgül, Ümran Toru, Murat Acat, Derya Özden Omaygenç, Halide Nur Ürer,
Erdoğan Çetinkaya. Trakeanın Nadir Bir Tümörü: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör ve
Endoskopik Tedavisi. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, EP-013, 02-06 Ekim 2013, Çeşme-İzmir.
Ümran Toru, Murat Acat, Şule Gül, Hilal Onaran, Muzaffer Metin, Erdoğan Çetinkaya.
Monostatik Fibroz Displazi: İki Olgu Nedeniyle. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, EP-234, 02-06
Ekim 2013, Çeşme-İzmir.
202
Şule Gül, Murat Acat, Hilal Onaran, Ümran Toru, Zeki Günlüoğlu, Erdoğan Çetinkaya
Nadir Görülen Bir Lenfanjioleiyomyomatozis Olgusu. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, EP-069,
02-06 Ekim 2013, Çeşme-İzmir.
Erdoğan Çetinkaya, Mehmet Akif Özgül, Ümran Toru, Hilal Onaran, Şule Gül, Ertan Çam.
Mediasten Kistlerinin Tanı ve Tedavisinde EBUS-TBİA’nin Yeri. TÜSAD 35. Ulusal
Kongresi, TP-024, 02-06 Ekim 2013, Çeşme-İzmir.
Ertan Çam, Erdoğan Çetinkaya, Mehmet Akif Özgül, Ümran Toru, Şule Gül, Hilal Onaran.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Yeniden Evrelemesinde Endobronşial Ultrason
Eşliğinde Transbronşial İğne Aspirasyonunun Yeri. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, SS-022, 0206 Ekim 2013, Çeşme-İzmir.
Emine Banu Çakıroğlu, Ali Nihat Annakkaya, Ümran Toru, Talha Dumlu, Kezban Özmen
Süner, Adem Güngör. Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Ortalama Trombosit Hacmi ve
CPAP Tedavisinin Etkisi. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, TP-077, 02-06 Ekim 2013, Çeşmeİzmir.
Taner Şen, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Tuncay Vatansever, Ümran Toru, Basri Amasyalı.
Akut akciğer ödemi ve gebelik: İlginç bir olgu. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji
Kongresi, OS-057, 26-29 Ekim 2013, Belek-Antalya.
Ümran Toru. Göğüs Duvarında Ekspansif Kitleye Neden Olan Bir Skuamöz Hücreli Akciğer
Karsinomu Olgusu. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, P018, 2-6 Nisan 2014, BelekAntalya..
Ümran Toru. İlginç Bir Atelektazi Nedeni: İlaç Aspirasyonu. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık
Kongresi, P457, 2-6 Nisan 2014, Belek-Antalya.
Ümran Toru. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Meslek
Hastalıkları Sempozyumu’nda ‘Meslek Hastalıklarının Tıbbi Boyutu’ konulu sunum. Kasım
2013.
Ümran Toru. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen 'Akciğer
Kanseri'nde Palyatif Tedavi ve Özel Durumlar' konulu sempozyumda ‘Ağrıda Ne
Yapmalıyız?’ konulu sunum. 31 Mayıs 2014, Ataköy Sheraton-İstanbul.
Ümran Toru. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Dumlupınar Üniversitesi’nde
düzenlenen Meslek Hastalıkları Sempozyumu’na katılım. Kasım 2013, DPÜ-Kütahya.
203
Ümran Toru. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen ‘Akciğer
Enfeksiyonları Tedavisi' Eğitim Toplantısı 8 Mart 2014 tarihinde, Anemon Otel, Eskişehir.
Ümran Toru. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen ‘Mekanik
Ventilasyon Stratejileri Eğitim Toplantısı’ na katılım. 22 Mart 2014, Marigold Otel, Bursa.
Ümran Toru. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi tarafından düzenlenen ‘ACCP 2013 Kılavuzu Rehberliğinde Küçük Hücreli Dışı
Akciğer Kanseri Güncelleme Toplantısı’ na katılım. 26 Nisan 2014, Afyonkarahisar İkbal
Termal Otel, Afyon.
Ümran Toru. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği 'Akciğer Kanseri'nde Palyatif
Tedavi ve Özel Durumlar' konulu sempozyuma katılım. 31 Mayıs 2014, Sheraton Otel,
Ataköy -İstanbul.
Yasemin Korkut, Sık idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda voiding sistoüretrografi
incelemesi, 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, poster, 25-29 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut, Habersiz gelen hipertansiyon, 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, poster, 25-29
Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut, Kütahyada çocuklarda boğaz kültürü üremelerinin değerlendirilmesi, 7.
Aile Hekimliği Güz Okulu, poster, 25-29 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut, Bursada aile hekimliği polikliniğine gelen hastalarda servikal smear
yaptırma sıklığı, 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, poster, 25-29 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut, Kütahya ilinde spesifik pediatric allerji panellerinin değerlendirilmesi, 7.
Aile Hekimliği Güz Okulu, poster, 25-29 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut, Erişkin hastalarda boğaz kültürü değerlendirilmesi, 7. Aile Hekimliği Güz
Okulu, poster, 25-29 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut, Evaluation of incidence of metabolic syndrome and lipid profile in obese
women, Klinik biyokimya uzmanları derneği/uluslararası katılımlı kongre&lab expo eylül
2013 poster.
Yasemin Korkut, Obez ile morbid obez bireylerin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının
Doppler ve doku Doppler görüntüleme yöntemleri ile karşılaştırılması, 15. Ulusal İç
Hastalıkları Kongresi poster 2013/2-6 Ekim.
204
Yasemin Korkut, Akut coroner sendromlu hastalarda D vitamin yetersizliği: bir pilot
çalışma, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi poster 2013/2-6 Ekim.
Türkan Paşalı Kilit, Yasemin Korkut, Aslıhan Yonca, Yalçın Koçak, Monoartrit kliniği ile
başvuran behçet hastası olgusu, poster 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi Kasım 2013.
Yasemin Korkut, Diyabetik ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda asemptomatik
bakteriüri, üriner system infeksiyonu sıklığı ve antibiyotik duyarlılıkları, poster, 2. Ulusal
Klinik Mikrobiyoloji Kongresi Kasım 2013.
Korkut, Y., Dizen Namdar, N., "Siyah Kıllı Dil: Bir Vaka Sunumu", 13. Ulusal Aile
Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Belek, Antalya, Turkiye.
Korkut, Y., Dizen Namdar, N., "İncir dermatitli bir olgu sunumu", 3. Ulusal Aile Hekimliği
Kongresi, 5-6 Nisan 2014, Ankara, Turkiye.
Dizen Namdar, N., Korkut, Y., Ergen Dibeklioglu, S., "İnfantil Oftalmik Zoster: Olgu
Sunumu", 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, syf. 231, Ankara,
Turkiye.
Dizen Namdar, N., Korkut, Y., Zorlu, T., "İncire Bağlı Gelişen Fitofotodermatit: 5 Olgu
Sunumu", 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, syf. 228-229, Ankara,
Turkiye.
Korkut, Y., Tak, H., Dizen Namdar, N., Paşalı Kilit, T., Sönmez, C.I., “Bir Erüptif
Ksantom Vakası”, 7. Aile Hekimliği Güz Okulu, 25-29 Eylül 2013, syf. 108-109, Antalya,
Türkiye.
Yasemin Korkut, 1-18 aylık bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesinde etki eden
faktörler ve annelerin uygulamaları, poster, 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Kasım 2013.
Yasemin Korkut, Hirudoterapi sonrası gelişen selülit, poster, 13. Ulusal Aile Hekimliği
Kongresi Kasım 2013.
Yasemin Korkut, Fatma Can, Troid hemiagenezisi: olgu sunumu, poster, 13. Ulusal Aile
Hekimliği Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya.
Korkut, Y., Dizen Namdar, N., "Hint kınasına bağlı gelişen allerjik kontakt dermatif
olgusu", 3. Ankara Aile Hekimliği Kongresi, Mart 2014.
205
E. Kadıoğlu, S. Karaman, L.Ö. Özaslantaş, Y. Korkut. Akut batında nadir bir neden splenik
enfakt. 1 st. Intercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
Yasemin Korkut, Kadınlarda Meme Muayenesi Fakındalığı, 7. Aile Hekimliği Güz Okulu,
sözlü sunum, 25-29 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.
Yasemin Korkut,
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Panelinde “Ozonterapi” konuşması
(panelist), 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Nisan 2014.
Can F, Ektopik Maksiller Diş: Olgu Sunumu 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım
2013, Antalya.
Can F, Okçu ÖS, Oktay A, Bilgen IG. Benign Meme Kitleleri İçinde Malignite Gelişen
Lezyonların Görüntüleme Bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Can F, Şanal B, Korkmaz M. Nadir Bir Varyasyon: Çift Sağ Renal Ven ve Retroaortik Sol
Renal Ven Birlikteliği 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Okçu ÖS, Oktay A, Can F, Bilgen IG. Kalın-İğne Biyopsisinde Saptanan Yüksek Riskli
Meme Lezyonlarında Eksizyonel Biyopsi / Uzun Dönemli İzlem Sonuçları. Sözlü Bildiri, 35.
Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Okçu ÖS, Can F, Oktay A, Bilgen IG. Meme İmplant komplikasyonları 35. Ulusal Radyoloji
Kongresi, 2014, Antalya.
Korkmaz M, Şanal B, Can F, Güneyli S, Kaçar E, Metineren H. Femur Proksimalinde
Parosteal Lipom: Nadir Bir Olgu 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Mehmet Fatih Ekici, Serkan Güneyli, Fatma Can, Sezgin
Zeren, Zülfü Bayhan, Emre Kaçar, Süleyman Çoşgun. Süperior mezenterik arter (Wilkie’s)
sendromu: Bir olgu sunumu 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Emine Kadıoğlu, Emre Kaçar, Serkan
Güneyli, Bekir Aras. Künt Travmaya Sekonder Renal Arter Trombozu: Olgu Sunumu. 35.
Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Serkan Güneyli, Emre Kaçar, Cüneyt Kucur.
Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
206
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Serkan Güneyli, Emre Kaçar, Ümran Toru.
Plevranın Soliter Fibröz Tümörü: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014,
Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Serkan Güneyli, Emre Kaçar, Fatih
Temiztürk, Hasan Metineren. Aksesuar Naviküler Sendrom: Olgu Sunumu. 35. Ulusal
Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Cüneyt
Kahraman, Serkan Güneyli, Emre Kaçar, Süleyman Çoşgun. Tip 4 Kist Hidatiği Taklit
Eden Gossibipoma: Olgu Sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Serkan Güneyli, Bekir Aras, Mehmet Yücel,
Sezgin Zeren. Nadir Bir Olgu: Retrokaval Üreter (Sirkumkaval Üreter). 35. Ulusal Radyoloji
Kongresi, 2014, Antalya.
Mehmet Korkmaz, Bekir Şanal, Fatma Can, Serkan Güneyli, Emre Kaçar. Ultrasonografi
Eşliğinde Transtorasik Biyopsi Sonuçlarımız. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Bircan Savran, Tuğrul Yasin
Karakuş, Saime Ergen Dibeklioğlu, Cüneyt Kucur, İsa Özbay, Emine Mestan.
Nonfamilial Cherubism; Olgu Sunumu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Emre Kaçar, Fatma Can, Ahmet Büber, Sermin Tok,
Çiğdem Devir, Ufuk Arıkan, Şahinde Atlanoğlu, Sezgin Zeren, Mehmet Fatih Ekici. Tüm
İleum Anslarını İçeren Dev İnguinoskrotal Herni. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014,
Antalya.
Bekir Şanal, İlknur Işık, Mehmet Korkmaz, Cüneyt Kucur, Fatma Can, Emre Kaçar,
Türkan Paşalı Kilit, Cüneyt Kahraman, Ahmet Koçak. Radyoaktif İyot Tedavisinin
Vasküler Endotel Üzerine Etkisi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Bekir Aras, Mehmet Yücel,
Ramazan Büyükkkaya, Ayla Büyükkaya. Renal Hilus Açısı Üriner Taş Oluşumunda Etkili
mi? 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2014, Antalya.
Can F, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 1. Acil Olgulara
Yaklaşım Sempozyumu, Konuşmacı, Acil Olgularda Radyolojik Tetkikler, 4-15 Ocak 2014,
Kütahya.
207
Bekir Aras, Sezgin Zeren, Bekir Şanal, Zülfü Bayhan, Mehmet Korkmaz, Mehmet
Sevim, Metin Mestan, Mehmet Yücel, Mesanenin Sağ İnguinal Herniasyonu; İki Olgu
Sunumu. (TRD 2014).
Yasemin Özkan, Bekir Şanal, Sermet İnal. Aort Diseksiyonu Geçiren Bir Hastada
Ankilozan Spondilit Akla Gelebilir; Olgu Sunumu. FTR 13. Uludağ Sempozyumu, Mart
2014.
Yasemin Özkan, Bekir Şanal. Ankilozan Spondilit ve Romatoid Artrit Birlikteliği, 6.
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Mart 2014.
Yasemin Özkan, Bekir Şanal, Ahmet Öztürk. CRPS-1 patients, the Hospital Anxiety and
Depression Scale. 19th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Mayıs
2014. Marseille, France.
Yasemin Özkan, Bekir Şanal, Nöraljik Amiyotrofi İle Seyreden Romatoid Artrit Hastası.
49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013 Antalya.
Yasemin Özkan, Bekir Şanal. Seckel Sendromu, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2013
Antalya.
Cüneyt Kucur, Onur Erdoğan, Sermin Tok, Bekir Şanal, Mustafa Özkan, Nadir Yıldırım.
Dev konka bülloza piyeloseli. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2013.
Bircan Savran, Yasin Tuğrul Karakuş, Bekir Şanal, Ahmet Koçak. Otoampute apandisit;
olgu sunumu. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 10-11 2013.
Bircan Savran, Bekir Şanal, Ünal Adıgüzel, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Saime
Ergen Dibeklioğlu, Yasin Tuğrul Karakuş. Çocuklarda Görülen geçici invajinasyonda
klinik ve radyolojik multidisipliner yaklaşımın önemi. (TRD 2014).
Mehmet Taha Avcı, Halil Bozkaya, Celal Çınar, Mehmet Korkmaz, İsmail Oran, Mustafa
Parıldar. Mezenterik Ektopik Varislerin Perkutan Transvenöz Embolizasyonu. (TRD 2013).
Mehmet Taha Avcı, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Mehmet Korkmaz, İsmail Oran, Mustafa
Parıldar. Abdominal Aort Anevrizması Multilayer Aortik Stent (Cardiatis) ile tedavi edilen
Behçet hastalığı olan olguda Akut Bilateral Renal Arter Trombozu. (TRD 2013).
Mehmet Korkmaz, Halil Bozkaya, Celal Çınar, Bekir Şanal, İsmail Oran, Mustafa Parıldar.
Dirençli Masif Hematürinin Tedavisinde Selektif İnternal İliak Arter Embolizasyonu. (TRD
2013).
208
Mehmet Korkmaz, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Bekir Şanal, Mehmet Taha Avcı, Mustafa
Parıldar, İsmail Oran. Torasik Outlet Sendromunun Tanısında Çok Kesitli BT Anjiografi.
(TRD 2013).
Halil Bozkaya, Celal Çınar, Serkan Ertugay, Mehmet Korkmaz, Hakan Posacıoğlu, Mustafa
Parıldar. İliak ven kompresyon sendromunun (May-Thurner sendromu) endovasküler tedavisi.
(TRD 2013).
Mehmet Taha Avcı, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Mehmet Korkmaz, İsmail Oran, Mustafa
Parıldar. Plörodez Operasyonu Sonrası Gelişen Toraks Duvarında Arteriyo-Venöz Fistül.
(TRD 2013).
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Emre Kaçar, Ali Alıcı, Nevzat Demirhan, Osman Serhat
Güner. Dev gastrik trikobezoar olgusu; US ve ÇKBT bulguları. (TRD 2013).
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz,Cüneyt Kucur, Emre Kaçar, Mahmut Işık, Ömer Genç.
Karotidinia Sendromu; Manyetik Rezonans bulguları. (TRD 2013).
Mehmet Korkmaz, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Bekir Şanal, Mehmet Taha Avcı, Mustafa
Parıldar, İsmail Oran. Yttrium-90 Mikroküre (Y-90) ile Yapılan Radyoembolizasyon Tedavisi
Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Erken Dönem Karaciğer Absesi. (TRD 2013).
Mehmet Korkmaz, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Bekir Şanal, İsmail Oran, Mustafa Parıldar.
Paget-Von Schroetter Sendromu: 2 Olgu Sunumu. (TRD 2013).
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Bekir Aras, Mehmet Yücel, Emre Kaçar, Bayram Parlak.
Divertikül içerisinde mesane tümörlü iki olgu; Manyetik Rezonans bulguları. (TRD 2013).
Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Mahmut Işık, Ahmet Koçak, Hasan Metineren, Emre
Kaçar. Epidural kitleyi taklit eden posteriora migre sekestre disk hernisi; iki olgu. (TRD
2013).
Yalçın Sönmez,Tuğrul Zeytin,Mehmet Fatih Ekici, Mehmet Korkmaz. Acil servise nadir bir
başvuru nedeni olarak safra taşı ileusu: Bir olgu sunumu. (9.Türkiye Acil Tıp Kongresi 2013).
Halil Bozkaya,Celal Çınar, Mehmet Korkmaz, Mustafa Parıldar,İsmail Oran. Periferik
kronik Arteriyovenöz fistüllerin transvenöz yolla küratif embolizasyonu. (TRD 2013).
Serkan Güneyli, Mustafa Gök, Celal Çınar, Halil Bozkaya, Mehmet Korkmaz, Mustafa
Parıldar, İsmail Oran. İatrojenik hepatik arteryel lezyonların endovasküler embolizasyonu ve
embolizasyon sonrası klinik sonuçlar. (TRD 2014 Sözlü bildiri).
209
Serkan Güneyli, Halil Bozkaya, Celal Çınar, Mehmet Korkmaz, Soner Duman, Türker Acar,
Yiğit Akın, Mustafa Parıldar, İsmail Oran. Endovasküler aort anevrizması tedavisini takiben
gelişebilen kontrast madde nefropatisi için risk faktörlerinin değerlendirilmesi (TRD 2014
Sözlü bildiri).
Serkan Güneyli, Mustafa Gök, Halil Bozkaya, Celal Çınar, Arastu Tizro, Mehmet Korkmaz,
Yiğit Akın, Mustafa Parıldar, İsmail Oran. İatrojenik renal arteryel lezyonların endovasküler
embolizasyonu ve embolizasyon sonrası klinik sonuçlar. (TRD 2014 Sözlü bildiri).
Koçak C, Metineren HM, Koçak FE, Ekici MF, Sönmez Y. Tiroidin Hyalinize Trabeküler
Adenomu: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 / İzmir, P207, sf
102.
Celal Kilit, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak, Yasemin Korkut. Akut coroner
sendromlu hastalarda D vitamin yetersizliği: Bir pilot çalışma. 15. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi 2-6 Ekim 2013/Antalya.
Celal Kilit, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak. Hipertansiyon hastalarının
antihipertansif ilaç bilgi düzeylerinin kan basıncı kontrolü ve kardiyovasküler risk faktörleri
üzerine olan etkisi: Pilot çalışma. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2-6 Ekim 2013/Antalya.
Özlem Genç, EvrimAksu, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı, Fatma Emel Koçak,
Yasemin Korkut. Diyabetik ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda asemptomatik
bakteri
üri,
üriner
system
enfeksiyonu
sıklığı
ve
antibiyotik
duyarlılıkları.
2.
UlusalKlinikMikrobiyolojikongresi 9-13/11/2013 Antalya.
M Yöntem, S Kaleli, ABozdağ, İ Dönmez, M Cilo, FE Koçak. Evaluation of lipid and
hematological parameters in patients with chronic renal failure. Klinik Biyokimya Uzmanları
Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2013, 24-28/09/2013/Antalya.
M Cilo, M Yöntem, FE Koçak, ABüber. Investigation of serum levels of tumor markers in
patients with chronic renal failure. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası
Katılımlı Kongre & Lab Expo 2013, 24-28/09/2013/Antalya.
M. Fatih Ekici, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, İrfan Okumuşer, Fatma Emel Koçak. Tiroid
hematomu ön tanısı ile opera edilen tiroid karsinosarkomu: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, 16-20/04/2014, Antalya.
210
M. Fatih Ekici, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, Fatma Emel Koçak. Appendektomi
materyalinde insidental olarak saptanan Enterobius Vermikularis enfeksiyonu: olgu sunumu.
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20/04/2014, Antalya.
E. Kural, N. Dizen Namdar, S. Aktas, S. Altuntas Kaksi, T. Zorlu, "Evaluation of anthrax
patients during outbreak of the disease in the southeastern part of Turkey", 22nd Conress of
the European Academy of Dermatology and Venereology, 2-6 Ekim 2013, Istanbul, Turkey.
Dizen Namdar, N., Koçak, C., "Erüptif Siringoma: Olgu Sunumu", 21. Prof. Dr. A. Lütfü
Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, syf. 238, Ankara, Turkiye.
Dizen Namdar, N., Pasali Kilit, T., Aslan, F., Metineren, H., "Yaygın Gut Tofüsü: Olgu
Sunumu", 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, syf. 237, Ankara,
Turkiye.
Dizen Namdar, N., Zorlu, T., Kural, E., "Sol Ön Kolda Ekrin Porama: Nadir Yerleşimli bir
Olgu", 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013, syf. 237, Ankara,
Turkiye.
Dizen Namdar, N., Kural, E., Metineren, M.H., Kocak, C., "Lineer Liken Planus
Pigmentozus: Olgu Sunumu", 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 13-17 Kasım 2013,
syf. 232, Ankara, Turkiye.
Yasemin Özkan, Reflecting the combination of FMF and Multiple Sclerosis: 3rd
Internatıonal conference on neurology&epıdemıology, 21-23 Kasım 2013, Abu Dhabi.
Yasemin Özkan, “Multipl skleroz (MS) hastalarinda serum D vitamini duzeyi ile yorgunluk yurume guclugu-yasam kalitesi arasindaki iliski" 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 26 – 29
Eylul 2013 Dalaman.
Yasemin Özkan, Serebral alsi hastalarında kaba motor fonksıyon ile aile beck depresyon
arasındaki ilişki, 49.Ulusal Noroloji Kongresi 15 – 21 Kasım 2013 Antalya.
Yasemin Özkan, Impıgement shoulder syndrome associated with Parkinson's disease, 3rd
Internatıonal conference on neurology&epıdemıology, 21-23 Kasım 2013, Abu Dhabi.
Yasemin Özkan, Quality of lıfe ın patıents wıth ms and d vitamin level, 3rd Internatıonal
conference on neurology&epıdemıology, 21-23 Kasım 2013, Abu Dhabi.
Yasemin Özkan, Axillary nerve palsy occurring after herpes zoster infection, 19 th Europen
Congres of Physical and Rehabilitatıon Medıcıne May 26th-31st, 2014 – Marseille, France.
211
Yasemin Özkan, "Osteoporomalazi" 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 26 – 29 Eylul 2013
Dalaman.
Yasemin Özkan, Çini İşlemesi Yapan Bir Kadında Gelişen Kienböck Hastalığı: Olgu
Sunumu"5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 26 – 29 Eylul 2013 Dalaman.
Yasemin Özkan, "Romatoid Artrit nedeni ile uzun süre ve kontrolsüz glukokortikoid
kullanımına bağlı sağ femur başı osteonekrozu ile birlikte dorsal ve lomber vertebralarda
yaygın osteoporoz" 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 26 – 29 Eylul 2013 Dalaman.
Yasemin Özkan, "Kemik Ağrısı ve Lomber çökme Fraktürü ile Seyreden Osteoporoz
olgusu" 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 26 – 29 Eylul 2013 Dalaman.
Yasemin Özkan, "Kompleks bölgesel ağrı sendromu olan vakada pregabalin kullanımı" 5.
Ulusal Osteoporoz Sempozyumu 26 – 29 Eylul 2013 Dalaman.
Yasemin Özkan, Multiple skleroz hastalarında huzursuz bacak sendromu sıklığı ve serum
dvitamini düzeyi ile ilişkisi, 49.Ulusal Noroloji Kongresi 15 – 21 Kasım 2013 Antalya.
Yasemin Özkan, Nöraljik amiyotrofi ile seyreden romatoid artrit hastası, 49.Ulusal Noroloji
Kongresi 15 – 21 Kasım 2013 Antalya.
Yasemin Özkan, Romatoid artrit ve brucelloz birliktegi, 25 - 29 Mart 2014 6. Uluslararasi
Katilimli Turk Romatoloji Kongresi Antalya.
Yasemin Özkan, Ankilozan spondilit ve Forestier hastaligi birlikteliği, 19-21 Eylul
2014 Sivas Romatoloji Gunleri Sivas Cumhuriyet Universitesi.
Yasemin Özkan, Yutma güçlüğü-Boyun ağrısı-Forestıer hastalığı, 36. Türk Ulusal Kulak
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya.
Yasemin Özkan, Plantar Fasiiitis Mr bulguları, 35.Ulusal Radyolojı Kongresi.
S. Karaman, M.uysal, M. Ayan, U.Taş, A.Özgüven, E. Kadıoğlu, A. Çelik. Vertebralartery
dissection occuring with nausea and vomiting. 1 st. İntercontinental emergency medicine
congreess. 15-18 mayıs Antalya.
S. Karaman, M. Uysal, B. Hasgül, M.Ayan, M.Esen, N.Başol, E. Kadıoğlu. Fantom Ağrısı. 1
st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, B.Savran, H. Erçelik, E. Kadıoğlu. Live leach enfastation due to oral intake. 1 st.
İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
212
M. Seyit, K. Kıran, E. Kadıoğlu, H. Erçelik. Rare diagnosis of sudden vision loss: posterior
reversible encephalopathy syndrome. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess.
15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, B.Savran, H. Erçelik, E. Kadıoğlu. A foreing body ingestion thad needs attention:
sea monkey. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, E.Ş. Parspur, E. Kadıoğlu, H. Erçelik. transformation processfrom atipycal
pneumonia of a patient with mental reterdation. 1 st. İntercontinental emergency medicine
congreess. 15-18 mayıs Antalya.
A.T.Zeytin, M.S. Patlakoğlu, M. Seyit, E. Kadıoğlu, Ş. Kaya. Post travmatik pulmonary
pseudocyst. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, M. Korkmaz, A. Ösün, E. Kadıoğlu. Rare intracranial hemorrage: hemorrage in
septum pellucidum. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs
Antalya.
A.T.Zeytin, S. Tok, E. Kadıoğlu, M. Seyit. The cause of dyspnea: Hiatal hernia. 1 st.
İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
A.N. Değer, E. Kadıoğlu, B. Aras, M. Yücel, H. Değer. Neurofibroma with atypical feature
– A rare scrotal mass. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs
Antalya.
A.N. Değer, E. Kadıoğlu, A. Atalay, H. Değer, E. Yakarıcı. Malignant melanoma with
aggressive behavior. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs
Antalya.
M. Seyit, E. Kadıoğlu, H. Erçelik, H. Aydın. This is a case report about taking careful
medical history, explaining the procedure properly and using proper language whilst talking
to the patient referred to emergency service with rectal foreign body. 1 st. İntercontinental
emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, Y. Sönmez, E. Kadıoğlu, H. Erçelik. An uncommon cause of abdominal pain:
Endometriosis of rectus muscle. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18
mayıs Antalya.
213
M. Seyit, E. Kadıoğlu, H. Erçelik, H. Aydın. Patient who thought the ticks at anal area as
hemorrhoids: İnspection is a must. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 1518 mayıs Antalya.
H. Değer, A.N. Değer, M. Kara, Ö. Kara, E. Kadıoğlu. Movement artifact of the different 3D
image. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
S. Karaman, M. Uysal, M. Ayan, U. Taş, A. O. Taş, K.Aytekin, E. Kadıoğlu. Tekrarlayan
Glenohumeral Eklem Çıkığında Hill-Sachs Lezyonu. 1 st. İntercontinental emergency
medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
S. Karaman. M. Ayan, M.Esen, N. Başol, A. Kaplan, U. Coşkun, E. Kadıoğlu. Metanol Ve
Etanolün Birlikte Alımı İle Geciken Semptomlar. 1 st. İntercontinental emergency medicine
congreess. 15-18 mayıs Antalya.
H. Aydın, M. Seyit, H. Erçelik, M. Korkmaz, E. Kadıoğlu. Farh hastalığı: olgu sunumu. 1
st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, E. Özkan, H. Erçelik, E. Kadıoğlu. Evdeki tehlike difenbahya. Olgu sunumu. 1 st.
İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, H. Erçelik, S. Karaman, L. Ö. Özaslantaş, M.S. Patlakoğlu. Posttravmatik
Pulmoner Psödokist: Olgu Sunumu. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 1518 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, M. Korkmaz, B.Şanal, İ.E. Karakaya, H. Erçelik. Balon Şişirirken Yanağım’da
Şişti: Olgu Sunumu. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs
Antalya.
E. Kadıoğlu, M. Korkmaz, B.Şanal, s. Zeren, H. Erçelik. Nadir Akut Batın Nedenlerinden:
Splenik Arter Anevrizma Rüptürü. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 1518 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, M.S. Patlakoğlu, M. Seyit, N. Bayhan, S. Karaman. Travmatik Yelken Göğüs:
Olgu Sunumu. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
M. Seyit, T. Şen, H. Erçelik, E. Kadıoğlu. Anksiyete ile başvuran Miyokardiyal Enfarktüs:
Olgu Sunumu. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
214
E. Kadıoğlu, L.Ö. özaslantaş, S. Karaman, H. Erçelik, M. Seyit. Görme Bozukluğu ile Gelen
İntrakranial Kanama: Olgu Sunumu. 1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 1518 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, L.Ö. özaslantaş, B. Şanal, M. Korkmaz, M. Seyit. Mezenterik Lenfadenite
Bağlı İnvajinasyon ve Buna Sekonder Gelişen Akut Apandisit: Olgu Sunumu. 1 st.
İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, M. Seyit, H. Erçelik, A. T. Zeytin, S. Karaman. Akut Perikardit: Olgu Sunumu.
1 st. İntercontinental emergency medicine congreess. 15-18 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, H.Erçelik, M. Seyit, A.T. Zeytin, S. Tok. Antikoagülan Tedavi Altındaki Bir
Hastada Gelişen Masif Pulmoner Tromboemboli. 1 st. İntercontinental emergency medicine
congreess. 15-18 mayıs Antalya.
E. Kadıoğlu, L.Ö. Özaslantaş, Çiğdem Devir, Sermin Tok. Akut batın kliniği ile gelen mide
dilatasyonu. 9. Türkiye Acil Tıp kongresi, 2-6 Ekim 2013 Eskişehir.
E. Kadıoğlu, A. Sığırcı, L.Ö. Özaslantaş, A.T. Zeytin, M. Seyit, H. Aydın, F. Yaylak. İzole
bilateral travmatik simetrik kalça çıkığı. 9. Türkiye Acil Tıp kongresi, 2-6 Ekim 2013
Eskişehir.
E. Kadıoğlu, H. Değer, A. N. Değer, L.Ö. Özaslantaş. Subaraknoid kanama ayırıcı tanısında
farh hastalığı. 9. Türkiye Acil Tıp kongresi, 2-6 Ekim 2013 Eskişehir.
A. T. Zeytin, S. Tok, E. Kadıoğlu, M.S. Kulan. Amfizematöz sistit: nadir bir karın ağrısı
nedeni. 9. Türkiye Acil Tıp kongresi, 2-6 Ekim 2013 Eskişehir.
E. Kadıoğlu, L.Ö. Özaslantaş, M. Seyit, A. T. Zeytin, H. Aydın, F. Yaylak. Kalçasında kırık
olduğuna inandıramadığımız bir hasta: stres fraktürü. 9. Türkiye Acil Tıp kongresi, 2-6 Ekim
2013 Eskişehir.
Y. Korkut, Ö. Genç, E. Kadıoğlu, E. Aksu, C.I. Sönmez. Erişkin hastalarda boğaz kültürü
değerlendirmesi. Aile hekimliği güz okulu.25-29 Eylül 2013 Antalya.
Namdar ND, Koçak C. Erüptif Siringoma: Olgu Sunumu. XXI. Prof.Dr.A.Lütfü Tat
Sempozyumu 13-17 Kasım 2013/Ankara, PS395.
Koçak C, Aslan F, Akkaş G, Metineren MH. Sinonazal Hemanjioperistom: Olgu Sunumu.
23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P1, sf 23.
Koçak C, Akkaş G, Aslan F, Metineren MH. Yumuşak Damakta Minör Tükrük Bezi Kökenli
215
Myoepitelyoma: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P2, sf
23.
Koçak C, Metineren MH, Aslan F, Akkaş G. Adült Soliter Kutanöz Myofibroma: Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P139, sf 76.
Koçak C, Tak H, Metineren MH. Taşlı Yüzük Hücreli Malign Melanoma: Olgu Sunumu. 23.
Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P140, sf 76.
Akkaş G, Aslan F, Metineren HM, Koçak C. Sarkomatoid (İğsi) Hücreli Skuamöz Hücreli
Karsinom: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P162, sf 84.
Aslan F, Koçak C, Metineren HM, Akkaş G. Servikal Özefagusta İnlet Patch: 2 Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P287, sf 134.
Metineren HM, Koçak C, Aslan F,
Akkaş G.Safra Kesesinde Taşlı Yüzük Hücreli
Karsinom: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P351, sf
162.
Koçak C, Metineren HM, Ekici MF, Sönmez Y. Memede Malign Filloides Tümör İçerisinde
Gelişen İntraduktal Karsinom: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013
/İzmir, P591, sf 257.
Koçak C, Metineren HM, Koçak A, Ekici MF, Sönmez Y. Memenin Miksoid Nörofibromu:
Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P592, sf 258.
Aslan F, Akkaş G, Koçak C, Metineren HM. Mesanenin Nefrojenik Adenomu: Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P815, sf 350.
Akkaş G, Koçak C, Aslan F, Metineren HM. Nöroblastom Benzeri Schwannom: Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P879, sf 374.
Akkaş G, Metineren HM, Koçak C, Aslan F . Kalsifiye Aponörotik Fibrom: Olgu Sunumu.
23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P890, sf 378.
Mehmet Fatih Ekici, Yalçın Sönmez, Cengiz Koçak, Fatma Emel Koçak. Appendektomi
materyalinde insidental olarak saptanan Enterobius Vermikularis enfeksiyonu: olgu sunumu.
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20/ 04/2014, Antalya.
Mehmet Fatih Ekici, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, İrfan Okumuşer, Fatma Emel Koçak.
Tiroid hematomu ön tanısı ile opere edilen tiroid karsinosarkomu: olgu sunumu. 19. Ulusal
Cerrahi Kongresi, 16-20/ 04/2014, Antalya.
Mehmet Fatih Ekici, Yalçın Sönmez, Cengiz Koçak, Fatma Emel Koçak. Appendiks
vermiformisin sesil serrated adenomu: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20/
04/2014, Antalya.
Koçak C, Aslan F, Akkaş G, Metineren MH. Sinonazal Hemanjioperistom: Olgu Sunumu.
23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P1, sf 23.
216
Koçak C, Akkaş G, Aslan F, Metineren MH. Yumuşak Damakta Minör Tükrük Bezi Kökenli
Myoepitelyoma: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P2, sf
23.
Koçak C, Metineren MH, Aslan F, Akkaş G. Adült Soliter Kutanöz Myofibroma: Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P139, sf 76.
Koçak C, Tak H, Metineren MH. Taşlı Yüzük Hücreli Malign Melanoma: Olgu Sunumu.
23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P140, sf 76.
Akkaş G, Aslan F, Metineren HM, Koçak C. Sarkomatoid (İğsi) Hücreli Skuamöz Hücreli
Karsinom: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P162, sf 84.
Aslan F, Koçak C, Metineren HM, Akkaş G. Servikal Özefagusta İnlet Patch: 2 Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P287, sf 134.
Metineren HM, Koçak C, Aslan F,
Akkaş G. Safra Kesesinde Taşlı Yüzük Hücreli
Karsinom: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P351, sf
162.
Koçak C, Metineren HM, Ekici MF, Sönmez Y. Memede Malign Filloides Tümör İçerisinde
Gelişen İntraduktal Karsinom: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013
/İzmir, P591, sf 257.
Koçak C, Metineren HM, Koçak A, Ekici MF, Sönmez Y. Memenin Miksoid Nörofibromu:
Olgu Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P592, sf 258.
Aslan F, Akkaş G, Koçak C, Metineren HM. Mesanenin Nefrojenik Adenomu: Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P815, sf 350.
Akkaş G, Koçak C, Aslan F, Metineren HM. Nöroblastom Benzeri Schwannom: Olgu
Sunumu. 23. Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P879, sf 374.
Akkaş G, Metineren HM, Koçak C, Aslan F. Kalsifiye Aponörotik Fibrom: Olgu Sunumu.
23.Ulusal Patoloji Kongresi 6-10 Kasım 2013 /İzmir, P890, sf 378.
Yıldırım N, Külekçi S, Zeybek Sivas Z, Kucur C. Primer ve sekonder kolesteatomun
kemikçik destrüksiyonu ve komplikasyon bakımından karşılaştırılması (SS-07). III. Ulusal
Otoloji ve Norootoloji Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014, Antalya.
Yıldırım
N,
Zeybek
Sivas
Z,
Değer
AN.
Nazal
septumdan
kaynaklanan
hemanjiyoendotelyoma (P-161). 10.Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya.
Yıldırım N, Oğhan F, Zeybek Sivas Z, Tok S. Koalesan mastoidit atağını takiben kısa
sürede aşırı büyüme gösteren dev pediatrik orta kulak kolesteatomu: olgu sunumu (PP-02).
III. Ulusal Otoloji ve Norootoloji Kongresi 1 – 4 Mayıs 2014, Antalya.
217
Yıldırım N, Erdoğan O, Tok S, Zeybek Sivas Z. Pontoserebellar köşenin tıbbi tedavi ile
düzelen ani işitme kaybına neden olan epidermoidi: olgu sunumu (PP-03). III. Ulusal Otoloji
ve Norootoloji Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2014, Antalya.
Oğhan F, Kucur C, Özbay İ, Yıldırım N, Zeybek Sivas Z. Dış kulak yolu kazanilmis
atrezisine sekonder gelisen kolesteatom ve tek seansta rekonstruksiyon: olgu sunumu (PP-26).
III. Ulusal Otoloji ve Norootoloji Kongresi 1 – 4 Mayıs 2014, Antalya.
Seçkin Ulusoy, Oğuz Kayıran, Nurhan Özbaba, Şaban Çelebi, Erdem Çağlar, Fatih Oğhan
Trakya Bölgesinde Maksillofasial Kırıkların Tedavisinde Değişen Strateji. PS1-092. 35. Türk
Ulusal KBB&BBC Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Belek/Antalya.
Taser F, Deger A.N., Deger H. Farklı Etyopatogeneze Sahip Olgularda Karpal Tünel
Sendromunda Subsinovial Konnektif Dokuda Histopatolojik Değişikliklerin Karşılaştırmalı
olarak Değerlendirilmesi. 15.Ulusal Anatomi Kongresi, 5-8 Eylül 2013, Samsun.
Akçer S, Yağmurca M, Songur A, Özen OA, Mollaoğlu H, Tosun M, Alkoç OA. Kadmiyum
maruziyetiyle serebellumdaki değişikliklere kuersetin, balık yağı ile melatoninin etkileri, 15.
Ulusal Anatomi Kongresi, s 166, Samsun, 2013.
M. Fatih Ekici, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, İrfan Okumuşer, Fatma Emel Koçak. Tiroid
hematomu ön tanısı ile opera edilen tiroid karsinosarkomu: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, 16-20/04/2014, Antalya.
M. Fatih Ekici, Cengiz Koçak, Yalçın Sönmez, Fatma Emel Koçak. Appendektomi
materyalinde insidental olarak saptanan Enterobius Vermikularis enfeksiyonu: olgu sunumu.
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20/04/2014, Antalya.
E.Fatma Koçak, T.Paşalı kilit, Y. Korkut, Y. Tekşen. Obezite ve serum 25-hidroksi
vitamin D ilişkisi. Türk Klinik Biyokimya Derneği XIII. Ulusal Klinik biyokimya Kongresi,
25-28 Nisan 2013, İzmir.
d. Fakültenin Yürüttüğü Projeler
Osman Genç, Ceylan Ayada, Gülten Erken, Haydar Ali Erken, Ümran Toru, Günfer
Turgut, Sebahat Turgut. “Nesfatin ve Ozonun İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modeli
Oluşturulmuş Sıçanlarda Uzak Organ Hasarı Üzerine Olan Kronik Sistemik Etkileri”
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi No: 2013/8, sonlandırıldı.
218
Yerlikaya, A. (Proje Yürütücüsü), Savran, B. (Yardımcı Araştırmacı), Proteozom inhibitörü
bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri
üzerindeki kombine etkisi, TÜBİTAK, 2013-2016. Proje numarası: 113S400.
Ümran Toru, Ceylan Ayada, Osman Genç, Sebahat Turgut, Günfer Turgut, Azmi
Yerlikaya. “ACE, ACE2 ve MDR-1 Gen Polimorfizmlerinin KOAH ve ASTIM ile İlişkisi”
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi No: 2013/15, sonlandırıldı.
Raziye Akcılar, Osman Genç, Hasan Şimşek, Ceylan Ayada, Ahmet Koçak. “Deneysel
Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici
Etkisi” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 2013/27, sonlandırıldı
Ceylan Ayada, Ümran Toru, Osman Genç. “ACE, ANG, AT1R, ACE2, AT2R, MDR-1,
GHR, IGF-1, IGFBP3, NUCB2 Gen Polimorfizmlerinin ve Plazma Düzeylerinin Obstriktif
Uyku Apne Sendromu (OSAS) ile İlişkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projesi, 2014-Devam Ediyor.
İnci Arıkan, Nazlı Dizen Namdar, Cüneyt Kahraman, Erhan KARACA. “Kütahya İlinde
Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması”,
Destekleyen: BAP, Bitiş Süresi: 2015.
Filiz Özyiğit, Siyatik sinir
iskemi/reperfüzyon
hasarı oluşturulan ratlarda Ebselenin
koruyucu etkisi, (BAP) (Tamamlandı).
Filiz
Özyiğit,
Karaciğer
İskemi-Reperfüzyon
Hasarında
Simvastatin’in
Koruyucu
Etkinliğinin İncelenmesi”, (BAP) (Tamamlandı).
Filiz Özyiğit, Antioksidan bir ajan olan Berberinin böbrek iskemi/reperfüzyon
hasarlı
ratlardaki koruyucu/tedavi edici etkisi?, (BAP) (Devam ediyor).
Osman Genç, Hasan Şimşek, Raziye Akcılar, Ceylan Ayada, Ayşegül Küçük, Fatma
Emel Koçak, Mehmet Hüseyin Metineren. Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik
Parametreler Üzerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014/41,
devam ediyor.
Aynur Gülcan, Ümran Toru, Özlem Genç. Tüberküloz ön tanılı hastalarda real time PCR
yöntemi ile Mycobacterium tuberculosis complex DNA ve Rifampisin'e direnç geni varlığının
belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Proje Sayı: 50784200.08-43. Devam Ediyor.
219
Sezgin Zeren, DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri-Ukrain ve N-asetil sisteinin deneysel akut
pankreatit
rat
modelindeki
antioksidan
etkilerinin
karşılaştırılması
ve
etkinliğinin
değerlendirilmesi.
Sezgin Zeren, DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle
Oluşturulan Gastrik Hasarda Thymoquoinone ve Sulphoraphe nin gastroprotektif etkinliğinin
İncelenmesi.
F. Emel Koçak, Ayşegül Küçük, Filiz Özyiğit, Murat Tosun, Cengiz Koçak, Ahmet
Koçak, M. Fatih Ekici, Faik Yaylak, Osman Genç. Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında
Simvastatinin koruyucu etkinliğinin değerlendirilmesi, Proje no:2013-29, başlama tarihi:
25.06.2013, bitiş tarihi: 25.06.2014, destekleyen birim: DPÜ BAP.
F. Emel Koçak, Cengiz Koçak, Raziye Akcılar, Özben Işıklar, Havva Koçak, Figen Taşer,
Hasan Şimşek. Ratlarda isoproterenol’le oluşturulan miyokard infarktüsünde embelin ve
karnosikasid’in kardiyoprotektif etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, başvuru
tarihi: Temmuz 2014, devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
F. Emel Koçak, Bahadır Öztürk, Cengiz Koçak, Beyza Saraçlıgil, HüsamettinVatansev.
MCF7 ve MDA- MB 231 insan meme kanseri hücre hatlarında Tamoksifen, XIAP inhibitörü,
anti-östrojen Embelin ve CDDO-Metil’in farklı kombinasyonlarının etkilerinin incelenmesi,
başvuru tarihi: Temmuz 2014,devam ediyor, destekleyenbirim: DPÜ BAP.
Filiz Özyiğit, Ayşegül Küçük, Fatma Emel Koçak, Murat Tosun, Cengiz Koçak, Ahmet
Koçak, Hasan Metineren, Osman Genç. Siyatik sinir iskemi reperfüzyon hasarında
Ebselenin koruyucu etkilerinin incelenmesi, başlama tarihi: 25.06.2013, bitiş tarihi:
25.06.2014, tamamlandı, destekleyen birim: DPÜ BAP.
Cengiz Koçak, F. Emel Koçak, M. Hüseyin Metineren, Raziye Akcılar, Bekir Aras,
Mehmet Yücel, Hasan Şimşek. Ratlarda deneysel renal iskemi-reperfüzyon hasarında
Kaptopril, Telmisartan ve CDDO-Metil’in renoprotektif etkinliklerinin karşılaştırılmalı olarak
incelenmesi, başvuru tarihi: Temmuz 2014, devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
Cengiz Koçak, Bahadır Öztürk, F. Emel Koçak, GülsümTekin, Fikret Akyürek, Figen Taşer,
Bircan Savran. MCF-7 ve MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre hatlarındaTamoksifen,
Dosetaksel, Ukrain ve Noscapine’in farklı kombinasyonlarının etkilerinin incelenmesi,
başvuru tarihi: Temmuz 2014, devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
M. Hüseyin Metineren, F. Emel Koçak, Cengiz Koçak, Raziye Akcılar, Bekir Aras,
Mehmet Yücel, Hasan Şimşek. Erkek ratlarda Siklofosfamid’e bağlı reprodüktif toksisite
üzerinde Pycnogenol’ün koruyucu etkinliğinin incelenmesi, başvuru tarihi: Temmuz 2014,
devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP
220
M. Hüseyin Metineren, F. Emel Koçak, Cengiz Koçak, Raziye Akcılar, Bircan Savran,
Sezer Akcer, Figen Taşer. Ratlarda oluşturulan testis torsiyonunda Tanshinone I ve
TanshinoneIIA’nın koruyucu etkinliklerinin incelenmesi, başvuru tarihi: Temmuz 2014,
devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
Sezgin Zeren, F. Emel Koçak, Cengiz Koçak, Raziye Akcılar, Zülfü Bayhan, Şükrü
Aydın Düzgün, Hasan Şimşek. Ratlarda Asetil Salisilik Asitile oluşturulan gastric ülseratif
hasardaThymoquinone ve Sulforaphane’ın gastroprotektif etkinliğinin incelenmesi, başvuru
tarihi: Temmuz 2014, devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
Havva Koçak, F. Emel Koçak, Ahmet Koçak, Cengiz Koçak, Raziye Akcılar, Ayfer Meral,
Hasan Şimşek, Osman Genç. Ratlarda İsoproterenol’le oluşturulan miyokard infarktüsünde
p38 MAPK inhibitörü SB203580 ve selektif p38α inhibitörü TAK-715’in kardiyoprotektif
etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, başvuru tarihi: Temmuz 2014, devam
ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
Bircan Savran, Bekir Aras, F. Emel Koçak, Raziye Akcılar, M. Hüseyin Metineren,
Ahmet Koçak. Tek taraflı testis torsiyonu modeli uygulanan ratlarda Ukrain’in (NSC631570) etkileri, başvurutarihi: Temmuz 2014, devam ediyor, destekleyen birim: DPÜ BAP.
Yıldırım N, Değer AN, Oğhan F, Zeybek Sivas Z, Erdoğan O. “Primer ve sekonder
kolesteatomun histolojik ve immüno histokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması ve elde
edilen bulguların hastalığın kliniği ile korelasyonu”. DPÜ Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
Başkanlığınca desteklenmektedir (31.03.2014- Proje No: 2014-21).
Meltem Işıntaş Arık, Figen Taşer, Oktar Üzümcügil, Özgen Aras, Nilay Yürekdeler Şahin,
Cihan Caner Aksoy, Hakan Akkan, Vedat Kurt. Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük
Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu Projesi, Araştrmacı, 2014 (2 yıllık proje).
e. Öğretim Elemanlarınca 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
Editör:Yrd.Doç.Dr. Gökhan Kuş, Prof.Dr. Ruhi Uyar, Prof.Dr. Murat Ünalacak, Yrd.Doç. Dr.
Gökhan Kuş, Yrd.Doç.Dr. Uğur Bilge, Yrd.Doç.Dr. Yasemin Korkut, Prof.Dr. Zafer Asım
Kaplancikli, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Alacali, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Haluk Karakocali. Temel
İlkyardım Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ağustos 2014,
Eskişehir, ISBN:978-975-06-1761-4,
Yrd.Doç.Dr. Yasemin Korkut, Olgu Dosyaları İle Aile Hekimliği. ISBN 9786053350064
NOBEL TIP KİTAPEVLERİ; 2014: 295-306. EUGENE TOY, DONALD BRİSCOE, BAL
221
REDDY, BRUCE BRİTTON. CASE FİLES FAMİLY MEDİCİNE. THE MCGRAW-HİLL
COMPANİES.
Doç.Dr. Figen Taşer, Baş ve Boyun Anatomisi Atlası. Editör: Eric W.Baker, Çeviri Editörü:
Prof.Dr.Mustafa Büyükmumcu, Thieme - Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-975-6266-39-7,
2013 (Bölüm Çevirisi)
Doç.Dr. Figen Taşer, Anatomi Atlası. Editör: Anne M.Gilroy. Çeviri Editörleri: H.Hamdi
Çelik, C.Cem Denk. Palme Yayıncılık. ISBN: 978-605-5829-90-2, 2014 (Bölüm Çevirisi)
Doç.Dr. Figen Taşer, İnsan Anatomisi – Klinik Bilgiler Eşliğinde Sistematik Anlatımlı.
Başeditör: Prof.Dr.Mustafa Sarsılmaz. Akademi Basın. ISBN: 978-605-64-4114-1, 2014 (İki
Bölüm Yazımı. I.Alt Ekstremite Kemikleri, II.Ayak Anatomisi)
Doç.Dr. Figen Taşer, Anatomi Temel ders Kitabı. Anne M.Gilroy. Çeviri Editörü: C.Cem
Denk. Palme Yayıncılık. ISBN:978-605-355-306-9, 2014 (Bölüm Çevirisi. I.Alt Ekstremite.
II.Baş-boyun)
Yrd.Doç.Dr. Sezer Akçer, Anatomi Temel Ders Kitabı, Palma Yayıncılık, 2014.
6. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
3 Eylül 2013 - 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında Birimimizde yapılmış olan bilimsel
faaliyet bulunmamaktadır.
2.1.6. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
I-
GENEL BİLGİLER
1.
FAKÜLTE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
İlahiyat Fakültesi Bakanlar Kurulu kararının 23 Haziran 2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmasıyla kurulmuştur.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesinin (a) fıkrası gereğince, İlahiyat
Fakültesi Dekanlığı görevine 28 Eylül 2012 tarih ve 2012/36 sayılı Başkanlık kararı ile Prof.
Dr. Bilal KEMİKLİ atanmıştır.
Fakültemizin idari teşkilatı ilk Rektörlük binası olarak kullanılan Dekanlık binasında ve
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Eğitim ve Öğretime devam
edilmektedir. İlahiyat ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programları I. Ve II. Öğretim olmak
üzere 370 öğrencimiz öğrenim görmektedir. 40 Akademik, 8 İdari ve 4 Yardımcı Personel
görev yapmaktadır.
222
A. MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz; Bilimsel etkinliklerle ilim dünyasına ve insan hayatına katkı sağlamak ve
toplumun taleplerini karşılamak. Alanıyla ilgili bilimsel kıstaslara uygun çalışmalar yapmak
ve topluma sunmak, bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam dinin ve diğer
dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, milli ve ahlaki
değerlere bağlı, sorumluluk duygusuna haiz, evrensel değerleri, tarihi ve toplumsal değerlerini
benimsemiş, özgüveni ve temsil kabiliyeti yüksek, alanına hakim, toplumsal hayatı tanıyan,
sorumlu olduğu alanda ülkesine hizmet edecek, farklılıklara saygılı öğretmenler, din
görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir.
Vizyonumuz; İlahiyat ilimlerinde akademik talepler ve toplumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda araştırmalar yapan, dinin ana kaynaklarından yola çıkarak akademik ölçütlere
uygun bilgi üretip üretilen bilgileri etkin bir şekilde aktaran, yaptığı araştırmalar ve
yetiştirdiği ilahiyatçılarla ülkemizin dini, ahlaki ve kültürel sorunlarını tanıyıp islami-insani
değerler uygun işlevsel çözümler üreten, evrensel değerle ışığında sorgulayıcı, katılımcı,
yapıcı ve nitelikli düşünceye sahip, ulusal düzeyde önde gelen etkili, nitelikli ve saygın bir
kurum olmaktır.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İdari Yetki, Görev ve Sorumluluklar
a.
Dekan
1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Dekan Yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve
vekalet altı aydan fazla sürerse yeni dekan atanır.
b. Fakülte Kurulu
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa
fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin
kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı
doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal
olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır.
Fakülte kurulunun görevleri;
223
a. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
c. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
c.
Fakülte Yönetim Kurulu
Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve
bir yardımcı doçentten oluşur ve dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli
gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve
bunların görevlerini düzenler.
Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri:
a. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım
etmek,
b. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını
sağlamak,
c. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
d. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
e. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara
ait işlemleri hakkında karar vermek.
d. Fakülte Sekreteri
Fakültemizde, dekana bağlı olarak fakülte idari yönetim örgütünün başında bir fakülte
sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere diğer görevliler
çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak üzere ilgili
sekreterce yapılır.
e.
Bölüm Başkanı
Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı
takdirde yardımcı doçentler arasından dekanın önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır.
Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her
türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Taşınmazlar
Fakültemiz Evliya Çelebi Yerleşkesinde ilk Rektörlük binasında ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Binası içerisinde kendine ayrılan bölümlerde eğitim-öğretim ve
hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemizin taşınmazları, eğitim-öğretim alanları, sosyal alanlar ve hizmet alanları
itibariyle aşağıdaki gibidir.
Eğitime İlişkin Alanlar
224
Tablo 1: Eğitim Alanları Derslikler (2014)
Kapasites Kapasites Kapasites
Eğitim Alanı
i
i
i
0–50
51–75
76–100
Amfi
5
Sınıf
6
Bilgisayar
Lab.
Diğer Lab.
Toplam
6
5
-
Sosyal Alanlar
Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı
:
Kantin Alanı
:
Kafeterya Sayısı
:
Kafeterya Alanı
:
Kapasites
i
101–150
-
Kapasites
i
151–250
-
Kapasites
i
251–Üzeri
-
-
-
-
1
100 M2
YOK
YOK
Toplantı – Konferans Salonları
Tablo 2: Toplantı - Konferans Salonları (2014)
Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi
0–50
51–75
76–100
101–150
151–250 251–Üzeri
Toplantı
1
Salonu
Konferans
Salonu
-
-
-
-
-
Toplam
-
1
-
-
-
-
Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı : 1
Öğrenci Kulüpleri Alanı : Mezun Öğrenciler Derneği
Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı
Mezun Öğrenciler Derneği Alanı
: 1
: -
Hizmet Alanları
Tablo 3: Akademik Personel Hizmet Alanları (2014)
Sayısı (Adet)
Alanı (m2)
Çalışma Odası
18
720
Toplantı Salonu
1
100
Toplam
19
820
Tablo 4: İdari Personel Hizmet Alanları (2014)
225
Kullanan Sayısı (Kişi)
24
24
Servis
Çalışma Odası
Toplam
Sayısı (Adet)
4
Alanı (m2)
100
Kullanan Sayısı(Kişi)
7
4
100
7
Ambar Alanları
Ambar Sayısı
:Ambar Alanı
:Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı
:Arşiv Alanı
:Atölyeler
Atölye Sayısı
Atölye Alanı
: 1
: 40M2
Taşınırlar
2014 yılı itibariyle Fakültemize ait araç ve benzeri varlıklar envanteri Tablo 5’de
sunulmuştur.
Tablo 5: Fakültenin Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç)
Araç, Demirbaş ve Diğer
Araç, Demirbaş ve Diğer
Sayısı
Sayısı
Varlıklar
Varlıklar
Telefon Makinası
38
Misafir Koltuğu
40
Dosya Dolapları
72
Seminer Koltuğu
Toplantı Masaları
Sehpalar
1
34
Çalışma Masası
33
Etajerler
33
Çalışma Koltuğu
38
Panolar
2
Vestiyerler (Askılık)
22
Yazı Tahtaları
8
Çekmeceli Komidin
Etajerler
Toplantı Odası Koltuğu (Deri)
11
226
2- ÖrgütYapısı
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI
DEKAN
Fakülte Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Dekan
Yardımcısı
Dekan
Yardımcısı
İdari ve Mali İşler
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Fakülte Sekreteri
Özel Kalem
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Personel İşleri
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Bölüm Sekreterliği
İlk Öğretim Din Kült. Ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi Bölümü
Tahakkuk İşleri
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Öğrenci İşleri
Taşınır Kayıt İşl.
Genel Evrak
Teknik Hizmetler
Destek Hizmetleri
227
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Fakültemizin 2014 yılı sonu itibariyle yazılım, bilgisayarlar ve kütüphane kaynakları
aşağıdaki gibidir. Fakültemizde aşağıdaki yazılımlar kullanılmaktadır.
Yazılımlar
 e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi )
 KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi)
 SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu Programı)
 ÖBS (öğrenci Bilgi Sistemi)
 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar sayısı
: 9
Taşınabilir bilgisayar sayısı
: 18
İlahiyat Kütüphanesi Kaynakları
Kitap sayısı
: 938
Basılı periyodik yayın sayısı
:-
Elektronik yayın sayısı
:-
Not: Kütüphane kaynakları bütün Üniversite adına kayıtlı olup birim bazında sadece
İlahiyat Fakültesi kitap sayısı belirtilmiştir.
Tablo 6: Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2014)
Eğitim Amaçlı
Cinsi
İdari Amaçlı (Adet)
(Adet)
Projeksiyon
9
Slayt makinesi
Tepegöz
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
1
Faks
1
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
Yazıcılar
10
6
228
Araştırma Amaçlı
(Adet)
6
4- İnsan Kaynakları
Akademik Personel ile İlgili Bilgiler
Öğr.Grv.
Arş.Grv.
Uzman
Okt.
Çev.
Eğt. Öğr.
Toplam
2
Yrd.Doç.
BİRİMİ
İlahiyat Fakültesi
Doç,
ÜNVANI
Prof.
2013 – 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Mevcut Kadro Bilgileri
14
8
16
-
-
-
-
40
Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı
2013 – 2014 İdari Personel İle İlgili Bilgiler
SINIFI
GENEL İDARİ HİZMETLER
TEKNİK HİZMETLER
YARDIMCI HİZMETLER
TOPLAM
7
1
8
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
2013 – 2014 Yıllarına ait öğrenci sayıları
ÖN
YÜKSEK
YILLAR
LİSANS
LİSANS
LİSANS
2013
174
2014
370
DOKTORA
TOPLAM
ARTIŞ
ORANLARI
2013 – 2014 Yıllarına ait mezun öğrenci sayıları
ÖN
YÜKSEK
YILLAR
LİSANS
DOKTORA
LİSANS
LİSANS
2013
174
2014
370
TOPLAM
ARTIŞ
ORANLARI
2013-2014 Öğrenci sayıları (önlisans-lisans-yüksek lisans-doktora)
ÖNLİSANS
LİSANS
174
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
2013-2014 eğitim öğretim yılı öğrenci sayılarının akademik birimlere göre dağılımı :
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
174
2013-2014 eğitim öğretim yılı başında ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran
öğrenci sayısı :
229
LİSANS
AKADEMİK BİRİM
ÖSYM’ce Yerleştirilen
160
Kayıt Yaptıran
174
2013-2014 eğitim öğretim yılı mezun, kayıt sildiren, yatay geçiş yapan, kaydı silinen
öğrenci sayısı :
BİRİM ADI
KAYIT SİLDİREN
MEZUN
YATAY GEÇİŞ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1
2013-2014 eğitim öğretim yılı bölümlere göre öğrenci sayıları (Kız-Erkek) :
İLAHİYAT
BÖLÜM
ERKEK
KIZ
TOPLAM
FAKÜLTESİ
İDKAB
12
32
44
İDKAB İ.Ö.
18
27
45
İLAHİYAT
10
32
42
İLAHİYAT İ.Ö.
14
29
43
TOPLAM
54
120
174
Sunulan Hizmetler
Fakültemiz tarafından Çarşamba Seminerleri adı altında her Çarşamba seminerlerimiz
devam etmektedir. Aşağıda listede Fakültemiz Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen halka
açık dersler düzenlenmektedir.
DPÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE VERİLECEK AÇIK DERSLER HAFTALIK
PROGRAMI*
DERSLER
Kur’an-ı Kerim
Ta’lim-Tecvid
Kur’an-ı Kerim
Ta’lim-Tecvid
Klasik Tefsir
Okumaları
Kur’an-ı Kerim
Ta’lim-Tecvid
Hadis (Riyazu’ssâlihin)
Osmanlı Türkçesi
Rik’a - I
SEMİNERLERİMİZ
Kur’an’ı Anlama
HOCALAR
Öğr. Grv. Abdullah
ÇAKIR (Erkek
Talebe)
KK. Öğrt. Melek
YEŞİL (Kız Talebe)
Yrd. Doç. Dr. İlhami
GÜNAY
Öğr. Grv. Abdullah
ÇAKIR (Erkek
Talebe)
Yrd. Doç. Dr. Selim
ARIK
Arş. Grv. Abdullah
Erdem TAŞ
Fakülte ve Misafir
Hocalarımız
Prof. Dr. Halis
AYDEMİR
230
GÜN ve SAAT
DERSHANE
Pazartesi
14,30-15,30
KY/İlahiyat - I
Pazartesi
14,30-15,30
Pazartesi
17,30-18,30
KY/İDKAB - I
Salı
14,30-15,30
Salı
14,30-15,30
Salı
14,30-15,30
Çarşamba
14,30-15,30
Perşembe
14,30-15,30
KY/Ahteri Salonu
KY/İlahiyat - I
KY/İlahiyat - II
KY/İDKAB - II
KY/Ahteri Salonu ve
İİBF Amfi-II
KY/İlahiyat - I
Fıkıh Metinleri
(Nûru’l-izâh)
Pratik Arapça
Hüsn-ü Hat
Pratik Arapça
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa KELEBEK
Öğr. Grv. Muhammed
HALEF
Öğr. Grv. Semra
GÜLER
Öğr. Grv. Hamdi
HÜSEYİN
Perşembe
14,30-15,30
Perşembe
14,30-15,30
Perşembe
14,30-15,30
Cuma
14,30-15,30
KY/İDKAB - I
KY/Ahteri Salonu
Mustafa Kütâhî Hat
Atölyesi
KY/İlahiyat - I
*20/10/2015 son başvuru tarihidir.
*Program, üniversite içinden ve dışından herkese açıktır.
*Müracaatlar doğrudan dersin hocasına yapılacaktır.
*Dersler 13.10.2014 tarihinde başlayacak ve örgün eğitim ders dönemi boyunca devam
edecektir.
*Derslere katılım ücretsizdir.
FAKÜLTEDE YER ALAN BÖLÜMLER
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSLAM TARİHİ ve SANATLARI BÖLÜMÜ
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
HEDEFLERİ
İlahiyat Fakültemiz Kütahya’nın İlim geleneğini devam ettirmektedir. Bunun içinde tarihi
süreç içerisinde Kütahya’da gelişen ilmi hayatın ayrıntılı bir şekilde incelenmesine ihtiyaç
vardır.
Kütahya Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Musiki açısından bir dönem İstanbul’u besleyen bir
şehrimizdir. Bu bakımdan Edebiyat, Musiki, Hat ve Tezhip gibi sanatlara ağırlık veren bir
fakülte olacaktır.
Kütahya tasavvuf kültürünün önemli merkezlerinden birisidir. Şehrin bu tarihi özelliğine
uygun olarak tasavvuf kültürünü, sanat ve edebiyatın bize kazandırdığı değerleri inceleme
konusu yapacaktır. Buradan hareketle toplumsal ve küresel barışa katkı sağlayarak bir
akademik çaba içerisinde olacaktır.
2013-2014 Öğretim Yılına Ait Bilimsel Faaliyetler
(24 Eylül2013-6 Ağustos 2014)
A- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri, Konferans, Seminer ve
Sempozyumlar
TÜRKAN, A. “Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde Papalıkla İlişkiler”, Sultan II.
Abdülhamid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Selanik, 20-21 Şubat 2014.
231
TÜRKAN, A. “Sultan Abdülaziz Dönemi’nde Osmanlı Papalık İlişkileri” Sultan
Abdülaziz Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 12-13 Aralık 2003.
B- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri, Konferans, Seminer ve
Sempozyumlar
ÇAKIR, A. “Abdullah-ı İlahî’nin Hayatı ve Eserleri”, Abdullah-ı ilahi Paneli, 16 Haziran
2014.
ÇİFTÇİ, M. “Ahteri Döneminin Temel Özellikleri”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu,
Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
ERDOĞAN, S. “Abdullah-ı İlahî’nin Hayatı ve Eserleri”, Abdullah-ı ilahi Paneli, Kütahya
16 Haziran 2014.
GÜNAY, İ. “Ahterî-i Kebîr Sözlüğünde Geçen Dinler ve Dini Kavramlar Üzerine Bir
Değerlendirme”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
KELEBEK, M. “Rasul ve Gençlik” , Gediz Kutlu Doğum Programı, Kütahya, 2014.
KELEBEK, M. “Dinde Samimi Olmak” , Altıntaş Kutlu Doğum Programı, 2014,
Kütahya.
KELEBEK, M. “İnsan ve Kainat” , Kütahya Cezaevi, Kütahya, 2014.
KELEBEK, M. “İstiklal Marşının Kabülünün 93. Yıldönümünde Mehmet Akif’i
Analmak” , Kütahya, 2014.
KEMİKLİ, B. “İrfani Şiirimiz”, OGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Seminerleri, Eskişehir, 20 Kasım 2013.
KEMİKLİ, B. “Hikmet, İlahiyat ve Din Dili – Bazı mülahazalar”, Akademide Felsefe
Hikmet Din Sempozyumu, BEÜ İlahiyat Fakültesi, Zonguldak, 12-13 Aralık 2013.
KEMİKLİ, B. “Türkistan’dan Rumeliye Pir-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin İkliminden
Esintiler”, Konferans, Manisa, 21 Aralık 2013; Bursa Birlik Vakfı, Çekirge-Bursa, 31 Ocak
2014.
KEMİKLİ, B. “Erzurumlu bir Hak Âşığı: Osman Kemâli Efendi”, Konferans, Atatürk ÜErzurum Kalkınma Vakfı, AÜ Kültür Merkezi, Erzurum, 29 Şubat 2014.
KEMİKLİ, B. “İstiklal Marşımız ve Milli Şairimiz Mehmet Akif”, İstiklal Marşı’nın
Kabulü Konferansı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
İzmir, 12 Mart 2014.
KEMİKLİ, B. “Umut ve Hareket Şairi Âkif”, İstiklal Marşının Kabulünün 93. Yılında
İstiklal Şairimizi Anıyoruz / Panel, Bursa Valiliği ve Gönüllü Kuruluşlar, Merinos AKKM
Orhangazi Salonu, Bursa, 14 Mart 2014.
KEMİKLİ, B. “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet”, Konferans, İzmir Müftülüğü, DEÜ
Kültür Merkezi, İzmir, 14 Nisan 2014 ; Kütahya Müftülüğü, Belediye Kültür Merkezi,
Kütahya, 18 Nisan 2014.
KEMİKLİ, B. “Bir ortak dil inşası: Osmanlı şiir tecrübesi üzerine bazı mülahazalar”,
Birlikte Yaşamak Sempozyumu: Türk Felsefe Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Necati
Öner’e İthafen, YBÜ-TFD; Crown Plaza, Ankara, 25-26 Nisan 2014.
KEMİKLİ, B. “Siyasi Geleneğimiz ve Bir Ortak Dil Kurma Çabası”, Konferans, Kütahya
Birlik Vakfı, Kütahya, 30 Nisan 2014.
KEMİKLİ, B. “Yunus Emre bizim neyimiz olur?”, Yunus Emre Buluşması / Sempozyum,
Eskişehir Valiliği-UKİD (Uluslar arası Kalkınma ve İşbirliği Derneği), EOGÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Salonu, Eskişehir, 2-4 Mayıs 2014.
TAŞ, A. E. “Ahteri Dönemi Kütahya’da İlmi Hayat ve Haliliye Medresesi”, Ahteri ve
Dönemi Sempozyumu (Ulusal), Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
TIĞLI, A. “Şia’da Vahiy ve Nübüvvet” başlıklı sunum: 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an
Araştırmaları Merkezi (Kuramer), Kuramer Bilim Dalları Birinci Çalıştayı Programı Şile,
İstanbul, , 4-7 Ekim 2013.
232
TIĞLI, A. “İran’da Kur’an Araştırmaları Projesi”, “Mucize ve Gayb Çalıştayı”, Şile,
İstanbul, 17-22 Eylül 2014.
TIĞLI, A. “İran'da Yenilikçi Dini Düşünce Hareketi”, Medeniyet Araştırmaları
Merkezi'nin Tezgâhtakiler Programı, Bilim Sanat Vakfı (BSV), 1 Şubat 2014.
TÜRKAN, A. “Ahterî-i Kebîr Sözlüğünde Geçen Dinler ve Dini Kavramlar Üzerine Bir
Değerlendirme”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
TÜRKEL, R. Abdullah-i İlahi Paneli paydaşlarından DİMAM’ın temsilciliği.
YAVUZ, L. “Ahterî-i Kebîr’in Yazma ve Matbuu Nüshaları Bakımında
Değerlendirilmesi”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
C- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri, Konferans, Seminer ve
Sempozyumlar ( Düzenleme Kurulunda Görev Alma)
AKTI. Ü. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Düzenleme Kurulu), Dumlupınar Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Kütahya 7-9 Kasım 2013.
ARIK, M. S. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Düzenleme Kurulu), Kütahya, 7-9 Kasım
2013.
ÇAKIR, A. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Sekreterya), Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
ÇAKIR, A. Abdullah-ı ilahi Paneli (Koordinator), Kütahya, 16 Haziran 2014.
ERDOĞAN, S. Abdullah-ı ilahi Paneli (Düzenleme Kurulu), Kütahya, 16 Haziran 2014.
ÇİFTÇİ, M. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Düzenleme Kurulu), Kütahya, 7-9 Kasım
2013.
GÜNAY, İ. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Düzenleme Kurulu), Kütahya, 7-9 Kasım
2013.
TIĞLI, A. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Düzenleme Kurulu), Kütahya 7-9 Kasım
2013.
TÜRKAN, A. Ahterî ve Dönemi Sempozyumu (Koordinatör), Kütahya, 7-9 Kasım 2013.
D-Kitaplar
ARIK, M. S. “Kırk Sahabeden kırk hadis” Emin yayınları, Bursa, 2014. ISBN: 978-6054487-91-2.
ÇİFTÇİ, M. Süleymaniye Dârülhadîsi [XVI-XVII. Asırlar], Kitabevi Yayınları, İstanbul,
2013.
ERDOĞAN, Ö. F. Hocazade Muslihiddin Mustafa. Türk-İslam Düşünce Tarihi, (Edt:
Ömer Bozkurt). Ankara: Divan Yayınları, (IV. Bölüm), 2014.
TIĞLI, A. Sosyal Bilimler Işığında Güvenlik Terimleri Ansiklopedisi, “Zerdüştlük” mad.,
Editörler Doç. Dr. Oğuzhan BAŞIBÜYÜK, Doç. Dr. Süleyman ÖZEREN ve Doç. Dr. Murat
SEVER, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2014.
ERDOĞAN, Ö. F. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi YGS-LYS Konu Anlatımlı Soru Bankası,
Ankara: Açı Yayınları. (136 s.), 2013.
ERDOĞAN, Ö. F. YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımlı. Ankara: Esen
Yayınları. (256 s.), 2013.
ERDOĞAN, Ö. F. LYS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımlı. Ankara: Esen
Yayınları. (272 s.), 2014.
ERDOĞAN, Ö. F. TEOG Sınavlarına Hazırlık 8. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Özet Konu Anlatımlı Soru Bankası. Ankara: Semih Ofset, 2014.
GÜNAY, İ. Cemal Halveti el-Aksarayi’nin “er-Risâletü’l-Kevseriyye” eserinin bölüm
tahkiki İSAM, İstanbul, 27.05.2014.
KEMİKLİ, B. Bursa Ulucami The Grand Mosque of Bursa, Ed.Bilal KEMİKLİ, 423 s,
Bursa, Ekim 2013.
233
KEMİKLİ, B. Sun’ullâh-ı Gaybî Divanı-Seçmeler, 1. Baskı, Ankara,2013; 2. Baskı,
Ankara, 2014.
KEMİKLİ, B. Alvarlı Muhammed Lutfî Divân-ı İLâhiyât-Seçmeler, 1. ve 2. baskı,
Ankara, 2014.
TAŞ, A. E ve diğerleri, Tarih-i İbn-i Galbun & Trablusgarp Tarihi, (Editör: Ahmet Kavas),
ORDAF Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği, Kasım 2013. ISBN:978-605-85733-1-4.
TÜRKAN, A. ve diğerleri, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Lise Öğretmen Kılavuzu,
Ensar Yayınları, İstanbul, 2003. ISBN: 9786055309695
Türkel, R. Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Ulusal Sempozyumu (Düzenleme
Kurulu), 2014.
E-Uluslararası Makaleler
KOCAMAN, K. “Yaygın Din Eğitimi İletişimi Sürecinde Hedef Kitlenin Özelliklerini
Bilmenin Önemi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic Volume 8/12 Fall 2013, p. 737-749, ANKARA-TURKEY
TÜRKAN, A. “İstanbullu Kardinal Hasun Efendi’nin Osmanlı ve Katolik Dünyasında
Bıraktığı Etki”, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, C VIII, S XVI, ss.
173-198, Konya, 2013.
TÜRKAN, A. “Süleyman Nazif’ten Hz. İsa’ya Açık Mektup”, Milel ve Nihal: İnanç,
Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, C X, S 1, ss. 225-238, İstanbul , 2013.
TÜRKAN, A. “Ahteri’nin Yahudilik ve Hıristiyanlık Hakkındaki Görüşleri ve Ahteri-i
Kebir
Sözlüğünde
Bu
Dinlerle
İlgili
Geçen
Kelimeler
Üzerine
Bir
Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 40, ss. 241-252,
Kütahya, 2014.
TÜRKAN, A. “Başlangıcından Günümüze Kudüs Latin Patrikliği”, ”, Milel ve Nihal:
İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, C X, S 2, ss. 155-179, İstanbul, 2014.
TÜRKEL, R. Etkileri Açısından Vehhabilik (Suudi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği ),
International Journal of Social Science, http://dx.doi.org, Volume 6 Issue 8, p. 699-718,
October 2013.
F-Ulusal Makaleler
ÇİFTÇİ, M. “Süleymaniye Darülhadisi [XVI-XVII. Asırlar]”, Usul İslam Araştırmaları
Dergisi, Sy. 14 (Temmuz Aralık 2010), İstanbul, Şubat 2014.
ERDOĞAN, Ö. F. Gazali Üç Meselesinde İbn Sina’ya Karşı Ne kadar Tutarlı. Diyanet
İlmi Dergi İbn Sina Özel Sayısı, 50 (01), 87-110, 2014.
ERDOĞAN, Ö. F. Gazali’nin Tehafüt’ü Bağlamında Filozof ve Kelamcı Mücadelesi.
Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 28 (02), 7-24, 2014.
SÖYLEV, Ö. F. “Yerleşik İrşat Usullerini Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Dini
Danışma ve Rehberlik Üzerine Bir İnceleme”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
C.XXII, S.1, Bursa, ss. 179–202 , 2013.
G-Diğer Faaliyetler ( çalıştay, televizyon, radyo, milli eğitim, müftülük ve benzeri
kurumlarda yapılan faaliyetler )
AKMANŞEN, Ö. M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hafızlık ve Güzel Ezan Okuma
Yarışması Bölge Finali Komisyon Üyeliği, 04 Mayıs 2014.
AKTI. Ü. “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma” Paneli, DPÜ İlahiyat
Fakültesi, Kütahya, 12 Mart 2014.
AKTI. Ü. Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı, Kütahya Anadolu Öğrenmen Lisesi,
Kütahya, 17 Nisan 2014.
234
AKTI. Ü. “Eğitimde İdeal Öğretmen ve Rehberlik”, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yıl Sonu Semineri, Kütahya, 19 Haziran 2014.
AKTI. Ü. X. Din Sosyolojisi Koordinasyon Toplantısı ve Tüketim Kültürü ve Müslüman
Kimliğinin Değişimi Konferansı, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun,
29-30 Ağustos 2014.
ARIK, M. S. “Hz. Peygamber ve Gençlik” isimli Konferans, Tavşanlı Öğretmen Lisesi,
Tavşanlı-Kütahya, 17 Nisan 2014.
ARIK, M. S. “Din ve Samimiyet” isimli Konferans, Aslanapa Müftülüğü,
Aslanapa-Kütahya, 18 Nisan 2014.
ARIK, M. S. 2014 yılından itibaren Kütahya Engin FM’de her hafta Perşembe günleri
“Buhari Hadis Okumaları” programı.
ARIK, M. S. 2013 yılı Eylül ayından itibaren her hafta Cuma günleri Merkez Kampus
Vakıf Camiinde vaaz.
ATEŞ, M. “Şehitler Ölmez” isimli Konferans, Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi Şehitler Haftası Etkinlikleri, Tayyare Kültür Merkezi, OsmangaziBursa, 15 Nisan 2014.
ATEŞ, M. XI. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı,Konya, 24-25 Mayıs
2014.
ATEŞ, M. İslam Hukuku Semineri “İbâdât”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslâmî İlimler
Fakültesi, Afyon, 25-30 Ağustos 2014.
ATEŞ, M. Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde Bulunan Fıkıh Eserleri Üzerine Bir
Araştırma, UÜ. Küçük Ölçekli BAP Projesi, (Proje Yard.), (Proje kabul edildi ve devam
ediyor, proje süresi: 2014-2017).
AYDEMİR, H. ''Buhârî Şerîf Okuma, Tahlil ve Yorumları'', Haftalık (1 saat) Periyodik
Halka Açık Cumartesi Seminerleri, Birlik Vakfı Bursa Şubesi.
AYDEMİR, H. ''Hz. Peygamber ve Gençlik'' Kutlu Doğum Etkinlikleri (Panel),
Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 16 Nisan 2014.
AYDEMİR, H. ''Karşılaştırmalı Meal Çalışması (Türkçe, İngilizce)'', Haftalık (6 saat)
Periyodik Halka Açık Pazartesi-Çarşamba-Cuma Seminerleri, Hece Kitap ve Hikmet
Derneği, Bursa.
AYDEMİR, H. ''Kur'ân ve Hadis Sohbetleri (İbn Hibbân)'', Haftalık (1 saat) Periyodik
Halka Açık Pazar Seminerleri, Hece Kitap ve Hikmet Derneği, Bursa.
ÇAKIR, A. “Hz. Muhammed ve Gençlik” , Kütahya Merkez-Toki Atatürk İlköğretim
Okulu, Kütahya, 17 Nisan 2014.
ÇAKIR, A.
“Bir Kutlu Doğum Esintisi Geçti Dumlupınar İlahiyat’tan”,
www.dünyabizim.com , 23 Nisan 2014.
ÇİFTÇİ, M. “Siyer Öğretimi”, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Yöntemleri
Semineri, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya, 21 Haziran 2013.
ÇİFTÇİ, M. İslam Tarihçileri Derneği tarafından düzenlenen koordinasyon toplantısı,
Bursa, 25 Haziran 2013.
ÇİFTÇİ, M. Hz. Peygamber ve Gençlik ,Kutlu Doğum Haftası, Kütahya Fatih Ortaokulu,
Kütahya, Nisan 2013.
ÇİFTÇİ, M. İsraf (Kütahya Ulucami-Vaaz-Teravihten önce)-Ramazan 2013.
ÇİFTÇİ, M. Nefsi Hesaba Çekme (Kütahya Ulucami-Vaaz-Öğle namazından önce)Ramazan 2013.
ÇİFTÇİ, M. Zeytinoğlu Kütüphanesi Katalog Projesi (Hazırlık Aşamasında)
ÇİFTÇİ, M. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak olan Ahilik Ansiklopedisi’ne
madde yazımı: Hz. Muhammed, Hz. Âdem, Hz. Salih, Hz. İdris, Sa’d b. Ebu Vakkâs, Selmanı Farisî-2014.
GÜLER, S. ‘Hat İlminden Hâl İlmine Hattatlar’ konulu Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Çarşamba Semineri 09 Nisan 2014
235
GÜLER, S. “O’nun (sav) Niyazı” İsimli Sergi (Koordinatör), DPÜ İlahiyat Fakültesi
Kutlu Doğum Etkinlikleri, Kütahya, 28 Nisan-2 Mayıs 2014.
GÜLER, S. Karma İslam Sanatları Sergisi, İstanbul Beylerbeyi Sarayı Tünel Sergi Salonu,
İstanbul, Eylül 2013.
GÜLER, S. “İstanbul’un Nuru Eyüp Sultan 40 Hadis”, İstanbul Eyüp Sultan, Eylül 2013.
GÜLER, S. “Suriyeli Çocuklara %100 Destek”, Kütahya (İHH Yararına), Mart 2014.
GÜLER, S. “100 Eser Bir Gönül”, Eskişehir (İHH Yararına), Nisan 2014.
GÜLER, S. “Peygamber Efendimizin Duaları”, Bursa Davutkadı Muallimzade Kültür
Merkezi, Mayıs 2014.
GÜLER, S. “Sanat İyilik İçin”, Klasik Türk Sanatları Sergisi (Deniz Feneri Derneği
Yararına), İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Mayıs 2014.
GÜLER, S. “Sanat İyilik İçin 2”, Klasik Türk Sanatları Sergisi (Deniz Feneri Derneği
Filistin Yararına), İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi, Temmuz 2014.
GÜNAY, İ. “Tahkik Semineri”,İSAM-29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul, 11 Eylül-11 Ekim
2013.
GÜNAY, İ. “Hz. Peygamber Din ve Samimiyet” Konferansı, Hisarcık Müftülüğü
Hisarcık-Kütahya, 16 Nisan 2014.
GÜNAY, İ. “Hz. Peygamberimiz ve Gençlik Paneli” Panelist, DPÜ WEB TV, Kütahya, 16
Nisan 2014.
GÜNAY, İ. “Kur’ân-ı Kerim’de Gençlik ve Gençler” Konferansı, Tavşanlı İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ,Belediye Kültür Sarayı, Tavşanlı/Kütahya, 17.04.2014.
GÜNAY, İ. “Sorumluluk Şuuru” Konferansı, Kütahya Cezaevi, Kütahya 12 Haziran 2014.
GÜNAY, İ. “Din Öğretiminde Kalite Çalıştayları I” Necmeddin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, Konya, 18-19 Haziran 2014.
GÜNAY, İ. “Kur’ân-ı Kerim Öğretimi, Metodları Öneriler” Seminer, Kütahya İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, Kütahya, 20.06.2014.
GÜNAY, İ.
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları I (26.2.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları II (01.3.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları III (01.3.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları IV (15.3.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları V (15.3.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları VI (14.4.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları VII (14.4.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları VIII (26.5.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları IX (26.5.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları X (26.5.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları XI (26.5.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları XII (29.6.2014) İstanbul
ENSAR WEB TV’de Klasik Tefsir Metin Okumaları XIII (29.6.2014) İstanbul
GÜNAY, İ.
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” I (07.4.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” II (14.4.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” III (21.4.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” IV (28.4.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” V (05.5.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” VI (12.5.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” VII (19.5.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” VIII (26.5.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” IX (02.6.2014)
236
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” X (09.6.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XI (16.6.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XII (23.6.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XIII (30.6.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XIV (07.7.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XV (14.7.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XVI (21.7.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XVII (28.7.2014)
KÜTAHYA ENGİN FM’de: “Kur’ân-ı Kerim’den Esintiler” XVIII (04.9.2014)
KELEBEK, M. Engin Fm’de Fıkıh Okulu adlı Haftalık Program, 2014.
KELEBEK, M. DPÜ Radyo Dumlupınar’da İlahiyat Programı, 2014.
KELEBEK, M. “Muamelat Semineri” , Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya,
2014.
KELEBEK, M. İlahiyat Fakülteleri İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon
Toplantısı ve Sunumu, 2014.
KEMİKLİ, B. Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu (Oturum başkanı ve
Değerlendirmeci), Yenişehir Belediyesi ve UÜKETAM, Yenişehir, , 24-26 Ekim 2013.
KEMİKLİ, B. Ahteri ve Dönemi Sempozyumu (Değerlendirmeci), DPÜ İlahiyat
Fakültesi, Kütahya, 07-09 Kasım 2013.
KEMİKLİ, B. Ders-Seminer-panel, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Üniversitesi, ,
Türkistan, Kazakistan, 25 Kasım-8 Aralık 2013.
KEMİKLİ, B. Hz. Üftade Uzataki Yakîn Uluslar arası Sempozyum(Oturum Başkanı),
BBB-TÜRKKAD, Tayyare Kültür Merkezi, Bursa, 18-20 Nisan 2014.
KOCAMAN, K. “Din, Hz. Peygamber ve Samimiyet” isimli Kutlu Doğum Haftası
Konferansı, Kütahya Domaniç Müftülüğü, Domaniç-Kütahya, 16 Nisan 2014.
KOCAMAN, K. “Din Öğretiminde Materyal Hazırlama ve Geliştirme” Semineri,
“Haziran 2014 Mesleki Çalışma Programı”, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya, 20
Haziran 2014
SÖYLEV, Ö. F. “Din Psikolojisi Çalışmalarının Uygulama Alanlarına Katkısı: Dini
Danışmanlık ve Rehberlik” İlahiyat Fakülteleri Din Psikolojisi Anabilim Dalları 6.
Koordinasyon Toplantısı, SAMSUN, 31 Mayıs- 01 Haziran 2014.
SÖYLEV, Ö. F. “Ceza İnfaz Kurumları ve Sosyal Hizmet Kurumlarında Vaaz ve İrşat”
Uzman ve Başvaizler Çalıştayı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2013.
SÖYLEV, Ö. F. “Kutlu Doğum Özel Programı: Hz. Peygamber ve Samimiyet”, Bursa
TV, 22 Nisan 2014.
SÖYLEV, Ö. F. “İftar Programı: Tövbe Psikolojisi”, Bursa TV, 03 Temmuz 2014.
SÖYLEV, Ö. F. “İftara Doğru Programı: İnancın Sosyal Hayata Etkileri”, Bursa As TV,
20 Temmuz 2014.
TAŞ, A. E “İnsan Olmak – Ahlaklı Olmak”, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Kapsamında Konferans, Evliya Çelebi Ortaokulu, Kütahya, 18 Nisan 2014.
TAŞ, A. E “Hazine-i Evrak’tan Günümüze Osmanlı Arşivleri-Belgelerin Dili”, Çarşamba
Semineri, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Kütahya, 26 Şubat 2014.
TAŞ, A. E “Osmanlı Türkçesi’ne Giriş”, Açık Ders, Ocak-Haziran 2014 döneminde her
Pazartesi 14:00 – 15:00 saatleri arasında.
TAŞ, A. E “Çelebi Mehmed’i de tedavi etmiş o hekim şair”, 5 Ekim 2013
http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=14681&q (10.10.14)
TAŞ, A. E “Kütahya’da yalnızlığa terk edilen bir hazine”, 26 Haziran 2014
http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=17452&q (10.10.14)
TIĞLI, A. “Tenkit Ahlakı” Konferansı , Tavşanlı Müftülüğü, Taşanlı-Kütahya, 23 Ocak
2014.
TIĞLI, A. “Din ve Samimiyet” Konferansı, Kutlu Doğum Programı, Kütahya Müftülüğü,
Kütahya, 15 Nisan 2014.
TÜRKAN, A. “Hz. Peygamber ve Gençlik” Konferansı, Kütahya, 16 Nisan 2014.
237
TÜRKEL, R. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(İMAD)- Baş Editörlük (2013-…..)
TÜRKEL, R. Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Emet
Müftülüğü Etkinliği, Emet-Kütahya, 15 Nisan 2014.
TÜRKEL, R. Hz. Peygamber’in Güzel Ahlakı, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Ahmet
Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Etkinliği, Kütahya, 15 Nisan
2014.
YAVUZ, L. Kütahya Dumlupınar Radyosunda “Hac ve Önemi” konulu konuşma, 10 Ekim
2014.
2.1.7. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
1.Fakültede Yer Alan Bölümler
A-KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
2- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
3- Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
4- Endodonti Anabilim Dalı
5- Ortodonti Anabilim Dalı
6- Pedodonti Anabilim Dalı
7- Periodontoloji Anabilim Dalı
8- Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
B- TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
2. Fakültenin Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
Fakültemizin alt yapı çalışmaları devam etmekte olup, mümkün olan en kısa sürede eğitim ve
klinik faaliyetlere başlanabilmesi hedeflenmektedir.
3. Fiziki Mekanların Dağılımı
Henüz faaliyete başlanmadığından, Fiziki mekan dağılım planı bulunmamaktadır.
4. Akademik Personel Sayıları
Profesör
1
Doçent
1
Yrd.Doçent
2
5.İdari Personel Sayıları
Fakülte Sekreteri
1
238
Memur
2
BİLİMSEL FAALİYETLER
a-Makaleler
Doç.Dr.Gürel PEKKAN
A1. Akar GC, Pekkan G, Çal E, Eskitaşçıoğlu G, Özcan M. Effects of surface finishing
protocols on roughness, color change and translucency of different ceramic systems. J
Prosthet Dent. 2014 Aug:112(2):314-21.
A2. Özcan M, Kojima AN, Pekkan G, Mesquita AMM, Bottino MA. Adhesion of substrateadherent combinations for early composite repairs: Effect of intermediate adhesive resin
application. Int J Adhes Adhes 2014;49:97-102.
A3. Sella GC, Lopes Pereira Neto AR, Maziero Volpato CA, de Vasconcellos DK, Pekkan G,
Ozcan M. Influence of Different Maintenance Times of Torque Application on the Removal
Torque Values to Loosen the Prosthetic Abutment Screws of External Hexagon Implants.
Implant Dent. 2013 Oct;22(5):534-9.
A4. Saridag S, Sevimay M, Pekkan G. Fracture Resistance of Teeth Restored With Allceramic Inlays and Onlays: An In Vitro Study. Oper Dent. 2013 Nov-Dec;38(6):626-34.
Yrd. Doç.Dr. Hasan HATİPOĞLU
a)Makaleler
Hatipoğlu H, Güngör Hatipoğlu M. Tekrarlayan Aftöz Ülserler: Güncel Yaklaşımlar Ve
Kavramlar. DEU Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 27(3): 157 -168.
b) Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu/ Birimleri tarafından düzenlenen
kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetler
“Kütahya Diyabet Okulu”, Diyabet ve Oral Durum- İnteraktif Oral Hijyen Eğitimi. Dr.
Kevser Onbaşı (Endokrinoloji), Dr.Hasan Hatipoğlu (Diş Hekimliği-Periodontoloji), 18 Eylül
2013, DPU – Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu, Kütahya, Türkiye.
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Onbaşı K. Hatipoğlu H, Üçgün S, Güngüngör Hatipoğlu M. May dental extraction trigger
subacute thyroiditis? 16th European Congress of Endocrinology (ECE 2014) 3-7 Mayıs 2014,
Wroclaw, Polonya.
Yrd. Doç.Dr. Müjgan GÜNGÖR HATİPOĞLU
a)Makaleler
Hatipoğlu H, Güngör Hatipoğlu M. Tekrarlayan Aftöz Ülserler: Güncel Yaklaşımlar Ve
239
Kavramlar. DEU Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 27(3): 157 -168.
b) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Onbaşı K. Hatipoğlu H, Üçgün S, Güngör Hatipoğlu M. May dental extraction trigger
subacute thyroiditis? 16th European Congress of Endocrinology (ECE 2014) 3-7 Mayıs
2014, Wroclaw, Polonya.
2.1.8. SİMAV TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
1-Fakültede Yer Alan Bölümler
- Makine Eğitimi Bölümü
- Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü
- Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
- Elektrik Eğitimi Bölümü
-Metal Eğitimi Bölümü
2- Fakültenin Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
Fakültemizde, kuruluşundan günümüze kadar bünyesinde mevcut bulunan 5 bölüm ve
21 anabilim dalından sadece üç Bölümde, (Makine Eğitimi, Mobilya ve Dekorasyon
Eğitimi ve Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi) Teknik Öğretmen yetiştirmek amacıyla
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemizde lisans eğitim-öğretiminin yanı sıra Dumlupınar Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi ile Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dallarında,
halen 8 öğrenci yüksek lisans programına devam etmektedir.
Öğrencilerimizin gelişen teknoloji parelelinde gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak
şekilde yetiştirilebilmeleri için, mevcut laboratuar ve atelyelerin modernizasyonu amacıyla
mümkün olan tüm fırsatlar değerlendirilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2009 tarih ve 686 sayılıyazıları gereği;
mevcut öğrencilerin mezuniyetleri tamamlandıktan sonra Teknik Eğitim Fakültelerinin
kapatılmasına ve 2010-2011 Öğretim yılından itibaren yeni öğrenci kabul edilmemesine karar
verilmiştir. Bu sebeple Fakültemize yeni öğrenci kaydı yapılmamaktadır.
Uygulama Atölye ve Laboratuvarlarındaki Makine Parkı
240
Bu alanlar Simav Teknoloji Fakültesi ile ortak olarak kullanılmaktadır.
Rektörlüğümüzün, diğer kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, mahallin özel kişi ve
kuruluşlarının katkı ve destekleri ile Fakültemizin fiziki imkanlarının geliştirilmesi
çalışmalarına devam edilmektedir.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında, Simav Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ve
diğer oda başkanlıkları ile sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla başlanmış olan
900 m2 kapalı alana sahip uygulama atelyesinin inşaatı henüz bitirilememiştir.
Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri
zamanında takip edebilmeleri amacıyla, Rektörlüğümüzün katkılarıyla mevcut tüm
personelimize ve öğrencilerimize internet hizmeti sunulmaktadır.
3-Fiziki Alanların Dağılımı
a) Fakültemizde Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Sayıları
Bu alanlar Simav Teknoloji Fakültesi ile ortak olarak kullanılmaktadır.
b) Fakültemizde Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Metrekare Olarak Büyüklükleri
Bu alanlar Simav Teknoloji Fakültesi ile ortak olarak kullanılmaktadır.
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
Simav Teknik Eğitim Fakültesine ait eğitim-öğretim binasında bulunan öğrenci kantini,
kütüphane, öğrenci ve personel yemekhanesi, konferans salonu, derslikler ile kampus alanı
içinde bulunan futbol, voleybol ve basketbol sahaları Teknoloji Fakültesi ve Simav Meslek
Yüksekokulu öğrencileri ile personel tarafından ortak kullanılmaktadır.
4- Eğitim ve Öğretim ile İlgili Bilgiler
a) Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
BÖLÜM ADI
Makine Eğitimi
Prof. Doç.
-
1
241
Yrd. Öğr.
Doç. Gör.
-
Arş.
Gör.
3
Uz
m.
-
Okt. YLS
-
-
Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi
Metal Eğitimi
Diğer
2
1
1
1
1
5
1
Fakültemiz kadrosunda olup, diğer birimlerde görev yapan öğretim elemanı.
TOPLAM
(*)
(**)
Kadrosu diğer birimlerde olup, Fakültemizde görev yapan öğretim elemanı.
(***) 35. maddeye göre, diğer üniversitelerde görevlendirilen öğretim elemanları
b) Fakülte Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri
Toplam
Öğrenci
Toplam
Sayısının
Öğrt.Üyesi
Fakülte
Adı
Öğretim
Öğr.Gör.
Öğrenci
Üyesi
+Okutman
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Toplam
Öğrenci
Toplam
+Öğr.Gör.
Sayısının
Öğretim
Öğretim
+Okutman
Elemanı
Sayısı
Üyesine
Sayısına
Oranı
Oranı
S.TEF.
78
1
2
3
78
26
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
1.SINIF 2.SINIF İNTİBAK 3.SINIF 4.SINIF
TOPLAM
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
T
Makine Eğitimi N.Ö.
Bölümü
-
-
-
-
-
-
-
-
37
2
37
2
39
Makine Eğitimi İ.Ö.
Bölümü
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
-
3
SİMAV TEKNİK
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
242
Mobilya ve
Dek. Öğr.
Mobilya ve
Dek. Öğr.
Elektronik ve
Bil.Say.Ö.
N.Ö.
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
15
-
15
İ.Ö.
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
1
N.Ö.
-
-
-
-
-
-
-
-
19
1
19
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
75
3
75
3
78
Genel Toplam
d) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Fakülte Adı
Simav T.E.F
148
5- Bilimsel Faaliyetler
a-) Uluslararası Makale
1.
H. Unal, S. H. Yetgin, A. Mimaroglu, F. Fındık, "Effect of Applied Load and Sliding
Speed on the Tribological Properties of Nylon 6 and Ultra High Molecular Weight
Polyethylene" Industrial Lubrication and Tribology, 66/3, 498-504, 2014.
b-) Ulusal Makale
1. SOFUOĞLU, S. D., YESİL, H., KUSCUOĞLU, M.Ö., 2014, Mobilyalarda Çocuk
İçin Güvenlik ve Sağlık, Standard, Yıl:53 Sayı:620, 77-82 ISSN: 1300-8366
c-) Uluslararası Bildiri
1. Gizem Hatipoglu, Salih Hakan Yetgin, Hüseyin Unal, Abdullah Mimaroglu,
"Friction and Wear Properties of Poly-Tetra-Fluoro-Ethylene and Wax filled
Polyamide 6 Against Steel under Dry Sliding Environment", Euro Friction, Wear and
Wear Protection - 2014 - Karlsruhe, GERMANY (Poster).
2. Gizem Hatipoglu, Hüseyin Unal, Salih Hakan Yetgin, Abdullah Mimaroglu,
"Tribological Performance of Polyphthalamide (PPA) and Its Composites Against
243
Steel Under Dry Sliding Conditions, Euro Friction", Wear and Wear Protection - 2014
- Karlsruhe, GERMANY (Poster).
d-) Ulusal Bildiri
3. S. Hakan Yetgin, H. Ünal, A. Mimaroğlu, "Kimyasal Köpük Ajanı Kullanılarak
Enjeksiyonla
Üretilen
Talk/EPDM
Katkılı
Polipropilen
Kompozit
Köpük
Malzemelerin Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliği", 7. Otomotiv Teknolojileri
Kongresi, OTEKON’14, 26 – 27 Mayıs 2014, BURSA.
e-) Projeler
Herhangi bir proje bulunmamaktadır.
2.1.9. SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
1- Fakültede Yer Alan Bölümler
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
- İmalat Mühendisliği Bölümü
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
- Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
- Kontrol Mühendisliği Bölümü
2- Fakültenin Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
Fakültemiz 2010 yılında kurulmuş olup, bünyesinde 5 adet bölüm ve 9 adet Anabilim
dalı bulunmaktadır. İlk olarak 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında İmalat Mühendisliği
Bölümüne 86 öğrenci alınmıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında ise; İmalat Mühendisliği
Bölümüne 78, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 119, Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Bölümüne 1 öğrenci 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında ise; İmalat
Mühendisliği Bölümüne 59, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 127 öğrenci
alınmıştır. Fakültemizin hedefi; modern bilim ve teknoloji ile bütünleşmiş, güçlü teorik
bilgilerini pratik ile desteklemiş hedefleri olan, ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet
edebilecek mühendisler yetiştirmektir.
244
Öğrencilerimizin gelişen teknoloji parelelinde gerekli bilgi ve beceriye sahip olacak
şekilde yetiştirilebilmeleri için, mevcut laboratuar ve atelyelerin modernizasyonu amacıyla
mümkün olan tüm fırsatlar değerlendirilmektedir.
2012-2013 öğretim yılı itibariyle bölümlerimizin uygulama laboratuarlarındaki makine
parkı aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
Uygulama Atölye ve Laboratuvarlarındaki Makine Parkı
Sıra No
Makine Adı
Adet
1.
Hidrolik Pres
1
2.
Dikey Pamel Ebatlama Makinesi
1
3.
Şerit Testere makinesi
2
4.
Bant (Palet) Zımpara makinesi
1
5.
Daire Testere Makinesi
3
6.
Zıvana Kesme makinesi
1
7.
Zincirli Zıvana Açma makinesi
1
8.
Planya Makinesi
1
9.
Kalınlık Makinesi
2
10.
Yatay Freze Makinesi
1
11.
Dikey (Şaküllü) Freze Makinesi
1
12.
Kenar Masifleme Makinesi
1
13.
Kaplama Kesme Makinesi
1
14.
Gönye Kesme makinesi (Tezgah üstü)
4
15.
Dikey Delik Makinesi
2
16.
Taşlama Makinesi
2
17.
Planya Bıçak Bileme Makinesi
1
18.
Şerit Testere Bileme Makinesi
1
19.
Kompresör
1
20.
Bant Zımpara Makinesi (Küçük)
1
21.
Masaüstü Kıl Testere Makinesi
1
22.
Torna makinesi
2
23. Kırlangıç Kuyruğu Kanal Açma Makinesi (Tezgah üstü)
1
24.
Eğmeçli Kenar Bantlama Makinesi
1
25.
Yatar Daire Makinesi
1
26.
Baş Kesme Makinesi
2
27.
Çoklu Delik Makinesi
1
245
28.
CNC Freze (Router)
1
İmalat Mühendisliği Bölümü Uygulama Atölye ve Laboratuvarlarındaki Makine Parkı
Sıra No
Makine Adı
Adet
1.
Torna Tezgahı
5
2.
Revolver Torna Tezgahı
1
3.
Freze Tezgahı
3
4.
Masa Üstü Freze Tezgahı
1
5.
Silindirik Taşlama Tezgahı
1
6.
Alet Bileme Tezgahı
1
7.
Düzlem Taşlma Tezgahı
1
8.
Sütunlu Matkap Tezgahı
2
9.
Masa Üstü Matkap Tezgahı
1
10.
Giyotin saç Kesme Tezgahı
1
11.
Şerit Testere
2
12.
Metal Tepsi Testere
1
13.
Hidrolik Pres
2
14.
Eksantrik Pres
1
15.
Zımpara Taşı
2
16.
Matkap Makinesi (Bosh El Breyzeri)
1
17.
Tav Fırını
1
18.
Vargel Tezgahı
1
19.
Elektrik Ark kaynak Makinesi
6
20.
Oksijen Kaynak Makinesi
1
21.
Gaz Altı Kaynak Makinesi
1
22.
CNC Torna Tezgahı
1
23.
Yiğitsan Kompresör
1
24.
CNC Dik İşleme Merkezi
1
25.
Çekme Deney Cihazı
1
26.
Mikrometre Digital
2
27.
Mikroyapı Mikroskobu
1
28.
Mikro Sertlik Ölçme Cihazı
1
29.
Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
246
Uygulama Atölye ve Laboratuvarlarındaki Makine Parkı
Sıra No
Makine Adı
Adet
1.
Dijital Osiloskop
6
2.
Sinyal Jeneratörü
5
3.
Frekans Sayıcı
5
4.
Dijital Multimetre
8
5.
Analog Multimetre
8
6.
Güç Kaynağı
5
7.
Dijital Isı Ayarlı Havya
5
8.
Analog Uygulama Eğitim Seti
5
9.
Dijital Uygulamalar Eğitim Seti
5
10.
8086 Microcomputer Eğitim Seti
2
11.
Elektrik Eğitim Seti
2
12.
Sensörler (Mesafe Ölçer)
2
13.
Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti
2
14.
Projeksiyon Cihazı
1
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Laboratuvarı Cihaz Listesi
Sıra
Makine Adı
Adet
1
Laboratuvar tipi fırınlar
1
2
Etüv Cihazı
1
3
Eğitim Seti (Rüzgar Enerjisi)
1
4
Eğitim Seti (Güneş Enerjisi)
1
5
Analitik Terazi
1
No
Mekanik – Fiziksel Test Laboratuvarı Cihaz Listesi
Sıra No
Makine Adı
Adet
1.
İklimlendirme Cihazı
1
2.
Kurutma Fırını
1
3.
Üniversial Test Cihazı
1
4.
Pandüllü Sertlik Ölçme Cihazı
1
247
5.
Parlaklık Ölçüm Cihazı
1
6.
Hassas Terazi
1
7.
Nem Ölçme Cihazı
1
8.
Gönye Kesme Makinesi (Tezgah üstü)
1
9.
Çoklu İşlem Makinesi (Komple Planya)
1
10.
Şerit Testere Makinesi
1
11.
Renk Ölçüm Cihazı
1
12.
PH Ölçüm Cihazı
1
13.
Dijital Mikroskop
1
14.
Devir Ölçüm Cihazı
1
15.
Nem Ölçüm Cihazı
1
16.
Katman Kalınlığı Ölçüm Cihazı
1
Rektörlüğümüzün, diğer kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, mahallin özel kişi ve
kuruluşlarının katkı ve destekleri ile Fakültemizin fiziki imkanlarının geliştirilmesi
çalışmalarına devam edilmektedir.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında, Simav Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ve
diğer oda başkanlıkları ile sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla başlanmış olan
900 m2 kapalı alana sahip uygulama atelyesinin inşaatı henüz bitirilememiştir.
Lisansüstü eğitimde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, İleri Teknolojiler Anabilim
Dalına (İmalat Teknolojisi Bilim Dalına 11, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bilim Dalına 16
ve Ağaç İşleri Endüstri Teknolojisi Bilim Dalına 11) 38 öğrenci alınmış olup öğrenimlerine
devam etmektedirler.
Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri
zamanında takip edebilmeleri amacıyla, Rektörlüğümüzün katkılarıyla mevcut tüm
personelimize ve öğrencilerimize internet hizmeti sunulmaktadır.
3- Fiziki Alanların Dağılımı
a) Fakültemizde Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuvar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Sayıları
Çizim Salonu
Derslik
Konferans
Salonu
Okuma
Salonu
248
Laboratuvar
Atölye
1
9
1
1
9
2
b) Fakültemizde Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuvar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
m2
Çizim Salonu
70
Derslik
480
Konferans Salonu
100
Okuma Salonu
70
Laboratuvarlar
610
Atölye
1500
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerin Sayısı
Simav Teknoloji Fakültesine ait eğitim-öğretim binasında bulunan öğrenci kantini,
kütüphane, öğrenci ve personel yemekhanesi, konferans salonu, derslikler ile kampus açık
alanı içinde bulunan futbol, voleybol ve basketbol sahaları ve kapalı spor salonu Simav
Teknoloji Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Simav Meslek Yüksekokulu ve Simav
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve personeli tarafından ortak
kullanılmaktadır.
4- Eğitim ve Öğretim ile İlgili Bilgiler
a) Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
BÖLÜM ADI
Prof. Doç.
Yrd. Öğr.
Doç. Gör.
Arş. Uz
Gör. m.
Okt. YLS
İmalat Mühendisliği Bölümü
1
-
2+1*
-
1
-
-
-
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Bölümü
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümü
-
1
2
-
2
-
-
-
-
-
3
-
2***
-
-
-
-
1
1
-
1***
-
-
-
249
Kontrol Mühendisliği Bölümü
-
1
-
-
2***
-
-
-
1
3
9
-
8
-
-
-
(*)
TOPLAM
Fakültemiz
kadrosunda olup, diğer birimlerde görev yapan öğretim elemanı.
(**)
Kadrosu diğer birimlerde olup, Fakültemizde görev yapan öğretim elemanı.
(***) 35. maddeye göre, diğer üniversitelerde görevlendirilen öğretim elemanları.
b) Fakülte Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri
Fakülte
Adı
Toplam
Öğretim
Öğrenci
Üyesi
Sayısı
Sayısı
Toplam Öğrenci
Toplam Öğrenci
Sayısının Toplam
Sayısının Öğretim
Öğretim Elemanı
Üyesine Oranı
Sayısına Oranı
33.4
33.4
Simav
Teknoloji
434
13
Fakültesi
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
SİMAV TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF
TOPLAM
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
T
N.Ö.
40
4
61
6
49
4
-
-
150 14 164
İ.Ö.
4
-
-
-
24
2
-
-
28
2
30
N.Ö.
13
-
-
-
-
-
-
-
13
-
13
İ.Ö.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Böl.
İmalat Mühendisliği
Böl. (İ.Ö.)
İmalat Mühendisliği
Böl. (M.T.O.K.)
İmalat Mühendisliği
Böl. (M.T.O.K.) İ.Ö.
250
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Böl.
N.Ö.
33
12
37
11
-
-
-
-
70
23
93
İ.Ö.
35
9
43
7
-
-
-
-
78
16
94
N.Ö.
20
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20
İ.Ö.
18
1
-
-
-
-
-
-
18
1
19
N.Ö.
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Böl.
(İ.Ö.)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Böl.
(M.T.O.K.)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Böl.
(M.T.O.K.) (İ.Ö.)
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Böl.
378 56 434
GENEL TOPLAM
d) 2012-2013 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Fakülte Adı
Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Simav Teknoloji Fakültesi
-
5- Bilimsel Faaliyetler
a-) Uluslararası Makale

