MANUÁL
LINKEDIN
LinkedIn pre začiatočníkov aj pokročilých
MARTINA JAVŮRKOVÁ, MBA
Dimensions s.r.o.
Vydavateľ:
OBSAH
Kapitola 1
Účel a založenie účtu
Kapitola 2
Ako vytvoriť profesionálny
profil
Kapitola 3
Fotografie a iné média v profile
Kapitola 4
Bezpečie, súkromie a
networking
Kapitola 5
Aktivity v odborných skupinách
f
t
in
KAPITOLA
1
Na LinkedIn si vytvárate svoje on-line alter ego,
ktoré postupne rastie a dozrieva.
Vysielate tak svojej sieti kontaktov správu o tom,
že svoju prácu a kariéru beriete vážne, že ste
profesionálom vo vašej oblasti.
LinkedIn je čosi ako online životopis, a teda slúži
na prezentáciu vašich
odborných znalostí,
zručností a skúsenosti. Je
navštevovaný a
využívaný recruitermi,
ktorí keď hľadajú
zamestnancov, siahajú
po tomto nástroji
rovnako často ak nie
častejšie ako po iných
databázach.
LinkedIn je sociálna sieť, ktorá na rozdiel od iných
sociálnych sietí prináša menej zábavy, ale o to
viac úžitku. Hoci cestu na slovenský trh si našla už
v roku 2006, väčšina Slovákov ju nevyužíva vôbec,
alebo len minimálne. Je to škoda, pretože,
budovanie osobnej značky, hľadanie zamestnania
či budovanie profesionálnych vzťahov je vďaka
LinkedIn jednoduché a mimoriadne efektívne.
Aby som vám vstup a používanie LinkedIn
uľahčila, pripravila som päťdielny seriál o tomto
nástroji a postupne vás prevediem jeho správou a
používaním. V prvej kapitole zistíte:
 Ako vytvoriť svoj účet
 Ktoré informácie sú dôležité
 O výbere e-mailu a nástrojov na správu účtu
 Ako môžete LI používať, jeho výhody a
nevýhody
 Výber vhodného balíka služieb
f
t
in
Obrázok 1: Základná obrazovka
Vytvorenie účtu je jednoduché. V internetovom prehliadači
zadáte adresu www.linkedin.com a privíta vás táto
obrazovka.
Po vyplnení svojho mena a e-mailovej adresy sa pred vami
objaví formulár na vyplnenie lokality a zamestnania. Až keď
vyplníte názov firmy, ukáže sa okienko “industry”, teda
odvetvie, v ktorom pracujete.
Obrázok 2: Formulár na vytvorenie účtu
f
t
in
Ako vás
môžu nájsť?
Pri voľbe odvetvia sa
riaďte tým, podľa čoho
chcete byť dohľadateľní.
Svoje šance na
virtuálnom trhu práce
zvýšite tak, že si zvolíte
ako vaše hlavné odvetvie
to, čo naozaj robíte. To sa
bude ukazovať neskôr pri
vašom mene, až bude váš
profil hotový.
f
t
in
Ak teda pracujete ako účtovník v IT
spoločnosti, rozmyslite si, či vyplníte ako
“industry” účtovníctvo a financie alebo
informačné technológie. Z pohľadu
recruitera to vyzerá tak, že:
Prípadová
štúdia
 Môže hľadať skúseného účtovníka so
skúsenosťami
z
IT
firiem.
Do
vyhľadávania si zadá kľúčové slovo
“účtovníctvo” a v ponuke vyberie “IT”
priemysel.
 Môže hľadať skúseného účtovníka bez
podmienky z akej oblasti by tie
skúsenosti mal mať. Do vyhľadávania
nedá žiadne kľúčové slovo a v ponuke
vyberie “účtovníctvo.
Čo je vašim cieľom? Prezentujte sa tak,
aby ste ho dosiahli.
f
t
in
Následne vás LI vyzve, aby ste
si zvolili e-mail, na ktorý vám
budú chodiť oznámenia a cez
ktorý budete môcť odoberať
rôzne novinky a byť
kontaktovaní ľuďmi z LI.
Výhodou LI je, že môžete
vybrať viac než jeden e-mail,
pričom jeden z nich si zvolíte
ako primárny.
