SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIRAC
AIP AMDT
Letecká informačná služba
SLOVAK REPUBLIC
Aeronautical Information Services
NR 164
23 DEC 14
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Letecká informačná služba Slovenskej republiky
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava
Slovak Republic
TEL
: +421/2/48 57 26 10
: +421/2/48 57 26 30
FAX
: +421/2/48 57 26 15
AFTN : LZIBYNYX
e-mail : [email protected]
Priložené strany nadobudnú účinnosť 5 FEB 15, kedy musia byť zaradené do AIP SR.
The enclosed pages become effective on 5 FEB 15 when they shall be inserted in the AIP S. R.
Tento AIRAC AIP AMDT obsahuje:
This AIRAC AIP AMDT contains:
GEN 2.2
- doplnenie nových skratiek
GEN 2.2
- new abbreviations added
ENR 1.8
- zmena postupov na používanie priestorovej
navigácie (RNAV)
ENR 1.8
- procedures for Area Navigation (RNAV)
Operation changed
ENR 3.1,
ENR 3.2,
ENR 3.3
ENR 3.1,
ENR 3.2,
ENR 3.3
- zmena označenia navigačnej špecifikácie
- designation of navigation specification
changed
ENR 4.3
- doplnenie nových informácií o GNSS
(Globálny navigačný satelitný systém)
ENR 4.3
- new GNSS (Global navigation satellite
system) information added
ENR 4.4
- nové význačné body ASTON, EKLIP, GONPI,
LEMPI
ENR 4.4
- new significant points ASTON, EKLIP,
GONPI, LEMPI
AD 1.1
- nový odsek 1.1.6 Postupy RNAV v CTR/TMA
AD 1.1
- new para. 1.1.6 RNAV procedures
in CTR/TMA
AD 1.3
- zmena povoleného druhu prevádzky na letisku
LZJS
AD 1.3
- type of traffic permitted at LZJS aerodrome
changed
LZIB AD 2.22
- zmena postupov pre lety IFR v CTR/TMA
LZIB AD 2.22
- procedures for IFR flights within CTR/TMA
changed
LZIB AD 2.24
- aktualizácia máp týkajúcich sa letiska
LZIB AD 2.24
- charts related to aerodrome updated
AD 2-LZIB-7-1
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO zmena postupu
AD 2-LZIB-7-1
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO procedure design changed
AD 2-LZIB-7-3
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO nová mapa
AD 2-LZIB-7-3
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO new chart
AD 2-LZIB-7-5,
AD 2-LZIB-7-23
AD 2-LZIB-7-25,
AD 2-LZIB-7-27
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO nové mapy RNAV (GNSS)
- CIRCLING APPROACH CHART - zmena čísla
strany
AD 2-LZIB-7-5,
AD 2-LZIB-7-23
AD 2-LZIB-7-25,
AD 2-LZIB-7-27
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO new charts of RNAV (GNSS)
- CIRCLING APPROACH CHART - change of
page number
LZKZ AD 2.22
- zmena postupov pre lety IFR v CTR/TMA
LZKZ AD 2.22
- procedures for IFR flights within CTR/TMA
changed
LZKZ AD 2.24
- aktualizácia máp týkajúcich sa letiska
LZKZ AD 2.24
- charts related to an aerodrome updated
AD 2-LZKZ-5-1,
AD 2-LZKZ-5-3
AD 2-LZKZ-6-1
AD 2-LZKZ-7-1,
AD 2-LZKZ-7-3,
AD 2-LZKZ-7-7
AD 2-LZKZ-7-5,
AD 2-LZKZ-7-9
AD 2-LZKZ-5-1,
AD 2-LZKZ-5-3
- STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO - nové postupy
- STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO - nové postupy
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO nové postupy
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO nové mapy RNAV (GNSS)
AD 2-LZKZ-6-1
AD 2-LZKZ-7-1,
AD 2-LZKZ-7-3,
AD 2-LZKZ-7-7
AD 2-LZKZ-7-5,
AD 2-LZKZ-7-9
-1-
- STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO - new procedure
design
- STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO - new
procedure design
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO new procedure design
- INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO new charts of RNAV (GNSS)
1.
1.
ZRUŠTE
ZARAĎTE
DESTROY
GEN
ENR
INSERT
2.2-2
1 MAY 2014
2.2-3
2.2-4
GEN
2.2-2
5 FEB 2015
17 DEC 2009
2.2-3
5 FEB 2015
8 APR 2010
2.2-4
5 FEB 2015
2.2-5
8 APR 2010
2.2-5
5 FEB 2015
2.2-6
8 APR 2010
2.2-6
5 FEB 2015
2.2-7
8 APR 2010
2.2-7
5 FEB 2015
2.2-8
8 APR 2010
2.2-8
5 FEB 2015
2.2-9
30 MAY 2013
2.2-9
5 FEB 2015
2.2-10
30 MAY 2013
2.2-10
5 FEB 2015
2.2-11
10 FEB 2011
2.2-11
5 FEB 2015
2.2-12
8 APR 2010
2.2-12
5 FEB 2015
2.2-13
2 JUN 2011
2.2-13
5 FEB 2015
2.2-14
8 APR 2010
2.2-14
5 FEB 2015
2.2-15
8 APR 2010
2.2-15
5 FEB 2015
2.2-16
8 APR 2010
2.2-16
5 FEB 2015
2.2-17
8 APR 2010
1.8-1
5 SEP 2002
1.8-2
15 MAR 2007
1.8-2
5 FEB 2015
1.8-3
26 JUL 2012
1.8-3
5 FEB 2015
1.8-4
26 JUL 2012
1.8-4
5 FEB 2015
1.8-5
5 SEP 2002
-
-
ENR
2.2-17
5 FEB 2015
1.8-1
5 FEB 2015
1.8-6
5 SEP 2002
-
-
3.1-3
29 MAY 2014
3.1-3
5 FEB 2015
3.1-4
29 MAY 2014
3.1-4
5 FEB 2015
3.1-5
29 MAY 2014
3.1-5
5 FEB 2015
3.1-6
29 MAY 2014
3.1-6
5 FEB 2015
3.1-7
29 MAY 2014
3.1-7
5 FEB 2015
3.1-8
29 MAY 2014
3.1-8
5 FEB 2015
3.1-9
29 MAY 2014
3.1-9
5 FEB 2015
3.1-10
27 JUN 2013
3.1-10
5 FEB 2015
3.2-1
29 MAY 2014
3.2-1
5 FEB 2015
3.3-1
29 MAY 2014
3.3-1
5 FEB 2015
3.3-2
29 MAY 2014
3.3-2
5 FEB 2015
3.3-3
29 MAY 2014
3.3-3
5 FEB 2015
3.3-4
29 MAY 2014
3.3-4
5 FEB 2015
3.3-5
29 MAY 2014
3.3-5
5 FEB 2015
3.3-6
29 MAY 2014
3.3-6
5 FEB 2015
3.3-7
29 MAY 2014
3.3-7
5 FEB 2015
3.3-8
29 MAY 2014
3.3-8
5 FEB 2015
3.3-9
29 MAY 2014
3.3-9
5 FEB 2015
3.3-10
29 MAY 2014
3.3-10
5 FEB 2015
3.3-11
29 MAY 2014
3.3-11
5 FEB 2015
3.3-12
29 MAY 2014
3.3-12
5 FEB 2015
3.3-13
29 MAY 2014
3.3-13
5 FEB 2015
3.3-14
29 MAY 2014
3.3-14
5 FEB 2015
3.3-15
29 MAY 2014
3.3-15
5 FEB 2015
3.3-16
29 MAY 2014
3.3-16
5 FEB 2015
3.3-17
29 MAY 2014
3.3-17
5 FEB 2015
3.3-18
29 MAY 2014
3.3-18
5 FEB 2015
3.3-19
29 MAY 2014
3.3-19
5 FEB 2015
-2-
ZRUŠTE
ZARAĎTE
DESTROY
ENR
AD
INSERT
3.3-20
29 MAY 2014
3.3-21
3.3-22
3.3-20
5 FEB 2015
29 MAY 2014
3.3-21
5 FEB 2015
29 MAY 2014
3.3-22
5 FEB 2015
3.3-23
29 MAY 2014
3.3-23
5 FEB 2015
3.3-24
29 MAY 2014
3.3-24
5 FEB 2015
3.3-25
29 MAY 2014
3.3-25
5 FEB 2015
3.3-26
29 MAY 2014
3.3-26
5 FEB 2015
3.3-27
29 MAY 2014
3.3-27
5 FEB 2015
3.3-28
29 MAY 2014
3.3-28
5 FEB 2015
3.3-29
29 MAY 2014
3.3-29
5 FEB 2015
3.3-30
29 MAY 2014
3.3-30
5 FEB 2015
3.3-31
29 MAY 2014
3.3-31
5 FEB 2015
3.3-32
29 MAY 2014
3.3-32
5 FEB 2015
3.3-33
29 MAY 2014
3.3-33
5 FEB 2015
3.3-34
29 MAY 2014
3.3-34
5 FEB 2015
3.3-35
29 MAY 2014
3.3-35
5 FEB 2015
3.3-36
29 MAY 2014
3.3-36
5 FEB 2015
3.3-37
29 MAY 2014
3.3-37
5 FEB 2015
3.3-38
29 MAY 2014
3.3-38
5 FEB 2015
4.3-1
14 JAN 2010
4.3-1
5 FEB 2015
4.4-1
29 MAY 2014
4.4-1
5 FEB 2015
4.4-2
29 MAY 2014
4.4-2
5 FEB 2015
4.4-3
29 MAY 2014
4.4-3
5 FEB 2015
1.1-14
3 MAY 2012
1.1-14
5 FEB 2015
1.1-15
5 FEB 2015
-
ENR
AD
-
-
-
1.1-16
5 FEB 2015
1.3-1
24 JUL 2014
1.3-1
5 FEB 2015
1.3-2
24 JUL 2014
1.3-2
5 FEB 2015
1.3-3
24 JUL 2014
1.3-3
5 FEB 2015
2-LZIB-1-30
29 MAY 2014
2-LZIB-1-30
5 FEB 2015
2-LZIB-1-31
29 MAY 2014
2-LZIB-1-31
5 FEB 2015
2-LZIB-1-32
29 MAY 2014
2-LZIB-1-32
5 FEB 2015
2-LZIB-1-33
29 MAY 2014
2-LZIB-1-33
5 FEB 2015
2-LZIB-1-34
29 MAY 2014
2-LZIB-1-34
5 FEB 2015
2-LZIB-1-35
29 MAY 2014
2-LZIB-1-35
5 FEB 2015
2-LZIB-1-36
29 MAY 2014
2-LZIB-1-36
5 FEB 2015
2-LZIB-1-37
29 MAY 2014
2-LZIB-1-37
5 FEB 2015
2-LZIB-1-38
29 MAY 2014
2-LZIB-1-38
5 FEB 2015
2-LZIB-1-39
29 MAY 2014
2-LZIB-1-39
5 FEB 2015
2-LZIB-1-40
29 MAY 2014
2-LZIB-1-40
5 FEB 2015
2-LZIB-1-41
29 MAY 2014
2-LZIB-1-41
5 FEB 2015
2-LZIB-1-42
29 MAY 2014
2-LZIB-1-42
5 FEB 2015
2-LZIB-1-43
29 MAY 2014
2-LZIB-1-43
5 FEB 2015
2-LZIB-1-44
29 MAY 2014
2-LZIB-1-44
5 FEB 2015
2-LZIB-1-45
13 DEC 2012
2-LZIB-1-45
5 FEB 2015
2-LZIB-1-47
13 DEC 2012
2-LZIB-1-47
5 FEB 2015
2-LZIB-1-48
13 DEC 2012
2-LZIB-1-48
5 FEB 2015
-
-
2-LZIB-1-49
5 FEB 2015
-
-
2-LZIB-1-50
5 FEB 2015
2-LZIB-7-1
29 MAY 2014
2-LZIB-7-1
5 FEB 2015
2-LZIB-7-3
29 MAY 2014
2-LZIB-7-3
5 FEB 2015
2-LZIB-7-5
29 MAY 2014
2-LZIB-7-5
5 FEB 2015
-3-
ZRUŠTE
ZARAĎTE
DESTROY
AD
-
INSERT
-
2-LZIB-7-23
-
AD
29 MAY 2014
-
2-LZIB-7-25
-
29 MAY 2014
-
2-LZIB-7-6
5 FEB 2015
2-LZIB-7-23
5 FEB 2015
2-LZIB-7-24
5 FEB 2015
2-LZIB-7-25
5 FEB 2015
2-LZIB-7-27
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-25
29 MAY 2014
2-LZKZ-1-25
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-26
29 MAY 2014
2-LZKZ-1-26
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-27
29 MAY 2014
2-LZKZ-1-27
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-28
29 MAY 2014
2-LZKZ-1-28
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-29
29 MAY 2014
2-LZKZ-1-29
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-30
22 SEP 2011
2-LZKZ-1-30
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-31
29 MAY 2014
2-LZKZ-1-31
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-32
7 MAY 2009
2-LZKZ-1-32
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-33
22 SEP 2011
2-LZKZ-1-33
5 FEB 2015
2-LZKZ-1-35
13 DEC 2012
2-LZKZ-1-35
5 FEB 2015
-
-
2-LZKZ-1-37
5 FEB 2015
-
-
2-LZKZ-1-38
5 FEB 2015
2-LZKZ-5-1
29 MAY 2014
2-LZKZ-5-1
5 FEB 2015
2-LZKZ-5-3
29 MAY 2014
2-LZKZ-5-3
5 FEB 2015
2-LZKZ-6-1
29 MAY 2014
2-LZKZ-6-1
5 FEB 2015
2-LZKZ-7-1
29 MAY 2014
2-LZKZ-7-1
5 FEB 2015
2-LZKZ-7-3
29 MAY 2014
2-LZKZ-7-3
5 FEB 2015
2-LZKZ-7-5
29 MAY 2014
2-LZKZ-7-5
5 FEB 2015
-
-
2-LZKZ-7-7
29 MAY 2014
2-LZKZ-7-6
5 FEB 2015
2-LZKZ-7-7
5 FEB 2015
-
-
2-LZKZ-7-9
5 FEB 2015
-
-
2-LZKZ-7-10
5 FEB 2015
2. Ručné opravy:
2. Hand amendments:
NIL
NIL
3. V AIP SR, podsekcia GEN 0.2 Záznam o zmenách do AIP,
zaznamenajte AIRAC AIP AMDT 164.
3. Record entry of the AIRAC AIP AMDT 164 in the AIP S. R.,
subsection GEN 0.2 Record of AIP Amendments.
4. Tento
AIRAC
AIP
AMDT
z nasledujúcich publikácií:
4. This AIRAC AIP AMDT incorporates information contained
in the following publications:
obsahuje
informácie
AIP SUP
NIL
AIP SUP
NIL
AIC
NIL
AIC
NIL
NOTAM
NIL
NOTAM
NIL
- KONIEC -
- END -
-4-
GEN 2.2-2
5 FEB 15
Minimálna priestorová výška (nadmorská)
Pracovisko spravovania vzdušného priestoru
Opravte alebo opravené (používa sa na opravu
meteorologických správ; označenie druhu správy)
Zmena (zmena AIP)
Letecká pohyblivá služba
Nad strednou hladinou mora
Letecká mobilná satelitná služba
Letecká mapa - 1 : 500 000 (nasleduje meno/názov)
Správa o oznamovaných opatreniach ATFM
Odpoveď
Letecký prevádzkovateľ
Prekážková mapa letiska
Letiskové prevádzkové minimá
Letisko
Priblíženie
Odbavovacia plocha
Približovacie stanovište riadenia alebo riadenie
priblíženia alebo približovacia služba riadenia
Apríl
Približný alebo približne
Po uplynutí
Družicová informácia
Postup priblíženia s vertikálnym vedením
Schváliť alebo schválený alebo schválenie, súhlas
Usporiadať
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb
Vzťažný bod letiska
Hlásenie z paluby lietadla (označenie druhu správy)
Automatická oprava chýb
Pristáť alebo pristátie
Pristátie (označenie druhu správy)
Hlásenie o mimoriadnom pozorovaní za letu (označenie
druhu správy)
Zariadenie pre zachytávanie lietadiel (špecifikovať
zariadenie [časť])
Altostratus
Stúpajte do alebo stúpam do
Použiteľná dĺžka pre prerušený vzlet
Asfalt
O (nasleduje čas, v ktorom dôjde k predpovedanej zmene
počasia)
Skutočný čas príletu
Riadenie letovej prevádzky (všeobecne)
Skutočný čas odletu
Usporiadanie toku letovej prevádzky
Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti
Usporiadanie letovej prevádzky
Letecká telekomunikačná sieť
V... (čas alebo miesto)
Letové prevádzkové služby
Pozor alebo do rúk
Okrsok letiska (vzdušný priestor so stanovenými
rozmermi okolo letiska na ochranu letiskovej prevádzky)
August
Plán využitia vzdušného priestoru
Autorizácia, poverenie, oprávnenie, zmocnenie
Celková vzletová hmotnosť
Pomocný
Skrátená svetelná zostupová sústava
K dispozícii alebo použiteľný
Priemerný, stredný
Letecké pohonné hmoty
Oznámte čas, v ktorom budete schopný
Automatický letiskový meteorologický systém
Letová cesta
Azimut, smerník
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AMA
AMC*
AMD
APR
APRX
APSG
APT*
APV*
APV
ARNG
ARO
ARP
ARP
ARQ
ARR
ARR
ARS
Area minimum altitude
Airspace management cell
Amend or amended (used to indicate amended
meteorological message; message type designator)
Amendment (AIP Amendment)
Aeronautical mobile service
Above mean sea level
Aeronautical mobile satellite service
Aeronautical chart - 1 : 500 000 (followed by name/title)
ATFM notification message
Answer
Aircraft operator
Aerodrome obstacle chart
Aerodrome operating minima
Airport
Approach
Apron
Approach control office or approach control or approach
control service
April
Approximate or approximately
After passing
Satellite information
Approach procedure with vertical guidance
Approve or approved or approval
Arrange
Air traffic services reporting office
Aerodrome reference point
Air-report (message type designator)
Automatic error correction
Arrive or arrival
Arrival (message type designator)
Special air-report (message type designator)
ARST
Arresting (specify [part of] aircraft arresting equipment)
AS
ASC
ASDA
ASPH
AT...
Altostratus
Ascend to or ascending to
Accelerate-stop distance available
Asphalt
At (followed by time at which weather change is forecast
to occur)
Actual time of arrival
Air traffic control (in general)
Actual time of departure
Air traffic flow management
Automatic terminal information service
Air traffic management
Aeronautical telecommunication network
At... (time or place)
Air traffic services
Attention
Aerodrome traffic zone (an airspace of defined
dimensions established around an aerodrome for the
protection of aerodrome traffic)
August
Airspace use plan
Authorized or authorization
All up weight
Auxiliary
Abbreviated visual approach slope indicator system
Available or availability
Average
Aviation gasoline
Advise at what time able
Automatic Weather Observing System
Airway
Azimuth
AMDT
AMS
AMSL
AMSS
ANC
ANM*
ANS
AO*
AOC
AOM*
AP
APCH
APN
APP
ATA
ATC
ATD
ATFM
ATIS
ATM
ATN
ATP
ATS
ATTN
ATZ
AUG
AUP*
AUTH
AUW
AUX
AVASIS
AVBL
AVG
AVGAS
AWTA
AWOS*
AWY
AZM
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
GEN 2.2-3
5 FEB 15
B
Modrý
Brzdiaci účinok
Základňa oblačnosti
Hmlové pásy
Maják (letecké pozemné svetelné návestidlo)
Rozhlasové vysielanie
Hranice
Postupne
Pred, skôr
Oblačno, nesúvislý, prerušený
Zvírený (nasleduje DU = prach, SA = piesok, SN = sneh)
Stavba, budova
Pod oblakmi alebo pod oblačnosťou
Pod...
Bombardovanie
Dymno
Krátke (používa sa na označenie druhu zadaného alebo
požadovaného priblíženia)
Smerník (zamierenie)
Brzdiaci alebo brzdenie
Komerčná rozhlasová stanica
Medzi vrstvami
Medzi
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu
B
BA
BASE
BCFG
BCN
BCST
BDRY
BECMG
BFR
BKN
BL...
BLDG
BLO
BLW
BOMB
BR
BRF
BRG
BRKG
BS
BTL
BTN
BVRPS*
Blue
Braking action
Cloud base
Fog patches
Beacon (aeronautical ground light)
Broadcast
Boundary
Becoming
Before
Broken
Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow)
Building
Below clouds
Below...
Bombing
Mist
Short (used to indicate the type of approach desired or
required)
Bearing
Braking
Commercial broadcasting station
Between layers
Between
Air Command, Control and Surveillance Brigade
C
Stred (identifikácia RWY)
Stupne Celsia
Mapy
Centrálna ohlasovňa letových prevádzkových služieb
Bratislava
Pridelenie slotu pomocou počítača
Kategória
Turbulencia v bezoblačnom ovzduší
Dohľadnosť, oblačnosť a stav počasia sú lepšie, ako
stanovené hodnoty alebo podmienky
(vysloviť ”KAV-OH-KAY”)
Kumulonimbus (búrkový oblak)
(vysloviť ”CEE-BEE”)
Cirrokumulus
Opravená meteorologická správa
(označenie druhu správy)
(alebo CCB, CCC... atď. v poradí)
Kandela
Koordinačná správa (označenie druhu správy)
Podmienená trať
Zmeňte frekvenciu na ...
Centrálne stredisko usporiadania toku
Navádzacie svetlá na priblíženie okruhom
Kanál
Kontrola vysielacieho okruhu na pozorovanie vášho
záznamu čísiel správ na okruhu prijatých
Zmena (označenie druhu správy)
Cirrus
Jednotná sieť ICAO pre výmenu dát
Nad veľkým mestom alebo v blízkosti veľkého mesta
Civilný, občiansky
Kontrola
Osová čiara
Ľadovka
Kalibrácia, nastavenie
Oblaky alebo oblačnosť
Volanie
Povoľte alebo povolené do ... alebo povolenie
Uzavreté, uzavretý
Centimeter
C
C
C*
CARO*
Centre (RWY identification)
Degrees Celsius (Centigrade)
Charts
Central air traffic services reporting office Bratislava
CASA*
CAT
CAT
CAVOK
Computer assisted slot allocation
Category
Clear air turbulence
Visibility, cloud and present weather better than
prescribed values or conditions
(to be pronounced ”KAV-OH-KAY”)
Cumulonimbus
(to be pronounced ”CEE-BEE”)
Cirrocumulus
Corrected meteorological message
(message type designator)
(or CCB, CCC. . .etc. in sequence)
Candela
Co-ordination (message type designator)
Conditional route
Change frequency to ...
Central flow management unit
Circling guidance light(s)
Channel
This is channel continuity check transmission to permit
comparison of your record of channel sequence numbers
of messages received on the channel
Modification (message type designator)
Cirrus
Common ICAO Data Interchange Network
Near or over large town
Civil
Check
Centre line
Clear type of ice formation
Calibration
Cloud
Calling
Clear(s) or cleared to ... or clearance
Close or closed or closing
Centimetre
CB
CC
CCA
CD
CDN
CDR*
CF
CFMU*
CGL
CH
CH*
CHG
CI
CIDIN
CIT
CIV
CK
CL
CLA
CLBR
CLD
CLG
CLR
CLSD
cm
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-4
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Stúpať do alebo stúpam do
Ukončený alebo ukončenie alebo úplný
Zrušiť alebo zrušené
Správa o zrušení letového plánu
(označenie druhu správy)
Spojenie, navigácia a prehľad o prevádzke
Telekomunikácia
Betón
Podmienka
Súvislý, nepretržitý
Výstavba alebo vybudovaný
Pokračujte alebo pokračujúci
Koordinácia alebo koordinovanie
Bod prechodu
Správne alebo opravený alebo oprava (používa sa na
opravu meteorologickej správy; označenie druhu správy)
CMB
CMPL
CNL
CNL
Na pobreží
Pokryť alebo pokrytý alebo pokrývajúci
Platný letový plán (označenie druhu správy)
Cyklická redundantná kontrola
Križovať
Cirrostratus
Riadená oblasť
Spoločná poradná prevádzková frekvencia
Stúpajte do... a udržujte
Kontakt
Riadenie, riadiť
Opatrnosť
Vypočítaný čas vzletu
Riadený okrsok
Kumulus
Kopovité oblaky
Colné vybavenie, colnica
Neprerušovaná vlna
Predpolie
COT
COV
CPL
CRC
CRZ
CS
CTA
CTAF
CTAM
CTC
CTL
CTN
CTOT*
CTR
CU
CUF
CUST
CW
CWY
CNS
COM
CONC
COND
CONS
CONST
CONT
COOR
COP
COR
Climb to or climbing to
Completion or completed or complete
Cancel or cancelled
Flight plan cancellation
(message type designator)
Communications, navigation and surveillance
Communications
Concrete
Condition
Continuous
Construction or constructed
Continue(s) or continued
Co-ordinate or co-ordination
Change-over point
Correct or corrected or correction (used to indicate
corrected meteorological message; message type
indicator)
At the coast
Cover or covered or covering
Current flight plan (message type designator)
Cyclic redundancy check
Cruise
Cirrostratus
Control area
Common Traffic Advisory Frequency
Climb to... and maintain
Contact
Control
Caution
Calculated take-off time
Control zone
Cumulus
Cumuliform
Customs
Continuous wave
Clearway
D
Samoobslužný display
Nebezpečný priestor (nasledované označením priestoru)
Klesajúci (tendencia hodnôt RVR v predošlých
10 minútach)
Výška rozhodnutia (nadmorská)
Dvojkanálový duplex
Navádzanie lietadla na státie
Dvojkanálový simplex
Priamo (vo vzťahu k letovým povoleniam alebo druhu
priblížení)
December
Stupne
Odletieť alebo odlet
Správa o odlete (označenie druhu správy)
Klesajte alebo klesám do...
Správa o opätovnej aktivácii letu
Miesto určenia
Obdobie tiesne
Odchýlka, výchylka alebo odchýlenie
Ukazovateľ vzdialenosti od bodu dotyku
Výška rozhodnutia (nad zemou)
Rozptýlené (svetlo)
Vzdialenosť
Smerovať, odkloniť alebo smerovanie
Zdržanie (označenie druhu správy)
Oneskorenie alebo oneskorené
Zariadenie na meranie vzdialenosti
Nebezpečie alebo nebezpečný
Dátum letu
Domáci, tuzemský
Rosný bod, teplota rosného bodu
Hĺbka (výška vrstvy)
AIRAC AIP AMDT 164
D*
D...
D
Self-briefing display
Danger area (followed by identification)
Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
DA
DCD
DCKG
DCS
DCT
Decision altitude
Double channel duplex
Docking
Double channel simplex
Direct (in relation to flight plan clearances and type of
approach)
December
Degrees
Depart or departure
Departure (message type designator)
Descend to or descending to
De-suspension message
Destination
Distress phase
Deviation or deviating
Distance from touchdown indicator
Decision height
Diffuse
Distance
Divert or diverting
Delay (message type designator)
Delay or delayed
Distance measuring equipment
Danger or dangerous
Date of flight
Domestic
Dew point temperature
Depth
DEC
DEG
DEP
DEP
DES
DES*
DEST
DETRESFA
DEV
DFTI
DH
DIF
DIST
DIV
DLA
DLA
DME
DNG
DOF*
DOM
DP
DPT
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Navigácia výpočtom
Nízko zvírený (nasleduje DU = prach, SA = piesok,
SN = sneh)
Počas
Prachová víchrica
Vysielanie s dvomi postrannými pásmi
Klesajte do... a udržujte...
Skupina dátum/čas
Zhoršuje sa alebo zhoršujúci sa
Dvojitý tandemový podvozok
Prach
Hustý výškový oblak
Trvanie
Doppler VOR
Dvojité koleso
Mrholenie
GEN 2.2-5
5 FEB 15
DR
DR ...
DRG
DS
DSB
DTAM
DTG
DTRT
DTW
DU
DUC
DUR
DVOR
DW
DZ
Dead reckoning
Low drifting (followed by DU = dust, SA = sand or
SN = snow)
During
Duststorm
Double sideband
Descend to and maintain
Date-time group
Deteriorate or deteriorating
Dual tandem wheels
Dust
Dense upper cloud
Duration
Doppler VOR
Dual wheels
Drizzle
E
Východ alebo východná zemepisná dĺžka
Predpokladaný čas priblíženia
Východným smerom
Predpokladaný čas letu
Očakávajte ďalšie povolenie
European Geostationary Navigation Overlay Service európsky SBAS systém
Milimetrové vlny (30 000 MHz až 300 000 MHz)
Výška bodu na povrchu zeme meraná od strednej hladiny
mora
Obzvlášť veľký dosah
Núdzový vysielač polohy
Vysielanie
Vklinený, vložený do vrstvy (označenie kumulonimbu,
vklineného vo vrstve iných mrakov)
Núdza
Anglický
Koniec RWY vzťahujúci sa k RVR
Východoseverovýchod
Motor, pohonná jednotka
Traťový
Traťový
Predpokladaný čas začatia rolovania
Vybavenie, zariadenie
Tu... alebo s týmto
Správa o chybe
Východojuhovýchod
Predpokladať alebo predpokladaný alebo vypočítaný čas
preletu (ako označenie druhu správy)
Predpokladaný čas príletu alebo predpokladaný prílet
Predpokladaný čas odletu alebo predpokladaný odlet
Predpokladaný čas preletu význačného bodu
Každý
Okrem
Cvičenia, cvičiaci alebo cvičiť
Očakávať alebo očakávaný alebo očakávajúci
Rozširuje sa alebo rozšíriť alebo rozširujúci sa
E
EAT
EB
EET
EFC
EGNOS
EHF
ELEV
ELR
ELT
EM
EMBD
EMERG
EN*
END
ENE
ENG
ENR
ENRT*
EOBT
EQPT
ER
ERR*
ESE
EST
ETA
ETD
ETO
EV
EXC
EXER
EXP
EXTD
East or eastern longitude
Expected approach time
Eastbound
Estimated elapsed time
Expect further clearance
European Geostationary Navigation Overlay Service European SBAS System
Extremely high frequency (30 000 MHz to 300 000 MHz)
Elevation
Extra long range
Emergency locator transmitter
Emission
Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus
embedded in layers of other clouds)
Emergency
English
Stop-end (related to RVR)
East-north-east
Engine
En route
En route
Estimated off-block time
Equipment
Here... or herewith
Error message
East-south-east
Estimate or estimated or estimate (as message type
designator)
Estimated time of arrival or estimating arrival
Estimated time of departure or estimating departure
Estimated time over significant point
Every
Except
Exercises or exercising or to exercise
Expect or expected or expecting
Extend or extending
F
Pevný
Vybavenie
Fix konečného priblíženia
Uľahčenie medzinárodnej leteckej dopravy
Bod začatia konečného priblíženia
Úsek konečného priblíženia
Plocha konečného priblíženia a vzletu
Vysielanie faksimile
Slabý (používa sa na vyjadrenie intenzity javov počasia,
rušenia a elektrostatických výbojov, napr. FBL RA = slabý
dážď)
Lievikovitý oblak (tornádo), tromba
F
FAC
FAF
FAL
FAP
FAS
FATO
FAX
FBL
FC
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Fixed
Facilities
Final approach fix
Facilitation of international air transport
Final approach point
Final approach segment
Final approach and take-off area
Facsimile transmission
Light (used to indicate the intensity of weather
phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA =
light rain)
Funnel cloud (tornado or water spout)
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-6
5 FEB 15
Správa o potvrdení platnosti letu
Predpoveď
Koeficient trenia
Február
Malá oblačnosť
Hmla
Letové informačné stredisko
Letová informačná oblasť
Letová informačná služba
Automatizovaná letová informačná služba
Letová hladina
Pole
Zábleskový
Svetlice
Správa o prerušení platnosti letu
Let
Letové overenie
Kolísajúci alebo kolísanie alebo kolísavý
Nasledovať alebo nasledujúci alebo nasleduje
Letieť alebo letiaci
Od
Od (nasleduje čas začiatku predpovedanej zmeny
počasia)
Sekcia usporiadania toku
Pracovisko usporiadania toku letovej prevádzky
Stanovište usporiadania toku letovej prevádzky
Konečné priblíženie
Správa podaného letového plánu (označenie druhu
správy)
Stopy za minútu
Trať letového plánu
Zostávajúce palivo
Frekvencia
Piatok
Streľba
Front (vo vzťahu k počasiu)
Častý, početný
Správa o zmene EOBT
Pristátie do úplného zastavenia
Stanica letovej služby
Prvý
Stopy (jednotky dĺžky)
Dym
Mrznúci
Mrznúce mrholenie
Mrznúca hmla
Mrznúci dážď
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
FCM*
FCST
FCT
FEB
FEW
FG
FIC
FIR
FIS
FISA
FL
FLD
FLG
FLR
FLS*
FLT
FLTCK
FLUC
FLW
FLY
FM
FM ...
FMD*
FMP*
FMU
FNA
FPL
Flight confirmation message
Forecast
Friction coefficient
February
Few
Fog
Flight information centre
Flight information region
Flight information service
Automated flight information service
Flight level
Field
Flashing
Flares
Flight suspension message
Flight
Flight check
Fluctuating or fluctuation or fluctuated
Follow(s) or following
Fly or flying
From
From (followed by time weather change is forecast to
begin)
Flow management division
Flow management position
Flow management unit
Final approach
Filed flight plan (message type designator)
FPM
FPR
FR
FREQ
FRI
FRNG
FRONT
FRQ
FSH*
FSL
FSS
FST
ft
FU
FZ
FZDZ
FZFG
FZRA
Feet per minute
Flight plan route
Fuel remaining
Frequency
Friday
Firing
Front (relating to weather)
Frequent
Flight shift message
Full stop landing
Flight service station
First
Feet (dimensional units)
Smoke
Freezing
Freezing drizzle
Freezing fog
Freezing rain
G
Zelený
Zem-vzduch
Zem-vzduch a vzduch-zem
Oblastná predpoveď pre lety v nízkych hladinách
Všeobecná letová prevádzka (je vykonávaná podľa
pravidiel a postupov ICAO)
Systém riadenia priblíženia zo zeme alebo priblíženie
riadené zo zeme
Všeobecný, všeobecne
Zemepisný alebo pravý
Pozemná stanica
Klzák
Povrch zeme
Pozemné overenie
Globálny navigačný satelitný systém
Zostupový maják ILS, zostupová čiara, zostupová dráha
Globálny polohový systém
Trávnatá pristávacia plocha
Spracované meteorologické údaje vzťahujúce sa na
pravidelne rozmiestnené body v binárnej forme
(v leteckom meteorologickom kóde)
AIRAC AIP AMDT 164
G
G/A
G/A/G
GAMET
GAT*
GCA
GEN
GEO
GES
GLD
GND
GNDCK
GNSS
GP
GPS
GRASS
GRIB
Green
Ground-to-air
Ground-to-air and air-to-ground
Area forecast for low-level flights
General air traffic (which is conducted in accordance with
the ICAO rules and procedures)
Ground controlled approach system or ground controlled
approach
General
Geographic or true
Ground earth station
Glider
Ground
Ground check
Global navigation satellite system
Glide path
Global positioning system
Grass landing area
Processed meteorological data in the form of grid point
values expressed in binary form (in aeronautical
meteorological code)
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Veľké krúpy
Traťová rýchlosť
Krúpky a/alebo snehové zrná
Zvlnenie geoidu
GEN 2.2-7
5 FEB 15
GRVL
GS
GS
GUND
Gravel
Ground speed
Small hail and/or snow pellets
Geoid undulation
H
Nepretržitá denná a nočná služba
Ukazovateľ dráhy priblíženia pre vrtuľníky (systém
indikácie zostupovej roviny pre vrtuľníky)
Výstražný maják
Krátkovlnná zameriavacia stanica
Kurz alebo záhlavie
Vrtuľník
Dekametrové (krátke) vlny (3 000 až 30 000 kHz)
Výška alebo výška nad...
Od východu do západu slnka
Vyčkávanie
Od západu do východu slnka
Služba je k dispozícii podľa potrieb prevádzky
Deň pracovného pokoja
Sanitné lietadlo
Hektopascal
Hodina, hodiny
Služba je k dispozícii v dobe pravidelných letov
Hurikán
Zameriavacia stanica pracujúca na krátkych a veľmi
krátkych vlnách (v rovnakej polohe)
Ťažký, silný
Ťažký, silný (používa sa pre intenzitu meteorologických
javov, napr. HVY RA = silný dážď)
Doba činnosti nie je špecifikovaná
Vyšší
Zákal
Hertz (cyklus za sekundu)
H24
HAPI
Continuous day and night service
Helicopter approach path indicator
HBN
HDF
HDG
HEL
HF
HGT
HJ
HLDG
HN
HO
HOL
HOSP
HPA
HR
HS
HURCN
HVDF
Hazard beacon
High frequency direction-finding station
Heading
Helicopter
High frequency (3 000 to 30 000 kHz)
Height or height above
Sunrise to sunset
Holding
Sunset to sunrise
Service available to meet operational requirements
Holiday
Hospital aircraft
Hectopascal
Hours
Service available during hours of scheduled operations
Hurricane
High and very high frequency direction-finding stations (at
the same location)
Heavy
Heavy (used to indicate the intensity of weather
phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)
No specific working hours
Higher
Haze
Hertz (cycle per second)
HVY
HVY
HX
HYR
HZ
Hz
I
Prístrojová približovacia mapa
Fix počiatočného priblíženia
Mapy pre prístrojové priblíženie a pristávanie
Postup priblíženia podľa prístrojov
Striedavo v oblakoch
Križovatka letových tratí
Indikovaná vzdušná rýchlosť
Poznávací maják
Kryštáliky ľadu (veľmi malé ľadové ihličky/kryštáliky)
IAC
IAF
IAL*
IAP
IAO
IAR
IAS
IBN
IC
Námraza
Identifikátor alebo identifikujte
Identifikácia
Fix stredného priblíženia
Identifikácia priateľ/nepriateľ
Integrovaný systém spracovania letových plánov
Stanovište IFPS
Pravidlá letu podľa prístrojov
Medzinárodné všeobecné letectvo
Systém zariadení na presné priblíženie
Vnútorné polohové návestidlo (75 MHz)
Meteorologické podmienky letu podľa prístrojov
Imigrácia, kontrola osôb (pasy a víza)
Zlepšiť, zlepšuje sa alebo zlepšujúci sa
Okamžitý alebo okamžite
Počiatočné priblíženie
Príletový alebo pri prílete
V oblakoch
Obdobie neistoty
Informácie
Nepracujúci, nečinný
Ak nie je možné
V chode, prebieha
ICE
ID
IDENT
IF
IFF
IFPS*
IFPU*
IFR
IGA
ILS
IM
IMC
IMG
IMPR
IMT
INA
INBD
INC
INCERFA
INFO
INOP
INP
INPR
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Instrument approach chart
Initial approach fix
Instrument approach and landing chart
Instrument approach procedure
In and out of clouds
Intersection of air routes
Indicated air speed
Identification beacon
Ice crystals (very small ice crystals in suspension, also
known as diamond dust)
Icing
Identifier or identify
Identification
Intermediate approach fix
Identification friend/foe
Integrated initial flight plan processing system
IFPS unit
Instrument flight rules
International general aviation
Instrument landing system
Inner marker
Instrument meteorological conditions
Immigration
Improve or improving
Immediate or immediately
Initial approach
Inbound
In cloud
Uncertainty phase
Information
Inoperative
If not possible
In progress
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-8
5 FEB 15
Inerčný navigačný systém
Zaviesť (inštalovať) alebo zavedené (inštalované) alebo
zavedenie (inštalácia)
Prístrojový, prístroj
Križovatka, priesečník
Medzinárodný
Dotazovač
Prerušiť, prerušenie alebo prerušený
Zosilniť alebo zosiľujúci
Intenzita
Ľad na RWY
Štandardná atmosféra ICAO
Vysielanie s nezávislými postrannými pásmami
Osamotený, izolovaný
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
INS
INSTL
Inertial navigation system
Install or installed or installation
INSTR
INT
INTL
INTRG
INTRP
INTSF
INTST
IR
ISA
ISB
ISOL
Instrument
Intersection
International
Interrogator
Interrupt or interruption or interrupted
Intensify or intensifying
Intensity
Ice on RWY
International standard atmosphere
Independent sideband
Isolated
J
Spojené letecké úrady
Január
Jednotné letecké predpisy
Jet stream
Júl
Jún
JAA*
JAN
JAR*
JTST
JUL
JUN
Joint Aviation Authorities
January
Joint Aviation Requirements
Jet stream
July
June
K
Kilogramy
Kilohertz
Kilometre
Kilometre za hodinu
Kilopascal
Uzly
Kilowatty
kg
kHz
km
KMH
KPA
kt
kW
Kilograms
Kilohertz
Kilometres
Kilometres per hour
Kilopascal
Knots
Kilowatts
L
Ľavý (označenie RWY)
Polohový rádiomaják (pozri LM, LO)
Logické potvrdenie (označenie druhu správy)
Vnútrozemie
Zemepisná šírka
Miestny alebo miesto, umiestnenie alebo umiestnený
Použiteľná dĺžka pristátia
Použiteľná dĺžka na pristátie pre vrtuľníky
Pristátie
Ukazovateľ smeru pristátia
Dĺžka
Dlhé vlny (30 až 300 kHz)
Svetlo, svetelný rad alebo osvetlenie
Osvetlený
Vysoká svietivosť, svetlá vysokej svietivosti
Nízka svietivosť, svetlá nízkej svietivosti
Stredná svietivosť, svetlá strednej svietivosti
Kurzový maják ILS
Stredný polohový rádiomaják
Miestny stredný čas
Horizontálna navigácia
Dlhé (používa sa pre označenie žiadúceho alebo
požadovaného priblíženia)
Vonkajší polohový rádiomaják
Kurzový maják ILS
Zemepisná dĺžka
LORAN (rádionavigačný systém na veľké vzdialenosti)
Výkonnosť kurzového majáka ILS s vertikálnym vedením
Veľký dosah (dolet), s veľkým dosahom (doletom)
Obmedzený
Ďalekopis (linkový)
Slabý a premenlivý (o vetre)
Opustiť alebo opustenie
Hladina, úroveň
AIRAC AIP AMDT 164
L
L
LAM
LAN
LAT
LCA
LDA
LDAH
LDG
LDI
LEN
LF
LGT
LGTD
LIH
LIL
LIM
LLZ*
LM
LMT
LNAV
LNG
LO
LOC
LONG
LORAN
LPV
LRG
LTD
LTT
LV
LVE
LVL
Left (RWY identification)
Locator (see LM, LO)
Logical acknowledgement (message type designator)
Inland
Latitude
Local or locally, location or located
Landing distance available
Landing distance available, helicopter
Landing
Landing direction indicator
Length
Low frequency (30 to 300 kHz)
Light or lighting
Lighted
Light intensity high
Light intensity low
Light intensity medium
Localizer
Locator, middle
Local mean time
Lateral navigation
Long (used to indicate the type of approach desired or
required)
Locator, outer
Localizer
Longitude
LORAN (long range air navigation system)
Localizer performance with vertical guidance
Long range
Limited
Landline teletypewriter
Light and variable (relating to wind)
Leave or leaving
Level
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Prevádzka za malej hodnoty dohľadnosti
Vrstva alebo rozvrstvený alebo vrstevnatý
GEN 2.2-9
5 FEB 15
LVP*
LYR
Low Visibility Procedures
Layer or layered
M
Machovo číslo (nasledované číslicami)
Metre
Vojenský
Najvyššia schválená nadmorská výška
Magnetický
Fix vyčkávania pri postupe nevydareného priblíženia
Údržba
Letecké mapy
Bod začatia postupu nevydareného priblíženia
Na mori
Marec
Manuálna simplexná prevádzka A1
Špecifikácie minimálnej výkonnosti lietadlových
systémov
Fix začatia zatáčky pri postupe nevydareného priblíženia
Maximálny
Máj
Prepad vzduchu
Minimálna výška križovania (nadmorská)
Modulovaná nosná vlna
Minimálna nadmorská výška zostupu
Zameriavacia stanica pracujúca na stredných vlnách
Minimálna výška zostupu
Minimálna nadmorská výška na trati
Minimálna výška očí nad prahom RWY (pre indikáciu
vizuálnej približovacej zostupovej sústavy)
Meteorologický alebo meteorológia
Pravidelná letecká meteorologická správa
(v leteckom meteorologickom kóde) rozširovaná za
hranice letiska
Hektametrové (stredné) vlny (300 až 3 000 kHz)
Zameriavacie stanice pracujúce na stredných a krátkych
vlnách (v rovnakej polohe)
Zameriavacie stanice pracujúce na stredných, krátkych
a veľmi krátkych vlnách (v rovnakej polohe)
Megahertz
Stred RWY (vzťahuje sa k RVR)
Prízemná hmla
Vojenský
Minúty
Návestidlo (rádiové)
Mikrovlnný pristávací systém
Stredné polohové návestidlo
Minimálny, minimum
Špecifikácia minimálnej navigačnej výkonnosti,
performancia
Monitor alebo monitorujúci alebo monitorovaný
Udržovať
Vojenský prevádzkový priestor
Minimálna výška nad prekážkami (požadovaná)
Mierny (používa sa na vyjadrenie intenzity javov počasia,
rušenia a elektrostatických výbojov, napr. MOD RA =
mierny dážď)
Nad pohorím
Pondelok
Európska telekomunikačná sieť používaná na distribúciu
operatívnych leteckých meteorologických informácií
Pohybovať sa alebo pohybujúci sa alebo pohyb
Metre za sekundu
Minimálna nadmorská výška príjmu
Stredný dosah (dolet), so stredným dosahom (doletom)
Hlásny bod prevádzkových a meteorologických služieb
Mínus
Minimálna sektorová nadmorská výška
Správa
Stredná hladina mora
M
m
M*
MAA
MAG
MAHF
MAINT
MAP
MAPt
MAR
MAR
MAS
MASPS*
Mach number (followed by figures)
Metres (preceded by figures)
Military
Maximum authorized altitude
Magnetic
Missed approach holding fix
Maintenance
Aeronautical maps and charts
Missed approach point
At sea
March
Manual A1 simplex
Minimum Aircraft Sytems Performance Specifications
MATF
MAX
MAY
MBST
MCA
MCW
MDA
MDF
MDH
MEA
MEHT
Missed approach turning fix
Maximum
May
Microburst
Minimum crossing altitude
Modulated continuous wave
Minimum descent altitude
Medium frequency direction-finding station
Minimum descent height
Minimum en-route altitude
Minimum eye height over threshold (for visual approach
slope indicator systems)
Meteorological or meteorology
Aerodrome routine meteorological report
(in meteorological code)
MET
METAR
MF
MHDF
MHVDF
MHz
MID
MIFG
MIL
min
MKR
MLS
MM
MNM
MNPS
MNT
MNTN
MOA
MOC
MOD
MON
MON
MOTNE
MOV
MPS
MRA
MRG
MRP
MS
MSA
MSG
MSL
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Medium frequency (300 to 3 000 kHz)
Medium and high frequency direction-finding stations (at
the same location)
Medium, high and very high frequency direction-finding
stations (at the same location)
Megahertz
Mid-point (related to RVR)
Shallow fog
Military
Minutes
Marker radio beacon
Microwave landing system
Middle marker
Minimum
Minimum navigation performance specification
Monitor or monitoring or monitored
Maintain
Military operating area
Minimum obstacle clearance (required)
Moderate (used to indicate the intensity of weather
phenomena, interference or static reports, e.g. MOD RA
= moderate rain)
Above mountains
Monday
Meteorological Operational Telecommunications
Network Europe
Move or moving or movement
Metres per second
Minimum reception altitude
Medium range
ATS/MET reporting point
Minus
Minimum sector altitude
Message
Mean sea level
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-10
5 FEB 15
Monoimpulzný sekundárny prehľadový radar
Hora, pohorie
Maximálna vzletová hmotnosť
Metrické jednotky
Horská vlna; vlnenie za horskou prekážkou
Zameriavacie stanice pracujúce na stredných a veľmi
krátkych vlnách (v rovnakej polohe)
Pracovisko meteorologickej výstražnej služby
Zmiešaný druh námrazy (biela námraza s ľadovkou)
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
MSSR*
MT
MTOM*
MTU
MTW
MVDF
MWO
MX
Monopulse Secondary Surveillance Radar
Mountain
Maximum take-off mass
Metric units
Mountain waves
Medium and very high frequency direction-finding
stations (at the same location)
Meteorological watch office
Mixed type of ice formation (white and clear)
N
Sever alebo severná zemepisná šírka
Bez významnej zmeny (tendencia RVR počas
predchádzajúcich 10 minút)
Informácia alebo údaj nie je k dispozícii
Severný Atlantik
Navigácia
Severným smerom
Nie pred, nie skôr
Bez zmien
Nový vypočítaný čas vzletu
Nesmerový rádiomaják
Severovýchod
Severovýchodným smerom
Nie alebo záporne alebo povolenie nie je dané alebo to
nie je správne
Noc
Žiadny alebo nemám nič, čo by som poslal
Námorná míla
Normálny
Severoseverovýchod
Severoseverozápad
Medzinárodná kancelária NOTAM
Žiadna význačná zmena (používa sa v pristávacích
predpovediach typu TREND)
Oznámenie rozširované prostredníctvom
telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení,
stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby,
postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť
je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú
prevádzku.
November
Nie-presné priblíženie
Číslo
Nie je počuť odpoveď
Nimbostratus
Nevyskytuje sa významná oblačnosť
Bez význačného počasia
Severozápad
Severozápadným smerom
Budúci, nasledujúci, ďalší
N
N
North or northern latitude
No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)
N/A*
NAT
NAV
NB
NBFR
NC
NCTOT*
NDB
NE
NEB
NEG
Information or data not available
North Atlantic
Navigation
Northbound
Not before
No change
New calculated take-off time
Non-directional radio beacon
North-east
North-eastbound
No or negative or permission not granted or that is not
correct
Night
None or l have nothing to send to you
Nautical mile
Normal
North north east
North north west
International NOTAM office
No significant change (used in trend-type landing
forecasts)
A notice containing information concerning the
establishment, condition or change in any aeronautical
facility, service, procedure or hazard, the timely
knowledge of which is essential to personnel concerned
with flight operations.
NGT
NIL
NM
NML
NNE
NNW
NOF
NOSIG
NOTAM
NOV
NPA
NR
NRH
NS
NSC
NSW
NW
NWB
NXT
November
Non-precision approach
Number
No reply heard
Nimbostratus
Nil significant cloud
Nil significant weather
North-west
North-westbound
Next
O
Oceánske oblastné stredisko riadenia
Špeciálna letová prevádzka (nie je vykonávaná podľa
pravidiel a postupov ICAO)
Rovina vyhodnotenia prekážok
Pozorovať alebo pozorované alebo pozorovanie
Maskovaný, nejasný, zatieniť alebo zatienený alebo
zatieňujúci
Prekážka
Bezpečná nadmorská výška nad prekážkami
Oceánska riadená oblasť
Skrytý (svetlo)
Bezpečná výška nad prekážkami
Minimálna bezpečná výška nad prekážkami
Miestami, príležitostný, príležitostne
Prekážková rovina
Október
AIRAC AIP AMDT 164
OAC
OAT*
OAS
OBS
OBSC
Oceanic area control centre
Operational air traffic (which is not conducted in
accordance with the ICAO rules and procedures)
Obstacle assessment surface
Observe or observed or observation
Obscure or obscured or obscuring
OBST
OCA
OCA
OCC
OCH
OCL*
OCNL
OCS
OCT
Obstacle
Obstacle clearance altitude
Oceanic control area
Occulting (light)
Obstacle clearance height
Obstacle clearance limit
Occasional or occasionally
Obstacle clearance surface
October
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Bezprekážkový priestor
Nachádzať sa nad
Vonkajšie polohové návestidlo
Nepriesvitná biela námraza
Operačná kontrola, prevádzkový dozor
Prevádzkové meteorologické (informácie)
Otvárať alebo otvárajúci alebo otvorený
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovať alebo pracovať, byť
činný alebo v prevádzke
Letová činnosť alebo lety
Na vyžiadanie
Označenie príkazu
Správy statusu FPL
Plavidlo oceánskej stanice
Vyhliadka (používa sa v informáciách SIGMET vydaných
na sopečný popol a tropické cyklóny)
Nad oblakmi (tesne)
Systém organizovaných tratí
Vylietavajúci, smer odletu
Zamračené
GEN 2.2-11
5 FEB 15
OFZ*
OHD
OM
OPA
OPC
OPMET
OPN
OPR
OPS
O/R
ORD
ORM*
OSV
OTLK
OTP
OTS
OUBD
OVC
Obstacle free zone
Overhead
Outer marker
Opaque, white type of ice formation
The control indicated is operational control
Operational meteorological (information)
Open or opening or opened
Operator or operate or operative or operating or
operational
Operations
On request
Indication of an order
Operational reply messages
Ocean station vessel
Outlook (used in SIGMET messages for volcanic ash and
tropical cyclones)
On top
Organized track system
Outbound
Overcast
P
Osobne v meteorologickej služobni
Predpovedné mapy
Zakázaný priestor (nasleduje označenie priestoru)
Presný približovací svetelný systém
(uviesť kategóriu)
Postupy leteckých služieb
Svetelná zostupová sústava
Presný približovací radar
Paralelný
Cestujúci
Výkonnostná navigácia
Postupovať, pokračovať alebo postupujúci
Klasifikačné číslo vozovky
Gradient postupu (stúpania/klesania)
Výkonnosť, performancia
Stály, permanentný
Vykonávanie výsadkovej činnosti
Ľadové zrná, zmrznutý dážď
Cvičné nízke priblíženie
Letový plán
Súčasná hladina
Vyžaduje sa predbežné oznámenie
Medzný bod návratu
Prachový vír
Osoby na palube
Možný
Radarový indikátor prehľadového zobrazenia
Vyžaduje sa predbežné povolenie
Súčasná poloha
Hmla pokrývajúca časť letiska
Prvotný, základný, primárny
Parkovací alebo parkovanie
Pravdepodobnosť
Postup
Predbežný
Plus, kladný
Preletenie, minutie
Poloha
Dierované oceľové pláty
Tlakový systém(y)
Predpisová (štandardná) zatáčka
Štruktúra polárnych tratí
Sila, výkon
P*
P*
P...
PALS
PANS
PAPI
PAR
PARL
PAX
PBN
PCD
PCN
PDG
PER
PERM
PJE
PL
PLA
PLN
PLVL
PN
PNR
PO
POB
POSS
PPI
PPR
PPSN
PRFG*
PRI
PRKG
PROB
PROC
PROV
PS
PSG
PSN
PSP
PSYS
PTN
PTS
PWR
Personally in the meteorological office
Prognostic charts
Prohibited area (followed by identification)
Precision approach lighting system
(specify category)
Procedures for air navigation services
Precision approach path indicator
Precision approach radar
Parallel
Passenger(s)
Performance-based navigation
Proceed or proceeding
Pavement classification number
Procedure design gradient
Performance
Permanent
Parachute jumping exercise
Ice pellets
Practice low approach
Flight plan
Present level
Prior notice required
Point of no return
Dust/sand whirls (dust devils)
Persons on board
Possible
Plan position indicator
Prior permission required
Present position
Aerodrome partially covered by fog
Primary
Parking
Probability
Procedure
Provisional
Plus
Passing
Position
Pierced steel plank
Pressure system(s)
Procedure turn
Polar track structure
Power
Q
Povinný let IFR
Magnetický kurz (pre bezvetrie)
QBI
QDM
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Compulsory IFR flight
Magnetic heading (zero wind)
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-12
5 FEB 15
Magnetický smerník
Tlak vzduchu prepočítaný na nadmorskú výšku letiska
(alebo na prah RWY)
Magnetický smer RWY
Nastavenie tlakovej stupnice výškomeru na získanie
nadmorskej výšky lietadla, ktoré je na zemi
Zemepisný smerník (zameranie)
Kvadrant
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
QDR
QFE
QFU
QNH
QTE
QUAD
Magnetic bearing
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at RWY
threshold)
Magnetic orientation of RWY
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on
the ground
True bearing
Quadrant
R
Červený
Obmedzený priestor (nasleduje označenie priestoru)
Pravá (označenie RWY)
Dážď
Pravidlá lietania a letové prevádzkové služby
Regionálne oblastné predpovedné centrum
Neupravený, hrboľatý
Dráhové záchytné zariadenie
Ukazovateľ smeru (polohy) dráhy
Funkcia autonómneho monitorovania integrity prijímača
GNSS
Záchranný čln
Dosiahnite cestovnú výšku
Záchranné koordinačné stredisko
Strata spojenia (označenie druhu správy)
Dosiahnuť, dosiahnutie
Osové značky RWY
Osový svetelný rad RWY
Zmena vydaného povolenia
Referenčná výška ILS
Radiál
Rádio
Pripravený na odlet
Po... (na označenie meteorologických javov, napr. po
daždi = RERA)
Príjem alebo prijímač
Postranné dráhové rady
Odkaz na... alebo vztiahnite na...
Poznávacia značka lietadla
Oblastný (napr. REG QNH)
Správa o odmietnutí
Koncové svetelné priečky RWY
Správa alebo hlásenie alebo hlásiaci alebo hlásny bod
Žiadosť alebo požadované
Zmena trate
Koncová bezpečnostná plocha
Rad (svetiel)
Pripravený prijať lepší slot
Nové povolenie za letu
Vpravo (smer točenia zákruty)
Správa o odmietnutí návrhu na zmenu trate letu
Oznámiť opustenie
Odovzdať komu
Žiadam zmenu hladiny na trati
Dráhový svetelný systém
Navádzací svetelný systém RWY
Požadovaná hladina nie je možná
Poznámka
Priestorová navigácia
(vysloviť "AR-NAV")
Smerový rádiomaják
Rozsah, dosah
Požadovaná navigačná výkonnosť
Regionálna výmena bulletinov OPMET (schéma)
Rýchlosť stúpania
Rýchlosť klesania
Predpoveď pre trať (v leteckom meteorologickom kóde)
Iba príjem
Stály letový plán
Nahradiť alebo nahradený
AIRAC AIP AMDT 164
R
R...
R
RA
RAC
RAFC
RAG
RAG
RAI
RAIM
Red
Restricted area (followed by identification)
Right (RWY identification)
Rain
Rules of the air and air traffic services
Regional area forecast centre
Ragged
RWY arresting gear
RWY alignment indicator
Receiver autonomous integrity monitoring
RB
RCA
RCC
RCF
RCH
RCL
RCLL
RCLR
RDH
RDL
RDO
REA*
RE ...
Rescue boat
Reach cruising altitude
Rescue co-ordination centre
Radiocommunication failure (message type designator)
Reach or reaching
RWY centre line
RWY centre line light(s)
Recleared
Reference datum height (for ILS)
Radial
Radio
Ready to depart
Recent (used to qualify weather phenomena, e.g. RERA
= recent rain)
Receive or receiver
RWY edge light(s)
Reference to ... or refer to ...
Registration
Regional (e.g. REG QNH)
Rejection message
RWY end light(s)
Report or reporting or reporting point
Request or requested
Reroute
Runway end safety area
Range (lights)
Ready for improvement
Reclearance in flight
Right (direction of turn)
Rerouting rejection message
Report leaving
Relay to
Request level change en route
RWY lighting system
RWY lead-in Iighting system
Request level not available
Remark
Area navigation
(to be pronounced ”AR-NAV”)
Radio range
Range
Required navigation performance
Regional OPMET bulletin exchange (scheme)
Rate of climb
Rate of descent
Route forecast (in aeronautical meteorological code)
Receiving only
Repetitive flight plan
Replace or replaced
REC
REDL
REF
REG
REG*
REJ*
RENL
REP
REQ
RERTE
RESA
RG
RFI*
RIF
RITE
RJT*
RL
RLA
RLCE
RLS*
RLLS
RLNA
RMK
RNAV
RNG
RNG*
RNP
ROBEX
ROC
ROD
ROFOR
RON
RPL
RPLC
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Symbol radarovej polohy
Požiadavky
Žiadosť o letový plán (označenie druhu správy)
Žiadosť o doplnok letového plánu (označenie druhu
správy)
Oznámiť dosiahnutie
Oneskorená meteorologická správa (označenie druhu
správy) (alebo RRB, RRC... atď. v poradí)
Správa návrhu na zmenu trate letu
Pobočka záchranného strediska
Stav povrchu RWY
Odpovedajúci maják (odpovedač)
Traťový prehľadový radar
Oneskorenie (používa sa na označenie oneskorenia
meteorologickej správy)
Trať
Rádiotelefón
Rádiotelegraf
Prahové svetelné priečky
Obnoviť alebo obnovený alebo obnovujúci
Použiteľná dĺžka pri prerušenom vzlete vrtuľníkov
Opäť v prevádzke, v činnosti
Rádioďalekopis
Dotykové postranné svetelné rady
Štandardné regionálne traťové vysielacie frekvencie
Záchranné plavidlo
Zmenšené minimum vertikálneho rozstupu 1 000 ft
(300 m) medzi letovými hladinami FL 290 a FL 410
vrátane
Dráhová dohľadnosť
Vzletová a pristávacia dráha
GEN 2.2-13
5 FEB 15
RPS
RQMNTS
RQP
RQS
RR
RRA
RRP*
RSC
RSCD
RSP
RSR
RTD
RTE
RTF
RTG
RTHL
RTN
RTODAH
RTS
RTT
RTZL
RUT
RV
RVSM
RVR
RWY
Radar position symbol
Requirements
Request flight plan (message type designator)
Request supplementary flight plan (message type
designator)
Report reaching
Delayed meteorological message (message type
designator) (or RRB, RRC... etc., in sequence)
Rerouting proposal message
Rescue sub-centre
RWY surface condition
Responder beacon
En-route surveillance radar
Delayed (used to indicate delayed meteorological
message; message type designator)
Route
Radiotelephone
Radiotelegraph
RWY threshold light(s)
Return or returned or returning
Rejected take-off distance available, helicopter
Return to service
Radioteletypewriter
RWY touchdown zone light(s)
Standard regional route transmitting frequencies
Rescue vessel
Reduced vertical separation minimum of 1 000 ft (300 m)
between FL 290 and FL 410 inclusive
RWY visual range
Runway
S
Juh alebo južná zemepisná šírka
Prízemná analýza
Piesok
Jednoduchá približovacia svetelná sústava
Správa o pridelení slotu
Zdravotnícky, sanitný
Čo najskôr
Pátranie a záchrana
Normy a odporúčania (ICAO)
Sobota
Komunikácia prostredníctvom satelitu
Južným smerom
Systém satelitného rozšírenia GNSS
Stratokumulus
Polooblačno, rozptýlený (roztrúsený)
Čakajte (na príjme)
Fix postupného klesania
Juhovýchod
Morský (používaný v súvislosti s teplotou povrchu mora a
štátom, ktorý má zvrchovanosť nad morom)
Juhovýchodným smerom
Sekunda
Sekcia
Sektor
Systém výberového volania
September
Služba alebo obsluhujúci alebo obsluhovaný
Silná (pre označenie námrazy alebo turbulencie)
Povrch alebo plocha
Snehové zrná
Signál
Prehánka/y (nasleduje RA = dážď, SN = sneh,
PL = zmrznutý dážď, GR = krúpy, GS = malé krúpy a/
alebo snehové alebo námrazové krúpky alebo ich
kombinácia, napr. SHRASN = dažďové alebo snehové
prehánky)
Centimetrové vlny (3 000 až 30 000 MHz)
S
S*
SA
SALS
SAM*
SAN
SAP
SAR
SARPS
SAT
SATCOM
SB
SBAS
SC
SCT
SDBY
SDF
SE
SEA
SEB
SEC
SECN
SECT
SELCAL
SEP
SER
SEV
SFC
SG
SGL
SH...
