12
December
2013
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník XI.
VIANOČNÝ
ŠPECIÁL
Čo prinesie rok 2014?
Program benefitov a zliav
pre zamestnancov spoločnosti – 2014
Kam cez Vianoce
www.tatravagonka.com
AKTUALITY
Vagonár December 2013
KOMIKS
Vagonár December 2013
V ROKU 2014
ŤAHAJME VŠETCI ZA JEDEN POVRAZ
. Snáď
s rokom ýšľa
k
o
r
a
v
m
a stretá podarilo a za 14.
opäť s
u
a
20
k
lo
o
m
r
h
lo
c
m
ý
ís
mč
nulo
ý
eľne r
ly
v
it
p
o
r
d
u
e
v
a
v
r
u
ie ne
čo sa
en s po
as plyn ás bilancuje,
i rok – t
c
jú
a
z
n
d
z
há
každý
určite
sie pric
A?
kazníci
o prine
á
č
Z
,
.
e
m
c
ý
t
zajú
požiasa nad
redchád h vozňov ani v
osti Tatravagónk
p
n
č
e
lo
ti
o
o
p
c
nám v s
uchší ak é riešenia nový
prinesie e o nič jednod
k
o
ic
č
n
,
vestícia
h
ž
c
u
te
N
vne
jekty. In hŕňa
ebud
tí
n
k
ro
p
fe
e
ž
e
é
,
a
v
a
Zdá s
zaujíma
čnosti n
náplň za
odávky.
ia v náro
časné d 014 pripravené om zákazková a prepravu
nepoľav a kvalitu a na v
č
2
ov n
, pri
n
pre rok
é ovocie rnových vagón vaním na pren
e
ž
davkách strane máme
tú
y
ej
rináša v
by ciste rným pogumo
v na
Na druh j linky naďalej p pakovanej výro
e vozňo a
to
b
ú
n
ro
ý
v
v
s
o
e
e
v
v
.o
ho vozň
v aj vozn
račovať
do kotlo račujúcej resp
vby kryté kového
k
produkto ne budeme pok
ta
o
h
s
p
c
j
ý
e
m
n
b
p
re
ok
roč
dvoz
h ro
e hru
a ťažkýc produktov. Celo3 ako aj vo výrob nikátneho 2-po vými proh
c
ý
k
h
ľa
u
čo
h
130 m ,
vu
lšími kľú
emickýc
j výroba
pravu ch bilia s objemom e pokračovať a konštrukcie. Ďa góny na prepra u
a
o
j
d
v
e
u
u
k
v
b
lej
0) a
ovin o
kĺbo
preprav
s. Naďa dĺžkou 80´ ne ilerov (typ T300 vania klaníc. N hrann
il
b
b
a
typu H
ozňa s
ga tra
ovú zác
nastavo
nravu me
rového v
izmom
ov pre n
kontajne vagóny na prep lnym mechan dulárnych vozň júcu zo 7 záchra v
iá
o
o
a
c
ú
v
k
e
m
s
p
la
tá
i
h
v
š
s
o
y
ýc
o
jektm
vitkov s tie výroby nosn tsche Bahn poz ov. Tieto tri typ áciách
z
h
c
ý
v
a
oceľo
e Deu
h vlak
e zač
ombin
železnic
mocnýc
riaznych k
014 bud
v roku 2 u pre nemecké vlakov a 49 po i vozňami v rô tomatickým sp u
u
m
ik
h
y
s a
rok
nú techn v, 5 žeriavovýc nými modulárn
ý vagón
nčená v
lh
o
k
d
u
a
n
o
e
s
k
ó
d
o
ných vla vené našimi n vagón, dlhý vag ych vozňov bu
y
ba
y
tk
v
jekty,
rá
dulárn
ú
k
:
d
o
u
b
ruské pro
ých mo
ní, a t
n
a
e
s
n
d
o
j
e
n
a
v
á
5
re
troch p
spolu 9
zameran
Výroba
u T3000 kou 90´.
p
é rámy
ty
a
n
ó
hadlom.
vag
dvozkov
s dĺž
o
m
n
p
ó
re
g
m
k
ý
a
o
v
tk
e
2018.
dovše
jnerový
ve bud
Trebišo
v.
roba, pre
vý konta
TG,
Výroba v ým dvojčlánko aj doplnková vý sobných vozňo ko Wascosa, V
o
tk
a
e
e
y
n
ri
š
h
in
v
e
p
ia
n
o
pred
y dos
odsku
iční part
so
vé objem
, ale aj p
naši trad
m
ý
výrobcu Zaujíma ých zákazníkov
tk
e
o
š
h
v
e
o
k
d
s
p
re
n
p
r
. Av
uró
pre exte i zákazníkmi sú
dného e ovatívne vagóny jou
re
p
o
p
m
usí svo
í pozíciu
na trh in
Kľúčový ans, DB.
014 udrž osťou prinášať ovať aj o rok, m
tr
2
e
u
M
k
,
o
E
r
A
n
A
ak
aj v
op
ohli zop
ónka si
ím a sch
anová
Tatravag hnickým zázem konštatovanie m
na Skok daja
n
A
c
.
g
to
te
In
pre
sme to
silným
a úseku
mu, aby
ás.
riaditeľk
šak k to spieť každý z n
pri
prácou
C
UFF,
ale je to
ťažké...
TOTO SÁM
asi nedokáže...
SUDO
SUDO
KU
KU
HALA
SPOLU
nám to pôjde
lepšie
SUD
OKU
Už sa to
ZAČÍNA HÝBAŤ
KEBY EŠTE
niekto prišiel
na pomoc
IDEM
aj ja...
HALA
SUDO
KU
Poďme spolu
VŠETCI NARAZ
SPOLU
sme to dokázali.
