26.02.2013
9:00 - 16:00
Hotel Doubletree by Hilton,
Hlavná 1, Košice
Prezentácie spoločností
10.00
“Ako si napísať CV a ako sa pripraviť
na pracovný pohovor.”
10.30
“Accenture,
dobrá voľba pre každého.”
11.00
“Letná stáž 2013”
11.30
“Are you a future IBMer?”
12.00
Bigger challenges. More opportunities.
Greater rewards.
13.00
“Vstúp s nami do sveta IT!“
13.30
14.00
“Put your skills to better use.”
“Prevodovka PowerShift – technológia
budúcnosti z Košíc / PowerShift
transmission - technology of the
future from Košice”
“VIE program - working opportunities
for young graduates”
OBSAH
LEVEL 3
• Accenture
• Faurecia Slovakia
• GETRAG FORD Transmissions
• IBM International Services Centre
• Lear Corporation Seating Slovakia
• T-Systems Slovakia
• U. S. Steel Košice
LEVEL2
• Dell
• Howe Slovensko
• Ness KDC
• Whirlpool Slovakia
LEVEL1
• Amazon/Slovakia
• DELOITTE
• Embraco Slovakia
• GRAFTON RECRUITMENT
• Lugera&Makler
• Metlife Amslico poisťovňa
• PricewaterhouseCoopers
• Slovak-American Foundation
• Tatravagónka a.s. Poprad
• Valeo Slovakia
• Východoslovenská energetika
Sprievodný List - Vzor
Sample Cover Letter
Životopis - Vzor
Sample Resume
ORGANIZAČNÝ TÍM
Dominika BIZÍKOVÁ, Events and Marketing Manager
Rastislav PUCHALA, Director of Košice Office
Anna MICHALKOVÁ, Director of Policy and Government Affairs
Patrik TOMEŠ, Graphic Design
Jake SLEGERS, Executive Director of AmCham Slovakia
AMCHAM SLOVAKIA
Americká obchodná komora
v Slovenskej republike bola založená
v roku 1993 v Bratislave, hlavnom
meste Slovenskej republiky.
V súčasnosti je jednou z najväčších
a najaktívnejších zahraničných
obchodných komôr pôsobiacich
na Slovensku. Naša členská základňa
pozostávajúca z približne 300 firiem
nám umožnila stať sa rešpektovaným
partnerom vlády SR a mnohých
ďalších politických a podnikateľských
subjektov.
Naši členovia patria medzi
najdôležitelších hráčov na slovenskej
hospodárskej scéne. Ak vezmeme
do úvahy širokú sieť dodávateľov
a obchodných partnerov, ktorí majú
úžitok z podnikateľskej činnosti členov
AmCham, náš pozitívny ekonomický
dopad na Slovensku sa neustále
zvyšuje.
Členovia Americkej obchodnej komory
predstavujú významnú hybnú silu
ekonomiky. S ich štedrou podporou
sa činnosť AmCham na Slovensku
podstatne zintenzívnila. Každý rok
organizujeme viac než 100 rôznych
podujatí, ktoré nám umožňujú
zohrávať omnoho aktívnejšiu úlohu
v rámci politického, legislatívneho
a hospodárskeho života na Slovensku.
Dôkazom je aj otvorenie pobočky
AmCham v druhom najväčšom meste
na Slovensku, v Košiciach.
American Chamber of Commerce
in the Slovak Republic
Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo námestie 2
811 06 Bratislava, Slovakia
Tel.: (421-2) 5464 0534
Fax: (421-2) 5464 0535
E-mail: [email protected]
Web: www.amcham.sk
Accenture
Predmet podnikania
Poradenstvo, IT, Outsourcing
Profil spoločnosti
Radíme najväčším firmám na svete, ako majú lepšie fungovať. Pomáhame im stanoviť stratégiu, nastaviť firemné procesy,
využívať moderné technológie a riadiť ľudí. Značka Accenture má podľa odborných rebríčkov vyššiu hodnotu než
napríklad Adidas, Allianz, Panasonic, Ferrari, Sony či Porsche.
Kontakt
PONÚKAME
POŽADUJEME
[email protected]
accenture.sk
Facebook - Accenture na Slovensku
• Zaujímavú a rozmanitú prácu pre veľkých firemných klientov, ktorí hľadajú
riešenia svojich podnikateľských výziev
• Vynikajúcich kolegov a skvelé medziľudské vzťahy
• Atraktívne ohodnotenie a štedrý balíček benefitov
• Širokú paletu tréningov a školení, ktoré sú považované za jedny z najlepších na svete
• Príležitosť nadobudnúť rozmanité a vysoko cenené skúsenosti. Flexibilné
formy organizácie práce
Hľadáme nových kolegov od jednej z našich 3 divízií:
1. Špičkových čerstvých absolventov univerzít do našej divízie Consulting
2. Do divízie Technology Solutions juniorných a seniorných ITčkárov (najmä
technológie ako Java, .NET, SharePoint, Siebel či SAP)
3. A do dívízie pre outsourcing podnikových procesov (BPO) ľudí, ktorí ovládajú
kombináciu angličtiny a ešte nejakého európskeho jazyka ako napríklad
nemčina, francúzština, holandčina, španielčina, taliančina a podobne.
Najlepšie bude, ak nám pošleš CV a my ti poradíme, čo môžeš u nás robiť.
Faurecia Slovakia s.r.o.
Predmet podnikania
Vývoj a výroba komponentov v oblasti
automobilového priemyslu.
Profil spoločnosti
Spoločnosť Faurecia je jedným z vedúcich
dodávateľov automobilových komponentov,
dodávajúca komponenty v štyroch kľúčových obchodných skupinách: automobilové sedačky, technológie kontroly emisií,
interiéry automobilov a exteriéry automobilov.
www.faurecia.com
Kontakt
[email protected]
PONÚKAME
Ponúkané pozície Ponúkame pozície hlavne v oblasti výroby, logistiky, manažmentu kvality,
finančného servisu a administratívy.
Možnosť profesionálneho rastu Spoločnosť Faurecia zamestnáva 84 000 zamestnancov v 33 krajinách sveta v
270 výrobných závodoch a v 40 vývojových centrách. Možnosti profesionálneho
rastu na Slovensku aj v rámci skupiny sú široké.
Ponuky počas štúdia Pre študentov ponúkame brigádnické pozície vo výrobe a v administratíve a
možnosť spolupráce pri vypracovaní diplomových prác.
Iné výhody Ponúkame zázemie stabilnej medzinárodnej spoločnosti, možnosti kariérneho
rastu v rámci skupiny, semestrálne bonusy a nadštandardné nefinančné benefity.
V oblasti ďalšieho vzdelávania poskytujeme školenia pod záštitou Faurecia
University, Faurecia Engineering Academy, jazykové vzdelávanie a ďalšie
odborné vzdelávanie.
POŽADUJEME
Vzdelanie • študijné odbory technického smeru zamerané na strojníctvo, priemyselné
inžinierstvo, výrobné technológie a kvalitu výroby
• študijné odbory ekonomického a humanitného zamerania (financie,
účtovníctvo, personalistika)
Jazykové znalosti Na väčšinu obsadzovaných pozícií je nevyhnutná aktívnu znalosť minimálne
anglického jazyka.
Iné požiadavky Od úspešných kandidátov vyžadujeme vysoké pracovné nasadenie, adekvátne
vzdelanie a chuť neustále sa zlepšovať.
faurecia backstage
AUTOMOTIVE. BEHIND THE SCENES.
Leader in
4 key activities
GETRAG FORD Transmissions
Predmet podnikania
Strojárenska výroba v oblasti automobilového
priemyslu.
Profil spoločnosti
GETRAG FORD Transmissions je členom skupiny GETRAG, ktorá je celosvetovým vedúcim nezávislým dodávateľom
prevodoviek pre osobné automobily a súvisiacich komponentov s 12,500 zamestnancami pracujúcimi v 23 lokalitách. Sme
zastúpení 12 samostatnými spoločnosťami na trhoch po celom svete vrátane Európy, Severnej Ameriky a Ázie
Kontakt
Zuzana Richterová
E-mail: [email protected]
PONÚKAME
Ponúkané pozície Procesný inžnier pre výrobu/montáž/balenie
Možnosť profesionálneho rastu Práca v stabilnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti pôsobiacej v oblasti
automobilového priemyslu. Možnosť sa rozvíjať a aktívne prispieť k tvorbe
nových technológií na Slovensku. Súčasťou ponúkanej pracovnej pozície sú aj
ďalšie benefity a individuálny tréningový program, ako aj perspektíva kariérneho
rastu.
Možnosť absolvovania odborných stáží a diplomových prác, ponuka pomocných
prác v administratíve.
Iné výhody Ďalšie finančné výhody, výnimočné pracovné prostredie a nové technológie,
zázemie nadnárodnej spoločnosti.
POŽADUJEME
Vzdelanie Úplné vysokoškolské vzdelanie technického smeru alebo podobného zamerania
vrátane dostatočných pracovných skúseností v tejto oblasti.
Jazykové znalosti Znalosť anglického jazyka, znalosť nemeckého jazyka výhodou.
Iné požiadavky Základné vedomosti o analytických technikách.
Vedomosti o systémoch manažmentu kvality (TS 16949, SPC, FMEA, ISO14001).
Skúsenosti s CAD, ProEngineer.
P R E V O D O VK Y S Ú N A Š O U V Á Š R O U
Procesný inžinier pre výrobu/montáž/balenie
Popis práce
x
Spracovanie a riešenie výrobných problémov (kvalita, objem, náklady).
x
Vyvíjanie procesných a výrobných kontrolných plánov, procesných skíc, procesnej dokumentácie a pracovných inštrukcií na zabezpeþenie stabilného a bezpeþného výrobného
procesu.
x
Tréning a podpora výrobného personálu.
x
Vývoj prehĐadov náhradných dielov a preventívnych plánov údržby.
x
UplatĖovanie postupov pre kontinuálne zlepšovanie.
x
Plánovanie, vývoj, vyhĐadávanie zdrojov, uvádzanie strojov a zariadení na výrobu ozubených kolies a hriadeĐov do prevádzky.
Požiadavky na
x
Vykonávanie auditu výrobku vo výrobnej oblasti.
x
Úplné vysokoškolské vzdelanie technického smeru alebo podobného zamerania vrátane
zamestnanca
Kontakt
dostatoþných pracovných skúseností v tejto oblasti.
x
Anglický jazyk, nemecký jazyk – výhodou.
x
Základné vedomosti o analytických technikách.
x
Vedomosti o systémoch manažmentu kvality (TS 16949, SPC, FMEA, ISO14001).
x
Skúsenosti s CAD, ProEngineer.
V prípade vášho záujmu posielajte svoje životopisy na:
e-mail: [email protected]
alebo na adresu: GETRAG FORD Transmissions s.r.o
Perínska cesta 282
044 58 Kechnec
IBM International Services Centre s.r.o.
Area of Business
IT Services & Consultancy
Company Profile
IBM is one of the world leaders in IT Services and
Consultancy, working with clients across the globe
in all industries. There are two legal IBM entities in Slovakia: IBM Slovakia and IBM International Services Centre (IBM ISC).
Through our different divisions we impact almost every part of a client’s business.
Contact Information
IBM International Services Centre s.r.o.
Apollo II, Mlynske Nivy 49
821 09 Bratislava
phone: +421 2 4954 1111
web: www.ibm.sk
OUR OFFER
Positions available • Finance
• IT
• Customer Fulfillment
• Sales & Operations
• Web development
Opportunities for professional Everything in IBM is to help you develop a long and successful career:
growth customised training and development; the power and flexibility to design your
workday; and a variety of opportunities across IBM to help you learn new skills,
take on new challenges and put your own passions to good use.
Offers for students Internship program & Part-time work for students
Other advantages These are just some of the reasons you should consider joining IBM: competitive
OUR REQUIREMENTS
compensation package, world class training, career opportunities, global reach,
day-to-day communication in English, world class technology & tools and a
diverse, supportive work environment, opportunities for professional growth.
Education Economic or IT/technical degree
Languages Fluent English (spoken/written); other languages are considered as advantage
Other requirements The people who are most successful at IBM share a distinct set of characteristics.
These begin with energy and creativity, along with a clear focus on delivering
exceptional customer service. We’ve defined and refined these to set out our
foundational competencies, which complement our values and identify the
skills you’ll need to succeed. If you’d like to work with us, this is the best place
to begin: by identifying how you’ve already used these skills and the examples
you’ll use to demonstrate them, in an interview.
Is this the opportunity you’ve
been looking for?
Is it time to take the next step?
Are you ready to build your career,
not just your CV?
Are you ready for IBM?
Join us.
ibm.com/start/sk
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Predmet podnikania
výroba a skladanie sedadiel a iných interiérových
súčiastok do automobilov
Profil spoločnosti
Lear Corporation je spoločnosťou, ktorá vyrába produkty vysokej kvality. Spoločnosť Lear Corporation je dodávateľom
automobilových sedacích systémov a elektronických systémov. Hlavné sídlo spoločnosti je v Southfielde (Michigan, USA). V
rámci celého sveta má 207 prevádzok v 35 krajinách a zamestnáva približne 98 000 zamestnancov.
Kontakt
[email protected]
www.lear.com
+42151 2331 131
PONÚKAME
Ponúkané pozície • Industriálny inžinier,
• Vedúci zváracieho laboratória
• Produktový inžinier
• Plánovač materiálu a výroby
• Zásobovač výrobnej linky
Možnosť profesionálneho rastu Áno
• Vedúci merného strediska
• Supervízor
• CAD dizajnér
• Inžinier kvality
• Lisiar
Ponuky počas štúdia Áno
Iné výhody • Práca v dynamickom prostredí
• Možnosť kariérneho rastu
• Práca pre medzinárodnú spoločnosť
POŽADUJEME
Vzdelanie • Stredoškolské s výučným listom
• Stredoškolské s maturitou
• Vysokoškolské I., II. alebo III. Stupeň
Jazykové znalosti • AJ – mierne pokročilý, pokročilý
• NJ – výhodou, nie podmienkou
Iné požiadavky Lear hľadá energických, nadšených a talentovaných jednotlivcov, ktorí budú
súčasťou nášho globálneho pracovného tímu. Ak túžite po dynamickej práci,
kariérnom raste, potom máme pre Vás prácu, ktorú hľadáte.
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Area of Business
Production and folding seats and other interior
parts for cars
Company Profile
The Lear Corporation is a Fortune 500 company with world-class products designed, engineered and manufactured by a
diverse team of talented employees. Lear maintains 200 locations in 35 different countries around the globe and employs
approximately 93,000 employees.