SHF
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
South or southern latitude
Surface analysis
Sand
Simple approach lighting system
Slot allocation message
Sanitary
As soon as possible
Search and rescue
Standards and Recommended Practices (ICAO)
Saturday
Satellite communication
Southbound
Satellite-based augmentation system
Stratocumulus
Scattered
Stand by
Step down fix
South-east
Sea (used in connection with sea surface temperature
and state of the sea)
South-eastbound
Seconds
Section
Sector
Selective calling system
September
Service or servicing or served
Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)
Surface
Snow grains
Signal
Showers (followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice
pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or
combinations thereof, e.g. SHRASN = showers of rain
and snow)
Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-14
5 FEB 15
Štandardný prístrojový odlet
Zariadenie na výberovú identifikáciu
Význačný
Informácie týkajúce sa meteorologických javov na trati,
ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letov
Význačné počasie
Súčasný alebo súčasne
Správa návrhu nového slotu
Zaťaženie jednoduchým izolovaným kolesom
Jasno
Letový poriadok, podľa letového poriadku alebo
pravidelný
Slovenský
Postup pre pridelenie slotu
Správa o zrušení slotu
Bod začiatku obmedzenia rýchlosti
Pomalý, pomaly
Riadenie pohybov na pohybovej ploche
Správa nevyužitého slotu
Radar na riadenie pohybov na pohybovej ploche
Sneh
NOTAM zvláštnej série oznamujúci stanovenou formou
nebezpečné podmienky na pohybovej ploche,
spôsobené snehom, ľadom, topiacim sa snehom alebo
stojacou vodou pôvodom zo snehu, topiaceho sa snehu
alebo ľadu alebo oznamujúci odstránenie nebezpečných
podmienok
Mimoriadne letecké meteorologické hlásenie
(vo forme leteckého meteorologického kódu)
Mimoriadne meteorologické hlásenie (v skrátenej
otvorenej reči)
Správa o prijatí návrhu nového slotu
Doplnok letového plánu
(označenie druhu správy)
Spôsob spojenia so SAR
Vietor v danom úseku
Húľava
Čiara húľav
Východ slnka
Priblíženie prehľadovým radarom
Okrskový prehľadový radar
Malý dosah (dolet), s malým dosahom (doletom)
Správa o odmietnutí návrhu nového slotu
Správa o oprave slotu
Bod ku ktorému sa vzťahuje slot
Oblasť pátrania a záchrany
Správa žiadosti o zmenu slotu
Stanovená schéma smerovania letov
Sekundárny, vedľajší, pomocný
Piesočná víchrica
Západ slnka
Vysielanie s jedným postranným pásmom
Juhojuhovýchod
Sekundárny prehľadový radar
Nadzvuková doprava
Juhojuhozápad
Stratus
Priame priblíženie
Štandardný prístrojový prílet
Štandard, štandardný
Slohovitý (vrstevnatý)
Stanica
Stacionárny, stabilný
Krátky vzlet a pristátie
Štatút
Dojazdová svetelná sústava(y)
Podmienený, s podmienkou
Nedeľa
Doplnok (AIP SUP)
Regionálne doplnkové postupy
Služobná správa
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
SID
SIF
SIG
SIGMET
SIGWX
SIMUL
SIP*
SIWL
SKC
SKED
Standard instrument departure
Selective identification feature
Significant
Information concerning en-route weather phenomena
which may affect the safety of aircraft operations
Significant weather
Simultaneous or simultaneously
Slot improvement proposal message
Single isolated wheel load
Sky clear
Schedule or scheduled
SL*
SLAP*
SLC*
SLP
SLW
SMC
SMM*
SMR
SN
SNOWTAM
Slovak
Slot allocation procedures
Slot cancelation message
Speed limiting point
Slow
Surface movement control
Slot missed message
Surface movement radar
Snow
A special series NOTAM notifying the presence or
removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush
or standing water associated with snow, slush and ice on
the movement area, by means of a specific format
SPECI
Aerodrome special meteorological report
(in meteorological code)
Special meteorological report (in abbreviated plain
language)
Slot proposal acceptance message
Supplementary flight plan
(message type designator)
SAR point of contact
Spot wind
Squall
Squall line
Sunrise
Surveillance radar approach
Surveillance radar element of precision approach radar
system
Short range
Slot proposal rejection message
Slot revision message
Slot reference point
Search and rescue region
Slot revision request message
Standard Routeing Scheme
Secondary
Sandstorm
Sunset
Single sideband
South-south-east
Secondary surveillance radar
Supersonic transport
South-south-west
Stratus
Straight-in approach
Standard instrument arrival
Standard
Stratiform
Station
Stationary
Short take-off and landing
Status
Stopway light(s)
Subject to
Sunday
Supplement (AIP SUP)
Regional supplementary procedures
Service message
SPECIAL
SPA*
SPL
SPOC
SPOT
SQ
SQL
SR
SRA
SRE
SRG
SRJ*
SRM*
SRP*
SRR
SRR*
SRS*
SRY
SS
SS
SSB
SSE
SSR
SST
SSW
ST
STA
STAR
STD
STF
STN
STNR
STOL
STS
STWL
SUBJ
SUN
SUP
SUPPS
SVC
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Prevádzkyschopný, schopný služby
Juhozápad
Juhozápadným smerom
Mapa význačného počasia (vysoké hladiny)
Mapa význačného počasia (nízke hladiny)
Mapa význačného počasia (stredné hladiny)
Správa žiadosti o zaslanie SIP
Dojazdová dráha
GEN 2.2-15
5 FEB 15
SVCBL
SW
SWB
SWH*
SWL*
SWM*
SWM-SIP*
SWY
Serviceable
South-west
South-westbound
Significant weather high (chart)
Significant weather low-level (chart)
Significant weather medium (chart)
SIP wanted message
Stopway
T
Teplota
Telefonicky
Prevodná výška (nadmorská)
Taktický letecký navigačný systém UHF
Taktický systém
Letisková predpoveď (meteorologická)
Zadná zložka vetra
Prehľadový radar koncovej riadenej oblasti alebo
prehľadový radar riadeného okrsku
Pravá vzdušná rýchlosť
Rolujúci alebo rolujte
Informácie vo forme tabuľky
Tropická cyklóna
Výška pri prelete prahu dráhy
Vežovitý kumulus (kumulus kongestus veľkého
vertikálneho rozsahu)
Tornádo
Dotyková zóna
Technické dôvody (príčiny)
Telefón
Dočasný, dočasne, časom
Predpoveď tendencie počasia
Prevádzka
Letmé pristátie a vzlet
List dočasných pokynov
Rolovacia vodiaca sústava
Prah dráhy
Cez
Štvrtok
Až do
Až za... (miesto)
Vzlet
Do (nasleduje čas, v ktorom sa predpovedá, že zmena
počasia skončí)
Odpútacia a dosadacia plocha
Koncová riadená oblasť
Výška zátačky (nadmorská)
Výška zátačky (nad zemou)
K... do... (miesto)
Vrchol (koniec) stúpania
Použiteľná dĺžka pre vzlet
Použiteľná dĺžka pre vzlet vrtuľníka
Horná hranica oblačnosti
Použiteľná dĺžka pre rozjazd
Schéma organizácie letovej prevádzky
Bod začatia točenia
Trať
Prechodne rezervovaný vzdušný priestor
Vysielač alebo vysielanie
Pristávacia predpoveď
Prevodná hladina
Tropopauza
Búrka (skratka sa používa v meteorologických hláseniach
a predpovediach, vyjadruje výskyt búrky v blízkosti letiska
- je počuť hrmenie ale na letisku nie sú pozorované
zrážky)
T
T*
TA
TACAN
TACT*
TAF
TAIL
TAR
Temperature
By telephone
Transition altitude
UHF tactical air navigation aid
TACTICAL system
Aerodrome forecast
Tail wind
Terminal area surveillance radar
TAS
TAX
TB*
TC
TCH
TCU
True airspeed
Taxiing or taxi
Tabular forms
Tropical cyclone
Threshold crossing height
Towering cumulus
TDO
TDZ
TECR
TEL
TEMPO
TEND
TFC
TGL
TGL*
TGS
THR
THRU
THU
TIL
TIP
TKOF
TL ...
Tornado
Touchdown zone
Technical reason
Telephone
Temporary or temporarily
Trend forecast
Traffic
Touch-and-go landing
Temporary Guidance Leaflet
Taxiing guidance system
Threshold
Through
Thursday
Until
Until past... (place)
Take-off
Till (followed by time by which weather change is forecast
to end)
Touchdown and lift-off area
Terminal control area
Turn altitude
Turn height
To... (place)
Top of climb
Take-off distance available
Take-off distance available, helicopter
Cloud top
Take-off run available
Traffic orientation scheme
Turning point
Track
Temporary reserved airspace
Transmits or transmitter
Landing forecast
Transition level
Tropopause
Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, TS
used alone means thunder heard but no precipitation at
the aerodrome)
TLOF
TMA
TNA
TNH
TO
TOC
TODA
TODAH
TOP
TORA
TOS*
TP
TR
TRA
TRANS
TREND
TRL
TROP
TS
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
GEN 2.2-16
5 FEB 15
Búrka s ... (v spojení s príslušnými skratkami vyjadruje
výskyt búrky na letisku sprevádzanej zrážkami vo forme
dažďa = RA, snehu = SN, ľadových zŕn = PL, krúp = GR,
krúpiek/snehových zŕn = GS alebo ich kombinácie, napr.
búrka s dažďom a snehom = TSRASN)
Prechodne vyčlenený priestor
Ďalekopis
Utorok
Turbulencia
VOR koncovej riadenej oblasti
Letisková riadiaca veža alebo letisková služba riadenia
Rolovacia dráha
Spojovacia dráha
Typ lietadla
Tajfún
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
TS...
Thunderstorm (followed by RA = rain, SN = snow, PL =
ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets
or combinations thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm
with rain and snow)
TSA
TT
TUE
TURB
TVOR
TWR
TWY
TWYL
TYP
TYPH
Temporary Segregated Area
Teletypewriter
Tuesday
Turbulence
Terminal VOR
Aerodrome control tower or aerodrome control
Taxiway
Taxiway-link
Type of aircraft
Typhoon
U
Stúpajúci (tendencia hodnôt RVR v predošlých 10
minútach)
Výškové mapy
Až do obdržania pokynov od...
Oblastné stredisko riadenia horného vzdušného priestoru
Horná trať letových prevádzkových služieb
Zameriavacia stanica pracujúca na ultrakrátkych vlnách
Až do odvolania
Nie je možné vyššie z prevádzkových dôvodov
Decimetrové (ultrakrátke) vlny (300 až 3 000 MHz)
Letové informačné stredisko pre horný vzdušný priestor
Horná letová informačná oblasť
Veľmi veľký dosah
Nemožnosť, neschopný prevádzky
Nemožnosť schváliť, povoliť, potvrdiť
Neobmedzený
Nespoľahlivý
Mimo prevádzky, mimo služby
Horná riadená oblasť
Svetový koordinovaný čas
Aktualizovaný plán využitia vzdušného priestoru
U
Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)
U*
UAB
UAC
UAR
UDF
UFN
UHDT
UHF
UIC
UIR
ULR
UNA
UNAP
UNL
UNREL
U/S
UTA
UTC
UUP*
Upper air analysis
Until advise by...
Upper area control centre
Upper air route
Ultra high frequency direction-finding station
Until further notice
Unable higher due traffic
Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)
Upper information centre
Upper flight information region
Ultra long range
Unable
Unable to approve
Unlimited
Unreliable
Unserviceable
Upper control area
Co-ordinated Universal Time
Updated airspace use plan
V
Sopečný popol
Vizuálna približovacia mapa
V údolí
Karavan
Magnetická odchýlka (variácia)
Smerový rádiomaják s opticko-akustickou indikáciou
Svetelná zostupová sústava
Blízkosť letiska (nasleduje FG = hmla, FC = lievikovitý
oblak (tornádo), tromba, SH = prehánky, PO = prachové
víry, BLDU = zvírený prach, BLSA = zvírený piesok alebo
BLSN = zvírený sneh, napr. VC FG = blízka hmla)
Blízkosť
Zameriavacia stanica pracujúca na veľmi krátkych vlnách
Vertikálny, zvislý
Pravidlá letu za viditeľnosti
Metrové (veľmi krátke) vlny (30 až 300 MHz)
Veľmi dôležitá osoba
Dohľadnosť
Veľmi dlhé vlny (3 až 30 KHz)
Veľmi ďaleký dosah
Meteorologické podmienky na let za viditeľnosti
Vertikálna navigácia
Rozhlasové vysielanie meteorologických informácií
lietadlám za letu
VHF všesmerový rádiomaják
Kombinácia zariadení VOR a TACAN
Palubné zariadenie na kontrolu prijímačov VOR
Premenlivý
Porovnávacia navigácia
AIRAC AIP AMDT 164
VA
VAC
VAL
VAN
VAR
VAR
VASIS
VC
VCY
VDF
VER
VFR
VHF
VIP
VIS
VLF
VLR
VMC
VNAV
VOLMET
Volcanic ash
Visual approach chart
In valleys
RWY control van
Magnetic variation
Visual-aural radio range
Visual approach slope indicator system
Vicinity of the aerodrome (followed by FG = fog, FC =
funnel clouds, SH = showers, PO = dust/sand whirls,
BLDU = blowing dust, BLSA = blowing sand or BLSN =
blowing snow, e.g. VC FG = vicinity fog)
Vicinity
Very high frequency direction-finding station
Vertical
Visual flight rules
Very high frequency (30 to 300 MHz)
Very important person
Visibility
Very low frequency (3 to 30 KHz)
Very long range
Visual meteorological conditions
Vertical navigation
Meteorological information for aircraft in flight
VOR
VORTAC
VOT
VRB
VSA
VHF omnidirectional radio range
VOR and TACAN combination
VOR airborne equipment test facility
Variable
By visual reference to the ground
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Vertikálna rýchlosť
Funkcia palubného systému umožňujúca nalietnuť trať
konečného priblíženia z vedenia
Zvislý vzlet a pristátie
GEN 2.2-17
5 FEB 15
VSP
VTF
Vertical speed
Vector to final
VTOL
Vertical take-off and landing
W
Západ alebo západná zemepisná dĺžka
Biely
Letecká mapa sveta - ICAO 1 : 1 000 000
Svetové oblastné predpovedné stredisko
Svetový oblastný predpovedný systém
Západným smerom
Vonkajšie polopriečky
Ukazovateľ smeru vetra
Rozsiahly
Streda
Nadobúda účinnosť od...
Vnútri, v rozmedzí
Šírka
Okamžite platný, s okamžitou platnosťou
Bude splnené
Predpoveď výškového vetra a teploty pre letectvo
Práce prebiehajú
Slabnutie alebo slabnúci
Vietor
Západoseverozápad
Bez
Bod na trati
Výstraha
Strih vetra
Rýchlosť vetra
Západojuhozápad
Hmotnosť
Tromba/tornádo nad vodnou hladinou (vodná smršť)
Počasie
Radarová informácia z meteorologického radaru
W
W
WAC
WAFC
WAFS*
WB
WBAR
WDI
WDSPR
WED
WEF
WI
WID
WIE
WILCO
WINTEM
WIP
WKN
WIND
WNW
WO
WPT
WRNG
WS
WSPD
WSW
WT
WTSPT
WX
WXR*
West or western longitude
White
World Aeronautical Chart - ICAO 1 : 1 000 000
World area forecast centre
World Area Forecast System
Westbound
Wing bar lights
Wind direction indicator
Widespread
Wednesday
With effect from or effective from
Within
Width
With immediate effect or effective immediatelly
Will comply
Forecast upper wind and temperature for aviation
Work in progress
Weaker or weakening
Wind
West-north-west
Without
Way-point
Warning
Wind shear
Wind speed
West-south-west
Weight
Waterspout
Weather
Weather radar information
X
Krížiť, prekrížiť
Priečka (približovacej svetelnej sústavy)
Prekríženie, križovatka
Atmosferické poruchy
X
XBAR
XNG
XS
Cross
Crossbar (of approach Iighting system)
Crossing
Atmospherics
Y
Žltý
Žltá výstražná zóna (dráhových svetiel)
Váš
Y
YCZ
YR
Yellow
Yellow caution zone (RWY lighting)
Your
Z
Označenie času UTC (v meteorologických správach)
Z
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Co-ordinated Universal Time (in meteorological
messages)
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 1.8 REGIONÁLNE DOPLNKOVÉ POSTUPY
ENR 1.8-1
5 FEB 15
ENR 1.8 REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES
1.8.1
Postupy na používanie priestorovej navigácie
(RNAV)
1.8.1
Procedures for Area Navigation (RNAV) Operation
1.8.1.1
Aplikácia postupov RNAV
1.8.1.1
Application of RNAV procedures
1.8.1.1.1
Po tratiach ATS vo vzdušnom priestore, ktorý je
uvedený v odseku ENR 1.8.1.1.2, môžu byť plánované iba lety
lietadiel, ktoré sú vybavené palubným navigačným vybavením na
priestorovú navigáciu (ďalej len RNAV), ktoré spĺňa požiadavku
navigačnej presnosti RNAV 5. Lety lietadiel, ktoré nie sú vybavené
palubným navigačným vybavením RNAV, ale ktoré spĺňajú
požiadavku navigačnej presnosti RNAV 5, budú povolené len po
tratiach ATS v spodnom vzdušnom priestore a len pre vnútroštátne
lety vo FIR BRATISLAVA.
1.8.1.1.1
Only aircraft equipped with RNAV equipment
meeting the RNAV 5 navigation accuracy may plan for operation on
ATS routes in the airspace identified in para. ENR 1.8.1.1.2. Aircraft
not equipped with RNAV but meeting the RNAV 5 navigation
accuracy requirement will be restricted to operations on ATS routes
within the lower airspace and only for domestic flights within
BRATISLAVA FIR.
1.8.1.1.2
1.8.1.1.2
Vybavenie lietadiel
Aircraft equipment
Lietadlá vykonávajúce let na tratiach ATS vo FIR BRATISLAVA od
FL 125 do UNL musia byť vybavené minimálne palubným
navigačným vybavením RNAV, tak ako je to charakterizované v
podsekcii GEN 1.5.
Aircraft operating on ATS routes within BRATISLAVA FIR from
FL 125 to UNL shall be equipped with, as minimum, RNAV
equipment as described in subsection GEN 1.5.
Počas obdobia, v ktorom budú zariadenia VOR a DME použiteľné,
môže byť pre RNAV prevádzku schválené lietadlo s jediným RNAV
systémom spĺňajúcim požiadavku navigačnej presnosti RNAV 5, ale
nespĺňajúcim požiadavku kontinuity, za podmienky, že je vybavené
VOR a DME.
For the period of VOR and DME ground stations availability, the
carriage of a single RNAV system meeting RNAV 5 accuracy but not
meeting the continuity of service requirements may be approved for
RNAV operation, if the aircraft is also carrying VOR and DME
equipment.
1.8.1.2
1.8.1.2
Plánovanie letov
Flight Planning
Prevádzkovateľ lietadla, ktoré je vybavené palubným navigačným
vybavením RNAV a ktoré spĺňa požiadavku navigačnej presnosti
RNAV 5, uvedie do poľa 10 letového plánu písmeno "R".
Operator of aircraft fitted with RNAV meeting RNAV 5 navigation
accuracy shall insert the designator "R" in the field 10 of the flight
plan.
1.8.1.3
Postupy pre prevádzku na tratiach priestorovej
navigácie (RNAV)
1.8.1.3
1.8.1.3.1
Bezchybná činnosť navigačných systémov RNAV
musí byť zaistená pred napojením sa na trať RNAV a taktiež počas
letu na takejto trati. Toto musí byť potvrdené tým, že:
1.8.1.3.1
Correct operation of the RNAV system shall be
established before joining and during operation on an RNAV route.
This shall include confirmation that:
a) smerovanie je v súlade s povolením a
b) navigačná presnosť spĺňa požiadavky RNAV 5.
a) the routing is in accordance with the clearance; and
b) the navigation performance accuracy meets RNAV 5.
1.8.1.3.2
Ak v dôsledku výpadku alebo degradácie RNAV
systému pod RNAV 5 nie je lietadlo schopné, či už vstúpiť do
priestoru aplikácie uvedeného v ENR 1.8.1.1.2 vyššie, alebo
pokračovať v lete v súlade s platným letovým povolením, ak je to
možné, vydá sa pilotovi opravené povolenie.
1.8.1.3.2
If an aircraft is unable either to enter the airspace
designated in ENR 1.8.1.1.2 above or to continue flight in
accordance with the current air traffic control clearance, as a result
of failure or degradation of the RNAV system below RNAV 5, a
revised clearance will, wherever possible, be given to the pilot.
1.8.1.3.3
Následná činnosť riadenia letovej prevádzky týkajúca
sa takéhoto lietadla bude závisieť od charakteru ohláseného
výpadku a od celkovej prevádzkovej situácie.
1.8.1.3.3
Subsequent air traffic control action in respect of that
aircraft will be dependent upon the nature of the reported failure and
overall traffic situation.
Pokračovanie letu v súlade s platným povolením sa môže umožniť.
Ak toto nie je možné zabezpečiť, opravené povolenie môže
požadovať návrat k navigácii na zariadenia VOR/DME.
Continued operation in accordance with current ATC clearance may
be possible in many situations. Where this cannot be achieved a
revised clearance may be required to revert to VOR/DME
navigation.
1.8.1.4
Postupy ATS pre štátne lietadlá, ktoré nie sú
vybavené navigačným zariadením RNAV, ktorý spĺňa navigačnú
presnosť RNAV 5
1.8.1.4
ATS procedures for state aircraft not equipped with
RNAV meeting RNAV 5 accuracy
1.8.1.4.1
1.8.1.4.1
Postupy na vypĺňanie letového plánu
Procedures for operation on RNAV Routes
Instructions for the completion of the flight plan form
1.8.1.4.1.1
Prevádzkovatelia štátnych lietadiel, ktoré nie sú
vybavené navigačným zariadením RNAV, nemôžu v poli 10
letového plánu uviesť písmená "S" alebo "R".
1.8.1.4.1.1 Operators of state aircraft, not equipped with RNAV,
shall not insert the designators "S" or "R" in the field 10 of the flight
plan.
1.8.1.4.1.2
Pokiaľ takýto let vyžaduje špeciálne služby od služby
riadenia letovej prevádzky, pole 18 letového plánu musí obsahovať
"STS/NONRNAV".
1.8.1.4.1.2 Since such flights require special handling by air traffic
control, field 18 of the flight plan shall contain "STS/NONRNAV".
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 1.8-2
5 FEB 15
1.8.1.5
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Frazeológia
1.8.1.5
Phraseology
Fráza "NEGATIVE-RNAV" (v slovenskom jazyku "NEGATIVRNAV") musí nasledovať ihneď po volacej značke lietadla vždy pri
nadviazaní spojenia na frekvencii služby riadenia letovej prevádzky.
The phrase "NEGATIVE-RNAV" shall be included by the pilot
immediately following the aircraft call sign whenever initial contact
on an air traffic control frequency is established.
1.8.1.6
1.8.1.6
Letové povolenia
Air Traffic Control Clearances
1.8.1.6.1
Pre štátne lietadlá, ktoré nie sú vybavené navigačným
zariadením RNAV vykonávajúce traťový let, sa používajú
nasledovné postupy:
1.8.1.6.1
For state aircraft not equipped with RNAV, operating
en-route, the following procedures are applied:
a) lety štátnych lietadiel sú vykonávané po tratiach letových
prevádzkových služieb, ktoré sú vyznačené zariadeniami VOR
a DME;
b) ak takéto trate nie sú k dispozícii, lety štátnych lietadiel budú
smerované cez konvenčné navigačné zariadenia t. j. VOR/DME.
a) state aircraft should be routed via VOR/DME defined ATS
routes;
Poznámka: Lety štátnych lietadiel vykonávané podľa a) alebo b)
môžu od príslušného stanovišťa služby riadenia letovej prevádzky
požadovať súvislé radarové monitorovanie.
Note: State aircraft routed in accordance with a) or b) above, may
require a continuous radar monitoring by the air traffic control unit
concerned.
1.8.1.6.2
Tam, kde horeuvedené postupy nemôžu byť
aplikované, stanovište služby riadenia letovej prevádzky bude
poskytovať radarové vektorovanie až pokiaľ štátne lietadlo nie je
schopné obnoviť vlastnú navigáciu.
1.8.1.6.2
Where the above procedures cannot be applied, the
air traffic control unit shall provide radar vectoring until the state
aircraft is able to resume own navigation.
1.8.2
1.8.2
Povinné vybavenie palúb lietadiel rádiostanicami
spôsobilými na odstup medzi kanálmi 8,33 kHz
1.8.2.1
Európske regionálne doplnkové postupy
uplatňované v súlade s ICAO SUPPS Doc 7030/4 - EUR.
sú
b) if no such routes are available, state aircraft should be routed via
conventional navigation aids, i.e. VOR/DME.
Mandatory carriage of 8,33 kHz channel spacing
capable radio equipment
1.8.2.1
The European Regional Supplementary Procedures
are applied in accordance with ICAO SUPPS Doc 7030/4 - EUR.
Štátne lietadlá
State aircraft
V súlade s Hlavou 4 "Air-Ground Communications and In-Flight
Reporting", ustanovenie 4.1.2, ICAO SUPPS Doc 7030/4 EUR/RAC,
štátne lietadlá, ktoré sú občasnými používateľmi vzdušného
priestoru FIR BRATISLAVA nad FL 195, majú stálu výnimku
z požiadavky na vybavenie rádiostanicami spôsobilými na 8,33 kHz
odstup medzi kanálmi, za podmienky, že sú schopné komunikácie
prostredníctvom UHF.
In accordance with Chapter 4 "Air-Ground Communications and InFlight Reporting", provision 4.1.2 of ICAO SUPPS Doc 7030/4 EUR/
RAC, state aircraft which are infrequent users of the BRATISLAVA
FIR above FL 195, are permanently exempted from the mandatory
carriage of 8,33 kHz channel spacing capable radio equipment,
provided that they are able to communicate using UHF.
Poznámka: Občasný používateľ je definovaný ako ten, ktorý
neprekročí letový čas 30 hodín pre jedno lietadlo za jeden rok vo
vzdušnom priestore Slovenskej republiky s aplikáciou 8,33 kHz.
Note: Infrequent user is one defined as not exceeding 30 hours
flying time per airframe per year in the 8,33 kHz airspace of the
Slovak Republic.
1.8.3
Zmenšené
(RVSM)
1.8.3
Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)
1.8.3.1
Priestor použitia
1.8.3.1
Area of applicability
minimum
vertikálneho
rozstupu
Zmenšené minimum vertikálneho rozstupu 1 000 ft (300 m) medzi
letovými hladinami FL 290 a FL 410 vrátane sa aplikuje v celom FIR
BRATISLAVA (ďalej len "priestor RVSM", pozri podsekciu ENR 2.1).
Reduced vertical separation minimum of 1 000 ft (300 m) is
applicable between FL 290 and FL 410 inclusive within the whole
BRATISLAVA FIR (referred as EUR RVSM airspace, see
subsection ENR 2.1).
1.8.3.2
1.8.3.2
Vybavenie lietadiel
Aircraft equipment
Pozri odsek GEN 1.5.3.1.1 i).
See para. GEN 1.5.3.1.1 i).
1.8.3.3
1.8.3.3
Letové povolenie
ATC clearances
1.8.3.3.1
Letové povolenie do priestoru RVSM sa vo FIR
BRATISLAVA vydá len lietadlám schváleným na prevádzku RVSM
a štátnym lietadlám na prevádzku RVSM neschváleným.
1.8.3.3.1
ATC clearance into the RVSM airspace within
BRATISLAVA FIR shall be issued only to RVSM approved aircraft
and to non-RVSM approved state aircraft.
1.8.3.3.2
Letové povolenie na let do priestoru RVSM sa nesmie
vydať skupinovým letom civilných lietadiel.
1.8.3.3.2
ATC clearance into the RVSM airspace shall not be
issued to formation flights of civil aircraft.
1.8.3.4
1.8.3.4
Vertikálne rozstupy
Vertical separations
V priestore medzi letovou hladinou FL 290 a FL 410 vrátane sa vo
FIR BRATISLAVA uplatňujú nasledovné minimá vertikálneho
rozstupu:
Within the airspace between FL 290 and FL 410 inclusive the
following minima of the vertical separation are applied in
BRATISLAVA FIR:
a) 1 000 ft (300 m) medzi lietadlami schválenými na prevádzku
RVSM;
b) 2 000 ft (600 m) medzi:
a) 1 000 ft (300 m) between RVSM approved aircraft;
AIRAC AIP AMDT 164
b) 2 000 ft (600 m) between:
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 1.8-3
5 FEB 15
i)
štátnym lietadlom neschváleným na prevádzku RVSM
a akýmkoľvek iným lietadlom letiacim v priestore RVSM;
ii) všetkými skupinovými letmi štátnych lietadiel a akýmkoľvek
iným lietadlom letiacim v priestore RVSM;
iii) medzi lietadlom letiacim so stratou rádiového spojenia
v priestore RVSM a akýmkoľvek iným lietadlom, ak obe
lietadlá letia v priestore RVSM.
1.8.3.5
Plánovanie letov
i)
non-RVSM approved State aircraft and any other aircraft
operating within the RVSM airspace;
ii) all formation flights of State aircraft and any other aircraft
operating within the RVSM airspace;
iii) between an aircraft experiencing a communication failure in
flight and any other aircraft, where both aircraft are operating
within the RVSM airspace.
1.8.3.5
Flight planning
Pozri podsekciu ENR 1.10.
See subsection ENR 1.10.
1.8.3.6
Zvláštne postupy za letu pri mimoriadnych situáciách
s následkom straty vertikálnej navigačnej výkonnosti požadovanej
na prevádzku RVSM.
1.8.3.6
Special procedures for in-flight contingencies
involving a loss of vertical navigation performance required for flight
within the RVSM airspace.
1.8.3.6.1
1.8.3.6.1
Všeobecne
General
1.8.3.6.1.1
Počas letu v priestore RVSM sa môžu vyskytnúť
mimoriadne situácie, ktoré majú priamy vplyv na schopnosť jedného
alebo viacerých lietadiel letieť v súlade s požiadavkami na vertikálnu
navigačnú výkonnosť v priestore RVSM podľa ICAO Doc 7030.
Takéto situácie za letu môžu vzniknúť následkom degradácie
palubného vybavenia súvisiaceho s udržiavaním výšky, ako aj
turbuletných atmosférických podmienok.
1.8.3.6.1.1 During flight within RVSM airspace an in-flight
contingency can occure that directly impact on the ability of one or
more aircraft to operate in accordance with the vertical navigation
performance requirements of the RVSM airspace as specified in
ICAO Doc 7030. Such in-flight contingencies can result from
degradation of aircraft equipment associated with height-keeping,
and from turbulent atmospheric conditions.
