LICA KOJA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA
MZ MIRIČINA
PREZIME (IME OCA) IME
MJESNA ZAJEDNICA
BROJ
NOVČANA
UNIŠTENOG
NAKNADA ZA
CRIJEPA PO UNIŠTENI CRIJEP
PRIJAVI
(KM)
ALIĆ ( IBRAHIM) KADA
MIRIČINA
450
135
ALJIĆ (MUSTAFA) MEHMED
MIRIČINA
300
90
BAJIĆ (HASAN) NEDŽAD
MIRIČINA
550
165
BARAKOVIĆ (ALIJA) SEJDALIJA
MIRIČINA
100
30
BARAKOVIĆ (AZEM) SENAID
MIRIČINA
340
102
BARAKOVIĆ (BEGO) REFIK
MIRIČINA
1100
330
BARAKOVIĆ (HASO) ZULEJHA
MIRIČINA
750
225
BARAKOVIĆ (IBRAHIM) ĆAZIM
MIRIČINA
2100
450
BARAKOVIĆ (RASIM) DAMIR
MIRIČINA
200
60
BARAKOVIĆ (ŠAĆIR) MIRSAD
MIRIČINA
280
84
BEGANOVIĆ (RAHMAN) MIRSAD
MIRIČINA
400
120
BEGOVIĆ (MUHAREM) ZAHIDA
MIRIČINA
300
90
BEŠIĆ (EDHEM) DAMIR
MIRIČINA
500
150
BEŠIĆ (IBRAHIM) EDHEM
MIRIČINA
320
96
DEDIĆ (NAZIF) FIKRET
MIRIČINA
250
75
FIŠEKOVIĆ (EMIN) EMIR
MIRIČINA
268
80,4
FIŠEKOVIĆ (SALIH) NAFIJA
MIRIČINA
350
105
HATUNIĆ (MUSTAFA) MUJO
MIRIČINA
200
60
HRNJIČIĆ (BEGO) ŠAHBAZ
MIRIČINA
550
165
HUSKIĆ (HAŠIM) SEAD
MIRIČINA
400
120
IBRAHIMOVIĆ (EMIN) NISVETA
MIRIČINA
300
90
IBRAHIMOVIĆ (JUSO) RAMIZ
MIRIČINA
400
120
IBRAHIMOVIĆ (OMER) ADIL
MIRIČINA
300
90
IMAMOVIĆ ( OSMAN) MIRSO
MIRIČINA
350
105
IMAMOVIĆ (FADIL) VEHID
MIRIČINA
1400
420
IMAMOVIĆ (HAJRUDIN) SEAD
MIRIČINA
200
60
IMAMOVIĆ (MAHMUT) RASIM
MIRIČINA
200
60
IMAMOVIĆ (MEHMED) ESAD
MIRIČINA
550
165
IMAMOVIĆ (MEHMED) HALID
MIRIČINA
1000
300
IMAMOVIĆ (OSMAN) FADIL
MIRIČINA
1000
300
IMAMOVIĆ (PAŠAN) SALIH
MIRIČINA
300
90
IMAMOVIĆ (SALIH) ISMET
MIRIČINA
380
114
IMAMOVIĆ (ZAIM) MUHAMED
MIRIČINA
730
219
KARIĆ (AHMET) MUNIBA
MIRIČINA
1500
450
KARIĆ (BAJRO) ŠAHBAZ
MIRIČINA
1500
450
KARIĆ (OSMAN) HUSEJIN
MIRIČINA
1700
450
KOVAČEVIĆ (ADEM) AJIŠA
MIRIČINA
200
60
KOVAČEVIĆ (ĆAMIL) ĆAZIM
MIRIČINA
900
270
KOVAČEVIĆ (ĆAMIL) HAZIM
MIRIČINA
1000
300
KOVAČEVIĆ (KASIM) JAŠAR
MIRIČINA
200
60
KOVAČEVIĆ (MUSTAFA) ELVIR
MIRIČINA
450
135
KOVAČEVIĆ (NURAGA )JAKUB
MIRIČINA
400
120
KOVAČEVIĆ (OSMAN) IBRAHIM
