2012  2013
10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
DİL VE ANLATIM  KAZANIM TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
Sunum  Tartışma  Panel
TEST1
SUNUM, TARTIŞMA, PANEL
TEST2
ANLATIMA HAZIRLIK
Anlatıma Hazırlık – Anlatımda Tema ve Konu
TEST3
ANLATIMA HAZIRLIK
Anlatımda Sınırlandırma – Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
TEST4
ANLATIMA HAZIRLIK
Anlatımda Anlatıcının Tavrı – Anlatımın Özellikleri
TEST5
ANLATIMA HAZIRLIK
Anlatımın Oluşumu – Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
TEST6
ANLATIM TÜRLERİ
Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme) – İsim (Ad)
TEST7
ANLATIM TÜRLERİ
İsim (Ad)
TEST8
ANLATIM TÜRLERİ
Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme) – Sıfat (Ön Ad)
TEST9
ANLATIM TÜRLERİ
Sıfat (Ön Ad)
TEST10
ANLATIM TÜRLERİ
Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım – Zamir (Adıl)
TEST11
ANLATIM TÜRLERİ
Zamir (Adıl)
TEST12
ANLATIM TÜRLERİ
Destansı (Epik) Anlatım – Fiil (Eylem)
TEST13
ANLATIM TÜRLERİ
Fiil (Eylem) – Fiilimsi (Eylemsi)
TEST14
ANLATIM TÜRLERİ
Emredici Anlatım  Fiil (Eylem)
TEST15
ANLATIM TÜRLERİ
Fiilde Yapı – Fiilde Çatı
TEST16
ANLATIM TÜRLERİ
Öğretici Anlatım – Açıklayıcı Anlatım
TEST17
ANLATIM TÜRLERİ
Tartışmacı Anlatım  Kanıtlayıcı Anlatım
TEST18
ANLATIM TÜRLERİ
Zarf (Belirteç)
TEST19
ANLATIM TÜRLERİ
Düşsel (Fantastik) Anlatım – Edat (İlgeç)
TEST20
ANLATIM TÜRLERİ
Gelecekten Söz Eden Anlatım – Bağlaç
TEST21
ANLATIM TÜRLERİ
Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) – Mizahi Anlatım – Ünlem
2012  2013
10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
DİL VE ANLATIM  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ÜKDT  1
SUNUM, TARTIŞMA, PANEL
ÜKDT  2
SUNUM, TARTIŞMA, PANEL
ÜKDT  3
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜKDT  4
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜKDT  5
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜKDT  6
ANLATIM TÜRLERİ
ÜKDT  7
ANLATIM TÜRLERİ
ÜKDT  8
ANLATIM TÜRLERİ
ÜKDT  9
ANLATIM TÜRLERİ
ÜKDT  10
ANLATIM TÜRLERİ
ÜKDT  11
ANLATIM TÜRLERİ
DİL VE ANLATIM  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ÜDDT  1
SUNUM, TARTIŞMA, PANEL
ÜDDT  2
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜDDT  3
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜDDT  4
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜDDT  5
ANLATIMA HAZIRLIK
ÜDDT  6
ANLATIM TÜRLERİ
ÜDDT  7
ANLATIM TÜRLERİ
ÜDDT  8
ANLATIM TÜRLERİ
2012  2013
10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
TÜRK EDEBİYATI  KAZANIM TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
Edebiyat-Tarih İlişkisiTürk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki
Ölçütler
TEST1
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
TEST2
DESTAN DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
Destan Dönemi
TEST3
DESTAN DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
Sözlü Edebiyat - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
(Sagu- Koşuk)
TEST4
DESTAN DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
Olay Çevresinde Oluşan Metinler ( Destan)
TEST5
DESTAN DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
Olay Çevresinde Oluşan Metinler ( Destan)
TEST6
DESTAN DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
Yazılı Edebiyat (Göktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)
TEST7
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri. (XI.  XII. Yüzyıl)
TEST8
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.) - Coşku ve
Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir) (İlahi - Nefes - Gazel)
TEST9
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler. (Battalnâme - Dede Korkut
Hikâyeleri)
TEST10
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler. (Danişmendnâme –
Mesneviler)
TEST11
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Öğretici Metinler - Tasavvufi Metinler (Nasrettin Hoca Fıkraları)
TEST12
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı
EdebiyatıCoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
TEST13
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı
EdebiyatıCoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
TEST14
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı
EdebiyatıCoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
TEST15
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı
EdebiyatıCoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
TEST16
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Halk Şiiri - Anonim Halk Şiiri (Mani  Türkü)
TEST17
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Âşık Tarzı Halk Şiiri - Dinî Tasavvufi Türk Şiiri – (Semai  Varsağı 
Methiye)
TEST18
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler - Anlatmaya Bağlı Edebî
Metinler(Halk Hikâyeleri – Mesneviler)
TEST19
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz - Meddah - Orta Oyunu,
Köy Seyirlik Oyunları)
TEST20
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE
GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
Öğretici Metinler (Tezkire – Tarih  Seyahatname – Mektup  İlmî
Eserler  Dini Eserler)
2012  2013
10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
TÜRK EDEBİYATI  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
TEST2
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
TEST3
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
TEST4
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST5
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST6
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST7
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST8
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST9
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST10
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
TEST2
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
TEST3
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST4
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST5
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST6
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST7
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
TEST8
İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
2012  2013
10. SINIF TARİH DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
TARİH  KAZANIM ÖLÇME TESTLERİ
TEST NO
TEST1
TEST2
TEST3
TEST4
TEST5
TEST6
TEST7
TEST8
TEST9
TEST10
TEST11
TEST12
TEST13
TEST14
TEST15
TEST16
TEST17
TEST18
TEST19
TEST20
TEST21
ÖĞRENME ALANI
OSMANLI DEVLETİNİN
KURULUŞU (1300-1453)
OSMANLI DEVLETİNİN
KURULUŞU (1300-1453)
OSMANLI DEVLETİNİN
KURULUŞU (1300-1453)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
DEVLETİ (1453-1600)
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE
DİPLOMASİ
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE
DİPLOMASİ
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE
DİPLOMASİ
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE
DİPLOMASİ
XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE
DİPLOMASİ
TEST22
EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
TEST23
TEST24
EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
TEST25
EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
TEST26
EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
ALT ÖĞRENME ALANI
14. yy. başlarında Yakın Doğu ve Avrupa, Kayıların Anadolu’ya GelişiYerleşmesi, Balkanlarda Fetihler
Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri-Ankara Savaşı-Birliğin
Yeniden Sağlanması -Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)
İstanbul’un Fethi ve Fatih Devri
Osmanlılarda Yönetim
Osmanlılarda Askeri Teşkilatı ve Eğitim
Avrupa’daki Gelişmeler: Coğrafi Keşifler ve Rönesans
II. Bayezid ve I. Selim Dönemleri, Osmanlı Devleti’nde Ekonomik
Gelişmeler
Kanuni, II. Selim ve III. Murat Dönemlerindeki Siyasi Olaylar
Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
Avrupa’da Reform
XVII. Yüzyılda Avrupa, Asya ve Osmanlı’da Genel Durum
Osmanlı-Avusturya ve İran İlişkileri, İsyanlar
Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı, XVII. Yüzyıl Islahatları
IV. Mehmet ve Sonrası Siyasal Olayları
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, Bilim, Sanat ve Mimari
XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı’da Genel Durum-III. Ahmet Dönemi
Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanında Gelişmeler, Rusya’nın
Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri (1736-1774)
ABD’nin Kurulması ve Fransız İhtilali
I. Abdülhamit ve III. Selim Dönemleri
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Değişim ve Islahatlar
XIX. Yüzyılın Başlarında Asya ve Avrupa ile II. Mahmut Dönemi
Islahatları
II. Mahmut Dönemi Siyasal Olayları
Tanzimat’tan Meşrutiyet’e, Osmanlı Devleti’nde Anayasal Düzene Geçiş
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültürel Gelişmeler: Toplum, BasınYayın, Eğitim, Kültür, Sanat, Mimari
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
2012  2013
10. SINIF TARİH DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
TARİH  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU (1300-1453)
TEST2
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
TEST3
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
TEST4
18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
TEST5
EN UZUN YÜZYIL: (1800-1922)
TARİH  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU (1300-1453)
TEST2
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU (1300-1453)
TEST3
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
TEST4
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
TEST5
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
TETS6
ARAYIŞ YILLARI (1600-1700)
TEST7
18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
TEST8
18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ
TEST9
EN UZUN YÜZYIL: (1800-1922)
TEST10
EN UZUN YÜZYIL: (1800-1922)
2012  2013
10. SINIF COĞRAFYA DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
COĞRAFYA  KAZANIM ÖLÇME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
TEST1
DOĞAL SİSTEMLER
Topoğrafya ve Kayaçlar
TEST2
DOĞAL SİSTEMLER
Levha Hareketlerinin Etkileri
TEST3
DOĞAL SİSTEMLER
Su Kaynkaları
TEST4
DOĞAL SİSTEMLER
Toprağın Hikayesi
TEST5
DOĞAL SİSTEMLER
Dünyayı Kaplayan Örtü (Bitkiler)
TETS6
BEŞERİ SİSTEMLER
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve NitelikleriI
TEST7
BEŞERİ SİSTEMLER
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve NitelikleriII
TEST8
BEŞERİ SİSTEMLER
Göçlerin neden ve Sonuçları
TEST9
BEŞERİ SİSTEMLER
Geçmişten Günümüze Ekonomik FaaliyetlerI
TEST10
BEŞERİ SİSTEMLER
Geçmişten Günümüze Ekonomik FaaliyetlerIII
TEST11
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı
TEST12
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Doğal Unsurların Göstergesi Bitkiler
TEST13
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye'nin Su Varlığı
TEST14
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye'de Nüfusun ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
TEST15
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye'de Yerleşmeler
TEST16
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri
TEST17
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Türkiye Nüfusunun Tarihsel Gelişimi
TEST18
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
Ülkemizde Göçler
TEST19
TEST20
KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE
ÜLKELER
KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE
ÜLKELER
Kıtaların Keşfi Ve Küçülen Dünya
Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar: ULAŞIM
TEST21
ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler ve ToplumI
TEST22
ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler ve ToplumII
2012  2013
10. SINIF COĞRAFYA DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
COĞRAFYA  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
DOĞAL SİSTEMLER
TEST2
DOĞAL SİSTEMLER
TEST3
BEŞERİ SİSTEMLER
TEST4
BEŞERİ SİSTEMLER
TEST5
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST6
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST7
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST8
KÜRESEL ORTAM  ÇEVRE VE TOPLUM
COĞRAFYA  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
DOĞAL SİSTEMLER
TEST2
DOĞAL SİSTEMLER
TEST3
DOĞAL SİSTEMLER
TEST4
BEŞERİ SİSTEMLER
TEST5
BEŞERİ SİSTEMLER
TEST6
