GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
ÖRNEK İŞ PLANIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
 Bu örnek işplanı www.projeport.com tarafından, iş planı sahibinin izni
alınarak paylaşılmıştır.
 Kaynak göstermek şartıyla ve suiistimal edilmemek kaydıyla bu iş planı
çeşitli platformlarda paylaşılabilir.
 Kişisel hakları gereği iş planı sahibinin ismi, bazı kişisel bilgileri ve
işletme ismi gibi bilgilerin yerine XXXX gibi tanımlamalar kullanılmıştır.
 Bu iş planı adı üzerinde “Örnek” olarak paylaşılmıştır. Benzer iş
yapacaklara ya da farklı alanda faaliyet gösterecek yeni girişimcilere
bir iş planının nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili örnek ve destek
niteliği taşıması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, aynı sektörde faaliyet
gösterecek olsa bile, bu iş planının aynısını kopyalamak suretiyle
KOSGEB’e başvurmak etik olmadığı gibi, gerçekçi de olmayacaktır. Bu
nedenle, iş planındaki bölümlerin nasıl doldurulduğu ve bilgilerin nasıl
verildiğiyle ilgili tavsiye niteliği taşımaktadır. 2014 yılında KOSGEB’e bu
iş planıyla başvurulmuş ve kabul edilmiştir.
 www.projeport.com bu örneğe benzer bir iş planının KOSGEB
tarafından kabul edileceğine dair taahhüt vermez ve sorumlu tutulamaz.
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almış olmasına rağmen bazı girişimciler
iş planıyla vakit kaybetmek istememektedirler. Bu nedenle bazı yeni
girişimciler danışmanlık firmalarına bedeli karşılığında iş planı
hazırlatmayı tercih etmektedir. Çünkü, değerlendirme kurulunun onay
vermesi için iş planının eksiksiz olması gerekmektedir. Eğer bu yolu
seçerseniz, iş planının hazırlanması sürecinde danışmanlık firmanızla
mutlaka iletişim halinde bulununuz ve iş planı hazırlandıktan sonra
kurula girmeden önce iş planınızı detaylı bir şekilde incelemeyi ihmal
etmeyiniz.
www.projeport.com
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
GİRİŞİMCİ ADI
: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
İŞ FİKRİ
: “Hızlı Yiyecek” (Fast Food) olarak adlandırılan tost, köfte, tavuk
ve et döner, tantuni gibi yiyeceklerin satıldığı kafeterya işletmeciliği.
İŞLETMENİN ADI: XXXXXX XXXXXXX Fast Food
www.projeport.com
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci
1978 XXXXXX doğumluyum. XXXXXXXX okulu mezunuyum. Daha önce 4 yıl
tost, fast food, tantuni gibi yiyeceklerin satıldığı yerlerde çalıştım. Bunun dışında eşimin
yaklaşık 10 yıl boyunca işlettiği markette yardımcı oldum. Bu süre içerisinde ticaretle ilgili
tecrübemi arttırmış oldum.
Bu arada 2 çocuğum da büyüdü. Özellikle son dönemde çalıştığım fast food
işletmelerinde, bu alandaki potansiyeli bizzat görme fırsatım oldu. İlimizdeki asker ve öğrenci
potansiyeli nedeniyle, bu alanda yapılacak yatırımın son derece mantıklı olacağı fikrini
sürekli geliştirdim. Tanıdıklarım ve medya vasıtasıyla KOSGEB’in yeni girişimcileri
desteklediğini duydum. Devletimizin özellikle kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapması
heyecanımı daha da arttırdı. Bir fast food işletmesi açıp çalıştırmak istiyorum. Ailemin ve
çevremin desteği ile ve iş tecrübemin de katkısıyla, aileme katkıda bulunmayı hedefliyorum.
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
XXXXXX XXXXXX Fast Food; kahvaltı, tavuk döner, et döner, kızarmış tavuk,
tantuni, tost, gözleme, çiğ köfte, melemen, sucuklu yumurta, patates kızartması gibi hızlı
yiyecek ürünlerinin yanı sıra; içecek olarak ayran, mevsimine göre sıcak ve soğuk
meşrubatların da satışının yapıldığı bir işletmedir. İmkanlar ölçüsünde dışarıya servis hizmeti
de verilecektir.
