

Maddenin tanecikli yapıda yani atomlardan
olabileceği fikri insanlık tarihi kadar eskidir.
Atomların varlığı bilim adamlarınca çok eski
dönemlerde kanıtlanmış olsa da atomla ilgili
çalışmaların yapılmaya başlanması 18. yüzyılı
bulmuştur. Şimdi onlara bir göz atalım…
"Atom veya bölünmeyen öz" teorisi
ile ünlenmiştir.
 Atom Fikrini ilk defa ortaya
atmıştır.
 Bütün maddelerin aynı
atomlardan oluştuğunu söylemiştir.

Atom hakkında ilk bilimsel
çalışmayı yapmıştır.
 Atomların bölünemez, berk
küreler olduğunu söylemiştir.
(Berk: Sert, sıkı, yoğun)

Farklı maddelerin farklı
atomlardan oluştuğunu söylemiştir.


Atomun bölünebildiğini ve atomun daha
küçük parçacıklardan oluştuğunu
söylemişlerdir.
Nobel Ödülü'nü alan ilk
kadın bilim insanı
olmuştur.
Yaptığı radyoaktivite ile
ilgili çalışmalarından
dolayı Nobel ödülüne
layık görüldü.



Atomu üzümlü keke benzetmiştir.
Kek kısmı  Pozitif yüklü kısımdır.
Üzümler  Negatif yüklü taneciklerdir.


Atomun merkezinde pozitif yüklü protonların
bulunduğunu, elektronların da çekirdeğin
etrafında yörüngelerde dolandığını
söylemiştir.
Atomu Güneş Sistemi’ne benzetmiştir.


Atomun merkezinde pozitif yüklü protonların
bulunduğunu, elektronların da çekirdeğin
etrafında, belirli uzaklıklardaki katmanlarda
dolandığını söylemiştir.
1922’de Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır.



Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar
bulunur.
Elektronlar, çekirdeğin etrafında, elektron
bulutu şeklindeki katmanlarda dolanır.
(Katman: Elektronun bulunma olasılığının
olduğu yerlerdir.)
Hazırlayan
Bir Fen ve Teknoloji
Öğretmeni
Download

ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