BEŞERİ SİSTEMLER
TEST7
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST8
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST9
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST10
MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
TEST11
KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE ÜLKELER
TEST12
ÇEVRE VE TOPLUM
2012  2013
10. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
PSİKOLOJİ  KAZANIM TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
Psikolojinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Ölçütleri ve Amaçları,
TEST1
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
TEST2
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
TEST3
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
Yaşam Boyu Gelişim, Duyum ve Algı
TEST4
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
Duyum ve Algı, Dürtü ve Güdüler, Duygular, Sosyal Etkiler
TEST5
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME
TEST6
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME
TEST7
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
Kişilik, Sağlık Psikolojisi, Davranış Bozuklukları
TEST8
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
Kişilik, Sağlık Psikolojisi, Davranış Bozuklukları
Araştırma Yöntemleri
Psikolojinin Araştırma Yöntemleri, Etik İlkeleri, Alt Dalları, Diğer
Bilimlerle İlişkisi
Öğrenme ve türleri, Hatırlama ve Bellek,Düşünme Dil, Problem
Çözme
Öğrenme ve türleri, Hatırlama ve Bellek,Düşünme Dil, Problem
Çözme
PSİKOLOJİ  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
TEST2
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
TEST3
ÖĞRENME, DÜŞÜNME, BELLEK
TEST4
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
PSİKOLOJİ  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
TEST2
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
TEST3
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
TEST4
ÖĞRENME, DÜŞÜNME, BELLEK
TEST5
ÖĞRENME, DÜŞÜNME, BELLEK
TEST6
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
2012  2013
10. SINIF MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
TEST NO
TEST1
TEST2
TEST3
TEST4
TEST5
TEST6
TEST7
TEST8
ÖĞRENME ALANI
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
MATEMATİK  KAZANIM TESTLERİ
ALT ÖĞRENME ALANI
Polinom, derecesi,baş katsayısı ve sabit terimi
Polinomlar kümesinde toplama ve çıkarma ve çarpma
Polinomlar kümesinde bölme işlemleri -1
Polinomlar kümesinde bölme işlemleri-2
Çarpanlara Ayırma
Tam kare
İki kare farkı
İki terimin toplam ve farkının küpü
TEST9
POLİNOMLAR
TEST10
TEST11
TEST12
TEST13
TEST14
TEST15
TEST16
TEST17
TEST18
TEST19
TEST20
TEST21
TEST22
TEST23
TEST24
TEST25
TEST26
TEST27
TEST28
TEST29
TEST30
TEST31
TEST32
TEST33
TEST34
TEST35
TEST36
TEST37
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
POLİNOMLAR
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER
İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TRİGONOMETRİ
TEST38
x 2  bx  c ve ax 2  bx  c
çarpanlarına ayırma
Değişken değiştirme
Terim ekleyip çıkarma  Tam kareye tamamlama
Rasyonel ifadeler ve denklemler
Rasyonel ifadeler ve rasyonel ifadelerin toplamı
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler
Denklemlerin köklerini diskriminant ile bulma
Denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki bağıntılar
Parametre içeren ikinci dereceden denklemler
Kökleri verilen ikinci dereceden denklem yazma
Değişken dönüştürülebilen denklemlerin çözümü
İkinci dereceden denklemler
Birinci ve ikinci dereceden eşitsizlikler
Parametrik denklemin köklerinin varlığı ve işareti
İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafiği
İkinci dereceden fonksiyon grafiği
İki bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin grafikleri
Yönlü açı ve yönlü yay, birim çemberi
Açı ölçü birimleri , açının esas ölçüsü
Trigonometrik fonksiyonlar,özdeşikler
Dik Üçgen
Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları
Trigonometrik Fonksiyonların Periyotları
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
SinüsKosinüs Teoremleri
ToplamFark Formülleri
Yarım Açı
Dönüşüm  Ters Dönüşüm Formülleri