1.3 İş Kurma Süreci
İşin yapılmasına karar verildikten sonra faaliyet gösterilecek olan işyeri kiralanarak,
bir şahıs işletmesi kurulmuştur. Aşamaları sıralamak gerekirse;








Araştırma süreci ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım
İşyeri kiralama
İşletmenin kurulması
Resmi prosedürlerin yerine getirilmesi (Maliye ve Oda kaydı, Noter, Banka vs)
İşletme donanımı için araştırma ve tekliflerin alınması
Alt yapının oluşturulması
İş planının hazırlanması
KOSGEB’e başvuru
www.projeport.com
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİNİN / ORTAKLARIN VE İŞLETMENİN
ÖZELLİKLERİ
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri
Adı Soyadı
Adresi
Telefonu
Faksı
E-Posta Adresi
Doğum Tarihi
En Son Mezun
Olduğunuz
Eğitim
Kurumu
Bölümü
Mezuniyet
Tarihi
XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX Mh. XXXX Sk. XXX Sit. XX Blok Kat 2 Daire 4 - XXXXXXX
0 (5XX) XXX XX XX
[email protected]
xx.xx.1978
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Okulu
1996
Katıldığınız Kurs, Seminer v.b. Programlar
Yıl
Programın Adı ve Konusu
2013
KOSGEB Uyg. Girişimcilik Eğitimi
Bildiği
Yabancı Diller
ve Dereceleri
(Temel, Orta,
İyi)
Süresi
70 Saat
Aldığınız Belge
Katılım Belgesi
Görevi
Mutfak-Üretim
Kasa-Satış
Mutfak-Üretim
Çalışma Süresi
5 Ay
1,5 Yıl
3 Yıl
İş Deneyimi
Dönemi
2013
2010-2012
2008-2010
Diğer
Nitelikleri
İşyeri Adı
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx
Eşimin marketinde yaklaşık 10 yıl yardımcı oldum.
2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu
Girişimci/
Ortağın
Adı
Xxxxx
Xxxxxxx
T.C. Kimlik
Numarası
Kurucu
Ortaklık
Payı
Başvuru
Esnasındaki
Ortaklık
Payı
Cinsiyeti
(K/E)
Özürlü
Statüsünde
mi?
00000000000
% 100
% 100
K
Hayır
Sahip
Olduğu
Mesleki
Yeterlilik
Belgesi
Katıldığı
Girişimcilik Eğitimi /
Danışmanlık
Programı/İŞGEM
Adı
Girişimcilik
Eğitimi /
Danışmanlık
Programı Belge
Tarihi
Uygl Girişimc. Eğt.
XX.XXXX.XX.2013
XX.01.2014
www.projeport.com
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni
Uygun bir yer kiralanarak, “Hızlı Yiyecek” (Fast Food) olarak adlandırılan ve
kahvaltı, tost, köfte, tavuk döner, et döner, kızarmış piliç, çiğ köfte ile uygun sıcak ve soğuk
içeceklerin satıldığı bir işletme açılması fikri benimsenmiştir.
Bu işin seçilmesinin en büyük nedeni; insanların en temel ihtiyaçlarının başında
yiyecek ve içecek gelmesinin yanında; son derece yoğun iş ve eğitim hayatının yaşandığı
günümüzde hızlı yiyecek türlerinin hatırı sayılır derecede tercih edilir hale gelmiş olmasıdır.
İlimizdeki öğrenci ve asker sayısı da göz önüne alındığında, böyle bir işletmenin mantıklı bir
girişim olacağı kanaati oluşmuş, özellikle işletmenin açıldığı yakın çevrede ilk ve ortaöğretim
okullarının bulunması ve kentin en büyük askeri birliğinin güzergahında yer alması bir
avantaj olarak görülmektedir. Ayrıca, çevrede benzer hizmet veren yerlerin olmaması da
potansiyelin değerlendirilmesi adına isabetli bir girişim olduğu fikrini perçinlemektedir.
2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
XXXX XXXXX Fast Food bir şahıs işlemesidir. İşe büyük bir sermaye ve ortaklarla
girilmediğinden ve gerek kuruluş maliyetleri, gerekse vergi ve diğer harcamalar konusunda
yükümlülükleri daha uygun olduğundan bu statü tercih edilmiştir.
2.5 İşletmenin Misyonu
XXXX XXXXX Fast Food, satışını yaptığı ürünlerin gıda ürünü olması nedeniyle,
“Önce Sağlık” bilinciyle hareket eder. Hijyen her şeyden önce gelmekle beraber, satılan
ürünlerde kaliteyi ön planda tutar. Güleryüzlü hizmet işletmenin vazgeçilmez ve tavizsiz
temellerinin başında yer alır. Her müşteriyi bir referans olarak kabul eden XXXX XXXXX
Fast Food, müşteri memnuniyeti konusunda azami ölçüde hassasiyet sergiler.
2.6 İşletmenin Vizyonu
XXXX XXXXX Fast Food, verdiği hizmetle alanında marka haline gelerek, sektörde
ihtiyaçları karşılamak için sürekli kendini geliştiren bir süreç içinde olmayı ve ilk günkü
heyecanını kaybetmeden her geçen gün hizmet portföyünü genişleterek büyümeyi hedefler.
Yeniliğe açık bir hizmet anlayışıyla alanında ayrıcalıklı olmayı benimser.
2.7 Kısa Vadeli Hedefleri
İlk etapta çevrede bilinirliğin arttırılması hedeflenmektedir. Müşterinin talebine göre
ekipmanların tamamlanarak, zamanla hizmet portföyünün genişletilmesi planlanmaktadır.
Yaklaşık 6 ay veya 1 yıl içinde dışarıya servis hizmetine başlanması öngörülmektedir. İlk
aylarda aylık müşteri sayısı 900-1.000 adet civarında hedeflenmiş, 1 yıl sonunda bu rakamın
aylık 3.000 adete çıkarılması planlanmıştır. Bu da, ilk zamanlarda günlük 30-50 arası
müşteriye; 1 yıl sonunda ise günlük yaklaşık 100 müşteriye tekabül etmektedir. İşletmenin
kuruluşundan itibaren 1 yıl içinde tek personelle çalışılması uygun bulunmuştur. Başlangıçta
aylık yaklaşık 4.000 TL ciro öngörülürken, 1 yılın sonunda bunun iki katına, yani aylık
yaklaşık 8.000 TL’ye çıkarılması planlanmaktadır.
