VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov ________________________________________ 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov : Volebnýobvodč.1–vovolebnomobvodesavolia2poslanci
ulice : Kalinovská, Kurská, Tokajícka, Lidické námestie 1. Ladislav Gaura, JUDr., 63 r., právnik, Kalinovská 4, SMER – SD 2. Milena Husťáková, Ing., 40 r., odborný radca, Kurská 5, MOST ‐ HÍD 3. Roman Martončík, 59 r., futbalový tréner, Lidické námestie 2, Strana moderného Slovenska 4. Ján Porvazník, Ing., 57 r., ekonóm, Kalinovská 12, KDH, NOVA 5. Janka Starincová, 55 r., sociálny pracovník, Tokajícka 6, KDH, NOVA 6. Peter Švider, JUDr., Mgr., 29 r., právnik, Tokajícka 2, SMER – SD 7. Štefan Thuróczy, 37 r., manager, Lidické námestie 4, 7 STATOČNÝCH 8. Eduard Valkovský, 49 r., odborný referent energetiky, Kurská 29, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP Volebnýobvodč.2–vovolebnomobvodesavolia3poslanci
ulice : Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Benadova, Vo Výmoli, Prešovská cesta ‐ nepárne, Jaltská, Bielocerkevská, Kpt. Jaroša, Postupimská 31, 35, 37, Slivník 1. Slavka Baľová, Ing., 38 r., kvalitárka, Benadova 6, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 2. Ladislav Becza, 47 r., obchodný manažér, Povstania českého ľudu 24, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP 3. Tomáš Bilák, 31 r., hotelový manažér, Postupimská 3, nezávislý kandidát 4. Jozef Cinkanič, 63 r., podnikateľ, Jaltská 25, SNS 5. Marek Firkaľ, Ing., 27 r., podnikateľ, Kpt. Jaroša 5, MOST ‐ HÍD 6. Martin Haus, 26 r., študent, Kurská 2, KDH, NOVA 7. Alexandra Lukačková, 42 r., živnostníčka, Prešovská cesta 67, nezávislá kandidátka 8. Roland Mežibrický, Bc., 24 r., študent, Benadova 19, SZ 9. Anton Mudrák, MVDr., 58 r., veterinárny lekár, Jaltská 19, SMER ‐ SD 10. Jozef Pindroch, Mgr., 53 r., štátny zamestnanec, Kpt. Jaroša 8, SMER ‐ SD 11. Marta Pomothyová, Mgr., 58 r., učiteľka, Benadova 11, JEDNOTA ‐ ĽSS 12. Peter Prokop, Ing., 38 r., IT manažér, Krosnianska 69, KDH, NOVA 13. Zuzana Repová, 34 r., pedagogička, Kpt. Jaroša 8, nezávislá kandidátka 14. Ján Sekáč, MUDr., 42 r., lekár, Bielocerkevská 27, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP 15. Marián Sidor, Ing., 35 r., administrátor IT, Jaltská 13, SMER – SD 16. Ondrej Tričák, Ing., 32 r., obchodný zástupca, Jaltská 25, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ Volebnýobvodč.3‐vovolebnomobvodesavolia3poslanci
ulice : Postupimská, PČL, Vyšná Úvrať, Maurerova, Clementisova, Dvorkinova, Orechová, Drieňová, Sečovská cesta – nepárne, Na hore 1.
2.
3.
4.
5.
6.