Contact Information
[email protected]
+42151 2331 131
OUR OFFER
Positions available • Industrial Engineer
• Weld Laboratory Supervisor
• Product Engineer
• Production and Material Planner
• Line Feeder
Opportunities for professional
Yes
growth
• Measuring Supervisor
• Supervisor
• CAD Designer
• Quality Engineer
• Press Operator
Offers for students Yes
Other advantages • Dynamic work
• Opportunity for career growth
• Work for an international company
OUR REQUIREMENTS
Education • High School
• University Degree
Languages • English - intermediate
• German - a benefit, not a condition
Other requirements Lear is looking for energetic, enthusiastic and talented individuals to join
our global workforce. If you crave challenging work, ongoing opportunity for
growth, and rewards that make it all worthwhile, we have the job you’ re looking
for.
T-Systems Slovakia s.r.o.
Area of Business
Information and communication
technology services
Company Profile
T-Systems Slovakia shapes the networked future
of business and society and creates value for
customers, employees and investors thanks to innovative ICT solutions. Our objective is to build a true partnership around
customers’ specific needs. With this kind of partnership in place, we can effectively put our technologies and experience to
work for you. T-Systems Slovakia is a partner companies can depend on.
Contact Information
OUR OFFER
T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlová 13
040 01 Košice
www.t-systems.sk
E-mail: [email protected]
Tel.: 055/ 785 35 66
T-Systems Slovakia nowadays offers 31 positions. For detail information please
visit www.t-systems.sk/career. If you are interested, please apply through our
Job career site.
Become a part of our team! Get to know T-Systems Slovakia as an excellent
employer. We offer you a possibility to become a member of one of the biggest
ICT companies on the Slovak market. In T-Systems Slovakia you have the chance
to put your theoretical knowledge into practice and gain practical experience.
We offer you an unique chance to join our projects, fit in our teams and become
one of its members for some period.
We believe that working with young people is an enriching and motivating task,
requiring us to demonstrate flexibility and tolerance. Therefore we offer not just
part-time jobs but also internships for students.
In T-Systems Slovakia you will get a possibility to work by using the newest
technologies, to work in dynamic and young group of people with a chance for
professional and career growth.
OUR REQUIREMENTS
T-Systems Slovakia demands mainly a good knowledge of English language from
its job applicants. German language is welcome. Personality predispositions
for carrying out daily work are also necessary as is willingness to work in a
team and learning to work with new technologies. A reasonable amount of
self-confidence and desire for further development is also welcome among the
employees.
T-Systems Slovakia makes a contact with a job applicant in case their CV
manages to raise interest. A candidate is then invited for an interview where his
knowledge of mainly English and German language is tested. After the first part
of the interview is over, the candidate is asked technical questions related to the
job on the given position.
76<67(066/29$.,$
■ 'FpUVNDVSRORĆQRVķ76\VWHPV,QWHUQDWLRQDO*PE+
■ 0HG]LQiURGQÛSRVN\WRYDWHĝVOXŅLHEYREODVWLLQIRUPDĆQRNRPXQLNDĆQÛFKWHFKQROyJLt,.7
■ -HGHQ]QDMYlĆÆtFK]DPHVWQiYDWHĝRYY.RÆLFNRPUHJLyQHYLDFDNR]DPHVWQDQFRY
3UDFXMWHVQDMOHSÆtPLY,.7=PHĥWHVYRMXEXG~FQRVķDSULGDMWHVDNQiP=tVNDWH
■ 0RŅQRVķSUDFRYDķVQDMQRYÆtPLWHFKQROyJLDPL
■ 3UiFXYPODGRPDG\QDPLFNRPNROHNWtYH
■ 0HG]LQiURGQpVN~VHQRVWLDPRŅQRVķNDULpUQHKRUDVWX
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Area of Business
Production and sales: steel, pig iron, coke
Company Profile
U. S. Steel Košice is one of the largest producers
of flat rolled steel products in Central Europe. It
supplies a comprehensive product mix: hot and cold rolled coils, plates and strips, hot-dip galvanized sheets, coated, tinned
and electrical sheets, spiral welded pipes and panel heating radiators.
Contact Information
OUR OFFER
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,
Slovak Republic
www.usske.sk
http://www.usske.sk/students/inter-e.htm
Summer Internship Program: opportunity for university students to get
acquainted with operational and leadership activities, to gather new knowledge
and skills beyond the university curriculum.
Graduation Thesis: list of possible graduation theses is available at the
beginning of each academic year on our web site.
OUR REQUIREMENTS
Education Candidates must be a full-time university student in their 4th grade pursuing
a Master’s Degree in Mechanical Engineering, Electro Engineering, Metallurgy,
Logistics, Information Technology, Economics or other technical areas in line
with core company activities.
Languages Excellent spoken and written English.
Other requirements High working engagement and responsibility at work, performance according to
the Code of Business Ethics, flexibility, communication and teamwork skills and
computer skills.
Summer Internship
... two months spent at U. S. Steel Košice
gives you more than two months holidays.....
www.usske.sk
Dell, s.r.o.
Predmet podnikania
Informačné technológie
Profil spoločnosti
Dell s.r.o. ako Európske Obchodné centrum poskytuje širokú paletu služieb pre Európu, stredný východ a Afriku najmä
v oblastiach financií, IT, marketingu a starostlivosti o zákazníka.
Kontakt
Dell s.r.o. , Fazuľová 7, 811 07 Bratislava
Mobil: +421 905 55 66 55
E-mail: [email protected]
http://jobs.dell.com/
www.dell.com/careers
PONÚKAME
Ponúkané pozície Finance, technický/zákaznícky servis, predaj, marketing a mnohé iné
Hovoríš po anglicky? Nemecky? Alebo jedným z nordických či južanských
jazykov? Chceš pracovať pre medzinárodnú spoločnosť s dobrým menom na
trhu? Veľa sa naučiť a zodpovedne aplikovať svoje nápady do praxe? Si tímový
hráč? Poď k nám a spoločne naštartujeme Tvoju kariéru!
Študuješ financie a hovoríš po anglicky? Máme pre Teba Finance Internship na
našom finančnom oddelení a Finance Graduate Program.
Príď sa porozprávať s našimi recruitermi priamo na AmCham jobfair alebo pošli
svoj životopis na adresu [email protected] Tešíme sa na Teba!
U nás máš možnosť absolvovať množstvo online aj face to face tréningov
zameraných na soft skills ako aj špecifické odborné témy priamo z Tvojho
biznisu. Navyše Dell Ti zabezpečí jazykové kurzy podľa Tvojho výberu!
POŽADUJEME
Vzdelanie Stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. a II. stupňa v oblasti financií,
informačných technológií, marketingu alebo cudzích jazykov
Iné požiadavky Hľadáme budúcich kolegov, ktorí ovládajú cudzí jazyk (anglický, nemecký,
severské či iné európske jazyky) a chcú rozvíjať svoju kariéru v multi
kultúrnom a dynamickom prostredí, majú záujem pracovať v oblasti financií,
IT, marketingu, predaja, chcú využívať svoje jazykové schopnosti v biznis
komunikácii so zákazníkmi a záleží im na výsledkoch ich práce a profesionálnom
rozvoji.
Howe Slovensko s.r.o.
Predmet podnikania
Výroba kožených materiálov pre ich použitie v
automobilovom priemysle
Profil spoločnosti
Howe Slovensko je dcérska spoločnosť austrálske firmy. Európska centrála je práve v Košiciach. Spoločnosť má okolo 40
odberateľov v rámci Európy, ktorí odoberajú postrihanú kožu na výrobu poťahov a iných kožených komponentov do aut.
