DENNÝ LETNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR 2014
KDE :
ŠPORTOVÝ KLUB SLÁVIA AGROFERT – MÁJOVÁ 21, 850 05 BRATISLAVA
KEDY :
TÝŽDŇOVÉ TURNUSY
30.6.- 4. JÚL 2014
4.-8. AUGUST 2014
7.-11. JÚL 2014
11.-15. AUGUST 2014
14.-18. JÚL 2014
18.-22. AUGUST 2014
ČAS :
OD 7.30 – 17.00 H
STRAVA :
DESIATA ( ovocie) , OBED ( polievka + hlavné jedlo , nápoj ), OLOVRANT
( koláč ), PITNÝ REŽIM POČAS CELÉHO DŇA
PROGRAM : POHYBOVÉ HRY, TENIS , BASKETBAL, BEDMINTON , PING PONG
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE , SPOLOČENSKÉ HRY
KÚPANIE VO VONKAJŠOM KLUBOVOM BAZÉNE
CENA :
120 €/ TURNUS / DIEŤA
PRIHLÁŠKY JE POTREBNÉ ZASIELAŤ NA RECEPCIU KLUBU E MAILOM :
[email protected] , www.slaviaagrofert.sk , ALEBO PRINIESŤ OSOBNE
TK SLÁVIA AGROFERT, a.s., Májová 21, 850 05 Bratislava,
Prevádzka : Športový klub SLÁVIA AGROFERT, Májová 21,Bratislava - Petržalka
tel. 02/62247095, mail : [email protected], www.slaviaagrofert.sk
IČO : 44 152 612, DIČ : 2022616211, IČ DPH : SK 2022616211,č. účtu : 2622029966/1100
Download

DENNÝ LETNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR 2014