František Balún, 66 r., operný spevák, Dvorkinova 6, KDH, NOVA Erik Bánk, 25 r., operátor výroby, Maurerova 15, SNS Tomáš Harbuľák, Bc., 24 r., študent, Adlerova 21, KDH, NOVA Tomáš Hargaš, Mgr., 34 r., ekológ, Clementisova 2, SMER – SD Jozef Humeník, Ing., 44 r., manažér, Maurerova 12, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP Marián Krasnovský, Mgr., 33 r., advokát, Buzulucká 8, SIEŤ, SDKÚ – DS, SaS, SMK ‐ MKP 7. Miriam Melišová‐Čugová, RNDr., 36 r., učiteľka, Dvorkinova 3, SMER ‐ SD 8. Marián Ogurčák, Mgr., 31 r., učiteľ, Fábryho 8, SĽS 9. Jana Rubická, Mgr., 44 r., riaditeľka ZŠ, Dvorkinova 18, SIEŤ, SDKÚ – DS, SaS, SMK ‐ MKP 10. Matúš Sedlák, Ing., 35 r., inžinier špecializovaných zariadení, Maurerova 1, SMER ‐ SD Volebnýobvodč.4‐vovolebnomobvodesavolia2poslanci
ulice : Buzulucká, Charkovská, Krosnianska 1‐13, Zupkova, Ovručská, Lupkovská 1,2 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vladimíra Aronová, Ing., 31 r., IT špecialista, Buzulucká 13, DS Katarína Čižmáriková, PhDr., 63 r., novinárka, Ovručská 12, nezávislá kandidátka Jozef Čurlej, Ing., 63 r., manager, Zupkova 3, KDH, NOVA Beáta Hanáková, 44 r., SZČO, Krosnianska 1, JEDNOTA – ĽSS Peter Jurči, Ing., 34 r., technik, Zupkova 12, SNS Martin Kecer, Mgr., 31 r., obchodný manažér, Zupkova 33, MOST HÍD Juraj Kolesár, 36 r., technik optických sietí, Ovručská 13, ĽS Naše Slovensko Emil Kráľovič, 61 r., pracovník SBS, Ovručská 6, SMER – SD Roman Križalkovič, Ing., 37 r., energetik, Zupkova 35, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP 10. Peter Mihalik, 39 r., dôchodca, Buzulucká 23, MOST ‐ HÍD 11. Angelika Petriková, 41 r., manažérka, Zupkova 2, ZRS 12. Radoslav Pivovarník, 35 r., steward, Buzulucká 19, JEDNOTA ‐ ĽSS 13. Martin Sopko, Ing., 63 r., kontrolór, Zupkova 15, SMER – SD 14. Anton Štofa, Ing., 34 r., elektrotechnický inžinier, Buzulucká 21, KDH, NOVA 15. Tomáš Tarajčák, Ing., 37 r., manažér, Buzulucká 12, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP Volebný obvod č. 5 – vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci ulice : Krosnianska 2,15 ‐ 95 Exnárova, Fábryho, Adlerova, ul. Sv. Rodiny 1. Ján Bendžala, Ing., 61 r., dopravný inžinier, Fábryho 2, KDH, NOVA 2. Roman Fendek, Ing., 41 r., manažér, Adlerova 14, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP 3. Štefan Füstöš, 60 r., technik, Fábryho 12, MOST ‐ HÍD 4. Daniel Grega, 20 r., študent VŠ, Exnárova 21, VZDOR 5. Ladislav Halász, 60 r., menežer, Exnárova 17, JEDNOTA – ĽSS 6. Ľudmila Harčarová, 62 r., ekonómka, Fábryho 42, KDH, NOVA 7. Ivan Hemlézi, 59 r., technický pracovník, Adlerova 7, KSS 8. Ľubor Kalafus, Mgr., 34 r., chemik ‐ špecialista, Krosnianska 91, KDH, NOVA 9. Martin Kočiš, Ing., 41 r., IT špecialista, Krosnianska 29, MOST ‐ HÍD 10. Adrián Pakan, 34 r., živnostník, Kalinovská 3, SMER – SD 11. Vladimír Potemra, Ing., 61 r., ekonóm, Exnárova 11, SMER – SD 12. Jozef Sakmar, 35 r., podnikateľ, Fábryho 13, SNS 13. Dušana Sobodová, Ing., 41 r., biomedicínska inžinierka, Krosnianska 73, nezávislá kandidátka 14. Peter Soltész, Mgr., 33 r., manažér, Fábryho 22, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP 15. Iveta Taškovičová, Ing., 38 r., ekonómka, Krosnianska 37, SIEŤ, SDKÚ ‐ DS, SaS, SMK ‐ MKP 16. Viktor Zvolenský, JUDr., 63 r., právnik, Adlerova 21, SMER – SD V Košiciach 9. 10. 2014 Bc. Lenka Takáčová predseda miestnej volebnej komisie 
Download

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY