PRÍPRAVA DO TLAČE
2
Billboard – tlač na BBS papier 120g/m :
Rozmer plochy: 5 040 × 2 380 mm (5,04 × 2,38 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Bigboard – tlač na PVC fóliu (sivé lepidlo) 100µ:
Rozmer plochy: 9 600 × 3 600 mm (9,6 × 3,6 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Billboard – tlač na PVC fóliu (sivé lepidlo) 100µ:
Rozmer plochy: 5 100 × 2 400 mm (5,1 × 2,4 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Bigboard – tlač na banner (plachta) 450 g/m :
Rozmer plochy: 9 600 × 3 600 mm (9,6 × 3,6 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Billboard – tlač na banner (plachta) 450 g/m2 :
Rozmer plochy: 5 050 × 2 300 mm (5,05 × 2,30 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Megaboard – tlač na banner (plachta) 450 g/m :
Rozmer plochy: 23 850 × 7 850 mm (23,7 × 7,7 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Billboard – rezanie z PVC fólie (2–3 ročná fólia):
Rozmer plochy: 5 100 × 2 400 mm (5,1 × 2,4 m)
Formát súboru: ***.ai, ***.eps, ***.cdr
Všetky texty v krivkách.
Megaboard – tlač na PVC fóliu (sivé lepidlo) 100µ:
Rozmer plochy: 24 000 × 8 000 mm (24,0 × 8,0 m)
Rozlíšenie: 1:10 pri 300 dpi
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Citylight – tlač DIGITAL na papier (TJ,PJ) 150g/m2 :
Rozmer tlače: 1 185 × 1 750 mm
Rozlíšenie: 1:1 pri 100 dpi
Rozmer tlače so spadávkou: 1 205 × 1 770 mm
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
Citylight – tlač OFSET na papier (TJ,PJ) 150g/m :
Rozmer tlače: 1 185 × 1 750 mm
Rozlíšenie: 1:5 min pri 300 dpi
Spadávka 5 mm (pri pomere 1:5)
Formát súboru: ***.pdf, ***.eps, ***.psd, ***.tiff
MIS – tlač na PVC fóliu (sivé lepidlo) 100µ:
Formát súboru: ***.ai, ***.eps, ***.cdr, ***.pdf
Všetky texty v krivkách.
MIS – tlač na PVC fóliu (sivé lepidlo) 100µ:
Rozmer plochy: 1 250 × 400 mm (1,25 × 0,40 m)
Formát súboru: ***.ai, ***.eps, ***.cdr, ***.pdf
Všetky texty v krivkách.
2
2
2
www.gryf.sk, IČO: 33801479, DIČ: 1020512889, IČ pre DPH: SK7020000306
Download

PRÍPRAVA DO TLAČE