www.dennikn.sk
CENNÍK INZERCIE V TLAČENOM
VYDANÍ DENNÍKA N
PLATNÝ OD 5.1. 2015 DO 31.3. 2015
Obchodné oddelenie
tel.: 0944 111 863
email: [email protected]
Fakturačné údaje spoločnosti
N Press, s.r.o.
Wilsonova 1, 811 07 Bratislava
IČO: 46 887 491
IČ DPH: SK2023650904
Bankové spojenie: Tatra Banka, číslo účtu: 2922884972/1100
IBAN SK67 1100 0000 0029 2288 4972
Poštová adresa
Denník N
N Press, s.r.o.
Jarošova 1 , 831 03 Bratislava
Základné informácie:
Názov Periodicita
Počet strán
Náklad Denník N
vychádza pondelok až piatok
v bežný deň 16 (8+8), piatkové víkendové vydanie 24 (12+12)
11 000
Možnosti inzercie:
V termíne od 29.1. 2015 – 31.3. 2015 budeme poskytovať klientom možnosť využitia exkluzívnej inzercie.
Táto možnosť znamená, že v jednom tlačovom vydaní Denníka N bude umiestnený výlučne iba jeden inzerát v rozsahu jednej celej strany. Inzerát bude umiestnený v prvej zložke novín.
Základná cena NET NET: 1/1 strany
270 x 400 mm
Príplatky
avízo pri hlavičke
umiestnenie 3. strana
umiestnenie 4. a 5. strana
umiestnenie 6. a 7. strana
výroba inzerátu
1900, eur
1900,- eur
základná cena x 2,5
základná cena x 1,65
základná cena x 1,41
+ 25 % k cene
Storno poplatky
10 a viac dní pred zverejnením 50% z celkovej ceny menej ako
10 dní pred zverejnením 100% z celkovej ceny
Zľavy sú predmetom vzájomnej dohody a ich výška sa odvíja od objednaného počtu opakovaní,
informujte sa na obchodnom oddelení.
Spôsob objednávania
Inzerciu v tlačenom Denníku N je možné objednať prostredníctvom našej aplikácie na stránkach
www.dennikn.sk/inzercia alebo emailom na adrese [email protected]
Ceny sú uvedené bez DPH. Exkluzivita sa nevzťahuje na prípadné špeciálne prílohy, ktoré nie sú súčasťou dvoch základných zložiek novín.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu inzercie s možnosťou jej odmietnutia.
V prípade využitia inzertného formátu na textovú inzerciu, musí tento inzerát byť jasne odlíšený
od redakčných článkov a taktiež musí obsahovať viditeľné označenie INZERCIA.
Objednávkou inzercie klient súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na stránkach
Denníka N.
1
Download

cenník inzercie v tlačenom vydaní denníka n platný od