A.Kacal, F.Yildirim, ‘’High Speed Hard Turning os AISI S! (60WCrV8) Cold Work
Tool Steel’’, Acta Polytechnica Hungarica, 169-186 pp., 2013.
 Cetinkaya S., Kacal A.''Investigation of the heat treatment effect in milling of K390
powder metallurgical'', Kovove Mater.,52,209-218.2014.
 Taşkın S., Ş.S., Kalenderli Ö., Karahan M., ‘’Coherence analysis on thermal effect for
power cables under different environmentel conditions’’, Turkish Journal of Electrical
Engineering & computer Sciences, vol. 22,pp. 25-33., 2014.
251


Saatçi, B., Ari, M., Gunduz, M., Turktekin, S., Meydaneri, F., Durmus S., Ozdemir,
M. Structural and transport properties of Sn-Mg alloys, Continuum Mechanics
and Thermodynamics, Vol:25, Issue:6, Pages: 739-748,2013
Ozalp, M., Kabak H., Atılgan A. ve H. Peker, “ The Effects of Adding the
Aluminum Sulfate to the Urea Formaldehyde Adhesive Applied on Plywood,” Int.
Journal of Physical Science, 8(19), 1017–1021 (2013).

Ordu, M., Altınok M., Atılgan A. ve Ozalp M. , “The effects of heat treatment on
some mechanical properties of laminated black pine (Pinus nigra),” Int. Journal
of Physical Science , 8(19), 1029–1035 (2013).

SOFUOĞLU, S.D, KURTOĞLU, A. 2014: Some machining properties of four
wood species grown in Turkey, Turk. J. Agric. For., 38, (2014), 420-427,
doi:10.3906/tar-1304-124
http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-14-38-3/tar-38-3-15-1304-124.pdf

Altınok, M.,
Percin,
O., Wetzig, M., (Kasım 2013), Untersuchung des
strukturellen Verhaltens von Furnierschivhtholz (LVL) unter verschiedenen
klimatischen Bedingungen, Holztechnologie, 54(6)
b-) Ulusal Makale


Böyük, U., Koç, A., Erol, M., Engin, S., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin
Bilim ve Teknolojiye Yönelik Tutumları ve Gelecekle İlgili Planları, Erciyes
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013 (Baskıda).
Özalp M., Altınok M., Karakaş İ, Peker H ve, H. Ulusoy, ‘‘Isıl İşlemin Orta
Yoğunluktaki Lif Levha (Mdf)’ nın Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine
Etkileri (Araştırma), ‘‘Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Dergisi, Sayı:15,
Sayfa:35 -51 (2013)

Özalp M., Altınok M., Baltacı B., Peker H ve, H. Ulusoy, ‘‘ Karaçam Odununun
Laminasyon Özelliklerinin Belirlenmesi (Araştırma), ‘‘Batı Akdeniz Ormancılık
Araştırma Dergisi, Sayı:15, Sayfa:107 -126 (2013)

KURTOĞLU, A., SOFUOĞLU, S. D., 2013, Mobilya ve Ağaç İşlerinde Kullanılan
Ahşap Malzemeler 1, Mobilya Dekorasyon, Eylül-Ekim 2013, Sayı:118, ISSN 13023179. s.62-78

KURTOĞLU, A., SOFUOĞLU, S. D., 2013, Mobilya ve Ağaç İşlerinde Kullanılan
Ahşap Malzemeler 2, Mobilya Dekorasyon, Kasım-Aralık 2013, Sayı:119, ISSN
1302- 3179.s.52-66

SOFUOĞLU, S. D., YESİL, H., KUSCUOĞLU, M.Ö., 2014, Mobilyalarda Çocuk
İçin Güvenlik ve Sağlık, Standard, Yıl:53 Sayı:620, 77-82 ISSN: 1300-8366
252

Perçin, O., Uzun O., (Şubat 2014), Isıl İşlem Uygulanmış Bazı Ağaç Malzemelerde
Yapışma Direncinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman
Fakültesi Dergisi, Cilt. 15, Sayı: 1, ISSN: 1302-7085; e-ISSN: 1309-2111. PP:72-76
c-) Uluslararası Bildiri








Güntürkün R., Apaydın H., Kitiş Ş., ‘’ Güneş enerjisi ve frenleme esnasında açığa
çıkan mekanik enerji çalışan elektrikli araç tasarımı’’, Güneş Kentleri Sempozyumu ve
Solar Kampüs Çalıştayı, 2013, Ankara.
Kacal, A., Sofuoğlu, S. D., Experimentally and Statistically Evaluating of Drilling
of Massive Wooden Table which is Made of Scotch Pine (Pinus sylvestris L.), 21st
International Wood Machining Seminar, Tsukuba International Congress Center,
Pages:421-428, 2013, Tsukuba, Japan.
Durmus, S., Gavas, M., Akalan H., Ciftci T., Synthesis and characterization of
(Bi2O3)1-x-y(Sm2O3)x(Tm2O3)y ternary system, The 4th
International
Symposium on Sustainable Development (ISSD2013), Page:138, 2013.
Boyuk, U., Engin, S., Marasli, N., The Effects Of Silicon And Iron Content On
Mechanical And Electrical Properties Of Aluminum–Copper Alloy, TPS-30,
International Physics Conference, Page:415, 2013.
Boyuk, U., Engin, S., Marasli, N., The Influence Growth Rate On The Physical
Parameters Of Al–Cu–Si And Al–Cu–Fe Eutectic Alloys, TPS-30, International
Physics Conference, Page:416, 2013.
Boyuk, U., Engin, S., Marasli, N., The Electrical Properties Of Al-Cu-Fe-Si
Quaternary Alloys, TPS-30, International Physics Conference, Page:417, 2013.
Boyuk, U., Engin, S., Maraşlı, N., Effects of Iron Content on Microstructure and
Mechanical Properties of Al–Cu–Si Eutectic Alloys, International Journal of Arts &
Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Page:174, 2013, Prague, Czech
Republic.
Boyuk, U., Engin, S., Sahin, M., Kaya, H., Cadirli, E., Marasli, N., Directionally
Solidified Al-Cu-Si-Fe Quaternary Eutectic Alloy, International Journal of Arts &
Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Page:169, 2013, Prague, Czech
Republic.
d-) Ulusal Bildiri


Bakkalcı, S., Sofuoğlu, S. D., Mobilyada Geçmişten Günümüze Kullanılan Yüzey
Kaplama Malzemeleri ve Gelecekteki Eğilimler, II. Ulusal Mobilya Kongresi, 2013,
Denizli.
Perçin, O., Yeşil, H., Ordu, M., Altınok, M., Isıl İşlem Metodları ve Ağaç Malzeme
Üzerindeki Bazı Etkileri, II. Ulusal Mobilya Kongresi, 2013, Denizli.
e-) Projeler


Ahmet Altıntaş, Proje Yöneticisi, ‘’Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor ile
Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi’’,
Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 2013/25,
11/06/2013-12/06/2014.
Murat Karahan, Proje Yöneticisi, ‘’Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek
Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan ve Manyetik Alanın İncelenmesi’’,
253


Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No : BAP 2013/33,
20/11/2013-21/11/2014.
DURMUS, S., Proje Yürütücüü.Katı Oksit Yakıt Pillerinde Boron Trioksit-Skandiyum
Trioksit üçlü sistem katı elektrolitinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Elektriksel
Özelliklerinin incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
2013-2014
Ozalp, M., Proje Yürütücüsü, Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın
Mukavemet ve Kararlılık performansına Etkilerinin Belirlenmesi, Dumlupınar
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011-19, 2011-2013.