2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
Kısa vadede hedeflenen potansiyelin değerlendirilmesi durumunda, tanıtım
faaliyetlerine de ağırlık verilerek, hizmet ağının genişletilmesi orta ve uzun vade hedefleri
www.projeport.com
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
arasında yer almaktadır. Örneğin, dışarıya servis hizmeti noktasında kurulacak bir motorize
ekiple daha uzak mesafelere ve daha geniş çalışma saatleriyle hizmet verilmesi, özellikle
üniversite öğrencilerinin evlerine kadar servis hizmeti bu kapsamda yer almaktadır.
Potansiyele ve talebe göre şehir merkezinde veya kentin daha başka yerlerinde şube açılması
da uzun vadede düşünülebilir. İlk 5 yıl içinde kent merkezinde 1 şube açılması ve 2’si
motorize ekip olmak kaydıyla toplamda 5 personelle çalışılması düşünülmektedir. 1. yıl
dolduktan sonra 2. yıl sonunda cironun aylık 9.000 TL’ye, 3. yıl sonunda aylık 10.000 TL’ye
çıkarılması hedeflenirken, 5 yılın sonunda yeni şube açılmasıyla bu cironun iki katı
hedeflenmiştir.
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
İşyeri, kentin en işlek mahallelerinden olan Yenidoğan mahallesinde faaliyet
göstermektedir. Yakın çevrede 2 adet lise, 1 ilköğretim okulu ve ilin en büyük askeri birliği
yer almaktadır. Ayrıca, yakın çevrede bazı esnaflar da bulunmaktadır. İlk etapta; yani kısa
vade için sadece söz konusu pazar değerlendirildiğinde, yaklaşık 10.000 kişiye tekabül
etmektedir. Orta ve uzun vadede ise, hizmet ağının genişletilmesi ve motorize ekip kurulması
halinde pazarın 4-5 katına çıkacağı tahmin edilmektedir.
Hedeflenen Pazar payı ise, ilk etapta aylık yüzde 9’dur. Bu da yaklaşık 900 kişidir.
Zamanla daha geniş alanda hizmet verilmesi ve günlük çalışma saatlerinin uzun tutulması ile
aylık 3.000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.
Bunu bir tablo halinde göstermek gerekirse:
HEDEF PAZAR
ADET
İlk ve orta dereceli okullar (Yakın çevrede)
Askeri Birlik (Yakın çevrede)
Resmi Kurumlar (Diş Hastanesi, Esnaf Od. Birl., Kalk. Ajn. gibi)
Çevre esnaf ve halk
Üniversite öğrencileri (Kent merkezi tamamı)
2.000
8.000
1.000
5.000
40.000
* Kaynak: Okul yönetimleri, muhtarlık ve resmi kurumlar
3.2 Pazar Profili
Kent merkezinde yaklaşık 40.000 üniversite öğrencisi, 45.000 ilköğretim ve
ortaöğretim öğrencisi, 8.000 asker, her hafta yaklaşık 500 asker ziyaretçisi (Bu sayı yemin
töreni olduğunda yaklaşık 10 katına kadar çıkmaktadır), yakın çevrede 1.000 resmi kurum
personeli, yine yakın çevrede 50 adet esnaf ve çok sayıda konut bulunmaktadır. İnsanların en
temel ihtiyaçlarının başında yiyecek ve içecek gelmesinin yanında; son derece yoğun iş ve
eğitim hayatının yaşandığı günümüzde hızlı yiyecek türlerinin hatırı sayılır derecede tercih
edilir hale gelmiş olması dikkat çekmektedir. Hem zaman yönetimi açısından, hem de
doyurucu olması ve fiyat uygunluğu bakımından söz konusu yiyecekler avantaj olarak göze
çarpmaktadır. Ayrıca, bazı insanlar yiyeceklerini paket olarak kendi bulundukları yere
istemekte, bu da sulu yemeklere kıyasla kendi ayaklarına kadar hizmet gelmesi yönünde
tercih sebebi olmaktadır.
www.projeport.com
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
Kentte aynı sektörde faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunmakla birlikte, bunların
çoğu merkezi bölgede toplanmış durumdadır.
3.3 Rakip Analizi
Yakın çevrede aynı alanda faaliyet gösteren başka işetme bulunmamaktadır. Benzer
ürünleri satan en yakın yer yaklaşık 2 km mesafede bulunmaktadır. İlk etapta bölgesel hizmet
verileceğinden, benzer işi yapan rakip işletmelerin bulunmaması avantaj olarak
değerlendirilmektedir.
Kent merkezinde bulunan ve benzer işi yapan rakiplerin ulaştığı insan sayısı daha
fazladır. Ancak, kenar mahallelere servis hizmeti noktasında gerek zaman darlığı, gerekse
yoğun saatlerde personel eksikliği nedeniyle sıkıntı çektikleri unutulmamalıdır. Orta ve uzun
vadede kent merkezinde bir şube açılması durumunda, yoğun müşteri potansiyelinden de
faydalanma imkanı olacaktır.
