Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı
Hazırlanışı
TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının
hazırlanması ve gönderilmesi Web servis aracılığı ile Luca Muhasebe Yazılımı üzerinden kullanımınıza
sunulmuştur.
Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtları 3 şekilde gönderilebilmektedir.
bu yöntemler ; Web Servis ile (LUCA MMP), XML dosya transferi (yazılımlar aracılığı ile) ve manuel
olarak web sayfasından.
Luca Muhasebe yazılımında TUİK iş istatistikleri formu sisteminize girmiş olduğunuz veriler
neticesinde sorgulanarak hazırlanır.
Luca Muhasebe yazılımında yapılması gereken işlemler;
TÜİK, 2013 Yılı İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı için formu açtıktan sonra ilk ekranda firma
bilgileri yeralır.
TUİK istatistik formu bölüm başlıklarına göre sıralanmıştır.
Başlıklara göre formun ilgili alanları açılıp tanımlamalar ve bilgi girişleri yapabilirsiniz.
Formda hesap kodlarından alınacak bilgiler için hesap kodlarını getir butonu yardımıyla formun ilgili
alanında yer alan bilgiye göre sistem otomatik olarak hesap kodlarını getirecektir. Kullanıcı ayrıca
tanımlama yapabilir (+ ) veya (- ) şeklinde birden fazla hesap için tanımlamada bulunabilir.
Tanımlanan bilgilere göre Sistemden Al butona bastığınızda veriler otomatik olarak gelecektir.
Gelen bilgilerin kontrolünü Göster butonu ile HTML olarak görüntüleyebilirsiniz.
Bilgiler Kontrol edildikten sonra TÜİK'e Göndermek için Gönder butonuna basılması gerekmektedir.
Fakat gönderme işleminin yapılabilmesi için TÜİK bölge müdürlüğünden alınmış olan Kullanıcı No ve
Şifre ile TUİK e-vt uygulamasına giriş yapılıp formu göndermeniz için gerekli anahtar bilgisinin
kopyalanıp Luca'daki anahtar giriş alanına yapıştırılması gerekmektedir.
Öncelikle TUİK e-vt uygulamasına 2 şekilde erişim sağlayabilirsiniz
1-TUİK ana sayfadaki (http://www.tuik.gov.tr/) Anket Giriş butonu yardımıyla
2- TUİK ana sayfadaki (http://www.tuik.gov.tr/) Elektronik Veri Transferi Butonuna basarak
Ayrıca bu alandan giriş yapıldığında uygulamaya ilişkin tüm açıklayıcı bilgiler, teknik Kılavuzlar ve
aradaki entegrasyonu gerçekleştiren Uyumluluk Bildiren programlar Listesine ulaşabilirsiniz.
Uygulamaya giriş için TUİK Bölge Müdürlüklerinden alınan Kullanıcı No ve Şifre ve güvenlik kodu ile
giriş yapıldıktan sonra
İşyerleri E-VT işlemleri butonuna basılır
Gelen ekranda Firmaya ilişkin bilgiler ile formu cevaplayan kişinin bilgileri bulunmaktadır bu bilgiler
doldurulduğu takdirde ilgili kişilere bilgilendirme mailleri sistem tarafından gönderilecektir.
Gönderme işlemi için gerekli anahtar, Anahtar Üretme alanına gelerek yapılmaktadır. buradaki
anahtar bilgisi seçilip kopyalanarak LUCA Gönder işlemi sonucunda gelen anahtar bilgisine yapıştırılır
ve gönderme işlemi gerçekleştirilir
Ayrıca daha önce gönderilmiş kayıtları ise Gönderilmiş Kayıtları Listele butonu yardımıyla
görebilirsiniz
TÜİK sayfasında Yılık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı için formu manuel veri girişi
görüntüleme işlemi;
TÜİK bölge müdürlüklerinden almış olduğunuz kullanıcı bilgileri ile TÜİK sayfasından Soru Kağıdı
alanına giriş yapılır.
Giriş yapıldıktan sonra karşımıza gelen ekranda;
Gönderilen form bilgilerini görüntülemek ya da manuel giriş yapılmak istenirse"Yıllık Sanayi ve
Hizmet İstatistikleri Araştırma butonuna basıldığında Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırma
Formunda bilgileri görüntülenebilir veya manuel giriş gerçekleştirilebilir
bu ekranda manuel olarak ileri butonu vasıtası ile bilgi girişi işlemi gerçekleştirilir.
İşyerleri E-VT alanında ise;
Firma bilgileri Güncelleme, XML Form Yükleme, Anahtar Üretme,Firma verilerini ve istatistik bilgilerini
görüntüleme yapabilirsiniz.
XML Form yükleme alanı kullandığınız yazılımlardan üretilen TUİK formunun sisteme aktarılması için
kullanılacak alandır.
Özet Rapor Alanından firmanızla ilgili olarak TÜİK'e gönderdiğiniz form bilgilerinden hazırlanan grafik
ve tablolar ile sunulan rapor bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Download

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı