ZÁPIS ZE STAFF MEETINGU
20.9.2013
Přítomni:
Lukáš Myška
Michal Vorel
Matej Quarda
Marek Buchtela
David Kučera
Jakub Klásek
Petr Nečesaný
Jakub Sehnal
Karel Fiala
CZ-DIR
CZ-ADIR
CZ-AOC
CZ-TC
CZ-EC
CZ-MAC
CZ-AWM
LKAA-CH
LKAA-ACH
21.9.2013
Lukáš Myška
CZ-DIR
1. STAFF TÝM CZ DIVIZE
1.1.PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE STAFFU
-
Na pozici CZ-ADIR zůstává i nadále Michal Vorel. Michalovi bylo za jeho dosavadní
činnost a velký přínos pro českou divizi uděleno ocenění Spirit of IVAO.
Jakub Klásek z časových důvodů končí svoji činnost na pozici CZ-MAC. Na této pozici ho
nahradí Martin Dvořák, kterého ve Staffu vítáme a přejeme mu hodně úspěchů.
Ostatní pozice Staffu zůstávají beze změny, všem členům Staffu děkuji za jejich aktivitu a
čas strávený prací pro českou divizi.
Bude třeba najít někoho schopného na pozici CZ-EAC. Adept by měl být schopen
samostatně vymyslet event, sepsat článek k eventu na web a v ideálním případě připravit
a vyvěsit bannery k akcím.
1.2. ÚKOLY STAFFU
-
-
U pilotních zkoušek a tréninků je potřeba psát debriefingy, stejně jako tomu je u tréninků
a zkoušek řídících. Je to materiál, ze kterého mohou i ostatní piloti čerpat a učit se věcem,
které jim v jejich výcviku nejsou zatím jasné.
Jakub Sehnal a Karel Fiala zpracovávají aktualizace FIXů, odletových a příletových tratí
do IvAc sectorfile. Byl vznesen požadavek na barevné rozlišení TWY J orange / blue na
LKPR, toto bude rovněž zapracováno. Obě TWY J je dále potřeba prodloužit až
k pojezdové G.
2. PŘESTUPY CZ-SK A GCA ZKOUŠKY
2.1. PŘESTUPY CZ-SK A OPAČNĚ
-
-
Během prázdnin požádali o přestup do SK divize Roman Tkáč, Adam Šebesta a Vláďa
Hammer. Všem třem členům byl přestup schválen a realizován. U Adama Šebesty a Vládi
Hammera se pravděpodobně jedná o dozvuky „akce Dobřichovský“.
O přestup do CZ divize požádali Martin Malý a Jozef Dóczy. U obou byl přestup schválen,
Martin Malý je již členem CZ divize a přestup Jozefa Dóczyho je v realizaci.
2.2.GCA ZKOUŠKY
-
O GCA zkoušku na LKPR požádal Jan Říha (SK-EAC).
S provedením GCA zkoušky zatím vydržíme do LKAA 30 HRS. Trénink řídících na tuto
akci je pro nás prioritnější.
3. FRAS
-
Na základě e-mailem přijatého námětu Michala Růžka jr. byl projednán požadavek
snížení FRAs na LKPR.
Trvalé snížení FRAs na žádné pozici v LKAA nebude vzhledem k našemu zájmu o kvalitu
řídících na jednotlivých pozicích realizováno.
Na základě požadavků řídících budou udělovány individuální výjimky ze FRAs, pro tyto
požadavky bude vytvořen webový formulář a požadavky bude možné odbavit jako
výjimky udělené bez omezení, výjimky udělené pouze s přítomností konkrétní osoby
nebo výjimky udělené pouze s přítomností trenéra, případně jiného člena Staffu,
v záporném případě výjimky zamítnuté.
4. DIVIZNÍ TOURS
4.1.CZ IFR TOUR 2013/2014
-
Tour je spuštěna, průběžně dle počátečních problémů (nejasnostem pilotů) byly
doplňovány podmínky k jejímu létání.
Karel Fiala zpracuje mapu letišť, která jsou předepsaná pro IFR tour, mapu vložíme do
článku na web.
4.2. CZ VFR TOUR 2013/2014
-
Tour bude zpracována během následujících týdnů dle návrhu Ladislava Seidla. Láďovi
v jejím zpracovávání pomůže Peter Fabian, případně další členové Staffu.
4.3. CZ SPECOPS TOUR 2013/2014
-
Tour je spuštěna, zatím nebyly zjištěny žádné problémy či další požadavky na ni.