Ozalp, M., Araştırmacı, Çay Bitki Ekstraktının Koruma (emprenye) ve Üst yüzey
İşlem
Maddesi
Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları, Çoruh Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projesi, 2012.F11.02.16 2014.
2.1.10. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1. Fakültede Yer Alan Bölümler
Sıra No
Bölüm Adı
1.
2.
Biyoloji Bölümü
Matematik Bölümü
3.
Fizik Bölümü
4.
Kimya Bölümü
5.
Biyokimya Bölümü
6.
Sosyoloji Bölümü
7.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
8.
Tarih Bölümü
9.
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
10.
Arkeoloji Bölümü
11.
Eğitim Bilimleri Bölümü (öğrenci yok)
2. Fakültenin Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
Fen-Edebiyat Fakültesi temel branşlarda uzman yetiştirmeyi hedefleyen Fakülteler
arasında yer almaktadır. Bu Fakültelerden mezun olanların bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından orta öğretimin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere istihdam edilmektedir.
254
Üniversitemiz 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulmuş olup Fakültemiz
buna bağlı kurulan 4 Fakülteden biridir. Fakültemizin kurulması ile ilk açılan bölümler
Biyoloji, Matematik, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı ile Kimya bölümleri olmuştur. 1993-1994
eğitim- öğretim yılında Kimya bölümü dışında diğer bölümlere öğrenci alınmış, normal ve
ikinci öğretim olarak eğitime başlanmıştır. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Sosyoloji,
Tarih, Batı Dilleri ve Edebiyatı ile Beden Eğitimi ve Spor bölümleri açılmış ve aynı dönemde
bu bölümlere öğrenci alınmıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim döneminde Üniversitemiz
Senatosu’nun 18.04.1996 tarih ve 4 sayılı kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
22.04.1996 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla, 2547 sayılı Kanunun 2880
sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 3843 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Eğitim Bilimleri
Bölümü açılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1999-2000 eğitim-öğretim yılında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.05.1999 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan
kararla, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2,7/h ve 2809 sayılı Kanunun 6.
maddesi uyarınca, Yüksekokul olarak Fakültemizden ayrılmıştır. 1999-2000 Eğitim-öğretim
döneminde Kimya bölümü normal öğretimine de öğrenci alınmıştır.
2013-2014 Eğitim- Öğretim yılında, 1757 normal öğretim 1492 ikinci öğretim toplam
3249 öğrenci on bölüm de, (Biyoloji, Matematik, Fizik, Kimya, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih,
Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Arkeoloji ve Biyokimya) öğrenim görmüştür.
Fakültemiz kuruluş tarihi dikkate alınırsa oldukça genç bir kurumdur. Gelişme
stratejisi kendi kaynaklarıyla büyüme üzerine kurulduğu için genç akademisyenler akademik
kadrolarda büyük yer tutmaktadır.
Bu genç kadroların kariyer yapmaları, Fakültemizin önceliklerinin başındadır. Aktif
dokuz bölümümüzden dört Bölüm (Tarih, Biyoloji, Kimya ve Fizik) hariç, diğerlerinde
doktora programı bulunmadığından genç akademisyenlerimizin büyük bölümü kariyerlerini
tamamlamak üzere gelişmiş üniversitelerde görevlendirilmiştir. Bunların bir kısmı
kariyerlerini tamamlayıp Üniversitemize dönmüş ve Yardımcı Doçent kadrolarına
atanmışlardır. Bu sayede artık Fakültemiz dışarıdan öğretim elemanı desteği almadan, kendi
imkanlarıyla eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Halen diğer Üniversitelerde toplam 17
araştırma görevlisi doktora eğitimlerini sürdürmektedirler.
Geriden gelen ve Yüksek Lisans seviyesindeki öğretim elemanlarımız için de doktora
programlarının alt yapısı hazırlanmakta; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı, Dil Sınavlarına hazırlanmaları için her türlü olanaklarımız seferber edilmektedir.
Fakültemizin bu dinamik yapısı, bilimsel çalışmalara da yansımıştır. Geçtiğimiz akademik
dönemde, Fakültemizde yurtdışı-yurt içi bilimsel yayınlarda artış görülmüştür. SocratesErasmus, Farabi ve Mevlana programları ile Öğretim Elemanı-öğrenci değişim programı
çerçevesinde, Fakültemiz öğretim elemanları yurtdışındaki ve yurt içindeki anlaşmalı
üniversitelere giderek dersler vermektedirler. Aynı program çerçevesinde öğrencilerimiz de
yurt dışında bir süre öğretim görmekte ve yurt dışından da Fakültemiz bölümlerine öğrenciler
gelmektedir.
Fakültemiz bölümleri, Bologna sürecine akredite olma üzere müfredat programlarını
güncellemiş, ve Avrupa Birliği standartlarında bir eğitimi kendilerine hedef almışlardır.
255
Başarılı öğrencilerimizi teşvik amacıyla çift anadal uygulaması devam etmektedir.
Ayrıca Kimya ve Fizik Bölümlerinde İngilizce hazırlık sınıfı açılmıştır. Bu programa
katılan öğrencilerimiz bazı dersleri İngilizce takip etmektedirler. Fakültemizin gelecekteki
vizyonu;
kendi öğretim elemanını kendi yetiştiren, bilimsel açıdan üst seviyelerde,
öğrencilerin öncelikle tercih ettiği çağdaş bir Fakülte olmaktır.
3. Fiziki Mekânların Dağılımı:
ÖZEL
FOTOKOPİ
KIRTASİYE
KONFERANS
SALONU
SİNEMA
1
2
1
1
1
SALONU
PASTANE
2
KANTİN
44
LABORATUARI
34
BİLGİSAYAR
SINIF
16
LABORATUAR
ANFİ
-
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının
Sayıları
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
Anfi –Derslik
Laboratuar
Metrekare
5584
4483
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
1- Tömer, Fakültemiz ek binasında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
2- Tıp Fakültesi Dekanlığı, Fakültemiz ek binasında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
3- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, Fakülemiz ek binasında eğitim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
4. Eğitim Öğretim ile İlgili Bilgiler
a) Fakültede Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
BÖLÜM
Prof. Doç. Yrd.Doç. Ö.Grv. Okt. Ars.Grv. Uzm. YLS Disarda F.Gör.Y. Gen.Top.
BİYOLOJİ
2
5
6
3
16
16
MAT
3
3
2
5
13
13
FİZİK
3
4
5
3
15
15
KİMYA
2
4
4
2
13
13
256
1
BİYOKİMYA
1
1
4
1
T.D.E.
2
3
5
BATI DİL.ED.
2
3
1
7
8
4
14
14
2
8
8
18
19
12
12
9
9
125
127
TARİH
3
3
10
2
SOS.
1
2
5
4
ARKEOLOJİ
1
1
2
1
TOPLAM
18
26
45
4
1
1**
1**
3
1
29
2
2
*Yurtdışında yüksek lisans veya doktora yapan öğretim elemanları
** Üniversitemizin diğer birimlerinde görev yapan, askerde olan öğretim elemanları
b) Fakülte Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Fakültesi
Öğren
ci
sayısı
Öğreti Öğr.
m
Grv.
Üyesi +Okt
.
Öğretim Top. Haf.
Üyesi + Ders Saati
Öğr.
Grv.+
Okt.
N.
768
1757
89
5
1492
89
5
Öğrenci
Sayısı
Öğretim
Üyesi
Oranı
Öğrenci
Sayısı
Öğr.
Grv.+
Okt.
Öğrenci
Say.
Öğretim
Üyesi +
Öğr.
Grv. +
Okt.
Oranı
94
94
19.7415
7
167640
4
351.4
19.7415
7
8.17021
298.4
16.7640
4
6.05319
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ SAYILARI
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları
N.Ö
BÖLÜM
ERKEK
İ.Ö
KIZ
TOPLAM ERKEK
257
Haf.
Ders
Saatinin
Öğr.
Üyesi
+Öğr.
Grv.
+Okt.
Oranı
Öğr.
İ. Öğr. 569
Fen
Edebi
yat
Fakült
esi
Fen
Edebiyat
Fakülte
GENEL
KIZ
TOPLAM
TOPLAM
BİYOLOJİ
37
45
82
34
44
78
160
10
23
33
0
0
0
33
98
154
252
62
82
144
396
26
23
49
12
2
14
63
72
194
266
92
164
256
522
24
228
252
43
199
242
494
130
152
282
121
132
253
535
76
196
272
76
186
262
534
47
69
116
47
46
93
209
80
73
153
97
53
150
303
600
1157
1757
584
908
1492
3249
BİYOKİMYA
MATEMATİK
FİZİK
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
SOSYOLOJİ
TARİH
BATI DİLLERİ
VE EDEBİYATI
KİMYA
ARKEOLOJİ
GENEL
TOPLAM
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayıları
N.Ö
İ.Ö
GENEL
ERKEK
KIZ
TOPLAM ERKEK
KIZ
TOPLAM
TOPLAM
BİYOLOJİ
18
51
69
10
33
43
112
MATEMATİK
11
31
42
9
25
34
76
FİZİK
11
15
26
0
0
0
26
BÖLÜM
258
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
17
42
59
23
42
65
124
SOSYOLOJİ
6
71
77
4
69
73
150
TARİH
19
34
53
34
35
69
122
VE EDEBİYATI 5
36
41
4
19
23
64
KİMYA
15
31
46
11
18
29
75
ARKEOLOJİ
11
18
29
11
15
26
55
GENEL
TOPLAM
113
329
442
106
256
362
804
BATI DİLLERİ
5. Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler
1. Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Emiroğlu, Ö., Dayıoğlu, H., 2013, Effect
of silver on aquatic ecosystems of Emet Stream basin, Turkey. Pakistan Journal of
Zoology, 45 (2): 521-529. (Science Citation Index Expanded)
2. Tokatlı, C., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Arslan, N., Köse, E., Dayıoğlu, H., 2013, Statistical
approaches to evaluate the aquatic ecosystem qualities of a signifıcant mining area: Emet
Stream basin (Turkey). Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/s12665-013-2624-4.
(Science Citation Index)
3. Altikat, S., Uysal, K., Kuru, H. I., Kavasoğlu M., Öztürk G. N., Kucuk A, The Effect of
arsenic on some antioxdant enzyme activites and lipid peroxidation in various tissues of
mirror carp (Cyprinus carpio carpio), Environmental Science and Pollution Research,
DOI: 10.1007/s11356-014-2896-6.
4. Altikat, S.,Uysal, K., Kuru, H. I., 2013, Analysis of bioaccumulation of arsenic in the
brain and eye tissues of mirror carp (Cyprinus carpio carpio) and its effects on various
biochemical parameters, Journal of Enviromental Protection and Ecology, 14 (3A), 12251235.
5. Emiroğlu, Ö., Uyanoğlu, M., Başkurt, S., Sülün, Ş., Köse, E., Tokatlı, C., Uysal, K.,
Arslan, N., Çiçek, A., 2013, Erythrocyte Deformatıons ın Rutilus rutilus Linnaeus, 1758)
259
Provided from Porsuk Dam Lake (Turkey), Biological Diversity and Conservation. 6 (1),
13-17.
6. Mert, S., Kasimogullari, R., Ica, T., Colak, F., Altun, A., Ok, S., 2014, Synthesis,
structure-activity relationships, and in vitro antibacterial and antifungal activity
evaluations of novel pyrazole carboxylic and dicarboxylic acid derivatives, European
Journal of Medicinal Chemistry, 78, 86-96.
7. Özen, A. S., 2013, Enne Baraj Gölü (Kütahya) ekosisteminin envanteri. Tabiat ve İnsan
Dergisi, Yıl 47, Eylül 2013.
8. Özen, A. S., 2014, Nesli yitirilen Anadolu Parsı (Panthera pardus tulliana) ve öldürülen
İran Parsı’nın (Panthera pardus saxicolor) gizemi. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl 48, Sayı
185, Mart 2014.
9. Özen, A. S., 2014, Türkiye’de nesli tehlike altında olan Toy Kuşu (Otis tarda), Su
Samuru (Lutra lutra) ve Kızıl Geyiğin (Cervus elaphus) Kütahya İlindeki durumu. Yeşil
Mavi Dergisi (TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü), 2014/4.
10. Özen, A. H. S., Balsüzen, B., Yılmaz, A., 2014, The contribution to animal rights view of
Turkish society by demographic respect, Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler
Dergisi, 3, 1.
11. Özen, A. H. S., Balsüzen, B., Yılmaz, A., 2014, The contribution to animal rights view of
Turkish society by some parameters, Kırıkkale Üniversitesi Bilimde Gelişmeler Dergisi,
3, 1.
12. Sevimli Gur, C., Çetin, B., Akay, Ş., Gülce İz, S., Yeşil Çeliktaş, Ö., 2013, Extracts from
black carrot tissue culture as potent anticancer agents, Plant Foods Hum Nutr, 68, 293298.
13. Kociolek, P., Kulikovskiy, M., Solak, C. N., 2013, The diatom genus Gomphoneis Cleve
(Bacillariophyceae) from Lake Baikal, Russia, Phytotaxa, 154(1), 1-37.
14. Barinova, S., Romanov, R., Solak, C. N., 2014, New record of Chara hispida (L.) Hartm.
(Streptophyta: Charophyceae, Charales) from the Işıklı Lake (Turkey) and critical
checklist of Turkish Charophytes, Natural Resources and Conservation, 2(3), 33-42.
15. Barinova, S., Solak, C. N., Erdoğan, O., Romanov, R., 2014, Algae and Zooplankton in
Ecological Assessment of the Işıklı Lake, Turkey, Aquatic Biology Research, 2(2), 23-35.
260
16. Akın B., Kocaçalışkan İ., Güleryüz G., 2014, Micropropagation of Erodium
sibthorpianum subsp. sibthorpianum, an endemic threatened species of Uludağ Mountain
(Bursa-Turkey), Turk J Bot, 38,
148-155.
17. M. Şen and A. E. Çalık, “Calculation of Half-Value Thickness for Aluminum Absorbers
by Means of Fractional Calculus”, Annals of Nuclear Energy, 63, 46-50, 2014.
18. M. Tanışlı, M. E. Kansu and S. Demir, “Reformulation of electromagnetic and gravitoelectromagnetic equations for Lorentz system with octonion algebra”, General Relativity and
Gravitation (GERG), 46(5), 1739, 1-21, doi: 10.1007/s10714-014-1739-6, 2014.
19. M. E. Kansu, M. Tanışlı and S. Demir, “Representation of electromagnetic and
gravitoelectromagnetic Poynting theorems in higher dimensions”, Turkish Journal of Physics
(TJP), 38(2), 155-164, doi: 10.3906/fiz-1311-13, 2014.
20. Ö. Bağlayan, G. Keşan, C. Parlak, Ö. Alver, M. Şenyel, “Vibrational investigation of 1cyclopentylpiperazine: A combined experimental and theoretical study”, Science China
Physics, Mechanics & Astronomy, 57, 2014, doi:10.1007/s11433-013-5313-0.
21. Ö. Alver, C. Parlak, M.F. Kaya, G. Dikmen, L. Genç, “Vibrational spectroscopic
investigation of methyl(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl: A comparative density
functional study”, Journal of Structural Chemistry, 55, 438-445, 2014.
22. G. Keşan, C. Parlak, “Infrared and Raman spectra, conformational stability and
vibrational assignment of 1-formylpiperazine”, Spectrochimica Acta A, 118, 1113–1120,
2014.
23. C.S.C. Kumar, H.K. Fun, M. Tursun, C.W. Ooi, S. Chandraju, C.K. Quah, C. Parlak,
“Synthesis, molecular structure, FT-IR and XRD investigations of 2-(4-Chlorophenyl)-2oxoethyl 2-chlorobenzoate: A comparative DFT study”, Spectrochimica Acta A, 124, 595602, 2014.
24. N. Emir, M. Bilge, M. Tursun, G. Keşan, C. Parlak, “A joint theoretical and experimental
study of 1-acetylpiperazine: conformational stability, infrared and Raman spectra”,
Spectrochimica Acta A, 127, 388–395, 2014.
25. C.S.C. Kumar, C. Parlak, H.K. Fun, M. Tursun, G. Keşan, S. Chandraju, C.K. Quah,
“Experimental and theoretical FT-IR, Raman and XRD study of 2-acetyl-5-chlorothiophene”,
Spectrochimica Acta A, 127, 67–73, 2014.
261
26. C. Parlak, C.S.C. Kumar, H.K. Fun, G. Keşan, L. Rhyman, P. Ramasami, S. Chandraju,
C.K. Quah, “4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde: Experimental (XRD, FT-IR and Raman) and
DFT studies”, J. Fluorine Chem, 164, 7-15, 2014.
27. C.S.C. Kumar, H.K. Fun, C. Parlak, L. Rhyman, P. Ramasami, M. Tursun, S. Chandraju,
C.K. Quah, “Synthesis, molecular structure, FT-IR, Raman, XRD and theoretical
investigations
of
(2E)-1-(5-chlorothiophen-2-yl)-3-(naphthalen-2-yl)prop-2-en-1-one”,
Spectrochimica Acta A, 132, 174–182, 2014.
28. S. Zeyrek, “Electrical and dielectric properties of Al/p-Si and Al/perylene/p-Si type
diodes in a wide frequency range”, Chinese Phyisics B, 23 (1), 018506, 2014.
29. G. Keşan, M.F. Kaya, M. Bilge, Ö. Alver, C. Parlak, “DFT, FT-IR and Raman
investigations of 1-pyrrolidino-1-cyclopentene”, Spectrochimica Acta A, 101, 22-30, 2013.
30. M. Tursun, G. Keşan, C. Parlak, M. Şenyel, “Vibrational spectroscopic investigation and
conformational analysis of 1-heptylamine: A comparative density functional study”,
Spectrochimica Acta A, 114, 668–680, 2013.
31. M.F. Kaya, C. Parlak, G. Keşan, Ö. Alver, M. Tursun, “Vibrational spectroscopic
investigation of 1-pyrrolidino-1-cyclohexene: A comparative density functional study”,
Spectrochimica Acta A, 113, 1-9, 2013.
32. M. Bilge, Y. Gökpek, M. Tursun, N. Emir and C. Parlak, “Theoretical Conformational
Analysis of Piperazine-2,3,5,6-Tetraone”, Azerbaijan Journal of Physics (Fizika), 19(1), 3236, 2013.
33. G. Keşan, Ö. Alver, M. Bilge, C. Parlak, “DFT, FT-Raman and FT-IR investigations of
1-cyclopropylpiperazine”, Journal of Structural Chemistry, 54, 1044-1054, 2013.
34. Ö. Alver, M. F. Kaya, M. Bilge, C. Parlak, “Vibrational spectroscopic investigation and
conformational analysis of methacrylamidoantipyrine: A comparative density functional
study”, Journal of Theoretical Chemistry, Volume 2013, 2013, Article ID 386247, 1-10.
35. H.Y.Ocak, E.Uçgun, R.Ünal, “Experimental and first-principles investigation of the
crystal structure of powder metallurgy (PM) Al-1.1Sc and Al-2Sc alloys”, Transactions of
Nonferrous Metals Society of China, 23, 3020-3026, 2013.
36. Ş. Şentürk, A. Ünal, O. M. Kalfa, “Density Functional Study of Bromine- Doped Lithium
Clusters”, Comp. and Theo. Chem, 1023, 46, 2013.
262
37. H. Sogukpinar, E. Algin, C. Asici, M. Altinsoz and H. Cetinkaya, “Seasonal Indoor
Radon Concentration in Eskisehir, Turkey”, Radiat. Prot. Dosim., doi: 10.1093/rpd/nct344,
2013.
38. M. E. Kansu, “An Analogy between Macroscopic and Microscopic Systems for
Maxwell’s Equations in Higher Dimensions”, The European Physical Journal Plus (EPJ-P),
128(12), 149, 1-10, 2013. doi: 10.1140/epjp/i2013-13149-2
39. H. İlkimen, C. Yenikaya, M. Sarı, M. Bülbül, M. Aslan, Y. Süzen, Synthesis and
characterization of some metal complexes of a proton transfer salt, and their inhibition studies
on carbonic anhydrase isozymes and the evaluation of the results by statistical analysis,
Journal
of
Enzyme
Inhibition
and
Medicinal
Chemistry,
2013,
DOI:
10.3109/14756366.2013.843172
40. Yeşildağ İ, Ulus R, Başar E, Aslan M, Kaya M, Bülbül M, Facile, highly efficient and
clean one-pot synthesis of acridine sulfonamide derivatives at room temperature and their
inhibition of human carbonic anhydrase isoenzymes, Monatshefte für Chemie - Chemical
Monthly, 2014, 145:6, 1027-1034.
41. H. İlkimen, C. Yenikaya, M. Sarı, M. Bülbül, E. Tunca, H. Dal, M. Baş, Synthesis and
characterization of complexes of a novel proton transfer salt and their inhibition studies on
carbonic anhydrase isoenzymes, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,
2014, DOI: 10.3109/14756366.2014.908290
42. A Nanobionic Approach to Augment Plant Photosynthesis and Biochemical Sensing
Using Targeted Nanoparticles; Juan Pablo Giraldo, Markita P. Landry, Sean M. Faltermeier,
Thomas P. McNicholas, Nicole Iverson, Ardemis A. Boghossian, Nigel F. Reuel, Andrew J.
Hilmer, Fatih Sen,
Jacqueline A. Brew, Michael S. Strano, Nature Materials, DOI:
10.1038/nmat3890
43. Amylamine stabilized platinum(0) nanoparticles: active and reusable nanocatalyst in the
room temperature dehydrogenation of dimethylamine-borane; Fatih Şen, Yaşar Karataş,
Mehmet Gülcan, Mehmet Zahmakıran, RSC Advances, 2014, 4 (4), 1526-1531
44. Pt Nanoparticles Synthesized with New Surfactans: Improvement in C1-C3 Alcohol
Oxidation Catalytic Activity. Fatih SEN, Gülsün GÖKAĞAÇ, Journal of Applied
Electrochemistry, 2014, 44(1), 199 - 207
263
45. In vivo biosensing via tissue-localizable near-infrared-fluorescent single-walled carbon
nanotubes; Nicole M. Iverson, Paul W. Barone, Mia Shandell, Laura J. Trudel, Selda Sen,
Fatih Sen, Vsevolod Ivanov, Esha Atolia, Edgardo Farias, Thomas P. McNicholas, Nigel
Reuel,Nicola M. A. Parry, Gerald N. Wogan& Michael S. Strano, Nature Nanotechnology,
2013, 8 (11) , 873-880
46. Molecular recognition using corona phase complexes made of synthetic polymers
adsorbed on carbon nanotubes; Jingqing Zhang, Markita P. Landry, Paul W. Barone, Jong-Ho
Kim, Shangchao Lin, Zachary W. Ulissi, Dahua Lin, Bin Mu, Ardemis A. Boghossian,
Andrew J. Hilmer, Alina Rwei, Allison C. Hinckley, Sebastian Kruss, Mia A. Shandell, Nitish
Nair, Steven Bla, Nature Nanotechology, 2013, 8 (12) , 959-968
47. High performance Pt nanoparticles prepared by new surfactants for C1 to C3 alcohol
oxidation reactions, Fatih Sen, Selda Sen, Gülsün Gökağaç, Journal of Nanoparticle Research,
2013,15,1979
48. Excess Thermopower and the Theory of Thermopower Waves; Joel T. Abrahamson,
Bernat Sempere, Michael P. Walsh, Jared M. Forman, Fatih Şen, Selda Şen, Sayalee G.
Mahajan, Geraldine L. C. Paulus, Qing Hua Wang, Wonjoon Choi, and Michael S. Strano,
ACS Nano, 2013, 7 (8), 6533–6544
49. Single Walled Carbon Nanotube Sensors for the Spatiotemporal Detection of Intracellular
Nitric Oxide, F. Sen, Z. W. Ulissi, S. Sen, X. Gong, A. Boghossian, D. Mukhopadhyay, M. S.
Strano, Submitted.
50. The Effect of Reductive Dithiothreitol and Trolox on Nitric Oxide Quenching of Single
Walled Carbon Nanotubes; Selda Sen, Fatih Sen, Ardemis A. Boghossian, Jingqing Zhang,
Michael S. Strano, Journal of Physical Chemistry C 2013, 117 (1), 593-602
51. Application of Nanoparticle Antioxidants to Enable Hyperstable Chloroplasts for Solar
Energy Harvesting; Fatih Sen, Ardemis A. Boghossian, Selda Sen, Brenna Gomez, Juan
Pablo Giraldo, Michael S. Strano, Advanced Energy Materials, 3 (7), 2013, 881–893.
52. Aydoğdu, G. , Günendi, G., Koyuncu Zeybek, D., Zeybek, B. and Pekyardımcı, Ş. A
novel electrochemical DNA biosensor based on poly-(5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole)
modified glassy carbon electrode for the determination of nitrofurantoin. Sensors and
Actuators B: Chemical. Volume 197, 2014, 211–219.
264
53. Erdem, C., Koyuncu Zeybek, D., Aydoğdu, G., Zeybek, B., Pekyardımcı, Ş and Kılıç, E.
Electrochemical glucose biosensor based on nickel oxide nanoparticle-modified carbon paste
electrode. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 42(4), 2014, 237-244.
54. Christina I. Schroeder, Joakim E. Swedberg, Jane M. Withka, K. Johan
Rosengren, Muharrem Akcan, Daniel J. Clayton, Norelle L. Daly, Olivier Cheneval, Kris A.
Borzilleri, Matt Griffor, Ingrid Stock, Barbara Colless, Phillip Walsh, Philip Sunderland,
Allan Reyes, Robert Dullea, Mark Ammirati, Shenping Liu, Kim F. McClure, Meihua Tu,
Samit K. Bhattacharya, Spiros Liras, David A. Price, David J. Craik, Design and Synthesis of
Truncated EGF-A Peptides that Restore LDL-R Recycling in the Presence of PCSK9 In
Vitro, Chemistry & Biology, 21 (2), 284-294, 2014.
55. Johannes Koehbach, Margaret O’Brien, Markus Muttenthaler, Marion Miazzo, Muharrem
Akcan, Alysha G Elliott, Norelle L Daly, Peta J Harvey, Sarah Arrowsmith, Sunithi
Gunasekera, Terry J Smith, Susan Wray, Ulf Göransson, Philip E. Dawson, David J Craik,
Michael Freissmuth, Christian W Gruber, Oxytocic plant cyclotides as templates for GPCR
ligand design,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America (PNAS), 110 (52), 21183-21188, 2013.
56. Sulan Luo, Dongting Zhangsun, Xiaopeng Zhu, Yong Wu, Yuanyan Hu, Sean
Christensen, Peta J. Harvey, Muharrem Akcan, David J Craik, and J. Michael McIntosh,
Characterization of a novel alpha-conotoxin TxID from conus textile that potently blocks rat
alpha3beta4 nicotinic acetylcholine receptors, Journal of Medicinal Chemistry, 56 (23), 96559663, 2013.
57.Al. Tuztaşı, U., Uysal, M. and Akdeniz F., “A (Forgotten) Vernacular From Anatolian
Villages: Guestrooms in Sivas/Turkey”, Journal of Folklore, Issue: 56 p.93-116, 2014. B.D.E
58. Ekincioglu, I., High Order Riesz Transforms and Mean Value Formula for Generalized
Translate
Operator,
Journal
of
Inequalities
and
Applications.
2014,
2014:148
doi:10.1186/1029-242X-2014-148 (2014). (with H.Sayan and C. Keskin) (SCI- Expanded).
59.Ekincioglu, I., Linear and Nonlinear Convolution Elliptic Equations, Boundary Value
Problems, 2013:211 doi:10.1186/1687-2770-2013-211 (2013) (with Veli B. Shakhmurov)
(SCI).
60.Z. Arvasi and E. Ulualan “Homotopical Aspects of commutative algebras I: Freeness
conditions for crossed squares” Journal of Homotopy and Related Structures) (Accepted For
Publication) Online first articles, December 2013.
265
61.H. Atik and E. Ulualan “Relations Between Simplicial Groups, 3-Crossed Modules and 2Quadratic Modules”, Acta Mathematica Sinica, English Series, Accepted For Pubication
2013.
62.A. Odabaş and E. Ulualan “On Free Quadratic Modules of Commutative Algebras"
Bulletin of Malaysian Mathematical Sciences Society.(Accepted for publication), (2014).
63. Ersen Ersoy, “XIV-XVI. Yüzyıllar Arasında Yazılmış Bazı Şiirleri İhtiva Eden Bir
Mecmua ve İbn-i Ömer’in Şiirleri” Turkish Studies, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu Armağanı, Kış
2013, 249-266. Dijital Baskı:
64. Ersen Ersoy, “Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi ve Kütüphanede
Bulunan El Yazması Divanlar” İsmail Erünsal’a Armağan, Haz. Hatice Aynur vd, Ülke
Yayınları, İstanbul, 2014, c. II, s. 1021-1042.
65. Güneş, Mustafa, “Ali Dede (Pesendî)’nin Şiirlerinde Dinî-Tasavvufî Unsurlar”, Yeni
Fikir-Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi, Yıl 5, S. 5, s. 39-46, TemmuzAralık (2013).
66. Güneş, Mustafa, “Klasik Türk Edebiyatında Mazmun Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl 36, C. 107; S. 209, s. 89-101, Mart-Nisan (2014).
67. Güneş, Mustafa, “Klasik Türk Musikisinde Itrî’nin Yeri ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
Üzerindeki Bazı Etkileri”, UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları
Dergisi, C. 2, S. 3, s. 275-288, Nisan / Mayıs / Haziran-Bahar Dönemi (2014).
68. Ali Sarıkoyuncu, “Milli Mücadele’de Burdur Müftüsü Halil Hulusi (Ermiş) Efendi ve
Diğer Din Adamları”, Burdur’un Manevi Değerleri ve Milli Mücadele, Kültür Bakanlığı
Yay., s. 77-103, Burdur, 2013. (Ulusal)
69. Altay Tayfun Özcan, “Chronica Maiora’da Moğollara Dair Kayıtlar”, Tarih Okulu,
S.XVI, 2013, s.23-77.
70. Altay Tayfun Özcan, “Menander Protector’un Doğu Roma Elçisi Zemarcus’un Göktürk
Kağanlığı’na Yaptığı Seyahate İlişkin Kaydı”, Kubaba Arkeoloji-Nanat Tarihi-Tarih Dergisi,
Yıl.11/23, s.27-36.
71. Altay Tayfun Özcan, “Sartak Han”, Tarihin ve Tarihçinin İzinden: Kazım Yaşar
Kopraman Armağanı, TKAE yay., Ankara 2014, s.171-190.
72. Altay Tayfun Özcan, “Timur’un Elçisi Sultaniyeli Johannes ve Libellus de Notitia Orbis
Adlı Eserinden Bazı Parçalar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.33/S.55, 2014, s.121-162.
73. Altay Tayfun Özcan, “Macaristanlı Georgius’a Göre XV. Yüzyıl Türkiyesi’ndeki
Hetorodoks Kesim”, Diyalog, S.2/2013, s.110-120.
74. Emine Dingeç, "Onaltıncı ve Onsekizinci Yüzyıllarda Osmanlı Balkanı’nda Çingeneler”
Balkan Tarihi Araştırmalarına Metedolojik Yaklaşımlar, Libra Kitapçılık, İstanbul 2014, ss.
509-519.
266
75. Emine Dingeç, "Osmanlı Hazinelerinden Bir Fon: Raht Hazinesi” İkinci İktisat tarihi
Kongresi Bildiriler I, (Elazığ, 24-25 Mayıs 2010), Fırat Üniversitesi Matbaası, Elazığ 2013,
ss. 213-231.
76. Esra Sarıkoyuncu Değerli, "Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1919-1938)", Türk Tarihinde
Balkanlar, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yayınları, Haziran 2013, ss. 1113-1144. (Uluslararası)
77. Süleyman Polat, “Kırım’dan Bağdat’a: 1638 Bağdat Seferinde Yardımcı Kırım
Kuvvetlerinin Menzil ve İaşe Organizasyonu”, KARAM, (Kırım Sayısı), 11/42, Haziran 2014,
s.85-109.
78. Süleyman Polat, “Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-İ İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H.
1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi” Belleten, LXXVIII/281, Nisan 2014,
s.123-148.
79. Ü.Gülsüm Polat, “Hong Kong’daki Son Osmanlı Tebaasına I. Dünya Savaşı’nın Etkileri”,
Bilig, S. 69, Bahar 2014, (205-220)
80. Ü.Gülsüm Polat, “I. Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin (İngiltere-Fransa) İskenderun Çıkarması
Planı ve İkinci Çanakkale Korkusu”, Gazi Akademik Bakış, S. 14, I. Dünya Savaşı Özel Sayısı,
Haziran 2014.
81. Ü.Gülsüm Polat, “Lozan Konferansı Başlarken Basın ile Kurulan Diyalog”, Ankara
Üniversitesi, İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 53, (Lozan Antlaşması Özel
Sayısı), 2013, (247-266)
82. Ü.Gülsüm Polat, “Şiî Nizari Mezhebi Imamı III. Ağa Han’ın I. Dünya Savaşı Yılları
Faaliyetleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 68, Aralık 2013, ss. 5574.
4- Fakülte Birimleri tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyum
gibi bilimsel faaliyetler
1. A. Engin Çalık, “Nükleer bozunma denkleminin farklı matematiksel metotlar ile
incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Seminer,
27.11.2013, Kütahya
2. Volkan Çetinkaya, “Standart modelde kendiliğinden simetri kırılması ve Higgs
mekanizması”, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Seminer,
4.12.2013, Kütahya
3. M. Emre Kansu, “Manyetohidrodinamik sistemlerin yüksek boyutlu cebirlerde temsili”,
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Seminer, 11.12.2013,
Kütahya
267
4. Kaan Manisa, “Yeni Bir Skyrme Parametre Seti: SKaan-U14”, Dumlupınar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Seminer, 18.12.2013, Kütahya.
5. Karakaya, T., , “Uluslar arası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi”, Bilim Danışma
Kurulu Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, (0205 Ekim 2013), Muğla.
6. Karakaya, T., “Mevlana’nın Vuslatının 740. Yılı Anma Etkinliği”, Fen-Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu, Oturum Başkanlığı, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinliği,
(17 Aralık 2013), Kütahya.
7. Yüksel, H. & Tajik, M. (2013). In the name of modernity: smoking away health, wealth
and womanhood in gecekondu.International Journal of Social Inquiry, 6(1), 313. (EBSCOhost, Index Islamicus, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science
Abstracts, Index Copernicus and Asos Index).
8.Yüksel, H. (2013). Toplumsal etki ve uyma. A. Şimşek, Ö. Eroğlu (edt.), Davranış
Bilimleri (ss.456-484). Konya: Eğitim Yayınevi.
9.Yüksel, H. (2013). Social Determinants of Obesity: Informing future research and
programme implementation. Ethics and Social Determinants of Health Department, World
Health Organization, Cenevre, İsviçre.
10. 63- 16.12.2013 “Hz. Mevlana” Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Konferans
11. Prof. Dr. Stefan G. Samko , Prof. Dr. Vagif S. Guliyev, DPÜ Matematik Bölümü
çalıştayı, 13-20 Nisan 2014, TUBİTAK 2221 Konuk veya Akademik izinli Bilim Adamı
Destekleme Programı
12. 29 Ocak 2014 University at Buffalo, Institute for European and Mediterranean
Archaeology/ USA The Seyitömer Project in Kütahya, Turkey konferansı
13. 28-29 Nisan 2014 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yeni Araştırmaların Işığında Batı ve
Orta Anadolu Erken Tunç Çağı Kronolojisinin Güncel Bir Değerlendirmesi/“Seyitömer Erken
Tunç Çağı Bulguları” çalıştay
14.14.02-06 Haziran 2014 Gaziantep Zeugma Müzesi’nde 36. Uluslararası Kazı, Araştırma,
Arkeometri Sempozyumu “Seyitömer Höyük Kazısı 2013” Uluslararası Sempozyum
15.19-21 Mart 2014 tarih Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı Sempozyumu
268
16. 1. G. Tarıman Cenikoğlu, “Türkmenistan Tarihi”, 13 Mart 2014, Kardeş Ülkeler
Topluluğu, Kütahya
17. Kadir Güler, “Bir İlim Merkezi Olarak Kütahya”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zafertepe Yurdu Farkındalık Konferansı, 12 Mart
2014, Kütahya
18. G. Tarıman Cenikoğlu, “Pesendi’nin Destanları”, Ölümünün 100. Yılında Kütahyalı Hacı
Pesendi’yi Anma Paneli, 27 Kasım 2013, DPÜ. Fen- Edebiyat Fak. Konferans salonu 19. .
Güneş M., “Dinî-Tasavvufî Açıdan Pesendî”, Dumlupınar Üniversitesi KütahyaFolklor
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ölümünün
100.Yılında Kütahyalı Pesendî’yi Anma Programı (Panel), 27 Kasım 2013 Kütahya.
20. Güneş M., “Mevlana’dan Etkileyici Sözler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Çay Meslek
Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Mevlana ve Güzel Ahlak Paneli, 7 Aralık 2013, Çay/
Afyonkarahisar.
21.Kadir Güler, “Kütahyalı Pesendi ve Ehi Beyt”, Vefatının 100. Yılında Pesendi Paneli, 27
Kasım, Kütahya
22. Kadir Güler, “Mevlânâ Üzerine Bazı Düşünceler”, 740. Vuslat Yıldönümünde Mevlânâ
Paneli, 16 Aralık 2013, DPÜ. FEF. Kütahya
23. Kadir Güler, “Akif’te Bazı Kavramlar”, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Paneli, 12 Mart
2014, DPÜ. Eğitim Fak., Kütahya
24. Kadir Güler, “Edebiyatımızda Nevruz”, dpü. Nevruz Sunumu, 21 Mart 2014,Kütahya
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
1. C.S.C. Kumar, C. Parlak, “Molecular structure, FT-IR, Raman, XRD and quantum
chemical studies of 2-acetyl-5-chlorothiophene”, Virtual Conference on Computational
Chemistry (VCCC-2014), 01-31 August 2014, Mauritius.
2. M. E. Kansu, “Octonion Formulation of Electromagnetism for the Different Media”, 3rd
International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2014), p.31, 18 –
19.07.2014, Madrid / SPAIN.
3. M. Şen, A. E. Çalık, H. Ertik, “99Tc ve 36Cl Beta Kaynakları Lullanılarak Al Soğurucuların
Yarı-Değer Kalınlıklarının Deneysel ve Kesirsel Matematik Kullanılarak İncelenmesi”, Genç
Fizikçiler Kongresi, 14-16 Temmuz 2014, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, İzmir, TÜRKİYE.
4. M. Tursun, L. Rhyman, C. Parlak, P. Ramasami, M. Şenyel, “Conformations and NH
stretching of 1,1-dihalogeno-hepta-1-amines (CH3(CH2)5CX2NH2; X = F, Cl or Br): Halogen
and solvent effects”, International Conference on Pure and Applied Chemistry (ICPAC 2014),
Crystallising Ideas: The Role of Chemistry, P-24, p 105, June 23-27, 2014, Mauritius.
269
5. E. Algin, H. Cetinkaya, B. Akkus, L. Sahin, “TAC Proton Accelerator Facility: Normal
Conducting Part”, 5th International Particle Accelerator Conference, June 15-20, 2014,
Dresden, Germany.
6. K. Manisa, M. Erdoğan, E. Ş. Topsakal, “Measurements of radon activity concentrations
in ground waters and soil gas near the ILGIN active fault zone in Konya, Turkey”, May 27-30
2014, Niš, SERBIA.
7. M. Erdoğan, K. Manisa and F. Tel, “Measurements of Radon Activity Concentrations in
Tap Water in Some Dwellings of the Konya Province – Turkey”, May 27-30 2014, Niš,
SERBIA.
8. A.E.Çalık, M. Şen, H. Ertik, H. Şirin, “Çeşitli Soğurucuların Yarı-Değer Kalınlıklarının
Hesaplanması için Yeni bir Matematiksel Formulasyon”, Adım Fizik Günleri III, 17-78 Nisan
2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE.
9. M. Şen, A.E.Çalık, H. Ertik, H. Şirin, “Polietilen Soğurucuların Yarı-Değer Kalınlıklarının
Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi”, Adım Fizik Günleri III, 17-78 Nisan 2014,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE.
10. K. Manisa, H. Bircan, M. Erdoğan ve A. Biçer, “Nükleer Maddenin Sıkıştırılamazlığı ve
Etkin Kütlesinin Yoğunluk Bağımlı Skyrme Kuvvetleriyle Olan İlişkisi”, Adım Fizik Günleri
III, 17-78 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE.
11. S.Şehirli, E.Uçgun, H.Y.Ocak, “Be(x)Zn(1-x)O yapısının ikinci derece elastik sabitlerinin
incelenmesi”, Adım Fizik Günleri III, 17-78 Nisan 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Isparta, TÜRKİYE.
12. Z. Kartal,
İ.Ö. Karatepe, “M(4-Pridinkarboksialdehid)Ni(CN)4.nG Hofmann Tipi
Konak-Konuk Bileşiklerinin FT-IR Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi (M = Ni, Cd ve
G = 1,4-Dioksan)”, Adım Fizik Günleri III, 17-78 Nisan 2014, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE.
13. E.Uçgun and H.Y.Ocak, “Calculation of elastic constants of Fe(1-x) Al(x) alloys”,
International Conference of Computational Methods in Science and Engineering, 4-7 April
2014, Metropolitan Hotel, Athens, Greece.
14. H.Y.Ocak and E.Uçgun, “Calculation of energy and strain of Fe(1-x) Al(x) alloys”,
International Conference of Computational Methods in Science and Engineering, 4-7 April
2014, Metropolitan Hotel, Athens, Greece.
270
15. N. Emir, M. Bilge, M. Tursun, G. Keşan, C. Parlak, “A joint theoretical and experimental
study of 1-acetylpiperazine: Vibrational spectra”, European Symposium on Atomic
Spectrometry ESAS 2014 and 15th Slovak-Czech Spectroscopic Conference (SCSC 2014),
TP17, 16–21 March 2014, Prague, Czech Republic.
16. G. Keşan, C. Parlak, “DFT, FT-IR and RAMAN investigations of 1-formylpiperazine“,
European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 and 15th Slovak-Czech
Spectroscopic Conference (SCSC 2014), TP18, 16–21 March 2014, Prague, Czech Republic.
17. H. Cetinkaya, “Turkish Accelerator Center Proton Accelerator Project” presentation on
behalf of PAF Group, 12 February 2014, LNS – INFN, Catania, Italy.
18. Z. Kartal, “M(2-Aminopiridin)2Ni(CN)4 (M = Ni, Cu ve Cd) Bileşiklerinin İnfrared
Spektroskopisi İle İncelenmesi”, ESR Spektroskopi Tekniğinin Çeşitli Uygulama Alanları
Çalıştayı, 20-22 Kasım 2013, Konya.
19. N. Emir, M. Bilge, G. Keşan, C. Parlak, “Theoretical Conformational Analysis of 1Acetylpiperazine”, Advanced Materials World Congress (AMWC) 2013, Ref. No 416, A 482,
P 185, 16-19 September 2013, Cesme - İzmir, Turkey.
20. G. Keşan, C. Parlak, T. Polivka, “A Theoretical Study of Vibrational and Structural
Properties of Fucoxanthin and Isofucoxanthin Carotenoids”, Modeling Interactions in
Biomolecules (MIB) VI, P-47, P 58, 16-19 September 2013, Mariánské Lázně, Czech
Republic.
21. A. E. Çalık, H.Ertik ve H. Şirin, “Nükleer Bozunma Denkleminin Farklı Matematiksel
Metotlar ile İncelenmesi”, 6th International Workshop on Nuclear Structure Properties, 18-20
September 2013, Karabük, TÜRKİYE.
22. M. Şen ve A. E. Çalık, “Fe ve Pb Soğurucuların Yarıdeğer Kalınlıklarının Kesirsel
Matematik ile Analizi”, 6th International Workshop on Nuclear Structure Properties, 18-20
September 2013, Karabük, TÜRKİYE.
23. A. Biçer, N. Z. Erdoğan and K. Manisa, “Nükleer Madde İçin Yeni Bir Landau Parametre
Seti”, 6th International Workshop On Nuclear Structure Properties, 18-20 September 2013,
Karabük, TÜRKİYE.
24. Z. Kartal, “Synthesis, Spectroscopic, Thermal and Structural Properties of [M(3Aminopyridine)2Ni(µ-CN)4]N (M = Co And Cu) Heteropolynuclear Cyano-Bridged
Complexes”, International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS
2013), 15-20 Eylül 2013, İstanbul.
271
25. İ.Ö. Karatepe, Z. Kartal, “Synthesis, Spectroscopic, Thermal and Structural Properties
of M(4-Pyridinecarboxaldehyde)Ni(CN)4 complexes (M = Mn, Co, Ni, Cu and Cd)”,
International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), 15-20
Eylül 2013, İstanbul.
26. Ö. Bağlayan, E. Güneş, M.F. Kaya, C. Parlak, M. Şenyel, “DFT, FT-IR and Raman
investigation of 1-butylpiperazine”, XII-th International Conference on Molecular
Spectroscopy, I-P3, P 97, 8–12 September 2013, Kraków–Białka Tatrzańska, Poland.
27. M. Bilge, Y. Gökpek, M. Tursun, N. Emir, C. Parlak, “Theoretical Conformational
Analysis of Piperazine-2,3,5,6-Tetraone”, International Porous and Powder Materials
Symposium and Exhibition (PPM2013), ID 448, P 196, 3-6 September 2013, Cesme - İzmir,
Turkey.
28. N. Hafızoğlu, L. Sahin, K. Manisa, H. Cetinkaya, E. Bozkurt, A. Bicer, S. Bostan,
“Kütahya İli ve İlçelerinde Çevresel Gama Radyasyon Ölçümü”, Turkish Physical Society
30th International Phyics Conference, 2-5.09.2013, İstanbul, Türkiye.
29. M.Şen ve A.E. Çalık, “LC Devresinde Yükün Zamanla Değişiminin Kesirsel Matematik
İle Analizi”, Turkish Physical Society 30th International Phyics Conference, 2-5.09.2013,
İstanbul, Türkiye.
30. Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Emiroğlu, Ö., 2013, Emet Çayı
havzasında kadmiyum seviyeleri ve istatistiki yaklaşımlarla biyoekolojik risk analizi, Ekoloji
2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum).
31.Tokatlı, C., Arslan, N., Dayıoğlu, H., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., 2013, krom
madeninin Emet Çayı Havzası’na etkileri: istatistiki yaklaşımlar, Balıkçılık ve Akuatik
Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum).
32.Kınay, S., Kaya, H., Ölçer Footitt, H., 2014, Kütahya ilinden toplanan Amaranthus
retroflexus tohumlarının çimlenme davranışları, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir
(Poster-özet).
33.İça, A., Pekcan, M., Vatansever, Z., Öktem M. A., Suarez, C. E., 2013, Hyalomma
marginatum’da Bm86 orthologlarının araştırılması ve aşı adayı olarak etkinliğinin
saptanması, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 125, Denizli, 29 Eylül-5 Ekim 2013.
34.Özkan, F., İça, A., Kütahya Yöresi’nde yayılış gösteren kene türlerinin araştırılması, 2013,
18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 235, Denizli, 29 Eylül-5 Ekim 2013.
272
35.Uysal K., Küçükkara, R., Yıldız, C., Kavasoğlu, M., Çolak, Y., 2014, Ulubat Gölü’nde
yaşayan ve önemli besin kaynağı olan bazı tatlı su balıklarının yağ asidi bileşiminin insan
beslenmesi açısından değerlendirilmesi, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014,
Eskişehir.
36.Emre, Y., Uysal, K., Pak, F., Emre, N., 2014, Capoeta erhani ‘nin kas dokusunun toplam
lipidi toplam protein ve yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişimi, 22.Ulusal Biyoloji
Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
37.Emre, Y., Uysal, K., Pak, F., Emre, N., Çolak, Y., 2014, Capoeta mauricii’nin yağ asidi
bileşimindeki mevsimsel değişimlerin araştırılması, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27
Haziran 2014, Eskişehir.
38.Emre, Y., Uysal, K., Pak, F., Emre, N., Oruç, H., Yetek, İ., 2014, Endemik balık
türlerimizden Capoeta angorae’nin kas dokusundaki omega 3 yağ asidi oranlarının
mevsimsel değişimi, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
39. Özen, A. S., 2014, Türkiye’de nesli tehlike altında olan Su Samuru (Lutra lutra)’nun
lokalitelerine yeni bir kayıt, III. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 22-23 Mayıs 2014 Kocaeli.
40.Özen, A. S., 2014, Türkiye’de nesli tehlike altında olan Toy Kuşu (Otis tarda), Su Samuru
(Lutra lutra) ve Kızıl Geyiğin (Cervus elaphus) Kütahya İlindeki durumu. III. Biyolojik
Çeşitlilik Sempozyumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, 22-23 Mayıs 2014 Kocaeli.
41.Çetin, B., Kurtuluş, B., 2013, Begonia semperflorens (Begonya) Bitkisinin in vitro
metodlarla üretilmesi, 06-09 Mayıs 2013, Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
42.Çetin, B., Koçak, H. İ., Kurtuluş, B., 2014, The effects of explant type and plant growth
regulators in Hypericum perforatum L. on callus induction and plant regeneration (Hypericum
perforatum L’ da eksplant tipi ve bitki büyüme düzenleyicilerin kallus ve bitki
rejenerasyonuna etkisi), 15-18 Mayıs 2014, Italya.
43.Çetin, B., Beceren, P., Yeşil Çeliktaş, Ö., Akay, Ş., 2014, Siyah havuç hipokotilinden
kallus üretimi ve antioksidan tayini, 23-27 Haziran 2014 Eskişehir, Biyoloji Kongresi.
44.Çetin, B., Akay, Ş., Yalçın, H. T., Nalbantsoy, A., 2014, Sutherlandia frutescens L.
bitkisinden elde edilen kallus ekstraktlarının sitotoksik ve antimikrobiyal etkisi, 23-27
Haziran 2014 Eskişehir, Biyoloji Kongresi.
273
45.Kulikovskiy, M., Kociolek, J. P., Solak, C. N., 2014, Diversity of Gomphoneis Cleve and
Gomphonema Ehrenberg taxa from Lake Baikal and lakes of Baikal rift zone, 10-13 April
2014 8th CE-Diatom Meeting (8th Central European Diatomists Meeting), Zagreb, Croatia,
35 pp.
46.Solak, C. N., Kulikovskiy, M., Kuznetsova, I., 2014, New record for Turkish Freshwater
Diatoms: Cyclotella iranica Nejadsattari, Kheiri, Spaulding & Edlund. 10-13 April 2014 8th
CE-Diatom Meeting (8th Central European Diatomists Meeting), Zagreb, Croatia, 55 pp.
47.Ács, É., Duleba, M., Földi, A., Kralj Borojević, K., Plenković-Moraj, A., Pohner, Zs,
Solak, C. N., Toth, B., Kiss, T. K., 2014, Phylogenetic study on Cyclotella ocellata
Pantocsek. 10-13 April 2014 8th CE-Diatom Meeting (8th Central European Diatomists
Meeting), Zagreb, Croatia, 9 pp.
48.Solak, C. N., Witkowski, A., Car, A., Kabuk, E., Kurzydłowski, K. J., Zgłobicka, I.,
Sözbilen, D., Sezgin, Ç., Başkale, E., Kaska, Y. 2014, Diatom assemblages associated with
loggerhead sea Caretta caretta (Linneous, 1758) from the Aegean Sea coast of Turkey, 19th22nd May 2014 The 33rd Conference of the Polish Phycological Society, Gdynia, Poland, p.
41. (Sözlü Sunum).
49.Solak, C. N., Levkov, Z., Kulikovskiy, M., Wojtal, A., Ocak, J. 2014, Diversity of
Türkmen Mountain Diatoms (Sakarya river basin), 19th-22nd May 2014 The 33rd Conference
of the Polish Phycological Society, Gdynia, Poland, p. 42. (Sözlü Sunum).
50.Akın, B., Kocaçalışkan, İ., 2014, Juglone increases seed germination and seedling growth
of Aubrieta olympica boiss. and Aarabis drabiformis boiss, Endemic Species in Tissue
Culture Conditions, International Symposium on Sustainable Development “Biotechnology
for Sustainable Development”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, sayfa 27.
51.Akın, B., Kocaçalışkan, İ., Güleryüz, G., 2014, Bursa Uludağ’ın endemik Arabis
drabiformis bitki türünün doku kültürü ortamında çoklu sürgün gelişimi üzerine farklı
uygulamaların etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster bildiri), Eskişehir, sayfa 956.
52.Akın, B., Bingöl A. N., Leblebici, S., 2014, Triticum durum’un bazı çimlenme
parametreleri ve fide gelişimi üzerine Emet Çayı (Kütahya) sulama suyunun etkisi, 22. Ulusal
Biyoloji Kongresi (Poster bildiri), Eskişehir, sayfa 990.
53.Leblebici, S., Bingöl A. N., Akın, B., 2013, Halk arasında kullanılan bazı sulak alan
bitkileri ve tıbbi özellikleri, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi (Poster bildiri), Samsun, sayfa
151.
274
54.Tokatlı, C., Arslan, N., Çiçek, A., Köse, E., Dayıoğlu, H., Emiroğlu, Ö., 2013, Emet Çayı
havzasında kadmiyum seviyeleri ve istatistiki yaklaşımlarla biyoekolojik risk analizi, Ekoloji
2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum).
55.Tokatlı, C., Arslan, N., Dayıoğlu, H., Çiçek, A., Emiroğlu, Ö., Köse, E., 2013, krom
madeninin Emet Çayı Havzası’na etkileri: istatistiki yaklaşımlar, Balıkçılık ve Akuatik
Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum).
56.Kınay, S., Kaya, H., Ölçer Footitt, H., 2014, Kütahya ilinden toplanan Amaranthus
retroflexus tohumlarının çimlenme davranışları, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir
(Poster-özet).
57.İça, A., Pekcan, M., Vatansever, Z., Öktem M. A., Suarez, C. E., 2013, Hyalomma
marginatum’da Bm86 orthologlarının araştırılması ve aşı adayı olarak etkinliğinin
saptanması, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 125, Denizli, 29 Eylül-5 Ekim 2013.
58.Özkan, F., İça, A., Kütahya Yöresi’nde yayılış gösteren kene türlerinin araştırılması, 2013,
18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 235, Denizli, 29 Eylül-5 Ekim 2013.
59.Uysal K., Küçükkara, R., Yıldız, C., Kavasoğlu, M., Çolak, Y., 2014, Ulubat Gölü’nde
yaşayan ve önemli besin kaynağı olan bazı tatlı su balıklarının yağ asidi bileşiminin insan
beslenmesi açısından değerlendirilmesi, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014,
Eskişehir.
60.Emre, Y., Uysal, K., Pak, F., Emre, N., 2014, Capoeta erhani ‘nin kas dokusunun toplam
lipidi toplam protein ve yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişimi, 22.Ulusal Biyoloji
Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
61.Emre, Y., Uysal, K., Pak, F., Emre, N., Çolak, Y., 2014, Capoeta mauricii’nin yağ asidi
bileşimindeki mevsimsel değişimlerin araştırılması, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27
Haziran 2014, Eskişehir.
62.Emre, Y., Uysal, K., Pak, F., Emre, N., Oruç, H., Yetek, İ., 2014, Endemik balık
türlerimizden Capoeta angorae’nin kas dokusundaki omega 3 yağ asidi oranlarının
mevsimsel değişimi, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
63.Özen, A. S., 2014, Türkiye’de nesli tehlike altında olan Su Samuru (Lutra lutra)’nun
lokalitelerine yeni bir kayıt, III. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 22-23 Mayıs 2014 Kocaeli.
64.Özen, A. S., 2014, Türkiye’de nesli tehlike altında olan Toy Kuşu (Otis tarda), Su Samuru
(Lutra lutra) ve Kızıl Geyiğin (Cervus elaphus) Kütahya İlindeki durumu. III. Biyolojik
275
Çeşitlilik Sempozyumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, 22-23 Mayıs 2014 Kocaeli.
65.Çetin, B., Kurtuluş, B., 2013, Begonia semperflorens (Begonya) Bitkisinin in vitro
metodlarla üretilmesi, 06-09 Mayıs 2013, Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
66.Çetin, B., Koçak, H. İ., Kurtuluş, B., 2014, The effects of explant type and plant growth
regulators in Hypericum perforatum L. on callus induction and plant regeneration (Hypericum
perforatum L’ da eksplant tipi ve bitki büyüme düzenleyicilerin kallus ve bitki
rejenerasyonuna etkisi), 15-18 Mayıs 2014, Italya.
67.Çetin, B., Beceren, P., Yeşil Çeliktaş, Ö., Akay, Ş., 2014, Siyah havuç hipokotilinden
kallus üretimi ve antioksidan tayini, 23-27 Haziran 2014 Eskişehir, Biyoloji Kongresi.
68.Çetin, B., Akay, Ş., Yalçın, H. T., Nalbantsoy, A., 2014, Sutherlandia frutescens L.
bitkisinden elde edilen kallus ekstraktlarının sitotoksik ve antimikrobiyal etkisi, 23-27
Haziran 2014 Eskişehir, Biyoloji Kongresi.
69.Kulikovskiy, M., Kociolek, J. P., Solak, C. N., 2014, Diversity of Gomphoneis Cleve and
Gomphonema Ehrenberg taxa from Lake Baikal and lakes of Baikal rift zone, 10-13 April
2014 8th CE-Diatom Meeting (8th Central European Diatomists Meeting), Zagreb, Croatia,
35 pp.
70.Solak, C. N., Kulikovskiy, M., Kuznetsova, I., 2014, New record for Turkish Freshwater
Diatoms: Cyclotella iranica Nejadsattari, Kheiri, Spaulding & Edlund. 10-13 April 2014 8th
CE-Diatom Meeting (8th Central European Diatomists Meeting), Zagreb, Croatia, 55 pp.
71.Ács, É., Duleba, M., Földi, A., Kralj Borojević, K., Plenković-Moraj, A., Pohner, Zs,
Solak, C. N., Toth, B., Kiss, T. K., 2014, Phylogenetic study on Cyclotella ocellata
Pantocsek. 10-13 April 2014 8th CE-Diatom Meeting (8th Central European Diatomists
Meeting), Zagreb, Croatia, 9 pp.
72.Solak, C. N., Witkowski, A., Car, A., Kabuk, E., Kurzydłowski, K. J., Zgłobicka, I.,
Sözbilen, D., Sezgin, Ç., Başkale, E., Kaska, Y. 2014, Diatom assemblages associated with
loggerhead sea Caretta caretta (Linneous, 1758) from the Aegean Sea coast of Turkey, 19th22nd May 2014 The 33rd Conference of the Polish Phycological Society, Gdynia, Poland, p.
41. (Sözlü Sunum).
73.Solak, C. N., Levkov, Z., Kulikovskiy, M., Wojtal, A., Ocak, J. 2014, Diversity of
Türkmen Mountain Diatoms (Sakarya river basin), 19th-22nd May 2014 The 33rd Conference
of the Polish Phycological Society, Gdynia, Poland, p. 42. (Sözlü Sunum).
276
74.Akın, B., Kocaçalışkan, İ., 2014, Juglone increases seed germination and seedling growth
of Aubrieta olympica boiss. and Aarabis drabiformis boiss, Endemic Species in Tissue
Culture Conditions, International Symposium on Sustainable Development “Biotechnology
for Sustainable Development”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, sayfa 27.
75.Akın, B., Kocaçalışkan, İ., Güleryüz, G., 2014, Bursa Uludağ’ın endemik Arabis
drabiformis bitki türünün doku kültürü ortamında çoklu sürgün gelişimi üzerine farklı
uygulamaların etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster bildiri), Eskişehir, sayfa 956.
76.Akın, B., Bingöl A. N., Leblebici, S., 2014, Triticum durum’un bazı çimlenme
parametreleri ve fide gelişimi üzerine Emet Çayı (Kütahya) sulama suyunun etkisi, 22. Ulusal
Biyoloji Kongresi (Poster bildiri), Eskişehir, sayfa 990.
77.Leblebici, S., Bingöl A. N., Akın, B., 2013, Halk arasında kullanılan bazı sulak alan
bitkileri ve tıbbi özellikleri, III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi (Poster bildiri), Samsun, sayfa
151.
78. Johannes Koehbach, Margaret O’Brien, Muharrem Akcan, David J. Craik, Markus
Muttenthaler,Christian W. Gruber, Exploring bioactive peptides as pharmacological tools for
oxytocin and vasopressin ligand design, The 10th Australian Peptide Conference, 813th September 2013, Penang, Malaysia.
79. Joakim E Swedberg, Simon J. de Veer, Muharrem Akcan, Johan K. Rosengren, David J.
Craik, Jonathan M Harris, Using the SFTI scaffold to deconstruct and redirect the Laskowski
mechanism of protease inhibition, The 10th Australian Peptide Conference, p.191, 8th – 13th
September 2013, Penang, Malaysia.
80. Erhan Başar, Muharrem Kaya,
Ekrem Tunca, Metin Bülbül “Glokom Tedavisinde
Kullanılabilecek 4-Aminobenzensülfonamit Esaslı Yeni Sülfonamit Bileşiklerin Sentezi ve
Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi” P230., II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi
ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye (Mart 2014).
81. Ulus R., Kaya M. ve Yeşildağ İ., Mikrodalga Destekli Yeni Akridin Karboksilik Asit
Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonları, S291-292, I. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Ekim 25-29, 2013.
82. Muharrem Akcan, Mark R. Stroud , Stacey A. Hansen, Richard J. Clark, Norelle L. Daly,
David J. Craik, Jim Olson, Peptid Bazlı İlaçların Tasarım ve Sentezi, 2. İlaç Kimyası,
Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 21-23rd March 2014, Antalya, Turkey.
277
83. Ferda Özmal, Rukiye Saygılı, Yunus Erdoğan, Emet-Espey Bölgesi Çeşitli Bor Endüstri
Atıklarındaki Bazı Eser Elementler ve Analizleri, III.Eser Analiz Çalıştayı, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, Tokat, 15-18 Mayıs 2014.
84. Abdullah Titiz, Yunus Erdoğan, O.Murat Kalfa, Ferda Özmal, Rukiye Saygılı, Modifiye
Borojips ile Sulu Çözeltilerden Cr(VI) İyonunun Uzaklaştırılması Şartlarının Araştırılması,
III.Eser Analiz Çalıştayı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 15-18 Mayıs 2014.
85. Karakaya, T., “Siyaset Felsefesi Açısından Ali Fuad Başgil’in Türk Liberal
Muhafazakarlığında Yeri, Önemi ve Düşünceleri”, 3. Uluslararası Canik Sempozyumu, 24-25
Ekim 2013, Samsun.
86. Karakaya, T., “ Küreselleşme ve Çağımızın Sorunları Kıskacında Eğitim ve Öğretim:
Yeni Kuram veya Kuramlar Üzerine Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu, 21-22 Kasım 2013, Ankara.
87. Ekincioglu, I., Güner S., 13. Matematik Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 15-17 Mayıs
2014 Karabük , Beppo-Levi Uzaylarında Bessel Genelleşmiş Öteleme Operatörü ile Elde
Edilen Singüler İntegral Operatörler Üzerine.
88.Ekincioglu, I., Keskin, C., Pak, S., 13. Matematik Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 1517 Mayıs 2014 Karabük , The L_p1,r1 xL_p2,r2 x… x L_pk,rk Boundedness of Rough
Multilinear Fractional Integral Operators in the Lorentz Spaces.
89.Keskin, C., Ekincioglu, I., IECMSA 2014, 25-28 Ağustos 2014 Viyana, Singular Integral
Operators Related to Generalized Shift Operator in Hardy Spaces
90.Ekincioglu, I., Güner S., Pak, S.,
IECMSA 2014, 25-28 Ağustos 2014 Viyana, On
Boundedness of High Riesz Transform and Fractional Integral Operator Related to Bessel
Generalized Shift Operator in Beppo-Levi Spaces
91.Atik. H. and E. Ulualan, Braided Crossed Modules of Associative Algebras and Related
Structures. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,
26-29 August 2013 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.
92.S. PAK, Ö. Gürmen ALANSAL, PROFINITE PSEUDOSIMPLİSEL CEBİRLER, , 13.
Matematik Sempozyumu, Karabük Üniverstesi, 15-17 Mayıs 2014.
93.Ahmet Boz, Some applications of the restrictive taylor approximation with b-spline
functions, Third international eurasian conference on mathematical sciences and applications,
25-28 August 2014, Vienna, Austria.
94.Çağrı Ataseven, Erdal Ulualan, II.Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve
Uygulamaları Konferansı (IECMSA),Uluslararası Sarajevo Universitesi, 26-29 Ağustos
278
2013 Sarajevo/BOSNA HERSEK, “Crossed Modules of Commutative Algebras and
Whiskered R-Algebroids”
95.Çağrı Ataseven, III. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları
Konferansı (IECMSA), 25-28 Ağustos 2014 Viyana Teknik üniversitesi, Viyana, Avusturya
‘’Higer-dimensional Crossed Modules over Groupoids’’
96.İlkem Turhan, Elçin Yusufoğlu, Multi crack problems in an elastic strip, Abstract Book,
Page 327, XXVI European Conference on Operational Research,Roma, Italy, 1-4 July 2013.
97.Elçin Yusufoğlu, İlkem Turhan, Elastik ortotrop bir şeritteki tek çatlak ve iki çatlak
problemleri üzerine, 13. Matematik Sempozyumu, Karabük Üniverstesi, 15-17 Mayıs 2014.
İlkem Turhan, Elçin Yusufoğlu, A crack problem for a nonhomogeneous strip, IFORS 2014,
13-18 July 2014, Barcelona, Spain
98. 02-05 Ocak 2014 Chicago Illinois/ Archaeological Institute of America “115th Annual
Meeting/“Recent Developments from the Seyitömer Mound Excavations”/ “The Status of
Seyitömer Mound During the Middle Bronze Age”
99. G. Tarıman Cenikoğlu, “Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Ölüm Teması”,Vefatının 30.
Yıldönümünde Necip Fazıl Bilgi Şöleni, Kütahya, 2013
100. Güneş, Mustafa, “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Eski Şiir Kültürü ve Halk
Söyleyişlerinden İzler” Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı
Sempozyumu Kitabı, Ankara 2013.
101. Güneş, Mustafa, “ XV. Yüzyıl Osmanlı Döneminde Ticari Hayatın Edebi Hayata
Yansımasına Bir Örnek”, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu-İş Ahlâkı Bildiri Kitabı 24-25
Eylül 2013, Kayseri 2014.
102. Güneş, Mustafa, ”Klasik Türk Kültürü ve Edebiyatı Yolunda Bir Sanatkâr: Ahmet
Hamdi Tanpınar(1901-1962)’ın Huzur Romanı ile Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas
Balıkçısı 1886-1973)’nın Aganta Burina Burinata Romanları Üzerine”, III. Uluslararası Her
Yönüyle Bodrum Sempozyumu-Bildiri Kitabı, C. 2, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Bodrum
103. Güneş Mustafa, “Türk Kültüründe At ve Necip Fazıl’ın Ata Senfoni’si”, Dumlupınar
Üniversitesi Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (KÜFAUM)
tarafından düzenlenen Ölümünün 30. Yılında Necip Fazıl Anma Programı ve Bilgi Şöleni (68 Mayıs 2013 Kütahya) Bildiri Kitabı, Bursa 2014.
104. Güneş M., “Kütahya Mevlevihanesi”, III. Uluslararası Sultan Dîvânî ve Mevlevilik
Sempozyumu,25-26 Ekim 2013, Afyonkarahisar.
105. Güneş M., “Ahterî: Hayatı ve Eserleri”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, 7-9 Kasım
2013, Kütahya.
279
106. Güneş M., “Hz. Mevlana’nın Hayat Felsefesi Üzerine Bazı Düşünceler”, Dumlupınar
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Hz. Mevlana Konferansı, 13
Aralık 2013, Kütahya
107. G. Tarıman Cenikoğlu, “Türk Dünyasında Nasreddin Hoca ve Fıkraları”, Türk Dünyası
Bölgeler Zirvesi/ Gönül Sultanları Buluşması, 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir
108. G. Tarıman Cenikoğlu, “Göller Bölgesi Efsanelerine Yeni Bir Yaklaşım”, XI.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2014, Kırgızistan
109. Güneş M., “Cumhuriyet Döneminde Klasik Türk Edebiyatı Metinleri ile İlgili Şerh
Çalışmaları”, Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, 2325 Ekim 2013, Eskişehir
109. Güneş M., “Abdulkadir Karahan’ın Akademik hayatı Üzerine”, III. Uluslararası Klasik
Türk Edebiyatı Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2014, Şanlıurfa.
110. Güneş M., “İran Edebiyatındaki Şeyh-i San’ân Hikâyesinin Türk Edebiyatına
Yansıması”, Bülent Ecevit Üniversitesi ve AKM’nin ortaklaşa düzenledikleri TÜDEAS II.
Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu, 8-10 Mayıs
2014, İncivez / Zonguldak
111. Kadir Güler, “Germiyan’da Edebi Muhit ve Ahmed-i Dâ’î’nin Ukudü’l- Cevâhir’i”,
Uluslararası Batı Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, 08-10 Mayıs 2014,
Kütahya
112. Kadir Güler, “Ahmet Yakupoğlu Bağlamında Kütahya’da Şehir, Kültür ve Müzik”, V.
Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2014, Kütahya
113. A. Nur Sır DÜNDAR, “Kitâb-ı Bahriye’nin Dibacesinde Deniz İmgesi”, tarihlerinde
Marmara ÜniversitesiTarih Bölümü ve Muğla Üniversitesi AKMEDAM
tarafından
düzenlenen 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslarası Sempozyumu, 01-04 Kasım
2013
114. A. Nur Sır DÜNDAR, “Halvetiyye-Şabaniyye Postnişini: Eskişehirli Sadık Efendi
Menakıbnameleri ve Keramet Motifleri”, Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından
düzenlenen “Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz Uluslararası Seyyid Yayha
Şirvani ve Halvetilik Sempozyumu, 21-22 Kasım 2013
115. A. Nur Sır DÜNDAR, “Gazzî Dergâhı Postnişinlerinden Abdüllatif Gazzîzade’nin
Hulâsatü’l-Vefeyâtı ve Dil özellikleri”, Süleyman Şah Üniversitesi ve Motif Vakfı tarafından
düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 13-14 Ekim 2014, İstanbul
116. A. Nur Sır DÜNDAR, “Kütahya’da Yazılmış Bir Arapça-Türkçe Sözlük: Ahterî-i
Kebîr”, Ahterî ve Dönemi Sempozyumu, 7-8 Kasım 2013, Kütahya
117. A. Nur Sır DÜNDAR, “Anadolu’da Yazılmış Bir Tıp Risalesi: Nazm-ı Tebâyi’de Dil”,
VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 04-07 Aralık 2013, Bursa
280
118. A. Nur Sır DÜNDAR, “Divanü Lûgati’t-Türk’te Geçen Su İle İlgili Fiiler Ve Bu Fiilerin
Türkiye Türkçesindeki Görünümü”, Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 07-08
Kasım 2013, Tekirdağ
119. Abdullah İlgazi, “Avrupa Birliği Belgelerinde Azınlıklar Sorunu ve Lozan”, 90. Yılında
Lozan Sempozyumu, 13-14 Kasım 2013, Ankara.
120.Ali Sarıkoyuncu, (Esra Sarıkoyuncu Değerli ile ortak) “Burdurlu Hatipzade Hacı
Mehmet Refed Efendi ve Milli Mücadele’deki Hizmetleri”, Burdur’un Manevi Değerleri ve
Milli Mücadele Sempozyumu, (Ekim 2013 Burdur), ss. 9-36. (Ulusal)
121. Arif Kolay, “Turgutlu-Alaşehir-Uşak Demiryolu ve Bölgeye Katkıları”, Krallardan
Efelere Salihli Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013 Salihli/Manisa, Basım Tarihi Salihli, Ekim
2013.
122. Esra Sarıkoyuncu Değerli (A. Sarıkoyuncu ile ortak), “Burdurlu Hatipzade Hacı Mehmet
Refed Efendi ve Milli Mücadele’deki Hizmetleri”, Burdur’un Manevi Değerleri ve Milli
Mücadele Sempozyumu, (Ekim 2013 Burdur), Kültür Bakanlığı Yay., ss. 9-36, (Ulusal)
123. 5-Hacı Murat Arabacı, “Kırım Tatarlarının Vatana Dönüş Mücadelesi ve Türkiye’nin
Rolü” Birinci Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 18-21 Mart 2014,
Niğde.
124. Hasan Basri Karadeniz, “Eşrefoğlu Beyliğinin Anadolu Beylikleri Arasında Yeri ve
Önemi”, Uluslararası Orta Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I,
(Eşrefoğulları Beyliği), ( 11-13 Eylül 2014) Beyşehir/Konya.
128. Hasan Basri Karadeniz, “Osmanlı-Germiyan Rekabeti (1277-1214)”, Uluslararası Batı
Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları
Beyliği), (08-10 Mayıs 2014).
129. Hasan Basri Karadeniz, “Tahrir (Sayım) Defterleri”, Uluslararası Bosna Ekonometri
Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2013, Saraybosna.
130. Mustafa Bıyıklı, “Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat Ve
Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915)/The Telephone Negotıatıons And Corresponds
Of Esad Pasha Who Was The Commander Of The Northern Group At Çanakkale Front (0220 July 1915)”, JASSS, International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 2, February
2013, pp. 203-221.
131. Mustafa Bıyıklı, “TBMM Tutanaklarına Göre Maraş İli Adının “Kahramanmaraş”
Olarak Değiştirilmesi”, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 15-16
Kasım 2013 Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş
2014, s.138-164.
132. Şakir Turan, “Selçuklu Germiyan Rekabeti”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri
Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), (08-10 Mayıs
2014).
281
5- FAKÜLTE
PROJELER
ÖĞRETİM
ELEMANLARI
TARAFINDAN
YÜRÜTÜLEN
1. Prof. Dr. Anıl İça, Hyalomma marginatum’da Bm86 Orthologlarının Araştırılması ve Aşı
Adayı Olarak Etkinliğinin Saptanması, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu
Projesi, 2012.
2. Doç. Dr. Kazım Uysal (Proje yöneticisi), Doç. Dr. Metin Bülbül, İrfan Yetek,
Mustafa Kavasaoğlu, Arş. Gör. Ekrem Tunca, Yıldız Çolak, Bor (B)’un Pullu sazan
(Cyprinus carpio)’nın gelişimi, bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim
aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması, DPÜ Araştırma Fonu, BAP projesi, Devam
ediyor.
3. Doç. Dr. Tuba İça, N. Yavuz, Kütahya İlinde Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda
Maddelerinde Listeria spp. prevalansının Konvansiyonel ve Moleküler Tesbiti (BAP
2013-39) Btş: 20.08.2015
4. Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetin, Perihan Beceren, Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens
Alef (Siyah Havuç) Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve
RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığın Belirlenmesi, DPÜ BAP, 16.01.2015.
5. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, Diatom Project: International Project for
Science, Environmental Education, and Communication (Leader: Prof. Dr. Shigeki
MAYAMA -Tokyo Gakugei University) (Yardımcı araştırıcı).
6. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir
havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin
taksonomik yönden incelenmesi, TUBİTAK, 114Z006 (2014-2016) (Yürütücü).
7. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, Antalya Nehir Havzasının Su Kalitesinin Biyolojik
Açıdan İzlenmesi, T.C. Orman ve Su Bakanlığı (Diyatomeler bölümü uzmanı) (20142015).
8. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, Gediz Nehir Havzasının Su Kalitesinin Biyolojik
Açıdan İzlenmesi, T.C. Orman ve Su Bakanlığı (Diyatomeler bölümü uzmanı) (20142015).
9. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, K. Menderes Nehir Havzasının Su Kalitesinin
Biyolojik Açıdan İzlenmesi, T.C. Orman ve Su Bakanlığı (Diyatomeler bölümü uzmanı)
(2014-2015).
282
10. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, Kızılırmak Nehir Havzasının Su Kalitesinin
Biyolojik Açıdan İzlenmesi, T.C. Orman ve Su Bakanlığı (Diyatomeler bölümü uzmanı)
(2014-2015).
11. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Nadir Solak, Marmara Nehir Havzasının Su Kalitesinin Biyolojik
Açıdan İzlenmesi, T.C. Orman ve Su Bakanlığı (Diyatomeler bölümü uzmanı) (20142015).
12. Yrd. Doç. Dr. Nüket Bingöl (Proje Yürütücüsü), Dr. Betül Akın (Yardımcı Araştırmacı),
Yrd. Doç. Dr. Sema Leblebici, Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria
bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum
çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016), Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi.
13. H. İlkimen (Yürütücü), C. Yenikaya (Y. Araştırıcı), M. Bülbül (Y. Araştırıcı), E. Tunca
(Y. Araştırıcı), 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik
Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi,
Yapılarının
Aydınlatılması
ve Karbonik
Anhidraz
Enzimi
Üzerine
İnhibisyon
Özelliklerinin İncelenmesi, Tübitak, 113Z852, (2014-2015).
14. M. Kaya (Yürütücü) “Glokoma (Göz Tansiyonu) ilacı olarak kullanılan asetazolamit
bileşiğinin akridin türevlerinin sentezi” Tübitak Bilimsel Araştırma Projeleri 114Z044
nolu proje, (2014-2015).
15. Ş. Pekyardımcı (Yönetici), D. Koyuncu (Araştırmacı), G. Aydoğdu, “DNA-ilaç
Etkileşimlerine Dayanan Elektrokimyasal DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi” Ankara
Üniversitesi BAP birimi Tarafından desteklenen 12A4240003 nolu Proje (2012- 2014)
16. D. Koyuncu Zeybek (Yönetici), G. Aydoğdu (araştırmacı). “Çeşitli Metal Oksit
Nanopartiküllerle Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit
adenin dinükleotidin (NADH) ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini”
Dumlupınar Üniversitesi BAP birimi Tarafından desteklenen 2013-6 nolu Proje (20132014)
17. D. Koyuncu Zeybek (Yönetici), Ş. Kart (araştırmacı). “Seryum (IV) oksit Nanopartikülü
ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asitin Elektrokimyasal Tayini”
Dumlupınar Üniversitesi BAP birimi Tarafından desteklenen 2014-36 nolu Proje (2014halen devam ediyor)
18. Tübitak (213 M 448) Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri için Yeni Metal Nanokatalizörlerin
Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulamaları-2014-2017
283
19. Karbonik anhidraz IX izoenziminin hedefleyen CaIX-P1 peptidinin halkalaştırma
yöntemiyle kararlılığının arttırılması, Muharrem Akcan (Yürütücü), Şeyma Karaoğlu,
Elvan Elma, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi – 2014-37, 2014-2015.
20. Solanaceae ve Malvaceae bitki familyasından ilaç potansiyeli olan halkalı peptidlerin elde
edilmesi ve karekterizasyonu, Muharrem Akcan (Yürütücü), Sezer Gültekin, Ahmet Eren
Çiçek, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi – 2014-38, 2014-2016.
21. Ferda Özmal (Yürütücü), Emet- Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li,
Rb, Cs Tayinleri, Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen
2013/37 nolu proje devam etmektedir(2013 Haziran-2014 Aralık).
22. 12.05.2014 tarihinde Seyitömer Höyük Kazısı’nın 2014 sezonu başlatılmış ve halen
devam etmektedir.
Seyitömer Höyük Kazısı
23.Ali Sarıkoyuncu, “Dumlupınar’dan Zafere” TRT Belgesel, Danışman ve Metin Yazarı,
2014.
24.Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadele’de Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Kütahya, Proje Çalışanı, 2013- (Ulusal)
25.Arif Kolay, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti
Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), ( 08-10 Mayıs 2014)-Düzenleme Kurulu
Üyeliği.
26.Esra Sarıkoyuncu Değerli, Milli Mücadele’de Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Kütahya, Proje Yöneticisi, 2013- (Ulusal)
27.Esra Sarıkoyuncu Değerli, Türk-Ermeni İlişkileri Külliyatı, Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı, Ankara, Proje Çalışanı, 2013- (Uluslararası)
28.Esra Sarıkoyuncu Değerli, Türk-Mısır İlişkileri(1923-1945), Dumlupınar Üniversitesi,
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Kütahya, Proje Çalışanı, 2013. (Ulusal)
29.Esra Sarıkoyuncu Değerli (A. Sarıkoyuncu ile ortak), Türk-Mısır İlişkileri(1923-1945),
Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Kütahya, Proje
Yöneticisi, 2013. (Ulusal)
30.Hacı Murat Arabacı, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti
Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), (08-10 Mayıs 2014)-Düzenleme Kurulu
Üyeliği.
31.Şakir Turan, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti
Sempozyumu-III, (Germiyanoğulları Beyliği), (08-10 Mayıs 2014)-Düzenleme Kurulu
Üyeliği.
284
6- ÖĞRETİM ELEMANLARINCA
YAYINLANAN KİTAPLAR
2013-2014
EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDA
1. İça, A., “Cryptosporidiosis”, Koyun ve Keçilerde Parazit Hastalıkları, Veteriner
Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, ed. M.A. Özcel, B.A. Yukarı, Türkiye Parazitoloji
Derneği Yayınları No:24, 846-854, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2013.
2. İça, A., “Kene Enfestasyonu”, Koyun ve Keçilerde Parazit Hastalıkları, Veteriner
Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, ed. M.A. Özcel, B.A. Yukarı, Türkiye Parazitoloji
Derneği Yayınları No:24, 1028-1037, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2013.
3. İça, A., “Uyuz”, Koyun ve Keçilerde Parazit Hastalıkları, Veteriner Hekimliğinde Parazit
Hastalıkları, ed. M.A. Özcel, B.A. Yukarı, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları No:24,
1038-1044, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2013.
4.
Kaan MANİSA, “Nuclear Energy An Introduction to the Concepts, Systems, and
Applications of Nuclear Processes” Seventh Edition, Raymond L. Murray and Keith E.
Holbert. 18 Mart 2014 – 10 Ağustos 2014 tarihleri arasında yukarıda adı geçen kitabın 25.
Bölümün Türkçeye çevirisi tarafımdan yapılmıştır.
5.
Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyonun
İncelenmesi, Doç. Dr. Kaan Manisa, Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın, Doç. Dr. Mehmet
Erdoğan, Araş. Gör. Hakan Çetinkaya, Ali Usluer, Ulaş Işık, 2014/31, 2014 – (Devam
Ediyor).
6.
Baryum ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon ile Ortaya Çıkan Ürün
Çekirdeklerin Yarı-Ömürlerinin ve Enerjilerinin Belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr. A. E.Çalık,
Doç.Dr. Kaan Manisa, Doç. Dr. Mehmet Erdoğan, Ahmet Biçer, Mürsel Şen,
Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014/051, 2014 - (Devam Ediyor).
7.
Beta Parçacıklarının Alüminyum Malzemelerde Soğurulmasının Deneysel ve Teorik
Olarak İncelenmesi, Yrd.Doç.Dr.A.E.Çalık, M.Şen, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi, 2013/031, 2013-2014.
8.
Kimyasal Püskürtme Tekniği (Chemical Spray Pyrolysis, CSP) ile üretilen katkısız
Kadmiyum Oksit (CdO) ve İndiyum(In), Flor(F) ve Galyum(Ga) katkılı CdO Yarıiletken
İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Doç. Dr. H.
Senem Aydoğu, Mustafa Burak Çoban, Gökhan Çabuk, Aziz Uluışık, Dumlupınar
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010-2014.
9. Yeni sentezlenecek olan bazı Hofmann ve Hofmann-Td tipi kompleks ve klatratların
sentezi, kristal yapılarının belirlenmesi, spektroskopik ve termik özelliklerinin
285
incelenmesi, Prof. Dr. Zeki Kartal, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,
2011–1, 2011 - 2014.
10. Ersen Ersoy, Azîzî Dîvânı, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2013, 334 s, ISBN978-6054673-27-8.
10. G. Tarıman Cenikoğlu, Türk Halk Bilimi Araştırmaları, Könen Yay., Konya 2013
11. Kadir Güler, Kırk Üçüncü Şehir Kütahya, Editörlük, Mart 2014, Kütahya
12. Arif Kolay (Edt.), Türk Modernleşmesi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.
13. Arif Kolay, Nurgül Bozkurt, Şakir Turan, H. Murat Arabacı, Tatlıların Sultanı
BAKLAVA, İstanbul 2014 (Baskıda).
6. 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLENEN BİLİMSEL FAALİYET
SAYILARI
01-07 Eylül 2013 - 23 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam faaliyet sayıları
BÖLÜMÜ
Seminer
Konferans
BİYOLOJİ
2
--
MATEMATİK
1
FİZİK
4
Panel
Sempozyum Sergi
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
----
---
---
KİMYA
----
T.D.E.
---
2
7
---
--
BATI DİL.
----
----
----
--
---
TARİH
----
----
----
--
---
SOSYOLOJİ
----
--
--
--
ARKEOLOJİ
1
--
--
--
BİYOKİMYA
----
----
---
---
----
1
-----
TOPLAM
286
2.2. ENSTİTÜLER
2.2.1. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
A)Misyon ve Vizyon
MİSYON
Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler Üniversitelerin
öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar,
sağlanan imkânlar akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü
eğitim üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekecek bilgileri içermektedir.
Üniversitelerin akademik seviyeleri Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür.
Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal
ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde uygulayacağımız bilimsel araştırmalar, ülkemizin
bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi
işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde
değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE
faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası
özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm
önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu
sağlayarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
VİZYON
Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini
sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme,
derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini
kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde
başarılı olabilecek özellikte olması enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü
eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş
vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.
Günümüzde üniversitelerin araştırma üniversitesi kimliğini kazanabilmesinde Sosyal
Bilimler Enstitülerinin büyük önemi bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz
toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak, dünya bilim ve teknoloji
uygulamalarında söz sahibi olabilecek projeleri Enstitümüz desteklemektedir. Buna paralel
287
olarak Enstitümüz sanayi ve diğer sektörlerle ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek
öğrencilerimizi de desteklemektedir.
Hedefimiz, ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü
artıracak disiplinler arası araştırmacıları destekleyen, ülkemizin genç üniversitelerine öğretim
üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştiren bir programlar bütünü
oluşturmaktır. Enstitümüz bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli öğrenciler
yetiştirmek, mezunlarıyla bilimsel nitelikte akademisyenler ve istihdam, işgücü piyasasında
aranan bireyler olmasını sağlamaktır.
Enstitümüzde hali hazırdaki Yüksek Lisans Programları; İşletme (Muhasebe
Finansman- Yönetim Organizasyon I ve II.Grup - Pazarlama), İktisat, İktisat (Para ve Banka),
Kamu Yönetimi I ve II.Gup, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Uluslararası İlişkiler), Bankacılık ve Finans (Finansal Ekonomi), Türk Dili ve Edebiyatı,
Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı), Tarih (Yeniçağ – Yakınçağ T.C Tarihi), Arkeoloji , Grafik ve Resim Anabilim/Anasanat Dalları, Bilimsel Hazırlık
Programları; İşletme Tezli BHP ve İşletme Tezsiz BHP, İktisat (Para Banka), Kamu Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans Programları; İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat ve Finansal Ekonometri,
Doktora Programları; İşletme, İktisat, Tarih ve Maliye Anabilim Dallarında yürütülmektedir.
Hedefimiz, İşletme, İktisat, Maliye ve Tarih doktora programlarına ilave olarak yüksek
lisans eğitimi yapılan programlarımızın tamamında doktora programları açmak ve yaklaşık iki
bin iki yüzü bulan tezli yüksek lisans programı öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde
tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri ile birlikte artırarak bunun belli bir kısmının
öncelikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklarından ve komşu ülkeler ile
diğer yabancı ülkelerden gelecek öğrencilerin oluşturduğu, öğrencilerinin ve öğretim
elemanlarının bilim dünyasına yapacağı katkılarla, bilgi toplumu olmanın yolunda lisansüstü
eğitimi,
üniversite
öğretim
elemanlarının
yanı
sıra
toplumun
bütün
kesimlerine
sunarak, uluslararası alanda adından söz edilen, yüksek eğitim standartlarına sahip bir
Enstitü olma yolunda ilerlemektir.
B ) Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Birimimizde harcama Yetkilisi Enstitü Müdürüdür. 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 19. Maddesine göre kurulan Enstitülerin Müdürleri; Üniversiteler Akademik
Teşkilat Yönetmeliği 11/b Maddesi gereği Rektörler tarafından 3 yıl için atanır 2547 sayılı
Kanunla Dekanlara verilmiş olan görevleri Enstitü bakımından yerine getirir. Harcama
yetkilisinin görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 31
ve 32 maddelerinde aşağıda belirtilmiştir.
288
Madde 31.-Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi
harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek
gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında
harcama yapabilir.
Madde 32.-Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı
vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve
tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli
olanlara ilişkin bilgiler yer alır.
Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve
yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
C) İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
Enstitümüzün idari hizmetleri Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hizmet
Binasında (Kapalı 500 m2) yürütülmekte olup, Eğitim Öğretim hizmetleri ise Kütahya İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güzel
Sanatlar Fakültesi binalarında yapılmaktadır.
2-Örgütsel Yapısı
İdari Şema
Şeması
Akademik Şema
Harcama
Birimi
Enstitü Müdürü
Enstitü Müdürü
Harcama Yetkilisi: Enstitü Müdürü
Enstitü
Enstitü
Müdür
Yardımcısı Sekreteri
Enstitü Müdür Yardımcısı
Gerçekleştirme
Diğer İdari Personel
Araştırma Görevlileri
Görevlisi: Enstitü Sekreteri
Birim Mutemedi: Mutemet
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Harcama birimi faaliyetlerinde eğitim - öğretim
faaliyetlerinde
kullanılan
bilgisayarlar hariç; 4 adet Dizüstü bilgisayar, 1 adet Tablet bilgisayar, 14 adet lazer yazıcı, 2
adet faksimile makineleri ve 3 adet fotokopi makinesi kullanılmaktadır. Eğitim-öğretim
289
faaliyetlerinde bunlara ilave olarak 18 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon makinesi, 1 adet güç
kaynağı kullanıma uygun durumdadır.
4-İnsan Kaynakları
Akademik Personel
Ünvanı
Adı Soyadı
Görevi
Doç.Dr.
Fatih ÇELEBİOĞLU
Enstitü Müdürü
Yrd.Doç. Dr.
Güner TUNCER
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç. Dr.
Yavuz ODABAŞI
Enstitü Müdür Yardımcısı
Araştırma Görevlisi
Zeynep SEVİNÇ
Akademik İşler
Araştırma Görevlisi
Erkan ÖZKARAKAŞ
Akademik İşler
Ayrıca, Enstitümüze Üniversitemize ait birimlerden her dönem yaklaşık olarak 130 ve
diğer üniversitelerden yaklaşık olarak 30 öğretim üyesi olmak üzere 160 öğretim üyesi ders
vermek veya jürilerde görev yapmak gibi amaçlarla görevlendirilmektedir.
İdari Personel
Ünvanı
Adı Soyadı
Görevi
Enstitü Sekreteri
Muammer CİNGÖZ
Enstitü Sekreteri
Memur
Yasin ÖZDİL
İdari İşler-Personel İşleri
Memur
Murat ÇALIŞ
Genel Evrak
Bilgisayar İşletmeni
Niyazi ÖZBAY
Diploma ve Tez işleri
Memur
Ahmet YALÇIN
Tahakkuk
Memur
Adem KARS
Tahakkuk
Memur
Alper YILMAZ
Öğrenci İşleri
Memur
Ömer GÜÇLÜ
Öğrenci İşleri
Memur
Şenol BAL
Öğrenci İşleri
Memur
Uğur ÇEVİK
Öğrenci İşleri
Memur
Hayrunnisa NÖBETÇİ
Müdür Sekreteri
Memur
Umahan MIRIK
Gelen-Giden Evrak ve Posta İşleri
290
5-Sunulan Hizmetler
Enstitümüz tüm personel giderleri ile ilgili işlemleri ve Mal ve Hizmet alımı ile ilgili
işlemleri:
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları, Yolluklar, Hizmet Alımları, Gayrimenkul
Mal Bakım ve Onarım Giderleri ile ilgili yürütülen hizmetlere ait işlemler yapılmaktadır.
Bu hizmetlerden maaş, ek ders, yolluk, sınav ücretleri ödemeleri öğrencilerin Eğitim
Öğretim gibi işlemleri önemli yer tutmaktadır.
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Bütçe ödeneğine bakılarak harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama
talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatında hizmet gerekçesi, yapılacak işin
konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleşme usulü yer alır. Bir giderin yapılması
için iş mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya
gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme
belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir.
Bu nedenle, harcama talimatı üzerine, belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak mal
ve hizmet satın alınır ve buna ilişkin olarak gerçekleştirme görevlileri tarafından
gerçekleştirme belgeleri düzenlenir. Harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme
görevlileri giderin gerçekleştirilmesi işleminden sonra ödeme emri belgesini düzenleyerek
bunu harcama yetkilisine imzalatır. Birim Mutemedi tarafından Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına verilen evraklar mali kontrol yetkilisi tarafından uygun görülürse ve yeterli
serbest ödenek mevcut ise Muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.
II-AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
1.1. Kısa Vadeli Hedefler
-Ders programlarının gözden geçirilmesi,
-Öğrencilerin alanlarında bilimsel yeterlilik düzeyine erişebilmeleri, gözlem, anket,
monografi vb. tekniklerinin bilimsel araştırmalarda kullanılabilmesi ve saha araştırmalarıyla
uygulanabilirliğin sağlanması; bunun için sosyal bilimlerin temel kavramlarının verilmesi ve
dolayısıyla
içinde
yaşadıkları
toplumun,
sosyal
gerçeklik
alanının
anlamlandırılması ve açıklanabilmelerine zemin hazırlaması,
-Günün ihtiyaçlarına uygun yeni lisansüstü programlarının açılması,
291
anlaşılması,
-Enstitüye ait ayrı bir hizmet binası oluşturulması,
-Enstitü Dergisinin uluslararası alan indekslerinin geliştirilmesi,
-Elektronik Dergi Yönetimine geçilmesi,
-Öğrencilerimize özel bir bilgisayar laboratuvarı kurulması,
1.2.Orta Vadeli Hedefler
-Kamu Yönetimi Anabilim Dalında ve Ekonometri Anabilim Dalında Doktora
programı ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programları
açılması,
-Tezsiz yüksek lisans programlarının sayısının arttırılması,
-Öğrencilerin teorik ve ampirik bilgilerinin pekiştirilmesi için tartışma ortamlarının
yaratılması,
-Üniversitemizin bulunduğu şehir olan Kütahya’nın sosyal değişimi üzerine
araştırmalara yapılarak sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapısının ortaya konulabilmesi ve
böylelikle de üniversite ile şehir işbirliğinin sağlanması; ortaya konan araştırma sonuçlarının
ise yalnız Kütahya’ya değil aynı zamanda bölgesine ve Türkiye’ye hizmet edebilmesinin
sağlanması,
-Bologna Kriterlerine etkin uyum sağlanması,
-İçinde her türlü bilimsel kitapların, dergilerin ve yayınların bulunduğu, Enstitü
öğrencilerinin ve Akademik personelin rahat bir ortamda çalışmalarına yapabileceği Enstitüye
özel kütüphanenin kurulması,
-Sosyo-Ekonomik araştırma merkezi kurulması,
1.3 Uzun Vadeli Hedefler
- İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulacak bir birim
tarafından bilimsel araştırmaların yapılıp, bu araştırmalar sonucu oluşan bilgilerin;
öğrencilere, sanayi kuruluşlarına, diğer üniversitelerde düzenlenecek konferans, panel,
seminer ve sempozyum kanallarıyla duyurulmasının sağlanması,
-Dünyada ve bilimde meydana gelen değişmeleri akademik çevrelere ve halka
anlatmak amacıyla konferans, seminer ve paneller düzenlemek,
-Yapılacak bilimsel nitelikteki araştırmaların, Üniversitemizin kurulmuş olduğu
yörenin sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal, toplumsal öğeleri ile
planlanması yörenin gelişmesine ışık tutmasının sağlanması,
292
bütünleşecek tarzda
-Enstitünün iş birliği konusunda stratejisi ve hedefi; “ Yoğun, yayın ve araştırma/proje
faaliyetleri, üniversite-sanayi – çevre işbirliği ile bölge ve ülke kalkınmasında önemli işlemler
üstlenmektedir”. Bu çerçevede tez çalışmalarımızda yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde
ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve diyalog sağlanması,
-Mevcut doktora programlarına ilave olarak yüksek lisans eğitimi yapılan
programlarımızın tamamında doktora programları ile tezli yüksek lisans programı öğrenci
sayılarının arttırılması bunun belli bir kısmının öncelikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile
Akraba Topluluklarından ve komşu ülkeler ile diğer yabancı ülkelerden gelecek öğrencilerin
oluşturduğu, öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının bilim dünyasına yapacağı katkılarla,
bilgi toplumu olmanın yolunda lisansüstü eğitimi, üniversite öğretim elamanlarının yanı sıra
toplumun bütün kesimlerine sunarak uluslararası alanda adından söz edilen yüksek eğitim
standartlarına sahip bir Enstitü olma yolunda aşama kaydedilmesi.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Enstitümüzde Eğitim-Öğretim kalitesinin artırılması için gereken tüm çalışmaların
yapılmasıdır. Bunun için birimimizin ve Üniversitemizin imkanlarını birleştirilerek hedeflere
ulaşılması sağlanacaktır. Öncelikler olarak birincisi gerekli olan Enstitü Hizmet Binası
ihtiyacının karşılanmasıdır. Bundan sonra hizmet binasına ilave olarak her Anabilim Dalının
sınıf ve laboratuvarının olmasına gayret gösterilecektir.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Ödenek ve Harcamaları
Sıra
Ekonomik
Kodu
Başlangıç
Ödeneği
Açıklama
1
01.1
MEMURLAR
2
01.4
3
Yıl Sonu
Harcama
807.100,00
1.529.916,72
GEÇİCİ PERSONEL
10.000,00
6.110,72
02.1
MEMURLAR
65.900,00
64.451,98
4
02.4
GEÇİCİ PERSONEL
7.000,00
1.286,66
5
03.2
TÜKETİME YÖNELİK
MALZEME ALIMLARI
3.000,00
2.976,14
6
03.3
YOLLUKLAR
8.900,00
5.927,62
7
03.5
HİZMET ALIMLARI
2.000,00
758,50
293
MAL
VE
8
03.7
400,00
MENKUL MAL
GAYRİMADDİ HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
384,72
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2014 Yılı Ödenek ve Harcamaları
Sıra Ekonomik
Kodu
Hesap /Ayrıntı Adı
Açıklama
Enstitümüz 15 personeline Maaş
ödemesi yapılmış, aylık ortalama 160
öğretim üyesine ders ücreti ödemesi
yapılmıştır.
Enstitümüz 15 personeline Emekli
Sandığına ödeme yapılmıştır.
1
01.1
MEMURLAR
2
02.1
MEMURLAR
3
03.2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE Enstitümüze Kırtasiye
MALZEME ALIMLARI
alımı yapılmıştır.
4
03.3
YOLLUKLAR
Enstitümüz dışından ders veren ve
sınav jürilerine gelen öğretim
üyelerine Yurtiçi Geçici Görev
yolluğu ödemesi yapılmıştır.
5
03.5
HİZMET ALIMLARI
Enstitümüz Telefon ve Fax
Malzemesi
fatura bedelleri karşılanmıştır.
6
03.7
MENKUL MAL
GAYRİMADDİ HAK ALIM
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
Enstitümüzde 2014 yılı içerisinde bu
ödeme kaleminden satın alım ve/veya
bakım-onarım işlemi yapılmıştır.
3-Mali Denetim Sonuçları
(Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından 2014 Mali Yılı İç Denetim programı dahilinde
henüz mali denetim yapılmamıştır.)
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli denetimler yapılmıştır.
4-Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Enstitümüzün 2014 yılında yürüttüğü herhangi bir faaliyet ya da proje bulunmamaktadır.
2345-
Performans Sonuçları Tablosu
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Diğer Hususlar
294
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Harcama birimimizin üstünlük kapsamında en önemli yanını, yapılması gereken harcamaların
karşılığının bulunması ve ödemelerin mutlaka yapılması oluşturmaktadır. Başka bir üstün yanımız,
Enstitümüzün yapısının yapılacak işleri kolaylaştıracak bir genişlik ve esneklikte olmasıdır.
Bürokrasinin azlığı en önemli üstün yanımızdır.
B- Zayıflıklar
Harcama birimimizin zayıflık kapsamındaki en önemli yanını, yapılacak ödemelerin serbest
bırakılmasında yaşanan zorluklar oluşturmaktadır. Başka bir zayıf yan, harcanması için serbest
bırakılan ödeneklerin farklı dönemlere yayılmasının, harcamalarla uyumsuzluk göstermesidir. En
önemli zayıflıklardan birisi de ilgili kalemlere ayrılan ödeneğin miktarının yetersiz oluşudur.
Harcama birimimiz kapsamında idari olarak yaşadığımız en büyük olumsuzluklardan birisi de
yapılan işlere yardımcı olacak yetişmiş bir elemanın bulunmamasıdır.
C- Değerlendirme
Yukarda belirtilen zayıflıkların giderilmesi için en önemli çabalardan birisinin, kurumsal
destek olduğu düşünülmektedir. Daha spesifik olarak, ödeneklerin miktar ve harcama zamanının
yeniden düzenlemesi çok önemli bir zorunluluktur.
Öğrenci Sayıları
Genel
I.Öğretim
II.Öğretim
Toplam
Birim Adı
Toplam
Erkek Kız
Top. Erkek
Kız
Top.
Erkek
Kız
Top.
2014
İktisat YL
88
45
133
88
45
133
133
İktisat Para Banka YL
88
33
121
88
33
121
121
Kamu Yönetimi 1.Grup YL
65
19
84
65
19
84
84
Kamu Yönetimi 2.Grup YL
96
29
125
96
29
125
125
145
41
186
145
41
186
186
İşletme Muhasebe Finansman YL
81
47
128
81
47
128
128
İşletme Pazarlama YL
55
48
103
55
48
103
103
Maliye YL
295
İşletme Yönetim Organizasyon
1.Grup YL
49
58
107
49
58
107
107
İşletme Yönetim Organizasyon
2.Grup YL
202
55
257
202
55
257
257
İşletme Yönetim Organizasyon
Tezli Bilimsel Hazırlık
24
5
29
24
5
29
29
İşletme Tezsiz Bilimsel Hazırlık
-
-
-
35
6
41
35
6
41
41
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
-
-
-
96
26
122
96
26
122
122
54
20
74
54
20
74
74
-
-
-
15
1
16
16
İktisat Doktora
24
3
27
24
3
27
27
Maliye Doktora
11
4
15
11
4
15
15
5
1
6
5
1
6
6
Resim YL
14
14
28
14
14
28
28
Grafik YL
53
57
110
53
57
110
110
Türk Dili ve Edebiyatı YL
91
71
162
91
71
162
162
Sosyoloji YL
33
63
96
33
63
96
96
Tarih Yeniçağ Tarihi YL
25
22
47
25
22
47
47
Tarih Yakınçağ Tarihi YL
33
40
73
33
40
73
73
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
YL
46
35
81
46
35
81
81
6
18
24
6
18
24
24
Arkeoloji YL
34
26
60
34
26
60
60
Ekonometri YL
15
14
29
15
14
29
29
Bankacılık ve Finans (Finansal
Ekonomi) YL
8
7
15
8
7
15
15
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (Uluslararası İlişkiler) YL
9
11
20
9
11
20
20
İşletme Doktora
Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek
Lisans
Tarih Doktora
Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngiliz
Dili ve Edb.) YL
296
15
1
16
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayıları
12
73
14
TOPLAM 99
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kütahya 31/10/2014)
2.2.2. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜH.
Telekominikasyon
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Elektronik
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
(Y.LİSANS EYLÜL 1993)
Elektromanyetik Alanlar ve M.T.
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
(DOKTORA EYLÜL 2012)
Bilgisayar Bilimleri
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Elektrik Tesisleri
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Elektrik Makineleri
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Elektrik-Elektronik
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Devreler ve Sistemler
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Telekomünikasyon
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Tezli Yüksek lisans+ Doktora
Endüstri
Tezli Yüksek lisans
ENDÜSTRİ MÜH.
297
(Y.LİSANS EYLÜL 2001)
Yöneylem Araştırması
Tezli Yüksek lisans
İNŞAAT MÜH.
Hidrolik
Tezli Yüksek lisans + Doktora
(DOKTORA EYLÜL 1993)
Yapı
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Malzeme
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Yapı isletmesi
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Ulaştırma
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Geoteknik
Tezli Yüksek lisans + Doktora
MADEN MÜH.
Cevher Hazırlama
Tezli Yüksek lisans + Doktora
(Y.LİSANS EYLÜL 1993)
MAKİNE MÜH.
(DOKTORA OCAK 2004 )
(Y.LİSANS EYLÜL 1993)
Maden işletme
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Mekanik
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Makine Teorisi ve Dinamiği
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Enerji
Tezli Yüksek lisans + Doktora
İmalat ve Konstriiksiyon
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Termodinamik
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Seramik Müh.
Tezli Yüksek lisans + Doktora
(DOKTORA EYLÜL 2006)
JEOLOJİ MÜH.
Genel Jeoloji
Tezli Yüksek lisans + Doktora
(Y.LİSANS EYLÜL 2009)
Uygulamalı Jeoloji
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Mineroloji-Petrografi
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Maden Yataklan-Jeokimya
Tezli Yüksek lisans + Doktora
İLERi TEKNOLOJİLER
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Tezli Yüksek lisans
(Y.LİSANS EYLÜL 2013)
İmalat Teknolojisi
Tezli Yüksek lisans
Ağaç Isleri Endüstri Teknolojisi
Tezli Yüksek lisans
Biyokimya
Tezli Yüksek lisans
Malzeme
Tezli Yüksek lisans + Doktora
Seramik
Tezli Yüksek lisans + Doktora
(Y.LİSANS EYLÜL 1993)
(DOKTORA EYLÜL 2009)
SERAMİK MÜH.
(Y.LİSANS EYLÜL 1993)
(DOKTORA EYLÜL 2012)
BİYOKİMYA
Y.LİSANS EYLÜL 2013)
MALZEME BİLİMİ VE
MÜH.
(Y.LİSANS ŞUBAT 2014)
(DOKTORA ŞUBAT 2014)
GENEL DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER
Fen Bilimleri Enstitüsü Kısa Tarihçesi
298
03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulan enstitü 28.07.2000 tarih ve 21651
sayih yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Dumlupınar Üniversitesinin eski
Rektörlük binasında eğitim-ogretim faaliyetine başlamıştır.
İlk defa 1993-1994 Eğitim-Ogretim Yılı Güz Yarıyılında Biyoloji, Fizik, Kimya,
Matematik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, inşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği,
Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Makine Eğitimi, Mobilya Dekorasyon Eğitimi
Anabilim Dallannda yüksek lisans programı acilarak 120 ogrenci alınmıştır.
1993-1994 Bahar Yarıyılında İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında, 1994-1995
Eğitim-Ogretim Yılı Güz Yarıyılında Biyoloji Anabilim Dalında doktora programı acilmıştır.
Doktora programlarına 2002-2003 Bahar yanhnda Maden Mühendisliği Anabilim
Dalında, 2006-2007 Güz yarıyılında Kimya ve Seramik Mühendisliği Anabilim Dalında, 20092010 Eğitim ve Ogretim Yılı Güz Yarıyılında Matematik ve Makine Mühendisliği Anabilim
Dallarına doktora programları ilave olmuştur.
2009-2010 Eğitim Ogretim Yılı Güz Yarıyılında Jeoloji Mühendisliği Anabilim
Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı acilmıştır.
2012-2013 Eğitim Ogretim Yılı Güz Yarıyılında Jeoloji Mühendisliği, Elektrik
Elektronik Mühendisliği ve Fizik Anabilim Dallarında Doktora Programı acilmıştır. Ayrıca
Enstitümüzde 2012-2013 Eğitim Ogretim Yılında İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Tezli
Yüksek Lisans ile Biyokimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programları açılmıştır.
2013-2014 Eğitim Ogretim Yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim
Dalında Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programları acilmıştır.
Enstitümüzün kuruluşundan itibaren 50 Doktora ogrencisi, 1098 Tezli Yüksek Lisans,
634 Tezsiz Yüksek Lisans ogrencisi mezun olmuştur.
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin 29. Sayısı Arahk 2012 tarihinde, 30. Sayısı Nisan
2013 tarihinde basılmıştır. 31. Sayı Ağustos 2013 tarihinde, 32. Sayı Aralık 2013 tarihinde,
33. Sayı Nisan 2014 tarihinde, 34. Sayı henüz basım aşamasındadır.
FAALİYETLER VE YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
299
1- Prof.Dr. Hasan GÖÇMEZ- Enstitü Müdürü
SCI- PUBLICATION
A1. H. Gocmez, M. Tuncer, I. Uzulmez Low temperature synthesis and pressureless
sintering of nanocrystalline zirconium diboride powders Ceramics International,
40,12117-12122 (2014)
A2. H. Kaftelen, M. Tuncer, S. Tu, S. Repp H. Gocmez R. Thomann, S. Weber, E.
Erdem “Mn-substituted spinel Li4Ti5O12 materials studied by multifrequency EPR
spectroscopy” Journal of Materials Chemistry A, 1, 9973-9982 (2013)
A3. M. Sopicka-Lizer, C. Duran, H. Gocmez, T. Pawlik, M. Mikuskiewicz, K. MacKenzie
“Effect of high energy milling on the formation and properties of sialon ceramics
prepared from silicon nitride-aluminium nitride precursors” Ceramic International Vol.
39, pp. 4269-4279 (2013)
A4. O. Sahin, I. Demirkol, H. Gocmez, M. Tuncer, H. A. Cetinkara, H. S. Güder, E. Sahin,
A. R. Tuncdemir “Mechanical properties of nanocrystalline tetragonal zirconia stabilized
with CaO, MgO and Y2O3” Acta Physica Polonica A, 123, pp. 296-298 (2013)
A5.O. Sahin, A. Hasde, I. Demirkol, H. Gocmez, M. Tuncer, H. A. Cetinkara, H. S. Güder,
E. Sahin, A. R. Tuncdemir “Hardness behavior of Alumina-Zirconia nanocomposites
synthesized by gel process” Acta Physica Polonica A 123, pp. 299-301 (2013)
A6.H. Gocmez, M. Tuncer, I. Uzulmez O. Sahin “Particle Formation and Agglomeration of
an Alumina-Zirconia Powder Synthesized an Supercritical CO2 Method” Ceramics
International, 38, 1215-1219 (2012).
A7.T. Nagaoka, C. Duran, H. Gocmez, H. Hyuga, K. Watari, “Hydraulic alumina as an
inorganic binder for extruding and sintering Si3N4 ceramics” Journal of the Ceramic
Society Japan, vol. 120, pp. 330-333, (2012)
A8. H. Gocmez, M. Tuncer “Effects of pH on Agglomeration State of Al2O3 - ZrO2
(ZTA) Nanocomposite Powders Synthesized by Tartaric Gel Method” Ceramics
Silikaty 56, 107-111, (2012).
A9. H.S. Güder, E. Sahin, O. Sahin, H. Göçmez, C. Duran, H. Ali Çetinkara “Vickers
and Knoop Indentation Microhardness Study of SiAlON Ceramic” Acta Physica
Polonica A, 120, 1026-1033, (2011)
A10. H. Gocmez, M. Tuncer, I. Uzulmez “The formation and characterization of
ZrO2/SiO2 Nanocrystalline Composite by Supercritical CO2” Ceramics
International, 36, 2231-2234 (2010)
A11.H. Gocmez, M. Tuncer, Z. Gokyer, H. Fujimori, C. Duran “The Preparation and
Characterization of Al2O3-ZrO2 Nanocrystalline Composite by a Simple Gel
Method” Materials Science and Engineering: B, 173, 80-83 (2010)
A12.O. Sahin, O. Uzun, Malgorzata Sopicka-Lizer, H. Gocmez, U. Kölemen “Analysis
of load-penetration depth data using Oliver–Pharr and Cheng–Cheng methods of
SiAlON–ZrO2 ceramics” Journal of Applied Physics D, 41, no. 3 (2008)
A13.H. Gocmez and H. Fujimori “Synthesis and characterization of pure nanocrystalline
ZrO2 and ZrO2-MgO solid solutions by citrate gel process” Materials Science and
Engineering B, 148, 226-229 (2008)
A14.H. Gocmez, H. Fujimori “Low temperature synthesis and characterization of CaO and
MgO-stabilized nanocrystalline tetragonal zirconia by citrate gel process” Key
Engineering Materials, 368-372, 754-757 (2008)
A15.O. Sahin, O. Uzun, Malgorzata Sopicka-Lizer, H. Gocmez, U. Kölemen “Dynamic
Hardness and Elastic Modulus Calculation of SiAlON Ceramics using Nanoindentation
Tests” Journal of European Ceramic Society, 28, 1235-1242 (2008)
300
A16.H. Gocmez, O. Ozcan “Low Temperature Synthesis of Nanocrystalline α-Al2O3 powder
by tartaric acid gel method” Materials Science and Engineering A, 475, 20-22 (2008)
A17.H. Gocmez, C. Duran, H. Yılmaz “The dispersion of mechanochemically activated SiC
and Al2O3 powders” Materials Science and Engineering A, 475, 23-26 (2008)
A18.T. Wlodek, M. Sopicka-Lizer, H. Gocmez, C. Duran “Influence of the milling
environment on the reaction progress in the Si-Al2O3 system” Journal of European
Ceramic Society, 27, 739-742 (2007)
A19. H. Gocmez and R.A. Haber “Determinazione pratica della cristallinità del quarzo α
mediante diffrattometria a raggi X”
C e Ca tarafından İtalyancaya cevrilmiş
(Ceramurgia Scopus içinde culunmaktadır), 36 (2), 165-167, 2006.
A20.Z. Peralta-Inga, N. Degirmenbasi, U. Olgun, H. Gocmez, D. M. Kalyon
“Recrystallization of CL-20 and HNFX from Solution for Rigorous Control of the
Polymorph Type: Part I, Mathematical Modeling using Ab Initio and Molecular
Dynamics Methods” Journal of Energetic Materials, 24, 69-101 (2006)
A21.Z. Peralta-Inga, N. Degirmenbasi, U. Olgun, H. Gocmez, D. M. Kalyon
“Recrystallization of CL-20 and HNFX from Solution for Rigorous Control of the
Polymorph Type: Part II, Experimental Studies” Journal of Energetic Materials, 24, 103109 (2006)
A22.H. Gocmez, “The interaction of organic dispersant with alumina: a molecular modelling
approach” Ceramics International, 32, 407-409 (2006)
A23. R. Goren, H. Gocmez, C. Ozgur “Synthesis of cordierite powder from talc,diatomite
and alumina” Ceramics International, 32, 407-409 (2006)
A24.H. Gocmez, “The Practical Determination of α-Quartz Crystallinity in minerals by Xray Diffraction” Industrial Ceramics, 25, 170-172 (2005)
A25.R. Goren, H. Gocmez, C. Ozgur “The preparation of cordierite from talc, diatomite and
alumina mixtures”, Ceramics International, 32, 53-56 (2005)
A26.H. Gocmez, R.A. Haber “Characterization of quartz crystallinity in naturally occurring
clay minerals using diffuse reflectance infrared spectroscopy”, Key Engineering
Materials, 264-268, 1601-1604 (2004)
A27.I. Işık, H. Gocmez, G. Yanik, R. Ceylantekin “The utilization of waste clay from coal
basin in the wall tile body formulation” Key Engineering Materials, 264-268, 2425-2428
(2004)
A28.I. Işık, H. Gocmez, G. Yanik, R. Ceylantekin, G. Ediz “The characterization and the
utilization of waste clay from silver deposits in the brick industry” Key Engineering
Materials, 264-268, 2489-2492 (2004)
A29.H. Gocmez, M. Ceken, G. Yanik “The characterization of Ancient Ceramics from
Hasankeyf (Turkey)” Key Engineering Materials, 264-268, 2407-2410 (2004)
A30.S. Dikmen, B. Greenblatt, P. Shuk, H. Gocmez “Hydrothermal synthesis and properties
of Ce1-xGdxO2- solid solution” Solid State Sciences, (2002)
A31.H. Gocmez, R.A. Haber “A comparison of naturally occurring crystalline quartz and
freshly ground crystalline quartz in clays”, Ceramic Engineering & Science, 22, 19-25
(2001)
A32.H. Gocmez, R.A. Haber “Methods for the determination of soluble salts in casting
slips”, Ceramic Engineering & Science, 20 (1999)
2- Doç. Dr. Cemal PARLAK- Enstitü Müdür Yardımcısı
SCI- PUBLICATION
301
1. G. Keşan, M.F. Kaya, M. Bilge, Ö. Alver, C. Parlak, DFT, FT-IR and Raman
investigations of 1-pyrrolidino-1-cyclopentene, Spectrochimica Acta A, 101, 22-30 (2013).
2. M. Tursun, G. Keşan, C. Parlak, M. Şenyel, Vibrational spectroscopic investigation and
conformational analysis of 1-heptylamine: A comparative density functional study,
Spectrochimica Acta A, 114, 668–680 (2013).
3. M.F. Kaya, C. Parlak, G. Keşan, Ö. Alver, M. Tursun, Vibrational spectroscopic
investigation of 1-pyrrolidino-1-cyclohexene: A comparative density functional study,
Spectrochimica Acta A, 113, 1-9 (2013).
4. M. Bilge, Y. Gökpek, M. Tursun, N. Emir and C. Parlak, Theoretical Conformational
Analysis of Piperazine-2,3,5,6-Tetraone, Azerbaijan Journal of Physics (Fizika), 19(1), 32-36
(2013).
5. G. Keşan, Ö. Alver, M. Bilge, C. Parlak, DFT, FT-Raman and FT-IR investigations of 1cyclopropylpiperazine, Journal of Structural Chemistry, 54, 1044-1054 (2013).
6. Ö. Alver, M. F. Kaya, M. Bilge, C. Parlak, Vibrational spectroscopic investigation and
conformational analysis of methacrylamidoantipyrine: A comparative density functional
study, Journal of Theoretical Chemistry, Volume 2013 (2013), Article ID 386247, 1-10.
7. Ö. Bağlayan, G. Keşan, C. Parlak, Ö. Alver, M. Şenyel, Vibrational investigation of 1cyclopentylpiperazine: A combined experimental and theoretical study, Science China
Physics, Mechanics & Astronomy, 57 (2014) 10.1007/s11433-013-5313-0.
8. Ö. Alver, C. Parlak, M.F. Kaya, G. Dikmen, L. Genç, Vibrational spectroscopic
investigation of methyl(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl: A comparative density
functional study, Journal of Structural Chemistry, 55, 438-445 (2014).
9. G. Keşan, C. Parlak, Infrared and Raman spectra, conformational stability and vibrational
assignment of 1-formylpiperazine, Spectrochimica Acta A, 118, 1113–1120 (2014).
10. C.S.C. Kumar, H.K. Fun, M. Tursun, C.W. Ooi, S. Chandraju, C.K. Quah, C. Parlak,
Synthesis, molecular structure, FT-IR and XRD investigations of 2-(4-Chlorophenyl)-2oxoethyl 2-chlorobenzoate: A comparative DFT study, Spectrochimica Acta A, 124, 595-602
(2014).
302
11. N. Emir, M. Bilge, M. Tursun, G. Keşan, C. Parlak, A joint theoretical and experimental
study of 1-acetylpiperazine: conformational stability, infrared and Raman spectra,
Spectrochimica Acta A, 127, 388–395 (2014).
12. C.S.C. Kumar, C. Parlak, H.K. Fun, M. Tursun, G. Keşan, S. Chandraju, C.K. Quah,
Experimental and theoretical FT-IR, Raman and XRD study of 2-acetyl-5-chlorothiophene,
Spectrochimica Acta A, 127, 67–73 (2014).
13. C. Parlak, C.S.C. Kumar, H.K. Fun, G. Keşan, L. Rhyman, P. Ramasami, S. Chandraju,
C.K. Quah, 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde: Experimental (XRD, FT-IR and Raman) and
DFT studies, J. Fluorine Chem, 164, 7-15, (2014).
14. C.S.C. Kumar, H.K. Fun, C. Parlak, L. Rhyman, P. Ramasami, M. Tursun, S. Chandraju,
C.K. Quah, Synthesis, molecular structure, FT-IR, Raman, XRD and theoretical
investigations
of
(2E)-1-(5-chlorothiophen-2-yl)-3-(naphthalen-2-yl)prop-2-en-1-one,
Spectrochimica Acta A, 132 (2014) 174–182.
3- Arş. Gör. Arife YURDAKUL – Akademik İşler
SCI- PUBLICATION
1. Ediz Nezahat, Yurdakul Arife, “Development of body formulations using
colemanite waste in porcelain tile production”, Journal of Ceramic Processıng
Research, Volume 10, Issue 6, 758–769, 2009.
2. Ediz Nezahat, Yurdakul Arife, “Characterization of porcelain tile bodies with
colemanite waste added as a new sintering agent”, Journal of Ceramic Processıng
Research, Volume 10, Issue 4, 414–422, 2009.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
1- Prof.Dr. Hasan GÖÇMEZ- Enstitü Müdürü
PRESENTATIONS AND POSTERS
H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, M. Kocak, “The preparation and improvement of
photovoltaic properties of Nb2O5 based nanocomposites electrodes for dye sensitized solar
cell” 46th Power Sources Conference, Orlando, ABD, 2014.
B2. H. Gocmez, M. Tuncer, M. Kocak “Synthesis and sintering of nanocrystalline Zirconium
diboride powders” St. Asaph, İngiltere, Nisan 2014.
B1.
303
H. Gocmez, M. Tuncer, M. Kocak “Microstructure and Mechanical Properties of Silicon
Carbide (SiC) with MgO-Y2O3 Oxide System as Sintering Agent” International Conference
and Expo on Advanced Ceramics in Daytona Beach, ABD, Ocak 2014.
B4. (Key Note Lecturer) H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, M. Kocak, “Supercritical Fluid
Synthesis of Nanostructure TiO2 for DSSC and Photocatalytic Applications”
PCGMR/NCKU Symposium on “ Nano-Technology/-Materials for Energy, Electronics and
Others.” Aralık 11-13, 2013, Tainan,Tayvan.
B5. H. Gocmez, M. Tuncer, M. Kocak “The influence of Different Sintering Methods on the
Microstructure and Mechanical Properties of Zirconium Diboride Composites” CICC-8,
International Conference on High-Performance Ceramics, Kasım 4 ~ 7, 2013, Chongqing,
Çin.
B6. H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, M. Kocak, O. Mermer “The preparation and
characterization of Nb2O5 based dye sensitized solar cell” SOLAR 2013, Baltimore, ABD,
Nisan 2013
B7.
H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin M. Kocak, “The processing of Nb2O5-Based Thin
Films for the Dye-Sensitized Solar Cells” International Research Conference, Bangkok,
Tayland, Mart ,2013
B8. (Davetli Konuşmacı) H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, F. Ebeoglugil, D. Ulu, M.
Kocak, O. Mermer, “The preparation and improvement of photovoltaic properties of Nb2O5
based nanocomposites electrodes for dye sensitized solar cell (DSSC)” IUMRS-International
Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 2012), Yokohama, Japonya, 2012.
B9. M. Tuncer, H. Gocmez, M.Kocak, B.Ozdemir, “ Preparation and Photocatalytic
Activities of TiO2-ZrO2 Composite Materials Prepared by Supercritical CO2 Process”,
IUMRS-ICEM 2012 Yokohama, Japonya, 2012.
B10. (Davetli Konuşmacı) H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, F. Ebeoglugil, D. Ulu, M.
Kocak, O. Mermer, “The synthesis and characterization of Nb2O5 based nanocomposites
electrodes for solar cell” International Conference on Oxide Materials for Electronic
Engineering (OMEE-2012), Lviv, Ukranya, 2012.
B11.
H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, F. Ebeoglugil, D. Ulu, M. Kocak, O. Mermer “The
processing of Nb2O5 based thin films for the dye-sensitized solar cells” International
Symposium on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental
Applications (10th CMCEE), Dresden, Almanya, 2012.
B12. H. Gocmez, M. Tuncer, S. Cetin, F. Ebeoglugil, D. Ulu, M. Kocak, O. Mermer, “Nb2O5
based thin film electrodes preparation and characterization for dye sensitized solar cell
(DSSC)”, 45th Power Sources Conference, Las Vegas, ABD, 2012.
B13.
M. Tuncer, H. Gocmez, Y.S. Yeniceri, G.G. Chernik, Yu.A.Anufrikov, “Low
temperature synthesis and sintering of mechanically activated ZrB2 powders” Ultra-High
Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Application II, HersteinAvusturya, 2012.
B14. M. Vu, R. Haber, H. Gocmez “Preparation and Sintering of Al2O3-Coated Spinel”
International Conference on Advanced Ceramics in Daytona Beach, ABD, 2011.
B15. H. Gocmez, M. Tuncer, O. Sahin, I. Uzulmez “The Synthesis, Characterization and
Mechanical Properties of Al2O3/ZrO2 Nanocrystalline Powders by Supercritical CO2 Method”
International Ceramic Congress (ICC3), Osaka, Japonya, 2010.
B16. (Davetli Konuşmacı) H. Gocmez, C. Duran, M. Sopicka-Lizer, T. Pawlik, M.
Mikuskiewicz, K. MacKenzie “Effect of High Energy Milling on the Formation and
Properties of Sialon Ceramics Prepared from Silicon Nitride-Aluminium Nitride Precursors”
International Ceramic Congress (ICC3), Osaka, Japonya, 2010.
B17. H. Gocmez, U. Olgun, S. Okur “Coating of Nano ZrB2 on Cu Substrate Using RollMilling Process” International Ceramic Congress (ICC3), Osaka, Japonya, 2010.
B3.
304
H. Gocmez, M. Tuncer, I. Uzulmez “The Formation And Deagglomeration Of Al2O3ZrO2 Nanocrystalline Powders by Supercritical CO2” International Conference and Expo on
Advanced Ceramics in Daytona Beach, USA, 2010.
B19. H. Gocmez “Practical determination of quartz crystallinity: health regulation on
crystalline silica” SERES 09, Eskisehir, 2009.
B20. H. Gocmez, M. Tuncer, Z. Gokyer, S. Alanbey “The modification of agglomeration
state of Al2O3-ZrO2 nanocrystalline composite powders synthesized by simple gel method”
International Conference and Expo on Advanced Ceramics in Daytona Beach, USA, 2009.
B21. H. Gocmez, M. Tuncer, I. Uzulmez “The Synthesis of Soft Agglomerated Zirconia
Based Nanocrystalline Powders by Supercritical CO2” International Conference and Expo on
Advanced Ceramics in Daytona Beach, USA, 2009.
B22. (Davetli Konuşmacı) H. Gocmez, M. Tuncer, Z. Gokyer, S. Alanbey “The
Modification of Deagglomeration State during the Synthesis of Al2O3-ZrO2 Nanocrystalline
Powders” 8th Pacific Rim Conference on Ceramics and Glass Technology, Vancouver,
Kanada, 2009.
B23. H. Gocmez, M. Tuncer, Z. Gokyer, H. Fujimori, C. Duran “The Preparation and
Characterization of Al2O3-ZrO2 Nanocrystalline Composite by a Simple Gel Method” The
Third International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics
(STAC-3), Yokohama, Japonya, 2009.
B24. C. Duran, K. Sato, Y. Hotta, K. Watari, H. Gocmez “Ball Milling Assisted
Hydrothermal Synthesis of Nano ZrO2 Powders” The Third International Conference on the
Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC-3), Yokohama, Japonya, 2009.
B25. H. Gocmez, M. Tuncer, I. Uzulmez “The formation and characterization of ZrO 2/SiO2
Nanocrystalline Composite by Supercritical” The Third International Conference on the
Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC-3), Yokohama, Japonya, 2009.
B26. H. Gocmez, G.Yanik, R. Bozer, M. Ceken, F. Esenli, “The characterization of ancient
ceramics from Egirdir khan (han) (Turkey)” XIV International Clay Conference, Castellaneta
Marina, Italya, 2009.
B27. H. Gocmez, C. Duran, M. Sopicka-Lizer “Mechanochemically Activated Ceramic
Powders Using a Novel High-energy Mill” 10th International Conference on Ceramic
Processing Science, Inuyama, Japonya, 2008.
B28. H. Gocmez, S. Alanbey, M. Tuncer, O. Sahin “The Synthesis, Characterization and
Mechanical Properties of Al2O3-ZrO2 Nanocomposites by Tartaric Gel Method” 10th
International Conference on Ceramic Processing Science, Inuyama, Japonya, 2008.
B29. Malgorzata Sopicka-Lizer, Tomasz Wlodek, Tomasz Pawlik, Marta Tancula, Hasan
Gocmez, Osman Sahin “Implications of nanostructured -Sialon Ceramic by Densification of
highly defective precursor powders” European Ceramic Society Meeting, Almanya, 2007.
B30. H. Gocmez, H. Fujimori “Synthesis and Characterization of Magnesia stabilized
Metastable Tetragonal Zirconia by Citrate Gel Process” Materials and Austceram 2007,
Sydney, Australya, 2007.
B31. H. Gocmez, H. Fujimori “Synthesis and characterization of pure nanocrystalline ZrO2
and ZrO2-MgO solid solutions by citrate gel process” The First International Conference
on the Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC), Kanagawa, Japonya, 2007.
B32. H. Gocmez, H. Fujimori “Low temperature synthesis and characterization of CaO and
MgO-stabilized nanocrystalline tetragonal zirconia by citrate gel process” The Fifth China
International Conference on High-Performance Ceramics, Çin, 2007.
B33. H. Gocmez, C. Duran. “The dispersion and stability of mechanochemically activated
nanocrystalline ceramic” Materials Research Society of Japan (Yamaguchi edition), 2006.
B34. H. Gocmez, O. Ozcan “Low Temperature Synthesis of Nanocrystalline α-Al2O3 powder
by tartaric acid gel method” International Symposium on Inorganic Interfacial Engineering,
İsveç, 2006.
B18.
305
H. Gocmez, C. Duran, H. Yılmaz “The dispersion of mechanochemically activated SiC
and Al2O3 powders” International Symposium on Inorganic Interfacial Eng., İsveç, 2006.
B36. H. Gocmez, C. Duran “The dispersion and stability of mechanochemically activated
ceramic powders” 1st International Congress on Ceramics, Kanada, 2006.
B37. T. Wlodek, M. Sopicka-Lizer, H. Gocmez, C. Duran “Influence of the milling
environment on the reaction progress in the Si-Al2O3 system” European Ceramic Society
Meeting, Slovenya, 2005.
B38. Z. Peralta-Inga, N. Degirmenbasi, U. Olgun, H. Gocmez, D. M. Kalyon
“Recrystallization of CL-20 and HNFX from Solution for Rigorous Control of the Polymorph
Type: Part II, Experimental Studies” Annual Meeting of the American Institute for Chemical
Engineers (AIChE) Cincinnati, OH, USA, 2005.
B39. Z. Peralta-Inga, N. Degirmenbasi, U. Olgun, H. Gocmez, D. M. Kalyon
“Recrystallization of CL-20 and HNFX from solution for rigorous control of the polymorph
type: Part 1, Mathematical modeling using molecular dynamics method” Annual Meeting of
the American Institute for Chemical Engineers (AIChE) Cincinnati, OH, USA, 2005.
B40. H. Gocmez, B. Greenberg, R. Schefflan, D. Kalyon “Development of methodologies for
the control of the polymorph and morphology of crystalline energetics” Second Advanced
Energetics Technical Exchange, Aberdeen Proving Ground, USA, 2003.
B41. I. Işık, H. Gocmez, G. Yanik, R. Ceylantekin “The utilization of waste clay from coal
basin in the wall tile body formulation” Europ. Ceramic Soc. Meeting Türkiye, 2003.
B42. H. Gocmez, M. Ceken, G. Yanik “The characterization of Ancient Ceramics From
Hasankeyf (Turkey)” European Ceramic Society Meeting, Türkiye, 2003.
B43. H. Gocmez, R. A. Haber “Characterization of quartz crystallinity in naturally occurring
clay minerals using diffuse reflectance infrared spectroscopy”, European Ceramic Society
Meeting, Türkiye, 2003.
B44. I. Işık, H. Gocmez, G. Yanik, R. Ceylantekin, G. Ediz “The characterization and the
utilization of waste clay from silver deposits in the brick industry” European Ceramic Society
Meeting, Türkiye, 2003.
B45. (Davetli Konuşmacı) H. Gocmez, R. Haber “A comparison of naturally occurring
crystalline quartz and freshly ground crystalline quartz in clays” presented at the American
Ceramic Society Conference, St. Louis, Missouri, USA, 2000.
B35.
2- Doç. Dr. Cemal PARLAK- Enstitü Müdür Yardımcısı
PRESENTATIONS AND POSTERS
1. M. Bilge, Y. Gökpek, M. Tursun, N. Emir, C. Parlak, Theoretical Conformational
Analysis of Piperazine-2,3,5,6-Tetraone, International Porous and Powder Materials
Symposium and Exhibition (PPM2013), 3-6 September 2013, ID 448, P 196, Cesme - İzmir,
Turkey.
2. N. Emir, M. Bilge, G. Keşan, C. Parlak, Theoretical Conformational Analysis of 1Acetylpiperazine, Advanced Materials World Congress (AMWC) 2013, 16-19 September
2013, Ref. No 416, A 482, P 185, Cesme - İzmir, Turkey.
3. G. Keşan, C. Parlak, T. Polivka, A Theoretical Study of Vibrational and Structural
Properties of Fucoxanthin and Isofucoxanthin Carotenoids, Modeling Interactions in
306
Biomolecules (MIB) VI, 16-19 September 2013, P-47, P 58, Mariánské Lázně, Czech
Republic.
4. Ö. Bağlayan, E. Güneş, M.F. Kaya, C. Parlak, M. Şenyel, DFT, FT-IR and Raman
investigation
of
1-butylpiperazine,
XII-th
International
Conference
on
Molecular
Spectroscopy, 8–12 September 2013, I-P3, P 97, Kraków–Białka Tatrzańska, Poland.
5. N. Emir, M. Bilge, M. Tursun, G. Keşan, C. Parlak, A joint theoretical and experimental
study of 1-acetylpiperazine: Vibrational spectra, European Symposium on Atomic
Spectrometry ESAS 2014 and 15th Slovak-Czech Spectroscopic Conference (SCSC 2014),
16–21 March 2014, TP17, Prague, Czech Republic.
6. G. Keşan, C. Parlak, DFT, FT-IR and RAMAN investigations of 1-formylpiperazine,
European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 and 15th Slovak-Czech
Spectroscopic Conference (SCSC 2014), 16–21 March 2014, TP18, Prague, Czech Republic.
7. M. Tursun, L. Rhyman, C. Parlak, P. Ramasami, M. Şenyel, Conformations and NH
stretching of 1,1-dihalogeno-hepta-1-amines (CH3(CH2)5CX2NH2; X = F, Cl or Br): Halogen
and solvent effects, International Conference on Pure and Applied Chemistry (ICPAC 2014),
Crystallising Ideas: The Role of Chemistry, P-24, p 105, June 23-27, 2014, Mauritius.
8. C.S.C. Kumar, C. Parlak, Molecular structure, FT-IR, Raman, XRD and quantum
chemical studies of 2-acetyl-5-chlorothiophene, Virtual Conference on Computational
Chemistry (VCCC-2014), 01-31 August, Mauritius.
ENSTİTÜ BİNASI
Enstitü
eğitim-ogretim
faaliyetlerini
Mühendislik
Fakültesi
Ek
binasında
sürdürmektedir. Müdür odası, Müdür Yardımcılan odası, Müdür sekreteri odası, Enstitü
Sekreteri odası, çalışma büroları, çay ocagi ve arşivden müteşekkil birimde Mühendislik
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi dersliklerinden faydalanılmaktadır.
TECHİZAT DURUMU
Enstitüde 21 bilgisayar, 3 Laptop, 2 projeksiyon cihazı, 20 yazıcı, 2 adet scanner, 2 adet
fotokopi makinası ve 1 adet faks cihazı bulunmaktadır.
İHTİYAÇ VE SORUNLAR
307
Ana bilim dallannın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte donammh araştırma
laboratuarlannın kurulması ve bu laboratuarlarda yapılacak çahşmalara, projelere mali destek
sağlanabilmesi kütüphane imkanlannın doktora programındaki öğrencilere yetecek seviyeye
getirilmesi gerekmektedir.
ÖNERİLER
Enstitülerin lisansüstü eğitim-ogretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimler
olduğu 2547 sayılı Yüksekogretim Kanununda belirtilmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmede
gerekli olan tum araçlann sağlanması konusunda Rektörlugumüz elindeki bütçe imkanlarını
sonuna kadar kullanmaktadır. Üniversitelerde en list düzey eğitim olan lisansüstü eğitime daha
fazla maddi imkan sağlanması, bilhassa Anadolu’da kurulmuş olan Üniversitemizin bu
çahşmalarına mali desteğin artinlması, özel ve kamusal kuruluşlarla işbirliğinin daha da
geliştirilmesi gerekmektedir.
Enstitümüzün idari kısımları, derslikleri ve laboratuarlan ile bir bütün içinde ayrı ve
bagimsız bir hizmet binasının inşa edilmesi gerekmektedir.
HEDEFLER:
A- KISA VADELİ HEDEFLER
• Lisansüstü derslerinin kalite, içerik ve seviyesini yükseltmek, çeşitliliğini artırmak ve
günümüzde ihtiya9 duyulan alanlarda yeni bilim dallannın acilmasını (zemin mekaniği,
hidrolik vs.) sağlamak.
• Yüksek Lisans tez konulanmn Kütahya ve ^evresine yönelik belirlenmesini ve bu konuda
Üniversite-Yerel Yönetim-Sanayi işbirliğini sağlamak.
• Tez çahşmalan i?in üniversite dısindaki 9evre imkânlanndan ve ilimizde bulunan
kuruluşlardan yararlanmak.
• Tez çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmasını teşvik etmek.
• Ogretim elemanlannın makale yazımına teşvik edilerek, Enstitümüz dergisinin yayın
sayısının artırılması.
• Enstitümüzce düzenlenen Bilimsel toplantı, konferans, seminer sayısimn artinlması.
• Enstitümüz bünyesinde verilen turn derslerin projeksiyon, slayt, tepegöz cihazimn
bulunduğu ortamlarda yapılmasimn sağlanması.
308
• Enstitümüzün
lisansüstü
programlanna
Anabilim
Dah
Başkanhklannın
teklifleri
doğrultusunda yüksek lisans ve doktora ogrencisi alınması
- Enstitümüzdeki Araştırma Görevlisi sayısının artırılması ve Akademik Danışmaların
geliştirilmesi.
- Üniversitelerde en list düzey eğitim olan lisansüstü eğitime daha fazla maddi imkan
sağlanması.
- Lisansüstü derslerin tamamimn Profesör ve Doçent düzeyindeki Ogretim Üyeleri
tarafından verilmesi, eğitim ve ogretim kalitesinin arttinlmasının sağlanması.
- Fen Bilimleri alanında Üniversitenin çekirdek kadrolanın Fen Bilimleri Enstitüsünden
sağlanması
- Başarılı ve becerikli gençlerin önünün açılarak Fen Bilimleri Enstitüsüne
yönlendirilmesiyle
Üniversiteye
kazandırılmalanın
sağlanması,
Enstitü
bünyesine daha çok Araştırma Görevlisi kadrolanın takviye edilmesi.
- Yurtdısi ve Yurtiçi bilim adamlan yetiştirme burslarının sağlanmasında önderlik ve
koordinasyon görevlerini üstlenmesi
- Yurtdısinda eşdeğer kuruluşlarla Ogrenci, Ogretim Üyesi mübadelesi ve araştırma
imkanlanna fırsat veren işbirliği ortamının sağlanması hedeflenmektedir.
B- ORTA VADELİ HEDEFLER
• Üniversitemiz Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilecek
İngilizce hazırlık sınıflarının açılması; Yüksek lisans ogrencilerinin bilimsel teknolojik
gelişmelerle yabancı dildeki yayınlan izleyebilmesi, uluslar arası toplantılan takip
edebilmeleri açısından gerekli görülmektedir.
• Bilgi işlem odamızın daha fazla ogrencinin istifade edebileceği düzeye getirilmesi,
bilgisayar sayısının artırılması.
• Enstitü Anabilim Dallannda araştırma laboratuarlannm kurulması, kütüphanelerin
oluşturulması.
• Ülkemiz ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunacak araştırma projelerinin hazırlanarak
hayata geçirilmesi, bu yönde Üniversitemiz Araştırma Fonu imkânlanmn artırılması.
• Ulusal ve Uluslararası sempozyumlann düzenlenmesi, seminerlerin organize edilmesi.
C- UZUN VADELİ HEDEFLER
• Anabilim dallan itibariyle Laboratuarlanmızı ileri araştırmalann yapılabileceği düzeye
309
9ikarmak, ileri teknoloji malzemelerinin üretimine yönelik araştırmalar yapabilmek.
• Mevcut doktora programlanna ilave olarak doktora programı olmayan Anabilim Dallannda
doktora programlannın açılmasını sağlamak. Özellikle yörede önemli araştırmalar
yapabilecek, Fizik gibi temel anabilim dallannda doktora programlannın acilması uygun
olacaktır.
• Kütüphane imkânlannı Doktora eğitiminde yeterli olabilecek düzeye getirmek.
• Çevremizdeki Endüstriyel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşlarm sorunlannı
çözmede yardımcı olmak, Üniversite döner sermayesine katkıda bulunmak.
• Enstitümüz dergisini turn anabilim dallanm içeren genel dergi yerine özel konulu ve prestijli
dergi haline dönustiirmek; örneğin fieri Teknoloji Seramikleri Dergisi, Bilgisayar ve
Yazihm Dergisi, Mühendislik ve gevre Dergisi, Bor Kimyasallan ve Teknolojisi Dergisi
gibi.
Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a) Enstitüdü Görev Yapan Öğretim Elemenlarının Dağılımı
BÖLÜM
Prof. Doç. Y.Doç. Arş.Gr. Uzm. Okut. YLS.* Di§anda**
Fen Bil. Ens.
1
1
-
2
-
-
-
3
TOPLAM
1
1
-
2
-
-
-
3
* Yurtiçinde yüksek lisans ve doktora yapan ogretim elemanları
** Üniversitemizin diğer birimlerinde görev yapan, askerde olan ogretim elemanları
b) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarma Göre Öğrenci Sayıları (Ekim 2014)
DOKTORA PROGRAMLARI
ANABİLİM DALLARI
E(PASİF)
K(PASİF)
310
TOP.
E(AKTİF)
K(AKTİF)
TOP.
Biyoloji - Doktora
2
2
4
7
7
14
-
1
1
11
6
17
-
-
-
5
8
13
-
-
-
2
-
2
-
1
1
-
-
-
5
2
7
9
2
11
3
2
5
3
-
3
2
1
3
9
1
10
-
-
-
5
4
9
1
-
1
4
1
5
Malzeme Bilimi ve Müh.
– Doktora
-
-
-
6
6
12
TOPLAM
13
9
22
61
35
96
K(PASİF)
TOP.
E(AKTİF)
K(AKTİF)
TOP.
Kimya - Doktora
Matematik - Doktora
Fizik - Doktora
İn§aat Müh. - Doktora
Maden Müh. – Doktora
Seramik Müh.-Doktora
Makine Müh – Doktora
Jeoloji Müh. – Doktora
Elektrik Elektronik Müh. –
Doktora
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
ANABiLİM DALLARI
E(PASİF)
311
Biyoloji
Fizik
Kimya
Biyokimya
Matematik
32
10
42
36
53
89
17
8
25
19
15
34
8
8
16
21
21
42
-
1
1
3
28
31
8
2
10
14
19
33
50
7
57
67
19
86
10
2
12
6
13
19
9
3
12
30
3
33
71
14
85
75
15
90
40
4
44
57
8
65
8
7
15
7
5
12
13
10
23
14
14
28
3
-
3
31
4
35
7
-
7
1
-
1
-
-
-
24
20
44
276
76
352
405
237
642
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Seramik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
fieri Teknolojiler
Makine Eğitimi
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
TOPLAM
c) 2013-2014 Eğitim ögretim Yılı Öğrenci Mezuniyet Durumu
Anabilim Dalı
Mezun Sayısı
Biyoloji Doktora
1
312
Kimya Doktora
2
Matematik Doktora
1
Biyoloji
7
Fizik
2
Kimya
9
Matematik
7
Biyokimya
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5
Maden Mühendisliği
9
Makine Eğitimi
1
Makine Mühendisliği
5
Seramik Mühendisliği
3
TOPLAM
53
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Enstitüde Kabul Edilen Doktora ve Yiiksek Lisans Tezleri
Programı: Matematik Doktora
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
Nesrin
ÇALIŞKAN
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
Finsler Uzayında Değme Yapılar.
01.11.2013
Programı: Biyoloji Doktora
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
Ömer
ÇEÇEN
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
Çakırdağı'nın (Karaman) florası
313
06.03.2014
Programı: Kimya Doktora
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
2
Bengü
Rukiye
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
ERTAN
Eti Maden Emet-Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarının
Sınıflandırılması, Bazı Eser Elementlerin Tayini ve
Kazanılması.
21.11.2013
SAYGILI
Grafen oksit ile modifiye edilmiş genleştirilmiş perlit
kullanılarak bazı eser elementlerin zenginleştirilme
şartlarının araştırılması.
07.08.2014
Programı: Biyoloji Tezli Yüksek Lisans
Sıra Tezi Hazırlayanın
No Adı
Soyadı
1
2
Dilek
YILMAZ
Abdulla
GÜMÜŞ
h
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
Tavuk etlerinde stophylococcus evreus prevolansı,biyofilm
özellikleri ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi
19.12.2013
Cinsel aktif kadınlarda Human Papilloma Virus (HPV )
varlığının moleküler metodlarla incelenmesi.
19.06.2014
03.07.2014
03.07.2014
3
Savaş
KINAY
Kütahya ve Balıkesir (Bandırma) illerinden toplanan
Amaranthus retroflexus L.tohumlarının çimlenme
davranışları.
4
Gül
Nihan
ÖZTÜRK
Farklı Arsenik konsantrasyonlarına maruz bırakılan
Cyprinus carpio'da Arsenik biyoakümülasyonunun ve
biyokimyasal etkilerinin araştırılması.
5
Yasemi
YEŞİLTAŞ
n
Arkeolojik kazı çalışmalarından izole edilen Basillerin Bazı 17.07.2014
özelliklerinin belirlenmesi.
6
Hüseyin İZGÖRDÜ
Kütahya ili Merkez ilçesinin adli açıdan önemli olan
Sarcophagidae (Diptera) faunasının belirlenmesi.
7
Dilek
YILMAZ
17.07.2014
Grp78 inhibitörü Bapta ve velcade kombonizasyonunun
17.07.2014
4T1 hücre kültürü üzerindeki etkilerinin in vitro elirlenmesi.
Programı: Fizik Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
314
1
Alper
TURAN
Al/Si 3 N 4/p-Si Schottky Diyodun Radyasyona Bağlı
Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
08.11.2013
2
Mürsel
ŞEN
Beta parçacıklarının alüminyum malzemelerde
soğurulmasının deneysel ve teorik olarak incelenmesi
20.02.2014
Programı: Makine Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
BİNGÜL
Erol
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
K390 Soğuk İş Takım Çeliğinin Tornalanmasında
Temperleme Sıcaklığının İşlenebilirlik Üzerine Etkisinin
Araştırılması.
15.05.2014
Programı: Kimya Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
Yasemi
n
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
ÇALIŞKAN
Bor Atıkları Üzerine Boyarmadde Adsorpiyonunun
İncelenmesi
28.11.2013
30.01.2014
2
Melike
ASLAN
2-Amino -6-Metoksi Benzotiyazol İle Dipikolinik Asidin
Türevlerinin CA Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin
İncelemesi.
3
Özge
YILDIZ
" Karışık Ligantlı Bakır (II)-Tereftalat Komplekslerinin
Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması.
19.06.2014
4
Oğuzha
n
ORHAN
Mangan (II),Nikel (II) Ve Bakır (II) İle Homoftalat
Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu.
03.07.2014
07.08.2014
5
Deniz
DOĞAN
Kobalt (II),Nikel (II) Ve Bakır (II) İle Piridin-2,5Dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi Ve Yapılarının
Karakterizasyonu.
6
Merve
DAĞCI
Garcinia Mangostana Kulanılarak Bazı Esr Elementlerin
Zenginleştirilmesi.
14.08.2014
Sulu Ortamda Ve Oda Sıcaklığında Akridin Sülfamanit
Türevlerinin Sülfirik Asit Katalizörlüğünde Sentezi Ve
Karakterizasyonu.
19.12.2013
7
İbrahim YEŞİLDAĞ
315
8
9
Atakan
Burçin
ÇAĞLAR
Bazı Bitkisel Ve Endüstriyel Atıkların Karbonizasyon
Yolu İle Aktif Karbon Eldesi.
20.02.2014
VURUCU
4-(Benzoil Ve Etoksi Karbonil)-1-Metil-5-Fenil-1HPirazol-3-Karboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit
Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu.
03.07.2014
Programı: Matematik Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
Fadime
ÇELİK
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
Lightlike Altmanifoldlar
13.03.2014
2
Mehmet
HANAYLI
Can
Linux tabanlı FTP sunucularda, veri transferlerinde
algoritmalar yardımıyla güvenli erişim yönetimi
uygulaması.
15.05.2014
3
Esra
KAYA
Ötelemeyle değişmez singüler integral operatörler üzerine 26.06.2014
4
Betül
EVCİMEN
Besov ve Bessel Potansiyel Uzayları Üzerine
26.06.2014
5
Büşra
YILMAZ
Öteleme ile değişen singüler integral operatörleri üzerine
26.06.2014
6
Funda
ORHAN
Minimal atomik zincir kompleksler
03.07.2014
7
Zeynep
MEŞHUR
İndirgenmiş kuadratik modüllerin bifibrasyonu
21.08.2014
Programı: Biyokimya Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
1
M.Said
YILMAZ
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
Sülfaguadinidin Ve Dioksoakridin Türevleri Bileşiklerinin
Karbonik Anhidraz İnhibitörü Olarak İnsan Karbonik
14.08.2014
Anhidraz Enzimleri Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin
Araştırılması.
Programı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
316
1
2
Yasin
CANTAŞ
Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Tornalama İşlemlerinde
Kesme Koşullarının Belirlenmesi
10.07.2014
Ömer
AYDIN
Erp Yazılımları, Sarp Erp İncelemesi ve Perakende Satış
Alanında Sap Erp İle Entegre Bir Yazılım Geliştirilmesi
17.07.2014
Mustafa AKKUŞ
Bessel, Butterworth ve Chebyshev Aktif Filtre
Modellerinde Parametre Kestirimi için DE, PSO ve ABC
Optimizasyon Algoritmalarının Uygulanması
14.08.2014
Uçucu Organik Bileşiklerin Nem Etkisi Göz Önünde
Bulundurularak Sınıflandırılmaları ve Miktarlarının
Tespiti
20.02.2014
Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Maliyet
Optimizasyonu
08.05.2014
3
GÖKÇİMEN
Fatih
4
5
Yaşar
YAŞAR
Programı: Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Sır Tezi Hazırlayanın
a
Soyadı
No Adı
Mezuniyet
Tarihi
Tezin Adı
1
Bahadır
KARIK
Kalın Cidarlı Basınçlı Kaplarda Gerilme Analizi ile
Ağırlık Optimizasyonu
04.10.2013
2
Abdullah
ARSLAN
Mikro Kanallı Isı Değiştiricilerinde Karbonnanotüp (CNTA)/ Su Nanoakışkanını Kullanımı ve Performans Analizi
30.01.2014
3
Murat
TEKELİ
Kütahya biyogaz potansiyelinin belirlenerek elektrik
üretimine uygulanabilirliğinin araştırılması
20.02.2014
4
İlker
İNAN
Derece-Saat Metodu Yaklaşımıyla Sera Isıtmasında
Toprak Kaynaklı Isı Pompası Uygulaması
14.08.2014
5
Hasan
Emrah
YILMAZ
Akülü Forkliftlerde Enerji Performansının
İyileştirilmesinin Araştırılması
21.08.2014
Programı: Maden Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Sıra No Tezi Hazırlayanın
Mezuniyet
Tezin Adı
317
Adı
Soyadı
1
Özcan
ÜNLÜ
Garp Linyitleri İşletmesi Torbalama Tesisi
Otomasyon İşletme Verimliliğine Etkisi
01.11.2013
2
Tufan
KIYAK
Kırmataş ocak ve tesislerinde kalite problemleri ve
çözüm önerileri
21.11.2013
3
Yusuf
VARLIBAŞ
Krom Zenginleştirme Tesis Atıklarının Knelson
Konsantratörü Zenginleştirilmesi
28.11.2013
4
Ela
SUBAŞI
ERSÖZ
Çayırhan Yeraltı Linyit İşletmesi E Doğu Galerisinde
Kullanılan Kollu Galeri Açma Makinesinin
Performansının İncelenmesi
09.01.2014-
5
Duygu
DİNÇ
Ortam Ölçümlerinin Risk Analizinde Önemi ve İki
Farklı Metodoloji İle Karşılaştırması
16.01.2014
KESER
Afyon Yöresi Volkanik Küllerin Mineralojik ve
Kimyasal Özellikleri ve Küllerin Yapı Sektöründe
Kullanılabilirliği
27.02.2014
13.03.2014-
6
Yaşar
Tarihi
7
Gül
DEMİRCİ
Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İndeksi Deneyinde
Eşdeğer Boyurlu Küresel Örneklerin Saklanma
Koşullarının Deney Sonuçları Üzerindeki Etkilerinin
Araştırılması
8
Özcan
ÜNLÜ
Mermer İşleme Tesis İnce Artıklarından Suyun
Kazanılması ve Çöktürme Tankı Tasarımı
17.07.2014
9
Recep
BASAR
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi 35 Nolu
Tünelde Karşılaşılan Kaya Kütlelerinin Mühendislik
Özelliklerinin Değerlendirilmesi
04.09.2014
Programı: Seramik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
Sıra Tezi Hazırlayanın
No Adı
Soyadı
3
Tezin Adı
Volkan TİRYAKİ
Seramik Sağlık Gereçleri Döküm Çamurunda Tane Boyut
Değişiminin Abzı Fiziksel Ve Pişme Özelliklerine Olan
Etkisi
20.03.2014
Selçuk ÖZKAN
Farklı Deflokulantların Yumuşak Porselen Döküm
Çamuru Reolijisi Üzerindeki Etkileri
20.03.2014
Büşra
Renkli Zirkonya Diş Bloklarının Üretimi ve
12.06.2014
1
2
Mezuniyet
Tarihi
GÜNHAN
318
Karakterizasyonu
2.2.3. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalları ve Bilim Dalları
Tezli Yüksek Lisans Programları
Anabilim/Anasanat Dalı
İlköğretim
İlköğretim
İlköğretim
İlköğretim
Türkçe Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Eğitim Yönetimi, Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Teftişi
Doktora Programları
Ana Bilim Dalı
İlköğretim
İlköğretim
Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
2-Genel Değerlendirme ve Hedefler
Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü enstitüler üniversitelerin öğretim
elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan
imkânlar akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim
üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekecek bilgileri içermektedir. Üniversitelerin
akademik seviyeleri enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür.
Bu bilinçle üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek
uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle
lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya
konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonuna katkı sağlayarak faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz.
319
Hedefler
Kısa Vadeli Hedefler
 Ders programlarının gözden geçirilmesi,
 Öğrencilerin alanlarında bilimsel yeterlilik düzeyine erişebilmeleri, gözlem,
anket, monografi vb. tekniklerinin bilimsel araştırmalarda kullanılabilmesi ve
saha araştırmalarıyla uygulanabilirliliğin sağlanması,
 Enstitüye ait ayrı bir hizmet binası oluşturulmasıdır.
Orta Vadeli Hedefler
 İlköğretim doktora programlarını çoğaltılması.
 Tezsiz yüksek lisans programlarının sayısının arttırılması.
 Öğrencilerin teorik ve amprik bilgilerinin pekiştirilmesi için tartışma
ortamlarının yaratılması.
 Üniversitemizin bulunduğu şehir olan Kütahya'nın sosyal değişimi üzerine
araştırmalara yapılarak sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapısının ortaya
konulabilmesi ve böylelikle de üniversite ile şehir işbirliğinin sağlanması;
ortaya konan araştırma sonuçlarının ise yalnız Kütahya'ya değil aynı zamanda
bölgesine ve Türkiye'ye hizmet edebilmesini sağlamaktır.
Uzun Vadeli Hedefler
 Dünyada ve bilimde meydana gelen değişmeleri akademik çevrelere ve halka
anlatmak amacıyla konferans, seminer ve paneller düzenlemek.
 Yapılacak bilimsel nitelikteki araştırmaların, Üniversitemizin kurulmuş olduğu
yörenin sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal, toplumsal öğeleri ile bütünleşecek
tarzda planlanması yörenin gelişmesine ışık tutmasının sağlanması.
3- Enstitüde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dağılımı:
Prof
Doç.
Y.Doç.
Arş.Grv.
Eğit. Bil.
--
1
1
3
Enstitüsü
TOPLAM
--
1
1
3
4- Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
320
Anabilim Dallarına Göre Öğrenci Sayıları
Tezli Yüksek Lisans Programları
Anabilim/Anasanat
Öğrenci Sayısı
Bilim Dalı
Dalı
İlköğretim
İlköğretim
İlköğretim
İlköğretim
Türkçe Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Eğitim Yönetimi, Teftişi
74
75
68
22
34
22
Planlaması ve Ekonomisi
Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri
Bilim Dalı
Eğitim Yönetimi ve Teftişi
Öğrenci Sayısı
56
Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Öğrenci Sayısı
69
49
Doktora Programları
Ana Bilim Dalı
İlköğretim
İlköğretim
5-Bilimsel Faaliyetler
a) Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kılınç, E.(2014). Does good citizen consider enviroment? The correlation between
characteristicd of good citizen and environmantal attitudes amonghst preservice social
studies teachers. Journal of Enviromental Protection and Ecology, 15(3A), 1434-1441
Kılınç, E. (2014).Pre-Service social studies teachers’ understandings about the nature of
the social studies. International Electronic Journal of Elementary Education, 6(3), 415426
Kılınç, E., & Dere, İ. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet
uygulamaları dersine ilişkin algıları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
40, 209-220.
321
Waxman, H.C., Evans, R. T., Boriack, A.W., & Kılınç, E.(2013). Systematic
observations of the availability an duse of instructional technology in urban middle school
classrooms. Journal of Contemporary Research in Education, (13),104-114
Sarıçam, H. , Çelik, İ. , Arıcı, N. & Kaya M.M, (2014), Ergenlerde insani değerler ve
ahlaki olgunluk arasındaki ilişkinin incelenmesi, International Journal of Human
Sciences, 11, 1
b) Üniversitemiz Dışında Sunulan Bildiriler
Kılınç, E., Akşit, İ., & Çoban, O. (Nisan 2014). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında
bazı tarihsel kavramların öğretilmesi. Uluslar Arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,
Ankara.
Dere, İ., & Kılınç, E. (Nisan, 2014). 4+4+4 eğitim sisteminde sosyal bilgiler dersi
hakkında öğretmen görüşleri. Uluslar Arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
Tarman, B., Güven, C., Kılınç, E.,& Tünkler, V. (Nisan 2014).1924-1946 tarihleri arası
Türkiye’ de yaşanılan siyasal ve sosyal gelişmelerin ders programlarına yansımasının
incelenmesi. Uluslar Arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara.
Kılınç,E., & Dere, İ (Mayıs, 2014). 4+4+4 eğitim sisteminde sosyal bilgiler dersi
hakkında 5. Sınıf öğrencilerinin görüşleri. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.
Kütahya.
Uygun, M., & Kılınç, E. (Mayıs 2014). Öğretmen adaylarının öğretmen yetkinlikleri ile
öz düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının incelenmesi. XIII. Ulusal Sınıf
Öğretmenliği Sempozyumu. Kütahya.
Sarıçam, H. , Akyol, R. , Hallaç, S. , & Kaya, M.M, (Haziran, 2014), Human values as
predictor of meaning of life. ERPA( Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Birliği). İstanbul.
Sarıçam, H. , & Kaya, M.M (Nisan, 2014). Öğretmen adaylarının global vatandaşlık
düzeyi ile öz aşkınlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslar Arası Sosyal
Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Ankara
Sarıçam, H. , Çelik, İ. , & Kaya, M.M (Nisan, 2014). Ahlaki olgunluk ile insani değerler
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslar Arası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu.
Ankara.
c)
Bilimsel Faaliyetler(Kongre,Konferans,Seminer,Sempozyum vb…)
d) Öğretim Elemanlarınca 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
veya Kitaplardan Bölümler
322
e) Diğer Faaliyetler
Doç.Dr. Turan TEMUR
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili ile Fiziksel Kültürel ve Sosyal
Olanaklarının İncelenmesi, DPÜ BAP Projesi Yürütücüsü, Kütahya,2014.
2.2.4. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1. Enstitümüzde yer alan bölümler

