ŠPORTOVÝ KLUB KYČARA, OBECNÝ ÚRAD ČERTIŽNÉ, 067 52
PROPOZÍCIE
Názov akcie : 22. ROČNÍK POCHODU VĎAKY NA LYŽIACH DUKLA - ČERTIŽNÉ
Usporiadateľ : ŠK KYČARA v spolupráci s OcÚ ČERTIŽNÉ
Podujatie je zaradené do KALENDÁRA PODUJATÍ klubu slovenských turistov na rok 2015.
Trasa : Vedie po slovensko-poľskej hranici s náročným terénom s celkovou dĺžkou trate 18
km. Nadmorská výška trasy sa pohybuje : Dukliansky priesmyk 502 m, Kyčera 579 m
(odpočinok - opekanie), Pstrzynská 624 m, Klín 687 m, Čertižské sedlo 581 m, Čertižné Pohostinstvo 459 m.
Dátum : 07. 02. 2015
Doprava : Zabezpečená (autobus), zraz účastníkov je o 7.30 hod. pri budove Obecného úradu
Čertižné a o 8.00 hod pri železničnej stanici v Medzilaborciach.
Program : Príchod na Duklu 9.00 hod., položenie kytice 9.15 hod., začiatok pochodu 9.30
hod. - individuálne, predpokladaný príchod do Čertižného 12.30 hod., autobusové spoje z
Čertižného do Medzilaboriec:
11.15 hod.
17.10 hod.
Registrácia účastníkov je z dôvodu organizačného zabezpečenia do 5.2.2015. Účastnícky
poplatok je 3€ respektíve v prípade nepodania prihlášky v požadovanom termíne bude
účastnícky poplatok zvýšený na 6€.
Prihlášky zasielajte na adresu : Anton Karoľ, Čertižné 14, 067 52, elektronicky alebo
telefonicky.
Informácie na tel. č. : OcÚ Čertižné
Karoľ Anton
e-mail
web
057 73 92 197
0908 644 656
[email protected]
[email protected]
www.certizne.eu
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa podujatie neuskutoční!
Organizátor podujatia nezodpovedá za bezpečnosť účastníkov.
Organizačný výbor :
Ing. Peter Tričák - starosta obce Čertižné
Karoľ Anton - predseda ŠK Kyčara Čertižné
Kulik Pavel - podpredseda ŠK Kyčara Čertižné
Srdečne sa tešíme na Vašu účasť!
Download

ŠPORTOVÝ KLUB KYČARA, OBECNÝ ÚRAD ČERTIŽNÉ, 067 52