Zmena sídla spoločnosti
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21.3.2011 spoločnosť Alico Funds Central
Europe správ. spol., a.s. zmenila adresu a od 1.4. aj svoje sídlo.
Adresa a od 1.4. aj nové sídlo spoločnosti je:
Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Všetky ostatné kontaktné a fakturačné údaje ostávajú nezmenené.
Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 21.3. 2011 používali výlučne
novú adresu spoločnosti.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
V prípade otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na [email protected],
alebo na nezmenenom telefónnom čísle + 421 2 59 363 700 (754).
Download

Zmena sídla spoločnosti - Alico Funds Central Europe