Ďalšiu voľbu, ktorú vám LI
ponúkne bude výber aplikácii
pre váš smartphone, tablet
alebo blackberry. Ja osobne
som sa vzdala týchto
vymožeností, pretože mám na
LI celkom intenzívne interakcie
a všetky oznámenia mi
prichádzali na telefón a
obťažovalo ma to – hlavne keď
som napríklad diskutovala o
nejakej zaujímavej téme a
strhla sa dlhšia diskusia. Všetky
oznámenia o nových
komentároch a správach ma
čakajú v počítači a mám tak
možnosť efektívnejšie riadiť
svoj čas a jeho množstvo, ktoré
strávim na sociálnych sieťach.
Ešte než bude váš účet
skutočne aktívny, budete si
môcť vybrať, či si prajete mať
základný účet (Basic account)
alebo (Premium). Ja osobne
som aktívnym používateľom LI
od roku 2006 a neplatila som
ani cent. Skúsenosťami som sa
naučila využívať LI tak, že
žiadnu z platených služieb
nepotrebujem a kým s LI
začínate, nebudete ani vy. Pre
platenú verziu sa budete môcť
rozhodnúť kedykoľvek v
budúcnosti
Obrázok 3: Na tu vytvorenú adresu vám budú
chodiť LI notifikácie
Obrázok 4: Vyberte si, kde chcete LI
používať
Obrázok 5: Aký účet si vyberiete?
f
t
in
Zadarmo
verzus
platená verzia
.
Platená verzia vám umožní plný náhľad na
zoznam ľudí, ktorí si pozerali váš profil, a
tiež vy si budete môcť pozrieť profil
kohokoľvek, kto je na LI. Budete môcť
posielať správy ľuďom, s ktorými nie ste v
spojení, ukladať si ich profily do zložiek na
LI a rôzne ich filtrovať podľa svojich
potrieb. Existujú triky, ako ich získať
zadarmo – a my si povieme ako na to.
f
t
in
Načo je vám
LinkedIn?
Netvrdím, že bez účtu
na LinkedIn nemôžete
získať dobrú prácu
alebo byť šťastným
človekom, garantujem
vám ale, že dobre
spravovaným účtom a
efektívnym
používaním tohoto
nástroja sa dostanete
do hľadáčika tých
najlepších
zamestnávateľov,
získate kontakty, ktoré
by ste inak nezískali a
informácie, ktoré môžu
pre vašu kariéru
znamenať obrovský
skok dopredu.
f
t
in
KAPITOLA
2
Jedna vec je vyplniť položky, ktoré nám stránka
ponúka, ale niečo úplne iné je dať im šmrnc,
presvedčivosť a relevantnosť.
Ako prvé vyplníme svoje
aktuálne zamestnanie a
kedy sme tam začali
pracovať. Hoci LI
ponúkam možnosť túto
položku preskočiť, nebola
by to správna voľba. Ak
ste aktuálne bez
zamestnania, napíšte
tam to posledné, v
ktorom ste pôsobili.
Druhou dôležitou
položkou sú vaše
odborné zručnosti. Keď
ich začnete vypĺňať, LI
vám bude ponúkať
relevantné slová. Vyplniť
môžete až 50 špecifikácii,
to však určite nie je dobra
stratégia. Menej je viac,
pretože len tak vynikne
to, v čom ste naozaj
dobrí. Ak napríklad ste
Java developer alebo
účtovník ovládajúci US
GAAP a hovoríte po
anglicky, pracujete bez
problémov s balíkom MS
Office a viedli ste v
minulosti tím ľudí, tak
vhodné zručnosti budú
Java/ US GAAP a Team
Leader, angličtinu a MS
Office nemusíte
spomínať, to už viac
menej samozrejmosť, že
ich ovládate.
Obrázok 6: Základná kostra profilu
Obrázok 7: Postupuje podľa ponuku v menu vpravo
f
t
in
Prezentujte
sa najlepšie
ako môžete
Niektorí ľudia vypíšu do
svojho profilu aj také
detaily, ako materská
dovolenka, cesta po
Južnej
Amerike,
nezamestnaný, hľadám
nové príležitosti, ale aj
keď sú tieto údaje
pravdivé, nepôsobia ako
magnet na recruiterov či
manažérov, ktorí hľadajú
nových kolegov.
