IRON AND STEELMAKING
XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014
PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 2 2 . 1 0 . 2 0 1 4
10.00 – 14.00
Registrace a ubytování účastníků / Registration and accommodation of participants
12.30 – 14.30
Oběd / Lunch
PLENÁRNÍ SEKCE / PLENARY SESSION
15.00
Zahájení XXIV. mezinárodní vědecké konference IRON AND STEELMAKING
Úvodní projev děkanky FMMI, VŠB-TU Ostrava paní prof. Ing. Jany Dobrovské, CSc.
15.15 – 15.30
Jiří CUPEK, et al., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Česká republika
30 let výroby oceli v kyslíkových konvertorech TŽ, a.s.
15.30 – 15.45
Václav KAFKA, Česká republika
Ekonomické prostředí ovlivňující rozvoj metalurgie
15.45 – 16.00
Anna KONSTANCIAK, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Polsko
Środowisko pracy wydziału wielkopiecowego wg najlepszych dostępnych technik
16.00 – 16.15
Roland MEŽIBRICKÝ, et al., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko
Fázové zloženie aglomerátov vyrobených s náhradou prachového paliva
16.15 – 16.45
Přestávka / Coffee Break
16.45 – 17.00
Jan MORÁVKA, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, Česká republika
Efektivní aplikace metody DOE v numerické simulaci optimalizovaného procesu
odlévání sochorů v TŽ, a.s.
17.00 – 17.15
Markéta TKADLEČKOVÁ, et al., VŠB-TU Ostrava., Česká republika
Verifikace technologie plynulého odlévání ocelových předlitků kruhového formátu
průměru 130 mm pomocí numerického modelování
17.15 – 17.30
Marek MOLNÁR, et al. U. S. Steel Košice s.r.o., Slovensko
Vplyv podmienok legovania IF akostí ocelí na ich čistotu
17.30 – 17.45
Barbara SZCZUCKA-LASOTA; Wojciech TARASIUK, Bialystok University of Technology,
Polsko
Tribological properties of steel welding with micro-jet injector
19.00 – 20.30
Večeře / Dinner
Pracovní předsednictvo / Working Committee
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko
dr hab. inż. Mariola SATERNUS, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Katowice, Polsko
prof. Ing. Karel MICHALEK, CSc., VŠB-TU Ostrava, Česká republika
IRON AND STEELMAKING XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014 PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 23.10.2014 7.30 – 8.30 Snídaně / Breakfast Sekce: TECHNOLOGIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ OCELI Session: TECHNOLOGY OF STEEL PRODUCTION AND PROCESSING Pracovní předsednictvo / Working Committee dr hab. inż. Jacek PIEPRZYCA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Polsko Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., Železiarne Podbrezová a.s., Slovensko prof. Ing. Jiří BAŽAN, CSc., VŠB‐TU Ostrava, Česká republika 9.00 Zahájení sekce / Session Opening 9.00 – 9.15 Jiří CUPEK, et al., Česká republika Výsledky zavedení technologií ZAPTECH v kyslíkové konvertorové ocelárně TŽ, a.s. 9.15 – 9.30 Zdzisław KUDLIŃSKI, et al., Polsko Analiza wskaźnika uzysku stali średnio‐ i wysokowęglowych w procesie ciągłego odlewania stali 9.30 – 9.45 Branislav BUĽKO, et al., Slovensko Optimalizácia vniku prechodových oblastí s výdržou pri zníženej hladine 9.45 – 10.00 Ladislav VÁLEK, et al., Česká republika Optimalizace podmínek odlévání sochorů kul. 130 mm v ArcelorMittal Ostrava a.s. 10.00 – 10.15 Jiří CIBULKA, et al., Česká republika Vliv parametrů oscilace na povrchovou kvalitu plynule litých sochorů 10.15 – 10.30 David BOCEK, et al., Česká republika Problematika řádkovitosti ocelí u tyčí vyráběných z blokových předlitků 10.30 – 10.45 Miroslav GREGER, et al., Česká republika Kovárenské ingoty a jakost volných výkovků 10.45 – 11.15 Přestávka / Coffee Break 1
IRON AND STEELMAKING
XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014
PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 23.10.2014
Sekce: TECHNOLOGIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ OCELI
Session: TECHNOLOGY OF STEEL PRODUCTION AND PROCESSING
Pracovní předsednictvo / Working Committee
dr inż. Andrzej MICHALISZYN - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ing. Marek MOLNÁR, U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovensko
doc. Ing. Markéta TKADLEČKOVÁ, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Česká republika
11.15 – 11.30
