EUREGIO Bavorský les/Šumava/Dolní Inn
EUROPE DIRECT-Informační centrum Freyung
Běšiny 150, 339 01 Klatovy
Tel. : +420 376 399 472
Fax. : +420 376 399 056
E-Mail : [email protected]
Homepage: www.euregio.cz
Běšiny 22. Oktober 2014
POZVÁNKA k DISKUZNÍMU FÓRU: „Drogy? Ne, děkuji!“
Mezinárodní diskuzní fórum o aktuálním vývoji drogové kriminality v česko-německém příhraničí
Vážené dámy, vážení pánové,
spolek EUREGIO Bavorský les–Šumava–Dolní Inn se již více než 20 let věnuje přeshraniční spolupráci v
příhraničních oblastech s Českou republikou, Německem a Rakouskem. S velkým znepokojením
sledujeme v posledních měsících vzrůstající konzumaci drog a obchodování s nimi v oblasti českoněmeckého příhraničí. Ve spolupráci s EUROPE DIRECT-informačním centrem ve Freyungu a
Euroregionem Šumava chceme přispět k prevenci a výměně zkušeností v této problematice.
Srdečně Vás zveme k přeshraničnímu diskuznímu fóru
„Drogy? Ne, děkuji!“
18. listopadu 2014, v 18:30 hod.
v Lázeňském domě (Kurhaus) ve Freyungu, Rathausplatz 2, 94078 Freyung, SRN.
Bližší informace naleznete v přiloženém programu. Především bychom chtěli upozornit na možnost
blíže se informovat o drogové problematice v informačních stáncích jednotlivých organizací před
diskuzním fórem: „Drogy? Ne, děkuji!“ dne 18. 11. 2014 od 17:30 hod. v sále Lázeňského domu
(Kurhaus) ve Freyungu.
Diskuzní fórum bude tlumočeno do českého a německého jazyka.
Pro účastníky z České republiky může být v případě většího zájmu účastníků vypraven bezplatný
autobus.
Těšíme se na Vaši účast a prosíme o odpověď na přiloženém formuláři nejpozději do 12. 11. 2014.
S přátelskými pozdravy
Sebastian Gruber
Zemský rada
předseda EUREGIO
Kaspar Sammer
jednatel EUREGIO
vedoucí EUROPE DIRECT
František Vlček
předseda EUROREGION Šumava
Diskuzní fórum „Drogy? Ne, děkuji“se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
„Drogy? Ne, děkuji!“
DISKUZNÍ FÓRUM o aktuálním vývoji drogové kriminality v česko-německém příhraničí
v rámci „Protidrogového dne“ 18. 11. 2014 v Lázeňském domě (Kurhaus) ve Freyungu, SRN
Termín:
Místo:
18. 11. 2014, od 18:30 hod. cca do 21:00 hod.
Lázeňský dům (Kurhaus) Freyung, Rathausplatz 2, 94078 Freyung, SRN
PROGRAM:
17:30 – 18:30 hod.
Informační stánky jednotlivých organizací
a informace k drogové problematice pro širokou veřejnost
Policejní inspekce ve Freyungu, Okresní zdravotní úřad Freyung-Grafenau,
Okresní spolek CARITAS Freyung-Grafenau, Crystal Hotline – DrugStop
Drogenhilfe Regensburg, EDJ – Elternkreis drogenabhängiger Jugendlicher
(Nadace rodičů drogově závislé mládeže), Jugendhilfe-Einrichtungen Freedom
(Zařízení pro mládež Freedom), Fachklinik (Odborná klinika) Schlehreut,
Wegscheid, Ulice – Agentura sociální práce
18:30 hod.
Začátek diskuzního fóra
18:30 – 18:40 hod.
Přivítání
Zemský rada Sebastian Gruber, předseda EUREGIO
18:40 – 18:45 hod.
Pozdrav
prezident dolnobavorského krajského sněmu Dr. Olaf Heinrich, starosta
města Freyung
18:45 – 18:50 hod.
Uvedení do tématiky
moderátor Toni Wölfl, novinář
18:45 – 20:30 hod.
Diskuzní fórum:
 poslankyně Spolkového sněmu Marlene Mortler, pověřenkyně pro
drogové záležitosti
 Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor České republiky
 Josef Rückl, policejní prezident, Dolní Bavorsko
 Thomas Hampel, inspektor Bavorské policie, Bavorské státní ministerstvo
vnitra, stavebnictví a dopravy
 Dr. phil. Volker Barth, vedoucí odborné kliniky Schlehreut, Wegscheid
Moderování: Toni Wölfl
20:30 – 20:45 hod.
Otázky z publika
20:45 – 20:50 hod.
Závěrečné slovo
Zemský rada Sebastian Gruber, předseda EUREGIO
Po ukončení diskuze bude možné vést další rozhovory při malém občerstvení.
Přihláška
Diskuzního fóra:
„Drogy? Ne, děkuji!“
dne 18.11.2014 v 18.30 hod. v Lázeňském domě ve Freyngu (Kurhaus)
se zúčastním:
O
jméno, příjmení:
…………………………………………………………………….
instituce:
…………………………………………………………………….
město:
……………………………………………………………………
telefon:
……………………………………………………………………
počet osob:
se nezúčastním: O
…………………………………………………………………….
Přihlášky zašlete nejpozději do 12.11.2014 na adresu:
Vendula Maihorn
EUROPE DIRECT
EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn
Schlosssteig 1, D-94078 Freyung
DEUTSCHLAND
Tel.: 0049/(0)8551/57-279
Fax: 0049/(0)8551/57-190
E-Mail: [email protected]
Diskuzní fórum „Drogy? Ne, děkuji“se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Download

POZVÁNKA k DISKUZNÍMU FÓRU: „Drogy? Ne, děkuji!“