Kontakt
[email protected]
055/7979039
PONÚKAME
Ponúkané pozície Operátor výroby pre automobilový priemysel
Možnosť profesionálneho rastu áno
Ponuky počas štúdia nie
Iné výhody Na Slovensku pôsobí od roku 2005. Na slovenskom trhu patrí naša spoločnosť
medzi stredne veľkých zamestnávateľov. Ponúkame možnosť pracovať v
nadnárodnej spoločnosti. Spoločnosť Howe Slovensko ponúka všetkým svojim
zamestnancom motivačný program.
POŽADUJEME
Vzdelanie stredoškolské
Jazykové znalosti nevyžadujeme
Iné požiadavky Možnosť pracovať v trojzmennej prevádzke.
Správny farbocit.
Schopnosť práce v stoji.
Práca v Košiciach, úspech vo svete!
O NESS KDC
Zákazníkom prinášame profesionálne
riešenia a výraznú pridanú hodnotu
Ness Development Center Košice (Ness KDC, s.r.o.), otvorené
Y SRORYLFL URND MH SUYRX ~VSHäQRX VDPRVWDWQRX ]iNODGĐRX
FHORHXUySVNHM VWUDWpJLH 1HVV Y REODVWL VRIWYpURYpKR LQæLQLHUVWYD
9íVNXPQp D YíYRMRYp FHQWUXP Y .RäLFLDFK MH V~ĀDVĜRX JOREiOQHM
GHOLYHU\ RUJDQL]iFLH 1HVV 7HFKQRORJLHV NWRUi YĂDND ~VSHäQpPX
modelu SPL (Software Product Lab) patrí celosvetovo k lídrom v tejto
oblasti.
NESS KDC dosahuje strategické ciele v celosvetovom meradle
SURVWUHGQtFWYRPNRPELQiFLHVOXæLHENWRUpSRVN\WXMH6~WRQDSUtNODG
QiYUK\DYíYRMULHäHQtWHVWRYDQLHSURGXNWRY]DEH]SHĀHQLHDXGUæDQLH
ich kvality, implementácia nových riešení, technická podpora rozsiahlych
DSOLNiFLtSURMHNWRYíPDQDæPHQWDPQRKRĂDOätFK
'OKRURĀQp SURIHVLRQiOQH VN~VHQRVWL NQRZ²KRZ QDGĀDVRYp WHFKQLFNp
SUHYHGHQLD Y REODVWL ,7 PQRæVWYR UHDOL]RYDQíFK SURMHNWRY ]DUDĂXM~
1(66 .'& VUR PHG]L QDMVN~VHQHMäLH VSRORĀQRVWL Y RGERUH D V~ SUH
NOLHQWRY ]iUXNRX ~VSHäQHM UHDOL]iFLH QDYUKQXWíFK ULHäHQt QD äSLĀNRYHM
technologickej úrovni. Navyše, prinášajú NESS KDC a jeho zákazníkom
YíUD]Q~ SULGDQ~ KRGQRWX NWRUi MHGQR]QDĀQH ]Y\äXMH DM LFK VDPRWQ~
NRQNXUHQFLHVFKRSQRVĜQDPHG]LQiURGQRPWUKX
Ing. Marek ANTAL
*HQHUiOQ\ULDGLWHČ
NESS KDC, s.r.o.
Práca v Košiciach, úspech vo svete!
9V~ĀDVQRVWLYíYRMRYpFHQWUXPY.RäLFLDFK]DPHVWQiYDWDNPHUY\VRNRNYDOLÀNRYDQíFKRGERUQtNRY]REODVWL
LQIRUPDĀQíFK WHFKQROyJLt NWRUt ]tVNDOL SUtOHæLWRVĜ SUDFRYDĜ QD SURMHNWRFK SUH UHQRPRYDQíFK ]DKUDQLĀQíFK
zákazníkov bez nutnosti realokácie mimo SR.
=iNODGQíPSUHGSRNODGRP~VSHFKXNDæGHMVSRORĀQRVWLV~NYDOLÀNRYDQtDPRWLYRYDQt]DPHVWQDQFL3ULRULWRX1(66
.'&MHLFKVSRNRMQRVĜDĂDOätUDVW9REODVWLQiERUXY\KČDGiYDWDOHQW\DSRQ~ND]DXMtPDY~DNUHDWtYQXSUiFX
YUHJLyQHYíFKRGQpKR6ORYHQVNDNDULpUQ\UDVWĀLDWUDNWtYQ\V\VWpPEHQHÀWRY8SODWQHQLHWXQiMGXQDMPlVN~VHQt
SURJUDPiWRULWHVWHULVRIWYpUXLPSOHPHQWiWRULNRQ]XOWDQWLĀLäSHFLDOLVWL]iND]QtFNHMSRGSRU\
6SRORĀQRVĜ YäDN SRVN\WXMH SULHVWRU DM äLNRYQíP DEVROYHQWRP EH] SUDFRYQíFK VN~VHQRVWt 3URVWUHGQtFWYRP
YODVWQpKRHGXNDĀQpKRFHQWUD]GRNRQDČXMHDUR]äLUXMHLFK]QDORVWLQDGREXGQXWpSRĀDVäW~GLD3UH1(66.'&MH
URYQDNRG{OHæLWiVWDURVWOLYRVĜRH[LVWXM~FLFK]DPHVWQDQFRYDLFKVSRNRMQRVĜ9HČNíG{UD]NODGLHQDSRGSRUXLFK
SURIHVLRQiOQHKR UR]YRMD ]GRNRQDČRYDQLH RGERUQíFK ]QDORVWt NRQWDNW V QDMPRGHUQHMätPL WHFKQROyJLDPL SUiFX
QD QiURĀQíFK D ]RGSRYHGQíFK ~ORKiFK %HQHÀWRP D ]iURYHĐ QHY\KQXWQRVĜRX V~ äNROHQLD D WUpQLQJ\ ² QLHOHQ
WHFKQLFNp DOH DM VRIWVNLOORYp ² ]DPHUDQp QD NRPXQLNiFLX ]YOiGDQLH NRQÁLNWQíFK VLWXiFLt D SRG9HČNí G{UD] VD
NODGLHQDMD]\NRY~YíXĀEX
6SRORĀQRVĜRUJDQL]XMHPLPRSUDFRYQpDNWLYLW\NGH]DSiMDDMURGLQQíFKSUtVOXäQtNRY²]DXMtPDYíPNRQFHSWRPMH
äN{ONDSUHGHWL]DPHVWQDQFRYYSULHVWRURFKVSRORĀQRVWLSRĀDVOHWQíFKSUi]GQLQ3RVN\WRYDQpV~GQLGRYROHQN\
QDGUiPHF]iNRQQpKRQiURNXĀLPRæQRVĜSUDFRYDĜ]GRPX
Whirlpool Slovakia
Predmet podnikania
výroba domácich spotrebičov
Profil spoločnosti
Whirlpool Slovakia je najväčším závodom na výrobu práčok spoločnosti Whirlpool EMEA (Europe, Middle East & Africa),
ktorá je súčasťou Whirlpool Corporation – najväčšieho výrobcu domácich spotrebičov na svete. Whirlpool Slovakia, závod
Poprad vyrába zhora a spredu plnené práčky. Má viac ako 1000 zamestnancov.
Kontakt
Mgr. Alena Kleinová
052/ 7123 515
alena [email protected]
PONÚKAME
Ponúkané pozície Pracovné uplatnenie v oblastiach:
• manažment a riadenie priemyselnej prevádzky (výroby), logistika, inžinierstvo
kvality, priemyselné inžinierstvo, špecializovaná konštrukcia a dizajn produktu
Možnosť profesionálneho rastu Široký priestor pre profesijné uplatnenie, odborný a kariérny rast v nadnárodnej
spoločnosti, práca na medzinárodných projektoch, v medzinárodných tímoch,
školenia a zahraničné stáže.