DOBRÁ PRÁCA
V roku 2014,
ťahajte
VŠETCI ZA JEDEN
POVRAZ...
HALA
2
3
AKTUALITY
Vagonár December 2013
AKTUALITY
Vagonár December 2013
Program ZLIAV A benefitov pre zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA – 2014
Opäť Vám prinášame benefitný program na rok 2014. Tieto zľavy a špeciálne ceny si môžete uplatniť
predložením Vášho zamestnaneckého preukazu spoločnosti Tatravagónka. Poskytovateľ zľavy má
právo požiadať o duplicintú identifikáciu občianskym alebo vodičským preukazom.
Zľavy sa vo väčšine prípadov nevzťahujú na akciový a už zľavnený tovar. Odporúčame Vám uplatnenie si týchto zliav
na konkrétny tovar alebo službu vopred preveriť u predajcu, poskytovateľa. Nárok na zľavu si musíte uplatniť pred
zúčtovaním.
Zeman s.r.o.
Velické nám. 1172/3 Poprad
Kvety Viktor
Vo všetkých prevádzkach 10 % zľava na rezané kvety, 5 % zľava na ostatný tovar vo všetkých preKvety Viktor na Slovensku. dajniach Victor. Zľava neplatí na už zľavnený a akciový tovar.
Siko
Prevádzky SIKO, Poprad, 15 % z ceny všetkých tovarov v predajniach SIKO kúpeľne, okrem tovaru
Košice, Banská Bystrica, označeného ako SIKO Exclusive, kde je možné uplatniť zľavu vo výške
10 % z ceny tohto tovaru.
Martin, Žilina, Trenčín,
Bratislava - Lamač, Bratislava - Galvaniho.
Benab trade
BENAB TRADE s.r.o.,
Slavkovská 51 B,
Kežmarok
20 % zľava z maloobchodných cien postelí, pohoviek, lôžok, roštov, matracov a doplnkov spoločnosti www.benab.sk. Zľavu je možné uplatniť iba pri
osobnom odbere v sídle spoločnosti Benab Kežmarok.
Viviland Svit Šimo
Ul. SNP 3, Svit
25 % z cenníkovej ceny vstupného do detského interiérového ihriska VIVI
LAND.
Lyžiarske Stredisko
VERNÁR
Studničky
Lyžiarske stredisko
Studničky
10 % zľava na celodenné ski pasy
MKM Invest spol. s.r.o
Kukučínova 4730, Poprad
12 % z cenníkovej ceny všetkých jeho poskytovaných služieb alebo predávaného tovaru,
100 % z ceny komplexnej prehliadky jedného vozidla jeden krát ročne.
CK Satur
Nám. Sv. Egídia, Poprad
Zľavy počas trvania „Zliav za včasný nákup z katalógu „Leto 2014“
Zájazdy leteckou dopravou
25 % do 31. 12. 2013
22 % do 31. 1. 2014
20 % do 31. 3. 2014
Zájazdy autobusovou a individuálnou dopravou a plavby loďou so slovenským sprievodcom
20 % do 31. 12. 2013
17 % do 31. 1. 2014
15 % do 31.3. 2014
Po 31. 3. 2014 platia nasledujúce zľavy z našich katalógov
15 % zľava na pobytové zájazdy z katalógu Leto 2014 – letecké zájazdy
10 % zľava na pobytové zájazdy z katalógu Leto 2014 – zájazdy autobusovou a individuálnou dopravou a plavby loďou so slovenským sprievodcom.
STUDNIČKY
10 % zľava na opravu mobilných telefónov,
5 % na nákup príslušenstva
Teplická cesta, Poprad
5 % - zľava na tovar
Uplatnenie tejto zľavy je možné na množstvo primerane spotrebe 1 domácnosti. Zľavy sa nesčítavajú. Zľava sa nevzťahuje na nákup tovaru
označeného „maxxi-pack“. Zľava sa nevzťahuje na tovar: tehly, cement,
porobeton, paliva a vypredajový tovar. Tovar zakúpený s touto poukážkou
sa načítava do celkového obratu na zákaznícku bauMax kartu.
Masér Pavol Javorský
Ul. Mládeže 2351/8,
Poprad blok Hron
9 € za 40 minútovú masáž chrbta a šije
Oprava obuvi
Nám. Sv. Egídia 24,
Poprad
10 % z cenníkových cien poskytovaných služieb, alebo predávaného
tovaru.
Hypernova Poprad
OC Max, Dlhé Hony
4587/3, Poprad
5 % na celý nákup
Uniqa poisťovňa
1. mája 4, Poprad
10 % zľava z havarijného poistenia, navyše asistenčné služby zdarma
30 % zľava z poistenie dom, byt, zariadenie, navyše asistenčné služby
zdarma
10 % zľava z cestovného poistenia, navyše asistenčné služby zdarma
15 % zľava z viacročného cestovného poistenia, navyše asistenčné služby
zdarma
Úrazové poistenie - bonus zdarma úrazový servis pri zlomeninách kostí
u detí
Percentá poskytovanej zľavy poistného môže v priebehu roka kolísať
smerom nahor, ako aj nadol. Aktuálne podmienky je nevyhnutné si preveriť
na pobočke poisťovne UNIQA.
Kníhkupectvo
Alter Ego, s.r.o.
Hlavné námestie 3,
Kežmarok
10 % z ceny kníh na sklade
JN Optik Service
Podtatranská 2501/3,
Poprad
5 % do hodnoty nákupu 100 €,
10 % nad hodnotu nákupu 100 €,
10 - 30 % na vybraný druh slnečných okuliarov
Martini, center od beauty
Dlhé hony 4991, Poprad
20 % na kadernícke služby Farbenie Loreal professionnel,
10 % ostatné kadernícke služby,
pri 8 návštevách dostanete VIP vernostnú kartu na 10% kadernícke služby,
v deň narodenín 20 % kadernícke služby,
ranný hair style od 8.00 do 10.30 7€ (umytie, fúkanie, žehlenie alebo
natáčky, styling), pedikúra 10 %. Zľavy sa nevzťahujú na nákup produktov.