Jaromír KALETA, et al., Česká republika
Použití wollastonitu při výrobě vysoko-chromové taveniny
11.30 – 11.45
Tomáš HUCZALA, et al., Česká republika
Možnosti řízení chemického ohřevu během sekundárního zpracování oceli
na elektroocelárně TŽ, a.s.
11.45 – 12.00
Renata LAKOMÁ, Libor ČAMEK, VŠB-TU Ostrava, Česká republika
Použití statistické hypotézy pro ověření významnosti vlivu změny při řešení nejakostní
výroby
12.10 – 12.15
Tomasz WĘGRZYN, et al., Polsko
Impact toughness of car body after welding with various micro-tet cooling
12.15 – 12.30
Ladislav SOCHA, et al., Česká republika
Redukce oxidů chromu ze strusky při výrobě vysoce-legovaných ocelí
13.00 – 14.00
Oběd / Lunch
14.30 – 17.00
POSTEROVÁ SEKCE / POSTER SESSION
19.00 – 24.00
Společenský večer / Social Evening
2
IRON AND STEELMAKING XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014 PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 23.10.2014 7.30 – 8.30 Snídaně / Breakfast Sekce: TECHNOLOGIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ ŽELEZA Session: TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND PROCESSING OF IRON Sekce: EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY SUROVÉHO ŽELEZA Session: ECOLOGICAL ASPECTS OF THE PIG IRON PRODUCTION Pracovní předsednictvo / Working Committee prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko dr hab. inż. Anna KONSTANCIAK, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Polsko Ing. Radek HERMANN, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Česká republika 9.00 Zahájení sekce / Session opening 9.00 – 9.15 Tadeusz WIECZOREK, Sławomir GOLAK, Polsko Project of the expert system for an industry company including environmental determinants 9.15 – 9.30 Miroslav KARBOWNICZEK, et al., Polsko Zagospodarowanie żelazonośnych szlamów z oczyszczania gazów odlotowych stalowni konwertorowej i wielkich pieców 9.30 – 9.45 Piotr MIGAS, et al., Polsko Softening and swelling of blast furnace burden materials 9.45 – 10.00 Jan KUFA, et al., Česká republika Vícekriteriální analýza variant sypání vysokopecní vsázky 10.00 – 10.15 Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, et al., Česká republika, Polsko Testování vysokoteplotních vlastností kovonosných metalurgických odpadů 10.15 – 10.30 Jan MORÁVKA, Česká republika Aplikace Hillovy funkce při statistické analýze mimopecního odsíření surového železa 10.30 – 10.45 Jozef VLČEK, et al., Česká republika Pojivové schopnosti strusek z výroby oceli 10.45 – 11.15 Přestávka / Coffee Break 3
IRON AND STEELMAKING
XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014
PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 23.10.2014
Sekce: TECHNOLOGIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ ŽELEZA
Session: TECHNOLOGY OF PRODUCTION AND PROCESSING OF IRON
Sekce: EKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝROBY SUROVÉHO ŽELEZA
Session: ECOLOGICAL ASPECTS OF THE PIG IRON PRODUCTION
Pracovní předsednictvo / Working Committee
prof. dr hab. Tadeusz WIECZOREK, Politechnika Śląska Katowice, Polsko
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko
Ing. Ondřej KLUZA, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Česká republika
11.15 – 11.30
Jozef HUDÁK, et al., Slovensko
Vplyv borovicových pilín na kvalitu aglomerátu
11.30 – 11.45
Jaroslav LEŠKO, et al., Slovensko
Vplyv prídavku borovicových pilín pri výrobe železorudného aglomerátu na životné
prostredie
11.45 – 12.00
Mária BUTKOVSKÁ, et al., Slovensko
Štruktúra aglomerátu vyrobeného s použitím drevných pilín ako náhradného paliva
12.00 – 12.15
Jakub LIPART, Tomasz MATUŁA, et al., Polsko
Alternatywne paliwa węglowe do zastosowań w procesie otrzymywania kamienia
miedziowego w piecu szybowym
12.15 – 12.30
Tomasz MATUŁA, et al., Polsko
Analiza wpływu ilości oraz rodzaju zastosowanych paliw węglowych na wytrzymałość
zrzutową brykietów kompozytowych dla hutnictwa miedzi
13.00 – 14.00
Oběd / Lunch
14.30 – 17.00
POSTEROVÁ SEKCE / POSTER SESSION
19.00 – 24.00
Společenský večer / Social Evening
4
IRON AND STEELMAKING
XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014
PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 23.10.2014
14.30 – 17.00
POSTEROVÁ SEKCE / POSTER SESSION