Ponuky počas štúdia • Možnosť odborných stáží v spoločnosti
• Možnosť tvorby semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác
• Možnosť brigádnickej práce počas i mimo letných prázdnin
Iné výhody Zaujímavé finančné ohodnotenie, bohatý sociálny a benefitný program.
POŽADUJEME
Vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie podľa typu ponúkanej pozície.
Jazykové znalosti • Aktívna znalosť anglického jazyka
• Vítaná znalosť ďalšieho svetového jazyka
Iné požiadavky • Vysoké pracovné nasadenie
• Ochota pracovať na vlastnom profesnom rozvoji
• Schopnosť efektívnej práce v tíme
• Proaktívne správanie
• Znalosť práce s PC
Amazon/Slovakia/s.r.o.
Area of Business
E-RETAIL
Company profile
Amazon began in 1995 in a garage in Seattle. And
now we are the largest e-retailer on Earth. We’ve
revolutionized the online shopping experience in just 18 years of existence. And it’s still day one. Amazon strives to be
Earth’s most customer-centric company where people can find and discover virtually anything they want to buy .online. By
giving customers more of what theynt - low prices, vast selection, and convenience - Amazon continues to grow and evolve
as a world-class e-commerce platform. Amazon’s evolution from a Web site to an e-commerce partner to a development
platform is driven by the spirit of innovation that is part of the company’s DNA.
Contact information
OUR OFFER
In case of interest, please send your resume in English language to
[email protected] and specify the position, you are applying for.
Amazon opened a center in July 2011 in Bratislava, Slovakia, creating over 250
new jobs . The new center is operated by Amazon Slovakia s.r.o., and is located
at the Park One in Bratislava. Currently we have divisions as Seller Support,
Financial Operations, Listing Specialists, Vendor Contact Management, Vendor
Quality, Payroll, Catalog team and more.
We are looking for new hires to serve as a leadership pipeline for our rapidly
growing business. We provide formalized training, focused skills development,
and on-the-job training. We want you to have end-to-end ownership of an
Amazon brand.
We make data-driven decisions, and believe University hires have the analytical
skills to do this well. We want you to help share and shape our mission to be
Earth’s most customer-centric company. Amazon’s evolution from website to
e-commerce partner to development platform is driven by the spirit of invention
that is part of Amazon’s DNA. It’s what we do, every day — and the good news is
that we’ve only just begun.
OUR REQUIREMENTS
Ideal candidate demonstrates effective communication, composure, and
professional attitude, has strong prioritization and time management skills, with
a high degree of flexibility.
Amazon Bratislava is supporting various foreign countries so languages such as
English, German, French, Italian and Spanish are required.
Specific requirements diverse based on given department and position. Whether
you are an individual contributor or a manager of a large team, you are an
Amazon leader. We have our leadership principles and every Amazonian is
guided by these principles.
DELOITTE
Predmet podnikania
Audit, Dane, Podnikové a Finančné poradenstvo
Profil spoločnosti
Prostredníctvom medzinárodnej siete poskytuje
spoločnosť Deloitte komplexné služby viac ako
polovici najväčších svetových spoločností, ale aj mnohým stredným a malým podnikom a inštitúciám verejného sektora.
Kontakt
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
www.deloitte.sk
PONÚKAME
Ponúkané pozície • Asistent audítora
• Daňový konzultant
Možnosť profesionálneho rastu • Kariérny rozvoj – zavedený proces podpory a hodnotenia osobnej výkonnosti,
ktorý podporuje kariérny rast v rámci firmy
• Komplexné a pravidelné odborné vzdelávanie – intenzívne školenie pre nových
zamestnancov, rôzne lokálne a zahraničné školenia, e-learning,
• Medzinárodné a lokálne kvalifikácie
• Možnosť pracovať počas posledného ročníka na vysokej škole na oddelení
auditu
• Inšpiratívne prostredie – miesto s príjemnou kultúrou zameranou na ľudí a so
zmyslom pre tímovú prácu
• Prácu v priateľskom kolektíve
• Zázemie v medzinárodnej spoločnosti
• Široká škála zamestnaneckých benefitov
POŽADUJEME
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo študent v poslednom ročníku
vysokej školy ( v prípade daňového konzultanta ekonomické alebo právne
zameranie)
• Aktívna znalosť anglického a slovenského jazyka, ďalší jazyk je výhodou
• Dobré komunikačné a analytické schopnosti
• Zameranie na osobný rozvoj a rýchle učenie
• Pozitívny prístup k riešeniu problémov
• Veľmi dobrá znalosť PC zručností (MS Office, Internet)
Embraco Slovakia, s.r.o.
Predmet podnikania
Výroba kompresorov a kondenzačných jednotiek pre
domáce a komerčné chladenie.
Profil spoločnosti
Embraco
• svetový líder vo výrobe kompresorov a kondenzačných
jednotiek pre domáce chladenie (chladničky, mrazničky,
klimatizačné jednotky…) a komerčné chladenie (chladiace
a mraziace boxy, vitríny, zásobníky ľadu…)
• nadnárodná spoločnosť pôsobiaca na troch kontinentoch
• súčasť korporácie Whirlpool
• materský závod v brazílskom Joinville bol založený roku
1971
• výrobné závody: Brazília, Slovensko, Taliansko, Čína,
Mexiko
• 12 000 zamestnancov
Kontakt
PONÚKAME
Embraco Slovakia
• kľúčový závod v Európe so 15-ročnou pôsobnosťou
• vyrába pre komerčné aplikácie i domáce chladenie (nový
kompresor EM)
• signatár charty OSN o etickom podnikaní Global Compact
• držiteľ certifikátov: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
QC 80000, RoHS
• najväčší zamestnávateľ v spišskom regióne
Embraco Slovakia, s.r.o.
Oddelenie ľudských zdrojov
Odorínska cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves
053/ 41 72 119, 41 72 378
[email protected]
www.embraco.sk
trainee.embraco.sk
Ponúkané pozície TRAINEE – pracovná príležitosť formou riadneho pracovného pomeru s rotáciou
na jednotlivých oddeleniach.
Možnosť profesionálneho rastu Náplňou práce je poznávanie procesov výrobných technológií, materiálových
tokov, postupov a systémov na jednotlivých oddeleniach prostredníctvom práce
na individuálnych projektoch.
Ponuky počas štúdia • Možnosť odborných stáží v spoločnosti
• Možnosť vypracovania semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác
Iné výhody • Prostredie nadnárodnej spoločnosti
POŽADUJEME
• Možnosť dlhodobej spolupráce, nadštandardný pracovný komfort
• Balík zamestnaneckých výhod, príspevok na cestovné, ubytovanie
• Nadštandardné platové podmienky v regióne
Vzdelanie Absolvent VŠ (do 2 rokov od ukončenia) v oblasti strojárenstva, elektrotechniky,
ekonómie, logistiky, chémie, nákupu a údržby.
