Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Typografie
Autor: Jakub Havlíček, Joel Šárovec
Editor: Lucie Prunarová
Praha, květen 2010
Katedra mapování a kartografie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Konec
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Úvod
Obsah prezentace
1
2
3
4
5
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Světoví typografové
Čeští typografové
Písma
Pravidla
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Typografie
Co je typografie?
∙ umělecko-technický obor
∙ zabývá se písmem
∙ styly písma
∙ sazba textů
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Typografie
Co je typografie?
∙ umělecko-technický obor
∙ zabývá se písmem
∙ styly písma
∙ sazba textů
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Historie typografie
Vývoj
∙ 1444 vynález knihtisku - Johannes Gutenberg
∙ středověk/novověk
∙ novogotické písmo
∙ humanistické písmo
∙ renesance
∙ antikva
∙ kurzíva
∙ baroko a rokoko
∙ kontrast mezi tenkými a tlustými tahy
∙ klasicismus
∙ prohloubení kontrastu
∙ užší, přímější písmo
∙ 20. století
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Historie typografie
Vývoj
∙ 1444 vynález knihtisku - Johannes Gutenberg
∙ středověk/novověk
∙ novogotické písmo
∙ humanistické písmo
∙ renesance
∙ antikva
∙ kurzíva
∙ baroko a rokoko
∙ kontrast mezi tenkými a tlustými tahy
∙ klasicismus
∙ prohloubení kontrastu
∙ užší, přímější písmo
∙ 20. století
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Historie typografie
Vývoj
∙ 1444 vynález knihtisku - Johannes Gutenberg
∙ středověk/novověk
∙ novogotické písmo
∙ humanistické písmo
∙ renesance
∙ antikva
∙ kurzíva
∙ baroko a rokoko
∙ kontrast mezi tenkými a tlustými tahy
∙ klasicismus
∙ prohloubení kontrastu
∙ užší, přímější písmo
∙ 20. století
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Historie typografie
Vývoj
∙ 1444 vynález knihtisku - Johannes Gutenberg
∙ středověk/novověk
∙ novogotické písmo
∙ humanistické písmo
∙ renesance
∙ antikva
∙ kurzíva
∙ baroko a rokoko
∙ kontrast mezi tenkými a tlustými tahy
∙ klasicismus
∙ prohloubení kontrastu
∙ užší, přímější písmo
∙ 20. století
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Historie typografie
Vývoj
∙ 1444 vynález knihtisku - Johannes Gutenberg
∙ středověk/novověk
∙ novogotické písmo
∙ humanistické písmo
∙ renesance
∙ antikva
∙ kurzíva
∙ baroko a rokoko
∙ kontrast mezi tenkými a tlustými tahy
∙ klasicismus
∙ prohloubení kontrastu
∙ užší, přímější písmo
∙ 20. století
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Historie typografie
Vývoj
∙ 1444 vynález knihtisku - Johannes Gutenberg
∙ středověk/novověk
∙ novogotické písmo
∙ humanistické písmo
∙ renesance
∙ antikva
∙ kurzíva
∙ baroko a rokoko
∙ kontrast mezi tenkými a tlustými tahy
∙ klasicismus
∙ prohloubení kontrastu
∙ užší, přímější písmo
∙ 20. století
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Vznik a vývoj typografické měrné soustavy
Vznik měrné soustavy
Sjednocení rozměrů a terminologie
∙ 1737 Pierre Simon Fournier
∙ základem je Pařížská stopa (32.48 cm)
∙ 1 stopa = 12 palců
∙ 1 palec = 12 čárek
∙ 1 čárka = 6 typografických bodů
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Typografické měrné soustavy
haasovský systém
∙ 1840 Bohumil Haas
∙ základem je rakouská stopa (31.6 cm)
∙ 1 palec = 36 čtvrtpetit
anglosaský systém
∙ monotypová soustava
∙ základem je anglická stopa (30.47 cm)
∙ 1 pica = 12 typografických bodů
∙ dodnes v Anglii, USA, Švýcarsku
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Typografické měrné soustavy - porovnání
Didotův systém
Zdokonalení Furnierova systému Přizpůsobení evropským poměrům
∙ 1774 Francois Ambroise Didot
∙ základní jednotka typografický bod (0.3759 mm)
∙ 1 metr = 2660 typografických bodů
∙ 1 cicero = 12 typografických bodů
∙ 1 cicero = 4.513 mm
Porovnání soustav
systém
haasovský
anglosaský
Didotův
stopa
rakouská
anglická
pařížská
cm
31.60
30.47
32.48
body
11.65
11.25
12.00
mm
4.35
4.23
4.51
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Světoví typografové
∙ Nicolas Jenson (1420 - 1480)
∙ Francesco Griff de Bologna
∙ Claude Garamond (1499 – 1561)
∙ William Caslon (1692 – 1766)
∙ Pierre Simon Fournier (1712 – 1768)
∙ John Baskerville (1706 – 1775)
∙ Giambattista Bodoni (1740 – 1813)
∙ Stanley Morison (1889 – 1967)
∙ Matthew Carter (* 1937)
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Čeští typografové
∙ Vojtěch Preissig (1873 — 1944)
∙ Oldřich Menhart (1897 — 1962)
∙ Josef Týfa (1913 — 2007)
∙ František Štorm (* 1966)
∙ Tomáš Brousil (* 1975)
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Ukázky písem
Baskerville a garamond
Obrázek: Písmo baskerville
Obrázek: Písmo garamond
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Základní pravidla sazby
∙ Nadpisy
∙ Odstavce
∙ Parchanty
∙ Vyznačování
∙ Dělení slov
∙ Jednohláskové předložky a spojky
∙ Mezery
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Závěr
Shrnutí
Z obsahu semestrální práce jsme se dozvěděli
∙ co je typografie
∙ stručnou historii typografie
∙ jak vznikaly typografické měrné soustavy
∙ jména slavných typografů
∙ základní pravidla sazby textů
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Konec
Literatura
Použité zdroje
BLAŽEK, Filip. Typo.cz Česká a světová typografie na
internetu: [online]. c2008 , 21.04.2009 [cit. 2009-04-22].
Dostupný z WWW: <http://www.typo.cz/>.
PECINA, Martin. Typomil - písmo, typografie a sazba na
webu: [online]. c2004 , 10.04.2009 [cit. 2009-04-22]. Dostupný
z WWW: <http://www.typomil.com/>.
Typografie - Wikipedie, otevřená encyklopedie: [online]. 2004 ,
20.03.2009 [cit. 2009-04-22]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Typografie>.
Úvod
Typografie
Historie
Měrná soustava
Osobnosti
Pravidla
Závěr
Literatura
Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie
Děkuji za pozornost
Autor: Jakub Havlíček, Joel Šárovec
Editor: Lucie Prunarová
Praha, květen 2010
Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Konec
Download

Typografie - Cvut