4.4. CZ COMBI TOUR 2013/2014
-
Tour bude zpracována následně po CZ VFR Tour, případně po LKAA 30 HRS. Mělo by se
jednat o směs legů z každého odvětví létání (IFR, VFR, SpecOps, HELI apod.)
4.5.ATC TOUR 2013/2014
-
vzhledem k našemu průzkumu aktivity pilotů i mimo online dny a eventy byla spuštěna
ATC tour, ve které bude stanoveno 13 legů (dní), ve kterých se budeme snažit obsadit co
nejvíce ATC pozic. Za účast na minimálně 10 takto vyhlášených večerech na pozici ATC
bude uděleno ocenění ATC Events Award. Dny budou vyhlašovány k různým
příležitostem (eventy, online dny) i na obyčejné večery bez jakékoliv další akce. V rámci
této tour bude možné využívat výjimky z FRAs.
4.6. UKONČENÍ STÁVAJÍCÍCH TOURS
-
Stávající tours z minulé sezóny ukončíme k 31.12.2013.
5. TRÉNINK A ZKOUŠKY, AKTIVITA PILOTŮ A ŘÍDÍCÍCH
-
-
Na webu bude zřízen kvíz, ve kterém každý den bude zveřejněna jednodušší či těžší
otázka z oblasti letectví. Kvíz bude veden až do konce této sezóny a výherce s nejvyšším
počtem správných odpovědí bude odměněn malou pozorností.
Do požadavků k získání ADC zkoušky zařadíme podmínku alespoň jednoho HEAVY
letadla v průběhu zkoušky.
Bude vytvořena anketa za účelem průzkumu zájmů a požadavků pilotů. Do ankety budou
zařazeny zejména otázky ohledně používaných letadel (dopravní, bizjety, malá letadla),
nejčastěji létaných typů letů (IFR, VFR, Long Haul, SpecOps), verzích simulátorů apod.
Výsledkem by mělo být zmapování situace pilotů a možnost směřování naší činnosti více
k jejich zájmům a zvyšování jejich aktivity v LKAA FIR.
6. SERVER IVAO EU3
-
Blíží se konec platnosti smlouvy k tomuto serveru. Po jednohlasném názoru budeme
pokračovat v jeho provozu.
Pokud někdo bude jen tak chtít přispět nějakou menší částkou na chod divize
(webhosting, server, prostory, předměty apod.), je toto možné na divizní účet č.
211958390/0600. Předem za příspěvky děkujeme, budou použity výhradně na chod
divize.
7. TRIČKA A OSTATNÍ DIVIZNÍ PŘEDMĚTY
-
Divizní samolepky se dají objednat ve stejném formuláři jako trička a to buď samostatně
nebo současně s tričkem.
IVAO-CZ kalendář ponecháme až na další rok 2015. V průběhu roku 2014
nashromáždíme formou soutěže nebo formou samostatného výběru či pořízení fotografií
materiál pro jeho zpracování, vybereme cenově přijatelného výrobce a na podzim
příštího roku necháme zpracovat.
8. CFFS
-
Karel Fiala seznámil přítomné s aktivitou v CFFS.
Bude potřeba vytvořit nebo vylepšit některé funkce CFFS webu, k tomu bude Karlovi
k dispozici Jan Klicman, případně další členové web development.
9. LKAA 30 HRS ONLINE
-
-
Logistickou stránku akce zpracovává Marek Buchtela, prozatím se zdá, že hardwarového
vybavení pro akci bude dostatek, doprava řídících do Kolína bude zajištěna po jejich
vlastní ose, případně se vzájemně svezou.
Human resources zpracovává Matej Quarda, ATC zdá se být dostatek.
Prostory jsou zajištěny u Míly Pátka, jako vždy bude prostor i pro piloty, kteří se přijedou
podívat do Kolína a budou zde moci létat na vlastních strojích.
V rámci akce bude použit vEsup, jeho funkce by měly být stabilní.
Bylo by dobré sehnat někoho, kdo by mohl poskytnout natočené video ze simulátoru,
Petr Nečesaný by z něj zpracoval upoutávku.
Ocenění nabízené za účast na akci je načrtnuté ve staffí části diskuzního fóra.
V průběhu akce bude nutné brát v úvahu přílety pilotů z akce Atlantic Crossing.
Prozatím nebyla dořešena otázka RFE / booking / vlastní lety, to bude dořešeno během
následujících pár dní, abychom mohli vše již zpracovávat.
Na naše přizvání ke spolupráci postupně reagují oslovené okolní divize, bude nutné se
s konečnou platností domluvit, jak je zahrnout do našeho programu.
Download

ZDE