Jazykové znalosti Anglický jazyk – aktívne
Iné požiadavky • Pokročilá úroveň MS Word, Excel, PowerPoint, Internet
• Komunikatívnosť, spoľahlivosť, systematickosť, ochota vzdelávať sa, flexibilita,
tímovosť, schopnosť samostatne riešiť problémy
• Zaslanie životopisu v SJ a AJ do 30.4.2013 prostredníctvom http://trainee.
embraco.sk/
• Úspešné absolvovanie pohovoru v SJ a AJ
Predmet podnikania
GRAFTON RECRUITMENT
Personálno poradenská agentúra
Profil spoločnosti
Grafton Recruitment je popredný dodávateľ
personálnych služieb. Spoločnosť ponúka
efektívne riešenia v oblasti výberu zamestnancov, outsourcingu, personálneho a mzdového vedenia. Grafton s viac ako 500
inzerovanými pozíciami patrí k lídrom na slovenskom trhu.
Kontakt
Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Rooseveltova 5, 040 01 Košice
Tel: +421 55 32 11 321
Fax: +421 5532 14 420
e-mail: [email protected]
PONÚKAME
Ponúkané pozície Grafton ponúka pozície z oblastí:
• Financií, Bankovníctva, Účtovníctva, Technológii, Výroby, Logistiky,
Stavebníctva, Telekomunikácii, IT, Personalistiky a Administratívy, Obchodu a
Marketingu, Farmácie ako aj pozície pre čerstvých absolventov vysokých škôl.
Možnosť profesionálneho rastu Realizácia Tréningov a Couchingu, Assessment & development centier...
Ponuky počas štúdia Široka ponuka študentských brigád vo všetkých oblastiach.
Iné výhody Grafton Vám poradí ako napísať životopis, sprievodný list a zároveň Vás pripraví
na pohovor v konkrétnej spoločnosti. Registračným pohovorom si zvyšujete
možnosť získať Vaše vysnívané zamestnanie, keďže v prvom rade oslovujeme
kandidátov z našej databázy. Ak chcete byť pravidelne informovaný o najnovších
pracovných ponukách, stačí si zriadiť svoj „Grafton účet“ na www.Grafton.sk,
zároveň si môžete vytvoriť svoje vlastné CV, alebo otestovať svoje jazykové
znalosti.Ponúkame profesionálne služby certifikované systémom riadenia kvality
ISO 9001:2008
POŽADUJEME
Ponuky práce sú určené pre absolventov SŠ ako aj VŠ a to z rôznych oblastí,
podľa charakteru inzerovanej pozície.
Väčšina inzerovaných pozícii vyžaduje plynulú znalosť aspoň jedného svetového
jazyka.
Požiadavky na jednotlivé pracovné pozície nájdete na www.Grafton.sk
Lugera&Makler spol. s r. o.
Predmet podnikania
Personálne poradenstvo a sprostredkovanie práce
Profil spoločnosti
Lugera je jednou z najväčších personálnoporadenských spoločností na Slovensku. Od
založenia v r. 1996 v Trenčíne sme otvorili 3 pobočky na Slovensku (TN, BA, KE) a pôsobenie sme rozšírili aj do zahraničia.
Kontakt
Web: www.lugera.sk
Tel. kontakt: +421 55 7266 111 (pobočka - Košice)
PONÚKAME
Ponúkané pozície Disponujeme širokou škálou pracovných pozícií (Ekonomika, Financie, Výrobný
priemysel, IT atď.) v rámci stredného a vyššieho manažmentu, ako aj pozíciami
špecialistov, či ponukami zameranými na využitie potenciálu mladých absolventov.
Možnosť profesionálneho rastu Pracujeme s pracovnými ponukami, na základe ktorých sa kandidáti môžu
posunúť vyššie v kariérnom rebríčku a využiť svoje doterajšie skúsenosti vo svoj
prospech.
Na druhej strane väčšina našich klientov pôsobí v medzinárodnom prostredí,
ktoré ponúka do budúcna veľa možností pre profesionálny rast.
Ponuky počas štúdia Ako jedna z mála spoločností umožňujeme uplatniť sa na trhu práce aj študentom
prostredníctvom rôznych brigád, trainee programov rôzneho charakteru alebo
priamo v našom Lugera tíme, kde môžu nahliadnuť do procesov ako sú napr.:
Search&Selection, Executive Search, Payroll Processing, Personnel Leasing a pod.
Iné výhody Ponúkame pracovné možnosti v medzinárodnom prostredí, vo veľkých a známych
POŽADUJEME
spoločnostiach, s možnosťou využitia tréningových programov, školení či širokej
škály benefitov, možnosť participovať na zahraničných projektoch, a pod.
Vzdelanie Súčasný trh práce si vyžaduje predovšetkým kvalifikovaných kandidátov
s vysokoškolským zázemím (ekonomické odbory, finančné, HR, IT,
elektrotechnické, strojárske či odbory iného technického charakteru). Avšak
každý výberový proces má individuálne kritériá, a teda nepohrdneme ani
stredoškolsky vzdelanými uchádzačmi, ktorí na základe svojich predošlých
praktických skúseností majú klientom čo ponúknuť.
Jazykové znalosti Samozrejmosťou je požiadavka anglického jazyka. Veľmi žiadanými sú uchádzači
s viacjazyčnou kombináciou (nemčina, francúzština, taliančina).
Iné požiadavky Charakteristiky ako lojálnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť, „ťah na bránku“,
kreativita, komunikatívnosť, zanietenie, asertivita a výborná seba prezentácia ako
aj prezentácia spoločnosti ako takej tvoria predpoklad, že ste to práve Vy, koho
hľadáme.
Predmet podnikania
Metlife Amslico poisťovňa a.s.
poisťovníctvo
Profil spoločnosti
MetLife je nadnárodná spoločnosť s 140 ročnými
skúsenosťami na trhu poisťovacích služieb,
dôchodkového zabezpečenia a sporenia. Na celom svete má 90 miliónov spokojných klientov. Na Slovensku je najväčšou
životnou poisťovňou. V roku 2012 sa opätovne stala poisťovňou roka.
Kontakt
MetLife Amslico poisťovňa
Pribinova 10
811 09 Bratislava
t.č.: 02/ 59 363 111
PONÚKAME
Ponúkané pozície • výhradný sprostredkovateľ poistných a finančných služieb, unit manažér
Možnosť profesionálneho rastu • spoločnosť vo vlastnej réžii ponúka širokú škálu vzdelávacích programov, za
účelom zvyšovania odbornosti spolupracovníkov.
Ponuky počas štúdia • flexibilný pracovný čas umožňuje budovať si kariéru so spoločnosťou aj
študentom denného štúdia VŠ
Iné výhody • vysoko motivačný finančný príjem
• voľná pracovná doba
• možnosť kariérneho rastu v nadnárodnej spoločnosti
POŽADUJEME
Vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské
Jazykové znalosti dobré komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku
Iné požiadavky zodpovedný prístup k práci, príjemný vzhľad a vystupovanie
PricewaterhouseCoopers
Predmet podnikania
Audit, dane, poradenstvo
Profil spoločnosti
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) je
poradenská spoločnosť s viac ako 169 000
zamestnancami v 158 krajinách. Svojim klientom pomáhame zvyšovať hodnotu ich podnikateľskej činnosti, riadiť riziká a
zlepšovať ich výsledky. V Bratislave pôsobíme od roku 1991, v Košiciach od roku 2008, máme vyše 300 zamestnancov
Kontakt
PricewaterhouseCoopers
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, 02/59 350 111
Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01, Košice
PONÚKAME
Ponúkané pozície Pre absolventov ponúkame pozície audítor junior a konzultant na oddelení
poradenstva. Podľa aktuálnych potrieb prijímame audítorov s praxou, daňových
konzultantov či konzultantov na oddelenie poradenstva s relevantnými
skúsenosťami.