Lekáreň Primula
Lekáreň
Pri nemocnici
Dostojevského 21, Poprad 5 % na všetok voľnopredajný sortiment
Tatranské námestie 7,
Poprad
FAnn parfumérie, s.r.o.
ZOC Max, Dlhé hony
Zľava 10% platí na nezľavnený tovar a nie je možné ju kombinovať
4587/1, Poprad
s inými zľavami.
Hypermarket Tesco, Poprad,
OC Madaras, Sp. Nová Ves
Kníhkupectvo
Christiania
Námestie sv. Egídia 108
10 % na celý knižný sortiment. Zľava sa nevzťahuje na knihy, ktoré sú už
v akcii a na CD a DVD sortiment.
Jóga
Hotel Satel
3 € vstup na hodinu jógy každý utorok až štvrtok o 18.00 hod., každú
sobotu 8.00 hod.
4
Všetky zľavy sa vzťahujú len na základnú cenu pobytu/zájazdu, nevzťahujú sa na
detské paušály, povinné a iné doplatky ani na autobusovú dopravu. Jednotlivé zľavy
nie sú kumulovateľné. Zamestnanci spoločnosti Tatravagonka si môžu ďalšie informácie vyžiadať prostredníctvom elektronickej adresy: [email protected]
Zľava platí bez obmedzenia na všetky osoby, ktoré zamestnanec spoločnosti Tatravagónka prihlási na spoločný zájazd.
Slovnaft
zľavová karta (viac informácií prinesieme v ďalšom čísle)
Powercross club
Krytá plaváreň, Svit
3 € vstup na tréning vedený profesionálnym trénerom + bazén
OWERCROSS
Club
Váš názor,
pripomienky a postrehy
k článku zašlite na:
[email protected]
2860
ženia
na základe predlo
Zľavy si uplatníte rty.
ka
ej
ck
ne
zamestna
Baumax Poprad
* Zľavy sa nevzťahujú na plavby loďou bez slovenského sprievodcu!
3 % zľava z katalógových cien na pobyty z katalógu Wellness 2014
3 % zľava z katalógových cien poznávacích zájazdov z katalógu Poznávame Svet 2014 pri kúpe zájazdu v hodnote do 200 € za osobu
5 % zľava z katalógových cien poznávacích zájazdov z katalógu Poznávame Svet 2014 pri kúpe zájazdu v hodnote minimálne 200 € za osobu
3 % zľava z katalógových cien pobytových zájazdov z katalógu Zima
2013/2014
3 % zľava z katalógových cien pobytových zájazdov z katalógu Exotika
2013/2014
vá
Jana nováko
Diamon - veľkoobchod
s mäsom a mäsovými
výrobkami
Poprad – Veľká, Scherffelo- 5 % z hodnoty nákupu
va 3017/53; J. Curie 738;
Nám. sv. Egídia 32/75;
Sp. Nová Ves, Letná 66/59
5
BENEFITY
Kto môže požiadať...
• každý zamestnanec, ktorý vyplní žiadosť o poskytnutie benefitu (tlačivo sa nachádza na
serveri v adresári „DOKLADY“, alebo Vám ho
poskytne ekonómka strediska),
• zamestnanci, ktorí tento benefit využívajú
z predchádzajúceho zmluvného obdobia.
Oprávnený žiadateľ o benefit je zamestnanec, ktorý:
• má pracovný pomer na dobu neurčitú,
• nie je v skúšobnej ani vo výpovednej dobe,
• nebol upozornený na porušenie pracovnej
disciplíny,
• nebol práceneschopný, nečerpal pracovné
voľno z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia,
nečerpal pracovné voľno z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka viac ako 5 dní za
predchádzajúcich 6 mesiacov ku dňu podania
žiadosti.
Vyplnenú žiadosť zamestnancovi potvrdí príslušný riaditeľ úseku, ktorý je povinný zohľadniť
posledné hodnotenie pracovného výkonu, ako aj
vyjadrenia priamych nadriadených zamestnancov
žiadateľa.
Takto vyplnená žiadosť sa doručí na schválenie
riaditeľke úseku riadenia ľudských zdrojov.
Mobilný telefón alebo SIM kartu si zamestnanec
prevezme na základe „Potvrdenia o prevzatí MT
pre rodinného príslušníka“.
Čo by ste mali ešte vedieť...
Zamestnanci si môžu vybrať zo štyroch druhov
programov, pričom tri z nich nie sú viazané na
získanie mobilného telefónu.
Kedy bude SIM karta zablokovaná...
• Karta bude zablokovaná, ak pri prehodnocovaní práceneschopnosti u zamestnanca došlo
k prekročeniu 5 dní PN, resp. OČR a „paragrafov“ za predchádzajúcich 6 mesiacov alebo sa
poruší iná z hore uvedených podmienok.
SIM karta bude zablokovaná na volania, t.j. bude
možné hovory len prijímať. Zamestnanec však
bude musieť každý mesiac zaplatiť sumu najnižšieho paušálu (0,0498 Eur+DPH), ktorý mu
pracovník oddelenia IT automaticky pri porušení
podmienok preaktivuje.
Pri skončení pracovného pomeru bude musieť
zamestnanec zaplatiť sumu posledného paušálu a prevolaných minút a odovzdá SIM kartu na
oddelení IT.