Špecifikom LI je, že je to
nástroj
na
vašu
prezentáciu, teda mal by
vás
prezentovať
čo
najlepšie.
f
t
in
Keď vyplníte školu, ktorú
ste absolvovali a roky,
kedy ste študovali, LI vám
ponúkne možnosť vyplniť
aj asociácie a aktivity,
ktorých ste sa ako
študent zúčastnili. Ak ste
teda boli členom AIESEC,
absolvovali ste Erazmus
alebo ste boli činný v
študentskom
parlamente, môžete to
tam uviesť. Opäť platí to,
čo pri odborných
zručnostiach, menej je
viac.
Ak nechcete vyplniť
ktorúkoľvek položku, tak
stačí okno zatvoriť
kliknutím na krížik vpravo
hore. V dolnej časti zase
môžete editovať linku
vášho profilu a kontaktné
údaje, na ktorých vás
vaše kontakty zastihnú.
Môžete sa dokonca
rozhodnúť, že si v danej
sekcii nastavíte súkromie
na vysokú mieru a pozvať
do svojej siete vás budú
môcť len tí ľudia, ktorí
budú disponovať vašou emailovou adresou.
Obrázok 8: Nepovinný údaj, ktorý môžete ale nemusíte
vypniť
Obrázok 9: Preskočte krok alebo zavrite časť aplikácie
Na LI sa dajú nájsť rôzne druhy profilov. Zanedbané, vytvorené
kedysi dávno a akoby v zakonzervovanom móde, iné sú
zoznamom neukončených či duplicitných údajov nahádzaných
na stránke bez ladu a skladu.
f
t
in
Zo života: Mne sa
napríklad stalo, že
som počas 3 –
mesačného projektu
na
Slovensku
zmenila lokalitu z
Českej
republiky,
kde som žila práve
na Slovensko, kde
som
bola
na
projekte a do týždňa
som bola oslovená s
veľmi zaujímavou
ponukou, ktorú som
aj prijala. Môj šéf mi
neskôr povedal, že
ak by som nemala v
profile, že som na
Slovensku, nenašli
by ma.
Obrázok 10: Pri hľadaní práce je lokalita veľmi dôležtá
Keď je dôvodom, prečo si LI profil zakladáte získanie
zamestnania a chcete byť dohľadateľní, tak ju uveďte správne,
pretože recruiter hľadá podľa odbornosti, kľúčových slov,
odvetvia priemyslu a lokality.
Krajinu budete môcť vyplniť ku každej práci osobitne, a ak tam
budú údaje o vašich zamestnaniach v zahraničí, získavate
určite body naviac. Ľudia so skúsenosťami zo zahraničia sú vo
výhode najmä kvôli jazykovým schopnostiam, ale aj z dôvodu
kvalít ako je flexibilita, odhodlanosť, schopnosť čeliť stresu a
správne vyhodnotiť riziká. Tí, ktorí v zahraničí neboli môžu zase
oslniť inými kvalitami, a to najmä zaujímavými projektmi a
dosiahnutými výsledkami či už v škole alebo v predošlom
zamestnaní.
f
t
in
Na
tvorbe
tejto
základnej
nosnej
kostry
vášho
už
dohľadateľného
profilu si dajte záležať.
Čím lepšie postavíte
základy dnes, tým
menej práce budete
mať s editovaním v
budúcnosti.
Hneď v ďalšej kapitole
sa dozviete, ako sa
môžete odlíšiť od
všetkých tých ľudí,
ktorí
svoj
profile
nechali voľne visieť vo
virtuálnom svete v
tejto podobe a tiež,
ako môžete získať
naozaj profesionálny
profil, ktorý bude
magnetom
pre
recruiterov
alebo
obchodných
partnerov, zvýši vašu
dôveryhodnosť
a
sociálny kapitál.
Teraz by vám mal LI oznámiť, že váš profil vyzerá skvele. Neverte
mu však, ešte stále máme kopec priestoru na jeho zlepšenie a
skutočné vyšperkovanie. Koniec koncov, aj graf v pravej časti
obrazovky svieti na červeno a ukazuje, ako málo o nás budú
návštevníci nášho profilu vedieť.
Obrázok 11: Teraz treba určite pokračovať
v budovaní profesionálne vyzerajúceho
profilu
Obrázok 12: Profil čakajúci na oživenie
f
t
in
KAPITOLA
3
Podobne ako v bežnej, fyzickej realite, aj vo
virtuálnej realite hrá dôveryhodnosť obrovskú
úlohu.
