İçindekiler
Hoşgeldiniz .............................................................................................................................................. 3
Akademik Takvim .................................................................................................................................... 4
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - Önemli Noktalar ......................................................................... 8
Çift Anadal ve Yandal Programları – Önemli Noktalar .......................................................................... 10
Bütünleme Sınavları .............................................................................................................................. 11
Yaz Okulu ............................................................................................................................................... 12
İntihal-Plagiarism ................................................................................................................................... 13
Yatay ve Dikey Geçişler.......................................................................................................................... 14
Erasmus Programı.................................................................................................................................. 15
Not Sistemi ............................................................................................................................................ 16
Staj ......................................................................................................................................................... 17
Fotokopi................................................................................................................................................. 17
Bookstore .............................................................................................................................................. 17
Yemekhane ............................................................................................................................................ 17
Öğrenci Kulüpleri ................................................................................................................................... 17
Spor Merkezi ......................................................................................................................................... 17
Hoşgeldiniz
Gediz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine hoş geldiniz!
Akademik, kişisel ve sosyal gelişiminiz için Seyrek'teki modern kampüsümüzde sizlerle
birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Üniversitemizde evrensel değerlere sahip, bilimsel ve analitik düşünebilen, toplumsal
sorumlulukların bilincinde bireyler olarak yetişeceğiniz ve dünyanın çeşitli bölgelerinden
gelen öğrencilerle beraber öğrenim göreceğiniz üniversite yıllarınızı sosyal ve kültürel
aktivitelerle zenginleştirebileceksiniz.
Bu oryantasyon kitapçığında sizlere öğrenim hayatınızda en gerekli olacak bilgileri sunuyoruz.
Daha detaylı bilgilendirme için üniversitemizin ve fakültemizin internet sayfalarından
yararlanabilir, danışman hocalarınız ile iletişime geçebilirsiniz.
Üniversite hayatınızda sağlıklı, başarı ve mutluluk dilerim.
Prof. Dr. Muhammet AKDİŞ
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
-3-
Akademik Takvim
T.C.
GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 AKADEMĠK TAKVĠMĠ
ÖNLĠSANS, LĠSANS, LĠSANSÜSTÜ BÖLÜM/PROGRAMLAR ĠÇĠN
GÜZ DÖNEMĠ
Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi
02 Haziran 2014 Pazartesi 12 Eylül 2014 Cuma
(1. , 2. , 3., 4. Sınıf ve Lisansüstü Öğrencileri)
Yatay GeçiĢ BaĢvuruları Son Gün
07 Temmuz 2014
(Önlisans, Lisans, Lisansüstü Bölüm ve Programları
08 Ağustos 2014 Cuma
Pazartesi
Ġçin)
28 Temmuz 2014
30 Temmuz 2014
Ramazan Bayramı Tatili
Pazartesi
Çarşamba
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitisü
04 Ağustos 2014 Pazartesi 08 Eylül 2014 Pazartesi
Lisansüstü Başvuruları
26 Ağustos 2014 Salı
29 Ağustos 2014 Cuma
Yatay GeçiĢ Kayıtları
30 Ağustos 2014
Zafer Bayramı
Cumartesi
11 Ağustos 2014 Pazartesi 19 Eylül 2014 Cuma
Uluslararası Yeni Öğrenci Kayıtları
01 Eylül 2014 Pazartesi
05 Eylül 2014 Cuma
ÖSYM Tarafından YerleĢtirilen Adayların Kayıtları
( Önlisans ve Lisans )
11 Eylül 2014 Perşembe
16 Eylül 2014 Salı
Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıtları
15 Eylül 2014 Pazartesi
19 Eylül 2014 Cuma
22 Eylül 2014 Pazartesi
Ders Kayıtları ve DanıĢman Onayları
(Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri)
Derslerin BaĢlaması ve Oryantasyon ÇalıĢmaları
(Önlisans, Lisans, Lisansüstü)
23 Eylül 2014 Salı
DanıĢman Onaylarının Son Günü
22 Eylül 2014 Pazartesi
03 Ekim 2014 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma Haftası
06 Ekim 2014 Pazartesi
28 Kasım 2014 Cuma
Dersten Çekilme Dönemi
04 Ekim 2014 Cumartesi 07 Ekim 2014 Salı
28 Ekim 2014 Salı
Kurban Bayramı Tatili
Saat 12.30’dan sonra Resmi Tatil
29 Ekim 2014 ÇarĢamba Cumhuriyet Bayramı
05 Ocak 2015 Pazartesi
26 Ocak 2015 Pazartesi
01 Ocak 2015 PerĢembe
Yılbaşı Tatili
02 Ocak 2015 Cuma
Derslerin Sona Ermesi
16 Ocak 2015 Cuma
Final Sınavları
20 Ocak 2015 Salı
Final Notlarının Sisteme Girilmesinin Son Günü
31 Ocak 2015 Cumartesi Bütünleme Sınavları
03 ġubat 2015 Salı
Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesinin Son
Günü
17 ġubat 2015 Salı
18 ġubat 2015
ÇarĢamba
Ek Sınav BaĢvuruları
23 ġubat 2015 Pazartesi
24 ġubat 2015 Salı
Ek Sınavlar
-4-
T.C.
GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 AKADEMĠK TAKVĠMĠ
ÖNLĠSANS, LĠSANS, LĠSANSÜSTÜ BÖLÜM/PROGRAMLAR ĠÇĠN
BAHAR DÖNEMĠ
16 Ocak 2015 Cuma
Lisansüstü BaĢvuruları Son Gün ( Yeni öğrenci )
19 Ocak 2015 Pazartesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, Mülakat ve Başvuruların
Değerlendirilmesi
05 Ocak 2015 Pazartesi
03 Şubat 2015 Salı
Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi
(Uluslararası Öğr., Lisansüstü Öğr.)
28 Ocak 2015 Çarşamba
04 ġubat 2015 ÇarĢamba
Kesin Kayıt
(Yeni Lisansüstü Öğrencileri)
05 Şubat 2015 Perşembe
09 ġubat 2015 Pazartesi
Ders Kayıtları ve DanıĢman Onayları
(Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri)
09 ġubat 2015 Pazartesi
Derslerin BaĢlaması
(Önlisans, Lisans, Lisansüstü)
11 ġubat 2015 ÇarĢamba
DanıĢman Onaylarının Son Günü
(Önlisans,Lisans ve LisansüstüÖğrencileri)
09 Şubat 2015 Pazartesi
20 Şubat 2015 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma Haftası
23 Şubat 2015 Pazartesi
17 Nisan 2015 Cuma
Dersten Çekilme Dönemi
23 Nisan 2015 Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili
01 Mayıs 2015 Cuma
Emek ve Dayanışma Günü Tatili
19 Mayıs 2015 Salı
Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
22 Mayıs 2015 Cuma
Derslerin Sona Ermesi
05 Haziran 2015 Cuma
Final Sınavları
09 Haziran 2015 Salı
Final Notlarının Sisteme Girilmesinin Son Günü
12 Haziran 2015 Cuma
Dönem Sonu Notlarının Açıklanması
25 Mayıs 2015 Pazartesi
15 Haziran 2015 Pazartesi
20 Haziran 2015 Cumartesi Bütünleme Sınavları
23 Haziran 2015 Salı
Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesinin Son Günü
-5-
YAZ DÖNEMĠ
25 Haziran 2015 PerĢembe
Ders Kredi Ücretlerinin Ödenmesi ve Kesin Kayıtları
29 Haziran 2015 Pazartesi
Derslerin BaĢlaması
19 Temmuz 2015 Pazar
Ramazan Bayramı
21 Ağustos 2015 Cuma
Derslerin Sona Ermesi
27 Ağustos 2015 Perşembe
Final Sınavları
28 Ağustos 2015 Cuma
Final Notlarının Sisteme Girilmesinin Son Günü
09 Eylül 2015 Çarşamba
Bütünleme Sınavları
11 Eylül 2015 Cuma
Bütünleme Notlarının Yazı ile Bildirilmesinin Son Günü
17 Eylül 2015 Perşembe
18 Eylül 2015 Cuma
Ek Sınav BaĢvuruları
24 Eylül 2015 Perşembe
25 Eylül 2015 Cuma
Ek Sınavlar
15 Haziran 2015 Pazartesi
17 Temmuz 2015 Cuma
24 Ağustos 2015 Pazartesi
07 Eylül 2015 Pazartesi
T.C.
GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ
YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
Güz Dönemi
01 Eylül 2014– 05 Eylül 2014
Yeni kayıt ( Üniversiteyi bu yıl kazananların kayıtları)
01 Eylül 2014– 05 Eylül 2014
İngilizce Seviye Tespit Sınavları (Her gün)
08 Eylül 2014
İngilizce Yeterlilik Sınavı (Yazılı)
08 Eylül 2014
İngilizce Yeterlilik Sınavı (Sözlü)
08 Eylül 2014
İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Açıklanması
08 Eylül – 26 Eylül 2014
A1, A2 ve B1 modüllerinin eğitime başlaması ve Oryantasyon
29 Eylül 2014
1. Çeyrek
1. Çeyrek Derslerinin Başlangıcı
04-07 Ekim 2014
Resmi Tatil (Kurban Bayramı)
28 Ekim (Saat 12.30’dan sonra) - 29
Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)
Ekim 2014
21 Kasım 2014
1. Çeyrek Derslerinin Sona Ermesi
24-25 Kasım 2014
1. Çeyrek Exit Sınavları
26- 28 Kasım 2014
Dersler Tatil (Öğrenciler için 1.Çeyrek Arası)
27- 28 Kasım 2014
Dersler Tatil (Eğitmenler için)
01 Aralık 2014
2. Çeyrek
2. Çeyrek Derslerinin Başlangıcı
01 Ocak 2015
YılbaĢı Tatili (Resmi Tatil)
23 Ocak 2015
2. Çeyrek Derslerinin Sona Ermesi
26-27 Ocak 2015
2. Çeyrek Exit Sınavları
-6-
28 Ocak 2015-06 ġubat 2015
Sömestr Tatili (Öğrenciler için)
02 ġubat 2015-06 ġubat 2015
09 Şubat 2015
Sömestr Tatili (Eğitmenler için)
Bahar Dönemi / 3. Çeyrek
3. Çeyrek Derslerinin Başlangıcı
03 Nisan 2015
06-07 Nisan 2015
08-10 Nisan 2015
3. Çeyrek Derslerinin Sona Ermesi
3. Çeyrek Exit Sınavları
Dersler Tatil (Öğrenciler için)
09-10 Nisan 2015
Dersler Tatil (Eğitmenler için)
13 Nisan 2015
4. Çeyrek
4. Çeyrek Derslerinin Başlangıcı
23 Nisan 2015
Resmi Tatil (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
01 Mayıs 2015
Resmi Tatil (ĠĢçi Bayramı)
19 Mayıs 2015
Resmi Tatil (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)
05 Haziran 2015
Derslerin Sona Ermesi
08-09 Haziran 2015
4. Çeyrek Exit Sınavları
15-19 Haziran 2015
22 Haziran 2015
Yaz Okulu Kayıtları
5. Çeyrek / Yaz Okulu
Yaz Okulu Derslerinin Başlangıcı
17, 18, 19 Temmuz 2015
13-14 Ağustos 2015
30 Ağustos 2015
Resmi Tatil (Ramazan Bayramı)
Exit Sınavları & Exit Sınav Sonuçlarının ilanı
Resmi Tatil (Zafer Bayramı)
-7-
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği - Önemli Noktalar
Öğrenciler her dönem başında derslere internet üzerinden kayıtlarını yaptırmak ve
danışman öğretim üyelerinden onay almak zorundadır.
-
Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları
derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin alınmasına alt yarıyıllardan başlanır; öğretim
programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise ilgili kurullarca belirlenen diğer
dersler alınır.
Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu
değildir; bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.
Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve Genel
Not Ortalamaları (GNO) en az (3.00) ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst
sınıfın aynı yarıyılından en fazla iki ders alabilir.
Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, ön şart derslerini başaramamış
olma, yarıyıl izni kullanmış olma veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi
nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere fakülte yönetim kurulu
kararı ile okumakta olduğu yarıyıl itibariyle bir üst sınıfın aynı yarıyılından normal ders
yükünü geçmeyecek şekilde ders verilebilir.
Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta
içerisinde en fazla üç ders bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir
Öğrenci danışmanına bildirmek koşuluyla ders alma-bırakma süresini izleyen sekiz
hafta içinde aldığı derslerin bazılarından çekilebilir. Çekilinen dersler GNO hesabında
dikkate alınmaz.(Bknz.Yönetmelik Md.16-e)
Bir dersten (S), (EX), (DD) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır.
Herhangi bir dersten (FD), (FF), (U), (NA) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup bu
dersi tekrarlaması gerekir.
Dördüncü Yarıyılın sonunda GNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı
dâhilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.
Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye
geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden
çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamaz. Sınamalı statüden çıkmak
için daha önce aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin ders
yükü, yarıyıl ders yükünü geçemez
-8-
Her yarıyıl sonunda o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması
3.50 – 3.80 arasında olan öğrenciler onur listesinde; 3.81 – 4.00 arasında olan öğrenciler ise
yüksek onur listesinde yer alır.
Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile
Dekanlığa müracaat ettiklerinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavına
alınabilirler.
-
Final ve Bütünleme Sınavlarının, mazeret sebebiyle tekrarı yapılmamaktadır.
Sınavlarda kopya ile yakalanan öğrencilere disiplin soruşturması açılır. Bu fiilin
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki karşılığı 1 Akademik yarıyıl süre
ile uzaklaştırma cezasıdır.
Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine
devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Daha önce devam koşulu
bir kere sağlanmış teorik derslerde, dersin tekrarı durumunda devam koşulu aranmaz.
Öğrenci, bir dersin yarıyıliçi sınavı sonucuna;sınav notunun ilan edlmesinden itibaren
7 gün içerisinde,
Yarıyılsonu ve bütünleme sınavı sonucuna ise , akademik takvime göre söz konusu
sınav notlarının ilan edilmesi gereken en son günden sonraki 1 gün içerisinde Dekanlığa
dilekçe ile müracaat ederek itirazda bulunabilir.İtiraz yalnızca maddi hata ile sınırlı olarak,
ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve maddi hata tespiti halinde Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından sonuçlandırılır.
Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (U) ve (NA) notu bulunmayan, en fazla
iki dersi (FF) veya (FD) olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında
kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu
sağlayabilecek olanlara Mezuniyet için ek sınav hakkı verilir.
Lisans öğreniminiz boyunca gerekli olacak birçok bilgiye Lisans Öğretim Yönetmeliği’nden
(http://www.gediz.edu.tr/Dosyalar/Yonergeler/lisans_ogretim_sinav_yonetmeligi.pdf)
ulaşabilirsiniz.
-9-
Çift Anadal ve Yandal Programları – Önemli Noktalar
-
-
-
Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
Ancak aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıtlı olunabilir.
Öğrencinin çift anadal veya yandal programındaki başarı durumu, anadal
programındaki başarısını ve mezuniyetini etkilemez.
Çift anadal diploma programına başvurabilecek öğrencinin, anadal diploma
programındaki genel not ortalamasının en az 3,00 ve sınıf başarısının ilk % 20’lik
sıralamada olması gerekir.
Çift anadal diploma programına başvurabilecek öğrencinin, başvurduğu yarıyıla
kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması
gerekir.
Öğrenciler çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken
üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.
Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı
yarıyılı başında başvurulabilir.
Yandal programına başvurabilecek öğrencinin, başvuru sırasında anadal
programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
Çift Anadal ve Yandal programlarında ders çakışması durumunda ders saatlerinde
değişiklik yapılmaz. Bu durumda dönem veya sene uzaması olabilir.
