8.8.
9.-11.
12.-15.
16.-18.
19.-21.
22.-25.
POČASÍ
Čeká nás
poměrně příjemný srpen. Na
své by si tak opět měli přijít
milovníci letního počasí, obavy
ale nemusí mít ani ti, kterým
nesednou příliš vysoké teploty,
kterým Česko čelilo až do
poloviny července. V první
dekádě by teploty až na
výjimky neměly spadnout pod
30 stupňů Celsia," nastínila
meteoroložka Honsová vývoj
počasí v následujícím měsíci.
Už na počátku srpna začnou
teploty opět atakovat 30
stupňů Celsia.
Viva news na srpen jsou
v letním duchu. Viva spoulu
s váma natřela židle a vy už
můžete vychutnat Frappé na
letní terásce před Vivou.
V pondělí 13. 8. můžete přijít
natírat stoly k židlím a
oddechnout i pracovat „venku“.
26.-27
Co má Viva nového?
V červenci jsme si docela vyhráli. Máme tedy terasu, coworkovat můžete i venku. Upravili jsme ještě
masérnu, kterou jsme vybavili nahřívačem ručníků, abychom Vám mohli dělat luxusní rituály z Fiji. Viva
bude mít oddělenou kavárnu, v září budeme instalovat další skleněnou stěnu, která oddělí a odhluční místnost
kavárny.
Pracujeme na dalších projektech, úspěšně nám prošel projekt Hlídáček Hledáček, se kterým vás v tomto
čísle seznámíme. Zapracovali jsme také na animačním programu Kukyho dětského klubu, kde hlídáme
Vaše děti. Kuky už má i nový web, který vám představíme v tomhle čísle .
Snad si i Vy užíváte přírody, hor a těšíte se ze sluníčka. Léto má úžasnou schopnost léčit všechny rány.
Proč lidé nacházejí smysl práce ve sdílené kanceláři ?
Že práce doma smrdí :), píše hodně Coworkers. Jak ste na tom vy? Dojdete si někdy zkusit práci ve Vivě?
Využijete hlídání dětí? Máte rádi naše akce? Tady je 10 důvodů proč nepracovat doma ale ve Vivě. Který
důvod sedí nejvíce vám? Za čím chodíte do Vivy vy?
1. Bohaté zázemí pro práci i odpočinek.
2. Kavárna s občerstvením a masérna přímo v areálu.
3. Volný přístup k internetu přes wifi.
4. Reprezentativní prostory pro porady a schůzky s klienty.
5. Parkování zdarma a dobré spojení MHD.
6. Hlídání dětí v Kuky dětském klubu přímo v arálu.
7. Klid na práci i sociální kontakt ve zdravém a kreativním prostředí.
8. Komunita: vazby, kontakty, nápady, inspirace, zkušenosti.
9. Propojení s ostatními na společných projektech a zakázkách.
10. Možnost poradenství a koučinku úspěšných podnikatelů a manažerů.
Jak vypadá mezinárodní mítink ve Vivě?
Jak už víte, Viva není komerční projekt. Její cashflow se skládá z malé části i z příjmů dotací z EU právě
proto, že poptávková síla Ostravy je nízká. Ale my si počkáme , a tak zatím částečně pracujeme na
projektech. Máme i mezinárodní projekty. Jak to vypadá, když má být Viva plná Italů, Španělů,
Angličanů, Poláků a Slováků? Největší obavy nejsou ohledně kávy. Na tu nám řekli, že i v Itálii takovouhle
všude nedostanou. Jaké pocity měla Lenka, členka Viva týmu, ranařka, vedoucí mezinárodních projektů a
horolezkyně? Přímo pro Vás Lenka napsala pocitově a lidsky, jak probíhá mítink, když se sjedou země .