1.8.3.6.1.2
Pilot musí čo najskôr informovať stanovište riadenia
letovej prevádzky o všetkých situáciách, kedy nemôže dodržať
požiadavky na vertikálnu navigačnú výkonnosť v priestore RVSM.
V takom prípade sa musí, ak je to možné, pilotovi vydať opravené
letové povolenie skôr, ako sa odchýli z povolenej trate a/alebo
letovej hladiny. Ak opravené letové povolenie nie je možné vydať
pred takýmto odchýlením, musí sa pilotovi vydať opravené letové
povolenie čo najskôr potom.
1.8.3.6.1.2 The pilot shall inform air traffic control as soon as
possible of any circumstances where the vertical navigation
performance requirements for the RVSM airspace cannot be
maintained. In such cases, the pilot shall obtain a revised air traffic
control clearance prior to initiating any deviation from the cleared
route and/or flight level, whenever possible. When a revised air
traffic control clearance could not be obtained prior to such a
deviation, the pilot shall obtain a revised clearance as soon as
possible thereafter.
1.8.3.6.1.3
Stanovište riadenia letovej prevádzky musí pilotovi
nachádzajúcemu sa v mimoriadnej situácii za letu poskytnúť všetku
možnú pomoc. Ďalší postup stanovišťa bude založený na úmysloch
pilota, celkovej prevádzkovej situácii a na vývoji situácie v reálnom
čase.
1.8.3.6.1.3 Air traffic control shall render all possible assistance to
a pilot experiencing in-flight contingency. Subsequent air
traffic control actions will be based on the intentions of the pilot, the
overall air traffic situation and the real time dynamics of the
contingency.
1.8.3.6.2
1.8.3.6.2
Degradácia vybavenia lietadla hlásená pilotom
Degradation of aircraft equipment - pilot reported
1.8.3.6.2.1
Ak pilot lietadla schváleného na prevádzku RVSM
letiaceho v priestore RVSM oznámi stanovišťu riadenia letovej
prevádzky, že vybavenie lietadla už nespĺňa požiadavky RVSM
MASPS, stanovište musí považovať takéto lietadlo za lietadlo
neschválené na prevádzku RVSM.
1.8.3.6.2.1 When informed by the pilot of an RVSM approved
aircraft operating in RVSM airspace that the aircraft's equipment no
longer meets the RVSM MASPS, air traffic control shall consider the
aircraft as non-RVSM approved.
1.8.3.6.2.2
Stanovište riadenia letovej prevádzky musí prijať
okamžité opatrenia na zaistenie minima vertikálneho rozstupu
2 000 ft (600 m) alebo vhodný horizontálny rozstup od všetkých
ostatných lietadiel letiacich v priestore RVSM. Ak je to možné,
lietadlu, ktoré sa takto stalo neschválené na prevádzku RVSM, sa
vydá letové povolenie na opustenie priestoru RVSM.
1.8.3.6.2.2 Air traffic control shall take action immediately to
provide a minimum vertical separation of 2 000 ft (600 m) or an
appropriate horizontal separation from all other aircraft
concerned operating in the RVSM airspace. An aircraft
rendered non-RVSM approved shall normally be cleared out of the
RVSM airspace by air traffic control, when it is possible to do so.
1.8.3.6.2.3
Piloti musia čo najskôr informovať
riadenia letovej prevádzky o obnovení správnej
vybavenia požadovaného na prevádzku RVSM.
1.8.3.6.2.3 Pilots shall inform air traffic control, as soon as
practicable, of any restoration of the proper functioning of equipment
required to meet the RVSM MASPS.
1.8.3.6.3
stanovište
funkčnosti
Nepredpovedaná silná turbulencia
1.8.3.6.3
Severe turbulence - not forecast
1.8.3.6.3.1
Ak sa lietadlo letiace v priestore RVSM dostane do
podmienok silnej turbulencie spôsobenej počasím alebo v dôsledku
vírenia v úplave, o ktorej si pilot myslí, že ovplyvní schopnosť lietadla
udržiavať povolenú letovú hladinu, musí o tom informovať stanovište
riadenia letovej prevádzky. Stanovište musí zaistiť vhodný
horizontálny alebo zväčšený vertikálny rozstup.
1.8.3.6.3.1 When an aircraft operating in the RVSM airspace
encounters severe turbulence due to the weather or wake
vortex that pilot believes will impact the aircraft's capability to
maintain its cleared flight level, the pilot shall inform air traffic control.
ATC shall establish either an appropriate horizontal separation or an
increased vertical separation minimum.
1.8.3.6.3.2
Stanovište ATC si musí vyžiadať hlásenia z ostatných
lietadiel, na základe ktorých rozhodne, či uplatňovanie RVSM bude
pozastavené úplne alebo v určenom rozsahu letových hladín a/
alebo priestore.
1.8.3.6.3.2 Air traffic control shall solicit reports from other
aircraft to determine whether RVSM should be suspended entirely
or within a specific flight level band and/or area.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 1.8-4
5 FEB 15
1.8.3.6.4
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Predpovedaná silná turbulencia
1.8.3.6.4
Severe turbulence - forecast
Ak sa podľa meteorologickej predpovede očakáva výskyt
silnej turbulencie v priestore RVSM vo FIR BRATISLAVA, ACC
Bratislava rozhodne, či uplatňovanie RVSM bude pozastavené
alebo nie. Ak áno, určí časové obdobie a hladinu(y) a/alebo priestor.
Where a meteorological forecast is predicting severe
turbulence within the RVSM airspace, air traffic control shall
determine whether RVSM should be suspended and, if so, the
period of time, and specific flight level(s) and/or area.
1.8.3.7
RVSM
1.8.3.7
Frazeológia lietadlo-zem vzťahujúca sa na prevádzku
Fráza
Air-ground phraseology related to RVSM operations
Význam
Meaning
Phrase
(call sign)
CONFIRM RVSM APPROVED
pre riadiaceho na overenie statusu
schválenia lietadla na RVSM
for a controller to ascertain the RVSM
approval status of an aircraft
NEGATIVE RVSM*
pre pilota na oznámenie, že lietadlo nie je
schválené na RVSM:
a) pri prvom volaní na každej frekvencii
v priestore EUR RVSM (riadiaci musí
potvrdiť spätným zopakovaním frázy) a
b) pri všetkých žiadostiach o zmeny
letových hladín týkajúcich sa letových
hladín v priestore RVSM a
c) pri každom opakovaní povolenia
týkajúceho sa letovej hladiny patriacej
do letových hladín v priestore RVSM
for a pilot to report non-RVSM approval
status:
a) on the initial call on any frequency
within the EUR RVSM airspace
(controllers shall provide a read back
with the same phrase); and
b) in all requests for flight level changes
pertaining to flight levels within the
EUR RVSM airspace; and
c) in all read backs to flight level
clearances pertaining to flight levels
within the EUR RVSM airspace
AFFIRM RVSM*
pre pilota na potvrdenie statusu lietadla
schváleného na RVSM
for a pilot to report RVSM approval status
NEGATIVE RVSM STATE
AIRCRAFT*
pre pilota štátneho lietadla neschváleného
na RVSM, ako odpoveď na frázu CONFIRM
RVSM APPROVED
for a pilot of a non-RVSM approved State
aircraft to report non-RVSM approval
status, in response to the RTF phrase
CONFIRM RVSM APPROVED
(call sign) UNABLE CLEARANCE INTO
RVSM AIRSPACE, MAINTAIN
[or DESCENT TO, or CLIMB TO] FLIGHT
LEVEL (number)
odmietnutie vydania letového povolenia
do priestoru RVSM
denial of air traffic control clearance into
the RVSM airspace
UNABLE RVSM DUE TURBULENCE*
pre pilota na oznámenie silnej turbulencie
ovplyvňujúcej schopnosť lietadla udržiavať
výšku s presnosťou požadovanou na RVSM
for a pilot to report when severe
turbulence affects the aircraft's capability
to maintain the height-keeping
requirements for RVSM
UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT*
pre pilota na oznámenie, že vybavenie
lietadla vyžadované na let v priestore RVSM
sa zhoršilo pod MASPS;
táto fráza má byť použitá tak pri prvom
oznámení nesplnenia kritérií MASPS, ako aj
následne pri nadviazaní spojenia na každej
frekvencii v horizontálnych hraniciach
priestoru EUR RVSM, až dovtedy, kým
problém nie je odstránený, alebo lietadlo
neopustí priestor RVSM
for a pilot to report that the aircraft's
equipment has degraded below the
MASPS required for flight within the
RVSM airspace;
this phrase is to be used to convey both
the initial indication of the non-MASPS
compliance, and hence forth, on initial
contact on all frequencies within the lateral
limits of the EUR RVSM airspace until
such time as the problem ceases to exist,
or the aircraft has exited RVSM airspace
READY TO RESUME RVSM*
pre pilota na oznámenie pripravenosti znovu
pokračovať v lete v priestore RVSM
po skončení mimoriadnej situácie kvôli
počasiu alebo vybaveniu
for a pilot to report the ability to resume
operation within the RVSM airspace after
an equipment or weather-related
contingency
REPORT ABLE TO RESUME RVSM*
pre riadiaceho na potvrdenie toho, že
lietadlo opäť obnovilo status schválenia na
RVSM, alebo že pilot je pripravený obnoviť
let v súlade s RVSM
for a controller to confirm that an aircraft
has regained its RVSM approval status, or
to confirm that the pilot is ready to resume
RVSM operations
Poznámka: *Označuje vysielanie pilotom.
AIRAC AIP AMDT 164
Note: *Indicates a pilot transmission.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.1-3
5 FEB 15
ENR 3.1.3
ENR 3.1.3
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
2
Upper limit
Lower limit
Airspace classification
Minimum flight
altitude
3
4
310°
FL 245
20
130°
8 000 ft AMSL
28,3 NM
Class C
310°
8 000 ft AMSL
130°
3 600 ft AMSL
20,5 NM
Class G 1)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
A4
(RNAV 5)
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
BERVA
483703N 0173228E
3 600 ft
ODNEM (FIR BDRY)
485112N 0171004E
Bratislava ACC
Štefánik APP
Piešťany TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.1-4
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
2
Upper limit
Lower limit
Airspace classification
Minimum flight
altitude
3
4
A42
(RNAV 5)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
For continuation, see AIP Ukraine.
MALBE (FIR BDRY)
484926N 0222230E
EBENI
484339N 0213534E
KOŠICE VOR/DME (KSC)
484059N 0211453E
255°
FL 245
074°
8 000 ft AMSL
31,6 NM
Class C 1)
254°
8 000 ft AMSL
074°
5 900 ft AMSL
14,0 NM
Class G 1)
257°
5 900 ft
077°
EXIDA
484003N 0210528E
483750N 0204332E
Bratislava ACC
Košice APP
Sliač APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
20
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
6,3 NM
257°
077°
DEDIS
10
14,7 NM
257°
077°
TAKOS
483457N 0201600E
18,5 NM
257°
076°
26,3 NM
TAGOD
483039N 0193657E
(56/30)
256°
076°
KULIN
482932N 0192705E
6,7 NM
256°
076°
SLIAČ VOR/DME (SLC)
482712N 0190657E
ULPIS
482337N 0184259E
NITRA VOR/DME (NIT)
13,6 NM
254°
FL 245
074°
8 000 ft AMSL
16,4 NM
Class C 1)
254°
8 000 ft AMSL
073°
4 500 ft AMSL
27,4 NM
Class G 1)
4 500 ft
481726N 0180302E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
ENR 3.1-5
5 FEB 15
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Upper limit
Lower limit
Airspace
classification
Minimum flight
altitude
1
2
3
4
342°
FL 245
15
162°
8 000 ft AMSL
14,5 NM
Class C 1)
342°
8 000 ft AMSL
162°
5 500 ft AMSL
25,9 NM
Class G 1)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
B7
(RNAV 5)
KOŠICE VOR/DME (KSC)
484059N 0211453E
NOKRI
485503N 0210949E
5 500 ft
LENOV (FIR BDRY)
492011N 0210037E
Bratislava ACC
Košice APP
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA).
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA).
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.1-6
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
2
Upper limit
Lower limit
Airspace classification
Minimum flight altitude
3
4
331°
FL 245
10
151°
8 000 ft AMSL
18,8 NM
Class C 1)
331°
8 000 ft AMSL
151°
6 400 ft AMSL
9,9 NM
Class G 1)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
B45
(RNAV 5)
SLIAČ VOR/DME (SLC)
482712N 0190657E
RIMIT
484412N 0185502E
NIDOK
485309N 0184843E
331°
151°
6 400 ft
Bratislava ACC
Sliač APP
Žilina TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
33,7 NM
BILNA (FIR BDRY)
492337N 0182650E
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
ENR 3.1-7
5 FEB 15
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
2
Upper limit
Lower limit
Airspace classification
Minimum flight
altitude
3
4
079°
FL 245
20
259°
8 000 ft AMSL
30,7 NM
Class C
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
R23
(RNAV 5)
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
481326N 0171725E
8 000 ft AMSL
3 600 ft AMSL
Class G 1)
3 600 ft
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
037°
FL 245
217°
8 000 ft AMSL
31,6 NM
Class C
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA).
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA).
8 000 ft AMSL
5 700 ft AMSL
Class G
5 700 ft
MOMEP
484113N 0183416E
037°
FL 245
218°
8 000 ft AMSL
13,7 NM
Class C
8 000 ft AMSL
5 800 ft AMSL
Class G
5 800 ft
DUBOVÉ NDB (DBV)
485129N 0184758E
039°
FL 245
219°
8 000 ft AMSL
49,0 NM
Class C
8 000 ft AMSL
7 700 ft AMSL
Class G
MEBAN (FIR BDRY)
7 700 ft
492718N 0193848E
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.1-8
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Upper limit
Lower limit
Airspace
classification
Minimum flight
altitude
1
2
3
4
049°
FL 245
10
229°
FL 125
14,8 NM
Class C
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
R53
(RNAV 5)
SLIAČ VOR/DME (SLC)
482712N 0190657E
FL 125
6 200 ft AMSL
Class D 1)
6 200 ft
UBARU
483609N 0192442E
049°
FL 245
229°
8 000 ft AMSL
27,1 NM
Class C
(21/40)
8 000 ft AMSL
7 900 ft AMSL
Class G
TATRY VOR/DME (PPD)
490353N 0202100E
049°
FL 245
229°
FL 135
19,3 NM
Class C
053°
FL 135
233°
9 000 ft AMSL
20,9 NM
Class C 1)
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
9 000 ft
LUPID
491500N 0204756E
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
7 900 ft
EPEDA
485225N 0195726E
Bratislava ACC
Sliač APP
Tatry TWR
053°
FL 245
234°
8 000 ft AMSL
9,8 NM
Class C
8 000 ft AMSL
5 500 ft AMSL
Class G
LENOV (FIR BDRY)
492011N 0210037E
5 500 ft
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
ENR 3.1-9
5 FEB 15
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST
(NM)(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Vodorovnéhr
anice(km)
Smer
cestovnýchhladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Laterallimits(
km)
Direction ofcruising
levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST
(NM)(COP)
Upper limit
Lower limit
Airspace
classification
Minimum flight
altitude
1
2
3
4
R232
(RNAV 5)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
KEKED (FIR BDRY)
483123N 0211729E
345°
FL 245
165°
FL 125
9,8 NM
Class C
15
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
FL 125
3 800 ft AMSL
Class D
484059N 0211453E
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
3 800 ft
KOŠICE VOR/DME (KSC)
296°
FL 245
116°
FL 125
25,6 NM
Class C
10
FL 125
5 400 ft AMSL
Class D
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
5 400 ft
MARKA
485408N 0204137E
Bratislava ACC
Košice APP/TWR
Tatry TWR
302°
FL 245
121°
FL 135
16,7 NM
Class C 1)
FL 135
9 000 ft AMSL
Class C 1)
9 000 ft
TATRY VOR/DME (PPD)
490353N 0202100E
309°
FL 245
129°
FL 135
13,6 NM
Class C 1)
FL 135
10 700 ft AMSL
Class C 1)
LOLKA (FIR BDRY)
10 700 ft
491312N 0200600E
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.1-10
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency
Minimálna letová
nadmorská výška
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Upper limit
Lower limit
Airspace
classification
Minimum flight
altitude
1
2
3
4
W425
(RNAV 5)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
For continuation, see Ukraine AIP.
LASOT (FIR BDRY)
483805N 0221445E
270°
FL 245
090°
8 000 ft AMSL
11,8 NM
Class C
3 600 ft
BIDLI
483900N 0215657E
270°
FL 245
090°
8 000 ft AMSL
11,4 NM
Class C
10
Bratislava ACC
Košice APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
8 000 ft AMSL
3 700 ft AMSL
Class G
3 700 ft
EVULA
483951N 0213946E
270°
FL 245
089°
FL 125
16,5 NM
Class C
FL 125
3 900 ft AMSL
Class D
KOŠICE VOR/DME (KSC)
3 900 ft
484059N 0211453E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.2-1
5 FEB 15
ENR 3.2 TRATE ATS V HORNOM VZDUŠNOM PRIESTORE
ENR 3.2.1
Úvodné poznámky
ENR 3.2 UPPER ATS ROUTES
ENR 3.2.1
Introduction notes
Poznámka: Trate ATS alebo ich segmenty, uvedené v tejto časti AIP
SR, môžu byť predmetom obmedzení definovaných v dokumente
RAD (Zoznam použiteľných tratí), ktorého špecifikácia a národná
časť sú publikované formou AIP SUP.
Note: ATS Routes or their segments introduced in the following AIP
S. R. part can be subject of restrictions defined by RAD (Route
Availability Document) which is specified and its national annex
published by means of AIP SUP.
ENR 3.2.2
ENR 3.2.2
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Trať MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Horná hranica
Dolná hranica
Vodorovné
hranice
(km)
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Lateral
limits
(km)
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Track MAG
(GEO)
VOR RDL
DIST (NM)
(COP)
Airspace
classification
2
3
Upper limit
Lower limit
4
UB7
(RNAV 5)
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
KEKED (FIR BDRY)
483123N 0211729E
KOŠICE VOR/DME (KSC)
484059N 0211453E
345°
FL 660
165°
FL 245
9,8 NM
Class C
15
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
342°
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
162°
LENOV (FIR BDRY)
Bratislava ACC
40,3 NM
492011N 0210037E
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
UR53
(RNAV 5)
SLIAČ VOR/DME (SLC)
482712N 0190657E
TIVON
483939N 0193143E
049°
FL 660
229°
FL 245
20,6 NM
Class C 1)
10
049°
229°
40,6 NM
(21/40)
TATRY VOR/DME (PPD)
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of AMC
manageable areas.
490353N 0202100E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.3-1
5 FEB 15
ENR 3.3 TRATE PRIESTOROVEJ NAVIGÁCIE (RNAV)
ENR 3.3.1
ENR 3.3 AREA NAVIGATION (RNAV) ROUTES
Úvodné poznámky
ENR 3.3.1
Introduction notes
Poznámka 1: Trate ATS alebo ich segmenty, uvedené v tejto časti
AIP SR, môžu byť predmetom obmedzení definovaných v
dokumente RAD (Zoznam použiteľných tratí), ktorého špecifikácia a
národná časť sú publikované formou AIP SUP.
Note 1: ATS Routes or their segments introduced in the following
AIP S. R. part can be subject of restrictions defined by RAD (Route
Availability Document) which is specified and its national annex
published by means of AIP SUP.
Poznámka 2: Dolné hranice tratí ATS alebo ich segmentov uvedené
v ENR 3.3.2 nemusia automaticky predstavovať minimálne letové
nadmorské výšky. Minimálne letové nadmorské výšky na
príslušných tratiach ATS alebo ich segmentoch sú uvedené na
Mape preletových tratí - ICAO /spodný vzdušný priestor = GND - FL
245/.
Note 2: Lower limits of ATS routes or their segments stated in ENR
3.3.2 do not automatically constitute minimum flight altitudes.
Minimum flight altitudes on the corresponding ATS routes or their
segments are shown on ENROUTE CHART - ICAO /LOWER
AIRSPACE = GND - FL 245/.
ENR 3.3.2
ENR 3.3.2
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
L175
(RNAV 5)
ANEXA
475117N 0182910E
NIT
142° 31,5 NM
247 m
FL 245
8 000 ft AMSL
8 000 ft AMSL
3 200 ft AMSL
Class G 1)
JAN
247° 10,5 NM
129 m
8 000 ft AMSL
14,0
481126N 0165809E
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA).
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA).
FL 245
Class C
MAREG (FIR BDRY)
6
For continuation, see Hungary AIP.
Class C
480710N 0171759E
Even
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
50,4
XENAK
Odd
8 000 ft AMSL
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
3 600 ft AMSL
SOUTHEASTBOUND
Class G 1)
JAN
268° 23,1 NM
129 m
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
UL175
(RNAV 5)
ANEXA
475117N 0182910E
XENAK
480710N 0171759E
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
NIT
142° 31,5 NM
247 m
50,4
JAN
247° 10,5 NM
129 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR 2.1.
14,0
MAREG (FIR BDRY)
481126N 0165809E
JAN
268° 23,1 NM
129 m
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
SOUTHEASTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-2
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
L140
(RNAV 5)
ALAMU (FIR BDRY)
474413N 0181948E
VEDER
475047N 0175850E
LEDRI
480527N 0171058E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
NIT
157° 35,1 NM
247 m
JAN
135° 26,6 NM
129 m
For continuation, see Hungary
AIP.
FL 245
15,6
FL 125
Class C
35,4
JAN
247° 15,5 NM
129 m
FL 245
3 600 ft AMSL
Class C
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA).
1)
10,5
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
MAREG (FIR BDRY)
481126N 0165809E
SOUTHEASTBOUND
JAN
268° 23,1 NM
129 m
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
UL140
(RNAV 5)
ALAMU (FIR BDRY)
474413N 0181948E
LEDRI
480527N 0171058E
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
NIT
157° 35,1 NM
247 m
For continuation, see Hungary
AIP.
FL 660
51,0
JAN
247° 15,5 NM
129 m
FL 245
Class C
10,5
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
MAREG (FIR BDRY)
481126N 0165809E
JAN
268° 23,1 NM
129 m
SOUTHEASTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.3-3
5 FEB 15
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
UL602
(RNAV 5)
PATAK (FIR BDRY)
480423N 0190738E
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
SLC
175° 22,8 NM
509 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
73,9
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
LALES (FIR BDRY)
485155N 0174234E
NORTHWESTBOUND
NIT
335° 37,1 NM
247 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
L616
(RNAV 5)
ALAMU (FIR BDRY)
474413N 0181948E
TABIN
480055N 0180504E
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
NIT
157° 35,1 NM
247 m
FL 245
19,4
NIT
172° 16,6 NM
247 m
8 000 ft AMSL
Class C
Bratislava ACC
Štefánik APP
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
16,6
NITRA VOR/DME (NIT)
Na úseku TABIN-ALAMU
JUŽNÝM SMEROM
On segment TABIN-ALAMU
SOUTHBOUND
481726N 0180302E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-4
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
UL616
(RNAV 5)
ALAMU (FIR BDRY)
474413N 0181948E
TABIN
480055N 0180504E
6
For continuation, see Hungary AIP.
NIT
157° 35,1 NM
247 m
NIT
172° 16,6 NM
247 m
19,4
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
16,6
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
JUŽNÝM SMEROM
481726N 0180302E
44,3
490129N 0175701E
5
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
NITRA VOR/DME (NIT)
VALPI (FIR BDRY)
Even
NIT
351° 44,3 NM
247 m
SOUTHBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.3-5
5 FEB 15
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
L617
(RNAV 5)
AMRAX (FIR BDRY)
480529N 0192158E
SLC
151° 23,9 NM
509 m
FL 245
8 000 ft AMSL
8 000 ft AMSL
4 600 ft AMSL
Class G 1)
SLIAČ VOR/DME (SLC)
482712N 0190657E
FL 245
18,8
NIDOK
485309N 0184843E
KOPAT
490623N 0183916E
6
For continuation, see Hungary AIP.
23,9
484412N 0185502E
5
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
Class C 1)
RIMIT
Even
SLC
331° 18,8 NM
509 m
SLC
331° 28,7 NM
509 m
Bratislava ACC
Sliač APP/TWR
Žilina TWR
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
8 000 ft AMSL
Class C 1)
9,9
8 000 ft AMSL
6 400 ft AMSL
Class G 1)
14,6
Na úseku AMRAX-SLC
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
On segment AMRAX-SLC
NORTHWESTBOUND
SLC
331° 43,3 NM
509 m
CDR 3
Na úseku AMRAX-SLC
On segment AMRAX-SLC
19,1
H24
TEMPO OPN podľa pokynov ACC.
TEMPO OPN on ACC instructions.
ALTN trať: M748, R232
BILNA (FIR BDRY)
492337N 0182650E
SLC
331° 62,4 NM
509 m
ALTN route: M748, R232
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-6
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
UL617
(RNAV 5)
AMRAX (FIR BDRY)
480529N 0192158E
SLC
151° 23,9 NM
509 m
23,9
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR 2.1.
28,7
KOPAT
490623N 0183916E
BILNA (FIR BDRY)
492337N 0182650E
6
For continuation, see Hungary AIP.
482712N 0190657E
485309N 0184843E
5
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
SLIAČ VOR/DME (SLC)
NIDOK
Even
SLC
331° 28,7 NM
509 m
SLC
331° 43,3 NM
509 m
Na úseku AMRAX-SLC
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
14,6
On segment AMRAX-SLC
NORTHWESTBOUND
19,1
SLC
331° 62,4 NM
509 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
UL619
(RNAV 5)
KENIN (FIR BDRY)
482142N 0215538E
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see
Hungary AIP.
KSC
121° 33,3 NM
240 m
FL 660
FL 245
68,9
LENOV (FIR BDRY)
492011N 0210037E
Class C
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR 2.1.
KSC
342° 40,3 NM
240 m
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
UL620
(RNAV 5)
PITOK (FIR BDRY)
481929N 0202218E
NIDOK
485309N 0184843E
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
KSC
234° 41,1 NM
240 m
FL 660
70,7
SLC
331° 28,7 NM
509 m
Class C
490738N 0180639E
NIT
359° 50,3 NM
247 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR 2.1.
31,3
ROMIS (FIR BDRY)
FL 245
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
SOUTHEASTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Czech Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-7
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
UL623
(RNAV 5)
MALBE (FIR BDRY)
484926N 0222230E
TONPA
485518N 0220711E
492011N 0210037E
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
KSC
074° 45,5 NM
240 m
For continuation, see
Ukraine AIP.
11,7
KSC
063° 37,4 NM
240 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
50,3
LENOV (FIR BDRY)
Odd
KSC
342° 40,3 NM
240 m
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see
Poland AIP.
UL624
(RNAV 5)
ABULI (FIR BDRY)
482903N 0202912E
TEPNI
484149N 0195112E
ULPUK
484636N 0193728E
KOPAT
490623N 0183916E
MAKAL (FIR BDRY)
491446N 0180957E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
084° 54,8 NM
509 m
SLC
060° 32,8 NM
509 m
SLC
042° 28,1 NM
509 m
SLC
331° 43,3 NM
509 m
For continuation, see Hungary
AIP.
28,3
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
10,3
43,2
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
ZÁPADNÝM SMEROM
WESTBOUND
21,0
NIT
001° 57,6 NM
247 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-8
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
L725
(RNAV 5)
ABLOM (FIR BDRY)
480403N 0170516E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria
AIP.
JAN
247° 19,5 NM
129 m
FL 245
Bratislava ACC
FL 125
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
4,1
VÝCHODNÝM SMEROM
LEDRI
480527N 0171058E
EASTBOUND
JAN
247° 15,5 NM
129 m
UL725
(RNAV 5)
ABLOM (FIR BDRY)
480403N 0170516E
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria
AIP.
JAN
247° 19,5 NM
129 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
4,1
VÝCHODNÝM SMEROM
LEDRI
480527N 0171058E
EASTBOUND
JAN
247° 15,5 NM
129 m
L853
(RNAV 5)
LITKU (FIR BDRY)
481350N 0193555E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
For continuation, see
Hungary AIP.
SLC
121° 23,5 NM
509 m
FL 245
FL 135
Class C
16,9
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
SEVERNÝM SMEROM
TAGOD
483039N 0193657E
AIRAC AIP AMDT 164
SLC
076° 20,3 NM
509 m
NORTHBOUND
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-9
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
UL853
(RNAV 5)
LITKU (FIR BDRY)
481350N 0193555E
TAGOD
483039N 0193657E
ULPUK
484636N 0193728E
REDSI
491400N 0193822E
MEBAN (FIR BDRY)
492718N 0193848E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
121° 23,5 NM
509 m
SLC
076° 20,3 NM
509 m
SLC
042° 28,1 NM
509 m
PPD
286° 29,8 NM
728 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
16,9
FL 245
Class C
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
16,0
Na úseku LITKU-REDSI
SEVERNÝM SMEROM
27,4
On segment LITKU-REDSI
NORTHBOUND
13,3
PPD
306° 36,2 NM
728 m
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
L856
(RNAV 5)
KOPAT
490623N 0183916E
SUBET
491553N 0185426E
SLC
331° 43,3 NM
509 m
FL 245
13,8
8 000 ft AMSL
Class C 1)
SLC
347° 49,4 NM
509 m
8 000 ft AMSL
7 700 ft AMSL
Class G 1)
Bratislava ACC
Žilina TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA).
30,3
JUHOZÁPADNÝM SMEROM
BABKO (FIR BDRY)
493642N 0192810E
PPD
309° 47,7 NM
728 m
SOUTHWESTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-10
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
L856
(RNAV 5)
MAREG (FIR BDRY)
481126N 0165809E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
JAN
268° 23,1 NM
129 m
For continuation, see
Austria AIP.
FL 245
13,1
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
FL 105
Class C
481326N 0171725E
Bratislava ACC
Štefánik APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
24,0
JUHOZÁPADNÝM SMEROM
SOMID
483019N 0174302E
SOUTHWESTBOUND
NIT
310° 18,6 NM
247 m
UL856
(RNAV 5)
MAREG (FIR BDRY)
481126N 0165809E
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
JAN
268° 23,1 NM
129 m
For continuation, see
Austria AIP.
FL 660
13,1
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
Class C
481326N 0171725E
SOMID
483019N 0174302E
VAPUS
485430N 0182034E
KOPAT
490623N 0183916E
BABKO (FIR BDRY)
493642N 0192810E
FL 245
NIT
310° 18,6 NM
247 m
NIT
014° 38,9 NM
247 m
SLC
331° 43,3 NM
509 m
PPD
309° 47,7 NM
728 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
24,0
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
34,7
JUHOZÁPADNÝM SMEROM
SOUTHWESTBOUND
17,1
44,1
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see
Poland AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-11
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
UL867
(RNAV 5)
PITOK (FIR BDRY)
481929N 0202218E
TEPNI
484149N 0195112E
492950N 0184201E
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
KSC
234° 41,1 NM
240 m
For continuation, see
Hungary AIP.
30,5
SLC
060° 32,8 NM
509 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
66,2
REVMA (FIR BDRY)
Odd
Na úseku TEPNI-REVMA
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
On segment TEPNI-REVMA
SOUTHEASTBOUND
SLC
342° 64,8 NM
509 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see
Czech Republic AIP.
UL999
(RNAV 5)
DUBOVÉ NDB (DBV)
485129N 0184758E
FL 660
40,1
REDSI
491400N 0193822E
PPD
286° 29,8 NM
728 m
FL 245
Class C
7,6
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
SEVEROVÝCHODNÝM SMEROM
SUPAK (FIR BDRY)
491813N 0194759E
PPD
299° 26,0 NM
728 m
NORTHEASTBOUND
Pokračovnie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-12
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Upper limit
Lower limit
4
UM66
(RNAV 5)
DEMOP (FIR BDRY)
481029N 0200325E
TEPNI
484149N 0195112E
REDSI
491400N 0193822E
BABKO (FIR BDRY)
493642N 0192810E
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Airspace
classification
3
Smer cestovných
hladín
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Pokračovnie, pozri AIP
Hungary.
