Pronájem reklamních ploch
K dispozici máme 31 313 reklamních ploch k pronájmu od největších poskytovatelů reklamních
nosičů v ČR. Díky velkému výběru ploch a druhu reklamních nosičů Vám můžeme připravit efektivně
cílenou kampaň ve Vašem městě nebo v celém regionu!
Celkový počet ploch v kraji:
Přenosný reklamní nosič 200 x 100cm :
8913
4614
2
1896780 013
0 1
151
927
1498
908
433
3413
1587
1032
0
99
:1
let
mp neru
o
k an
b
m,
na
Ce tně 00 c ku
a
e
vč 0 x 1 ho v tví
20 tilní šens
x
u
l
e
t
řís
ap
789
-
Kč
skladný, přenosný a každý ho dokáže jednoduše sestavit
není nutné žádné betonování ani žádný jiný materiál
viditelnost reklamního poutače až 150 m
nastavitelné výšky banneru od 75 cm do 210 cm
vlastní výrobek, který je vyzkoušený v praxi
Počet jednotlivých reklamních nosičů na celkovém počtu 31 313 ploch:
Počet ploch v ČR
Cena výroby
510 x 240 cm
15 532
540 Kč
1 559
Atypické plochy (plachty)
960 x 360 cm
od 30 m2 do 600 m2
Umístění na mostech
300 x 125 cm
498
Typ
Rozměr
BILLBOARD
BIGBOARD
Ostatní plochy
(city board, CLV, megaboard, variapostery, doble bigboard, lite box, smart board atd.)
40
13 684
1 439 Kč
dle typu a plochy
1 271 Kč
dle typu a plochy
Počet reklamních ploch v 10 největších městech České republiky z celkového počtu 31 313 ploch:
Město
Počet ploch
Město
Počet ploch
8 913
Olomouc
441
Ústí nad Labem
Ostrava
2 140
1 571
Hradec Králové
620
627
Plzeň
980
České Budějovice
775
Liberec
421
Pardubice
438
Praha
Brno
Druhy reklamních nosičů:
Billboard - reklamní plochy formátu 5,10 × 2,40 m jsou v České republice nejrozšířenějším reklamním nosičem.
Bigboard - postavený na vysoké stojné noze působí dominantně a maximalizuje image produktu a efekt reklamy.
Double bigboard - dvoupatrový bigboard v nepřehlédnutelných konstrukcích na nejprestižnějších místech v CŘ.
Megaboard - osvětlené plochy o velikosti 216 m2, jsou viditelné z velké vzdálenosti i při vyšších rychlostech automobilů.
Scroll - prosvětlené plochy vynikají možností umístění až tří reklam, které se v pravidelných časových intervalech převíjejí.
Reklamní plachty - jsou instalovány na fasádách budov v těsné blízkosti dopravních tepen s nejvyšší zátěží.
Light boxy - síť prosvětlených reklamních panelů na sloupech veřejného osvětlení.
City board - plochy v samém centru Prahy jsou nejen efektivním nosičem, ale i cenově dostupným řešením Vaší kampaně.
CLV - prosvětlené vitríny. Znáte z metra i ze zastávky tramvaje či autobusu, potkáte je ve fitness i v kině. Jsou všude kolem.
Variapostery - tvoří spolu s rámečky 49x49 cm základní a nejúčinnější nástroj pro komunikaci s cestujícími na železnici.
Mosty - plochy na mostních konstrukcích nad dálnicemi, rychlostními komunikacemi a silnicemi tvoří obrovskou síť ploch.
Chcete připravit reklamní kampaň na míru? Kontaktujte nás na [email protected]
Download

Pronájem reklamních ploch REALITYPRO.EU