FBo oRTAoKUL zUMREsi s. srNrF OGneruci
DEFTER
rUnrge
MATEMATIK
reN eiLiruLeni
4. ORTALI
4. ORTALI
CALTSMA
Cizciri
rRReli HnnirR
rirlsr
irrivng ilsrrsi
sosYAr eilcilen
ORTAK
2. ORTALI
KULLANILACAK
METOD
rRReli HRnirn
rRneli HRnirn
METOD ORTALI
METOD
sozlUr
ror sUvUr sOzlUr
/orvivrun
nrasozlrni
CETVEL TAKIMI
YOK
SUNUM/DOSYA 40'LtK (TURUNCU)
CETVEL TAKIMI
YOK
YOK
40'LtK (MAV|)
40'LtK ( K|RMtzt)
40'LrK ( vr$ir
)
pnir
5 ADET
MAKAS.
2 ADET
LnA. OIILUGU
l
BrLrM COCUK
HER AY ALINMASI
orncisi
sRGnrurncAKTtR.
ADET
(ruBirAK)
sLor vrorGi
Rerurll R+
vrgil
: so ADET
uRvin+:so Roet
FBo oRTAoKUT zUMREsi 6. stNtF 66neruci
DEFTER
rUnrge
untervrlrir
reN sir-iruLeni
sosYAt
eiLeiLen
4. ORTALI
4. ORTALI
5. ORTALI
2. ORTALI
Cizcir-i
rRnrli
rRReli HRnirR
rRnrli nRRirn
METOD
METOD ORTALI
HRR|TR
METOD
s0zlUr
inrivng ilsrrsi
ror
ORTAK
sUyUr
GECEN YIL ALAN
sdzlUr
/orYivlun
nrasozleni
CETVEL TAKIMI
YOK
0Gnrruciun
TEKRAR
ALMAYACAKTIR.
CETVEL
YOK
YOK
40'LtK ( KtRMtzt)
40'LrK ( YrSil
TAKIMI
sUNUM/DOSYA
40'LIK
40'LrK (MAVi)
)
(ruRUNcu)
pRir
5 ADET
MAKAS
2 ADET
Lng.6NTUGU
l
BrLrM COCUK
HER AY ALINMASI
oe ncisi
(ruBirAK)
sRGt-Rlrttt-RcAKTtR.
ADET
FBo oRTAoKUL zUMREsiT. stNtF 66neruci
TURKEE
ulrevrRrir
reN eiLirvtLeni
iurivng ilsresi
sosYAt
ORTAK
silciLen
DEFTER
sozrUr
4. ORTALI
4. ORTALI
Eizciri
rRReli HRnirR rRRrli HRnirR
rRRni uaRire
METOD
METOD ORTALI
ror
5. ORTALI
METOD
2. ORTALI
aUyUr
GECEN YIL ALAN
sozlUr
/oevivle n
Rrnsozlrni
CETVEL TAKIMI
YOK
6cnrrucilrn
TEKRAR
ALMAYACAKTIR.
CETVEL
YOK
YOK
40'LtK ( KtRMtZt)
4o'LrK (YESIL
TAKIMI
sUNUM/DOSYA
40'LIK
40'LtK (MAVI)
)
(TURUNCU)
PRIT
5 ADET
MAKAS
2 ADET
Lne. oNTUGU
l
BtLtM COCUK ''
HER AY ALINMASI
ncisi
(ruBirAK)
sRcLRtrtil-RcAKTtR.