Trigonometrik Denklemler
2012  2013
10. SINIF MATEMATİK DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN
YAPRAK TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
MATEMATİK  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
POLİNOMLAR
TEST2
POLİNOMLAR
TEST3
POLİNOMLAR
TEST4
POLİNOMLAR
TEST5
İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER
TEST6
İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER
TEST7
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR
TEST8
TRİGONOMETRİ
TEST9
TRİGONOMETRİ
TEST10
TRİGONOMETRİ
MATEMATİK  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
POLİNOMLAR
TEST2
POLİNOMLAR
TEST3
POLİNOMLAR
TEST4
POLİNOMLAR
TEST5
İKİNCİ DERCEDEN DENKLEMLER
TEST6
İKİNCİ DERCEDEN DENKLEMLER
TEST7
TRİGONOMETRİ
TEST8
TRİGONOMETRİ
TEST9
TRİGONOMETRİ
TEST10
TRİGONOMETRİ
2012  2013
10. SINIF GEOMETRİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
GEOMETRİ  KAZANIM TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
TEST1
DÜZLEM GEOMETRİDE İSPAT BİÇİMLERİ
Öklid postulatları,ispat yöntemleri
TEST2
DÜZLEMDE NOKTA DOĞRU VE VEKTÖRLER
TEST3
DÜZLEMDE NOKTA DOĞRU VE VEKTÖRLER
TEST4
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Noktanın koordinatı
TEST5
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
İç çarpım
TEST6
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Vektörün Uzunluğu
TEST7
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
İki Vektör Arasındaki Açı
TEST8
KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Vektörlerde İzdüşümler
TEST9
DOĞRULAR
Doğru Denklemi
TEST10
DOĞRULAR
Açık ve Kapalı Yarı Düzlemler
TEST11
DOĞRULAR
Doğrunun Eğimi
TEST12
DOĞRULAR
Doğruların Birbirine Göre Durumları
TEST13
DOĞRULAR
Doğrularda uzunluk
TEST14
ÜÇGENLER
Üçgende Açı
TEST15
ÜÇGENLER
Dışbükey Çokgenler
TEST16
ÜÇGENLER
Üçgende AçıKenar Bağıntıları
TEST17
ÜÇGENLER
Sinüs Teoremi ve Uygulamaları
TEST18
ÜÇGENLER
İçten ve Dıştan Bölen nokta
TEST19
ÜÇGENLER
Açıortay
TEST20
ÜÇGENLER
Kenarortay
TEST21
ÜÇGENLER
Üçgende Yükseklik ve Alan
TEST22
ÜÇGENLER
Karnot Teoremi ve Üçgenin Çemberleri
TEST23
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Düzlemde Öteleme ve Dönme
TEST24
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Düzlemde Yansıma, Öteleme ve Dönme
TEST25
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Süsleme Eş Şekiller
TEST26
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Eşlik
TEST27
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Homoteti Dönüşümü
TEST28
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Fraktallar
TEST29
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Benzerlik
TEST30
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Benzerlik
TEST31
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Dik Üçgende Metrik Bağıntılar
TEST32
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
Tales, Menelaus ve Seva Teoremleri
Yönlü doğru parçaları
Vektör,toplama-çıkarma lineerlik
2012  2013
10. SINIF GEOMETRİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
GEOMETRİ  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
DÜZLEM GEOMETRİDE İSPAT BİÇİMLERİ  VEKTÖRLER
TEST2
KOORDİNAT SİSTEMLERİ  VEKTÖRLER
TEST3
TEST4
KOORDİNAT SİSTEMLERİ  VEKTÖRLER
DOĞRULAR
TEST5
DOĞRULAR
TEST6
ÜÇGENLER, ÇOKGENLER, SİNÜS TEOREMİ
TEST7
BÖLEN NOKTA, AÇIORTAY
TEST8
KENARORTAY, ALAN
TEST9
CARNOT TEOREMİ, DÖNDÜRME, ÖTELEME
TEST10
TEST11
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ  SİMETRİ
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
TEST12
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ  METRİK BAĞINTILAR
TEST13
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ  Benzerlik, Tales , Menalous, Seva
GEOMETRİ  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
DÜZLEMDE NOKTA, DOĞRU VE VEKTÖRLER
TEST2
DÜZLEMDE NOKTA, DOĞRU, VEKTÖRLER VE ÜÇGENDE AÇILAR
TEST3
VEKTÖR  DOĞRU  ÜÇGENDE AÇI  ÇOKGEN  KENAR AÇI  AÇIORTAY
TEST4
VEKTÖR  DOĞRU  ALAN
TEST5
VEKTÖR  ÜÇGENLER  YANSIMA  DÖNME
TEST6
TEST7
ALAN  YANSIMA  DÖNME
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
TEST8
DÖNÜŞÜMLERLE GEOMETRİ
2012  2013
