IVAOCZECHDIVISION
Předmět
Zápis ze Staff Meetingu 9.1.2015
Datum zpracování 10.1.2015
Zpracoval
Michal Vorel, CZ-DIR
1. Zahájení Staff meetingu
Přítomní
Michal Vorel, Jan Jelínek, Jan Podlipský, Veronika Dřímalová, Michael Němec, Jan Koranda, Jakub
Klásek, Dominik Novák , Ondřej Horák, Tomáš Brückner, Jan Šebek, Tomáš Pešák (Skype), Michal
Pospíchal (Skype), Petr Lachman (Skype)
2. Personální změny ve vedení divize
Michal
 CZ-ADIR











 Tomáš Pešák byl jmenován do funkce 9.10.2014 na základě návrhu Staffu.
CZ-PRC
 Jakub Klásek byl jmenován do funkce 24.11.2014 na základě výběrového řízení.
 Bude navrženo odebrání On Trial statusu IVAO Executive.
CZ-PRAC
 Bude navrženo odebrání On Trial statusu IVAO Executive.
CZ-FOAC
 Dominik Novák byl jmenován do funkce 24.11.2014 na základě výběrového řízení.
 Bude odebrán On Trial status.
LKAA-CH
 Ondřej Horák byl jmenován do funkce 24.11.2014 na základě výběrového řízení.
 Bude odebrán On Trial status.
LKAA-ACH
 Michael Němec byl jmenován do funkce 24.11.2014 na základě výběrového řízení.
 Bude odebrán On Trial status.
CZ-TA1
 Jan Koranda byl jmenován do funkce 24.11.2014 na základě výběrového řízení.
 Došlo souběhu funkcí CZ-SOC a CZ-TA1.
 Jan Koranda bude povýšen z funkce CZ-TA1 do funkce CZ-TAC která byla uvolněna.
CZ-TA2
 Jan Podlipský jmenován do funkce 24.11.2014 na základě výběrového řízení.
 Došlo k dočasnému souběhu funkcí CZ-EA1 a CZ-TA2.
CZ-TC
 Tomáš Pešák byl jmenováním CZ-ADIR uvolněn z funkce CZ-TC.
 Jan Jelínek byl z funkce CZ-TAC povýšen na CZ-TC.
CZ-TAC
 Jan Koranda byl povýšen z funkce CZ-TA2.
 Dochází k souběhu funkcí CZ-SOC a CZ-TAC.
CZ-AOC
 V prvním kole výběrového řízení nebyl vybrán vhodný kandidát. Výběrové řízení bude
pokračovat.
CZ-EA1
 Na vlastní žádost, z důvodu vytížení jinými činnostmi v rámci divize bude z pozice uvolněn Jan
Podlipský a to k 31.1.2015.
 Na doporučení odstupujícího bude do této funkce jmenován k 1.2.2015 Jan Šebek.
 Jan Podlipský využije zbylého času k zacvičení a zaškolení svého náhradníka v požadovaných
činnostech.
3. Výcvik a zkoušky
Training Department
 Byla zjištěna vysoká úmrtnost zkoušek expirací (nedohodne se termín).







Výcvik ATC nebo pilota bude proveden pouze pokud v systému není aktivní žádost o zkoušku.
Žádosti o zkoušku by měly být vyřizovány do 30 dní.
Zkoušející kontaktuje zkoušeného emailem a nebo případně jiným vhodným způsobem za
účelem sjednání nejbližšího termínu na provedení zkoušky.
Zhodnocení a sjednocení požadavků ADC zkoušek
 ADC zkouška předpokládá provoz nezátěžový avšak v minimálních požadavcích dle předpisu
HQ Training Department.
Statistiky zkoušek
 ADC: 6 fail, 1 pass, 4 pending
 APC: 1 fail, 0 pass, 2 pending
 ACC: 0 fail, 0 pass, 1 pending
 PP: 1 fail, 13 pass, 3 pending
 SPP: 0 fail, 1 pass, 3 pending
GCA požadavky
 1 požadavek (SK div, APC) GCA na LKPR_APP
 Bude provedena praktická zkouška na sloučeném stanovišti LKPR APP+DEP+DIR
 Zkoušející: Tomáš Pešák + Jan Koranda (Michal Vorel)
 Bude provedena teoretická zkouška znalosti postupů stanoviště LKPR TWR+GND+DEL
Oprávnění trenéři
 Dlouhodobě neaktivním členům v oblasti tréninku bude statut IVAO Trainer odebrán. Za
poskytnuté služby nově příchozím členům velice děkujeme.
 417276 Lukáš Vítek
 392635 Jakub Nedorost
 336163 Marek Buchtela
 310418 Martin Geršl jr.
 206641 Vojtěch Míra
 191400 Peter Fabian
 Nově budou jmenováni dva noví trenéři. Přejeme mnoho sil s nově příchozími členy.
 304486 Dominik Novák
 355302 Michael Němec
 Všichni trenéři včetně kontaktu a rozsahu jejich činností budou vyjmenováni na divizním webu.
4. PR divize
PR Department
 Corporate identity