Není to můj první mítink. 22. - 24. července 2012 hostila VIVA zajímavou skupinku lidí. U oválného stolu v
zasedací místnosti se sešli Britové, Kypřané, Češi a Slováci. Společně jsme probírali záležitosti
mezinárodního projektu Partnership Action for Tourism, zejména,
jak uplatnit mentoring v oblasti pohostinství, turismu a cestovního
ruchu. Což je i samotnou náplní tohoto projektu - v projektu se
snažíme definovat klíčové kompetence mentorů, které jsou v oblasti
turismu potřebné, a které reagují na současné trendy.
Mezinárodního meetingu se zúčastnili zajímaví hosté jako Ing.
Michal Pitroň z Institutu pro tréning pohostinnosti, který představil
proces vzdělávání v pohostinství. Bc. Klára Hanelová ze společnosti
ATHENA představila mentoring jako cestu k sebepoznání. A Ing. Ilona
Ostruzsková představila společnost KAZUIST a její aktivity.
KAZUIST s.r.o. se mimo jiné zabývá bezbarierovým cestováním
a pohled do této oblasti byl velmi obohacující.
Úsilí, které jsme do přípravy meetingu vložili se
vyplatila. Zpestření v podobě výletu do Hukvald naše partnery
překvapilo. Nečekali, že Ostrava a její okolí může být zelené.
Samotnou historii Ostravy si hosté vychutnali v Dolní oblasti
Vítkovice, kde si Ostravu prohlédli z ptačí perspektivy.
Překvapeni byli také samotnou Vivou jejími prostory a
konceptem. S radostí se kochali vystavenými exponáty paní Jany
2
Koláčkové u šálku dobré kávy.
Nervozita mně provázela po celou dobu meetingu. Stihneme všechno včas? Bude výběr restaurace a
menu vhodný? Vyspí se hosté dobře v hotelu Vista (kterému patří poděkování za perfektní služby)?
Nezačne nám pršet?.....Tréma mně opustila, až když jsem dostala ode všech zprávu, že dorazili v pořádku
domů s příjemnými zážitky z Ostravy.
Vaše Lenka
Kuk! Nový Kuky web je na světě!
Kuky není tradiční dětský klub. Takže nemohl mít ani tradiční web. Mediafabrica vytvořila něco, nad čím
kroutí hlavou mnoho designérů a webmastrů. Hravé pro rodiče, kteří nikdy nepřestali být dětmi. Je vtipný
pro děti, které koukají na rodiče, když jim rezervují jejich místo v Kukym. A to se fakt nechlubíme. Jen se
podívejte. www.kukyostrava.cz a můžete se hned zaregistrovat k odběru novinek a k facebooku Kukyho.
Jak se maká ve Francii a Německu
Pavlína Miturová připravila svou reportáž o trhu práce ve Francii a Německu. „Vyšší princip... ehm...
mravnosti, jejž si musíte osvojiti, studenti, vám prostě nedovolí počínání tak směšně podlé, jako jest
opisování od sousedů" Tuto větu jste mohli zaslechnout ve filmu Jiřího Krejčíčka z roku 1960 natočeného
podle Drdovy povídky Němá barikáda.
A proč zmiňuji právě tuto větu? Tak jako řada jiných projektů se i my snažíme o zlepšení zaměstnatelnosti
osob, jež mají evidentní překážky při vstupu na trh práce. Projektem
ESO v rukávu však přistupujeme k celé věci tak říkajíc od lesa a
snažíme se nikoli pomoci několika vyvoleným, ale apelovat tam, kde se
mohou změny ovlivnit osudy tisíce lidí.
Na trhu práce je řada lidí, kteří mají těžší pozici při hledání práce. My,
Athena a Institut pro ženy, jsme se v rámci pilotáže zaměřili na jednu
3
velice obtížnou skupinu a to na ženy s kumulovanými handicapy. To znamená na ženy, které jsou velmi
šikovné, ale jsou limitovány určitými překážkami (péče o blízkého, zdravotní stav, bydliště v oblasti se
zhoršeným dopravním spojením, nevyhovujícím věkem či nižším vzděláním.) No a když se tyhle věci dají
alespoň dvě dohromady tak je žena prakticky formálně nezaměstnatelná.
