Cenník reklamných formátov DennikN.SK
platný od 5.1. 2015
e-mail: [email protected]
tel.: 0915.996.098
www.DennikN.sk
formát
rozmer
umiestnenie
titulná stránka
alebo
články (všetky kategórie)
blogy
titulná stránka
články (všetky kategórie)
titulná stránka
články (všetky kategórie)
balík
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
250 000
500 000
750 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
Megaboard Leaderboard
(1000 x 150)
(1000 x 200)
Square
300 x 300
Double Square
300 x 600
Article Banner
650 x 250
Skin / Gate / Rebrand
1000 x 200
+ 2 x (160 x 600)
Nonstandard
(sticker,
layer, active pilot, etc..)
dohodou
formát
rozmer
Megaboard Leaderboard
(1000 x 150)
(1000 x 200)
Square
300 x 300
Double Square
300 x 600
Skin / Gate / Rebrand
1000 x 200
+ 2 x (160 x 600)
Nonstandard
(sticker,
layer, active pilot, etc..)
dohodou
Exkluzívne formáty
PR článok
Partner Denníka N
Partner sekcie / N Kultúra
Partner sekcie / Ekonomika
formát
text + obrázky + video
Exkluzívny box 300 x 100
Exkluzívny box 300 x 100
Exkluzívny box 300 x 100
umiestnenie
titulná stránka TOP pozícia
titulná stránka + články (okrem blogov)
DennikN.sk / kultura
DennikN.sk / ekonomika
Firemné blogy
Firemný blog
formát
na vyžiadanie (logo+text)
umiestnenie
konkrétny blog
články (všetky kategórie)
titulná stránka
články (všetky kategórie)
blogy
titulná stránka
články (všetky kategórie)
blogy
alebo
cena
3 000
3 500
3 500
2 500
2 500
2 500
3 000
2 500
3 500
5 000
3 500
3 500
4 000
3 000
3 000
3 000
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
cpt
10 €
12 €
12 €
8 €
8 €
8 €
10 €
10 €
7 €
7 €
14 €
14 €
16 €
12 €
12 €
12 €
cpt
60 €
60 €
60 €
40 €
40 €
60 €
60 €
50 €
50 €
60 €
80 €
80 €
80 €
umiestnenie
titulná stránka
články (všetky kategórie)
blogy
titulná stránka
články (všetky kategórie)
titulná stránka
články (všetky kategórie)
titulná stránka
články (všetky kategórie)
blogy
titulná stránka
články (všetky kategórie)
blogy
cena / týždeň
1.600,- / deň
15 000 €
6 000 €
10 000 €
cena / rok
300 €
*cena firemných blogov je platná do 31.5. 2015
Príplatky a Storno poplatky
- zvukové a video formáty + 50%. Interaktívne formáty musia obsahovať možnosť Stop/Play/Pauza
- zrušenie objednávky 7 až viac dní pred zverejnením 50% , menej ako 7 dní 100%.
Cena formátov neuvedených v tomto cenníku je stanovená vzájomnou dohodou. Mediálne bártre a spolupráce sa riadia nákupom
na CPT a vychádzajú zo zmluvne stanovených podmienok plnenia.
Zverejnená reklama sa riadi pravidlami pre internetovú reklamu vydanými IAB Slovakia.
Akékoľvek zľavy sú predmetom individuálnej dohody zadávateľa a prevádzkovateľa.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Prevádzkovateľom DennikN.sk je spoločnosť N Press , s.r.o. , Jarošova 1 , 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491 , IČ DPH: SK2023650904
Download

www.DennikN.sk