PSK 481
PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
DERS PROGRAMI VE BEKLENTİLER
PROF. DR. NESRİN HİSLİ ŞAHİN
PSK 481 PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
PROF. DR. NESRİN HİSLİ ŞAHİN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
DÖNEMİ: 2014-2015 Akademik yılı, Güz dönemi
DERSİN ADI: Psikoterapi Yaklaşımları
DERSİN KODU: PSK 481
DERSİN YAPILACAĞI SINIF VE GÜN: G-304; Pazartesi, 09:00-11:50
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin; [email protected]
GÖRÜŞME SAATLERİ: Perşembe günleri 09:00-10:30
WEB SAYFASI: http://www.baskent.edu.tr/~nesrins/#
DERSİN TANITIMI VE BEKLENTİLER
Psikoterapi, “Zihinsel bozukluklarda belirtileri gidermek, davranışları değiştirmek ve kişiliği geliştirmek
için eğitimli bir uzmanın, bir kişi ya da grupla birlikte yürüttüğü tedavi yöntemi” olarak
tanımlanmaktadır (Ana Britannica). Tanımdan da görüleceği gibi psikoterapi sadece sorunların
tedavisi için değil, kişisel gelişim için de başvurulabilecek önemli ve etkili “değişim” araçlarından
biridir. Psikoterapi süreci içinde bir psikoterapist, karşısındaki kişi ya da kişilerin benlikleriyle yakın bir
temas kurmalarına; kişilerarası davranış örüntülerini fark etmelerine; duygu, düşünce, beden ve
davranış etkileşimlerini anlamalarına; sorunlarının kökenleri ve sürdürücü etkenler hakkında iç görü
kazanmalarına; işlevsel bozukluklarının onarılması, psikolojik sıkıntı ve acılarının dindirilmesi için
uygun, etkili, kalıcı çözüm ya da baş etme yolları geliştirebilmelerine yardımcı ve aracı olmaya çalışır.
Bütün bunları yapabilmesi için de insan psikolojisi, biyo-psiko-sosyal gelişim, kişilik kuramları,
psikopatoloji ve psikoterapi kuramları konularında yeterli eğitimi almış olması, çeşitli türden
psikoterapi yaklaşımları arasından da, en az birinde, gerekli olan kuramsal ve uygulamalı eğitimi almış
olması ve yeterli bir süre için de süpervizyon altında çalışmış olması gerekir.
Bu derste öğrencilerimiz, söz konusu bu “psikoterapi yaklaşımları”na kuş bakışıyla bakmış
olacaklardır. Dersin amacı çeşitli kuramsal yaklaşımlarla bir tanışıklık sağlamaktır. Bu dersi almış
olmanız, kesinlikle, bu psikoterapi yaklaşımlarından herhangi birinde terapi yapabileceğiniz
anlamında DEĞİLDİR, OLAMAZ!
DERSİN PROGRAMI
Sevgili Öğrencilerim,
Sizler, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün ilk öğrencilerisiniz ve ilk mezunları olacaksınız. Bu
güne kadar, Bölümümüzün Türkiye’de gittikçe daha fazla gelişmekte olan psikoloji bilimi ve
uygulamaları açısından nasıl bir vizyonu ve misyonu olduğunu da öğrendiniz. Bizler bu “işi” en iyi
yapanlardan olmak istiyoruz. O nedenle bizim mezunlarımız bizim “aynalarımız” olacaktır. Diğer
deyişle sizler bizim “yüz akı”mız, temsilcilerimiz olacaksınız. O nedenle, nasıl yetişeceğiniz ve neler
yapabilecek duruma geleceğiniz, bizler için çok önemlidir. Özetle, “elbirliği” ile çok ama çooook,
çalışmak durumundayız .
Eğer derse hazırlanırken, aşağıdaki sırayı izlerseniz, konuları çok daha çabuk kavradığınızı ve aslında
sınavlar için de kendiliğinizden hazırlanmış olacağınızı göreceksiniz.
1. Her konu için aşağıdaki programı takip edeceğiz. Sizden beklediğim, derse gelmeden bir ya da
birkaç gün önce, programdaki takvimimize göre, benim önceden hazırlamış olduğum ve web
sayfama koyduğum powerpoint sunumumu önce okumanız.