Petr STYRNAL, Markéta BAIEROVÁ, Česká republika
Prezentace firmy JAP TRADING s.r.o. - partner konference

Beata POSPIECH, Polsko
Application of solvent extraction for separation of metal ions from leach liquor of EAF dust

Jakub WIECZOREK, Jakub LIPART, Polsko
Badania tribologiczne powłok nakładanych elektrochemicznie na stopy magnezu

Tomasz MERDER, Jacek PIEPRZYCA, Mariola SATERNUS, Polsko
Budowa stanowiska do badań modelowych procesów zachodzących w piecu kadziowym

Tomasz MERDER , Jacek PIEPRZYCA, Zdzisław KUDLIŃSKI, Marek WARZECHA, Polsko
Budowa stanowiska do badań modelowych urządzenia COS

Jerzy ŁABAJ, Beata OLEKSIAK, Leszek BLACHA, Polsko
Wpływ czasu sezonowania brykietów zawierających koncentrat miedzi oraz wybrane paliwa
węglowe, na ich wytrzymałość zrzutową

Monika KAWULOKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jana DOBROVSKÁ, Silvie ROSYPALOVÁ, Aleš
KALUP, Karel MICHALEK, Karel GRYC, Markéta TKADLEČKOVÁ, Michaela STROUHALOVÁ,
Česká republika
Stanovení tepelné kapacity vzorku reálné oceli

Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Monika ŽALUDOVÁ, Karel GRYC, Petr DOSTÁL, Michaela
STROUHALOVÁ, Silvie ROSYPALOVÁ, Aleš KALUP, Jana DOBROVSKÁ, Karel MICHALEK,
Ladislav VÁLEK, Česká republika
Characterisation of thermal analysis methods and their results in relation to the solidus
and liquidus temperatures of continuously cast steel billets of round format with a diameter
of 130 mm

Albert SMALCERZ, Jerzy BARGLIK, Polsko
Modelowanie numeryczne procesu hartowania indukcyjnego kół zębatych

Ladislav FRÖHLICH, Marek VOJTKO, Slovensko
Porovnanie pevností spojív geopolymérneho typu v ranných štádiách vytvrdzovania

Manuela INGALDI, Polsko
Ustawodawstwo dotyczące odnawialnych źródeł energii w polsce

Marek WARZECHA, Polsko
Optimization of the sequence of alloy additions at the ladle furnace (LF) station
19.00 – 24.00 Společenský večer / Social Evening
5
IRON AND STEELMAKING XXIV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Hotel DUO, Horní Bečva, Česká republika/ Czech Republic, October 22 – 24, 2014 PROGRAM KONFERENCE / SCHEDULE SUMMARY – 24.10.2014 07.30 – 09.00 Snídaně / Breakfast 09.00 ‐ 10.00 Vyhodnocení konference, závěr 
Download

Časový program přednášek