MIRIČINA
200
60
KOVAČEVIĆ (OSMAN) IZET
MIRIČINA
500
150
KOVAČEVIĆ (OSMAN) ZAJIM
MIRIČINA
500
150
KURTOVIĆ (HASIB) FUAD
MIRIČINA
700
210
KURTOVIĆ (HASIB) SEAD
MIRIČINA
1400
420
KURTOVIĆ (SAFET) ZIJAD
MIRIČINA
400
120
MEŠANOVIĆ ( HAZIM) RASIM
MIRIČINA
700
210
MEŠANOVIĆ (HASAN) SAMIR
MIRIČINA
840
252
MEŠIĆ (MEHMED) ŠEMSUDIN
MIRIČINA
300
90
MUJAČIĆ (ALIJA) ZULEJHA
MIRIČINA
600
180
MUJAČIĆ (AVDO) FETAH
MIRIČINA
1500
450
MUJAČIĆ (AVDO) ISMET
MIRIČINA
1000
300
MUJAČIĆ (HUSEJIN) FADIL
MIRIČINA
500
150
MUJAČIĆ(AVDO) SAFET
MIRIČINA
1000
300
MUJIĆ (REŠID) IBRAHIM
MIRIČINA
500
150
MUMINOVIĆ (EMIN) FAHRUDIN
MIRIČINA
1000
300
MUSLIMOVIĆ (ŠABAN) NUSRET
MIRIČINA
300
90
MUSLIU (ŠAŠIVAR) HAKIF
MIRIČINA
973
291,9
NUKIĆ (EMIN) HUSEJN
MIRIČINA
700
210
NUKIĆ (EMIN) ŠABAN
MIRIČINA
300
90
NUKIĆ (JUSUF) OSMAN
MIRIČINA
853
255,9
NUKIĆ (MUJO) RIZAH
MIRIČINA
500
150
NUKIĆ (SULEJMAN) REFIK
MIRIČINA
100
30
OKANOVIĆ (HASAN) SAFA
MIRIČINA
400
120
OKANOVIĆ (OSMAN) HASO
MIRIČINA
300
90
OKIĆ (IBRAHIMA) MEHMED
MIRIČINA
400
120
OKIĆ (MUHAREM) FEHIM
MIRIČINA
300
90
OKIĆ (OSMAN) SALIH
MIRIČINA
250
75
OKIĆ (SALIH) HUSEJN
MIRIČINA
300
90
OSMANOVIĆ (DERVIŠ) NIHAD
MIRIČINA
1200
360
OSMANOVIĆ (MEHMED) MIRSAD
MIRIČINA
400
120
OSMANOVIĆ (OSMAN) FEHIM
MIRIČINA
1500
450
SALKIĆ (AHMET) HASAN
MIRIČINA
287
86,1
SALKIĆ (HASAN) ESED
MIRIČINA
150
45
SEJDINOVIĆ (ŠABAN) IBRAHIM
MIRIČINA
1500
450
SEJIDINOVIĆ (MUSTAFA) AJIŠA
MIRIČINA
350
105
SELIMOVIĆ (BAJRO) HASIB
MIRIČINA
400
120
SELIMOVIĆ (BAJRO) HASIB; KUĆA IZDATA
PORODICI MUJIĆ SENADA
MIRIČINA
800
240
SELIMOVIĆ (BEĆIR) ZAJIM
MIRIČINA
400
120
SMAJIĆ ( HAJDAR) SENAD
MIRIČINA
200
60
SMAJIĆ (HASAN) ŠAHBAZ
MIRIČINA
700
210
SMAJIĆ (HASO) IBRAHIM
MIRIČINA
200
60
SULJKIĆ (OSMAN) NEVRES
MIRIČINA
400
120
ŠTILIĆ (MEHMED) ADEM
MIRIČINA
800
240
ZAHIROVIĆ ( MUSTAFA) NISVETA
MIRIČINA
200
60
Download

mz miričina - lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu novčanih