Beden Eğitimi ve Spor ABD

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD (Ortak Program)

Hemşirelik ABD

Sağlık İdaresi ABD
2. Enstitümüzün Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
2009 yılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile tek programla faaliyetine
başlayan Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2012 yılına kadar sağlık alanında lisansüstü eğitim
veren anabilim dalı bulunmamaktaydı. 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı arasında ortak yüksek
lisans/doktora programı başlatıldı. 2013 yılında bu konuda çalışmalarını ve hazırlıklarını
hızlandıran Enstitümüz nihayet 2014 yılında “Hemşirelik” ve “Sağlık İdaresi” Anabilim
Dallarını açmış olup, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretime
başlanmıştır. Sadece bu alanlarla kalmayıp, sağlıkla ilgili hemen hemen her alanda lisansüstü
eğitim verebilir hale gelmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
3. Fiziki Mekânların Dağılımı
a) Enstitümüz Sağlık Yüksekokulu binası 2. katında idari hizmet vermekte olup;
Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında ders ve eğitimler Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu hizmet binalarında yürütülmektedir.
b) Enstitümüzde derslik, amfi, laboratuar ve atölye bulunmamaktadır.
c) Enstitümüzde ortak eğitim alanı ve tesis bulunmamaktadır.
4. Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Öğretim Elemanı bulunmamaktadır.
b) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Öğretim Elemanı bulunmamaktadır.
c) Bölümlere göre öğrenci sayısı;
Sıra No
Bölüm
Öğrenci Sayısı
1
Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2
323
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora
Programı
2
1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek
3
Lisans Programı
10
4
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı
31
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Programı
5
184
Toplam
228
d) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenciler;
Adı Soyadı
YÜKSEK LİSANS
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
HAKAN AKDENİZ
DERYA SARIŞIK
KÜRŞAD ERGÜN
HAKAN UĞUR
HALİL İBRAHİM ÇAKIR
UTKU IŞIK
SERAP AKTAŞ
MUHAMMED ZAHİT KAHRAMAN
ESRA SAMUK
NURULLAH EMİR EKİNCİ
MUHAMMET MUSTAFA ATAKAN
CUMA ECE
MERT KAYHAN
FATİH KIRKBİR
EVRİM BÖYÜKELHAN
ERTUĞRUL GENÇAY
UFUK DİLEKÇİ
SEVGİ İÇÖZ
BOLAT GÜNDÜZ
KEMAL KAYA
İLKER GÜNEL
DOKTORA
HALİT HARMANCI
MERYEM GÜLAÇ
5. Bilimsel Faaliyetler
a) Enstitümüz tarafından yazılan makale bulunmamaktadır.
324
b) Enstitümüz tarafından düzenlenen konferans;
Tarihi
Katılımcılar
Konusu
17/13/2014 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Doç. Dr. Aynur GÜLCAN
Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Duru MISTANOĞLU ÖZATAĞ
c) Üniversite dışında sunulan bildiri bulunmamaktadır.
d) Enstitümüzün yürüttüğü proje bulunmamaktadır.
e) Enstitümüzün 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Öğretim Elemanlarınca
yayınlanan kitabı bulunmamaktadır.
6. 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılında Öğretim Elemanlarınca Düzenlenen Bilimsel
Faaliyet Sayıları
a) Enstitümüzce, 3 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında 1 (bir) adet
konferans düzenlenmiştir.
b) Enstitümüzce, 3 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan
seminer bulunmamaktadır.
c) Enstitümüzce, 3 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan
panel bulunmamaktadır.
d) Enstitümüzce, 3 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan
sempozyum bulunmamaktadır.
e) Enstitümüzce, 3 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan
sergi bulunmamaktadır.
2.3. YÜKSEKOKULLAR
2.3.1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
1. Yüksekokulumuzda Yer alan Bölümler
a) Temel Yabancı Diller Bölümü
b) Modern Diller Bölümü
2. Yüksekokulumuzun Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Milli
Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mart 2012 tarihli 6515 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809
325
sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/03/2012 tarihinde
kararlaştırılmış olup 6 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı resmi gazete ilan edilmiştir.
Üniversite olarak Yüksekokulun kuruluş sürecinden itibaren, eğitim öğretim müfredat
çalışmaları konusunda yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmaları daha verimli ve yoğun
yürütebilmek için kurulan YDYO Yapılanma Ekibi olarak, Öğretim Tasarım, Program
Geliştirme, Mesleki Gelişim, Uzaktan Eğitim, Akreditasyon ve Arge birimleri
oluşturulmuştur.
Dumlupınar Üniversitesi, gerek Avrupa ve dünyanın değişik ülkelerinde yapılan
incelemeleri, gerekse ticaret ve sanayi çevrelerimizin taleplerini dikkate alarak, öğrencilerine
en az iki yabancı dil öğrenebilmelerine imkân sunan bir Hazırlık Okulu kurgulamıştır.
Öğrencilerinin mezun olduktan sonra gerek eğitim öğretim hayatlarında, gerekse iş
hayatlarında dünyanın her yerinde kariyer ve iş hayatlarını sürdürebilmeleri için güçlü bir
İngilizce eğitiminin yanı sıra, ikinci bir yaygın kullanılan dilde daha eğitim almalarını
sağlamaktadır. Bu okul bünyesinde öğrencilere İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak ikinci
yabancı dil fırsatı da sunulmaktadır. Bir yıllık hazırlık programı içerisinde öğrenciler
Almanca, İspanyolca, Fransızca Rusça ve İtalyanca derslerinden birini de ikinci yabancı dil
olarak alabilmektedirler.
3. Yüksekokulumuz Bünyesinde Bulunan Mekânların Fiziki Dağılımı;
a) Yüksekokulumuzda bulunan mekânların sayısal dağılımı
S. No
1
2
3
Kısım
Yer
Derslik
Fen Edebiyat Fakültesi
Derslik
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bilgisayar Laboratuvarı Fen Edebiyat Fakültesi
Adet
5
9
3
b) Yüksekokulumuzda bulunan mekânların metrekareleri
Kısım
S. No
1
2
3
Yer
Derslik
Fen Edebiyat Fakültesi
Derslik
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bilgisayar Laboratuvarı Fen Edebiyat Fakültesi
Ortalama
M²
40
25
40
Toplam M²
200
225
120
c) Ortak Eğitim Alanları ve Tesislerin Sayısı
Yüksekokulumuzun kendi hizmet binası bulunmadığından a. Bendi altındaki tüm
sınıflar Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Bünyesinde bulunmaktadır.
4. Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a) Yüksekokulumuzda Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dağılımı
Prof. Dr.
-
Doç. Dr.
-
Yrd. Doç. Dr.
1
326
Öğr. Gör.
-
Okt.
52
Arş. Gör.
-
b) Yüksekokulumuzda Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının
Haftalık Ders Yükleri
Öğrenci Sayısı
586
Ortalama Haftalık Ders Yükü
26
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayısı
Temel Yabancı Diller Bölümü
:
586
Modern Diller Bölümü
:
Servis dersleri sunulmaktadır.
d) 2012-2013 Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayısı
Yüksekokulumuz Fakülte/YO/MYO Lisans/ Ön lisans Öğrencilerine Zorunlu ve İsteğe
Bağlı Yabancı Dil Eğitimi vererek bu öğrencileri kendi programlarına göndermektedir. Bunun
dışında Yüksekokulumuzda ayrıca lisans/önlisans programı bulunmadığından mezun
öğrencimiz bulunmamaktadır.
5. Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler
M.S. Gökalp, "Perceptions of the Internet and Education: A Study with Physics
Education Website Users",International Journal of Environmental & Science Education , 289302 pp., 2013, DOI: 10.12973/ijese. Nisan 2013.210a
M.D. Sharma, C. Stewart, R. Wilson, M.S. Gökalp, "Can a Syllabus Change Impact on
Students’
Perceptions
of
Science?
Fragmented
and
Cohesive
Conceptions
of
Physics", Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 33-44 pp., 2013,
DOI: 10.12973/eurasia. Şubat 2013.914a
M.S. Gökalp, Z.D. Kırbulut, "Investigating Pre-service Elementary School Teachers’
Metacognitive Science Learning Orientations", Anthropologist, 177-184 pp., Mart 2013
M.D. Sharma, C. Stewart, R. Wilson, M.S. Gökalp, "Student Approaches to Learning
in Physics – Validity and Exploration Using Adapted SPQ",International Journal of
Environmental & Science Education, 241-253 pp., 2013, DOI: 10.12973/ijese. Nisan
2013.203a
İ.
Kenar, S.
Turgut,
M.S. Gökalp,“Electromagnetic
pollution
awareness
scale”.International Journal of Educational Sciences, 5(3). 173-177pp., Temmuz 2013
327
İ. Kenar, M. Balcı, M.S. Gökalp, “The effects of tablet computer assisted instruction
on students’ attitude toward science and technology course”.International Journal of
Educational Sciences, 5(3). 163-171pp., Temmuz 2013
M.S. Gökalp, M.D. Sharma, I. Johnston,M. Sharma, “Implementing webquest based
instruction on Newton’s second law”.Teaching Science, 59(2), 11-19 pp., Haziran 2013
A.Özyön, “CAMUS’S MEURSAULT: FROM AN EXISTENTIALIST ANGLE”,
Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, s.89-104, ISSN 13082922, Ekim 2012.
A.Özyön, “TRACES OF EXISTENTIALISM IN PINCHER MARTIN”, Dumlupınar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 36, s.27-42, ISSN 1302-1842., Nisan
2013.
b) Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer ve
Sempozyum gibi bilimsel faaliyetler;
Seminerler; 15-16 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Sabri Ağırman
tarafından öğretim elemanlarımıza öğretim metotları üzerine seminer verilmiştir.
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler;
Gökalp, M.S, Uşak, M., & Duzenli-Gokalp, N. (2012). Web Kullanıcıları ve Web
Destekli Eğitim: Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?. Paper presented at the 6th International
Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2012), October 4-6, 2012,
Gaziantep, Türkiye
Kortak M.E. & Gökalp, M.S. (2013). Investigating pre-service teacher’s attitudes
toward peer and self-assessment. Paper presented at the International Conference on
Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), April 26-28, 2013, Kütahya,
Türkiye
Arzu
ÖZYÖN,
“GOLDING’S
PINCHER
MARTIN
AND
CAMUS’S THE STRANGER IN THE LIGHT OF EXISTENTIALIST PHILOSOPHY”, IV.
International Comparative Literature Congress, pp.xx-xx, 01-Kasım, 2012, Kırıkkale,
TURKEY.
d) Yüksekokulumuz tarafından yürütülen projeler
Yüksekokulumuzca yürütülen herhangi bir proje bulunmamaktadır.
e) Yüksekokulumuz Öğretim Elemanlarınca 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim
Yılında yayınlanan Kitaplar
Yüksekokulumuz Öğretim Elemanlarınca 2012 -2013 Eğitim – Öğretim Yılında
yayınlanan kitapları bulunmamaktadır.
328
6. 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Faaliyet Sayıları
b) Yüksekokulumuzda 24 Eylül 2012 ile 6 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan
1 (Bir) seminer bulunmaktadır.
c) Yüksekokulumuzda 24 Eylül 2012 ile 6 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan
panel bulunmamaktadır.
d) Yüksekokulumuzda 24 Eylül 2012 ile 6 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan
sempozyum bulunmamaktadır.
e) Yüksekokulumuzda 24 Eylül 2012 ile 6 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan sergi
bulunmamaktadır.
2.3.2. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
1. Yüksekokulumuzda Yer Alan Bölümler
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, N. Öğretim,
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü, N. Öğretim,
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü, II. Öğretim,
- Spor Yöneticiliği Bölümü, N. Öğretim,
- Spor Yöneticiliği Bölümü, II. Öğretim
- Rekreasyon Bölümü, N:. Öğretim,
- Rekreasyon Bölümü, II. Öğretim
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
1992 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi adını, Kurtuluş Savaşı döneminde
kazanılan Dumlupınar Zaferinden almıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı bölüm olarak
1994-1995 Eğitim-Öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 14 Nisan
1999 tarih ve 99.12628 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokula dönüştürülmüştür.
Yüksekokul olarak 1998-1999 öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü Açılarak eğitimine devam etmiştir. 2003 yılında Antrenörlük Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği Bölümleri açılarak 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına
başlanmıştır. Rekreasyon Bölümü 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında açılarak ilk defa öğrenci
alımına başlamıştır.
329
Yüksekokulda 1 spor salonu, 1 Cimnastik salonu, 1 çim saha, 1 halı saha, 1 toprak
futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, 1 kros parkuru, 1 atletizm pisti, 1 kondisyon salonu, 1
tenis kortu, 1 masaj salonu, 10 sınıf, 1 kütüphane, 28 çalışma ofisi, 1 toplantı odası, 1 depo, 1
arşiv odası, 8 idari büro, ek binada 3 sınıf ve 1 bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda 33 akademik, 20 idari personel görev yapmaktadır. Akademik
Personelin dağılımı, 1 Profesör, 3 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 3
Okutman, 4 Doktor, 10 Araştırma Görevlisi şeklindedir.
Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü N.Ö, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü (N.Ö – İ.Ö), Spor Yöneticiliği Bölümü (N.Ö – İ.Ö) ve Rekreasyon (N.Ö –
İ.Ö) bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerden dört yıllık lisans eğitimi alarak mezun
olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okullarında, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatlarında, bünyesinde spor işletmesi yada bölüm
bulunan holding ve şirketlerde, turizm sektöründe faaliyetleri bulunan otel ve tatil köyü gibi
işletmelerde, spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, belediyelerde, kulüp statüsü dışında
kalan cimnastik, aerobik, vücut geliştirme, step, doğa ve savunma sporları gibi hizmet sunan
spor salonlarında, engellilerin sportif faaliyetlerinde, spor sağlık alanlarında çalışma imkanları
bulmaktadır.
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (N.Ö.)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı; ülkemizin tüm eğitim
kurumlarında spor alanında büyük ihtiyacı olan bilimsel ve teknolojik gelişmelerle
donatılmış, nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmektir.
Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi
kapsamında teorik ve uygulamalı 60 adet ders bulunmaktadır. Öğrencilerin programdan
mezun olabilmeleri için 240 AKTS’lik (158 kredi) bu 60 adet dersi alıp, başarılı olmaları
gerekmektedir.
Beden Eğitimi Öğretmeni unvanı alan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, üniversitelerde, Gençlik ve
Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin
eğitimi ve uygulamalarında, görev yapabilmektedirler.
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü: (N.Ö ve İ.Ö)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü spor
alanında
ihtiyaç
duyulan
antrenörleri
yetiştirmektedir. Bölüm Mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, amatör ve profesyonel spor
330
kulüplerinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve
turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.
Programda hareket ve antrenman, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar ile spor
yöneticiliği gibi spor bilimlerindeki teorik derslere ve uygulamalara yer verilir.
- Spor Yöneticiliği Bölümü: (N.Ö ve İ.Ö)
Spor Yöneticiliği Bölümü, Yükseköğretim kurulu başkanlığının 21.02.2003 tarihli
yürütme kurulu toplantısında incelenen 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik
7/d-2/h maddeleri uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2003 yılında
açılarak 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.
Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı spor alanında ihtiyaç duyulan yöneticileri
yetiştirmektir. Mezunlar; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının
öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve
tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde
sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve
uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve
yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif
faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev
alabileceklerdir. Programda spor uygulamalarının yanı sıra spor işletmeciliği, spor yönetim ve
organizasyonu, spor hukuku, iletişim, girişimcilik, pazarlama gibi ders ve konulara yer
verilmektedir.
Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Spor Yöneticiliği Meslek Bilgisi
kapsamında teorik ve uygulamalı 72 adet ders bulunmaktadır. Öğrencilerin programdan
mezun olabilmeleri için 240 AKTS’lik (200 kredi) bu 72 adet dersi alıp, başarılı olmaları
gerekmektedir.
- Rekreasyon Bölümü: (N.Ö ve İ.Ö)
Rekreasyon Bölümünün amacı,boş zamanlarda rekreasyon programları hazırlayabilen,
yaş gruplarına göre etkinlik programları planlayabilen bireyler yetiştirmektir. Programdan
mezun olanlar Rekreasyon Uzmanı (Rekreasyon Lideri) unvanı alacaklardır. Mezunlar,
Turistik tesisler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları, Kamu ve
özel sektörde mevcut spor tesisleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ait kamplar ve etkinlikler,
Belediyeler ve Eğitim kurumlarında görev alabileceklerdir.
- Bilimsel Faaliyetler Açısından Hedeflerimiz
1. Spor Bilimleri Dergisinin çıkartılması,
2. Üniversitemizin spor bilimleri ile ilgili kongrelerde ev sahipliği yapması,
331
3. Konferans, seminer, panel düzenlemesi (Her Güz ve Bahar Döneminde),
4. Erasmus projesi doğrultusunda diğer üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları
ile kardeş üniversiteler oluşturularak bilimsel, sportif ve sosyal alanlarda irtibatlar
kurmak. Hem akademik ve idari personelin hem de öğrencilerin farklı üniversitelere
giderek, aynı şekilde bizlerde kendi üniversitemize misafir alarak farklı üniversiteleri ve
imkanlarını tanıyıp bilgi alış-verişinde bulunmak.
- Tesis Açısından Hedeflerimiz
1. Basketbol, voleybol, hentbol vb. spor branşlarına uygun çok amaçlı bir salonun yapılması,
2. Sporcuların ve öğrencilerin rahatlıkla kullanabilecekleri modern ve hijyenik soyunma
odaları bulunduğu, tartan atletizm pisti ve futbol sahasına ek bina yapılması,
3. Brandalı jimnastik salonunun yeniden düzenlenerek havalandırma sisteminin kurulup
öğrencilere ve sporculara yönelik soyunma odalarının yapılması,
4. Mevcut futbol sahasının tribünlerinin yeniden düzenlenerek dizayn edilmesi,
5. Bisiklet ve yürüyüş parkurlarının yapılması,
6. Sporcu Rehabilitasyon merkezinin yapılması,
7. Spor Bilimleri Araştırma ve Geliştirme Merkez binasının yapılması,
8. Konferans, seminer, panel gibi faaliyetlerin rahatlıkla düzenlenebileceği gerekli araç ve
gereçlerin içinde barındıran konferans salonunun yapılması,
9.
Yüksekokulumuz bünyesinde anatomi-fizyoloji,
laboratuarları
ile
psikomotor
laboratuarının
hareket
gerekli
analizi
ve biomekanik
malzemelerinin
sağlanarak
oluşturulması.
- Sportif Faaliyetler Açısından Hedeflerimiz
1. Bahar Şenliği bünyesinde çeşitli spor branşlarında müsabakalar organize ederek
düzenlemek,
2. Üniversitemiz bünyesinde fakülteler, yüksekokullar ve bölümler arasında akademik ve idari
personel ile öğrencilerin katıldığı çeşitli spor branşlarında aktiviteler düzenlemek,
3. Üniversitelerarası spor organizasyonlarını üniversitemize alarak farklı üniversitelerle bizim
üniversitemizin öğrencilerinin fair-play çerçevesi içerisinde yarışarak bilgi alışverişinde
bulunmalarının sağlanması.
332
4. Üniversitelerarası müsabakalarda ev sahipliği yapmak.
- Rekreaktif Faaliyetler Açısından Hedeflerimiz
1. Traking (Güz ve Bahar Döneminde),
2. Rafting (Güz ve Bahar Döneminde),
3. Kayak, yüzme, izcilik ve dağcılık kamplarının yapılması.
3.FİZİKİ MEKANLARIN DAĞILIMI
Mülkiye
ti
Sayısı m2
Spor Salonu
DPÜ
1 /
540m2
Nizami ölçülerde
Cimnastik Salonu
DPÜ
1000m2
Nizami tüm cimnastik araç ve gereçlerin
bulunduğu branş dalı salon
Çim Saha
DPÜ
1 / 900
m2
80-110 metre ölçülerinde
Halı Saha
DPÜ
1000
m2
Üzeri kapalı
Toprak Futbol
Sahası
DPÜ
1/
9.000
m2
80-110
Açık Basketbol
Sahası
DPÜ
3/
9.000
m2
Eğitim amaçlı
Kros Parkuru
DPÜ
3
3000 metrelik
Atletizm Pisti
DPÜ
1
8 kulvarlı toprak
Kondisyon
Salonu
DPÜ
1 / 300 Çalışma aletlerinin bulunduğu aynı anda 20
m2
kişinin
çalışabileceği şekilde
Tenis Kortu
DPÜ
1 / 200
m2
Nizami ölçülerde
1 / 50
m2
Ders amaçlı aynı anda 15 kişinin
çalışabileceği büyüklükte
10 /
3.000
Değişik büyüklükte derslikler
Altyapının Cinsi
Masaj Uygulama
Merkezi
DPÜ
Derslik
DPÜ
Özellikleri (Büyüklük, Kapasite
vb.)
Eğitim amaçlı
333
m2
Kütüphane
DPÜ
1
Yoğunluğu spor bilimi alanında olmak üzere
kitap mevcuttur.
Toplantı Salonu
DPÜ
1
25 Kişilik
Bilgisayar
Laboratuarı
DPÜ
1/
40 kişilik
4. Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a) Fakültede/Yüksekokulda/ Meslek Yüksekokulunda Görev Yapan Öğretim
Elemanı Dağılımı
BÖLÜMLER
Prof.Dr. Doç. Yrd.Doç.Dr. Öğr.Grv. Okt. Arş.Grv.
Bed.Eğt.ve Spor Öğrt.
-
1
2
3
Antrenörlük Eğitimi
-
1
2
-
Spor Yöneticiliği
1
1
2
-
3
Rekreasyon
-
-
3
-
3
Toplam
1
3
9
3
3
3
3
5
14
İdari Personel
Boş
Dolu
Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
18
18
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
1
1
Sözleşmeli Personel
1
1
Genel Toplam
20
20
b) Yüksekokul Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri
Fakülte
Adı
Toplam
Öğrenci
Sayısı
Öğr.Grv.
Öğr.Üyesi
Öğretim
+Öğr.Grv.
Üyesi
+Okutman
Sayısı
+Okt.
Sayısı
Sayısı
334
Toplam
Öğrenci
Sayısının
Öğretim
Üyesine
Toplan
Öğrenci
Sayısının
Toplam
Öğretim
Oranı
Besyo
1212
13
6
19
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
1. Sınıf
2. sınıf
Bölümler
E
K
E
K
Elemanı
Sayısına Oranı
%12,98
%19,01
3. sınıf
4. sınıf
Toplam
E
K
E
K
E
K
Bed.Eğt.ve Sp.Öğrt. (
N.Ö )
31
11
31
20
25
13
78
28
165
72
Antrenörlük Eğitimi
(N.Ö )
29
11
26
3
34
10
43
12
132
36
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö
)
31
9
34
5
29
9
32
15
126
38
Spor Yöneticiliği (N.Ö)
29
11
36
9
36
13
29
16
130
49
Spor Yöneticiliği (İ.Ö)
29
11
29
9
31
9
31
20
120
49
Rekreasyon (N.Ö)
30
11
33
7
28
8
32
8
123
34
Rekreasyon (İ.Ö)
33
8
26
3
25
9
26
8
110
28
Toplam
121
72
215
56
208
71
271
107
906
306
Genel Toplam
284
271
279
d) 2013– 2014 Öğretim Yılı Mezun Sayıları:
Bed.Eğt.ve Sp.Öğretmenliği Bölümü: 43 öğrenci
Antrenörlük Eğitimi Bölümü N.Ö. : 26 öğrenci
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İ.Ö.
: 34 öğrenci
Spor Yöneticiliği Bölümü N.Ö
: 33 öğrenci
Spor Yöneticiliği Bölümü İ.Ö
:
Rekreasyon Bölümü N.Ö
: 30 öğrenci
Rekreasyon Bölümü İ.Ö
:
34 öğrenci
22 öğrenci
5. BİLİMSEL FAALİYETLER:
335
378
1212
A. MAKALELER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1ACET M., YÜCEL A. S., KALKAVAN A., YILMAZ N. (8-12 July 2014). “A Field
Study Aiming to Determine Entrepreneurial Profiles of University Students (Examples of
Dumlupinar University – Inönü University)” Advances in Environmental Biology, , Pages:
178-188.
KALKAVAN A., OZDİLEK C., GULAC M., ALTINOK B. (September 2013).
“Investigating Broadcasting Rights Revenues Of Olympics And Their Effect On The
Development Of The Games”, I International Journal of Academic Research B; 2013; 5(5),
189-195. DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.29.
GÜMÜŞGÜL, O., KALKAVAN, A., ÖZDİLEK, Ç., DEMİREL, M., “Evaluation Of
Alexithymia Level In Individuals Who Do Sports Or Not According To Some Variables”,
The Online Journal Of Recreation and Sport, Vol. 2, Issue:2, p:19-24, 2013.
GUMUSGUL O.,KALKAVAN A., OZDİLEK C., DEMİREL M., USTUN U.D.,
(October, 2013). “The Rising Brand of Turkish Tourism: The Case for Football”, Journal of
Education and Sociology (JES), Vol. 4 No.2, p:85-88, DOI: 10.7813/jes.2013/4-2/12.
EYNUR B. R., KALKAVAN A., DEMİREL M., DEMİREL HARMANDAR D.,
EYNUR A., GÖZEL TEPE Z. (2013). Dumlupınar Üniversitesi’nin Öğretmen Yetiştiren
Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi. Middle
Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 5 Year 2013 p.175-206. (Index
Copernicus, Türk Eğitim İndeksi).
ERZEYBEK M., GÜLAK N., GÜLMEZ I., EYNUR B. R., EYNUR A. (25-28
September 2013). “The Impact of Strength Building Exercises by Olympic Style
Weightlifting
On Vertical Jumping Among The 15-17 Age Group Handball Players
Compared to Other Strenght Building Exercises”, 8th European Sports Medicine Congress of
EFSMA European Federation of Sports Medicine Associations AND 6th Joint Meeting
SFMES and SFTS French Society of Sports Traumatology, Strasbourg, France. European
Journal of Sports Medicine Vol:1, Abstract Suplement: 1.p.152-153. ISSN: 1792-4979.
EYNUR A., GÖRAL M., EYNUR B. R. (2013). The Investigation of Factors That to
Be Impediment Participating in Recreational Activities of Education Faculty Students’. The
Online Journal of Recreation and Sport Vol:2 Issue:4, p.42-48.
336
Y. AKKOYUNLU, "The Health Promoting Behaviors Of Physical Education,
Primary-School And Pre-School Teacher Candidates İn Turkey", International Journal of
Acedemic Research , 245-249 pp., Mart 2013 , DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.38
Y. AKKOYUNLU *, A.KALKAVAN, A.ÜNVEREN,M. ACET, İ.KAYA, H.KOÇ "
The research on the effect of post-exercise hot and cold water applications on recovery
process" International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (6), 637-642, 2013 ISSN 2251-7502.
Mine TASKIN, Mehmet ACET, Y. AKKOYUNLU, Ahmet SANİOGLU,“
Relationships Between Hopelessness and Life Satisfaction in Wheelchair Basketball Players”
(02-04 Mayıs 2014 ) II. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi
Batman.Poster Bildiri.
G., UMUTLU, Y. AKKOYUNLU, "Kent ve Taşra Okullarında Öğrenim Gören
Öğrencilerin Fiziksel ve Fizyolojik Durumlarının Fitnessgram Test Bataryası İle
Değerlendirilmesi" 7. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi.15-17 Mayıs 2014,Karaman.Poster
Bildiri.
HARMANCI, H., KALKAVAN, A., KARAVELİOĞLU, M.B., ŞENTÜRK, A.,
Effect of Creatine Supplementation on Motor Performance in Female Futsal Players, The
Online Journal of Recreation and Sport, Volume 2, Issue 4, October, 2013, Ankara.
ŞENTÜRK,A.,
GÜLAÇ,M.,
KALKAVAN,A.,
ALTINOK,B.,HARMANCI,H.,
KARAVELİOĞLU,M.B., YÜKSEL,O., Kinezyoband Uygulamasının Bacak Kuvveti, Dikey
ve Derinlik Sıçrama Değerleri Üzerine Etkisi, Uluslar arası Hakemli Akademik Spor Sağlık
ve Tıp Bilimleri Dergisi,Sayı:9, Cilt:3, s.41-46, Ekim-Kasım-Aralık, 2013, İstanbul.
KAYA,I.,KALKAVAN,A.,SENTURK,A.,HARMANCI,H.,KARAVELIOGLU,M.B.,
YUKSEL,O.,SAVASLI,M.,Analysis of Blood Lactate and Heart Rate of Indoor Sports
Athletes as a Response to Various Loads, Turkish Journal of Sport And Exercise, Volume 15,
Issue 3, Pages:86-89, 2013, Konya.
SENTURK., A., An Investigation Of Some Biochemical Changes Before And After
Competition On Handball Players, International Journal of Arts And Sciences, Vienna,2014.
KALKAVAN,A.,ŞENTÜRK,A.,HARMANCI,YÜKSEL,O., 11-14 Yaş Arası Spor
Yapmayan
Çocukların
Bazı
Biyomotor
Özelliklerinin
Cinsiyet
ve
Yaşa
Göre
Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı
2, 2013, s.9-19, Erzurum.
337
Alparslan ÜNVEREN, “The Research Of Turkish National Taekwondo Athletes'
Injury States And Their Reasons”, European Journal of Experimental Biology, 2013,
3(5):224-228.
Alparslan ÜNVEREN, “The Comparison of Forearm Volumes and Some Forearm
Parameters of Female and Male Children in The Adolescence Period”, Life Science JournalActa Zhengzhou University Overseas Edition:2013;10(10s):155-160.
Alparslan ÜNVEREN, Emrah ATAY, Betül MORALI; “The Determination of Risk of
Fall Levels of the Elderly Living in Nursing Home”, International Journal of Sport Studies:
2013;Vol., 3 (8), 797-800.
Alparslan Ünveren, Mustafa S. Erzeybek, Mihri B. Karavelioğlu, Halit Harmanc; “The
Examination of Handedness in Middle-Aged Individuals in Terms of Grip Strength”
International Journal of Sport Studies: 2013;Vol., 3 (8), 812-816.
Hülya Nur DURSUN, Alparslan ÜNVEREN; “The Comparison of Some Physical and
Physiological Characteristics of Children from Different Socio-economic and Cultural
Levels”, International Journal of Sport Studies: 2013;Vol., 3 (7), 750-754.
Mihri Barış Karavelioğlu, Halit Harmancı, Alparslan Ünveren (2014). Pulse Rate
Before And After Yo-Yo 2 Test At Young Footballers And Decıdıng Changes At Some
Blood Parameters,
International Journal of Information Technology and Business
Management, Vol.29 No.1.
Halit Harmancı, Mihri Barış Karavelioğlu, Alparslan Ünveren (2014). Pulse Rate
Before and After Yo-Yo 1 Test at Young Footballers and Deciding Changes at Some Blood
Parameters, International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (9), 1045-1049.
Mihri Barış Karaveloğlu, Metin Kaya (2013)An investigation on the effect of
collaborative teaching methods and the command method on learning football skills,
International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (7), 806-811.
Sebnem Sarvan Cengız , Alparslan Unveren, Mihri Baris Karavelıoglu (2013). The
effect of regular basketball education on children's some anthropometric parameters and
vertical jump. Turkish Journal of Sport and Exercise, Year: 2013 - Volume: 15 - Issue: 3 Pages: 7-10
Alparslan Unveren, Sebnem Sarvan Cengız , Mihri Baris Karavelıoglu (2013). The
Effect Of Regular Swımmıng Educatıon On Chıldren's Some Anthropometrıc Parameters And
338
Handgrıp Strength, Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol
7, No 3.
Alparslan Ünveren, Mustafa S. Erzeybek, Mihri B. Karavelioğlu, Halit Harmanci
(2013)The Examination of Handedness in Middle-Aged Individuals in Terms of Grip
Strength, International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (7), 812-816.
HARMANCI, H., KARAVELİOĞLU, M.B., KAYHAN M., GÜNDÜZ B. Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızı Sırasında Vücut İç Isısının Belirlenmesinde Kullanılan İki
Yöntemin Karşılaştırılması, 24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek.
KARAVELİOĞLU,M.B., HARMANCI, H., GÜNDÜZ B., KAYHAN M. Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızına Vücut İç Isı ve Kalp Atım Hızı Yanıtlarının Belirlenmesi,
24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek.
KAYHAN M., ACET M., ALTIKAT S. Basketbolcularda Eksantrik Egzersiz Sonrası
Oluşan Gecikmiş Kas Ağrısının Bazı Biyokimyasal Parametrelere ve Şut Yüzdesine Etkisinin
İncelenmesi 7-9 Kasım 2014 Konya, Türkiye.
HARMANCI, H., KARAVELİOĞLU, M.B., KAYHAN M., GÜNDÜZ B., Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızı Sırasında Vücut İç Isısının Belirlenmesinde Kullanılan İki
Yöntemin Karşılaştırılması, 24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek
KARAVELİOĞLU,M.B., HARMANCI, H., GÜNDÜZ B., KAYHAN M., Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızına Vücut İç Isı ve Kalp Atım Hızı Yanıtlarının Belirlenmesi,
24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek
GÜNDÜZ B., KALKAVAN A., ÜNLÜ G., EKİNCİ N. E., Dumlupınar Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi ve 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. Ve 4.
Sınıf Öğrencilerinin Sınav Öncesi Durumluk Kaygı Düzeylerinin Ölçülmesi 30 Mayıs-2
Haziran 2013, Tetova, Makedonya
EKİNCİ N. E., KALKAVAN A., ÜSTÜN Ü. D., GÜNDÜZ B., Üniversite
Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel
Olabilecek Unsurların İncelenmesi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tetova, Makedonya
Ustun U. D, Kalkavan A, Demirel M. (2013). "Investigating Free Time Motivation
Scores of Physical Education and Faculty of Education Students According to Different
Variables”, The Online Journal of Recreation And Sport, 2(1).
Gumusgul O, Kalkavan A, Ozdilek C, Demirel M, Ustun U.D. (2013). "The rising
339
brand of Turkish tourism: the case for football”, Journal of Education and Sociology,
4(2), 85-88. Article DOI: 10.7813/jes.2013/4-2/12.
Harmandar Demirel D, Ustun U.D, Varmaz K, Battal K. (2013). "Capturing the
Spirit and Cultural Heritage of Ancient Olympics”, The Online Journal of Recreation And
Sport, Volume 2, Issue, 4.
Ustun U.D, Gumusgul O, Isık U, Harmandar Demirel D, Demirel M. (2013). "A
Comparison of Environmental Values: The Effect of Outdoor Recreation”. International
Journal of Sport Studies,3(10),1023-1029. (ISC).
Bisgin H, Ustun U.D. (2013). "Analysis Of Elite Male Wrestlers’ Social
Comparison Levels According to Socio-Demographic Backgrounds”. Turkish Journal of
Sport and Exercise, 15(3),60-63.
Elçi G, Agbuga B, Isık U, Oztop E. (2013). "Investigate The Effects Of Imagery
Practıce To Skills Development For 9 - 13 Years Swimming Athletes”. Pamukkale
Journal of Sport Sciences, 4(3),01-17.
Eynur14, B. R., Kalkavan, A., Demirel, M., Demirel, D. H., Eynur, O. A., & Tepe,
O. Z. G. (2013). Dumlupınar Üniversitesi’nin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet
Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi 13. CICE 2013.
Halil BISGIN, Umit Dogan USTUN, Analysis of elite male wrestlers’ social
comparison levels according to socio-demographic backgrounds Turkish Journal of Sport and
Exercise.www.turksportexe.org. Year: 2013 - Volume: 15 - Issue: 3 - Pages: 60-63
Halil BISGIN, Examination of Knowledge Sharing Levels of Physical Education and
Sports Teachers According to Various Variables International Journal of Sport Studies. Vol.,
4 (9), 1039-1044, 2014.
Adnan ERSOY, Halil BİSGİN, Metin KARAYOL, Muhammed Mustafa ATAKAN.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Çalışanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik
Değişkenler Açısından İncelenmesi. The 3rd International Journal of Science Culture and
Sport.24-26,July 2014.Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Muhammed Mustafa ATAKAN, Adnan ERSOY, Halil BİSGİN, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüklerindeki Yönetim Süreçlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.
The 3rd International Journal of Science Culture and Sport.24-26,July 2014.Sarajevo, BosniaHerzegovina
340
Ş. M. Yiğit.,A Ersoy, The research of expectations and perceptions of Individuals
towards service quality that arcomingto sports center continually, Turkish Journal of Sport
and Exercise, Year: 2014 - Volume: 16 - Issue: 1 - Pages: 140-145
A. Ersoy, "The Relationship Between Assertiveness And Aggressiveness Levels Of
Young Wrestlers And Their Socio-Demographic Features", Energy Education Science And
Technology Part B, Social And Educational Studies (ISI) , 505-516 pp., january 2013
ALTINOK, Betul, ACET, Mehmet, ALTINOK, Mehmet, The Investigation of
Relation between Adolescence Aggressiveness and Their Communication Skills.5th
International Conference on Sport and Society 16-17 July 2014 Universidade Salgado de
Oliveira (Universo) Nıteroı, Rıo De Janeıro, Brazıl
İsmail KAYA, Arslan KALKAVAN, Aydın ŞENTÜRK, Halit HARMANCI, M.Barış
KARAVELİOĞLU, Oğuzhan YÜKSEL, Meryem SAVAŞLI, Analysis of blood lactate and
heart rate of indoor sports athletes as a response to various loads,Turkısh Journel Of Sport
And Exercise Year:2013,Volüme:15,Issue:3,pages:86-89
Yağmur AKKOYUNLU, Arslan KALKAVAN,Alparslan ÜNVEREN, Mehmet
ACET, İsmail KAYA,Harun KOÇ,TheResearch On The Effect Of Post-Exercise Hot And
Cold Water Applications On Recovery Process, İnternational Journal of Sport Studies,
Volüme:3(6),637-642,Year:2013,
Aydın ŞENTÜRK, Arslan KALKAVAN, İsmail KAYA, Oğuzhan YÜKSEL, Halit
HARMANCI, M.Barış KARAVELİOĞLU,Betül ALTINOK, Meryem GÜLEÇ, Determining
The Blood Lactate and Glucose Levels of Female Futsal Players Prior To During İnterval of,
and After Event, Fourth İnternational Conference on Sport and Society,Universty Center
Chicago,USA, 13-15 June 2013
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
AKGÜL S., ÖZDİLEK Ç., (Temmuz 2014) “ Ortaöğretim Öğrencilerinin Meraklılık
Düzeylerinin Araştırılması -Kütahya İli Örneği-”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Dergisi, S.41, s.255-264.
ÇALIK F., BAŞER A., EKİNCİ N. E., Tayfun KARA, (15 Aralık 2013). “Tabiat
Parklarının Sportif Rekreasyon Potansiyeli Modellemesi (Ballıkayalar Tabiat Parkı Örneği)”,
Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi Issn: 1306-4371 Cilt:8 Sayı:2 (Elektronik
Dergi).
341
Gumusgul O, Ustun U.D, Isık U, Harmandar Demirel D. (2013). "Evaluation Of
Academic Dishonesty Level of Students Studying at School of Physical Education and
Sports”. Ankara Üniv Spor Bil Fak, 11 (2), 131-138.
Mine TOPSAÇ, Halil BİŞĞİN., Üniversitede Okuyan Engelli Öğrencilerin Fiziksel
Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S.40,
s.163-174.
b) Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer ve Sempozyum
TARİH
ETKİNLİK TÜRÜ
AD / KONUSU
YERİ
KONUŞMACI
21-22
Eğitim ve Sportif
Kamp
Kayak Eğitim Kampı
Uludağ-BURSA
-
Eğitim ve Sportif
Kamp
Rafting Eğitim Kampı
Köprülü
KanyonBeşkonak
/ANTALYA
-
Tarihi, Kültürel Gezi
Çanakkale Gezisi
ÇANAKKALE
-
Konferans
Performans
Sporlarında Fizyolojik
Yaklaşımlar
Kütahya Meslek
Yüksekokulu
Anfisi
Doç.Dr. Yücel
OCAK
Gençlik ve Terör
DPÜ Germiyan
Kampusü
Aralık 2013
17-19
Mayıs 2014
22-23
Mart 2014
18 Nisan 2014
Cuma
Saat: 14:00
07 Kasım
2013
Konferans
Saat: 14:00
27 Aralık
2013
Spor Salonu
Konferans
Toplumsal Duyarlılık
Spor Ve Otizm
Saat: 10:00
DPÜ Germiyan
Kampusü
Polis Memuru
Ahmet
KAYMAKÇI
Prof.Dr. Suat
KARAKÜÇÜK
Spor Salonu
e) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler:
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
GULAC M., KALKAVAN A., ALTINOK B., Investıgatıng The Dıfferences Between
The Basıc Motor Characterıstıc Of 9-10 Years Old Students Lıvıng In Cıtıes And Rural Areas
342
Of Kutahya, 8th European Sport Medicine Congress of EFSMA and 6th Joint Meeting
SFMES & SFT, 25-28 September 2013, Strasbourg, France.
AKIN S., KALKAVAN A., GULAC M., A Comparıson Of 10-11 Years Old
Badmınton And Basketball Atletes Chıldren’s Motor Skılls In Interscholastıc Competıtıons
Wıth Botmp-2 Sf, 8th European Sport Medicine Congress of EFSMA and 6th Joint Meeting
SFMES & SFT, 25-28 September 2013, Strasbourg, France.
GULAC M., KALKAVAN A., Natıonal Fencers And New Starters Investıgatıon Of
Some Physıcal, Bıyomotor And The Percentage Of Body Fats, 8th European Sport Medicine
Congress of EFSMA and 6th Joint Meeting SFMES & SFT, 25-28 September 2013,
Strasbourg, France.
EKINCI N.E., BAJOREK W., Effects Of Durıng Six Months Voleyball Training On
Some Anthropometric Measurements, Fifth International Conference on Sport and Society
and the Sport and Society knowledge community, 17-18 July 2013, Rio De Jenairo, Brezil.
Ekinci N.E, Kalkavan A, Üstün Ü.D, Gündüz B. (2013). "Investigation of Factors
That may Preclude Participation of non-Recreational Sports and Sports Activities Among
University Students”, International Balkan Symposium ın Sport Sciences.
Üstün Ü.D, Kalkavan A, Gümüşgül O. (2013). "An Investigation of Students’
Attitudes on the Environment: The Influence on Participation in Outdoor Recreation”,
Fourth International Conference on Sport And Society, Chicago, USA.
Gümüşgül O, Özdilek Ç, Kalkavan A, Demirel M, Üstün Ü.D. (2013). "The Rising
Brand of Turkish Tourism: The Case for Football”, Fourth International Conference on
Sport And Society, Chicago, USA.
Güler Y.E, Bişğin H, Ustun U.D. (2014). "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin
Mesleklerine Bağlılıklarının Duygusal Bağlılık Alt Ölçeği ile İncelenmesi”. 2.
Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 2-4 Mayıs, Batman, pp: 124.
Gumusgul O, Acet M, Isik U, Bisgin H. (2014) ‘’ An Examinatıon Of Aggression
Level Of Taekwondo Trainers In Turkey According To Different Variables’’ International
Conference for Academic Disiplines Vienne/Austria 6-10 April 2014.
Harmandar Demirel D., Ustun U.D., Gumusgul O., Isık U. (2014) "An
Investigatıon Of Future Time Perspective Of Taekwondo Coaches In Turkey According
To
Different
Varıables”,
International
Conference
for
Academic
Disiplines
Vienne/Austria 6-10 April 2014.
Şentürk A., Gülaç M., Altınok B., Harmancı H., Karavelioğlu M., B., Yüksel, O.
343
(2013). "Kinezyoband Uygulamasının Bacak Kuvveti, Dikey ve Derinlik Sıçrama
Değerleri Üzerine Etkisi” Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri
Dergisi, Ekim-Kasım-2013, 9:3.
Şentürk A., Kalkavan A., Kaya İ., Yüksel O., Harmancı H., Karavelioğlu M., B.,
Altınok B., Gülaç M. "Determining The Blood Lactate and Glucose Levels Of Female
Futsal Players Prior To During Interval Of and After Event” Fourth International
Conference on Sport And Society, Chicago, USA.Amerika.
Yunus Emre GÜLER, Halil BİŞGİN, Ümit Doğan ÜSTÜN., Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenlerinin Mesleklerine Bağlılıklarının Duygusal Bağlılık Alt Ölçeği İle İncelenmesi.
Batman Üniversitesi II. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi Ve Spor Kongresi Kitabı. 0204 Mayıs 2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
HARMANCI, H., KARAVELİOĞLU, M.B., KAYHAN M., GÜNDÜZ B. Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızı Sırasında Vücut İç Isısının Belirlenmesinde Kullanılan İki
Yöntemin Karşılaştırılması, 24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek.
KARAVELİOĞLU,M.B., HARMANCI, H., GÜNDÜZ B., KAYHAN M. Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızına Vücut İç Isı ve Kalp Atım Hızı Yanıtlarının Belirlenmesi,
24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek.
KAYHAN M., ACET M., ALTIKAT S. Basketbolcularda Eksantrik Egzersiz Sonrası
Oluşan Gecikmiş Kas Ağrısının Bazı Biyokimyasal Parametrelere ve Şut Yüzdesine Etkisinin
İncelenmesi 7-9 Kasım 2014 Konya, Türkiye.
HARMANCI, H., KARAVELİOĞLU, M.B., KAYHAN M., GÜNDÜZ B., Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızı Sırasında Vücut İç Isısının Belirlenmesinde Kullanılan İki
Yöntemin Karşılaştırılması, 24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek
KARAVELİOĞLU,M.B., HARMANCI, H., GÜNDÜZ B., KAYHAN M., Maksimal
Laktat Steady State Koşu Hızına Vücut İç Isı ve Kalp Atım Hızı Yanıtlarının Belirlenmesi,
24-26 Mayıs 2014 Sarajevo, Bosna Hersek
GÜNDÜZ B., KALKAVAN A., ÜNLÜ G., EKİNCİ N. E., Dumlupınar Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi ve 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. Ve 4.
344
Sınıf Öğrencilerinin Sınav Öncesi Durumluk Kaygı Düzeylerinin Ölçülmesi 30 Mayıs-2
Haziran 2013, Tetova, Makedonya
EKİNCİ N. E., KALKAVAN A., ÜSTÜN Ü. D., GÜNDÜZ B., Üniversite Öğrencilerinin
Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların
İncelenmesi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tetova, Makedonya
Ulusal Bildiriler:
Üstün Ü.D, Kalkavan A. (2013). "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öüğrencilerini Rekreatif Faaliyetlere Katılmaya Motive Eden Faktörlerin Araştırılması”,
2.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım, Kuşadası, Aydın.
Işık U, Karakuş S, Üstün Ü.D, Gümüşgül O, Kaplan M, Demirel M. (2013). "Yaz
Spor
Okullarının
Yeterliliği
ve
Ebeveynlerin
Çocuklarından
Boş
Zamanlarını
Değerlendirme Beklentileri”, 2.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,31 Ekim- 3 Kasım,
Kuşadası, Aydın.
Gümüşgül O, Özdilek Ç, Demirel D, Demirel M. (2013) ‘’AB ve Türkiye’de
Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Algılarının İncelenmesi’’
2.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,31 Ekim- 3 Kasım, Kuşadası, Aydın.
d)Projeler:
Bap Projesi: Metabolik Holter İle Faklı Cinsiyet Ve Branşlardaki Sporcuların Fiziksel
Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Dayanıklılık Düzeyleri İle Karşılaştırılması Arge
Projesi Devam Ediyor Araştırmacı 2011- 2013
Bap Projesi: Aerobik Ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal Ve
Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Arge Projesi Devam Ediyor
Proje Sorumlusu 2011- 2013
e) Öğretim Elemanlarında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
6. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları:
a) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam konferans
sayısı: 3
b) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam seminer sayısı: 1
c) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam panel sayısı: ----d) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam sempozyum
345
sayısı: -----e) 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam sergi sayısı: -----2.3.3. KÜTAHYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Yüksek Okulda Yer Alan Bölümler: Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü
GENEL BİLGİLER
Sağlık Yüksekokulu; 1996 Yılında ‘96-8655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’
uyarınca Y.Ö.K. ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, şehir
merkezinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi’ nin bina, araç ve gereçleri ile birlikte
Üniversitemize devredilmesi sonucu kurulmuştur.
1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde ilk öğrenci kaydını yaparak, eğitim
ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu dönemde Yüksekokulumuz bünyesindeki mevcut
bölümler; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleridir.
Yaklaşık
4
yıl
Sağlık
Meslek
Lisesi’
nde
eğitim-öğretime
devam
eden
Yüksekokulumuz öğrencileri, 2000-2001 Yılı Güz Dönemi’ nden itibaren Üniversitemizin
merkez kampusünde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi binasına taşınması ile daha geniş
imkanlara kavuşarak eğitim-öğretimlerine devam etmişlerdir.
Yüksekokulumuz ilk mezunlarını, 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
sonunda vermiştir.
2003-2004 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ nden, 2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Dönemi sonuna kadar ki süreçte eğitim-öğretim faaliyetleri, 2 uygulama salonu ve 3
derslikten ibaret olan müstakil kat şeklinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binasında
yapılmıştır.
2005-2006 Eğitim Öğretim Dönemi’nde; okulumuz bünyesinde açılan Sağlık
Memurluğu ve Ebelik bölümleri ile birlikte, Yüksekokulumuzdaki bölüm sayısı 4’e çıkmıştır.
2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonundan, 2009-2010 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz Dönemi’ne kadar olan süreçte eğitim-öğretim faaliyetleri, Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’ nda, Yüksekokulumuza tahsis edilen dersliklerde gerçekleştirilmiştir.
2006-2007 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Sağlık Memurluğu Bölümü’nün,
YÖK Başkanlığı’nın 18.05.2007 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-1849-012015 sayılı
346
yazısında ‘5634 Sayılı Hemşirelik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7.
maddesi ile eklenen geçici madde 2’de yer alan ‘Hemşirelik eğitimine eşdeğer Sağlık
Memurluğu Programı’nın adı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik
Programı olarak değiştirilir ve Programlar birleştirilir” hükmüne göre okulumuz bünyesindeki
Hemşirelik Programı ile birleştirilmesi, ‘2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik
7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Söz konusu kanun 02.05.2007 tarihinde 26510
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde, Yüksekokulumuz akademik-idari
bürolarının ve derslik-uygulama salonlarının, Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Binası’na
taşınmasıyla birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri burada sürdürülmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12/11/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
toplantısında; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,
Yüksekokulumuz bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün ismi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü olarak değiştirilmiştir.
Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bölümleri birbirleriyle işbirliği içerisindedir.
Misyon ve Vizyon
a. Misyon
Sağlık Yüksekokulu’nun misyonu;
 Bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında
yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık
profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek,
 Kaliteli eğitim programları ile ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş
yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen araştırıcı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici,
lider sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek,

Kapsamlı nitelikli eğitim programlarıyla, mesleklerinin gereğini en iyi şekilde yerine
getirebilecek gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sorumluluk alabilen, diğer sağlık
personelleriyle
koordineli olarak çalışabilen fizyoterapist, hemşire ve ebeler
yetiştirmek,

Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını
bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce biçimine, geniş bir
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık
347
ihtiyaçlarında bilgi ve beceri sahibi, topluma yeterli ve kapsamlı sosyal hizmetler
verecek fizyoterapist, hemşire ve ebeler yetiştirmektir.
b. Vizyon
Sağlık Yüksekokulu’nun vizyonu;
 Türkiye’de ve uluslar arası alanda başarılı okullar arasında yer almak,
 Dumlupınar Üniversitesi markasıyla, Türkiye’yi ulusal alanda başarıyla temsil
edebilecek ebe, hemşire ve fizyoterapistler yetiştirmek,
 Ulusal ve uluslar arası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş,
kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki ve ülkemizdeki nitelikli üniversiteler ile
eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam
kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel
Dumlupınar Üniversitesi mezunu ebe, hemşire ve fizyoterapist yetiştirmek,
 Mezunlarını; mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih
edilir düzeye çıkararak dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim,
araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde
öncülük eden; öğrencisi ve öğretim elemanlarıyla ile bilim dünyası için sürekli ilgi
merkezi olan bir okul olmak,
 Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli hemşire, ebe ve fizyoterapist
yetiştirmenin yanı sıra, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve bu konularla ilgili
karar ve politikalarda söz sahibi olan; sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren;
yetiştirdiği profesyonel mezunlarla yaşadığı toplum içindeki sorunları bütüncül ve
insancıl bir anlayışla ele alabilmeyi amaçlayan örnek gösterilen, gurur duyulan bir
okul olmaktır.
3-Fiziki Mekanların Dağılımı;
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim alanlarının Sayıları
Eğitim Alanı
Sayı
Amfi
Sınıf
Uygulama Salonu
Bilg. Lab.
Toplam
2
9
3
-
14
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
348
Eğitim Alanı
M’2
Amfi
Sınıf
Uygulama Salonu
242,3
6744
418
Bilg. Lab.
Toplam
7404
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
Eğitim Alanı
Amf
i
Fen-Edebiyat Fak Bodrum
Sınıf
Uygulama Salonu
Bilg. Lab.
Toplam
-
-
2
2
Kat
4-Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a) Yüksek Okulda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Kadro Unvanı
Profesör
Sayı
-
Doçent
1
Yardımcı Doçent
9
Öğretim Görevlisi
3
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
-
Araştırma Görevlisi
22
Toplam
35
b) Yüksek Okulda Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Yüksekokulumuzda aktif 1448 öğrenci öğrenim görmektedir.
Ünvanı
Adısoyadı
T/U
1
Müdür
Doç.Dr. Nadi KESKİN
20
2
Müdür Yard.
Yrd.Doç.Dr. Ferruh TAŞPINAR
45
3
Müdür Yard
Yrd.Doç.Dr Fatma BAŞAR
18
4
Bölüm Başk.
Yrd.Doç.Dr Betül YAVUZ
16
349
c)
5
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr. Özgen ARAS
42
6
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.Betül TAŞPINAR
52
7
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.Sultan GÜÇLÜ
24
8
Bölüm Başk..
Yrd.Doç.Dr.Meltem IŞINTAŞ ARIK
49
9
Öğr.Grv.
Öğr.Grv.Emine GÜDEK SEFEROĞLU
12
10
Öğr.Elm
Öğr.Elm Şükran AYDIN
23
11
Öğr.Elm
Öğr.Elm Fatma Sultan GERGİN
21
Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
Kadın
Fizyoterapi ve Reh. Bölümü
Erke
k
252
237
Topla
m
489
Hemşirelik Bölümü
163
470
633
-
326
326
415
1033
1448
Bölüm Adı
Ebelik BölümüToplam
d) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Bölüm Adı
Fizyoterapi ve Reh. Blm
Kadın
Erkek
Hemşirelik Blm
Ebelik Blm
35
45
Toplam
80
33
105
138
67
67
217
285
Toplam
68
5. Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler;
SCI, SCIE ve SSCI kapsmındaki dergilerde yayınlanan makaleler:
1. F. Taspinar, B. Taspinar, U. Cavlak, E. Celik , "Determining the pain-affecting
factors of university students with nonspecific low back pain", Journal of Physical
Therapy Science , "25(12)", 1561-1564 pp., Aralık-2013, DOI: 10.1589/jpts.25.1561,
İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
2. B. Taspinar, F. Taspinar, S. Guclu, A. Nalbant, B.B. Calik, A. Uslu, S. Inal,
"Investigation of the association between mobbing and musculoskeletal discomfort in
academicians", Japanese Psychological Research,"55",Ekim-2013, DOI:
350
3.
4.
5.
6.
10.1111/jpr.12030, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Social Sciences
Citation Index
S. Inal, F. Taspinar, E. Gulbandilar, K. Gok. , "Comparison of the biomechanical
effects of pertrochanteric fixator and dynamic hip screw on an intertrochanteric
femoral fracture using the finite element method", THE INTERNATIONAL
JOURNAL OF MEDICAL ROBOTICS AND COMPUTER ASSISTED SURGERY
, "", Mart-2014, DOI: 10.1002/rcs.1584, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks:
Science Citation Index Expanded
A Gok, S Inal, F Taspinar, E Gulbandilar, K Gok. Fatigue behaviors of different
materials for schanz screws in femoral fracture model using finite element analysis,
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS–RAPID
COMMUNICATIONS Vol. 8, No. 5-6, May - June 2014, p. 576 – 580
6) Taşpınar, B., Taşpınar, F., Güçlü, S., Nalbant, A., Başakçı Çalık,B., Uslu, A., İnal,
S. (2013). “Investigation of the Association between Mobbing and Musculoskeletal
Discomfort in Academicians” .Japanese Psychological Research 55 (4): 400–408.
Yilmaz M., Yavuz B., Subasi M., Kartal A., Celebioglu A., Kacar H., Adana F.,
Ozyurek P., Altiparmak S. (2014). Skin cancer knowledge and sun protection
Behavior among nursing students, Japan Journal of Nursing Science, Article first
published online: 22 APR | DOI: 10.1111/jjns.12049. (SSCI)
7. Akçay Didişen N., Yavuz B., Bolışık B. (2014). Çocuk Hastanesinde Yatarak Tedavi
Gören Çocukları Olan Annelerin Bakımında Islak Mendil Kullanma Durumlarının
İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(1), s. 91-100.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler
1. Aras B, Aras Ö,Mobil cihazlardaki egzersiz uygulamaları, Türk Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Dergisi 2013 / 24(3):S21- Kasım 2013
2. Aras B, Aras Ö,Ekstrakorporeal şok dalga tedavi-ESWT kanıt düzeyleri, Türk
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2013 / 24(3):S21, Kasım 2013
3. Aras Ö, Aras B,Hiperbarik ortamda insan, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
2013 / 24(3):S21, Kasım 2013
4. Kurt V, Işıntaş Arık M, Aksoy C, Akkan H, Aras Ö. Sağlıklı Üniversite
Öğrencilerinde Soğuk Daldırma Banyosunun Dengeye Etkisi.Türk Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Dergisi 2014 / 25(1): S63.Hacettepe Kültür Merkezi’nde Nisan 2014
Ankara
5. Kallem G, Aras B, Aras Ö İskemik hemiplejik hastalarda üst ekstremite ağrısı ve
fonksiyon ilişkisi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2014/25(1):s39,Nisan
2014 Ankara 1.
6. Taşpınar F, Aksoy CC, Taşpınar B, Cımbız A. Comparison of Patients with Different
Pathologies in Terms of Shoulder Protraction and Scapular Asymmetry. J. Phys. Ther.
Sci. 25: 1033-1038, 2013.
7. Durmaz A., Buğdaycı R. Epizyotomi İyileşmesini Etkileyen Faktörler. Türkiye Halk
Sağlığı Dergisi. 2013, 11(2):72-85.
351
8. Durmaz A. Kültür Bakım, Çeşitlilik ve Evrensellik Kuramı. Hemşirelikte Kavram,
Kuram Ve Model Örnekleri. Editörler Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı, Prof. Dr. Şule
Ecevit Alpar. İstanbul tıp kitabevi. 1. Baskı, 2013, İstanbul.
9. Güçlü, S., Tabak, R.S. (2013). “Impact of Health Education in Improing Women’s
Knowledge and Awareness about Breast Cancer and Breast Self Examination”. The
Journal of Breast Health. 3 (1): 18–22.
10. Güçlü, S., Uysal, M. (2013). “Kadınlarının Sağlık Eğitimi İhtiyaçlarının Odak Grup
Görüşmesi Yöntemi ile Belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi. 46(2): 399-418.
11. Güçlü, S., Bostan, N., Tabak, R.S. (2013). “Dumlupınar ÜniversitesiHemşirelik
Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Boyu ÖğrenmeDavranışlarının Belirlenmesi”
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu EğitimDergisi. 21(2): 459 468.
12. KÜÇÜKOĞLU S., POLAT S., GÜDEK E.(2013)’’ Annelerin Evde İlaçları Saklama
Koşullarıyla İlgili Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi’’, Anadolu Hemşirelik ve
Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(4), 212-218
13. TURAL BÜYÜK E., GÜDEK E., GÜNEY Z., YILDIRIM S., AKKOCA S. (2014)’’
Pediatrik Onkoloji Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin Kemoterapi İlaçları İle İlgili
Deneyimledikleri İlaç Uygulama Hataları’’, The Journal of Pediatric Research 2014,
Baskıdaki Makale
14. TURAL BÜYÜK E., RIZALAR S., SEFEROĞLU GÜDEK E., OĞUZHAN H.
(2014) ‘’Çocuk ve Erişkin Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çocuk Sevme ve
Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi, The Journal of Pediatric Research 2014,
Baskıdaki Makale
b) Yüksekokul Birimleri tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve
sempozyum gibi bilimsel faaliyetler
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler;
1. S. İnal, F. Taşpınar, E. Gülbandılar, K. Gök, 23. Ulusal Türk Ortopedi
veTravmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "ACTA ORTHOPAEDICA
TRAUMATOLOGICA TURCICA ", bildiri kitapçığındaki "Pertrokanterik Fiksatör
ile Dinamik Kalça Vidasının İntertrokanterik Femoral Kırık Modeli Üzerindeki
Stabilize Edici Etkilerinin Biyomekanik Olarak Sonlu Elemanlar Yöntemiyle
Kıyaslanması", 21-22 pp.,Antalya, Ekim, 2013
2. S. İnal, F. Taşpınar, K. Gök, E. Gülbandılar. , 23. Ulusal Türk Ortopedi
veTravmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "ACTA ORTHOPAEDICA
TRAUMATOLOGICA
TURCICA",
bildiri
kitapçığındaki
"Pertrokanterik
Fiksatörlerdeki Paralel ve Çapraz Proksimal Schanz Vida Uygulamasının
İntertrokanterik Femoral Kırık Modelindeki Biyomekanik Etkilerinin Sonlu
Elemanlar Yöntemiyle Kıyaslanması", 21-21 pp.,Antalya, Ekim, 2013
3. B.B. Çalık, S.Y. Çetin, M.C. Kılıç, F. Taşpınar, U.B. Aslan, XV. Fizyoterapide
Gelişmeler Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
352
Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Down Sendromlu Çocuklarda Fonksiyonel
Bağımsızlık Düzeyinin Ailelerin Yaşam Kalitesine Etkisi", 72-72 pp.,Ankara, Nisan,
2014
4. F. Taşpınar, B. Taşpınar, Y. Özkan, E. Afşar, C. Gül, E.D. Durmaz, XV.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Lumbal Disk Herniasyon Olan
HastalardaKorku Kaçınma İnanışları ile Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi", 15-15 pp.,Ankara, Nisan, 2014
5. B. Taşpınar, C.C. Aksoy, F. Taşpınar, C. Gül, XV. Fizyoterapide Gelişmeler
Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi", bildiri
kitapçığındaki "Farklı Kurumlarda Çalışan Fizyoterapistlerin Mesleki Doyumlarının
Belirlenmesi", 77-78 pp.,Ankara, Nisan, 2014
6. B. Taşpınar, F. Taşpınar, C.C. Aksoy, C. Gül, E. Afşar, Türk Toraks Derneği 17.
Yıllık Kongre konferansı dahilinde , "Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongre", bildiri
kitapçığındaki "Nikotin Bağımlılık Düzeyinin Yaşam Kalitesi ve Depresif
Semptomlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 42-42 pp.,Antalya, Nisan, 2014
7. B. Taşpınar, F. Taşpınar, C.C. Aksoy, C. Gül, E. Afşar, Türk Toraks Derneği 17.
Yıllık Kongre konferansı dahilinde , "Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongre", bildiri
kitapçığındaki "Sigara içen Bireylerde Dispne ve Yorgunluk Algısı", 186-186
pp.,Antalya, Nisan, 2014
8. Güçlü, S., Tabak, R.S., Eren, G. (2014). "Üniversite ÖğrencilerininSağlık
Okuryazarlığı
Düzeyleri:
Sağlık
Hizmeti
Sunan
ve
AlanÖğrencilerin
Karşılaştırılması". 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Girne, Kıbrıs.
9. Güçlü, S., Tabak, R.S., Tütüncü, İ., Yılmaz, F. (2014). “RelationsBetween Obesity
and Internet Dependence in Students Living inUniversity Dormitories”. 28th
Conference of the Europen HealthPsychology Society, Innsbruck, Austria.
10. Güçlü, S., Tabak, R.S., Evsen, D. (2014). “Evaluation of LifeQuality of Home-Care
Patients”. 28th Conference of the Europen HealthPsychology Society, Innsbruck,
Austria.
11. Güçlü, S., Karaca, T., Akgün, Ö., Aslan, H. (2014). “AiledenAlgılanan Sosyal
Destek, Üniversite Öğrencilerinin Benlik SaygılarınıEtkiler mi?”. 13. Ulusal
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon.
12. Tabak, R.S., Güçlü, S., Taşpınar, B., Taşpınar, F., Nalbant, A.(2013). “Defining the
Factors Affecting Adults’ Subjective Well-BeingLevels”. 27th Conference of the
Europen Health Psychology Society,Bordeaux, France.
353
13. Güçlü, S., Elem, E., Bostan, N., Yürekdeler Şahin, N., Sezici, E.,Unutkan, A. (2013).
Ebelik Bölümü Öğrencileri Tarafından YürütülenYetişkin Eğitimi Etkinlikleri” 16.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Antalya.
14. Güçlü, S., Elem, E., Unutkan, A., Piliç, B. (2013). “GençlerdeCinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı Bilinci: Dumlupınar ÜniversitesiÖrneği.” 4. Ulusal Ebelik Öğrenci
Kongresi, Samsun.
15. Güçlü, S., Elem, E., Unutkan, A., Altınmakas, S., Dirik, B.(2013). “Mesleki
Profesyonelliğe Bakış: Ebelik Mesleği.” 4. UlusalEbelik Öğrenci Kongresi, Samsun.
16. Elem, E., Güçlü, S., Unutkan, A., Zeytunoğlu, D. (2013).“Dumlupınar Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Ebelik BölümüÖğrencilerinin Ebelik Mesleğine Bakış Açıları ve
Ebelik MesleğiniSeçmelerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.” 4. Ulusal
EbelikÖğrenci Kongresi, Samsun.
17. Elem, E., Güçlü, S., Unutkan, A., Hürata, Ş. (2013). “KürtajKonusundaki Yasal
Düzenlemelerin Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri.” 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,
Samsun.
18. Elem, E., Unutkan, A., Güçlü, S., Bektaş, H., Akkurt, E.,Karademir, B., Dal, N.
(2013). “Dumlupınar Üniversitesi Kütahya EvliyaÇelebi Eğitim Araştırma Hastanesi
Kadın Doğum Polikliniğine Eşi ileBaşvuran Babaların Doğuma Katılma ile İlgili
GörüşlerininBelirlenmesi.” 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.
19. Unutkan, A., Elem, E., Güçlü, S., Yağdıran, Ş., Nasır, H. (2013).“Primipar Gebelerin
Doğum Korkusu ve Anksiyete DüzeylerininBelirlenmesi.” 4. Ulusal Ebelik Öğrenci
Kongresi, Samsun.
20. Unutkan, A., Elem, E., Güçlü, S., Yılmaz, S. (2013). “DumlupınarÜniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Öğrencilerinin Feminizm ve ToplumsalCinsiyet Rollerine İlişkin
Görüşlerinin Belirlenmesi.” 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.
21. Unutkan, A., Elem, E., Güçlü, S., Akarslan, H., Mangır, K. (2013).“Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde GörevYapmakta Olan
Ebelerin Doğum Koçluğu Hakkında Bilgi ve GörüşlerininBelirlenmesi.” 4. Ulusal
Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.
22. Güçlü, S., Karaca, T., Akgün, Ö., Aslan, H. (2014). “Aileden Algılanan Sosyal
Destek, Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarını Etkiler mi?”. 13. Ulusal
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 1-3 Mayıs 2014, Trabzon.
23. Başar F., Hürata Ş., Akarslan H., Ceylan T., Öztürk F., ‘‘Doğum Eyleminde
Uygulanan Ikınma Tekniğinin Anne ve Fetus Üzerindeki Etkisi’’ 1. Uluslararası ve 5.
Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014,Eskişehir,Sözel Bildiri
354
24. Yurekdeler Sahin, N., Yagci, N., Aksoy, C.C. The Analysıs Of The Effect Of
Musculoskeletal Paın On Depressıve Symptoms And Anxıety In Unıversıty Students.
8th Congress of the EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC® October 9-12, 2013,
Florence, Italy.
25. Aksoy, C.C., Bas Aslan, U., Aras, O. Standıng Balance Assesment Using Nintendo
Wii In Subjects Wıth Lower Limb Problems: A Pılot Reliability Study. 8th Congress
of the EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC® October 9-12, 2013, Florence,
Italy.
26. S. İnal, F. Taşpınar, E. Gülbandılar, K. Gök, 23. Ulusal Türk Ortopedi
veTravmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "ACTA ORTHOPAEDICA
TRAUMATOLOGICA TURCICA ", bildiri kitapçığındaki "Pertrokanterik Fiksatör
ile Dinamik Kalça Vidasının İntertrokanterik Femoral Kırık Modeli Üzerindeki
Stabilize Edici Etkilerinin Biyomekanik Olarak Sonlu Elemanlar Yöntemiyle
Kıyaslanması", 21-22 pp.,Antalya, Ekim, 2013
27. S. İnal, F. Taşpınar, K. Gök, E. Gülbandılar. , 23. Ulusal Türk Ortopedi
veTravmatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "ACTA ORTHOPAEDICA
TRAUMATOLOGICA
TURCICA",
bildiri
kitapçığındaki
"Pertrokanterik
Fiksatörlerdeki Paralel ve Çapraz Proksimal Schanz Vida Uygulamasının
İntertrokanterik Femoral Kırık Modelindeki Biyomekanik Etkilerinin Sonlu
Elemanlar Yöntemiyle Kıyaslanması", 21-21 pp.,Antalya, Ekim, 2013
28. B.B. Çalık, S.Y. Çetin, M.C. Kılıç, F. Taşpınar, U.B. Aslan, XV. Fizyoterapide
Gelişmeler Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Down Sendromlu Çocuklarda Fonksiyonel
Bağımsızlık Düzeyinin Ailelerin Yaşam Kalitesine Etkisi", 72-72 pp.,Ankara, Nisan,
2014
29. F. Taşpınar, B. Taşpınar, Y. Özkan, E. Afşar, C. Gül, E.D. Durmaz, XV.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Dergisi", bildiri kitapçığındaki "Lumbal Disk Herniasyon Olan
HastalardaKorku Kaçınma İnanışları ile Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi", 15-15 pp.,Ankara, Nisan, 2014
30. B. Taşpınar, C.C. Aksoy, F. Taşpınar, C. Gül, XV. Fizyoterapide Gelişmeler
Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi", bildiri
kitapçığındaki "Farklı Kurumlarda Çalışan Fizyoterapistlerin Mesleki Doyumlarının
Belirlenmesi", 77-78 pp.,Ankara, Nisan, 2014
31. B. Taşpınar, F. Taşpınar, C.C. Aksoy, C. Gül, E. Afşar, Türk Toraks Derneği 17.
355
Yıllık Kongre konferansı dahilinde , "Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongre", bildiri
kitapçığındaki "Nikotin Bağımlılık Düzeyinin Yaşam Kalitesi ve Depresif
Semptomlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 42-42 pp.,Antalya, Nisan, 2014
32. B. Taşpınar, F. Taşpınar, C.C. Aksoy, C. Gül, E. Afşar, Türk Toraks Derneği 17.
Yıllık Kongre konferansı dahilinde , "Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongre", bildiri
kitapçığındaki "Sigara içen Bireylerde Dispne ve Yorgunluk Algısı", 186-186
pp.,Antalya, Nisan, 2014
33. Yavuz B, Akçay Didişen N, Yiğit D. Pediatrik Onkoloji Hastalarında Konstipasyon,
Değerlendirme ve Hemşirelik Bakımı. 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği
Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel ve 20 Mayıs Amfileri, 10-13
Haziran 2014, İzmir.
34. Başar F., Akarslan H., Harmandar M., Ceylan T., Öztürk F., Hürata Ş., ‘Öğrencilerin
Ebelik Mesleği Hakkında Görüşleri’’ 1. Uluslararası ve 5. Ebelik Öğrenci Kongresi,
24-26 Nisan 2014,Eskişehir, Poster Bildiri.
35. Başar F., ‘‘Doğum Eyleminde Uygulanan Ikınma Teknikleri’’ 1. Uluslararası ve 5.
Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014,Eskişehir, Poster Bildiri.
36. 8th Congress of the EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC® October 9-12, 2013,
Florence, Italy
37. 'Ayak Ayakbileği Problemlerinin Bel Ağrısı Üzerine Etkisi' Meltem Işıntaş Arık,
Nilay Yürekdeler Şahin, Hakan Akkan. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongresi 29 Ekim-3 Kasım, Antalya, Belek. Poster Bildiri
d) Yüksek Okulun Yürüttüğü Projeler
1. 'Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi' Proje No:
2014-45. Dumlupınar Üniversitesi BAP tarafından desteklenen proje (halen devam
etmekte)
Yürütücü:
Yrd.
Doç.
Dr.
Meltem
Işıntaş
Arık
Araştırmacılar; Doç. Dr. Figen TAŞER, Op. Dr. Oktar ÜZÜMCÜGİL, Yard. Doç. Dr.
Özgen ARAS, Öğr. Grv. Nilay Yürekdeler ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan
ARIK, Arş. Gör. Cihan Caner AKSOY, Arş. Gör. Hakan AKKAN, Arş. Gör. Vedat
Kurt
e) Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
Kitap Çevirisi
•
Yavuz B, Sezici E. (2014). İlaç Uygulamaları ve İrrigasyon. Anne ve Çocuk
Hemşireliği Klinik Uygulama ve Becerileri Kitabı (Clinical Skills Manual for
Maternal&Child Nursing Care (Çeviri Edt: Canbulat Şahiner N., Açıkgöz A., Demirgöz Bal
356
M.), 4. Basımdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.104-122. (ISBN: 978-605133-845-3).
6. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
a) Birimimizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
konferans sayıları.
b) Biriminizde 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
seminer sayısı.
c) Biriminizde03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
panel sayısı.
d) Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
sempozyum sayısı.
e) Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
sergi sayısı.
2.3.4. UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
1. Yüksekokulumuzda Yer Alan Bölümler
-
Bankacılık ve Finans (N.Ö.), (İ.Ö.)
Muhasebe (N.Ö.), (İ.Ö.)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (N.Ö.) , (İ.Ö.)
Yönetim Bilişim Sistemleri (N.Ö.)
2. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
12.10.2005 tarihli 25964 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 2005/9465 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu 2006-2007 eğitim öğretim döneminden itibaren Bankacılık ve Finans,
Muhasebe ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümleriyle faaliyete başlamıştır.
Dünyada
ve
ülkemizde
yaşanan
ekonomik
gelişmeler
değerlendirildiğinde;
ekonominin gereksinimi olan insan gücü kaynağının niteliklerinin değiştiğini ve edinilen
teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesinin daha önemli hale geldiğini görmekteyiz.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekonomik
gelişmeleri dikkate alarak ülkemizin gereksinimi olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz alacakları eğitim ve öğretim ile, dünyadaki ve ülkesindeki
357
gelişmeleri kavramış, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen ve vizyon
sahibi olarak mezun olacaklardır. Aynı zamanda alacakları kültür ve sosyal içerikli derslerle,
Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çağdaş,
demokrat bireyler olarak yetişecektir.
3. Fiziki Mekânların Dağılımı
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının
Sayıları
Yer
Adet
Derslik
10
Laboratuar
3
Amfi
3
İdari Büro
42
Kafeterya
1
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
M2
Derslik
905,99
Laboratuar
355,57
Amfi
1.002,09
İdari Büro
1.918,17
Kafeterya
348,18
c) Yüksekokulumuzun Ortak Eğitim Alanı ve Tesisi bulunmamaktadır.
4.Eğitim Öğretim ile ilgili bilgiler:
a) Yüksekokulda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Bölümler
Prof. Doç.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.
Arş. Gör. Okt.
Uzm
Bankacılık ve Finans
-
1
2
1
3
-
-
Muhasebe
-
1
3
-
2
-
-
358
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
-
-
4
1
2
1
-
Yönetim Bilişim Sistemleri
-
-
1
2
1
-
-
Toplam
-
2
10
4
8
1
-
b) Yüksekokul Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri
Yüksekokul Toplam
Öğretim
Öğr.Gör+ Öğr.Üyesi+ Toplam
Adı
Öğrenci
Üyesi
Okutman Öğr.Gör.+
Öğrenci
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Okutman
Sayısının
Sayısı
Öğretim
Üyesine
Oranı
UBYO
1731
12
5
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
Bölümler
I. Sınıf
17
II. Sınıf
Toplam
Öğrenci
Sayısının
Toplam
Öğretim
Elemanı
Sayısına
Oranı
144
III. Sınıf
102
IV. Sınıf
Toplam
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
Bankacılık ve Finans (N.Ö.)
31
39
31
42
21
60
35
52
11
8
19
3
Bankacılık ve Finans (İ.Ö.)
27
35
27
46
24
41
33
50
11
1
17
2
Muhasebe (N.Ö.)
33
37
27
40
18
45
47
52
12
5
17
4
Muhasebe(İ.Ö.)
32
31
33
33
37
40
41
34
14
3
13
8
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
(N.Ö.)
34
29
27
41
39
54
34
46
13
4
17
0
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
(İ.Ö.)
30
30
37
34
28
49
17
27
11
2
14
1
Toplam
18
7
20
1
18
2
23
6
16
7
28
9
20
7
26
1
74
3
98
8
Genel Toplam
388
418
359
456
468
1731
d) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayıları
Bankacılık ve Finans Bölümü
=42
Muhasebe Bölümü
=49
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü =36
Toplam
=127
5.Bilimsel Faaliyetler
a. Makaleler
1-Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, “Kurumsal Kaynak Planlama
Sistemleri İle Pazarlama Bilgi Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma”, İşletme
Araştırmaları Dergisi, 2014 6(1) 218-231, ISSN:1309-0712
2- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, Bütünleşik Pazarlama
İletişiminde Tüketicilerin Yüksek-Düşük Fiyat Algılarının Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, 2014 15(1) 221-235 ISSN:1303-1279
3- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, “Farklı Öğrenim Düzeyindeki
Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”,
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014 3(9) 1-17, ISSN:1624-7215
4- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, “ Marka-Maskot Bütünleşmesi
Turkcell Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2014 19(1) 159-166,
ISSN:1301-0603
5- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, “ Cinsiyetin Girişimcilik
Özellikleri Üzerine Etkisi :Erkek Girişimcilik ve Kadın Girişimciliğin Karşılaştırmalı
Analizi”, Bandırma İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2014 (22) 47-55,
ISSN:2148-029X
6- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, Öğr.Grv.Faruk DURSUN, “ETicaret’te Müşteri Sadakatinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama”, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (38) 271-283, ISSN:1302-1842
7- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, “Zamana Dayalı Faaliyet
Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Stratejik Pazarlama Kararlarına Etkisi”, Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 11(2) 294-308, ISSN :1304-4796
8- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, “KOSGEB Girişimcilik
Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan
Araştırması”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2013 8(12) 78-96, ISSN:1306-8946
360
9- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ, A Comparative Analysis of
Consumer Ethnocentrism Tendencies :An Empirical Study of Turkish and Azerbaijani
University Students”, İnternational Journal of Marketing and Technology, 2013 3(7) 155-181
10- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Yasemin Deniz
AKARIM, “Financial Failure Prediction Using Financial Ratios : An Empirical Application
On İstanbul Stock Exchange”, Journal of Applied Finance& Banking, 2013 (3)3 107-115
ISSN:
11- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU,Arş.Grv.Dr.Nasıf ÖZKAN,
“Muhasebe Eğitimi ve Kurumsal Yönetim: Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Kurumsal
Yönetim Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2013 (59) 61-82
ISSN:2146-3042
12- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Selçuk YALÇIN, “Türk Ticaret Kanunda Web Sitesi
Kullanım Zorunluluğu: Kurumsal Yönetim Kapsamında Menfaat Sahiplerinin İhtiyaçlarının
Karşılanması”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2013 Sayı 38,
ISSN:1302-1842
13- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Tansel ÇETİNOĞLU, “Aracı Kurumlarda Kapsamlı
Gelirin Raporlanması ve Faaliyet Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi”, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2013 Sayı 38, ISSN:1302-1842
14- Uluslararası Makale : Doç.Dr.Soner AKKOÇ (2013). ''An Empirical Investigation of
the Uncertain Information Hypothesis: Evidince from Istanbul Stock Exchange. BDDK
Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 7(2), 101-119. IBSS,
EconLit,
EBSCO,
ISSN:1307-5705
15- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Sibel ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Yasemin Deniz AKARIM,
Arş.Grv.Dr.Nasıf ÖZKAN, “An İnvestigation Of The Accrual Anomaly İn The Turkish Stock
Market”, Middle Eastern Finance And Economics, 2013 1(19) 7-15, ISSN:1450-2889
16- Uluslararası Makale :Bekir Ahmet, Öğr.Grv. Güner Özkan (2013). “Exact solutions of
nonlinear fractional differential equations by (G'/G) -expansion method.” Chinese Physics B,
22(11), 110202-110208, ISSN= 1674-1056
17-Uluslararası Makale :Bekir Ahmet, Öğr.Grv. Özkan GÜNER (2013). “Topological
(dark) soliton solutions for the Camassa–Holm type equations.” Ocean Engineering, 74, 276279, ISSN= 0029-8018
18-Uluslararası Makale :Bekir Ahmet, Öğr.Grv. Özkan GÜNER, Çevikel Adem C (2013).
“The fractional complex transform and exp-function methods for fractional differential
equations.” Abstract and Applied Analysis, 2013(2013), 426462-426471, ISSN=1085-3375
19- Uluslararası Makale : Öğr.Grv. Özkan GÜNER, Cevikel Adem C. (2014). “A Procedure
to Construct Exact Solutions of Nonlinear Fractional Differential Equations.” The Scientific
World Journal, 2014, 1-10, ISSN= 1537-744X
20- Uluslararası Makale :Bekir Ahmet, Cevikel Adem C., Öğr.Grv. Özkan GÜNER, “San
Sait (2014). Bright and Dark Soliton Solutions of the (2 +1)-Dimensional Evolution
Equations.” Mathematical Modelling and Analysis, 19(1), 118-126, ISSN= 1392-6292
361
21- Uluslararası Makale : Öğr.Grv. Özkan GÜNER, Eser Dursun (2014). “Exact Solutions
of the Space Time Fractional Symmetric Regularized Long Wave Equation Using Different
Methods.” Advances in Mathematical Physics, 2014, 1-8, ISSN=1019-7168
22- Uluslararası Makale :Bekir Ahmet, Öğr.Grv. Özkan GÜNER (2014). “Topological
soliton solutions for some nonlinear evolution equations.” Ain Shams Engineering Journal,
5(1), 257-261, ISSN=2090-4479
23- Uluslararası Makale : Öğr.Grv. Özkan GÜNER, Bekir Ahmet, C Cevikel Adem (2014).
“Using A Complex Transformation with Exp-Function Method to get an Exact Solutions for
Fractional Differential Equation.” Current Advances in Mathematics Research, 1 (1), 35-44,
ISSN=
24- Uluslararası Makale :C Cevikel Adem, Aksoy Esin, Öğr.Grv. Özkan GÜNER, Bekir
Ahmet (2013). “Dark-Bright Soliton Solutions for Some Evolution Equations.” International
Journal of Nonlinear Science, 16(3), 195-202, ISSN= 1749-3889
25- Uluslararası Makale :Bekir Ahmet, Öğr.Grv. Özkan GÜNER (2014). “The G'/Gexpansion method using modified Riemann–Liouville derivative for some space-time
fractional differential equations.” Ain Shams Engineering Journal, 5(3), 959-965,
ISSN=2090-4479
26- Uluslararası Makale :Bekır Ahmet, Öğr.Grv. Özkan GÜNER (2014). “Exact solutions
of distinct physical structures to the fractional potential Kadomtsev-Petviashvili equation.”
Computational Methods for Differential Equations, 2(1), 26-36, ISSN= 2345-3982
27- Uluslararası Makale :Yrd.Doç.Dr.Ayşen ALTUN ADA, (2014) Environmental
Protection Expenditure and Economic Growth: A Panel Data Analysis for the EU and Turkey
, British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 9 (2) 11-23. ISSN
2048-125X
28- Uluslararası Makale : Yrd.Doç.Dr.Ayşen ALTUN ADA, “Review of the Relation
between Education and Sustainable Socio- Economic Development in the EU through
Canonical Correlation Analysis”, Journal of Economics and Sustainable Development, (2014)
Vol.5, No.20,101-107. ISSN 2222-2855
29- Uluslararası Makale : Yrd.Doç.Dr.Ayşen ALTUN ADA, Yrd.Doç.Dr. Nilüfer
DALKILIÇ, “Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey”,
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, (2014) Cilt: 8, Sayı: 1, 2014, 9-33. ISSN 13075705
30- Uluslararası Makale : Yrd.Doç.Dr.Ayşen ALTUN ADA, H. Acaroğlu, “Human Capital
and Economic Growth: A Panel Data Analysis with Health and Education for MENA
Region”, Advances in Management & Applied Economics, (2014) Vol. 4, No.4, 59-71.
ISSN: 1792-7544 (print version),1792- 7552(online)
31- Uluslararası Makale : Yrd.Doç.Dr. Nilüfer DALKILIÇ, Yrd.Doç.Dr.Ayşen ALTUN
ADA, “Efficiencies of Life/Pension Insurance Industry in Turkey: An Application of Data
Envelopment Analysis”, Journal of Applied Finance & Banking, (2014) Vol.4 No. 1, 181191. ISSN: 1792-6580 (print version), 1792-6599 (online)
362
32- Ulusal Makale : Yrd.Doç.Dr. Nilüfer DALKILIÇ, Yrd.Doç.Dr.Ayşen ALTUN ADA,
“Sigortacılıkta Tekafül Sisteminin Değerlendirilmesi”, Sigorta Araştırmaları Dergisi(10),
(2013) Aralık, 39-53. ISSN:1305-7725.
33- Uluslararası Makale : Doç.Dr.Soner AKKOÇ (2014). “The Impact of Bankruptcy of
Lehman Brothers on the Volatility Structure of ISE-100 Price Index.” Journal of Money,
Investment and Banking, 12(18), 5-12.
DOAJ, EBSCO
34- Uluslararası Makale : Doç.Dr.Bekir MUMYAKMAZ, A. Özmen, , M. A. Ebeoğlu, C.
Taşaltın, İ. Gürol, Z. Z. Öztürk, D. Dural, " Quantitative information extraction from gas
sensor data using principal component regression (PCR)", Turkish Journal of Electrical
Engineering and Computer Science (ISI), 2014, DOI: 10.3906/elk-1309-96
35- Ulusal Makale : Yrd.Doç.Dr. Nilüfer DALKILIÇ, Şerafettin SEVİM, Eyyüp
GÜLBANDILAR, “Hayat Sigortalarında Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerleme
Modeli”, İşletme Araştırmaları Dergisi , 2014 6(1), 90-102, ISSN :1309-0712
36- Ulusal Makale : Yrd.Doç.Dr. Nilüfer DALKILIÇ, (2014), Risk Yönetimi ve Sigortacılık,
“Sigorta Gereksinimi ve Sigortalanabilirlik”, Gazi Kitabevi, Editör:Erdem Kırkbeşoğlu,
Basım sayısı:1, Bölüm 4. (Kitapta bölüm)
37- Uluslararası Makale :Doç.Dr. Sibel ÇELİK, “Herd Behavior in World Stock Markets:
Evidence from Quantile Regression Analysis”, İktisat, İşletme, Finans, 28, 329, 75-96,
(2013), ISSN 1300-610X
38- Uluslararası Makale :Doç.Dr. Sibel ÇELİK, “Kar payı politikası ve Yaşam Döngüsü
Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Dergisi,13,2, 115-122 (2013), ISSN 1303-0876
39- Ulusal Makale : Doç.Dr. Sibel ÇELİK, “Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Hisse
Senedi Likiditesi: Borsa İstanbul Örneği”, Bankacılar Dergisi, Sayı 90, (2014), s:68-82,
ISSN 1300-0217
40- Uluslararası Makale :Doç.Dr. Sibel ÇELİK, Hüseyin ERGİN. "Volatility forecasting
using high frequency data: Evidence from stock markets.", Economic Modelling 36 (2014):
176-190, ISSN 0264-9993
b. Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve sempozyum
gibi bilimsel faaliyetler
. SEMİNER: “Polisoft Yazılım Eğitimi Semineri”, 24.09.2013 Saat:11.00, UBYO Amfi I
Kütahya, Polisoft Yazılım Şirketi Genel Müdürü Recep AYDIN katıldı.
. PANEL : “Maliye Bakanlığı Kariyer Meslekleri”, DPU-UBYO/27.11.2013, Muhasebe
Bölümü, Muhasebe Bölüm Başkanlığı düzenledi. Gelir uzmanı Müjde IŞIN ve Yusuf GÜZEL
katıldı.
. SEMİNER : “Serçe Kod Bilanço İş Etiği Semineri”, 04.12.2013 / DPU-UBYO Amfi I,
Muhasebe Bölüm Başkanlığı düzenledi. Bülent BALKAN katıldı.
363
. SEMİNER :Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü
tarafından DPU UBYO Amfi I'de 17-18 Nisan 2014 tarihleri arasında (2 gün) 10.00-17.00
saatlerinde “Sigorta Günleri Semineri” düzenlendi. Hazine Müsteşarlığı, SGK, PWC Denetim
Şirketi SAİK, 4 tane Özel Sigorta Şirketi ve KARİYER.net katıldı.
. SEMİNER : “Liderlik Semineri” UBYO Amfi I/12.03.2014, Erkut ERGENÇ katıldı.
c. Üniversitemiz dışında sunulan bildiriler :
1-Uluslararası Bildiri :Ömer Ünsal, Ahmet Bekır, Öğr.Grv.Özkan GÜNER (2014). “An
Efficient Method for Solving the Fractional Klein-Gordon type Equations. Karatekin
Mathematics Days”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 11-13 June, 2014, Çankırı
2-Uluslararası Bildiri :Adem Çevıkel, Öğr.Grv.Özkan GÜNER, Ahmet Bekır, Mutlu Akar
“Exact Solutions of Nonlinear Fractional Partial Differential Equation. SIAM Conference on
Analysis of Partial Differential Equations”, 07-10 December 2013, Lake Buena Vista, Florida
USA
3-Ulusal Bildiri :Öğr.Grv.Özkan GÜNER, Ahmet Bekır (2014). “Kesır Mertebelı
Dıferensıyel Denklemlerın G’/G-Açılım Metoduyla Çözümlerı.” 13. Matematik
Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, 15-17 Mayıs 2014, (2014)
4-Ulusal Bildiri :Ahmet Bekır, Öğr.Grv.Özkan GÜNER, Burcu Ayhan (2014). “Bazı_ Kesir
Mertebeli Diferensiyel Fark Denklem Sistemlerinin G'/G Açılım Metodu Kullanılarak Tam
Çözümleri.” 9. Ankara Matematik Günleri, Atılım Üniversitesi, 12-13 Haziran 2014, (2014)
5- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr.Soner AKKOÇ, Arş.Grv.Dr.Nasıf ÖZKAN, “Ticari
Bankaların Karlılık Analizi: Türkiye Örneği”, Caucasus And Central Asia İn The
Globalization Process, 2014 532-539, ISBN:978-9952-468-32-8
6- Uluslararası Bildiri : Yrd.Doç.Dr.Emin ZEYTİNOĞLU,Arş.Grv.Dr.Nasıf ÖZKAN,
“Kurumsal Yönetim ve İhtiyatlılığının Finansal Başarıyı Tahmin Etmedeki Rolü: Borsa
İstanbul Örneği”, II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 2014 650-661
7-Yrd.Doç.Dr.EminZEYTİNOĞLU, 29/05/2014-31/05/2014-Bursa II. Muhasebe ve
Finansman Sempozyumu-Katılımcı
8-Arş.Grv.Dr.Nasıf ÖZKAN, 29/05/2014-31/05/2014-Bursa II. Muhasebe ve Finans
Sempozyumuna-Katılımcı
9- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr. Soner AKKOÇ, Arş.Grv.Salih ARSLAN, 01.05.201404.05.2014 /Bakü Qafqaz Üniversitesi, "Caucasus and Central Asia in Globalization process
IV International Congress" isimli kongre, "The Relatıonshıp Between Financıal Stabılıty And
Competıtıveness In Turkısh Bankıng Sector "başlıklı bildiri sundu.
10- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr. Soner AKKOÇ, Arş. Grv.Esra SARAÇ, 01.05.201404.05.2014/ Bakü Qafqaz Üniversitesi, "Caucasus and Central Asia in Globalization Process
IV International Congress" isimli kongre, "Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi
Üzerine Bir Araştırma " başlıklı bildiri sundu.
11- Uluslararası Bildiri : Arş.Grv.Dr.Nasıf Özkan 01.05.2014-04.05.2014/Bakü Qafqaz
Üniversitesi tarafından düzenlenen "Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV
International Congress" isimli kongre " Ticari Bankaların Karlılık Analizi : Türkiye Örneği "
başlıklı bildiri sundu.
364
12- Ulusal Bildiri : Yrd.Doç.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU 23-27 Nisan 2014/Antalya-Kemer
33. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, “Sosyal Medyanın Muhasebe Bölümü
Öğrencilerinin Akademik Performansı Üzerinde Etkisi:Ampirik Bir Çalışma” konulu bildiri
sundu.
13-Arş.Grv.Aynur EKİNCİ 23-27 Nisan 2014/Antalya-Kemer 33. Türkiye Muhasebe Eğitimi
Sempozyumu, Katılımcı.
14-Arş.Grv.Harun KARAKAŞLI 23-27 Nisan 2014/Antalya-Kemer 33. Türkiye Muhasebe
Eğitimi Sempozyumu, Katılımcı
15- Yrd.Doç.Dr. Selçuk YALÇIN 23-27 Nisan 2014/Antalya-Kemer 33. Türkiye Muhasebe
Eğitimi Sempozyumu, Katılımcı
16- Ulusal Bildiri : Öğr. Grv. Özkan GÜNER 15-17 Mayıs 2014 / Karabük Üniversitesi
düzenlenecek olan 13. Matematik Sempozyumunda "Kesir Mertebeli Diferensiyel
Denklemlerin g'/g-Açılım Metoduyla Çözümleri" adlı bildiriyi sunmak üzere 17 Mayıs 2014
tarihinde (1 gün ) yolluklu, yevmiyeli ve katılım ücretli olarak görevlendirilmiştir.
17- Uluslararası Bildiri : Öğr. Grv. Faruk DURSUN 5-7 Mayıs 2014 –İstanbul ‘'FutureLearning 2014, 5 th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for
the Future 2014: e-Learning'' isimli konferansında ‘' Using E-Learing Systems for Managing
Open Innovation Activities in Business Ecosystems'' adlı bildiriyi sunmak üzere 3 (üç) gün
görevlendirildi.
18-Yrd.Doç.Dr.Bekir MUMYAKMAZ 02.05.2014-Kocaeli Tübitak-TEYTEB Projesinde
görev aldı.
19- Uluslararası Bildiri : Öğr.Gör.Özkan GÜNER 11-13/06/2014 Çankırı Karatekin
Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Karatekin Mathemetics Days Sempozyumu"nda An
Efficient Method for Solving the Fractional Klein-Gordon type Equations" adlı bildiriyi
sunmak üzere 3 (üç) gün süre ile yolluklu, katılım ücretli ve yevmiyeli olarak
görevlendirilmiştir.
20- Ulusal Bildiri : Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DEMİRELİ 18-22/06/2014 Gaziantep
Üniversitesi'nde yapılacak olan "Yerel Ekonomilerin Markalaşmasında Pazarlamanın Katkısı"
temalı 19. Ulusal Pazarlama Kongresi'ne 5 (beş) gün süre ile yolluklu-yevmiyeli
görevlendirilmiştir.
21- Uluslararası Bildiri : Öğr.Gör. Özkan GÜNER'in 25 - 28 Ağustos 2014 tarihleri arasında
Avusturya'nın Viyana Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "3. Uluslararası Avrasya
Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı (IECMSA - 20104)"nda "A variety of exact
solutions fort he time fractional Cahn – Allen equation" adlı bildiriyi sunmak üzere 3 gün
yolluklu, katılım ücretli ve yevmiyeli olarak görevlendirildi.
22- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr. Soner AKKOÇ, “Bankruptcy Prediction Using Neuro
Fuzzy Modelling and an Emprical Analysis Conference”. 2nd International Credit Risk and
Rating, 4(2), 1
365
23- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr. Soner AKKOÇ, “Evaluation of the Performance of
Flexible Supply Chain with Fuzzy Logic Method”. 5th International Logistics and Supply
Chain, 12(5), 1
24- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr. Soner AKKOÇ, AKBEY FATİH (2014). “Aşırı Tepki
Verme ve Fiyat/Kazanç Oranı Anomalilerinin Birlikteliğinin Tespiti: Borsa İstanbul Örneği.”
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi-4
25- Uluslararası Bildiri : Doç.Dr. Soner AKKOÇ (2013). “Feature Selection for Bank
Bankruptcy: The Case of Turkish Bank.” 26th European Conference on Operational
Research, 12
26- Ulusal Bildiri :Doç.Dr.Soner AKKOÇ, “Lehman Brothers'ın İflasının İMKB-100 Fiyat
Endeksi Volatilite Yapısı Üzerindeki Etkileri.”, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, 12(13), 115
27- Ulusal Bildiri :Doç.Dr.Soner AKKOÇ, “Yapay Sinir Ağları ve Doğrusal Ayırma Analizi
ile Kredi Derecelendirme.”, 14. Ulusal Finans Sempozyumu, 14, 157-171.
28- Ulusal Bildiri :Doç.Dr.Soner AKKOÇ, “Sermaye Piyasalarında Bulaşıcı ve Rekabetçi
Etki: İMKB Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama.”, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 11(2),
199218
d. Yüksekokulumuzun yürüttüğü proje bulunmamaktadır.
e. Yüksekokul öğretim elemanlarının 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında yayınlanan
kitapları bulunmamaktadır.
6. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
a)
b)
c)
d)
e)
Toplam Konferans Sayısı
Toplam Seminer Sayısı
Toplam Panel Sayısı
Toplam Sempozyum Sayısı
Toplam Sergi Sayısı
::4
:1
::-
2.3.5. TAVŞANLI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
1- BÖLÜMLER / PROGRAMLAR
Yüksekokulumuzda mevcut bölümler aşağıda belirtildiği şekildedir.
1- Konaklama İşletmeciliği Bölümü
2- Seyahat İşletmeciliği Bölümü
366
2- GENEL DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER
Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
2012/2853 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Okul binası yapım aşamasında olup
öğrencisi bulunmamaktadır.
Misyonumuz;
Turizm alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm çevrelerinde en
önde yer alan, turizm ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada
turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler yetiştirmek.
Vizyonumuz;
Turizm alanında hem akademik çalışmalarla hem de eğitim kalitesiyle ulusal ve
uluslararası düzeyde tanınmış bir eğitim kurumu olmak, araştırmaları ve eğitimiyle turizm
sektörünün ve toplumun genel refahının artmasını sağlamak.
a) Yönetim
Görevi
Ünvanı
Adı Soyadı
Müdür
Yrd. Doç.Dr.
Mustafa KAYIK
Yüksekokul Sek.
Yüksekokul Sek.
Faruk GÜLTEKİN
b) Okulumuzda Görev Yapan İdari Personel
S.No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
Faruk GÜLTEKİN
M.Ali AKŞİT
Mehmet BİNGÖL
Nebiye Gülçin DENİZ
Halil ÖZEL
Görevi
Yüksekokul Sek.
Bilg. İşletmeni
Sekreter
Memur
4/C’li Söz. Pers.
3- FİZİKİ MEKÂNLARIN DAĞILIMI
Okul Binamız yapım aşamasındadır.
4- EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
a) Okulumuzda Görev Yapan Öğretim Elemanları
367
S.No
1
Ünvanı
Adı Soyadı
Branşı
Yrd.Doç.Dr
Mustafa KAYIK
İşletme
Bölümü
Seyehat İşl. Bölüm Bşk.
Konaklama İşl. Bölüm
2
Yrd.Doç.Dr
Hanife TOPAL
İktisat
Bşk.
3
Öğr.Gör.
Ertan ASLAN
İşletme
Konaklama İşl.
4
Öğr.Gör.
Nuray MERCAN
İşletme
Konaklama İşl.
5
Arş. Gör.
Güllü ARI
Ticaret ve Turizm
Seyehat İşl.
b) Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Öğrencimiz bulunmamaktadır. (Öğretim Elemanları Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda
derse vermektedir.)
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
Öğrencimiz bulunmamaktadır.
5- BİLİMSEL FAALİYETLER
a) Makaleler
*** Nuray MERCAN, Vasfi KAHYA, Bayram ALAMUR (2014) “A Research
Regardıng To The Relatıonshıp Between Economıc Lıteracy And Consumer Preferences In
Knowledge Economy” European Journal of Research on Education, 2014, 2(2), 22-36 DOI:
10.15527/ejre.201426245
b) Kongre, Konferans, Seminer ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler
03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında Yüksekokulumuzda herhangi bir
faaliyet yapılmamıştır.
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
S.No
1
2
3
TARİH
YER
27–30 Kasım Valletta/
2013
MALTA
TÜR
Kongre
14–17 Kasım
2013
Sakarya
Kongre
06-08 Şubat
2014
Rome/Italy Konferans
KONUSU
Türkiye’deki Mobil Hizmetlerin
Adaptasyonunu Kolaylaştıran ve
Engelleyen Faktörler
İş Yaşamında Yalnızlık, Duygusal
Zeka Ve Psikolojik Sermaye
Arasındaki İlişkiler
A Research Regardıng To The
Relatıonshıp Between Economıc
368
Adı Soyadı
Yrd.Doç.Dr.
Mustafa KAYIK
Öğr.Gör . Nuray
MERCAN
Öğr.Gör . Nuray
MERCAN
4
5
6
03–06 Nisan
2014
Aydın
02-04 Mayıs
2014
Bakü
22–24 Mayıs
2014
Konya
Kongre
Kongre
Kongre
Lıteracy And Consumer Preferences
In Knowledge Economy
Dünyada Hızla Artan Yaşlı Nüfus
Ve Sağlık Turizm Gereksinimi
Değişim Ve Yenilik
Öncüsü: Vizyoner Lider
İş Yerinde Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktif
Öğr.Gör . Nuray
MERCAN
Öğr.Gör . Nuray
MERCAN
Öğr.Gör . Nuray
MERCAN
d) Yürütülen Projeler
Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yürütülen
herhangi bir proje olmamıştır.
e) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yayınlanan
kitap olmamıştır.
6- 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLENEN BİLİMSEL
FAALİYET SAYILARI
Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında herhangi bir
bilimsel faaliyet olmamıştır.
2.4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI
2.4.1. KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Yer Alan Bölümler
BÖLÜM
Yönetim ve Organizasyon
PROGRAM
İşletme Yönetimi
Lojistik
Ulaştırma Hizmetleri
Otobüs Kaptanlığı
Toptan ve Perakende Satış
Emlak ve Emlak Yönetimi
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Muhasebe ve Vergi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Dış Ticaret
Dış Ticaret
Pazarlama ve Reklamcılık
Pazarlama
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
369
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Genel Değerlendirilmesi Ve Hedefleri
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurul
Toplantısında; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri
uyarınca 30/11/2011 tarihinde Kütahya Meslek Yüksekokulundan ayrılarak kurulmuştur.
Meslek Yüksekokulumuz, Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde yer alan Meslek
Yüksekokullarının içinde en seçkin, bölgesine en büyük katkıyı sağlayan fiziksel ve
teknolojik donanımlarının yanında 43 Akademik, 20 idari personel ile eğitim-öğretim hizmeti
veren kurumların başında gelmektedir. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz
bünyesinde 10 bölüm ve11 program bulunmaktadır.
Hedefler
Ülkemizde bugüne kadar tatbik edilen eğitimin biçimindeki öğrencilerin tek başına
sürdürdüğü “ÖĞRETME” metodu yerine öğreticinin, öğrencinin ve öğrenme kaynaklarının
çalıştığı “ÖĞRENME” metodunu ikame etmek. Sanayiciler ve diğer üniversite birimleri ile de
işbirliği yaparak müfredatların sürekli tazeliğini ve geçerliliğini korumak. Yüksekokulu yakın
çevreden başlamak üzere, ülkenin genelinde tanıtmak, sanayiciler ile yakın münasebetler
kurarak işbirliği yapmanın yollarını tespit etmek, karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak,
sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet vermek. Ülkemizde bulunan diğer Meslek
Yüksekokullarının da geliştirilip modernize edilmesi için bilgi, tecrübe ve imkânları bu
okulların da hizmetine sunmak. Sanayi ve hizmet sektörlerine danışmanlık hizmetleri sunmak.
FİZİKİ MEKANLARIN DAĞILIMI
Okulumuzda 1 anfi ve 15 sınıf bulunmaktadır.
a- Okulumuzda bulunan eğitim alanlarının sayıları
MEVCUT DURUM
DERSLİK SAYISI(ADET)
ÖĞRENCİ KAPASİTESİ
TOPLAM
Anfi 3 adet
300
900
Sınıf 8 adet
100
800
Sınıf 2 adet
70
140
Sınıf 4 adet
40
80
Sınıf 1 adet
40
40
Bilgisayar laboratuvarı 1 adet
40
40
b- Okulumuzda Bulunan Eğitim Alanlarının Metrekare Olarak Büyüklükleri
DERSLİK SAYISI(ADET)
ÖLÇÜSÜ (M2)
TOPLAM
Sınıf 8 adet
80 m2
560 m2
Sınıf 2 adet
66 m2
132 m2
Sınıf 4 adet
60 m2
60 m2
Sınıf 1 adet
60 m2
60 m2
370
Laboratuvar 1 adet
220 m2
220 m2
Amfi 3 adet
222 m2
666 m2
EĞİTİM ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
Bölüm Adı
Yönetim ve Organizasyon
Program Adı
İşletme Yönetimi
Lojistik
Öğr.El.
1 Yardımcı Doçent
5 Öğretim Görevlisi
1 Okutman
Ulaştırma Hizmetleri
Otobüs Kaptanlığı
1 Yardımcı Doçent
2 Öğretim Görevlisi
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 3 Öğretim Görevlisi
Pazarlama ve Reklamcılık
Pazarlama
1 Yardımcı Doktor
4 Öğretim Görevlisi
Dış Ticaret
Dış Ticaret
1 Yardımcı Doçent
2 Öğretim Görevlisi
1 Okutman
Toptan ve Perakende Satış
Emlak ve Emlak Yönetimi
1 Yardımcı Doçent
2 Öğretim Görevlisi
Seyahat-Turizm
ve
Eğlence Turizm ve Seyahat Hizmetleri
3 Öğretim Görevlisi
Hizmetleri
1 Okutman
Muhasebe ve Vergi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1 Yardımcı Doçent
4 Öğretim Görevlisi
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
1 Yardımcı Doçent
1 Öğretim Görevlisi
1 Okutman
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
1 Yardımcı Doçent
5 Öğretim Görevlisi
a) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Dağılımı
Bölümü
KMYO
TOPLAM
Doç.
-
Prof.
-
Yrd.Doç. Öğr.Grv. Arş.Grv. Uzman
8
31
8
31
-
Okt.
4
4
TOPLAM
43
43
b) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayısı ve Öğretim
Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Öğrenci Sayısı
Öğretim El. Sayısı
3469
43
Haftalık Ders Yükü
NÖ
İÖ
564
404
Öğr.El.Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
80
BİLİMSEL FAALİYETLER
A) MAKALELER
-Yrd.Doç.Dr.Harun BÜBER- “Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek
Yüksekokulu Makine Programı Örneği” Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve
Kalkınma Dergisi Cilt 8 sayı 2 2013 Kış
371
-Yrd.Doç.Dr.Emre SEZİCİ; “ Çalışma Yaşamı Kalitesi, İşyerinde Sapkın Davranış ve İşten
Ayrılma Eğitimi İlişkisi” DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 41,235-246-2014
-Yrd.Doç.Dr.Hakan KARA; “Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Uygulamadaki Durumunun
Kurumsal ve Uygulamalı Olarak Açıklanması” TOD, Journal of History School, 7 (7),
2014:701-724
-Yrd.Doç.Dr.Hakan KARA; “Örgütsel Ortamda Kadın İşgörenlere Yönelik Geliştirilen
Cinsiyet İkilemli Tutumların Bir Sonucu Olarak Cam Tavan Sendromunun Sınanması”,
UHBAB, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 8 (3) 2014:25-138
-Mediha Mine ÇELİKKOL; “Bölgesel Kalkınma Ajansları: Sağlanan Desteklerin Bir İl
Ölçeğinde Değerlendirilmesi”, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi),
Sayı 39, Ocak 2014, s.327-349.
-Mediha Mine ÇELİKKOL; “Türkiye İçin Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin Geliştirilmesinde
Kümelenme Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları Bağlamında Değerlendirilmesi”, II. Uluslararası
Davraz Kongresi (Building New Approaches to the Global Issues - Küresel Sorunlar ve Çözüm
Arayışları), Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta, Bildiri Kitabı Sayfa:
2879-2920.
-Doç.Dr.Düriye BOZOK, Yrd.Doç.Dr.Ömer Zafer GÜVEN, Öğr.Gör.Uğur CEYLAN
“Termal Konaklama İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm) Üzerine Bir Araştırma:
Frigya Bölgesi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar
University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014
-Doç.Dr.Yusuf AYMANKUY, Öğr.Gör.Uğur CEYLAN- “Ailelerin Turistik Ürün Satın Alma
Karar Sürecinde Çocukların Rolü (Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma)” Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278
Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (105-122) Spring-2013 Volume:12 Issue:45
-Doç.Dr.Barış ERDEM, Öğr.Gör.Uğur CEYLAN, Öğr.Gör.Uğur SAYLAN- “Aile
İşletmelerinde Nepotizm Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kütahya’da Faaliyet Gösteren Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Uludağ Journal of Economy and Societ Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 2, 2013, pp. 171-197
- Öğr.Gör.Sinan AYDIN, “İşletme Alanındaki Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Öğrenme
Yaklaşımları üzerine Bir Araştırma” DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi 42. Sayı Ekim 2014
- Öğr.Gör.Sinan AYDIN; “Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Çok Kriterli Karar
Verme Analizine Dayalı Bir Araştırma” DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi 41. Sayı Temmuz 2014
- Öğr.Gör.Elif Tuba BEYDİLLİ; “The Effects of Service Quality on Customers’ Tipping
Behavior” International Journal of Academic Research in Business and Social Science August
2014, Vo.4, ISSN:2222-699
B) Meslek Yüksekokul Birimleri Tarafından Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer
ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler
372
- Türk Turizminde Yeni Gelişmeler KSBMYO Amfi 1- 11 Kasım 2013 Yrd.Doç.Dr.Ö.Zafer
GÜVEN KSBMYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü (Panel)
-Girişimcilik Dersi alan öğrencilere yönelik Bilgilendirme Toplantısı KOSGEB Gözde
YENİLMEZ 15 Ekim 2014 Anfi 3
C) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
- Yrd.Doç.Dr.H.Yelda ŞENER- “Türkiye Sigorta Pazarının Gelişimindeki Ana Unsurların
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” 14. Ekonometri Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu
Saraybosna 24-28 Mayıs 2013
- Öğr.Gör.Murat KURT- “Kütahya İli Tarım Sektörü İstatistikleri” 17. Ekonometri
Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu Saraybosna 24-28 Mayıs 2013
- Öğr.Gör.Dr.Şerife ÖNDER- “Toplam Tahakkuk Modelleri ile Türkiye’de Kar Yönetimi
Uygulamalarının Ölçülmesi: Panel Data Analizi ile Ampirik Bir Araştırma” 14. Ekonometri
Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu Saraybosna 24-28 Mayıs 2013
- Öğr.Gör.Süleyman TİRYAKİ- “Makyavelistlik ve Etik Liderlik İlişkisi ve Bir Uygulama”
Bosna Hersek Burç Üniversitesi Sarayova 09-10-11-12 Mayıs 2013
-Öğr.Gör.Hülya ÇINAR-Doç.Dr.M.Kemal DEMİRCİ- “İşletmelerin Uluslararasılaşmasında
Sivil Toplum Kuruluşlarının Liderlik Rolü” 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
DPÜ İİBF 30 Mayıs-01 Haziran 2013
- Öğr.Gör.Hülya ÇINAR, Öğr.Gör.Ömür ÖZKUK, Öğr.Gör.Selma ÖZDEN “Büro Yönetimi
ve Sekreterlik Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Kariyer Planlamalarına İlişkin Görüşlerinin
İncelenmesi” 24-26 Ekim 2013 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Kırklareli
Üniversitesi
-Öğr.Gör.Hülya ÇINAR, Öğr.Gör.Ömür ÖZKUK, Öğr.Gör.Selma ÖZDEN “Büro Yönetimi
ve Sekreterlik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Çalışma Yönetimi Stratejileri
arasındaki İlişki: Dumlupınar Üniversitesi Örneği” 24-26 Ekim 2013 12. Ulusal Büro
Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Kırklareli Üniversitesi
-Öğr.Gör.Emine OYUR “İş Yaşamında Yalnızlık, Duygusal Zeki ve Psikolojik Sermaye
Arasındaki İlişkiler” 15-16 Kasım 2013 1. Örgütsel Davranış Kongresi Sakarya
-Öğr.Gör.Dr.Şerife ÖNDER; Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında Çek
Cumhuriyeti’ndeki Newton College’da 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında ders vermek
üzere görevlendirildi.
-Öğr.Gör.Şerife ÖNDER, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından
düzenlenen finans alanında en iyi yüksek lisans ve doktora tezi yarışmasında doktora tezi
alanında birincilik ödülü 20.12.2013 İstanbul
-Öğr.Gör.Gülşen ÖZ; “Opera PMS Operasyon Eğitimi Sertifika Programı” 09 Şubat 2013
373
-Öğr.Gör.Süreyya BENGÜL; “Sigorta sektöründe ilişkisel pazarlama uygulamalarının
müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma ve model örneği” XIV
Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu 2013
-Öğr.Gör.Hülya ÇINAR; “İşletmelerin Küreselleşmesinde Sivil Toplum Kuruluşları Bir
Değişim Aracı mıdır?” Azerbaycan Kafkas Üniversitesi tarafından düzenlenen Küreselleşme
Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya IV.Uluslararası Kongresi 02-04 Mayıs 2014
-Öğr.Gör.Emine OYUR; “Değişim ve Yenilik Ölçüsü Vizyoner Lider” Azerbaycan Kafkaz
Üniversitesi tarafından düzenlenen Küreselleşme Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya
IV.Uluslararası Kongresi 02-04 Mayıs 2014
- Yrd.Doç.Dr.H.Yelda ŞENER; “Algılanan Hizmet Kalitesi, Parasal Değer, Memnuniyet,
Geçme Maliyeti ile Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin Endüstri Pazarında İncelenmesi”
15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 22-25 Mayıs
2014 Isparta
-Öğr.Gör.Mehmet TOSUN; “Uluslararası Komple Yeni Yatırım Kararlarına Yatırım
Teşviklerinin Finansal Açıdan Etkileri” Azerbaycan Kafkas Üniversitesi tarafından
düzenlenen Küreselleşme Sürecinde Kafkaslar ve Orta Asya IV.Uluslararası Kongresi 02-04
Mayıs 2014
- Öğr.Gör.Selma ÖZDEN; “Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi: Dumlupınar
Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği” Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1.Ulusal Meslek
Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi 23-24 Mayıs 2014
-Öğr.Gör.Gülşen ÖZ; “Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi: Dumlupınar
Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği” Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1.Ulusal Meslek
Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi 23-24 Mayıs 2014
-Öğr.Gör.Ömür ÖZKUK; “Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi: Dumlupınar
Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği” Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1.Ulusal Meslek
Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi 23-24 Mayıs 2014
-Yrd.Droç.Dr.M.Mine ÇELİKKOL; “Türkiye İçin Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin
Geliştirilmesinde Kümelenme Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları Bağlamında
Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Isparta’da düzenlenen
2.Uluslararası Davraz Kongresi29-31 Mayıs 2014
- Yrd.Droç.Dr.H.Yelda ŞENER; “Tüketici Kişilik özellikleri İle Marka Kişiliği Arasındaki
İlişkilerin İstatistiksel Analizi: Kahve Dünyası Örneği” Gaziantep’te düzenlenen 19. Ulusal
Pazarlama Kongresi 18-22 Haziran 2014
- Öğr.Gör.Süleyman TİRYAKİ; Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında Çek
Cumhuriyeti’nde bulunan UNIVERSITY OF JAN EVANGELISTA PURKYNE’ye ders
vermek üzere 20-28 Eylül 2014
-Yrd.Doç.Dr.H.Yelda ŞENER; “Özel Eğitim Kurumlarının Hizmet Kalitesine İlişkin
Algılamaların Velilerin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi” Kazan374
Tataristan’da düzenlenen 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 30
Ağustos-06 Eylül 2014
-Yrd.Doç.Dr.Harun BÜBER; “TÜBİTAK Akademik AR-GE Projeleri Destek Programları
Tanıtım ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi” 17.03.2014 Ankara
- Yrd.Doç.Dr.H.Günsel DOĞRUL; Erasmus Personel Hareketliliği Kapsamında İtalya’daki
Sannio Üniversitesinde eğitim. 16-20 Haziran 2014
- Yrd.Doç.Dr.A.Naci DOĞRUL; Erasmus Personel Hareketliliği Kapsamında İtalya’daki
Sannio Üniversitesinde eğitim. 16-20 Haziran 2014
- Yrd.Doç.Dr.A.Naci DOĞRUL; VİPER (Volunteers in Play-Employment Routes) isimli
projenin İtalya’nın Polermo kentinde yapılacak olan ikinci toplantısı. 12-17 Mayıs 2014
- Yrd.Doç.Dr.H.Günsel DOĞRUL; VİPER (Volunteers in Play-Employment Routes) isimli
projenin İtalya’nın Polermo kentinde yapılacak olan ikinci toplantısı. 12-17 Mayıs 2014
D) MESLEK YÜKSEKOKULUNUN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
E) ÖĞRETİM ELEMANLARINCA YAYINLANAN KİTAPLAR
-“Kaptan Şoförlerin Vizyon Eğitimi”- Eğitsel Bir Çalışma, Editör Yrd.Doç.Dr.Hakan
KARA- Yrd.Doç.Dr.Hakan KARA, Yrd.Doç.Dr.Emre SEZİCİ, Yrd.Doç.Dr.Ferruh
TAŞPINAR, Yrd.Doç.Dr.Ö.Zafer GÜVEN, Öğr.Gör.Semih SÖNMEZ, Öğr.Gör.Emine
OYUR, Öğr.Gör.Serpil GÜL ERSÖZ, Öğr.Gör.Metin ÇALIK, Öğr.El.Ali AKYOL
-Öğr.Gör.Tuba BOZOKLUOĞLU; “Vergi Hukuku” kitap bölümü Lisans yayıncılık
Avcılar/İstanbul 2014
- Öğr.Gör.Emine OYUR “Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri” Kenan Mehmet Ekici,
Kudret Armağan, Emine Oyur, Emre Sezici, Yargı Kitabevi Basım Sayısı 1, Sayfa Sayısı 284,
F) Yarışma ve Sergiler
6. 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLENEN BİLİMSEL FAALİYET
SAYILARI
Konferans
-
Seminer
1
Panel
1
Sempozyum
-
Diğer
-
2.4.2. KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin kapsam değiştiren insan gücü ihtiyaçlarını
karşılamak üzere alınan kararlar doğrultusunda Kütahya Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
1975-76
eğitim-öğretim
yılında
Milli
Eğitim
Bakanlığı
YAYKUR
Yükseköğretim kurumuna bağlı olarak kurulmuş; 1982 yılında Anadolu Üniversitesi
375
bünyesinde olan Meslek Yüksekokulumuz, 1992 yılında Dumlupınar Üniversitesi bünyesine
alınmıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2011 tarihli Genel Kurul toplantısında
incelenen ve 2547 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Kütahya Meslek
Yüksekokulunun adı Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Türkiye’ deki üniversiteler
bünyesinde yer alan meslek yüksekokullarının içinde en seçkin, bölgesine en büyük katkıyı
sağlayan fiziksel ve teknolojik donanımlarının yanında, 54 akademik, 21 idari personel, 11
bölüm, 20 program ve 4389 öğrencisiyle eğitim - öğretim hizmeti veren kurumların başında
gelmektedir.
BÖLÜM
PROGRAM
Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Geleneksel El Sanatları
El Sanatları
Seramik-Cam
Mimari Dekoratif Sanatlar
Elektrik ve Enerji
Elektrik
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Elektronik ve Otomasyon
Elektronik Teknolojisi
Mekatronik
İnşaat Teknolojisi
İnşaat
Yapı Denetimi
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Kimya Teknolojisi
376
Makine ve Metal Teknolojileri
Makine
Mobilya ve Dekorasyon
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Mimarlık ve Şehir Planlama
Mimari Restorasyon
Grafik Tasarımı
Tasarım
İç Mekân Tasarımı
Yüksekokulumuz programlarında öğrenim süresi 2 yıldır. Teknik programlardan
mezun olan öğrenciler “Tekniker”, diğer programlardan mezun olan öğrenciler ise “Meslek
Elemanı” unvanını kazanmaktadır.
I- GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON
Güçlü, kendini sürekli geliştiren, akademik camiada itibarlı yüksek özgüvene sahip
girişimci, yetenekli bir Meslek Yüksekokulu olabilmek için;
Misyon
Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi
hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri
özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; YÖK ve Üniversitemizin sağladığı
olanaklar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk sanayisinin gereksinim
duyduğu modern anlamda “TEKNİKER ve MESLEK ARA ELEMANI” yetiştirmektir.
Vizyon
Çevreye Duyarlı, toplumsal, düşünsel ve kültürel değerler açısından tam bir gelişmiş
anlayış içerisinde Meslek Yüksek Okulumuzun tüm programlarında evrensel ölçülerde bilim
ve araştırma merkezi olmaktadır.
1- İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
377
2- Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri
özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst
davranılması,
3- Yüksekokulumuz da her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve
korunması,
4- Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
5- Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
6- Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge
kurulması,
7- Yüksekokulumuz da bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı
çerçevesinde tutulması,
8- Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
9- Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının
sağlanması,
10- Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle
davranılması,
11- Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların
bilinciyle davranılması,
12- Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve
görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve
etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
13- Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe
saygı gösterilmesi,
14- Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranılması,
15- Yüksekokulumuzda yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde
kullanılması, sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesi; söz konusu ilkelerin
yöneticilerce kurum içi ve dışında korunması.
KTBMYO İlke Ve Değerleri
İlkeleri;
-
Eğitimde kaliteyi ve araştırmayı teşvik,
-
Etik ve ahlaki değerlere bağlılık,
-
Toplumsal değerlere saygı ve toplumun gelişmesine destek,
-
Adil ve tutarlı yönetimdir.
378
Gözlemlenebilir Değerler;
Uygulama düzeyinde sorumluluk almak, çalışmak, doğru tepkiler vermek, etkili
iletişim kurmak ve işbirliğini geliştirmek.
Sonuca Yönelik Değerler;
Akademik bilgilerin üretilmesi, toplumla paylaşılması ve öğrenciler için nitelikli bir
eğitim ortamı oluşturulması.
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yüksekokulumuz Müdür ve İta Amiri olarak Doç.Dr. Mustafa AYDIN Müdür
Yardımcıları Öğr.Gör. Eyüp IRGAT, Öğr.Gör. Yılmaz ESENBOĞA ve Yüksekokul Sekreter
Vekili olarak Kadir KAYA görevlidir.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Meslek Yüksekokulumuzda 19 adet sınıf, 18 adet atölye, 10 adet laboratuvar, 1 adet
sırlama ünitesi ve 1 adet kantin bulunmaktadır.
Bina Toplam Alanı = 13.031.78 m2
Adet
m²
Toplam
Sınıf
19
85
1615
Atölye
18
165
2970
Laboratuvar
10
85
850
Sosyal Alanlar
1
255
255
Konferans Salonu
1
158
158
Sergi Salonu
1
158
158
Toplam
50
906
6006
Alan
2- Örgüt Yapısı
Müdür:
: Doç.Dr. Mustafa AYDIN
Müdür Yardımcısı
: Öğr.Grv. Eyüp IRGAT
379
Müdür Yardımcısı
: Öğr.Grv. Yılmaz ESENBOĞA
Yüksekokul Sekreteri
: Kadir KAYA
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Ağ İletişim sistemiyle öğrenci kayıtları ve not takibi Enformatik Bölüm Başkanlığı
aracılığı ile internet bağlantısı ve derslerde sunum yapılmaktadır.
4- İnsan Kaynakları
Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına
Kadroların İstihdam Şekline
Göre
Göre
Dolu
Boş
Toplam
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı
Profesör
-
-
-
-
-
Doçent
1
-
1
1
-
Yrd. Doçent
4
-
4
4
-
Öğretim Görevlisi
45
-
45
45
-
Okutman
4
-
4
4
-
Çevirici
-
-
-
-
-
Planlamacısı
-
-
-
-
-
Araştırma Görevlisi
-
-
-
-
-
Uzman
-
-
-
-
-
Eğitim- Öğretim
Bölüm Adı
Program Adı
Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayar Operatörlüğü
Öğr.El.
3 Öğretim Görevlisi
1 Okutman
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
380
4 Öğretim Görevlisi
Kuyumculuk Ve Takı Tasarımı
1 Yrd.Doç.Dr.
Geleneksel El Sanatları
El Sanatları
2 Öğr.Gör.Dr.
Seramik, Cam
7 Öğretim Görevlisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
3 Öğretim Görevlisi
Elektrik Ve Enerji
Elektrik
1 Okutman
Mekatronik
Elektronik Ve Otomasyon
1 Yrd.Doç.Dr.
Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi
4 Öğretim Görevlisi
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnşaat
1 Doçent Doktor
Yapı Denetimi
5 Öğretim Görevlisi
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Kimya Ve Kimyasal İşleme
Teknolojileri
1 Yardımcı Doçent
Kimya Teknolojisi
1 Öğretim Görevlisi
1 Yardımcı Doçent
Makine Ve Metal Teknolojileri
1 Öğr.Gör.Dr.
Makine
3 Öğretim Görevlisi
1 Öğr.Gör.Dr.
Malzeme Ve Malzeme İşleme
Teknolojileri
Lastik Ve Plastik Teknolojisi
3 Öğretim Görevlisi
Mobilya Ve Dekorasyon
1 Okutman
Mimarlık Ve Şehir Planlama
Tasarım
Mimari Restorasyon
3 Öğretim Görevlisi
Grafik Tasarımı
5 Öğretim Görevlisi
İç Mekan Tasarımı
1 Okutman
Kütahya Teknik Bilimler Meslek
Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Öğrenci Sayısı
Öğretim El. Sayısı
Yüksekokulu
Öğrenci
Haftalık Ders Yükü
NÖ
İÖ
381
Sayısı
ve
Öğretim
Öğr.El. Başına Düşen
Öğrenci Sayısı
4389
55
900
550
77,82
İdari Personel
Toplam
Genel İdari Hizmetler
9
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
-
Teknik Hizmetleri Sınıfı
9
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
-
Din Hizmetleri Sınıfı
-
Yardımcı Hizmetli
3
Toplam
21
İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
2
5
6
8
0
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
ÖSS
ÖSS
Kontenjanı
Kütahya Teknik Bilimler Meslek
1416
Yüksekokulu
Yüzde
9,5
23,8
Doluluk
Kalan
Oranı
232
%83
Yerleşen
1184
28,6
382
Boş
sonucu
Birimin Adı
38,1
0
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Programlara Göre Öğrenci Sayıları
I. Öğretim
Program
II. Öğretim
Toplam
Erke
Toplam
E
K
Top.
E
K
Top.
Kız
Bilgisayar Operatörlüğü
51
20
71
47
11
58
31
98
129
Bilgisayar Programcılığı
96
37
133
102
23
125
60
258
318
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
22
53
75
7
10
17
63
32
92
Geleneksel El Sanatları
9
70
79
2
7
9
77
11
88
Seramik-Cam
28
39
67
1
3
4
42
29
71
Mimari Dekoratif Sanatlar
10
61
71
15
15
30
76
25
101
Elektrik
311
1
312
258
0
258
1
569
570
176
1
177
4
0
4
1
180
181
Elektronik Teknolojisi
236
3
239
148
5
153
8
384
392
Mekatronik
122
1
123
127
2
129
3
249
252
İnşaat Teknolojisi
169
18
187
163
18
181
36
332
368
Yapı Denetimi
30
12
42
32
8
40
20
62
82
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
35
11
46
1
-
1
11
36
47
Kimya Teknolojisi
105
92
197
21
24
45
116
126
242
Makine
353
5
358
344
12
356
17
697
714
Mobilya ve Dekorasyon
113
8
121
2
-
2
8
115
123
Lastik ve Plastik Teknolojisi
5
-
5
-
-
-
-
5
5
Mimari Restorasyon
78
84
162
65
83
148
167
143
310
Kontrol ve Otomasyon
Teknolojisi
383
k
Grafik Tasarımı
21
56
77
25
42
67
144
46
190
İç Mekân Tasarımı
40
34
74
12
25
37
59
52
111
261
137
6
6
288
1664
940
3449
4389
201
Toplam
0
606
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Programlara Göre Mezun, Kayıt Sildiren
Öğrenci Sayıları
Mezun
Kayıt Sildiren
Bilgisayar Operatörlüğü
27
4
Bilgisayar Programcılığı
56
16
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
27
9
Geleneksel El Sanatları
26
4
Seramik-Cam
21
3
Mimari Dekoratif Sanatlar
5
3
Elektrik
85
39
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
44
16
Elektronik Teknolojisi
62
27
Mekatronik
58
13
İnşaat Teknolojisi
43
28
Yapı Denetimi
-
-
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
6
2
Kimya Teknolojisi
36
9
Makine
76
60
Mobilya ve Dekorasyon
27
20
Program
384
Lastik ve Plastik Teknolojisi
-
-
Mimari Restorasyon
57
8
Grafik Tasarımı
23
7
-
3
679
271
İç Mekân Tasarımı
Toplam
5- Sunulan Hizmetler
Akademik Hizmetler
Eğitim Öğretim, Staj, Seminer gibi akademik çalışmalar
yapılmaktadır.
Not İşleri, Öğrenci İşleri, Tahakkuk ve Genel hizmetler olarak
İdari Hizmetler
yapılmaktadır.
Diğer Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
(Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi)
Mali Yönetim ve Harcama Yetkilisi olarak Okul Müdürü Doç. Dr. Mustafa AYDIN,
Tahakkuk Memuru Yüksekokul Sekreteri Kadir KAYA ve Tahakkuk birimi memuru olarak
Hüseyin MERMERKAYA tarafından gerçekleştirilmektedir.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. Birim Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Hedef-1 Ülkemizde bugüne kadar tatbik
Stratejik Amaç-1
edilen eğitimin biçimindeki öğrencilerin tek
Mezunlarımız; aldıkları eğitimin bir neticesi
olarak
ferdi
teşebbüs
cesaretine
sahip
olacaklar ve kendi işyerini kurup işletebilecek
bilgilerle donatılacaktır.
başına sürdürdüğü “ÖĞRETME” metodu
yerine öğreticinin, öğrencinin ve öğrenme
kaynaklarının
çalıştığı
“ÖĞRENME”
metodunu ikame etmek.
Hedef-2 Sanayiciler ve diğer üniversite
385
birimleri ile de işbirliği yaparak müfredatların
sürekli tazeliğini ve geçerliliğini korumak
Hedef-3 Kurulan atölye ve laboratuvarları
azami derecede faal tutarak eğitim-öğretimi
desteklemek
Stratejik Amaç-2
Hedef-1
Yüksekokulu
yakın
çevreden
başlamak üzere, ülkenin genelinde tanıtmak,
Mezunlarımız;
okuldaki
öğrenim
dönemlerinde asrın gerektirdiği taze bilgi ve
teknolojiyi öğrenecek, sanayi kuruluşlarını ve
bunların işleyişini kendilerine sanayide düşen
görevi, işçi ve mühendisler ile münasebetleri
bizzat işyerlerinde yapacakları uygulamalı
eğitim ile öğrenecek ve çalışma hayatına
atıldığında işyerine uyumu ve görevini ifası
azami seviyede olacaktır.
sanayiciler ile yakın münasebetler kurarak
işbirliği yapmanın yollarını tespit etmek,
karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak, sanayinin
ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmeti vermek
Hedef-2 Ülkemizde bulunan diğer Meslek
Yüksekokullarının da geliştirilip modernize
edilmesi için bilgi, tecrübe ve imkânları bu
okulların da hizmetine sunmak
Hedef-3 Sanayiye ve hizmet sektörlerine
danışmanlık
hizmetleri
Laboratuvarlarımızdan
sunmak.
sanayicilerimize
istifade etme imkânları vermek.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
İYİ BİR MESLEK ELEMANI
BİLGİ
İLETİŞİM
GİRİŞİMCİLİK
Etik
Yaratıcılık
Sosyallik
Analiz-Sentez
386
Atölye-
Grup Çalışması
Küresel Düşünce
Faaliyet sonuçlarımızda ele alınan temel kritik faktörler yukarıdaki modeli kurma
konusunda yapılanmamıza olanak vermemiştir. Bunun önemli nedeni bütçe uygulamalarının
kapasitemize göre yetersiz kalmasıdır.
 Tarafsızlık, şeffaflık, Akademik özgürlük, kurumsal yapı, yönetime katılma ve
paylaşıma dayalı anlayış
 Güvenirlilik, liderlik, çağdaşlık, evrensellik, Üniversite sanayi işbirliğine IIIKURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Güçlü Yönlerimiz
a) Genç dinamik yeniliğe ve gelişime açık bir akademik kadro.
b) Farklı disiplinlerdeki öğretim üyelerinden yararlanabilme imkânı.
c) Bölüm faaliyetlerinin yatay hiyerarşi ile hızlı bir şekilde dağıtımı ve
sonuçlandırılabilmesi.
d) Fiziki imkânların gelecek dönemde artacak olması
B- Zayıflıklar
a) Akademik kadro sayısının yetersizliği
b) Akademik kadronun bilgisayar ve yan ürünlerinin yetersiz olması.
c) Laboratuvar ve deney malzemelerinin ödenek yetersizliği sebebiyle tamamlanamaması
d) Mezunlarla iletişimin yetersiz olması ve bölüm mezunlarına ait sosyal bir faaliyetin
bulunmayışı.
e) Uygulamalı derslerin, teknik gezilerin ve seminerlerin öğrencilerin isteklerini ve
gelişimlerini karşılamada yetersiz kalması.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
 Akademik faaliyetlerin niteliksel ve niceliksel olarak artırılması ve pekiştirilmesi
 Fiziki kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, kurumsal kimlik kavramının tüm
öğretim elemanlarınca paylaştırılması.
 Meslek Yüksekokulumuzun tanınırlığını ve bilinirliğini artırma mezunlarımıza yönelik
haberleşme kanallarının kurulması
 Tüm öğretim elemanlarımızın yazılım ve donanım olanaklarının artırılması
387
VI- BİLİMSEL FAALİYETLER
Doç.Dr. Mustafa AYDIN
B.16. Mustafa Aydın, “Weldability of PA 6 polymer materials by friction welding”, 3 th
International conference on welding techonologies and Exhibition, 21-23 May 2014, Manisa,
Turkey.
B.17. Mustafa Aydın, Mehmet Şenel, “ Effect of the low velocity impact on AZ31 Mg alloy
plates joined by friction stir welding”, 3 th International conference on welding techonologies
and Exhibition, 21-23 May 2014, Manisa, Turkey.
21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenmiş olan “3’üncü Uluslararası
Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi” nde hem danışma kurulunda bulunmuş hem de
iki adet sözlü bildiri ile katılmıştır.
Gazi Üniv.
Müh. Mim.
Fak. Der.
Cilt 29, No 2,
425-432, 2014
Fakülte
Bölüm
Keyword
SCI
ISS N
Basılı:1300-1884
Fren Disk
Sıcaklığının
Frenleme
Performansına
Etkisi
Dergi adı
Online:1304-4915
Makale adı
Yazar
Sayısı
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ERDEM
Frenleme
Teknik
performansı, yol
Makine ve
Bilimler
deneyi, durma
2
Metal
x
Meslek
mesafesi, disk
Teknolojileri
Yüksekokulu
sıcaklığı, hafif
ticari taşıt
Yrd.Doç.Dr. Derviş GÖK
Makale:
1- Derviş Gök, Rahmi Kasımoğulları, Mustafa Cengiz, Samet Mert. Utility of the
Pfitzinger Reaction in the Synthesis of Novel Quinoline Derivatives and Related
Heterocycles. J. Heterocyclic Chem., 51, 224 (2014).
Patent / Faydalı model:
1- Buluş Başlığı: Sakrospinöz Fiksasyon Aleti.
Başvuru Sahipleri: Derviş GÖK, Aysun KARABULUT, Soner GÖK
Buluş Sahipleri: Soner GÖK, Derviş GÖK, Aysun KARABULUT
388
Tescil Numarası: 201313286
Tescil Tarihi: 21.08.2014
Öğr.Gör. Ömer EROĞLU
1. Ali ŞİMŞEK, Ömer EROĞLU (Editörler), Davranış Bilimleri, Konya: Eğitim Yayınları,
Ekim-2013, ss. 545. ISBN: 978-605-5176-30-3
2. Hasan TUTAR, M. Kemal YILMAZ, Ömer EROĞLU, Genel ve Teknik İletişim, Gözden
geçirilmiş ve geliştirilmiş 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 248. Ocak-2014, ISBN:
978-975-02-2690-8
3. Komisyon, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Soru Bankası Tamamı Çözümlü; Ankara;
Pegem Akademi Yayıncılık, Mayıs-2014, ss. 194, ISBN: 978-605-364-748-5
Öğr.Gör. Ali TELLİ
1. Umyos 2013 02-04Ekim 2013 3, Uluslararası Meslek Yüksekokulları sempozyumu
Ardahan
MESLEK YÜKSEKOKULLARI MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMINDAN,
DGS İle İç Mimarlık Fakültelerine Geçişte ÖĞRENCİLERİN Muaf OLDUĞU
DERSLER VE ÖNERİLEN İKMEP ders programı
2. INTERNTATIONAL TRAINING WEEK, 07-11.04.2014 NYSA, POLAND
Ergonomic Principles and Checklists for the Selection of Office Furniture and
Equipment In Vovational School
3. Erasmus Staff Mobilty 01th of June to 07 t of June at the UNIVERSITY OF
LEON/SPAIN
Name of the host ınstituon:
UNIVERSITY OF LEON
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT:
Lecturer Ali TELLİ of Dumlupinar university from Materials and Materials Processing
Technologies Department at Kütahya Vocational School of Technical
389
Has been officially invited to conduct some lessons during his assignment as exchange
(Erasmus program TS).His program at our Institution will be developed between 01th of
June to 07 t of June at the UNIVERSITY OF LEON in Spain
Stamp and Signature
The UNIVERSITY OF LEON in Spain
Öğr.Gör. Arzu AKBULUT
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
(SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)
Akbulut Arzu, Kose Ramazan, Akbulut Abdullah (2014). Technical and Economic
Assessments of Biogas Production in a Family Size Digester Utilizing Different Feedstock
Rotations: Döğer Case Study. International Journal of Green Energy, 11(2), 113-128
Öğr.Gör. Dr. Kadir GÖK
SCI, SSCI, SCIE KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE
YAYINLANMIŞ MAKALELER
1. Gok K, Turkes E, Neseli S, Kisioglu Y (2014) Failure analysis of support during profile
cutting process using horizontal milling machine. Int J Adv Manuf Technol 70 (5-8):11691179. doi:10.1007/s00170-013-5356-4
2. Gok A, Gok K (2014) The Effect on the Cemented Carbide Cutting Tool of Austempering
Process. Trans Indian Inst Met:1-8. doi:10.1007/s12666-014-0389-4
3. Inal S, Taspinar F, Gulbandilar E, Gok K (2014) Comparison of the biomechanical effects
of pertrochanteric fixator and dynamic hip screw on an intertrochanteric femoral fracture
using the finite element method. The International Journal of Medical Robotics and Computer
Assisted Surgery:n/a-n/a. doi:10.1002/rcs.1584
4. Gok K, Buluc L, Muezzinoglu U, Kisioglu Y (2014) Development of a new driller system
to prevent the osteonecrosis in orthopedic surgery applications. J Braz Soc Mech Sci Eng:110. doi:10.1007/s40430-014-0186-3
5. Gok A, Inal S, Taspinar F, Gulbandilar E, Gok K (2014) Fatigue behaviors of different
materials for schanz screws in femoral fracture model using finite element analysis.
390
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 8
(5-6):576-580
6. Gök A, Demirci H, Gök K (2014) Determination of experimental, analytical, and
numerical values of tool deflection at ball end milling of inclined surfaces. Proceedings of the
Institution
of
Mechanical
Engineers,
Part
E:
Journal
of
Process
Mechanical
Engineering:0954408914540633
DİĞER (SCOPUS, EI) ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ
MAKALELER
1. Gök, K., Türkeş, E., Neşeli, S., Sağlam, H., Gök, A., The Validation as Experimental and
Numerical of the Values of Thrust Force and Torque in Drilling Process, Journal of
Engineering Science and Technology Review, 6 (3) (2013) 93 – 99.
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER
1. K. Gök, A. Gök, CNC Freze Tezgâhları İçin DXF Tabanlı Bir Delme Kontrol Sisteminin
Geliştirtmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik bilimleri dergisi, 15:3, 45, 15-22,
2013.
ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
1. İnal S, Taşpınar F, Gök K, Gülbandılar E, Pertrokanterik Fiksatörlerdeki Paralel ve Çapraz
Proksimal Schanz Vida Uygulamasının, İntertrokanterik Femoral Kırık Modelindeki
Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Kıyaslanması, 23. Ulusal Türk
Ortopedi ve Travmataoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, 2013, Antalya.
2. İnal S, Taşpınar F, Gök K, Gülbandılar E, Pertrokanterik fiksatör ile dinamik kalça
vidasının intertrokanterik femoral kırık modeli üzerindeki stabilize edici etkilerinin
biyomekanik olarak sonlu elemanlar yöntemiyle kıyaslanması, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve
Travmataoloji Kongresi, 29 Ekim – 3 Kasım, 2013, Antalya.
KİTAP ÇALIŞMALARI
1. Kadir GÖK, Arif GÖK, AutoCAD 2013, Seçkin Yayıncılık, 2013
2. Kadir GÖK, SolidWORKS 2013, Seçkin Yayıncılık, 2013
3. Kadir GÖK, Arif GÖK, AutoCAD 2014, Seçkin Yayıncılık, 2014
4. Kadir GÖK, Arif GÖK, AutoCAD 2015, Seçkin Yayıncılık, 2014
391
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLENEN BİLİMSEL FAALİYET
SAYILARI
Konferans
Seminer
3
Panel
Sempozyum
2
-
-
Sergi
3
2.4.3. EMET MESLEK YÜKSEKOKULU
1. Yüksekokulumuzda Bulunan Programlar
Çocuk Gelişimi (N.Ö.)
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)
Dış Ticaret (N.Ö.)
Dış Ticaret (İ.Ö.)
İşletme
Muhasebe
Kimya (N.Ö.)
Kimya (İ.Ö.)
Turizm ve Otelcilik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (N.Ö.)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.)
Maliye (N.Ö.)
Maliye (İ.Ö.)
Menkul Kıymetler
2. Meslek Yüksekokulunun Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Yürütme
Kurulu'nun 14. 02. 1994 tarih ve 94.5.332 Sayılı kararıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuz ilk
olarak Emet ilçe Merkezinde bulunan ve daha sonraları Ashaboğlu İlköğretim Okulu olarak
da kullanılmış olan binada eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2008 yılında Üniversite
Rektörlüğümüz, Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi, Yüksekokul Derneğimiz, Kamu
Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Emet Halkının destekleriyle inşa edilen mevcut
binasına taşınmıştır.
392
35.961 m2 açık, 3803 m2 kapalı alana sahip Yüksekokulumuz Kütahya merkezine 100
km uzaklıkta olup, ulaşım Kütahya Merkez Otogarı’ndan sağlanabilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.03.2013 tarih ve 1552 sayılı yazısı ile Maliye
ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği programlarının açılmasına karar verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.03.2014 tarih ve Program açılması, öğrenci
alımı konulu yazısı ile Maliye-50, Maliye İ.Ö.-50, Sağlık Kurumları İşletmeciliği-50, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği İ.Ö.-50 olmak üzere toplam 200 öğrenci alımına onay verilmiştir.
Küresel Dünya'nın kişisel, grupsal ve toplumsal olarak ihtiyaç duyduğu birey, grup ve
toplum olma yolunda mesleki alanlarda bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere uyumluluk
konusunda yüksek standartlara sahip, her platformda talep edilebilecek niteliklere sahip
vasıflı eleman yetiştiren marka bir eğitim kurumu olmaktır.
3. Fiziki Mekanların Dağılımı
Mülkiyeti Emet Belediye Başkanlığı’na ait ilçe merkezinde yaklaşık 35.961.00 m2 lik
açık alan üzerindeki 3803 m2 kapalı alanı olan yeni binasında eğitim-öğretime devam
etmektedir. Yeni ve modern hizmet binamızda 1 Müdür Odası, 1 Adet Özel Kalem Odası, 2
Adet Müdür Yardımcısı Odası, 1 Adet Yüksekokul Sekreteri Odası,1 Adet Santral Odası, 1
Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Kütüphane, 13 Adet Derslik, 2 Anfi, 1 Kimya Laboratuvarı, 3 Adet
İdari Büro, 1 Adet Arşiv, 1 Adet Depo, 1 Adet Toplantı Salonu, 1 Adet Güzel Sanatlar
Topluluğu Faaliyet Odası, 7 Adet Öğretim Görevlisi 1 Adet Misafir Öğretim Elemanı odası
bulunmaktadır.
a) Okulumuzda bulunan Amfi, Derslik, Laboratuvar, Atölye gibi Eğitim alanlarının
sayıları
Anfi
Derslik
Laboratuvar
Atölye
Kütüphane
2
13
2
-
1
b) Okulumuzda Bulunan Anfi, Derslik, Laboratuvar, Atölye gibi Eğitim
alanlarının Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
Amfi
Derslik
Laboratuvarlar
Kütüphane
M2
300
936
220
140
b) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
Basketbol-Voleybol Sahası (1 Adet)
4-Eğitim ve Öğretim İle İlgili Bilgiler
393
a) Meslek Yüksek Okulunda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
EMET MYO
Prof.
Doç.
Yrd.Doç. Öğr.Gr. Arş.Gr.
Uzm. Okut.
SAYI
0
0
0
10
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
10
0
0
0
b) Öğretim Elemanlarının Ders Yükü
2013-2014 GÜZ YARIYILI
Adı Soyadı
Cem GÜLTEKİN
Serkan YÜCEL
İ. Halil SARAÇ
Hikmet Derya ÖZYILMAZ
Vedat ÇETİN
M. Kürşat YANGİL
Rıdvan SEZGİN
Ayşe ERGİN
Reşat KIRMIZI
Adem KARAKAŞ
Gülten ŞEN
Bilal ŞEN
Ertan ASLAN
Uğur SAYLAN
Taner GÜNEY
M. Seçkin BACAK
Figen KARAFERYA
Özge BAYRAM
Faruk Samet AGUŞ
Mehmet UZUN
Bilal ŞEN
Sıra No
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ünvanı
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Elemanı
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EMET MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 BAHAR YARIYILI
Ünvanı
Adı Soyadı
Müdür
Cem GÜLTEKİN
Müdür Yardımcısı
Serkan YÜCEL
Müdür Yardımcısı
İ. Halil SARAÇ
Öğretim Görevlisi
Hikmet Derya ÖZYILMAZ
Öğretim Görevlisi
Vedat ÇETİN
Öğretim Görevlisi
M. Kürşat YANGİL
Öğretim Görevlisi
Rıdvan SEZGİN
Öğretim Görevlisi
Ayşe ERGİN
Öğretim Görevlisi
Reşat KIRMIZI
Öğretim Görevlisi
Adem KARAKAŞ
394
Ders Yükü
0
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
0
12
12
12
12
12
12
12
0
0
Ders Yükü
0
6
6
12
12
12
12
12
12
12
Öğretim Görevlisi
Öğretim Elemanı
Öğretim Görevlisi
Okutman
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
11
12
13
14
15
16
Gülten ŞEN
Bilal ŞEN
Uğur SAYLAN
Figen KARAFERYA
Mehmet UZUN
Bilal ŞEN
12
12
12
12
0
0
c) Programlara Göre Öğrenci Sayıları
I.SINIF
II.SINIF
TOPLAM
EMET MYO
E
K
E
K
E
K
T
Çocuk Gelişimi (N.Ö.)
0
60
1
61
1
121
122
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.)
1
61
0
60
1
121
122
Dış Ticaret (N.Ö.)
32
38
39
59
71
97
168
Dış Ticaret (İ.Ö.)
9
4
20
13
29
17
46
İşletme
0
0
11
20
11
20
31
Muhasebe
0
0
15
16
15
16
31
Kimya (N.Ö.)
38
14
81
9
119
23
142
Kimya (İ.Ö.)
6
4
16
1
22
5
27
Turizm ve Otelcilik
15
7
27
16
42
23
65
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (N.Ö.)
10
39
0
0
10
39
49
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.)
13
37
0
0
13
37
50
Maliye (N.Ö.)
17
31
0
0
17
31
48
Maliye (İ.Ö.)
18
30
0
0
18
30
48
Menkul Kıymetler
0
0
9
5
9
5
14
TOPLAM
N.Ö
112
189
183
186
295
375
670
TOPLAM
İ.Ö
47
136
36
74
83
210
293
159
325
219
260
378
585
963
TOPLAM
d) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
395
BÖLÜM
Çocuk Gelişimi
N.Ö. KIZ
İ.Ö. KIZ N.Ö. ERKEK İ.Ö. ERKEK TOPLAM
65
0
0
0
65
0
49
0
0
49
40
0
21
0
61
0
34
0
37
71
16
0
14
0
30
0
1
0
0
1
12
0
16
0
28
0
1
0
5
6
Menkul Kıymetler ve
Sermaye Piyasası
12
0
12
0
24
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
15
0
5
0
20
Turizm ve Otel
İşletmeciliği
13
0
16
0
29
Turizm ve Otel
İşletmeciliği(İÖ)
0
0
0
1
1
173
85
84
43
385
Çocuk Gelişimi(İÖ)
Dış Ticaret
Dış Ticaret(İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi(İÖ)
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi(İÖ)
TOPLAM
5- Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler
1- Mart 2014 tarihinde Öğr.Gör. Uğur SAYLAN’ın Aile İşletmelerinde Nepotizm ve
Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kütahya’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
adlı makalesi Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:32 Sayı:2 yayınlanmıştır.
2- Temmuz 2014 ayında Öğr.Gör. Uğur SAYLAN’ın Turizmde Rekabet: Seyahat ve
Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik Raporunda Türkiye’ nin ve Avrupa’ nın Değerlendirilmesi
adlı makalesi Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:18 Sayı:1 yayınlanmıştır.
b) Meslek Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer ve
sempozyum gibi bilimsel faaliyetler.
Konferans : 05.11.2013 tarihinde 2013-2014 Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve Yeni Disiplin Yönetmeliği konusunda Meslek Yüksekokulumuz anfisinde
Öğr.Gör.Serkan YÜCEL tarafından konferans verildi.
396
Konferans : 15.04.2014-22.04.2014 tarihleri arasında 15-22 Nisan 2014 Turizm Haftası
etkinlikleri çerçevesinde Turizm Eğitiminde 50. Yıl konulu konferans Meslek
Yüksekokulumuz anfisinde Emet Thermal Otel Müdürü Mesut TERZİLER tarafından verildi.
Konferans : 25.04.2014 tarihinde Cevizdere Zaferinin 92. Yıldönümü konulu konferans
Meslek Yüksekokulumuz anfisinde Ali DUYAN ve Süleyman ÖZSU tarafından verildi.
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
05.09.2013-07.09. 2013 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim
Fakültesinde düzenlenen III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresine “Ortaöğretim Kimya Ders
Kitaplarının Grafikler Açısından Analizi” adlı bildirisiyle Öğr.Gör. Cem GÜLTEKİN katıldı.
Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Öğr.Gör.Cem GÜLTEKİN Anı Eğitim ve Danışmanlık
karafından 25-26 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Bilgisayar Destekli
Nitel Veri Analizi NVIVO 10 Programının Tanıtım Uygulamaları “ çalıştayına katılmıştır.
Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Öğr.Gör.Cem GÜLTEKİN Anı Eğitim ve Danışmanlık
karafından 27-28 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “İleri Düzey NVIVO
Eğitimi” çalıştayına katılmıştır.
d) Meslek Yüksekokulunun Yürüttüğü Projeler : e) Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar:6- 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
a)
b)
c)
d)
e)
Toplam Konferans Sayısı: 3
Toplam Seminer Sayısı: Toplam Panel Sayısı: Toplam Sempozyum Sayısı: Toplam Sergi Sayısı: 1
2.4.4. TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU
1- Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda Yer Alan Programlar
N.Ö.
İ.Ö.
X
-
Dış Ticaret
X
X
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
X
X
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
X
-
İnternet ve Ağ Teknolojileri
X
X
PROGRAMLAR
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
397
Bilgisayar Programcılığı
X
X
Harita Kadastro
X
X
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
-
Lojistik
X
X
Makine
X
X
Otomotiv Teknolojisi
X
X
2- Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nun Genel Değerlendirmesi
Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu 06.09.1993 tarih ve 94.5.332
Sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Okulumuz kurulduğu yıl
“Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” programına öğrenci alınmıştır. Sonraki
yıllarda program ve öğrenci sayısı artırılmıştır. Yüksekokulumuzda 11 normal, 8 ikinci
öğretim programında toplam 2.295 öğrenci bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim faaliyetleri Tavşanlı Merkezinde bulunan ve Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne ait binada başlamış Eylül 2005 tarihine kadar eğitim öğretimi bu binada
sürdürmüştür. Eylül 2005 tarihinden itibaren de, Balıkesir yolu 3. Km’de bulunan kampüs
alanındaki yeni binasına taşınmış bulunmaktadır.
3- Fiziki Mekanların Dağılımı
a-) Okulumuzda Bulunan Anfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Sayıları
Otomotiv Ölçme
Bilgisayar
Elektronik
Anfi Derslik
Laboratuva Tekniği
Laboratuvarı Laboratuvarı
rı
Laboratuvarı
3
13
3
1
Makine
Kütüphan Konferan
Laboratuvarı
e
s Salonu
1
1
1
1
b-) Okulumuzda Bulunan Anfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
M2.
398
Adet
1
Derslikler
68 M2.
4
Derslikler
47 M2.
9
Bilgisayar Laboratuvarları
68 M2.
3
Elektronik Laboratuvarı
97 M2.
1
Otomotiv Laboratuvarı
97 M2.
1
Ölçme Tekniği Laboratuvarı
12 M2.
1
Makine Laboratuvarı
40 M2.
1
Kütüphane
60 M2.
1
Konferans Salonu
300 M2.
1
Anfi
94 M2.
3
c-) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
Yer
M2.
Adet
Kütüphane
212 M2.
1
Konferans Salonu
300 M2.
1
Kantin
600 M2.
399
1
4- Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a-) Meslek Yüksekokulunda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Prof.
Doç.
-
1
Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman
2
19
-
-
3
b-) Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders
Yükü
PROGRAM ADI
NÖ
İÖ
TOPLAM
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
141
-
141
DIŞ TİCARET
114
63
177
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
127
106
233
MAKİNE
191
37
228
BÜRO YÖNETİMİ YÖNETİCİ
ASİSTANLIĞI
140
45
KONTROL VE OTOMASYON
TEKNOLOJİSİ
134
-
HARİTA VE KADASTRO
110
122
232
LOJİSTİK
106
91
197
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
313
198
511
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
79
79
158
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
99
-
99
TOPLAM :
185
134
2295
Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü:
400
ÖĞR.ELEM.SAYISI
DERS
YÜKÜ
1
3
2
12
1
15
1
16
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
6
27
1
28
1
30
1
32
6
33
c-) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
PROGRAM ADI
NÖ
İÖ
TOPLAM
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
141
-
141
DIŞ TİCARET
114
63
177
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ
127
106
233
MAKİNE
191
37
228
BÜRO YÖNETİMİ YÖNETİCİ
ASİSTANLIĞI
140
45
KONTROL VE OTOMASYON
TEKNOLOJİSİ
134
-
401
185
134
HARİTA VE KADASTRO
110
122
232
LOJİSTİK
106
91
197
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
313
198
511
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ
79
79
158
GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ
99
-
99
TOPLAM :
2295
c-) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenci Sayısı
Meslek Yüksekokulumuzda 2013-2014 Öğretim Yılında mezun olan öğrenci sayısı
495 ‘tir.
5-Bilimsel Faaliyetler
a- Makaleler
03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuzdan
makalesi yayınlanan personelimiz olmamıştır.
b- Kongre, Konferans, Seminer ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler
Meslek Yüksekokulumuz akademik personelinden Okt. Bülent CIRIK, 28.02.2014
tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinde “Birinci Dünya Savaşı ve 1915 Olayları”
konulu konferans gerçekleştirmiştir.
c- Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Meslek Yüksekokulumuz akademik personelinden Öğr.Gör. Ahmet ÇELİK, Mart/2014’de
İtalya/İNSODE 2014’e “Görüntü İşleme” konulu bildiri sunmuştur.
Meslek Yüksekokulumuz akademik personelinden Öğr.Gör. Ahmet ÇELİK, Haziran/2014’de
Karabük Üniversitesi İSİTES 2014’e “Görüntü İşleme” konulu bildiri sunmuştur.
Meslek Yüksekokulumuz akademik personelinden Okt. Bülent CIRIK, Sakarya Üniversitesi
Akademik İncelemeler Dergisine “Milli Mücadelede Bitlis ve Çevresi (1918-1921) konulu
bildiri sunmuş ve adı geçen dergide yayınlanmıştır.
Meslek Yüksekokulumuz akademik personelinden Okt. Bülent CIRIK, Osmanlı Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisine “1913 Islahatı Öncesi Doğu Anadoluda Olaylar,
İddialar, Cevaplar” konulu bildiri sunmuş ve adı geçen dergide yayınlanmıştır.
d- Yürütülen Projeler
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında
yürütülen herhangi bir proje olmamıştır.
e- 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında
yayınlanan kitap olmamıştır.
402
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyetler
f-
g- 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Yapılan Toplam Konferans
Sayıları
24.12.2013 tarihinde Okulumuz Konferans Salonunda Öğr.Gör. Atakan UĞRAŞ
tarafından, “Hidrolik ve Isıtmalı Hassas Tutucu Takım Sistemleri” konulu konferans
verilmiştir.
07- 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuz Konferans Salonunda
“Sektörün Öğrenciler İle Buluşması” konulu konferanslar gerçekleştirilmiştir. (2.
Kariyer Günleri kapsamında)
h- 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Yapılan Toplam Seminer
Sayıları
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen seminer olmamıştır.
i- 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Yapılan Toplam Panel
Sayıları
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen panel olmamıştır.
j- 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Yapılan Toplam
Sempozyum Sayıları
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen sempozyum olmamıştır.
k- 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Yapılan Toplam Sergi
Sayıları
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen sergi olmamıştır.
2.4.5. ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
1- Yüksekokulumuzda Bulunan Programlar