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
İlk etapta aylık 900-1.000 kişiye hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin
başlamasından itibaren tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilerek kısa zamanda müşteri sayısı
arttırılacaktır. Satış yapılmaya başlanmasından itibaren 1 yıllık hedefleri tablo halinde
göstermek gerekirse (*);
Hizmetler
AYLAR (TL)
5
6
7
8
1
2
3
4
9
10
11
12
Tost Satışı
600
600
600
700
800
900
900
900
900
Çiğ Köfte Satışı
600
650
700
750
900
900
900
900
900
900
900
1.000
Tantuni Satışı
300
350
400
500
600
750
750
750
750
800
800
900
Tavuk Döner Satışı
600
700
800
900
Et Döner Satışı
300
350
350
450
Kızarmış Tavuk Satışı
900
900
Diğer (Gözleme vs)
500
500
1.000 1.100 1.200
1.000 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 1.400
500
600
600
600
650
700
700
750
1.000 1.200 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600
600
600
700
750
800
900
1.000 1.000 1.200 1.200
*Fiyatlar ortalama belirtilmiştir.
3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler
İnsanın en temel ihtiyaçlarının başında beslenme, dolayısıyla gıda geldiği kaçınılmaz
bir gerçektir. Günümüz dünyasında 7’den 70’e neredeyse herkes için zaman yönetimi son
derece önemli hale gelmiştir. Yoğun günler yaşadığımız bu devirde insanlar beslenme
ihtiyaçlarına karşılık uzun zaman ayırmaktansa, kısa sürede bu ihtiyaçlarını gidermek
istemektedirler. Tam da bu noktada, hızlı yiyecek dediğimiz fast food kültürü oldukça
yaygınlaşmıştır ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır.
www.projeport.com
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
Yapılacak işle ilgili Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler değerlendirmesi
aşağıdadır:
-
Güçlü Yönler:
Özellikle hem sabah, hem öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin çoğunun zaman
darlığı nedeniyle öğle arasında evlerine gitmeyi tercih etmediği ve öğünlerini bu tür
yiyeceklerle değerlendirdikleri bir gerçektir.
Yakın çevrede benzer işi yapan işletme yoktur.
İşletme, hizmet verdiği yer itibarıyla, birkaç okulun ve bazı resmi kurumların arasında
ve askeri birliğe geçiş güzergahında yer almaktadır.
Yakın çevrede kızarmış tavuk satan yer bulunmamaktadır.
-
Zayıf Yönler:
İşletme, insanların yoğun bulunduğu merkezi yerde değildir.
Orta ve uzun vadede hizmet ağını genişletme hedefinde zorlanılabilir.
Yardımcı personel bulununcaya kadar sıkıntı çekilebilir.
-
-
-
-
Fırsatlar:
İyi bir tanıtım yapılması halinde yakın çevredeki potansiyel değerlendirilebilir.
Askeri birlikte vatani görevini yapan askerler, özellikle hafta sonu izinlerinde
değerlendirilebilir.
Askerlerin ziyaretçileri ve yemin törenleri fırsata dönüştürülebilir.
Çevredeki esnaf ile diş hastanesi, Esnaf Odaları Birliği, Kalkınma Ajansı gibi resmi
kurumların personellerine servis yapılabilir.
Yakın mesafede bulunan sitelerde ve çok katlı binalarda kalan üniversite öğrencileri
değerlendirilebilir.
Çevredeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları ciddi potansiyel oluşturmaktadır.
Tehditler:
Potansiyeli fark eden girişimciler benzer işletmeler açabilir.
Okul önlerinde simit satan seyyar satıcılar, satış için tehdit içermektedir.
Özellikle yemin törenleri ve hafta sonu ziyaretleri ile izinlerde askeri birlik önünden
kent merkezine servis hizmeti sunan taksi ve toplu taşıma araçları potansiyel
müşterinin bir kısmını olumsuz etkilemektedir.
3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler
Hedeflenen satışlarla ilgili istenen seviyeye gelinemediği takdirde, tanıtıma özen
gösterilerek özellikle akşam saatlerinden gece yarısına kadar öğrencilerin evlerine servis
hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, ilimiz özellikle ev hanımlarının sıkça gezek
yaptıkları bir kent olduğundan, gezekler için ev yapımı pasta, börek ve benzer hamur ürünleri
siparişi alınması düşünülmektedir. Bunun yanında, fast food ya da çiğ köfte alanında marka
olmuş ve franchise olarak anlaşmalı satış yapan markalarla görüşülmesi öngörülmüştür.
Doğal afet gibi durumlar için ise, işletmenin sigorta yapılmasının uygun olacağı
kanaati oluşmuş, yapılan araştırmada bunun son derece uygun fiyata mal olduğu anlaşılmıştır.
www.projeport.com
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
Satılacak hizmetler ve ürünler aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır:
ÜRÜN / HİZMET
ÖZELLİK
AÇIKLAMA
Tost
Sucuklu, kaşarlı, karışık, Ayvalık
Talebe göre değerlendirilecek, soslu olarak
verilecektir.
