Statistiky sezóny 2012/2013 IVAO-CZ
Technologie
Následující data reflektují reálně měřené hodnoty s ohledem na jejich přesnost. Abychom ale byli schopni porozumět
a správně je interpretovat, krátce si vysvětlíme způsob, jakým jsou získávána.
Naším základním zdrojem dat je tzv. whazzup. Jedná se o pravidelně aktualizovaný textový soubor obsahující aktuální
stav sítě. Tyto soubory jsou u nás převáděny do různých databázových tabulek a v reálném čase zpracovávány. To
nám umožní správným způsobem data třídit.
Protože možnosti sítě jsou omezené, neméně i možnosti naše. Proto je pro zpracování vybraná pouze malá část
kompletních dat sítě, tedy těch, která se nás týkají. Pro zjednodušení můžeme uvažovat, že se jedná o obdélník
zvnějšku opsaný kolem České republiky, s patřičnou rezervou kolem hranic. Pro lepší představu jsem toto zakreslil do
obrázku níže. Veškerá data zobrazená ve zbytku tohoto dokumentu se tedy týkají výhradně vnitřní části tohoto
obdélníku.
Statistiky sezony 2013/2014
Michal Vorel
4.7.2014
Několik čísel do začátku
V období 1.1.2014 - 26.6.2014 (tedy 176 dní) bylo zaznamenáno:
 Celkem 180 038 letů
 z toho 173 188 nebylo na letiště v LKAA
 zbývá tedy 11 676 letů z/na letiště LKAA FIRu
Významná letiště v ČR
LKPR - Praha, Ruzyně
Celkem 5772 letů, z toho 3093 odletů, 2679 příletů
Průměrně 33 pohybů za 1 den
LKTB - Brno, Tuřany
Celkem 5796 letů, z toho 3030 odletů, 2766 příletů
Průměrně 33 pohybů za 1 den
LKMT- Ostrava, Mošnov
Celkem 1405 letů, z toho 648 odletů, 757 příletů
Průměrně 8 pohybů za 1 den
LKKV - Karlovy Vary
Celkem 276 letů, z toho 133 odletů, 144 příletů
Poznámka:
Součet všech pohybů jednotlivých letišť převyšuje shora uvedenou hodnotu celkových letů. Jedná se o vnitrostátní lety, které se započítávají do
pohybů jednotlivých letišť, z makroskopického hlediska ale pouze jako jeden let.
Měsíční součty pohybů v LKAA FIRu
Následující hodnoty reflektují data již od začátku sezony, tedy od září. Nutno však zohlednit zcela chybějící data v září
(čištění databází před 30H), částečně pak chybějící v lednu (technická chyba) a v červnu (v době konání Staff
meetingu ještě nebyl konec měsíce).
Září
-----
Říjen
1226
40
Listopad
1533
51
Statistiky sezony 2013/2014
Prosinec
1661
54
Leden
987
32
Únor
1849
66
Březen
2669
86
Duben
2138
71
Květen
2289
74
Červen
1749
70
Michal Vorel
4.7.2014
Denní součty pohybů na vybraných letištích
Následující graf ukazuje součet všech letů od 1.1.2014 do 26.6.2014 na letištích LKPR, LKTB, LKMT a součet všech
(tedy i "menší", aeroklubové).
Jsou zde patrné rapidní nárůsty v době konání eventů a zároveň již zmíněná technická chyba záznamu dat v průběhu
měsíce ledna.
Součty pohybů podle dne v týdnu
Následující graf interpretuje veškeré pohyby od 1.1.2014 do 26.6.2014 na vybraných letištích LKAA FIRu, podíl letů
mimo tato vybraná letiště je taktéž započten.
Tento stav odpovídá rozdělení online dnů na úterý a sobotu a taktéž naznačuje shodné výsledky s nedávnou anketou
mezi členy.
Statistiky sezony 2013/2014
Michal Vorel
4.7.2014
Součet pohybů dle denní doby
Tento graf není velkým překvapením, udává postupný nárůst aktivity pilotů v průběhu dne a ostrý pokles kolem
půlnoci místního času. Zde jsou uvedeny všechny lety (tedy LOWW, EDMM, EDDN, LZIB...) pro porovnání s aktivitou
letů z/na letiště v rámci LKAA FIRu.
