SINIF: 7
ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Moleküller
Aynı ya da farklı atomlar elektron alışverişi yapmadan bir araya gelebilirler. Aynı ya
da farklı atomların elektron alışverişi yapmadan bir araya gelerek oluşturdukları
yapılara molekül denir. Moleküller atom kümeleri olarak da adlandırılabilir.
Maddelerin en küçük yapı taşı atomdur. Bazı maddelerin de en küçük yapı taşı
molekül olabilir. Atom ve molekül, maddelerin en küçük yapı taşlarıdır.
Bazı maddeler aynı tür atomların oluşturduğu moleküllerden meydana gelirken, bazı
atomlar da farklı tür atomların oluşturduğu moleküllerden meydana gelebilir.
Bazı maddeler doğada aynı tür atomların oluşturduğu moleküller halinde yer alır.
Örneğin, hidrojen ve oksijen maddeleri doğada atomik halde bulunmazlar. Bu
maddeler doğada moleküller(atom kümeleri) halinde bulunur.
Hidrojen Atomu
Hidrojen Molekülü
Oksijen Atomu
Oksijen Molekülü
Bazı maddeler de doğada farklı tür atomların oluşturduğu moleküller halinde yer alır.
Örneğin su ve şeker molekülleri farklı tür atomlardan oluşur.
SINIF: 7
ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Su Molekülü
BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Şeker Molekülü
Farklı tür atomlardan oluşan moleküllerin atomlarının büyüklükleri ve özellikleri de
birbirinden farklıdır. Örneğin su molekülünü oluşturan oksijen ve hidrojen
atomlarının büyüklükleri ve özellikleri farklıdır. Moleküller en az iki atomdan
oluşacağı gibi çok sayıda atomdan da oluşabilir. Örneğin hidrojen molekülü iki
atomdan oluşurken şeker molekülü 24 atomdan oluşur. Az sayıda atom içeren
moleküller basit yapılı molekül, çok sayıda atom içeren moleküller de karmaşık yapılı
molekül olarak adlandırılır.
Download

null