V rámci projektu jsme však získali konkrétní poznatky o tom, jak to dělají v jiných evropských zemích a
vyvinuli jsme určitý model práce s takto obtížně zaměstnatelnými osobami. Klientky procházejí
individuálním opečováváním zvaným mentoring, poté absolvují
potřebné vzdělávací kurzy, kdy nakonec projdou komplexním a velice
prakticky zaměřeným testovaním. Na základě výsledků mohou získat
certifikát, který zaměstnavateli řekne více, než pouhý životopis.
V rámci projektu samozřejmě nepracujeme pouze se ženami, ale taky
se prostřednictvím hospodářské komory a zaměstnavatelský
organizací se obracíme na firmy, abychom k nim dostali
tu informaci, že počínaje letošním rokem se na trhu práce v
Moravskoslezském kraji začnou objevovat ženy s certifikátem ESO a
aby na to zaměstnavatelé byli připraveni. Prozatím se jedná o ženy v
oborech péče o děti (Pečovatelka o děti od 3 do 15 let ) a péče o domácnost (Hospodyně), model je ale
aplikovatelný i na další profese a lze ho modifikovat dle konkrétních požadavků zaměstnavatelů, tak jak to
funguje právě v zahraničí. A naše argumentace je tedy taková: „Vy, jako firmy, hledáte lidi, kteří
budou pracovat s vysokou produktivitou. Neberte ohled pouze na vzdělání a délku praxe, stanovte i další
kritéria a konkrétní požadavky které chcete aby zaměstnanec splňoval."
A protože bojujeme za uvedený vyšší princip, netlačíme na další komerční využití a lokální využití, ale
chceme aby metodiku za svou přijaly úřady práce tak jak se tomu stalo ve Francii a aby v úzkém vztahu se
zaměstnavateli pomohli vyhledat vždy nejvhodnějšího kandidáta či kandidátku na vybranou pracovní
pozici. Francie vykazuje v této věci značné výsledky, stále vice spokojených zaměstnanců i
zaměstnavatelů, tak proč by to nemohlo jít i u nás?
Prázdniny v Kukym pro děti a animační programy
www.kukyostrava.cz
V dětském klubu KUKY, který vznikl pod záštitou Jana Svěráka, se vaše děti
budou bavit i rozvíjet. Vy zatím můžete v klidu pracovat nebo využívat jiných
služeb a možností coworkingového centra VIVA. Postaráme se o vaše děti
již od 1 roku věku. Co to znamená v praxi? Především zdravý a rovnoprávný
přístup k dětem, nesnažíme se je zabavit drahými a luxusními hračkami.
Nechceme pokřivit jejich pohled na svět, ale naopak jej všestranně rozvíjet.
Základem programu jsou bohaté kreativní aktivity. Děti tvoří, osvojují si různé
výtvarné techniky a projevy. Zpívají a učí se základy hry na hudební nástroje.
Tancují a hrají divadlo. Ale také se zábavnou formou učí anglicky. V KUKY
dětském klubu se nikdo nenudí a pořád vymýšlíme něco nového. Rezervace na
[email protected]
4
Letní prázdninový program Kuky s animačním programem každý den
Pondělí “V čarovném lese“
Co to slyší Kuky v černém lese? Děti, pomůžete Kukymu říct, jaké zvířátka žijí v lese? Budeme si prohlížet
knížky se zvířátky, učit je říkat i anglicky a budeme je napodobovat. Pro děti od 3 let.
Úterý “Kuky v prázdninovém rybníku”
Vysvětlíme si, jaké zvířátka žijí ve vodě, které můžeme vidět u rybníka. A co to Kuky vidí v rybníku? Různé
odpadky. Děti myslíte si, že odpadky patří do rybníku? Cílem je naučit děti ekologickému chování
v přírodě. Pro děti od 3 let.