Çiğ Köfte
Acılı, acısız
Dürüm veya kilo hesabı arasında servis
yapılacak ve satılacaktır.
Tantuni
Tavuk tantuni, et tantuni
Talebe göre dürüm ya da ekmek arası olarak
servis yapılacaktır.
Tavuk Döner
Tavuk eti
Talebe göre dürüm ya da ekmek arası olarak
servis yapılacaktır.
Et Döner
Kırmızı et
Talebe göre dürüm ya da ekmek arası olarak
servis yapılacaktır.
Kızarmış Tavuk
Makinasında dönerek kızaran
bütün tavuk
Günlük ortalama satışa göre sayısı ayarlanacak
Diğer (Gözleme vs)
Gözleme (Yaren, ketçaplı, sade,
patatesli vb) patates kızartması vs
Talebe göre ayarlanacaktır.
3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu
Satılacak ürünlerin fiyatları piyasa koşulları ve benzer işi yapan diğer işletmelerin
uyguladığı fiyatlar baz alınarak oluşturulmuştur. Ürün çeşitliliği bulunduğundan, bazı
ürünlerde yüzde 50’ye kadar kâr uygulanırken, bazı ürünlerde maliyetin üzerine yüzde 25 gibi
bir kâr eklenmiştir. Ortalama kâr yüzde 40 civarındadır. Ancak ilk etapta tanıtım amacıyla ve
müşteri kazanmak adına kâr ortalaması yüzde 30 ile 40 arasında tutulacaktır. Elbette haksız
bir rekabet ortamı oluşturup, sektördeki diğer işletmeleri zora sokacak bir anlayışın
oluşmamasına da dikkat edilecektir. Zamanla artan maliyetlerin üzerine, rahatsız edici
olmamak kaydıyla zam yapılması kaçınılmazdır.
3.9 Yer Seçimi
İşletmenin yer seçimi konusunda ekonomikliğinin yanı sıra çevredeki potansiyel ön
planda tutulmuştur. Binanın yeni olması, özellikle hijyen ve görsellik bakımından büyük
avantaj olarak kabul edilmektedir. İşletmenin yerinin, insan sirkülasyonunun çok olduğu bir
anayol üzerinde olması, ticari kaygıların azalması adına önemli bir unsur olarak
değerlendirilmektedir. İşletmenin yeri, Yenidoğan mahallesinde, kanal boyunda, okulların,
bazı resmi kurumların ve ilin en büyük askeri birliğindeki askerlerle burada görevli rütbeli
personel ve sivil memurların geçiş güzergahındadır. Diğer yandan, OSB ve diğer büyük
işletmelere giden işçilerin servisi bekleme noktasına çok yakındır.
3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları
İlk etapta tanıtım; broşür, magnet ve el ilanları bastırılarak, çevrede dağıtılması
sağlanacaktır. Resmi kurumlarda ve askeri birlikte görevli personele işletmenin varlığı
duyurulacak, yakın zamanda dışarıya servis hizmeti sunulacağı belirtilecektir. Ancak ilk
etapta öğrencilere ulaşılmaya çalışılacak ve çevredeki liselerle ilköğretim okulundaki
potansiyel değerlendirilecektir. İnternet ve yerel medya da müşteriye ulaşma adına önemlidir.
www.projeport.com
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı
En öncelikli tanıtım, bastırılacak broşür, magnet ve el ilanları vasıtasıyla yapılacaktır.
Bu tanıtım materyalleri, potansiyel müşteriler olan öğrenciler, askerler, askeri personeller ve
resmi kurum çalışanlarına ulaştırılacaktır. İşletmenin vitrini olan cephesine de verilen
hizmetlerle ilgili reklam yazıları yaptırmak diğer bir tanıtım alternatifi olacaktır. Ayrıca, son
dönemde internetin de özellikle öğrenciler arasında çok fazla kullanılması nedeniyle sosyal
medyadaki tanıtıma da ağırlık verilecektir. Bir facebook sayfası oluşturularak, işletmenin
verdiği hizmetlerle ilgili tanıtımlar sürekli paylaşılacaktır. Zaman zaman kampanyalar
yapılarak, müşterinin devamlılığı sağlanacaktır. Yine, radyo, TV ve gazeteler gibi medya
materyalleri de zaman zaman tanıtım/reklam amacıyla kullanılacaktır. Kısa vadeli tanıtım
süreci kabaca aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
TANITIM FAALİYET
TÜRÜ
AYLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Broşür/El ilanı dağıtımı
İşletmenin vitrini (Ön cephe camı)
Sosyal Medya (İnternet)
Kampanyalar
Radyo, TV, basılı medya reklamları
* Koyu alanlar tanıtımın yapılacağı ayları göstermektedir.
BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI
4.1 NACE Kodu:
5
6
1
0
1
8
OTURACAK YERİ OLAN FAST-FOOD SATIŞ YERLERİ TARAFINDAN
SAĞLANAN YEMEK HAZIRLAMA VE SUNUM FAALİYETLERİ
4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları
Önceden hazırlanması gereken hammaddenin hazır hale getirilmesi
(Tavuk ve et döner, çiğ köfte, gözleme için hamur, salata gibi)
Temiz bir ortam için gereken
hassasiyetin gösterilmesi.