SLC
110° 41,2 NM
509 m
SLC
060° 32,8 NM
509 m
PPD
286° 29,8 NM
728 m
PPD
309° 47,7 NM
728 m
For continuation, see Hungary
AIP.
FL 660
32,4
FL 245
Class C
33,3
23,7
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility
and frequency of controlling
unit see ENR 2.1.
JUŽNÝM SMEROM
SOUTHBOUND
Pokračovnie, pozri AIP
Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-13
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
M141
(RNAV 5)
TOVKA (FIR BDRY)
481613N 0165535E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see
Austria AIP.
JAN
279° 25,4 NM
129 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
14,9
8 000 ft AMSL
3 600 ft AMSL
Class G 1)
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
481326N 0171725E
FL 245
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Sliač APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA) a AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA) and AMC manageable
areas.
8 000 ft AMSL
Class C 1)
64,6
8 000 ft AMSL
5 500 ft AMSL
UPIVA
483443N 0184901E
Class G 1)
SLC
299° 14,1 NM
509 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C 1)
57,8
8 000 ft AMSL
Na úseku OKR-TAKOS
ZÁPADNÝM SMEROM
On segment OKR-TAKOS
WESTBOUND
6 300 ft AMSL
TAKOS
483457N 0201600E
PPD
182° 29,1 NM
728 m
Class G 1)
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-14
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer
cestovnýchhladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction
ofcruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
UM141
(RNAV 5)
TOVKA (FIR BDRY)
481613N 0165535E
TIVON
483939N 0193143E
TEPNI
484149N 0195112E
KUNOL
484546N 0202810E
NITKO
484823N 0205351E
ROBTU
485339N 0214854E
TONPA
485518N 0220711E
LADOB (FIR BDRY)
485701N 0222655E
6
JAN
279° 25,4 NM
129 m
For continuation, see
Austria AIP.
14,9
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
481326N 0171725E
483443N 0184901E
Even
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
UPIVA
Odd
SLC
299° 14,1 NM
509 m
SLC
049° 20,6 NM
509 m
SLC
060° 32,8 NM
509 m
KSC
274° 31,3 NM
240 m
KSC
294° 15,8 NM
240 m
KSC
056° 25,8 NM
240 m
KSC
063° 37,4 NM
240 m
KSC
066° 50,2 NM
240 m
64,6
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
28,8
Na úseku OKR-LADOB
ZÁPADNÝM SMEROM
13,1
On segment OKR-LADOB
WESTBOUND
24,8
17,2
36,7
12,2
13,1
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
For continuation, see Ukraine
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-15
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
UM173
(RNAV 5)
KEKED (FIR BDRY)
483123N 0211729E
6
For continuation, see Hungary
AIP.
KSC
165° 9,8 NM
240 m
FL 660
FL 245
53,8
492446N 0212621E
Even
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
Class C
PODAN (FIR BDRY)
Odd
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
KSC
005° 44,5 NM
240 m
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
M748
(RNAV 5)
ERGOM (FIR BDRY)
474830N 0184359E
RUTOL
475729N 0183036E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
NIT
133° 39,9 NM
247 m
NIT
133° 27,2 NM
247 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 245
12,7
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
27,2
NITRA VOR/DME (NIT)
3 600 ft AMSL
Class G 1)
481726N 0180302E
28,3
BERVA
483703N 0173228E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
20,5
ODNEM (FIR BDRY)
485112N 0171004E
NIT
310° 48,8 NM
247 m
Bratislava ACC
Štefánik APP
Piešťany TWR
Budapest APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA) a AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA) and AMC manageable
areas.
Pokračovanie, pozri AIP
Czech Republic.
For continuation, see
Czech Republic AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-16
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
UM748
(RNAV 5)
ERGOM (FIR BDRY)
474830N 0184359E
RUTOL
475729N 0183036E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
NIT
133° 39,9 NM
247 m
NIT
133° 27,2 NM
247 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
12,7
FL 245
Class C
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
27,2
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
28,3
BERVA
483703N 0173228E
ODNEM (FIR BDRY)
485112N 0171004E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
20,5
NIT
310° 48,8 NM
247 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
UM857
(RNAV 5)
KENIN (FIR BDRY)
482142N 0215538E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
For continuation, see Hungary
AIP.
KSC
121° 33,3 NM
240 m
FL 660
FL 245
Class C
66,0
PODAN (FIR BDRY)
492446N 0212621E
KSC
005° 44,5 NM
240 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-17
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
4
Odd
Even
5
6
M866
(RNAV 5)
DUBOVÉ NDB (DBV)
485129N 0184758E
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
52,4
8 000 ft AMSL
7 700 ft AMSL
BABKO (FIR BDRY)
493642N 0192810E
Class G
PPD
309° 47,7 NM
728 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
UM866
(RNAV 5)
JANOVCE VOR/DME (JAN)
481043N 0173241E
FL 660
50,3
UPALI
484232N 0183115E
NIT
033° 31,4 NM
247 m
FL 245
Class C
14,2
DUBOVÉ NDB (DBV)
485129N 0184758E
52,4
BABKO (FIR BDRY)
493642N 0192810E
PPD
309° 47,7 NM
728 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
Na úseku JAN-DBV
SEVEROVÝCHODNÝM SMEROM
On segment JAN-DBV
NORTHEASTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-18
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Upper limit
Lower limit
4
M985
(RNAV 5)
ABLOM (FIR BDRY)
480403N 0170516E
LEDRI
480527N 0171058E
XENAK
480710N 0171759E
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Airspace
classification
3
Smer cestovných
hladín
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP
Austria.
JAN
247° 19,5 NM
129 m
JAN
247° 15,5 NM
129 m
JAN
247° 10,5 NM
129 m
For continuation, see Austria
AIP.
FL 245
4,1
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
5,0
3 200 ft AMSL
Class G 1)
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility
and frequency of controlling
unit see ENR 2.1.
10,5
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
21,4
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA).
JANOVCE VOR/DME (JAN)
481043N 0173241E
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
31,6
8 000 ft AMSL
5 700 ft AMSL
MOMEP
484113N 0183416E
Class G
NIT
037° 31,6 NM
247 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
13,7
8 000 ft AMSL
5 800 ft AMSL
Class G
DUBOVÉ NDB (DBV)
485129N 0184758E
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
49,0
8 000 ft AMSL
7 700 ft AMSL
MEBAN (FIR BDRY)
492718N 0193848E
PPD
306° 36,2 NM
728 m
Class G
Pokračovanie, pozri AIP
Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.3-19
5 FEB 15
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
UM985
(RNAV 5)
ABLOM (FIR BDRY)
480403N 0170516E
LEDRI
480527N 0171058E
XENAK
480710N 0171759E
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
JAN
247° 19,5 NM
129 m
JAN
247° 15,5 NM
129 m
JAN
247° 10,5 NM
129 m
For continuation, see
Austria AIP.
4,1
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
5,0
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
10,5
JANOVCE VOR/DME (JAN)
481043N 0173241E
21,4
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
31,6
MOMEP
484113N 0183416E
NIT
037° 31,6 NM
247 m
13,7
DUBOVÉ NDB (DBV)
485129N 0184758E
49,0
MEBAN (FIR BDRY)
492718N 0193848E
PPD
306° 36,2 NM
728 m
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-20
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
UM991
(RNAV 5)
MALBE (FIR BDRY)
484926N 0222230E
TAKOS
483457N 0201600E
TAGOD
483039N 0193657E
6
KSC
074° 45,5 NM
240 m
For continuation, see Ukraine
AIP.
45,5
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
484059N 0211453E
483637N 0203145E
5
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
KOŠICE VOR/DME (KSC)
NEPAK
Even
KSC
257° 28,9 NM
240 m
PPD
182° 29,1 NM
728 m
SLC
076° 20,3 NM
509 m
28,9
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
10,6
Na úseku MALBE-NIT
VÝCHODNÝM SMEROM
26,3
On segment MALBE-NIT
EASTBOUND
20,3
SLIAČ VOR/DME (SLC)
482712N 0190657E
4,9
RUBOB
482607N 0185944E
SLC
254° 4,9 NM
509 m
38,8
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
30,7
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
481326N 0171725E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-21
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
N133
(RNAV 5)
KEKED (FIR BDRY)
483123N 0211729E
6
For continuation, see
Hungary AIP.
KSC
165° 9,8 NM
240 m
FL 245
FL 125
50,1
492011N 0210037E
Even
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
Class C
LENOV (FIR BDRY)
Odd
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
KSC
342° 40,3 NM
240 m
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see
Poland AIP.
UN133
(RNAV 5)
KEKED (FIR BDRY)
483123N 0211729E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
For continuation, see
Hungary AIP.
KSC
165° 9,8 NM
240 m
FL 660
FL 245
Class C
50,1
LENOV (FIR BDRY)
492011N 0210037E
KSC
342° 40,3 NM
240 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-22
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Upper limit
Lower limit
4
P10
(RNAV 5)
VAMOG (FIR BDRY)
474714N 0173945E
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
For continuation, see Hungary
AIP.
JAN
165° 24,0 NM
129 m
FL 245
24,0
3 600 ft AMSL
Class C
481043N 0173241E
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
26,4
8 000 ft AMSL
3 600 ft AMSL
483703N 0173228E
Direction ofcruising
levels
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
JANOVCE VOR/DME (JAN)
BERVA
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Airspace
classification
3
Smer
cestovnýchhladín
Class G 1)
NIT
310° 28,3 NM
247 m
Bratislava ACC
Štefánik APP
Piešťany TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility
and frequency of controlling
unit see ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA).
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
12,2
8 000 ft AMSL
4 500 ft AMSL
MAVOR (FIR BDRY)
484917N 0173215E
NIT
324° 37,9 NM
247 m
Class G 1)
Pokračovanie, pozri AIP
Czech Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-23
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Upper limit
Lower limit
Airspace
classification
3
4
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
UP10
(RNAV 5)
JANOVCE VOR/DME (JAN)
481043N 0173241E
26,4
BERVA
483703N 0173228E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
12,2
MAVOR (FIR BDRY)
484917N 0173215E
NIT
324° 37,9 NM
247 m
For the area of responsibility
and frequency of controlling
unit see ENR 2.1.
Pokračovanie, pozri AIP
Czech Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-24
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
P27
(RNAV 5)
MALBE (FIR BDRY)
484926N 0222230E
6
For continuation, see Ukraine AIP.
KSC
074° 45,5 NM
240 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
5 200 ft AMSL
490037N 0205010E
Even
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
61,9
UDREL
Odd
Class G
PPD
095° 19,5 NM
728 m
FL 245
FL 135
Bratislava ACC
Poprad TWR
Žilina TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA) a AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA) and AMC
manageable areas.
Class C
19,5
FL 135
9 000 ft AMSL
Class C
TATRY VOR/DME (PPD)
490353N 0202100E
1)
FL 245
FL 135
CDR 1
Na úseku MALBE-ZLA
Class C
On segment MALBE-ZLA
28,9
FL 135
LIPMU
490723N 0193723E
PPD
273° 28,9 NM
728 m
10 700 ft AMSL
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov ACC.
Class C 1)
TEMPO CLSD on ACC instructions.
FL 245
44,1
8 000 ft AMSL
Class C 1)
ŽILINA NDB (ZLA)
491210N 0183038E
ALTN trať:
MALBE A42 NIT A4 BERVA P10
ALTN route:
MALBE A42 NIT A4 BERVA P10
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C 1)
13,8
8 000 ft AMSL
4 600 ft AMSL
MAKAL (FIR BDRY)
491446N 0180957E
NIT
001° 57,6 NM
247 m
Class G 1)
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-25
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
UP27
(RNAV 5)
MALBE (FIR BDRY)
484926N 0222230E
6
For continuation, see Ukraine AIP.
KSC
074° 45,5 NM
240 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho stanovišťa
pozri ENR 2.1.
22,6
485339N 0214854E
Even
Pokračovanie, pozri AIP Ukraine.
Class C 1)
ROBTU
Odd
KSC
056° 25,8 NM
240 m
58,8
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of AMC
manageable areas.
CDR 1
Na úseku ROBTU-ZLA
TATRY VOR/DME (PPD)
On segment ROBTU-ZLA
490353N 0202100E
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov ACC.
TEMPO CLSD on ACC instructions.
73,0
ALTN trať:
ROBTU UM141 TEPNI UL624 MAKAL
alebo v opačnom smere BILNA UL617
SLC UM991 MALBE
ALTN route:
ROBTU UM141 TEPNI UL624 MAKAL
or in opposite direction BILNA UL617
SLC UM991 MALBE
ŽILINA NDB (ZLA)
491210N 0183038E
13,8
MAKAL (FIR BDRY)
491446N 0180957E
NIT
001° 57,6 NM
247 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech Republic
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-26
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
P41
(RNAV 5)
BADOV (FIR BDRY)
480116N 0184857E
482000N 0181929E
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
For continuation, see
Hungary AIP.
NIT
114° 34,7 NM
247 m
FL 245
27,2
ABITU
Odd
FL 135
Class C
NIT
073° 11,3 NM
247 m
FL 245
FL 85
42,9
Class C
Bratislava ACC
Štefánik APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
MAVOR (FIR BDRY)
484917N 0173215E
NORTHWESTBOUND
NIT
324° 37,9 NM
247 m
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
UP41
(RNAV 5)
BADOV (FIR BDRY)
480116N 0184857E
TEKVI
481128N 0183258E
ABITU
482000N 0181929E
MAVOR (FIR BDRY)
484917N 0173215E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
NIT
114° 34,7 NM
247 m
NIT
103° 20,9 NM
247 m
NIT
073° 11,3 NM
247 m
NIT
324° 37,9 NM
247 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
14,8
FL 245
Class C
12,4
42,9
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
NORTHWESTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.3-27
5 FEB 15
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
P182
(RNAV 5)
REKLU (FIR BDRY)
483515N 0165616E
Even
5
6
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
JAN
312° 34,5 NM
129 m
FL 245
Bratislava ACC
FL 175
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C 1)
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
24,1
1)
S výnimkou AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of AMC
manageable areas.
ZÁPADNÝM SMEROM
WESTBOUND
CDR 1
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov ACC.
TEMPO CLSD on ACC instructions.
ALTN trať:
BABKO M866 DBV R23 OKR M141
TOVKA
BERVA
483703N 0173228E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
ALTN route:
BABKO M866 DBV R23 OKR M141
TOVKA
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-28
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer
cestovnýchhladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction
ofcruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
UP182
(RNAV 5)
REKLU (FIR BDRY)
483515N 0165616E
BERVA
483703N 0173228E
GODVI
485645N 0181700E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
JAN
312° 34,5 NM
129 m
NIT
310° 28,3 NM
247 m
24,1
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C 1)
35,4
NIT
009° 40,4 NM
247 m
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1) S
výnimkou AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of AMC
manageable areas.
JUHOZÁPADNÝM SMEROM
SOUTHWESTBOUND
17,5
CDR 1
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov ACC.
TEMPO CLSD on ACC instructions.
ALTN trať:
BABKO UM866 DBV UM985 NIT
UM991 OKR UM141 TOVKA
KOPAT
490623N 0183916E
AIRAC AIP AMDT 164
SLC
331° 43,3 NM
509 m
ALTN route:
BABKO UM866 DBV UM985 NIT
UM991 OKR UM141 TOVKA
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 3.3-29
5 FEB 15
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Route designator
Name of significant points
Coordinates
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Airspace
classification
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Nepárne Párne
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Odd
1
2
3
4
Even
5
6
UP183
(RNAV 5)
UPIVA
483443N 0184901E
SLC
299° 14,1 NM
509 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
ZÁPADNÝM SMEROM
WESTBOUND
50,9
CDR 1
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov
ACC.
TEMPO CLSD on ACC
instructions.
ALTN trať:
Y141 NIT UM748 BERVA
BERVA
483703N 0173228E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
ALTN route:
Y141 NIT UM748 BERVA
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-30
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
P193
(RNAV 5)
KEKED (FIR BDRY)
483123N 0211729E
484003N 0210528E
483123N 0211729E
NITKO
484823N 0205351E
6
For continuation, see Hungary AIP.
KSC
165° 9,8 NM
240 m
FL 245
Bratislava ACC
FL 135
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
KSC
257° 6,3 NM
240 m
UP193
(RNAV 5)
KEKED (FIR BDRY)
Even
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
11,8
EXIDA
Odd
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
KSC
165° 9,8 NM
240 m
FL 660
23,1
FL 245
Class C 1)
KSC
294° 15,8 NM
240 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
41,7
1)
S výnimkou AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of AMC
manageable areas.
CDR 1
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov ACC.
TEMPO CLSD on ACC instructions.
ALTN trať:
KEKED UN133 LENOV UL619.
KELEL (FIR BDRY)
491849N 0201031E
PPD
331° 16,5 NM
728 m
ALTN route:
KEKED UN133 LENOV UL619.
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-31
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
P974
(RNAV 5)
XOMBA (FIR BDRY)
474524N 0180343E
6
For continuation, see
Hungary AIP.
NIT
175° 32,1 NM
247 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
3 600 ft AMSL
480055N 0180504E
Even
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
15,6
TABIN
Odd
Class G 1)
NIT
172° 16,6 NM
247 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Bratislava ACC
Štefánik APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA).
Class C
42,2
Na úseku TABIN-BERVA
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
BERVA
483703N 0173228E
On segment TABIN-BERVA
SOUTHEASTBOUND
NIT
310° 28,3 NM
247 m
UP974
(RNAV 5)
TABIN
480055N 0180504E
NIT
172° 16,6 NM
247 m
FL 660
Bratislava ACC
FL 245
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
42,2
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
BERVA
483703N 0173228E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
SOUTHEASTBOUND
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-32
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Q350
(RNAV 5)
ERGOM (FIR BDRY)
474830N 0184359E
TABIN
480055N 0180504E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
NIT
133° 39,9 NM
247 m
NIT
172° 16,6 NM
247 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 245
29,0
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
23,8
JANOVCE VOR/DME (JAN)
3 600 ft AMSL
Class G 1)
481043N 0173241E
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Budapest APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA).
10,6
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
481326N 0171725E
UQ350
(RNAV 5)
JANOVCE VOR/DME (JAN)
481043N 0173241E
FL 660
FL 245
Class C
10,6
ŠTEFÁNIK NORTH NDB (OKR)
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
481326N 0171725E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-33
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Upper limit
Lower limit
Airspace
classification
3
4
Nepárne
Párne
Odd
Even
5
6
Y129
(RNAV 5)
KOŠICE VOR/DME (KSC)
484059N 0211453E
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C 1)
14,0
8 000 ft AMSL
4 700 ft AMSL
TADUB
485445N 0211827E
Class G 1)
KSC
005° 14,0 NM
240 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
30,5
For the area of responsibility
and frequency of controlling
unit see ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA) a AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA) and AMC
manageable areas.
8 000 ft AMSL
Class G
492446N 0212621E
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
1)
4 800 ft AMSL
PODAN (FIR BDRY)
Bratislava ACC
Košice APP/TWR
1)
KSC
005° 44,5 NM
240 m
Pokračovanie, pozri AIP
Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
Y141
(RNAV 5)
NITRA VOR/DME (NIT)
481726N 0180302E
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C 1)
8 000 ft AMSL
5 500 ft AMSL
Class G 1)
Bratislava ACC
Sliač APP
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility
and frequency of controlling
unit see ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA) a AMC spravovaných
priestorov.
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA) and AMC
manageable areas.
35,2
JUHOZÁPADNÝM SMEROM
UPIVA
483443N 0184901E
SLC
299° 14,1 NM
509 m
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
SOUTHWESTBOUND
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-34
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Y301
(RNAV 5)
LITKU (FIR BDRY)
481350N 0193555E
KULIN
482932N 0192705E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
121° 23,5 NM
509 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 245
16,8
SLC
076° 13,6 NM
509 m
FL 135
Class C
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
34,7
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
NIDOK
485309N 0184843E
NORTHWESTBOUND
SLC
331° 28,7 NM
509 m
UY301
(RNAV 5)
LITKU (FIR BDRY)
481350N 0193555E
KULIN
482932N 0192705E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
121° 23,5 NM
509 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
16,8
SLC
076° 13,6 NM
509 m
FL 245
Class C
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
34,7
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
NIDOK
485309N 0184843E
NORTHWESTBOUND
SLC
331° 28,7 NM
509 m
UY300
(RNAV 5)
PATAK (FIR BDRY)
480423N 0190738E
TEKVI
481128N 0183258E
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
175° 22,8 NM
509 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
24,3
NIT
103° 20,9 NM
247 m
FL 245
Class C
20,9
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
ZÁPADNÝM SMEROM
NITRA VOR/DME (NIT)
WESTBOUND
481726N 0180302E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-35
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
UZ500
(RNAV 5)
DEMOP (FIR BDRY)
481029N 0200325E
NEPAK
483637N 0203145E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
110° 41,2 NM
509 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
32,3
FL 245
Class C 1)
KSC
257° 28,9 NM
240 m
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
60,1
1)
S výnimkou AMC
spravovaných priestorov.
1)
With the exception of AMC
manageable areas.
CDR 1
H24
TEMPO CLSD podľa pokynov
ACC.
TEMPO CLSD on ACC
instructions.
ALTN trať:
UM173
PODAN (FIR BDRY)
492446N 0212621E
KSC
005° 44,5 NM
240 m
ALTN route:
UM173
Pokračovanie, pozri AIP Poland.
For continuation, see Poland
AIP.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-36
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
Z647
(RNAV 5)
ANEXA
475117N 0182910E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP Hungary.
For continuation, see Hungary AIP.
NIT
142° 31,5 NM
247 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
2 000 ft AMSL
Class G 1)
46,9
Bratislava ACC
Štefánik APP
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA).
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA).
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
ADAMA (FIR BDRY)
475916N 0172029E
SOUTHEASTBOUND
JAN
212° 14,1 NM
129 m
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
Z648
(RNAV 5)
VEDER
475047N 0175850E
JAN
135° 26,6 NM
129 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
1 600 ft AMSL
Class G 1)
27,2
Bratislava ACC
Štefánik APP
Pre priestor zodpovednosti a frekvenciu
riadiaceho stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see ENR
2.1.
1)
S výnimkou riadeného vzdušného
priestoru (CTR, TMA).
1)
With the exception of controlled
airspace (CTR, TMA).
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
ADAMA (FIR BDRY)
475916N 0172029E
JAN
212° 14,1 NM
129 m
SOUTHEASTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see Austria AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
ENR 3.3-37
5 FEB 15
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
Horná hranica
Dolná hranica
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Klasifikácia
vzdušného priestoru
3
Odd
Even
6
Z649
(RNAV 5)
XENAK
480710N 0171759E
JAN
247° 10,5 NM
129 m
FL 245
8 000 ft AMSL
Class C
8 000 ft AMSL
3 100 ft AMSL
Class G 1)
10,1
Bratislava ACC
Štefánik APP/TWR
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
1)
S výnimkou riadeného
vzdušného priestoru (CTR,
TMA).
1)
With the exception of
controlled airspace (CTR,
TMA).
JUHOVÝCHODNÝM SMEROM
KOXER (FIR BDRY)
480739N 0170254E
SOUTHEASTBOUND
JAN
258° 20,2 NM
129 m
Pokračovanie, pozri AIP Austria.
For continuation, see
Austria AIP.
Z650
(RNAV 5)
ABITU
482000N 0181929E
NIT
073° 11,3 NM
247 m
FL 245
Bratislava ACC
FL 135
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
Class C
35,6
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
SEVEROZÁPADNÝM SMEROM
BERVA
483703N 0173228E
NIT
310° 28,3 NM
247 m
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
NORTHWESTBOUND
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 3.3-38
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie trate
Názvy význačných bodov
Zemepisné súradnice
Route designator
Name of significant points
Coordinates
1
Traťový bod
IDENT VOR/DME
BRG & DIST
ELEV DME antény
Vzdialenosť
na oblúku
Veľkej
kružnice
(NM)
Way-point
VOR/DME IDENT
BRG & DIST
ELEV DME Antenna
Great circle
DIST
(NM)
2
3
Smer cestovných
hladín
Poznámky
Riadiace stanovište
Frekvencia/Kanál
Upper limit
Lower limit
Direction of
cruising levels
Remarks
Controlling unit
Frequency/Channel
Airspace
classification
Nepárne Párne
4
5
Horná hranica
Dolná hranica
Klasifikácia
vzdušného priestoru
UZ650
(RNAV 5)
BALAP (FIR BDRY)
480405N 0191500E
ABITU
482000N 0181929E
BERVA
483703N 0173228E
PEPIK (FIR BDRY)
484658N 0170445E
Odd
Even
6
Pokračovanie, pozri AIP
Hungary.
SLC
163° 23,8 NM
509 m
NIT
073° 11,3 NM
247 m
NIT
310° 28,3 NM
247 m
JAN
330° 40,8 NM
129 m
For continuation, see
Hungary AIP.
FL 660
40,4
FL 245
Class C
35,6
20,9
Bratislava ACC
Pre priestor zodpovednosti
a frekvenciu riadiaceho
stanovišťa pozri ENR 2.1.
For the area of responsibility and
frequency of controlling unit see
ENR 2.1.
VÝCHODNÝM SMEROM
EASTBOUND
Pokračovanie, pozri AIP Czech
Republic.
For continuation, see Czech
Republic AIP.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 4.3-1
5 FEB 15
ENR 4.3 GLOBÁLNY NAVIGAČNÝ SATELITNÝ SYSTÉM
(GNSS)
ENR 4.3 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)
Názov prvku GNSS
Frekvencia
Zemepisné súradnice
Nominálny priestor služby
Priestor pokrytia
Poznámky
Name of GNSS element
Frequency
Coordinates
Nominal service area
Coverage area
Remarks
EGNOS
GPS
1 575,42 MHz
FIR BRATISLAVA
BRATISLAVA FIR
1 575,42 MHz
FIR BRATISLAVA
1 227,60 MHz
BRATISLAVA FIR
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
RNP APCH
Prevádzkovateľ: ESSP - European Satellite
Services Provider - SAS
RNP APCH
Operator: ESSP - European Satellite Services
Provider - SAS
Trate ATS a RNP APCH
Prevádzkovateľ: US Department of Defense
ATS routes and RNP APCH
Operator: US Department of Defense
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 4.4-1
5 FEB 15
ENR 4.4 KÓDOVÉ OZNAČENIE VÝZNAČNÝCH BODOV
ENR 4.4 NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT
POINTS
Kódové
označenie
Zemepisné
súradnice
Trate ATS
(en-route)
Trate
ATS
(SID/STAR)
IAP
Kódové
označenie
Zemepisné
súradnice
Trate ATS
(en-route)
Trate
ATS
(SID/STAR)
IAP
Name-code
designator
Coordinates
ATS routes
(en-route)
ATS routes
(SID/STAR)
IAP
Name-code
designator
Coordinates
ATS routes
(en-route)
ATS routes
(SID/STAR)
IAP
1
2
4
1
2
3
3
4
ABITU
482000N
0181929E
P/UP41,
Z/UZ650
CIFER
481928,5N
0172609,8E
ABLOM
480403N
0170516E
L/UL725,
M/UM985
DEDIS
483750N
0204332E
A42
ABRAG
490344,4N
0202826,9E
SID, STAR
LZTT, IAP
LZTT
DEMOP
481029N
0200325E
UM66, UZ500
EBENI
482513,1N
0185340,2E
STAR LZSL,
IAP LZSL
484339N
0213534E
A42
ABSIT
EKLIP
ABULI
482903N
0202912E
UL624
480134,2N
0172606,6E
ADAMA
475916N
0172029E
Z647, Z648
ALAMU
474413N
0181948E
L/UL140,
L/UL616
AMRAX
480529N
0192158E
L/UL617
ANEXA
475117N
0182910E
L/UL175, Z647
ASTON
481855,6N
0172522,4E
BABKO
493642N
0192810E
BADOV
480116N
0184857E
P/UP41
BALAP
480405N
0191500E
UZ650
BERVA
483703N
0173228E
A4, M/UM748,
P/UP10,
P/UP182,
UP183,
P/UP974,
Z/UZ650
BIDLI
483900N
0215657E
W425
BILNA
492337N
0182650E
B45, L/UL617
SID, STAR
LZIB, SID,
STAR LZPP
SID, STAR
LZKZ
SID, STAR
LZKZ
IAP LZIB
EPEDA
485225N
0195726E
R53
ERGOM
474830N
0184359E
M/UM748,
Q350
EVULA
483951N
0213946E
W425
EXIDA
484003N
0210528E
A42, P193
GODVI
485645N
0181700E
UP182
GONPI
482852,2N
0211040,1E
KEKED
483123N
0211729E
R232, UB7,
N/UN133,
UM173,
P/UP193
KELEL
491849N
0201031E
UP193
KENIN
482142N
0215538E
UL619, UM857
KOLAL
491834,4N
0183030,1E
IAP LZZI
KOLUM
482616,0N
0210429,3E
STAR LZKZ,
IAP LZKZ
KOPAT
490623N
0183916E
L/UL617,
L/UL856,
UL624, UP182
IAP LZIB
L/UL856,
UM66,
M/UM866
STAR LZIB,
IAP LZIB
SID, STAR
LZTT
IAP LZKZ
SID, STAR
LZKZ
BUDOL
483524,5N
0190112,8E
STAR LZSL,
IAP LZSL
KOXER
480739N
0170254E
Z649
STAR LZIB
BUKOB
491339,5N
0181841,2E
IAP LZZI
KULIN
482932N
0192705E
A42, Y/UY301
SID, STAR
LZSL
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
ENR 4.4-2
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Kódové
označenie
Zemepisné
súradnice
Trate ATS
(en-route)
Trate
ATS
(SID/STAR)
IAP
Kódové
označenie
Zemepisné
súradnice
Trate ATS
(en-route)
Trate
ATS
(SID/STAR)
IAP
Name-code
designator
Coordinates
ATS routes
(en-route)
ATS routes
(SID/STAR)
IAP
Name-code
designator
Coordinates
ATS routes
(en-route)
ATS routes
(SID/STAR)
IAP
1
2
4
1
2
3
KUNOL
484546N
0202810E
KUVEX
475430N
0172615E
LADOB
485701N
0222655E
UM141
485155N
0174234E
UL602
483805N
0221445E
W425
480527N
0171058E
L/UL140,
L/UL725,
M/UM985
LALES
LASOT
LEDRI
LEMPI
UM141
STAR LZIB
485039,3N
0211817,1E
IAP LZKZ
LENOV
492011N
0210037E
LEVKU
490109,5N
0204725,1E
LIPMU
490723N
0193723E
P27
LITKU
481350N
0193555E
L/UL853,
Y/UY301
LOLKA
491312N
0200600E
R232
SID, STAR
LZTT
LUPID
491500N
0204756E
R53
SID, STAR
LZTT
MAKAL
491446N
0180957E
P/UP27, UL624
MALBE
484926N
0222230E
A42, UL623,
UM991,
P/UP27
MAREG
B/UB7,
N/UN133, R53,
UL619, UL623
L/UL140,
L/UL175,
L/UL856
MARKA
485408N
0204137E
R232
MAVOR
484917N
0173215E
P/UP10,
P/UP41
MEBAN
492718N
0193848E
R23, UL853,
M/UM985
MOMEP
484113N
0183416E
M/UM985, R23
AIRAC AIP AMDT 164
NEPAK
483637N
0203145E
UM991, UZ500
NIDOK
485309N
0184843E
B45, L/UL617,
UL620,
Y/UY301
NITKO
484823N
0205351E
UM141, UP193
NOKRI
485503N
0210949E
B7
ODNEM
485112N
0171004E
A4, M/UM748
PATAK
480423N
0190738E
UL602, UY300
PEPIK
484658N
0170445E
UZ650
PITOK
481929N
0202218E
UL620, UL867
PODAN
492446N
0212621E
Y129, UM173,
UM857, UZ500
RASEK
490550,5N
0183939,0E
STAR LZTT,
IAP LZTT
481126N
0165809E
SID, STAR
LZTT
SID, STAR
LZKZ, SID,
STAR LZTT
3
4
SID, STAR
LZKZ
IAP LZZI
REDSI
491400N
0193822E
UL853, UL999,
UM66
REKLU
483515N
0165616E
P/UP182
REPKO
491146,6N
0204003,6E
REVMA
492950N
0184201E
UL867
RIMIT
484412N
0185502E
B45, L617
ROBTU
485339N
0214854E
UM141, UP27
ROMIS
490738N
0180639E
UL620
RUBOB
482607N
0185944E
UM991
RUTOL
475729N
0183036E
M/UM748
SERED
481710,8N
0174206,5E
SOMID
483019N
0174302E
L/UL856
SUBET
491553N
0185426E
L856
STAR LZTT,
IAP LZTT
SID, STAR
LZSL
STAR LZPP,
IAP LZPP
IAP LZZI
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ENR 4.4-3
5 FEB 15
Kódové
označenie
Zemepisné
súradnice
Trate ATS
(en-route)
Trate
ATS
(SID/STAR)
IAP
Kódové
označenie
Zemepisné
súradnice
Trate ATS
(en-route)
Trate
ATS
(SID/STAR)
IAP
Name-code
designator
Coordinates
ATS routes
(en-route)
ATS routes
(SID/STAR)
IAP
Name-code
designator
Coordinates
ATS routes
(en-route)
ATS routes
(SID/STAR)
IAP
1
2
4
1
2
3
SUPAK
491813N
0194759E
UL999
TABIN
480055N
0180504E
L/UL616,
P/UP974,
Q350
TADUB
485445N
0211827E
Y129
TAGOD
483039N
0193657E
A42, L/UL853,
UM991
TAKOS
483457N
0201600E
A42, M141,
UM991
TEKVI
481128N
0183258E
UP41, UY300
TEPNI
484149N
0195112E
UL624, UL867,
UM66, UM141
TIVES
485515,3N
0203915,1E
TIVON
483939N
0193143E
UM141, UR53
TONPA
485518N
0220711E
UL623, UM141
TOVKA
481613N
0165535E
M/UM141
SID LZIB
UBARU
483609N
0192442E
R53
SID, STAR
LZSL
UDREL
490037N
0205010E
P27
SID, STAR
LZTT
ULPIS
482337N
0184259E
A42
SID, STAR
LZSL
ULPUK
484636N
0193728E
UL624, UL853
UNAVA
482432,9N
0173234,2E
4
VEDER
475047N
0175850E
L140, Z648
VYDRA
480205,0N
0173243,8E
STAR LZIB,
IAP LZIB
XELEN
482311,5N
0174611,4E
STAR LZPP,
IAP LZPP
XENAK
480710N
0171759E
L/UL175,
M/UM985, Z649
XOMBA
474524N
0180343E
P974
STAR LZIB
STAR LZTT,
IAP LZTT
STAR LZPP,
IAP LZPP
UPALI
484232N
0183115E
UM866
UPIVA
483443N
0184901E
M/UM141,
UP183, Y141
URUMU
SID, STAR
LZIB
3
475633,8N
0172931,5E
STAR LZIB,
IAP LZIB
VALPI
490129N
0175701E
UL616
VAMOG
474714N
0173945E
P10
VAPUS
485430N
0182034E
UL856
SID LZIB
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 1.1-14
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.1.5
Zariadenia na meranie brzdných účinkov a
minimálne hodnoty, kedy pri zistení nižšieho
koeficientu je dráha, na ktorej sa meranie
vykonalo, prehlásená za klzkú za mokra
1.1.5
Friction measuring devices used and friction level
below which the runway is declared slippery when
it is wet
1.1.5.1
Zariadenia, ktoré sa používajú na meranie koeficientu
pozdĺžneho trenia (pozri AD 1.2.2.3.3.2).
