Prázdninová činnosť v čase jarných prázdnin bude na našej škole zabezpečená celý týždeň, ak sa
prihlási minimálne 15 detí, v čase od 700 do 1530 hod.
Pondelok 16.2. – počítačové hry, loptové hry v telocvični
Utorok 17.2. – návšteva Oravskej knižnice
- návšteva Aquarelax-u v DK
Streda 18.2. - „Páli Vám to?“ - tajničky, kvízy,
- prázdninová diskotéka, súťaže,
- „Fašiangové tradície“ - posedenie pri čaji
Štvrtok 19.2. - vychádzka k jelenej farme v Záskalí
– premietanie rozprávok v besednici
Piatok 20. 2. - tvorivé dielničky, rôzne techniky
- „Malí kuchári“ – návšteva školskej kuchynky
- pohybové + štafetové hry vonku
Poplatok = 5,- €/týždeň (pitný režim, materiál na aktivity odmeny). Prihlásiť sa možno len komplet na celý týždeň. V prípade uskutočnenia
prázdninovej činnosti bude zabezpečený aj obed v školskej jedálni, za ktorý si žiaci zaplatia zo svojho konta.
V utorok je plánovaná návšteva AQUARELAX-u. Je potrebné, aby si deti priniesli so sebou poplatok za 3-hodinový
vstup = 5,30 €, plávky, osušku ...
Schádzanie detí bude v bloku „A“ v herni na prízemí od 7 00 do 800 hod. V prípade, že dieťa príde neskôr, bude
otvorený hlavný vchod školy a v kancelárii školy dostane informáciu, kde treba prísť.
Prihlášky si môžete stiahnuť na webe školy www.zsmkdk.sk alebo vyzdvihnúť v kancelárii školy.
Prihlásiť sa je možné do 10.2.2015
Download

návšteva Oravskej knižnice