Müşterinin güleryüzle karşılanması
ve siparişinin alınması
Siparişin en kısa sürede yerine
getirilmesi ve servis yapılması
Masaların ivedilikle toparlanması ve gelecek
müşteriler için hazır hale getirilmesi.
Tahsilat yapılması ve müşterinin
güleryüzle uğurlanması.
www.projeport.com
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
4.3 İş Akış Şeması
İşletmenin gereken erken saatte açılarak, hammadde hazırlıklarının yapılması. (Ekmek, pide
ve dürüm siparişlerinin verilmesi, tost için sucuk ve kaşar dilimleme, çiğ köfte hazırlığı,
döner makinesinin doldurularak ocağa takılması, tantuni için et ve diğer katkı maddelerinin
hazırlanması, piliç kızartma makinesinin doldurularak çalıştırılması.)
Müşterinin karşılanarak siparişin alınması ve
servisin yapılması da paketinin teslim edilmesi.
Masaların silinerek bir sonraki
müşteri için hazır hale getirilmesi.
Tahsilat yapılması. Uygun
materyallerle tanıtım. (Broşür vs)
Temizlik, işletmenin ertesi
güne hazır bırakılması.
4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar
İş planının ilgili kısımlarında da belirtildiği gibi, tanıtım faaliyetlerine önem
verilecektir. Hizmet ve ürün sunumu el ilanı, broşür, magnet gibi fiziki materyallerin yanı
sıra, sanal ortamda da (internet) gerçekleştirilecektir. Sunum teknikleri ve uygulanacak
standartlarlar ile spesifikasyonları maddeler halinde sıralamak gerekirse;
 Ürün ve hizmetler el ilanı, broşür, magnet ve sosyal medya yoluyla tanıtılacaktır.
 Zaman zaman kampanyalar düzenlenecek; örneğin tostla birlikte ayran 2,5 TL, tavuk
dönerle ayran 2,5 TL gibi duyuru ve tanıtımlarla müşterilerin işletmeye alıştırılması
sağlanacaktır.
 Ürünlerde kullanılan hammaddede kaliteli ve marka ürünlerin kullanıldığına dair
müşterinin görebileceği yerlere yazılar asılacaktır.
 Müşterilerin taleplerini karşılamak ve daha iyi hizmet verebilmek adına şikayet ve
öneriler değerlendirilecektir.
 Resmi kurumlar, çevre esnaf gibi dışarıya servis başladığında motorize ekibin gerekli
belgeleri ve uyması gereken kurallar konusunda (Motosikletli olursa ehliyet, kask
takması gibi) hassas davranılacaktır.
 Dışarıya servislerde, götürülen ürünün yanında magnet, kartvizit gibi tanıtım
materyalleri de verilerek, müşterinin işletmeye ulaşımı kolaylaştırılacaktır.
 Yapılan iş, “Oturacak Yeri Olan Fast-Food Satış Yerleri Tarafından Sağlanan Yemek
Hazırlama ve Sunum Faaliyetleri” olarak tanımlandığından ustalık belgesi
gerekmemektedir.
www.projeport.com
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
4.5 Hukuki Gereksinimler
İşletme kurulurken bir mali müşavir aracılığıyla gerekli kanuni prosedürler yerine
getirilmiştir. Buna; vergi dairesine yapılacak bildirim, ilgili meslek kuruluşuna kayıt, SGK’ya
bildirim, Fatura ve makbuz basım işleri de dahildir.
Bir tablo halinde göstermek gerekirse;
İzin / Ruhsat / Kayıt
İlgili Kurum
Yaklaşık
Süre (gün)
Vergi Dairesi’ne bildirim, Yoklama
Vergi Dairesi
İmza sirküleri vb.
Yetkili Meslek Odası
1/2
Fiş ve makbuz işleri
Yetkili Meslek Odası
2
İlgili odaya kayıt yaptırılması
Esnaf Odaları Birliği
2
Sosyal Güvenlik İşlemleri
SGK
2
1/2
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI
5.1 Organizasyon Şeması
Koordinatör
İşletme Sahibi
Eleman
Siparişlerin alınması, servis yapılması, temizlik işleri,
müşteriyle ilgilenme, gerektiğinde mutfak işleri
5.2 Görev ve Sorumluluklar
 Koordinatör, işletmedeki en yetkili mercidir. Gerektiğinde hesap sorma ve denetleme
hakkına sahiptir. Yapılan işlerle ilgili bilgi verilmesi zorunludur. Özellikle mutfak
işleri ve satılacak ürünlerin hazırlanması, tanıtımların yapılması gibi konularda yetki
sahibidir.
 Eleman, işletmeye gelen ya da telefon yoluyla sipariş veren müşterilere en kısa sürede
ve güler yüzle cevap vermenin yanında, işletmenin fiziki düzeniyle temizliği
konusunda görevlidir. Gelen siparişler konusunda gerekli işlemleri yapma,
konularında sorumludur. Kişisel temizliğine ve giyimine özen göstermeli, işletmenin
gelişmesi konusunda katılımcı bir yapıya sahip olmalıdır.