1.1.5.1
Devices used for the surface friction measurement
(see AD 1.2.2.3.3.2).
1.1.5.2
1.1.5.2
Typ zariadenia
Type of equipment
Surface Friction
Tester Vehicle
Runway Friction
Tester Vehicles
TATRA Friction
Tester Vehicle
Meracia pneumatika
Friction survey test tire
Meracia rýchlosť
(km/h)
Meracia hĺbka
vody (mm)
Minimálna
úroveň trenia
Friction survey
test speed (km/h)
Test water depth
(mm)
Minimum friction
level
Typ
Hustenie (kPa)
Type
Pressure (kPa)
B
210
65
1,0
0,50
B
210
95
1,0
0,34
B
210
65
1,0
0,50
B
210
95
1,0
0,41
B
210
65
1,0
0,48
B
210
95
1,0
0,42
1.1.5.3
V prípade, kedy sa kalibračným meraním preukáže,
že koeficienty pozdĺžneho trenia na RWY alebo jej časti sú menšie
ako minimálna úroveň trenia (pozri AD 1.1.5.2), bude takáto RWY
prehlásená za klzkú za mokra a táto informácia bude zverejnená
prostredníctvom správy NOTAM.
1.1.5.3
If the calibration measurement prove that the surface
friction coefficients of RWY or its part are lower than the minimun
level of surface friction (see AD 1.1.5.2), such RWY is declared
slippery when it is wet. This information will be reported by NOTAM.
1.1.6
Postupy RNAV v CTR/TMA
1.1.6
RNAV procedures in CTR/TMA
1.1.6.1
RNP APCH
1.1.6.1
RNP APCH
RNP APCH sú postupy založené na GNSS, dostupné na žiadosť
pilota. Na mape s názvom RNAV (GNSS) sú publikované
nasledujúce RNP APCH:
RNP APCH are GNSS based procedures available on pilot's
request. Following RNP APCH are published on the chart titled
RNAV (GNSS):
a) GPS NPA
a) GPS NPA
–
–
OCA(H) pre GPS NPA je znázornená ako LNAV,
publikované fixy postupného klesania sú platné len pre
postupy GPS NPA.
b) APV Baro
–
–
b) APV Baro
–
–
OCA(H) pre APV Baro je znázornená ako LNAV/VNAV,
APV Baro nie je povolené, ak je letisková teplota nižšia ako
stanovená minimálna letisková teplota pre tento postup,
s výnimkou, ak je RNAV systém vybavený schválenou
kompenzáciou nízkej teploty pre konečné priblíženie,
–
–
–
je povolené používať funkciu kompenzácie nízkej teploty
počas konečného priblíženia za predpokladu, že jej použitie
je autorizované zodpovedným orgánom,
pri využití postupu musí byť venovaná mimoriadna
pozornosť správnemu nastaveniu QNH a letiskovej teplote.
Kontrola QNH a letiskovej teploty je k dispozícii na žiadosť
pilota.
–
–
c) APV SBAS
–
–
–
OCA(H) for APV Baro is depicted as LNAV/VNAV,
APV Baro is not permitted when the aerodrome temperature
is below the promulgated minimum aerodrome temperature
for the procedure unless the RNAV system is equipped with
approved cold temperature compensation for final
approach,
it is allowed to use the cold temperature compensation
function during the final approach presuming that the use is
authorized by the competent authority,
in operations, special attention shall be paid to the correct
QNH setting and aerodrome temperature. QNH and
aerodrome temperature check is available on pilot's request.
c) APV SBAS
OCA(H) pre APV SBAS je znázornená ako LPV,
obsah FAS data bloku, ktorý sa využíva na definovanie
postupu v palubných systémoch, je publikovaný na zadnej
strane mapy s CRC hodnotou zaručujúcou integritu dát.
AIRAC AIP AMDT 164
OCA(H) for GPS NPA is depicted as LNAV,
published step-down fixes are only applicable for GPS NPA
operations.
–
–
OCA(H) for APV SBAS is depicted as LPV,
content of the FAS Data Block that is used to define the
procedure in databases used by avionics is published on the
reverse side of the chart with a CRC value applied to ensure
data integrity.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1.1.6.2
Odporúčaná frazeológia v súvislosti s RNP APCH
AD 1.1-15
5 FEB 15
1.1.6.2
Recommended phraseology associated with RNP
APCH
Z pohľadu frazeológie sa jednotlivé RNP APCH nerozlišujú.
In terms of phraseology there is no distinction between the different
types of RNP APCH.
Piloti by mali žiadať povolenie vykonať RNP APCH frázou:
"Žiadam RNAV priblíženie dráha xx".
Pilots should request clearance to follow the RNP APCH procedure
using the phrase:
"Request RNAV approach runway xx".
Ak to prevádzkové podmienky umožnia, ATC povolí pilotovi vykonať
postup cez IAF frázou:
"(Volací znak lietadla), pokračujte priamo (Označenie fixu
počiatočného priblíženia), povolené RNAV priblíženie dráha xx".
If traffic conditions permit, ATC clears the pilot to follow the
procedure via IAF using the phrase:
"(Aircraft c/s), proceed direct (Initial Approach Fix Designator),
cleared RNAV approach runway xx".
Kvôli radeniu prevádzky do sledu, lietadlá môžu byť, namiesto letu
priamou traťou cez IAF, vedené na trať konečného priblíženia, pozri
odsek AD 1.1.6.3. V takom prípade ATC informuje pilota frázou:
"(Volací znak lietadla), [očakávajte] vedenie na trať konečného
priblíženia, RNAV priblíženie dráha xx".
For traffic sequencing, aircraft may be vectored to final track instead
a direct flight track of waypoint (IAF), see para AD 1.1.6.3. In such a
case ATC informs pilot using the phrase:
"(Aircraft c/s), [expect] vectors to final track, RNAV approach runway
xx".
Ak je letisková teplota pod stanovenou minimálnou letiskovou
teplotou pre APV Baro, ATC informuje pilota o tejto skutočnosti
frázou:
"(Volací znak lietadla), hlásená teplota je nižšia ako minimálna pre
APV Baro, oznámte zámery".
When the aerodrome temperature is below the promulgated
minimum aerodrome temperature for APV Baro, ATC informs pilot
using the phrase:
"(Aircraft c/s), reported temperature below minimum for APV Baro,
report intentions".
Ak si je ATC vedomé problému s GNSS, informuje pilota o tejto
skutočnosti frázou:
"(Volací znak lietadla), hlásená nespoľahlivosť GNSS (alebo SBAS)
(alebo GNSS môže byť nepoužiteľný [z dôvodu rušenia]), oznámte
zámery", alebo
"(Volací znak lietadla), GNSS (alebo SBAS) nepoužiteľný na
(špecifikácia funkcie) [od (čas) do (čas) (alebo do ďalšieho
oznámenia)], oznámte zámery".
When aware of problems with the GNSS, ATC informs pilot using the
phrase:
"(Aircraft c/s), GNSS (or SBAS) reported unreliable (or GNSS may
not be available [due to interference]), report intentions", or
Piloti musia informovať ATC o udalosti týkajúcej sa výstrahy RAIM
a nasledujúcich zámeroch frázou:
"GNSS nepoužiteľný (kvôli [strate RAIM alebo výstrahe RAIM])
(zámery)".
Following a RAIM alert, pilots shall inform the ATC of the event and
subsequent intentions using the phrase:
"GNSS unavailable (due to [Loss of RAIM or RAIM alert])
(intentions)".
1.1.6.3
1.1.6.3
Prehľadové služby a RNP APCH
"(Aircraft c/s), GNSS (or SBAS) unavailable for (specify operation)
[from (time) to (time) (or until further notice)] report intentions".
Surveillance service and RNP APCH
RNP APCH nie sú v súčasnosti napojené na štandardné prístrojové
prílety. Z tohto dôvodu alebo kvôli radeniu do sledu, môžu piloti
očakávať vedenie alebo let priamou traťou na príslušný IAF.
Vedenie je spravidla ukončené povolením vykonať RNP APCH.
RNP APCH are currently not connected to standard instrument
arrivals. For this reason or due to sequencing, pilots may expect
vectoring or direct routing to respective IAF. Vectoring will be
normally terminated by RNP APCH clearance.
Z dôvodu radenia do sledu, lietadlá môžu byť vedené na trať
konečného priblíženia. Piloti musia okamžite informovať ATC, ak nie
sú schopní naletieť trať konečného priblíženia z vedenia (napr. VTF)
a žiadať vedenie alebo let priamou traťou na IAF.
For sequencing reasons, aircraft may be vectored to final track.
Pilots shall inform ATC immediately, if they are unable to intercept
the final approach track from vectoring (for example VTF), and
request vectoring or direct routing to IAF.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 1.1-16
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 1.3-1
5 FEB 15
AD 1.3 ZOZNAM LETÍSK A HELIPORTOV
1.3.1
AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS
Letiská
Názov letiska
Smerovacia značka
Aerodrome name
Location indicator
1.3.1
Aerodromes
Typ letiska
Povolený druh prevádzky na použitie letiska
Type of
aerodrome
Type of traffic permitted to use the aerodrome
Medzinárodná vnútroštátna
Verejná neverejná
International National
Public Non-public
IFR - VFR
Deň - Noc
Day - Night
(INTL - NTL)
1
S - Pravidelná
NS - Nepravidelná
MIL - Vojenská
S - Scheduled
NS - Non-scheduled
MIL - Military
Referencia
na sekciu
AD
a poznámky
Reference
to AD
Section and
remarks
2
3
4
5
6
7
BOLERÁZ/ŠTEFAN BANIČ
LZTR
civilné
NTL
neverejné
VFR
NS
*
non-public
Deň
Day
BRATISLAVA/M. R. Štefánik
LZIB
civilné
verejné
IFR - VFR
S - NS
AD 2-LZIB
public
Deň - Noc
Day - Night
DUBNICA
LZDB
civilné
verejné
VFR
NS
AD 4-LZDB
public
Deň
Day
DUBOVÁ
LZDV
civilné
NS
AD 4-LZDV
HOLÍČ
LZHL
civilné
NS
*
JASNA
LZJS
civilné
NS
AD 4-LZJS
KAMENICA NAD
CIROCHOU
LZKC
civilné
NS
*
KOŠICE
LZKZ
civilné
S - NS
AD 2-LZKZ
KRÁĽOVÁ
LZKS
civilné
NS
*
LUČENEC
LZLU
civilné
NS
*
MALACKY
LZMC
vojenské
civil
INTL - NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
INTL - NTL
civil
NTL
civil
NTL
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
verejné
IFR - VFR
public
Deň - Noc
Day - Night
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
NTL
-
-
MIL
MIL AIP
NTL
verejné
VFR
NS
AD 4-LZPT
public
Deň
Day
verejné
VFR
NS
AD 4-LZMA
public
Deň
Day
civil
military
MALÉ BIELICE
LZPT
civilné
MARTIN
LZMA
civilné
civil
civil
NTL
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 1.3-2
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Názov letiska
Smerovacia značka
Aerodrome name
Location indicator
Typ letiska
Povolený druh prevádzky na použitie letiska
Type of
aerodrome
Type of traffic permitted to use the aerodrome
Medzinárodná vnútroštátna
Verejná neverejná
International National
Public Non-public
IFR - VFR
Deň - Noc
Day - Night
(INTL - NTL)
1
S - Pravidelná
NS - Nepravidelná
MIL - Vojenská
S - Scheduled
NS - Non-scheduled
MIL - Military
Referencia
na sekciu
AD
a poznámky
Reference
to AD
Section and
remarks
2
3
4
5
6
7
NITRA
LZNI
civilné
INTL - NTL
verejné
VFR
NS
AD 4-LZNI
public
Deň
Day
NOVÉ ZÁMKY
LZNZ
civilné
verejné
VFR
NS
AD 4-LZNZ
public
Deň
Day
OČOVÁ
LZOC
civilné
neverejné
VFR
NS
*
non-public
Deň
Day
PIEŠŤANY
LZPP
civilné
verejné
IFR - VFR
S - NS
AD 2-LZPP
public
Deň - Noc
Day - Night
POPRAD-Tatry
LZTT
civilné
verejné
IFR - VFR
S - NS
AD 2-LZTT
public
Deň - Noc
Day - Night
NTL
-
-
MIL
MIL AIP
INTL - NTL
verejné
VFR
NS
AD 4-LZPE
public
Deň
Day
neverejné
VFR
NS
*
non-public
Deň
Day
NS
*
NS
*
S - NS - MIL
AD 2-LZSL
NS
AD 4-LZSV
NS
AD 4-LZSK
NS
*
PREŠOV
LZPW
civil
NTL
civil
INTL - NTL
civil
INTL - NTL
civil
vojenské
military
PRIEVIDZA
LZPE
civilné
RAŽŇANY
LZRY
civilné
RUŽOMBEROK
LZRU
civilné
SENICA
LZSE
civilné
SLIAČ
LZSL
NTL
civil
civil
NTL
civil
NTL
civil
NTL
civil
vojenské s
civilnou
prevádzkou
INTL - NTL
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
verejné
IFR - VFR
public
Deň - Noc
Day - Night
verejné
VFR
public
Deň
Day
verejné
VFR
public
Deň
Day
neverejné
VFR
non-public
Deň
Day
military with
civil traffic
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
LZSV
civilné
SVIDNÍK
LZSK
civilné
ŠURANY
LZSY
civilné
AIRAC AIP AMDT 164
NTL
civil
NTL
civil
civil
NTL
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Názov letiska
Smerovacia značka
Aerodrome name
Location indicator
AD 1.3-3
5 FEB 15
Typ letiska
Povolený druh prevádzky na použitie letiska
Type of
aerodrome
Type of traffic permitted to use the aerodrome
Medzinárodná vnútroštátna
Verejná neverejná
International National
Public Non-public
IFR - VFR
Deň - Noc
Day - Night
(INTL - NTL)
1
S - Pravidelná
NS - Nepravidelná
MIL - Vojenská
S - Scheduled
NS - Non-scheduled
MIL - Military
Referencia
na sekciu
AD
a poznámky
Reference
to AD
Section and
remarks
2
3
4
5
6
7
TRENČÍN
LZTN
civilné
NTL
neverejné
VFR
NS
AD 4-LZTN
non-public
Deň
Day
ŽILINA
LZZI
civilné
verejné
IFR - VFR
NS
AD 2-LZZI
public
Deň - Noc
Day - Night
civil
INTL - NTL
civil
Poznámka:
Note:
* - informácie o leteckej prevádzke a o type AD poskytujú
prevádzkovatelia príslušných letísk
* - Information about air traffic and type of AD is provided by
aerodrome operators
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-30
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZIB AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY
2.22.1
LZIB AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
Všeobecne
2.22.1
General
Výška základne oblačnosti sa udáva vzhľadom na nadmorskú výšku
prahu príslušnej RWY.
Cloud base height is related to the appropriate THR RWY elevation.
2.22.2
2.22.2
Dráha v používaní
Runway in use
Dráhu v používaní určuje APP Štefánik ako najvhodnejšiu na
všeobecné použitie. Ak sa dráha v používaní nejaví ako vhodná na
daný let, pilot môže obdržať povolenie od ATC použiť inú dráhu, ale
musí počítať s tým, že si tým môže zapríčiniť zdržanie.
The runway in use is selected by Štefánik APP as the best for
general purposes. If it is unsuitable for a particular operation, the
pilot can obtain permission from ATC to use another RWY, but must
accept that they may thereby incur a delay.
2.22.3
2.22.3
Postupy pre lety IFR v CTR Štefánik/TMA 1
Bratislava, TMA 2 Bratislava a TMA 4 Bratislava
Procedures for IFR flights within Štefánik CTR/
Bratislava TMA 1, Bratislava TMA 2 and Bratislava
TMA 4
Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska
Bratislava/M. R. Štefánik a blízkosti hraníc FIR BRATISLAVA sa
Warning: Due to mountainous terrain north-west of the
Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome and the viciniy of the
BRATISLAVA FIR boundary,
•
•
•
pre akúkoľvek IFR prevádzku manévrujúcu severozápadne od
predĺženej osi RWY 22 vyžaduje striktné dodržiavanie trate,
výškových a rýchlostných obmedzení publikovaných postupov,
pre
potreby
konštrukcie
náhradných
postupov
prevádzkovateľov (postupy pri výpadku motora, nevydarené
priblíženie v prípade straty schopnosti RNP APCH) odporúča
pre
RWY 31 PRAVÁ zatáčka,
RWY 22 ĽAVÁ zatáčka.
2.22.3.1
Vyčkávanie
•
it is required for all IFR traffic manoeuvring north-west from
extended centreline of RWY 22 a strict adherence to the track,
altitude and speed restrictions of the published procedures,
for the purpose of operator's contingency procedures design
(engine out procedures, missed approach procedures due to
loss of capability RNP APCH), it is recommended to use for
RWY 31 RIGHT turn,
RWY 22 LEFT turn.
2.22.3.1
Holding
Postupy pre vyčkávanie sú opísané a zobrazené na mapách
štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO (strany AD 2LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3), na mapách priblíženia podľa prístrojov ICAO (strany AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2LZIB-7-11, AD 2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2LZIB-7-19, AD 2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23) a na mapách
priblíženia okruhom (strany AD 2-LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).
Holding procedures are described and shown on Standard Arrival
Charts - Instrument (STAR) - ICAO (pages AD 2-LZIB-6-1 and AD 2LZIB-6-3), on Instrument Approach Charts - ICAO (pages AD 2LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-11, AD 2LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2-LZIB-7-19, AD 2LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23) and on Circling Approach Charts
(pages AD 2-LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB7-27).
2.22.3.2
2.22.3.2
Prílety
Arriving flights
Štandardné prístrojové prílety (STAR) sú opísané v odseku LZIB AD
2.22.8 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových príletov
(STAR) - ICAO (strany AD 2-LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3).
Standard instrument arrivals (STAR) are described in para. LZIB AD
2.22.8 and shown on Standard Arrival Charts - Instrument (STAR) ICAO (pages AD 2-LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3).
Postupy pre počiatočné, stredné, konečné a nevydarené priblíženia
sú opísané a zobrazené na mapách priblíženia podľa prístrojov ICAO (strany AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2LZIB-7-11, AD 2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2LZIB-7-19, AD 2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23).
Initial, intermediate, final and missed approach procedures are
described and shown on Instrument Approach Charts - ICAO (pages
AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-11, AD
2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2-LZIB-7-19, AD
2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23).
Povolenie vykonať RNP APCH (AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-23) je
vydávané na žiadosť pilota. Ďalšie informácie ohľadom RNP APCH
sú uvedené v odseku AD 1.1.6.
Clearance to perform RNP APCH (AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-23)
is issued on pilot's request. Further information regarding RNP
APCH is stated in para. AD 1.1.6.
Piloti prilietavajúcich lietadiel musia pri prvom nadviazaní
obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK RADAR:
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
RADAR pilots of arriving aircraft shall:
–
–
–
–
–
ohlásiť identifikáciu lietadla a aktuálnu a povolenú hladinu,
ohlásiť pridelený kurz alebo priamu trať v prípade letu mimo tratí
ATS,
potvrdiť informáciu ATIS a QNH.
2.22.3.3
Priblíženie okruhom
–
report aircraft identification and actual and cleared level,
report assigned heading or direct routing in case of flight outside
ATS routes,
confirm ATIS information and QNH.
2.22.3.3
Circling approach
Postup priblíženia okruhom a postup priblíženia okruhom po
predpísanej trati je možné vykonávať iba na neprístrojové RWY 04
a RWY 13, po prístrojovom priblížení pre RWY 22 alebo RWY 31.
Circling approach procedure and circling approach with prescribed
track procedure is possible to perform only for non-instrument RWY
04 and RWY 13, after instrument approach RWY 22 or RWY 31.
Pre jednotlivé kategórie lietadiel sú stanovené OCA (OCH) a minimá
dohľadnosti uvedené na mapách priblíženia okruhom (strany AD 2LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).
For each aircraft category OCA (OCH) and visibility minima are
stated on Circling Approach Charts (pages AD 2-LZIB-7-7, AD 2LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-31
5 FEB 15
Velitelia lietadiel sú povinní vykonať svoj let tak, aby sa vyhli
priestoru západne od letiska medzi predĺženými osami RWY 04/22
a RWY 13/31, ktorý je na mapách priblíženia okruhom vyznačený
tmavším odtieňom s popisom: SECTOR NOT TO BE USED FOR
CIRCLING.
Pilots-in-command are obliged to perform the flight so to avoid an
area west of the airport, between the extended centrelines of RWY
04/22 and RWY 13/31, which is on the Circling Approach Charts
marked with a darker shade and specified as follows: SECTOR NOT
TO BE USED FOR CIRCLING.
2.22.3.3.1
2.22.3.3.1
Smery priblíženia okruhom
Circling approach directions
Pre RWY 04 je stanovený PRAVÝ okruh.
Pre RWY 13 je stanovený ĽAVÝ okruh.
For RWY 04 a RIGHT circling is established.
For RWY 13 a LEFT circling is established.
2.22.3.3.2
2.22.3.3.2
Možnosti priblíženia okruhom
Circling approach options
2.22.3.3.2.1 Postup priblíženia okruhom:
2.22.3.3.2.1 Circling approach procedure:
prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04
prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13
instrument approach RWY 22 → right circling RWY 04
instrument approach RWY 31 → left circling RWY 13
2.22.3.3.2.2 Postup priblíženia okruhom po predpísanej trati 1):
2.22.3.3.2.2 Circling approach with prescribed track procedure 1):
prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04 2)
instrument approach RWY 22 → right circling RWY 04 2)
prístrojové priblíženie RWY 22 → ľavý okruh RWY 13 2)
instrument approach RWY 22 → left circling RWY 13 2)
prístrojové priblíženie RWY 31 → pravý okruh RWY 04 2)
prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13
instrument approach RWY 31 → right circling RWY 04 2)
instrument approach RWY 31 → left circling RWY 13
1)
1)
2)
postup nie je možné vykonávať v noci
postup nie je stanovený pre lietadlá kategórie D
2.22.3.3.3
Postup nevydareného priblíženia
2)
procedure not authorized at night
procedure not defined for aircraft category D
2.22.3.3.3
Missed approach procedure
Postupy nevydareného priblíženia pre priblíženie okruhom
a priblíženie okruhom po predpísanej trati sú uvedené na
príslušných mapách priblíženia okruhom.
Missed approach procedures for circling approach and circling
approach with prescribed track are published on appropriate Circling
Approach Charts.
Pred vybočením z trate konečného priblíženia prístrojového
priblíženia sa aplikuje postup nevydareného priblíženia uvedený na
príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov.
Before leaving final approach track of instrument approach, missed
approach procedure published on appropriate Instrument Approach
Chart is applied.
2.22.3.4
2.22.3.4
Odlety
Departing flights
Štandardné prístrojové odlety (SID) sú opísané v odseku LZIB AD
2.22.7 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových odletov
(SID) - ICAO (strany AD 2-LZIB-5-1, AD 2-LZIB-5-3, AD 2-LZIB-5-5,
AD 2-LZIB-5-7).
Standard instrument departures (SID) are described in para. LZIB
AD 2.22.7 and shown on Standard Departure Charts - Instrument
(SID) - ICAO (pages AD 2-LZIB-5-1, AD 2-LZIB-5-3, AD 2-LZIB-5-5,
AD 2-LZIB-5-7).
Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska
Bratislava/M. R. Štefánik je požadované, aby všetky odlety
z RWY 31 striktne dodržiavali popis trate a stanovené výškové
a rýchlostné obmedzenia (odsek LZIB AD 2.22.7).
Warning: Due to mountainous terrain north-west of the
Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome, for all departures from
RWY 31 is required a strict adherence to track description and
defined altitude and speed restrictions (para. LZIB AD 2.22.7).
Piloti, ktorí nie sú schopní dodržať SID alebo vydané neštandardné
povolenia, musia informovať ATC pred odletom a žiadať náhradné
povolenie.
Pilots, who are unable to follow SID or issued non-standard
clearances shall inform ATC before departure and request alternate
clearance.
Piloti odlietavajúcich lietadiel musia nadviazať obojsmerné rádiové
spojenie so ŠTEFÁNIK DELIVERY, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK
VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) za účelom získať:
Pilots of departing aircraft shall establish two-way radio contact with
ŠTEFÁNIK DELIVERY, outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER
(see para. LZIB AD 2.18) for the purpose of obtaining:
–
–
letové povolenie, ktoré bude obsahovať:
–
–
–
–
–
–
letisko určenia,
SID,
kód SSR,
odletové inštrukcie podľa potreby,
CTOT, ak je let predmetom opatrení ATFM.
ATC clearance, which will consist of:
–
–
–
–
–
destination aerodrome,
SID,
SSR code,
departure instructions if needed,
CTOT, in case the flight is subject to ATFM measures.
Poznámka 1: Piloti, ktorí žiadajú len letové povolenie a na
spúšťanie motorov budú pripravení neskôr, musia na to
upozorniť stanovište ATC, s uvedením času, kedy zamýšľajú
motory spúšťať. Z prevádzkových dôvodov môže byť kód SSR
pridelený až pri povolení na spúšťanie motorov.
Note 1: Pilots, who are asking solely for ATC clearance but not
yet ready for start-up shall advise ATC unit explicitly, stating the
expecting start-up time. Due to operational reasons the SSR
code can be issued only together with start-up clearance.
Poznámka 2: Letové povolenie, pokiaľ nie je z prevádzkových
dôvodov k dispozícii, sa pilotom odovzdá najneskôr pred
vydaním povolenia na vzlet.
Note 2: If the ATC clearance is not ready due to operational
reasons, it will be passed to pilots at the latest before issuing a
take-off clearance.
povolenie na spúšťanie motorov na prejazdných stojiskách
–
start-up clearance on self-manoeuvring stands
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-32
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Poznámka 3: Piloti môžu požiadať o povolenie na spúšťanie
motorov, keď je nástup cestujúcich ukončený, všetky dvere sú
zatvorené, pozemný personál pripravený a keď sú sami
pripravení začať spúšťanie do 1 minúty.
Note 3: Pilots should ask for start-up clearance when boarding
is completed, all doors closed, ground personal ready and when
they themselves are ready for start-up within 1 minute.
Poznámka 4: Piloti na nose-in stojiskách musia žiadať povolenie
na spúšťanie motorov až súčasne s povolením na vytláčanie od
ŠTEFÁNIK VEŽA.
Note 4: Pilots on nose-in stands shall ask ŠTEFÁNIK TOWER
for start-up clearance together with pushback clearance.
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so
ŠTEFÁNIK DELIVERY musia piloti:
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
DELIVERY pilots shall:
–
ohlásiť identifikáciu lietadla, letisko určenia, označenie stojiska,
–
–
–
potvrdiť informáciu ATIS a QNH,
ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing alebo iné požiadavky
v súvislosti s vykonaním odletu podľa potreby.
–
–
report aircraft identification, destination aerodrome, stand
number,
confirm ATIS information and QNH,
report intention to go through De/Anti-icing procedure or other
requirements in connection with execution of departure if
necessary.
Pilotom bude následne vydaný pokyn na zmenu FREQ
a nadviazanie obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK
VEŽA za účelom získať:
Subsequently, instructions to change the FREQ will be issued to
pilots to establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK TOWER for
the purpose of obtaining:
–
–
povolenie na vytláčanie a na spúšťanie motorov na nose-in
stojiskách
Poznámka 5: Piloti môžu požiadať o povolenie na vytláčanie
a na spúšťanie motorov, keď je nástup cestujúcich ukončený,
všetky dvere sú zatvorené, pozemný personál so zariadeniami
pripravený a keď sú sami pripravení začať vytláčanie
a spúšťanie do 1 minúty.