V prípade, že Vám karta bola zablokovaná na
základe vyššie uvedených podmienok, zamestnanec môže požiadať o jej aktiváciu najskôr o 3
mesiace, pričom jeho žiadosť bude opätovne prehodnotená.
U zamestnanca, ktorý si vybral paušál s telefónom a nespĺňa podmienku najviac 5 dní PN,
resp. OČR a „paragrafov“ za predchádzajúcich 6
mesiacov, nastane zablokovanie odchádzajúcich
hovorov zo SIM karty a jeho povinnosťou bude
každý mesiac uhrádzať výšku zmluvného paušálu
v sume 11,30 Eur + DPH. Pri skončení pracovného pomeru bude musieť zamestnanec zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške:
11,30 Eur + DPH x počet zostávajúcich mesiacov
do konca zmluvného obdobia.
V prípade záujmu kontaktuje IT oddelenie,
p. Dávidíka ([email protected],
0918 735 340)
6
Vagonár December 2013
BENEFIT VÝHODNÉ
TELEFONOVANIE
Zamestnanci spoločnosti môžu využívať telefonovanie za rovnakých výhodných tarifných podmienok ako využíva spoločnosť TATRAVAGÓNKA.
PAUŠÁL 1
Cena 0,31 € bez DPH/mesiac
Nekonečné hovory - volania v rámci vnútropodnikovej siete
*Silná prevádzka
*Slabá prevádzka
Hovorné
(v €/min. bez DPH)
(v €/min. bez DPH)
Mesačný poplatok
(Mesačný poplatok za SIM kartu v HVPS +
0,0498 + 0,26 = 0,3098 €
doplatok za volací profil)
Volania v rámci vnútropodnikovej siete
0€
0€
Volania na štandardné čísla do siete
0,0232 €
0,0166 €
Orange Slovensko
Volania na štandardné čísla do siete
0,0299 €
0,0224 €
Slovak-Telecom
Volania na mobilné čísla do siete Slovak0,0552 €
0,0552 €
-Telekom, O2
PAUŠÁL 2
Cena 7,35 € bez DPH/mesiac
Nekonečné hovory - volania na štandardné čísla do siete Orange Slovensko
*Silná prevádzka
*Slabá prevádzka
Hovorné
(v €/min. bez DPH)
(v €/min. bez DPH)
Mesačný poplatok
(Mesačný poplatok za SIM kartu v HVPS +
0,0498 + 7,30 = 7,3498 €
doplatok za volací profil)
Volania v rámci vnútropodnikovej siete
0€
0€
Volania na štandardné čísla do siete
0,0232 €
0,0166 €
Orange Slovensko
Volania na štandardné čísla do siete
0,0299 €
0,0224 €
Slovak-Telecom
Volania na mobilné čísla do siete Slovak0,0552 €
0,0552 €
-Telekom, O2
PAUŠÁL 3
Cena 8,25 € bez DPH/mesiac
Nekonečné hovory - volania na štandardné čísla do siete Orange Slovensko
a štandardné čísla siete Slovak-Telekom
*Silná prevádzka
*Slabá prevádzka
Hovorné
(v €/min. bez DPH)
(v €/min. bez DPH)
Mesačný poplatok
(Mesačný poplatok za SIM kartu v HVPS +
0,0498 + 8,20 = 8,2498 €
doplatok za volací profil)
Volania v rámci vnútropodnikovej siete
0€
0€
Volania na štandardné čísla do siete
0€
0€
Orange Slovensko
Volania na štandardné čísla do siete
0€
0€
Slovak-Telecom
Volania na mobilné čísla do siete Slovak0,0552 €
0,0552 €
-Telekom, O2
PAUŠÁL 4
Cena 17,50 € bez DPH/mesiac
Poplatok zahŕňa 3 000 predplatených minút na volania do všetkých mobilných aj pevných
hovorného. Neprevolané minúty nie sú prenositeľné do ďalšieho zúčtovacieho obdobia.
Fakturované poplatky za využitie týchto služieb budú realizované formou zrážky zo mzdy za
príslušné fakturačné obdobie.
INFO
Vagonár December 2013
NOVOROČNÁ KVAPKA KRVI
ODBER KRVI mobilnou jednotkou
ODBER SA USKUTOČNÍ
17. januára 2014
od 6.30 do 9.30 hod.
v priestoroch zdravotného
strediska spoločnosti.
Máte možnosť využiť načasovanie na presnú hodinu, aby ste sa
tak vyhli čakaniu.
Nahlásiť sa môžete na tel. čísle 2225, osobne v čase od 7.00 do 15.00 hod. v zdravotnom stredisku v ambulancii MUDr. Kadurovej alebo mailom na [email protected]
Nenahlásení jedinci budú vybavení podľa možnosti kapacít mobilnej jednotky. Toto darovanie bude zaznamenané v darcovskej
karte. Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa R-90-01/10
sa bezplatné darovanie krvi (DRM 581) nepočíta medzi prekážky
v práci ovplyvňujúce výšku odmeny pred dovolenkou.
Každý darca dostane pozornosť vo forme jedného stravného
lístka.
Možnosti čerpania paragrafu:
Príklad:
Zamestnenec je načasovaný na 9.30 hod.
Má možnosť - neprísť vôbec do práce len rovno o 9.30 hod.
na ZS a má celý deň (t. j. 7,5 hodín) paragrafové voľno
alebo
ráno príde do zamestnania, pracuje napr. do 8.00 hod., potom sa prezlečie a ide na zdravotné stredisko. Na snímacej
stanici na vrátnici si zaznačí identifikačnou kartou platený
paragraf. Po odbere krvi musia výrobní a obslužní pracovníci opustiť areál spoločnosti. Takýto zamestnanec bude mať
17. 1. 2014 paragrafové voľno vo výške od času zosnímania
IK (napr. 9.30 hod.) do konca zmeny, čo je 5,5 hodín. Zvyšné 2 hodiny si môže bez potvrdenia dočerpať kedykoľvek
do konca januára. THP pracovníci môžu v uvedený deň
pokračovať vo výkone práce na vlastné riziko a paragrafové voľno si môžu uplatniť kedykoľvek do konca mesiaca
január.