5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri
 Ofis Elemanı: En az lise mezunu, kendini geliştirmeye açık, ekip çalışmasına yatkın,
pozitif, güler yüzlü, telefonda iletişim becerisine sahip, yapılan işe hakim olabilecek,
tercihen A2 (Motosiklet) sınıfı ehliyeti olan ve kendi motosikletiyle çalışabilecek,
esnek çalışma saatlerine uygun, prensipli ve düzenli, dürüst, öğrenmeye açık biri
www.projeport.com
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
olmalıdır. İşinde iyi olması halinde yaşı önemli değildir, ancak genç olması tercih
sebebidir.
İlk etapta Mart 2014’ten itibaren 1 elemanla işe başlanması uygun görülmüştür. İşin
durumuna ve yoğunluğuna göre, ileriye doğru eleman sayısı çoğaltılabilir. Siparişlerin çok
olması ve işlerin yoğun olması durumunda özellikle müşteri memnuniyeti ve verimli çalışma
ortamı sağlanabilmesi adına giderine bakılmaksızın yeni elemanlarla çalışma konusunda
kısıtlama yapılmayacaktır.
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
Gider Türü
Miktarı (TL)
Maliye Harç Pulu (Vergi Dairesi)
109,00
Gazete İlan Bedeli (TESK)
85,00
Konfederasyon Payı (TESK)
4,04
Federasyon payı (Lokantacılar Federasyonu)
3,11
Evrak Bedeli (Esnaf Odaları Birliği)
20,37
Birlik Payı (Esnaf Odaları Birliği)
3,11
Birlik Kayıt Ücreti (Esnaf Odaları Birliği)
103,79
Oda Kayıt Ücreti (Lokantacılar Esnaf Odası)
100,58
Sicil Kayıt Evrak Bedeli (Esnaf Odaları Birliği)
100,00
Basılı Evrak Gelirleri (2 cilt fatura ve 1 cilt fiş. Lok. Odası)
Basılı Evrak Gelirleri ve Hizmet Gelirleri
14,50
205,00
İşletme Kaşesi (Matbaa)
23,60
Toplam
www.projeport.com
772,10
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
6.2 İşletme Giderleri
Sabit Gider Türü
1. Yıl
Aylık
Gider
2. Yıl
Aylık
Gider
1. Yıl
Toplam
3. Yıl
Aylık
Gider
2. Yıl
Toplam
3. Yıl
Toplam
Kira Gideri
250,00
3.000,00
275,00
3.300,00
300,00
3.600,00
BAĞ-KUR Primi
350,00
4.200,00
375,00
4.500,00
400,00
4.800,00
Personel Maaşı
840,00
10.080,00
900,00
10.800,00
950,00
11.400,00
SGK Prim
350,00
4.200,00
375,00
4.500,00
400,00
4.800,00
Telefon
50,00
600,00
60,00
720.00
75,00
900,00
Elektrik
125,00
1.500,00
150,00
1.800,00
175,00
2.100,00
Su
50,00
600,00
60,00
720.00
75,00
900,00
Temizlik
50,00
600,00
60,00
720.00
75,00
900,00
İnternet
50,00
600,00
60,00
720.00
75,00
900,00
Muhasebe
83,00
996,00
100,00
1.200,00
120,00
1.440,00
150,00
1.800,00
175,00
2.100,00
200,00
2.400,00
Toplam 2.348,00
28.176,00
2.590,00
31.080,00
2.845,00
34.140,00
Tanıtım / Reklam
* 3 yıllık tahmini olarak verilmiştir. Her yıl işletme giderlerinde tahmini artışlar gerçekleştirilmiştir.
6.3 Nakit Projeksiyonları
Ekte verildi
6.4 Üretim/Satış Hedefleri
Satılan Ürün
Ürün Birim
Satış Fiyatı
(TL)
Hedeflenen Aylık Satış*
Ciro (TL)
Kâr Oranı
Kâr (TL)
Yıllık Kâr (TL)
Tost
2,50
850,00
% 45
382,50
4.590,00
Çiğ Köfte Satışı
2,50
833,00
% 40
333,20
3.998,40
Tantuni Satışı
4,00
637,00
% 50
318,50
3.822,00
Tavuk Döner Satışı
2,50
1.075,00
% 50
537,50
6.450,00
Et Döner Satışı
3,50
545,00
% 35
190,75
2.289,00
Kızarmış Tavuk Satışı
7,00
1.333,00
% 40
533,20
6.398,40
Diğer (Gözleme vs)
2,00
812,00
% 50
406,00
4.872,00
2.701,65
32.419,80
Toplam
6.085,00
-
* 12 ayın ortalaması alınmıştır.
www.projeport.com
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
6.5 Kâra Geçiş Noktası
Ekte verilmiştir.
6.6 Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman
Ekte verilmiştir.
BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER
İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ:
Tahmini Bedel
Gider Türü
(Kdv Hariç-TL)
Gazete İlan Bedeli (TESK)
85,00
Konfederasyon Payı (TESK)
4,04
Federasyon payı (Lokantacılar Federasyonu)
3,11
Evrak Bedeli (Esnaf Odaları Birliği)
20,37
Birlik Payı (Esnaf Odaları Birliği)
3,11
Birlik Kayıt Ücreti (Esnaf Odaları Birliği)
103,79
Oda Kayıt Ücreti (Lokantacılar Esnaf Odası)
100,58
Sicil Kayıt Evrak Bedeli (Esnaf Odaları Birliği)
100,00
Basılı Evrak Gelirleri (2 cilt fatura ve 1 cilt fiş. Lok. Odası)
Basılı Evrak Gelirleri ve Hizmet Gelirleri
14,50
205,00
Toplam
www.projeport.com
639,50
15
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ:
Makine Teçhizatın Yaşı
Gider Türü
Tahmini Bedel
(Kdv Hariç TL)
Bilgisayar (LENOVO 59-405688 G580 Notebook Pentium 2,4
GHz-4 Gb-500Gb-15.6-Intel W8)
Yeni
860,16
LCD TV (Philips 32PFL3158H/12 – MX660P 3000 Ansi
Lümen, XGA 1024x768, 5000:1 3500-5000 saat, HDMI, USB)
Yeni
743,22
Güvenlik Kamera Sistemi (SET VAP 304, Akü dahil, DVRSPY SP-8904 4 Kanal, Samsung 320 Gb Sata 2)
Yeni
1.103,00
Masa (80 x 60 - 2 adet)
Yeni
170,00
Sandalye (8 adet)
Yeni
240,00
Büro Koltuğu
Yeni
98,50
Mikrodalga Fırın, Beko
Yeni
110,16
Çay Makinesi, Profilo CM 4100
Yeni
76,27
Teflon Tava (2 adet)
Yeni
10,00
Peçetelik (2 adet)
Yeni
10,00
Meyve bıçağı, 6’lı (1 paket)
Yeni
1,50
Yemek kaşığı ve çatalı (Mozok, 12’şer adet)
Yeni
15,00
Çay Bardağı (12 adet)
Yeni
6,00
Paslanmaz çay kaşığı (12 adet)
Yeni
3,00
Paslanmaz Çay tabağı (Vural, 12 adet)
Yeni
20,00
Melamin Tepsi (No 1)
Yeni
4,00
Melamin Tepsi (No 2)
Yeni
4,50
Ekmek bıçağı (No 24, 2 adet)
Yeni
22,00
Maşa (2 adet)
Yeni
4,00
Çelik Kepçe (No 3, 2 adet)
Yeni
20,00
Büyük kaşık (No 2)
Yeni
8,00
Kevgir (No 2)
Yeni
8,00
Çekpas
Yeni
4,00
Temizlik takımı
Yeni
10,00
Faraşlı Süpürge
Yeni
7,50
Kesim Tahtası (2 adet)
Yeni
10,00
Un kovası (50 lt)
Yeni
8,00
Basmalı çöp kovası (No 3)
Yeni
10,00
Küçük paslanmaz tuzluk (2 adet)
Yeni
4,00
Küçük paslanmaz biberlik (2 adet)
Yeni
4,00
Küçük paslanmaz kürdanlık (2 adet)
Yeni
4,00
www.projeport.com
16
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖRNEK İŞ PLANI
www.projeport.com
Küçük Garden Kavanoz (2 adet)
Yeni
3,00
Saklama kabı (13 lt Multibox, 2 adet)
Yeni
16,00
Derin Dondurucu (Uğur SSL 310 A++)
Yeni
895,00
Bombe camlı tavuk vitrini
Yeni
3.600,00
Fritöz, 5 Lt Büyük boy, Turhan Çelik
Yeni
405,95
Döner Kesme Makinesi, Elektrikli
Yeni
351,87
Döner Ocağı, Karaca, Doğalgazlı, Üstten motorlu, CE Belgeli, 3
Radyanlı
Yeni
614,41
Gıda Dilimleme Makinesi, Lavion HBS 220
Yeni
566,70
Çorbalık, Alveo 9 Lt
Yeni
241,93
Piliç Çevirme Makinesi, MEPSO, 3 Şişli 15’lik, CE Belgeli,
Lav taşlı
Yeni
1663,22
Tost Makinesi, Karaca 20 Dilim, x50 cm pleyt ızgara
Yeni
350,84
Toplam
12.307,73
* 5 Adet malzeme proforma fatura olarak belirtilmiş, diğer tüm malzemeler satın alınarak
faturaları ve dekontları ekte sunulmuştur.
İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ:
Tahmini Tutar
Gider Türü
Personel Maaşı (12 Aylık)
(Kdv Hariç TL)
10.080,00
Telefon (12 Aylık)
600,00
Kira (12 Aylık)
3.000,00
Elektrik (12 Aylık)
1.500,00
İnternet (12 Aylık)
600,00
Su (12 Aylık)
600,00
Muhasebe (12 Aylık)
996,00
Toplam
16.380,00
SABİT YATIRIM DESTEĞİ (Geri Ödemeli Destek) :
GİDER TÜRÜ
MAKİNE/TEÇHİZATIN
YAŞI
TAHMİNİ BEDEL (TL.-KDV
HARİÇ)
www.projeport.com
17
Download

İŞ FİKRİ: - ProjePort