Možnosť profesionálneho rastu Komplexný cyklus vzdelávania sa skladá zo školení na rozvoj odbornosti,
manažérskych zručností a osobnosti pre všetkých zamestnancov podľa ich
potrieb:
• ACCA (certifikované štúdium na získanie medzinárodnej kvalifikácie vo
finančníctve)
• účtovníctvo (IFRS, US GAAP, SÚŠ) a metodológia auditu
• daňová legislatíva
• soft-skills školenia
Ponuky počas štúdia Trainee program (odborná platená prax) pre študentov 5. ročníka.
Iné výhody • dynamickú, náročnú a zaujímavú prácu
• rýchly, odborný a profesionálny rast
• projektový typ práce, prácu pre top firmy na Slovensku
POŽADUJEME
Vzdelanie • ukončené alebo v blízkej dobe končiace vysokoškolské štúdium (študent
posledného ročníka v akademickom roku 2012/2013)
• odbor nerozhoduje
Jazykové znalosti • anglický jazyk – plynule
• ďalšie jazyky výhodou
Iné požiadavky • analytické myslenie
• dobré komunikačné schopnosti
• záujem ďalej sa vzdelávať
• všeobecný rozhľad
Area of Business
Slovak-American Foundation
Professional Internships in the USA
Company profile
The Slovak-American Foundation (SAF) is a legacy
foundation with a mission “to foster the relationship
and strengthen the bonds between the United States and Slovak Republic by providing educational and exchange
opportunities that will enrich the economic, social, and political fabric, and help develop knowledge, skills, and abilities that
will lead to prosperity.”
Contact information
OUR OFFER
Kati Szalay
Recruitment Coordinator
[email protected]
Tel: +421 915 613 802
Valuable professional training in the U.S. at prestigious American companies or
organizations.
Placements are custom-sourced based on the student’s individual educational
background, professional interest and career plans.
All-Inclusive Scholarship
• Career development and training in the U.S.
• Round trip airfare
• Travel health insurance
• U.S. Visa
• Monthly stipend and extra spending money
• SAF organized trip within the U.S.
• 24-7 support in the U.S.
OUR REQUIREMENTS
• Hold a passport from the Slovak Republic
• Outstanding academic record and strong motivation to work in the U.S. for up
to 12 months
• Be enrolled at an accredited post-secondary university and be in the final year
(academic program must be at least three years in duration and result in some
form of degree, e.g. Bachelors)
• Or, have graduated within 6 months of Application Deadline
• Or, be enrolled on a full-time basis at an accredited postgraduate university,
e.g. Masters, Ph.D.
• Have written and oral English language proficiency sufficient to function in a
business setting
• Willingness to return to Slovakia for a minimum of 2 years upon completion of
the Professional Internship Program.
Tatravagónka a.s. Poprad
Predmet podnikania
Vývoj, výroba a odbyt koľajových vozidiel nákladných železničných vagónov a podvozkov.
Profil spoločnosti
V súčasnosti patríme medzi najvýznamnejších
výrobcov nákladných železničných vagónov
a podvozkov v Európe. Naše možnosti, skúsenosti, geografická poloha a tím špecializovaných odborníkov z nás robia
stabilného partnera pre železnice nielen po celej Európe. Kvalita produkcie garantovaná EN ISO 9001 a s tým súvisiaca
spokojnosť zákazníkov je popri dosiahnutí žiadaných ekonomických výsledkov rozhodujúcou víziou spoločnosti.
V posledných rokoch sa spoločnosť podieľala na akvizíciách podnikov v Poľsku, Rusku ako aj Srbsku a stala sa tak
medzinárodnou spoločnosťou. Úspešný trend spoločnosti potvrdzuje aj táto expanzia na nové trhy a neustále rozširovanie
portfólia produktov a služieb.
Kvalitou spájame svet
Kontakt
PONÚKAME
Tatravagónka a.s. Poprad
Štefánikova 887/52, 058 01 Poprad
www.tatravagonka.com
[email protected]
tel.: +421 52 711 2455
+421 918 735 724
Možnosť profesionálneho rastu Možnosti profesionálneho rastu v spoločnosti aj v rámci skupiny Optifin Invest
sú široké. Ponúkame Vám možnosť podielať sa na výrobe a najmä na vývoji
a konštrukcií vysokokvalitných produktov pre našich odberateľov prevažne z
krajín západnej Európy.
V odboroch: strojárstvo, technológia, konštrukcia, obchod, ekonomika, IT.
Žiadosti o prijatie do zamestnania prijímame počas celého roka. Aktuálne
informácie o spoločnosti a o hľadaných pozíciách zverejňujeme na našej stránke
www.tatravagonka.com a na www.profesia.sk.
Ponuky počas štúdia • možnosť odborných praxí a stáží
• možnosť konzultácie pri vypracovaní bakalárskej a diplomovej práce
Iné výhody Ponúkame zázemie stabilnej spoločnosti, bohatý sociálny a benefitný program,
jazykové, manažérske, počítačové a odborné vzdelávanie.
POŽADUJEME
Vzdelanie SŠ, VŠ – strojárske, technické, ekonomické
Jazykové znalosti • anglický jazyk – aktívne
• nemecký jazyk – výhodou
Iné požiadavky Od záujemcov vyžadujeme vysoké pracovné nasadenie, chuť neustále sa
zlepšovať, schopnosť tímovej práce.
Valeo Slovakia s.r.o.
Predmet podnikania
Automotive
Profil spoločnosti
VALEO, vedúci automobilový dodávateľ je poháňaný
energiou tých, ktorí prijímajú viac výziev, tešia sa
väčšej zodpovednosti, väčším príležitostiam. Pridaná hodnota, ktorú prinášame vozidlám je poháňaná vašou motiváciou
a oddanosťou. VALEO je nezávisla medzinárodná spoločnosť plne zameraná na dizajn, výrobu a predaj komponentov,
systémov a modulov pre osobné a nákladné automobily, na trhu pôvodných výrobkov a trhu náhradných dielov.
VALEO sa radí medzi najvýznamnejších svetových dodávateľov pre automobilový priemysel. Spoločnosť zamestnáva 50.100
ľudí 95 rozličných národností, v 121 výrobných závodoch, 61 centrách R&D a 10 distribučných centrách v 27 krajinách sveta.
Kontakt
Valeo Slovakia s.r.o.
Závod Valeo pri letisku
Budova 1329, 04017 Košice
PONÚKAME
Ponúkané pozície • Referent zákazníckej logistiky – AJ/AJ+FJ
• Logistik zásobovania
• Procesný inžinier
• Inžinier kvality
Ponuky počas štúdia • Valeo Trainee Program
Iné výhody • možnosť kariérneho rastu a vzdelávania (pracovné cesty, medzinárodné
školenia, jazykové kurzy)
• zaujímavé a inovatívne činnosti v automobilovom priemysle
• dynamické a medzinárodné pracovné prostredie
POŽADUJEME
Vzdelanie • Najnižšie bakalárske štúdium
• Najvyššie inžinierske štúdium
Jazykové znalosti • Angličtina aktívne
• Francuzština výhodou
Iné požiadavky • Dobré teoretické znalosti
• Presnosť a dôkladnosť
• Samostatnosť
• Komunikačné schopnosti
• Anglický jazyk: slovom a písmom
Východoslovenská energetika a.s.
Predmet podnikania
Východoslovenská energetika a. s. (VSE)
je energetická spoločnosť, ktorá poskytuje
komplexné služby spojené s odberom elektriny.