PREČO DAROVAŤ KR
V?
• Darovanie krvi je „tr
éningom“ organizmu na
mimoriadne situácie spoje
né so
stratou krvi.
• Darovanie krvi prisp
ieva
k regenerácií organizm
u.
Úbytok krvi pri darov
aní
„vyprovokuje“ organ
izmus
k tvorbe nových, neop
otrebovaných krviniek.
KTO MÔŽE DAROVA
Ť KRV?
Každý, kto:
• má vek od 18 do 60
rokov,
• váži viac ako 50 kg
,
• nemal 2 týždne hn
ačky či
horúčky,
• je mesiac po užití
antibiotík,
• je aspoň 48 hod. po
očkovaní,
• posledných 6 mesia
cov nepodstúpil operáciu,
tetovanie, akupunktúru či
piercing,
• nemá v čase odbe
ru prejavy
alergie a nie je na ňu
liečený,
• neprekonal infekčn
ú žltačku typu B a C a nie je
jej
nosičom,
• nie je nosičom HIV
a nemal
kontakt s HIV pozitívn
ou
osobou,
• nie je závislý od dr
og, alkoholu a iných návyk
ových
látok,
• ženy môžu darovať
krv až
po skončení menštru
ácie
a najskôr 6 mes. po pô
rode,
ukončení tehotenstva
alebo
dojčenia.
ČO ROBIŤ PRED OD
BEROM?
• večer a ráno piť čo
najviac
tekutín,
• večer zjesť niečo ľah
šie
a diétnejšie,
• pred odberom jesť
pečivo,
med, džem, ovocie,
zeleninu,
• nezabudnúť na ob
čiansky
preukaz a kartu poist
enca.
AKO BUDE PREBIEH
AŤ ODBER?
• vyplníte dotazník,
• lekár vám poradí v p
rípade,
ak si nie ste istý či mô
žete
darovať krv,
• odoberie sa vám vzo
rka krvi
na rýchle vyšetrenie,
• pokiaľ sú výsledky
v norme,
prebehne odber pribli
žne
400 ml krvi.
(zj)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Júl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Marec
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Apríl
Seien Sie das ganze Jahr über auf der richtigen Spur!
www.tatravagonka.com
Október
September
Jún
Máj
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Február
Január
2014
May you be on the right track for the whole year!
Nech ste celý rok na správnej koľaji!
FOTOREPORTÁŽ
Vagonár December 2013
Vagonár December 2013
OMAĽOVÁNKA
Vyfarbite si...
K
vzal,
de sa vzal, tu sa stál.
štadiónom
Mikuláš pred
aličku,
V ruke veľkú p
čiapočku.
na hlave mal
v, teplý šál,
o
z
fú
h
c
ly
ie
b
Z
kúkal....
tak na deti vy
doplňte
a nezabudnite
na vianočné
ozdoby!
a
k
s
š
á
l
u
Mizkimná olympiáda
10
11
PRE DETI
Vagonár December 2013
INFO
Vagonár December 2013
ZaujÍmavosti o vianociach
stromček
Vianočný
le
hviezdy bie
Letia, letia
.
lé
e
c
k tkané
ako z čipie
i.
na strán
Plno ich je
ni.
oda na dla
Chytíš – v
očky
Snehové vl
s
iek sladko
Do čižmič
áva.
m
n
odmie
e
c
re
v
é
ln
p
ky,
eťom cukrí
Dobrým d
y.
k
ým uhlí
neposlušn
lý,
y tanier ce
Od babičk
chceli.
y sme ich
ešte viac b
a,
viek, kaka
Z jabĺk, sli
táva.
sť nám os
len ich zje
ť zdobí,
al sladkos
b
o
lý
k
s
e
L
t robí.
eku šucho
č
m
o
tr
s
a
n
ýva,
k sa tam k
o
b
a
n
a
k
o
Zb
ýva.
o po nej b
plno brušk
jí,
zu hrdo sto
Počas mra
jí.
o
b
i
šak veľm
tepla sa v
,
u
k
sa mrkvič
Miesto no
u.
má hlavičk
zo snehu
leží,
ek pod ním
Pekný darč
ž
e
b í.
hneď tam
kŕdeľ detí
e žiari,
noc krásn
Počas Via
tvári.
ie máš na
prekvapen
Odkiaľ je stromček?
Tradícia ozdobovania stromčekov pochádza z Nemecka. Jedna z prvých správ
o vianočnom stromčeku je v brémskej kronike z roku 1570. Jedľu zdobili cukrovinky, ďatle a kvetiny z papiera. Vianočné stromčeky sa najskôr udomácnili
v cechových a remeselníckych domoch. Ozdobovali ich jabĺčkami, perníkmi
a orechmi.
Snehuliak
Hádankyť dáva,
Mikuláš
Koláče
Salonka
Santa
Santu,
Bradatý
redlohu na
p
e
it
n
chuih
tr
s
Vy
u urobte z
m
u
d
ra
B
vyfarbite.
postupne
aty, ktorú
v
v
o
otová!
ik
č
á
m
dnica je h
ľa
h
o
P
.
te
prilepuje
a
hľadnic
Moja po na to:
me
slená poPotrebuje
nočná, kre
ia
v
,
a
tk
fo
ý papier,
Tvoja
sopisu, tvrd
a
č
z
a
k
ič
stav
ka.
lepidlo, fix
b popapiera uro slať.
o
h
é
rd
tv
Z
po
torú chceš nočhľadnicu k
ia
v
,
u
tk
oju fo
Vystrihni tv
isu
p
o
s
a
č
z
ičku
nu.
nú postav
a
prednú str
a prilep na píš prianie a
na
vať.