Bu programlar ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için Çift Anadal ve Yandal Programları
Yönergesi’ne başvurunuz. (http://www.gediz.edu.tr/admin/images/userfiles/files/gedizuni
ciftandalyandalyonergesi.pdf)
-10-
Bütünleme Sınavları
 2012 yılından itibaren YÖK Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Bütünleme Sınav
hakkı tanımıştır.
 Bu çerçevede gerek başarısız olunan dersleri geçmek, gerekse başarılı olunan
derslerin notlarını yükseltmek amacıyla girilecek bütünleme sınavları, normal
dönem içerisindeki final sınavı yerine sayılacaktır.
 Bu nedenle not yükseltmek amacıyla girilen son bütünleme sınavında başarısızlık,
geçerli notu belirleyeceğinden o dersten başarısız kalma veya başarı notunun
düşmesine de neden olabilecektir.
 Bütünleme sınavına girip soruları gördükten sonra vazgeçme hakkı
tanınmayacaktır.
 Bütünleme sınavı final sınavı yerine sayıldığından dönem içerisindeki vize ve ödev
notları aynen geçerli olup, final sınavlarında olduğu gibi öğretim elemanının takdir
ettiği yüzde oranlarına, bütünleme sınavı katkısı ilave edilerek o dersin başarı notu
hesaplanacaktır.
 Akademik Başarı Bursu final notlarına göre verildiğinden bütünleme sınavına girip
yıllık not ortalamasını yükselterek Akademik Başarı Bursuna hak kazanmak
mümkün değildir.
 Öğrencinin hiç almadığı, bıraktığı veya çekildiği dersler için bütünleme sınav hakkı
bulunmayacaktır.
 Bütünleme sınavlarındaki sorumluluk kapsamı (ders kitabı, konular vs.), aynen final
sınavlarındaki gibidir; final sınavında test sınavı yapan öğretim elemanının
bütünlemede klasik (veya tam tersi) sınav yapma hakkı bulunmaktadır.
 Bütünleme sınavları ücretsizdir.
 Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmayacaktır.
-11-
Yaz Okulu
 Yaz öğretiminde açılan her ders, normal güz veya bahar yarıyıllarındaki toplam ders
saati kadar yapılır.
 Hangi derslerin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde öğrencilerin ihtiyaç ve
talepleri, öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri ile ilgili bölüm
başkanlıklarının önerileri göz önünde bulundurulur.
 Yaz öğretiminde bir öğrenci toplam 15 AKTS kredisini aşmamak koşuluyla en çok üç
ders alabilir. Ancak ilgili bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun teklifi
üzerine öğrencilerin, ders sayısına bakılmaksızın en fazla 25 AKTS kredisine kadar
ders alabilmelerine Senato tarafından karar verilir.
 Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladığı dersleri alabilir.
 Yaz öğretiminde ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz;
öğrencilik hakları saklı tutulamaz. Öğrenci derse kayıt yaptırmasına rağmen o ders
açılamazsa, açık olan bir başka derse kayıt yaptırabilir.
 Öğrenci açılamayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders
öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.
 Sınamalı statüde olan bir öğrenci, yaz öğretiminde beşinci ve daha sonraki
yarıyıllara ait dersleri alamaz.
 Öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde uygun görülmediği için açılmayan dersleri,
dersin öğretim elemanının oluru ve danışman öğretim elemanının onayı ile , içerik ve
AKTS kredisi, AKTS kredisinin bulunmaması durumunda ulusal kredi saatleri aynı veya
daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde alabilir.
 Öğrencilerin yılsonu başarı notu, güz ve bahar dönemlerinde alınan notlarla
belirlenir. Yaz öğretiminde alınan dersler ve notlar, en son kayıtlı olduğu yarıyıl
bilgileri esas alınarak not belgelerine ayrı bir dönem olarak işlenir ve takip eden
yarıyıl başında ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır; ancak yılsonu not
ortalamasına katılmaz.
Yaz Öğretimi ile ilgili daha detaylı bilgilere Gediz Üniversitesi Yaz Öğretimi
Yönetmeliği’nden ulaşabilirsiniz. (http://www.gediz.edu.tr/Yonergeler_Yonetmelikler.php)
-12-
İntihal-Plagiarism1
İntihal ciddi bir suçtur!
