InD – PS – PDF
Vytvoření korektního InD dokumentu
1. kontakt se zákazníkem
2. formát výsledného dokumentu – čistý formát (ČF)
3. počet kusů – náklad
4. potiskovaný materiál
od 2. až 4. – volba tiskové techniky (TT)
b
+ barevnost
+ další vícepráce
(návrhy, složitá tvorba vektorové grafiky, náročné obrazové montáže,...)
+ dokončující zpracování – knihařské zpracování
(vazby, parciální lakování, lamino, číslování, bigování, perforace, výsek, ražba,...)
= předkalkulace/kalkulace
1
InD – PS – PDF
5. zákres, maketa, zrcadlo, případně vyřazení stran
6. kompletace dat od zákazníka
7. pořádek ve složkách – správné ukládání dat!
8.správa barev
– ColorManagement – funguje globálně, ne selektivně, je to soubor nástrojů a dovedností pro barevné transformace při zachování maximální vizuální shody barevné reprodukce s originálem
– standardizace grafického pracoviště
– ICC profil
– speciální datový formát pro popis barevného rozsahu barevných periférií
– je využíván pro barevné transformace v DTP a prepress aplikacích
– popis konkrétního zařízení při konkrétní situaci
– přesná matematická definice v danou chvíli
– zařízení musí být schopné se do daného nastavení vracet
– kalibrace vstupních, výstupních zařízení a monitoru
9. ergonomie a vybavení pracoviště (osvětlení, malba, zaclonění,...)
2
InD – PS – PDF
10. obrazová část
–bitmapové obrazy (pixely) v datových formátech TIFF, JPEG,
PSD – možný problém při slučování vrstev, EPS – duplex
– bez komprese
– rozlišení obr. 200 – 350 DPI
– pérovky 1200 DPI
(digitál – 200 – 250 DPI, bilboard – 70 DPI i méně)
– optimální rozlišení pro ofsetový tisk 300 DPI
– pohledová vzdálenost – leták, noviny ... čteme ze vzdálenosti max. 40 cm,
bilboard je ve vzdálenosti metrů
– barevný režim – CMYK, Greayscale – stupně šedi
– velikost bitmapového obr. odpovídá požadavku na rozměry a umístění obr. ve výsledném dokumentu podle zákresu, makety, zrcadla
– velké procentuální zvětšování ve zlomovém dokumentu InD (QXP) není přípustné,
stejně tak deformace
– počítat se spadávkou – hrubý formát obr. – HF
– v některých případech musí být obr. ve 100% velikosti
– základní nastavení správy barev – Úpravy – Nastavení barev – Převést do profilu
3
InD – PS – PDF
–vektory (křivky) ve formátu PDF, výjimečně Ai, od AI 9 stejně PDF
– barevný režim CMYK, Greayscale – stupně šedi
– pozor na sílu linek, sílu tahu – při zmenšování v Illustratoru zůstává stejná síla tahu
(tím se deformuje celkový vzhled objektu a některé detaily se ztrácejí – obr. a), ale ten
samý objekt při procentovém zmenšení ve zlomovém programu se mění včetně síly
tahu (obr. b)
– je možné tento problém opravit přímo v Ill. – označíte objekt – z Menu – Objekt – Rozdělit výplň a tah – Rozdělit skupinu – Cestář – Spojit (obr. c)
(obr. a) (obr. b) (obr. c)
4
InD – PS – PDF
– síla tahu a linek se určuje také podle požadované TT (např. Flexotisk tenkou linku neudrží, v nejlepším případě je z ní vlnka)
– pečlivost a přesnost při tvorbě vektorů
– pozor na maximální počet kotevních bodů
– barvy tahu a výplně nejlépe udávat zaokrouhleně na 5%
(NE hodnoty M-27,158, ale např.: C-15, M-35, Y-60, K-10)
– při použití průhledností použít verzi Acrobat 5 PDF 1.4 a vyšší, Acrobat 4 PDF 1.3
průhlednosti nepodporuje
5
InD – PS – PDF
11. zlom dokumentu v InD
–Nový dokument Ctrl N
Výchozí nebo vyberte název, pokud je vytvořeno přednastavení Tisknout – pro tisk, Webová – pro prezentaci na netu, interaktivní dokument
Počet stránek – je možné přidat odpovídající
počet stránek také v nabídce Stránky
Protilehlé stránky – zlom brožur, časopisů,
knih – hřbet
Základní textový rámeček – bude zřetězen a
umístěn ve vzorových i všech zlomových stranách dokumentu
Čistá (originální) velikost dokumentu
Orientace na výšku, šířku
6
InD – PS – PDF
Označení Méně voleb se „schová“ nabídka
Spadávka a popis a objeví se nabídka Více
voleb
Počet sloupců u vícesloupečné sazby, můžete
změnit i ve Vzorových stránkách nebo jen na
určité jednotlivé straně v dokumentu – označením text. rám. – Ctrl B
Mezera mezi jednotlivými sloupci, opět možOkraje – nastavte podle zákresu, zrcadla
ná změna až v dokumentu
Poklepáním na „řetízky“ dojde
Spadávka udává se 3–5 mm
k přerušení a můžete nastavit každou hodnotu jinou.
Celé přednastavení můžete uložit, nazvat a opětovně vyvolat
pro jiný dokument. Při tvorbě dalšího dokumentu se tento název
objeví pod volbou Výchozí.
7
InD – PS – PDF
– přednastavený dokument
– V
zorové stránky podle zrcadla, zákresu, stránkové číslování, všechna nastavení, která se budou opakovat, možné nastavit více Vzorů
– umístění jednotlivých obr. a text. rámečků (text. rám. už je pravděpodobně umístěn ze základní nabídky Nový dokument nebo ve Vzorových stránkách)
– exportovat orazy do obr. rámečků – Ctrl D ze složky, musí být vazby!
– při jakékoli změně bitmap. nebo vektor. obrazu už zpracovaného v InD, musí být
obr. aktualizován – Vazby hlásí chybu
– do text. rám. vložit text, navolit požadované parametry
–text
– čitelnost textu (velikost fontu, řez, serify, barva, barva plochy, potiskovaný materiál
a jeho savost,...)
– pravidla českého pravopisu
– typografická pravidla
– ochranná zóna pro text a objekty (které nejsou na spad) je 3–5 mm od ořezu
(okraje čistého formátu dokumentu)
8
Download

Korektní dokument v InDesignu