Do vnútra
môže puto
a
ic
n
d
pohľa
ček
ý strom
Vianočn é papiere, lepidlo,
bn
Rôznofare
r.
tvrdý papie
neme
rov vystrih
ie
p
a
p
h
c
e
Z farebný
a postupn
nej dlĺžky
z
h
rô
y
rc
v
ik
s
a
á
p
u. N
pohľadnic
k
lepíme na
, na spodo
u
d
z
ie
v
h
e
m
e
vystrihn
hotová!
hľadnica je i taktiež
pník, a po
s
h papierov
u s koledZ farebnýc
d
pohľa nic
iť
b
ro
y
v
š
môže
níkom.
Vianočné gule
Neodmysliteľné ozdoby vianočného stromčeka - sklenené gule - majú už vyše
storočnú tradíciu. V roku 1889 si ich výrobu patentoval Francúz Pierre Dupont.
Najskôr vyrábal jednofarebné fúkané gule z jemného skla a zakrátko rozšíril
sortiment aj o farebné, s ornamentmi, hviezdičkami, vločkami či s kresbami
kvetov.
Tichá noc v 300 jazykoch
Najznámejšia vianočná koleda má už 200 rokov a spieva sa v 300 rôznych
jazykoch. Po prvýkrát zaznela na Vianoce v roku 1818 v kostolíku v rakúskom
Oberndorfe. Text napísal duchovný Joseph Mohr, učiteľ Franz Gruber skomponoval melódiu.
Hviezda z Mexika
Jedna z najkrajších vianočných dekorácii - rozkvitnutá „vianočná hviezda“ pochádza z Mexika. Jej názov znie v španielčine Noche buena, čiže Svätá
noc. V časoch Aztékov bola symbolom nového života pre mŕtvych bojovníkov.
Vianočná hviezda vraj očarila aj istého amerického veľvyslanca, ktorý ju odviezol do Ameriky a odvtedy zdobí sviatočne prestreté stoly miliónov ľudí sveta.
Vianočné trhy
Vôňa vianočného punču pod tisíckami svetiel a blikajúcim stromčekom je
snáď najlepšia voľba, ako sa nabudiť tou pravou atmosférou najkrajších sviatkov v roku. História vianočných trhov siaha až do stredovekej Viedne, kde sa
konali už v roku 1294. Z nemecky hovoriacich krajín sa táto tradícia rozšírila
do celého sveta, avšak takéto spríjemňovanie adventu je stále zaužívané predovšetkým v Európe.
Najväčší vianočný darček
Najväčší vianočný darček v dejinách by sa sotva zmestil pod stromček. Je
ním totiž slávna americká Socha slobody. Na Vianoce roku 1886 ju Francúzi
darovali Američanom na znak priateľstva a pomoci, ktorú poskytlo Francúzsko americkým osadníkom v boji za nezávislosť od Británie. Socha slobody aj
s podstavcom meria 93 metrov a váži úctyhodných 205 ton. Dnes existuje aj
jej zmenšená kópia v Paríži ako pripomenutie jej francúzskeho pôvodu.
Najväčší vianočný stromček
Najväčší vianočný stromček na svete stojí každý rok v Rockefellerovom centre
v New Yorku. Toto centrum dal postaviť obchodník a filantrop John D. Rockefeller počas Veľkej krízy v tridsiatych rokoch. Oficiálne bolo otvorené v roku
1933 a každým dňom sa doňho hnali tisícky ľudí. V tomto období začala aj
tradícia rozsvietenia veľkého vianočného stromčeka na námestí. V roku 1936
sa k stromčeku pridalo aj ľadové klzisko.
zdroj: internet
12
VÝVOJ PN
%-uálny podiel chýbajúcich zamestnancov
na celkový počet zamestnancov
november
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
XI.
12
XII.
12
I.
13
II.
13
III.
13
IV.
13
výrobní pracovníci
V.
13
VI.
13
VII.
13
VIII.
13
IX.
13
X.
13
akciová spoločnosť
ALKOHOL
Záznamy o požitiach alkoholických nápojov
zistených v novembri 2013
Meno
Prevádzka:
Dátum:
mg/l:
Štefan V.
NS 45170
4.11.2013
0,09
Róbert T.
NS 41211
15.11.2013
0,37
Miroslav T.
NS 43130
19.11.2013
0,40
Ľubomír F.
NS 41213
22.11.2013
0,08
Vladimír C.
NS 41214
23.11.2013
0,36
JAZYKOVÉ OKIENKO
SLOVENSKY ANGLICKY NEMECKY
RUSKY
Štedrý večer
Christmas
Eve
der Heiligabend
сочельник
oslava
celebration
die Feier
празднование
pohľadnica
card
die Ansichtskarte
открытка
výzdoba
decoration die Dekoration
украшение
koleda
carol
das Weihnachtslied
колядка
vinš
wish
der Glückwunsch
поздравление
darček
present
das Geschenk
подарок
Silvester
New Year's
Eve
der Silvester
канун Нового
года
ohňostroj
firework
das Feuerwerk
фейерверк
13
XI.
13
Popradské Vianoce
14. a 20. december / 10.00 / sobota piatok / Námestie sv. Egídia
XI. TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK
Ďalší ročník tradičného vianočného
jarmoku ľudovo–umeleckej výroby
spojený s pečením tradičných medovníčkov a oplátok, s ukážkami ľudových
remesiel a vianočných tradícií.