Či už sa chcete dostať
do hľadáčika
recruiterov,
progresívnych firiem,
alebo nadviazať
obchodné kontakty,
mali by ste určite
siahnuť po tomto
nástroji. Ja osobne na
LI oceňujem hlavne
jeho bezhraničnosť,
teda možnosť
networkovať s ľuďmi
z celého sveta.
Stretla som takto už
množstvo
zaujímavých ľudí,
pritom časová
náročnosť
efektívneho využitia
LI je v porovnaní s
facebook-om
minimálna. Čas
strávený na LI sa mi
vždy vrátil v podobe
skôr či neskôr
získaného
profesného benefitu.
Úroveň vašej dôveryhodnosti zvýši napríklad vhodne
zvolená fotografia. Je na vás, či sa chcete prezentovať ako
profesionál – vtedy zvolíte foto konzervatívne, alebo ako
slobodomyseľný človek, ktorý je odborník vo fachu, ale má
svoj vlastný štýl. Tento typ ľudí si častokrát zvolí za svoju
profilovku outdoorovú fotografiu z hôr či od mora.
Obrázok 13: Profesionálna fotografia so svetlým pozadím je
najlepšou voľbou
Keď už budete nahrávať svoju profilovku, skúste si rovno
nahrať aj záhlavie stránky, spestrí to váš profil, hoci určite
nemôžem povedať, že vás niekto osloví s ponukou
zamestnania len kvôli peknej fotografii. Úplne inou
kategóriu obrázkov sú tie, ktoré si môžete nahrať do
svojho odborného profilu. Tie váš kredit môžu zvýšiť, vždy
však budú sekundárnou informáciou.
f
t
in
Primárne informácie
uveďte v “Summary”,
kde stručne opíšete,
kto ste, aké sú vaše
hodnoty, znalosti,
ciele – skrátka niečo,
čo vás vystihuje.
Malou šípkou môžete
presúvať poradie
položiek.
Rozhodnite sa, či
chcete, aby ľudia vo
vašej sieti dostávali
oznámenia o tom, že
ste niečo na svojom
profile zmenili. Ja
mám túto časť
vypnutú, pretože v
prípade doplňujúcich
zmien je nástenka
ľudí, ktorí si ma pridali
zaspamovaná
každou jednou
informáciou. Tento
typ noviniek nie je
nijako relevantný pre
náš cieľ – zvýšiť
povedomie o našej
kompetentnosti.
Obrázok 14: Aká je vaša cieľová skupina? Aký jazyk použijete?
Aký cieľ chcete dosiahnuť?
Obrázok 15: V období, keď robíte viac zmien v profile, vypnite si
notifikácie o zmenách. Vaši známi vám budú vďační.
f
t
in
Galérie
Obrázok 16: V editačnom rozhraní vášho profilu nahrajte
obrázok alebo webstránku.
Obrázok 17: V editovacom rozhraní vášho “Summary” nahrajte
obrázok alebo webstránku.
f
t
in
Obrázok 18: Zvoľte vhodný popis obrázku či prezentácie.
Galérie
Obrázok 19: Návštevníkovi vášho profilu sa po rozkliknutí
obrázku ukáže popis, ktorý ste uviedli; odkaz na web ho
presmeruje na stránku, ktorú ste uviedli.
f
t
in
S takto vyšperkovaným profilom sa môžete
smelo pustiť do budovania siete kontaktov.
Výsledok
f
t
in
KAPITOLA
4
Hoci networking je o spájaní ľudí, profesionálni
networkeri okrem svojho súkromia chránia
súkromie svojich priateľov, kolegov a známych a
nerozdávajú kontakty bezhlavo; naopak, snažia sa
vždy obojstranný súhlas predtým, než nejaký
kontakt posunú ďalej.
Na LinkedIn
sú ľudia
spravidla z
dvoch
dôvodov –
buď aby
niekoho či
niečo našli,
alebo aby
niekto našiel
ich.