Bankacılık ve Sigortacılık (Normal Öğretim)

Bankacılık ve Sigortacılık (İkinci Öğretim)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Normal Öğretim)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İkinci Öğretim)

Lojistik ( Normal Öğretim )

Lojistik (İkinci Öğretim )

Yerel Yönetimler ( Normal Öğretim )

Yerel Yönetimler ( İkinci Öğretim )

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Normal Öğretim)
403
2- Meslek Yüksekokulumuzun Genel Değerlendirmesi ve Hedefleri
Şaphane
Meslek
Yüksekokulu
Dumlupınar
Üniversitesi’ne
bağlı
olarak
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı kararı ile açılarak,
1994 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık
Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Lojistik Programı, Yerel
Yönetimler ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmektedir.
Teknolojinin hızla değiştiği, küreselleşmenin de etkisiyle rekabetin her geçen gün
arttığı günümüzde, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu işgücünün nitelikleri de değişmektedir.
Şaphane Meslek Yüksekokulu olarak dünya ve Türkiye’de yaşanan söz konusu değişimi
yakından takip ediyor ve öğrencilerimizi, bilgi çağının imkânlarını iyi şekilde kullanarak
değer üreten, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı, demokrasimizin gelişmesine katkı
sağlayan, yeniliklere açık, çalışkan, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Modern
bilimin ışığında çağın gereklerine uygun olarak ve tarihsel süreç içerisinde edindiğimiz
değerlere sahip çıkarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, Türkiye’nin dünya üzerinde güçlü bir
ülke olma hedefine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Genç nüfustaki işsizlik oranının %20’lerin üzerinde olduğu ülkemizde, yeterli mesleki
liyakate sahip olmamanın bu durumun en önemli nedeni olduğunu düşünüyoruz. İki yıllık
mesleki eğitim veren Yüksekokulumuz, çalışma hayatında karşılığı olan eğitim müfredatı ile
kazanılan teorik bilgilerin uygulamaya konulabiliyor olmasına büyük önem veriyor ve
öğrencilerimize ilgili programa ilişkin mesleği kazandırıyoruz.
3- Fiziki Mekânların Dağılımı
a)
Yüksekokulumuzda Bulunan Amfi, Derslik Laboratuvar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının
Sayıları
b)
Amfi
Derslik
Laboratuvar
Yemekhane
4
5
3
1
Konferans
Salonu
1
Kütüphane
1
Yüksekokulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuvar, Atölye gibi Eğitim Alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
M2
Amfi 4 Adet
295
Derslik 5 Adet
246
404
Laboratuvar 3 Adet
177
Yemekhane
68
Konferans Salonu
210
Kütüphane
30
Kantin
272
Atölye
0
Toplantı Salonu
25
4-
Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a)
Yüksekokulda Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dağılımı
Bölümü
b)
c)
Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman Toplam
Şaphane MYO
-
-
-
9
-
-
1
Toplam
-
-
-
9
-
-
1
10
Yüksekokulumuz Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Öğrenci Sayısı
Öğretim Elemanı Sayısı
Haftalık Ders Yükü
847
10
30
Bir Öğretim Elemanına
Düşen Öğrenci Sayısı
84,7
Programlara Göre Öğrenci Sayıları
ŞAPHANE MYO
1. Sınıf
II. Sınıf
Toplam
E
K
E
K
E
K
T
33
87
34
85
67
172
239
46
57
36
47
82
104
186
Yerel Yönetimler (NÖ/İÖ)
46
40
45
46
91
86
177
Lojistik (NÖ/İÖ)
37
23
55
49
92
72
164
9
3
15
12
24
15
39
2
1
-
4
2
5
7
6
7
8
14
14
21
35
179
218
193
257
372
475
847
Bankacılık ve Sigortacılık (NÖ/İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı (NÖ/İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası (NÖ/İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(NÖ/İÖ)
İşletme Yönetimi (NÖ/İÖ)
Toplam
d) 2013 – 2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
405
Program
Mezun Sayısı
Bankacılık ve Sigortacılık (NÖ)
39
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
32
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (NÖ)
25
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
30
Yerel Yönetimler (NÖ)
31
Yerel Yönetimler (İÖ)
33
Lojistik (NÖ)
27
Lojistik (İÖ)
33
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası (NÖ)
8
İşletme Yönetimi (NÖ)
8
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (NÖ)
2
Toplam
268
5-
Bilimsel Faaliyetler
a)
Öğretim Elemanlarımızca Yayınlanan Makaleler
1-) “Özel Hastanelerde İlişkisel Pazarlama Uygulaması” Öğr. Gör. H. Feyyaz EBEOĞLUGİL
b)
Yüksekokulumuz Birimleri Tarafından Düzenlenen Kongre, Konferans, Seminer ve
Sempozyum Gibi Faaliyetler
1-
30/10/2013 – Uşak Huzurevine ziyaret yapıldı.
2-
14-17/11/2013 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuzu temsilen Öğr.Gör. Mehmet
TOSUN, Öğr.Gör. Ali Çağrı BURAN ve Lojistik programı öğrencisi Ömer Faruk
EMEKLİ Tüyap 6. Lojistik Endüstri Fuarına katıldı.
3-
21/11/2013 – Kalkınma Bakanlığına teknik gezi yapıldı.
4-
11/12/2013 - Sigortacılık Uygulamaları Semineri yapıldı.
5-
04/12/2013 - Terörle Mücadele konulu konferans verildi
6-
15/03/2014 - Sevgi Evleri Çocuk yuvasına kültürel gezi yapıldı.
7-
1803/2014 Şiir dinletisi ve Anma etkinliği yapıldı.
8-
21/03/2014 Fidan dikimi ve Nevruz kutlaması yapıldı.
9-
16/04/2014 – Akdağ yamaç yürüyüşü etkinliği yapıldı.
10-
30/04/2014 Meslek Yüksekokulumuz Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencileri
tarafından DPU Genel Sekreterliğine teknik gezi yapıldı.
11-
06/05/2014 – Bahar Şenlikleri kapsamında Voleybol, futbol turnuvaları ve eğlence
programları yapıldı.
12-
02/05/2014 – Beyaz Show eğlence programına katılındı.
406
13-
14/05/2014 – Meslek Yüksekokulumuz Yerel Yönetimler programı öğrencileri
tarafından Kütahya İl Özel İdaresine teknik gezi yapıldı.
c)
Üniversitemiz dışında sunulan bildiri bulunmamaktadır.
d)
Yüksekokulumuzun yürüttüğü proje bulunmamaktadır.
e)
Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 eğitim öğretim yılında
yayınlanan kitap
bulunmamaktadır.
6-
2013-2014 Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
a)
Seminer 1 adet
b)
Konferans 1 adet
c)
Gezi 6 adet
d)
Anma Programı 1 adet
e)
Kültür Sanat Spor faaliyet 4 adet
2.4.6. ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
1- Yüksekokulumuzda yer alan bölümler
- Muhasebe (NÖ-İÖ)
- Süt ve Ürünleri (NÖ)
- Gıda Teknolojisi (NÖ-İÖ)
-Gıda Kalite Kontrol ve Analizi (NÖ-İÖ)
- İşletme (NÖ-İÖ)
- Lojistik (PASİF)
-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (NÖ)
- Basın ve Halkla İlişkiler (PASİF)
2- Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nun genel durumu:
Altıntaş MYO Yükseköğretim yürütme kurulunun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı
kararı ile eğitim öğretime başlamıştır.
Türk sanayinin ihtiyacı olan insan gücünde ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla
1994 - 1995 öğretim yılında faaliyete başlayan meslek yüksekokulumuz iki yıllık ön lisans
düzeyinde eğitim veren bir kurumdur.
Altıntaş Meslek Yüksekokulu kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke
çevre ve uygulama alanındaki vasıflı ara eleman ihtiyacının karşılanması, insan gücü ile
407
eğitim unsurları arasında bağ kurulması için örgün eğitim bazında eğitim-öğretimi
sürdürmektedir.
Yüksekokulumuz Altıntaş ilçesine 3 km, Kütahya ya 38 km mesafede kendine ait hizmet
binasında eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Modern eğitim standartlarında eğitim
vermeye çalışan yüksekokulumuzda tam donanımlı bir bilgisayar laboratuvarı ve
kütüphanemiz bulunmaktadır.
Misyonumuz
Yüksekokulumuzun misyonu, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı,
çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı,
pozitif enerji yayan, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan
nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Vizyonumuz
Yüksekokulumuzun vizyonu, kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak, yetiştirdiği
örnek insanlar ve ürettiği projelerle ülke ekonomisine katkı sağlayan lider bir yüksekokul
olmaktır.
3 – Fiziki Mekanların Dağılımı ve metrekare olarak büyüklükleri
Fiziki Durum :
Kullanımı Dumlupınar Üniversitesine ait 500 dönüm arazi üzerinde bulunan Altıntaş
Meslek Yüksekokulu 1500 m² kapalı alanda tek katlı binada öğretime devam etmektedir. 7
sınıfımız ,1 kantinimiz,1 yemekhanemiz 1 bilgisayar laboratuarımız, 1 gıda laboratuarımız
mevcuttur.
Bir futbol sahamız, Basketbol ve voleybol sahamız mevcuttur.
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Labaratuar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Sayıları
Amfi
Derslik
1
7
Gıda
Bilgisayar
Laboratuarı
Laboratuarı
1
1
408
Atölye
Kütüphane
-
1
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Labaratuar, Atölye gibi Eğitim
Alanlarının Metrekare olarak büyüklükleri
Yer
Metrekare
Derslik
420
Bilgisayar Labaratuarı
60
Gıda Laboratuarı
60
Kütüphane
60
Amfi
340
c) Ortak eğitim alanı yoktur.
4 – Eğitim Öğretim ile İlgili Bilgiler
a) Meslek Yüksekokulumuzdaki Öğretim Elemanı Dağılımı
Gıda Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Sistemleri
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
1 Doç.Dr. 2 Öğr. Gör.
2 Öğr. Gör.
2 Öğr. Gör.
1 Yrd. Doç. Dr.,1 Öğr. Gör.
1 Öğr. Gör.
1 Okutman
b) Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders
Yükü
HAFTALIK DERSİ
Öğretim Elemanı
Güz Dönemi
Doç. Dr. Muhammet DÖNMEZ
23
Öğr.Gör.A.Sinan KILIÇOĞULLARI
34
Öğr. Gör. Yusuf KOLCU
33
Okutman Fatma DEĞİRMENCİ
6
Öğr. Gör. Mehtap CANKURTARAN
29
Öğr. Gör. Turgay İPEK
10
Yrd. Doç. Dr. Saadet ÇELİKÖZLÜ
18
Yrd.Doç.Dr. Rıfat KARAKURT
12
409
Bahar Dönemi
15
28
31
6
34
14
21
0
Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR
Öğr. Gör. Seval AYGÜN
Öğr. El. Firdevs UÇKUN
Okutman Mehmet ÇELİK
Öğr. Gör. Ömer KARAKAŞ
Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜLBANDILAR
Öğr. Gör. Fulya MISRDALI YANGİL
Öğr. Gör. Kürşat YANGİL
Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞEN
Öğr. El. Taha GÜNEŞ
Öğr. Gör. Sevcan ÇİMENCİ
Öğr. Gör. Meryem USLU
Öğr.Gör. Nihal ÖZTOP
Öğr. Gör. Aytekin KAYA
Öğr. El. Mehmet Ali İNAN
23
35
10
8
14
27
15
8
12
6
0
0
0
0
0
0
19
0
6
21
30
15
8
37
6
19
21
12
8
3
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
N.Ö.
İ.Ö.
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
62
6
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
22
-
Süt ve Ürünleri
23
-
Gıda Teknolojisi
92
12
Gıda Kalite Kontrol ve
Analizi
92
56
İşletme
124
2
Toplam
415
76
PROGRAM ADI
491 Öğrenci
GENEL TOPLAM
d) 2013 – 2014 Öğretim yılı mezun öğrenci sayısı 159 dür. 2013-2014 Eğitim
Öğretim döneminde Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerin listesi
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Öğrenci No
Soyadı
Adı
Program
410
Ayrılış
Tarihi
201234781001
AÇIKALIN
HAZEL
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781002
Alev
Ebru
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781003
Aslan
Ayşe
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781004
Aşcıoğlu
Seher
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781006
Battaloğlu
Esra
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781007
Baykal
Fatma
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781011
Çalıkoğlu
Oğuz
Gıda Kalite Kontrolü
30.6.2014
201234781012
Çamyıkar
Fatma
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781014
Çintan
Merve
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781016
Doğan
Dilara
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781019
Engür
Cengiz
Gıda Kalite Kontrolü
30.6.2014
201234781020
Eren
Onur
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781023
Güler
Emre
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781028
Karabacak
Şule
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781029
Karaca
Fatma
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781030
Keskin
Burak
Gıda Kalite Kontrolü
30.6.2014
201234781031
Akgün
Habibe
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781033
Özdemir
Ayşegül Safiye
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781036
Sakarlı
Gülşah
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781037
Sarı
Kübra
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781039
Sartık
Halime
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781040
BAŞCI
NESLİHAN
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781043
Şenses
Kadriye Ezgi
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781044
Tuğ
Bünyamin
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781046
Yetmişbir
Kürşat
Gıda Kalite Kontrolü
30.6.2014
201234781048
Yılmaz
Kübra
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
411
201234781051
Atıcı
Ayşegül
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781055
Kurnaz
Merve
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781057
Tunalılı
Serhan
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234781058
Uykun
Yaşar Yasemin
Gıda Kalite Kontrolü
18.6.2014
201234782006
Baysal
Sümeyye
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
30.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
30.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
MEHMED
FATİH
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Dilek
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
18.6.2014
201234782014
201234782018
201234782020
201234782022
201234782023
201234782026
201234782027
201234782031
201234782032
201234782033
201234782035
201234782036
201234782037
201234782038
Daşcı
Gümüş
Kanat
Kazak
Kıvrak
Mollahamzaoğlu
Soylu
ŞAHİN
ŞEN
TAŞTAN
Yekrek
YELDEMEZ
Yıldırım
Yılmaz
Semiha
Merve
Recep
Özlem
Sibel
Yunus Emre
Meryem
HAKKI
ORHAN
SÜLEYMAN
Betül
Ayşe
412
Kontrolü(İÖ)
201234782039
201234782045
201234782046
Yılmaz
Yıldırım
Eşme
Dilara
Gonca
Gözde
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
Gıda Kalite
Kontrolü(İÖ)
18.6.2014
201134691001
AKBULUT
GAMZE
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691008
BEŞER
ÜMİT
Gıda Teknolojisi
13.2.2014
201134691019
KIYAK
ECEHAN
Gıda Teknolojisi
13.2.2014
201134691024
KURT
ERKAN
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691029
ÖZDEMİR
KEMAL
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691030
ÖZOĞUZ
EMİNE
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691032
ŞEKER
HASAN
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691035
TOSUN
SANİYE
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691038
ÜNAL
ZELİHA
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691042
ÇINAR
HACER
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201134691047
YILDIZ
ŞERİFE
Gıda Teknolojisi
4.9.2013
201234691001
ALACA
BURCU
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691002
ALGAN
KEVSİRE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691003
ALTINKANAT
HALİME
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691004
ARVUZ
ÜMMÜGÜLSÜM Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691005
BAYRAM
AYŞE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691008
COŞKUN
NERGİS
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691012
ÇÖTEN
BEYZA
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691013
DEMİRDEL
BETÜL
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691014
DEMİRPOLAT
NECMİYE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691021
KARAKURT
HASİBE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
413
201234691024
KIRLAY
TUĞÇE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691025
KUŞ
BETÜL
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691026
METİN
HANİFE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691028
ÖREN
ULVİYE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691029
ÖZYAĞMAN
SENA
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691030
POLAT
ELİF
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691032
SÜLEYMANOĞLU ENİS
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691033
TAÇ
AYÇA
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691035
TUĞLU
MELTEM
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691036
ULUDAŞ
ÖZNUR
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691037
URHAN
EMEL
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691039
BAYRAM
ELİF
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691040
BİLİR
ESRA
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691043
DİLMEN
GÜLCAN
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691045
BİLGİÇ
MERVE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691046
MERCAN
MERVE
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234691047
KAMBUR
SERAP
Gıda Teknolojisi
18.6.2014
201234692004
Arslan
Leyla
Gıda Teknolojisi(İÖ)
18.6.2014
201234692005
Gürsoy
Sümeyra
Gıda Teknolojisi(İÖ)
18.6.2014
201234692010
Şen
Kamil
Gıda Teknolojisi(İÖ)
30.6.2014
201234692013
Demir
Halil İbrahim
Gıda Teknolojisi(İÖ)
18.6.2014
201034171003
AKSU
ERSAN
İşletme Yönetimi
4.9.2013
201034171007
AYŞAKAR
PINAR
İşletme Yönetimi
22.10.2013
201034171018
ERBAŞ
BEHİYE
İşletme Yönetimi
22.10.2013
201134171003
AKDEMİR
LEYLA
İşletme Yönetimi
22.10.2013
201134171008
BAŞ
DÖNDÜ
İşletme Yönetimi
22.10.2013
201134171012
ÇELEBİ
GİZEM
İşletme Yönetimi
22.10.2013
414
201134171020
KIVIRCIK
REYHAN
İşletme Yönetimi
4.9.2013
201134171023
MENGÜ
EBRU
İşletme Yönetimi
4.9.2013
201134171030
PEKMEZCİ
GÜLÇİN
İşletme Yönetimi
22.10.2013
201134171034
SUBAŞİ
TÜLAY
İşletme Yönetimi
13.2.2014
201134171037
TEMEL
AHMET FAZIL
İşletme Yönetimi
4.9.2013
201134171043
AYAZ
SİBEL
İşletme Yönetimi
4.9.2013
201134171045
GÜÇLÜ
GÜLŞAH
ZEHRA
İşletme Yönetimi
AHMET
BERKAY
İşletme Yönetimi
201134171050
NARİN
22.10.2013
28.4.2014
201134171055
YILMAZ
TUĞBA
İşletme Yönetimi
22.10.2013
201234171001
AKBULUT
ÖZAY
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171004
Altınata
Ali Osman
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171006
ATEŞ
KÜBRA NUR
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171010
Coşgun
Fadime
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171012
Çakır
Merve
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171013
Çetinkaya
Yeşim
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171016
DURKAYA
TUĞÇE
İşletme Yönetimi
30.6.2014
201234171022
Halkapınar
Kübra
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171025
Kaya
Aycan
İşletme Yönetimi
30.6.2014
201234171026
Köseoğlu
Nihal
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171027
Kumral
Coşkun
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171035
Özkan
Murat
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171037
PINAR
EVRİM NESİBE
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171040
Telli
Yağmur
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171043
YILDIRIM
HARUN
İşletme Yönetimi
30.6.2014
201234171051
Tınaz
Kübra
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171053
ARPACI
MEHMET CAN
İşletme Yönetimi
18.6.2014
415
201234171055
Arslan
Samet
İşletme Yönetimi
18.6.2014
201234171061
ESGİCİOĞLU
YEŞİM
İşletme Yönetimi
18.6.2014
200534131049
Tekin
Yasin
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
13.2.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
4.9.2013
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
4.9.2013
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
22.10.2013
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
30.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
4.9.2013
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
13.2.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
20.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
201034631028
201134631001
201134631004
201134631009
201134631016
201134631026
201234631003
201234631007
201234631008
201234631012
201234631014
201234631020
201234631021
201234631022
201234631028
FERİK
AKKOÇ
AKAN
Başpinar
DİNLEMEZ
Tat
ATGIN
Demir
Derici
Dural
GÜNDOĞDU
Özden
Sadıç
Sarıal
Ünal
ÖKKEŞ FATİH
İSMAİL
SEDA
Fadime
ORHAN
Müjdat
AVNİ
Mustafa
Aslı
Emine
CEYLAN
Kübra
Şükran
Burcu
Nurşen
416
201234631033
201234632003
201234632012
Sarıosman
CANSEVEN
Özkaya
Mustafa
İBRAHİM
Hasibe Büşra
Muhasebe ve Vergi
Uyg.
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uy(İÖ)
18.6.2014
Muhasebe ve Vergi
Uy(İÖ)
18.6.2014
201134681004
EGE
SABRİ
Süt ve Ürünleri
13.2.2014
201134681007
ÖZHAN
BURAK
Süt ve Ürünleri
22.10.2013
201134681011
SÖLPÜK
FEHİME
Süt ve Ürünleri
13.2.2014
201134681015
SONSAYAR
EZGİ
Süt ve Ürünleri
13.2.2014
201234681003
ALTINER
BETÜL
Süt ve Ürünleri
18.6.2014
201234681008
KARADAŞ
OSMAN
Süt ve Ürünleri
30.6.2014
201234681012
TÜRK
SEMA
Süt ve Ürünleri
30.6.2014
201234181001
ALBAYRAK
YASİN
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
30.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
18.6.2014
201234181005
201234181009
201234181014
201234181015
201234181016
201234181018
201234181019
201234181020
Badır
Demirhan
KILIÇ
SAĞLAMDEMİR
Selvi
Şimşek
Tosundereoğlu
YÜCE
Gülcan
Çiğdem Serenay
İBRAHİM
KÜBRA
Fatma
Bahar
Gülay
MERVE
417
5- Bilimsel Faaliyetler
a) MAKALE

Uysal, K. Köse, E. Bülbül, M. Dönmez, M. Erdoğan, Y. Koyun, M. Ömeroğlu, Ç. ve
F. Özmal .”The comparison of heavy metal accumulation ratios of some fish species
in Enne Dame Lake (Kütahya/Turkey).” Environtmental Monitoring Assestment,157
(1-4), 355-362 (2009)

Mısırdalı Yangil, F., Baş. M., Aygün, S., (2013),“Genel ve Örgütsel Sinisizm
Düzeylerinin Tespiti: Turizm Sektörü Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Anket
Çalışması” , 14. Uluslararası Ekonometri. Yöneylem Araştırması ve İstatistik
Sempozyumu, Saray Bosna Bosna.

Mısırdalı Yangil, F., (2013). Yönetim. İşletme Yönetimi. Edi: Kenan Mehmet Ekici.
Yargı Yayınevi. 2. Baskı. Ankara.

Mısırdalı Yangil, F., Baş. M.. Avgün, S., (2014),“Genel ve Örgütsel Sinisizm
Bağlamında Otel Çalışanları Üzerine Bir İnceleme”, Optimum Ekonomi ve Yönetim
Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:l.

Aydın, S., Yangil, K. (2013) “Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Edimsel
Sınıflandırılması”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literatüre and History of Turkish or Turkic Volume: 8/1 Winter, p.829-841,
ANKARA-TURKEY
Erkan Çakır, Zekeriya Sarıhan, Nazlı Özcan Sarıhan: Yerel Yönetimlerde Suç
Önleme Politikası Olarak Farklılıkların Yönetimi: Seferihisar Belediyesinde Bir
Uygulama, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı I): 227231,2014

b) KONGRE, KONFERANS, SEMİNER ve SEMPOZYUM
 Yok
c) ÜNİVERSİTE DIŞINDA SUNULAN BİLDİRİLER

Erkan Çakır, Zekeriya Sarıhan, Nazlı Özcan Sarıhan: Yerel Yönetimlerde Suç
Önleme Politikası Olarak Farklılıkların Yönetimi: Seferihisar Belediyesinde Bir
Uygulama, Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013, Karaman

Erkan Çakır, Nazlı Özcan Sarıhan, Zekeriya Sarıhan: Farklılıkların Yönetimi
Bağlamında Örgütsel İletişimin Stratejik Önemi, III. Uluslararası İletişim
Sempozyumu, 4-6 Haziran 2014, Kırgızistan

Zekeriya Sarıhan, Nazlı Özcan Sarıhan, Erkan Çakır; Postmodern Dönemde Tüketim
Kültürünün Değişmesinde İletişimin Stratejik Önemi, III. Uluslararası İletişim
Sempozyumu, 4-6 Haziran 2014, Kırgızistan

Aysel Gülbandılar, Muhammet Dönmez, Mehtap Cankurtaran, Nazmiye Zengin
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Kesme Makarna (17-19 Nisan 2014) P037 Adana
418

Dilara Yılmaz, Muhammet Dönmez, Mehtap Okur, Aysel Gulbandılar Sarı Kiraz
Ve Taflan Kavurması-Tuzlaması (17-19 Nisan 2014) P038 Adana

Aysel Gülbandılar, Muhammet Dönmez, Mehtap Cankurtaran, Sıdıka Nur
Kıyak,Yeliz Dağlı, Ümran Zeren, Muammer Arıburnu İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım
Ve Gıda Kongresi(Türkçe) Fonksiyonel Bir Gıda: Şifalı Toplar Cilt:2 Sayfa:219-(24ekim 2013) Niğde

Aysel Gülbandılar İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Ve Gıda Kongresi(Türkçe) KütahyaAltıntaş İlçesi Halk Pazarında Tüketime Sunulan Peynirlerin Mikrobiyolojik
Kalitesinin Belirlenmesi (Türkçe) Cilt:2 Sayfa:154-(2-4ekim 2013)Niğde

Aysel Gülbandılar, Muhammet Dönmez, Kazım Uysal, Mehtap Cankurtaran
(İngilizce) The 2nd İnternational Symposıum On "Traditional Foods From Adriatic To
Caucasus"24-26 October 2013 Tfp_ 1692 Makedonya Struga

Mehtap Cankurtaran, Muhammet Dönmez, Kazım Uysal, Aysel Gülbandılar
(İngilizce) The 2nd İnternational Symposıum On "Traditional Foods From Adriatic To
Caucasus" 24-26 October 2013 Tfp_ 1682 Makedonya Struga
d) Fakültenin/ Yüksekokulun/ Meslek Yüksekokulunun Yürüttüğü Projeler
 Yok
e) Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
 Yok
6) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
a) 03 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014 Tarihleri Arasında Yapılan Toplam Konferans
Sayıları

Yok
b) 03 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014tarihleri Arasında Yapılan Toplam Seminer Sayısı

Yok
c) 03 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014tarihleri Arasında Yapılan Toplam Panel Sayısı

Yok
d) 03 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014tarihleri Arasında Yapılan Toplam Sempozyum
Sayısı

Yok
e) 03 Eylül 2013 İle 14 Ağustos 2014tarihleri Arasında Yapılan Toplam Sergi Sayısı

Yok
419
2.4.7 HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Hisarcık Meslek Yüksekokulunda Yer Alan Programlar
1-Programlar
- Pazarlama*
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları*
- İşletme Yönetimi
- Emlak ve Emlak Yönetimi (N.Ö.)
- Emlak ve Emlak Yönetimi (İ.Ö.)*
- Lojistik (N.Ö.)
- Lojistik (İ.Ö.) *
- Dış Ticaret (N.Ö.-İ.Ö)
-Yerel Yönetimler (N.Ö.-İ.Ö)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (N.Ö.-İ.Ö)
-İnsan Kaynakları Yönetimi (N.Ö.-İ.Ö
* Yeni öğrenci alınmamaktadır.
Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
2-Meslek Yüksekokulumuzun Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
Ulusal ve çağdaş bir Meslek Yüksekokulu anlayışıyla yapılanan okulumuz,
öğrencilerimizin nitelikli birer meslek sahibi yapılmasında ve uluslararası rekabetin her
alanında, ülkemizin dünyanın en ileri ve saygın ülkesi olması yolunda, üzerine düşen
görevleri yerine getirme sorumluluğunu kendine misyon edinmiştir. Bu bağlamda,
sunduğumuz eğitim-öğretim hizmetlerinin hedefi, öğrencilerimizi dört yarıyıllık yoğun ön
lisans programları sonucunda, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, tüm
işletmecilik faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütebilecek, yöneticilik yapabilecek elemanlar
haline getirmektir. Bu amaçla, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında hazırlanan eğitimöğretim planları, verilen teorik derslerin yanı sıra, zorunlu ve işbaşında eğitim prensibine
bağlı staj ve mesleklerinin alt alanlarında uzmanlaşma imkanı veren yoğunlaşma programları
ile desteklenmiştir. Meslek Yüksekokulumuzun tüm programları, ilgili veya yakın dalda
lisans tamamlamak isteyen öğrencilerin amaçlarına uygun biçimde hazırlanmıştır.
Yükseköğretimin sadece derslerden ibaret olmadığının bilinciyle, bilimsel toplantı,
araştırma ve gezilerin yanı sıra, kişilik gelişimindeki olumlu katkıları yadsınamayan sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin de düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
420
3-Fiziki Mekanların Dağılımı
a) Okulumuzda Bulunan Anfi, Derslik, Laboratuar, Atölye vb. alanların sayıları
Mekanlar
Anfi
Sınıf
Laboratuar
Kütüphane
Kantin
4
18
2
1
1
Adeti
b) Okulumuzda Bulunan Anfi, Derslik, Laboratuar, Atölye vb. alanların Metrekareleri
Anfi
Sınıf
Laboratuar
Kütüphane
Kantin
770
1250
170
70
200
Mekanlar
Metrekaresi
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı: Yoktur.
4- -Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
Meslek Yüksekokulumuz 2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılında Pazarlama NÖ*-İÖ*
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NÖ*-İ.Ö*, İşletme Yönetimi NÖ-İ.Ö* Emlak ve Emlak
Yönetimi NÖ-İÖ* Lojistik NÖ-İÖ*, Dış Ticaret N.Ö.-İ.Ö. Yerel Yönetimler N.Ö-İ.Ö, Halkla
İlişkiler N.Ö-İ.Ö, İnsan Kaynakları Yönetimi N.Ö-İ.Ö Programları ile eğitim öğretim
faaliyetlerine devam etmektedir. Halen Meslek Yüksekokulumuz Programlarında 501’sı
Bayan ve 420’si Erkek olmak üzere toplam 921 öğrencimiz bulunmaktadır.
* Yeni öğrenci alınmamaktadır.
a) Meslek Yüksekokulumuzda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Bölümü
Prof.
Doç.
Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzm.
Okut.
Hisarcık MYO
-
-
1
11
-
-
-
Toplam
-
-
1
11
-
-
-
b) Meslek Yüksekokulumuzda Ders Veren Öğretim Elemanlarımızın Haftalık Ders
Yükü
421
Meslek Yüksekokulumuzdaki Haftalık
Ders Yükü
S.N.
Öğretim Elemanı
1
Yrd.Doç. Dr.Aykut ACAR (Müdür)
0 Saat
2
Öğr.Gör. Ömer ALTAŞ (Müdür Yrd.)
6 Saat
3
Öğr.Gör. Hüseyin YILMAZ (Müdür Yrd.)
6 Saat
4
Öğr.Gör. Sezai BÜLBÜL
12 Saat
5
Öğr.Gör. Vasfi KAHYA
12 Saat
6
Öğr.Gör. Hüseyin OĞUZ
12 Saat
7
Öğr.Gör. Emin HANTEKİN
12 Saat
8
Öğr.Gör.Dr.Burcu MUCAN
12 Saat
9
Öğr.Gör. Yeşim KOÇYİĞİT
12 Saat
10
Öğr.Gör. Fatih AKBEY
12 Saat
11
Öğr.Gör. Ahmet ÖZKAN
12 Saat
12
Öğr.Gör. Mevlüt KIRIKÖZ
12 Saat
13
Okt.M.Seçkin BACAK
12 Saat
14
Öğr.Elm. Ali TEKİN
0 Saat
15
Öğr.Elm. Hasan KİLİTÇİ
0 Saat
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
HİSARCIK
MYO
I SINIF II SINIF TOPLAM
K
E
K
E
İşletme yönetimi (N.Ö)
4
9
13
18
Emlak ve Emlak Yönetimi (N.Ö)
5
15
18
Emlak ve Emlak Yönetimi (İ.Ö)
1
2
Lojistik (N.Ö)
28
Lojistik (İ.Ö)
2
422
E
TOPLAM
17
27
44
35
23
50
73
3
1
4
3
7
33
37
49
65
82
147
-
11
16
13
16
29
K
Yerel Yönetimler (N.Ö)
32
15
34
15
66
30
96
Yerel Yönetimler (İ.Ö)
11
17
10
17
21
34
55
Halkla İlişkiler (N.Ö)
32
13
33
12
65
25
90
Halkla İlişkiler (İ.Ö)
31
13
18
14
49
27
76
İnsan Kaynakları Yönetimi (N.Ö)
33
9
43
10
76
19
95
İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö)
19
7
13
10
32
17
49
Dış Ticaret (N.Ö)
27
31
15
29
42
60
102
Dış Ticaret (İ.Ö)
3
3
10
8
13
11
24
Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö)
-
3
9
6
9
9
18
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İ.Ö)
-
-
1
Pazarlama (N.Ö)
-
-
2
8
2
8
10
Pazarlama (İ.Ö)
-
-
3
2
3
2
5
228
170
273
250
501
420
921
Toplam
1
d) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Program
Bayan
Erkek
Toplam
İşletme yönetimi (N.Ö)
12
5
17
Emlak ve Emlak Yönetimi (N.Ö)
18
17
35
Emlak ve Emlak Yönetimi (İ.Ö)
3
11
14
Lojistik (N.Ö)
27
18
45
Lojistik (İ.Ö)
8
17
25
Dış Ticaret (N.Ö)
33
19
52
Dış Ticaret (İ.Ö)
26
24
50
423
1
Yerel Yönetimler (N.Ö)
30
12
42
Yerel Yönetimler (İ.Ö)
23
16
39
Halkla İlişkiler (N.Ö)
30
9
39
Halkla İlişkiler (İ.Ö)
27
10
37
İnsan Kaynakları Yönetimi (N.Ö)
33
5
38
İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö)
15
4
19
Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö)
6
6
12
Pazarlama (N.Ö)
-
2
2
291
175
466
Toplam
5-Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler
- Mucan, B. Uzar, C.(2014), “ Managing Sustainability Risks and Opportunities in
Finance and Marketing”, International Journal of Business and Management Studies, 6(1):
75-86.
Öğr.Grv.Vasfi KAHYA, Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik
Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Manas Journal of Social
Studies, Vol:3 No:9, 2014
Öğr.Grv.Vasfi KAHYA, KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına Katılan Katılımcıların
Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan Araştırması, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.8,
S.9, 2014
Öğr.Grv.Vasfi KAHYA, Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kamu Çalışanlarının
Motivasyonuna Etkisi: Eti Maden İşletmelerinde Bir Uygulama, Optimum Ekonomi Ve
Yönetim Bilimleri Dergisi C.1, S.1, 2014
Öğr.Grv.Vasfi KAHYA, A Research Regarding to the Relationship between Economic
Literacy and Consumer Preferences in Knowledge Economy, European Journal of Research
on Education, 2(Special Issue 6), 1-13, 2014
b) Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu/ Birimleri tarafından düzenlenen
kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetler
Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Burcu MUCAN 04-06 Ekim 2013
tarihinde İzmir’de yapılacak olan ‘’Sürdürülebilirliğin Risk ve Fırsatlarının Finans ve
Pazarlamada Yönetilmesi (Managing Sustainability Risks and Opportunities in Finance and
Marketing), Uluslararası İşletme, Yönetim, Ekonomi ve Finans Konferansı (CBMEF-2013
424
International Conference on Business, Management, Economics and Finance) konulu
konferansa katılmıştır.
24.10.2013 tarihinde Meslek Yüksekokulumuz Amfisinde DPÜSEM ve Yargı Yayınevi
işbirliği ile Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir.
Meslek Yüksekokulumuz amfi II’ de Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 18.12.2013 tarihİnde
öğleden önce Hisarcık ve Emet ilçelerinin idarecilerine öğleden sonra Hisarcık halkına ve
çiftçilere yönelik konferans düzenlenmiştir.
Meslek Yüksekokulumuz kütüphanesinde 03.01.2014 tarihinde Kütahya Valisi Şerif
YILMAZ Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine seminer verdi.
Meslek Yüksekokulumuz Sekreteri Arif KÖYLÜ Devlet Personel Başkanlığı ve TODAİE
Genel Müdürlüğü tafafından 03.02.2014-07.02.2014 tarihleri arasında TODAİE Enstitüsü’nde
düzenlenen ‘’Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitim Programı’’ Seminerine
katılmıştır.
20.02.2014 Perşembe günü Meslek Yüksekokulumuz amfisinde Meslek Yüksekokulumuz
personel ve öğrencilerine Kütahya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ‘’Afet Bilinci’’
Semineri verildi.
06.03.2014 Perşembe günü Meslek Yüksekokulumuz amfisinde Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘’Gençlik ve Güvenli Gelecek’’ seminerleri
kapsamında Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine ‘’Terör ve Organize Suç Örgütleri’’
konusunda Seminer verildi.
Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Ahmet ÖZKAN, 5-22 Haziran 2014 tarihleri
arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde bulunan Barselona Autonoma Üniversitesi
(Universitat Autonoma Barcelona)’ nda ‘’Uluslararası Akademik Disiplinler Konferansı’’
çerçevesinde sunum gerçekleştirdi.
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Yrd.Doç.Dr. Aykut ACAR’ ın ‘’Kadroluluk ve
Sözleşmelilik Kavramları Ekseninde Türkiye’ de Kamu İstihdamı Üzerine Bir Tartışma’’
konulu bildirisi, Kuşadası’nda düzenlenen Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresinde
(YEBKO 2013), 5 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Yrd.Doç.Dr.Aykut ACAR
Meslek Yükskeokulumuz Öğretim görevlisi Fatih AKBEY “aşırı tepki verme ve
fiyat/kazanç oranı anomalilerinin birlikteliğinin testi: borsa istanbul örneği” konulu bildiriyi
02-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen 4. Küreselleşme sürecinde Kafkas
ve Merkezi Asya konulu kongrede sunmuştur
d) Fakültenin/ Yüksek Okulun/Meslek Yüksek Okulunun Yürüttüğü Projeler
(Yoktur)
e) Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
(Yoktur)
425
6- 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları:
Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
konferans sayısı: (3)
Biriminizde 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam seminer
sayısı: (5)
Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam bildiri
sayısı: (2)
Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
sempozyum sayısı: (Yoktur)
Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam panel
sayısı: (Yoktur)
Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam sergi
sayısı. (Yoktur)
2.4.8. PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU
A – Programlar
1- Yüksekokulumuzda Bulunan Programlar
S.No
1
2
3
4
5
6
7
Program Adı
Gıda Teknolojisi ( N.Ö)* + (İ.Ö)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( N.Ö )* + (İ.Ö)
Gaz ve Tesisat Teknolojisi ( N.Ö ) + (İ.Ö)
Makine, Resim ve Konstrüksiyon ( N.Ö )* + (İ.Ö)
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Teknolojisi ( N.Ö ) + (İ.Ö)
Aşçılık Hizmetleri ( N.Ö ) + (İ.Ö)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ( N.Ö ) + (İ.Ö)
* Öğrencisi bulunan programlar
B – Öğretim Elemanı Dağılımı
Program Adı
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve
Soğutma Teknolojisi
Makine, Resim ve
Konstrüksiyon
-
Prof. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr.
-
-
-
Öğr.
Gör.
4
2
-
-
-
2
-
-
-
1
-
1
C – Bilimsel Faaliyetler
426
Okt.
-
Öğretim elemanlarımız tarafından yayınlanan makale bulunmamaktadır.
Yüksekokulumuz birimleri tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer,
sempozyum ve diğer etkinlik türleri;
Tarih
Yer
Adı - Konusu
Konuşmacılar-Katılımcılar
14.10.201
3
20.11.201
3
25.11.201
3
26.11.201
3
06.12.201
3
12.12.201
3
20.12.201
3
26.12.201
3
14.01.201
4
21.01.201
4
13.02.201
4
21.03.201
4
28.03.201
4
10.04.201
4
21.04.201
4
29.04.201
4
05.05.201
4
26.05.201
4
Pazarlar MYO
Hedefler İçin Planlı
Çalışma
Obezite ve Beslenme
Öğr.Gör.Yasin DEMİRHAN
Etkinlik
Türü
Seminer
Öğr.Gör.Zeynep ŞİMŞEK
Seminer
Gmp (İyi Üretim
Uygulamaları)
Zamanı Yönetimi
Öğr.Gör.Duygu SOLMAZ
Seminer
Öğr.Gör.A.Bilgen AKSOY
Seminer
Öğr.Gör.Zeynep ŞİMŞEK
Seminer
İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojisi Prog. Öğrencileri
Öğr.Gör.Duygu SOLMAZ
Teknik Gezi
Öğr.Gör.Yasin DEMİRHAN
Seminer
Öğr.Gör.Ersen DALBAŞI
Seminer
Öğr.Gör.Ersen DALBAŞI
Seminer
Pazarlar MYO
Plastik Ambalajlar ve
Doğaya Etkileri
Pazarlar Entegre Soğuk
Hava Deposu
Kosher ve Helal Gıda
Kuralları
Soğutmada
Yeni
Teknolojiler
Kişisel Finans ve Para
Yönetimi
Parayı Doğru Harcama ve
Tasarruf Etme Yolları
Enerji
Öğr.Gör.A.Bilgen AKSOY
Seminer
Pazarlar MYO
Nevruz Şenlikleri
Sosyal
Pazarlar MYO
Piknik
MYO Personeli-Öğrencilerİlçe Halkı
MYO Personeli-Öğrenciler
Pazarlar MYO
Sağlıklı Yaşam
Öğr.Gör.Zeynep ŞİMŞEK
Seminer
Pazarlar MYO
Seminer
Pazarlar MYO
Besin Güvenliği ve Besin Öğr.Gör.Duygu SOLMAZ
Sanitasyonu
İş Hayatına Hazırlanma
Öğr.Gör.Yasin DEMİRHAN
Pazarlar MYO
Hıdrellez Şenlikleri
MYO Personeli-Öğrenciler
Sosyal
Pazarlar MYO
Kep Töreni
MYO Personeli-ÖğrencilerÖğrenci Aileleri-İlçe Halkı
Sosyal
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Pazarlar MYO
Seminer
Sosyal
Seminer
-
Üniversitemiz dışında bildiri yayınlanmamıştır.
-
Öğretim Elemanlarınca 2013 – 2014 yılında yayınlanan kitap bulunmamaktadır.
-
Yüksekokulumuzun yürüttüğü proje bulunmamaktadır.
427
BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
2013-2014 Öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuzda, Gıda Teknolojisi,
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ve Makine Resim ve Konstrüksiyon Programlarında
eğitim öğretim devam etmiştir.
Meslek Yüksekokulumuzda 9 Akademik, 7 İdari personel görev yapmaktadır.
Meslek Yüksekokulumuzdaki fiziki imkânlar yeterli olup, eğitim-öğretim faaliyetleri en
verimli şekilde sürdürülmektedir.
2013-2014 Öğretim yılı ile birlikte basketbol ve voleybol sahasını içeren spor tesisi
inşaatımız devam etmektedir.
Bununla birlikte yerel imkanlar kullanılarak kamelya, havuz ve Çimlendirme gibi
çevre düzenlemeleri yapılarak faaliyete geçirilmiştir.
2014-2015 yılındaki hedefimiz; öğrencilerimizin huzur içinde dolaşabilecekleri bir
kampüs alanı oluşturmak, sosyal ve sportif alan ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlamak
olacaktır.
Meslek Yüksekokulumuz Hedefleri
Misyon ve Vizyon
Meslek Yüksekokulları ön lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitimöğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Çağdaş mesleki eğitim-öğretim esaslarına
dayanan bir düzen içinde teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası
platformda aranır nitelikte, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun bilgi ve yetenekleri
yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek aynı zamanda kendi geçim ve
mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip
vatandaşlar yetiştirmektir.
I-Genel Bilgiler
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Meslek Yüksekokulumuz 12.08.2009 tarihinde açılmış olup; 2009-2010 EğitimÖğretim yılında yeni binasında faaliyete başlamıştır.
Birimimizde harcama Yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 5/f Maddesine göre kurulan Yüksekokulların Müdürleri; Üniversiteler Akademik
Teşkilat Yönetmeliği 12/c Maddesi gereği Rektörler tarafından 3 yıl için atanır 2547 sayılı
Kanunla Dekanlara verilmiş olan görevleri Yüksekokul bakımından yerine getirir. Harcama
yetkilisinin görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
31. ve 32. maddelerinde aşağıda belirtilmiştir.
Madde 31.-Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi
harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek
gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında
harcama yapabilir.
Madde 32.-Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı
vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve
tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli
olanlara ilişkin bilgiler yer alır.
428
Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve
yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
B-İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1- Eğitim Alanları Derslikler
Derslik
Anfi
Resim Atölyesi
Kütüphane ve Okuma Salonu
Konferans Salonu
Toplantı Salonu
Kafeterya
Yemekhane
Gıda Laboratuarı
İklimlendirme Atölyesi
Bilgisayar Laboratuarı
Adet / Kapasite
5 / (60 öğrenci kapasiteli)
1 / (42 öğrenci kapasiteli)
1 / (102 öğrenci kapasiteli)
1 / (44 öğrenci kapasiteleri)
1 / (20 Öğrenci Kapasiteli)
1 / (87 kişi kapasiteli)
1 / (15 kişi Kapasiteli)
1 /(64 öğrenci kapasiteli)
1 /(64 öğrenci kapasiteli)
1 / (40 öğrenci kapasiteli)
1 / (20 öğrenci kapasiteli)
1 / (40 bilgisayar)
1 / (20 bilgisayar)
1.2- Hizmet Alanları
m²
Pazarlar MYO Kampüs Alanı
40582
Toplam Kapalı Alan
3717
Derslik
556,50
Laboratuar
212,50
Atölye
42,50
Kütüphane
289,52
Sosyal ve Diğer Hizmet Alanları
500,60
2-Örgüt Yapısı
İdari Şema
Akademik Şema
429
Harcama Birimi Şeması
Meslek Yüksekokul
Müdürü
Meslek Yüksekokul
Müdürü
Meslek Yüksekokul
Müdür Yardımcısı
Meslek Yüksekokul
Müdür Yardımcısı
Gerçekleştirme Görevlisi:
Öğretim Elemanları
Birim Mutemedi
Meslek Yüksekokul
Sekreteri
Harcama Yetkilisi:
Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Sekreteri
Mutemet ve Diğer
İdari Personel
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Harcama birimi faaliyetlerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan bilgisayarlar
hariç; 15 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet lazer yazıcı, 1 adet faks cihazı, 1 adet fotokopi
makinesi kullanılmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde ise bunlara ilave olarak 19 adet
bilgisayar, 6 adet projeksiyon ile enformatik sistemler bölümü vasıtasıyla okulumuz Internet
ağı bağlantısı kurulmuş olup bütçe ile ilgili işlemlerde ve öğrencilere açık Internet
işlemlerinde, öğretim elemanları işlemlerinde ders kayıt ve not işlemlerinde
faydalanılmaktadır.
Bilgi Kaynakları
1. Kitap
Adet
4500
2. Süreli Yayın
---
…
…
Teknolojik Kaynaklar
a. Bilgisayar Teknolojisi
1.Bilgisayar
34
2.Yazıcı
5
3. Faks Cihazı
1
430
…
b. Diğer Teknolojik Kaynaklar
1.Projeksiyon Cihazı
6
2.Tepegöz
---
3. Fotokopi makinesi
1
4-İnsan Kaynakları
Akademik Personel
Ünvanı
Adı Soyadı
Görevi
Yrd.Doç.Dr. Murat KARAHAN
Müdür
Öğr.Gör.
Yasin DEMİRHAN
Müdür Yardımcısı/Elektrik ve Enerji Bölüm
Başkanı
Öğr.Gör.
Zeynep ŞİMŞEK
Müdür Yardımcısı/Gıda İşleme Bölüm
Başkanı
Öğr.Gör.
Muhammed İLİVAN
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm
Başkanı
Öğr.Gör.Dr.
A.Bilgen AKSOY
Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.
Duygu SOLMAZ
Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.
Emin AKARÇAY
Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.
Benan Dinç GİRGİN
Öğretim Görevlisi
Öğr.Gör.
Ersen DALBAŞI
Öğretim Görevlisi
Ayrıca Yüksekokulumuza Eğitim-Öğretim faaliyetleri için Üniversitemizin diğer
birimlerinden öğretim elemanı gelmektedir.
Ünvanı
Adı Soyadı
Görevi
Okt.
Yılmaz ÇETİNER
Tarih – Okutman
Okt.
Nazife ŞEN
Yabancı Dil- Okutman
Okt.
Sait SARIOĞLU
Yabancı Dil- Okutman
İdari Personel
431
Ünvanı
Adı Soyadı
Görevi
Yüksekokul Sekreteri
Mustafa AKGÜNEŞ
Yüksekokul Sekreteri
Bilgisayar İşletmeni
Eyyüp ERGÜN
Mutemet- Taşınır İşlemleri
Memur
Engin BARUT
Personel İşleri
Memur
Emrah TAŞ
Öğrenci İşleri
Memur
Menekşe ÖZDEMİR
Personel İşleri
Hizmetli
Ender TÜRKER
Temizlik İşleri
Hizmetli
Ahmet KARAKAŞ
Temizlik İşleri
Hakan CANTÜRK
Koruma ve Güvenlik
Görevlisi
Yıldırım TUNCEL
İsmail KUL
Güvenlik
Süleyman ERGÜN
Ayşegül ŞİMŞEK
Bünyamin BAYRAM
Temizlik Görevlisi
Birgül SAYGIN
Okul Temizliği-Bahçe İşleri
Fatma ÇINAR
Programlara Göre Öğrenci Sayıları (2013-2014)
I. Sınıf
II. Sınıf
E
K
E
K
Gıda Teknolojisi
11
25
18
67
İklimlendirme ve Soğutma Tekn.
10
-
32
-
Makine Resim ve Konstrüksiyon
36
2
49
4
Toplam
57
27
99
71
Pazarlar MYO
Toplam Öğrenci Sayısı: 254
432
Meslek Yüksekokulumuz Programları Mezuniyet Dağılımı (2013-2014)
Program
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mezun
-
Gıda Teknolojisi
40
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
15
Toplam
55
5-Sunulan Hizmetler
Yüksekokulumuz tüm personel giderleri ile ilgili işlemleri ve Mal ve Hizmet alımı ile
ilgili işlemleri:
Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları, Yolluklar, Hizmet Alımları, Gayrimenkul
Mal Bakım ve Onarım Giderleri, Tedavi ve Cenaze Giderleri, İkinci Öğretim Gelirleri ile
yürütülen hizmetlere ait işlemler yapılmaktadır.
Bu hizmetler içinde maaş, ek ders, yolluk, sınav ücretleri ödemeleri önemli yer
tutmaktadır.
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle
mümkündür. Harcama talimatında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu, tutarı, süresi,
kullanılabilir ödeneği, gerçekleşme usulü yer alır. Bir giderin yapılması için iş mal veya
hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin,
görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin
düzenlenmiş olması gerekir.
Bu nedenle, harcama talimatı üzerine, belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak mal
ve hizmet satın alınır ve buna ilişkin olarak gerçekleştirme görevlileri tarafından
gerçekleştirme belgeleri düzenlenir. Harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme
görevlileri giderin gerçekleştirilmesi işleminden sonra ödeme emri belgesini düzenleyerek
bunu harcama yetkilisine imzalatır. Birim Mutemedi tarafından Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına verilen evraklar mali kontrol yetkilisi tarafından uygun görülürse Muhasebe
yetkilisi tarafından ödenir.
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Amaç ve Hedefler
Kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke ve çevre uygulama
alanındaki vasıflı ara elemanı ihtiyacının karşılanması, insan gücü ile eğitim unsurları
arasında bağ kurulması için örgün eğitim basında eğitim öğretim sürdürmektir. Türk
433
sanayinin ihtiyacı olan insan gücünde ara eleman ihtiyacını karşılamak ve bu çalışmalar için
gerekli laboratuar ve atölyelerin kurulması var olanların kapasitesinin artırılması okulumuza
öğretimde verimliliği sağlayıcı dersliklerin yapılması düşünülmektedir. Yüksekokullar belirli
bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretime ağırlık verdiklerinden özellikle uygulamaya ağırlık
veren yeterli laboratuar ve atölyelerin bulunması mezun olacak öğrencileri gerekli mesleki
yeterliliğe sahip kılacaktır. Şu an okulumuzda Gıda Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma
Teknolojisi ve Makine, Resim ve Konstrüksiyon programlarında öğrenci alımı yapılmaktadır.
Yeni programların açılması ve bu programlarla ilgili projelerin geliştirilmesi, çevre
düzenlemelerinin yapılması hedeflerimiz içindedir.
B-Temel Politika ve Öncelikler
Meslek Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim kalitesinin artırılması için gereken tüm
çalışmaların yapılmasıdır. Bunun için Yüksekokulumuz ve Üniversitemizin imkanları ile
ilçenin imkanları birleştirilerek hedeflere ulaşılması sağlanacaktır. Öncelikli hedefimiz
Öğretim Elemanı ihtiyacının karşılanmasıdır. Bundan sonra hizmet binasının sınıf yönünden
genişletilmesi, yerel yönetim ile birlikte kampus alanının genişletilmesi ve laboratuar ve
atölye imkânlarının genişletilmesi gelmektedir.
Bilimsel Faaliyetler
434
B
A
A
B
A
Etkinlikler
Seminer
Panel
Konferans
B
B
A
Hedefler İçin Planlı Çalışma
X
Obezite ve Beslenme
X
Gmp (İyi Üretim Uygulamaları)
X
Zaman Yönetimi
X
Plastik Ambalajlar ve Doğaya
Etkileri
X
Pazarlar Entegre Soğuk Hava
Deposu Teknik Gezi
B
A
B
Genel Toplam
A
Kongre
Sempozyum
Konu
X
Kosher ve Helal Gıda Kuralları
X
Soğutmada Yeni Teknolojiler
X
Kişisel Finans ve Para Yönetimi
X
Parayı Doğru Harcama ve
Tasarruf Etme Yolları
X
Enerji
X
Nevruz Şenlikleri
X
Sağlıklı Yaşam
X
Besin Güvenliği ve Besin
Sanitasyonu
X
İş Hayatına Hazırlanma
X
Hıdrellez Şenlikleri
X
13
Toplam
III-Performans Bilgileri
435
3
16
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler
A = Ulusal, B = Uluslar arası
Toplam
A = Ulusal,
B
B = Uluslararası
(*) İndekslere Giren Hakemli Dergilerde
436
A
B
Ders Notu
A
Kitap
Konu
Bildiri(*)
Makale(*)
Bilimsel Yayın Sayıları
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU
İdare Adı
Harcama Birimi Adı
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Dumlupınar Üniversitesi
Pazarlar Meslek Yüksekokulu
Gerçekleşme
2011
2012
Tahmin
2013
2014
2015
2016
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
61681,38
68000
75000
82000
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
38014,49
41000
45000
50000
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı
437627,02 482000 530000 585000
537322,89 591000 650000 717000
Transfer edilecek ödenekler
Genel
Toplam
537322,89
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel
Toplam
437
591000 650000 717000
2.4.9. GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Programlar
Program adı
Puan Türü
Kontenjan Sayısı
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
İşletme Yönetimi
YGS-6
60
60
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
YGS-6
50
-
Lojistik
YGS-6
80
80
Bankacılık Ve Sigortacılık
YGS-6
80
80
İş Sağlığı ve Güvenliği
YGS-2
60
60
Bilgisayar Programcılığı
YGS-1
50
50
Mekatronik
YGS-1
40
40
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
YGS-6
45
-
Pazarlama
YGS-6
35
-
Tekstil Teknolojisi
YGS-1
50
-
Moda Tasarımı
YGS-5
90
90
Giyim Üretim Teknolojisi
YGS-1
80
-
TOPLAM
720
460
1180
1- Meslek Yüksekokulumuzun Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri:
Ülkemizin dışa açılması ve çağdaş gelişmeyi yakalayabilmesi ancak çağdaş düzeyde bir
eğitim ile mümkün olabilecektir. Değişken koşullar karşısında doğru olan sonuçların bulunması,
isabetli kararların alınması ancak değişen bilim, teknoloji, iletişim ve bilgi yönetimi koşullarına
göre hazırlanmış eğitim-öğretim programlarıyla sağlanacaktır. Meslek yüksekokulumuz bu hedefe
yönelik olarak benimsediği eğitin-öğretim yöntemi öğrencinin analiz ve sentez yeteneklerini
geliştirmeye yöneliktir. Yüksekokullar belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim verdiklerinden
özellikle uygulamaya ağırlık veren yeterli laboratuar ve atölyelerin bulunması, mezun olacak
öğrencileri gerekli mesleki yeterliliğe sahip kılacaktır. Halen okulumuzda Tekstil Teknolojisi, Deri
Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Moda Tasarımı,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mekatronik, Lojistik, Giyim Üretim Teknolojisi, Bankacılık ve
Sigortacılık, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve Bilgisayar Programcılığı programları olmak üzere 13
program mevcut olup, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Bilgisayar Programcılığı ve Moda Tasarımı programlarını
438
ikinci öğretimleri de mevcuttur. Meslek Yüksekokulumuzun teklifi üzerine Gediz ilçesine ilk
etapta Acil ve İlk Yardım, Çocuk Gelişimi ve Yaşlı Bakımı bölümleriyle eğitim-öğretim vermek
üzere Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması sağlanmıştır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde daha kaliteli eğitim-öğretim verilebilmesi amacıyla
Mekatronik Laboratuarımız son teknoloji cihazlarla donatılmış, mevcut Bilgisayar Laboratuarımız
ve Kesim Dikim Atölyemiz baştan aşağı yenilenmiş; futbol, basketbol ve voleybol dallarını içeren
spor tesislerimiz tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Kredi Yurtlar
Kurumuna, Yüksekokulumuz arazisinden tahsis edilen alanda 500 kişi kapasiteli yurt devam
etmekte olup kısa zaman içerisinde tamamlanacaktır. Çevre düzenlemeleri kapsamında okulumuz
doğalgaz ısınma sistemine geçmiştir.
Meslek Yüksekokulumuzun hedefi eğitimde kaliteyi ön planda tutarak, yeni teknolojiyi
kullanabilecek, girişimci, araştırmacı, analiz ve sentez yapabilen, yenilikleri takip edebilen ve
öğrendiklerini uygulayabilen, rekabetçi özgüvene sahip, toplumsal değerlere sahip çıkan, geleceğin
nitelikli bireylerini yetiştirmektir. Bunun için Birimimizin ve Üniversitemizin imkanları ile, KamuÖzel sektör imkanlarının birleştirilerek hedeflere ulaşılması sağlanacaktır. Ayrıca ara bağlantıları
yapabilecek olan okul binasının tamamlanması, çevre düzenleme çalışmalarının devam etmesi,
laboratuar ve atölye imkanlarının genişletilmesi, yeni programlar açılması, akademik personel
sayısının ve kalitesinin arttırılması gerekmektedir.
2- Fiziki Mekânların Dağılımı
a) Eğitim Alanlarının Sayıları
Bölümü
Derslik
Laboratuar
GEDİZ MYO
17
Kütüphane
6
Atölye
Kantin
ANFİ
3
1
1
1
b) Eğitim Alanları Metrekare Büyüklükleri
Bölümü
Derslik Laboratuar Kütüphane Deri
Atölyesi
Tekstil Kesim
Kantin
Atölyesi Atölyesi
Anfi
GEDİZ MYO
17
6
1
1
1
1
1
1
Metrekaresi
70
70
70
105
140
70
400
210
c) Ortak Eğitim Alanımız Yoktur.
3- Eğitim-Öğretim ile İlgili Bilgiler
a) Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Bölümü Prof.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
439
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzm.
Okt.
Gediz MYO
-
1
1
24
-
-
b) Güz ve Bahar Dönemi Ders Yükleri
Ünvanı
Adı Soyadı
Ders Yükü Güz
Dönemi
Ders Yükü Bahar
Dönemi
Doç.Dr.
H.Melih SARAOĞLU
3
-
Yrd.Doç.Dr.
Müge GİDİŞ
-
-
Öğr.Gör.
Fethullah KARAMETE
37
36
Öğr.Gör.
Nuran OCAKOĞLU
35
34
Öğr.Gör.
Melahat AYDINER
35
36
Öğr.Gör.
Dilek KARAYİĞİT
39
35
Öğr.Gör.
F.Seçil KARAYEL
35
39
Öğr.Gör.
Hülya KARAOĞLAN
38
36
Öğr.Gör.
Müzeyyen AYGÜN
40
35
Öğr.Gör.
Hasbiye DİZMAN
56
43
Öğr.Gör.
H.Basri KARAYEL
33
35
Öğr.Gör.
Bahriye KICIROĞLU
36
34
Öğr.Gör.
Nemra KANLI
38
38
Öğr.Gör.
Murat SARIKAYA
49
-
Öğr.Gör.
Mustafa ERCİRE
56
38
Öğr.Gör.
Recep ÜLKER
33
33
Öğr.Gör.
Mehmet MUTLU
80
61
Öğr.Gör.
Yusuf UYSAL
55
44
Öğr.Gör.
Rifat SARAOĞLU
36
36
Öğr.Gör.
Hüseyin ÖLMEZ
56
43
Öğr.Gör.
Fatma
ÖZBEK
-
-
RENDAER
440
2
Öğr.Gör.
Enes ATAŞ
-
45
Öğr.Gör.
Belma TOKAR
-
36
Öğr.Gör.
Gökhan DAĞILGAN
-
53
Öğr.Gör.
Gencer SARIOĞLU
-
28
Okt.
Mehmet Ali DİNÇAY
82
74
Okt.
İsmail KARABULUT
52
48
Öğr.Gör.
İsmail ALSAÇ
27
45
c) Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
Program Adı
Erkek
Kız
Toplam
Deri Teknolojisi NÖ 1
-
-
-
Deri Teknolojisi NÖ 2
4
2
6
Deri Teknolojisi İÖ1 1
-
-
-
Deri Teknolojisi İÖ2 2
1
4
5
İşletme Yönetimi NÖ 1
16
18
34
İşletme Yönetimi NÖ2
55
54
109
İşletme Yönetimi İÖ 1
1
3
4
İşletme Yönetimi İÖ 2
21
16
37
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler NÖ 1
3
6
9
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler NÖ 2
39
56
95
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İÖ 1
-
-
-
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İÖ 2
-
2
2
Lojistik NÖ 1
46
30
76
Lojistik NÖ 2
53
46
99
Lojistik İÖ 1
8
10
18
Lojistik İÖ 2
25
16
41
441
Bankacılık Ve Sigortacılık NÖ 1
26
53
79
Bankacılık Ve Sigortacılık NÖ 2
43
52
95
Bankacılık Ve Sigortacılık İÖ 1
11
35
46
Bankacılık Ve Sigortacılık İÖ 2
29
48
77
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği NÖ 1
-
-
-
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği NÖ 2
41
9
50
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İÖ 1
-
-
-
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İÖ 2
33
19
52
İş Sağlığı ve Güvenliği NÖ 1
55
5
60
İş Sağlığı ve Güvenliği NÖ 2
-
-
-
İş Sağlığı ve Güvenliği İÖ 1
45
14
59
İş Sağlığı ve Güvenliği İÖ 2
-
-
-
Bilgisayar Programcılığı NÖ 1
30
17
47
Bilgisayar Programcılığı NÖ 2
32
21
53
Bilgisayar Programcılığı İÖ 1
17
7
24
Bilgisayar Programcılığı İÖ 2
52
17
69
Mekatronik NÖ 1
41
-
41
Mekatronik NÖ 2
67
-
68
Mekatronik İÖ 1
29
1
30
Mekatronik İÖ 2
36
-
36
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NÖ 1
12
6
18
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NÖ 2
48
37
85
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ 1
-
-
-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ 2
8
7
15
Pazarlama NÖ 1
12
1
13
Pazarlama NÖ 2
55
12
67
442
Pazarlama İÖ 1
-
-
-
Pazarlama İÖ 2
6
3
9
Tekstil Teknolojisi NÖ 1
-
4
4
Tekstil Teknolojisi NÖ 2
16
46
62
Tekstil Teknolojisi İÖ 1
-
-
-
Tekstil Teknolojisi İÖ 2
3
2
5
Moda Tasarımı NÖ 1
3
85
88
Moda Tasarımı NÖ 2
-
124
124
Moda Tasarımı İÖ 1
-
29
29
Moda Tasarımı İÖ 2
14
111
125
Giyim Üretim Teknolojisi NÖ 1
2
39
41
Giyim Üretim Teknolojisi NÖ 2
11
75
86
Giyim Üretim Teknolojisi İÖ 2
-
-
-
Giyim Üretim Teknolojisi İÖ 2
-
1
1
d) 2013/2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
2013 Yılı
2014 Yılı
Deri Teknolojisi NÖ
3
-
Deri Teknolojisi İÖ
1
-
İşletme Yönetimi NÖ
39
44
İşletme Yönetimi İÖ
16
20
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler NÖ
37
46
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İÖ
2
1
Lojistik NÖ
61
73
Lojistik İÖ
-
33
45
70
Mezunlar
Bankacılık Ve Sigortacılık NÖ
443
Bankacılık Ve Sigortacılık İÖ
64
68
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği NÖ
30
25
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İÖ
41
45
-
1
Bilgisayar Programcılığı NÖ
29
36
Bilgisayar Programcılığı İÖ
27
45
Mekatronik NÖ
39
25
Mekatronik İÖ
-
25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları NÖ
33
35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ
2
2
Pazarlama NÖ
25
19
Pazarlama İÖ
2
1
Tekstil Teknolojisi NÖ
19
13
Tekstil Teknolojisi İÖ
1
1
Moda Tasarımı NÖ
66
64
Moda Tasarımı İÖ
53
46
Giyim Üretim Teknolojisi NÖ
39
57
Giyim Üretim Teknolojisi İÖ
2
-
676
795
İş Sağlığı ve Güvenliği İÖ
TOPLAM
4. Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler
b) Düzenlenen kongre, konferans, seminer,ve sempozyum gibi faaliyetler
Etkinlik
Türü
09.10.2013
Adı Konusu
Yeri
Sempozyum Gediz MYO Moda Tasarım Selçuk
Programı Öğretim görevlileri Üniversitesi
Selçuk
Üniversitesi’nde
444
Düzenleyen
Selçuk
Üniversitesi
düzenlenen
I.
ULUSAL
SANAT
TASARIM
SEMPOZYUMU
VE
SERGİ’SİNE katıldı. Öğretim
görevlisi F. Seçil KARAYEL
“Hazır Giyim Sektöründe
Marka Oluşturma ve Bir
İşletmede İnceleme”, Öğretim
görevlisi Dilek KARAYİĞİT
“Giysi Tasarımında Renk
Seçimini Etkileyen Faktörler”,
Öğretim
görevlisi,
Nuran
OCAKOĞLU
“Giysi
Tasarımında Yenilikçi Bir
Boyut: LED Işıklı Elbise
Tasarımı”
konularında
hazırladıkları
bildirileri
katılımcılara sundular.
2.10.2014
SSP
Gediz MYO ve Gediz Devlet GEDİZ
Hastanesinin, hastanede yatan DEVLET
çocuk ve diğer hastalarla HASTANESİ
zaman geçirme şeklinde geçen
yıl
başlatılan
sosyal
sorumluluk projesi 2013-2014
Eğitim döneminde de devam
ettirilmektedir.
GEDİZ
MYO
2.10.2014
SSP
Gediz Meslek Yüksekokulu GEDİZ MYO
Tıbbi
Aromatik
Bitkiler
Programı öğrencileri, Kütahya
Orman Bölge Müdürlüğü ve
Gediz
Orman
İşletme
Müdürlüğünün
katkılarıyla
Gediz ilçesi Göynük Köyü’nde
ağaç dikerek doğaya ve
ekonomiye
katkıda
bulundular.
Kütahya
Orman Bölge
Müdürlüğü
14.11.2013
SSP
Öğrenciler arası kardeşlik ve GEDİZ MYO
kaynaşma
duygusu,
amaçlanarak yaklaşık 2000
öğrenciye aşure ikram edildi.
GEDİZ
MYO
02.12.2013
Teknik Gezi GEDİZ
MESLEK GEDİZ
445
GEDİZ
YÜKSEKOKULU Mekatronik
programı öğrencileri doğalgaz
çevrim santraline teknik gezi
gerçekleştirdi.İ
25.12.2013
SÖYLEŞİ
10.12.2013
Konferans
Gediz Meslek Yüksekokulu GEDİZ KYK
Müdürü Doç. Dr. Hamdi Melih
Saraoğlu’nun konuk olduğu
“Kariyer Sohbeti” programında
öğrencilere,
belirlenen
hedeflere
ulaşmak
için
izlenecek yollar ve usuller
hakkında çok yönlü bilgiler
verildi.
GEDİZ KYK
“SAĞLIK
BAKANLIĞI GEDİZ MYO GEDİZ
KAMU
HASTANELERİ KONFERANS MYO
GEDİZ
DEVLET SALONU
HASTANESİ
GEDİZ
MYO’DA ORGAN BAĞIŞI”
konulu konferans verdi.
GEDİZ MYO personeline GEDİZ MYO GEDİZ
KÜTAHYA AFAD EKİBİ KONFERANS MYO
tarafından seminer verildi.
SALONU
20.02.2014
Seminer
28.02.2014
SSP
GEDİZ
MYO
öğrencileri KÜTAHYA
“KÜTAHYA’NIN
TARİHİ
MEKANLARI”NI gezdiler.
Konferans
Gediz
Meslek GEDİZ MYO GEDİZ
Yüksekokulu’nda A sınıfı iş KONFERANS MYO
güvenliği uzmanı Mehmet SALONU
Ekmekçi tarafından İş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili konferans
verildi.
10.04.2014
446
KÜTAHYA
12.05.2014
ZİYARET
17.04.2014
SERGİ
05.05.2014
ZİYARET
24.04.2014
Akademik
Gezi
09.05.2014
08.05.2014
Konferans
Etkinlik
GEDİZ
MYO
muhasebe
bölümü
öğrencileri
“
KÜTAHYA
SERBEST
MUHASEBECİ
MALİ
MÜŞAVİRLER
ODASI”NI
ziyaret ettiler.
KÜTAHYA
SERBEST
MUHASEBEC
İ
MALİ
MÜŞAVİRLE
R ODASI
KÜTAHYA
SERBEST
MUHASEB
ECİ MALİ
MÜŞAVİRL
ER ODASI
GEDİZ
MESLEK GEDİZ MYO
YÜKSEKOKULU YIL SONU
SERGİ
SERGİSİ “ yapıldı.
SALONU
GEDİZ
MYO
GELENEKSEL GEDİZ MYO Çanakkale
ÇANAKKALE
ŞEHİTLİĞİ
ZİYARETLERİ”gerçekleştirild
i.
Çanakkale
GEDİZ
MYO
öğretim İSTANBUL
görevlileri
İSTANBUL MODA
MODA AKDEMİSİ’ni ziyaret AKDEMİSİ
etti
İSTANBUL
MODA
AKDEMİSİ
GEDİZ
MYO
öğretim
görevlileri
İstanbul’da
düzenlenen 7. Uluslararası İş İSTANBUL
Sağlığı
ve
Güvenliği
Konferansına ve Uluslararası
İSG Fuarına katılmışlardır.
GEDİZ MYO sergi salonunda GEDİZ MYO
ebru çalışması etkinliği büyük
SERGİ
ilgi gördü.
SALONU
İSTANBUL
GEDİZ
MYO
c) Meslek Yüksekokulumuzun yürüttüğü proje bulunmaktadır.
d) Öğretim Elemanlarımızca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitap
Yoktur.
5. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları.
a) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 5 Konferans düzenlenmiştir.
b) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 2 seminer düzenlenmiştir.
c) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 4 Ziyaret düzenlenmiştir.
447
d) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 4 Sosyal Sorumluluk Projesi
düzenlenmiştir.
e) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 1 Söyleyişi düzenlenmiştir.
f) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 1 Etkinlik düzenlenmiştir.
g) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 1 Sergi düzenlenmiştir.
h) Birimimizde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 1 Sempozyum düzenlenmiştir.
2.4.10 GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Mercan V. Öğrenci tez aşamasında, “Sıçan trakeası düz kası kasılma gevşeme yanıtları üzerine
atorvastatin, pyrrolidine dithiocarbamate, CAPE ve SGBENZ’in etkileri” Dumlupınar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Akca SD. Öğrenci tez aşamasında, “L- NAME uygulanmış sıçan aortu düz kası kasılma gevşeme
yanıtları üzerine atorvastatin, pyrrolidine dithiocarbamate, CAPE ve SGBENZ’in etkileri”
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Kökdaşgil H. Öğrenci ders aşamasında, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
2013.
Güldalı FG. Öğrenci ders aşamasında, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
Aktaş M. Öğrenci ders aşamasında, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Kundakçı E. Öğrenci ders aşamasında, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
Inal S, Kabay S, Cayci MK, Kuru HI, Altikat S, Akkas G, Deger A. Comparison of the
effects of dexketoprofen trometamol, meloxicam and diclofenac sodium on fibular fracture healing,
kidney and liver: an experimental rat model. Injury 2014;45(3):494-500.
A2.
Ozay Y, Cayci MK, Guzel-Ozay S, Cimbiz A, Gurlek-Olgun E, Ozyurt MS. Effects of
Equisetum arvense Ointment on Diabetic Wound Healing in Rats. Wounds 2013;25(9):234-241.
A3.
Kunt H, Dayıoğlu H, Çaycı MK, Korkmaz M. The assessment as bone mineral density of
bone damage in radiology workers occupationally exposed to ionizing radiation. Eur J Gen Med
2013;10(4): 214-218
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
448
E1. Özay Y, Çaycı MK, Yıldırım Z, Yıldız A, Darcan S, Yumrutaş Ö. Verbascum inulifolium
Bitki Ekstresinin Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri
Kitabı. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 1036.
E2. Çaycı MK, Özay Y, Darcan S, Yıldırım Z, Mercan V, İnan OA, Yumrutaş Ö. Kaempferol'ün
Topikal Uygulamalarının Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildirileri Kitabı. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 1226.
E3. Özay Y, Darcan S, Çaycı MK, Yıldırım Z, Akca SD, Kökdaşgil H, Yumrutaş Ö. Luteol'ün
Topikal Uygulamalarının Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildirileri Kitabı. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 1231.
G. Atıflar
G1. Atıf yapılan makale:
Gulcan E, Kuçuk A, Cayci K, Tosun M, Emre H, Koral L, Aktan Y, Avsar U. Topical effects of
nebivolol on wounds in diabetic rats. Eur J Pharm Sci 2012; 47(2):451-455.
Atıf yapan makale:
Estevao LRM, Mendonca FD, Baratella-Evencio L, Simoes RS, de Barros MEG, Arantes RME,
Rachid MA, Evencio-Neto J. Effects of aroeira (Schinus terebinthifoliu Raddi) oil on cutaneous
wound healing in rats. Acta Cirurgica Brasileira 2013; 28(3): 202-209.
G2. Atıf yapılan makale:
Ozay Y, Ozyurt S, Guzel S, Cimbiz A, Olgun EG, Cayci MK. Effects of Equisetum arvense
Ointment on Dermal Wound Healing in Rats. Wounds 2010; 22(10):261–267.
Atıf yapan makale:
1. Fons F, Froissard D, Bessiere JM, Fruchier A, Buatois B, Rapior S. Volatile Composition of Six
Horsetails: Prospects and Perspectives. Natural Product Communications 2013; 8(4): 509-512.
2. Ghosh PK, Gaba A. Phyto-Extracts in Wound Healing. Journal of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences 2013; 16(5): 760-820.
H. Diğer Akademik Faaliyetler
Dergilerde Hakemlik
449
H1. “International Journal of Radiation Biology” dergisi için hakemlik
2013-2014 akademik faaliyet
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
E4. Özay Y, Çaycı MK, Yıldırım Z, Yıldız A, Darcan S, Yumrutaş Ö. Verbascum inulifolium
Bitki Ekstresinin Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri
Kitabı. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 1036.
E5. Çaycı MK, Özay Y, Darcan S, Yıldırım Z, Mercan V, İnan OA, Yumrutaş Ö. Kaempferol'ün
Topikal Uygulamalarının Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildirileri Kitabı. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 1226.
E6. Özay Y, Darcan S, Çaycı MK, Yıldırım Z, Akca SD, Kökdaşgil H, Yumrutaş Ö. Luteol'ün
Topikal Uygulamalarının Sıçanlarda Deri Yaraları Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bildirileri Kitabı. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, 1231.
2013-2014 akademik faaliyet
ÖZBEK RENDAER, F., ÖZBEK, A. “Türkiye’nin Azerbaycan’la Olan Dış Ticaretinde Endüstri
İçi Ticaret Açısından Avantajlı Olduğu Ürün Gruplarının Belirlenmesi:2014-2015, IV. Uluslararası
Kafkas Ve Merkezi Asya Globalleşme Süreci Kongresi, 02-04 Mayıs 2014, Kafkas Üniversitesi,
Azerbaycan, sf:68 bildiri kitapçığı
2013-2014 akademik faaliyet
Bitirilen Yüksek Lisans Tezi:
İBİŞ, Emsal; Afetlerde Medikal Kurtarma Ve Sosyal Hizmet İlişkisi, Yalova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Haziran 2014
Makaleler
İBİŞ, Emsal ve Bedrettin Kesgin; Türkiye’de Sosyal Hizmet ve Medikal Kurtarma Açısından
Yalova, Van ve Simav Depremlerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 41.Sayı, ss: 225-234
450
2.4.11. SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU
1-Yüksekokulumuzda Bulunan Programlar
-Makine (N.Ö-İ.Ö)
-Elektrik
-Bilgisayar Programlamacılığı (N.Ö-İ.Ö)
-Pazarlama
-Muhasebe ve Vergi Uygulamamaları
-İşletme Yönetimi
-Organik Tarım
-Elektronik Teknolojisi
-Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö-İ.Ö)
-Elektronik Haberleşme Teknolojisi (N.Ö-İ.Ö)
-Kontrol ve Otomasyon (N.Ö-İ.Ö)
-Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö-İ.Ö)
-Yerel Yönetimler (N.Ö-İ.Ö)
- İnsan Kaynakları (N.Ö-İ.Ö)
-Lojistik (N.Ö-İ.Ö)
-Mekatronik (N.Ö-İ.Ö)
2- Meslek Yüksekokulumuzun Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
Eğitim, insanların bilgi ve görgülerinde geçerli saydığımız şeyleri, gelecek nesillere
aktaran, hatta ileriye dönük çalışmalarında başarıyı, görüş yüceliğini ve toplumun yararını hedef
gösteren bir süreçtir. Bu süreç, öğretim ve öğrenme süreçlerini içine alır ve onlardan daha geniş
kapsamlıdır. Eğitim zaman ve mekan yönünden kapsamlı, süreli ve çok boyutludur. Öğretim ise,
güdümlüdür, planlıdır, programlıdır, desteklidir. Öğretim ve öğrenme etkinliği eğitim sürecinin
oluşması için bir araçtır.
Eğitim- öğretim faaliyetlerini değerlendirmede öğrencinin kişisel başarısı ve yeteneği
yanında okuduğu ortaöğretim kurumunun fiziksel kapasitesi, ailesinin ve çevre halkının kültürel
yapısı, öğretim elemanı kadrosunun yeterliliği, öğrencinin derse verdiği öncelik, ders yükü gibi pek
çok
faktör
göz
önünde
bulundurulmalıdır.
Ülkemizde
gerçekleştirilen
eğitim-öğretim
faaliyetlerinin kalitesi bölgesel, yöresel, hatta mahalleye göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu
genel değerlendirmede, öğrencileri ortak noktada buluşturan tek faktör Üniversite öncesi yapılan
hazırlıktır.
451
Her insan ve her toplum için hayatın vazgeçilmez kuralı haline gelen değişim anlayışı;
sosyal, siyasal ve ekonomik sistemlerde de çok hızlı değişmelere ve gelişmelere sebep olmaktadır.
Günümüzde grup halinde çalışabilen, temel bilgi ve becerileri gelişmiş, öğrenmeye istekli,
sorumluluk ve risk alabilen, karar verme yeteneğine sahip insan gücüne olan ihtiyaç giderek
artmaktadır.
Üniversiteler bilgi üreten, yayan ve bu işlevleriyle eğitim-öğretim yapan kurumlardır.
Bilginin, eğitimin ve kültürel değerlerin hakim olduğu toplum çağdaştır. Bilgi toplumunun üstün
nitelikli bireyinin yetiştirilmesi çağdaş eğitim-öğretim yöntemleriyle, çağdaş eğitim araçlarıyla ve
çağdaş toplum anlayışıyla olur.
Bu çerçevede bizim hedefimiz; Çağdaş, demokratik, bilgi üreten ve yayan, eğitimli,
kültürlü, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, hukuka saygılı,
düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirebilen bireyleri yetiştirmektir.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuzda, Elektrik, Bilgisayar
Programcılığı (N.Ö-İ.Ö), Organik Tarım, Elektronik Teknolojisi,
Teknolojisi (N.Ö-İ.Ö),
Elektronik Haberleşme
Makine (N.Ö-İ.Ö), Kontrol ve Otomasyon (N.Ö-İ.Ö.), Pazarlama,
Muhasebe, İşletme, Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö-İ.Ö.), Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö-İ.Ö),
Yerel Yönetimler (N.Ö-İ.Ö), İnsan Kaynakları (N.Ö-İ.Ö), Lojistik (N.Ö-İ.Ö), Mekatronik (N.Öİ.Ö.) programlarındaki dersler Meslek Yüksekokulumuza ait öğretim elemanları tarafından
verilmiştir. Aynı dönemde Meslek Yüksekokulumuzdaki mevcut imkanları en iyi şekilde
değerlendirerek verimlilikle eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Geçtiğimiz yıl için
öngördüğümüz öğrenci sayısını 2000’a çıkarma hedefine ulaşıldı. Bugün 25 öğretim elemanı ile
eğitim öğretim faaliyetimizi başarıyla sürdürüyoruz. Öğretim elemanı sayısı 30’a çıkarıldığı
takdirde hem öğretim elemanı ihtiyacımız karşılanmış olacak hem de önümüzdeki yıllarda öğrenci
sayımızı 3000’lere ulaştırmamız mümkün olacaktır.
Meslek Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı ile diğer programlardaki bilgisayar
dersleri için dört tane bilgisayar laboratuarımız bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda mevcut
laboratuarlarımızdaki bilgisayarları modernize ederek daha gelişmiş, günümüzün ihtiyaçlarını
karşılayabilecek laboratuarlar oluşturmak hedefimizdir.
2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında kurulan Elektrik laboratuarımızdan sonra yeni açılan
programlarımızdaki
öğrenci
ihtiyaçlarını
karşılayabilecek
elektronik
laboratuarı,
kontrol
otomasyon laboratuarı, Toprak Tahlil laboratuarı oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra organik tarım
programımızdaki öğrencilerin mesleki uygulamalarını yapabilmeleri için kampus alanımız
içersindeki plastik soğuk seranın yanına fidanlık uygulama sahası ve cam sera kurulmuştur. Yine
bu program öğrencileri için Simav Eynal bölgesi jeotermal sahasında bulunan seralarda uygulama
452
yapma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ve Üniversitemize
kullanım hakkı verilen modern bir kapalı spor salonu öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
Önümüzdeki yıllar için hedefimiz uygulama alanlarını daha da geliştirmek, toprak doku kültürü ve
biyolojik araştırma yapabilen çok kapsamlı bir laboratuarı faaliyete geçirmektir.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da kampus sahası içerisinde
peyzaj düzenleme çalışmalarına ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmiştir. İhtiyaca göre bu
çalışmalar önümüzdeki yıllarda sürdürülecektir.
3-Fiziki Mekân Dağılımı
a-Okulumuzda Bulunan Anfi Derslik, Laboratuar, Atelye Gibi Eğitim Alanlarını Sayıları
Anfi Sınıf
Bilgisayar
Kontrol
Toprak
Elektronik
Lab.
Otomasyon
Tahlil Lab.
Salonu
1
1
Lab.
-
Konferans Kütüphane Okuma
Elektrik -
16
Salonu
Lab.
2
3
1
1
1
b--Anfi, Derslik, Laboratuar ve Atölye Gibi Eğitim alanlarının Sayıları ve Metrekare Olarak
Büyüklükleri
Derslik
Elektrik-
Bilgisayar
Kontrol
Toprak Tahlil
Elektronik
Laboratuarı
Otomasyon
Laboratuarı
Laboratuarı
Laboratuarı
Adet
16
2
3
1
1
M²
768
150
280
75
110
Okuma Salonu
Kantin
Atölye
1
1
1
c- Ortak Eğitim Alanları ve Tesislerin Sayısı
Kütüphane
Konferans
Salonu
1
Kantin
1
4-Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
453
1
a-Meslek Yüksekokulumuzda Görev yapan Öğretim Elemanları Dağılımı
Profesör Doçent Yard.
Öğr.Gör. Okutman Arş.Gör.
Araştırmacı
Uzman
Doç.
-
1
1
21
2
-
-
-
b- Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci Sayısı ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Öğrenci Sayısı
KIZ
ERKEK
TOPLAM
675
1130
1805
Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
ÖĞRETİM ELEMANI ADI
ÜNVANI
SOYADI
GÜZ DÖNEMİ
BAHAR DÖNEMİ
DERS YÜKÜ
DERS YÜKÜ
Rüştü GÜNTÜRKÜN
Doç.Dr.
38
42
Mehmet KAYGUSUZ
Öğr.Gör.
42
41
Mustafa ORDU
Öğr.Gör.
35
36
28
31
Melis ÇERÇİOĞLU ŞATIROĞLU Yrd.Doç.Dr.
Mehmet KORKMAZ
Öğr.Gör.
34
-
Kudret ARMAĞAN
Öğr.Gör.
39
42
Yusuf ERDOĞAN
Öğr.Gör.
34
38
Mevlüt KIRIKÖZ
Öğr.Gör.
39
42
Ahmet ILICA
Öğr.Gör.
42
42
Hasan ŞAHİN
Öğr.Gör.
38
42
454
Tahsin GÜLER
Öğr.Gör.
40
42
Yakup AKGÜL
Öğr.Gör.
35
42
M.Serkan ÖZTEKİN
Öğr.Gör.
39
42
Şükrü KİTİŞ
Öğr.Gör.
39
42
Mustafa ŞAHİN
Öğr.Gör.
42
-
Hasbi APAYDIN
Öğr.Gör.
42
42
Mehmet GÜLER
Okutman
42
32
Mustafa BAYSAL
Öğr.Gör.
38
42
Rıdvan YÜKSEL
Öğr.Gör.
42
-
İsmail KÖKTÜRK
Öğr.Gör.
42
42
Zafer KAYA
Öğr.Gör.
42
42
Ali GÜRTEKİN
Öğr.Gör.
35
36
Esra YILMAZ
Okutman
-
39
Akın UYAR
Öğr.Gör.
-
24
Mustafa ERGİNLİ
Öğr.Gör.
-
42
c)
Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
Bölümü
Kız
Erkek
Toplam
Bankacılık ve Sigortacılık
151
81
232
Bilgisayar Programcılığı
184
59
243
Elektrik
2
117
119
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
15
134
149
455
Elektronik Teknolojisi
1
113
114
İnsan Kaynakları Yönetimi
66
44
110
İşletme Yönetimi
34
53
87
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
3
57
60
Lojistik
72
84
156
Makine
3
130
133
Mekatronik
2
119
121
17
17
Mobilya Ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
24
14
38
Organik Tarım
18
9
27
Pazarlama
12
20
32
Yerel Yönetimler
88
79
167
TOPLAM
675
1130
1805
d- 2013-2014 Mezun Öğrenci Sayısı
TOPLAM
Simav Meslek
Yüksekokulu
E
K
T
321
199
520
5-Bilimsel Faaliyetler
a)Makaleler
Öğretim Elemanı
Makale Adı
Yayın Yeri
456
Yayın Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Melis
Changes in physical conditions of Eurasian Journal of
ÇERÇİOĞLU
a course textured soil by addition Soil Science
ŞATIROĞLU
of organic wastes
Öğr.Gör. Mehmet
1961 den Günümüze Simav Gölü
DPÜ Fen Bilimleri
Ağustos 2013
Enstitüsü
KORKMAZ
b)
11.03.2014
Kongre, Konferans, Seminer ve Sempozyum Gibi Bilimsel Faaliyetler
Tarih
Etkinlik
Adı/ Konusu
Öğretim
Türü
01-03 Ekim 2013
Elemanı
Uluslararası
Bişkek/KIRGIZİSTAN Kongre
Impact
Of
Organic Yrd.Doç.Dr.
Some
Matter Sources On Physical Melis
Characteristics
Sandy ÇERÇİOĞLU
Ofa
ŞATIROĞLU
Loam Soil
12-15 Ağustos 2014
Uluslar arası
An Automation SystemDesing Öğr.Gör. Hasbi
Antalya
Kongre
For
Dough
Dosing
Kneaders
with Öğr.Gör. Şükrü
Machines
Micropracessor
and APAYDIN
Basend
and KİTİŞ
Sflows
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Öğretim Elemanı
Tarih
Adı/ Konusu
Doç.Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN
15-16 Kasım
Güneş
2013
Frenleme
Öğr.Gör. Hasbi APAYDIN
Yer
Enerjisi
ve ODTÜ
Esnasında
Açığa Çıkan Mekanik
Öğr.Gör. Şükrü KİTİŞ
Enerji
İle
Çalışan
Elektrikli Araç Tasarımı
d) Öğretim Elemanlarınca 2013–2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
Öğretim Elemanı
Kitap Adı
Yayın Yeri
457
Yayıın Tarihi
e)
Meslek Yüksekokulunun Yürüttüğü Projeler
Öğretim Elemanı
Proje Adı
2.4.12. SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
1. Fakültede/Yüksek Okulda/Meslek Yüksek Okulunda Yer Alan Bölümler
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.05.2011 tarih ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 sayılı
Kanun'la değişik 7d-2 maddesi uyarınca Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması
uygun görülmüştür. Rektörlüğümüzün senato kararı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,
Optisyenlik Programı, Yaşlı Bakımı Programı, Ortopedik Protez ve Ortez Programları açılmasına
karar verilmiştir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programına öğrenci alımına başlamıştır.
2. Fakültenin/Yüksek Okulun/ Meslek Yüksek Okulunun Genel Değerlendirilmesi ve
Hedefleri
Kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke ve çevre uygulama alanındaki
vasıflı ara elemanı ihtiyacının karşılanması, insan gücü ile eğitim unsurları arasında bağ kurulması
için örgün eğitim bazında eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmektir. Gelişen ve değişen ülke şartlarına
göre ara eleman ihtiyacını karşılamak ve bu çalışmalar için gerekli laboratuar, kütüphane ve
dersliklerin
nitelik
ve
niceliklerini
artırmak,
Ar-ge
birimi,
oluşturmak.
Meslek
Yüksekokulumuzda, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı, Optisyenlik Programı, Yaşlı Bakımı
Programı, Ortopedik protez ve Ortez Programları açılmasına karar verilmiştir. 2013-2014 EğitimÖğretim Yılından itibaren Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programına öğrenci alımı başlanılmıştır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Fizyoterapi program açılmıştır.
Meslek Yüksekokulumuzdaki mevcut programlara ilave geçerli yeni programları faaliyete
geçirmek Bölgemizde Sağlığa yönelik bilimsel projeleri geliştirmek ve uygulamaya koymak,
yerleşke alanını öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif etkinliklerine elverişli tesislerle donatmak.
Artan öğrenci kapasitesine paralel olarak barınma ihtiyaçlarını giderici önlem almak.
458
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Kalkınma planlarının ilke ve hedefleri
Meslek
Yüksekokulumuzdaki
mevcut
doğrultusunda ülke ve çevre uygulama programlara ilave geçerli yeni programları
alanındaki vasıflı ara elemanı ihtiyacının faaliyete
geçirmek,
Bölgemizde
Sağlığa
karşılanması, insan gücü ile eğitim unsurları yönelik bilimsel projeleri geliştirmek ve
arasında bağ kurulması için örgün eğitim uygulamaya
koymak,
bazında
sosyal
eğitim-öğretim
sürdürmektir.
şartlarına
Gelişen
göre
ara
ve
faaliyeti öğrencilerin
değişen
eleman
yerleşke
kültürel
alanını
ve
sportif
ülke etkinliklerine elverişli tesislerle donatmak.
ihtiyacını Artan öğrenci kapasitesine paralel olarak
karşılamak ve bu çalışmalar için gerekli barınma ihtiyaçlarını giderici önlem almak.
laboratuar, kütüphane ve dersliklerin nitelik
ve niceliklerini artırmak,
Ar-ge birimi
oluşturmak.
3-Fiziki Mekanların Dağılımı
a) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim alanlarının
Sayıları
Amfi
Derslik
Bilgisayar
Kimya
Laboratuarı
Laboratuarı
2
Kantin
Kütüphane
1
b) Okulumuzda Bulunan Amfi, Derslik, Laboratuar, Atölye gibi Eğitim alanlarının
Metrekare Olarak Büyüklükleri
Yer
m²
Toplam
Derslik
64
128
Kimya Laboratuarı
64
64
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
Konferans
Toplantı
Kapalı Spor
Salonu
Salonu
Tesisi
1
1
Kafeterya
Öğrenci
Kütüphane
Yemekhane
1
1
1
1
4-Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a)Fakültede/Yüksek Okulda/ Meslek Yüksek Okulunda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
459
Akademik Personel
Kadroların İstihdam
Şekline Göre
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Boş
Dolu
Toplam
Yarı
Zamanlı
Tam
Zamanlı
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
1
1
Öğretim Görevlisi
3
3
Okutman
Çevirici
Eğitim- Öğretim
Planlamacısı
Araştırma
Görevlisi
Uzman
b)Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu/ Öğrenci Sayısı ve Öğretim
Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
Öğrenci Öğretim Öğretim
Sayısı
Öğretim Toplam
Üyesi
Görevlisi Üyesi +
Sayısı
+
Öğr.
Okutman Gör. +
Sayısı
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Haftalık
Haftalık Sayısının Sayısının Sayısının Ders
Ders
Öğretim
Öğr.
Öğr.
Saatinin
Saati
Üyesine
Gör. +
Üyesi +
Öğr.
Oranı
Okt.
Öğr.
Üyesi +
Oranı
Grv. +
Öğr.
Okt.
Gör. +
Oranı
Okt.
Okt.
Toplam
Oranı
55
0
3
3
54
460
0
18,33
18,33
18
c)Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
SİMAV SAĞLIK
1. SINIF
2. SINIF
TOPLAM
HİZMETLERİ MYO
TIBBİ LABORATUAR
TEKNİKLERİ (N.Ö)
K
E
K
E
K
E
T
22
7
19
7
41
14
55
d) 2013-2014 Öğretim Yılı Mezun Öğrenciler
Meslek
Yüksekokulumuz
2013-2014
eğitim-öğretim
yılında
açıldığından
mezun
öğrencimiz bulunmamaktadır.
5. Bilimsel Faaliyetler
a) Makaleler
Yrd. Doç. Dr. Sayit ALTIKAT
A - Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. S.Altikat, K.Uysal, H.I.Kuru, "Analysis of Bioaccumulation of Arsenic in the Brain and Eye
Tissues of Mirror Carp (Cyprinus carpio carpio) and Its Effects on Various Biochemical
Parametres", Journal of Environmental Protection and Ecology , "14(3A)", 1225-1235 pp., Ekim2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI
2. S.Altikat, I.Terzi, H.I.Kuru, I.Kocacaliskan, "Allelopathic Effects of Juglone on Growth of
Cucumber and Muskmelon Seedlings with Respect to Antioxidant Enzyme Activities and Lipid
Peroxidation", Journal of Environmental Protection and Ecology , "14(3A)", 1244-1253 pp., Ekim2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
3. H.M.Saraoğlu, F.Temurtas, S.Altıkat, "Quantitative classification of HbA1C and blood
glucose level for diabetes diagnosis using neural Networks", Australasian Physical & Engineering
Sciences in Medicine , "36(4)", 397-403 pp., Aralık-2013, DOI: 10.1007/s13246-013-0217-x, İlgili
atıf indekslerince taranıyor.
4. S.Inal, S.Kabay, M.K.Cayci, H.I.Kuru, S.Altikat, G.Akkas, A.Deger, "Comparison of the
effects of dexketoprofen trometamol, meloxicam and diclofenac sodium on fibular fracture healing,
kidney and liver: An experimental rat model", Injury , "45(3)", 494-500 pp., Mart-2014, DOI:
10.1016/j.injury.2013.10.002, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
461
5. S.Altikat, K.Uysal, H. I.Kuru, M.Kavasoglu, C.N.Ozturk, A.Kucuk, "The effect of arsenic on
some antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in various tissues of mirror carp
(Cyprinus carpio carpio)", Environmental Science and Pollution Research , "", Nisan-2014, DOI:
DOI: 10.1007/s11356-014-2896-6, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
B - Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. S.Altıkat, M.E.Büyükokuroğlu, M.Çiftçi, N.Bakan, Ö.İ.Küfrevioğlu, "Kalsiyum Glukonat,
Potasyum Klorür ve Sodyum Bikarbonat'ın insan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi
Üzerine In Vitro Etkileri", Journal of Experimental and Clinical Medicine , "30(1s)", 137-140 pp.,
2013, DOI: 10.5835/jecm.omu.30.s1.026, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
Öğr. Gör. Halil İsa KURU
1.
S.Altikat, K.Uysal, H.I.Kuru, "Analysis of Bioaccumulation of Arsenic in the Brain and
Eye Tissues of Mirror Carp (Cyprinus carpio carpio) and Its Effects on Various Biochemical
Parametres", Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(3A), 1225-1235 pp., Ekim2013
2.
S.Altikat, I.Terzi, H.I.Kuru, I.Kocacaliskan, "Allelopathic Effects of Juglone on Growth of
Cucumber and Muskmelon Seedlings with Respect to Antioxidant Enzyme Activities and Lipid
Peroxidation", Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(3A), 1244-1253 pp., Ekim2013
3.
S.Inal, S.Kabay, M.K.Cayci, H.I.Kuru, S.Altikat, G.Akkas, A.Deger, "Comparison of the
effects of dexketoprofen trometamol, meloxicam and diclofenac sodium on fibular fracture healing,
kidney and liver: An experimental rat model", Injury, 45(3), 494-500 pp., Mart-2014, DOI:
10.1016/j.injury.2013.10.002
4.
S.Altikat, K.Uysal, H. I.Kuru, M.Kavasoglu, C.N.Ozturk, A.Kucuk, "The effect of arsenic
on some antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in various tissues of mirror carp
(Cyprinus carpio carpio)", Environmental Science and Pollution Research, Nisan-2014, DOI: DOI:
10.1007/s11356-014-2896-6
Öğr. Gör. Şaban ERDOĞAN
1. Ş. Erdoğan, D. Özbakır Işın, “Theoretical Study on the Self- and Water-Assisted Proton
Transfer Reaction of Urazole”, Chemistry of Heterocyclic Compounds, 50(7), pp 986-997,
October 2014,
462
b) Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu/ Birimleri tarafından düzenlenen
kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetler
2013-2014 eğitim-öğretim yılında herhangi bir faaliyet düzenlenmemiştir.
c) Üniversite Dışında Sunulan Bildiriler
Yrd. Doç. Dr. Sayit ALTIKAT
A - Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings)
Basılan Bildiriler
1. S.Altikat, K.Uysal, H.I.Kuru, M.Kavasoglu, G.N.Ozturk, İCWEE 2013: The Second
İnternational Conference on Water Energy and Environment konferansı dahilinde , "The Second
İnternational Conference on Water Energy and Environment Abstract Book", bildiri kitapçığındaki
"The Effect of Arsenic on some Antioxidant Enzyme Activities and Lıpıd Peroxidatiıon in Various
Tissues of Mirror Carp (Cyprinus Carpio Carpio)", 66-67 pp.,Kuşadası, Türkiye, 21-23 Eylül, 2013
2. Altikat S, Ozturk A, Kuru HI, Deveci E, Soyucok E, Senturk O Plasma magnesium, calcium
and serum zinc values of premenstrual dysphoric disorder in women. Klinik Psikofarmakoloji
Bülteni 2014; 24: S112
3. Ozturk A, Altikat S, Dursun AE, Deveci E, Soyucok E The relationship of mental state,
attitude and behaviors with colors. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2014; 24: S82
Öğr. Gör. Halil İsa KURU
1.
S.Altikat, K.Uysal, H.I.Kuru, M.Kavasoglu, G.N.Ozturk, "The Effect of Arsenic on some
Antioxidant Enzyme Activities and Lıpıd Peroxidatiıon in Various Tissues of Mirror Carp
(Cyprinus Carpio Carpio)", The Second İnternational Conference on Water Energy and
Environment Abstract Book, 66-67 pp., İCWEE 2013: The Second İnternational Conference on
Water Energy and Environment, Kuşadası, Türkiye, 21-23 Eylül, 2013
d) Fakültenin/ Yüksek Okulun/Meslek Yüksek Okulunun Yürüttüğü Projeler
e) Öğretim Elemanlarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yayınlanan Kitaplar
6. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları
a) Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılan toplam
konferans sayıları.
463
Meslek Yüksekokulumuzda 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında herhangi
bir konferans düzenlenmemiştir.
b) Biriminizde 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
seminer sayısı. c) Biriminizde 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
panel sayısı. d) Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
sempozyum sayısı. e) Biriminizde, 03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014tarihleri arasında yapılan toplam
sergi sayısı. 2.4.13. DOMANİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
1- Yüksekokulda Bulunan Programlar.
a- İşletme Yönetimi N.Ö.
b- Muhasebe ve Vergi Uygulama N.Ö.
c- Lojistik N.Ö.
d- Lojistik İ.Ö.
e- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı N.Ö.
f- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö.
g- Bilgi Yönetimi N.Ö.
h- Bilgi Yönetimi İ.Ö.
2- Domaniç Meslek Yüksekokulunun Genel Değerlendirilmesi ve Hedefleri
Meslek Yüksekokulumuz ara eleman ihtiyacının karşılanması amacına yönelik olarak öğretim
faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu amacın maksimum seviyede gerçekleştirilebilmesi için
öğrencilerin iş ortamına uyumu, çalışmaları staj uygulamaları ile sağlanmakta ve etkin sonuçlar
alındığı görülmektedir. Öğretim sırasında ise uygulama çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek
gerek entegrasyon gerekse pratik bilgi edinilmesi sağlanmaktadır.
Yeni Teknoloji ve uygulamalar araştırılarak yeni bilgilerin verilmesi ve yeni teknoloji kullanımının
sağlanması temel hedef olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla öğretim elemanlarının yeni
teknolojilere ve bilgilere ulaşım imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
3- Fiziki Mekanların Dağılımı.
464
a) Okulumuzda Bulanan Amfi, Derslik, Laboratuvar,Atölye Gibi Eğitim Alanlarının
Sayıları
SINIF
BİLGİSAYAR LAB
KÜTÜPHANE
KANTİN
10
1
1
1
(Projeksiyon Cihazı
mevcuttur.)
b) Okulumuzda Bulanan Amfi, Derslik, Laboratuvar, Atölye Gibi Eğitim Alanlarının
M2 olarak Büyüklükleri.
KONFERANS SINIF
SALONU
YEMEKHANE
BİLGİSAYAR LAB
KÜTÜPHANE
1
1
2
1
80 m2
60 m2+120 m2=180m2 200 m2
9
(Projeksiyon
Cihazı mevcuttur.)
360 m2
540 m2
c) Ortak Eğitim Alanlarının ve Tesislerinin Sayısı
KONFERANS KÜTÜPHANE
SALONU
YEMEKHANE
BİLGİSAYAR
LAB
KANTİN
1
1
2
1
1
4- Eğitim Öğretim İle İlgili Bilgiler
a- Meslek Yüksekokulunda Görev Yapan Öğretim Elemanı Dağılımı
Bölümü
Prof.
Doç.
Yar.
Doç.
Öğr.
Gör.
DPÜ
Gelen
Kurum
Dışı
Gelen
Arş.
Gör.
Domaniç
MYO
-
1
-
6
3
-
-
Toplam
-
1
-
6
3
-
-
465
Okt.
Topla
m
b- Meslek Yüksekokulunda Görev Yapan İdari Pesonel Dağılımı
Bölümü
Yüksekok Bil.
ul
İşl.
Sekreteri
Memur
Kor.
Güv.
Gör.
Hizme Özel
tli
Güvenli
k
Temizli
k
Persone
li
Topla
m
Domaniç
MYO
1
1
3
1
3
14
2
3
c- Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yükü
MYO ÖĞRENCİ SAYILARI
ÖĞRETİM ELEMANI HAFTALIK DERS YÜKÜ
455
42
d- Bölümlere Göre Öğrenci Sayıları
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
Toplam
1.Sınıf
2.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
İşletme Yönetimi
6
27
-
4
6
31
Muhasebe ve Ver.
Uyg.
14
26
-
2
14
28
Lojistik N.Ö.
69
57
-
-
69
57
Lojistik İ.Ö.
-
26
60
26
60
Büro Yönetimi ve
Yön. Asistanlığı
N.Ö.
34
27
34
27
Büro Yönetimi ve
Yön. Asistanlığı
İ.Ö.
-
-
8
10
8
Bilgi Yönetimi
N.Ö.
37
31
-
37
31
Programlar
İktisadi ve İdari
– Yönetim ve
Organizasyon –
Büro Hizmetleri
– Bilgisayar
Programları
10
Bilgi Yönetimi İ.Ö. -
-
12
-
12
Pazarlama
5
-
-
-
-
466
5
GENEL TOPLAM
160
173
48
74
208
247
e- Mezun Öğrenci Sayısı
Fakülte Adı
Mezun Olan Öğrenci Sayısı
Domaniç MYO
117
YAYINLANDIĞI YER
YAZARI
-
-
MAKALENİN ADI
-
b- Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen kongre, konferans, seminer, ve sempozyum
gibi bilimsel faaliyetler. (Tarih, yer, konu ve katılanlar belirtilecek)
TARİH
YER
KONU
KATILANLAR
23/10/2013
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
2013/2014 Akademik Yılı
Tanışma Programı
Doç. Dr. Ali, Fuat ARICI
23/10/2013
Domaniç MYO
Mangal Partisi
Domaniç Kaymakamı ve İlçe
Esnafı - MYO Akademik- İdari
Personel ve Öğrenciler
31/10/2013
Domaniç MYO
Kan Bağışı
Kızılay Kütahya Şubesi
03/11/2013
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
İSO19011 İç Denetçi
Eğitimi
DPÜSEM
06/11/2013
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Yaşadığımız Şehir
Domaniç’in Tarihi
Kültürünü Tanıyalım.
Tarihçi Yazar -Hasan EFE
Tavşanlı Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni.
05/11/2013
Domaniç MYO Halı
Sahası
Turnuva
Öğr. Gör. Okan METE
08/11/2013
Prof. Dr. Ahmet
Atayurttan Anayurda Türk
Doç. Dr. Elmira
Domaniç MYO Müdürü
İlk Ders
İSO9001 -2008 Temel
Kalite Yönetim Eğitimi
467
KARAASLAN
Konferans Salonu
Kültürü
ADİLBEKOVA Ahmet Yesevi
Uluslar arası Türk Kazak Üni.
Öğr. Üyesi.
04/12/2013
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Terör Örgütlerinin Gençliğe Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
olan İlgisi
20/02/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Temel Afet Bilinci
DPÜ SİVİL SAVUNMA
Kapsamında Yangın ve
Sivil Savunma Servisleri ile
ilgili Temel Bilgiler konulu
Seminer
06/03/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Etkili Ders Çalışma
Teknikleri konulu Panel
Doç. Dr. Ali Fuat ARICI, Doç.
Dr. Kürşat YILMAZ, Yrd. Doç.
Dr. Muhammed ÖZDEN
10/03/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Kalp Krizi Değil, Gülme
Krizi konulu Tiyatro
Gösterisi
Öğr. Gör. Yasemin DURMAZMYO Tiyatro Grubu
18/03/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
18 Mart Etkinlikleri
Öğr. Gör. Yasemin DURMAZ
Öğr. Gör. Filiz YÜKSEL
20/03/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Müzik Ziyafeti
Öğr. Gör. Filiz YÜKSELMYO Müzik Grubu
20/03/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Hedef 2100 Yeryüzü
Türkçe Konuşuyor konulu
panel.
Doç. Dr. Ali Fuat ARICI, Doç.
Dr. Turan TEMUR, Arş. Gör.
Buket ORHUN, Arş. Gör.
Abdullah
KALDIRIM, Okt. Hikmet
DEGEÇ.
21/03/2014
Domaniç MYO
Fotoğraf Sergisi
İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
09/04/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Güvenli ve Huzurlu Yaşam
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
25/04/2014
Kütahya Martur A.Ş. Teknik Gezi
468
Öğr. Gör. Yasemin DURMAZ
02/05/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
Fotoğraf Yarışması
Öğr. Gör. Filiz YÜKSEL
02/05/2014
Prof. Dr. Ahmet
KARAASLAN
Konferans Salonu
LUCA Web Tabanlı
Muhasebe Sertifika Eğitim
Programı
Öğr. Gör. A.Bülent GÜL
29/04/2014- Dumlupınar
09/05/2014 Üniversitesi
DPÜ Bahar Şenlikleri
Öğr. Gör. A.Bülent GÜL
15/05/2014
Ankara Milli
Kütüphane
Teknik Gezi
Öğr. Gör. İlker VURAL - MYO
Bilgi Yönetimi Öğrencileri.
15/05/2014
Kütahya Artcraft
Fabrikası
Teknik Gezi
Öğr. Gör. Yasemin DURMAZ MYO Lojistik Prog.
Öğrencileri.
27/05/2014
DOMANİÇ MYO
2013/2014 Yılı Mezuniyet
Töreni
Prof. Dr. Yunus ERDOĞANİlçe Daire Amirleri, MYO
Akademik ve İdari Personel,
Öğrenci ve Öğrenci Yakınları
Öğr. Gör. Filiz YÜKSEL
c- Üniversitemiz dışında sunulan bildiriler. (Tarih, yer, konu ve katılanlar belirtilecek)
TARİH
YER
KONU
KATILANLAR
Sunum
Olmamıştır.
d- Öğretim elemanlarınca 2013 eğitim öğretim yılında yayınlanan kitaplar.
KİTAP ADI
YAZARI
BASIM TARİHİ
Bankacılıkta İç Denetim
Uygulaması
Öğr. Gör. Filiz YÜKSEL
Haziran 2014
469
e- Fakültenin yürüttüğü projeler. (Projenin adı , Görev alanlar, Destekleyen ve bitiş süresi)
PROJENİN ADI
GÖREV ALANLAR
DESTEKLEYEN
BİTİŞ SÜRESİ
Proje Yürütülmüyor.
-
-
-
f- 2013 Yılı Hedeflenen Yatırımlar ve Hizmetler
YATIRIM VE
HİZMETLER
GÖREV ALANLAR
DESTEKLEYEN
BİTİŞ SÜRESİ
Yatırım ve Hizmet
bulunmamaktadır.
-
-
-
g- 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Faaliyet Sayıları :
2013 Yılında Yapılan Toplam Konferans Sayısı
2
2013 Yılında Yapılan Toplam Seminer Sayısı
3
2013 Yılında Yapılan Toplam Panel Sayısı
2
2013 Yılında Yapılan Toplam Sempozyum Sayısı
-
2013 Yılında Yapılan Toplam Sergi Sayısı
1
2.5. REKTÖRLÜĞE BAĞLI ARAŞTIRMA MERKEZLERİ BİRİMLERİ
2.5.1. ZOONOZLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 10.04.2012 tarih ve 15996 sayılı yazısı ile kurulmuş, 30.04.2012 tarih ve
28279 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliği ile 09.05.2012 tarihinde müdür atanarak
faaliyetlerine başlamıştır.
Misyon ve Vizyon
Misyon
Evcil ve yabani hayvanlardan direkt ve indirekt yollarla insanlara bulaşan zoonozlar ve
bunların bulaşma yolları konusunda detaylı bilimsel araştırmalar yapmak, bu hastalıklara neden
olan etkenlerin ülkemizdeki durumunu ortaya koymak, mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi
konusunda araştırmalar ve planlama çalışmaları yapmak, elde edilen bilimsel veriler ile toplumun
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmaktır.
Vizyon
470
Ülke genelinde, zoonozlar konusunda yürütülecek bilimsel çalışmalarda referans olan, bu
hastalıklarla mücadele konusunda geliştirilerek ulusal politikalara yön veren, ulusal ve uluslararası
işbirliği çerçevesinde disiplinler arası ve kurumlar arası bilimsel çalışmaların yürütebileceği öncü
bir merkez olmaktır.
Merkezimizin Fiziksel Yapısı
Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kendisine ait 120 m2 kapalı alana sahip içinde 4 adet
laboratuvar ve 1 adet yıkama ve sterilizasyon ünitesine sahip tek katlı prefabrik binasında
hizmetlerine devam etmektedir.
Teçhizat Durumu
Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz üniversitemiz kaynaklarından ve
hayırseverlerden sağlanan bağışlarla alanı ile ilgili birçok ileri teknoloijk araştırma faaliyetlerinin
yürütebileceği teçhizata sahiptir. Bu teçhizatlar arasında, 1 adet çekerocak, 1 adet vorteks, 1 adet
dikey elektroforez ve blotting sistemi, 1 adet PCR makinesi, 1 adet jel dokümantasyon sistemi, 1
adet BSL2 biyolojik güvenlik kabini, 1 adet soğutmalı inkübatör, 1 adet mikrobiyolojik inkübatör,
1 adet çalkalayıcı-karıştırıcı inkibatör, 1 adet elektroforez güç kaynağı, 1 adet yatay jel elektroforez
sistemi, 1 adet otoklavlar, 1 adet su saflaştırma cihazı, 1 adet ultra saf su cihazı, 1 adet soğutmalı
santrifüj, 1 adet ultrasonik homojenizatör, 2 adet jel görüntüleme sistemi, 1 adet çalkalamalı su
banyosu, 1 adet dijital ısıtıcı, 1 adet kar tipi buz makinesi, 1 adet stereo mikroskop, 1 adet
trinoküler mikroskop, 1 adet diğer bilgisayarlar, 1 adet mühürler, 1 adet sehpalar, 1 buzdolabı, 1
adet derin dondurucu, 1 adet spektrofotometre, 1 adet -86°C’lik Derin Dondurucu, 1 adet santrifüj
ve 1 adet film banyo makinesi yer almaktadır.
İhtiyaç ve Sorunlar


