Grafické systémy
Základy typografie
a teorie písma
Fotografie nebo ilustrace?
Bitmapa nebo vektor?
✿
✿
✿
✿
Cílová skupina
Výraz či emoce
Formát
Technologie
Bitmapa x vektor?
Cílová skupina?
Výraz? Emoce?
Hledání motivu
• Na základě přímé či zdánlivé souvislosti s tématem
Např.:
• Na základě vnější podobnosti
• Na základě společných vlastností
• Na základě vyvolaného účinku
Společný pojem?
Využití asociací.
Použití symbolů a piktogramů
Použití písma jako motivu
Typografie
Základy typografie a teorie písma
Typografie
• Je uměleckotechnický obor,
který se zabývá písmem
a jeho uspořádáním
v grafických projevech.
• Dějiny typografie začínají
vynálezem knihtisku 1444.
Slavní typografové
•
•
•
•
•
Claudie Garamond (Francie)
Pierre Didot (Francie)
John Baskerville (Anglie)
Giambattista Bodoni (Itálie)
Frederic William Goudy (USA)
• Stanley Morison (Anglie)
Times New Roman
• Hermann Zapf (Německo)
Palatino, Optima
• Matthew Carter (Anglie)
Verdana, Georgia a Tahoma.
Helvetica
• 1957 Max Miedinger,
Eduard Hoffmann (CH)
• Vývoj fontu postupuje
• Široké využití
Trailer (2.min.):
http://www.youtube.com/watch?v=R0qWvHWVxVY
Movie (82 min.):
http://www.youtube.com/watch?v=KRaGDp2WMig
Frutiger
• 1968 Adrian Frutiger (CH)
• Letiště Charles De Gaulle
v Roissy (CDG)
• Dopravní značení
Apple Typografie
• Dříve Garamond
• Později Adobe Myriad
(Robert Slimbach)
• Částečně i Helvetica Neue
Google,
Google, Android a Roboto
• https://plus.google.com/u/0/114892667463719782631/posts/Cd
19zBRYon2 (Matias Duarte)
• http://www.typo.cz/google-se-zblaznil-paskvil-zvany-roboto/
• http://typographica.org/2011/on-typography/roboto-typeface-isa-four-headed-frankenstein/
Atelier René Knip (NL)
Česká typografická škola
Oldřich Menhart (1897–
1897–1962)
1962)
(Menhartova antikva, Menhartova romana, Figural,
Victory, Manuscript, Česká unciála, Monument,
Parlament…)
Současná česká
typografie
• Jan Solpera
(*1939)
• František Štorm
(*1966)
• Tomáš Brousil
(*1975)
• Radana Lencová
(*1975)
Storm pro Kraft Food
http://www.stormtype.com/custom-fonts.html
Brousilova písmolijna
Základní názvosloví
•
•
•
•
•
Typografie (věda o písmu)
Kaligrafie (krasopis)
Písmařství (navrhování písem)
Písmomalířství (tvorba nápisů)
Písmolijectví (odlévání tiskových písem)
Písmařské názvosloví
• Majuskule (verzálky)
• Minuskule (minusky)
• Kapitálky (střední výška)
•
•
•
•
•
Základní písmo
Kurzíva (pravý náklon)
Polotučné písmo
Tučné písmo
Iniciála
Řez písma
Konstrukce písma
Dotah (dolní, horní, střední)
Dřík (L)
Bříško (p, b)
Hlava (d,t)
Hřbet (S)
Chvost (y,j,R)
Náběh (serif a dřík)
Oko (o,g)
Ostruha (Q)
Pata (d,u,b)
Přetah (o)
Příčka (f,t,A)
Rameno (L,F,E)
Serif (patka)
Slza (j,y)
Smyčka (g)
Stínování (dřík a oblouk)
Účaří (dolní a horní index)
Ucho (g)
Vrchol (V,A,N)
Konstrukce příklady
Serify (patky)
Typografický měrný systém
• Didotův typometrický systém Francois Didot jednotku
odvodil z pařížské stopy (32,48 cm), již rozdělil na 864
bodů a definoval tzv. typografický bod. (0,37 mm)
• Systém pica Angloamerický typometrický systém je
odvozen z anglické stopy (30,48 cm). Jednotkou je bod
(pt), dvanáct bodů je 1 pica.
pica
• Upravený systém pica (Z popudu americké firmy Adobe
byl mírně upraven tak, že nyní jeden palec obsahuje
přesně 72 bodů (6 picas po 12 pt).
Kerning (Vyrovnání)
• Vyrovnání určuje
vzdálenosti jednotlivých
písmen a slov od sebe.
(L,T,O,P…)
………………………………………
• SILICON
WALLEY
Pangram
• Pangram (z řeckého pan gramma, „každé písmeno“) je
věta či úsek textu obsahující všechna písmena abecedy.
• Jedná se zpravidla o slovní hříčku, cílem je zpravidla
vytvořit co nejkratší, popř. vtipný text s touto vlastností.
• Využívá se jako způsob náhledu na písmo, resp. na test
počítačových tiskáren, psacích strojů apod.
• The quick brown fox jumps
over a lazy dog.
dog („Rychlá hnědá
liška skáče přes líného psa.“)
• Portez ce vieux whisky au
juge blond qui fume!
fume! (Doneste
tu starou whisky blonďatému
soudci, jenž kouří!)
• Příliš žluťoučký kůň úpěl
ďábelské ódy.
Klasifikace písem
• Latinková písma se nejčastěji třídí podle klasifikace
Mezinárodní typografické asociace (ATYPI).
• V České republice se používá klasifikace typografa Jana
Solpery (dřívější oborová norma 88 1101).
Klasifikace písem (Antikva)
• Dynamická antikva
(Roman, Garamond, Paltino, Times…)
• Přechodová antikva
(Baskerville, Bookman, Century…)
• Statická antikva
(Bodoni, ZapfBook, Modern, Normandia,
Century Schoolbook…)
Klasifikace písem (Lineární)
• Lineární písmo serifové
(Clarendon, Public, Latin, Serifa…)
• Lineární bezserifové statické písmo
(Franklin Gothic,Univers, Helvetica…)
• Lineární bezserifové konstruované
(Futura, Bauhaus, ITC Avant Garde Gothic…)
• Lineární bezserifové dynamické písmo
(Frutiger, Antique Olive…)
Klasifikace písem (Ostatní)
• Kaligrafická písma
(ITC Zapf Chancery, Englische Schreibschrift…)
• Volně psaná písma (Brody)
• Písma lomená (Cloister)
Antikva
Lineární písmo serifové
Lineární bezserifové statické písmo
Lineární bezserifové konstruované písmo
Lineární bezserifové dynamické písmo
Volně psaná písma
Lomená písma
Použití vhodného písma (obecně)
Serifové písmo: sazba delších souvislých textů (knihy)
Bezserifové písmo: kratší texty, titulky
Konstruované: matematický popis
Volně psaná písma: nadpisy, titulky
- Účinek písma (klasický x moderní)
Tvorba písma
Volná kaligrafie
Download

Grafické systémy