DERS :
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU :
ÜREMENİN OLMADIĞI DURUMLAR
1.) ----------------------- , erkek veya kadında üreme fonksiyonunun kesin olarak ortadan
kalkması durumudur.
2.) Üreme dönemindeki çiftlerin , istemelerine rağman gebeliğin oluşmamasına----------------------------------- denir.
3.) Aşağıdakilerden hangisi, fizyolojik infertilite dönemlerinden DEĞİLDİR?
a.) Laktasyon b.) Ovulasyon c.) Gebelik d.) Çocukluk e.) Postmenopozal dönem
4.) Primer infertiliteyi tanımlayın :
5.) Sekonder İnfertiliteyi tanımlayın :
6.) Aşağıdakilerden hangisi , erkekte spermin olmadığı duruma verilen isimdir?
a.) Normospermi b.) Oligospermi c.) Azospermi d.) Nekrospermi e.) Hipospermi
7.) Aşağıdakilerden hangisi , kadından istenen infertilite testlerinden DEĞİLDİR?
a.) Histerosalpingografi b.) Post-koital test c.) Ovulasyonun tespiti
d.) Premenstrüel endometrial biopsi
e.) NST
8.) Aşağıdakilerden hangisi , doğurganlık çağındaki çiftlerin kendi arzularına rağmen,
evlendikten sonra 10-12 ay içinde çocuk sahibi olmamalarına verilen isimdir?
a.) Patolojik infertilite
d.) Sekonder infertilite
b.) Fizyolojik infertilite
c.) Primer infertilite
e.) Sterilite
9.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere ,cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
kullanılır.
) Erkek infertilitesinde artifisiel inseminasyon denilen suni döllenme metodu
b.) ( ) Ovulasyon olup olmadığını anlamak için en az üç siklus boyunca hergün bazal
vücut ısısı ölçülür.
c.) (
) 1 santimetre küp spermada 60-100 milyon sperm olmasına azospermi denir.
d.) (
bildirilir.
) İnfertilite nedeni ortaya çıkarıldıktan sonra,,çiftlerin asla bebek sahibi olamayacağı
e.) ( ) Histerosalpingografide, kadında uterus ve serviksin durumu , konjenital anaomaliler
, tüplerin açık olup olmadığı görülür.
10.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Ovulasyonun tespitinde , koitustan sonra servikal mukus mikroskop altında incelenir.
b.) (
) 1 santimetre küp spermada 30 milyondan az sperm olmasına nekrospermi denir.
c.) (
) Spermogram , infertilite şikayeti olan çiftlerde,, kadından istenen en önemli tetkiktir.
d.) (
) Erkekte üreme yeteneğinin en etkili olduğu dönem 45-60 yaş dönemidir.
e.) ( ) Erkek veya kadında üreme fonksiyonunun kesin olarak ortadan kalkması durumuna
sterilite denir.
Download

Üremenin_Olmadığı_Durumlar_quizz