Artan araştırma, araştırıcı ve lisansüstü eğitim gören öğrenci potansiyeli sebebiyle fiziki
mekan sıkıntısı başlamıştır.
Merkezimizde göreve başlayan idari personelimiz ve lisansüstü tez çalışmalarını yürüten
öğrencilerimizin kullanımı amacıyla iki bilgisayar ve renkli yazıcıya ihtiyaç bulunmakta
bunun yanında, aynı öğrencilerin eğitimlerinde (ders, seminer, sunum gibi) ve
merkezimizde araştırmalar yürüten akademisyenlerimizin proje tartışmalarını
yürütmelerinde kullanılacak, bir projeksiyon cihazına ihtiyaç bulunmaktadır. Artan iş
yoğunluğuna bağlı olarak laboratuvarlarda daimi olarak bulunacak, 1 laboratuvar teknisyeni
ve 1 temizlik görevlisine ihtiyaç bulunmaktadır.
Araştırmacılara ve Öğrencilere Sağlanan İmkanlar
Uygulama ve Araştıma Merkezimizde, üniversitemiz ve diğer üniversitelerden zoonozlar
konusunda çalışan akademisyenlerin çalışmalarını projelendirmeleri ve projeleri ile merkezimize
başvurmaları durumunda laboratuvar imkânlarından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.
Benzer şekilde lisaüstü eğitim gören öğrenciler de zoonozlar konusunda yapacakları tez
çalışmalarını projelendirmeleri halinde merkezimiz imkânlarından faydalanabilmektedirler.
Öneriler
471
Araştırma merkezimizin kurulması ve faaliyete başlamasında üniversitemiz rektörlüğünün
ciddi destekleri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ancak merkezimizin kısa zamanda daha
ileri seviyelere ulaşmasının sağlanması için öncelikle üniversitemizde bu alanda çalışan
akademisyenlerin yapacakları projelerle ve araştırmalarla merkezimize sağlayacakları katkılar
oldukça önemlidir.
HEDEFLER
Kısa Vadeli Hedefler
 Halen merkezimiz bünyesinde yürütülen araştırmaların sonuçlarının alınarak, bunların
bilim camiası ve kamuoyu ile paylaşılması ve bu sayede merkezimizin tanınırlığının
arttırılması.
 Hazırlanacak ve hayata geçirilecek yeni projelerle araştırma çeşitliliğimizin arttırılması.
 Yapılacak yeni projelerle ulusal ve uluslararası fonlardan destekler alınması.
 Zoonozlar konusunda ulusal ve uluslararası çapta workshop, panel, sempozyum ve
kongreler düzenlenmesi.
 Merkezimizde yürütülen çalışmaların çeşitli bilimsel kongre ve toplantılarda sunulması
sonucunda merkezimize gelen ortak proje ve bilimsel çalışma tekliflerinin
değerlendirilerek ulusal ve uluslararası bazda işbirliklerine başlanması.
Orta Vadeli Hedefler
 Kısa vadeli hedeflerimizin orta vade de devamlılığının sağlanması
 Yapılan analizlerde kalitenin arttırılması ve geçerliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla
laboratuvarımızın akreditasyonu.
 Merkezimizin Zoonozlarla ilgili alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla
entegrasyonunu ve işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi.
 Gelişen alt yapı ve imkânlara paralel olarak hayvan ve insan hastalıklardaki zoonoz
hastalıkların teşhisine yönelik akredite laboratuvar haline gelmek.
Uzun Vadeli Hedefler
 Araştırma ve Uygulama Merkezimizin üniversitemiz bünyesinde yapımına başlanan yeni
merkez laboratuvar ve araştırma merkezi binasında kendisine tahsis edilen yere taşınması
ve birçok yeni laboratuvar ve departmanların (paraziter zoonozlar, bakteriyel zoonozlar,
viral zoonozlar ve fungal zoonozlar) oluşturulması.
 Yeni yapılacak binamızda Biyogüvenlik Seviyesi 3 (BSL3) laboratuvarının oluşturularak
özel donanım gerektiren zoonotik patojenlerle çalışma yapılabilmesine olanak sağlanması
 Artırılacak bu kapasiteye paralel olarak araştırmacı sayımızın arttırılması.
Merkezimiz Bünyesinde Gerçekleştirilen Bilimsel Faaliyetler ve Projeler
 Merkez Müdürümüz 7. Ulusal Hidatidoloji Kongresi’ne yuvarlak masa konuşmacısı olarak
katılmış ve aşağıdaki bildirileri sunmuşlardır.
o Prof. Dr. Anıl İÇA, “Sığırlarda Kistik Ekinokkozis” Çiftlik Hayvanlarında Kistik
Ekinokkozisin Moleküler Epidemiyolojisine Global Bakış konulu yuvarlak masa
toplantısı. pp: 29-30. 7. Ulusal Hidatidoloji Kongresi; 4 – 7 Eylül 2014, Ordu.
 Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen yüksek lisans tezlerinden tamamlanan ve
savunması yapılanlar.
472

o Hülya ÇETİN “Kütahya Yöresinde Kenelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Virüsünün Moleküler Yöntemlerle Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2014.
Merkezimiz bünyesinde halen yürütülmekte olan bilimsel projeler
o Hyalomma marginatum’da Bm86 orthologlarının araştırılması ve aşı adayı olarak
etkinliğinin saptanması
o Kütahya İli Çevresindeki Su Kaynaklarında Zoonotik Cryptosporidium türlerinin
Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
o Kütahya Yöresinde Yayılış Gösteren Sivrisinek Türlerinin Belirlenmesi ve
Vektörlüklerinin Araştırılması.
o Kütahya ilinde tüketime sunulan çeşitli gıda maddelerinde Listeria spp.
prevalansının konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle tespiti
Kütahya ilinde tüketime sunulan çeşitli gıda maddelerinde Arcobacter spp.,
Campylobacter spp. ve Enterococ spp.’lerinin moleküler tanısı, antibiyotik
duyarlılıkları ve biyofilm özelliklerinin belirlenmesi
2.5.2. AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMAVE UYGULAMA MERKEZİ
Son bir yılda Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), kuruluş amaçları
doğrultusunda Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri izlemiş, yetkili kurullarca yapılan çalışmalara
katılmıştır. 2013 yılından bu güne değin, Kütahya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü’nce yapılmakta olan, Avrupa Birliğine Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu’nun
üyesi olarak toplantılar (Yıllık olağan, Ocak-Nisan-Temmuz ve Ekim aylarında yapılan toplantılar)
takip edilmiştir. 24.06.1997 tarihli ve 23029 sayılı Resmi Gazete’de Dumlupınar Üniversitesi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Yönetmeliği’nde, Merkez’in kuruluş ve
amacı aşağıdaki maddelerle tarif edilmektedir:
Kuruluş
Madde 1- 2547 sayılı Kanunun 3/J ve 7/d-2 ve “Üniversitelerarası Akademik Teşkilat
Yönetmeliği’nin geçici 2 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelikle, Dumlupınar
Üniversitesi’ne Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.
Amaç
Madde 2- Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ile ilgili konularda siyasi, ekonomik ve
hukuki yönden uyum sağlamak amacıyla kamu ve özel kesimin her kademesinde görev alacak
elemanların eğitilmesi, her türlü araştırma faaliyetlerinin yapılması ve her dokümanı bünyesinde
toplayarak araştırmacıların kullanımına sunmaktadır.
Madde 3- Merkez amaç maddesinde yer alan konularda,
a)Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapar ve yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır ve
destekler,
b)Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, özel
uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenler,
c)Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar,
473
d)Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve karşılaştıkları problem çözümüne yönelik
araştırma, inceleme ve benzeri yayınlarda bulunur,
e)Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak,
rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunur,
f)Avrupa Birliği ile ilgili konularda doküman sağlayarak araştırmacıların kullanımına sunar,
g)Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapar.
2.5.3. EKONOMETRİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Uluslararası Makale
Şener, H., Yelda, Behdioğlu, Sema., “Müşteri Sadakati Oluşturmada Müşterinin Algıladığı
Değer, Memnuniyet ve Rakip İşletmeye Geçme Maliyeti: Bir Spor Merkezinde İstatiksel
Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:30 ss. 165-180, 2013.
Şener, H., Yelda, Behdioğlu, Sema., “Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Ki-Kare Testiyle Hastaların
Hastane ve Hizmetlerini Değerlendirmesindeki Etkisi: Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bir
Uygulama ”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2) ss. 315-341, 2014.
Behdioğlu, Sema., Şener, H., Yelda, “Improving Service Quality in Special Education Institutions:
Servqual Scale ”, Global Business and Management Research: An International Journal Vol. 6,
No. 2, pp.169, 2014.
Behdioğlu, Sema., Şener, H., Yelda, “Determınıng of the Effect of Cosmetıc Product Labels on
Purchasıng Process Usıng Logıstıc Regressıon Analysıs”, International Journal of Business and
Management Review, Vol.2, No.4, pp. 80-103, September 2014.
Şener, H., Yelda, Behdioğlu, Sema., “Determining Resource Distribution for the Elements of
Marketing Communication Mix Using TOPSIS Method”, New Media and Mass, Communication,
Vol.29, No.4, pp. 82-96, 2014.
Eylem Koç and Hasan Arda Burhan; An Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach to a
Real World Supplier Selection Problem: A Case Study of Carglass Turkey; Global Business
and Management Research: An International Journal Vol. 6, No. 1, 1-14 (2014).
Eylem Koç, The Use of Rough Set Theory in Determining the Preferences of the Customers of an
Insurance Agency, European Journal of Business and Management, Vol.6, No.22, 141- 148, 2014,
Eylem KOÇ, Mahmut ZORTUK, Seyhat BAYRAK, HANEHALKLARI SATIN ALMA
KRİTERLERİNİN ANALİZİ: MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON YAKLAŞIMI,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2013 Özel Sayısı, 2014, 163-176.
2.5.4. İSLAM MEDENİYETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Makaleler:
1. Etkileri Açısından Vehhabilik (Suudi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği), International Journal of
Social Science, http://dx.doi.org, Volume 6 Issue 8, p. 699-718, October 2013.
Sempozyumlar:
474
1. Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği Ulusal Sempozyumu-(Düzenleme Kurulu üyeliği)
Paneller:
1. Abdullah-i İlahi Paneli paydaşlarından DİMAM’ın temsilciliği
Editörlük
1. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(İMAD)- Baş Editörlük (2013-…..)
Konferanslar
1. Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet, 15.04.2014, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Emet
Müftülüğü Etkinliği, Emet-Kütahya.
2. Hz. Peygamber’in Güzel Ahlakı, 15.04.2014, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Ahmet
Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Etkinliği, Kütahya
2.5.5. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
1. Tarih Bölümüyle ortaklaşa olarak konferans ve seminerler düzenlendi.
2. Tarih Bölümü öğrencilerinin Seçmeli XI ve Seçmeli XII derslerinde Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi konularını seçmeleri teşvik edildi.
3. Yüksek Lisans öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularını seçmeleri teşvik
edildi.
2.5.6 UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Genel Değerlendirme ve Hedefler
Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün
10.07.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı
Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.07.2013 tarih ve
5177-39106 sayılı yazısı ile kurulması uygun görülmüştür.
15.07.2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Bekir MUMYAKMAZ Merkezin Müdürü olarak
atanmıştır. 31.07.2014 tarihinde Öğr. Grv. Faruk DURSUN ve Öğr. Grv. Ferzende TEKÇE Müdür
Yardımcıları olarak atanmıştır. 08.08.2014 tarihinde Merkezin Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
Fiziki Mekânların Dağılımı
Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlangıç itibariyle
Rektörlük binasındaki Enformatik bölümündeki ofislerde ve sanal sınıf odalarında faaliyet
göstermesi planlanmaktadır. Fiziki olarak yeterli derecede oda, akıllı tahtaları bulunan sanal sınıf
odası ve ders çekimlerinin yapılabileceği konforlu ve ses yalıtım özellikleri olan geniş bir kayıt ve
yayın salonu bulunmaktadır. Bununla birlikte üniversitemizin merkezde 300 Mbit, ilçelerinde ise
10-15 Mbit arası değişen bant genişliğinin yanında 128Gb Ram kapasiteli 8’er CPU’lu 4 adet
sunucunun
yanında veri depolama ünitesi
bulunmaktadır. Bundan başka öğrencilerin
faydalanabilmesi amacıyla 4 tane 75’er bilgisayarlı laboratuvar oluşturulmuştur. Merkez kampüs
ve ilçelerinde kablosuz internet bağlantısı da mevcuttur. Uzaktan eğitim yönetim sistemi yazılımı
475
ve Adobe Connect gibi yazılım araçları 2000 kullanıcı lisanslı mevcut bulunmaktadır. Hali hazırda
bazı birimlerimizin temel bilgisayar ve İngilizce dersleri uzaktan eğitim metoduyla verilmektedir.
Orta vadede kendi binası ve tesislerinin kurulması planlanmaktadır.
2.5.7. TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
1- 20.12.2013 Hz. Mevlana’yı 740.Vuslat Yıl Dönümünde Anma Programı (Kütahya Gençlik
Merkezi ve Tarih Kültür ve Turizm Topluluğu İşbirliği ile), Yer: Dumlupınar Kapalı Spor Salonu.
Katılımcılar ve Program: Türk Tasavvuf Musikisi Konseri’ni Tarihi Türk Müziği Derneği
sanatçıları vermiştir. Hayati İNANÇ, mesneviden sohbet yapmıştır. Mevlevi Ayn-i Şerif; Kültür
Bakanlığı Sanatçıları (Necati ÇELİK, Hasan KİRİŞ, Mustafa TABAK, Samet Baybars NOYAN,
Abdurrahim ÖZTÜRK, Metin ÖZDEN) , Tarihi Türk Müziği Derneği ve Gençlik Merkezi Ney
Kursu Öğrencileri tarafından yapılmıştır.
2- 19.03.2014 Büyük Zaferin 99.Yılı: Geçilmez Kale Çanakkale Paneli. (Tarih Kültür ve Turizm
Topluluğu İşbirliği ile)Yer: Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu. Program: Tarih Bölümü
öğrencileri tarafından yapılmıştır. Konuşmacılar: Mehmet Horum, Hediye Güleç; Hikâye: Murat
Seki; Şiir: Enes Dizman; Müzik: Samet Özkaya ve Sümeyye Dokuyucu. Panel sonunda Tarih
Bölümünden öğretim üyeleri günün anlam ve önemine belirten konuşma yapmışlar ve öğrencilere
üniversitemiz tarafından onurluk verilmiştir.
3- 23.04.2014 Dumlupınar Şehitliği ve Çavdarhisar Aizonai Gezisi. (Tarih Kültür ve Turizm
Topluluğu İşbirliği ile).Yrd. Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan refakatinde, Topluluğumuz üyelerinden
oluşan 45 kişi ile Dumlupınar Şehitliği, Zafer Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Şehit BabaOğul Anıtı, Dumlupınar İlk hedef Anıtı, Dumlupınar Atatürk Karargah Evi, Dumlupınar Kurtuluş
Savaşı Müzesi, Milisler Anıtı, Üç Komutan Anıtı, Zeus Tapınağı, Hamamlar, Stadyum, Tiyatro ve
Borsa gezilmiştir.
2.5.8. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1.Bölüm: Misyon Vizyon Değerlerimiz
1.1.Misyonumuz
.Yetişkinlere, eğitim ihtiyaçlarına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları vermek
.Üniversitemizin bilgi ve deneyimlerini uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşmak
.Üniversitemizi ve kültürümüzü eğitim projeleri ile uluslararası düzeyde tanıtmak
1.2.Vizyonumuz
476
. Sunulan eğitim hizmetleri ile toplumun yaşam kalitesini yükseltme
. Bireylerin ve kurumların potansiyellerini en etkili şekilde geliştirmelerini ve kullanmalarını
sağlamak,
. Yerel ve ulusal bazda sanayi ve Üniversite işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
. Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak
1.3.Değerlerimiz
. İnsana ve düşünce özgürlüğüne saygı
. Üstün hizmet anlayışı
. Yaratıcılığa önem verme
. İşbirliği ve yardımlaşma
. Personelimizin huzuru
. Toplumsal ve mesleki değerlere bağlılık
. Adil ve şeffaf yönetim
2.BÖLÜM: MERKEZİMİZİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI
2.1. Merkezin Amacı:
Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel halkın eğitime
ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim ve sosyal etkinlik programlarını
düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesinde katkıda bulunmaktır. Merkezin amaçları
doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere danışmanlık hizmeti verir.
İhtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve sosyal etkinlik programları planlar, paket programlar önerir,
ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, fuarlar ve benzeri faaliyetleri
düzenler. Bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarını, ilgili malzeme, araç-gereç teminini ve
koordinasyonunu sağlar.
2.2. Başlıca Faaliyet Alanları:
a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika programları
düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, gelişen ve
sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojilerini tanıtmak ve bu yönde bilgi ve
477
becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampüs içinde ve dışında genel katılıma açık dersler ve
ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.
b) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.
c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,
uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.
ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç duyulan her
konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını
geliştirecek, ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir toplum
yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.
d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları sağlamak ve ilgili birimlerin talebi üzerine her
türlü eğitsel ve sosyal çalışmanın organizasyonlarını yapmak ve bunların araç-gereç ve sunu
olanaklarını sağlamak.
e) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek.
f) Üniversite yayınevinin her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek; kitap, dergi, broşür, katalog
ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek.
g) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi artırıcı geziler düzenlemek.
ğ) Test merkezi olarak özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının ulusal ve uluslararası sınavlarını
yapmak.
h) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam alanına giren
işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin (sektör, iş türü, üretim türü, ihracat, ithalat
ve benzeri) bulunduğu envanterleri oluşturmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.
Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma ve işbirliği
içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetleri düzenlemek.
ı) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak iş bulmalarını
kolaylaştırmak.
i) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler (AB,
TÜBİTAK vb.) hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak, öğrenci ve öğretim
elemanı değişim programlarını (ERASMUS vb.) yürütmek; yabancı ülkelerden gelen
478
öğrencilerin/öğretim elemanlarının ihtiyaç duyacağı kursları ve programları (TÖMER vb.)
düzenlemek.
j) Arz ve talep edilen her türlü araştırma-geliştirme (AR-GE) hizmetini yürütmek.
k) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans
ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer
görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek.
l) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.
m) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu
alandaki çalışmaları teşvik etmek.
n) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma
kazandıracak etkinlikler düzenlemek.
o) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi, katılım
belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.
ö) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ilgili kurum ve
kuruluşları bilgilendirmek.
p) Sürekli Eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca
kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
3.BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ:
3.1. Mevcut Durum
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜSEM) 30
Mart 2012 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimiz
bağımsız binasında 1 müdür 4 müdür yardımcısı 9 akademik personel 3 idari personel ve 6
yardımcı personel ile hizmetlerine devam etmektedir.
4.HİZMETLER:
4.1. Kurslarımız
Merkezimizce Gerçekleştirilen Kurslarımız (03 Eylül 2013 ile 14 Ağustos 2014 tarihleri arası)
479
03.09.2013
–
14.08.2014
TARİHLERİ
ARASINDAKİ
AKADEMİK
VE
İDARİ
FAALİYETLER
Sıra
Kurs Adı
No
Başlangıç
Bitiş
Eğitim
Öğrenci
Tarihi
Tarihi
Programı
Sayısı
1
İngilizce Konuşma(GÜZ) 16.09.2013
04.01.2014
Kurs Programı
4
2
YDS(Başlangıç) GÜZ
30.09.2013
30.12.2013
Kurs Programı
9
3
YDS(Orta) GÜZ
01.10.2013
02.01.2014
Kurs Programı
15
4
YDS(Test) GÜZ
05.10.2013
29.12.2013
Kurs
11
5
Aile Danışmanlığı
18.11.2013
13.05.2014
Sertifika
30
Programı
6
İSG Personel Semineri
05.12.2013
05.12.2013
Seminer
392
7
İSG Personel Semineri
12.12.2013
12.12.2013
Seminer
377
8
İSG Personel Semineri
19.12.2013
19.12.2013
Seminer
350
9
İSG Personel Semineri
26.12.2013
26.12.2013
Seminer
524
10
Simav-İngilizce
11.02.2014
19.05.2014
Kurs Programı
65
10.02.2014
17.05.2014
Kurs Programı
18
(Başlangıç)
11
İngilizce
Konuşma(BAHAR)
12
YDS(Orta) BAHAR
11.02.2014
15.05.2014
Kurs Programı
7
13
YDS(Test) BAHAR
14.02.2014
04.04.2014
Kurs Programı
12
14
YDS(Başlangıç)-YAZ
02.06.2014
03.09.2014
Kurs Programı
2
15
YDS(Test)-YAZ
06.06.2014
05.09.2014
Kurs Programı
3
16
İngilizce Konuşma(Yaz)
01.07.2014
31.08.2014
Kurs Programı
16
2.5.9. İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
1.
GENEL BİLGİLER
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Dumlupınar Üniversitesi İleri
Teknolojiler Tasarım, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, 30 Mart 2012 tarih ve 28249
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe uygun faaliyetlerini sürdürmektedir.
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları;
a. Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına hazır laboratuar imkânlarını
sağlamak, birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek ve güçlendirmek.
480
b. Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma makine ve cihazlarını temin ederek,
Merkez birimlerine bağlı olarak kurulan Ar-Ge birimlerinin ortak kullanımına sunmak.
c. Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin, teknokentlerin ve sanayi
kuruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlayarak, yapacakları ulusal ve
uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.
d. Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini döner sermaye
kapsamında karşılamak.
e. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika
vermek.
f. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak.
g. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği
yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine
çalışarak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin potansiyelini artırmak.
h. Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık hizmeti
verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin
artışına katkıda bulunmak.
i. Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve
verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve
benzeri yayın faaliyetleri yapmak.
j. Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve
kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.
k. Teknokentler bünyesinde yeni firmaların oluşumunu sağlamak için yüksek lisans ve doktora
araştırmalarında yüksek teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan ürün ve sistemleri geliştirmeye
yönelik destek vermek.
l. Proje Yönetim Koordinatörlüğünde Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırma
çalışmaları yapmak.
Merkeze Bağlı Birimler
a. Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Bu laboratuvar; üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide
çalışan araştırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve
ölçüm merkezi oluşturmak ve Üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide Ar-Ge desteğinde yeni ürünlerin
geliştirilmesi ve ulusal-uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
b. Araştırma ve Tasarım Merkezi: Bu Merkez; Üniversite bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan
araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon
çerçevesinde rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturarak çalışma yapmalarını
481
sağlamak, ulusal sanayi ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kuruluşlarının ulusal ve uluslararası rekabet
gücünü artırabilmek için ülke ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim
stratejilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
c. Proje Yönetim Ofisi: Bu Ofis; Üniversite bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacılarına,
doktora ve yüksek lisans öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde almak istedikleri projeler hakkında
bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.
d. Patent Danışmanlık Ofisi: Bu Ofis; üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan
araştırmacılara, patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme ve danışmanlık
hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.
Merkezin Yönetim Organları
a. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üniversitenin öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu
Üyeleri tekrar görevlendirilebilir. Görev süreleri dolan, üst üste en az üç toplantıya özürsüz katılmayan
ve üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
b. Danışma Kurulu; Merkez Müdürü ve merkez müdür yardımcıları, Merkez Danışma Kurulunun doğal
üyeleridir. Merkez Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda
bilgi sahibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite personeli ve Üniversite
dışındaki kamu kurumu ve özel sektör yetkililerinden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için
seçilen en az on beş en çok otuz kişiden oluşur.
2.
MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi, Dumlupınar Üniversitesi’nin araştırma
yeteneği ve bilgi birikiminden faydalanarak uluslararası araştırma merkezleri ile aynı standartları
yakalamak, ortak proje ve çalışmalarla uluslararası alanda ismini duyurma ilkesini amaç edinmiştir.
Bu amaç doğrultusunda Merkez bünyesindeki laboratuvarlar Dumlupınar Üniversitesi ve tüm
ulusal ve uluslararası üniversitelerin ve araştırmacıların hizmetine hazırdır.
Merkezimizin en kuvvetli yanı sahip olduğu teknik donanımın yanında, bu merkez
Dumlupınar Üniversitesinin bilimsel birikimine ve bilim insanlarına açılan bir kapı olmasıdır.
VİZYON
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi’nin temel hedefi üniversiteler, sanayi ve
kamu kuruluşlarında yürütülen araştırmalar ve çalışmalar için modern cihazlarının yer aldığı bir
bilimsel araştırma, analiz ve proje destek merkezi oluşturmaktır.
3.
FİZİKSEL YAPI
482
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Evliya Çelebi
Yerleşkesinde 1 bina da 1.686,4 m2 (Merkez Laboratuvarlar) ve Kütahya Merkezde bulunan
Tasarım Merkezinde 3 bina da 2.642,63 m2 (Dental Tasarım, Tasarım Merkezi) olmak üzere,
toplam 4 binada 4.329,03 m2 alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.
4.
PERSONEL DURUMU
Ünvan
Adı-Soyadı
Müdür
Doç.Dr. Alparslan DUYSAK
Müdür Yrd.
Doç. Dr. Mehmet ŞENEL
Müdür Yrd.
Uzm. Biyolog Halit ÇELİKÖZLÜ
Yük. Seramik Müh. Mehmet AKKAŞ
Endüstri Müh.
Nilüfer ÖZEL
Uzman
Ramazan ULUS
Uzman
Reyhan BAŞAR
Uzman
Erhan KARACA
Uzman
Zeynep BAYAT
Tekniker
Bahri YILDIRIM
Tekniker
Zeynel ÇETİN
Tekniker
Hasan ÖZBAY
Araştırmacı
Hidayet YURT
Memur
Ercan ÖZCAN
Memur
Canan ARABACI
Memur
Hüseyin SEVEN
Memur
Engin BARUT
Araştırmacılar
Prof. Dr.
Hasan Göçmez
Prof. Dr.
Remzi Gören
Prof. Dr.
Ahmet Altuncu
Doç. Dr.
Levent Mercin
483
5.
Doç. Dr.
Şükrü Şentürk
Doç. Dr.
Alper T. Çolak
Doç. Dr.
Azmi Yerlikaya
Doç. Dr.
Abdurrahman Ünsal
Doç. Dr.
Cengiz Karagüzel
Doç. Dr.
Gürsel Yanık
Doç. Dr.
Mustafa Aydın
Yrd. Doç. Dr. Derya Özler
Doç. Dr.
Anıl İça
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ayhan
Doç. Dr.
Turgay Partal
Yrd. Doç. Dr. Levent Urtekin
Doç. Dr.
Muhammed Dönmez
Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlak
Doç. Dr.
Gürel Pekkan
Yrd. Doç. Dr. Ercan Uçgun
Doç. Dr.
Kemal Demirci
Yrd. Doç. Dr. Orhan M. Kalfa
LABORATUVARLAR
1. ELEKTRON MİKROSKOPLARI LABORATUVARI
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)
Avrupa’nın ve ülkemizin en donanımlı SEM cihazı, 8 görüntüleme (ETD, TLD, DBS, LWD,
Helix, EBIC, STEM ve Katodulüminesans) ve 3 analiz (EDX, WDX ve EBSD) dedektörü ile, Taramalı
Elektron Mikroskobu, sadece DPÜ bünyesindeki İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde
bulunmaktadır. İkincil elektronları (ETD ve TLD) ve geri yansıyan elektronları (DBS) tespit edebilen
dedektörler, TEM e benzer görüntü alabilen (STEM), yalıtkan malzemelerde görüntü alabilen dedektörler
(LWD ve HELIX), kimyasal analiz için (EDX ve WDX), mineral analizi için dedektör (EBSD) ve özel
uygulamalar için EBIC ve GATAN dedektörleri bulunmaktadır. Bu sayede malzeme biliminden tıbbi ve
biyolojik numunelere kadar her türlü inceleme işlemi yapılabilmektedir. 1 nanometre ayırıcılığa sahip
olan cihazımız ile 1.000.000 büyütme yapılabilmektedir. Ayrıca Türkiye'de sayılı birimde bulunan
Plazma Cleaner cihazımıda mevcuttur. Bu sayede inceleme sırasında yüzeyde oluşabilecek
deformasyonlar giderilebilmektedir.
Field Emission Gun bulunmakta olup ayrıca UHR (Ultra High Resolution) modu ile yüksek
çözünürlükte görüntü kaydedilebilmektedir.
Sıvı numuneler yüzeye damlatılıp kurutulduktan sonra incelenebilmektedir.
Çalışma Prensibi
Taramalı Elektron Mikroskobu Optik Kolon, Numune Hücresi ve Görüntüleme Sistemi olmak
üzere üç temel kısımdan oluşmaktadır. Optik kolon kısmında; elektron demetinin kaynağı olan elektron
tabancası, elektronları numuneye doğru hızlandırmak için yüksek gerilimin uygulandığı anot plakası, ince
elektron demeti elde etmek için yoğunlaştırıcı mercekler, demeti numune üzerinde odaklamak
için objektif merceği, bu merceğe bağlı çeşitli çapta apatürler ve elektron demetinin numune yüzeyini
taraması için tarama bobinleri yer almaktadır. Mercek sistemleri elektromanyetik alan ile elektron
demetini inceltmekte veya numune üzerine odaklamaktadır. Tüm optik kolon ve numune 10-4 Pa gibi bir
484
vakumda tutulmaktadır. Görüntü sisteminde, elektron demeti ile numune girişimi sonucunda oluşan
çeşitli elektron ve ışımaları toplayan detektörler, bunların sinyal çoğaltıcıları ve numune yüzeyinde
elektron demetini görüntü ekranıyla senkronize tarayan manyetik bobinler bulunmaktadır.
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemesi ile elde edilecek bilgiler




Yüzey mikro yapısının görüntülenmesi,
Malzemedeki farklı fazların belirlenmesi,
Tane(grain) boyutu, şekli ve tane sınırları,
Farklı fazların kompozisyonunun EDX ve WDX Spektrometreleri ile elementer analiz yapılarak
tespiti,
 Küçük boyutlu safsızlıkların nokta analizi ile tespiti.
SEM’in Kullanım Alanları
Adli Tıp: Metal parçaları, tahta parçaları, boya ve mürekkep gibi maddelerin karşılaştırılmasında ayrıca
saç, deri parçaları, iplik gibi maddeleri inceleyerek polis laboratuvarlarında delilleri incelemede kullanılır.
Bilimsel Araştırmalar: Biyologlar bitki ve hayvan dokularının incelenmesinde, kimyagerler ise
mikroskobik kristalleri, metal, plastik, seramik vs. yapısını incelemede SEM’den yararlanırlar. Bunun
yanı sıra, biyolojik botanik, hücre biyolojisi, tıp (anatomi, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji, patoloji,
toksikoloji…), madde bilimleri (maddelerin içerik analizleri), malzeme araştırmaları, pürüzlü yüzeylerin
incelenmesi, üç boyutlu cisim incelemesi ve yüzey topografyası, malzeme hasarlarının incelemesi, diş
hekimliği, arkeoloji, tekstil, mikroelektronikte yonga (chip) üretimi, sanayide hata analizleri gibi pek çok
alanda da SEM’den yararlanılır.
Malzeme Bilimi:
Seramik, çini, jeoloji,
malzeme, metaller, otomotiv, savunma sanayi, oryantasyon haritalama, tane sınır analizi,
morfoloji(yapısal), micro XRD, micro kimyasal, gerilim/gerinme analizi vb. uygulama alanlarına sahiptir.










SEM görüntüsü alma (BSI,SEI, Inlense BSI/SEI filtreli görüntüleme)
Düşük vakum (BSI,SEI, Inlense BSI/SEI filtreli görüntüleme)
STEM-BF/DF/HAADF ince kesitten görüntüleme
EDX- nokta, çizgi, elementel haritalama analizleri
WDX-spot, çizgi, elementel haritalama analizleri
EDX/WDX kombine elementel analiz
EBSD- kristolografik analiz
EBIC yapı hata/kusur belirleme analizi, malzemelerin elektriksel özelliklerinin belirlenmesi.
Katadoluminesans elementel haritalama ve spektrum görüntüleme analizi
EBSD/EDX kombine analizi
2. X-IŞINLARI LABORATUVARI
X IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) - XRD/XRF/SAXS/SWAX SİSTEMLERİ
485
X-ışınları tarafından oluşturulan kırınım deseninden atomik düzeyde bilgi edinmek için kristale
zarar vermeksizin kullanılan en güçlü yöntemdir.
Bir X-ışınları kırınım deseninden;







Bir katıdaki düzlemler arasındaki mesafesi (atomların oluşturduğu sıralar)
Tek kristalin veya taneciğin yönelimi
Bilinmeyen bir malzemenin kristal yapısının, tanecik boyutu, stresi ve şekli
Malzemenin içerdiği fazları
Nicel faz analizi
Sıcaklık, basınç v.s. fiziksel parametrelere bağlı faz değişimleri
Örgü sabitleri belirlenebilir.
X-Işınları Kırınımı (XRD) Analizleri
Özellikle optik yöntemler (polarizan mikroskop altındaki incelemeler) ile incelemelerin sınırlı
veya imkânsız olduğu kayaç, cevher, kil mineralleri, endüstriyel hammaddeler ve kristalen malzemeler ile
böbrek taşlarının nitel ve nicel olarak analizleri yapılmaktadır.
İncelenmek üzere gelen numuneden (numunenin tamamını temsil edecek şekilde) örnek alınır ve
örnek hazırlandıktan sonra analiz şartları belirlenir. En basit olarak, kayaç ve mineral numuneleri havanda
iyice öğütülüp toz haline getirilir. Toz haline getirilen numuneler analiz edilmek üzere plastik kaplarda
saklanır. Analiz edilecek örnekler özel numune tutucularına konularak XRD cihazının örnek tutucusuna
yerleştirilir ve analiz edilir.
XRD Uygulamaları;
Katı ve toz malzemelerin faz analizleri, Katı ve toz malzemelerin 1600 C' ye kadar yüksek sıcaklık
faz analizleri, Katı ve toz malzemeler içindeki fazların kantitatif analizleri, Katı ve toz malzemeler
içindeki fazların yapı çözümlemesi, İnce film malzemelerin faz analizleri, İnce film malzemelerin
kalınlıklarının belirlenmesi, Ağır elementlerden oluşan katı anorganik maddelerin araştırılmasında,
Maddelerin içerdiği bileşik veya elementlerin tayini, Böbrek veya mesane taşları, Kaplama malzemeleri,
Metaller, Alaşımlar, Katı çözeltiler, Çelik, Maden analizleri, Toprak analizleri, Polimerler, Çimentolar,
Mineraller, Kristaller, Plastikler, Süper iletkenler, Seramikler uygulama alanları arasındadır.
X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRESİ (XRF)
X-ışınları Floresans (XRF) spektroskopisi elementel kompozisyonu belirlemede kullanılan önemli
yöntemlerden biridir. Hızlı, duyarlı, kullanım kolaylığı, malzemeye zarar vermeme ve düşük fiyat
özellikleri göz önüne alındığında teknolojik ve bilimsel araştırmadaki önemi artmaktadır.
XRF çalışma prensibi; Temel olarak eğer atom yüksek enerjili bir X-ışını fotonu düşürülecek
olursa atomdan fotoelektronlar kopartılacaktır. Bu koşulda atomun yörüngelerinde bir ya da daha fazla
elektron boşlukları oluşacak ve kararsız olan atom dış yörüngelerdeki elektronların boşlukları doldurması
ile kararlı duruma gelecektir. Fakat her bir elektron boşluğu doldurmada atom orbital enerji farkı ile
orantılı bir foton yayınlayacaktır. Bu karakteristik foton enerjiler algılanarak kimyasal kompozisyon nitel
ve nicel olarak hesaplanabilir.
486
X-Işınları Floresans Spektrometresi ile;
Si, Al, Ti, Mn, Mg … gibi ana element oksitleri yüzde (%) ağırlık cinsinden (MnO, MgO …)
Rb, Ba, Sr … gibi eser elementleri,
Cr, Ni, Co, Cu ve Zn gibi geçiş elementlerini,
La, Ce, Pr, Nd … gibi nadir toprak elementlerinin ppm düzeyinde analiz edilir.
Atom numarası 9 ile 92 arasında olan elementlerin kantitatif analizini yapar. Atom numarası 9’un
altında olan elementleri inceleyemez. Kimyasal bağ derecesinde yeterince hassas değildir. XRF genelde
50kV ve 50mA’da çalışır.
XRF spektrometresinin önemli üniteleri ve işlevleri;
X-Işınları Tüpü : Birincil X-ışınlarının elde edilmesi amacıyla kullanılır. Bu tüplerde elde edilen
birincil X-ışınları spektrumu uygun filtreler yardımıyla filtrelenerek, sadece Kα dalga boyuna sahip Xışını ayrılır ve analiz edilecek örnek üzerine gönderilerek atomların uyarılması ve bu atomların ikincil
floresans X-ışınları yayması sağlanmış olur.
Kapalı Devre Su Soğutma Ünitesi : X-ışınları tüpünden birincil X-ışınları elde edilmesi sırasında,
X-ışınları tüpünün çok yüksek sıcaklığa maruz kalmasından dolayı devamlı soğutulması gerekmektedir.
Bu nedenle distile su kullanılarak kapalı devre halinde soğutma elde edilmesine yarayan bir ünitedir.
Örnek Odası : Birincil X-ışını bombardımanına tutulacak olan örneğin konulduğu kurşundan
yapılmış olan ve yüksek vakum altında muhafaza edilen bir ünitedir.
Floresans X-ışınlarının Analiz Edildiği Analizör Ünitesi : Birincil X-ışınlarıyla vakum altında
bombardıman edilen örneğin uyarılması sonucunda örnek atomlarının yaydığı floresans X-ışınlarının
dalga boyunun ölçüldüğü kısımdır.
Örnek Hazırlanması
Bu yöntemde analiz edilecek örnek kırma, öğütme işlemleriyle pudra haline getirilir. Kayaç ve
toprak örneklerinden 4gr, bitki örneklerinden ise belli miktarda örnek alınır. Örnek çeşitli bağlayıcı
malzemelerle birlikte hidrolik pres altında sıkıştırılarak pres-pastil halinde analize hazır hale getirilir.
TX 2000 Spektrometresi Kullanım Alanları.
Çevre analizi; su, toz, tortu ve ayrosol analizi Tıp; biolojik sıvılardaki toksik elementler, doku
analizi
Bilim; tüm küçük miktardaki örnek analizi
Kimya; asid, baz tuzlar, çözücüler, su analizi, yağ ve gresler
Yarı iletken Endüstrisi
Nükleer Endüstri
Jeoloji ve mineraloji
Arkeoloji
Gıda kimyası
Değerli taşlar
Metalürji ve Kimya endüstrisi
487
3. TERMAL ANALİZ LABORATUVARI
Termal Analiz malzemelerin fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak değişiminin incelendiği
yöntemdir. Termal Analiz, numune sıcaklığı kontrollü bir şekilde değiştirilirken numunenin fiziksel
özelliklerinin (ağırlık, absorplanan ya da açığa çıkan ısının, boyut, iletkenlik, magnetik özellik v.s)
sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçüldüğü yöntemleri içerir.
Bir maddenin veya bu maddenin türevlerinin belli bir sıcaklık programı altında özelliklerinde
meydana gelen değişiklerin incelenmesi, tepkimede absorplanan veya açığa çıkan ısının ölçülmesi için
kullanılan metotların hepsine Termal Analiz metotları (TA) denir. Termal analiz metotları polimerlerin,
alaşımların, killerin, minerallerin komplekslerinin, tuzların, tuz karışımlarının ve kalite kontrol amaçlı
kullanılır. Ölçüm sırasında sıcaklık kontrol altında tutulur. Sıcaklıktaki artışa bağlı olarak malzeme
özelliklerinde meydana gelen değişimler kaydedilir.
Uygulandığı Malzemeler
Metaller ve alaşımları
Seramikler
Camlar
Polimerler
Çimento ve beton gibi yapı malzemeleri
Mineraller
Biyolojik malzemeler
İlaçlar
Tekstil ve fiberler
Belirlenen Özellikler
Termal sabitleri (erime, kristalizasyon, yumuşama sıcaklığı gibi),
Faz dönüşümleri ve faz dengesi (bir faz ya da fazların bir başka faza ya da fazlara dönüşmesi
olayı)
Yapısal değişimler
Termal kararlılık
Termal ayrışmalar
Kimyasal reaktivite
Termodinamik çalışmalar
Kinetik çalışmalar
488
Kullanım Alanları
Otomotiv, Havacılık, Uzay, Enerji, Bilimsel Araştırmalar, Akademik Gelişmeler, Kozmetik
Sanayi , Eczacılık ve Yiyecek Endüstrisi ve Kimya Endüstrisi
STA ve TMA CİHAZLARI
STA
Kontrollü sıcaklık programı uygulanarak numunedeki değişimi sıcaklık ve zamanın fonksiyonu olarak
kaydedebilmektedir.
a) Dinamik çalışma (değişik sıcaklık hızları)
b) İzotermal (sabit sıcaklık)
 Çalışma sıcaklık aralıgı 30 oC - 1600 oC
 Programlanabilir sıcaklık hızı 0,01-100 oC / dk
 4 farklı ortamda çalışma seçeneği
Bu cihazın uygulamaları;
Termal sabitlerin tayini erime, kristalizasyon, yumuşama sıcaklığı gibi), Faz dönüşümleri, Termal
kararlılık, Termal bozunma, Kalite kontrol-saflık tayin, Camsı geçiş sıcaklığı, Kalitatif ve kantitatif
analiz, Hidratasyon-solvatasyo, Kinetik çalışmalar, Termodinamik incelemeler
TMA
Geniş sıcaklık aralıklarındaki her türlü termo mekanik testleri yapılabilmektedir, statik ve dinamik
ölçümler yapabilir. Kontrollü sıcaklık ve yük uygulanarak numunedeki mekanik değişimi sıcaklık ve
zamanın fonksiyonu olarak kaydedebilmektedir.
 Çalışma sıcaklık aralığı 30 oC - 1700 oC
 Programlanabilir sıcaklık hızı 0,01-100 oC / dk
 4 farklı ortamda çalışma seçeneği
Bu cihazın uygulamaları;
 Sürünme gerilme rahatlaması
 Termal genleşme katsayısı
 Camsı geçiş sıcaklığı
 Young modülü
 Kesme modülü
FOURİER TRANSFORMLU INFRARED SPEKTROMETRE (FTIR)
Fourier Transform Infrared (FTIR) spektroskopisi yöntemiyle, incelenen örnekte bulunan
maddelerin atomik bağlarının kızılötesi ışığa maruz kaldığında oluşturdukları titreşimler
belirlenebilmektedir. Böylece maddelerde meydana gelen çok küçük değişimler bile tespit
edilebilmektedir. Bu yöntemle çok çeşitli tiplerdeki örnekler çalışılabilir.
FTIR spektorkopisi ile farklı örnek yükleme aparatları sayesinde katı, sıvı veya gaz örnekler
çalışılabilir. Bir kızıl ötesi spektroskopi cihazı temel olarak üç kısımdan oluşur: ışık kaynağı,
interferometre ve algılayıcı (dedektör). Bunlara ek olarak ışın ayırıcı, örnek yüklenen bölüm ve verilerin
489
işlendiği bilgisayar kısımları da vardır. Algılamadaki temel diğer spektrofotometrik ölçümlerde olduğu
gibi Lambert-Beer yasasıdır. Yani gelen ışığın bir kısmı örnek tarafından soğurulur ve aradaki fark
üzerinden hesaplama yapılır.
Moleküllerde bulunan kimyasal bağlar kızılötesi ışığa maruz kaldıklarında oluşturdukları titreşim
modellerinin belirli dalga boylarında verdikleri sinyallerle karakterize olurlar. Bu sinyaller (pikler)
üzerinden farklı koşullardaki değişim rahatlıkla izlenebilir. Bunun haricinde proteinlerin ikincil yapı
değişimleri de hassas olarak izlenebilmektedir.
Ayrıca örnek hazırlanması çok masraflı olmayıp ölçümlerin çok kısa sürelerde yapılması
nedeniyle de rutin kullanıma çok uygundur. Alınan doku kesitlerinin FTIR yöntemiyle incelenmesi (FTIR
mikrospektroskopi) suretiyle patolojide tanı amaçlı kullanılabilecek önemli bulgular elde
edilebilmektedir.
 IR spektrumu 4000 cm-1 ile 400 cm-1 aralığında % geçirgenlik veya abrobans’a karşı kaydedilir.
 Spektrum değerlendirilirken geliştirilen korelasyon tablolarından, çeşitli organik ve inorganik yapı
tayini ile ilgili kaynaklardan yararlanılır.




FT-IR cihazı uygulamaları;
FTIR spektrometresi ile yapı analizi yapılabilmektedir, bu analizde özellikle organik bileşiklere ait
fonksiyonel alt yapılar tayin edilmektedir.
Bileşiklerin yapı tayininde kullanılır.
Bilinmeyen maddenin infrared spektrumunu değerlendirmek ve güvenirliği fazla olan soğurma
bandlarından yapıdaki fonksiyonlu grupların varlığına veya yokluğuna karar vermek amacıyla
kullanılır.
İki bileşiğin aynı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bilinmeyen bir maddenin bilinen bir
madde ile aynı olup olmadığına karar vermek için her ikisinin infrared spektrumlarının tamamen üst
üste çakışabilir olup olmadığını denemek gerekir. Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)’da
katı ve sıvı numunelerde her türlü grup ve yapı analizleri yapılmaktadır.
Kullanım Alanları
Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi (FT-IR); Kimya, eczacılık, biyoloji, gıda, jeoloji ve
çevre gibi birçok alanda yapılan çalışmalarda kullanılan bir cihazdır. Polimer filmler, fiberler, su,
proteinler, düşük molekül kütleli hidrokarbonlar, tarım, gıda ve petrol ürünleri gibi birçok maddenin
analizinde kullanılır.
4. TANE BOYU KARAKTERİZASYON LABORATUVARI
Malzemelerdeki sağlamlık, kimyasal reaktiflik, opaklık, akışkanlık gibi özellikler ve malzeme
mukavemeti, malzemelerin içindeki tane boyu karakteristiklerine bağlıdır. Parçacık örnekleri için en
önemli fiziksel özellik parçacık boyutudur. Parçacık boyutu ölçümü, geniş bir aralıkta, Sanayi ve Ar-Ge
çalışmalarının birçok kademesinde rutin olarak gerçekleştirilir. Parçacık boyutu genellikle birçok ürünün
üretim aşamasında en önemli parametredir.
490
Laboratuvarda, toz malzemelerin nano düzeyde tanecik boyut dağılımı ve ortalama boyut
belirlenmesi işlemleri, kuru ve yaş ölçüm alma üniteleri sayesinde yapılabilmektedir. Ürünlerin istenilen
tanecik aralığında olup olmaması, fiziksel özellik olarak boyutlarının belirlenmesi gibi analizlerde
yapılabilmektedir. Bu cihaz ile öğütülmüş tozlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar ve sınıflandırılmış
malzemelerde partikül boyutu ölçülebilir.
Parçacık büyüklük analizi ilaç, boya, madencilik, çikolata, gıda ve kimya sektöründe örneği
oluşturan partiküllerin cihazdaki lazer sistemiyle partikül boylarının belirlenmesinde kullanılır. Tıp,
eczacılık, malzeme ve seramik alanlarında kullanım imkânı sağlamaktadır.





Parçacık Boyut Analiz Cihazı Özellikleri
Küçük tanelerin boyutlarını ölçmek için kullanılan Mie Teorisi ışığın ortam içerisinde tane boyu
etrafındaki kırılmasını ve geçirgenliğini dikkate alır.
Mie modelini kullanabilmek için örneğin ve ortamın kırılma indislerinin bilinmesi gerekmektedir.
Kuru metot için yaklaşık 10 g örnek gereklidir.
Yaş metot için 200 mg gereklidir.
Tane boyu aralığı 0.02 ile 2000 mikron arasındadır.
Bu cihazın kullanım alanları;
Seramikler, Toz Metalürji, Mineral prosesleri, Toz yiyecek ürünleri, Mürekkepler, Sıvı içerisinde
dağıtılmış katılar ve kolloidler, emülsiyonlar, kuru toz ve toz kütleleridir.
5. ESER ELEMENT ANALİZ LABORATUVARI
Son yıllarda eser element analizleri, eser elementlerin değişik alandaki fonksiyonları anlaşıldıkça
önem kazanmıştır. Biyolojik sistemlerde eser elementlerin rolü, bitki ve hayvanlar için çok sayıda faydalı,
zararlı veya toksik eser elementler içermesi açısından oldukça karmaşıktır. Gerekli olan eser elementlerin
eksikliği değişik hastalıklara sebep olurken, aşırı miktarının varlığı toksik etki göstermektedir.
Bazı elementlerin faydalı optimum derişim aralığı nispeten dar iken bazılarınınki geniş
olabilmektedir. Yine eser düzeydeki elementlerin insan vücudu ve metabolizmasına etkileri, eser
elementlerin tayinlerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu sebeplerle pek çok alanda eser element
analizleri yapılmakta ve bu alandaki çalışmalar devam etmektedir.
ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE (AAS)
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) eser miktardaki metallerin(ppb (μg/L) ve ppm (mg/L)
düzeyinde) kantitatif analiz için kullanılmaktadır. Atomik absorpsiyonspektrometrisi (AAS) geniş olarak
kullanılır ve iyi doğruluk ve kabul edilebilir tekrarlana bilirlik ile içinde biyolojik, klinik, çevresel, besin
ve jeolojik örneklerin bulunduğu geniş aralıktaki örneklerde elementlerin veya metallerin eser
seviyelerinin tayin edilebilecek teknik olarak kabul edilir. Bu teknik bazı sınırlamalara sahip olsa da
elemental analizde baskın olan bir tekniktir.
491
Cihazın Teknik Özellikleri
Cihaz temel olarak alev, grafit fırın ve hidrür sisteminden oluşmaktadır. Uçucu olmayan
elementlerin gözlenebilme sınırlarının ppm düzeyinde olduğu analizler için alev sistemi sürekli ışın
kaynağı ile, uçucu olan elementlerin (As, Se, Sn, Sb, Te, Bi ve Hg) ppb düzeyindeki analizleri için hidrür
sistemi kullanılmaktadır. Grafit fırınlı AAS sistemi ise oyuk katot lamba ile elementlerin (Ba, Al, Au,
Mg, Co, Pb, Ca, Cu, Sb, Sm, Fe, Cr, Mn, Zn, Ag, Sr, In, Yb, Ni, Rb, Bi, Cs, As, Se, Cd ve
Li)gözlenebilme sınırlarının ppb düzeyinde olduğu analizleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Alev
sisteminin en yaygın kullanılanımı olan hava-asetilen alevinin yanı sıra, zor tamlaştırılan Si, Al, Ti gibi
elementler için daha düşük gözlemlenebilme sınırlarına da ulaşılabilen Azot oksit-Asetilen (N2O-C2H2)
alevi kullanılmaktadır.
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi eser miktardaki metallerin (ppm ve ppb düzeyde) kantitatif
analiz için kullanılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlanır. Hangi metalin analizi
yapılacak ise cihaza o metalin oyuk katot Lambası takılır. Standartlar hazırlanarak metalin absorbans
yaptığı dalga boyunda okuma yapılarak standart eğrisi hazırlanır. Analiz edilecek örnekte bulunan tayin
edilecek elementlerin gözlenebilme sınırlarına (Deteksiyon Limitine) göre Spektrometredeki
atomlaştırıcı; Alev, Grafit Fırın veya Hidrür oluşturma ünitelerinden biri kullanılmaktadır. Belirleme
siniri, ppb düzeyine kadar inebilmektedir. Gözlenebilme sınırlarının ppm düzeyinde olduğu örneklerde
ALEV ile çalışılmaktadır.
AAS, elementel analizlerde kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o elemente
has dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır. Katot lambada aranan elementin dalga
boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki miktarlar için kesin
sonuçlar verebilmektedir. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda ametal
analiz edilir.
Kullanım Alanları
AAS kimyasal işlem laboratuvar analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su kirliliği, toprak
kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları doğrultusunda uyumluluk analizleri için
de kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda organik ve inorganik numunelerde; As, Se, Sn, Sb, Te, Bi ve Hg
elementlerinin analizinde hidrür sistemi kullanılmakta ve ppb düzeyinde analiz yapılmaktadır, Ba, Al,
Au, Mg, Co, Pb, Ca, Cu, Sb, Sm, Fe, Cr, Mn, Zn, Ag, Sr, In, Yb, Ni, Rb, Bi, Cs, As, Se, Cd ve Li
elementlerinin analizinde grafit fırın sistemi kullanılmakta ve ppb düzeyinde analizi yapılmaktadır
6. TERSİNE MÜHENDİSLİK VE PROTOTİPLEME LABORATUVARI
Laboratuvarımızın amacı, sahip olduğu en ileri tasarım ve imalat teknolojileri ile Üniversitelerdeki
araştırmacıların akademik faaliyetlerini desteklemenin yanı sıra sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerine
hizmet vererek yüksek teknoloji tabanlı yeni ürünler geliştirmelerini sağlamaktır.
Laboratuarımız bünyesinde bulunan Tersine Mühendislik Bölümü, hali hazırda mevcut olan
parçaların üç boyutlu optik tarayıcı ile taranarak bilgisayar ortamında katı modellerinin oluşturulmasını
ve bu katı modeller üzerinde bilgisayar destekli tasarım işlemlerinin yapılmasını sağlar.
492
Hızlı Prototipleme Bölümü ise, bilgisayar destekli tasarım programlarıyla tamamlanmış
tasarımların üretimlerinden önce prototiplerinin oluşturularak test edilebilmelerini sağlar.
Prototip üretiminde en yeni teknolojiler olan eklemeli imalat teknolojileri kullanılır.
LABORATUVAR EKİPMANLARIMIZ;
Tersine Mühendislik Laboratuvarı
HDI Advance 3 Boyutlu Optik Tarayıcı
Fiziksel nesnelerin fotoğraflarının çekilerek bilgisayar ortamına aktarılmasını ve dijital 3B
modeller oluşturulmasını sağlar. Bu teknoloji sayesinde bilgisayar çizimi bulunmayan nesne veya
numune parçalarının kısa sürede hassas bir şekilde bilgisayar ortamında 3B modeli oluşturulabilir. Bu
sistem tersine mühendislik, geometrik muayene ve hızlı prototipleme için karmaşık 3B modeller
oluşturmak için çok uygundur.
Cihazın özellikleri:






2.8 mega piksellik çift kamera ile optik(beyaz ışık) tarama
0.88 sn de tarama başına 2,6 milyon nokta
Renkli tarama kabiliyeti
Döner tabla ile 360 ° otomatik tarama
45 µm hassasiyet (200 mm diyagonal görüş alanında)
Ayarlanabilen görüş alanı (200,400 ve 600 mm diyogonal)
Hızlı Prototipleme Laboratuvarı
Lazer Teknolojisi ile Üç Boyutlu Prototipleme görsel ve doğrudan kullanılabilecek parça imal
etmek için kullanılır. İmalatta şekil kısıtlaması yoktur. Hayal edilen her şey yapılabilir. Saf polyamid,
alüminyum dolgulu polyamid, karbon dolgulu polyamid tozlarını lazer sinterleme teknolojisi ile katman
katman parça birleştirerek parçayı üretir.
 Ürünün görsel kontrolü yapılır ve olası form hataları gözlemlenebilir.
 Birden fazla elemandan oluşan sistem şeklide ki ünitelerin birbirlerine geçme detayları ve parçaların
uyumu kontrol edilebilir.
 Mekanizmaların çalışabilirliği test edilebilir.
 Çok parçalı bir montaj parçası tek seferde üretilip çalıştırılabilir.
 Prototip modelleri kalıp yapımında master model olarak kullanılabilir.
 Prototip modelleri hassas döküm işlemi için kullanılabilir.
 Yüksek hassasiyette üretim (+/- 100 mikron) dur.
 Çok iyi yüzey kalitesi elde edilir.
 Parçaların mekanik özellikleri iyidir.
 Karmaşık parçalar üretilebilir.
 CAD datasından doğrudan parça imal edilebilir.
 Uzay, havacılık alanında kullanılan parçalar üretilebilebilir.
493
 Medikal parçalar üretilebilir.
 Dental parçalar için esnek üretim sağlar.
Laboratuvarda bulanan cihazlar ve özellikleri;
EOS Formiga P110




Üretim hacmi: 200mm x 250mm x 330mm
Malzeme: Polyamid PA2200 (naylon)
Katman kalınlığı: 0,1 mm
Teknoloji: SLS (Selective Laser Sintering)
Z Printer 250





Üretim hacmi: 236mm x 185mm x 127mm
Malzeme: Kompozit(kalsiyum sülfat)
Katman Kalınlığı:0,1 mm
Renk:64 renk
Teknoloji: CJP (Color Jet Printing)
Cube 3D Yazıcı
Polyamid ve seramik tozlarını özel yapıştırıcı ile katman katman birleştirerek parça imal eder.








