Informácie o Letisku
Bidovce
1
Kód letiska
LZBD
2
Typ letiska
Vnútroštátne neverejné letisko
3
Určenie letiska
4
Zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska
5
Nadmorská výška letiska
(m): 300 - (ft): 984
6
Prevádzkovateľ letiska
RERA AIR s.r.o.
7
Kontaktné údaje
Dispečing e-mail: [email protected]
8
Druh prevádzky
VFR, deň
9
Druhy lietadiel
10
MET:
11
Druhy palív:
AV 100 LL, NAT 95, NAT 98
12
Druhy oleja:
SHELL
13
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá:
dohodnúť vopred
14
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá
dohodnúť vopred
15
Požiarna kategória letiska:
16
Sezónna prevádzkyschopnosť:
17
Ubytovacie možnosti:
18
Stravovacie zariadenia:
19
Dopravné prostriedky:
Letecké práce a lety všeobecného
letectva
N48°44’57” E021°26’02”
letúne, motorizované vetrone, ultraľahké
lietadlá, vrtuľníky, vírniky
Web: www.lkbidovce.sk/weather
Web: www.shmu.sk
ATIS LZKZ : 133,725 MHz
Nestanovená - požiarne a záchranné
prostriedky ako pre lietadlá s rozpätím
krídiel do 12 metrov
Celoročná, odstraňovanie snehu sa
zabezpečuje len pre potreby
prevádzkovateľa letiska
Ubytovanie na letisku je možné. Hotely
a penzióny sú v okolitých obciach,
mestách a rekreačných oblastiach
Občerstvenie: od 7:00- 19:00 priamo na
letisku , alebo 24-hodinová služba
nápojových automatov. Reštaurácie sú v
okolitých obciach, mestách a
rekreačných oblastiach
Taxi, vlastná doprava. Prenájom
vozidiel: 0918 083 441 alebo dispečing
Prevádzková doba
1
Prevádzka letiska
2
Zdravotná služba
3
Bezpečnostná ochrana letiska
Od východu po západ slnka, 7 dní v
týždni
Nemocnice a záchranná služba v meste t.
č. 112
Priestory budov, hangárov a pohybových
plôch sú monitorované a od prístupovej
komunikácie sú oplotené a uzamykané.
Nočný strážnik so psom
Údaje o letisku
Letisko leží v severovýchodnej časti TMA Košice, západne od letiska sa nachádza CTR
Košice, severne CTR Prešov.
Označenie Smer
VPD
VPD
Rozmery a povrch VPD
Únosnosť VPD
17/35
170/350 510x15m asfalt
NIL
17/35
170/350 600x35m tráva
NIL
Letisko sa nachádza v údolí rieky Olšava, v Košickej kotline, východne sú Slanské vrchy,
západne je chránená krajinná oblasť Slovenský kras.
Severozápadne je letisko Ražňany cca 45 km – Info : 122,6. Severne je vojenské letisko
Prešov cca 33km – Info : 123,6 Veža : 128,325. Juhozápadne je letisko Košice cca 17 km –
Veža: 120,4, ATIS: 133,725. Severovýchodne cez Slanské vrchy je letisko Kamenica nad
Cirochou cca 50 km – Info 122,6.
Juhovýchodne cez Slanské vrchy je agroletisko Kalša cca 10 km a agroletisko Zemplínska
Teplica cca 15km. Severozápadne je ULL letisko Mirkovce cca 15 km., ako aj letisko
Kecerovce (cca 10 km)
Doplňujúce informácie
1
Prostriedky pre spojenie s lietadlom:
Frekvencia:122,200 O/R
2
Iné letiská v ATIS zóne:
NIL
3
Náhradné letiská:
LZKZ, LZPW,LZKC
4
Postupy na zmenšenie hluku:
Zákaz lietať nad zastavaným územím
obcí Bidovce, Čakanovce, Svinica a
Ďurkov
5
Prostriedky na odstránenie nespôsobilých
lietadiel z pohybových plôch:
1x traktor, 1xUNC
Download

info letisko bidovce