DERS :
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU :
OVER TÜMÖRLERİ
1.) Aşağıdakilerden hangisi , selim over kistlerinin komplikasyonlarından DEĞİLDİR?
a.) Torsiyon ve rüptür
b.) Ağrı ve kanama c.) Çikolata rengi sıvı
d.) Dismenore
e.) Amenore veya oligomenore
2.) Aşağıdakilerden hangisi , neoplazik olmayan over kistlerinden DEĞİLDİR?
a.) Bartolin kisti b.) Follikül kisti
d.) Corpus luteum kisti
c.) Theca lutein kisti
e.) Endometrial kist
3.) İki taraftaki ovaryumların anovulasyona bağlı olarak polikistik bir hal almasına ------------------------------------- denir.
4.) Gelişen yumurta hücresinin çatlamamsı ve büyümeye devam etmesiyle görülen kiste ------------------------------------------ denir.
5.) Aşağıdakilerden hangisi, benign over tümörlerindendir?
a.) İnklüzyon kistleri
b.) Seröz kistadenom
d.) Gardner kisti
e.) Myoma uteri
c.) Skumaöz papilloma
6.) Aşağıdakilerden hangisi, 20 yaşın altında en yaygın ovaryan germ hücreli tümördür ?
a.) Matür kistik teratom
b.) Seröz kistadenom
d.) Over fibromu
e.) Dermoid kist
c.) Müsinöz kistadenom
7.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise (D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Etrafı kist duvarı adı verilen ve diğer dokulardan farklı bir doku ile çevrili, içi sıvı
dolu keseciklere lipom denir.
b.) ( ) Follikül kistlerinin bir çoğu kendiliğinden iki ay içinde tedaviye gerek kalmadan
kaybolabilir.
c.) ( ) Polikistik ovarium, korionik gonadotropik hormonun aşırı salgılanmasına bağlı olarak
ortaya çıkar.
d.) (
) Seröz kistadenom , benign over tümörlerinin en seyrek görülenidir.
e.) (
) Over fibroması , over bağ dokusundan menşei alan bir tümördür.
8.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( Y) , yanlış ise ( Y ) yazın :
a.) (
) Over fibromları, tebeşir gibi beyaz görünür, içi ve dış yüzü gri, beyaz, parlaktır.
b.) (
) Dermoid kistin kansere dönüşme olasılığı son derece yüksektir.
c.) ( ) Her menstrüel dönemde kanayan endometrial kist ,içinde uzun süre kalan kan
zamanla pıhtılaşıp eriyerek çikolata rengine ve sıvı hale gelir. Bu nedenle bu kistlere çikolata
kisti denir.
d.) ( ) Dermoid kistler, senil dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanır.
e.) (
) Seröz kistadenom , yumurtalıkta en sık görülen tümörlerdir.
Download

Over_Tümörleri_quizz