Renkli ve görsel ürünler imal edilebilir.
Mimari ve topoğrafik modeller 0.5 mm ölçü hassasiyeti ile imal edilebilir.
Parçalar hassas döküm modeli olarak kullanılabilir.
Üretim hacmi:150 mm x 150 mm x 150 mm
Malzeme: ABS plastik
Katman Kalınlığı:0.25 mm
Renk: Mavi, kırmızı, yeşil, siyah tek renk
Teknoloji: PJP (Plastic Jet Printing)
Kullandığımız yazılımlar







Solidworks
Catia V5
SketchUp
CamWorks
Geomagic Studio & Control & Design Direct 2014
Flex Scan 3D
NetFabb Studio
Referanslarımızdan bazıları
494





Eczacıbaşı
LAV Cam Fabrikası
KROS Otomotiv
Hassan Mühendislik
Atomik İnşaat
7. GENETİK-KANSER ARAŞTIRMA LABORATUVARI
Bu laboratuvar, üniversitemiz de çeşitli disiplinlere (biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, genel
biyoloji, patoloji, farmakoloji, tıbbi onkoloji radyasyon onkolojisi vs.) dağılmış bulunan temel moleküler
kanser araştırmacılarının bir merkez çatısı altında toplamayı, faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı ve
patentlendirilebilir orijinal bilgi ve ürün oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu laboratuvar bünyesinde;















Real-time PCR,
DNA sekans cihazı,
Otomatik nükleik asit izolasyon cihazı
Soğutmalı homojenizatör,
Soğutmalı santrifüj cihazı,
Western Blot sistemi
Trinoküler ve stereo mikroskoplar
CO2 inkübatörü
Class II kabin
Ultra saf su cihazı
Termal cycler cihazı
Nanodrop
ELİSA okuyucu ve yıkayıcı
-80 C ultra soğutucu
Jel görüntüleme sistemlerini barındırmaktadır.
Bu cihazların uygulamaları;






Mikrobiyal çalışmalarda tanımlama,
Alttiplendirme,
Kanser kaynaklı mutasyon analizleri (somatik mutasyonlar),
İlaç dirençliliğine sebep olan kompleks mutasyon analizleri,
Tek nokta mutasyon (SNP) analizleri,
Adli çalışmalarda STR bölgelerinin analizleri gibi analizleri gerçekleştirebilmektedir.
Genetik ve kanser araştırma laboratuvarı kapsamında İzolasyon, Multiplex PCR, Real Time PCR
ve DNA Sekans Analizleri yapılmaktadır. Bu ileri düzey analizler sayesinde kanser ve genetik
hastalıkların teşhisine yönelik çalışmalar kolaylıkla yapılabilmektedir. Laboratuvarlarımızda bulunan
495
cihazlar ile çok kısa sürede belirli hedef genleri tanımlayabiliyor ve mutasyonları tespit edebiliyoruz.
Tıbbi analizlerin yanısıra gıdalarda kontaminasyon, bakteriyel tanımlama ve tür tayinleri analizleri de
yapılabilmektedir. Gıdalarda saflık analizleri, gen ekspresyonları, hücre kültürü çalışmaları, in vitro
ortamda hücrelerde sitotoksisiste testleri, enzime dayalı immünoassay teknikleri laboratuvar kapsamında
bulunan cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.
Cihazların özellikleri:
1. Real time PCR cihazı 96 kuyucuklu ve 384 kuyucuklu değiştirilebilir blok özelliği ile yüksek
kapasiteli çalışmalara cevap verebilen, yalnızca LightCycler® 480’de bulunan Therma Base
teknolojisi ile blok üzerinde her noktada ve kuyucukta homojen ısı koşullarını sağlayabilen, soğutmalı
CCD kamerası ile güvenilir veri elde eden, gelişmiş ve benzersiz optik ünitesiyle Gen tarama (HRM)
çalışmalarını da destekleyen bir cihazdır. Real time PCR, DNA’da gerçek zamanlı amplifikasyon,
erime noktası tayini, genotipleme yaparak, ürünlerin kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmaya
olanak sağlayan sistemle 96 örneğin aynı anda analizi yapılır.
Cihaz ile yapılan analizler;











ACE I/D
Faktor XIII
PAI 4G/5G
JAK2 V617F
VKORC1
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
APOE
APOB
Alfa Antitripsin Variant PI-S ve PI-Z
2. DNA sekans cihazı DNA birincil yapılarının tayininde ve nükleotid baz diziliminin belirlenmesinde
kullanılan bir cihazdır. Sıklıkla gen mutasyonları tespiti, metilasyon analizi, mikrobiyal tanımlamalar
ya da rekombinant DNA oluşum yapılarının tayininde kullanılır. Ayrıca gen regülasyonunda yer alan
genetik kontrol bölgeleri ve protein kodlayan ekzon bölgelerindeki mutasyonların belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Kalıtsal hastalıkların tayininde oldukça çok kullanılmaktadır.
Cihaz ile yapılan analizler;




Faktor II Protrombin, Faktor V Leiden
MTHFR C677T ve A1298C
K-RAS Kodon 12-13 ve 61
FMF, Beta Talasemi, Kistik Fibrizis
3. Otomatik izolasyon robotu ile 1-2 saat içinde nükleik asit izolasyonu gerçekleştirilmektedir. Bir
çalışmada 1-8 numune çalışabilen tezgah üstü tam otomatik nükleik asit izolasyon cihazıdır.
496
İzolasyon çalışmaları kapsamında;





Manuel DNA Izolasyonu
Otomatik DNA Izolasyonu
Lökosit Izolasyonu
Manuel RNA Izolasyonu
cDNA Izolasyonu yapılmaktadır.
8. ARAŞTIRMA MİKROSKOPLARI LABORATUVARI
MİKROSKOPLAR
Küçük nesnelere ait görüntüleri ayrıntılı bir şekilde inceleyecek kadar büyüten araçlardır.
Mikroskoplar bugün modem bilimin birçok dalında tanı ve araştırma amacıyla kullanılmaktadır. Değişik
teknik özellikler gösteriyor olmalarına karşılık sonuçta amaçları aynı olup incelenecek objeye ait
görüntüyü büyülterek gözün retinasına, bir fotoğraf plağına veya bir ekrana iletmesi esasına dayanır.
ARAŞTIRMA MİKROSKOPLARI
Mikroskoplar hemen her türlü araştırma amacıyla kullanılabilmekle beraber, araştırma
mikroskopları denince daha çok, birden fazla mikroskobik tekniğin kullanılmasına olanak veren gelişmiş
mikroskoplar akla gelmektedir. Üzerlerine ilave edilmiş bazı ekler yardımıyla değişik araştırmalar
yapmak mümkündür.
Merkezimizde bulunan Nikon Edipse Ci-E araştırma mikroskobu ile; Fly-eye teknolojisi sayesinde
uzun ömürlü LED aydınlatması ile daha az enerji sarfiyatı sağlar ve çevre dostudur. Motorize olması
sayesinde kullanıcının yapmış olduğu ayarlar hafızada kalır ve objektif Değiştirildiğinde ışık ve diğer
ayarlar otomatik olarak düzenlenir. Böylece araştırıcı objektif değiştirildiğinde ayarlama yapmak zorunda
kalmaz. Görüntü yakalama tekniği sayesinde okülerden bakarken gördüğünüz bir olgunun fotoğrafını
bilgisayarla uğraşmadan çekebilirsiniz. Modifikasyon özelliği sayesinde istediğiniz zaman ekstra
parçalarla mikroskobu daha da geliştirebilirsiniz.
STEREOSKOBİK MİKROSKOPLAR
Işık mikroskoplarında ışık kaynağı incelenecek objenin altındadır. Işık objenin içinden gerçek
göze ulaşır. Yani objeye ait kesit özelliklerini inceler. Stereo mikroskoplar da ise ışık obje üzerinden
yansıtılarak objektife gönderilir. Böyle olunca incelenecek objenin yüzey özelliklerini ortaya koyar,
görüntü üç boyutludur. Bu mikroskoplarda klasik ışık mikroskobunda ulaşılan büyültmelerde görüntü
almak mümkün değildir. Merkezimizde bulunan Nikon Multizoom AZ100M stereo araştırma mikroskobu
ile; Yazılımı sayesinde objenin 3 boyutlu fotoğrafını elde edebilirsiniz. Özel objektifleri ile daha yüksek
büyütmelerle görüntü alabilirsiniz. Her büyütme için objektif takımını değiştirmek yerine aynı tabla
üzerinde yer alan birden çok yuvaya farklı objektifler takarak zamanda tasarruf edebilirsiniz.
Nikon Eclipse Ci-E araştırma mikroskobu;

Fly-eye teknolojisi sayesinde uzun ömürlü LED aydınlatmasına sahiptir.
497



Motorize olması sayesinde kullanıcının yapmış olduğu ayarlar hafızada kalır ve objektif
değiştirildiğinde ışık ve diğer ayarlar otomatik olarak düzenlenir.
Görüntü yakalama tekniği sayesinde okülerden bakarken gördüğünüz bir olgunun fotoğrafı çekebilir.
Modifikasyon özelliği sayesinde mikroskoba ekstra parçalar eklenebilir.
Nikon Multizoom AZ100M stereo araştırma mikroskobu ile;



Objenin 3 boyutlu fotoğrafı elde edilebilir,
Özel objektifleri ile daha yüksek büyütmelerle görüntü alabilir,
Her büyütme için objektif takımını değiştirmek yerine aynı tabla üzerinde yer alan birden çok yuvaya
farklı objektifler takılabilir.
9. KÜTLE SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI
GC/MS (Gaz Kromotografili Kütle Spektroskopisi)
Gaz kromatografisi/kütle spektroskopisi, iki güçlü analitik tekniğin sinerjik kombinasyonudur.
Gaz kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırır. Kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak
tanımlanmasında yardımcı olur. Organik, inorganik ve biyolojik moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif
çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi
sistemidir. Gaz kromatografisi karışımdaki maddeler birbirinden ayrıldıktan sonra iyonlaştırılarak kütle
spektrometresinde karışımdaki maddelerin kütlelerine bağlı olarak elementler tayin edilir. Çok düşük
miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal analiz, hızlı analiz süresi gibi önemli avantajları
bulunmaktadır.
TOF LC-MS/MS (Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi)
Numuneler içindeki organik bileşenlerin miktarlarının belirlenmesi ve yapılarının aydınlatılması
amacıyla kullanılır. Kromatografik ayrım için HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)
ve dedeksiyon için MS (Kütle Spektrometresi) üniteleri birlikte kullanılır. Yüksek duyarlılık ve
kolay uygulanabilirlik özellikleriyle LC-MS/MS düşük sıcaklıklarda bozunlan moleküllerin analizinde
çok tercih edilen yöntemidir. Çok hızlı bir sürede bileşimin molekül ağırlığı belirlenebilir, miktarsal
tayinler için yüksek bir duyarlılık ve kesinlik sağlar. Bu cihazlar ile yüksek molekül ağırlığına sahip gaz
hale gelemeyen pestisitler, karbonhidratlar, hidrokarbonlar, ilaçlar, nükleik asitler ve aflatoksin gibi
bileşikler analiz edilebilir ve tayinleri ve daha birçok analiz yapılabilmektedir.
HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, özünmüş durumdaki numuneleri organik çözücüler
yardımı ile ayrıştırır. Ayrıca ayrımı gerçekleşen numunelerin miktarsal analizlerini kesin sonuçlarla
belirleyebilir. HPLC sistemi analizi yapılacak moleküllerin özelliklerine göre kullanılmak üzere, UV
dedektör, floresans dedektör ve difraktör indeks dedektörlerine sahiptir.
498
Uygulama alanları
Alkoloidler, terpenler, steroidler, ilaçlar, petrol ürünlerinin nitel ve nicel analizi yapılabilir.
Kimya Endüstrisi, Gıda Endüstrisi, Polimer Endüstrisi, İlaç Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Yağ
Endüstrisi, Parfüm Endüstrisi, Çevre Laboratuvarları v.b. alanlarda üretilen malzemelerin iyileştirilmesi,
geliştirilmesinin yanında, piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin standartlara uygunlukları
hakkında bilgi elde etmeye yardımcı olur. Yöntem, adli tıpta ve uyuşturucu madde analizinde de sık
kullanılır.
10. DENTAL TASARIM LABORATUVARI
Dumlupınar Üniversitesi Dental Tasarım ve Üretim Laboratuvarı günümüzde modern Protetik Diş
Tedavisi uygulamalarının yapılacağı ülkemizde benzersiz bir konsepte sahip bir laboratuvardır.
Laboratuvarımız, üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve uygulama
faaliyetlerine önemli katkıda bulunacak, diğer üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinin ve Ağız Diş
Sağlığı Hastane ve Merkezlerinin protez ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacak ve diğer
kurumlar için rol modeli olacaktır.
Laboratuvarımızda işlem süreçleri genel anlamda tasarım ve üretim süreçlerinden oluşmaktadır.
Dental tasarım, diş hekimliği bilgisi ve diş protez teknolojisi bilgi ve deneyimi gerektiren bir alandır.
Ağız içi ve laboratuvar tipi tarayıcılar kullanılarak klinik ve laboratuvarın dijital ortamda entegrasyonu
sağlanmaktadır. Dolayısıyla geleceğin dijital diş hekimliği uygulamalarının bütünüyle temelleri
atılmaktadır. Dolayısıyla laboratuvarımızda tasarımdan üretime birçok aşama dijitalize edilmiş ve klasik
protetik diş hekimliği ve diş teknisyenliği uygulamalarının çok ötesinde uygulamaların yapılacağı bir alt
yapı oluşturulmuştur.
Dumlupınar Üniversitesi İLTEM Dental Tasarım ve Üretim Laboratuvarında uluslararası kriterlere
uygun diş protez uygulamaları yapılarak üniversitemizin protetik diş hekimliği alanında ulusal ve
uluslararası proje yürütme potansiyeli artırılacak; özel ve kamu sağlık kuruluşlarının araştırma ve hizmet
aşamalarında ihtiyaç duydukları diş protez ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunulacaktır.
Laboratuvarımızda direkt metal lazer sinterizasyon (DMLS) yöntemi ile metal destekli porselen
protezler için metal alt yapı, barlı protez alt yapısı, implant üstü protez alt yapısı, kişiye özel implant üstü
“abutment”, metal post, hibrit protez alt yapısı, hareketli bölümlü protez alt yapısı tasarımı ve üretimi
yapılmaktadır. Ayrıca Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD-CAM) sistemimiz
ile gerek ağız içi gerek laboratuvar tipi tarayıcılarımızla istenen şekilde ölçü alınarak feldspatik porselen,
alümina, lityum disilikat, zirkonya tam porselen alt yapı veya bitmiş zirkonya, feldspatik porselen v.b.
seramik sabit protez tasarımı ve üretimi yapılmaktadır. Ayrıca hareketli bölümlü protezlerin bitim
işlemlerine varıncaya kadar olan safhalar bilimsel ölçütlere ve kriterlere uygun şekilde yapılmaktadır.
Laboratuvarımızda Direkt Metal Lazer Sinterizasyon makinesi ile selektif lazer sinterizleme
yöntemi ile Co-Cr metal alaşımından dental porselen altyapısı olarak kullanılan metal üretimi
yapmaktadır. Bu sistemle dental protez üretiminde kullanılan Co-Cr alaşımla, diğer tüm döküm
tekniklerinden üstün olarak çok seri ve şu anda dünyada olabilecek en üst kalitede üretim
yapılabilmektedir. Bu cihazla elde edilen ürünlerin üretim sonrası işlemleri için gerekli kumlama cihazı
499
ve metal tavlama işlemi için metal sinterizasyon fırını da bulunmaktadır. Yakın zaman içerisinde hareketli
bölümlü protezlerin üretimi için de faaliyete geçilecektir.
CAD-CAM sistemi; Ağız içi ve laboratuar tip tarayıcısı ile elde edilen verilerle 3 boyutlu dental
restorasyon tasarımı yapılan bir sistemdir. Bu sistemde farklı tip (zirconia, full-zirconia, feldspatik
porselen, preslenmiş porselen) seramiklerden dental restorasyon tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.
Sistemle birlikte zirconia sinterizasyon fırını da bulunmaktadır.
Laboratuvarımızda hareketli bölümlü protezlerin üretimi için de mum eritme ünitesi ve mufla
kaynatma üniteleri ve ayrıca tesviye polisaj işlemleri için laboratuvar ekipmanları mevcuttur.
Metal alt yapı üzerine işlenecek dental porselen için alet ve cihazlarımız olan porselen fırınları v.b.
demirbaş cihazlarımız ve yardımcı aletlerimiz de tamamlandığında konvansiyonel yöntemlerle entegre
olmuş tam anlamıyla çok amaçlı bir dijital diş hekimliği laboratuvarı oluşturulmuş olacaktır.
11. TAKI TASARIM LABORATUVARI
Kuyumculuk atölyesi mevcut teknik ekipman ve çalışma şekli açısından Kütahya il sınırları
içerisinde benzer yeterliliğe sahip bir atölye mevcut olmaması sebebiyle tek olma özelliğine sahiptir.
Kuyumculuk atölyesinin Kütahya başta olmak üzere Afyon, Uşak illeri ile yakın cevreye üretim
ve arge desteği yapması planlamaktadır. Yapımına başlanan 14 bilgisayarlı ve sektörün tasarımlamada
kullandığı Gemvision Matrix 7.0 programının yüklü olduğu yüksek teknolojiye sahip takı tasarım
laboratuvarı en kısa zamanda tamamlanacaktır.
Takı tasarım laboratuvarı ve kuyumcu atölyesinin komplike çalışmaya başlamasıyla Dumlupınar
Üniversitesi başta olmak üzeri Kütahya ili ekonomisine ve kuyumculuğuna özellikle yapılacak arge
çalışmaları ile yurt çapında da çok kısa süre içerisinde seçkin bir yere oturması planlamaktadır.
İleri teknoloji tasarım merkezi bünyesinde kurulmuş olan bilgisayar destekli modelleme(CAM)
laboratuvarında bulunan yüksek teknolojiye sahip modelleme makineleri sayesinde takı tasarım ve
kuyumculuk birimi bu avantajı kullanarak kendi modellemelerini de yaratarak sektörde rekabet düzeyi en
üst seviyedekilere eşit olacak şekilde üretim yapma imkanına ulaşacaktır.
Üst seviyedeki makine ve teknik ekipman yanında İstanbuldaki firmalardan
GENÇ LEVENT Kuyumculuk
SARE Takı Tasarım
SMYRNA Takı Tasarım
STİL Takı Tasarım
GOLDİMA Kuyumculuk
ARMADOR Kuyumculuk
VAV Gümüş
DİLDE Gümüş Eşya
tarafından da birim sektörel bazda destek görmektedir.
Kuyumculuk atölyesi mevcut şartlarıyla içerisinde 14 personelin çalışabileceği, seri üretime dönük
olarak tüm aletlerinin mevcut olduğu;

Hem doğalgaz hem de lazer ile kaynatma birimine,
500










Döküm birimine,
Cila ve Zımpara Birimine
Eritme ve Kalıp Birimine
Mineleme Birimine
Kalem Atma Birimine
Muma Taş Dizim Birimine
3d Modelleme Birimine
Tel- Astar Ezme ve Şekillendirme Birimine
Rodaj ve Kalem rodaj Altın ve Gümüş Kaplama Birimine
Kuyumculukta kullanılan tüm küçük el aletleri ve ekipmanlarına sahiptir.
12. METALOGRAFİ LABORATUVARI
Metalografik numune hazırlamak, bir metali optik mikroskop veya elektron mikroskopları altında
incelemeye girdiğinde, sorunsuz olarak incelenebilir hale getirmek demektir.
Metalografik numune hazırlama, numuneyi zımparalama, parlatma ve dağlama işlemlerini
kapsamaktadır.
Zımparalama işlemi, kalın taneli zımparalardan başlayarak en ince taneli zımparaya kadar
numunenin yüzeyini mekanik olarak aşındırma ve yüzeyde oluşan aynı yöndeki çizikleri inceltme
prensibine dayanır. En ince numaralı zımparada numune yüzeyi istenilen hassasiyete geldiğinde, parlatma
işlemine geçilir.
Her metalin kendine özgü bir parlatma sıvısı vardır ve parlatma dönen bir disk üzerindeki çuha
vasıtası ile parlatma sıvısı ve ek olarak kullanılan kimyasal sıvıların çuha üzerine dökülmesi ile yapılır.
Parlatma sıvısı gibi her metal için kullanılan çuha da değişiklik göstermektedir.
Numune parlatma işleminden çıktığında ayna gibi olmalıdır ve ışığa tutulduğun da yüzeyinde
herhangi bir çizik olmamalıdır.
Parlatma işleminden sonraki işlem dağlama işlemidir. Dağlama işleminin amacı metalin içerisinde
bulunan belli bir fazı yakarak, mikroskop altında fazları (yanan faz koyu renkte olacağından) ayırt
edebilmektir. Her metalin kendine özgü dağlayıcıları vardır. Örneğin karbon çelikleri %2 nitrik asit - %98
saf su karışımı ile dağlanır.
Bazı metallerin metalografik numune hazırlama işlemi zordur. Karbon çeliklerinin metalografik
numune hazırlama işlemi diğerlerine göre nispeten daha kolayken, titanyum, takım çeliği, paslanmaz
çelik ve bakır gibi metallerin metalografik numune hazırlama işlemleri daha fazla emek ister. Çeşitli
elektron mikroskoplarında incelenecek numunelerin hazırlanışı, basit bir optik mikroskopta incelenecek
bir numuneye göre farklılıklar göstermektedir.
Metalografi laboratuvarında yapılan işlemler;
501



Metal, seramik, elektronik komponent, kristal, kompozit, biyomedikal, cam, mineral, vs. gibi çok
çeşitli malzemelerin hassas ve deformasyonsuz kesilmesi,
Küçük numunelerin ve ince sacların sertliklerinin ölçülmesi, otomatik taşlama, lebleme ve parlatma
işlemleri, manyetik tabanlı veya konvensiyonel zımpara işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
Metalografi Laboratuvarı sanayi ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Üretim sırasında ortaya çıkan ya da
daha sonra oluşan malzeme iç yapı ve yüzey hatalarının tespiti bu laboratuvarda yapılmaktadır.
Ayrıca çeşitli altlıklar üzerine üretilmiş kaplamaların sertlikleri, elastisite modüleri ve yapışma
özellikleri bu laboratuvarda bulunan cihazlar ile yapılmaktadır.
Laboratuvar bünyesinde bulunan cihazlar;











METACUT 250 hassas kesme cihazı,
METACUT 151 hassas kesme cihazı,
METACUT 201 hassas kesme cihazı,
GEOFORM Thin Sectioning System,
SERVOCUT 301 hassas kesme cihazı,
FORCIPOL-2V+FORCIMAT otomatik zımparalama ve parlatma cihazı,
DIGIPREP Accura Preparation System parlatma cihazı,
DUROLINE-M mikrosertlik ölçüm cihazı,
ECOPRESS 100 bakalit alma cihazı,
VAKUMET soğuk bakalit alma cihazı ve
Işık mikroskobu bulunmaktadır.
13. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ LABORATUVARI
Petrol, kömür, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının sınırlı olduğu günümüzde
alternatif/sürdürülebilir enerjilere yönelme konusunda yapılan çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır.
Bu enerji kaynakları içinde en fazla ilgi çeken temalardan biriside güneş enerjisidir. Laboratuvarlarımızda
boya duyarlı güneş pilleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu tip güneş pilleri; fotoanot, fotokatot,
elektrolit ve boya olamak üzere 4 temel bileşenden oluşmaktadır. Bu kapsamda laboratuvarlarımızda
yarıiletkene nano yapılı metal oksitlerin sentezi, ince film kaplamaların hazırlanması, grafen ve benzeri
iki boyutlu nano malzemelerin güneş pillerinde kullanımı ile nano yapılı fonksiyonel malzemelerin
üretilmesi, güneş pillerin montajı, tasarımı ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır.
Laboratuvar bünyesinde bulunan cihazlar;








M420 PELEKTRO-MAG etüv
Nüve NF1200 santrifüj
Protherm MOS-B 170/2 yüksek sıcaklık kamara fırını
PROTHERM PTF 12/ 50 /250 tüp fırın
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık reaktörleri
BM – 0804 bilyalı değirmen
MSE-CIP-1000
HEDLAB çeker ocak
502






SOURCEMETER-SMALL-AREA CLASS-BBA solar simulator
KSL-1100X kutu fırın
SPIN-50
Mercury ultrasonik yıkama cihazı
PLAS LABS GLOWE BOX
CARVER manuel pres
14. MANYETİK ALAN LABORATUVARI
Manyetik alan, elektrik yükleri yer değiştirdiğinde, yani bir elektrik akımı sirkülâsyonu olduğunda
ortaya çıkar. Lamba yandığında, elektrik alanının yanı sıra, akımın besleme kablosundan lambaya
geçişinden kaynaklanan bir manyetik alan da söz konusudur. Manyetik alanda, manyetik akı yoğunluğu
birimi tesla (T) uluslararası birim olarak kullanılır. Çoğunlukla mikrotesla (T) olarak ifade edilir.
Manyetik alan ölçü birimi olarak Gauss (G) birimi de kullanılmaktadır. Akım ne kadar yüksekse, bunun
bir sonucu olan manyetik alan da o kadar yüksek olur. Elektrik alanında olduğu gibi, manyetik alan
şiddeti de mesafe ile hızla azalır. Buna karşın, manyetik alan, elektrik alanında olduğu gibi engel teşkil
eden nesnelerce neredeyse hiç engellenmez. Elektromanyetik alanlar (EMA), elektrik ve manyetik
alanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Burada, elektrik dalgası ve manyetik dalga ışık hızında birlikte
yer değiştirirler. Elektromanyetik alanların belirgin özelliği frekansları ve dalga uzunluklarıdır.
“Frekans”, dalganın bir saniyedeki titreşim (salınım) sayısıdır ve Hertz (Hz) ile ölçülür. Dalga uzunluğu
ise bir titreşim sırasında dalganın katettiği mesafedir. Frekans yükseldikçe dalga uzunluğu kısalır ve
alanda yayılan enerji yükselir.
Elektromanyetik alanları, çevremizdeki tüm akım taşıyan kablolar, elektrikli aletler, yüksek
gerilim hatları, TV ve bilgisayarlar, radyo antenleri, mikrodalga fırınlar, mobil telefonlar, cep telefonları,
uydu antenleri ve verici antenler yaratır.
Evlerimizde günlük kullandığımız çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, mikrodalga
fırınlar, saç kurutma makinesi, elektrikli traş makinesi, elektirikli ısıtıcılar, bilgisayarlar, cep telefonları
vs. Makina ve cihazların her birinin çevresinde elektromanyetik alan mevcuttur.
Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu alanlarda elektromanyetik alan ölçümünün yapılması,
çevredeki insanların bilinçli olması açısından önem taşıyor. Günümüzde, gayrimenkul alım satım
sırasında en çok önem verilen konular arasında yüksek gerilim hatlarının yakınlığı bulunuyor.
Gayrimenkulün bulunduğu alanda "Elektromanyetik alan ölçümü" yapılarak risk tespitinde
bulunulabiliyor.
İnsan yaşamının önemli bir bölümü iş yerlerinde geçmektedir. Sanayi tesislerde bulunan
elektromanyetik radyasyonun ölçümünü ve çalışan kişilerin ne ölçüde elektromanyetik radyasyona maruz
kaldığını tespit amaçlı profesyonel ölçümler gerçekleştirilmektedir.
Manyetik alanın kısa ve uzun vadedeki etkileri
503
Kısa Vadeli Etkiler
 Stres,
 Görüşalanın daralması,
 Kulak bölgesinde ısınma,
 Kalp pilinin bozulma riski,
 Kulak çınlaması,
 Yorgunluk hissi,
 Konsantrasyon bozulması,
 Başağrıları,
 İşitmede geçici aksaklılar,
 Sersemleme
Uzun vadeli etkiler










Genetik yapının bozulması,
Beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörü,
Beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri,
Kan beyin bariyerinin zedelenmesi,
Kalp rahatsızlıkları,
Hafıza zayıflaması,
Kalıcı işitme bozuklukları,
Embriyo gelişiminin zarar görmesi,
Düşük riskinin artması,
Kan hücrelerinin bozulmasıdır.
6.
BİLİMSEL FAALİYETLER
Merkezde yürütülen çalışmalar veya kurulan altyapı kullanılarak yapılan analiz sayısı
Merkez Bünyesinde Bulunan
Cihaz Sayısı
Merkez Bünyesinde
Çalıştırılan Eleman Sayısı
Gerçekleştirilen
Analiz Sayısı
63
25
4331
Merkezde yürütülen çalışmalar veya kurulan altyapı kullanılarak yapılan yayınlar
Yayın Adı
Yayınlandığı
Dergi/
Derginin
Kategorisi
Yazarlar
SCI/ SSCI/
AHCI/ Diğer
“Synthesis of novel
acridine and bis acridine
sulfonamides with
effective inhibitory
activity against the
cytosolic carbonic
anhydrase isoforms II
and VII “
Facile, highly efficient
and clean one-pot
synthesis of acridine
sulfonamide derivatives
at room temperature and
their inhibition of human
carbonic anhydrase
isoenzymes
Bioorganic and
Medicinal
Chemistry
Monatshefte für
Chemie
SCI
Ramazan Ulus, İbrahim
Yeşildağ, Muhammet
Tanç, Metin Bülbül,
Muharrem Kaya,
Claudiu T Supuran
SCI
İbrahim Yeşildağ,
Ramazan Ulus, Erhan
Başer, Melike. Aslan,
Muharrem Kaya, Metin
Bülbül
Juan Pablo Giraldo,
Markita P. Landry,
Sean M. Faltermeier,
Thomas P. McNicholas,
Plant nanobionics
approach to augment
Nature Materıals
SCI
photosynthesis and
biochemical sensing
Nicole M. Iverson,
Ardemis A.
Boghossian, Nigel F.
Reuel, Andrew J.
Hilmer, Fatih Sen,
Jacqueline A. Brew and
Michael S. Strano
Spatiotemporal
Intracellular Nitric Oxide
Signaling Captured
Using
Internalized, NearInfrared Fluorescent
Carbon Nanotube
Nano Letters
SCI
Zachary W. Ulissi,
Fatih Sen, Xun Gong,
Selda Sen, Nicole
Iverson, Ardemis A.
Boghossian, Luiz C.
Godoy, Gerald N.
Wogan, Debabrata
Mukhopadhyay and
Michael S. Strano
Journal of Botany
SCI
Solak, C.N.,
Kulikovskiy, M.
Nanosensors
The centric diatoms of
Türkmen Mountain
505
New record of Chara
hispida (L.) Hartm.
(Streptophyta:
Charophyceae, Charales)
from the Işıklı Lake
(Turkey) and critical
checklist of Turkish
Charophytes.
Natural Resources
and Conservation
Algae and Zooplankton
in Ecological
Assessment of the Işıklı
Lake, Turkey.
Aquatic Biology
Research
DİĞER
Barinova, S., Romanov,
R., Solak, C.N.
DİĞER
Barinova, S., Solak,
C.N., Erdoğan, O.,
Romanov, R.
Merkezde yürütülen çalışmalar veya kurulan altyapı kullanılarak yapılan bildiriler:
Bildiri Adı
Sunulduğu Konferans
Yazarlar
Mikrodalga Destekli
Yeni Akridin Karboksilik
Asit Bileşiklerinin
Sentezi ve
Karakterizasyonları
I. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Ekim 25-29, 2013.
Ramazan Ulus,
Muharrem Kaya ve
İbrahim Yeşildağ
Lazer Sinterleme
Teknolojisi Kullanılarak
Polyamid Tozlarının
Birleştirilmesi ve
Dumlupınar
Üniversitesi’ndeki
Uygulamaları
Uluslararası Plastik & Kauçuk
Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün
Sergisi, Gazi Üniversitesi, Ostim
Meslek Yüksekokulu,Ankara, 29–31
Mayıs 2013.
Dumlupınar Üniversitesi
İleri Teknolojiler
Merkezi’nin
13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu
– ÜAS Marmara Üniversitesi ve
Sakarya Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü
Kurulumunda Analitik
Serim Süreci (Ass) İle
Katmanlı İmalat
Teknolojisi Seçimi
Glokom Tedavisinde
& Üretim Araştırmaları Derneği
İsmet Çelik, Feridun
Karakoç, Alparslan
Duysak, Mustafa
Aydın
Özden Üstün, İsmet
Çelik, Şafak Kırış,
Feridun Karakoç,
25 – 27 Eylül 2013, Sakarya
Üniversitesi Esentepe Kampüsü Kültür
ve Kongre Merkezi
Alpaslan Duysak
2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi
Erhan Başar,
506
Kullanılabilecek 4 –
Aminobenzensülfonamit
Esaslı Yeni Sülfonamit
Bileşiklerinin Sentezi ve
Karbonik Anhidraz
Aktivitelerinin
İncelenmesi
Ve Standardizasyonu Kongresi
21-23 Mart 2014 Antalya
Muharrem Kaya,
Ekrem Tunca, Metin
Bülbül
The Centric Diatoms of
Different River Basins in
Aegean and Marmara
Regions (Akarçay,
Büyük menderes, Gediz,
Marmara, Porsuk,
Sakarya and Susurluk
river basins) (Turkey).
24-29 August 2013 13rd International
Diatom School-The Diatoms: Present
and Future Studies, Borok, Russia,
p.107.
Solak, C.N.,
Kulikovskiy, M.,
Kuznetsova, I.,
Some Notes on the
Diatoms of Türkmen
Mountain Springs.
24-29 August 2013 13rd International
Diatom School-The Diatoms: Present
and Future Studies, Borok, Russia,
p.107.
Solak, C.N., Levkov,
Z., Kulikovskiy, M.,
Wojtal, A.,
New record for Turkish
Freshwater Diatoms:
Cyclotella iranica
Nejadsattari, Kheiri,
Spaulding & Edlund.
10-13 April 2014 8th CE-Diatom
Meeting (8th Central European
Diatomists Meeting), Zagreb, Croatia,
55 pp.
Solak, C.N.,
Kulikovskiy, M.,
Kuznetsova, I.,
10-13 April 2014 8th CE-Diatom
Meeting (8th Central European
Diatomists Meeting), Zagreb, Croatia,
9 pp.
Ács, É., Duleba, M.,
Földi, A., Kralj
Borojević, K.,
Plenković-Moraj, A.,
Pohner, Zs, Solak,
C.N., Toth, B., Kiss,
T.K.
19th-22nd May 2014 The 33rd
Conference of the Polish Phycological
Society, Gdynia, Poland, p. 41.
Solak, C.N.,
Witkowski, A., Car,
A., Kabuk, E.,
Kurzydłowski, K.J.,
Zgłobicka, I.,
Sözbilen, D., Sezgin,
Ç., Başkale, E., Kaska,
Y.
19th-22nd May 2014 The 33rd
Solak, C.N., Levkov,
Phylogenetic study on
Cyclotella ocellata
Pantocsek.
Diatom assemblages
associated with
loggerhead sea Caretta
caretta (Linneous, 1758)
from the Aegean Sea
coast of Turkey.
Diversity of Türkmen
507
Mountain Diatoms
(Sakarya river basin).
Conference of the Polish Phycological
Society, Gdynia, Poland, p. 42.
Z., Kulikovskiy, M.,
Wojtal, A., Ocak, J.
Türkmen Dağı (Sakarya
nehir havzası)
Diyatomeleri: Navicula
Sensu Stricto üyeleri.
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
Özet Kitapçığı 265. Sayfa.
Solak, C.N.,
Zgłobicka, I., Kızıl, E.
& Kabuk, E.
Köyceğiz Gölü
Diyatomeleri (Batı
Akdeniz Nehir Havzası).
30 Mayıs-1 Haziran 2013 Fisheries
and Aquatic Sciences Balıkçılık ve
Akuatik Bilimler (FABA-2013) Özet
Kitapçığı 263. Sayfa.
Barlas, M., Erdem,
H.G. Solak, C.N.,
Eser Element Analiz Çalıştayı 15-18
Mayıs 2014, Tokat, Sayfa:114
Kübra Turan, Orhan
Murat Kalfa, Armağan
Özdede, Hanife
Karabulut, Burcu
Ayvacı, Eser Ergün,
Bülent Zeybek
Eser Element Analiz Çalıştayı 15-18
Mayıs 2014, Tokat, Sayfa:115
Kübra Turan, Mihrişah
Güzel, Orhan Murat
Kalfa, Rukiye Saygılı,
Merve Dağcı
Eser Element Analiz Çalıştayı 15-18
Mayıs 2014, Tokat, Sayfa:145
Rukiye Saygılı, Orhan
Murat Kalfa, Yunus
Erdoğan
Polipirol Nano Fiber
Film Kullanılarak Sulu
Çözeltilerden Cr(Vı)’Nın
Giderilme Şartlarının
Belirlenmesi
Eser Elementlerin
Zenginleştirilmesinde
Kullanılmak Üzere
Yüzey Baskılanmış
Adsorban Sentezi
İyonik Sıvı Kaplı
Silikajel Kullanılarak
Sulu Çözeltiden Pb (II)
İyonu için
Zenginleştirme
Şartlarının Araştırılması
Mangosteen (Garcinia
Mangostana) Kabuğu
Kullanılarak Pb(II)
İyonlarının
Zenginleştirilme
Şartlarının Belirlenmesi
III. Eser Analiz Çalıştayı,
Merve Dağcı, Orhan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 15-18
Murat Kalfa
Mayıs 2014, Tokat. (Sözlü Sunu). s.18.
Investigation Of
Preconcentration
Conditions Of Lead (II)
Rukiye Saygılı, Orhan
9th Aegean Analytical Chemistry Days
Murat Kalfa, Zafer
(AACD2014), Chios, 29 Sept – 3Oct
Üstündağ, Yunus
508
Erdoğan
From Aqueous Solution
Using Grafen Oxide
Modified Expanded
Perlite
2014, GREECE. (Oral Presaentation).
Grafen Oxide Modified
Expanded Perlite For
Preconcentration Of
Copper (II) From
Aqueous Solution
Rukiye Saygılı, Orhan
9th Aegean Analytical Chemistry Days
Murat Kalfa, Zafer
(AACD2014), Chios, 29 Sept – 3Oct
Üstündağ, Yunus
2014, GREECE.
Erdoğan
Determination Of Trace
Amounts Of Co(II) After
Preconcentration With
Surface-Imprinted
Sorbent Based On Active
Carbon By Using Atomic
Absorption Spectrometry
9th Aegean Analytical Chemistry Days Kübra Turan, Rukiye
(AACD2014), Chios, 29 Sept – 3Oct Saygılı, Orhan Murat
2014, GREECE.
Kalfa
Synthesis Of SurfaceImprinted Sorbent By
Modifiying Multiwalled
Carbon Nanotubes For
Preconcentration Of
Trace Amounts Of Cu(II)
With Atomic Absorption
Determinations
Mihrişah Güzel,
9th Aegean Analytical Chemistry Days
Kübra Turan, Rukiye
(Aacd2014), Chios, 29 Sept – 3oct
Saygılı, Orhan Murat
2014, Greece.
Kalfa
Akridin Halkası İçeren
Yeni Sülfonamit
Bileşiklerinin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
II. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Ekim 24-26, 2014, Ankara.
İbrahim Esirden,
Ramazan Ulus,
Muharrem Kaya
Sülfaguanidin Halkası
İçeren Yeni Sülfonamit
Bileşiklerin Sentezi Ve
Karekterizasyonu
II. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Ekim 24-26, 2014, Ankara.
Burak Aday,
Muharrem Kaya
II. Ulusal Organik Kimya Kongresi
Ekim 24-26, 2014, Ankara.
Pınar Sola, Muharrem
Kaya
Sulfamerazın Halkası
Içeren Yenı Sulfonamıt
Bıleşıklerının Sentezı Ve
Karakterızasyonu
509
Merkezde yürütülen çalışmalar veya kurulan altyapı kullanılarak sürdürülmekte ve
tamamlanmış olan tezler:
Tezin Başlığı
Grafen Oksit İle Modifiye
Edilmiş Genleştirilmiş
Perlit Kullanılarak Bazı
Eser Elementlerin
Zenginleştirilme Şartlarının
Araştırılması
Alzaymır tedavisi için ilaç
olabilecek yeni hibrit
akridin bileşiklerinin
mikrodalga destekli sentezi
ve asetilkolinesteraz enzimi
üzerine inhibisyon
uygulamalarının
değerlendirilmesi
Yüzey Baskılanmış
Adsorban Madde
Kullanılarak Bazı Eser
Elementlerin
Zenginleştirilmesi Ve HRCS-AAS İle Tayini
Garcinia Mangostana
Kullanılarak Bazı Eser
Elementlerin
Zenginleştirilmesi
Karbamat grubu içeren 6aminourasil esaslı yeni
pirimidin bileşiklerinin
sentezi
Karbamat grubu içeren
tetrazol esaslı yeni
pirimidin bileşiklerinin
Tez Öğrencisi Tez Danışmanı
Tezin
Niteliği
Çalışmanın
Durumu
(Y.
Lisans/
Doktora)
(Devam
Ediyor/
Tamamlandı)
Rukiye Saygılı
Prof. Dr. Yunus
Erdoğan
Doktora
Tamamlandı
Ramazan Ulus
Doç. Dr.
Muharrem
Kaya
Doktora
Devam
Ediyor
Kübra Turan
Yrd. Doç. Dr.
Orhan Murat
Kalfa
Y. Lisans
Devam
Ediyor
Merve Dağcı
Yrd. Doç. Dr.
Orhan Murat
Kalfa
Y. Lisans
Devam
Ediyor
Burak Aday
Doç. Dr.
Muharrem
Kaya
Y. Lisans
Devam
Ediyor
İbrahim
Esirden
Doç. Dr.
Muharrem
Kaya
Y. Lisans
Devam
Ediyor
510
sentezi
Benzoksanten halka sistemi
içeren yeni sülfanamit
bileşiklerinin sentezi
Seramik malzemelerin STA
yöntemi ile incelenmesi ve
reaksiyon kinetiklerinin
hesaplanması
Pınar SOLA
Doç. Dr.
Muharrem
Kaya
Y. Lisans
Devam
Ediyor
Reyhan Başar
Yrd. Doç. Dr.
Rasim
Ceylantekin
Y. Lisans
Devam
Ediyor
Proje kapsamında düzenlenen konferanslar, eğitimler ve çalıştaylar:
Organizasyonun Niteliği
Kurum
Dışı
Katılımcı
Sayısı
Organizasyonun Başlığı
(Konferans, Eğitim, Çalıştay,
diğer)
Kurum İçi
Katılımcı
Sayısı
İlköğretim okul müdürlerine
solidworks programı eğitimi
Eğitim
3
30
Atomik Absorbsiyon Cihazı
sertifikasyon eğitimi
Eğitim
-
2
Proje kapsamında sağlanan imkânlar kullanılarak başlatılan ve devam etmekte olan ulusal
projeleri (TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, vb.)
Proje Adı
Seramik, metal, jeolojik
ve elektronik
malzemelerin taramalı
elektron mikroskobu ile
analitik görüntü ve
katadolüminesans
karakterizasyonu
Fon
Sağlayan
Kuruluş
Müşteri
Kuruluş
Dumlupınar Dumlupınar
Üniversitesi Üniversitesi
Bilimsel
İleri
Araştırma Teknolojiler
Projeleri
Merkezi
511
(Ay)
Proje
Bütçesi
(TL)
Projenin
Durumu
(2014’da
Başlamış/
Devam Eden)
12
654.000,00
Devam ediyor
Proje
Süresi
Kütahya çinisinin
markalaşması ve
pazarlanması fizibilite
çalışması
Direkt metal lazer
sinterizasyon yöntemi ile
üretilmiş Co-Cr dental
protezlerin metalürjik ve
uyum özelliklerinin
araştırılması
Dumlupınar
Üniversitesi
İleri
Teknolojiler
Merkezi
3
74.489,00
Devam ediyor
Dumlupınar Dumlupınar
Üniversitesi Üniversitesi
Bilimsel
İleri
Araştırma Teknolojiler
Projeleri
Merkezi
18
199.873,10
Devam ediyor
Zafer
Kalkınma
Ajansı
SON BİR YILDA MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER
Son bir yıl içerisinde merkezde yapılan analiz
Hizmet Niteliği
Analiz Sayısı (Adet)
Analiz /Ölçüm
4331
Son bir yıl içerisinde merkezden yararlanan
Dumlupınar Üniversitesi personelinin sayısı:
70
Son bir yıl içerisinde merkezden yararlanan
özel kuruluş sayısı:
37
Son bir yıl içerisinde merkezden yararlanan
üniversite sayısı:
9
Son bir yıl içerisinde merkezden yararlanan
diğer kişi sayısı:
25
TOPLAM
141
Son bir yıl içerisinde merkezde yapılan tez, proje, yayın, bildiri ve eğitim sayıları
Niteliği
Adet
512
Son bir yıl içerisinde merkez altyapısı kullanılarak sürdürülmekte ve
tamamlanmış olan tezler
8
Son bir yıl içerisinde merkez altyapısı kullanılarak sürdürülmekte ve
tamamlanmış projeler
3
Son bir yıl içerisinde merkez altyapısı kullanılarak yapılan yayınlar
7
Son bir yıl içerisinde merkez altyapısı kullanılarak yapılan bildiriler
23
Son bir yıl içerisinde merkez altyapısı kullanılarak yapılan eğitimler
2
TOPLAM
43
PROJE YÖNETİM OFİSİ
Proje Yönetim Ofisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmış, Üniversite Dışı Mali Kaynaklardan Desteklenen Araştırma Projelerini
ve Akademik Yayınları Destekleme Programı Başvuru, Değerlendirme ve Teşvik Yönergesine
uygun olarak yapılan, öğretim elemanlarının performans teşvik puanlarını değerlendirmektedir.
7.
PYO, Öğretim elemanlarını, proje yapmaya, yenilikçi fikirlerini ürüne dönüştürmeye ve
elde ettikleri deneyimlerini yayın yoluyla paylaşmaya teşvik ederek üniversitenin
ulusal/uluslararası başarı seviyesini yükselterek girişimciliği desteklemektir.
2014 yılında, 125 adet Yayın Teşviki, 41 adet ÜDMKDAP Teşviki ve 2 adet Girişimcilik
Teşviki konularında yapılan 168 adet başvuru değerlendirilmiştir.
3. DAİRE BAŞKANLIKLARI
3.1. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
513
Planlamacısı
TOPLAM
Öğretim
Çevirici
Eğitim
Okutman
Uzman
Görevlisi
Görevlisi
Araştırma
Doçent
Öğretim
Yardımcı
Doçent
Profesör
UNVANI
BİRİMİ
Rektörlük
4
7
22
Fen-Edebiyat Fakültesi
18
16
54
3
50
İkt.ve İdari Bilimler Fakültesi
13
14
43
1
61
132
Mühendislik Fakültesi
15
24
56
3
45
143
1
5
6
2
11
7
21
İlahiyat Fakültesi
1
11
5
11
28
Eğitim Fakültesi
12
29
2
34
77
Güzel Sanatlar Fakültesi
1
11
9
20
41
12
67
1
34
118
1
12
3
30
46
1
11
3
18
34
1
8
3
9
21
2
2
1
5
Simav Teknik Eğitim Fakültesi
Simav Teknoloji Fakültesi
1
3
33
144
Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Fakültesi
4
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu
Uyg.Bilimler Yüksekokulu
Tavşanlı Tur.İşl.ve Otl.Y.O.
1
Yabancı Diller Yüksekokulu
54
54
Fen Bilimleri Enstitüsü
2
2
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2
2
2
2
Sağlık Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimler Enstitüsü
514
Altıntaş MYO.
1
3
11
15
Çavdarhisar MYO.
1
1
Domaniç MYO.
8
8
Aslanapa MYO.
Dumlupınar MYO.
18
Emet MYO.
2
Gediz MYO.
1
24
19
2
28
Gediz Sağlık Hizmetleri MYO.
3
3
Hisarcık MYO.
11
11
Kütahya Teknik Bilimler MYO.
1
Kütahya Sosyal Bilimler MYO.
5
49
7
19
Pazarlar MYO.
1
Simav MYO.
22
2
25
13
87
26
8
Şaphane MYO.
52
3
19
337
247
3
1
331
16
83
Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı
Toplam
Genel İdari Hizmetler
537
515
14
22
İdari Personel İle İlgili Bilgiler
Sınıfı
61
1
3
Genel Toplam
1
7
Simav Sağlık Hizmetleri MYO.
Tavşanlı MYO.
5
1153
Teknik Hizmetler
119
65
Sağlık Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
2
61
Yardımcı Hizmetler
784
Toplam
3.2. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı faaliyetlerine ilişkin
bilgiler, raporun Eğitim Öğretim ile ilgili bölümlerine dağıtılmış bulunmaktadır.
3.3. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Bu faaliyetler:
ÜNİVERSİTE GENELİNDE
A- Network Birimi
Her geçen gün gelişmekte olan üniversitemizin, bilişim sistemlerinden en iyi şekilde
yararlanabilmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kurumun teknolojik altyapılarını
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutabilme adına;
Internet Ve Intranet Çalışmaları
1. Evliya Çelebi Yerleşkesinin İnternet bağlantı hızının 450 Mbps hız artırımı gerçekleştirildi.
2. İlçelerdeki Meslek Yüksekokullarının Internet bant genişlikleri kullanım oranlarına göre hız
artırımı yapıldı.
516
3. Üniversitemiz Internet bant genişliği toplamda 650 Mbps hızına ulaştı.
2. Merkez Ve Germiyan Yerleşkesine güvenlik kamera ve görüntülerin kaydedilmesi ve
izlenebilmesi için gerekli güvenlik sisteminin kurulması. İki yerleşke arasında Radyolink
hattının kurumu yapıldıktan sonra ihtiyaçlar doğrultusunda sisteme ilavelerin yapıldı..
3. Ana omurgada Network İyileştirme Çalışmaları yapıldı. Belirli noktalarda hızlar 10 Gb’e
çıkarıldı.
4. İleri Teknoloji Merkezi network alt yapı çalışmaları yapıldı.
5. Rutin arıza bakım onarımlarının yapılması.
6. Merkez ve Germiyan Yerleşkesinde güvenlik kamera sistemlerinin ilave kameralar eklendi.
7. Üniversitemize bağlı 9 noktada kamera güvenlik ve görüntüleme sistemi kuruldu.
8. Üniversitemizde akıllı kart sistemine geçişi kapsamında alt yapı çalışması yapıldı. Sistemi
devreye alındı.
9. İlçelerdeki Meslek Yüksekokullarına Turnike sistemi ve Akıllı Kart Uygulama çalışmaları
için alt yapı kurulumları devam etmektedir.
10. Mühendislik Fakültesi A ve B blok alt kısımlarında oluşturulan ofislerde alt yapı çalışmaları
tamamlandı. Güvenlik kameraları ilave edildi.
11. Üniversitemize bağlı 9 ilçedeki FAKÜLTE/YO/MYO’da Wireless internet altyapısına
kavuşturuldu ve bu birimlerde eduroam sistemi kullanılmaya başlandı. İhtiyaçlar
doğrultusunda güncelleme ve ilaveler yapılmaktadır.
12. Yeni nesil firewall alımı için gerekli çalışma ve araştırmalar yapılarak ihalesi yapılıp
kurulumları tamamlanarak sistem devreye alındı.
13. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji-Kimya laboratuvar kısmında network alt yapı yenilenme
çalışması yapıldı.
14. Kamu Yönetimi binasına fiber ve bakır alt yapı kablolama çalışması yapıldı.
15. Germiyan Yerleşkesinde bulunan sistem odasında network alt yapı iyileştirme çalışmaları
yapıldı.
16. Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan 6 adet laboratuvarda network altyapısı yenilendi.
Yeni giriş kapısına fiber bağlantısı yapılarak network altyapısına dahil edildi.
17. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde, iş sürekliliği
ve FKM [ Felaket Kurtarma Merkezi ] oluşturulmasını, mevcut sistem odası ve yeni
kurulacak sistem odasında kullanılmak üzere Blade şasi, blade tipi sunucu, veri depolama
birimi, sistem odası düzenlemesi ve gerekli yazılım - donanımların alım ihalesi yapılarak
kurulum çalışmaları devam etmektedir.
18. Merkez Kütüphane binasında yedek sistem odası oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
B— Sistem Yönetim Birimi
1. Sistem odamızın yedeği Kütüphane bünyesinde konuşlandırıldı.
2. Mevcut storage kapasitemizi arttırmak için yeni storage altyapısına geçildi.
3. Mevcut sanallaştırma altyapımız güncellendi.
4. DNS altyapımız master / slave olarak çalışacak şekilde güncellendi.
5. Mevcut Blade sunucu sistemimiz 4 adetten 8 adete çıkarıldı. İlave bir adet şasi eklendi. Tüm
sunucularımız sanal altyapısına alındı.
6. Toplamda 8 adet blade sunucu üzerinde 50 adet sanal sunucu oluşturuldu.
7.Yeni kayıt yapan öğrencilerimize E-mail tanımlaması yapılarak aktif hale getirildi.
8. Yeni kayıt yapan öğrencilerimize Akıllı Öğrenci Kimlik Kartı basılarak sistem tanımlamaları
yapıldı.
C-Teknik Servis Birimi
517
Üniversitemizin değişik birimlerinde 50 adet masaüstü PC dağıtımı yapıldı.
İdari personelin kullanımı için 140 adet yazıcı dağıtımı yapıldı.
Üniversitemizin değişik birimlerinde 70 adet projeksiyon dağıtımı yapıldı.
Üniversitemizde yazıcısı olmayan akademik personeline 170 adet yazıcı dağıtımı yapıldı.
Üniversitemiz akademik personeline 110 adet notebook dağıtımı yapıldı.
2.el PC’lere upgrade ve bakım çalışmaları yapıldı.
Fakültelerdeki fazla PC’lerin İnternet kafe amaçlı değerlendirme çalışmaları yapıldı.
Bütün birimlere Network erişimli ve PC tabanlı bilgisayar laboratuvarlarının kurulum
çalışması tamamlandı. Mühendislik Fakültesine 75 adet bilgisayarlı Laboratuvar kurulumu
yapıldı.
9. Rutin arıza bakım onarım işlerinin yapılması.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C- Yazılım Birimi
Üniversitemizin birimlerin ihtiyacı olan;
1. Üniversitemiz optik form okuma sonuçlarını değerlendiren yazılıma her soru veya sorular
için farklı puanlama özelliği eklenmiştir.
2. EBYS hizmetlerine devam edilmiş, 710 personelimiz için elektronik imza alım süreci
başlatılmış olup süreç devam etmektedir.
3. Ek ders ücret hesaplama işlemlerine devam edilmiş olup Öğrenci Bilgi Sistemi entegre
otomatik veri alma sistemine geçilmiştir.
4. EBYS sistemi üzerinden Personel otomasyonu ile entegre çalışabilen izin ve rapor
işlemlerinin yapılabildiği uygulama bitirilmiş olup geçiş aşamasına gelinmiştir.
5. Üniversitemiz personel yemekhanesi stok programı yazılmış olup uygulamaya geçiş
aşamasındadır.
D- Web Yazılım Birimi
1. Üniversitemizin sitesi (dpu.edu.tr) yeniden tasarlandı ve kodlandı.
2. Üniversitemizde bulunan akademik ve idari birimler, topluluklar ve kongre etkinliklerine
ait sitelerin tümü bütünleşik ve merkezi bir yapıya geçirildi. 99 adet birim sitesinin bu
yapıya transferi sağlandı.
3. Üniversite birimleri web sitesi sorumluları belirlendi ve eğitim verildi.
4. Dumlupınar Üniversitesi Haber Portalı (haber.dpu.edu.tr) yazıldı.
5. Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Dergi sistemi (edergi.dpu.edu.tr) oluşturuldu.
6. Öğrenci ve Personelimizin e-posta şifrelerini yönettikleri bilgi.dpu.edu.tr adresi yeniden
yazıldı ve sms ile şifre gönderme aktif edildi.
7. eduroam.dpu.edu.tr adresi yenilendi.
8. Geliştirilen tüm yazılımlar dünyadaki en son web teknolojileri ile geliştirildi. Ve tüm bu
sistemler birbirleriyle iletişim kurabilecek şekilde yapılandırıldı. (Örneğin;
haber.dpu.edu.tr ye girilen bir haberin ilgili tüm sayfalarda aynı anda görüntülenmesi
vb…)
E- Eğitim Hizmetleri
518
1. Kurumumuzda yeni göreve başlayan teknik personellerin zaman zaman hizmet içi eğitim
programlarına tabi tutularak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini destekleyen faaliyetlerin
yürütülmesi.
2. Dairemizin her biriminde çalıştırılan stajyer öğrencilerin, çalıştıkları alanlarla ilgili olarak
teorik ve uygulama bilgilerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında tüm kurum personelinin Hizmet İçi Eğitim
kapsamında eğitim faaliyetlerin sürdürülmesi.
Daire Başkanı : Öğr.Grv. A.Kasım GÜRPINAR
DAİRE PERSONELİ
Unvanı
Şube Müdür V.
Şube Müdür V.
Şube Müdür V.
Uzman
Uzman
Uzman
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Programcı
Programcı
Programcı
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Adı ve Soyadı
Rafet KELEŞ
Recep AYDEMİR
Seyit Ali ÖDEMİŞ
İsmail YOŞUMAZ
Ulaş YABANOVA
İlke ALTINPULLUK
Cemil SERT
Ozan IŞIK
Ali GÜLBAŞI
Serdar NAMAL
Kerem ADANUR
Fikret İŞLER
Tayfur SARAÇOĞLU
Nur Baki Yanık
Nevzat BARUT
Ahmet TOYLAN
Büşra AĞAY
Görevi
Teknik Servis Birim Sorumlusu
Network Servis Birim Sorumlusu
Yazılım Servis Birim Sorumlusu
Sistem Yönetim Sorumlusu
Web Tasarım
Web Tasarım
Network Hizmetleri
Teknik Servis
Sistem Yönetimi
Teknik Servis
Network Hizmetleri
Teknik Servis
Yazılım Grubu
Yazılım Grubu
Yazılım Grubu
İdari İşler
Sekreter
3.4. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.GENEL BİLGİLER
Dumlupınar Üniversitesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş olup DPÜ Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı da 1993 yılı Temmuz ayında teşkil edilerek faaliyete geçmiştir.
Üniversite bünyesinde yapılmakta ve yaptırılacak olan yapı ve tesislerin; projelerinin
hazırlanması, ihalelerinin yapılması, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi, bu hizmetler için
gerekli yatırım bütçesinin hazırlanması ile mevcut bina ve tesislerin bakım, onarım ve işletme
işleri ile kamulaştırma işlemlerinin yapılması Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevleri
arasındadır.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üniversitemiz yerleşim birimlerinden merkezde
iki adet (Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkeleri), şehir merkezi dışında dokuz adet yerleşim
biriminde hizmet vermektedir.
519
Evliya Çelebi (Merkez) Yerleşkesi
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
• Simav Meslek Yüksekokulu
• Şaphane Meslek Yüksekokulu
• Gediz Meslek Yüksekokulu
• Rektörlük ve Bağlı Birimleri
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Fen – Edebiyat Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
• Altıntaş Meslek Yüksekokulu
• Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu
• Tıp Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
• Emet Meslek Yüksekokulu
• Hisarcık Meslek Yüksekokulu
• Domaniç Meslek Yüksekokulu
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Kütahya Sağlık Yüksekokulu
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
• Pazarlar Meslek Yüksekokulu
• Yabancı Diller Yüksekokulu
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü
• Merkezi Mutfak
• Merkezi Kafeterya
• Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdu
• Spor Tesisleri ( Açık, Kapalı )
• Mobilya Dekorasyon Atölyesi
• Metal İşleri Atölyesi
Germiyan Yerleşkesi
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Kütahya Teknik Bilimler Yüksekokulu
• Kütahya Sosyal Bilimler Yüksekokulu
• Spor Tesisleri ( Açık, Kapalı )
Ayrıca şehir merkezi dışındaki
akademik birimlerimiz;
• Simav Teknoloji Fakültesi
Simav TEF
520
Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik
ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımız, genel olarak planlama ve
uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunmak
amacına hedeflenmiştir.
Mevcut personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile sorunlara
olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Konusunda deneyimli personel ve ekipmanla
tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza
indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Başkanlığımız bünyesinde;
1- Proje Şube Müdürlüğü
2- Yapım Şube Müdürlüğü
3- Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü
a- Atölyeler Şefliği
b- İşletme Onarım Şefliği
4- İdari İşler Şube Müdürlüğü
a- İdari İşler Şefliği
b- İhale Takip Şefliği
c- Taşınmaz Kayıt İşlemleri Şefliği
d- Arşiv
e- Malzeme Deposu
5- İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
6- Planlama ve Koordinasyon Birimi
Yer almaktadır.
Üniversitemize bağlı Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve
Araştırma Merkezleri tarafından kullanılmakta olan bine ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri
ile ihtiyaç duydukları bina tesislere ait yapım talepleri Daire Başkanlığımıza ulaşır. Taleplerin
özelliğine göre röleve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkânlarına bağlı
521
olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat
hükümlerine uygun olarak karşılanır.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; üniversitemizde eğitim görmekte olan 46 bin
civarında öğrenciye, eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personel ve
idari personele, Başkanlığımızın kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak 1 Daire Başkanı,
3 Şube Müdürü ve çoğunluğu teknik personel olmak üzere toplam 53 personel ile Yapı İşleri Ve
Teknik Dairesi Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları Yönergesi doğrultusunda hizmet vermektedir.
MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Üniversitemizde
toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, milli ve
manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş
uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer
veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilmesi için Ülkemizin
ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde
değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini
sağlayabilecek her türlü teknik destek hizmeti vermeyi görev edinmiştir.
VİZYON
Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan
yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek,
tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla
Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek, tüm paydaşlarımızın
güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve Üniversitemizi Ulusal ve Uluslar arası ölçekte bir
üniversite konumuna getirmektir.
522
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI
523
2.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye
hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve araziler üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık,
beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin yapılmasına yönelik;
1. Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
2. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını
yapmak.
3. Yatırım programlarını hazırlamak,
4. Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bina ve
bloklar yapılmasını sağlamak,
5. Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını yapmak,
6. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi
temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların
yenilenmesini, işletilmesini, arızaların giderilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını
yapmak,
7. Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm Yerleşke
içi peyzaj çalışmalarını yapmak.
8. Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.
9. Yerleşke içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre
düzenlemesini yapmak,
10. Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale
işlemlerini yapmak,
11. İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama
çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetlemek,
12. Üniversitemiz yatırımlarıyla ilgili Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı DPT Müsteşarlığı YÖK ve Valilik gibi tüm kurum ve
kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak,
13. Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler,
Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları ile yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,
14. Üniversitemiz Yatırım Programındaki projelere ilişkin Tahakkuk işlemlerini yapmak,
524
15. Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak,
16. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak,
17. Bina ve tesislerin yapı tekniklerine uygun inşa edilmesini sağlamak,
18. İşyerlerinde İş ve işçi güvenliği ile ilgili tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek,
19. Şantiye düzenini sağlamak ve yerleşke düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve
atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak,
20. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlamak, gerçekleşmesini
sağlamak, hak edişleri hazırlamak ve hak ediş incelemesini yapmak,
21. Yapımı tamamlanan bina ve tesislerin Geçici ve Kesin kabul işlemlerini yapmak,
22. Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak ve fiyatlarını oluşturmak,
23. Sözleşmesine göre yapımı devam eden inşaatlarla ilgili Süre Uzatım Kararlarını
hazırlamak ve almak,
24. Sözleşmesine göre yapımı devam eden inşaatlarla ilgili gerekiyorsa Keşif Artışlarını
yapmak,
25. Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak,
26. İhalesi yapılacak Yatırım Projelerinin Yaklaşık Maliyetlerin ve Teknik Şartnamelerini,
ihale hazırlıklarını yapmak,
27. Hak ediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek,
28. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak,
29. Üniversitemiz için gerekli fidan ve mevsimlik çiçekleri yetiştirmek yada satın alma yolu
ile temin etmek.
1-Fiziksel Yapı
DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde bodrum, zemin
ve 1 kattan oluşan kendi binasında 1.048 m² lik alanda toplam 23 ofis, 1 brifing salonu,
Kütüphane Binasında 39 m² lik alanda 2 ofis ve Atölyeler bölgesindeki 1.865 m² kapalı alanı
olan 2 adet Mobilya ve Demir Atölye binasında, toplam 2.952 m² lik kapalı alanda hizmet
vermektedir.
525
2-Yapı işleri ve Teknik Dairesi Personel Durumu
(25.09.2014 tarihi itibariyle)
Ünvanı
Sayısı
Mimar
2
İnşaat Mühendisi
4
Makine Mühendisi
1
Elektrik-Elektronik Mühendisi
2
Tekniker
15
Teknisyen
11
Teknisyen Yardımcısı
1
Bilgisayar İşletmeni
0
Şef
1
Memur
2
Hizmetli
6
Şoför
1
Bekçi
1
Sözleşmeli personel
6
TOPLAM
53
526
İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari Personelin Eğitim Durumu
Yüksek
İlköğretim
Ön Lisans
Lise
Lisans
Lisans ve
Doktora.
Kişi Sayısı
15
13
16
9
0
Yüzde (%)
28
24
30
16
0
İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari Personelin Hizmet Süresi
1–3
4–6
7 – 10
11 – 15
16 – 20
21 –
Yıl
Yıl
Yıl
Yıl
Yıl
Üzeri
Kişi Sayısı
6
2
14
6
12
15
Yüzde (%)
11
2
26
11
22
28
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51-
Yaş
Yaş
Yaş
Yaş
Yaş
Üzeri
Kişi Sayısı
1
7
7
13
22
3
Yüzde (%)
0.1
13
13
24
41
0,5
527
3- 2014 YILI KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesi altında devam eden kamulaştırma
işlemleri için 2014 yılında;
1.
DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Uygulama İmar Planı Uygulama İmar Planı Revize işlemleri
devam etmektedir.
2.
DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Uygulama İmar Planına esas 3194 sayılı İmar Kanununun
18. maddesi uygulama çalışmaları devam etmektedir.
3.
Kamulaştırma ve Tahsisle ilgili Kurum içi ve Kurum dışı tüm yazışmalara cevap
verilmiştir.
4.
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan ve Mülkiyeti
Üniversitemize bağlı Vakfa ait 20.450,14 m2’lik taşınmazların kamulaştırma işlemleri
yapılarak tapuları Üniversitemiz adına alınmıştır.
5.
Tavşanlı Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin uygulama yapabileceği bir otelin
yapılması amacıyla hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazların İmar Planı çalışmaları
Tavşanlı Belediyesi tarafından yapılmakta olup son aşamaya gelmiştir. İmar çalışmaları
tamamlandıktan sonra tahsis işlemleri yapılacaktır.
6.
Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Tekel Binasının tahsis işlemleri tamamlanmış olup, süresiz
Üniversitemiz adına Tahsisi gerçekleştirilmiştir.
7.
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Dayınlar (Uluoymak) mahallesinde bulunan, Ada no:93, Parsel
no:2472, alanı : 5.023,53 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2.546,53 m2’si Dumlupınar
Üniversitesi Rektörlüğü adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır.
8. Şaphane Belediyesi tarafından, Şaphane Meslek Yüksekokulu hizmetinde kullanmak üzere
2 adet taşınmaz Üniversitemiz adına devri alınmıştır.
4- YATIRIM PROJELERİ BİLGİLERİ
2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Proje Bilgileri
1. PROJE NO
: 2014H 032630
PROJE ADI
: Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi
KARAKTERİSTİĞİ
: Etüt proje ve Müşavirlik
528
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 2014 – 2014
PROJE TUTARI
: 398.000 TL
2014 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ
: 98.000 TL
Ün.Öz Gelirlerinden Aktarılan ÖDENEK
: 300.000 TL
Proje Başlangıcından Bu Güne Kadar Yapılan İşler:
1. DPÜ İlahiyat Fakültesi Eğitim Binası Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet
alımı işi, 01.04.2014 tarihinde 140.833,33 TL ihale bedeli üzerinden ve
68.000TL Sözleşme Bedeli ile, Baloğlu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm
Ticaret Limited Şirketine ihale edilmiştir.
2. DPÜ Sağlık Yüksekokulu Binası Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet alımı
işi, 01.04.2014 tarihinde 103.333,33 TL ihale bedeli üzerinden ve 72.400 TL
Sözleşme Bedeli ile, Baloğlu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Ticaret
Limited Şirketine ihale edilmiştir.
3. DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim Binası
Projesi Hazırlanması Hizmet alımı işi, 30.01.2014 tarihinde 104.732,19 TL ihale
bedeli üzerinden 62.000TL Sözleşme Bedeli ile,
İS-AD İnşaat makine
.Oto.Turizm Gıda Sa. Ve Tic. Ltd.Şti firmasına ihale edilmiştir.
4. DPÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kompleksi Projelerinin Hazırlanması Hizmet
alımı işi, 30.01.2014 tarihinde 120.666,67 TL ihale bedeli üzerinden 98.000TL
Sözleşme Bedeli ile, ÖZGÜR YILDIZLI Mimarlık Müh. Müş. İnş. Bil.Kır.Taah.
Tic. San.Ltd.firmasına ihale edilmiştir.
2. PROJE NO
:1994H 031020
PROJE ADI
: Yerleşke Altyapısı
KARAKTERİSTİĞİ : Knl.,Elk., Su, Çev.D., D.Gaz,Yol, Isı Mrk., Art., Trf.
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 1994 – 2015
PROJE TUTARI
: 53.000.000 TL
2013 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ : 2.600.000 TL
Ün.Öz Gelirlerinden Aktarılan ÖDENEK
: 1.000.000 TL
2014 YILI REVİZE ÖDENEĞİ
: 4.000.000 TL
529
Proje Başlangıcından Bu Güne Kadar Yapılan İşler:
Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında 1994H031020 proje numarası ile yer alan
Yerleşke Altyapısı VI. Kısım inşaatı ihalesi 22.10.2013 tarihinde 4.713.841,22 TL ihale bedeli
ile ihale edilmiş, 23.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 720 gündür. Yerleşke
Altyapısı inşaatı için 2013 yılında genel bütçeden tahsis edilen ödenek 4.000.000 TL’dir. Ekim
ayı sonu itibariyle nakdi harcaması 3.800.005,07 TL, nakdi gerçekleşme oranı % 64 ve fiziki
gerçekleşme oranı % 64 olmuştur.
Harcaması yapılan ödeneklerle;
550 mt 1.5x2,00 mt galeri imalatı,
Evliya çelebi Yerleşkesinde bulunan Çim alanların (saksıların) Sulama Tesisatları,
Su deposu altı yolun kazı, alttemel, temel, bordür imalatları.
Yabancı Diller yüksekokulu çevre yolu kazı çalışmaları,
Tıp Fakültesi ring yoluna 4500 ton ve İktisat fakültesi otoparkına 500 ton sıcak asfalt
imalatı.
Evliya Çelebi Yerleşkesi muhtelif alanlara otomatik sulama tesisatı, çim ekimi ve çevre
düzenlemesi yapılmıştır.
3. PROJE NO
PROJE ADI
: 1994H031030
: Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı
(DPÜ Tıp Fakültesi ve Dekanlık Binası
İnşaatı Fakültesi)
KARAKTERİSTİĞİ
: İnşaat + Donanım (19 000 m²)
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 2011 – 2014
PROJE TUTARI
: 16.100.000 TL
2013 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA : 12.000.000 TL
2013 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ
: 1.200.000 TL
530
Proje Başlangıcından Bu Güne Kadar Yapılan İşler:
DPÜ Tıp Fakültesi ve Dekanlık Binası İnşaatı projesi, Eğitim Bloğu ve Dekanlık Bloğu
olmak üzere iki bina grubundan oluşmaktadır. Binalar arasında 1. kattan birbirlerine geçiş
koridoru bulunmaktadır.
Dekanlık binası bloğu; bodrum, zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Yaklaşık 2.900 m²
kapalı inşaat alanına sahiptir. Bodrum katta sığınak ve depolar, zemin katta dört adet toplantı
salonu ve dokuz adet oda, birinci katta ise bir adet toplantı salonu, dekan ve dekan yardımcıları,
fakülte sekreteri ve sekreterlerin kullanabileceği on dört oda bulunmaktadır.
Eğitim binası bloğu; bodrum, zemin ve dört kat olmak üzere altı kattan oluşmaktadır.
Yaklaşık 14.800 m² kapalı inşaat alanı ve 520 m² açık terası bulunmaktadır.
Bodrum katta; teknik mekanlar (ısı merkezi, enerji odası v.b.), depolar ve soyunma
odaları bulunmaktadır.
Zemin katta; beş adet anfi.
1. katta; üç adet anfi, iki adet çok amaçlı uygulama salonu, iki adet öğretim üyesi odası,
dört adet on iki kişilik derslik.
2. katta; iki adet uygulama laboratuarı, bir adet yüz elli kişilik bilgisayar salonu, on adet
elli kişilik derslik, altı adet patik uygulama salonu.
3. katta; bir adet kütüphane, iki adet çok amaçlı uygulama salonu, iki adet mesleki beceri
laboratuarı, beş adet on iki kişilik derslik ve altı adet öğretim üyesi odası.
4. katta; öğrenci ve öğretim üyeleri için dört adet yemekhane, iki adet kantin ve 520 m²
açık teras bulunmaktadır.
DPÜ Tıp Fakültesi ve Dekanlık Binası İnşaatı ihalesi 08.09.2011 tarihinde yapılmıştır.
Yüklenici Akarlar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile 30.04.20112 tarihinde 12.390.000 TL İhale bedeli
üzerinden sözleşme imzalanmış olup işin süresi 720 gündür. Yüklenici firmaya 041.05.2012
tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlatılmıştır.
DPÜ Tıp Fakültesi ve Dekanlık Binası İnşaatı 2014 yılı itibari ile Geçici kabulü yapılmış
ve bina teslim alınmıştır. Binada Tıp Fakültesi Yönetimi tarafından Eğitim ve Öğretim amaçlı
Laboratuvarlar istenmiş ve ihalesi yapılarak yeni laboratuvarlar oluşturulmaktadır.
531
4.
PROJE NO
PROJE ADI
: 1994H031030
: Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı
(DPÜ İ.İ.B.F.Maliye Ek Binası)
KARAKTERİSTİĞİ
: İnşaat + Donanım (5.000 m²)
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 2013 – 2014
PROJE TUTARI
: 2.756.000 TL
2013 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA : 2.500.000 TL
2014 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ
: 1.000.000 TL
DPÜ İ.İ.B.F.Maliye Ek Binası inşaatı 1.671 m² Zemin Kat ve üzeri 1.654 m² ve 1679 m²
alana sahip iki kattan oluşmaktadır. Binada 289 m²’lik 1 adet kantin, 96 m²’lik 1 adet Bilgisayar
laboratuarı, 91 m²’lik 1 adet Enerji Odası, 96 m²’lik 1 adet Kazan Dairesi, 973 m² alana sahip 51
adet Büro, 1.172 m² alana sahip 12 adet Derslik, 192 m² alanlı 11 adet WC, 8 m² lik Depo ve
1.610 m² Sirkilasyon alanı mevcuttur.
DPÜ İ.İ.B.F.Maliye Ek Binası inşaatının ihalesi 18.12.2013 tarihinde yapılmış,
2.388.000 TL ihale bedeli ile yüklenici MB İnş. Müh. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. firmasında
kalmıştır. İşin yapım süresi 300 gündür.
2013 yılında 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Eylül ayı sonu itibariyle
1.374.724 TL harcaması olmuştur. Nakti gerçekleşmesi % 55 ve Fiziki gerçekleşmesi % 48
olmuştur. 2014 yılında bina tamamlanmış Geçici Kabulü yapılmış olup Eğitim ve öğretime
açılmıştır.
5.
PROJE NO
PROJE ADI
: 1994H031030
: Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı
(DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu)
KARAKTERİSTİĞİ
: İnşaat + Donanım (11.000 m²)
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 2013 – 2014
PROJE TUTARI
: 10.000.000 TL
2013 YILI DAHİL TOPLAM HARCAMA : 3.800.000 TL
532
2014 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ
: 7.250.000 TL
A Blok, bodrum + zemin ve üzeri üç kattan toplam 6.565 m² alandan oluşmaktadır. A
blokta 1 adet sığınak, 26 adet WC, 2 adet trafo odası, 1 adet ısı merkezi40adet personel bürosu,
24 adet derslik, 1 adet görsel işitsel ofis, 4 adet kat ofisi, 1 adet kantin, 1 adet seminer salonu,
1adet Bilgisayar laboratuarı ve 2.131 m² sirkilasyon alanı mevcuttur.
B Blok ise bodrum + zemin ve üzeri üç kattan toplam 5598 m² alandan oluşmaktadır. B
blokta 1 adet sığınak, 26 adet WC, 2 adet trafo odası, 1 adet ısı merkezi40adet personel bürosu,
24 adet derslik, 1 adet görsel işitsel ofis, 4 adet kat ofisi, 1 adet kantin, 1 adet Testing ofisi, 1
adet öğrenci okuma salonu, 1adet Bilgisayar laboratuarı ve 2.131 m² sirkilasyon alanı
mevcuttur.
DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatının ihalesi 26.03.2013 tarihinde yapılmış,
8.474.000 TL ihale bedeli ile yüklenici METRO Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
firmasında kalmıştır. İşin yapım süresi 480 gündür.
DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı için 2014 yılında 7.250.000 TL ödenek tahsis
edilmiş olup Eylül ayı sonu itibariyle 8.250.000 TL harcaması olmuştur. Nakti gerçekleşmesi %
82 ve Fiziki gerçekleşmesi % 82 olmuştur.
6. PROJE NO
PROJE ADI
: 1994H031030
: Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı
(Kongre Kültür Merkezi)
KARAKTERİSTİĞİ
: İnşaat + Donanım (20.900 m²)
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 2014 – 2016
PROJE TUTARI
: 44.500.000 TL
2014 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ
: 4.750.000 TL
Kültür ve Kongre Merkezi Kompleksi’nde 1 adet 1381 kişilik, 1 adet 538 kişilik ve 2
adet 186 kişilik olmak üzere 4 adet konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca 6 adet 72
kişilik seminer salonu bulunmaktadır.
533
Kültür ve Kongre Merkezi Kompleksi’nde tüm mahallere engelliler için ulaşım
hissedilebilir yüzeyler, asansörler ve engelli dikey platform asansörleri ile sağlanacak
şekilde çözümlenmiştir.
Kültür ve Kongre Merkezi Kompleksi’nin 20900 m² toplam inşaat alanı
bulunmaktadır.
Bu kompleksin bodrum kat planında;
1 tanesi engelli sanatçı hazırlık odası olmak üzere toplam 10 adet sanatçı hazırlık
odası ve bu odaların kendi içlerinde lavabo, wc ve duşları, 4 adet öğrenci grup çalışma
salonu, 2 adet prova salonu, 3 adet depo, 1 adet sığınak, 1 adet klima merkezi ve diğer
teknik mahaller bulunmaktadır. 1381 kişilik konferans salonuna ait 8 girişten 2si bu katta
bulunmaktadır.
Alt zemin kat planında;
Bu katta 2 adet VIP girişi, 2 adet sanatçı girişi ve 1 adet de seyircilere ait giriş ve
yangın kaçış kapıları vardır.
1 adet giriş holü ve fuaye alanı, danışma, vestiyer odaları, 1 adet kafeterya, kendi
içlerinde lavabo, wc ve abdest alma yerleri bulunan 1 adet bay mescit ve 1 adet bayan
mescit bulunmaktadır. Yine bu katta da 2 adet sanatçı hazırlık odası ve bu odaların lavabo,
wc ve duşları, sanatçı hazırlık salonu, 2 adet depo, bay, bayan ve engelliler için genel
lavabolar vardır.
1381 kişilik konferans salonuna ait bir diğer 2 giriş ve 538 kişilik konferans salonuna
ait 4 girişten 2si de yine bu katta bulunmaktadır. Ayrıca toplamda 6 tane olan 72 kişilik
seminer salonlarının 3 tanesine giriş bu kattan sağlanmaktadır.
Zemin kat planında;
Bu katta 1 adet seyirci girişi ve bu girişten ayrı olarak 2 adet yangın kaçış kapısı
vardır.
1 adet giriş holü ve fuaye alanı, danışma ve vestiyer, 1 adet kafeterya ve terası, 1 adet
balo salonu ve terası, 2 adet VIP salonu, 1 adet basın odası, kat ofisleri, 3 adet prova
salonu, bay, bayan ve engelli lavabo ve wc leri ve 1 adet bebek bakım odası
bulunmaktadır.
534
1381 kişilik konferans salonuna ait diğer 4 giriş, bu salona ait ses ve ışık odaları ve
538 kişilik konferans salonuna ait 2 giriş ve bu salona ait ses ve ışık odaları bu katta
bulunmaktadır. Ayrıca diğer 3 adet 72 kişilik seminer salonları ve 186 kişilik konferans
salonlarının ses ve ışık odalarının girişleri de bu kattadır.
Birinci kat planında;
12 adet idari ofis ve bu bölüme ait 1 adet toplantı salonu, 8 adet öğrenci grup çalışma
odası ve bu bölüme ait 1 adet toplantı salonu, kat ofisleri ve 1 adet teras bulunmaktadır.
İkinci kat planında;
1381 kişilik konferans salonuna ait 4 adet simultane odası, 1 adet ses ve sistem odası,
1 adet dimmer odası bulunmaktadır.
Yüklenici firma ile 11.09.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 16.09.2014
tarihinde İş yeri teslimi yapılmıştır.
7. PROJE NO
PROJE ADI
: 1994H031030
: Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı
(Tavşanlı Turz. İşl.Otel. Yüksekokulu)
KARAKTERİSTİĞİ
: İnşaat + Donanım (6.500 m²)
BAŞLAMA BİTİŞ YILI
: 2014 – 2016
PROJE TUTARI
: 8.500.000 TL
2014 YILI TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ
: 1.500.000 TL
Yüksekokul bodrum, zemin ve zemin üstü 2 kattan oluşmaktadır.
Projenin bodrum kat planında;
1 adet yemekhane, mutfak ve servis, 1 adet kafeterya, 1 adet bilgisayar laboratuvarı 1
adet dil laboratuvarı, 1 adet arşiv, bay ve bayan mescit, sığınak ve ısı merkezi bulunmaktadır.
Zemin kat planında; 1 adet servis bar laboratuvarı, 1 adet yiyecek servisi uygulama
laboratuvarı, 1 adet ön mutfak laboratuvarı, kiler, bulaşıkhane, 1 adet mini seyahat acentesi, 3
adet 63 kişilik derslik, 7 adet öğretim üyesi odası, idari ofisler, öğrenci dinlenme alanı ve içinde
lobi, resepsiyon birimlerinin bulunduğu 1 adet konaklama laboratuvarı bulunmaktadır.
535
Birinci kat planında;
2 adet 63 kişilik derslik, 7 adet 60 kişilik derslik, 7 adet öğretim üyesi odası, 1 adet
bölüm sekreterliği odası ve 1 adet kütüphane bulunmaktadır.
İkinci kat planında;
2 adet 63 kişilik derslik, 2 adet 60 kişilik derslik, 1 adet 162 kişilik amfi, 1 adet 204
kişilik konferans salonu, 1 adet yüksekokul sekreteri odası ve sekretaryası, 1 adet müdür odası,
2 adet müdür yardımcısı odası, 1 adet toplantı odası, 3 adet öğretim görevlisi odası ve idari
ofisler bulunmaktadır.
İhalesi yapılmış olup Yüklenici firma ile 26.09.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve
01.10.2014 tarihinde