Sředa “Kuky na výletě“
Vyrobíme si a namalujeme postavičky Kukyho a jeho kamarádů z papírů, látky a pomocí barviček je
vybarvíme. A čím se dá cestovat na výlet? Vyrobíme si dopravní prostředky, stromy, rybník a vypravíme
Kukyho a jeho kamarády na výlet. Pro děti od 3 let.
Čtvrtek „Kuky a jeho kamarádi“
Přijďte si vyrobit vlastní hračku z barevné vlny! Pro děti od 5 let.
Pátek “Popletená pohádka”
Děti, znáte pohádky? Budeme si číst pohádky: ,,Červená Karkulka nosila žlutý čepeček a šla za babičkou.
Potkala Šípkovou růženku … “Děti ,myslíte, že to je správně? Známé pohádky si potom zahrajeme a děti
pohybově ztvárňují postavy. Pro děti od 3 let.
Kdo umí využít Krizi jako šanci?
Jen malá ochutnávka na zářijový měsíc s VIVOU. 13.9. přivítáme významnou představitelku
transpersonální psychologie s třicetiletou praxí, absolventku FFUK a
aspirantury v Psychologickém ústavu ČSAV Patricii Anzari, která v pražské
ordinaci poskytuje individuální, manželskou i rodinnou psychoterapii. Ve
svém centru v Českém Švýcarsku pořádá intenzivní pobytové programy
osobního růstu pro malé skupiny dospělých. Přednáška s názvem KRIZE
JAKO ŠANCE je zpráva o novém přístupu k psychologii, založeném na
poznání, že osobní růst a dozrávání probíhají destruktivně, pokud uhýbáme
krizím a potlačujeme jejich průběh, aniž bychom využili jejich pozitivní
potenciál. Každá krize je nadějí na vyšší kvalitu. Rezervujte si místo na
[email protected]
Kdo staví levné a dobré domy z hlíny? Jak se v tom bydlí?
Přednáška - Nízkoenergetické domy z přírodních materiálů 23.8. /18:00/ VIVA
Ostrava a O.s. BAOBABY, Vás zvou na unikátní přednášku Viktora Karlíka –
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ (sláma,hlína,dřevo).
Dozvíte se něco o historii,vlastnostech, konstrukčních systémech, zajímavých
5
realizacích v ČR a ve světe, legislativě a potenciálu pro 3. tisíciletí. Babobaby
je sdružením lidí, kteří spatřují významný potenciál v rozvíjejícím se oboru přírodního stavitelství.
Rezervujte se na [email protected]
Zapište si do diářů… Program na měsíc srpen
Srpen
ST
8. 8. 18:00
Nový Zéland a já, putování od jihu na sever
ÚT
21.8. 17 – 20 h
Banka projektů: Hlavní zásady řízení projektů pro laiky Vstup 250/500 Kč
ČT
23.8. 18 h
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
SO
25.8. 17 – 21 h
INTERNET MARKETING SRAZ
Srpen v Kukym pro vaše děti
2.8. 10-16h DEN S KUKYM a jeho kamarády
Čeká Vás zábavný den pro děti v prostranství u pizzerie Fontána!
Máme pro Vás připravené různé soutěže, malování na tvář nebo si můžete malovat křídami
14.8. 10-16h DEN V BĚLSKÉM LESE
Postavíme KUKYMU nový domeček?
Stavění domečků pro KUKYHO s lesními skřítky v areálu Bělského lesa. Sraz v 10h před dětským klubem
KUKY(coworkingové centrum Viva).
Coworkingové centrum Viva Ostrava www.vivaostrava.cz
Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
773 408 090
[email protected]
www.facebook.com/vivaostrava
@vivaostrava
6
Download

Co má Viva nového?