PROGRAM LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI V ŠKD
2.7.2012 – 6.7.2012
Pondelok 2.7.2012
7.00-8.30 príchod do ŠKD, raňajky
9.00-16.00 návšteva RANČA NA STRIEBORNOM JAZERE
Utorok 3.7.2012
7.00-8.30
8.30-10.00
10.00-12.00
12.00
13.00-16.00
príchod do ŠKD, raňajky
loptové a pohybové hry na detskom ihrisku na ul. D. Štúra
TVORIVÉ DIELNE
obed
relax na koberci, PC hry, korčuľovanie, frisbee,
varenie pudingu na olovrant
Streda 4.7.2012
7.00-8.30
8.30-10.00
10.00-12.00
12.00
13.00-16.00
príchod do ŠKD, raňajky
športové súťaže v telocvični
TVORIVÉ DIELNE
obed
hry na detskom ihrisku na Jesenského ul., vychádzka na zmrzlinu
Štvrtok 5.7.2012
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda – deň pracovného pokoja, letná činnosť sa neuskutoční
Piatok 6.7.2012
7.00-8.30 príchod do ŠKD, raňajky
9.00-12.00 turistický pochod okrajovými časťami mesta,
ktorý sa bude končiť v kempingu
13.00-15.00 GULÁŠPARTY, kúpanie na tobogane, pohybové hry na ihrisku
Počas pobytu budú mať deti zabezpečené raňajky, obedy, pitný
režim, ovocie alebo sladkosť na olovrant.
Letná prázdninová činnosť sa uskutoční len v prípade, že sa prihlási
najmenej 12 detí. Svoje dieťa musíte záväzne prihlásiť do 20.6.2012
u p. vychovávateľky.
Kontakt: 031 789 75 50, 0911 332 178
Download

PROGRAM LETNEJ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI V ŠKD 2.7.2012