oe
rRRin ATLASI
YOK
YOK
ADET
YOK
YAZAR:FAiK
ne5ir urunr
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Kitap Okuma Sırası
Altın Avcıları Plajda
1. Birey ve Toplum
101 Atasözü 101 Öykü
2. Atatürk
Miyase SERTBARUT
Tudem Yayınevi
Süleyman BULUT
Tudem Yayınları
Renan ÖZDEMİR
Kelime Yayınları
Süleyman BULUT
Tudem Yayınları
Sevin OKYAY
Can Çocuk
Aytül AKAL
Tudem Yayınları
Haushang Moradi KERMANİ
Kelime Yayınları
Vladimir TUMANOV
Günışığı Kitaplığı
Çıtı Pıtı Bir Kedi Olmak
İstemiyorum
3. Sağlık ve Çevre
101 Deyim 101 Öykü
5. SINIF
4. Değerlerimiz
İlk Romanım
5. Güzel Ülkem Türkiye
Süper Gazeteciler 1
6.Yenilikler ve Gelişmeler
Reçel Kavanozu
7. Üretim, Tüketim ve Verimlilik
Kraliçeyi Kurtarmak
8. Güzel Sanatlar
5. SINIFTAKİ YENİ TEMA VE KİTAPLAR
3. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE: ÇITI PITI BİR KEDİ OLMAK İSTEMİYORUM
7. TEMA: ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK: REÇEL KAVANOZU
Arkadaş Dümeni
1. SEVGİ
Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler 1
2. Atatürk
Aç Gözlü Turna Balığı
6. SINIF
3. Toplum Hayatı
Martı
4. Kişisel Gelişim
Uzayda Bir Yatılı Okul
5. Zaman ve Mekân
Ay Denizle Buluşunca
6. DOĞA VE EVREN
Christine NÖSTLİNGER
Günışığı Kitaplığı
Süleyman BULUT
Can Çocuk Yayınları
Angel KARALIYÇEV
Can Yayınları
Richard BACH
Epsilon Yayınları
Suzan GERİDÖNMEZ
Karin KARAKAŞLI
6. SINIFTAKİ YENİ TEMA VE KİTAPLAR
2. TEMA: ATATÜRK: BÜYÜK ATATÜRKTEN KÜÇÜK ÖYKÜLER
3. TEMA: TOPLUM HAYATI: AÇGÖZLÜ TURNA BALIĞI
4. TEMA: KİŞİSEL GELİŞİM: MARTI
Günışığı
Kitaplığı/Köprü Kitaplar
Günışığı Kitaplığı
Sol Ayağım
1. OKUMA KÜLTÜRÜ
Sınıf Arkadaşım Atatürk
2. ATATÜRK
Gökyüzünden Yeryüzüne Öyküler
3. MİLLİ KÜLTÜR
Eyvah Kitap!
(ARA TATİL)
7. SINIF
Sihirli İstanbul
4. ZAMAN VE MEKÂN
Testi
Son Kara Kedi
5. DUYGULAR
Christy Brown
Nemesis Kitap
Ali Fuat CEBESOY
İnkılap
Şule Tankut JOBERT
Kelime Yayınları
Mine SOYSAL
Günışığı Kitaplığı
Şule Tankut JOBERT
Kelime Yayınları
Houshang Moradi KERMANI
Kelime Yayınları
Engene TRIVIZAS
Altın Kitaplar
İshak REYNA
Günışığı Kitaplığı
Yetişkinler Ejderhadan Neden
Korkar?
6. GÜZEL SANATLAR
7. SINIFTAKİ YENİ TEMA VE KİTAPLAR
1.
3.
4.
5.
6.
TEMA: OKUMA KÜLTÜRÜ: SOL AYAĞIM
TEMA: MİLLİ KÜLTÜR: GÖKYÜZÜNDEN YERYÜZÜNE ÖYKÜLER
ZAMAN VE MEKÂN: SİHİRLİ İSTANBUL
TEMA: DUYGULAR: TESTİ - SON KARA KEDİ
TEMA: GÜZEL SANATLAR: YETİŞKİNLER EJDERHADAN NEDEN KORKAR?
8.
SINIF KİTAP LİSTESİ
Atatürk Anlatıyor 2. ATATÜRK
Adnan BİNYAZAR
Can çocuk
6 Yıl Tam Pansiyon 4. TOPLUM HAYATI
Tolga GÜMÜŞAY
Günışığı Kitaplığı
Christine NÖSTLİNGER
Günışığı Kitaplığı
Sıcak Çikolatalı Yolculuklar 5.DUYGULAR
Sevim AK
Can Çocuk
Geçmiş Tapınağı 3. MİLLİ KÜLTÜR
Stean WUL
Can Çocuk
Katuna’da Dokuz Ay 6. DOĞA EVREN
Osman Şahin
Hadi Ama Baba!
1. KİŞİSEL GELİŞİM
*YARDIMCI KAYNAKLAR
* FBD YAY. TÜRKÇE KONU ANLATIMLI SB
*MARTI YAY. SB+YT
Günışığı Kitaplığı/Köprü
Kitaplar
Download

Ortaokul için öğrenci ihtiyaç listesi