Bildirinizin sunumu Türkçe olacaksa sadece Türkçe Özet gönderilmesi yeterlidir. Bildirinizin sunumu İngilizce
olacaksa aynı formatta sadece İngilizce özet göndermelisiniz. Özet formatı aşağıdaki gibidir.
BAŞLIK : TAHOMA, 12 PUNTO, KOYU, ORTALI
Bildiri özetinin başlığı 12 punto büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu
hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 sözcüğü geçmemelidir.
Unvan, Yazar Adı, Kurumu, Adresi, E posta
Unvan, Yazar Adı, Kurumu, Adresi, E posta
Unvan, Yazar Adı, Kurumu, Adresi, E posta
Özet
Özet "Tahoma" yazı karakterinde, her iki yana yaslanmış 10 punto olmalı ve 150-200 sözcüğü aşmamalıdır. Özet
içinde kaynak gösterilmemelidir. Özet sonunda en az üç ve en fazla beş anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
Türkçe bildiriler için sadece Türkçe özet gönderilmesi yeterlidir. Bildiri kabul edildikten sonra bildiri tam metni
gönderilirken İngilizce başlık ve İngilizce özet ve İngilizce Anahtar sözcükler de olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: En az üç, en fazla beş sözcük olmalıdır.
Bildiri özetinizi en geç 07 Mart 2015 tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz.
Download

Bildiri Ozeti ve Gonderimi