© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
1
Parametry výzkumu
Téma
Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu
Sběr dat
Září / říjen 2014
Cílová osoba
Nakupoval/a v posledních 6 měsících na internetu nějaké zboží alespoň z jedné ze sledovaných
kategorií
Sledované kategorie
Potraviny * nealkoholické nápoje, džusy a energy drinky * alkoholické nápoje * cigarety * drogistické
zboží * kosmetika * parfémy * volně prodejné léky, vitamíny, doplňky stravy * péče o matku a dítě
* potřeby pro psy a kočky
Metodologie
Internetové dotazování / CAWI (Computer Aided Web Interviewing)
Reprezentativnost
Pohlaví, věk, kraj a velikost místa bydliště
Počet rozhovorů
1000 dokončených rozhovorů
Dotazník
Připraven společností Incoma GfK
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
2
Parametry výzkumu
Definice kategorií
POTRAVINY
potraviny (suché, konzervované, čerstvé, trvanlivé, sladkosti, mléčné, mražené, speciální, apod.)
NEALKO
nealkoholické nápoje, džusy a energy drinky
ALKO
alkoholické nápoje (pivo, víno, destiláty)
CIGARETY
cigarety
DROGERIE
drogistické zboží
KOSMETIKA
kosmetika
PARFÉMY
parfémy
LÉKY, VITAMÍNY
volně prodejné léky, vitamíny, doplňky stravy, zdravotnické pomůcky
BABY CARE
péče o matku a dítě
PET FOOD
potřeby pro psy a kočky (krmivo, doplňky, atd.)
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
3
Seznam grafů a tabulek
1
SÍLA KATEGORIÍ A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
SÍLA KATEGORIÍ - PŘEHLED ZA VŠECHNY KATEGORIE
•
•
•
•
•
Penetrace nákupu sledovaných kategorií v rámci e-populace
• Celková penetrace v e-populaci
• Penetrace nákupu kategorie na internetu
• Odmítači nákupu kategorie na internetu (nakupuje kategorii jen v kamenných prodejnách)
• Hledání informací o jednotlivých kategoriích na internetu
Poměr nakupujících kategorii na internetu a „odmítačů“
Frekvence nákupu kategorií na internetu
Průměrná roční útrata za kategorie na osobu (v Kč) (na internetu, v kamenných prodejnách)
Odhad celkových ročních výdajů e-populace za sledované kategorie (v mld. Kč) (na internetu, v kamenných prodejnách)
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Důvody pro nákup rychloobrátkového zboží na internetu
(benzín, cena, čas, dodání, exkluzivita, informace, srovnání, výběr, apod.)
Překážky pro nákup rychloobrátkového zboží na internetu
(cena, čekání, kvalita, poštovné, prodavač, prohlédnutí, reklamace, složitost, apod.)
Internetové prodejny, ve kterých se za rychloobrátkové zboží utrácí nejvíce
Důvody pro výběr internetové prodejny
(cena, dodání, exkluzivita, hodnocení, informace, orientace, platba, služby, včasnost dodání, zkušenost, známá prodejna, apod.)
Místa na internetu, kde hledají zákazníci informace o rychloobrátkovém zboží
(e-shopy, fóra, Google, recenze, slevové portály, srovnávače cen, srovnávače výrobků, stránky kamenných prodejen, výrobci, apod.)
Vliv reklamy na rozhodnutí o nákupu rychloobrátkového zboží na internetu
(billboard, časopis, e-leták, e-mail, e-newsletter, e-reklama, papírový leták, tištěné noviny, TV, apod.)
Preferovaný typ platby za rychloobrátkové zboží na internetu (PayPal, platba kartou, v hotovosti při převzetí, z účtu na účet)
Preferovaný čas dodání rychloobrátkového zboží, preference osobního odběru zboží (osobní odběr, do 9h, 9-12h, 12-17h, od 17h)
Zařízení použité při nákupu rychloobrátkového zboží na internetu (počítač doma, počítač v práci, smart telefon, tablet)
Vlastnictví zařízení (přenosný počítač, stolní počítač, mobilní telefon, smart telefon, tablet)
Čas trávený na internetu
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
4
Seznam grafů a tabulek
2
NÁKUPY KONKRÉTNÍCH KATEGORIÍ
SEZNAM SLEDOVANÝCH KATEGORIÍ
•
POTRAVINY
•
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE, DŽUSY A ENERGY DRINKY
•
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
•
CIGARETY
•
DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
•
KOSMETIKA
•
PARFÉMY
•
VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY, VITAMÍNY, DOPLŇKY STRAVY
•
PÉČE O MATKU A DÍTĚ
•
POTŘEBY PRO PSY A KOČKY
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
5
Seznam grafů a tabulek
2
NÁKUPY KONKRÉTNÍCH KATEGORIÍ
SÍLA KATEGORIE
•
•
•
•
Penetrace nákupu kategorie v rámci e-populace
• Celková penetrace nákupu kategorie
• Penetrace nákupu kategorie na internetu
• Odmítači nákupu kategorie na internetu (nakupuje kategorii jen v kamenných prodejnách)
• Hledání informací o kategorii na internetu
Frekvence nákupu kategorie na internetu
Průměrná roční útrata za kategorie na osobu (v Kč)
• na internetu
• v kamenných prodejnách
Odhad celkových ročních výdajů e-populace za kategorii (v mld. Kč)
• na internetu
• v kamenných prodejnách
NÁKUPNÍ MÍSTO KATEGORIE / DŮVOD PRO VÝBĚR PRODEJNY
•
•
•
•
Místo nákupu kategorie na internetu
Místo nákupu kategorie v kamenném obchodě
Důvody pro výběr internetové prodejny pro nákup dané kategorie
(cena, dodání, exkluzivita, hodnocení, informace, orientace, platba, služby, včasnost dodání, zkušenost, známá prodejna, apod.)