2. Daha sonra kitabınızda ilgili konunun sonundaki Mrs. C vakasında yazılanları okuyun
3. Bir sonraki adımda, bölüm sonundaki temel kavramlar listesine bakın ve her kavramın ne
anlama geldiğini öğrenin.
4. Derse “katılın”; tüm farkındalığınızı devreye sokarak, konuşulan konularla hayatınız, kendi
deneyimleriniz arasında bağlantılar kurmaya çalışın. Verilen bilgileri “özelleştirin”.
5. Buraya kadar sözünü ettiğim, yukarıdaki 3 basmaktaki işlemleri alışkanlık haline getirirseniz,
her dersten önce yapacağım ve henüz anlatmadığım konunun bilgilerine yönelik sorulardan
oluşacak olan İNGİLİZCE “küçük sınavlar”da (quizler) başarılı olmama ihtimaliniz çoook
düşecektir.
6. Birlikte ders yaptığımız ve benim gerekli bilgileri sizinle paylaştığım günün sonunda, hiç
geciktirmeden, o gece, aynı konuyu bu kez de kitaptan okuyun.
7. Bu aşamadan sonra, İNGİLİZCE olarak hazırlanacak Final sınavlarınıza “neredeyse hazır”
duruma gelebileceğinize inanın. Sınav öncesinde kitaptaki özetinizi ve sunumları göz
gezdirmek size yetecektir.
Aşağıda adı ve künyesi verilen ders kitabınızı hemen satın almanız çok önemlidir. Derslerimize
başladığımız ilk gün o kitabını sırasının üzerinde gördüğüm öğrencilerime ilk “küçük sınav”da 25 (yirmi
beş) puan ekstra not vereceğim.
PROGRAMIMIZ (!) 
22 Eylül 2014
29 Eylül 2014
13 Ekim 2014
20 Ekim 2014
27 Ekim 2014
03 Kasım 2014
10 Kasım 2014
17 Kasım 2014
24 Kasım 2014
01 Aralık 2014
08 Aralık 2014
15 Aralık 2014
22 Aralık 2014
29 Aralık 2014
05 Ocak 2015………..
DEFINING AND COMPARING PSYCHOTHERAPIES
PSYCHOANALYTIC THERAPIES
PSYCHODYNAMIC THERAPIES
EXISTENTIAL THERAPIES
PERSON-CENTERED THERAPIES
EXPERIENTIAL THERAPIES
ARA SINAV (EV ÖDEVİ)
INTERPERSONAL THERAPIES
EXPOSURE THERAPIES
BEHAVIOR THERAPIES
COGNITIVE THERAPIES
THIRD WAVE THERAPIES
SYSTEMIC THERAPIES
FUTURE OF PSYCHOTHERAPY
FİNAL SINAVI
DERSTE KULLANILACAK TEMEL KİTAP:
PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J. (2010). SYSTEMS OF PSYCHOTHERAPY: A TRANSACTIONAL
ANALYSIS (PALME KİTABEVİ’nden temin edilebilir)
DERSE İLİŞKİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
Dersimiz, etkileşimli anlatım ve öğrencilerin sorumlu oldukları malzeme üzerinden yapılan
tartışmalarla yürütülecektir.
DERSTE KULLANILACAK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE NOTLANDIRMA SİSTEMİ
Öğrencilerin ders kapsamındaki performansları aşağıdaki ölçütlere göre belirlenmektedir:
Devam ve Katılım: Öğrencilerin her haftanın konusuyla ilgili okumalardan yola çıkarak dersin
seyrini belirleyen tartışmaya etkin bir şekilde katılmaları önemlidir. Sizinle şimdiden, Psikoloji
alanındaki bilimsel araştırmalardan elde edilen çok önemli bir “bulgu”yu paylaşayım.
