DERS :
KONU :
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
ANOMALİLER
1.) Düzensiz sikluslara üç örnek verin :
a.)
b.)
c.)
2.) Organ menşeli amenorelere üç örnek verin :
a.)
b.)
c.)
3.) Normal menstrüel siklus ---------- günlük periyotlar halinde olmaktadır.
4.) Aşağıdakilerden hangisi, hormonal sebeplere bağlı adet düzensizliklerinin görülme
sıklığıdır?
a.) % 25
b.) % 50
c.) % 75
d.) % 90
e.) % 10
5.) Aşağıdakilerden hangisi , organik kökenli adet düzensizliklerinin görülme sıklığıdır?
a.) % 10
b.) % 25
c.) % 50
d.) % 60
e.) % 90
6.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) 17-18 yaşına gelindiği halde , adetin hiç başlamamasına Primer Amenore denir.
b.) (
) Puberteden önceki amenore , patolojik amenoredir.
c.) (
) Diyabet , korku , ölüm, aşırı zayıflama rejimleri organ menşeli amenoredir.
d.) (
) Hipotalamus ve hipofiz nedenli amenorelere , Santral Amenore denir.
e.) (
) Uterusun konjenital olarak olmaması , amenoreye neden olur.
7.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Adet kanamasının başladıktan sonra ortadan kalkmasına veya 3-4 aylık aralarla
gelmesine Primer Amenore denir.
b.) (
) Vagina , serviks ve uterus ile ilgili amenorelere Periferik Amenore denir.
c.) (
) Ovaryum tümörlerinin sebeb olduğu amenorelere Fizyolojik Amenore denir.
d.) ( ) Endokrin bozukluklar sonucu meydana gelen amenoreler, Disregülatorik
Amenorelerdir.
e.) (
) Gebelik esnasındaki amenore, Fizyolojik Amenoredir.
8.) Aşağıdakilerden hangisi , tiroid ve böbreküstü bezi fonksiyon bozukluklarına bağlı görülen
amenorelerdir ?
a.) Disregülatorik amenoreler
b.) Periferik amenoreler
d.) Fonksiyonel amenoreler
e.) Ovaryal amenoreler
c.) Santral amenoreler
9.) Aşağıdakilerden hangisi, adet kanamasının hem miktarı hem de süresinin uzun olmasına
verilen isimdir ?
a.) Hipomenore
b.) Oligomenore
c.) Menoraji
d.) Hipermenore
e.) Polimenore
10.) Aşağıdakilerden hangisi , aşırı ağrılı adet görmeye verilen isimdir ?
a.) Hipermenore
b.) Metroraji
c.) Menoraji
d.) Hipomenore
e.) Dismenore
11.) Menorajiyi tanımlayın :
12.) Oligomenoreyi tanımlayın :
13.) Adet döneminde kaybedilen kan miktarının 20 ml. den az olmasına ------------------------denir.
14.) Aşırı ağrılı adet görmeye ------------------- denir.
15.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Juvenil kanamalar , patolojik kanamalardır.
b.) (
) Su-tuz tutulmasına bağlı semptomlar , Premenstrüel Sendromda görülür.
c.) (
) Progesteron ve östrojen çekilme kanaması , Disfonksiyonel Uterus Kanamasıdır.
d.) (
) Juvenil kanamalarda , anovulasyona bağlı olarak yüksek doz testesteron salgılanır.
e.) (
) Primer dismenorelerin % 25 ‘inde hiçbir tedavi gerekmez.
16.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Östrojen çekilme kanaması , disfonksiyonel uterus kanamasıdır.
b.) (
) Juvenil kanamalar , hormonal bozukluğa bağlı ise, progesteron ile tadavi edilir.
c.) (
)Premenstrüel Sendromda , psişik semptomlar görülmez.
d.) ( ) Polimenore , iki menstrüasyon arasında herhangi bir zamanda , kısa veya uzun
süren, miktarı az veya çok olan kanamalara verilen isimdir.
e.) ( ) Kız çocuğunda puberte öncesi , pubertede veya puberteden sonra ortaya çıkan
patolojik kanamalara Juvenil Kanamalar denir.
Download

Anomaliler_quizz