Všechny časy UTC, stav od 1.1.2014 do 26.6.2014
Nové týdenní registrace
Zde je zobrazena celá sezona, tedy 1.9.2013 - 26.6.2014 (červeně) a její tečkovaná regresní přímka, pro porovnání je
(modře) zobrazen stav minulé sezony, tedy 1.9.2012 - 26.6.2013 a její regresní přímka. Zde lze pozorovat kontinuální
pokles přírůstku nových členů, který je však méně strmější než v minulém roce. Uuvedená data se zakládají na tzv.
sekundárních registrací, tedy registrací do webu www.ivao.cz s již přiděleným IVAO VIDem. Data všech účtů nebylo v
našich silách zajistit.
Statistiky sezony 2013/2014
Michal Vorel
4.7.2014
Letiště, letiště, letiště ...
Věřím že následující tabulka udávající četnost letů do jednotlivých destinací nepotřebuje další komentář...
LKPR
LKTB
LKMT
LZKZ
LZIB
LOWI
LKPR
LOWW
EHEH
LFPG
EGSS
EHAM
LGIR
ESSA
LKKV
LHBP
LSZH
OMDB
EDDF
URSS
LIRF
LEPA
EDDM
ESSB
LTBA
LGKR
EPWA
HEGN
LDSP
LEBL
Outbound to
206
LEIB
201
ENGM
112
LTAI
108
EGLL
105
EHRD
94
EDDT
83
LLBG
83
EBBR
75
LROP
60
LGKO
59
EGGW
58
LKPD
56
LGSK
54
EIDW
51
LBBG
48
LPPT
46
LGRP
45
EDDK
44
LGZA
42
UKBB
41
EPGD
40
LPMA
39
EDDL
39
HESH
34
LGTS
34
LKHK
34
BIKF
33
LYBE
30
EGKK
29
27
27
27
27
24
24
24
23
23
22
22
22
22
21
20
19
19
18
18
17
17
17
15
14
14
13
13
13
LKTB
LSZH
LZIB
LKMT
LKPR
LZKZ
LOWW
LFPG
LOWI
LHBP
EHAM
EDDF
LKKV
LBSF
LEBL
EDMO
LROP
EGSS
LIRF
EBBR
EPWA
EDDM
EHRD
LGIR
EGNM
EGLL
LDSP
EDDL
HEGN
195
111
109
102
94
92
91
84
66
65
62
60
48
47
42
40
40
39
39
38
34
33
33
32
31
30
30
29
27
LKTB
Outbound to
LROP
1279
LKTB
582
LKMT
206
LKPR
195
LFMN
166
EDDM
65
LZIB
52
LKHK
44
LKKU
29
LZKZ
28
LKNA
23
EGSS
22
Statistiky sezony 2013/2014
Inbound from
ESSA
LEPA
ENGM
LGKR
UKBB
LTAI
EPBY
LGKO
LBBG
LTBA
LLBG
EDDK
LIME
EDDT
LGRP
EFHK
LPMA
LPPT
EDDH
LEMD
EPKK
LOWS
LGSK
LYBE
OMDB
LIPZ
EGCC
EDDP
LGZA
21
20
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
14
14
14
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
LKMT
Inbound from
UMMS
1158
LKTB
582
LKPR
206
LKMT
148
LFJL
147
EDDM
52
LZIB
36
LKHK
35
LKNA
26
LZKZ
26
LKKU
24
EGSS
21
Outbound to
LKTB
148
LKMT
125
LKPR
102
LKKU
29
LKHK
24
LGZA
24
LZKZ
14
EGSS
12
LKKV
12
LKSU
10
LZIB
9
LGIR
9
Inbound from
LKTB
LKPR
LKMT
LBBG
LKKU
LZZI
EGSS
LZIB
LOWI
LKHK
EDDF
LGIR
206
201
125
23
18
15
14
9
9
8
7
7
Michal Vorel
4.7.2014
A taky něco pro ATC...