–
povolenie na rolovanie.
pushback and start-up clearance on nose-in stands
Note 5: Pilots should ask for pushback and start-up clearance
when boarding is completed, all doors closed, ground personal
with equipment ready and when they themselves are ready for
pushback and start-up within 1 minute.
–
taxi clearance.
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so
ŠTEFÁNIK VEŽA musia piloti okrem identifikácie lietadla ohlásiť aj
označenie stojiska.
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
TOWER pilots shall report aircraft identification and stand number.
Ak od ŠTEFÁNIK VEŽA neboli vydané iné inštrukcie, musia piloti
ihneď po vzlete nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so
ŠTEFÁNIK RADAR (ŠTEFÁNIK VEŽA nebude zvlášť vydávať
pokyn na zmenu FREQ).
In case there were no other instructions issued from ŠTEFÁNIK
TOWER, pilots shall establish two-way radio contact with
ŠTEFÁNIK RADAR immediately after take-off (ŠTEFÁNIK TOWER
DOES NOT issue instructions to change the FREQ).
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so
ŠTEFÁNIK RADAR musia piloti ohlásiť:
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
RADAR pilots shall report:
–
–
–
–
–
–
identifikáciu lietadla,
aktuálnu a povolenú hladinu,
SID, alebo aktuálny kurz v prípade neštandardného povolenia.
2.22.3.5
Postupy za podmienok malej hodnoty dohľadnosti
(LVP)
aircraft identification,
actual and cleared level,
SID, or present heading in case of non-standard clearance.
2.22.3.5
Low Visibility Procedures (LVP)
2.22.3.5.1
Spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na prevádzku
na letiskách za podmienok malej hodnoty dohľadnosti sú uvedené
v odsekoch AD 1.1.1.4 a AD 1.1.1.5.
2.22.3.5.1
Common provisions relating to Low Visibility
Procedures at aerodrome operations are listed in para. AD 1.1.1.4
and AD 1.1.1.5.
2.22.3.5.2
Na priblíženia a pristátia CAT III A je schválená RWY
31. O použiteľnosti LVP sú piloti informovaní prostredníctvom
vysielania ATIS.
2.22.3.5.2
RWY 31 is approved for CAT III A approaches and
landings. The pilots are informed by means of ATIS broadcast when
LVP are in progress.
2.22.3.5.3
Po pristátí sa RWY uvoľňuje výlučne po TWY F,
pokiaľ ATC nepovolí inak. Po opustení RWY piloti ohlásia uvoľnenie
ochranného priestoru ILS (koniec osového svetelného radu G/Y na
TWY F).
2.22.3.5.3
RWY shall be vacated via TWY F only, if not otherwise
cleared by ATC. The pilots shall report RWY vacated when out of
ILS protection zone (end of centre line lights G/Y on TWY F).
2.22.3.5.4
Na odlety pri RVR menšej ako 400 m sa použije RWY
13/31. Rolovanie na vzlet sa vykoná po segmente TWY F medzi
APN a THR 13. Pri RVR 400 m a viac je možné použiť ktorúkoľvek
RWY s príslušnými TWYs podľa prevádzkovej situácie.
2.22.3.5.4
RWY 13/31 is available for take-offs when RVR is less
than 400 m. The segment of TWY F between APN and THR 13 is to
be used for taxiing to take-off position. When RVR is 400 m and
above any RWY with appropriate TWYs can be used for take-offs
depending on traffic situation.
2.22.3.5.5
Rolovanie z/na odbavovaciu plochu C za LVP CAT
IIIA nie je možné.
2.22.3.5.5
Taxiing to/from apron C is not allowed when CAT IIIA
LVP procedures are in progress.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.4
AD 2-LZIB-1-33
5 FEB 15
Radarové postupy
2.22.4
Radar procedures
2.22.4.1
Lietadlám budú vydané pokyny sledovať štandardný
prístrojový prílet (STAR), alebo budú vedené a radené do sledu na
príslušnú trať konečného priblíženia tak, aby bol zabezpečený
plynulý tok letovej prevádzky. Kurzy a hladiny budú vydané tak, ako
je požadované na zabezpečenie rozstupov medzi lietadlami berúc
do úvahy minimálne výšky nad prekážkami a charakteristiky
lietadiel.
2.22.4.1
Normally, aircraft will be instructed to follow standard
instrument arrival (STAR), or will be vectored and sequenced to the
appropriate final approach track, so as to ensure an expeditious flow
of traffic. Vectors and levels will be issued, as required for
separating the aircraft, taking into account minimum obstacle
clearance and aircraft characteristics.
Pilot, ktorý zistí, že vidí zem predtým, než dokončil postup
priblíženia, musí aj tak vykonať úplný postup, ibaže by špecificky
požadoval a ATC mu vydá povolenie dokončiť priblíženie za
viditeľnosti zeme.
Pilot finding that he can see the ground before he has completed the
approach procedure must, nevertheless, carry out the entire
procedure, unless he specifically requests and ATC gives
permission to complete the approach visually.
2.22.5
2.22.5
Strata spojenia
Communication failure
Pozri Časť 2 - ENR, odsek ENR 1.1.11.
See Part 2 - ENR, para. ENR 1.1.11.
2.22.6
2.22.6
Postupy pre lety VFR v CTR Štefánik/TMA 1
Bratislava, TMA 2 Bratislava a TMA 4 Bratislava
Procedures for VFR flights within Štefánik CTR/
Bratislava TMA 1, Bratislava TMA 2 and Bratislava
TMA 4
Za predpokladu, že prevádzková situácia to umožňuje, letové
povolenie na let VFR bude vydané za podmienok uvedených
v nasledujúcich ustanoveniach.
Provided that traffic situation makes it possible, an ATC clearance
for VFR flight will be issued under the conditions described in the
following provisions.
2.22.6.1
2.22.6.1
Prílety a prelety
Arriving flights and overflights
Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR Štefánik/TMA 1 Bratislava,
TMA 2 Bratislava alebo TMA 4 Bratislava musia nadviazať
obojsmerné rádiové spojenie na príslušnej FREQ TWR, alebo APP
Štefánik, podľa toho, do priestoru zodpovednosti ktorého stanovišťa
zamýšľajú vstúpiť (pozri odsek LZIB AD 2.18), najmenej 3 minúty
pred vstupom a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.8
s vyžiadaním si letového povolenia na vstup.
Pilots of aircraft entering Štefánik CTR/Bratislava TMA 1, Bratislava
TMA 2 or Bratislava TMA 4 shall establish two-way radio contact on
appropriate FREQ of TWR, or Štefánik APP according to which area
of responsibility they are expecting to enter (see para. LZIB AD
2.18), at least 3 minutes before entering and pass flight data
according to para. ENR 1.2.1.5.8 with requesting an ATC clearance
to enter.
2.22.6.2
2.22.6.2
Odlety
Departing flights
Piloti odlietavajúcich lietadiel z letiska Bratislava/M. R. Štefánik
musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK
DELIVERY, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (odsek LZIB AD
2.18) a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.9
s vyžiadaním si letového povolenia.
Pilots of aircraft departing from aerodrome Bratislava/M. R. Štefánik
shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK DELIVERY,
outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER (para. LZIB AD 2.18) and
pass flight data according to para. ENR 1.2.1.5.9 with requesting an
ATC clearance.
Piloti odlietavajúci z iného miesta odletu v CTR Štefánik musia
nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK VEŽA ešte
pred vzletom a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.9
s vyžiadaním si letového povolenia.
Pilots of aircraft departing from other place of departure within
Štefánik CTR shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
TOWER before take-off and pass flight data according to para. ENR
1.2.1.5.9 with requesting an ATC clearance.
2.22.6.3
2.22.6.3
Vyčkávanie
Holding
Lietadlá môžu byť žiadané vyčkávať nad určeným zemepisným
miestom.
Aircraft may be required to hold at a specific geographical location.
2.22.6.4
2.22.6.4
Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik
VFR entry and exit points to/from Štefánik CTR
Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik
VFR entry and exit points to/from Štefánik CTR
Devín
481027N 0165916E
Kittsee
480459N 0170404E
Modra
481955N 0171837E
Senec
481305N 0172423E
Stupava
481624N 0170151E
Zlaté Klasy
480708N 0172520E
2.22.6.5
Všetky lety VFR do/z CTR Štefánik musia byť
uskutočňované iba cez zriadené vstupné a výstupné body okrem
prípadov, ak príslušné stanovište ATS stanoví inak.
2.22.6.5
All VFR flights to/from the Štefánik CTR shall be
carried out only via established entry and exit points unless
appropriate ATS unit states otherwise.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-34
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Piloti letov VFR sa upozorňujú na požiadavku zotrvať vo VMC, po
celú dobu a musia upozorniť ATC, keby v ktoromkoľvek čase neboli
schopní dodržať vydané pokyny.
AIRAC AIP AMDT 164
Pilots of VFR flights are reminded of the requirements to remain in
VMC at all times and shall advise ATC if at any time they are unable
to comply with the instructions issued.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.7
AD 2-LZIB-1-35
5 FEB 15
Štandardné prístrojové odlety
2.22.7
Standard instrument departures
(SID) - RWY 04
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
BERVA 8Z
2
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
naletieť trať 079° (QDR 079° NDB
OKR/R-259 VOR NIT) na VOR NIT.
Climb straight ahead to NDB OKR,
intercept track 079° (QDR 079° NDB
OKR/R-259 VOR NIT) to VOR NIT.
TABIN 2Z
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
točiť doprava, naletieť R-291 VOR
JAN (trať 111°) na VOR JAN, naletieť
R-111 VOR JAN (trať 111°) na
TABIN.
TOVKA 3L
RESTRICTION:
To remain in controlled airspace
increase climb gradient to 4,5 % to 3
500 ft AMSL. If unable to comply,
inform ATC.
5 000 ft AMSL
do 15,0 NM DME
OKR, ďalšie
stúpanie podľa
pokynov APP
ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL to
15,0 NM DME
OKR, next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Climb straight ahead to NDB OKR,
turn right to intercept R-291 VOR
JAN (track 111°) to VOR JAN,
intercept R-111 VOR JAN (track
111°) to TABIN.
TOVKA 3Z
5
OBMEDZENIE:
Na zotrvanie v riadenom vzdušnom
priestore zvýšte gradient stúpania na
4,5 % do 3 500 ft AMSL. Ak nie ste
schopný, oznámte ATC.
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
traťou 040° (QDR 040° NDB OKR)
naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°)
na BERVA.
Climb straight ahead to NDB OKR,
track 040° (QDR 040° NDB OKR) to
intercept R-356 VOR JAN (track
356°) to BERVA.
NIT 7Z
NITRA 7Z
Stúpať do
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
točiť doprava na trať 267° (QDM
267° L B) na L B, naletieť trať 296°
(QDR 296° L B) na TOVKA.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Climb straight ahead to NDB OKR,
turn right to track 267° (QDM 267° L
B) to L B, intercept track 296° (QDR
296° L B) to TOVKA.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 3,7 NM DME OB), točiť
doľava do kurzu 253°, naletieť R-279
VOR JAN (trať 279°) na TOVKA.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 3,7 NM DME OB), turn
left to HDG 253° to intercept R-279
VOR JAN (track 279°) to TOVKA.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Gradient stúpania 5 % do 2 500 ft
AMSL. Do naletenia kurzu 253° MAX
IAS 205 kt a MNM uhol náklonu 20°
kvôli štruktúre vzdušného priestoru.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Climb gradient 5 % to 2 500 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt and MNM bank
angle 20° until established on HDG
253° due to airspace structure.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-36
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
2
VAMOG 2Z
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
točiť doprava, naletieť R-291 VOR
JAN (trať 111°) na VOR JAN, naletieť
R-165 VOR JAN (trať 165°) na
VAMOG.
3
4
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Climb straight ahead to NDB OKR,
turn right to intercept R-291 VOR
JAN (track 111°) to VOR JAN,
intercept R-165 VOR JAN (track
165°) to VAMOG.
5
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105
a viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
ASC 4,5 % - 273 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
342
456
684
911
1139
1367
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
ASC 5 % - 304 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
380
506
760
1013
1266
1519
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-37
5 FEB 15
(SID) - RWY 13
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
BERVA 7Y
2
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
naletieť trať 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN,
naletieť R-068 VOR JAN/R-248 VOR
NIT (trať 068°) na VOR NIT.
Climb straight ahead to NDB OB,
intercept track 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) to VOR JAN,
intercept R-068 VOR JAN/R-248
VOR NIT (track 068°) to VOR NIT.
TABIN 2Y
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
5 000 ft AMSL do
15,0 NM DME
OKR, ďalšie
stúpanie podľa
pokynov APP
ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL to
15,0 NM DME
OKR, next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
naletieť trať 097° (QDR 097° NDB
OB) na TABIN.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
Climb straight ahead to NDB OB,
intercept track 097° (QDR 097° NDB
OB) to TABIN.
TOVKA 3Y
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
točiť doľava do kurzu 297°, naletieť
R-279 VOR JAN (trať 279°) na
TOVKA.
Climb straight ahead to NDB OB,
turn left to HDG 297°, intercept R279 VOR JAN (track 279°) to
TOVKA.
VAMOG 2Y
5
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
naletieť trať 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN,
naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°)
na BERVA.
Climb straight ahead to NDB OB,
intercept track 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) to VOR JAN,
intercept R-356 VOR JAN (track
356°) to BERVA.
NIT 7Y
NITRA 7Y
Stúpať do
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Do naletenia kurzu 297° MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
MAX IAS 205 kt until established on
HDG 297°.
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
traťou 130° (QDR 130° NDB OB)
naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°)
na VAMOG.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105
a viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Climb straight ahead to NDB OB,
track 130° (QDR 130° NDB OB) to
intercept R-165 VOR JAN (track
165°) to VAMOG.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-38
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
(SID) - RWY 22
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
2
BERVA 2B
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) na VOR JAN, naletieť R-356
VOR JAN (trať 356°) na BERVA.
Stúpať do
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
5
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) to VOR JAN, intercept
R-356 VOR JAN (track 356°) to
BERVA.
NIT 2B
NITRA 2B
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) na VOR JAN, naletieť R-068
VOR JAN/R-248 VOR NIT (trať 068°)
na VOR NIT.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) to VOR JAN, intercept
R-068 VOR JAN/R-248 VOR NIT
(track 068°) to VOR NIT.
TABIN 4B
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft
AMSL. Do naletenia trate na NDB
OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu
sa nebezpečnému priestoru LZD2
Slovnaft sa odporúča dodržať
publikovanú nominálnu trať.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt until established on
track to NDB OB. Close conformance
to the nominal track is recommended
to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 097°
(QDR 097° NDB OB) na TABIN.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 097°
(QDR 097° NDB OB) to TABIN.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-39
5 FEB 15
1
2
TOVKA 5B
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, točiť doľava do
kurzu 309°, naletieť R-279 VOR JAN
(trať 279°) na TOVKA.
3
4
5
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 309° MAX IAS
205 kt.
Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému
priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča
dodržať publikovanú nominálnu trať.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, turn left to HDG
309°, intercept R-279 VOR JAN
(track 279°) to TOVKA.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
VAMOG 4B
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 130°
(QDR 130° NDB OB), naletieť R-165
VOR JAN (trať 165°) na VAMOG.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 130°
(QDR 130° NDB OB), intercept R165 VOR JAN (track 165°) to
VAMOG.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt until established on
HDG 309°.
Close conformance to the nominal
track is recommended to avoid
Danger area LZD2 Slovnaft.
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105
a viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft
AMSL.
Do naletenia trate na NDB OB MAX
IAS 205 kt.
Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému
priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča
dodržať publikovanú nominálnu trať.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt until established on
track to NDB OB.
Close conformance to the nominal
track is recommended to avoid
Danger area LZD2 Slovnaft.
ASC 5 % - 304 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
380
506
760
1013
1266
1519
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-40
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
(SID) - RWY 31
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
2
BERVA 8A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-288
VOR JAN (trať 108°), naletieť trať
040° (QDR 040° NDB OKR), naletieť
R-356 VOR JAN (trať 356°) na
BERVA.
Stúpať do
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-288 VOR
JAN.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-288 VOR
JAN (track 108°), intercept track
040° (QDR 040° NDB OKR),
intercept R-356 VOR JAN (track
356°) to BERVA.
NIT 8A
NITRA 8A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-264
VOR NIT (trať 083°), na VOR NIT.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-264 VOR
NIT (track 083°) to VOR NIT.
TABIN 3A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-288
VOR JAN (trať 108°) na VOR JAN,
naletieť R-111 VOR JAN (trať 111°)
na TABIN.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-288 VOR
JAN (track 108°) to VOR JAN,
intercept R-111 VOR JAN (track
111°) to TABIN.
TOVKA 4A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava do kurzu 279°,
naletieť trať 296° (QDR 296° L B) na
TOVKA.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to HDG 279°, intercept
track 296° (QDR 296° L B) to
TOVKA.
AIRAC AIP AMDT 164
5
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-264 VOR NIT MAX IAS
205 kt.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP
ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
RESTRICTION:
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-264 VOR
NIT.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-288 VOR
JAN.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a viac,
ak je plánovaná cestovná hladina FL 105 a
viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia kurzu 279° MAX IAS 205 kt.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above when the
planned cruising level is FL 105 or higher.
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on HDG 279°.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-41
5 FEB 15
1
2
TOVKA 4K
Stúpať v smere vzletu na TP (6,6
NM DME OB, 5,8 NM DME OKR),
točiť doľava, naletieť R-279 VOR
JAN (trať 279°) na TOVKA.
Climb straight ahead to TP (6,6 NM
DME OB, 5,8 NM DME OKR), turn
left to intercept R-279 VOR JAN
(track 279°) to TOVKA.
VAMOG 3A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-288
VOR JAN (trať 108°) na VOR JAN,
naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°)
na VAMOG.
3
4
5
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a viac,
ak je plánovaná cestovná hladina FL 105 a
viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Trať je použiteľná len na vyžiadanie
pilotom.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP
ŠTEFÁNIK.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-288 VOR
JAN (track 108°) to VOR JAN,
intercept R-165 VOR JAN (track
165°) to VAMOG.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above when the
planned cruising level is FL 105 or higher.
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL.
The route is available only on pilot´s REQ.
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105 a viac,
ak je plánovaná cestovná hladina FL 105 a
viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above when
the planned cruising level is FL 105 or
higher.
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-288 VOR
JAN.
ASC 6 % - 365 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
456
608
911
1215
1519
1823
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-42
5 FEB 15
2.22.8
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Štandardné prístrojové prílety
2.22.8
Standard instrument arrivals
(STAR) - RWY 22
Význačné body
MAG Trať
Vzdialenosť
MNM IFR
nadmorská výška
Poznámky
Significant Points
MAG Track
Distance
MNM IFR altitude
Remarks
NM
ft
2
3
4
176°
(R-356 VOR JAN)
10,0
5 500
176°
(R-356 VOR JAN)
3,2
2 500
220°
(QDM 220° NDB OKR)
6,1
2 500
056°
(QDM 056° NDB OKR)
11,3
3 100
011°
(R-191 VOR JAN)
16,8
2 500
356°
(R-356 VOR JAN)
8,4
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
4,3
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
9,5
5 500
271°
(R-271 VOR NIT)
15,2
2 500
1
5
BERVA 3S
REP BERVA
483703N 0173228E
16,4 DME JAN
13,2 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
KOXER 1S
REP KOXER
480739N 0170254E
IAF NDB OKR
481326N 0171725E
KUVEX 1S
REP KUVEX
475430N 0172615E
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
8,4 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
NIT 3S
NITRA 3S
REP VOR/DME NITRA
481726N 0180302E
9,5 DME NIT
IAF CIFER
481928N 0172610E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
AD 2-LZIB-1-43
5 FEB 15
2
3
4
291°
(R-111 VOR JAN)
8,9
5 500
291°
(R-111 VOR JAN)
15,0
2 500
356°
(R-356 VOR JAN)
8,4
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
4,3
2 500
317°
(R-137 VOR JAN)
15,6
5 500
317°
(R-137 VOR JAN)
17,2
2 500
356°
(R-356 VOR JAN)
8,4
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
4,3
2 500
5
TABIN 7S
REP TABIN
480055N 0180504E
15,0 DME JAN
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
8,4 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
XOMBA 5S
REP XOMBA
474524N 0180343E
17,2 DME JAN
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
8,4 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-44
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
(STAR) - RWY 31
Význačné body
MAG Trať
Vzdialenosť
MNM IFR
nadmorská výška
Poznámky
Significant Points
MAG Track
Distance
MNM IFR altitude
Remarks
NM
ft
2
3
4
176°
(R-356 VOR JAN)
10,0
5 500
176°
(R-356 VOR JAN)
16,4
3 000
176°
(R-176 VOR JAN)
8,6
2 500
091°
(QDM 091° NDB OB)
3,3
3 100
091°
(QDM 091° NDB OB)
6,8
2 500
043°
(R-224 VOR NIT)
3,0
2 500
229°
(R-229 VOR NIT)
9,2
5 500
229°
(R-229 VOR NIT)
16,2
2 500
1
5
BERVA 3R
REP BERVA
483703N 0173228E
16,4 DME JAN
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
IAF VYDRA
480205N 0173244E
KOXER 1R
REP KOXER
480739N 0170254E
17,0 DME JAN,
4,6 DME OB
IAF NDB OB
480653N 0171754E
KUVEX 1R
REP KUVEX
475430N 0172615E
IAF URUMU
475634N 0172932E
NIT 3R
NITRA 3R
REP VOR/DME NITRA
481726N 0180302E
9,2 DME NIT
IAF VYDRA
480205N 0173244E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
AD 2-LZIB-1-45
5 FEB 15
2
3
4
291°
(R-111 VOR JAN)
8,9
5 500
291°
(R-111 VOR JAN)
7,1
2 500
229°
(R-229 VOR NIT)
9,0
2 500
317°
(R-137 VOR JAN)
15,6
5 500
317°
(R-137 VOR JAN)
10,3
2 500
229°
(R-229° VOR NIT)
5,5
2 500
5
TABIN 5R
REP TABIN
480055N 0180504E
15,0 DME JAN
7,9 DME JAN
IAF VYDRA
480205N 0173244E
XOMBA 4R
REP XOMBA
474524N 0180343E
17,2 DME JAN
6,9 DME JAN
IAF VYDRA
480205N 0173244E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-47
5 FEB 15
LZIB AD 2.23 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
2.23.1
LZIB AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
Výskyt vtákov v blízkosti letiska
2.23.1.1
Určenie ťahov
ohrozenie letovej prevádzky:
vtákov
predstavujúcich
2.23.1
Bird concentrations
aerodrome
in
the
vicinity
of
the
možné
2.23.1.1
Determination of bird migrations with potential hazard
to air traffic:
2.23.1.1.1
Jarný ťah vtákov prebieha od polovice februára až do
začiatku mája, od 0400 celý deň.
2.23.1.1.1
Spring migration period of birds is from the middle of
February until the beginning of May, from 0400 over all day.
2.23.1.1.2
Jesenný ťah vtákov prebieha od konca augusta až do
konca októbra, od 0400 celý deň.
2.23.1.1.2
Autumn migration period of birds is from the end of
August until the end of October, from 0400 over all day.
2.23.1.2
2.23.1.2
Denné intervaly zvýšeného výskytu:
Mesiac
Month
Perióda
Period
Day intervals of increased incidence:
JAN-MAR
APR-JUN
JUL-SEP
OCT-DEC
0600-0900
0500-0800
0000-0900
0600-0900
1200-2100
1200-2000
1200-2400
1500-1800
migrujúci vtáci
holuby, čajky,
sokoly, havrany,
myšiaky, straky,
kormorány, husi,
kačice
čajky, holuby,
sokoly, straky
čajky, holuby,
sokoly, straky
čajky, holuby,
havrany,
myšiaky, sokoly,
straky,
kormorány, husi,
kačice
migrating birds
pigeons, gulls,
falcons, rooks,
buzzards,
magpies,
cormorants,
geese, ducks
gulls, pigeons,
falcons,
magpies
gulls, pigeons,
falcons,
magpies
gulls, pigeons,
rooks, buzzards,
falcons,
magpies,
cormorants,
geese, ducks
2.23.1.3
Priemerná výška letu vtákov je približne 500 m AGL
v dennom čase a v nočnom čase približne 700 m.
2.23.1.3
Average height of flight of birds is approximately
500 m AGL in the daytime and approximately 700 m at night.
2.23.1.4
Miesta najväčšieho ohrozenia spôsobeného preletmi
vtákov sú vyznačené v LZIB AD 2-LZIB-8-3 Priestory zvýšeného
výskytu vtákov.
2.23.1.4
Localities with the greatest hazard from the bird
movements are indicated in LZIB AD 2-LZIB-8-3 Bird
Concentrations.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-48
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZIB AD 2.24 MAPY TÝKAJÚCE SA LETISKA
AD 2-LZIB-1-49
5 FEB 15
LZIB AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME
Názov mapy
Chart name
Strana
Page
Letisková mapa - ICAO
Aerodrome Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-1
Značenie na prevádzkovej ploche
Markings on Manoeuvring Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-2
Mapa parkovania/státia lietadiel - ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-3
Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-5
Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (operating limitations) RWY 31
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (operating limitations) RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-3-1
Terénna mapa na presné priblíženie - ICAO RWY 31
Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-4-1
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 04
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-1
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 13
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-3
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 22
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-5
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 31
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-7
Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 22
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-6-1
Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 31
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-6-3
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-1
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I alebo LOC RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I or LOC RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-3
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO RNAV (GNSS) RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-5
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING RWY 22 → 04
Circling Approach Chart CIRCLING RWY 22 → 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-7
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 22 → 13
Circling Approach Chart CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 22 → 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-9
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-11
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO LOC RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO LOC RWY 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-13
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-15
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I ASC 4 % RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I ASC 4 % RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-17
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT II & III A RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT II & III A RWY 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-19
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT II & III A ASC 4 % RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT II & III A ASC 4 % RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-21
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO RNAV (GNSS) RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-23
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 31 → 04
Circling Approach Chart CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 31 → 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-25
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING RWY 31 → 13
Circling Approach Chart CIRCLING RWY 31 → 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-27
Vizuálna približovacia mapa - ICAO
Visual Approach Chart - ICAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-1
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-50
5 FEB 15
Názov mapy
Chart name
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Strana
Page
Priestory zvýšeného výskytu vtákov
Bird Concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-3
Pristávacia mapa
Landing Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-5
Mapa bodov monitorovania hluku
Noise monitoring sites chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-7
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AD 2-LZIB-7-6
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Instrument Approach Procedure Coding Table: Bratislava/M. R. Štefánik RNAV(GNSS) RWY 22
Waypoint
Path
Terminator
Identifier
Type
Flyover
IF
ASTON
IAF
NO
TF
IB22F
FAF
NO
TF
RW22
MAPt
YES
TF
IBM22
MATF
YES
DF
JAN
MAHF
YES
Coordinates
48°18'55.60"N
017°25'22.39"E
48°15'20.09"N
017°20'10.10"E
48°10'46.56"N
017°13'35.27"E
48°08'27.75"N
017°10'15.57"E
48°10'43.17"N
017°32'40.75"E
Course /
Track
MAG
(True)
DIST
Turn
Direction
Level
Speed
-
-
-
2500 FT AMSL
-
-
5.0 NM
-
2500 FT AMSL
-
-
6.3 NM
-
-
-
-
3.2 NM
-
-
205 KT
-
-
LEFT
3000 FT AMSL
-
-
220°
(224.1°)
220°
(224.0°)
220°
(223.9°)
-
Constraints
Remarks
RNAV Holding
Holding
Point
Inbound Track
MAG (True)
Turn
Direction
MAX IAS
Minimum Holding
Altitude
Time
DIST
Remarks
JAN
176° (179.9°)
LEFT
-
3000 FT AMSL
1 MIN
-
-
SBAS FAS Data Block Coding Table
Bratislava/M. R. Štefánik RNAV(GNSS) RWY 22
$,5$&$,3$0'7/(729e35(9È'=.29e6/8ä%<6/29(16.(-5(38%/,.<ãWiWQ\SRGQLN
AD 2-LZIB-7-24
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Instrument Approach Procedure Coding Table: Bratislava/M. R. Štefánik RNAV(GNSS) RWY 31
Waypoint
Path
Terminator
Identifier
Type
Flyover
IF
EKLIP
IAF
NO
TF
IB31F
FAF
NO
TF
RW31
MAPt
YES
TF
IBM31
MATF
YES
DF
JAN
MAHF
YES
Coordinates
48°01'34.19"N
017°26'06.60"E
48°05'02.65"N
017°20'45.19"E
48°09'26.29"N
017°13'57.10"E
48°10'35.68"N
017°12'09.39"E
48°10'43.17"N
017°32'40.75"E
Course /
Track
MAG
(True)
DIST
Turn
Direction
Level
Speed
-
-
-
2500 FT AMSL
-
-
5.0 NM
-
2500 FT AMSL
-
-
6.3 NM
-
-
-
-
1.7 NM
-
-
185 KT
-
-
RIGHT
3000 FT AMSL
-
-
310°
(314.1°)
310°
(314.0°)
310°
(313.9°)
-
Constraints
Remarks
RNAV Holding
Holding
Point
Inbound Track
MAG (True)
Turn
Direction
MAX IAS
Minimum Holding
Altitude
Time
DIST
Remarks
JAN
176° (179.9°)
LEFT
-
3000 FT AMSL
1 MIN
-
-
SBAS FAS Data Block Coding Table
Bratislava/M. R. Štefánik RNAV(GNSS) RWY 31
$,5$&$,3$0'7/(729e35(9È'=.29e6/8ä%<6/29(16.(-5(38%/,.<ãWiWQ\SRGQLN
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZKZ-1-25
5 FEB 15
LZKZ AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY
2.22.1
Všeobecne
Neaplikuje sa.
2.22.2
LZKZ AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
2.22.1
General
Not applied.
Dráha v používaní
2.22.2
Runway in use
Dráhu v používaní určuje APP Košice ako najvhodnejšiu na
všeobecné použitie. Ak sa dráha v používaní nejaví ako vhodná na
daný let, pilot môže obdržať povolenie od ATC použiť inú dráhu, ale
musí počítať s tým, že si tým môže zapríčiniť zdržanie.
The runway in use is selected by Košice APP as the best for general
purposes. If it is unsuitable for a particular operation, the pilot can
obtain permission from ATC to use another, but must accept that he
may thereby incur a delay.
2.22.3
Postupy pre lety IFR v CTR Košice/TMA 1 Košice,
TMA 2 Košice a TMA 3 Košice
2.22.3
Procedures for IFR flights within Košice CTR/
Košice TMA 1, Košice TMA 2 and Košice TMA 3
2.22.3.1
Vyčkávanie
2.22.3.1
Holding
Postupy pre vyčkávanie sú opísané a zobrazené na mape
štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO (strana AD 2LZKZ-6-1) a na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO (strany
AD 2-LZKZ-7-1, AD 2-LZKZ-7-3, AD 2-LZKZ-7-5, AD 2-LZKZ-7-7,
AD 2-LZKZ-7-9).
Holding procedures are described and shown on Standard Arrival
Chart - Instrument (STAR) - ICAO (page AD 2-LZKZ-6-1) and on
Instrument Approach Charts - ICAO (pages AD 2-LZKZ-7-1, AD 2LZKZ-7-3, AD 2-LZKZ-7-5, AD 2-LZKZ-7-7, AD 2-LZKZ-7-9).