Sekundárnym, ale nie menej dôležitým úžitkom je
možnosť sledovania noviniek v rámci odvetvia, ktoré
vás zaujíma a možnosť diskusií na odborné témy či
už v skupinách alebo pod článkami uverejnenými cez
Pulse. Ale to predbieham. V tejto kapitole sa
zameriame na to, aby:
 vás nachádzali tí správni ľudia
 sa s vami títo ľudia mohli jednoducho skontaktovať
 ste sa vy skontaktovali s ľuďmi, s ktorými chcete
urobiť nejaký biznis
 ste chránili svoje súkromie a súkromie ľudí vo
vašom networku
Ak ste si ešte nenastavili
vypnutie alebo zapnutie
notifikácií, môžete tak
urobiť teraz. Neviete sa
rozhodnúť, či ich zapnúť
alebo vypnúť? Skúste
porozmýšľať o voľbách
ako, kto vlastne vaše
zmeny môže vidieť.
Obrázok 20: Myšou sa postavíte na vašu fotografiu vpravo hore a
zvolíte si z menu “Privacy & Settings” alebo “Nastavenie
súkromia” (druhá položka zdola).
f
t
in
1.
Voľba “každý” je výbornou voľbou, ak s LI začínate. Váš
obsah môže zaujať náhodného návštevníka alebo niekoho,
kto váš profil navštívil na základe svojich vyhľadávacích
kritérií a práve tento váš obsah, ktorý máte nezdieľaný
môže viesť ku získaniu prvých pozvánok na prepojenie.
2.
V prípade, že už máte mnoho “connections”, môžete sa
rozhodnúť pre možnosť, aby vaše novinky videli len oni.
3.
Výhodou voľby “your network” je, že vaše priame “1st
degree connections” môžu zdieľať váš obsah ďalej a vy tak
zase budujete nepriamo svoj vplyv a reputáciu.
Obrázok 21: Náv myšou postavíte na vašu fotografiu vpravo
hore a zvolíte si z menu “Privacy & Settings” alebo
“Nastavenie súkromia” (druhá položka zdola).
f
t
in
V závislosti od účelu,
prečo LI používate, sa
môžete rozhodnúť, že
ľudia, ktorým ste klikli na
profil nebudú alebo budú
vedieť, že ste to boli vy,
kto ku nim nakukoval.
Prvá, LI odporúčaná možnosť plného zobrazenia: výhodou je, že
aj vy vidíte, kto navštevoval váš profil, koľko krát bol navštívený
za akú dobu
Druhá, úplne anonymná možnosť zobrazenia: výhodou je, že
môžete nerušene nakukovať na profily ľudí a nikto nevie, že ste
to vy. To môže byť dôležité keď napríklad chcete vedieť niečo
viac o firme, napríklad, akú majú fluktuáciu a pozriete si viac
profilov ľudí z jednej firmy v jeden deň. Takáto “náhoda”
(užívatelia LI sa o takýchto veciach bavia) by neostala bez
povšimnutia. V prípade, že chcete ostať teda v utajení, sa ale
musíte zmieriť s tým, že nebudete vidieť, kto navštevoval váš
profil.
Obrázok 22: Náv myšou postavíte na vašu fotografiu vpravo
hore a zvolíte si z menu “Privacy & Settings” alebo
“Nastavenie súkromia” (druhá položka zdola).
f
t
in
Možno ste si všimli, že
keď navštívite nejaký
profil, tak vidíte, aké iné
podobné profily navštívili
z tejto stránky iní
užívatelia. Ak im to
chcete znemožniť,
odškrtnite, že nechcete
aby sa návštevníkom
vášho profile zobrazovali.
Toto však môže byť
naopak škodlivý krok,
pretože sa stanete menej
zaujímavým zdrojom
informácií.
Obrázok 23 a 24: Vy môžete pre ochranu svojich kontaktov
urobiť minimálne to, že ich zoznam nesprístupnite nikomu
okrem seba.
f
t
in
Vaše vlastné súkromie
Vaše vlastné súkromie si
môžete chrániť výberom
vhodných položiek, ktoré
chcete, aby sa (ne)zobrazovali,
keď niekto mimo vašej siete
kontaktov natrafí na váš profil.
Pamätajte len na to, že čím
menej informácií poskytujete,
tým menej dôveryhodne váš
profil vyzerá.
Keď máte súkromie a hranice
zdieľania vymedzené, môžeme
sa pustiť do toho, prečo vlastne
LI používame. Do budovania
kontaktov a komunikácie.