LKTB_TWR
Tomas Kostrouch
Jan Podlipsky
Michael Nemec
Lukas Siska
Jan Sebek
Tomáš Klubal
David Formánek
Martin Maly
Adam Braunschläger
Vojtech Javorsky
Marek Hamza
Radek Laga
Tomas Voboril
Jiri Janecek
Lukas Vitek
Karel Fiala
Pavla Tomasova
David Kucera
Ondrej Pinc
Radek Cerny
Petr Cerveny
Lada Seidl
Martin Stanek
Tomas Bruckner
Viktor Komar
Veronika Riecanova
Matej Kabrt
Vojtech Jahoda
Ondrej Latiok
Michal Vorel
⌀ 17:36
92:04:21
59:28:10
56:21:37
52:54:00
47:17:23
42:50:46
28:44:50
22:07:20
21:02:55
20:28:00
18:25:52
11:45:44
10:10:58
9:47:02
9:06:13
7:55:02
4:36:59
2:40:03
1:57:00
1:53:01
1:38:00
1:09:58
1:07:01
1:01:05
1:01:04
0:21:00
0:06:01
0:00:57
0:00:00
0:00:00
∑ 528:02 30
Statistiky sezony 2013/2014
LKMT_TWR
Karel Fiala
19:34:22
Lukas Siska
15:31:06
Jan Podlipsky
15:19:07
Tomas Kostrouch 13:16:43
Lada Seidl
9:36:55
Ondrej Latiok
7:22:54
Tomáš Klubal
5:41:53
Ivo Poricky
3:44:00
Petr Cerveny
3:25:58
Lukáš Dibelka
3:11:02
Matej Quarda
2:34:59
Ondrej Jansky
2:22:07
Jiri Baricak
1:56:55
Frantisek Dub
1:39:59
Martin Wolf
1:21:01
Viktor Komar
1:13:58
Vojtech Javorsky
0:55:59
Petr Vavroš
0:17:00
Pavel Stula
0:04:00
Jan Sebek
0:00:59
⌀ 5:27 ∑ 109:10 20
LKPR_TWR
Radek Cerny
Matej Quarda
Tomas Kutenic
Lukas Myska
Jan Koranda
Marek Buchtela
Josh Stephenson
Jan Podlipsky
Ondrej Horak
Filip Bares
Michal Vorel
⌀ 8:19
66:10:18
4:35:57
4:13:01
3:16:56
2:50:00
2:36:01
2:06:00
1:46:00
1:41:59
1:38:58
0:42:59
∑ 91:38
11
10:27:55
9:29:57
7:33:01
5:53:56
0:56:09
∑ 34:20
5
LKPR_APP
Tomas Kutenic
Jan Koranda
Matej Quarda
Marek Buchtela
Michal Vorel
⌀ 6:52
Michal Vorel
4.7.2014
LKTB_APP
Michael Nemec
Marek Hamza
Jan Podlipsky
Michal Pospichal
Radek Laga
Lukas Siska
Jan Koranda
Jan Sebek
Pavel Pecenka
Matej Quarda
Jiri Janecek
David Formánek
Marek Buchtela
Viktor Komar
Tomas Svoboda
Vojtech Jahoda
Jiri Baricak
Radek Cerny
⌀ 18:11
88:16:44
74:00:14
55:06:16
31:37:58
24:49:13
16:43:01
13:16:59
7:44:01
5:26:57
2:41:00
2:21:04
1:36:05
1:35:00
1:00:00
0:40:00
0:22:56
0:10:00
0:02:59
∑ 327:30 18
LKMT_APP
Ondrej Buron
Jan Podlipsky
Petr Cerveny
Jiri Vasicek
Frantisek Dub
Michael Nemec
Jan Koranda
Marek Hamza
Ondrej Latiok
Jiri Baricak
Tomáš Klubal
Karel Fiala
⌀ 10:19
28:24:08
22:55:45
15:30:48
14:48:03
14:00:52
12:33:01
6:32:01
3:49:00
3:35:44
0:57:00
0:47:59
0:00:00
∑ 123:54 12
LKAA_CTR
Michal Vorel
Tomas Kutenic
Matej Quarda
Borek Stehule
Filip Hladík
⌀ 21:53
42:22:55
31:09:54
26:19:03
5:37:53
4:00:00
∑ 109:29
5
=== KONEC ===
Statistiky sezony 2013/2014
Michal Vorel
4.7.2014
Download

statistika sezony 2013/2014