10. SINIF FİZİK DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
FİZİK  KAZANIM TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
Katılarda Boyutlar Arası İlişki
Sıvılarda Adezyon ve Kohezyon
Atmosfer ve Plazmalar
TEST1
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
TEST2
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
TEST3
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
TEST4
KUVVET VE HAREKET
Kuvvetin Toplanması ve ÇıkarılmasıI
TEST5
KUVVET VE HAREKET
TEST6
KUVVET VE HAREKET
TEST7
KUVVET VE HAREKET
Kuvvetin Toplanması ve ÇıkarılmasıII
Bağıl HareketDengelenmiş Kuvvetler
Nehir Problemleri
TEST8
KUVVET VE HAREKET
TEST9
KUVVET VE HAREKET
TEST10
KUVVET VE HAREKET
TEST11
KUVVET VE HAREKET
TEST12
KUVVET VE HAREKET
TEST13
KUVVET VE HAREKET
Hareket GrafikleriI
Hareket GrafikleriII
Düşey Düzlemde Hareket
Düşey ve Yatay Düzlemde Hareket (Yatay ve Eğik Atış)
Etki Tepki ve Sürtünme Kuvveti
Hareket Yasaları
TEST14
KUVVET VE HAREKET
Hareket Yasaları  Eylemsizlik
TEST15
ELEKTRİK
TEST16
ELEKTRİK
ElektrostatikI
ElektrostatikII
TEST17
ELEKTRİK
Elektriksel Kuvvet
TEST18
ELEKTRİK
Elektrik Alan
TEST19
ELEKTRİK
Elektrik Potansiyeli ve Enerji
TEST20
ELEKTRİK
Elektrik AlanPotansiyel
TEST21
ELEKTRİK
Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik Alandaki Hareketi
TEST22
ELEKTRİK
Üreteçlerin BağlanmasıI
TEST23
ELEKTRİK
Üreteçlerin BağlanmasıII
TEST24
ELEKTRİK
Güç ve Enerji
TEST25
MODERN FİZİK
Modern FizikI
TEST26
MODERN FİZİK
Modern FizikII
TEST27
DALGALAR
Yay Dalgaları
TEST28
DALGALAR
Su Dalgaları  Yansıma
TEST29
DALGALAR
Su Dalgaları  Kırılma
TEST30
DALGALAR
Su Dalgaları  Girişim
2012  2013
10. SINIF FİZİK DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
FİZİK  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
TEST2
KUVVET VE HAREKET
TEST3
KUVVET VE HAREKET
TEST4
KUVVET VE HAREKET
TEST5
ELEKTRİK
TEST6
ELEKTRİK
TEST7
ELEKTRİK
TEST8
MODERN FİZİK
TEST9
DALGALAR
TEST10
DALGALAR
FİZİK  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
TEST2
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
TEST3
KUVVET VE HAREKET
TEST4
KUVVET VE HAREKET
TEST5
ELEKTRİK
TEST6
ELEKTRİK
TEST7
MODERN FİZİK
TEST8
DALGALAR
TEST9
DALGALAR
2012  2013
10. SINIF KİMYA DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
KİMYA  KAZANIM ÖLÇME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
ALT ÖĞRENME ALANI
TEST1
ATOMUN YAPISI
Atom ve Elektrik
TEST2
ATOMUN YAPISI
Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimiı
TEST3
ATOMUN YAPISI
Atom modellerinin Tarihsel Gelişimiıı
TEST4
ATOMUN YAPISI
Kuantum (Dalga) Mekaniğinin Tarihsel Gelişimi
TEST5
ATOMUN YAPISI
Atom Kuantum Modeli
TEST6
ATOMUN YAPISI
Atom Kuantum Modeli
TEST7
ATOMUN YAPISI
Atom Kütlesi ve Mol kavramı
TEST8
ATOMUN YAPISI
Atom Kütlesi ve Mol kavramı
TEST9
PERİYODİK SİSTEM
Periyodik Sistemin TarihçesiI
TEST10
PERİYODİK SİSTEM
Periyodik Sistemin TarihçesiII
TEST11
PERİYODİK SİSTEM
Periyodik Özelliklerin DeğişimiI
TEST12
PERİYODİK SİSTEM
Periyodik Özelliklerin DeğişimiII
TEST13
PERİYODİK SİSTEM
Elementlerin ÖzellikleriI
TEST14
PERİYODİK SİSTEM
Elementlerin ÖzellikleriII
TEST15
PERİYODİK SİSTEM
Elementlerin ÖzellikleriIII
TEST16
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
TEST17
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Güçlü Etkileşimler
TEST18
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Güçlü Etkileşimler
TEST19
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Zayıf Etkileşimler
TEST20
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Zayıf Etkileşimler
TEST21
MADDENİN HALLERİ
Gazların Genel Özellikleri
TEST22
MADDENİN HALLERİ
Gaz Kanunları
TEST23
MADDENİN HALLERİ
Gaz Kanunları
TEST24
MADDENİN HALLERİ
Gaz Karışımları
TEST25
MADDENİN HALLERİ
Gaz Karışımları
TEST26
MADDENİN HALLERİ
Sıvılar ve Özellikleri
TEST27
MADDENİN HALLERİ
Hal Değişimleri
TEST28
MADDENİN HALLERİ
Hal Değişimleri
TEST29
MADDENİN HALLERİ
Amorf ve Kristal Katılar
TEST30
KARIŞIMLAR
Çözücüler ve Çözeltiler
TEST31
KARIŞIMLAR
Çözeltilerin DerişimleriI
TEST32
KARIŞIMLAR
Çözeltilerin DerişimleriII
TEST33
KARIŞIMLAR
Çözeltilerin DerişimleriIII
TEST34
