Projenin Adı :
Bölüm Adı
:
Sunanın Adı :
1
Giriş
• Konuyu tanımlayın
• İzleyicilerin ne öğreneceğini belirtin
• İzleyenlerin gerekli arka plan bilgilerine veya
ilgi alanlarına sahip olup olmadıklarını ortaya
çıkarın
2
3
Gündem
• Kapsama giren konuları
listeleyin
• Konuların her birine
ayrılan süreleri
listeleyin
4
Download

Sunum Şablonu