Nezablokujte si možnosti
získať zaujímavé pozvánky
tým, že si zvolíte možnosť
“introduction only”. Nechajte
dvere otvorené aj InMailom,
ktoré vám môžu posielať len
ľudia so zaplateným
prémiovým účtom, takže sa
nemusíte báť veľkých objemov
spamu. Vyznačte radšej, o aké
príležitosti máte záujem a dajte
si záležať na tom, aby ste
naozaj boli presní, inak vám
bude chodiť mailom všeličo.
Do okienka dole vyplňte, ako si
prajete byť kontaktovaní,
pridajte svoje kontaktné údaje
(áno, je to duplicita, ale má svoj
význam).
Obrázok 25: Vyberte si, čo chcete o sebe povedať google-u
Obrázok 26: Táto informácia sa môže zobraziť verejne
f
t
in
Ostaňte otvorení novým
pozvánkam a inmailom,
inak váš LI účet nemá
význam. Dovoľte ľuďom,
aby vás nielen našli, ale aj
kontaktovali,
koniec
koncov,
vy
sa
rozhodujete, či nejaké
pozvanie na prepojenie
príjmete alebo nie. Ak
vám prekáža spam v email, tak si zvoľte správne
odklonenie e-mailových
notifikácii (na neposielať
nikdy) a sledujte si
pravidelne notifikácie na
LI profile hore: správy,
oznamy, žiadosti o
spojenie.
Ak by ste sa rozhodli pre
inú ako úplne otvorenú
možnosť, napríklad, že
ten, kto sa s vami chce
spojiť musí mať váš email, tak záujemcovia o
kontakt s vami uvidia
takéto okienko a môže sa
stať, že tak prídete o
zaujímavé
kontakty,
keďže sa k vám
nedostanú.
Obrázok 27: Ostaňte kontaktovateľní
Obrázok 28: Takýto odkaz v prípade prísneho nastavenia
súkromia môže odradiť možného zamestnávateľa či klienta
f
t
in
Napísať môžete v
podstate komukoľvek.
Začať môžete tak, že si
do LI importujte svoje
kontakty z e-mailových
účtov, ale toto spravidla
nebýva veľmi efektívny
spôsob budovania
profesijného networku.
Efektívnejšie je nájsť ľudí
podľa mena a poslať im
žiadosť o pridanie. Tiež sa
môžete rozhodnúť, že
kliknete na pokročilé
vyhľadávanie (vedľa malej
lupy hore) a zadáte si
kritéria, napríklad podľa
kľúčových slov, pracovnej
pozície alebo lokality.
Obrázok 29 a 30: InMail je platená služba, kontaktovať môžete
s trochou šťastia a šikovnosti kohokoľvek
Nevýhodou je, že kým
máte malý network,
budete mať veľmi málo
výsledkov. Aj s málom sa
dá však pracovať. Druhá
možnosť je, že si do
vyhľadávača zadáte
meno konkrétneho
človeka. Keď človeka,
ktorého ste hľadali
nájdete, kliknite na malú
šípku vedľa možnosti
“poslať in-mail” a zvoľte
možnosť “connect”.
f
t
in
Pri tvorbe textu buďte
struční a zdvorilí. Počet
znakov je obmedzený, a
preto sa možno s textom
budete musieť pohrať
troche viac. Uložte si text,
ktorý sa zmestil a mal
úspech v počet prijatých
pozvánok.
V prípade, že 10 ľudí vašu
pozvánku odmietne, váš
učet bude zablokovaný a
LI vám pošle výzvu, aby
ste potvrdili, že
rozumiete, že nesmiete
posielať pozvánky
neznámym ľuďom. Takto
sa LI snaží motivovať
užívateľov ku zakúpeniu
prémiového balíka. Ak si
na “guerrilla networking”
netrúfate, využite
možnosť bezplatného 30
denného prémiového
účtu. Nie je garantované,
že vám ľudia pozvánky na
prepojenie príjmu, ale
môžete ich posielať bez
rizika zablokovania účtu.
Obrázok 31: Vytvorte neodolateľnú pozvánku a nebudte
odmietnutí. Nezabudnite si uložiť kópiu úspešných pozvánok.