Nejčastěji nakupované zboží z dané kategorie na internetu
VÝHODY A NEGATIVA NÁKUPU KATEGORIE NA INTERNETU
•
•
Nejčastěji uváděná pozitiva nákupu kategorie na internetu
(benzín, cena, čas, dodání, exkluzivita, informace, srovnání, výběr, apod.)
Nejčastější bariéry nákupu kategorie na internetu
(cena, čekání, kvalita, poštovné, prodavač, prohlédnutí, reklamace, složitost, apod.)
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
6
Seznam grafů a tabulek
2
NÁKUPY KONKRÉTNÍCH KATEGORIÍ
VLIV NA ROZHODNUTÍ O NÁKUPU KATEGORIE
•
•
•
•
•
Míra hledání informací o kategorii na internetu
Místo hledání informací o kategorii na internetu
(e-shopy, fóra, Google, recenze, slevové portály, srovnávače cen, srovnávače výrobků, stránky kamenných prodejen, výrobci, apod.)
Míra vlivu reklamy na rozhodnutí o nákupu kategorie
Typ reklamy s největším vlivem na nákupní rozhodnutí
(billboard, časopis, e-leták, e-mail, e-newsletter, e-reklama, papírový leták, tištěné noviny, TV, apod.)
Míra impulzivního nákupu kategorie na internetu
NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ NA INTERNETU A PREFERENCE PŘI DODÁNÍ A PLATBĚ ZA ZBOŽÍ
•
•
•
•
•
Vlastnictví zařízení
(přenosný počítač, stolní počítač, mobilní telefon, smart telefon, tablet)
Zařízení použité při nákupu zboží na internetu
(počítač doma, počítač v práci, smart telefon, tablet)
Čas trávený na internetu
Preferovaný typ platby za zboží na internetu
(PayPal, platba kartou, v hotovosti při převzetí, z účtu na účet)
Preferovaný čas dodání rychloobrátkového zboží, preference osobního odběru zboží
(osobní odběr, do 9h, 9-12h, 12-17h, od 17h)
PROFIL NAKUPUJÍCÍCH A „ODMÍTAČŮ“ NÁKUPU KATEGORIE NA INTERNETU
•
•
Pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav
Domácnost: počet členů, počet dětí, velikost místa bydliště, příjem
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
7
Seznam grafů a tabulek
3
PŘÍLOHY
•
Důvody pro nákup na internetu po kategoriích
(benzín, cena, čas, dodání, exkluzivita, informace, srovnání, výběr)
•
Překážky pro nákup rychloobrátkového zboží na internetu po kategoriích
(cena, čekání, kvalita, poštovné, prodavač, prohlédnutí, reklamace, složitost)
•
Internetové prodejny, ve kterých se za rychloobrátkové zboží utrácí nejvíce po kategoriích
•
Důvody pro výběr internetové prodejny po kategoriích
(cena, dodání, exkluzivita, hodnocení, informace, orientace, platba, služby, včasnost dodání, zkušenost, známá prodejna)
•
Kde na internetu hledají zákazníci informace po kategoriích
(e-shopy, fóra, Google, recenze, slevové portály, srovnávače cen, srovnávače výrobků, stránky kamenných prodejen, výrobci)
•
Vliv reklamy na rozhodnutí o nákupu na internetu po kategoriích
(billboard, časopis, e-leták, e-mail, e-newsletter, e-reklama, papírový leták, tištěné noviny, TV)
•
Preferovaný typ platby dle socio-demografických ukazatelů nakupujících
(PayPal, platba kartou, v hotovosti při převzetí, z účtu na účet)
•
Preferovaný čas dodání zboží dle socio-demografických ukazatelů nakupujících
(osobní odběr, do 9h, 9-12h, 12-17h, od 17h)
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
8
AUTOR STUDIE
INCOMA GfK, s.r.o.
Kavčí Hory Office Park
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Telefon: +420 251 117 545
Telefax: +420 251 117 542
e-mail: [email protected]
http: //www.incoma.cz
člen SIMAR
Citování výsledků studie je přípustné pouze s uvedením jména společnosti INCOMA GfK
jako autora a s uvedením plného názvu studie „FMCG eSHOPPING 2014".
Rozšiřování výsledků studie mimo firmu klienta je možné pouze se souhlasem autora.
© INCOMA GfK 2014 | Listopad 2014
9
Download

FMCG eShopping