İnsanların yaptığı iş her ne olursa olsun (ders dinlemek, film izlemek, bir arkadaşla konuşmak,
biriyle konuşmak, müzik dinlemek, bir meslekte çalışmak, konferans vermek, ameliyat
yapmak, yemek yemek, su içmek, sınava girmek, çorba yapmak, vb.), kişinin o işi yaparken
kendini o ise “adaması”, diğer deyişle kendini katması/katılım, o işten alınan “zevk”in
derecesini belirleyen en temel değişkenlerden biridir. Alınan zevk ise yapılan o “iş” ile ilgili
dikkati, konsantrasyonu, bellek kayıtlarını güçlendirir, dolayısıyla başarıyı arttırır. Bu derste,
“derse katılım”, sadece bedenen sınıfta bulunmak değil, fikirlerle, duygularla, kendini ifade
ederek, kendini “vererek” katılımdır. Dersler saatinde başlar ve 10 dakikalık, tek ara verilir.
Dersin Hocası sınıfa girdikten 10 dakika sonra (ders başlarken ya da aradan sonra), kapıyı
kapatır. Kapı kapatıldıktan sonra kapıyı açıp sınıfa girmek isteyen öğrenci içeriye
alınmayacaktır . Bu nedenle geç kalan öğrencinin, verilecek “ara”yı bekleyip ondan sonra
sınıfa girmesi beklenmektedir. Derslerde cep telefonlarının kapatılması, telefonlarla
“oynanmaması” çok daha “empatik” bir davranış olacaktır. Dersin hocası bu konuda sizi
herkesin ortasında uyarabilir . Sınavlar sırasında (küçük ya da büyük sınavlar), elektronik
cihazlar (cep telefonları da dahil olmak üzere) açık olmayacak ve kullanılmayacaktır.
Kullanılması, o sınav notunun “0” olması anlamına gelecektir. Küçük sınavlar için rapor ya da
herhangi bir mazeret geçerli olmayacaktır. Girmeyen öğrencinin notu, “0” olarak kayda
geçecektir. İşlenecek konular, sadece kitaptaki bölümlerden ibaret değildir. Dersin hocası
derste kitaptaki bölümde söz edilmeyen, ek bilgileri de sizinle paylaşabilir. O nedenle de
derse katılımızın önemlidir.
Dönem notu:
Katılım: %10;
Dersin başında, o günün konusundan yapılacak, küçük sınavlar (12 tane): % 40;
Ara-sınav (Ödev): % 25;
Final sınavı: % 25.
9. DERSİN DİLİ
Ders Türkçe yürütülmektedir.
GÖRÜŞME SAATLERİ
Yukarıda, dersin hocasının sizinle teke tek görüşme yapabileceği saatler verilmiştir. Derste
anlamadığınız bir şey olursa ve sınıfta soramazsanız, bu saat aralıklarını takip edip, gereken
bilgileri alabilirsiniz. Bunun için lütfen sınav dönemlerini beklemeyin. O zaman bu
görüşmenin size çok faydası olmayacaktır. Ne kadar erken gelirseniz (mümkünse aynı gün) o
kadar çok yararlanırsınız.
AKADEMİK ETİK KURALLAR
Bildiğiniz ya da öğreneceğiniz gibi, akademik etik kuralları, bir başka kişinin (bilim insanı,
yazar, arkadaş, vb) zihinsel ürününü, ister sınavlarda, ister ödevlerde, kendinizinmiş gibi
sunmamak ya da kendi bilgilerinizi bir başka kişiyle paylaşıp, onun bu bilgileri kendisininmiş
gibi sunmasına izin vermemek anlamındadır. Bu tür durumlarda “veren” de, “alan” da aynı
şekilde “etik ihlali” yapmış olarak kabul edilecektir. Akademik etik kurallarının herhangi bir
şekilde ihlali ise çok “ciddi” olarak cezalandırılacaktır. Akademik çalışmalarınızı yaparken
birilerinin bilgilerinden yararlanmak, sınavlara hazırlanırken birileriyle birlikte çalışmak,
olması arzu edilen “işbirliği” örnekleridir. Ancak iş, bireysel performansınızı sunmaya,
sınavlara gelince bu tür bir “işbirliği”ne kesinlikle izin verilmeyecektir !!! .
Hepimize çok, ama çoook keyifli bir dönem diliyorum….
Download

Syllabus - Başkent Üniversitesi