Vašim prvým cieľom je získať približne 130 connections, to je
najnižšia hranica potrebná pre to, aby sa váš network
rozrástol na 2nd a 3rd level connections. Naučte sa každého, s
kým sa pracovne stretnete opýtať, či si ich môžete pridať,
vyplatí sa vám to v budúcnosti. Cieľom LI connections nie je
totiž intenzívne písanie si alebo iné aktivity, ale budujete svoju
sieť pre budúcnosť z dlhodobého pohľadu. Každý nový človek,
ktorého budete mať vo svojej sieti vám vygeneruje množstvo
sekundárnych kontaktov.
Táto cesta budovania svojho networku je prácna a existujú aj
iné možnosti. Práca so skupinami, aktívne diskutovanie na
vybrané témy a zapájanie sa do on-line prieskumov.
Prepojením všetkých možností a cieľavedomým prístupom
svoj network vybudujete hravo a LI a stane dôležitou súčasťou
vášho pracovného života.
f
t
in
KAPITOLA
5
Členstvo v skupine a vaša aktivita v nej vám môže
priniesť naozaj bohaté výhody v zmysle budovania
svojej on-line reputácie odborníka na danú tému,
prináša tiež možnosť spoznať odborníkov z branže
a nadviazať s nimi kontakt či spoluprácu.
Namixujte
si atraktívny
obsah
Váš život s LI bude len tak zaujímavý, aké
zaujímavé odbery si nastavíte a v akých skupinách
budete členom. Postupom času budete tvoriť aj vy
aktívny obsah, ale najprv musíte mať partnerov na
komunikáciu. LinkedIn skupiny umožňujú dialóg s
odborníkmi na rôzne témy a mnoho zaujímavých
spoluprác vzniklo práve na základe zoznámenia sa
v LI skupine. Ak si vyberiete správne skupiny a
budete aktívnym členom, onedlho budete aj vy LI
považovať za neoddeliteľnú súčasť svojho
pracovného života.
Ak ešte v žiadnej skupine nie ste, rozmyslite si, čo
vás profesne zaujíma. Pre potreby tejto knihy
pracujme s fiktívnym záujmom o projektový
manažment.
f
t
in
Pri tvorbe textu buďte
struční a zdvorilí. Počet
znakov je obmedzený, a
preto sa možno s textom
budete musieť pohrať
troche viac. Uložte si text,
ktorý sa zmestil a mal
úspech v počet prijatých
pozvánok.
Obrázok 32: Nájdime relevantné skupiny, v ktorých sú
zhromaždení odborníci na túto oblasť.
V prípade, že 10 ľudí vašu
pozvánku odmietne, váš
účet bude zablokovaný a
LI vám pošle výzvu, aby
ste potvrdili, že
rozumiete, že nesmiete
posielať pozvánky
neznámym ľuďom.
Takto sa LI snaží
motivovať užívateľov ku
zakúpeniu prémiového
balíka. Ak si na “guerrilla
networking” netrúfate,
využite možnosť
bezplatného 30 denného
prémiového účtu. Nie je
garantované, že vám
ľudia pozvánky na
prepojenie príjmu, ale
môžete ich posielať bez
rizika zablokovania účtu.
Obrázok 33: Nájdime relevantné skupiny, v ktorých sú
zhromaždení odborníci na túto oblasť.
f
t
in
Pri výbere tej svojej
skupiny z vyfiltrovaných
výsledkov si všímajte
detaily ako počet členov a
aktívnosť skupiny. Vľavo
môžete filter ešte
presnejšie doladiť a
rozhodnúť sa pre členstvo
len v otvorených alebo
len v uzavretých
skupinách, či na základe
jazyka používaného v
skupine.
Do niektorých skupín sa
stačí prihlásiť a stávate sa
členom automaticky, v
iných si manažér skupiny
vyhradil právo schváliť
členov skupiny. Spravidla
uzavreté skupiny so
schvaľovaným členstvom
bývajú konzervatívnejšie
a príspevky nie sú
viditeľné na vašej stene.
Obrázok 34 : Sledujte parametre vhodnosti
Ešte predtým, než sa
rozhodnete či sa pridáte
alebo nie, môžete si
pozrieť, kto je vlastník
skupiny a prípadne ďalší
manažéri. Regionálna
relevantnosť je dôležitá,
pretože najväčší úžitok
budete mať zo skupín,
ktorých členovia sú z
alebo vo vašej krajine
záujmu.