Fikir hırsızlığı olarak da adlandırılabilen intihal başka biri tarafından söylenmiş veya yazılmış
fikirlerin ve sözlerin atıf yapılmadan kullanılmasıdır.
Örnekler:
- Başkalarının yazılarından bölümler alıp kendininmiş gibi göstermek
- Başkalarının fikirlerini özetleyip kendi fikriymiş gibi göstermek
- Başkalarının yazılarının tamamını alıp kendininmiş gibi göstermek
- Kaynak veya kişiye atıfta bulunup alıntıyı yanlış şekilde göstermek
- Mevcut bir kaynaktaki fikri veya ürünü yeni ve orijinal gibi göstermek
Sizlere verilen ödevlerde başka yazarların fikirlerinden yararlanırken mutlaka ATIFTA
bulunun ve referans verin!
İnternetten bulduğunuz ödevleri kendi ödevinizmiş gibi isim ve öğrenci numarası değiştirip
teslim etmeyin!
Sadece kelimeleri değiştirerek intihalden kurtulamazsınız, MUTLAKA ATIF YAPIN!
Yapmanız gereken ödev ve projelerde
- Başkasının yazılarını ve fikirlerini tamamen veya kısmen atıf yapmadan kullanmayın!
- Birden fazla kaynaktan kopyala/yapıştır usulü ile birbirine uyumlu cümleler yapıp
ödevi teslim etmeyin!
- Atıflarınızı doğru verin, kaynaklarınızı karıştırmayın, kaynaklar hakkında yanlış bilgi
vermeyin!
- Ödevi teslim edeceğiniz öğretim üyesine kaynak gösterme konusunda MUTLAKA
danışın!
- Ödev ve projeleri son gece yapmayın! Zamanınızı iyi planlayın!
- Araştırma yaparken etkin bir şekilde notlar tutun!
- İnternet kaynaklarında dikkatli davranın! Wikipedia ve Google gibi sayfalar geçerli
kaynaklar değildir!
o Örnek: Aşağıdaki gibi kaynak gösterilmez!
İntihal (TDK: Aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya
düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür
sahtekârlık ve hırsızlıktır. (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihal, 21.09.2012)
-
Ödev paylaşım sitelerini kullanmayın!
1
Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
(http://www.econ.boun.edu.tr/content/document/ec103/plagiarism.pdf, 21.09.2012) internet sayfasından
yararlanılmıştır.
-13-
Yatay ve Dikey Geçişler
-
-
-
-
-
-
-
-
Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim
kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilân edilen sayı ve
geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına
ÜNİVERSİTEDEKİ BAŞARI NOTU İLE yatay geçiş yapılamaz.
Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim
programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt
olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının
o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
Fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemiz içinde
yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde
diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar
dahilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.
Öğrencinin Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu yapabilmesi için en az 2.70 not
ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Üniversitelerin bünyesindeki aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu
yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği
diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programının o yıl kayıt olan öğrencilerinin en
düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.(TABAN PUANI İLE GEÇİŞ:Hazırlık
sınıfı dahil her sınıf için geçerlidir.)
Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2.29
olması şarttır.
Örgün ve Açık öğretim Ön lisans mezun öğrencileri ÖSYM tarafından yapılan Dikey
Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçiş yapabilirler.
DGS’ye Meslek Yüksekokullarından ve Açık öğretim Ön lisans programlarından mezun
olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar
başvurabilirler.
Açık öğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun
olanlardan kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına devam etmek
isteyenlerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Bu durumdaki adaylar kendi
alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler.
Yatay ve Dikey Geçişler için daha detaylı bilgiye http://oim.gediz.edu.tr/Detail/54201316855759/5 ve
http://oim.gediz.edu.tr/Detail/213201310848316/5 adreslerinden ulaşabilirsiniz.
-14-
Erasmus Programı
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik
etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak
projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için
karşılıksız mali destek sağlanmaktadır.
Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak
geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak
amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin
arttırılmasını da teşvik etmektedir.
Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca
yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim
hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.
Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık,
gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci ile,
öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin,
aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir.
Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri
dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine
Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı
oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Daha detaylı bilgi için AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
internet sayfasına
(http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=95005237167356C7CB9CE1E93C
0456E029C23) ve Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi internet sayfasına
(http://www.gediz.edu.tr/Pages/pageanasayfa.php?ID=68_0) bakınız!
ERASMUS’a katılmak isteyen öğrenciler Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde Mustafa Namlı
([email protected]) ile iletişime geçmelidir.
-15-
Not Sistemi
Erasmus değişim programından yararlanan öğrencilerin not transferleri aşağıdaki tablo
esas alınarak yapılır.
AVRUPA KREDİ TRANSFERİ SİSTEMİ (AKTS) NOT SİSTEMİ
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (GÜ) NOT SİSTEMİ
Başarı Yüzdesi
Harf
Notu
Açıklama
Eşdeğer GÜ
Harf Notu
İlk % 10
A
MÜKEMMEL: Sadece son derece küçük
hatalar ile sıra dışı başarı
AA
B
ÇOK İYİ: Bazı hatalar ile ortalamanın üstünde
oldukça iyi başarı
90-100
4.00
Mükemmel
85-89
3.50
Çok İyi
BB
80-84
3.00
İyi
CB
75-79
2.50
Orta
CC
70-74
2.00
Yeter
DC
65-69
1.50
Geçer
DD
60-64
1.00
Düşük
Geçer
FD
50-59
0.50
Başarısız
FF
0.49
0.00
Oldukça
Başarısız
BA
Sonraki % 25
Sonraki % 30
C
Sonraki % 25
D
Sonraki % 10
E
FX
Başarısız
F
Başarı (100’lük Başarı (4’lük
Sistemde
Sistemde
Açıklama
Karşılık)
karşılık)
İYİ: Hatalar ile iyi başarı
MEMNUNİYET VERİCİ: Yeterli; ancak başarı
konusunda önemli eksiklikler içeriyor
YETERLİ: Performans, başarı için minimum
kriterleri sağlayabiliyor
BAŞARISIZ: Kredinin verilmesi ve başarı
tanımının yapılabilmesi için önce bazı
çalışmaların tamamlanması gerekmektedir
BAŞARISIZ: Başarı için önemli ölçüde
çalışma gerekmektedir.
-16-
Staj
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin Öğretim Planları gereği staj zorunluluğu
bulunmamaktadır.Ancak İsteğe bağlı olarak staj yapmak isteyen öğrencilerin; ders ve sınav
dönemleri dışında yaz aylarında, staj yapacakları kurum veya kuruluşları kendilerinin bulması
ve Dekanlığın uygun görerek onaylaması suretiyle staj yapmaları sağlanmaktadır.
Fotokopi
-
Öğretim Üyeleri dersleriniz için okumaları, E Blokta bulunan fotokopi merkezine
bırakabilirler.
Ders kodu ve/veya öğretim üyesi adı ile bu okumaları fotokopi çektirebilirsiniz.
Öğretim üyelerinin bıraktığı kopyalar fotokopi merkezinden dışarı çıkartılamaz.
Bookstore
E Blok Violette Cafe’nin içinde bulunan kitapçıda ders kitapları satılmaktadır. Kitap satın
almak isteyen öğrenciler bu kitapçıdan yararlanabilirler.
Yemekhane
E Blok zemin katta bulunan öğrenci yemekhanesi fiyatları uygun yemekler sunmaktadır.
Yemekhaneyi kullanmak istemeyen öğrenciler bir üst kattaki Food Court’tan yararlanabilirler.
Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri ve çalışmaları ile ilgili olarak SKS Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.
Detaylı bilgi için http://sks.gediz.edu.tr/OEBKulupler.aspx
Spor Merkezi
E Blokta bulunan Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi üyelik ve randevu sistemi ile çalışmaktadır.
-17-
Download

Untitled - Gediz Üniversitesi