Klub historických vozidiel Žilina
a OLD TIMER servis Námestovo
Vás pozývajú na
PIATE STRETNUTIE
PRIAZNIVCOV VETERÁNOV NA ORAVE
„ORAVSKÝ VETERÁN“
22. júna 2013 - Námestovo
PROPOZÍCIE
Zraz historických vozidiel pod názvom „ORAVSKÝ VETERÁN” bude oddychové
stretnutie priateľov historických vozidiel a motocyklov po trase územia Oravy.
Organizačný výbor:
Riaditeľ súťaže:
Zástupca:
Hospodár a propagácia:
Usporiadetelia na trase:
Imrich Jatyel
Eva Jatyelová
Ing. Pavol Skála
členovia KHV Žilina
Charakter podujatia:
Jednodňový zraz historických vozidiel do roku výroby 1970, z nocľahom v Námestove
na Ranči u Edyho. Jazdí sa po verejných komunikáciách I, II a III triedy za plnej
premávky. Vodiči aj vozidlá musia spĺňať podmienky pre premávku na verejných
komunikáciách. Na trase sa plnia súťažné úlohy, ktoré sú dobrovoľné. Účastníci sa
zúčastňujú podujatia na vlastné nebezpečie.
Program:
Piatok - 21.6.2013
od 17:00 - príjazd účastníkov a prezentácia na Ranči u Edyho
Sobota - 22.6.2013
08:00 - 9:00 - prezentácia na Hviezdoslavovom námestí + výstava vozidiel
09:00 - 9:30 - rozprava
9:30 - ŠTART trasa cca 50 km: Námestovo - Or. Jasenica - Mútne - Novoť
- Oravská Lesná - stanica Tanečník (Or. lesná železnica)
11:30 - príchod do Oravskej Lesnej (prehliadka Oravskej lesnej železnice - vyhliadka)
13:30 - 14:30 - OBED (Reštaurácia Kohútik pri Or. lesnej železnici)
15:00 - príchod do Zákamenného
16:00 - odchod trasa cca 25 km:
Zákamenné - Lokca - Námestovo - Klin (vyhliadka ku Soche Krista)
18:00 - 19:00 – príchod do cieľa (Ranč u Edyho v Námestove)
Vklad účastníkov:
dospelá osoba - 35 €/1 osoba
dieťa - 16 €/1 dieťa (do 12 rokov)
členovia AHV - 32 €/1 osoba
(potrebné predložiť platný preukaz člena AHV)
Ubytovanie:
Ranč u Edyho, Hotel Studnička
dvojložková izba - 15 €/1 osoba/noc
trojložková izba - 12 €/1 osoba/noc
štvorložková izba - 10 €/1 osoba/noc
Z vkladu je hradené: obed, večera, občerstvenie, ceny, upomienka,
hudba, program, ...
Záväzné prihlášky zaslať najneskôr do 20. 6. 2013 na adresu:
Imrich Jatyel, Mieru 296/45, 029 01 Námestovo
fax: 00421 43 5523280, mobil: 0905 923 731
e-mail: [email protected]
Uvádzajte mená a údaje o vozidle podľa predtlače v prihláške.
V prípade nepodania prihlášky do stanoveného termínu,
súťažiaci môže byť odmietnutý alebo mu môžu byť poskytnuté
neúplné služby (kapacita nocľahov je obmedzená).
Prihlášku nepotvrdzujeme.
ZMENA PROGRAMU ALEBO PROPOZÍCIÍ VYHRADENÁ,
PRÍPADNÉ ZMENY BUDÚ OZNÁMENÉ NAJNESKÔR PRI ROZPRAVE.
ORGANIZÁTORI NEZODPOVEDAJÚ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY POČAS TRVANIA AKCIE!
Download

JATYEL_Oravsky veteran_2013_p