15. december / 10.00 / nedeľa / Kino
Tatran Poprad
VIANOČNÁ KOLEDA / BABADLO
Prešov
Premiérová rozprávka s príchuťou
vianočných sviatkov pre malých aj pre
veľkých.
15. december / 15.00 / nedeľa / Evanjelický a.v. kostol, Poprad - Veľká
POSOLSTVO VIANOC 2013
– XVI. VIANOČNÝ KONCERT
15. december / 18.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
III. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert Dychovej hudby POPRADČANKA spojený s rozsvietením tretieho adventného svetla.
17. december / 17.30 / utorok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
KLAUNI A VIANOČNÉ
PREKVAPENIE
Nielen sviatky, ale i príprava na ne
môže byť veselá a plná prekvapení.
19. – 23. december / 10.00 / štvrtok pondelok / Námestie sv. Egídia
PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV A KAPROV
20., 21. a 22. december / piatok, sobota
a nedeľa / kostoly v Poprade
OTVOR SVOJE SRDCE ...
Známe vianočné melódie zaznejú
v podaní hudobných popradských
zoskupení – CIMBALOVÁ ĽUDOVÁ
HUDBA POPRADČAN, TATRA GIPSY
a LA SPERENZA.
Podujatie realizované v spolupráci s
OOCR Región Vysoké Tatry
14
22. december / 10.00 / nedeľa / Klub
Zóna Domu kultúry v Poprade
DARČEK POD VIANOČNÝ
STROMČEK
29. december / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
PETRÍK A MIKULÁŠ
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny
Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich
rodičov.
29. december / 16.00 / nedeľa /
koncertná sála ZUŠ Domu kultúry v
Poprade
PREDSILVESTROVSKÁ DETSKÁ
SHOW
Diskotéka obohatená o zaujímavú
tombolu a o ukážky rôznych tanečných štýlov.
22. december / 10.00 / nedeľa / Divotvorná scéna Domu kultúry v Poprade
Malá detská BURZA HRAČIEK
A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH
22. december / 18.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
IV. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert Dychovej hudby POPRADČANKA spojený s rozsvietením štvrtého adventného svetla.
24. december / 23.30 / utorok / Námestie sv. Egídia
ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ
KONCERT
Dychová hudba POPRADČANKA
svojou hudbou a piesňami umocní
sviatočnú atmosféru Vianoc.
25. december / 18.00 / streda / Námestie sv. Egídia
ŽIVÝ BETLEHEM
Už tradičné divadelné predstavenie
hercov divadla zo Spišskej Novej Vsi.
26. december / 18.00 / štvrtok / Kostol
sv. Egídia
VIANOČNÝ KONCERT
ŠTEDRÉ SRDCE S KATKOU KOŠČOVOU
27. december / 14.00 / piatok / útulok
pre psov, Poprad - Veľká
VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY
Aj štvornohí kamaráti si zaslúžia
ochutnať dobroty z nášho štedrovečerného stola
27. december / 18.00 / piatok / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
COUNTRY VIANOCE so skupinami
tymián a fox
Spišské Vianoce
www.poprad.sk
www.regiontatry.sk
Ujo Ľubo z Košíc
1.12.2013 - 15.1.2014 foyer / Dom
kultúry Poprad
O TOM, AKO SME VYČAROVALI
ZIMU, PRIVOLALI VIANOCE A ČAKALI NA PREKVAPENIA
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Spojenej školy na Letnej ulici v
Poprade.
6. január / 18.00 / pondelok / Kostol sv.
Egídia
NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ
KONCERT
Podujatie realizované v spolupráci
s OOCR Región Vysoké Tatry
SPIŠSKÉ DIVADLO
DIVADLO KONTRA
15. december / 15.00 / nedeľa
H. CH. ANDERSEN - J. ŠVARC:
SNEHOVÁ KRÁĽOVNA
Klasická rozprávka o sile priateľstva a
lásky.
20. december / 19.00 / piatok /
75. repríza,
JÁN PALÁRIK: ZMIERENIE
ALEBO DOBRODRUŽSTvO
PRI OBŽINKOCH
Jedna z najhranejších slovenských
komédií vo vynikajúcej interpretácii
režiséra J. Sládečka a hercov SD.
26. december / 15.00 / štvrtok
ŠTEFAN KASARDA: MARTINKO
KINKAŠ
Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.
31. december / 16.00 / utorok /
20. repríza,
JOZEF GREGOR TAJOVSKý:
ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.
18. december / 19.00 / streda / Štúdio
SD SNV
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV:
ŽARTY
V čechovovskej atmosfére a prostredí,
v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a
vzťahu medzi mužom a ženou.
www.spisskedivadlo.sk
Divadlo, ktoré musíš vidieť. Divadlo
s ambicióznym repertoárom.
15. december / 19.00 / nedeľa
MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM
21. december / 19.00 / sobota
MARIE JONES:
KAMENE VO VRECKÁCH
27. a 28. decembe / 19.00 / piatok a
sobota
CONOR McPHERSON: RUM A
VODKA
29. december / 17.00 a 19.00 / nedeľa
M. KOTERSKI: NENÁVIDÍM
30. december / 17.00 a 19.30 / pondelok
S. MALLATRAT - S.HILL:
ŽENA V ČIERNOM
Miestny odbor Matice slovenskej,
Spišská knižnica a DS Hviezdoslav
pozývajú na
16. december / 15.30 /
STRETNUTIE S POÉZIOU
ŠTEFANA ŽÁRYHO
MESTSKÉ KULTÚRNE
CENTRUM
16. december / 19.00 / pondelok
Koncertná sieň Reduty
SLOVENSKO 2013 - ADVENT
Priamy prenos RTVS
Bratislava z koncertu v Redute.
20. december / 18.00 / piatok
kino Mier
VIANOČNÉ KOLEDY
Koncert KANDRÁČOVCOV a ich hostí.