Obrázok 35 : Zázemie skupiny je dôležité
f
t
in
Jedným zo špecifík
slovenských a českých
skupín je, že bez ohľadu
na odborné zameranie
skupiny, medzi členmi
nájdete
obrovské
množstvo recruiterov.
Na škodu to nemusí byť,
pretože ich používajú
práve na oslovenie a
zdieľanie
pracovných
ponúk v danom odbore.
Okrem
recruiterov
pracovné
ponuky
zdieľajú aj zamestnanci
firiem, a všetky tieto
ponuky
nájdete
v
“Jobs”,
čo
je
podkategória diskusií.
Obrázok 36 : Ponuky práce, ktoré nemusia byť inzerované inde
a tiež možnosť inzercie zadarmo.
Ostatné
diskusné
príspevky majú charakter
otázky, zdieľania článkov
a skúseností, žiadostí o
radu či spätnú väzbu.
Notifikácie o nových
príspevkoch e-mailom
odporúčam mať vypnuté
a sledovať nové príspevky
priamo
na
LI.
Obrázok 37 : Najnovšie a najpopulárnejšie diskusie
f
t
in
Členstvo v skupinách
môžete rušiť a meniť
podľa svojich aktuálnych
potrieb. Ja som v
skupinách, ktoré
zodpovedajú mojim
osobným záujmom
(marketing, projektové
riadenie)a odborným
záujmom (HR, kariéra,
koučing, nábor). Ak svoje
skupiny necháte viditeľné
na vašom profile, tak
ukazujete, aké sú tie vaše
záujmy.
Obrázok 38 : Skupiny, ako ich vidí verejenosť
Možno chcete, aby pre
verejnosť boli viditeľné
len niektoré skupiny a
ostatné si nechávate ako
svoje “tajné” skupiny.
Nastavenia môžete
editovať jednoducho.
Otvorte si na LI záložku
so všetkými vašimi
skupinami a následne
choďte do nastavení.
Obrázok 39 : Nastavete si vlastné pravidlá interakcie
f
t
in
Pomocou šípiek vedľa
poradového čísla môžete
zmeniť poradie skupín, v
akom sa budú ukazovať
na vašom LI profile
Odporúčam nechať si
nastavené zasielanie emailov do schránky pri
tých skupinách, ktoré sú
naozaj pre vás prínosom.
Ak príde oznámenie o
diskusií a nezujme vás, email jednoducho
vymažete, ale ak si
nastavíte blokovanie emailov, zo skúseností
viem, že sa málokedy ku
skupine vrátite, aby ste
sledovali pravidelne, čo je
tam nové a teda
nebudete aktívnym
zapájajúcim sa členom.
Členstvo v skupine a vaša
aktivita v nej vám môže
priniesť naozaj bohaté
výhody v zmysle
budovania svojej on-line
reputácie odborníka na
danú tému, prináša tiež
možnosť spoznať
odborníkov z branže a
nadviazať s nimi kontakt
či spoluprácu.
f
t
in
V záložke “Skupiny,
spoločnosti a aplikácie” si
nastavte frekvenciu
zasielaných e-mailov a
výberov z diskusií.Zvoľte
si denný alebo týždenný
odber, prípadne ho úplne
vypnite:
Najdôležitejšie, ak
potajomky hľadáte prácu,
je vypnúť si notifikácie o
svojom členstve v
skupine či príspevkoch,
ktoré urobíte. Nechcete
predsa, aby niekto z vašej
súčasnej práce videl v
newsfeede, že ste práve
prejavili záujem o nejakú
pozíciu inzerovanú v
skupine.
Okrem skupín sa nebojte
ani odberov na Pulse,
Influencers a odbery
noviniek spoločností. Ak
preferujte videá, tak sú tu
pre vás Channels. Mix
noviniek z týchto zdrojov
vytvoria na vašom LI
newsfeed zaujímavý
obsah a občas vám ako
na zlatej tácke ponúknu v
predstihu informácie,
ktoré na Slovensko
dorazia oveľa neskôr.
Naviac, pod článkami sa
dá diskutovať, čo, ako už
viete, je výborná cesta ku
získavaniu reputácie,
kontaktov a informácií.
f
t
in
Autor:
Dimensions s.r.o.
www.uspesnakariera.sk
www.dimensions.sk
[email protected]
0949 123 777
Vydavateľ:
Download

li manual - Dimensions sro