Propozície súťaže - sobota
Názov súťaže:
Liptov Orient Festival 2015
Medzinárodná tanečná súťaž orientálnych tanečníc - 6. ročník
Vyhlasovateľ súťaže:
Liptovské tanečné centrum Liptovský Mikuláš
Usporiadateľ súťaže:
Liptovské tanečné centrum, Čs. brigády 1879/17, Liptovský Mikuláš
Zodpovedný zástupca:
Ing. Gabriel Pinteš, +421 905 357150
Druh súťaže:
International open
Kategórie:
Status:
Amatéri
Profesionáli
Vekové kategórie:
Deti
Juniori
Dospelí
do 11 rokov (2004, 2005, ...)
12 - 15 rokov (2000, 2001, 2002, 2003)
od 16 rokov (1999, 1998, ...)
Len Amatéri Sólo
Súťažné kategórie:
Tanečné štýly:
Dospelí 1
od 16 - 34 rokov (1999, ... 1981)
Dospelí 2
od 35 rokov (1980, 1979, ...)
Sólo
Duo-Trio
Team
Klasický orientálny tanec a drum solo
Folklór aj s rekvizitami
Fusion a fantasy
Tribal a tribal fusion
Účasť v súťaži:
otvorená pre všetky tanečnice a skupiny
Termín súťaže:
18. 4. 2015 (sobota)
Miesto konania súťaže:
4-15 tanečníc
môže byť aj viac,
ale neodporúčame kvôli parketu 8x10 m
Dom kultúry
J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
Vedúci súťaže:
Ing. Gabriel Pinteš
Sčitateľ:
Michal Horáček - LTC
Rozhodcovský zbor:
Selima
Fatima
Dia
Pavlína Véle
Mila El Kral
Libor Hlaváček
Eva Pintešová
Hudobný doprovod:
reprodukovaná hudba - LTC, vlastné CD
Tanečná plocha:
javisko 8 x 10 m (baletizol)
Maďarsko
Česká republika
Slovensko
Česká republika
Česká republika
Slovensko
Slovensko
Termín prihlášok:
do 1. 3. 2015
Informácie:
Gabriel Pinteš +421 905 357150
Časový harmonogram:
(predbežný)
07:30 - 08:00
08:00 - 08:45
08:45
09:00
prezentácia
roztancovanie
porada rozhodcov
začiatok súťaže - 1. blok
Deti a Juniori
14:00
začiatok súťaže - 2. blok
Dospelí
19:00
Galashow - vystúpenie hviezd a víťazných choreografií
len on-line prihlášky
www.liptov-orient-festival.sk
Bude upresnený na základe prihlašok
Štartovné poplatky:
Deti, Juniori
(osoba / tanečný štýl)
Ceny:
Sólo
Duo-Trio, Team
9€
6€
Amatéri
Sólo
Duo-Trio, Team
19 €
12 €
Profesionáli
Sólo
Duo-Trio, Team
26 €
18 €
s vernostnou kartou LTCLM
dostanete späť 17%
s inou Lyoness kartou
dostanete späť 5,5%
podrobnosti nájdete na webe
www.liptov-orient-festival.sk
prvé tri miesta diplomy, medaila / trofej a vecné ceny
(malá pozornosť pre každú súťažiacu)
Profesionáli Sólo - prize money - finančná výhra
(ak bude aspoň 15 súťažiacich v kategórii)
Vstupenky:
Vedúci tanečných skupín obdržia celodennú vstupenku.
Súťažiaci si kupujú vstupenky na Galashow za 7 €. (s kartou LTCLM za 2 € + 1 SP)
Ostatní: Tanečná súťaž
Galashow
Celodenná
Úhrada nákladov:
9€
9€
16 €
s vernostnou kartou LTCLM
dostanete 17% späť
s inou Lyoness kartou 5,5% späť
Usporiadateľ hradí náklady funkcionárom a rozhodcom podľa dohody.
Súťažiaci na vlastné náklady.
Súťaž bude vedená podľa týchto Propozícií a podľa Pravidiel súťaže LOF 2015
Propozície vypracoval:
Ing. Gabriel Pinteš
dňa: 31. 1. 2015
Upozornenie:
Každá tanečnica tancuje na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže!
Poznámka:
Fotenie a filmovanie
Tanečné súťaže do 18:00
zadarmo
Galashow
10 €
10 €
videokamera
fotoaparát
Profi fotografi - podmienky fotenia je potrebné dohodnúť s organizátorom osobne.
Foto a video - tento rok neponúkame možnosť objednania od profesionálov
Workshopy:
v nedeľu, 19.4.2015 v LTCLM v Liptovskom Mikuláši
22 € / 90 min
Selima (HU)
Fatima (CZ)
Dia (SK)
Libor (SK)
o 9:30
o 9:30
o 11:15
o 11:15
Saidi - technika a choreografia
Raqs Sharqi + drum - orient dream
Beledi - hravá choreografia na skladbu Pussycat
Využitie baletnej techniky v bellydance
Vernostná karta LTCLM
"peniaze späť - cashback" pre všetkých účastníkov prostredníctvom Lyoness karty
Ak takú máte, stačí ju ukázať pri platbe. Ak ju nemáte na požiadanie vám ju
bezplatne vydáme. Podrobnosti na webe.
Zaradenie do vekovej kategórie:
Duo
Trio, Team
podľa staršej vo dvojici
kde patrí 2/3 kolektívu
Team - celkový počet tanečníc
dovolený počet z inej vekovej kategórie
4-5
6-8
9 - 11
1
2
3
12 - 14
4
15
5
Vysvetlenie:
Ak je v Team-e napr. 6 tanečníc, z toho môžu byť 2 Dospelé, aby Team
mohol nastúpiť ešte v Junioroch. Pri počte 3, už Team nastupuje do staršej
vekovej kategórie, čiže Dospelí.
Amatéri / Profesionáli
Team - celkový počet tanečníc
Trio
Team
dovolený počet profesionálov
3
1
4-5
6-8
9 - 11
1
2
3
12 - 14
15
4
5
Vysvetlenie:
Ak je v Team-e napr. 6 tanečníc, z toho môžu byť 2 profesionálky, aby
Team mohol nastúpiť ešte v Amatéroch. Pri počte 3, už Team nastupuje
do Profesionálov. Duo - ak je tam jeden Profesionál, dvojica nastupuje v Duo Profi.
Download

Propozície LOF 2015.pdf - Liptov Orient Festival