2.22.3.2
2.22.3.2
Prílety
Arriving flights
Štandardné prístrojové prílety (STAR) sú opísané v odseku LZKZ
AD 2.22.8 a zobrazené na mape štandardných prístrojových príletov
(STAR) - ICAO (strana AD 2-LZKZ-6-1).
Standard instrument arrivals (STAR) are described in para. LZKZ
AD 2.22.8 and shown on Standard Arrival Chart - Instrument (STAR)
- ICAO (page AD 2-LZKZ-6-1).
Postupy pre počiatočné, stredné, konečné a nevydarené priblíženia
sú opísané a zobrazené na mapách priblíženia podľa prístrojov ICAO (strany AD 2-LZKZ-7-1, AD 2-LZKZ-7-3, AD 2-LZKZ-7-5, AD
2-LZKZ-7-7, AD 2-LZKZ-7-9).
Initial, intermediate, final and missed approach procedures are
described and shown on Instrument Approach Charts - ICAO (pages
AD 2-LZKZ-7-1, AD 2-LZKZ-7-3, AD 2-LZKZ-7-5, AD 2-LZKZ-7-7,
AD 2-LZKZ-7-9).
Povolenie vykonať RNP APCH (AD 2-LZKZ-7-5, AD 2-LZKZ-7-9) je
vydávané na žiadosť pilota. Ďalšie informácie ohľadom RNP APCH
sú uvedené v odseku AD 1.1.6.
Clearance to perform RNP APCH (AD 2-LZKZ-7-5, AD 2-LZKZ-7-9)
is issued on pilot's request. Futher information regarding RNP APCH
is stated in para. AD 1.1.6.
Piloti prilietavajúcich lietadiel musia pri prvom nadviazaní
obojsmerného rádiového spojenia s KOŠICE APPROACH/RADAR:
On first establishment of two-way radio contact with KOŠICE
APPROACH/RADAR pilots of arriving aircraft shall:
–
–
–
–
–
ohlásiť identifikáciu lietadla a aktuálnu a povolenú hladinu,
ohlásiť pridelený kurz alebo priamu trať v prípade letu mimo tratí
ATS,
potvrdiť informáciu ATIS a QNH.
2.22.3.3
Priblíženie okruhom
–
report aircraft identification and actual and cleared level,
report assigned heading or direct routing in case of flight outside
ATS routes,
confirm ATIS information and QNH.
2.22.3.3
Circling approach
Pre jednotlivé kategórie lietadiel sú stanovené OCA (OCH) uvedené
na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO (strany AD 2-LZKZ-71, AD 2-LZKZ-7-3, AD 2-LZKZ-7-5, AD 2- LZKZ-7-7, AD 2-LZKZ-79).
For each aircraft category specified OCA (OCH) are stated on
Instrument Approach Charts - ICAO (pages AD 2-LZKZ-7-1, AD 2LZKZ-7-3, AD 2-LZKZ-7-5, AD 2- LZKZ-7-7, AD 2-LZKZ-7-9).
2.22.3.3.1
2.22.3.3.1
Smery priblíženia okruhom
Circling approach directions
Obmedzenia sa neuplatňujú.
Limitations are not applied.
2.22.3.4
2.22.3.4
Odlety
Departing flights
Štandardné prístrojové odlety (SID) sú opísané v odseku LZKZ AD
2.22.7 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových odletov
(SID) - ICAO (strany AD 2-LZKZ-5-1, AD 2-LZKZ-5-3).
Standard instrument departures (SID) are described in para. LZKZ
AD 2.22.7 and shown on Standard Departure Charts - Instrument
(SID) - ICAO (pages AD 2-LZKZ-5-1, AD 2-LZKZ-5-3).
Piloti, ktorí nie sú schopní dodržať SID alebo vydané neštandardné
povolenia, musia informovať ATC pred odletom a žiadať náhradné
povolenie.
Pilots, who are unable to follow SID or issued non-standard
clearances shall inform ATC before departure and request alternate
clearance.
Piloti odlietavajúcich lietadiel musia nadviazať obojsmerné rádiové
spojenie s KOŠICE VEŽA za účelom získať:
Pilots of departing aircraft shall establish two-way radio contact with
KOŠICE TOWER for the purpose of obtaining:
–
–
povolenie na spúšťanie motorov
start-up clearance
Poznámka 1: Piloti môžu požiadať o povolenie na spúšťanie
motorov, keď je nástup cestujúcich ukončený, všetky dvere sú
zatvorené, pozemný personál pripravený a keď sú sami
pripravení začať spúšťanie do 1 minúty.
Note 1: Pilots should ask for start-up clearance when boarding
is completed, all doors closed, ground personal ready and when
they themselves are ready for start-up within 1 minute.
Poznámka 2: Súčasťou povolenia na spúšťanie je CTOT, ak je
let predmetom opatrení ATFM.
Note 2: Start-up clearance will also contain CTOT, in case the
flight is subject to ATFM measures.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZKZ-1-26
5 FEB 15
–
letové povolenie, ktoré bude obsahovať:
–
–
–
–
–
–
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
–
letisko určenia,
SID,
počiatočnú hladinu,
kód SSR,
odletové inštrukcie podľa potreby.
ATC clearance, which will consist of:
–
–
–
–
–
destination aerodrome,
SID,
initial level,
SSR code,
departure instructions if needed.
Poznámka 3: Piloti, ktorí žiadajú len letové povolenie a na
spúšťanie motorov budú pripravení neskôr, musia na to
upozorniť stanovište ATC, s uvedením času, kedy zamýšľajú
motory spúšťať.
Note 3: Pilots, who are asking only for ATC clearance and for
starting the engines will be ready later, shall advise it to an ATC
unit, stating the time when expecting to start the engines.
Poznámka 4: Letové povolenie, pokiaľ nie je z prevádzkových
dôvodov k dispozícii, sa pilotom odovzdá najneskôr pred
vydaním povolenia na vzlet.
Note 4: If the ATC clearance is not ready due to operational
reasons, it will be passed to pilots at latest before issuing a takeoff clearance.
povolenie na rolovanie.
–
taxi clearance.
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia s KOŠICE
VEŽA musia piloti:
On first establishment of two-way radio contact with KOŠICE
TOWER pilots shall:
–
ohlásiť identifikáciu lietadla, letisko určenia, označenie stojiska,
–
–
–
potvrdiť informáciu ATIS a QNH,
ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing alebo iné požiadavky
v súvislosti s vykonaním odletu podľa potreby.
–
–
report aircraft identification, destination aerodrome, stand
number,
confirm ATIS information and QNH,
report intention to go through De/Anti-icing procedure or other
requirements in connection with execution of departure if
necessary.
Ak od KOŠICE VEŽA neboli vydané iné inštrukcie, musia piloti ihneď
po vzlete nadviazať obojsmerné rádiové spojenie s KOŠICE
APPROACH/RADAR (KOŠICE VEŽA nebude zvlášť vydávať pokyn
na zmenu FREQ).
In case there were no other instructions issued from KOŠICE
TOWER, pilots shall establish two-way radio contact with KOŠICE
APPROACH/RADAR immediately after take-off (KOŠICE TOWER
will not specially issue instructions to change the FREQ).
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia s KOŠICE
APPROACH/RADAR musia piloti ohlásiť:
On first establishment of two-way radio contact with KOŠICE
APPROACH/RADAR pilots shall report:
–
–
–
–
–
–
identifikáciu lietadla,
aktuálnu a povolenú hladinu,
SID, alebo aktuálny kurz v prípade neštandardného povolenia.
2.22.3.5
Obmedzenie pre lety v TMA 2 Košice
aircraft identification,
actual and cleared level,
SID, or present heading in case of non-standard clearance.
2.22.3.5
Restriction for flights within Košice TMA 2
TMA 2 Košice použiteľná len pre civilné lietadlá. Požaduje sa
povinné vybavenie odpovedačom SSR. Lety štátnych lietadiel cez
TMA 2 sú vylúčené, s výnimkou, ak pre ne bolo získané diplomatické
povolenie od Ministerstva zahraničných vecí Maďarska.
Košice TMA 2 available only for civil aircraft. Aircraft has to be
equipped with SSR transponder. Using TMA 2 by State aircraft is
excluded unless they have received a diplomatic clearance from the
Ministry of Foreign Affairs of Hungary.
"Štátne lietadlo" - pozri Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve,
časť I., hlava I, článok 3 b).
"State aircraft" - see Article 3 b) of the Convention on International
Civil Aviation, Part I, Chapter I.
2.22.3.6
2.22.3.6
Postupy za podmienok malej hodnoty dohľadnosti
(LVP)
Low Visibility Procedures (LVP)
2.22.3.6.1
Spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na prevádzku
na letiskách za podmienok malej hodnoty dohľadnosti sú uvedené
v odsekoch AD 1.1.1.4 a AD 1.1.1.5.
2.22.3.6.1
Common provisions relating to Low Visibility
Procedures at aerodrome operations are listed in para. AD 1.1.1.4
and AD 1.1.1.5.
2.22.3.6.2
O použiteľnosti LVP
prostredníctvom vysielania ATIS.
informovaní
2.22.3.6.2
The pilots are informed by means of ATIS broadcast
when LVP are in operation.
2.22.3.6.3
RWY 01 je schválená na priblíženia a pristátia za
podmienok malej hodnoty dohľadnosti CAT II s nasledujúcimi
letiskovými prevádzkovými minimami (AOM):
2.22.3.6.3
RWY 01 is approved for LVP CAT II approaches and
landings with following aerodrome operating minima (AOM):
ACFT CAT
2.22.3.6.4
TWY C.
sú
piloti
A
B
C
D
RVR (m)
350
350
350
350
DH (ft)
100
100
100
100
Po pristátí sa RWY uvoľňuje výlučne po TWY A alebo
2.22.3.6.4
RWY shall be vacated after landing via TWY A or
TWY C only.
2.22.3.6.5
RWY 01 a RWY 19 sú schválené na vzlety za
podmienok malej hodnoty dohľadnosti (LVTO) s nasledujúcimi
letiskovými prevádzkovými minimami (AOM):
2.22.3.6.5
RWY 01 and RWY 19 are approved for low visibility
take-offs (LVTO) with following aerodrome operating minima (AOM):
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZKZ-1-27
5 FEB 15
ACFT CAT
A
B
C
D
RWY 01 RVR (m)
200
200
200
250
RWY 19 RVR (m)
150
150
150
200
2.22.3.6.5.1 Využitie signálu ILS LOC 01 na riadený vzlet nie je
autorizované.
2.22.3.6.5.1 Using ILS LOC 01 signal for guided take-off is not
authorized.
2.22.4
2.22.4
Radarové postupy
Radar procedures
2.22.4.1
Lietadlám budú vydané pokyny sledovať štandardný
prístrojový prílet (STAR), alebo budú vedené a radené do sledu na
príslušnú trať konečného priblíženia tak, aby bol zabezpečený
plynulý tok letovej prevádzky. Kurzy a hladiny budú vydané tak, ako
je požadované na zabezpečenie rozstupov medzi lietadlami berúc
do úvahy minimálne výšky nad prekážkami a charakteristiky
lietadiel.
2.22.4.1
Normally, aircraft will be instructed to follow standard
instrument arrival (STAR), or will be vectored and sequenced to the
appropriate final approach track, so as to ensure an expeditious flow
of traffic. Vectors and levels will be issued, as required for separating
the aircraft, taking into account minimum obstacle clearance and
aircraft characteristics.
Pilot, ktorý zistí, že vidí zem predtým, než dokončil postup
priblíženia, musí aj tak vykonať úplný postup, ibaže by špecificky
požadoval a ATC mu vydá povolenie dokončiť priblíženie za
viditeľnosti zeme.
Pilot finding that he can see the ground before he has completed the
approach procedure must, nevertheless, carry out the entire
procedure, unless he specifically requests and ATC gives
permission to complete the approach visually.
2.22.5
2.22.5
Strata spojenia
Communication failure
Pozri Časť 2 - ENR, odsek ENR 1.1.11.
See Part 2 - ENR, para. ENR 1.1.11.
2.22.6
2.22.6
Postupy pre lety VFR v CTR Košice/TMA 1 Košice
a TMA 3 Košice
Procedures for VFR flights within Košice CTR/
Košice TMA 1 and Košice TMA 3
Za predpokladu, že prevádzková situácia to umožňuje, letové
povolenie na let VFR bude vydané za podmienok uvedených
v nasledujúcich ustanoveniach.
Provided that traffic situation makes it possible, an ATC clearance
for VFR flight will be issued under the conditions described in the
following provisions.
2.22.6.1
2.22.6.1
Prílety a prelety
Arriving flights and overflights
Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR Košice/TMA 1 Košice alebo
TMA 3 Košice musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie na
príslušnej FREQ TWR, alebo APP Košice, podľa toho, do priestoru
zodpovednosti ktorého stanovišťa zamýšľajú vstúpiť (pozri odsek
LZKZ AD 2.18), najmenej 3 minúty pred vstupom a odovzdať údaje
o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.8 s vyžiadaním si letového
povolenia na vstup.
Pilots of aircraft entering Košice CTR/Košice TMA 1 or Košice
TMA 3 shall establish two-way radio contact on appropriate FREQ
of TWR, or APP Košice according to which area of responsibility are
expecting to enter (see para. LZKZ AD 2.18), at least 3 minutes
before entering and pass flight data according to para. ENR
1.2.1.5.8 with requesting an ATC clearance to enter.
2.22.6.2
2.22.6.2
Odlety
Departing flights
Piloti odlietavajúcich lietadiel z letiska Košice musia nadviazať
obojsmerné rádiové spojenie s KOŠICE VEŽA a odovzdať údaje
o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.9 s vyžiadaním si letového
povolenia.
Pilots of aircraft departing from Košice aerodrome, shall establish
two-way radio contact with KOŠICE TOWER and pass flight data
according to para. ENR 1.2.1.5.9 with requesting an ATC clearance.
Piloti odlietavajúci z iného miesta odletu v CTR Košice musia
nadviazať obojsmerné rádiové spojenie s KOŠICE VEŽA ešte pred
vzletom a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.9
s vyžiadaním si letového povolenia.
Pilots of aircraft departing from other place of departure within
Košice CTR, shall establish two-way radio contact with KOŠICE
TOWER before take-off and pass flight data according to para. ENR
1.2.1.5.9 with requesting an ATC clearance.
2.22.6.3
2.22.6.3
Vyčkávanie
Holding
Lietadlá môžu byť žiadané vyčkávať nad určeným zemepisným
miestom.
Aircraft may be required to hold at a specific geographical location.
2.22.6.4
2.22.6.4
Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Košice
VFR entry and exit points to/from Košice CTR
Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Košice
VFR entry and exit points to/from Košice CTR
Čečejovce
483547N 0210345E
KEKED
483123N 0211729E
Rudník
484127N 0210026E
Ruskov
484049N 0212553E
Sokoľ
484848N 0211308E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZKZ-1-28
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.6.5
Všetky lety VFR do/z CTR Košice musia byť
uskutočňované iba cez zriadené vstupné a výstupné body, okrem
prípadov, ak príslušné stanovište ATS stanoví inak.
2.22.6.5
All VFR flights to/from the Košice CTR shall be carried
out only via established entry and exit points unless appropriate ATS
unit states otherwise.
Piloti letov VFR sa upozorňujú na požiadavku zotrvať vo VMC po
celú dobu a musia upozorniť ATC, keby v ktoromkoľvek čase neboli
schopní dodržať vydané pokyny.
Pilots of VFR flights are reminded of the requirements to remain in
VMC at all times and shall advise ATC if at any time they are unable
to comply with the instructions issued.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.7
AD 2-LZKZ-1-29
5 FEB 15
Štandardné prístrojové odlety
2.22.7
Standard instrument departures
(SID) - RWY 01
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
DEDIS 2A
2
Stúpať do
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 4 000 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 188° MAX IAS 250
kt.
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doľava do kurzu 188°,
naletieť R-257 VOR KSC (trať 257°)
na DEDIS.
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn left to HDG 188°, intercept R-257
VOR KSC (track 257°) to DEDIS.
DEDIS 2B
EBENI 2A
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 3 400 ft
AMSL.
Do naletenia R-092 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn right, intercept R-092 VOR KSC
(track 272°) to VOR KSC, intercept R257 VOR KSC (track 257°) to DEDIS.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 3 400 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-092 VOR KSC .
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doľava, naletieť R-285
VOR KSC (trať 105°) na VOR KSC,
naletieť R-074 VOR KSC (trať 074°)
na EBENI.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 4 000 ft
AMSL.
Do naletenia R-285 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doprava do kurzu 118°,
naletieť R-074 VOR KSC (trať 074°)
na EBENI.
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn right to HDG 118°, intercept R074 VOR KSC (track 074°) to EBENI.
KEKED 7A
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 4 000 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
HDG 188°.
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-092
VOR KSC (trať 272°) na VOR KSC,
naletieť R-257 VOR KSC (trať 257°)
na DEDIS.
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn left, intercept R-285 VOR KSC
(track 105°) to VOR KSC, intercept R074 VOR KSC (track 074°) to EBENI.
EBENI 2B
5
KOŠICE
APPROACH/
RADAR
119,850 MHz
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 4 000 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-285 VOR KSC.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 3 400 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 118° KSC MAX
IAS 250 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 3 400 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
HDG 118°.
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doľava, naletieť R-285
VOR KSC (trať 105°) na VOR KSC,
naletieť R-165 VOR KSC (trať 165°)
na KEKED.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 4 000 ft
AMSL.
Do naletenia R-285 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn left, intercept R-285 VOR KSC
(track 105°) to VOR KSC, intercept R165 VOR KSC (track 165°) to KEKED.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 4 000 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-285 VOR KSC.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZKZ-1-30
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
2
MARKA 7A
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doľava do kurzu 248°,
naletieť R-296 VOR KSC (trať 296°)
na MARKA.
3
4
5
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 4 700 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 248° MAX IAS 250
kt.
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn left to HDG 248°, intercept R-296
VOR KSC (track 296°) to MARKA.
MARKA 7B
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 4 700 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
HDG 248°.
Stúpať v smere vzletu, v 1 800 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-092
VOR KSC (trať 272°) na VOR KSC,
naletieť R-296 VOR KSC (trať 296°)
na MARKA.
KOŠICE
APPROACH/
RADAR
119,850 MHz
Climb straight ahead, at 1 800 ft AMSL
turn right, intercept R-092 VOR KSC
(track 272°) to VOR KSC, intercept R296 VOR KSC (track 296°) to
MARKA.
NOKRI 2A
Stúpať v smere vzletu na TP (6,1 NM
DME KSC/8,0 NM DME KE), točiť
doľava do kurzu 312°, naletieť R-342
VOR KSC (trať 342°) na NOKRI.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 3 400 ft
AMSL.
Do naletenia R-092 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 3 400 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-092 VOR KSC.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 3 400 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 312° MAX IAS 250
kt.
Climb straight ahead to TP (6,1 NM
DME KSC/8,0 NM DME KE), turn left
to HDG 312°, intercept R-342 VOR
KSC (track 342°) to NOKRI.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 3 400 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
HDG 312°.
ASC 5 % - 304 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
380
506
760
1013
1266
1519
(kt)
Vertikálna rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZKZ-1-31
5 FEB 15
(SID) - RWY 19
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
DEDIS 2Y
DEDIS 2Z
2
Stúpať do
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doľava, naletieť R-137 VOR KSC
(trať 317°) na VOR KSC, naletieť R257 VOR KSC (trať 257°) na DEDIS.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 2 200 ft
AMSL.
Do naletenia R-137 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
left, intercept R-137 VOR KSC (track
317°) to VOR KSC, intercept R-257
VOR KSC (track 257°) to DEDIS.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 2 200 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-137 VOR KSC.
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doprava na trať 273° (QDR 273°
NDB KE) na DEDIS.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 2 200 ft
AMSL.
Do naletenia trate 273° MAX IAS 250
kt.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
right, intercept track 273° (QDR 273°
NDB KE) to DEDIS.
EBENI 2Z
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doprava, naletieť R-240 VOR KSC
(trať 060°) na VOR KSC, naletieť R074 VOR KSC (trať 074°) na EBENI.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
right, intercept R-240 VOR KSC
(track 060°) to VOR KSC, intercept
R-074 VOR KSC (track 074°) to
EBENI.
KEKED 7Y
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doľava, naletieť R-165 VOR KSC
(trať 165°) na KEKED.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
left, intercept R-165 VOR KSC (track
165°) to KEKED.
MARKA 7Y
5
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doľava, naletieť R-137 VOR KSC
(trať 317°) na VOR KSC, naletieť R296 VOR KSC (trať 296°) na
MARKA.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
left, intercept R-137 VOR KSC (track
317°) to VOR KSC, intercept R-296
VOR KSC (track 296°) to MARKA.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 2 200 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
track 273°.
KOŠICE
APPROACH/
RADAR
119,850 MHz
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 2 200 ft
AMSL.
Do naletenia R-240 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 2 200 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-240 VOR KSC.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 2 200 ft
AMSL.
Do naletenia R-165 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 2 200 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-165 VOR KSC.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 2 200 ft
AMSL.
Do naletenia R-137 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 2 200 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-137 VOR KSC.
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZKZ-1-32
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
2
MARKA 7Z
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doprava do kurzu 349°, naletieť trať
308° (QDR 308° NDB KE) na
MARKA.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 3 100 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 349° MAX IAS
250 kt.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
right to HDG 349°, intercept track
308° (QDR 308° NDB KE) to
MARKA.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 3 100 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
HDG 349°.
NOKRI 2Y
3
4
5
KOŠICE
APPROACH/
RADAR
119,850 MHz
Stúpať v smere vzletu na TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), točiť
doľava, naletieť R-137 VOR KSC
(trať 317°) na VOR KSC, naletieť R342 VOR KSC (trať 342°) na NOKRI.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 2 200 ft
AMSL.
Do naletenia R-137 VOR KSC MAX
IAS 250 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 2 200 ft AMSL.
MAX IAS 250 kt until established on
R-137 VOR KSC.
Climb straight ahead to TP (5,9 NM
DME KSC/3,9 NM DME KE), turn
left, intercept R-137 VOR KSC (track
317°) to VOR KSC, intercept R-342
VOR KSC (track 342°) to NOKRI.
ASC 5 % - 304 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
380
506
760
1013
1266
1519
(kt)
Vertikálna rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.8
AD 2-LZKZ-1-33
5 FEB 15
Štandardné prístrojové prílety
2.22.8
Standard instrument arrivals
(STAR) - RWY 01, 19
Význačné body
MAG Trať
Vzdialenosť
MNM IFR
nadmorská výška
Poznámky
Significant Points
MAG Track
Distance
MNM IFR altitude
Remarks
NM
ft
2
3
4
076°
(R-257 VOR KSC)
21,0
5 500
254°
(R-074 VOR KSC)
14,0
5 500
345°
(R-165 VOR KSC)
9,8
5 500
116°
(R-296 VOR KSC)
25,6
7 000
162°
(R-342 VOR KSC)
14,5
5 500
076°
(R-257 VOR KSC)
2,5
5 500
1
5
DEDIS 2A
REP DEDIS
483750N 0204332E
VOR/DME KSC
484059N 0211453E
EBENI 2A
REP EBENI
484339N 0213534E
VOR/DME KSC
484059N 0211453E
KEKED 7A
REP KEKED
483123N 0211729E
VOR/DME KSC
484059N 0211453E
MARKA 7A
REP MARKA
485408N 0204137E
VOR/DME KSC
484059N 0211453E
NOKRI 2A
REP NOKRI
485503N 0210949E
VOR/DME KSC
484059N 0211453E
DEDIS 2B
REP DEDIS
483750N 0204332E
R-257 18,6 NM
VOR/DME KSC
484059N 0211453E
Točiť doprava na ARC.
Turn right to ARC.
ARC 16,3 NM
DME KSC
11,8
5 500
Do minutia R-220 KSC 5 500 ft
AMSL.
Before passing R-220 KSC 5 500 ft
AMSL.
R-220 KSC
5,6
3 000
IAF KOLUM
482616N 0210429E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZKZ-1-35
5 FEB 15
LZKZ AD 2.23 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
2.23.1
LZKZ AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
Výskyt vtákov v blízkosti letiska
2.23.1.1
Určenie ťahov
ohrozenie letovej prevádzky:
vtákov
Bird concentrations
aerodrome
in
the
vicinity
of
the
možné
2.23.1.1
Determination of bird migrations with potential hazard
to air traffic:
2.23.1.1.1
Jarný ťah vtákov prebieha počas dňa od začiatku
marca až do začiatku mája.
2.23.1.1.1
Spring migration period of birds is from the beginning
of March until the beginning of May, during the day.
2.23.1.1.2
Jesenný ťah vtákov prebieha od začiatku septembra
až do začiatku novembra.
2.23.1.1.2
Autumn migration period is from the beginning
of September until the beginning of November.
2.23.1.1.3
Bociany sa sústreďujú na území letiska v auguste.
2.23.1.1.3
in August.
Storks are concentrated at the aerodrome area
2.23.1.2
Denné intervaly zvýšeného výskytu:
2.23.1.2
Day intervals of increased incidence:
Mesiac
Month
Perióda
Period
Zvýšený výskyt
druhu vtáctva
Increased
occurence of the
following bird
species
predstavujúcich
2.23.1
JAN-MAR
APR-JUN
JUL-SEP
OCT-DEC
0600-0900
0500-0800
0400-0900
0600-0900
1200-2100
1200-2000
1600-2200
1500-1800
drozd čvíkotavý
čajka smejivá
belorítka domová
drozd čvíkotavý
fieldfare
black-headed gull
house martin
fieldfare
(Turdus pilaris)
(Larus ridibundus)
(Delichon urbica)
(Turdus pilaris)
havran poľný
myšiak lesný
bocian biely
havran poľný
rook
common buzzard
white stork
rook
(Corvus frugilegus)
(Buteo buteo)
(Ciconia ciconia)
(Corvus frugilegus)
myšiak lesný
sokol myšiar
lastovička domová
myšiak lesný
common buzzard
eurasian kestrel
barn swallow
common buzzard
(Buteo buteo)
(Falco tinnunculus)
(Hirundo rustica)
(Buteo buteo)
sokol myšiar
myšiak lesný
sokol myšiar
eurasian kestrel
common buzzard
eurasian kestrel
(Falco tinnunculus)
(Buteo buteo)
(Falco tinnunculus)
škorec lesklý
sokol myšiar
škorec lesklý
common starling
eurasian kestrel
common starling
(Sturnus vulgaris)
(Falco tinnunculus)
(Sturnus vulgaris)
straka čiernozobá
black-billed magpie
(Pica pica)
škorec lesklý
common starling
(Sturnus vulgaris)
2.23.1.3
Priemerná výška letu vtákov je približne 500 m AGL
počas dňa. Cez noc nie je definovaná.
2.23.1.3
Average height of flight of birds is approximatelly
500 m AGL in the daytime. At night it is not defined.
2.23.1.4
Miesta najväčšieho ohrozenia spôsobeného preletmi
vtákov sú vyznačené v AD 2-LZKZ-8-3 Priestory zvýšeného výskytu
vtákov.
2.23.1.4
Localities with the greatest hazard from the bird
movements are indicated in AD 2-LZKZ-8-3 Bird Concentrations.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZKZ AD 2.24 MAPY TÝKAJÚCE SA LETISKA
AD 2-LZKZ-1-37
5 FEB 15
LZKZ AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME
Názov mapy
Chart name
Strana
Page
Letisková mapa - ICAO
Aerodrome Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-2-1
Mapa parkovania/státia lietadiel - ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-2-3
Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (operating limitations) RWY 01/19
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (operating limitations) RWY 01/19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-3-1
Terénna mapa na presné priblíženie - ICAO RWY 01
Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-4-1
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 01
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-5-1
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 19
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-5-3
Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 01, 19
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RWY 01, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-6-1
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO VOR RWY 01
Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-7-1
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I & II alebo LOC RWY 01
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I & II or LOC RWY 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-7-3
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 01
Instrument Approach Chart - ICAO RNAV (GNSS) RWY 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-7-5
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO VOR RWY 19
Instrument Approach Chart - ICAO VOR RWY 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-7-7
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 19
Instrument Approach Chart - ICAO RNAV (GNSS) RWY 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-7-9
Vizuálna približovacia mapa - ICAO
Visual Approach Chart - ICAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-8-1
Priestory zvýšeného výskytu vtákov
Bird Concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-8-3
Pristávacia mapa
Landing Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZKZ-8-5
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZKZ-1-38
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AD 2-LZKZ-7-6
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Instrument Approach Procedure Coding Table: Košice RNAV(GNSS) RWY 01
Waypoint
Path
Terminator
Identifier
Type
Flyover
IF
GONPI
IAF
NO
TF
KZ01F
FAF
NO
TF
RW01
MAPt
YES
TF
KZM01
MATF
YES
DF
KSC
MAHF
YES
Coordinates
48°28'52.23"N
021°10'40.14"E
48°33'44.35"N
021°12'21.67"E
48°38'58.01"N
021°14'11.06"E
48°46'54.74"N
021°16'58.07"E
48°40'59.12"N
021°14'53.40"E
Course /
Track
MAG
(True)
DIST
Turn
Direction
Level
Speed
-
-
-
2500 FT AMSL
-
-
5.0 NM
-
2500 FT AMSL
-
-
5.4 NM
-
-
-
-
8.2 NM
-
-
210 KT
-
-
RIGHT
4500 FT AMSL
-
-
008°
(013.0°)
008°
(013.0°)
008°
(013.0°)
-
Constraints
Remarks
RNAV Holding
Holding
Point
Inbound Track
MAG (True)
Turn
Direction
MAX IAS
Minimum Holding
Altitude
Time
DIST
Remarks
KSC
188° (193.1°)
LEFT
-
4500 FT AMSL
1 MIN
-
-
SBAS FAS Data Block Coding Table
Košice RNAV(GNSS) RWY 01
$,5$&$,3$0'7/(729e35(9È'=.29e6/8ä%<6/29(16.(-5(38%/,.<ãWiWQ\SRGQLN
AD 2-LZKZ-7-10
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Instrument Approach Procedure Coding Table: Košice RNAV(GNSS) RWY 19
Waypoint
Path
Terminator
Identifier
Type
Flyover
IF
LEMPI
IAF
NO
TF
KZ19F
FAF
NO
TF
RW19
MAPt
YES
TF
KZM19
MATF
YES
DF
KSC
MAHF
YES
Coordinates
48°50'39.30"N
021°18'17.06"E
48°45'47.29"N
021°16'34.39"E
48°40'35.81"N
021°14'45.25"E
48°35'09.01"N
021°12'51.15"E
48°40'59.12"N
021°14'53.40"E
Course /
Track
MAG
(True)
DIST
Turn
Direction
Level
Speed
-
-
-
2500 FT AMSL
-
-
5.0 NM
-
2500 FT AMSL
-
-
5.3 NM
-
-
-
-
5.6 NM
-
-
210 KT
-
-
RIGHT
4500 FT AMSL
-
-
188°
(193.1°)
188°
(193.1°)
188°
(193.0°)
-
Constraints
Remarks
RNAV Holding
Holding
Point
Inbound Track
MAG (True)
Turn
Direction
MAX IAS
Minimum Holding
Altitude
Time
DIST
Remarks
KSC
188° (193.1°)
LEFT
-
4500 FT AMSL
1 MIN
-
-
SBAS FAS Data Block Coding Table
Košice RNAV(GNSS) RWY 19
$,5$&$,3$0'7/(729e35(9È'=.29e6/8ä%<6/29(16.(-5(38%/,.<ãWiWQ\SRGQLN
Download

slovenská republika slovak republic airac aip amdt