26. december / 19.00 / štvrtok
koncertná sieň reduty
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Tradičná tanečná zábava s hudobnou
skupinou a ľudovou hudbou Romana
Barabasa.
29. december / 10.00 h svätá liturgia
11.15 začiatok koncertu
Grécko-katolícky kostol
SERDEŇKO ODOMKNI...
Vianočný koncert HANKY SERVICKEJ
a jej hostí.
31. december / 22.00 - 1.00 / utorok
SILVESTER 2013 S ELÁNOM
MÚZEUM SPIŠA
2. - 20. december 2013
Letná 50, Spišská Nová Ves
VIANOČNÉ OBLÁTKY
www.muzeumspisa.com.
T rebišovské Vianoce
14. december sobota / 17.00
MsKS - DS
vianočná pieseň
www.spisskedivadlo.sk
26. december. štvrtokr /
Mestská športová hala
štefánska disco trtebishow
Rozlúčka občanov mesta s uplynulým
rokom a uvítanie nového roka.
Účinkuje: Hudobná skupina ELÁN
REVIVAL.
www.mkc.snv.sk
www.trebisov.sk
31. december utorok /
MsKS - DS
silvester
15
RELAX
V mesiaci december 2013 oslavujú
Vagonár December 2013
Krížovka
Prevádzkareň POPRAD:
50 rokov sa dožíva:
Iveta GAJDOŠOVÁ str. 80120
55 rokov sa dožívajú:
Mária SEDLÁKOVÁ str. 43910 a Ján VÝROSTEK str.
42910
60 rokov sa dožívajú:
Ladislav BADZÍK str. 41215, Jozef KANDRA str.
43110 a Ján ZAŤKO str. 45130
15 rokov v spoločnosti pracuje:
Ing. Ľubomír GAVALIER str. 11110
20 rokov v spoločnosti pracuje:
František KOSTROŠ str. 20120
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Jozef BUDAJ str. 43630, Jozef DOBA str. 41215, Ján
DUDŽÁK str. 41230, Ján DURKOT str. 42120, Pavol
JACKOVIČ str. 21110, Mila KOLUMBER str. 21210,
Peter NOVOTNÝ str. 21210, Pavel PÍCHA str. 43520,
Milan SLOVÍK str. 80210 a Miroslav VNENČÁK str.
41910
Závod TREBIŠOV:
60 rokov sa dožíva:
Michal KOČIŠ str. 46340
V mesiaci január 2014 oslavujú
Prevádzkareň POPRAD:
50 rokov sa dožívajú:
Jozef HÁJOVSKÝ str. 41214, Gabriela MARTINKOVÁ
str. 94110 a Elena PODOLINSKÁ str. 10110
55 rokov sa dožívajú:
Miroslav BUDIAČ str. 43910, Jozef DATKO str. 43510,
František VARGA str. 45130, Ján WOJTAS str. 41130
60 rokov sa dožívajú:
Yevheniy LOZOVOY str. 20120, Peter MATEJ str.
48120 a František PORACKÝ str. 52110
Sviatky lásky a pokoja
všetky strasti nám zahoja.
A v novom roku
majme blízkych vždy po boku.
(Tajnička),
žime život v láske, šťastí!
15 rokov v spoločnosti pracujú:
Rastislav KROLÁK str. 21210 a Ján PICHOŇSKÝ str.
43910
20 rokov v spoločnosti pracujú:
Ing. Miroslav KRAKOVSKÝ str. 19110, Ing. Eva KULHAVÁ str. 30110 a Rastislav PSONÁK str. 42430
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Ľubomír BERNÁTH str. 43910, Ľubomír DRAVECKÝ
str. 21210, Alena GRIVALSKÁ str. 43910 a Jozef
PISARČÍK zo strediska 47140
30 rokov v spoločnosti pracujú:
Marián ARPAŠ str. 48120, Ing. Štefan LADANYI str.
45910, Michal LEŠUNDÁK str. 42420, Ivan KROLÁK
str. 42120, Štefan MALIK str. 41211, Jaroslav
MEZOVSKÝ str. 41161, Ján OROLIN str. 51110, Igor
PECHA str. 43620, Ladislav ŠIMKOVIČ str. 47120,
Jaroslav ZAHAREK str. 42910 a Vladimír WIESNER
str. 49910
35 rokov v spoločnosti pracujú:
Oľga BOŽOŇOVÁ str. 52110, Vladimír FABIAN str.
43910 a Marián ŠARY str. 48120
Tajnička z minulého čísla:
KEĎ V DECEMBRI MRZNE A SNEŽÍ
ÚRODNÝ ROK NATO BEŽÍ
Odmenu 16 € získava:
Emília Janovová str. 94110
Odmenu 9 € získava:
Andrej Michalko str. 45 170
Výhru si môžete prevziať
u Zuzany Janečkovej na 5. posch. v AB.
Závod TREBIŠOV:
55 rokov sa dožívajú:
Marián ĎURČÁK str. 46160, Anna FERJOVÁ str.
25110 a Peter KMEŤO zo strediska 46310
TAJNIČKA KRÍŽOVKY:
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Ľubomír GIBA str. 46220, Jozef KUČMA str. 46160 a
Jozef RUSNÁK str. 46220
..........................................................
30 rokov v spoločnosti pracuje:
Ján BAJUS str. 46110
...........................................................
MENO: ................................................
STREDISKO: .......................................
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník XI.
Vydáva:
TATRAVAGÓNKA a. s. Poprad
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Náklad: 2 400 ks
Šéfredaktorka: Bc. Zuzana Janečková
Korektúra: Ing. Stanislava Hrubaľová
Redakcia:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 711 2339
[email protected]
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 29, Spišská Nová Ves
Download

Čo prinesie rok 2014?