Profil spoločnosti
Od roku 2003 je VSE súčasťou nemeckého koncernu
RWE, jednej z vedúcich energetických spoločností
v Európe. VSE dodáva elektrinu približne 500 000 zákazníkom – domácnostiam, firmám a organizáciám. Poslaním
spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých a komplexných služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníkov. V roku 2012
dosiahol objem predanej elektriny úroveň 2 863 GWh a priemerný počet zamestnancov bol 1 594. VSE je jedným z najväčších
zamestnávateľov na východnom Slovensku a trikrát získala ocenenie v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, ktorú
každoročne vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2008 získala VSE aj cenu HR Oscar za projekt
„Pre rodiny“. Za spoluprácu so strednými školami a rozvojový program Practice získala VSE v roku 2010 cenu HR Gold.
Kontakt
PONÚKAME
Východoslovenská energetika a. s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
odbor Personálny rozvoj
+421 055 610-2910, Eva Pačaiová Nevelöšová
Hľadáme absolventov vysokých škôl so zameraním na energetiku alebo iné
silnoprúdové študijné programy do Trainee programu, ktorého 10. ročník
otvoríme v lete 2013. Absolventi Trainee programu nájdu uplatnenie v rôznych
oblastiach ako napr.: prevádzka distribučných sietí, projektový manažment,
automatizácia distribučných sietí, meranie a iné.
Trainee program Skupiny VSE pre technikov trvá 12 mesiacov a je špecifický
tým, že:
• cieľové pozície sú zadefinované už na začiatku programu;
• trainee získava poznatky a skúsenosti formou rotácie na technických
oddeleniach spoločnosti;
• hodnotenie rozvoja účastníkov a kvality programu prebieha pravidelne;
• ponúka intenzívny rozvoj a mentoring.
Účastníkom Trainee programu ponúkame výhodné podmienky pre ďalší
profesijný a osobnostný rozvoj. Atraktívny je aj program sociálnych výhod, ktoré
spoločnosť ponúka.
POŽADUJEME
• ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti elektrotechniky, silnoprúdové
študijné programy sú podmienkou;
• elektrotechnickú spôsobilosť § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
• počítačové zručnosti na užívateľskej úrovni (MS Office);
• znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka výhodou;
• schopnosť pracovať v tíme;
• analytické a koncepčné myslenie;
• orientáciu na cieľ a výsledok;
• iniciatívu a flexibilitu;
• aktívny záujem o ďalší rozvoj.
Životopis a motivačný list nám v prípade záujmu, prosím, pošlite
do 31. mája 2013 na adresu [email protected]
Spoznajte svoje možnosti s Trainee programom spoločnosti VSE!
Výber účastníkov sa uskutoční v júni na základe vyhodnotenia životopisov,
pozorovania v assessment centre a osobných pohovorov.
www.amcham-jobfair.sk
TOMBOLA
Zlosovanie bude o 15:00!
Tombolový lístok získaš ak vyplníš dotazník!
Pre viac informácií navštív stánok AmCham Slovakia!
Motivačný list - vzor
MOTIVAČNÝ LIST – vzor
Vážená pani Priezvisko,
na webových stránkach www.lugera.com som našiel Váš inzerát na pozíciu SAMOSTATNÝ ÚČTOVNÍK. S veľkým záujmom som si ponuku preštudoval a rozhodol som sa na ňu odpovedať.
Zaujímam sa o medzinárodné prostredie výrobných spoločností, kde by som
mal možnosť uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti získané počas 3 ročnej praxe. Rád by som Vám ponúkol moje znalosti vedenia a spracovania podvojného
účtovníctva na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj Medzinárodných účtovných štandardov (IAS). Moje vedomosti nie sú ohraničené len
na oblasť účtovníctva, ale zahŕňajú taktiež oblasť finančno-ekonomickej analýzy.
Môžem Vám tiež ponúknuť zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť a samostatnosť v rozhodovaní. Anglický jazyk ovládam na komunikatívnej úrovni a veľmi
rád by som sa v tomto jazyku ďalej zdokonaľoval.
Ak Vás moja prax, ktorú uvádzam v priloženom profesijnom životopise zaujala,
rád sa s Vami stretnem a prekonzultujem osobne možnosti potenciálnej spolupráce.
S pozdravom,
Meno Priezvisko
www.lugera.com
[email protected]
0850 328 328
Životopis - vzor
ŽIVOTOPIS – vzor
Ing. Meno Priezvisko
Ulica 1, 100 00 Mesto
Telefón: 0900 123 456
E-mail: [email protected]
Vzdelanie
1995-1999 Gymnázium, Bratislava
2000-2005 Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, Bratislava
Doplnkové vzdelanie
1998-1999 Jazykový kurz anglického jazyka, Štátna jazyková škola
Pracovné skúsenosti
2003-2005 Reštaurácia Dantes, Bratislava
Pozícia: Čašník, barman
Náplň práce: práca s registračnou pokladňou, zodpovednosť
za finančnú hotovosť, obsluha zákazníkov, brigáda popri štúdiu
2005-2006
Pracovno-študijný pobyt vo Veľkej Británii
2006-trvá Nezamestnaný
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - aktívne
Nemecký jazyk – základy
Počítačové znalosti
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft Word – expert
www.lugera.com
[email protected]
0850 328 328
Ekonomické znalosti
Strojopis
Registračná pokladňa
Vodičský preukaz: A, B (aktívny vodič)
Vlastnosti a záujmy
zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť, prijemné vystupovanie, odolnosť voči
stresu, cestovanie, literatúra, šport, verejné dianie
Sample Cover Letter
COVER LETTER- Sample
Dear Mrs. Surname,
I found the job offer of a position of an ACCOUNTANT on a web page www.
lugera.com. After reading it, I became very interested in this position and I have
decided to apply for it.
I am interested in working for international production companies, where I would have a chance to use my knowledge and 3-years of experience. I would like
to offer you my knowledge of double-entry accounting processing which is in
accordance with legal regulations of Slovak Republic as well as with International Accounting Standards (IAS). My knowledge is not limited only to the field of
accountancy but it even covers financial and economic fields.
I am responsible, precise, reliable and self-dependent when making decisions.
I can easily communicate in English and I would also like to improve my skills in
this language even further.
If you consider the experience described in my Curriculum Vitae adequate and
if you find it interesting, I am looking forward to meeting you in person and talking to you about our possible future cooperation.
Yours sincerely,
First Name and Surname
www.lugera.com
[email protected]
0850 328 328
Sample Resume
CURRICULUM VITAE- Sample
Title. Name Surname
Street 1, 100 00 City
Phone number: 0900 123 456
E-mail Address: [email protected]
Education
1995-1999
2000- 2005
tions
Grammar School, Bratislava
University of Economics in Bratislava, Faculty of International Rela-
Further Qualification
1998- 1999
English Course, State Language School
Working Experience
2003- 2005
Dantes Restaurant, Bratislava
Job position: Waiter, Bartender
Job description: Cash register operation, responsibility for cash,
customer service, part-time job during the studies
2005-2006
Work and Study Program in Great Britain
2006- present Unemployed
Language Skills
English- active
German- basics
Computer Skills
Internet (e-mail, www)- intermediate
Microsoft Excel- beginner
Microsoft Word- advanced
www.lugera.com
[email protected]
0850 328 328
Economic skills
Typescript
Cash Register
Driving Licence A, B (active driver)
Characteristics and personal interests
Responsibility, Flexibility, Communicativeness, Good manners, Stress-resistant, Traveling, Literature, Sport
Mediálni partneri
Level 3
Level 2
Level 1
Download

Brožúra Job Fair 2013 - Amcham