ELEMENT-BİLEŞİK-MOLEKÜL
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
1
MADDE
SAF MADDELER
ELEMENTLER
Aralık 15
KARIŞIMLAR
BİLEŞİKLER
HÜLYA AKYÜREK
2
Maddelerin Sınıflandırılması
Madde
Saf (Arı) Maddeler
Element
Aralık 15
Saf Olmayan Maddeler
Bileşik
Homojen
Karışım
(Çözelti)
HÜLYA AKYÜREK
Heterojen
Karışım
1. Emülsiyon
2. Süspansiyon
3. Aeresol
3
Element Nedir?
• Tek cins atomdan ( tanecikten ) oluşan
maddeye element denir.
Hidrojen atomu
Hidrojen elementi
Karbon atomu
Karbon elementi
Oksijen atomu
Oksijen elementi
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
4
ELEMENTLER
Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere
“element” denir.
Örnekler : Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen,
hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir.
* Farklı cins atomlar içeren maddeler, element
olamaz.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
5
• Demir ya da bakır parçası da ardışık
olarak yeterince bölünmeye devam
edebilseydi resimlerde gördüğümüz
atomları elde edecektik.
• ELEMENTLERDEKİ ATOMLAR TEK
ÇEŞİTTİR.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
6
B
A
K
I
R
Aralık 15
ELEMENTLERDEKİ ATOMLAR TEK ÇEŞİTTİR.
HÜLYA AKYÜREK
7
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
A
L
T
I
N
8
DEMİR
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
9
A
L
Ü
M
İ
N
Y
U
M
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
10
KARBON
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
11
Aralık 15
İYOT
HÜLYA AKYÜREK
12
Hidrojen,oksijen,iyot gibi bazı elementler
kümeler halinde bulunur.
Bu atom kümelerine MOLEKÜL denir.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
13
Element Modelleri
• Element Modeli
• Element Molekül Modeli
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
1
2
14
Elementlerin özellikleri
-Saf ve homojen maddelerdir .
-En küçük yapı taşları atomdur.
-Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit
parçalara ayrıştırılamaz.
-Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de
bulunur.
• Elementlerdeki atomlar tek çeşittir.
• Elementler saf maddelerdir.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
15
BİLEŞİKLER
• Farklı cins atomlardan oluşan saf
maddelere “bileşik” denir.
• Doğada; tuz, su, sabun, şeker, alkol gibi
farklı cins atomlar içeren pek çok madde
vardır.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
16
Bileşikler atomların birleşmesiyle oluşur.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
17
BİLEŞİKLERİN YAPISINDA BİRDEN
ÇOK DEĞİŞİK MADDELERİN
ATOMLARI BULUNUR.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
A.Ç
18
Bileşik Nedir?
• Değişik cins atomlardan (taneciklerden )
oluşan saf maddelere bileşik adı verilir.
Elementler birbirine bağlanarak bir
araya gelirler ve kümeler oluştururlar.
+
Hidrojen elementi
Aralık 15
Oksijen elementi
HÜLYA AKYÜREK
Su bileşiği
19
Bileşik Modelleri
Bileşik Modeli
Aralık 15
Bileşik Molekülü
HÜLYA AKYÜREK
20
BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
21
BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
22
Bileşiklerin Özellikleri:
- Bileşiğin en küçük parçasına molekül denir.
- Bileşikler saf maddelerdir ve homojendirler.
- Bileşiklerin özellikleri kendilerini oluşturan
maddelerin özelliklerine benzemez.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
23
BİLEŞİKLER
BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ KENDİLERİNİ OLUŞTURAN MADDELERİN
ÖZELLİKLERİNDEN TAMAMEN FARKLIDIR.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
24
MOLEKÜLLER
• Birden fazla atomun bir arada bulunduğu
atom gruplarına “molekül” denir.
Moleküller 2’ye ayrılır :
• Element molekülü
• Bileşik molekülü
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
25
ELEMENT MOLEKÜLLERİ
• Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere
“element molekülü” denir.
• Element moleküllerine örnekler :
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
26
BİLEŞİK MOLEKÜLLERİ
• Farklı cins atomlardan oluşan moleküllere
“bileşik molekülü” denir.
• Bileşik moleküllerine örnekler :
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
27
SU MOLEKÜLÜ
BİR SU MOLEKÜLÜ, 1 OKSİJEN ATOMU İLE 2 HİDROJEN ATOMUNDAN OLUŞUR.
H
Aralık 15
O
H
HÜLYA AKYÜREK
28
Aralık 15
SU
HÜLYA AKYÜREK
29
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
30
KAVRAM HARİTASI
(MADDE)
uğrayabilir
Fiziksel değişim
uğrayabilir
Kimyasal değişim
MADDE
oluşur
Atom
oluşturur
olabilir
Katı
yapmaz
olabilir
Sıvı
yapar
olabilir
Gaz
yapar
Molekül
aynı tür içerir
farklı tür içerir
Öteleme
hareketi
Bileşik
Element
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
31
MADDE
SAF MADDE
ELEMENT
ATOM
DEMİR
BAKIR
ALTIN
GÜMÜŞ
CİVA
ÇİNKO
ALÜMİNYUM
OKSİJEN
HİDROJEN
AZOT
Aralık 15
SAF OLMAYAN MADDE
(KARIŞIM)
BİLEŞİK
HOMOJEN KARIŞIM
( ÇÖZELTİ )
HETEROJEN KARIŞIM
ŞEKERLİ SU
TUZLU SU
KOLONYA
GAZOZ
HAVA
ALKOLLÜ SU
ÇELİK
LEHİM
PETROL
KUM-TALAŞ
SİS
SU-YAĞ
DURGUN AYRAN
ÇAMUR
SALATA
NİŞASTA-SU
UN-SU
KAHVE-SU
MOLEKÜL
ELEMENT MOLEKÜLÜ
OKSİJEN GAZI
HİDROJEN GAZI
KLOR GAZI
AZOT GAZI
BİLEŞİK MOLEKÜLÜ
SU
TUZ
KARBONAT
SİRKE
ŞEKER
YAĞ
KARBONDİOKSİT
HÜLYA AKYÜREK
32
• Daha önce incelediğimiz
modellerden farkı var mı?
• Su ve iyotta gördüğümüz bu “atom
kümelerine ’’ MOLEKÜL’’ diyoruz.
• Su, su moleküllerinin bir araya
gelmesiyle oluşur. Su molekülleri iki
hidrojen ve bir oksijen atomu içerir.
• İyot molekülleri de bir araya gelerek
iyodu oluşturur.
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
33
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
34
• SORU : Aşağıda verilen madde
modellerinden hangisi element değildir?
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
35
• SORU : Aşağıda verilen madde
modellerinden hangisi elementtir?
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
36
• SORU : Aşağıdaki madde modellerinden
hangisi bileşik değildir?
Aralık 15
HÜLYA AKYÜREK
37
Download

element - gumusgozefen