 Jakub Klásek představí grafické návrhy divizních materiálů v souladu s plánovanými změnami.
Video produkce
 Bude zahájena tvorba videí různých témat (primárně výuková videa pro nováčky i stálé členy
divize, případně video-reporty, aj.).
Návrh na E-shop divizních předmětů
 Jan Koranda zjistí možnosti prodeje, zřízení právnické osoby za tímto účelem v souladu s
platnou legislativou.
 Jakub Klásek představil sortiment divizních předmětů určených členům pro plánovaný e-shop
české divize.
Facebook skupina
 Byl prezentován návrh na stanovení pravidel skupiny. Tato budou interně diskutována v
následujícím období.
V průběhu února dojde k setkání některých členů vedení české divize s argentinskými protějšky.
Úspěšným absolventům praktických zkoušek v divizi bude zasílán/předáván skromný dárek.
V létě proběhne třetí ročník kempovacího víkendu IVAO-CZ na vodní nádrži Seč.
 Za tímto účelem bude rezervovaná chatka dle požadavků jednoho z členů divize.
Propagační akce na letecky zaměřených akcích budou po dobrém ohlasu pokračovat.
Do konce ledna bude provedena inventura divizního skladu.
 Všichni, kteří si dosud nevyzvedli objednané divizní tričko (Buchtela, Tomík) mají možnost tak
do 15.1. učinit. Poté bude jejich objednávka zrušena a objednané předměty věnovány charitě.
5. Akce a události v následujícím období
Events Department
 Byl prezentován návrh na vytvoření divizního rezervačního systému na základě dobré zkušenosti v
rámci provozu na LKTB.
 Bude zachován tok událostí v divizi. Každý týden minimálně jedna akce.

 Vnitrostátní slet, most, tematicky zaměřený event
 Mezinárodní akce ve spolupráci se zahraniční divizí
 Výcviková akce letecké školky, akce k hromadnému výcviku ATC
 Zátěžová praktická zkouška
 Ostatní (Výcvik ATC, ADC zkoušky...)
Využití historických momentů a významných dnů
 Eventy by nově měly mít edukativní charakter. Každá pořádaná akce by měla být i
vědomostním přínosem. Zavzpomínáme společně na oběti leteckých neštěstí a tematicky si
připomeneme zásadní okamžiky civilního letectví.
6. Nový web ivao.cz
Website Department
 Jakub Klásek prezentoval grafický návrh nového webu ivao.cz
 Probíhá hledání technického řešení


CSS kodér
CMS (Joomla3+ nebo vlastní systém)
7. Úpravy stávajícího webu
Website Department
 Rezervační systém pro ATC


 Dlouhodobý
 User friendly
Statistiky ATC
 Zpracování databázových dat - Ondra Horák
Z webu bude odstraněno logo partnera letecke-obleceni.cz
 Ani přes několik dotazů nebylo nalezeno na cizím webu naše logo. Spolupráci tedy považujeme
z jejich strany za ukončenou.
8. Ostatní
všichni
 Zavedení systému Producteev pro sledování činnosti divize.



 Jakub Klásek zaškolí všechny členy Staffu do způsobu používání tohoto software.
Byly prezentovány statistiky nových registrací (viz přiložený dokument).
Ve stavu organizačních účtů VOŠ a SPŠD Masná není nic nového.
 Čeká se na úpravu pravidel IVAO NPO BoG
Dominik Novák prezentoval návrh Dangerous IFR Tour kombinující nestandardní letiště v Evropě.
 Tato tour bude zařazena v příští sezoně (od září) a nahradí CZ Airlines Tour po jejím ukončení.
=== KONEC ===
Download

Zápis ze Staffmeetingu 10.1.2015