KARIŞIMLAR
Çözeltilerin Derişime Bağlı (Koligatif) Özellikleri
TEST35
KARIŞIMLAR
Heterojen Karışımlar
2012  2013
10. SINIF KİMYA DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
KİMYA  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
ATOMUN YAPISI
TEST2
PERİYODİK SİSTEM
TEST3
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
TEST4
MADDENİN HALLERİ
TEST5
KARIŞIMLAR
KİMYA  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
ATOMUN YAPISI
TEST2
ATOMUN YAPISI
TEST3
PERİYODİK SİSTEM
TEST4
PERİYODİK SİSTEM
TEST5
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
TEST6
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
TEST7
MADDENİN HALLERİ
TEST8
MADDENİN HALLERİ
TEST9
KARIŞIMLAR
TEST10
KARIŞIMLAR
2012  2013
10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
BİYOLOJİ  KAZANIM TESTLERİ
TEST NO
TEST1
ÖĞRENME ALANI
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
ALT ÖĞRENME ALANI
ATP ve Oksijenli Solunum
TEST2
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Oksijenli Solunum
TEST3
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Oksijensiz Solunum
TEST4
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Oksijenli ve Oksijensiz Solunum  I
TEST5
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Oksijenli ve Oksijensiz Solunum  II
TEST6
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Fotosentez  I (Işığa Bağımlı Tepkimeler)
TEST7
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Fotosentez  II (Işıktan Bağımsız Tepkimeler)
TEST8
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST9
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Fotosentez  III
Fotosentez ve Kemosentez
TEST10
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Fotosentez  Kemosentez  Solunum  I
TEST11
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Fotosentez  Kemosentez  Solunum  II
TEST12
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST13
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mitoz Bölünme  I
TEST14
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mitoz Bölünme  II
TEST15
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mitoz Bölünme  III
TEST16
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Eşeysiz Üreme
TEST17
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme  I
TEST18
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme  II
TEST19
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mayoz Bölünme  I
TEST20
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mayoz Bölünme  II
TEST21
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Mayoz Bölünme  III
TEST22
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
Eşeyli Üreme
TEST23
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
TEST24
EKOSİSTEMEKOLOJİ
Ekosistemin Yapısı
TEST25
EKOSİSTEMEKOLOJİ
Ekosistemde Besin Zincirleri ve Enerji Akışı
TEST26
EKOSİSTEMEKOLOJİ
Ekosistemde Madde Döngüleri  I
TEST27
EKOSİSTEMEKOLOJİ
TEST28
EKOSİSTEMEKOLOJİ
Ekosistemde Madde Döngüleri  II
Ekosistem Hizmetleri ve Sürdürülebilirlik
Fotosentez  Kemosentez  Solunum  III
Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme
2012  2013
10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ MÜFREDATINDA YER ALAN KONULARIN YAPRAK
TESTLERE GÖRE DAĞILIMI
BİYOLOJİ  ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST2
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST3
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST4
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST5
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
TEST6
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
TEST7
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
TEST8
EKOSİSTEMEKOLOJİ
BİYOLOJİ  ÜNİTE DÖNÜT DEĞERLENDİRME TESTLERİ
TEST NO
ÖĞRENME ALANI
TEST1
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST2
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST3
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
TEST4
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
TEST5
HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME
TEST6
EKOSİSTEMEKOLOJİ
Download

10. Sınıf Yaprak Test Kazanımları